Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag kl 19.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00"

Transkript

1 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag kl 19.00

2 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag Sted: Hull 19 Tid:

3 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder. Protokollen føres av den valgte sekretær. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes taletiden til 10 minutter første gang, og 5 minutter andre og tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutt taletid. Møteleder kan forkorte taletiden og sette strek for de inntegnede talere. Alle forslag må leveres skriftlig til møtelederen, og må være undertegnet med representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak loven fastsetter. Blanke stemmer teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og mot. Protokollen gjennomgås og underskrives av 2 valgte representanter. 3

4 Saksliste for Årsmøte i Stjørdal Golfklubb onsdag 17 januar 2008 Sak: 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av Årsmøteinnkalling og saksliste 3. Valg av møteleder, referent og to representanter til underskrift av protokoll 4. Årsmeldinger 5. Regnskap 6. Innkomne forslag 7. Kontingent 8. Budsjett 9. Valg av styre 10. Valg av revisor 11. Valg av valgkomité 4

5 4. Årsmeldinger Årsmelding fra Styret 1. Styrets sammensetting Leder: Arnfinn Hoff Nestleder: Brit Aina Størseth Medlemmer: Jo Kristiansen Marte Lyng Gunnar Haarberg Leif Roar Rødsjø Gunhild Løkken Thor Glad Jakobsen Tor-Erik Berbu 2. Møter Styret har avholdt 9 styremøter i I tillegg har det vært en tett kontakt mellom styret og daglig leder. 3. Banen I 2008 har baneforholdene vært gode. Det var engstelse å spore i Jan/Febr da det var stor fare for isbrann. Etter stor innsats fra vår greenkeeper Bjørn Tore og hans mannskap berget vi, og banen fremstod som bedre enn på mange år. Dette var også første året med snudd bane og effekten både økonomisk og besøksmessig har ikke latt vente på seg. Det ble som antatt en kraftig økning i greenfeeinntekter på over 43% og antall registrerte runder økte med ca 50%. 98% av tilbakemeldingen har vært positive. I en klubb med medlemmer kan vi ikke vente at styret får 100% oppslutting på de avgjørelser som blir bestemt, men vi håper at de som ikke synes denne omleggingen har vært positiv allikevel stiller seg bak styrets beslutting spesielt med tanke på den positive effekten dette har fått økonomisk for klubben. Det ble arrangert 1 divisjon NM for lag i Juli og tilbakemeldingene fra forbundet var svært positive. 4. Medlemstall og andeler For sesongen 2008 er det ikke solgt nye andeler fra klubbens side, men det er skiftet 68 eiere på det åpne markedet. Klubben har hatt en politikk for aktivt å hjelpe de som har ønsket å selge sine andeler. Dette har gjort at en del passive medlemskap har gått til å være aktive. Det som er mest gledelig er det økende antallet medlemmer i aldersgruppen 6-18 år. Her er det gjort en god jobb og det er tydelig at 6 hullsbanen har hatt en stor betydning. Vasking av medlemsregisteret er en kontenuerlig prossess og viser pr medlemmer. 5

6 5. Drift Styret mener at anlegget har blitt driftet godt. Dette på tross av et dårlig økonomisk resultat som blir kommentert under økonomi. Vår daglige leder Harald Helland har med sin langsiktige strategi lyktes godt ovenfor våre samarbeidspartnere. Dette med langsiktige (2 og 3 års) avtaler. Harald må også berømmes for at ovennevnte partnere utnytter sine avtaler. Enklere å fornye videre med fornøyde kunder. Vår pro Lars Martin har funnet seg vel til rette i klubben. Han favner hele medlemsmassen med sin instruksjon, fra seniorer og ned til knøtt. Vi har positive tilbakemeldinger på hans kvalifikasjoner og væremåte fra medlemmer og samarbeidspartnere. Bjørn Tore med sitt mannskap hadde fortjent en egen årsmelding!!! Utrolig hva han har fått til med små ressurser. Mye av jobben med å snu banen tok han før sesongstart. Under hele sesongen har han som vanlig vært tilgjengelig, og medlemmer, gjestespillere og samarbeidspartnere har kunnet benytte et topp anlegg gjennom hele sesongen. 6. Økonomi Klubben har hatt sitt første hele driftsår i egen regi. Dette skal ikke benyttes som noen form for unnskyldning for det resultat som blir lagt frem. Vi tar det hele og fulle ansvar for dette. Vi ønsker imidlertid å se litt bak tallene. En sprekk i forventet medlemskontingent og større utgifter på endring av bane er de største minusposter. Endring på bane må også sees som en investering og at vi har klargjort for en 6-hulls sløyfe. Dette er i tråd med våre planer i utvikling av anlegget. Budsjett for 2009 er også fremlagt for vår bankforbindelse som har akseptert denne og er med oss i den videre drift av anlegget. Viser for øvrig til regnskap som er lagt frem. 7. Sportlige aktiviteter Representasjon av SGK Klubbens elitelag spilte klubben opp til elitedivisjonen som er høyeste nivå for lag. Klubbens juniorer rykket opp til 1 divisjon etter en spennende avslutning på Nes gk. Klubben stilte for første gang damelag i lagnm. Turneringen ble arrangert på Stikklestad GK og etter en god avslutnings dag beholdt vi plassen i 3 divisjon. I tillegg har Lars Martin Berg, Tord Leth-Olsen, Endre Hjelseng, Frode Bostad, Carl Christian Hansen representert klubben på Amatour, Titleist Tour og P4 Tour. Andrea Hjellegjerde og Julie Hoås Kristiansen har representert klubben i Susan jr.cup og kvalifiserte seg til landsfinalen. For senior har Svein Moen representert klubben i NM for senior. 6

7 Klubbmestere 2007 Herrer: Damer: Herrer Senior: Damer Senior: Lars Martin Berg Tone Tangstad Geir A.Pedersen Jannike Moxnes 8. Komiteer Stjørdal Golfklubb har følgende komiteer: Turnering: Hcp/GK: Sosial: Dame. Senior: Barn & Golf: Leder Jon Arne Glomsrud Leder Gunnar Erik Wærnes Hans Morten Løkken Lill Bente Totland Bjørn Harald Moen Marte Lyng 9. Generelt Styret føler at vi har tatt enda et skritt i riktig retning fra Ikke alle oppgaver er like lystbetonte, men styret har handlet ut i fra det som ansees som best for klubben til enhver tid. Klubben har fortsatt det gode samarbeidet med skolene i nærområdet, noe som har gitt økt rekruttering til klubben. Styret vil takke alle de som har deltatt på dugnader og en spesiell takk til frivillige som har vært representert i de forskjellige komiteene, de som var med og arrangerte NM for lag 1 divisjon, samt en takk til grunneiere og investorer som også i år har vært viktige støttespillere. SGK har i år hatt 3 heltidsansatte som styret mener har gjort en utmerket jobb. 19 Januar 2009 Styret i SGK Arnfinn Hoff Thor Glad Jakobsen Gunnar Haarberg Brit Aina Størseth Tor Erik Berbu Jo Kristiansen Leif Roar Rødsjø Gunhild Løkken Marte Lyng 7

8 Årsmelding fra Seniorkomiteen Organisasjon og møter. Seniorgruppen har i 2008 hatt følgende styre sammensetning: Leder: Bjørn Harald Moen Sekretær/informasjon: Lars Rolfseng Økonomi/premiering: Jens Kristiansen Sportslig ansvarlig: Mariann Dalum Det er avholdt 2 styremøter i løpet av sesongen. Seniorleder har ikke vært innkalt til styremøter i SGK i SGK hadde i 2008 ca 250 seniormedlemmer. (kvinner over 50 år og menn over 55 år) Det er vanskelig å ha kontakt med alle, men vi forsøker så godt det lar seg gjøre via e- mail, telefon og på oppslagstavle ved pro-shopen. Det ble gjennomført ett orienteringsmøte før sesong start den april med handlingsplan for 2008 og nye og gamle golfregler som hovedsak. Sesongen ble som vanlig avsluttet på Viva Napoli med juletallerken den 10 desember 2008 med ca 25 fremmøtte. Tilstede var formannen samt Daglig leder som begge holdt en meget god orientering om året som gikk samt hva som rører seg i klubben det nærmeste året. Det ble også som seg hør og bør gjennomført premiering for sesongen Sportslige aktiviteter. Hovedaktiviteten har også i 2008 vært seniormatchene hver onsdag, med oppstart den 30 april med 26 deltagere og avslutting den 22 oktober med 17 deltagere. Det ble gjennomført 25 spilledager. Det er til sammen 61 spillere som har vært innom i løpet av sommeren, noe som nok er rekord. Vi hadde et snitt på 26 deltagere på disse 25 spilledagene og det er imponerende. 34 deltagere var det meste på en spilledag. På de aller fleste spilledagene var konkuranseformen Stableford med fullt hcp. Hver konkuransedag svluttes med sosialt samvær og premiering. På avslutningen i desember premieres så de beste i løpet av sesongen slik: Eclectic (beste resultat for hvert hull for alle spilte runder i løpet av sesongen), og høyeste snittscore på de 10 beste rundene gjennom sesongen, og den spilleren som har flest oppmøter i sesongen. I 2008 ble resultatet som følger: Eclectic: 1. Svein Moen 61 slag, 2. John Kulsetås 67 slag, 2. Rolf Evjemo 67 slag, Stableford. Her fikk vi for første gang en kvinnelig vinner, noe som er meget populært. Hun hadde også et meget imponerende resultat i sitt snii på 10 runder. Også 3 plassen gikk til en dame. Resultater. 1. Jannike Moxnes 36,8 p 2. John Kulsetås 35,6 p 3. Tone Tangstad 35,0 p Jens Kristiansen og Thor Aasander deltok på 23 av 25 onsdagsmatcher. Det skal også nevnes at 3 av seniorene oppnådde hele 43 poeng på en av onsdagsmatchene. Det var Sverre Moe. Idar Wikmark og Jan Inge Svensson. 8

9 Klubbmester senior 2008 ble Geir Pedersen Svein Moen deltok også i 2008 i NM for seniorer som ble arrangert av Solastranda golfklubb. Han oppnådde en hederlig 13 plass. I 2008 arrangerte SGK, med senioravdelingen som teknisk arrangør. en regional seniorturnering i regi av NSG. Arrangementet ble prikkfritt gjennomført, og vi høstet mange lovord fra NSG. Det var hele 36 deltagere fordelt på 4 klasser. Senioravdelingen fikk 2 klassevinnere, Ottar Bjørnbeth i klasse 2 og Bjørn Harald Moen i klasse 4. I klassene 1 og 3 fikk senioravdelingen 2 andreplasser ved Svein Moen (klasse 1) og Per Kvalheim (klasse 3). Det ble også i år gjennomført utflukter til Åre og Stiklestad med meget godt oppmøte. Vi beklager imidlertid at det ikke er noen avtaler mellom SGK og disse to klubbene vedrørende green-fee, slik det var tidligere. Vi mener bestemt at klubben ville fått enda flere besøkende fra disse to klubbene dersom det hadde vært en slik avtale. Senioravdelingen vil derfor i år legge frem forslag til årsmøte om at dette opprettes. Andre aktiviteter. Av andre aktiviteter som seniorene har vært innblandet i er det kun noen dugnader. Det har i år ikke vært noe Marshalltjeneste hvor det har vært behov for støtte fra oss, noe vi i grunnen finner litt merkelig når en ser hvor få ganger det har vært gjennomført Marshalltjeneste på banen. Dette var også et punkt som ble nevnt i fjorårets rapport. Det var også i år gjennomført instruksjonstimer med klubbens pro, Lars Martin. Det var veldig ujevnt oppmøte, men det er ingen tvil om at dette er nyttig og lærerikt. Og klubben har en pro som virkelig kan sine saker. For seniorkomiteen Bjørn Harald Moen, Leder Sign. Årsmelding fra sosialkomiteen o Ikke mottatt 9

10 Årsmelding fra turneringskomiteen Turneringskomiteen og turneringsaktivitet 2008 Medlemmer: Turneringskomiteen har i 2008 bestått av følgende medlemmer: Rita Aursøy (leder til april) Jon Arne Glomsrud (leder fra april) Harald Lauritsen Helge Hughdal Jo Kristiansen Knut Rolvsjord Nils Johan Aarbu Ottar Bjørnbeth Sigmund Hatling Svein Moen Tor-Erik Berbu Møtevirksomhet: Det har i 2008 blitt gjennomført 3 komitémøter i tillegg til koordinering med Daglig leder for terminliste: April Planlegging av sesongen Juni planlegging av høstsesong September evaluering av sesongen Daglig leder har vært informert og har deltatt på vårmøtet. Kursvirksomhet: Medlemmer fra turneringskomiteen har deltatt på følgende kurs: Turneringsleder I (senvinter NGF regi) Turneringsleder II (senhøst NGT regi) Golfbox-kurs (regi turneringskomiteen) 10

11 Aktivitet: Dato Navn Arr Dato Navn Arr Dugnadsturnering DL Senior Match 12 Uke 29 SK Senior Match 01 Uke SK Lag NM Div 1 Four-ball Klubb 3.5. B-Tour Gutter 2008 Stjørdal GK TK Lag NM Div 1 Foursome Klubb 4.5. Årets spiller 1 TK Seriesystemet Div Klubb 7.5. Senior Match 02 Uke SK Senior Match 13 Uke 30 SK Elitematch DL Midt- Norsk Junior DL Senior Match 03 Uke SK Senior Match 14 Uke 31 SK Vårspretten TK 3.8. TO-finale Midt-Norge: Nordea Pairs TK Senior Match 04 Uke SK 6.8. Elitematch DL Telenor Invitational DL 6.8. Senior Match 15 Uke SK Dnb Nor Finans Invitational DL 9.8. Trondheim Golfsenter Maraton DL Nordea Pairs klubbkvalifisering TK Paragon Norge DL Elitematch DL Senior Match 16 uke 33 SK Senior Match 05 Uke22 08 SK Årets spiller 4 TK Rosenborg Invitational 2008 DL StatoilHydro Kristin DL Konsernmesterskap StatoilHydro DL Netcom Open 2008 DL 1.6. Konsernmesterskap StatoilHydro DL Senior Match 17 Uke 34 SK 2.6. Matchplay 2008 TK The Legends Club Invitational 2008 DL 4.6. Senior Match 06 Uke DL Rica Ladies Tour 2008 TK 6.6. Berggård Amundsen &Co AS DL Elitematch DL 7.6. Pink Cup (www.pinkcup.no) TK Senior Match 18 uke 35 SK 8.6. Årets spiller 2 TK Posten Invitational DL 8.6. Suzann Junior Challenge TK Klubbmesterskap (Damer+Senior) TK Elitematch DL Klubbmesterskap Herrer TK Senior Match 07 Uke SK 3.9. Senior Scramble SK Sparebank 1 DL 5.9. Blink Open DL Dameturnering Texas Scramble DK 5.9. Telenor Texas Scramble Invitational DL NSG Region Tour TK 6.9. Damene inviterer... DK Gunnar T.Strøm DL 9.9. Konica Minolta DL Polaris World-Sydenhus Open DL Senior Match 20 Uke 37 SK Gunnar T Strøm DL Børstad Transport Open DL Senior Match 08 Uke SK Årets spiller 5 - Finale TK E.C.Dahls Eiendom AS DL Senior Match 21 Uke 38 SK Midnattsurnering Stjørdal TK,SO Storebrand Invitational DL Postbanken Eiendom Open DL Åpen Dameturnering DK Toyota Trøndelag Open DL Trøndergolf Sponsorturnering 2008 DL Klart Svar Invitational 2008 DL Senior Match 22 Uke 39 SK Elitematch DL Tangen Open DL Senior Match 09 Uke SK Samarbeidspartner Turnering DL Eniro Invitational DL KM The Legend`s Club DL HK Reklame Invitational 2008 DL Nordbohus 2008 DL TO finale Suzann Junior Challenge TK Senior Mach 23 uke 40 SK 2.7. Senior Match 10 Uke 27 SK Høstens Nest vakreste Eventyr DL 6.7. Årets spiller 3 TK Senior Mach 24 uke 41 SK Elitematch Summer Camp DL Klubbavslutning Texas Scramble TK,SO,DK Senior Match 11 Uke 28 SK Senior Match 25 Uke 42 SK Senior Match 26 Uke 43 SK (DL-Daglig leder, DK-Damekom., SK-Seniorkom., SO-Sosialkom., TK-Turneringskom.) 11

12 Turneringer i Stjørdal GK har i 2008 vært et samarbeid mellom Turneringskomiteen, Daglig leder, Damekomiteen, Seniorkomiteen og Sosialkomiteen: Lag NM ble arrangert av medlemmer av TK, Daglig ledelse, og mange frivillige, kjempearrangement! Daglig leder og det daglige apparatet har gjennomført alle sponsorturneringer, samt Elitematcher (7stk) i samarbeid med Byneset GK Seniorkomiteen har gjennomført ukentlige seniorturneringer autonomt Damekomiteen har arrangert flere dameturneringer for alle medlemmer og samarbeidet med TK om avslutningsturnering og Rica Ladies Tour Sosialkomiteen har samarbeidet med TK om Midnattsturnering og avslutningsturneringen Arrangement i NGF regi: Det har vært arrangert følgende turneringer som del av NGF turneringsprogram: Lag NM Div 1 B-tour Suzann Junior Challenge, klubbkval og TO-finale Nordea Pairs, klubbkval og TO-finale Pink Cup NSG Regions Tour Rica Ladies Tour 2008 Naboarrangement: Det er blitt arrangert 7 Elitematcher i samarbeid med Byneset GK, samt Midt Norsk for Junior. Klubbarrangement: Klubbmesterskap for Damer, Herrer, Senior Damer og Senior Herrer ble arrangert siste helga i august med godt vær og meget bra bane. Gratulasjoner til Tone, Lars-Martin, Jannike og Geir. I dameklassen ble det nervepirrende playoff over 2 hull! Årets Spiller ble arrangert, 5 turneringer med Order of merit der de 3 beste etter 5 turneringer teller. Grei deltagelse, men her er det plass til mange flere! Det har vært 23 damestarter og 76 herrestarter ila 5 turneringer. 25 herrer deltok i minst en turnering, 15 herrer deltok i 12

13 minst 3. Hos damene respektive 9 og 4. Juniorer og aktive voksne golfere anbefales å stille opp slik at dette kan dobles. Hos damene var OoM spennende til siste runde, hos Herrene ble det close race om 2-plassen. Gratulasjoner til Julie og Jon Arne. Årets Spiller 2008 Order of Merit Seniorkomiteen har stått for ikke mindre enn 27 Senior-turneringer! Se info fra seniorkomiteen. Dugnadsturneringen hadde i år 54 deltagere, godt bevis på god vilje til å stille opp for banen vår. Vårspretten ble i år igjen arrangert og med meget god deltagelse på 51 deltagere. Virkelig god deltagelse ser vi på Scrambleturneringene våre. På Midnattsturneringen presset vi 21 lag inn på shotgun over 18 hull med etterfølgende fest og på Avslutningsturneringen 19 lag og fin fest på hull 19 etterpå. Dette er arrangementtyper vi bør benytte mer! Nytt av året var Matchplay. Alle fikk ikke med seg det nye arrangementet som gikk fra juni til slutten av september. 5 damer og 20 herrer deltok over hhv 3 og 4 runder. Samtlige som deltok kjente på konkurransenerven. Match er noe for seg selv. Finalene fant sted 21 september, noe som ble meget spennende i dameklassen der man måtte gå 19 hull. Julie Hoås Kristiansen fikk revansje fra playoff i KM mot Tone Tangstad. Hos herrene halte Svein Moen seieren i land på slutten til en litt tryggere målgang mot Sigmund Hatling. Det vil i 2009 bli større klasser og mer info om dette arrangementet. 13

14 Erfaringer: Vi har erfart dette året at reklame og info om arrangement må økes. En del får ikke med seg programmet. Mer må sendes ut elektronisk og på oppslag. Medlemmer må også prøve å følge med og passe på hverandre slik at vi blir mange. Basert på deltagelsen hos både seniorgolferne i sine onsdagsturneringer og på fulle lister på scrambleturneringene bør variasjon i turneringsformene økes, både form og tidspunkt. Vi har plass til kveldsturneringer over for eksempel 9 hull av type eclectic. Matchplay var også en suksess som må videreføres. Økonomi: Turneringsavgift har i år gått igjennom proshop direkte til klubben og utgifter til premier er dekket direkte av klubben. Generelt har ca 90% av turneringsavgiften i klubbturneringer gått tilbake til premiering. Komiteens regnskap ligger derfor i år i klubbens regnskap. Stjørdal Jon Arne Glomsrud (sign) Årsmelding fra Banekomiteen. Banekomiteen har bestått av: Jens Kristiansen Knut Størseth Arne Ohren Thor Solli Steinar Dybvad Banen vår begynner etter hvert å bli veldig bra, så det blir små og Enkle oppgaver på vårdugnaden. Årets dugnad besto for det meste av påfylling av masse på gangveier Og raking av disse. Det ble kuttet mye underskog pusset rundt hele banen. Det ble bygget murfundament for fremtidig startbod. Det blev også plantet hekk i kanten på veien ned til hull1. Sveinbrua på hull 5 ble erstattet med en ny og bredere bru. Den litt større jobben var nye rammer og teeskilt på alle gule utslag. De gamle i rustfritt ble justert og FORELØPIG utplassert på dametee. Sikkerhetsnettet på rangen er tatt ned. her må det komme noe som er enklere å sette opp og ta ned! For banekomiteen Steinar Dybvad 14

15 Årsmelding fra damekomiteen ORGANISERING Komiteen har bestått av: Lill Bente Totland Kirsten Haugan Ive Eggereide Marit Sandmark Elisabeth Kastås Rita Aursøy Leder medlem kasserer medlem medlem Medlem MÅLEVALUERING Mål nedsatt i planer for 2008; 1. Langsiktig mål Få et bredere og mer aktivt damemiljø i Stjørdal Golfklubb, som bidrar til å gi klubben godt omdømme og flere medlemmer. 2.Kortsiktige mål 1. Øke treningsaktiviteter 2. Øke kvinnelig deltakelse i turneringer, både i klubb og eksternt 3. Øke deltakelsen på ukens golfrunde SESONGEN 08 Treninger/aktiviteter Sesongen startet med innendørs treninger i februar, og 12 damer reiste på golftur til Malmø i april. Som vanlig ble det arrangert et kick-off og "kom i gang" treningsrunde utendørs. Det er i løpet av sesongen er det registrert 42 damer som har deltatt på tirsdagsrunder. Dette er en god økning fra året før.(20 i 2007) Det har vært en suksess med treningstime rett i forkant av tirsdagsrunden. I tillegg ble deltakelse på treninger og aktiviteter lagt som føring for laguttaket til NM. I tillegg ble det kåret årets "Tutta" på bakgrunn av tirsdagsresultater (Marte Lyng), og årets "Tøtta" på bakgrunn av antall oppmøte (Marit Sandmark) Vi har hatt tilbud til våre medlemmer om ulike treningspakker og alle disse har vært fullbooket/god deltakelse. Som nevnt ovenfor har vi i 2008 hatt god deltakelse på treninger og vi ser at nivået blant mange damespillere er på vei oppover. Samarbeidet med klubbens pro, Lars Martin Berg, har fungert godt. I tillegg til treninger og tirsdagsrunder har vi hatt div. turneringer, turer til andre baner og deltakelse i konkurranser. For tredje året på rad arrangerte vi også i år Ladies Tour. 15

16 Nytt i 2008 var et eget arrangement for å verve flere damer til golfsporten. Torsdag 5. juni gjennomførte vi "venninnegolf", hvor vi inviterte med en "ikkespillende" venninne og presenterte golf. Ca 10 interesserte damer deltok. Damekomiteen har også fått henvendelser i ettertid på dette og har også besluttet å gjenta dette i For første gang stilte vi også med lag i NM (3. divisjon) Marte Lyng, Anne Britt Strand og Julie Kristiansen representerte oss på Stiklestad. AKTIVITETER GJENNOMFØRT SESONGEN 2008 * Golftur til Malmø * Innendørs trening m/pro, Trondheim Golfsenter * Kick-off, 4.mai: Teori, presentasjon av sesongprogram og middag * Intensivkurs, oppfriskning teknikk, 4 treningsrunder, * Tirsdagstreninger m/pro * Faste tirsdagsrunder (9 hull) * Venninnegolf, 5. juni * Texas Scramble, turnering, 13. juni * Tur til Stiklestad Golfbane, 13. juli * Deltakelse på Ladie Tour, Byneset, lørdag 23.8 * Arrangør av Ladies Tour søndag 24.8 * Deltakelse i Ladies Tour, Byneset, søndag: 12 deltakere fra klubben *Damene inviterer, parturnering, m/middag på hull 19 * Trønders dameturnering/eget arr, middag på stabburet, lørdag 20. september Stjørdal Golfklubbs damegruppe. Regnskap 2008 Inntekter: Protimer ,00 Turnering ,00 Rica Ladies Tour 9.300,00 Adserø 800 Kick Off 3750 Texas Scramble 3900 Vennskapsturnering 7800 Tirsdagsrunden 8375 Depositum vårtur 3000 Renter ,00 Utgifter Protimer Premier 13916,4 Musikk 2000 ADM 1758 Mat turnering 24987, ,7 OVERSKUDD 5477,3 16

17 Bank kasse ,62 Fordring hovedlag Rica Ladies Tour Depositum vårtur 3000 Utbetales januar. Overskudd 2477,3 Bank, kasse pr ,92 Årsmelding fra GK/HCP komiteen 2008 Leder: Gunnar Wærnes Komitemedlemmer:Morten Wikmark, Torbjørn østerlie Formål Bistå med å gjennomføre Nærspill- og Baneprøver for deltakere som har bestått teori ifbm kurs arrangert av klubben v/pro og andre som søker å gå opp til prøve hos oss! I år ble det ikke satt opp lister der medlemmer stilte som testere da Head-Pro Lars Martin Berg gjennomførte de aller fleste testene selv. Vi i komiteen stilte opp ved ekstra behov samt en oppsamling med ca 15 elever helt mot slutten av sesongen. Noen frivillige har også bidratt til å gjennomføre prøver, noe vi er veldig takknemlige for. Oppnådd Det har vært 176 deltakere på kurs i løpet av sesongen Av disse har ca 100 gjennomført alle testene og ca 50 av disse har meldt seg inn i klubben de fleste som passive medlemmer. Regner med mange av disse benytter tilbudet og kjøper seg investor andel i Ordningen har i 2008 fungert tilnærmet prikkfritt og komiteen retter en STOR TAKK til Head Pro Lars Martin som har utført nesten alle prøvene selv, samtmedlemmene som har stilt opp på prøver på kort varsel. Økonomi GK/HCP komiteen har ikke hatt noen utgifter for klubben, men forhåpentlig bidratt til at det gir inntekter fra kommende medlemmer. Alt er utført på frivillighet og dugnad. Annet Om det er ønskelig at det kjøres samme opplegg neste år er jeg sikker på at alle vi 3 i komiteen stiller også i Ønsker/forslag for kommende sesonger! -Oppmerking til nærspillprøver bør utføres av banepersonell samme dag som prøvene skal utføres, minimum 1 gang pr uke. Samt at merkene som viser sektor for slagprøvene kommer opp igjen på driving range! Mvh Morten, Torbjørn og Gunnar i HCP/GK komite 17

18 Årsmelding fra Barn og golf Våren 2008 kunne Stjørdal golfklubb igjen tilby Knøttegolf, eller Barn og golf, som det nå heter, til barn i aldersgruppen 6-12 år. Det var gjennom vinteren 07/08 blitt drevet rekrutteringsarbeid ved barneskolene i nærmiljøet, der elevene ble kjent med golf gjennom kroppsøvingsundervisningen i skolen. Enkelte skoleklasser var også på besøk ved golfklubbens anlegg. Her fikk de prøve seg både på putting og på range, samt at noen klasser testet ut den nye 6- hullsbanen som sto ferdig i slutten av mai. 3.trinn ved Fosslia skole klippet snora og åpnet offfisielt 6-hullsbanen den 28.mai. Dette til stor stas for både voksne og barn! Å bringe golf inn i skolen mener vi har bidratt til å øke interessen for Barn og golf. Da vi startet opp treningene medio mai-08 var det nærmere 30 barn i alderen 6-12 år som var påmeldt, og det kom stadig nye barn til utover våren. Treningene foregikk ukentlig, på torsdager Trenere for barn og golf i 2008 var vår pro, Lars Martin Berg, som hadde hovedansvaret for opplegget, samt Anders Krieg, Anne Britt Strand og Marte Lyng. Vi har i dag 45 knøtter, 18 av disse har grønt kort, hvorav 11 av dem tok grønt kort i år. Det ble arrangert en egen uke med grønt kort kurs for knøttene i sommerferien, og oppslutningen var god! Lars Martin hadde ansvaret og alle sammen bestod både teori og praktisk prøve. Barn og golf -treningene gjennom året har forsøkt å fokusere på læring gjennom leik. Barna fikk trening på range, putting og 6-hullsbane med ulike aktiviteter. Vi avsluttet før sommerferien med konkurranse på 6-hullsbanen og grilling. Her fikk barna i tillegg utdelt egne golfskjorter med Stjørdal golfklubbs logo på. De ble veldig godt mottatt av glade og fornøyde barn! Etter en måneds sommerferie startet treningene på igjen ved skolestart. Interessen var fortsatt like stor blant barna. Som avslutning på høstsemesteret var det klart for ny turnering. Her delte vi i to grupper. De med grønt kort fikk spille på hovedbanen, mens de uten spilte på 6-hullsbanen. Etter endt turnering var det klart for sjokoladekake og brus Barn & Golf har i disse dager startet opp med vintertreninger annenhver uke innendørs i Trondheim Golfsenter. Mvh. Marte Lyng Anne Britt Strand Anders Krieg Lars Martin Berg 18

19 5. Regnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Kontingenter Sponsorinntekter Inntekter grønt kort / greenfee / range Salg maskinpark Bidrag kjøp maskinpark (netto) Leieinntekter golfbiler Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Ordinær avskrivning Husleie Drift og vedlikehold Strøm og brensel Mindre anskaffelser IT-avgift Leie areal og utstyr Arbeidsklær Drift maskiner og biler Drift proshop Sponsorutgifter Rekvisita, telefon og porto Honorarer Medlemsblad Medlemskontingenter Bankgebyrer Drift junioravdeling Bevertning / arrangementer Annonser og reklame Diverse driftsutgifter Tap på fordringer - - Sum driftskostnader Driftsresultat

20 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen rentekostnad Netto finansresultat Ordinært resultat EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER 6 Overført til udekket tap Sum overføringer

21 Balanse pr 31. desember NOTE EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 3, 8 Aktiverte anleggskostnader Startbod Maskiner og utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 4 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 5, 6 Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 6 Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital

22 Gjeld Annen langsiktig gjeld 7, 8 Gjeld til kredittinstitusjoner Ansvarlig lånekapital Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kassekreditt Forskuddstrekk Arbeidsgiveravgift Påløpne feriepenger Påløpne gjeldsrenter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Stjørdal, 29. januar 2009 Arnfinn Hoff Brit Aina Størseth Jo Kristiansen Styreleder Nestleder Styremedlem Gunnar Haarberg Gunhild Løkken Marte Lyng Styremedlem Styremedlem Styremedlem Leif Roar Rødsjø Thor Glad Jacobsen Tor Erik Berbu Styremedlem Styremedlem Styremedlem 22

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi

ÅRSBERETNING 2012. Innhold. 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi ÅRSBERETNING 2012 Innhold 1. Rapport fra styreleder 1.1 Styret 1.2 Aktiviteter 1.3 Foreningens økonomi 2. Rapport fra komiteene 2.1 Rapport Mediemøter 2.2 Rapport MedieDagen 2.3 Rapport Markedsansvarlig

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer