Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag kl 19.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00"

Transkript

1 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag kl 19.00

2 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag Sted: Hull 19 Tid:

3 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder. Protokollen føres av den valgte sekretær. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i saklisten, settes taletiden til 10 minutter første gang, og 5 minutter andre og tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutt taletid. Møteleder kan forkorte taletiden og sette strek for de inntegnede talere. Alle forslag må leveres skriftlig til møtelederen, og må være undertegnet med representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak loven fastsetter. Blanke stemmer teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall avgitte stemmer for og mot. Protokollen gjennomgås og underskrives av 2 valgte representanter. 3

4 Saksliste for Årsmøte i Stjørdal Golfklubb onsdag 17 januar 2008 Sak: 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av Årsmøteinnkalling og saksliste 3. Valg av møteleder, referent og to representanter til underskrift av protokoll 4. Årsmeldinger 5. Regnskap 6. Innkomne forslag 7. Kontingent 8. Budsjett 9. Valg av styre 10. Valg av revisor 11. Valg av valgkomité 4

5 4. Årsmeldinger Årsmelding fra Styret 1. Styrets sammensetting Leder: Arnfinn Hoff Nestleder: Brit Aina Størseth Medlemmer: Jo Kristiansen Marte Lyng Gunnar Haarberg Leif Roar Rødsjø Gunhild Løkken Thor Glad Jakobsen Tor-Erik Berbu 2. Møter Styret har avholdt 9 styremøter i I tillegg har det vært en tett kontakt mellom styret og daglig leder. 3. Banen I 2008 har baneforholdene vært gode. Det var engstelse å spore i Jan/Febr da det var stor fare for isbrann. Etter stor innsats fra vår greenkeeper Bjørn Tore og hans mannskap berget vi, og banen fremstod som bedre enn på mange år. Dette var også første året med snudd bane og effekten både økonomisk og besøksmessig har ikke latt vente på seg. Det ble som antatt en kraftig økning i greenfeeinntekter på over 43% og antall registrerte runder økte med ca 50%. 98% av tilbakemeldingen har vært positive. I en klubb med medlemmer kan vi ikke vente at styret får 100% oppslutting på de avgjørelser som blir bestemt, men vi håper at de som ikke synes denne omleggingen har vært positiv allikevel stiller seg bak styrets beslutting spesielt med tanke på den positive effekten dette har fått økonomisk for klubben. Det ble arrangert 1 divisjon NM for lag i Juli og tilbakemeldingene fra forbundet var svært positive. 4. Medlemstall og andeler For sesongen 2008 er det ikke solgt nye andeler fra klubbens side, men det er skiftet 68 eiere på det åpne markedet. Klubben har hatt en politikk for aktivt å hjelpe de som har ønsket å selge sine andeler. Dette har gjort at en del passive medlemskap har gått til å være aktive. Det som er mest gledelig er det økende antallet medlemmer i aldersgruppen 6-18 år. Her er det gjort en god jobb og det er tydelig at 6 hullsbanen har hatt en stor betydning. Vasking av medlemsregisteret er en kontenuerlig prossess og viser pr medlemmer. 5

6 5. Drift Styret mener at anlegget har blitt driftet godt. Dette på tross av et dårlig økonomisk resultat som blir kommentert under økonomi. Vår daglige leder Harald Helland har med sin langsiktige strategi lyktes godt ovenfor våre samarbeidspartnere. Dette med langsiktige (2 og 3 års) avtaler. Harald må også berømmes for at ovennevnte partnere utnytter sine avtaler. Enklere å fornye videre med fornøyde kunder. Vår pro Lars Martin har funnet seg vel til rette i klubben. Han favner hele medlemsmassen med sin instruksjon, fra seniorer og ned til knøtt. Vi har positive tilbakemeldinger på hans kvalifikasjoner og væremåte fra medlemmer og samarbeidspartnere. Bjørn Tore med sitt mannskap hadde fortjent en egen årsmelding!!! Utrolig hva han har fått til med små ressurser. Mye av jobben med å snu banen tok han før sesongstart. Under hele sesongen har han som vanlig vært tilgjengelig, og medlemmer, gjestespillere og samarbeidspartnere har kunnet benytte et topp anlegg gjennom hele sesongen. 6. Økonomi Klubben har hatt sitt første hele driftsår i egen regi. Dette skal ikke benyttes som noen form for unnskyldning for det resultat som blir lagt frem. Vi tar det hele og fulle ansvar for dette. Vi ønsker imidlertid å se litt bak tallene. En sprekk i forventet medlemskontingent og større utgifter på endring av bane er de største minusposter. Endring på bane må også sees som en investering og at vi har klargjort for en 6-hulls sløyfe. Dette er i tråd med våre planer i utvikling av anlegget. Budsjett for 2009 er også fremlagt for vår bankforbindelse som har akseptert denne og er med oss i den videre drift av anlegget. Viser for øvrig til regnskap som er lagt frem. 7. Sportlige aktiviteter Representasjon av SGK Klubbens elitelag spilte klubben opp til elitedivisjonen som er høyeste nivå for lag. Klubbens juniorer rykket opp til 1 divisjon etter en spennende avslutning på Nes gk. Klubben stilte for første gang damelag i lagnm. Turneringen ble arrangert på Stikklestad GK og etter en god avslutnings dag beholdt vi plassen i 3 divisjon. I tillegg har Lars Martin Berg, Tord Leth-Olsen, Endre Hjelseng, Frode Bostad, Carl Christian Hansen representert klubben på Amatour, Titleist Tour og P4 Tour. Andrea Hjellegjerde og Julie Hoås Kristiansen har representert klubben i Susan jr.cup og kvalifiserte seg til landsfinalen. For senior har Svein Moen representert klubben i NM for senior. 6

7 Klubbmestere 2007 Herrer: Damer: Herrer Senior: Damer Senior: Lars Martin Berg Tone Tangstad Geir A.Pedersen Jannike Moxnes 8. Komiteer Stjørdal Golfklubb har følgende komiteer: Turnering: Hcp/GK: Sosial: Dame. Senior: Barn & Golf: Leder Jon Arne Glomsrud Leder Gunnar Erik Wærnes Hans Morten Løkken Lill Bente Totland Bjørn Harald Moen Marte Lyng 9. Generelt Styret føler at vi har tatt enda et skritt i riktig retning fra Ikke alle oppgaver er like lystbetonte, men styret har handlet ut i fra det som ansees som best for klubben til enhver tid. Klubben har fortsatt det gode samarbeidet med skolene i nærområdet, noe som har gitt økt rekruttering til klubben. Styret vil takke alle de som har deltatt på dugnader og en spesiell takk til frivillige som har vært representert i de forskjellige komiteene, de som var med og arrangerte NM for lag 1 divisjon, samt en takk til grunneiere og investorer som også i år har vært viktige støttespillere. SGK har i år hatt 3 heltidsansatte som styret mener har gjort en utmerket jobb. 19 Januar 2009 Styret i SGK Arnfinn Hoff Thor Glad Jakobsen Gunnar Haarberg Brit Aina Størseth Tor Erik Berbu Jo Kristiansen Leif Roar Rødsjø Gunhild Løkken Marte Lyng 7

8 Årsmelding fra Seniorkomiteen Organisasjon og møter. Seniorgruppen har i 2008 hatt følgende styre sammensetning: Leder: Bjørn Harald Moen Sekretær/informasjon: Lars Rolfseng Økonomi/premiering: Jens Kristiansen Sportslig ansvarlig: Mariann Dalum Det er avholdt 2 styremøter i løpet av sesongen. Seniorleder har ikke vært innkalt til styremøter i SGK i SGK hadde i 2008 ca 250 seniormedlemmer. (kvinner over 50 år og menn over 55 år) Det er vanskelig å ha kontakt med alle, men vi forsøker så godt det lar seg gjøre via e- mail, telefon og på oppslagstavle ved pro-shopen. Det ble gjennomført ett orienteringsmøte før sesong start den april med handlingsplan for 2008 og nye og gamle golfregler som hovedsak. Sesongen ble som vanlig avsluttet på Viva Napoli med juletallerken den 10 desember 2008 med ca 25 fremmøtte. Tilstede var formannen samt Daglig leder som begge holdt en meget god orientering om året som gikk samt hva som rører seg i klubben det nærmeste året. Det ble også som seg hør og bør gjennomført premiering for sesongen Sportslige aktiviteter. Hovedaktiviteten har også i 2008 vært seniormatchene hver onsdag, med oppstart den 30 april med 26 deltagere og avslutting den 22 oktober med 17 deltagere. Det ble gjennomført 25 spilledager. Det er til sammen 61 spillere som har vært innom i løpet av sommeren, noe som nok er rekord. Vi hadde et snitt på 26 deltagere på disse 25 spilledagene og det er imponerende. 34 deltagere var det meste på en spilledag. På de aller fleste spilledagene var konkuranseformen Stableford med fullt hcp. Hver konkuransedag svluttes med sosialt samvær og premiering. På avslutningen i desember premieres så de beste i løpet av sesongen slik: Eclectic (beste resultat for hvert hull for alle spilte runder i løpet av sesongen), og høyeste snittscore på de 10 beste rundene gjennom sesongen, og den spilleren som har flest oppmøter i sesongen. I 2008 ble resultatet som følger: Eclectic: 1. Svein Moen 61 slag, 2. John Kulsetås 67 slag, 2. Rolf Evjemo 67 slag, Stableford. Her fikk vi for første gang en kvinnelig vinner, noe som er meget populært. Hun hadde også et meget imponerende resultat i sitt snii på 10 runder. Også 3 plassen gikk til en dame. Resultater. 1. Jannike Moxnes 36,8 p 2. John Kulsetås 35,6 p 3. Tone Tangstad 35,0 p Jens Kristiansen og Thor Aasander deltok på 23 av 25 onsdagsmatcher. Det skal også nevnes at 3 av seniorene oppnådde hele 43 poeng på en av onsdagsmatchene. Det var Sverre Moe. Idar Wikmark og Jan Inge Svensson. 8

9 Klubbmester senior 2008 ble Geir Pedersen Svein Moen deltok også i 2008 i NM for seniorer som ble arrangert av Solastranda golfklubb. Han oppnådde en hederlig 13 plass. I 2008 arrangerte SGK, med senioravdelingen som teknisk arrangør. en regional seniorturnering i regi av NSG. Arrangementet ble prikkfritt gjennomført, og vi høstet mange lovord fra NSG. Det var hele 36 deltagere fordelt på 4 klasser. Senioravdelingen fikk 2 klassevinnere, Ottar Bjørnbeth i klasse 2 og Bjørn Harald Moen i klasse 4. I klassene 1 og 3 fikk senioravdelingen 2 andreplasser ved Svein Moen (klasse 1) og Per Kvalheim (klasse 3). Det ble også i år gjennomført utflukter til Åre og Stiklestad med meget godt oppmøte. Vi beklager imidlertid at det ikke er noen avtaler mellom SGK og disse to klubbene vedrørende green-fee, slik det var tidligere. Vi mener bestemt at klubben ville fått enda flere besøkende fra disse to klubbene dersom det hadde vært en slik avtale. Senioravdelingen vil derfor i år legge frem forslag til årsmøte om at dette opprettes. Andre aktiviteter. Av andre aktiviteter som seniorene har vært innblandet i er det kun noen dugnader. Det har i år ikke vært noe Marshalltjeneste hvor det har vært behov for støtte fra oss, noe vi i grunnen finner litt merkelig når en ser hvor få ganger det har vært gjennomført Marshalltjeneste på banen. Dette var også et punkt som ble nevnt i fjorårets rapport. Det var også i år gjennomført instruksjonstimer med klubbens pro, Lars Martin. Det var veldig ujevnt oppmøte, men det er ingen tvil om at dette er nyttig og lærerikt. Og klubben har en pro som virkelig kan sine saker. For seniorkomiteen Bjørn Harald Moen, Leder Sign. Årsmelding fra sosialkomiteen o Ikke mottatt 9

10 Årsmelding fra turneringskomiteen Turneringskomiteen og turneringsaktivitet 2008 Medlemmer: Turneringskomiteen har i 2008 bestått av følgende medlemmer: Rita Aursøy (leder til april) Jon Arne Glomsrud (leder fra april) Harald Lauritsen Helge Hughdal Jo Kristiansen Knut Rolvsjord Nils Johan Aarbu Ottar Bjørnbeth Sigmund Hatling Svein Moen Tor-Erik Berbu Møtevirksomhet: Det har i 2008 blitt gjennomført 3 komitémøter i tillegg til koordinering med Daglig leder for terminliste: April Planlegging av sesongen Juni planlegging av høstsesong September evaluering av sesongen Daglig leder har vært informert og har deltatt på vårmøtet. Kursvirksomhet: Medlemmer fra turneringskomiteen har deltatt på følgende kurs: Turneringsleder I (senvinter NGF regi) Turneringsleder II (senhøst NGT regi) Golfbox-kurs (regi turneringskomiteen) 10

11 Aktivitet: Dato Navn Arr Dato Navn Arr Dugnadsturnering DL Senior Match 12 Uke 29 SK Senior Match 01 Uke SK Lag NM Div 1 Four-ball Klubb 3.5. B-Tour Gutter 2008 Stjørdal GK TK Lag NM Div 1 Foursome Klubb 4.5. Årets spiller 1 TK Seriesystemet Div Klubb 7.5. Senior Match 02 Uke SK Senior Match 13 Uke 30 SK Elitematch DL Midt- Norsk Junior DL Senior Match 03 Uke SK Senior Match 14 Uke 31 SK Vårspretten TK 3.8. TO-finale Midt-Norge: Nordea Pairs TK Senior Match 04 Uke SK 6.8. Elitematch DL Telenor Invitational DL 6.8. Senior Match 15 Uke SK Dnb Nor Finans Invitational DL 9.8. Trondheim Golfsenter Maraton DL Nordea Pairs klubbkvalifisering TK Paragon Norge DL Elitematch DL Senior Match 16 uke 33 SK Senior Match 05 Uke22 08 SK Årets spiller 4 TK Rosenborg Invitational 2008 DL StatoilHydro Kristin DL Konsernmesterskap StatoilHydro DL Netcom Open 2008 DL 1.6. Konsernmesterskap StatoilHydro DL Senior Match 17 Uke 34 SK 2.6. Matchplay 2008 TK The Legends Club Invitational 2008 DL 4.6. Senior Match 06 Uke DL Rica Ladies Tour 2008 TK 6.6. Berggård Amundsen &Co AS DL Elitematch DL 7.6. Pink Cup ( TK Senior Match 18 uke 35 SK 8.6. Årets spiller 2 TK Posten Invitational DL 8.6. Suzann Junior Challenge TK Klubbmesterskap (Damer+Senior) TK Elitematch DL Klubbmesterskap Herrer TK Senior Match 07 Uke SK 3.9. Senior Scramble SK Sparebank 1 DL 5.9. Blink Open DL Dameturnering Texas Scramble DK 5.9. Telenor Texas Scramble Invitational DL NSG Region Tour TK 6.9. Damene inviterer... DK Gunnar T.Strøm DL 9.9. Konica Minolta DL Polaris World-Sydenhus Open DL Senior Match 20 Uke 37 SK Gunnar T Strøm DL Børstad Transport Open DL Senior Match 08 Uke SK Årets spiller 5 - Finale TK E.C.Dahls Eiendom AS DL Senior Match 21 Uke 38 SK Midnattsurnering Stjørdal TK,SO Storebrand Invitational DL Postbanken Eiendom Open DL Åpen Dameturnering DK Toyota Trøndelag Open DL Trøndergolf Sponsorturnering 2008 DL Klart Svar Invitational 2008 DL Senior Match 22 Uke 39 SK Elitematch DL Tangen Open DL Senior Match 09 Uke SK Samarbeidspartner Turnering DL Eniro Invitational DL KM The Legend`s Club DL HK Reklame Invitational 2008 DL Nordbohus 2008 DL TO finale Suzann Junior Challenge TK Senior Mach 23 uke 40 SK 2.7. Senior Match 10 Uke 27 SK Høstens Nest vakreste Eventyr DL 6.7. Årets spiller 3 TK Senior Mach 24 uke 41 SK Elitematch Summer Camp DL Klubbavslutning Texas Scramble TK,SO,DK Senior Match 11 Uke 28 SK Senior Match 25 Uke 42 SK Senior Match 26 Uke 43 SK (DL-Daglig leder, DK-Damekom., SK-Seniorkom., SO-Sosialkom., TK-Turneringskom.) 11

12 Turneringer i Stjørdal GK har i 2008 vært et samarbeid mellom Turneringskomiteen, Daglig leder, Damekomiteen, Seniorkomiteen og Sosialkomiteen: Lag NM ble arrangert av medlemmer av TK, Daglig ledelse, og mange frivillige, kjempearrangement! Daglig leder og det daglige apparatet har gjennomført alle sponsorturneringer, samt Elitematcher (7stk) i samarbeid med Byneset GK Seniorkomiteen har gjennomført ukentlige seniorturneringer autonomt Damekomiteen har arrangert flere dameturneringer for alle medlemmer og samarbeidet med TK om avslutningsturnering og Rica Ladies Tour Sosialkomiteen har samarbeidet med TK om Midnattsturnering og avslutningsturneringen Arrangement i NGF regi: Det har vært arrangert følgende turneringer som del av NGF turneringsprogram: Lag NM Div 1 B-tour Suzann Junior Challenge, klubbkval og TO-finale Nordea Pairs, klubbkval og TO-finale Pink Cup NSG Regions Tour Rica Ladies Tour 2008 Naboarrangement: Det er blitt arrangert 7 Elitematcher i samarbeid med Byneset GK, samt Midt Norsk for Junior. Klubbarrangement: Klubbmesterskap for Damer, Herrer, Senior Damer og Senior Herrer ble arrangert siste helga i august med godt vær og meget bra bane. Gratulasjoner til Tone, Lars-Martin, Jannike og Geir. I dameklassen ble det nervepirrende playoff over 2 hull! Årets Spiller ble arrangert, 5 turneringer med Order of merit der de 3 beste etter 5 turneringer teller. Grei deltagelse, men her er det plass til mange flere! Det har vært 23 damestarter og 76 herrestarter ila 5 turneringer. 25 herrer deltok i minst en turnering, 15 herrer deltok i 12

13 minst 3. Hos damene respektive 9 og 4. Juniorer og aktive voksne golfere anbefales å stille opp slik at dette kan dobles. Hos damene var OoM spennende til siste runde, hos Herrene ble det close race om 2-plassen. Gratulasjoner til Julie og Jon Arne. Årets Spiller 2008 Order of Merit Seniorkomiteen har stått for ikke mindre enn 27 Senior-turneringer! Se info fra seniorkomiteen. Dugnadsturneringen hadde i år 54 deltagere, godt bevis på god vilje til å stille opp for banen vår. Vårspretten ble i år igjen arrangert og med meget god deltagelse på 51 deltagere. Virkelig god deltagelse ser vi på Scrambleturneringene våre. På Midnattsturneringen presset vi 21 lag inn på shotgun over 18 hull med etterfølgende fest og på Avslutningsturneringen 19 lag og fin fest på hull 19 etterpå. Dette er arrangementtyper vi bør benytte mer! Nytt av året var Matchplay. Alle fikk ikke med seg det nye arrangementet som gikk fra juni til slutten av september. 5 damer og 20 herrer deltok over hhv 3 og 4 runder. Samtlige som deltok kjente på konkurransenerven. Match er noe for seg selv. Finalene fant sted 21 september, noe som ble meget spennende i dameklassen der man måtte gå 19 hull. Julie Hoås Kristiansen fikk revansje fra playoff i KM mot Tone Tangstad. Hos herrene halte Svein Moen seieren i land på slutten til en litt tryggere målgang mot Sigmund Hatling. Det vil i 2009 bli større klasser og mer info om dette arrangementet. 13

14 Erfaringer: Vi har erfart dette året at reklame og info om arrangement må økes. En del får ikke med seg programmet. Mer må sendes ut elektronisk og på oppslag. Medlemmer må også prøve å følge med og passe på hverandre slik at vi blir mange. Basert på deltagelsen hos både seniorgolferne i sine onsdagsturneringer og på fulle lister på scrambleturneringene bør variasjon i turneringsformene økes, både form og tidspunkt. Vi har plass til kveldsturneringer over for eksempel 9 hull av type eclectic. Matchplay var også en suksess som må videreføres. Økonomi: Turneringsavgift har i år gått igjennom proshop direkte til klubben og utgifter til premier er dekket direkte av klubben. Generelt har ca 90% av turneringsavgiften i klubbturneringer gått tilbake til premiering. Komiteens regnskap ligger derfor i år i klubbens regnskap. Stjørdal Jon Arne Glomsrud (sign) Årsmelding fra Banekomiteen. Banekomiteen har bestått av: Jens Kristiansen Knut Størseth Arne Ohren Thor Solli Steinar Dybvad Banen vår begynner etter hvert å bli veldig bra, så det blir små og Enkle oppgaver på vårdugnaden. Årets dugnad besto for det meste av påfylling av masse på gangveier Og raking av disse. Det ble kuttet mye underskog pusset rundt hele banen. Det ble bygget murfundament for fremtidig startbod. Det blev også plantet hekk i kanten på veien ned til hull1. Sveinbrua på hull 5 ble erstattet med en ny og bredere bru. Den litt større jobben var nye rammer og teeskilt på alle gule utslag. De gamle i rustfritt ble justert og FORELØPIG utplassert på dametee. Sikkerhetsnettet på rangen er tatt ned. her må det komme noe som er enklere å sette opp og ta ned! For banekomiteen Steinar Dybvad 14

15 Årsmelding fra damekomiteen ORGANISERING Komiteen har bestått av: Lill Bente Totland Kirsten Haugan Ive Eggereide Marit Sandmark Elisabeth Kastås Rita Aursøy Leder medlem kasserer medlem medlem Medlem MÅLEVALUERING Mål nedsatt i planer for 2008; 1. Langsiktig mål Få et bredere og mer aktivt damemiljø i Stjørdal Golfklubb, som bidrar til å gi klubben godt omdømme og flere medlemmer. 2.Kortsiktige mål 1. Øke treningsaktiviteter 2. Øke kvinnelig deltakelse i turneringer, både i klubb og eksternt 3. Øke deltakelsen på ukens golfrunde SESONGEN 08 Treninger/aktiviteter Sesongen startet med innendørs treninger i februar, og 12 damer reiste på golftur til Malmø i april. Som vanlig ble det arrangert et kick-off og "kom i gang" treningsrunde utendørs. Det er i løpet av sesongen er det registrert 42 damer som har deltatt på tirsdagsrunder. Dette er en god økning fra året før.(20 i 2007) Det har vært en suksess med treningstime rett i forkant av tirsdagsrunden. I tillegg ble deltakelse på treninger og aktiviteter lagt som føring for laguttaket til NM. I tillegg ble det kåret årets "Tutta" på bakgrunn av tirsdagsresultater (Marte Lyng), og årets "Tøtta" på bakgrunn av antall oppmøte (Marit Sandmark) Vi har hatt tilbud til våre medlemmer om ulike treningspakker og alle disse har vært fullbooket/god deltakelse. Som nevnt ovenfor har vi i 2008 hatt god deltakelse på treninger og vi ser at nivået blant mange damespillere er på vei oppover. Samarbeidet med klubbens pro, Lars Martin Berg, har fungert godt. I tillegg til treninger og tirsdagsrunder har vi hatt div. turneringer, turer til andre baner og deltakelse i konkurranser. For tredje året på rad arrangerte vi også i år Ladies Tour. 15

16 Nytt i 2008 var et eget arrangement for å verve flere damer til golfsporten. Torsdag 5. juni gjennomførte vi "venninnegolf", hvor vi inviterte med en "ikkespillende" venninne og presenterte golf. Ca 10 interesserte damer deltok. Damekomiteen har også fått henvendelser i ettertid på dette og har også besluttet å gjenta dette i For første gang stilte vi også med lag i NM (3. divisjon) Marte Lyng, Anne Britt Strand og Julie Kristiansen representerte oss på Stiklestad. AKTIVITETER GJENNOMFØRT SESONGEN 2008 * Golftur til Malmø * Innendørs trening m/pro, Trondheim Golfsenter * Kick-off, 4.mai: Teori, presentasjon av sesongprogram og middag * Intensivkurs, oppfriskning teknikk, 4 treningsrunder, * Tirsdagstreninger m/pro * Faste tirsdagsrunder (9 hull) * Venninnegolf, 5. juni * Texas Scramble, turnering, 13. juni * Tur til Stiklestad Golfbane, 13. juli * Deltakelse på Ladie Tour, Byneset, lørdag 23.8 * Arrangør av Ladies Tour søndag 24.8 * Deltakelse i Ladies Tour, Byneset, søndag: 12 deltakere fra klubben *Damene inviterer, parturnering, m/middag på hull 19 * Trønders dameturnering/eget arr, middag på stabburet, lørdag 20. september Stjørdal Golfklubbs damegruppe. Regnskap 2008 Inntekter: Protimer ,00 Turnering ,00 Rica Ladies Tour 9.300,00 Adserø 800 Kick Off 3750 Texas Scramble 3900 Vennskapsturnering 7800 Tirsdagsrunden 8375 Depositum vårtur 3000 Renter ,00 Utgifter Protimer Premier 13916,4 Musikk 2000 ADM 1758 Mat turnering 24987, ,7 OVERSKUDD 5477,3 16

17 Bank kasse ,62 Fordring hovedlag Rica Ladies Tour Depositum vårtur 3000 Utbetales januar. Overskudd 2477,3 Bank, kasse pr ,92 Årsmelding fra GK/HCP komiteen 2008 Leder: Gunnar Wærnes Komitemedlemmer:Morten Wikmark, Torbjørn østerlie Formål Bistå med å gjennomføre Nærspill- og Baneprøver for deltakere som har bestått teori ifbm kurs arrangert av klubben v/pro og andre som søker å gå opp til prøve hos oss! I år ble det ikke satt opp lister der medlemmer stilte som testere da Head-Pro Lars Martin Berg gjennomførte de aller fleste testene selv. Vi i komiteen stilte opp ved ekstra behov samt en oppsamling med ca 15 elever helt mot slutten av sesongen. Noen frivillige har også bidratt til å gjennomføre prøver, noe vi er veldig takknemlige for. Oppnådd Det har vært 176 deltakere på kurs i løpet av sesongen Av disse har ca 100 gjennomført alle testene og ca 50 av disse har meldt seg inn i klubben de fleste som passive medlemmer. Regner med mange av disse benytter tilbudet og kjøper seg investor andel i Ordningen har i 2008 fungert tilnærmet prikkfritt og komiteen retter en STOR TAKK til Head Pro Lars Martin som har utført nesten alle prøvene selv, samtmedlemmene som har stilt opp på prøver på kort varsel. Økonomi GK/HCP komiteen har ikke hatt noen utgifter for klubben, men forhåpentlig bidratt til at det gir inntekter fra kommende medlemmer. Alt er utført på frivillighet og dugnad. Annet Om det er ønskelig at det kjøres samme opplegg neste år er jeg sikker på at alle vi 3 i komiteen stiller også i Ønsker/forslag for kommende sesonger! -Oppmerking til nærspillprøver bør utføres av banepersonell samme dag som prøvene skal utføres, minimum 1 gang pr uke. Samt at merkene som viser sektor for slagprøvene kommer opp igjen på driving range! Mvh Morten, Torbjørn og Gunnar i HCP/GK komite 17

18 Årsmelding fra Barn og golf Våren 2008 kunne Stjørdal golfklubb igjen tilby Knøttegolf, eller Barn og golf, som det nå heter, til barn i aldersgruppen 6-12 år. Det var gjennom vinteren 07/08 blitt drevet rekrutteringsarbeid ved barneskolene i nærmiljøet, der elevene ble kjent med golf gjennom kroppsøvingsundervisningen i skolen. Enkelte skoleklasser var også på besøk ved golfklubbens anlegg. Her fikk de prøve seg både på putting og på range, samt at noen klasser testet ut den nye 6- hullsbanen som sto ferdig i slutten av mai. 3.trinn ved Fosslia skole klippet snora og åpnet offfisielt 6-hullsbanen den 28.mai. Dette til stor stas for både voksne og barn! Å bringe golf inn i skolen mener vi har bidratt til å øke interessen for Barn og golf. Da vi startet opp treningene medio mai-08 var det nærmere 30 barn i alderen 6-12 år som var påmeldt, og det kom stadig nye barn til utover våren. Treningene foregikk ukentlig, på torsdager Trenere for barn og golf i 2008 var vår pro, Lars Martin Berg, som hadde hovedansvaret for opplegget, samt Anders Krieg, Anne Britt Strand og Marte Lyng. Vi har i dag 45 knøtter, 18 av disse har grønt kort, hvorav 11 av dem tok grønt kort i år. Det ble arrangert en egen uke med grønt kort kurs for knøttene i sommerferien, og oppslutningen var god! Lars Martin hadde ansvaret og alle sammen bestod både teori og praktisk prøve. Barn og golf -treningene gjennom året har forsøkt å fokusere på læring gjennom leik. Barna fikk trening på range, putting og 6-hullsbane med ulike aktiviteter. Vi avsluttet før sommerferien med konkurranse på 6-hullsbanen og grilling. Her fikk barna i tillegg utdelt egne golfskjorter med Stjørdal golfklubbs logo på. De ble veldig godt mottatt av glade og fornøyde barn! Etter en måneds sommerferie startet treningene på igjen ved skolestart. Interessen var fortsatt like stor blant barna. Som avslutning på høstsemesteret var det klart for ny turnering. Her delte vi i to grupper. De med grønt kort fikk spille på hovedbanen, mens de uten spilte på 6-hullsbanen. Etter endt turnering var det klart for sjokoladekake og brus Barn & Golf har i disse dager startet opp med vintertreninger annenhver uke innendørs i Trondheim Golfsenter. Mvh. Marte Lyng Anne Britt Strand Anders Krieg Lars Martin Berg 18

19 5. Regnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Kontingenter Sponsorinntekter Inntekter grønt kort / greenfee / range Salg maskinpark Bidrag kjøp maskinpark (netto) Leieinntekter golfbiler Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Ordinær avskrivning Husleie Drift og vedlikehold Strøm og brensel Mindre anskaffelser IT-avgift Leie areal og utstyr Arbeidsklær Drift maskiner og biler Drift proshop Sponsorutgifter Rekvisita, telefon og porto Honorarer Medlemsblad Medlemskontingenter Bankgebyrer Drift junioravdeling Bevertning / arrangementer Annonser og reklame Diverse driftsutgifter Tap på fordringer - - Sum driftskostnader Driftsresultat

20 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen rentekostnad Netto finansresultat Ordinært resultat EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER 6 Overført til udekket tap Sum overføringer

21 Balanse pr 31. desember NOTE EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler 3, 8 Aktiverte anleggskostnader Startbod Maskiner og utstyr Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 4 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 5, 6 Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 6 Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital

22 Gjeld Annen langsiktig gjeld 7, 8 Gjeld til kredittinstitusjoner Ansvarlig lånekapital Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Kassekreditt Forskuddstrekk Arbeidsgiveravgift Påløpne feriepenger Påløpne gjeldsrenter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Stjørdal, 29. januar 2009 Arnfinn Hoff Brit Aina Størseth Jo Kristiansen Styreleder Nestleder Styremedlem Gunnar Haarberg Gunhild Løkken Marte Lyng Styremedlem Styremedlem Styremedlem Leif Roar Rødsjø Thor Glad Jacobsen Tor Erik Berbu Styremedlem Styremedlem Styremedlem 22

REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB

REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB REFERAT ÅRSMØTE I STJØRDAL GOLFKLUBB Dato: 05.02.09. Tid: 19:00 Sted: Restauranten i klubbens lokaler på Stokke Gaard Tilstede: Harald Helland, Endre Hjelseng, Tord Lath-Olsen, Frode Bostad, Stephen Baxter,

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER

ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER ÅRSREGNSKAP PR. 31.12.2014 FOR FINSLAND CROSS KLUBB INNHOLD: STYRETS ÅRSMELDING DRIFTSREGNSKAP RESULTATREGNSKAP SALDOBALANSE NOTER Regnskapsår 2014 (01.01-31.12) Driftsregnskap (NOK) Konto Kontonavn Noter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Vaernes Flyklubb Resultatregnskap

Vaernes Flyklubb Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekter.avgiftsfrie 1 34 261 859 836 2 Leieinntekter 3 75 2 4 3 Andre inntekter 23 298 18737 Sum driftsinntekter 1 268 38 1 6 973 Varekostnad

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Vaernes Flyklubb. Resultatregnskap

Vaernes Flyklubb. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekter.avgiftsfrie 2 Leieinntekter 3 Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnad 4 l_0nnskostnad 5 Ordinser avskrivning 6 Kostnader

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2014. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2014 Haugesund Golfklubb - ' 3. februar 2015 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2014 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer