Sak 19/17: Helsedata som nasjonal fortrinn - fire tiltak vedtatt av Rådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 19/17: Helsedata som nasjonal fortrinn - fire tiltak vedtatt av Rådet"

Transkript

1 Sak 19/17: Helsedata som nasjonal fortrinn - fire tiltak vedtatt av Rådet Utarbeide rapport Rapport «Enklere tilgang mer forskning» ble levert desember Anbefaler samarbeide med Direktoratet for e- helse. 2.Evaluere og endre lover og regler Helsedatutvalget ble oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet juni Integrere i e-helsearbeidet Del av nasjonal e-helse strategi fra 2017 og Helsedataprogrammet etableres nå av Direktoratet for e-helse. 4.Organisering Helsedatautvalget skal også anbefale organisatoriske tiltak. Helseprogrammet følger opp.

2 Helsedataprogrammet Rådet, HO Mars 2017 Roar Olsen divisjonsdirektør

3 Tidligere og pågående arbeid for bedre utnyttelse av helsedata 1. Nasjonal helseregisterstrategi Helse- og omsorgsdepartementet 2. Nasjonalt Helseregisterprosjekt (NHRP) Folkehelseinstituttet 3. «Enklere tilgang mer forskning» - Forskningsrådet v/ Agenda Kaupang 4. «Referansearkitektur og fellestjenester for helseregistre» 2016 Direktoratet for e-helse 5. Helsedatautvalget Helse- og omsorgsdepartementet v/marta Ebbing 6. Forskningsinfrastrukturprosjekter: HRR, RAIRD, Biobank Norge, BigMed osv. 7. Statistikklovutvalget - Finansdepartentet

4 Utfordringer med helsedata og helseforskning i Norge 2017 Begrensede analysemuligheter Tungvidt datatilgang Spredte personopplysninger Økende innrapporteringsbyrde Begrenset medvirkning Begrenset innsynsmulighet Lite gevinst for innrapportering Mye lokal datalagring Forskere Innbyggere Helsepersonell Lang og kostbar søknadsprosess Lite kunnskapsutnyttelse Liten verdi i behandlingen Lite gjenbruk og datautveksling Manuelle forvaltningsoppgaver helseregistre i Norge Lite tilgang til strukturerte data og statistikk Lite standardisert Registerforvaltere Få fellestjenester Myndigheter Mangelfullt styringsgrunnlag Næringsliv Stort moderniseringsbehov Samfunnsrelevant forskning vanskeliggjort Underutnyttet marked for helseanalyse

5 Verdifulle data i hver sine siloer hemmer utnyttelse Forskere Helsepersonell Ledere Myndigheter Innbyggere Næringsliv? Folkeregisteret DÅR NPR Legemidler KPR Helseadm. registre Personverntjenester Sosio-økomiske data Helseregistre Medisinske kvalitetsreg. Pasientjournaler Innbygger Måleutstyr Biobank. Undersøkelser

6 Norge er verdensledende på innsamling og forvaltning av helsedata, men mangler tekniske løsninger og operative prosesser for å utnytte de til kvalitetsforbedring Tall fra OECD i 2016 viser at Norge scorer høyt på innsamling og forvaltning av helsedata Manglende tekniske løsninger og operasjonelle prosesser gjør imidlertid at vi ikke får utnyttet helsedata fra EPJ til medisinsk kvalitetsforbedring Helsedataprogrammet vil gjennom utvikling av en helseanalyseplattform og fellestjenester for helseregistre bidra til bedre utnyttelse av helsedataene Kilde: OECD, HCQI Survey of Electronic Health Record System Development and Use, 2016 Side 6

7 Hovedanbefalinger fra rapport «Referansearkitektur og fellestjenester for helseregistre» 12/ Alle helseregistre skal tilby et likt teknisk tjenestegrensesnitt for kommunikasjon med omverdenen (API) 2 Utvikle og ta i bruk nasjonale fellestjenester for helseregistre 3 Utrede alternative løsninger for en plattform for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata (nasjonal helseanalyseplattform) Behov for lovutvikling og vurdering av organisering (Helsedatautvalget).

8 3 Utrede alternative løsninger for en plattform for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata (nasjonal helseanalyseplattform) «Helseanalyseplattformen» Forskere Helsepersonell Ledere Myndigheter Innbyggere Næringsliv Tilgangsstyring, anonymisering, pseudonymisering, aggregering, maskering, overføring, sporing, logging «Helse analyseplattformen» Analyse Tilgjengeliggjøring Rapportering og publisering Analyseportal Sammenstilling, transformasjon og validering Folkeregisteret DÅR NPR Legemidler KPR Helseadm. registre Personverntjenester Sosio-økomiske data Helseregistre Medisinske kvalitetsreg. Pasientjournaler Innbygger Måleutstyr Biobank. Undersøkelser

9 UTKAST Forvaltningsmodell for Helseanalyseplattformen Premissgiver Forskere Helsepersonell Ledere Myndigheter Tjenester Forvaltningsorganisasjon Helseanalyseplattformen Avtaler IKT-tjenester IKT-organisasjon (nasjonal) Anskaffelser Avtaler IKT-tjenester IKTleverandører IKTleverandører IKTleverandører Innbyggere Næringsliv Avtaler Data Datakilder/virksomheter Eksempel på oppgaver: Dataleveranse, service til brukerne, koordinering, datatilganger, ledelses- og administrative funksjoner. Databehandlingsansvarlig. Side 11

10 Hva kan forskeren forvente fra Helseanalyseplattformen? Helseanalyseplattformen Portal for forskere (helseanalyse.no) Motta veiledning Skaffe oversikt Søknader ett sted Analysere Samhandle med innbyggere Få tilgang til data Tilgangsstyring, anonymisering, aggregering, maskering, overføring, sporing, logging Innhenting, mottak, sammenstilling, validering og transformasjon Helseregistre, grunndata, sosiøkonomiske data, biobanker, befolkningsundersøkelser og andre kilder.

11 Helsedataprogrammet - Organisering Styringsgruppe Direktoratet for e-helse Folkehelseinstituttet Norges forskningsråd Norsk Helsenett Helsedirektoratet SSB 1 x RHF Forskning 1x RHF IKT 2 x Kommune 1x Universitet 1x Høgskole Pasientforening Observatører: HOD, KD Referansegruppe Direktoratet for e-helse Norges forskningsråd Folkehelseinstituttet Helsedirektoratet SSB RHF-ene Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Universitetet i Tromsø NTNU Norsk Helsenett NHO Abelia/ næringslivsrepresentanter Legeforeningen Sykepleierforbundet SKDE EPJ-leverandører NSD Datatilsynet HOD, KD Referansegruppe Standardisering og Harmonisering «Sikkerhet og personvern» «Forskning» Styringsgruppe Leder: Christine Bergland Roar Olsen Programeier Programledelse Fung: Marianne B. Andresen og Alexander Gray Fellestjenester for helseregistre Felles arbeidsgrupper «Styring & økonomi» «Register forvaltning» Programkontor Marianne B. Andresen NN NN Alexander Gray Helseanalyseplattformen «Innrapportering» Nasjonale styringsfora innen e-helse: NEHS NUIT NUFA Nasj. styringsfora e-helse Nasjonalt E-Helse Styre Nasjonalt Utvalg for IT prioritering Nasjonalt Utvalg for Fag og Arkitektur Eksterne leveranser Eksterne leveranser Eksterne leveranser Helsedataprogrammet Eksterne aktører

12 UTKAST Helsedataprogrammets målsettinger og fokusområder Enklere innrapportering for helsepersonell Helsepolitiske mål (HO21) Helsedata som nasjonalt fortrinn Bedre klinisk behandling Effektive og lærende tjenester Strategisk og kunnskapsbasert læring Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde Nye og bedre fellestjenester for helseregistrene Mer standardisering Samarbeid og koordinering e-helse-mål Modernisert regelverk og mer lik fortolkning Enklere innrapportering Bedre datakvalitet Bedre utnyttelse av helsedata Bedre sikkerhet og personvern Nasjonale løsninger for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata Etablere faglig forvaltningsorganisasjon og IKTorganisering for helseanalyse og helseregisterfeltet Et økosystem for analyseteknologier og helsedata

13 Seks strategiske satsingsområder i nasjonal e-helse strategi Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Kritiske IKTinfrastrukturer og felles byggeklosser Bedre bruk av helsedata Helsehjelp på nye måter Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføring Side 16

14 Sak 19/17: Helsedata som nasjonal fortrinn - fire tiltak vedtatt av Rådet Utarbeide rapport Rapport «Enklere tilgang mer forskning» ble levert desember Anbefaler samarbeide med Direktoratet for e- helse. 2.Evaluere og endre lover og regler Helsedatutvalget ble oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet juni Integrere i e-helsearbeidet Del av nasjonal e-helse strategi fra 2017 og Helsedataprogrammet etableres nå av Direktoratet for e-helse. 4.Organisering Helsedatautvalget skal også anbefale organisatoriske tiltak. Helseprogrammet følger opp.

15 Sak 19/17: Helsedata som nasjonal fortrinn forslag til vedtak Forskningsrådet tar med seg innspill fra HelseOmsorg21 rådet i sitt videre samarbeid med Direktoratet for e-helse. Helsedataprogrammet ved Direktoratet for e-helse tar med seg innspill fra HelseOmsorg21 rådet i sin videre etablering av programmet. HelseOmsorg21 rådet vedtar at arbeidsgruppen «Helsedata som nasjonalt fortrinn» avvikles. Rådet vil følge satsingsområdet opp ved: å gi innspill til rapport fra Helsedatautvalget å følge med på Helsedataprogrammet samt bistå ved eventuelle hindre knyttet til å realisere programmets mål (eksempler: tverrsektorielt samarbeide, behov for lovutvikling, finansiering og prioritet av tiltak).

Digitalisering av helsetjenesten

Digitalisering av helsetjenesten Digitalisering av helsetjenesten Regulatorisk høstmøte, LMI 30. november 2016 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Ambisjon Mobilitet Cloud Computing Én helhetlig og kunnskapsbasert helseog omsorgstjeneste

Detaljer

Bergen 10.november Symposium - fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest. Helse- og omsorgsdepartementet

Bergen 10.november Symposium - fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonale kvalitetsregistre og satsingen på disse; hva var tanken og forventningen, hva er oppnådd og hva nå? Seniorrådgiver Torunn Omland Granlund, H. Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Detaljer

Digitalisering av helsetjenesten

Digitalisering av helsetjenesten Digitalisering av helsetjenesten DM Arena: Real World Evidence 19 oktober 2016 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse Innhold Teknologiske trender Én innbygger én journal Nasjonale

Detaljer

Helsedatautvalget og Helsedataprogrammet

Helsedatautvalget og Helsedataprogrammet Helsedatautvalget og Helsedataprogrammet Marta Ebbing, HO21-rådet 14. september 2017 14.9.2017 Marta Ebbing 1 Hensikt med innlegget Presentere Helsedatautvalgets rapport Informere litt om det pågående

Detaljer

Helsedatautvalget. Marta Ebbing, leder. HelseOmsorg21-rådet, 23. januar 2017

Helsedatautvalget. Marta Ebbing, leder. HelseOmsorg21-rådet, 23. januar 2017 Helsedatautvalget Marta Ebbing, leder HelseOmsorg21-rådet, 23. januar 2017 23.1.2017 2 Utvalget består av Marta Ebbing (leder), Folkehelseinstituttet Trine Magnus, tidligere direktør for Senter for Klinisk

Detaljer

Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet

Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet Møte 3/2017 Dato 7. september 2017 Tid Kl. 10:00-14:00 Sted Verkstedveien 1, Skøyen Medlemmer Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Bodil

Detaljer

Referat fra møte i referansegruppen for Helsedataprogrammet

Referat fra møte i referansegruppen for Helsedataprogrammet Referat fra møte i referansegruppen for Helsedataprogrammet Møte 1/2017 Dato 21. april 2017 Tid Kl. 10:00-15:00 Sted Verkstedveien 1, Skøyen Medlemmer Unn Huse (Helsedirektoratet) Petter Hurlen (Legeforeningen)

Detaljer

Helsedataprogrammet. Referansegruppemøte # mai 2017

Helsedataprogrammet. Referansegruppemøte # mai 2017 Helsedataprogrammet Referansegruppemøte #2 29. mai 2017 Agenda Referansegruppemøte i Helsedataprogrammet Tid Tema 10:00 10:15 Velkommen 10:15 11:00 Status i Helsedataprogrammet 11:00 11:25 Prosjektenes

Detaljer

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet

E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet E-helse muligheter og forutsetninger i det nasjonale perspektivet NSFs e-helsekonferanse 17. februar 2017 Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Direktoratet for e-helse sine to roller Myndighet Sørge

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 26. januar 2016 kl. 09:30 12:30 Sted: Møterom 10, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Arbeidsutvalget: Stein-Olav Gystad

Detaljer

Helsedataprogrammet. Masterpresentasjon. Høst 2017

Helsedataprogrammet. Masterpresentasjon. Høst 2017 Helsedataprogrammet Masterpresentasjon Høst 2017 Agenda Bakgrunn og strategisk forankring Helsedataprogrammets mål, organisering og planer Helseanalyseplattformen Fellestjenester Standardisering Side 2

Detaljer

Sak Tema Sakstype 13/17 Godkjenning av innkalling og referat fra møte Beslutningssak

Sak Tema Sakstype 13/17 Godkjenning av innkalling og referat fra møte Beslutningssak Referat fra møte i referansegruppen for Helsedataprogrammet Møte 3/2017 Dato 17. august 2017 Tid Kl. 10:00-14:00 Sted Verkstedveien 1, Skøyen Medlemmer Atle Alvheim (NSD) Ulf Sigurdsen (Helse Sør Øst)

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 består av tre dokumenter: Side 2 Digitalisering av arbeidsprosesser Bedre sammenheng i pasientforløp Felles grunnmur

Detaljer

Helsedataprogrammet. Referansegruppemøte. 21. april 2017

Helsedataprogrammet. Referansegruppemøte. 21. april 2017 Helsedataprogrammet Referansegruppemøte 21. april 2017 Agenda Referansegruppemøte Helsedataprogrammet 21. april 2017 Tid Tema Ansvarlig 10:00 10:15 Velkommen Christine Bergland 10:15 10:30 Presentasjonsrunde

Detaljer

Helsedataprogrammet. Programstyremøte # juni 2017

Helsedataprogrammet. Programstyremøte # juni 2017 Helsedataprogrammet Programstyremøte #2 15. juni 2017 Agenda Programstyre i Helsedataprogrammet Tid Tema 10:00 10:15 Velkommen + godkjenning av referat 10:15 11:00 Status i Helsedataprogrammet - Nytt siden

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 5. april 2016 kl. 09:30 13:30 Sted: Møterom 2, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Arbeidsutvalget: Olav Røise (leder,

Detaljer

Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet

Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet Referat fra møte i programstyret for Helsedataprogrammet Møte 4/2017 Dato 16. oktober 2017 Tid Kl. 10:00-14:00 Sted Verkstedveien 1, Skøyen Medlemmer Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Bodil

Detaljer

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør

Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell og e-helsestrategi 2017-2022 Hilde Lyngstad Avdelingsdirektør Nasjonal styringsmodell Nasjonal styringsmodell for e-helse og overordnede myndighet og roller Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 9. juni 2015 kl. 9:30 15:00 Sted: Møterom 20, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Tom Christensen (prosjektdirektør, avd.

Detaljer

STYRINGSDOKUMENTASJON FOR HELSEDATAPROGRAMMET

STYRINGSDOKUMENTASJON FOR HELSEDATAPROGRAMMET Vedlegg 7A STYRINGSDOKUMENTASJON FOR HELSEDATAPROGRAMMET Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 0.8 Godkjent dato: Godkjent av programeier: Utarbeidet av: Alexander Gray, Roar Olsen ENDRINGSHISTORIKK

Detaljer

Om Direktoratet for e-helse

Om Direktoratet for e-helse Om Direktoratet for e-helse ET ENKLERE HELSE-NORGE Vis film Hovedmål Digitalisere for å øke kvaliteten og pasientsikkerheten Forbedre og forenkle helsehverdagen, for alle. Bakgrunn Helsesektoren består

Detaljer

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017

«Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» 29. januar 2017 «Én innbygger én journal» Meld. St. nr. 9 (2012-2013), «Én innbygger én journal» En felles, nasjonal løsning for klinisk dokumentasjon, prosesstøtte og pasient-/

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi i Norge. Ole Bryøen 12. oktober 2017

Nasjonal e-helsestrategi i Norge. Ole Bryøen 12. oktober 2017 Nasjonal e-helsestrategi i Norge Ole Bryøen 12. oktober 2017 Helsepolitiske mål angir et samlet digitalt ambisjonsnivå Tverrsektorielle mål Utvikling av helse- og omsorgstjenesten Kvalitet og pasientsikkerhet

Detaljer

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder

Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Ordfører- og rådmannskonferansen i Agder Lyngdal 1. november 2017 Christine Bergland Kort status fra det nasjonale programmet Det går absolutt riktig vei og Agderkommunene er med på en meget god måte!

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Sak Tema Sakstype 21/17 Godkjenning av referat fra møte Beslutningssak

Sak Tema Sakstype 21/17 Godkjenning av referat fra møte Beslutningssak Referat fra møte i referansegruppen for Helsedataprogrammet Møte 4/2017 Dato 25. september 2017 Tid Kl. 10:00-14:00 Sted Verkstedveien 1, Skøyen Medlemmer Atle Alvheim (NSD) Jan Frich (vara for Nina K.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 17. november 2015 kl. 12:00 15:00 Sted: Møterom 15, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Arbeidsutvalget: Stein-Olav Gystad

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 31. mai 2016 kl. 09:30 14:00 Sted: Møterom 2, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Arbeidsutvalget: Olav Røise (leder, Interregional

Detaljer

33/17 Status fra programmet Orienteringssak

33/17 Status fra programmet Orienteringssak Referat fra møte i referansegruppen for Helsedataprogrammet Møte 5/2017 Dato 23. november 2017 Tid Kl. 10:00-14:00 Sted Verkstedveien 1, Skøyen Medlemmer Atle Alvheim (NSD) Nis Johansen (vara for Ulf Sigurdsen,

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre - hva betyr nytt lovverk Normkonferansen

Medisinske kvalitetsregistre - hva betyr nytt lovverk Normkonferansen Medisinske kvalitetsregistre - hva betyr nytt lovverk Normkonferansen 15.10.2014 Heidi Talsethagen Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) SKDE - nasjonalt servicemiljø Opprettet 2004 Opprinnelig

Detaljer

STYRINGSDOKUMENTASJON FOR HELSEDATAPROGRAMMET

STYRINGSDOKUMENTASJON FOR HELSEDATAPROGRAMMET STYRINGSDOKUMENTASJON FOR HELSEDATAPROGRAMMET Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 1.2 Prosjektkode 17-78 Godkjent dato: Godkjent av: Utarbeidet av: 7. desember 2017 Programstyret Programteamet Side 1 ENDRINGSHISTORIKK

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1.

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten. Agenda. 1. Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 1 «Én innbygger én journal»

Detaljer

«Én innbygger en journal»

«Én innbygger en journal» «Én innbygger en journal» Hvorfor framtidens journalløsninger? Vil bidra til å redusere unødig lidelse og død! Feilmedisinering Økt behov for helsetjenester som følge av eldrebølgen! Fra 70 000 til 120

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Helsedataprogrammet Leverandørmøte 17. november 2017

Helsedataprogrammet Leverandørmøte 17. november 2017 Helsedataprogrammet Leverandørmøte 17. november 2017 ask@ehelse.no Åpning ved Bodil Rabben Divisjonsdirektør Utvikling Agenda Har du spørsmål underveis? ask@ehelse.no Tid Tema Ved 0900-0910 Åpning og velkomst

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Christine Bergland Bodø, 24. juni 2015 historikk 2005 Oppstart e-resept 2008 Oppstart meldingsløftet 2009 Automatisk frikort 2010 Etablering av divisjon

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Registrering og innsamling av helsedata sett opp mot IT - sikkerhet Kvalitetsregisterkonferanse Tromsø

Registrering og innsamling av helsedata sett opp mot IT - sikkerhet Kvalitetsregisterkonferanse Tromsø Registrering og innsamling av helsedata sett opp mot IT - sikkerhet Kvalitetsregisterkonferanse Tromsø 22.09.2008 Per Olav Skjesol Avdelingsleder anvendelse og leder NIKT Fagforum for arkitektur Sikkerhet

Detaljer

Helsedataprogrammet. Referansegruppemøte # august 2017

Helsedataprogrammet. Referansegruppemøte # august 2017 Helsedataprogrammet Referansegruppemøte #3 17. august 2017 Agenda Referansegruppemøte i Helsedataprogrammet Tid Tema 10:00 10:10 Velkommen 10:10 10:15 Godkjenning av referat fra forrige møte (b-sak) 10:15

Detaljer

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for e-helse Foreløpige arbeidsdokumenter Oppdatert per 7. januar Direktoratet for e-helse Jon Helge Andersen, programleder Omsorgsteknologikonferansen 2016 24. mai 2016 Om Direktoratet for e-helse ET ENKLERE HELSE-NORGE

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

Høringssvar Rapport Helsedatautvalget : Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

Høringssvar Rapport Helsedatautvalget : Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref.: 16/3807 Vår ref.: 2017/4907-2 Tromsø/Dato 30.11.2017 Høringssvar Rapport Helsedatautvalget 2016-2017: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE

CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE CHRISTINE BERGLAND DIREKTØR FOR DIREKTORATET E-HELSE ET ENKLERE HELSE-NORGE Et enklere helse-norge 1. Juni 2016 Christine Bergland Direktør Etablering av direktoratet for e-helse Bakgrunn Helsesektoren

Detaljer

E-helse - på kort og lang sikt

E-helse - på kort og lang sikt E-helse - på kort og lang sikt Irene Olaussen, Seniorrådgiver Helsedirektoratet Alnabru, 12.10.2015 Norge var tidlig ute med digitalisering i helse- og omsorgssektoren Siden 2010 er viktige nasjonale fora

Detaljer

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018

Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai -15): Syv tema er identifisert som viktige: 1. Datakvalitet 2. Bruk av resultater 3. Pasientinvolvering

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

MØTE I ARBEIDSUTVALG FOR NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

MØTE I ARBEIDSUTVALG FOR NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT MØTE I ARBEIDSUTVALG FOR NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 26. januar 2016 kl. 9:30 12:30 Sted: Konferanserom, Hotell Park Inn, Gardermoen INNKALTE: Arbeidsutvalget: Tom Christensen (prosjektdirektør,

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 12.02.2016 8/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Roar Olsen Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2020 Forslag til vedtak

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

MØTE I ARBEIDSUTVALG FOR NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

MØTE I ARBEIDSUTVALG FOR NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT MØTE I ARBEIDSUTVALG FOR NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 5. april 2016 kl. 9:30 14:30 Sted: Konferanserom, Hotell Park Inn, Gardermoen INNKALTE: Arbeidsutvalget: Olav Røise (leder, interregional

Detaljer

Nasjonal e-helse-strategi og den nasjonale realiseringen av «Én innbygger - én journal» Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi

Nasjonal e-helse-strategi og den nasjonale realiseringen av «Én innbygger - én journal» Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Nasjonal e-helse-strategi og den nasjonale realiseringen av «Én innbygger - én journal» Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Nasjonal e-helse strategi En gjennomgang av status viser at mye er oppnådd

Detaljer

Meldinger - hvor er vi? - hvor går vi?

Meldinger - hvor er vi? - hvor går vi? Meldinger - hvor er vi? - hvor går vi? Anne Bjørlykke Programleder Støtte til Samhandling i Helse Vest Programmet Støtte til samhandling - et program i Helse Vest Fokus på samhandling mellom foretakene

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG FOR NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG FOR NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALG FOR NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 6. september 2016 kl. 9:30 15:00 Sted: Konferanserom, Hotell Park Inn, Gardermoen TILSTEDE: Arbeidsutvalget: Torunn Janbu

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Nasjonal e-helsestrategi

Nasjonal e-helsestrategi Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Økt velstand, høyere levealder og digitalisering av samfunnet er med på å endre norsk helsevesen. Livskvalitet er ikke bare knyttet til god helse eller til graden av

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

Personidentifiserbart Norsk pasientregister

Personidentifiserbart Norsk pasientregister Personidentifiserbart Norsk pasientregister DRG-konferansen 2006 Unn E. Huse, SINTEF Norsk pasientregister 1 Prosessen NPR ble etablert i 1997 som et avidentifisert register med konsesjon fra Datatilsynet

Detaljer

MØTE I ARBEIDSUTVALG FOR NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

MØTE I ARBEIDSUTVALG FOR NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT MØTE I ARBEIDSUTVALG FOR NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetidspunkt: 31. mai 2016 kl. 9:30 14:00 Sted: Konferanserom, Hotell Park Inn, Gardermoen INNKALTE: Arbeidsutvalget: Olav Røise (leder, interregional

Detaljer

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI?

HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? HELSETJENESTEFORSKNING I NORGE HVOR GÅR VI? NPR og fremtidig KHOR: Muligheter for fremtidig helsetjenesteforskning? Olav V. Slåttebrekk 1 Utgangspunktet Spesialisthelsetjenesten NPR, nasjonalt helsetjenesteregister

Detaljer

Standardisering, utfordrende og nødvendig

Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardisering, utfordrende og nødvendig Standardiseringsstrategi for perioden 2013-2018 Trondheim 18.9.13 Bakgrunn KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Viktig mål: styrke standardiseringsarbeidet

Detaljer

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi 07.01 2016 Et enklere helse-norge Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt

Detaljer

Referat fra møte 22.oktober 2015.

Referat fra møte 22.oktober 2015. Referat fra møte 22.oktober 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 22.oktober 2015 kl. 10.00 14.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere

Detaljer

Helsedataprogrammet. Programstyremøte #3. 7. september 2017

Helsedataprogrammet. Programstyremøte #3. 7. september 2017 Helsedataprogrammet Programstyremøte #3 7. september 2017 Agenda Programstyremøte i Helsedataprogrammet Tid Tema 10:00 10:05 Velkommen 10:05 10:10 Godkjenning av referat fra forrige møte (b-sak) 10:10

Detaljer

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten Virksomhetsarkitektur erfaringer fra spesialisthelsetjenesten HelsIT 19. september 2013 Torill Kristiansen, Virksomhetsarkitekt Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Hva skal jeg si noe om Virksomhetsarkitektur

Detaljer

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017

Produktstyre e-helsestandarder. 23. oktober 2017 Produktstyre e-helsestandarder 23. oktober 2017 Agenda Sak Tema Sakstype 6/17 Orientering fra Direktoratet for e-helse Orientering 7/17 Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 Orientering 8/17 Status Henvisning

Detaljer

Programmandat. Regional klinisk løsning

Programmandat. Regional klinisk løsning 1 / 9 Programmandat Regional klinisk løsning Versjoner Versjon Navn Rolle Dato 1.0 Fornyingsstyret Programeier 2 / 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROGRAMMETS NAVN... 4 2 PROGRAMEIER... 4 3 FORMÅL, BAKGRUNN OG

Detaljer

FAOS-prinsipper. Hva har helsesektoren gjort med dem?

FAOS-prinsipper. Hva har helsesektoren gjort med dem? FAOS-prinsipper Hva har helsesektoren gjort med dem? Samhandlingsarena 16.september 2013 Agenda Helsedirektoratets oppgaver og ansvar for sektoren/hvem bestemmer egentlig? FAOS - prinsipp for prinsipp

Detaljer

Helsedataprogrammet. Programstyremøte #6. 5. februar 2018

Helsedataprogrammet. Programstyremøte #6. 5. februar 2018 Helsedataprogrammet Programstyremøte #6 5. februar 2018 Agenda Programstyremøte i Helsedataprogrammet Tid Tema 10:00 10:05 Velkommen, godkjenning av agenda og referat fra forrige møte 10:05 10:30 Status

Detaljer

Referat fra møte 26.mars 2015.

Referat fra møte 26.mars 2015. Referat fra møte 26.mars 2015. Formål Møte i E-helsegruppen Dato, sted Torsdag 26.mars 2015 kl. 12.00-15.00, Universitetsgata 2, møterom 206 Deltakere Bjørn-Inge Larsen (leder) Lars Bjørgan Schrøder Kommunal-

Detaljer

Direktoratet for e-helse: Høringssvar på forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser

Direktoratet for e-helse: Høringssvar på forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser v4-29.07.2015 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 17/596-2 Saksbehandler: Jon-Torgeir Lunke Dato: 14.11.2017 Direktoratet for e-helse: Høringssvar på

Detaljer

Kunngjort 28. august 2017 kl PDF-versjon 30. august 2017

Kunngjort 28. august 2017 kl PDF-versjon 30. august 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. august 2017 25.08.2017 nr. 1292 Forskrift om

Detaljer

KITH og Helsedirektoratet

KITH og Helsedirektoratet Standardisering, utfordrende men nødvendig ehelse 2013 av Vigdis Heimly KITH og Helsedirektoratet KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Ett viktig mål ved overdragelsen var å styrke

Detaljer

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN Bilag 7 Helse Midt-Norge RHF Strategiske hovedmål HMN Innhold 1 Strategiske hovedmål... 3 1.1 Standardisering... 3 1.2 Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp... 4 1.3 Journalsystemer i strukturert

Detaljer

folkehelseinstituttet

folkehelseinstituttet folkehelseinstituttet Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: 200904826 Vår ref: 09/3244-2/ILDFEHAG Dato: 25.03.2010 Svar på høringsbrev - Strategi for modernisering og samordning

Detaljer

Møte i HelseOmsorg21-rådet (02/17) Dato: Tirsdag 28. mars 2017, kl Sted: Forskningsrådet, møterom Abel 2 og 3

Møte i HelseOmsorg21-rådet (02/17) Dato: Tirsdag 28. mars 2017, kl Sted: Forskningsrådet, møterom Abel 2 og 3 Møte i HelseOmsorg21-rådet (02/17) Dato: Tirsdag 28. mars 2017, kl 10 16. Sted: Forskningsrådet, møterom Abel 2 og 3 Tilstede: Direktør Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet (rådsleder) Divisjonsdirektør

Detaljer

Tillegg til tildelingsbrev nr 4 - Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører

Tillegg til tildelingsbrev nr 4 - Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører v4-29.07.2015 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: 17/1131 Vår ref.: 16/1114-19

Detaljer

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Bakgrunn Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte innsamlet

Detaljer

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Overordnet målsetting Utvikle en teknisk løsning som er Brukervennlig Gir god datakvalitet

Detaljer

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune)

Camilla Dunsæd (Kvinesdal kommune) Inger Østensjø (KS) Kristin W Wieland (Bærum kommune) Arild Sundberg (Oslo kommune) Møte i Nasjonalt e-helsestyre Møte 2/2016 Dato 14.april 2016 Tid 10:00 17:00 Sted Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo Medlemmer Tilstede Christine Bergland (Direktoratet for e-helse) Herlof Nilssen (Helse

Detaljer

Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet

Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet HelseOmsorg21 Rådet 14.9.2018 Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet Christine Bergland Kunnskapsbehovene skal gjenspeile kompleksiteten på e-helseområdet Behov for FoU-prosjekter i mange ulike former,

Detaljer

E-helse i et norsk perspektiv

E-helse i et norsk perspektiv E-helse i et norsk perspektiv Christine Bergland Direktoratet for e-helse FORUM 8. januar 2016 Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt på fire regionale helseforetak og 428 kommuner Behov

Detaljer

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave

DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet. Solrunn Hårstad Medlem KSave DigIT DoIT KommIT Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Solrunn Hårstad Medlem KSave AGENDA KommIT på 1 2 3 Velferdsteknologi - Hva skjer nå KS KommIT er et KS-program for IKT-samordning

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 7/16 Orientering Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Formål for NUIT og NUFA Forslag til vedtak Nasjonalt e-helsestyre

Detaljer

https://nettsteder.regjeringen.no/helsedatautvalget/innspill-til-utvalgets-arbeid/

https://nettsteder.regjeringen.no/helsedatautvalget/innspill-til-utvalgets-arbeid/ Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Notat Til: Kopi: Fra: Saksbeh.: Helsedatautvalget Erlend B Smeland, Direktør for forskning, innovasjon og utdanning Wenche Reed

Detaljer

Det juridiske rammeverket for helseregistre

Det juridiske rammeverket for helseregistre Helse- og omsorgsdepartementet Det juridiske rammeverket for helseregistre Sverre Engelschiøn, fagdirektør Oslo 10. mars 2016 Ny helseregisterlov Erstatter helseregisterloven fra 2001 Prop. 72 L (2013-2014)

Detaljer

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling

Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Forprosjekt Pasientbehandling og samhandling Styremøte HMR 11.06.2014 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Trygghet Respekt Kvalitet Historisk 3 Utfordringer og trender Kunnskapsmengden dobles hvert annet år Pasientens

Detaljer

Økonomiseminar Digitalisering

Økonomiseminar Digitalisering Økonomiseminar 2017 - Digitalisering Arne Lunde Oktober 2017 Agenda Automatisering og robotisering BOTT Departementets digitaliseringsgrep Digitaliseringsstrategien Etablering av tjenesteorgan og to kvalitetsorganer

Detaljer

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi

Legeforeningens fokus på e-helse. Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober Revolusjonerende teknologi Legeforeningens fokus på e-helse Spesialrådgiver og lege Eirik Nikolai Arnesen Oslo Oktober 2016 Enhet for primærhelsetjeneste, IKT, rehabilitering og samfunnsmedisin: Fagsjef Jan Emil Kristoffersen Spesialrådgiver

Detaljer

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT

Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT Nytt fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF Erik M. Hansen Adm. dir. Helse Vest IKT 1 Mandat Nasjonal IKT skal: Være spesialisthelsetjenesten sin arena for styring, koordinering og samordning

Detaljer

HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Førde, 2. mai 2016

HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse. Førde, 2. mai 2016 HelseOmsorg21 Et kunnskapssystem for bedre folkehelse Førde, 2. mai 2016 Bedre folkehelse God folkehelse Innovasjon Utdanning Grensesprengende Gode forskning brukererfaringer God og nyttig kunnskap FoU

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 2. februar 2012 kl 14:00 16:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR 111-2017 ORIENTERINGSSAK - STATUS IKT-INFRASTRUKTURMODERNISERING OG ARBEIDET MED INFORMASJONSSIKKERHET I HELSE SØR-ØST

Detaljer