Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Radiologi"

Transkript

1 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Meldingsversjon: 1.2 datert

2 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK AV SVARRAPPORT AV MEDISINSKE TJENESTER, RADIOLOGI - VERSJON CASE-BESKRIVELSER EGENERKLÆRING REFERANSER INFORMASJON OM MOTTAKERSYSTEM

3 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 3 1. Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig Versjon publisert JSD Små justeringer av layout JSD 3

4 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 4 2. Akseptansetest for mottak av svarrapport av medisinske tjenester, radiologi - versjon 1.2 Akseptansetesten skal sikre at mottak av svarrapport av medisinske tjenester, radiologi - versjon 1.2 er implementert på korrekt måte i følge den aktuelle informasjonsmodell [1] og XML schema [2]. Testen er ment som en hjelp for leverandørene for å garantere kvaliteten på implementasjonen. Det er utarbeidet et sett med case-beskrivelser og tilhørende egenerklæringsskjema. Casene skal dekke den vanligste bruken av meldingen, med størst mulig detaljeringsgrad som beskrevet i meldingsbeskrivelsen. Egenerklæringsskjemaet inneholder sjekkpunkter rundt tekniske forhold (syntaks) og meldingens innhold (semantikk). Hvordan gjennomføre en test Leverandørene skal gjennomgå testprosedyrene som er utarbeidet. Gjennomføringen av testene er leverandørens ansvar og de gjøres i leverandørens lokaler og skal dokumenteres. 1. Leverandør sender inn resultater til KITH i form av XML-meldinger (applikasjonskvitteringer) og egenerklæringsskjema (Kortversjon: Akseptansetest av sending av Svarrapportering av medisinske tjenester, radiologi ). XML-filene skal sendes elektronisk. Egenerklæring må sendes inn ved faks eller post på grunn av signaturen. Leverandør får status Testing pågår på web ved første innsending. 2. KITH evaluerer innsendt materiale. 3. Leverandøren mottar tilbakemelding 4. Punkt 1-3 gjentas inntil endelig godkjenning. 5. Leverandører får status OK på web ved endelig godkjenning. Følgende dokumenter skal sendes inn til KITH: Applikasjonskvitteringer basert på beskrevne testcase. Kvitteringene skal være validert med en XML-validator før innsending. Egenerklæring. Innsender må forsikre seg om at alle krav iht. syntaks og semantikk er implementert, eventuelt dokumentere avvik. Kontaktinformasjon Send inn egenerklæringsskjemaet samt meldingene som XML til: KITH Sukkerhuset 7489 Trondheim E-post og webadresse: og 4

5 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 5 3. Case-beskrivelser Generelle retningslinjer Innsendte meldinger skal inneholde all informasjon som er beskrevet for det enkelte case. Datoer og identifikatorer for prøver og rapporter kan avvike fra case-beskrivelsen. Testaktører kan avvike, men det er ønskelig å benytte testaktørene som er benyttet i casebeskrivelsen. Hvis deres interne rutiner tilsier at flere opplysninger om testaktørene - f.eks. mer utfyllende adresseopplysninger - skal følge med i meldingen, kan dette legges inn i testmeldingene. Legg inn merknad om dette i egenerklæringen. Fullstendige opplysninger om testaktørene finnes på Andre avvik fra case-beskrivelsen skal dokumenteres i egenerklæringen, med begrunnelse for eventuelle avvik. XML filene til testcasene kan også lastes ned på Casene brukt i egenerklæringen er variasjoner av Case 1 og 2 og finnes bare elektronisk for nedlasting på nettsidene. Case 1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!--Edited with XML Spy v2005 rel. 3 U (http:www.altova.com) by KITH --> <Message xmlns="http:www.kith.noxmlstdslabsvar " xmlns:kith="http:www.kith.noxmlstds" xmlns:xsd="http:www.w3.org2001xmlschema.xsd" xmlns:xsi="http:www.w3.org2001xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http:www.kith.noxmlstdslabsvar svar-v12.xsd"> <Type V="S" DN="Svarrapport"> <MIGversion>v <MIGversion> <GenDate V=" T10:30:00"> <MsgId>S-ct <MsgId> <ServReport> <ServType V="N" DN="Ny"> <IssueDate V=" T09:30:00"> <Status V="F" DN="Endelig rapport"> <Ack V="J" DN="Ja"> <MsgDescr V="CT" DN="Computertomografi"> <ServProvId>12335<ServProvId> <!-- Opplysninger om rekvisisjonen --> <ServReq> <ServType V="N" DN="Ny"> <IssueDate V=" "> <MsgDescr V="CT" DN="Computertomografi"> <Id>R <Id> <ServReq> <!-- Pasientopplysninger --> <Patient> <Sex V="2" DN="Kvinne"> <Name>Gry Telokk <Name> <OffId> <OffId> <TypeOffId V="FNR" DN="Fødselsnummer"> <Address> <Type V="H" DN="Bodstedsadresse"> <StreetAdr>Lungegaardsbakken13<StreetAdr> <PostalCode>5020<PostalCode> <City>Bergen<City> <County V="1201"> 5

6 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 6 <TeleAddress V="tel: " > <TeleAddress V="tel: " > <Address> <ResultItem> <TextResult> <Heading V="FU" DN="Funn og undersøkelsesresultater"> <TextResultValue> normalt funn <TextResultValue> <TextCode V="N" S=" " DN="Negativt normalt funn"> <TextResult> <ServType V="N" DN="Ny"> <Investigation> <Id V="CT GI IV" S=" " DN="CT Gastrointestinaltraktus med intravenøs kontrastinjeksjon"> <Investigation> <Comment>Det var flere små væskenivåer i tynntarmen og tykktarmen helt ned til endetarmen. Verken tynntarm eller tykktarm var utvidet. Det var ikke påvisbare ekspansive eller infiltrative prosesser. Det var ingen påvisbar irritasjon i buken og ikke fri væske.<comment> <StatusInvestigation V="3" DN="Endelig"> <RelServProv> <Role V="RSP" DN="Tilknyttet tjenesteyter"> <Relation V="ALE" DN="Ansvarlig lege" > <HCP> <HCProf> <Type V="LE" DN="Lege"> <Name>Magnar Koman<Name> <Id> <Id> <TypeId V="HER" DN="Identifikator fra Helsetjenesteenhetsregisteret (HER-id)"> <AdditionalId> <Id> <Id> <Type V="HPR" DN="Off. identifikator for helsepersonell (HPR-nummer)"> <AdditionalId> <HCProf> <HCP> <RelServProv> <ResultItem> <Patient> <!-- Opplysninger om Tjenesteyter mottager av henvisningen --> <ServProvider> <Role V="SPR" DN="Tjenesteyter"> <HCP> <Inst> <Name>Køfri sykehus HF<Name> <Id> <Id> <TypeId V="ENH" DN="Off. identifikator for institusjoner (enhetsregisteret)"> <Inst> <Address> <Type V="PST"> <StreetAdr>Olav Kyrresgate 17<StreetAdr> <PostalCode>7006<PostalCode> <City>Trondheim<City> <TeleAddress V="tel: "> <TeleAddress V="fax: "> <TeleAddress <Address> <HCP> <ServProvider> <!-- Opplysninger om henvisende lege --> <Requester> <Role V="REQ" DN="Rekvirent"> <HCP> <Inst> <Name>Kattskinnet legesenter<name> 6

7 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 7 <Id> <Id> <TypeId V="ENH" DN="Off. identifikator for institusjoner (enhetsregisteret)"> <HCPerson> <Name>August September<Name> <Id> <Id> <TypeId V="HER" DN="Identifikator fra Helsetjenesteenhetsregisteret (HER-id)"> <AdditionalId> <Id> <Id> <Type V="HPR" DN="Off. identifikator for helsepersonell (HPR-nummer)"> <AdditionalId> <HCPerson> <Inst> <Address> <Type V="PST"> <StreetAdr>Erlings Skakkes gate 75<StreetAdr> <PostalCode>7012<PostalCode> <City>Trondheim<City> <TeleAddress V="tel: "> <TeleAddress V="fax: "> <TeleAddress <Address> <HCP> <Requester> <!-- Opplysninger om kopimottaker --> <CopyDest> <Role V="COP"> <CopyDestRole> <MsgType V="S" DN="Svar"> <ActComMethod V="EDI"> <CopyDestRole> <HCP> <Inst> <Name>Vassenden legekontor<name> <Id> <Id> <TypeId V="ENH" DN="Off. identifikator for institusjoner (enhetsregisteret)"> <HCPerson> <Name>May Jones<Name> <Id> <Id> <TypeId V="HPR" DN="Off. identifikator for helsepersonell (HPR-nummer)"> <HCPerson> <AdditionalId> <Id>902<Id> <Type V="HER" DN="Identifikator fra Helsetjenesteenhetsregisteret (HER-id)"><Type> <AdditionalId> <Inst> <HCP> <CopyDest> <ServReport> <Message> 7

8 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 8 Case 2 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!--Edited with XML Spy v2005 rel. 3 U (http:www.altova.com) by KITH --> <Message xmlns="http:www.kith.noxmlstdslabsvar " xmlns:kith="http:www.kith.noxmlstds" xmlns:xsd="http:www.w3.org2001xmlschema.xsd" xmlns:xsi="http:www.w3.org2001xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http:www.kith.noxmlstdslabsvar svar-v12.xsd"> <Type V="S" DN="Svarrapport"> <MIGversion>v <MIGversion> <GenDate V=" T10:30:00"> <MsgId>S-mr <MsgId> <ServReport> <ServType V="N" DN="Ny"> <IssueDate V=" T09:30:00"> <Status V="F" DN="Endelig rapport"> <Ack V="J" DN="Ja"> <MsgDescr V="UL" DN="Ultralyd"> <ServProvId>12345<ServProvId> <ServReq> <ServType V="N" DN="Ny"> <IssueDate V=" "> <MsgDescr V="UL" DN="Ultralyd"> <Id>R <Id> <ServReq> <!-- Pasientopplysninger --> <Patient> <Sex V="1" DN="Mann"> <DateOfBirth V=" "> <Name>Roland Gundersen<Name> <OffId> <OffId> <TypeOffId V="FNR" DN="Fødselsnummer"> <Address> <Type V="H" DN="Bodstedsadresse"> <StreetAdr>Flåklypa 31<StreetAdr> <PostalCode>2560<PostalCode> <City>Alvdal<City> <TeleAddress V="tel: " > <TeleAddress V="tel: " > <Address> <ResultItem> <TextResult> <Heading V="FU" DN="Funn og undersøkelsesresultater"> <TextResultValue>Undersøkelse: Ultralyd av lever med intravenøs kontrastinjeksjon og Doppler samt ultralyd av milt. Svært forstørret lever med generelt innhomogent ekko uten fokale lesjoner. Reversert flow i vena porta. Et betydelig nettverk av karstrukturer mot milthilus. Betydelig forstørret milt jfr. kommentar. <TextResultValue> <TextResult> <Investigation> <Id V="UL HE IV" S=" " DN="UL av lever. Intravenøs kontrastinjeksjon"> <Investigation> <Investigation> <Id V="UL HE DP" S=" " DN="UL av lever. Dopplerundersøkelse med kvantitativ(e) blodstrømsmåling(er)"> <Investigation> <Investigation> <Id V="UL LI" S=" " DN="UL av milt."> <Investigation> <Comment>Leveren ses jevnt over med litt innhomogent ekko uten solutære knuter eller fokale lesjoner verken uten eller med i.v. kontrast. Overflaten er lett småbuklet. Lever er svært forstørret og treffer milten i ve flanke og strekker seg flere cm under hø. costalbue, kantene er avrundede. I vena porta ses ved både fargedoppler og spektraldoppler tydelig reversert flow fra lever mot midtlinjenmilten. Vena lienalis er betydelig dilatert. Det er et stort nettverk av slyngede kar i milthilus. Milten er svært forstørret og strekker seg til ve crista iliaca. Således er den over 20 cm craniocaudalt. Det er ingen tegn til rekanaliserte umbilicalvener i området for ligamentum falsiforme. Leverarterien fremviser kraftig flow med RI 8

9 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 9 i hilus på 0,7 og intrahepatisk på 0,75. Vena cava og de tre levervener er åpne med god flowvariasjon. kontrast us konsentrerte man seg om ev fokale lesjoner. Transsittid ble ikke målt.<comment> <ResultItem> <Patient> <!-- Opplysninger om Tjenesteyter mottager av henvisningen --> <ServProvider> <Role V="SPR" DN="Tjenesteyter"> <HCP> <Inst> <Name>Balsam sykehus HF<Name> <Id> <Id> <TypeId V="ENH" DN="Off. identifikator for institusjoner (enhetsregisteret)"> <Dept> <Name>Røntgenavdeling<Name> <Id>8480<Id> <TypeId V="LAV" DN="Lokal identifikator for avdelinger"> <Dept> <Inst> <HCP> <ServProvider> <!-- Opplysninger om henvisende lege --> <Requester> <Role V="REQ" DN="Rekvirent"> <HCP> <Inst> <Name>Kattskinnet legesenter<name> <Id> <Id> <TypeId V="ENH" DN="Off. identifikator for institusjoner (enhetsregisteret)"> <HCPerson> <Name>August September<Name> <Id> <Id> <TypeId V="HER" DN="Identifikator fra Helsetjenesteenhetsregisteret (HER-id)"> <AdditionalId> <Id> <Id> <Type V="HPR" DN="Off. identifikator for helsepersonell (HPR-nummer)"> <AdditionalId> <HCPerson> <Inst> <Address> <Type V="PST"> <StreetAdr>Erlings Skakkes gate 75<StreetAdr> <PostalCode>7012<PostalCode> <City>Trondheim<City> <TeleAddress V="tel: "> <TeleAddress V="fax: "> <TeleAddress <Address> <HCP> <Requester> <ServReport> <Message> 9

10 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 10 Case 3 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!--Sample XML file generated by XMLSpy v2005 rel. 3 U (http:www.altova.com) by KITH--> <Message xmlns="http:www.kith.noxmlstdslabsvar " xmlns:kith="http:www.kith.noxmlstds" xmlns:xsd="http:www.w3.org2001xmlschema.xsd" xmlns:xsi="http:www.w3.org2001xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http:www.kith.noxmlstdslabsvar svar-v12.xsd"> <Type V="S" DN="Svarrapport"> <MIGversion>v <MIGversion> <GenDate V=" T10:30:00"> <MsgId>S-mr <MsgId> <ServReport> <ServType V="N" DN="Ny"> <IssueDate V=" "> <Status V="F" DN="Endelig rapport"> <Ack V="J" DN="Ja"> <MsgDescr V="UL" DN="Ultralyd"> <ServProvId>465D4530-9BAF-4FCC-8AC8-1BAEE2D204AC<ServProvId> <ServReq> <ServType V="N" DN="Ny"> <MsgDescr V="UL" DN="Ultralyd"> <Id>355E4530-8AAF-73EA-88B2-2CAEE23304AC<Id> <ReceiptDate V=" "> <ServReq> <!-- Pasientopplysninger --> <Patient> <Sex V="1" DN="Mann"> <DateOfBirth V=" "> <Name>Roland Gundersen<Name> <OffId> <OffId> <TypeOffId V="FNR" DN="Fødselsnummer"> <Address> <Type V="H" DN="Bodstedsadresse"> <StreetAdr>Flåklypa 31<StreetAdr> <PostalCode>2560<PostalCode> <City>Alvdal<City> <Address> <!-- Undersøkelsesresultat --> <ResultItem> <TextResult> <Heading V="GR" DN="Gruppe"> <TextResultValue>Undersøkelse: Ultralyd av lever med intravenøs kontrastinjeksjon og Doppler samt ultralyd av milt. Svært forstørret lever med generelt innhomogent ekko uten fokale lesjoner. Reversert flow i vena porta. Et betydelig nettverk av karstrukturer mot milthilus. Betydelig forstørret milt jfr. kommentar. <TextResultValue> <TextResult> <Comment>Leveren ses jevnt over med litt innhomogent ekko uten solutære knuter eller fokale lesjoner verken uten eller med i.v. kontrast. Overflaten er lett småbuklet. Lever er svært forstørret og treffer milten i ve flanke og strekker seg flere cm under hø. costalbue, kantene er avrundede. I vena porta ses ved både fargedoppler og spektraldoppler tydelig reversert flow fra lever mot midtlinjenmilten. Vena lienalis er betydelig dilatert. Det er et stort nettverk av slyngede kar i milthilus. Milten er svært forstørret og strekker seg til ve crista iliaca. Således er den over 20 cm craniocaudalt. Det er ingen tegn til rekanaliserte umbilicalvener i området for ligamentum falsiforme. Leverarterien fremviser kraftig flow med RI i hilus på 0,7 og intrahepatisk på 0,75. Vena cava og de tre levervener er åpne med god flowvariasjon. Ved kontrast us konsentrerte man seg om ev fokale lesjoner. Transsittid ble ikke målt.<comment> <StatusInvestigation V="3" DN="Endelig"> <RelServProv> <Relation V="SLE" DN="Signerende lege"> <HCP> <HCProf> <Type V="LE" DN="Lege"> <Name>Magnar Koman<Name> <Id> <Id> 10

11 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 11 <TypeId V="HPR" DN="Helsepersonellnummer"> <HCProf> <HCP> <RelServProv> <ResultItem> <Investigation> <Id V="ULHEP" S=" " DN="Ultralyd lever"> <Investigation> <InvDate V=" T09:30:00"> <IdResultItem>T062201HE01<IdResultItem> <StatusInvestigation V="11" DN="Signert"> <ResultItem> <ResultItem> <Investigation> <Id V="ULHEIVP" S=" " DN="Ultralyd lever med intravenøs kontrastinjeksjon "> <Investigation> <InvDate V=" T11:00:00"> <IdResultItem>T062201HE03<IdResultItem> <StatusInvestigation V="11" DN="Signert"> <ResultItem> <ResultItem> <TextResult> <Investigation> <Id V=" ULHEDPP " S=" " DN="Ultralyd lever dopplerundersøkelse med kvantitativ(e) blodstrømsmåling(er) "> <Investigation> <InvDate V=" T10:00:00"> <IdResultItem>T062201HE02<IdResultItem> <StatusInvestigation V="11" DN="Signert"> <ResultItem> <ResultItem> <TextResult> <Investigation> <Id V=" ULHEDPP " S=" " DN="Ultralyd lever dopplerundersøkelse med kvantitativ(e) blodstrømsmåling(er) "> <Investigation> <InvDate V=" T09:30:00"> <IdResultItem>T062201LI01<IdResultItem> <StatusInvestigation V="11" DN="Signert"> <ResultItem> <ResultItem> <Patient> <!-- Opplysninger om Tjenesteyter mottager av henvisningen --> <ServProvider> <Role V="SPR" DN="Tjenesteyter"> <HCP> <Inst> <Name>Balsam sykehus HF<Name> <Id> <Id> <TypeId V="ENH" DN="Off. identifikator for institusjoner (enhetsregisteret)"> <Dept> <Name>Røntgenavdeling<Name> <Id>8480<Id> <TypeId V="LAV" DN="Lokal identifikator for avdelinger"> <Dept> <Inst> <HCP> <ServProvider> <!-- Opplysninger om henvisende lege --> <Requester> <Role V="REQ" DN="Rekvirent"> <HCP> <Inst> 11

12 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 12 <Name>Kattskinnet legesenter<name> <Id> <Id> <TypeId V="ENH" DN="Off. identifikator for institusjoner (enhetsregisteret)"> <HCPerson> <Name>August September<Name> <Id> <Id> <TypeId V="HER" DN="Identifikator fra Helsetjenesteenhetsregisteret (HER-id)"> <AdditionalId> <Id> <Id> <Type V="HPR" DN="Off. identifikator for helsepersonell (HPR-nummer)"> <AdditionalId> <HCPerson> <Inst> <Address> <Type V="PST"> <StreetAdr>Erlings Skakkes gate 75<StreetAdr> <PostalCode>7012<PostalCode> <City>Trondheim<City> <TeleAddress V="tel: "> <TeleAddress V="fax: "> <TeleAddress <Address> <HCP> <Requester> <ServReport> <Message> 12

13 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Egenerklæring Hvert punkt inneholder et kriterium som det enten kan svares ja eller nei på. Hvis svaret er nei skal det noteres hvorfor i kommentarfeltet. Gjennomførte testcase Kryss av for hvilke testcase som er importert i fagsystemet. Skriv eventuelle kommentarer til gjennomføringen. Send inn applikasjonskvittering som blir sendt fra fagsystemet. Case JaNei 1 Kommentar 2 3 XML-melding Alle meldinger skal følge de samme krav. Syntaks Disse kriteriene gjelder den tekniske mottakelsen av meldingen. Nr. Kriterium Utførelse JaNei Kommentar 3 Leser fagapplikasjonen XML-meldingene selv? 4 Gir fagapplikasjonen beskjed om feil XML syntaks i en melding som inneholder syntaksfeil? Hvordan rapporteres slike feil? Last inn Case1-4.xml, skriv ut skjermbilder og 5 Bruker fagapplikasjonen For korrekt navnerom, se 13

14 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 14 riktig navnerom for tolkning av meldingen? 6 Tolker fagapplikasjonen meldingen i henhold til korrekt tegnsett? 7 Klarer fagapplikasjonen å lese alle datafelt i henhold til det som er spesifisert i IG? 8 Logges mottaket av svarrapporten i systemet? 9 Opprettes automatisk en forbindelse mellom rekvisisjon og svar ved mottak av svarrapporten? 10 Lagres den originale svarrapporten? Er den mulig å finne frem i den form den ble mottatt? 11 Genererer fagapplikasjonen applikasjonskvittering ved mottak av alle meldingene? implementasjonsguiden [1] Tegnsettet skal være ISO Se implementasjonsguide [1] for detaljerte krav til datatyper. Skriv ut skjermbilde for Lag en dummy rekvisisjon med samme id som Case 1 og Case 2 refererer til. Skriv ut skjermbilde for Skriv ut den originale svarrapporten i Case 1 etter at den er mottatt av systemet. Send inn alle applikasjonskvitteringene fagapplikasjonen genererer. Presentasjon Korrekt faglig utfylling av data fra datafelt i meldingen til datafelt i fagapplikasjonen. Det skal kontrolleres at informasjonen som overføres er riktig og at data er plassert i riktige felt i fagapplikasjonen. Dette er krav som finnes i informasjonsmodellen og i de generelle retningslinjer og regler for oversending av meldingen. Testene tar også for seg hva som skjer ved feil i mottatt melding. Nr. Kriterium Utførelse JaNei Kommentar 12 Blir all informasjon i Case 1 presentert i riktig datafelt i fagapplikasjonen? 13 Blir all informasjon i Case 2 presentert i riktig datafelt i fagapplikasjonen? 14 Svarrapportens overskrift i mottagende EPJ skal inneholde opplysninger om type dokument, hoveddiagnose for undersøkelsen, avsender(sykehus og avd, privat Skriv ut skjermbilde og Skriv ut skjermbilde og Skriv ut skjermbilder fra fagapplikasjonen. 14

15 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester 15 røntgeninstitutt), hvem som har fått kopi av svaret, samt dato(er) for undersøkelsen 15 Blir det rapportert feil ved manglende pasientinformasjon? 16 Blir det gitt varsel om pasienten ikke har journal? 17 Blir det rapportert feil ved manglende avsenderinformasjon? 18 Blir det gitt varsel når fødselsnummer ikke stemmer overens med folkeregisteret? 19 Blir det rapportert feil ved manglende fødselsnummer? 20 Blir det rapportert om feil ved manglende identifikasjon av utskrivende lege? 21 Blir det rapportert feil ved manglende identifikasjon av henvisende lege? Last testcasene Case1-15a, Case1-15b og Case1-15c inn i fagapplikasjonen. Beskriv hva som skjer for hver testcase. Skriv ut skjermbilde og Last testcase Case2-16 (inneholder ukjent pasient) inn i fagapplikasjonen. Skriv ut skjermbilde og Last testcasene Case1-17a, Case1-17b og Case1-17c inn i fagapplikasjonen. Beskriv hva som skjer for hver testcase. Skriv ut skjermbilde og Last inn testcase Case2-18 (pasient har fått endret fødselsnummer). Skriv ut skjermbilde og Last testcasene Case1-19a og Case1-19b inn i fagapplikasjonen. Beskriv hva som skjer for hver testcase. Skriv ut skjermbilde og Last testcasene Case1-20a og Case1-20b inn i fagapplikasjonen. Beskriv hva som skjer for hver testcase. Skriv ut skjermbilde og Last testcasene Case1-21a og Case1-21b inn i fagapplikasjonen. Beskriv hva som skjer for hver testcase. Skriv ut skjermbilde og 15

16 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Blir det rapportert om feil ved manglende tidspunkt for når Svarrapporten ble skrevet? 23 Blir det rapportert om feil ved manglende tidspunkt for når undersøkelsen konsultasjonen fant sted? 24 Mottak av en rettelse av en tidligere mottatt svarrapport (Rettelse til Case 2). 25 Mottak av kansellering av en tidligere mottatt svarrapport (Kansellering av Case 2) 26 Lagres og skjules den originale svarrapporten ved endring eller kansellering? Vises det tydelig at det finnes tidligere svar på samme prøve? Last testcasene Case1-22a og Case1-22b inn i fagapplikasjonen. Beskriv hva som skjer for hver testcase. Skriv ut skjermbilde og Last testcaset Case2 fagapplikasjonen. Beskriv hva som skjer. Skriv ut skjermbilde og Send rettelsene Case2-24a, Case2-24b og Case2-24c til systemet. Skriv ut skjermbilde og Send kanselleringen Case2-25 til systemet. Skriv ut skjermbilde og Ved endringkansellering skal det opprinnelige svaret ikke slettes, men skjules og være tilgjengelig for gjenfinning. Skriv ut skjermbilde og 16

17 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Referanser [1] KITH Rapport 1105 Svarrapportering av medisinske tjenester - XML meldingsbeskrivelse, versjon 1.2, [2] svar-v12.xsd med namespace: [3] XSV Validator for XML Schema [4] XPATH 17

18 Akseptansetest av mottak Svarrapportering av medisinske tjenester Informasjon om mottakersystem Programvareleverandør: Navn og versjon på system Eventuell kommunikasjonsleverandør: Dato påbegynt test: Dato avsluttet test: Adresse: Kontaktperson: Telefon: Telefaks: E-post: Datosignatur 18