Per A. Nøkleby Mob: Mail: 1.Funksjoner i MS Project

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Per A. Nøkleby Mob: Mail: 1.Funksjoner i MS Project"

Transkript

1 MS Project

2 Per A. Nøkleby Mob: Mail: 1.Funksjoner i MS Project

3 1. Etablering av ny MSP plan. Trykk på : «Fil» Trykk på: «Alternativer» Liste kommer opp

4 1. Settinger som bør sjekkes, I Sjekk definisjon av arbeidstid, timer pr uke og mnd. Aktiviteter skal være satt til «Automatisk planlagt» Aktivitetstype = Fast varighet

5 1. Settinger som bør sjekkes, II To muligheter: Automatisk planlagt: Aktivitet starter ut fra kobling mot andre aktiviteter. Manuelt planlagt: Aktivitetene forutsettes å bli tildelt en manuell start tidspunkt i utgangspunktet. Koblinger er fortsatt mulig.

6 1. Settinger som bør sjekkes, III Tre muligheter: Faste enheter: Default oppsett. Når en resurs blir tildelt en oppgave på et antall timer, så står denne fast selv om antall dager jobben går over øker. Fast varighet: Varighet på oppgaven står fast, uavhengig av hvor mange mann man setter på jobben. Fast arbeid: Arbeidsmengde står fast. Dobler man manneinnsatsen så halveres gjennomføringstid.

7 1. Settinger som bør sjekkes, IV Huk av for automatisk lagring og ønsket tidsintervall

8 1. Settinger som bør sjekkes, V Huk av for å beregne prosjektet etter hver redigering.

9 2. Forutsetter at vi har etablert en plan med aktiviteter

10 2. Hvor Topptekst og Bunntekst er Topp tekst felt Forklarings felt Bunn tekst felt

11 2.1. Topptekst og Bunntekst informasjon Gå til fane «Fil», velg «Skriv ut» Trykk på «Utskriftsformat»

12 2.2. Toppteskt og Bunntekst informasjon Ny sub-meny hvor side oppsett defineres Topptekst = Header, Bunntekst = Footer

13 2.3. Topptekst informasjon Ny sub-meny hvor topptekst defineres Topptekst = Header, er delt i tre felt, Venstre, Midtfelt og Høyre Det som ønskes av teskt/figurer skrives i dette feltet. Noen standard valg

14 2.4. Bunntekst informasjon Ny sub-meny hvor bunntekst defineres Bunntekst = Footer, er delt i tre felt, Venstre, Midtfelt og Høyre Det som ønskes av teskt/figurer skrives i dette feltet. Noen standard valg

15 3. Hvor Forklarings felt er Forklarings felt

16 3.1 Forklaring Ny sub-meny hvor Forklaring defineres Forklaringsfelt, er delt i tre, Venstre, Midtfelt og Høyre Forklaring av stolpestiler Det som ønskes av teskt/figurer skrives i dette feltet. Noen standard valg

17 4. Fanene i båndet, «Aktivitet», «Ressurs», «Rapport», «Prosjekt», «Visning» og «Format» Project 2010 Project 2016 I Project 2016 så er «Aktivitet» = «Oppgave» og «Rapport» er ny

18 4.1 Fanene i båndet, «Aktivitet»

19 4.1.1 Fanene i båndet, «Aktivitet» Visninger av plan. «Ganttdiagram» er den mest vanlige

20 4.1.2 Fanene i båndet, «Aktivitet» Klipp/lim/ kopi Fremdrifts rapportering Tekstlig redigerings knapper Innrykk/ disposisjonsnivå Bryt en aktivitet Sett/ fjern koblinger

21 4.1.3 Fanene i båndet, «Aktivitet» Koblings analyse Flytt aktivitet i tid Planleggings modus

22 4.1.4 Fanene i båndet, «Aktivitet» Notater i Informasjonsfeltet Redigering av plan innhold Informasjon om en aktivitet = høyreklikk på aktivitet og velg «Informasjon» «Detaljer» er et felt nederst på plan siden som kan si noe om forgjengere og etterfølgere til en aktivitet, bl. a. Legg merket aktivitet på tidslinjen.

23 4.1.5 Fanene i båndet, «Aktivitet» Søk etter tekst eller tall verdier i en kolonne. Justerer Gantt visning til den aktivitet man måtte ønske å se på. Redaksjonelle knapper for jobbing i «Navn» kolonnen

24 4.2 Fanene i båndet, «Ressurs» Project 2010 Project 2016

25 4.2.1 Fanene i båndet, «Ressurs» Ressurs relaterte skjemaer. Første liste å starte med er «Ressursliste».

26 4.2.2 Fanene i båndet, «Ressurs» Marker en aktivitet og klikk på «Tildel ressurser». Sub-menyen «Ressurstildeling» kommer opp. Her velges ressurser og prosentvis bidrag.

27 4.2.3 Fanene i båndet, «Ressurs» Hvilken ressurs liste skal brukes?

28 4.2.4 Fanene i båndet, «Ressurs» Legg til ressurs type i «Ressursliste». Ny linje kommer på linjen nedenfor markert linje, d.v.s. linje 5 i eksempelet.

29 4.2.5 Fanene i båndet, «Ressurs» Legg til informasjon knyttet til en bestemt ressurs. Dette kan gå på tidsbegrensning, jobb bidrag og kalender for vedkommende.

30 4.2.6 Fanene i båndet, «Ressurs» «Detaljer» viser hvilke oppgaver en gitt ressurs har blitt tildelt. Legg til notater knyttet til en bestemt ressurs. Denne informasjonen blir liggende under «Notat» fanen i «Ressursinformasjon»

31 4.2.7 Fanene i båndet, «Ressurs» Utjevning av belastning på ressurser og omfordeling på aktiviteter. Advarsel: Kan hende systemet gjør justeringer som man ikke ser rekkevidden av!

32 4.2.8 Fanene i båndet, «Visning» relatert ressurs «Ressurs liste» ligger også under fane «Ressurs», har vært igjennom denne. «Ressurs belegg» ligger også under fane «Aktivitet» under nedtrekks meny. Denne visning viser grafisk belegg pr person. «Andre visninger» ligger under fane «Aktivitet» under nedtrekks meny. Se for øvrig punktene

33 4.3 Fanene i båndet, «Rapport»

34 4.3.1 Fanene i båndet, «Rapport» Project 2010 Project 2016 Funksjonen «Visuelle rapporter» er flyttet til egen fane, «Rapport», i Project Rapporter fordrer at man følger opp på timer eller kost.

35 4.3.2 Fanene i båndet, «Prosjekt», 2010 versjon Trykker man på «Rapporter», så kommer nytt felt opp. Her kan man få opp forskjellige statistiske data om prosjektet, enten pre-definert, eller selvvalgt.

36 4.3.3 Fanene i båndet, «Rapport» Det enkleste er at de to prosjekter som skal sammenlignes er begge åpne. Hvis man sammenligner to versjoner la den nyeste være den som vises på skjermen. Trykk på knappen.

37 4.3.3 Fanene i båndet, «Rapport» Den fil som var vist på skjermen er utgangspunktet for sammenligningen. Den fil som det skal sammenlignes med velges på neste linje. Fil nr 2 som er oppe kommer da som forslag.

38 4.3.3 Fanene i båndet, «Rapport» Etter sammenligning er kjørt kommer det opp en tre-delt skjerm. De to filene som var utgangspunktet for sammenligning nederst og sammenlignings fil øverst. Hver linje i planene kommer ut med to Gantt stolper, en for hver fil slik at forskjellene er lette å se. Rappporten kan lagres.

39 4.3.4 Fanene i båndet, «Rapport» De forskjellige rapportene er i hovedsak interessante dersom prosjektet følges opp på timer eller kost. Her må man prøve seg frem og finne ut hva som er relevant og passer.

40 4.4 Fanene i båndet, «Prosjekt»

41 Definerer viktige prosjekt parametere Fanene i båndet, «Prosjekt»

42 4.4.2 Fanene i båndet, «Prosjekt» Konfigurasjon av egendefinerte felt, som nytt navn, formler og betingelser

43 4.4.3 Fanene i båndet, «Prosjekt» Viser liste av aktiviteter koblet til eksterne prosjekter (filer). Forutsetter at kobling er gjort mellom prosjekter.

44 4.4.4 Fanene i båndet, «Prosjekt» Definisjon av WBS kode. WBS kode. Har WBS noen særlig verdi = Nei.

45 4.4.5 Fanene i båndet, «Prosjekt» (repetisjon) Definisjon av kalender og arbeidstid. Meget viktig!

46 4.4.6 Fanene i båndet, «Prosjekt» Denne knappen har kun verdi dersom basis funksjon er skrudd av i: Alternativer/ Tidplan/Beregn prosjekt etter hver redigering

47 4.4.7 Fanene i båndet, «Prosjekt» 1. Trykk på knappen «Angi opprinnelig plan» for å sette eller slette Basisplan (Baseline) 2. Velg oppsett av Basisplan eller sletting

48 4.4.7 Fanene i båndet, «Prosjekt» Trykker man på «Opprinnelig plan» kommer satte Basisplaner opp. Her vises at siste Basisplan ble satt Skal det settes ny Basisplan velges en av de nye på listen og så «OK»

49 4.4.7 Fanene i båndet, «Prosjekt» Trykker man på «Fjern opprinnelig plan» kommer satte Basisplaner opp. Her vises at siste Basisplan ble satt Skal det slettes en Basisplan velges en av de på listen med dato og så «OK»

50 4.4.8 Fanene i båndet, «Prosjekt» Trykker man på «Ja» så kommer nytt felt opp. Velges ny dato flyttes alle aktiviteter relativt i tid, også de som er ferdige eller påbegynt! Baseline blir liggende.

51 4.4.9 Fanene i båndet, «Prosjekt» Trykker man på kalenderen i Statusdato, så kommer nytt felt opp. Her kan settes ny status dato (cut-off). Har samme funksjon under Prosjektinformasjon

52 Fanene i båndet, «Prosjekt» Trykker man på «Oppdater prosjekt, så kommer nytt felt opp. Med ny prosjekt dato (cut-off) satt vil alle aktiviteter som blir berørt av dette bli oppdatert som ajour med denne dato, dvs «on track» Status i prosjektet bør tas aktivitet for aktivitet, ikke kollektivt!

53 Fanene i båndet, «Prosjekt» Trykker man på «Sammenlign prosjekter», så kommer nytt felt opp. Dette er en nyttig funksjon, men hvis mye har flyttet på seg i tid mellom versjoner valgt, blir loggen på forskjeller veldig stor og nytten liten. Her kan man sammenligne prosjektet som er oppe med en tidligere versjon, f. eks.

54 Fanene i båndet, «Prosjekt» Trykker man på «Stavekontroll», så kommer nytt felt opp. Ord brukt i Navn kolonnen blir sjekket mot ordliste, og korrigert hvis ønskelig. Ordlisten kan utvides med nye uttrykk.

55 4.5 Fanene i båndet, «Visning»

56 4.5.1 Fanene i båndet, «Visning» Trykker man på «Gantt-diagram», så kommer nytt felt opp. Dette gir en oversikt over Egendefinerte og Innebygde visninger.

57 4.5.1 Fanene i båndet, «Visning» Trykker man på «Flere visninger» kommer det opp en sub-meny med flere valg. Går man inn på rediger av et valg så kan man skreddersy en visning som består av kolonnevalg og filter. Denne kan lagres på selvvalgt navn.

58 4.5.1 Fanene i båndet, «Visning» Velg «Flere visninger». En sub-meny dukker opp. Velg det man ønsker å ta utgangspunkt i og trykk «Kopier» Så dukker sub-meny nr 2 opp. Her velger man Tabell og Filter som man har satt opp. Husk å gi visning et unikt navn som er greit å kjenne igjen.

59 4.5.2 Fanene i båndet, «Visning» «Aktivitetsbelegg» har kun relevans hvis man har et prosjekt som er tildelt ressurser.

60 4.5.3 Fanene i båndet, «Visning» Et nettverksdiagram er en annen form for visning av plan. Kobling mellom aktiviteter kommer tydelig frem.

61 4.5.4 Fanene i båndet, «Visning» «Kalender» er en visningsform der aktiviteter på en gitt dag blir synliggjort. Er det mange aktiviteter kan disse vises i et nedtrekks felt.

62 4.5.5 Fanene i båndet, «Visning» «Andre visninger» gir de samme muligheter som ved nedtrekks feltet under «Gantt diagram»

63 4.5.6 Fanene i båndet, «Visning» Knappene under Ressursvisninger er kun av interesse dersom prosjektet er satt opp med ressurser.

64 4.5.7 Fanene i båndet, «Visning» I «Ressursbelegg» vises timer på aktivitet og fordeling pr ressurs.

65 4.5.7 Fanene i båndet, «Visning» I «Ressursplanlegger» vises belegg pr ressurs. Aktiviteter som ikke er tildelt kan trekkes opp utenfor en navngitt ressurs.

66 4.5.8 Fanene i båndet, «Visning» I «Ressursbelegg» vises timer på aktivitet og fordeling pr ressurs.

67 4.5.9 Fanene i båndet, «Visning» I «Ressursliste» vises hvilke ressurser det disponeres over, maks bidrag, timesatser og kalender.

68 Fanene i båndet, «Visning» «Andre visninger» gir en nedtrekks meny med faste og andre visninger. «Ressursdiagram» gir grafisk belastning pr ressurs. «Ressursskjema» gir oversikt pr ressurs over aktiviteter som vedkommende er tildelt.

69 «Ressursdiagram» gir grafisk belastning pr ressurs Fanene i båndet, «Visning»

70 Fanene i båndet, «Visning» «Ressursskjema» gir oversikt pr ressurs over aktiviteter som vedkommende er tildelt.

71 Fanene i båndet, «Visning» «Sorter» er en funksjon som mulighet for å velge ulike sorterings kriterier, noen faste oppsett, eller selvvalgt.

72 Fanene i båndet, «Visning» «Disposisjon» gir mulighet for å vise overordnete utsnitt av planen. Den fordrer at planen er hierarkisk bygget opp og at man er konsekvent med hvilket nivå man legger ting på. Kolonnen som viser disposisjonsnivå er en god hjelp her.

73 Fanene i båndet, «Visning» «Tabeller» gir mulighet for å vise et skreddersydd utvalg av en plan. «Tabeller» definerer hvilke kolonne data som skal være med ut ifra et valgt utgangspunkt. Trykk på «Flere tabeller», så kommer under meny opp.

74 Fanene i båndet, «Visning» Ved valg av «Flere tabeller» blir nåværende visning markert. Velg «Rediger» og ny submeny kommer opp som styrer hvilke kolonner med data som skal være med i tabellen. Husk å gi tabellen et entydig navn.

75 Fanene i båndet, «Visning» «Utheving» vil markere aktiviteter som har en gitt status, f.eks. «fullførte aktiviteter». Disse vil fremstå som «gulet ut».

76 Fanene i båndet, «Visning» «Filter» brukes for å plukke ut aktiviteter med visse egenskaper i planen. Velge «Ny» for å sette opp selvvalgt. Velger man «Flere filtre» så kommer en sub-meny opp med valg av forhåndsdefinerte filtre eller man kan sette opp et selv.

77 Fanene i båndet, «Visning» «Grupper etter» gir mulighet til å samle sammen aktiviteter etter gitte kriterier, f.eks. milepæler.

78 Fanene i båndet, «Visning» «Tidsskala» definerer oppløsning på Gantt diagrammet. Nedenfor er vist oppløsning i dager. Velger man uker som oppløsning blir tidsvindu større.

79 Fanene i båndet, «Visning» «Zoom» har omtrent samme funksjon som tidsskala, man endrer oppløsning på Gantt diagrammet.

80 Fanene i båndet, «Visning» «Hele prosjektet» er en nyttig funksjon som får inn hele prosjektet i visningsbildet uavhengig om hva slags oppløsning man hadde på Gantt i utgangspunktet.

81 Fanene i båndet, «Visning» Hvis man har et prosjekt som strekker seg over noe tid og har mange linjer med aktiviteter, så kan man bla seg frem til en gitt aktivitet og markere denne og så trykke på «Merkede aktiviteter». Da vil Gantt bildet tilpasse seg de markerte aktiviteter.

82 Fanene i båndet, «Visning» Hvis man huker av for «Tidslinje» så kommer det opp en tidslinje som viser prosjektets utstrekning i tid og hvilken andel av det som er med på Gantt visningen (innrammet med en grønn ramme)

83 Fanene i båndet, «Visning» Hvis man huker av for «Detaljer» så deler skjermen seg og i nedre del kommer det opp detaljer knyttet til den aktivitet som måtte være markert. Den mest brukte er den som viser foregående og etterfølgende aktiviteter, koblingsform og opphold.

84 Fanene i båndet, «Visning» Trykker man OK får man en kopi som kan lagres som en ny fil man kan jobbe videre med. Hvis man trykker på «Nytt vindu» så dukker det opp en sub-meny med default navn på fil som man har oppe. Oppgavelinjen viser tydeligere de to filer, mpp:1 og mpp:2

85 Fanene i båndet, «Visning» Trykker man på «Bytt vinduer» så kommer det opp en liste med valg. Marker den man ønsker å se på. «Bytt vinduer har samme funksjon som å velge fil fra oppgave linjen.

86 Fanene i båndet, «Visning» Trykker man på «Ordne alle» plasseres åpne programmer over hverandre på skjermen.

87 Fanene i båndet, «Visning» Har man flere programmer åpne på skjermen og trykker «Skjul» så vil den fil som var markert bli skjult. En skjult fil bringes tilbake ved å trykke på «Vis».

88 Fanene i båndet, «Visning» En Macro er registrering av operasjonelle steg. Kan være nyttig hvis man skal gjenta flere operasjoner mange ganger. Dette er en meget nyttig funksjon i Excel for eksempel, men ikke i samme grad i Project.

89 4.6 Fanene i båndet, «Format»

90 4.6.1 Fanene i båndet, «Format» Trykker man på «Tekstfiler» så kommer det opp en sub-meny som gjør det mulig å gjøre selektive tekst editeringer. Det er viktig at element type er spesifisert NB: Ved tekstlige endringer så kan man også markere tekst og så høyreklikke på element og få ned en sub-meny, velge tekststiler på lik linje med sub-menyen til venstre.

91 4.6.2 Fanene i båndet, «Format» Velger man «Støttelinjer» så kommer to valg frem. NB: de samme valgene får man ved å høyreklikke i Gantt diagrammet.

92 4.6.3 Fanene i båndet, «Format» Velger man «Utforming» så kommer det frem en sub-meny. NB: de samme valgene får man ved å høyreklikke i Gantt diagrammet. I Utforming velges stil på kobling i Gantt, eller kobling velges bort.

93 4.6.4 Fanene i båndet, «Format» Før man velger «Sett inn kolonne» så marker en kolonne som den nye skal komme til venstre for. NB: Det samme valget får man ved å høyreklikke i en kolonne header, da kommer ny kolonne til venstre for denne. Ved valg av «Sett inn kolonne» kommer en sub-meny opp med valg av ny kolonne.

94 4.6.5 Fanene i båndet, «Format» Tre valg på plassering av tekst i kolonnen, venstre-, midt- eller høyre-justert. Marker tekst som skal justeres først.

95 4.6.6 Fanene i båndet, «Format» Marker tekst som skal brytes først, så trykk «bryt tekst». Ved å markere en kolonne først og så trykke «bryt tekst», så anvendes regelen på alle tekst linjer i kolonnen. Dette er nyttig dersom man har justert kolonne bredde og ønsker å få optimalisert teksten igjen.

96 4.6.7 Fanene i båndet, «Format» Ved valg av «Kolonneinnstillinger» så kommer det opp en sub-meny. NB: Ved å markere en kolonne header først og så høyreklikke, kommer de samme kolonne valg opp.

97 4.6.8 Fanene i båndet, «Format» Ved valg av «Egendefinerte felt» så kommer det opp en sub-meny. NB: Ved å markere en kolonne header først og så høyreklikke, kommer det samme valget opp.

98 4.6.9 Fanene i båndet, «Format» Ved valg av «Formatér» så kommer det opp en sub-meny. NB: Ved å høyreklikke på en Gantt stolpe får man frem «Formater stolpe» og ved å høyreklikke i Gantt området får man frem «Stolpestil» valget.

99 Fanene i båndet, «Format» Ved å huke av «Kritiske aktiviteter så blir disse synliggjort i Gantt under visse forutsetninger. NB: Forutsetningen for å kunne vise kritisk linje er: Aktivitetene er koblet. Planen bør i størst mulig grad være dynamisk, aktivitet start betingelse = «så snart som mulig» Gantt diagram er satt opp til å vise kritisk linje (Stolpestiler)

100 Fanene i båndet, «Format» Ved å huke av «Slakk» så blir disse synliggjort i Gantt under visse forutsetninger. NB: Forutsetningen for å kunne vise slakk er: Aktivitetene er koblet. Planen bør i størst mulig grad være dynamisk, aktivitet start betingelse = «så snart som mulig» Gantt diagram er satt opp til å vise slakk (Stolpestiler)

101 Fanene i båndet, «Format» Ved å huke av «Sene aktiviteter» så blir disse synliggjort i Gantt under visse forutsetninger. NB: Forutsetningen for å kunne vise sene aktiviteter er: Aktivitetene er koblet. Planen bør i størst mulig grad være dynamisk, aktivitet start betingelse = «så snart som mulig» Gantt diagram er satt opp til å vise sene aktiviteter (Stolpestiler) Sene aktiviteter fremstår som sorte Gantt stolper.

102 Fanene i båndet, «Format» Ved trykke på «Aktivitetsbane» så kommer det opp en sub-meny. Funksjonen skal være å synliggjøre aktiviteter som er knyttet til markert aktivitet. Hvis man går inn på «Visning» og huker av for detaljer, så blir samme informasjon tilgjengelig ved å høyreklikke i detaljvisningsfeltet. Ser ikke at denne funksjonsknappen gjør det den er ment å gjøre.

103 Fanene i båndet, «Format» Ved å klikke på «Opprinnelig plan» så kommer det opp en sub-meny med 10 valg. Denne oversikten styrer visning av en Opprinnelig plan. Er det ikke knyttet noen dato til noen av subvalgene så er det ikke satt noen Opprinnelig plan (Baseline). Er det en dato knyttet til noen av sub-valgene så er Opprinnelig plan satt på dato angitt.

104 Fanene i båndet, «Format» For å sette en «Opprinnelig plan» (Baseline) må man inn i «Prosjekt / Angi opprinnelig plan». Velg hvilken «Opprinnelig plan» som skal settes. Default er hele prosjektet, hvilket er det normale, så trykk «OK».

105 Fanene i båndet, «Format» Hvis «Opprinnelig plan» er satt kan den vises i Gantt, så sant visning er definert i Stolpestiler. «Opprinnelig plan», gul linje.

106 Fanene i båndet, «Format» Hvis «Opprinnelig plan» er satt kan forsinkelse vises i Gantt. Forsinkelse må ikke være definert i Stolpestiler. Forsinkelse

107 Fanene i båndet, «Format» Denne listen over forskjellige stolpestiler gir forskjellige valører til de respektive visninger av Gantt stolper. Velg «Stolpestiler» i stedet, da har man full råderett over hva som blir valgt.

108 Fanene i båndet, «Format» Huker man av for «Disposisjonsnummer» så blir aktivitetene automatisk nummerert i henhold til hierarkiet. Har dette noen verdi? Overhodet ikke!! Fordi nummere er dynamisk tildelt.

109 Fanene i båndet, «Format» Huker man av for «Prosjektsammendragsaktivitet» så dukker det opp en overordnet linje på nivå 0. Har man strukturert prosjektet slik at det fra før finnes kun en aktivitet på nivå 1, så er denne overflødig.

110 Fanene i båndet, «Format» Avhuking av «Aktivitetssammendrag» skal normalt være på. Det betyr at summasjonslinjene synes. Uten at denne er huket av får man ikke endret nivå på noen aktivitet.

111 Fanene i båndet, «Format» Trykken man på «Tegning» så kommer en sub-meny opp. Sub-meny Gir mulighet til å legge inn figurer i planen eller kommentarer (Tekstboks) til konkrete aktiviteter. Kan være nyttig i meningsutveksling om planen.

112 5. Oppsummering Det er relativt stor redundans i knappevalg og ekvivalente muligheter ved å høyre-klikke på mus i gitte situasjoner. Derfor blir det en personlig preferanse for hvordan man velger å jobbe med MS Project. I listen nedenfor så er det angitt det som er sett på som «mest» matnyttig av funksjoner.

113 5.1 De nyttige knapper i «Aktivitet»

114 5.2 De nyttige knapper i «Ressurs»

115 5.3 De nyttige knapper i «Prosjekt»

116 5.4 De nyttige knapper i «Visning»

117 5.5 De nyttige knapper i «Format»

118 5.6.1 Den nyttige høyre museknapp Ved å høyreklikke i tekstfeltet kommer mulighet for å: Gjøre editerings muligheter på tekst Sette inn/slette aktivitet Tildele ressurser Informasjon om aktivitet Legge til notat Ved å høyreklikke i kolonne header kommer mulighet for å: Sette inn kolonne Skjule kolonne Redigere font i kolonne Få inn egendefinerte felt

119 5.6.2 Den nyttige høyre museknapp Ved å høyreklikke i Gantt kommer mulighet for å: Få opp støttelinjer Utforme kobling Få opp fremdriftlinjer Formatere stolpestiler Ved å høyreklikke på Gantt stolpe kommer mulighet for å: Formatere stolpe Informasjon om aktivitet Legge til notat

120 og husk «It is never too late to acquire a skill!»

Ord og uttrykk brukt i plan sammenheng Innhold

Ord og uttrykk brukt i plan sammenheng Innhold Ord og uttrykk brukt i plan sammenheng Innhold 1. Introduksjon... 3 2. Liste over ord og uttrykk... 3 Aggregere... 3 Arbeidsdager... 3 Baseline... 3 Cut-off... 3 Data-base system... 3 Dato linje... 4 Datolås...

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Project 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Verktøylinje for hurtigtilgang

Detaljer

fremdriftsplanlegging

fremdriftsplanlegging fremdriftsplanlegging Per A. Nøkleby Mob: 959 19 306 Mail: per@nokleby.com 1.Oppfølging av plan 1. Hvor ofte bør plan oppdateres? 2. Hva må det være fokus på ved oppdatering? 3. Når oppdatering er gjort

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

FREMDRIFTSPLANLEGGING

FREMDRIFTSPLANLEGGING FREMDRIFTSPLANLEGGING 1.Hva er en «god plan»? Per A. Nøkleby Mob: 959 19 306 Mail: per@nokleby.com HVA MÅ TIL FOR Å LAGE EN GOD PLAN? 1. Kunnskap om og innsikt i hva planen skal omhandle, temaområde. 2.

Detaljer

Microsoft Project 2000

Microsoft Project 2000 Microsoft Project 2000 Finn Haugen TechTeach 14. august 2003 Sammendrag Dette dokumentet gir en kort introduksjon til Microsoft Project 2000 for bruk ved Høgskolen i Telemark - avdeling for teknologiske

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Word 2010 Lange dokumenter

Word 2010 Lange dokumenter Word 2010 Lange dokumenter Mastergradsstudenter Magnus Haug Avdeling for IT Microsoft Word 2010 Officeproduktene har felles utforming grensesnitt Begreper Bånd, kategorier, grupper og dialogboksvelger

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Publisher 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Legg til favorittkommandoene

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Excel Dan S. Lagergren

Excel Dan S. Lagergren Excel 2007 Dan S. Lagergren 1 Temaer for dagen Automatiske lister Formatering av regneark Sortering og filtrering Formelbruk Grafer Utskrift 2 Har du hentet eksempelfila? Gå til: http://www.ntnu.no/lynkurs/09/excel

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Brukerveiledning i Outlook 2010

Brukerveiledning i Outlook 2010 Brukerveiledning i Outlook 2010 Innholdsfortegnelse Åpne Outlook.... 3 Lese E-post... 3 Sende E-post.... 4 Sende et vedlegg.... 6 Svare på E-post.... 6 Videresende E-post.... 6 Sende E-post til mottakere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon

2009 Thomas Haugland Rudfoss. PowerPoint 2007 En rask introduksjon PowerPoint 007 En rask introduksjon Agenda PowerPoint vinduet PowerPoint vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre presentasjoner Skrive ut lysbilder, støtteark og notatark Egenskaper for presentasjonen

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 30.06.2010 Skjermbildet Registrer arbeidstid Kalender Ukeperspektiv/Dagsperspektiv Opprette og slette mal Registrere timer Slette timer For å komme til Registrer

Detaljer

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring

Behandling av dokumenter i Microsoft Word. En rask innføring Behandling av dokumenter i Microsoft Word En rask innføring Forord Denne guiden er utformet av Orakeltjenesten ved Dragvoll som en enkel innføring i grunnleggende funksjoner i Word for å hjelpe studenter

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Word 2007 Store dokumenter

Word 2007 Store dokumenter Word 007 Store dokumenter Agenda Word vinduet Word vinduet Office Knappen Ny, åpne og lagre dokumenter Skrive ut dokumenter Egenskaper for dokumentet Endre attributter for dokumentet Word vinduet Office

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Periodisering og S-kurver

Periodisering og S-kurver Periodisering og S-kurver PERIODISERING OG S-KURVER Per A. Nøkleby Mob: 95919306 Email: per@nokleby.com 1. Prinsippene for å bygge opp en S-kurve. S-kurver og rapporter S-kurver og perioderapporter fordrer

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

FORELESING KVELD 12. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad

FORELESING KVELD 12. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad FORELESING KVELD 12 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali EXCEL FORMLER Summer Gjennomsnitt Tellenumre Maks Min Hvis Er de som må sitte ABSOLUTT REFERANSE Vil være med i eksamen Dvs. referansen

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Versjon:

Detaljer

KVELD 4. IT for Medisinsk sekretær. Kai Hagali

KVELD 4. IT for Medisinsk sekretær. Kai Hagali KVELD 4 IT for Medisinsk sekretær Kai Hagali PLAN FOR DAGEN Siste rest kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 4 Kapittel 4 Kapittel 4 OPPGAVER Neste gang Fletting. MEN FØRST LOGG UT LOGGE INN SOM NY BRUKER Uhx

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang.

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang. Medisinsk bibliotek skriver ut postere for prosjekter knyttet til SSHF. Vi tar imot utskriftsklare filer i PowerPoint eller PDF. Vi tilbyr ikke korrekturlesning, men kontakter dere om noe i oppsettet ser

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Arbeide med : Markeds regulering. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll

Arbeide med : Markeds regulering. i Fenistra Eiendom. Dokument kontroll Arbeide med : Markeds regulering i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger.... 3 2. Hensikt... 3 3. Markedsregulering...

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015 Brukerveiledning Enkelt søk i Naturbase Versjon 23. februar 2015 1. Innledning Denne veiledningen beskriver bruken av funksjonen Enkelt søk i Naturbase. Enkelt søk gir en enkel tilgang til data i Naturbase.

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang (alle 8 sidene).

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang (alle 8 sidene). Medisinsk bibliotek skriver ut postere for prosjekter knyttet til SSHF. Vi tar imot utskriftsklare filer i PowerPoint eller PDF. Vi tilbyr ikke korrekturlesning, men kontakter dere om noe i oppsettet ser

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

FORELESING KVELD 9. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad

FORELESING KVELD 9. IT For medisinsk sekretær Fredrikstad FORELESING KVELD 9 IT For medisinsk sekretær Fredrikstad Kai Hagali FØRST OG FREMST Litt repitisjon Relativ referanse? Absolutt referanse? Brukes ved? HVA SKJER HER? GJØR HVA? HVA BLIR INNHOLDET I CELLEN

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. "Baseline" vil bli fase A på grafen, mens "Tiltak" blir fase B 2 Legg inn verdiene

Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. Baseline vil bli fase A på grafen, mens Tiltak blir fase B 2 Legg inn verdiene Nr. Forklaring 1 Skriv BASELINE i kolonne A og TILTAK i kolonne B. "Baseline" vil bli fase A på grafen, mens "Tiltak" blir fase B 2 Legg inn verdiene fra basislinjen under BASELINE og legg inn verdiene

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for mellomledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

Felles verktøy for prosjektstyring

Felles verktøy for prosjektstyring Felles verktøy for prosjektstyring Hvordan komme i gang? It-avdelingen har nå installert og etablert rutiner for prosjekt.uib.no som er et web-basert prosjektstyringsverktøy som kan bidra til bedre informasjonsflyt

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Oppretting av renn med VOLA timing. Hente løpere fra Sportsadmin

Oppretting av renn med VOLA timing. Hente løpere fra Sportsadmin Oppretting av renn med VOLA timing Dette er en prosedyre for oppretting av renn med bakgrunn i alders bestemte klasser med påmelding via Sportsadmin. For opplysninger om enkelt funksjoner utover det jeg

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning

Skriv teksten «Ukelønn» i celle A1 (kolonne A, rad 1) og 60 i celle B1 (kolonne B, rad 1). Løsning Hva er et regneark? Vi bruker regneark til å sortere data, gjøre beregninger og lage diagrammer. I denne manualen finner du veiledning til hvordan du kan bruke regneark. Et regneark består av celler som

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for ledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1 Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet (Ideen er den samme, men skjermbildene noe forskjellige i ulike versjoner av Excel) Arket Om regneark Endre cellebredden Plasser markøren midt mellom to kolonner.

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukermanual for lr.no

Brukermanual for lr.no Brukermanual for lr.no mars 2009 - revidert november 2011 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Pålogging... 3 3 Medlem... 4 3.1 Legge til kommentarer... 4 4 Ansatt...... 5 4.1 Legge til nyhet... 5 4.2 Legge til

Detaljer

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR

Molde Seilforening. Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside. Versjon 1.2 10.08.11 GIR Molde Seilforening Retningslinjer/Bruksanvisning for oppdatering av hjemmeside Versjon 1.2 10.08.11 GIR Innhold 1. Introduksjon...2 2. Finne frem på hjemmesiden...2 3. Brukere frontend...3 3.1. Skrive

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse

Hjemmesidemanual. Pa logging. Innholdsfortegnelse Hjemmesidemanual Innholdsfortegnelse Pålogging... - 1 - Logg på din hjemmeside og generell support info... - 2 - Kontrollpanel... - 3 - Oppdatering av profil opplysninger... - 3 - Meny... - 4 - Menypunkter...

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Lange dokumenter

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Lange dokumenter UiS-IKT Kompetanse 2010 Lange dokumenter Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du arbeider med lange dokumenter. Forklaringene er gjort korte og konsise og

Detaljer

Brukerveiledning BASIL Rapportportal

Brukerveiledning BASIL Rapportportal Brukerveiledning BASIL Rapportportal Innhold Om Rapportportalen... 3 Hovedmeny... 3 Faste rapporter... 3 Rapportinformasjon... 4 Beskrivelse av rapportmeny... 5 Visning... 5 Legg til utvalg... 6 Enheter:...

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang.

Se gjennom hele veiledningen før du setter i gang. Medisinsk bibliotek skriver ut postere for prosjekter knyttet til SSHF. Vi tar imot utskriftsklare filer i PowerPoint eller PDF. Vi tilbyr ikke korrekturlesning, men kontakter dere om noe i oppsettet ser

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Visio 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Oppdaterte maler Med maler blir det enklere å starte

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

LabOra TID Fellesråd

LabOra TID Fellesråd LabOra TID Fellesråd Velkommen som bruker av LabOra TID! Brukerveiledning - ansatte Hvis programmet er installert starter du det ved å klikke på ikonet på skrivebordet Installasjonen for LabOra TID finner

Detaljer

Overføring ELdata til MS Project

Overføring ELdata til MS Project Overføring ELdata til MS Project Hva overføres Rapport Utforsker for ELdata v7.0 inneholder et par nye rapporter for overføring av data mellom ELdata og MS Project (2000/2002/2003) Eksport Eldata - MS

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Mailorganisering. Sist oppdatert:

Mailorganisering. Sist oppdatert: Mailorganisering Mål Hensikten med denne guiden er å sette opp et system for organisering av mail som er oversiktlig og skalerbart. Systemet består av to deler; tradisjonell organisering med mapper, og

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning side 1/17 BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning BIM2Share AutoDelivery Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Hva trenger du for å kunne ta i bruk AutoDelivery:... 2 2 Installasjon... 2 3 Innlogging...

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger

Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Tema: Fravær, karakterer, anmerkninger Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for mellomledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen»

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Appen lastes ned og installeres ifra «App-store» på din smarttelefon eller lesebrett. Når appen er installert starteren appen ved å klikke på appens ikon. Første

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer