Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,"

Transkript

1 NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger I andre halvår var det i månedlig gjennomsnitt bruttoledige (helt ledige og ledige på tiltak), personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av uføretrygd i Vestfold. De fire siste årene er det blitt flere personer på uføretrygd og færre personer registrert med nedsatt arbeidsevne. NAV Vestfolds utviklingsnotat Notatet beskriver den generelle utviklingen i ledighet, personer på nedsatt arbeidsevne og uføretrygd i fylket. Økningen i antall uføretrygdede og reduksjonen i antall personer med nedsatt arbeidsevne skyldes hovedsakelig at flere av brukerne med arbeidsavklaringspenger er avklart til uføretrygd. Sammenlignet med andre fylker, har Vestfold hatt en av de kraftigste reduksjonene av antall personer på nedsatt arbeidsevne. Samtidig har vi hatt en av de kraftigste økningene av personer på uføretrygd. Utviklingen henger sammen med at befolkningsandelen med nedsatt arbeidsevne har vært en av de høyeste blant fylkene. Sammenlignet med andre fylker har Vestfold nå den tiende høyeste befolkningsandelen på nedsatt arbeidsevne og den niende høyeste uføreraten. Sammenlignet med tidligere år er tilgangen (antall nye personer) til nedsatt arbeidsevne betydelig redusert. I første halvår var det i månedlig gjennomsnitt 284 nye personer på ordningen, mens tilsvarende antall for er 240. Dette er den laveste inngangen på seks år. Selv om tilgangen fortsatt er noe høyere enn landsgjennomsnittet, kan det på bakgrunn av dette forventes en dempet vekst i antall nye uføre for inneværende år. Det avhenger imidlertid av at færre med arbeidsavklaringspenger enn tidligere avklares til uføretrygd. Frem til andre halvår har det, i motsetning til for de eldre aldersgrupper, vært slik at både antall uføre og personer med nedsatt arbeidsevne har økt i aldersgruppen. Nå gjenspeiles imidlertid den generelle utviklingen også i ungdomsgruppen ved at antall ungdom registrert med nedsatt arbeidsevne er blitt redusert. Også tilgangen til nedsatt arbeidsevne er noe redusert i aldersgruppen. Samtidig er fortsatt tilgang og befolkningsandel for bruttoledige, personer med nedsatt arbeidsevne og uføretrygdede betydelig høyere enn landsgjennomsnittet i denne aldersgruppen. NAV VESTFOLD // Postadresse: Postboks 2280 // 3103 TØNSBERG Besøksadresse: Anton Jenssens gt. 11, Bygg A // 3125 Tønsberg Tel: // Faks: //

2 Færre med nedsatt arbeidsevne I andre halvår var det i gjennomsnitt bruttoledige (helt ledige og ledige på tiltak), personer med nedsatt arbeidsevne og uføretrygdede i Vestfold (Figur 1). De fire siste årene er det blitt flere personer på uføretrygd og færre personer registrert med nedsatt arbeidsevne. Økningen i uføretrygd skyldes blant annet at flere personer med nedsatt arbeidsevne er avklart til uføretrygd. Inntil de seneste år har Vestfold hatt en av landets største befolkningsandeler på nedsatt arbeidsevne, hvorav prosent er på arbeidsavklaringspenger. En del av brukerne er avklart til uføretrygd, noe som er en av årsakene til at uføreandelen i Vestfold har vokst kraftig sammenlignet med landsgjennomsnittet. I arbeidsmarkedet er bevegelsene det siste året forholdsvis store. Antall bruttoledige økte med prosent og fra å være tilsvarende som for landet i, er bruttoledigheten i prosent av arbeidsstyrken. Økningen er fortsatt stor for personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag og andel langtidsledige har økt. 1 Figur 1: utviklingen i bruttoledige, personer med nedsatt arbeidsevne og uføretrygdede , ,8 3,8 10,1 9,9 10,1 10,4 1,1-1,3-1,4 0,9 9,6 9,3 9,4 9,4 9, ,7 - -0, ,3-7,8-4,5-4,5 6,4 6,3-9,7 6,2 6, Pst av arbeidsstyrken 1 3,6 7,5 3, ,5 3,2-3,1-4,3 3,0 Vestfold 1 https://www.nav.no/no/lokalt/vestfold/pressemeldinger/forskjeller-i-ledigheten-mellom-byene 2 Antall uføretrygdede er basert på utbetaling. Ledige og personer med nedsatt arbeidsevne baseres på registreringer i saksbehandlingssystemet Arena. Antall AAP-mottakere baseres på viktigste rettighet registrert i samme system. I noen tilfeller vil samme person være registrert i ulike beholdninger. Det skilles ikke i oversiktsbildene mellom graderte uføretrygdede. For befolkningsandeler benyttes interpolerte folketall med referansepunkter i januar, hvor SSBs fremskriving (MMM) legges til grunn for ukjente år. For uførerate benyttes aldersstandardiserte befolkningsandeler. Arbeidsstyrken er for desember året før. I hovedsak gjengis gjennomsnittlige månedstall for hvert halvår. Beregningene kan avvike noe fra andre offisielle tall. 2

3 Utviklingen gjenspeiles i aldersgruppen (Figur 2). Mens det tidligere har vært en økning i antall ungdom med nedsatt arbeidsevne, er antallet det siste året redusert med 153, til personer. Økningen i antall uføre ungdommer er imidlertid fortsatt stor, med 14,3 prosent, eller nesten hundre flere enn foregående år. Befolkningsandelen for nedsatt arbeidsevne er fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet, mens andelen uføre vokster kraftig. Notatet vil senere vise at tilgangen til både nedsatt arbeidsevne og uføre fortsatt er høy, om enn noe dempet sammenlignet med tidligere år. Figur 2: utviklingen i aldersgruppen ,6 2,6 14,3 9,3 5,7 1 10,7 10,4 11,1 1,3 1,4 4, ,3 3,3 3, ,2 2,8 8,1 8,1 8,3 8,3 0,0-0, ,4 5,4 5,4 5,6 5, ,0 Pst av arbeidsstyrken 0,0-1,1-5,2-1,4-1,1 - -9,0 Vestfold 5,2 5,2 4,8, Variasjon blant fylker og kommuner Det er stor variasjon blant fylkene på de ulike kategoriene (Figur 3). Siden forrige halvår har Vestfold gått fra å ha den tiende til å ha den niende høyeste uføreraten blant fylkene. Befolkningsandelen registrert med nedsatt arbeidsevne har gått fra den syvende til den tiende høyeste. Samtidig har ledigheten gått opp sammenlignet med andre fylker. Ungdom i Vestfold er overrepresentert i statistikkene. Vestfold har den niende høyeste uføreraten blant fylkene, men blant ungdom rangerer Vestfold femte høyest. Vestfold ligger tiende høyest hva gjelder nedsatt arbeidsevne, men tredje høyeste i ungdomsgruppen. I flere år har Vestfold ligget høyest blant fylkene hva gjelder ungdom på nedsatt arbeidsevne, men slik er det ikke lenger. Samtidig er det store variasjoner mellom kommunene i Vestfold. Dette kan illustreres ved at andelen ungdom med nedsatt arbeidsevne varierer fra 6,2 til 10,5 prosent innad i fylket. Samtlige kommuner ligger over landsgjennomsnittet på 5,6 prosent. 3

4 Figur 3: fylkes- og kommunevariasjon i bruttoledige, personer på nedsatt arbeidsevne og uføretrygdede i pst av befolkningen Oslo Akershus Sogn og Fjordane 7,6 Rogaland Buskerud 8,0 Hordaland 8,1 Møre og Romsdal 8,5 Sør-Trøndelag 9,8 Finnmark 10,2 Troms 10,5 Vestfold 10,9 Oppland 10,9 Nord-Trøndelag 11,0 Nordland 1 Telemark 1 Hedmark ,8 12,9 Oslo Finnmark Troms Hordaland Akershus Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Rogaland Sør-Trøndelag Buskerud Nordland Oppland Nord-Trøndelag Vestfold Hedmark Telemark 0,7 2,6 3,1 Nøtterøy 8,7 Tønsberg 9,5 Stokke 10,4 Sande i Vestfold 10,5 Tjøme 10,6 Svelvik 10,8 Sandefjord 10,9 Re 11,3 Hof 11,4 Horten 1 Holmestrand 1 Larvik 1 Andebu 12,9 Lardal 13,2 Lardal Hof Tønsberg Nøtterøy Sande i Vestfold Sandefjord Horten Re 2,8 Holmestrand 2,8 Svelvik 3,1 Larvik 3,4 Stokke Tjøme 3,8 Andebu 5,4 i pst av befolkningen Rogaland 4,9 Sogn og Fjordane Akershus 5,1 Sør-Trøndelag 5,2 Hordaland 5,4 Oslo 5,6 Møre og Romsdal Oppland 6,0 Hedmark 6,0 Vestfold 6,3 Nord-Trøndelag 6,4 Telemark Nordland 6,7 Troms Buskerud Finnmark 7,2 Oslo Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Akershus Hordaland Møre og Romsdal Rogaland Troms Finnmark Oppland Nordland Buskerud Hedmark Nord-Trøndelag Telemark Vestfold 4,5 4,9 5,1 5,3 6,0 7,2 7,2 8,2 Stokke Sande i Vestfold Lardal Andebu Tønsberg Sandefjord Holmestrand Re Tjøme Larvik Svelvik Nøtterøy Hof Horten 4,7 5,1 5,6 6,0 6,2 6,4 Lardal 6,2 Stokke 6,2 Sande i Vestfold Andebu 6,7 Tønsberg 6,9 Horten 7,3 Holmestrand Sandefjord 7,6 Larvik Hof Svelvik 8,5 Tjøme 8,7 Re 8,9 Nøtterøy 10,5 i pst av arbeidsstyrken Sogn og Fjordane Oppland Troms Hedmark 2,6 Nord-Trøndelag Nordland 2,9 Akershus 2,9 Sør-Trøndelag 3,0 Buskerud 3,3 Finnmark 3,6 Møre og Romsdal 3,6 Telemark Vestfold 3,8 Oslo 3,8 Hordaland 4,3 4,7 Rogaland 5,2 Sogn og Fjordane 2,9 Oslo 3,8 Troms 3,9 Oppland Sør-Trøndelag 4,3 Hedmark 4,4 Akershus 4,4 Nord-Trøndelag 4,7 Buskerud 4,9 Nordland 4,9 Hordaland 5,2 Finnmark 5,3 Møre og Romsdal 5,7 Vestfold Telemark 6,0 6,0 6,3 Rogaland 7,3 Lardal Andebu 2,6 Larvik 2,8 Re 3,0 Nøtterøy 3,1 Tjøme 3,1 Stokke 3,3 Sande i Vestfold 3,4 Hof Svelvik 3,6 Tønsberg Holmestrand Sandefjord 4,5 Horten 4,9 Lardal 2,8 Andebu 3,4 Nøtterøy Tjøme 4,3 Stokke 4,5 Svelvik 4,9 Hof 5,1 Larvik Re 5,8 Tønsberg Sande i Vestfold Sandefjord Horten 7,6 Holmestrand 4

5 Flere ledige menn Fordelingen på alder og kjønn er ulik når det gjelder bruttoledige, personer med nedsatt arbeidsevne og uføretrygdede. Det er en overrepresentasjon av menn blant de bruttoledige og en overrepresentasjon for kvinner blant personer med nedsatt arbeidsevne og uføretrygdede (Figur 4). I årene - var det særlig menn som ble rammet av større ledighet, men det siste året har ledighetsveksten også vært stor blant kvinner. Figur 4: utviklingen fordelt på kjønn 4,5 3,8 1,4-0,7 3,4 7,5 7,3 Pst av arbeidsstyrken 3,8 3,6 3,6 3,6-5,3-5,2 3,4 3,4-8,3-10,6 3,2-0, ,6-0,9-3,2-2,9 9,5 9,2 9,1 8,6 8,0-5,7-5,8-8,3 6,3 6,1-10,8 5,2 4,4 4,6 3,0-0,1 0,2-0,9-1,2-14,1 1 12,6 1 12,6 13,0 8,9 8,8 8,6 8,7 8,8 9,2 Alle Kvinner Menn Bruttoledigheten er høyest i aldersgruppen og menn er overrepresentert i nesten alle aldersgrupper (Figur 5). Det gjelder især i aldersgruppene over 50 år, hvor ledigheten blant menn er 3,1 prosent, mens den er 2,1 blant kvinner. Det er i aldersgruppene og over 50 at kjønnsforskjellene har økt mest de sist årene. Den prosentvise økningen i antall ledige har det siste året vært størst blant menn i den eldste aldersgruppen (27 prosent). I flere aldersgrupper er det imidlertid større økning blant kvinner sammenlignet med tidligere år. Det gjelder spesielt i aldersgruppen (13 prosent) og (14 prosent). Andelen med nedsatt arbeidsevne som prosent av befolkningen varierer mindre på tvers av aldersgruppene, men det er store forskjeller mellom kjønnene. I nesten alle aldersgrupper er kvinner overrepresentert og kjønnsforskjellen er størst i de mellomste aldersgruppene. Andelen med nedsatt arbeidsevne er de siste årene redusert i alle aldersgrupper, men det er først for det siste året at det har vært en betydelig reduksjon i de yngre aldersgrupper. Den største variasjonen mellom aldersgruppene finnes blant de uføretrygdede. Uføreandelen er størst i de eldre aldersgruppene, og kvinner blir gradvis mer overrepresentert. Antall uføre har økt i alle 5

6 aldersgrupper det siste året. Størst er økningen i aldersgruppene under 40 år, især blant ungdom i alderen (14,3 prosent). Økt antall yngre uføre skyldes trolig en kombinasjon av lavere spedbarnsdødelighet, lavere dødelighet blant for tidlig fødte og mer presis diagnostikk. 3 Blant nye uføre i alderen er årsakene mer sammensatte. Psykiske lidelser er ofte en hovedårsak. Dette er hoveddiagnosen til majoriteten av AAPmottakerne i denne aldersgruppen. Figur 5: utviklingen fordelt på kjønn og alder Under 20 4,2 3,6 2,9 2,9 2,1 1,3 7,3 7, Pst av arbeidsstyrken 6,9 6,0 6,2 6,2 5,4 5,1 6,4 6,7 7,0 6,2 6,0 6,3 5,7 5,8 5,7 5,8 5,6 4,7 4,9 5,2 4,9 4,4 4,4 4,3 4,5 4,5 4,6 4,4 3,2 3,0 3,0 3,1 3,2 3,6 3,1 2,9 3,0 2,9 3,0 3,1 2,8 2,1 2,1 3,4 2,8 2,6 2,1 2, ,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,0 2,9 2,9 2,8 3,1 7,5 7,8 8,4 8,0 8,0 7,3 7,5 7,6 7,0 11,0 10,510,2 9,7 9,7 9,8 9,4 9,2 9,2 9,4 8,7 8,5 7,6 7,5 7,8 8,1 7,3 6,9 6,4 6,3 6,1 10,5 10,2 9,6 9,8 9,0 9,0 8,2 7,8 6,9 6,7 7,0 7,0 5,8 5,8 6,1 6,0 5,3 4,4 4,7 4,7 4,7 4,9 4,6 4,2 39,6 38,7 3 36,1 36,136,1 8,3 8,8 9,0 9,9 10,61 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,4 2,6 2,8 3,2 3,9 4,5 5,1 13,31 13,313,6 114,1 3,4 3,3 3,3 0,7 0,8 0,7 0,9 1,0 1,0 1,3 1,2 1,2 1,4 2,1 3,0 2,9 3,0 3,2 3,6 3,8 4,2 5,8 6,1 6,1 6,4 7,2 20,120,4 20,120,9 21,42 27,2 224,6 23,6 23,323,4 Alle Kvinner Menn Høy andel på arbeidsavklaringspenger 74 prosent av personer registrert med nedsatt arbeidsevne er mottakere av AAP (Figur 6) og denne andelen er noe høyere i Vestfold enn for landet. Utviklingen i ordningen reflekter utviklingen for antall personer med nedsatt arbeidsevne: generelt sett går andelen av befolkningen som mottar AAP ned. Det gjelder også i de yngre aldersgrupper. Målt i befolkningsandeler er imidlertid avstanden til landsgjennomsnittet fortsatt stor blant ungdom. 3 Se f.eks. Ellingsen, Jostein () Utviklingen i uføretrygd per 30. september, Arbeids og velferdsdirektoratet, for ytterligere referanser. 6

7 Figur 6: utviklingen i AAP-mottakere fordelt på alder Antall ,1 Pst av nedsatt arbeidsevne 78,3 77,2 78,2 73, ,9 69,0 69,8 69,1 67,2 67,0 67,5-3,4-3, , ,1-0,7-2,8 - -2,1 3,6 2,8-7,3-12,8 Pst av befolkningen 6,4 5,1 4,9 5,8 5,4 4,7 4,5 4,4 4,3 6,0 5,7 5,8 5,3 3,8 3,6 3,8 Vestfold Høyere tilgang av ungdommer i Vestfold Brukernes overgang fra en aldersgruppe eller brukergruppe til en annen kan gi et feilaktig bilde av trendene. For eksempel vil en uføretrygdet 19-åring når han/hun blir 20 år, isolert sett representere en reduksjon i aldersgruppen og en økning i aldersgruppen 20-24, selv om det omhandler samme person. Utfordringen kan unngås ved å konstruere en tilgangsrate (Figur 7). Tilgangsraten representerer den andelen av risikobefolkningen som hadde tilgang til de enkelte statuser. 4 En tilgang registreres når man ikke hadde den samme statusen i måneden før. I andre halvår er tilgangsraten for bruttoledige den samme som for året før, selv om tilgangen for landet er noe redusert. Samtidig fortsetter tilgangsraten for nedsatt arbeidsevne nedgangen som startet i. Raten er nå den laveste som er målt de siste seks årene, med en gjennomsnittlig månedlig tilgang på 240 personer i Vestfold. Tilgangen til uføretrygd holder seg imidlertid høy og er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet. Det kan være at den reduserte tilgangen til nedsatt arbeidsevne på sikt vil dempe tilgangen til uføretrygd. Det avhenger imidlertid av at andelen på nedsatt arbeidsevne som avklares til uføretrygd ikke øker. 4 Tilgangen for bruttoledige, nedsatt arbeidsevne og uføretrygdede telles ved at personen ikke hadde samme status i måneden før. Det halvårige gjennomsnittet av tilgangen for bruttoledige deles på arbeidsstyrken subtrahert for bruttoledige. Tilgangen på nedsatt arbeidsevne deles på folketall subtrahert for uføre og nedsatt arbeidsevne. Gjennomsnittet av tilgangen for uføre deles på folketall subtrahert for uføre. Tilgangen deles dermed på den respektive risikobefolkningen. Raten oppgis per tusen. Tilgangsraten er skikket til sammenligning over tid og på tvers av forvaltningsnivåer. 7

8 Figur 7: månedlig antall tilganger og tilgang per 1000, alle aldre , , , ,4 8,5 8, ,5 7,8 7,5 7,6 7, ,1 2, , ,1 1,2 1, , ,8 0,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 Vestfold Utviklingen varierer fordelt på aldersgrupper (Figur 8). I alderen er tilgangen i alle aldersgrupper betydelig større enn for landet. Differansen til landsgjennomsnittet er særlig stor når det gjelder tilgangen til nedsatt arbeidsevne og uføretrygdede. De største endringene i utviklingen finnes i tilgangsratene for uføre. For eksempel er tilgangen nær fordoblet i alderen sammenlignet med tidligere år. Dette har som nevnt sammenheng med at flere personer med nedsatt arbeidsevne er avklart til uføretrygd. Så lenge tilgangsratene til nedsatt arbeidsevne forholder seg høye i disse aldersgruppene, vil trolig tilgangen til og følgelig uføreraten i aldersgruppene fortsette å stige. Dette avhenger imidlertid, som nevnt, av hvor mange på nedsatt arbeidsevne som avklares til uføretrygd. 8

9 Figur 8: månedlig tilgang per 1000 fordelt på aldersgrupper Under ,1 19,8 18,8 18, ,4 16,0 15,6 17, ,1 16,4 17,0 14,7 14,9 15,3 1 14,1 13,9 10,1 12,9 13, ,9 1 10,7 10,9 10,2 10,2 10,5 11,4 9,3 10,8 10,5 9,1 8,8 8,6 8,6 9,2 9,1 10,2 9,7 6,7 6,4 5,8 5,6 5,8 6,3 4,7 4,3 4,4 4,7 5,1 4,8 4,8 3,9 4,1 4,1 4,5 4,3 3,2 3,2 3,2 3,8 3,9 3,0 3,2 3,1 3,3 3,3 2,9 2,8 2,6 2,6 2,6 2,1 2,1 2,1 2,1 1,4 1,4 2,9 2,1 1,4 2,1 1,1 1,2 1,2 1,0 0,6 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 0,4 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,3 1,2 1,3 1,0 1,0 0,7 0,7 0,9 0,7 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 Fylket 9

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 216 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 12.5.216. Sammendrag Per 31.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Basis. Bosted. Besøk. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Basis Bosted Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 120 000 100 000 80 000 60 000 73 646 72 835 72 257 71 792 72 052 72 311

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 3 1. desember 201 4 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, 5.03.2015.

Utviklingen i uførepensjon per 3 1. desember 201 4 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, 5.03.2015. ARBEIDS - OG VELFERDSDIREKTORA TET/ STATISTIKKSEKSJ ONEN // NOTAT Utviklingen i uførepensjon per 3 1. desember 201 4 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, 5.03.2015. Sammendrag Per 31. desember 2014

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 26.01.2012. // NOTAT Fremdeles stabil andel uførepensjonister

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2013 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.2013.

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2013 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.2013. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uførepensjon per 31. mars Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.. // NOTAT Per 31. mars var det registrert 309 000 uførepensjonister.

Detaljer

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. november 1 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er tilmeldt Oppfølgingstjenesten (OT) per

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Utviklingen pr. 30. juni 2015

Utviklingen pr. 30. juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon pr. 3. juni 215 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 6.8.215. Utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 214 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 12.3.215. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Statlige overføringer til kommunene (i Vestfold)

Statlige overføringer til kommunene (i Vestfold) Statlige overføringer til kommunene (i Vestfold) Simen Pedersen Tønsberg den 27. januar 2014 Agenda Del 1 Dagens overføringssystem fra stat til kommune Del 2 - Statlige overføringer til kommunene i Vestfold

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2007

Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå juni 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no og Jorunn Furuberg

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juli 2007

Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå juli 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 2. august 2007.

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK. Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, september 2014

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK. Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, september 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 ARBEIDS-

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015

Arbeidsmarkedet nå - juni 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014

Arbeidsmarkedet nå - juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juni 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd

SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 09/13 SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd 1 Høy andel sysselsatte sammenliknet med andre land 2 Halvparten av sysselsettingsveksten

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

Uførereformprosjektet

Uførereformprosjektet Møte med MS-foreningene Fredrikstad og Sarpsborg 21.januar 2015 Uførereformprosjektet Innføringen av ny uføretrygd. Hvordan påvirker det brukere og nye søkere? NAV leder i Fredrikstad Arne Hæhre Kommunikasjonssjef

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016

Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Zmarta Groups Lånebarometer Q1/Q2 2016 Dette er andre utgave av Zmartas Lånebarometer. Lånebarometeret har som formål å gi en dypere forståelse av markedet for forbrukslån i Norge. Lånebarometeret ble

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på Saksframlegg Arkivsak: 15/1539-1 Sakstittel: UTVIKLING I ARBEIDSMARKED Saken skal behandles av: Formannskapet K-kode: X61 &32 Rådmannens tilråding til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Bakgrunnen

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2016 Skrevet av Lars Sutterud, 21. april 2016.

Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Mars 2016 Skrevet av Lars Sutterud, 21. april 2016. jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 nov.1 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15 nov.15

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2016 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-216 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte ved NAV-kontor som blir

Detaljer

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1

Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 2012-2015 Sist oppdatert 27.01.16 1 Trusler og vold mot medarbeidere i NAV 212-215 Sist oppdatert 27.1.16 1 Den årlige spørreundersøkelsen blant alle medarbeidere i NAV viser at det er en nedadgående trend fra 213 til 215 i andelen ansatte

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking.

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking. Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 2,5 49 000 Befolkningsutviklingen er kongen av alle indikatorer.

Detaljer

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre

KAPITTEL IV. Antallet og fordelingen av ugifte mødre KAPITTEL IV Antallet og fordelingen av ugifte mødre ANTALLET AV UGIFTE MØDRE Ser vi på Sosialdepartementets lovforslag om morsog enketrygd, av 28. desember 1962, legger vi merke til at det totale antall

Detaljer

Samhandlingsreformen med eller uten NAV?

Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Samhandlingsreformen med eller uten NAV? Min inngang SAMFUNNS- OPPDRAGET NAV, 01.02.2010 Side 2 Vi har EN viktig felles forbindelse: MÆNNESKAN NAV, 01.02.2010 Side 3 Eksempel: Helse og omsorg For å opprettholde

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Fafo 15. juni 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Torunn Bragstad, Jostein Ellingsen og Marianne N. Lindbøl Arbeids- og velferdsdirektoratet Fem vilkår som må oppfylles for å få rett på uførepensjon

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer