Innhold Wear, fixation and revision of total hip prostheses. Doktordisputas 2-3 Smart-Set + CemVac = Smart-Mix 3 Protrusio cage 4 Learningcenter LCS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Wear, fixation and revision of total hip prostheses. Doktordisputas 2-3 Smart-Set + CemVac = Smart-Mix 3 Protrusio cage 4 Learningcenter LCS"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS April Nr årgang Innhold Wear, fixation and revision of total hip prostheses. Doktordisputas 2-3 Smart-Set + CemVac = Smart-Mix 3 Protrusio cage 4 Learningcenter LCS kneprotese 5 Et ledd i bedre behandling 6-7 AAOS Frakturkurset på Voss Arthrex kne og skulder; kadaverkurs 12 Vertigo Workshop 13 Nyhet fra Ansell: Gammex PF Underlove 14 Atmos 61 Servant, undersøkelsenhet 15

2 Wear, Fixation and Revision of Total Hip Prostheses Doktordisputas ved Universitetet i Bergen Med Dr. Leiv Hove som seremonimester, professor Johan Kärrholm som første opponent, dr. Finnur Snorrasson som andre opponent og professor Anders Mølster som komitèens formann, forsvarte dr. Geir Hallan sin doktoravhandling: Wear, fixation and revision of total hipprostheses ved det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen fredag 19. januar. Dr. Geir Hallan (f. 1967) avla sin medisinske embedseksamen ved Universitetet i Bergen i 1994 og begynte som assistentlege ved ortopedisk avdeling Haukeland Sykehus i Dr. Hallan ble spesialist i ortopedisk kirurgi i 2005 og arbeider som overlege ved Seksjon for protesekirurgi og revmakirurgi. Arbeidet består av 4 publikasjoner som delvis er basert på klinisk data fra Nasjonalt register for leddproteser og delvis på kliniske studier utført ved Ortopedisk klinikk på Haukeland Universitetssykehus. High wear rates and extensive osteolysis in 3 types of uncemented total hip arthroplasty. A review of PCA, Harris Galante, Profile/Tri- Lock. Høy grad av slitasje og osteolyse i femur og acetabulum har vært og er fremdeles hovedproblemet ved usementerte hofteproteser. I denne artikkelen sammenligner Dr. Hallan 4 ulike proteser med ulik design med minimum 12 års oppfølging. Resultatene viser dårlig overlevelse for alle fire typene, hovedsakelig pga. revisjon som følge av slitasje og/eller osteolyse. Dog er ingen av disse protesene lenger i bruk. Dr. Geir Hallan i positur foran sin doktoravhandling. Palamed G compaired with Palacos R with gentamicin in Charnley total hip replacement. I denne RSA-studien sammenlignes en ny og udokumentert bensement med en eldre og veldokumentert bensement. Den udokumenterte sementen ble funnet å fungere like godt som den veldokumenterte til fiksasjon av en Charnley femur-stamme. Fortsettelse neste side

3 Smart-Set + CemVac = Smart-Mix! Smart-Set sement fra DePuy er en høyviskøs sement som gjennom flere års klinisk bruk og 2 års RSA data, har dokumentert meget gode resultater. Viskositeten oppnås raskt etter blanding, og holder seg stabil over lengre tid enn andre sementer. Den totale herdingstiden er som andre høyviskøse sementer, mens arbeidsvinduet (dvs. tiden man kan bearbeide/presse sementen i ben) er lengre. Smart-Set kan nå leveres pre-fylt i Cemvac vakuum blandesystem; Smart- Mix! Dette gjør at avgasser, som oppstår under blanding, minimeres ytterligere og er derved mer skånsomt for den som blander sementen. Smart-Mix Pre-fylt blandesystem CemVac Vakuum blandesystem Fortsettelse fra forrige side Medium and long term performance of uncemented primary femoral stems from the Norwegian Arthroplasty Register. Tidligere studier viser at usementerte protester hadde dårligere resultater enn sementerte. Høy grad av failure med usementerte kopper var i stor grad årsaken til dette. Her fokuserer man på kun de usementerte stammene. Denne studien tar for seg 14 ulike stammer og overlevelsen på disse varierer fra 29 % til 97 % etter 15 år. (Se diagram) Corail er den mest brukte protesen (n = 5456) og har en overlevelse etter 15 år på 97 %. De andre protesene med like lang oppfølging hadde lavere overlevelse. Med aseptisk løsning som endepunkt var resultatene gode for alle stammer som er i bruk per i dag. Resultatene for design med kortere oppfølging ABG, Unique og Bicontact viste ingen forskjell sammenlignet med Corail. De beste usementerte stammene hadde god eller meget god overlevelse ved medium til lang oppfølging. Resultatet for flere av de eldre protesene i undersøkelsen viste seg å være utilfredstillende. Oppfølging lenger enn 7 år var nødvendig for å identifisere noen av de mindre gode stammene. Liner exchange procedures compared to whole cup revisions of uncemented acetabular cups. Her viser Dr. Hallan at resultatene ved skifte av liner alene gir en høyere risiko for revisjon sammenlignet med revisjon av hele koppen. Han konkluderer med at terskelen for å skifte en vel-fiksert kopp ved liner slitasje bør senkes. Vi gratulerer Dr. Geir Hallan med en meget god doktoravhandling og bestått disputas.

4 Protrusio cage Til bruk ved alvorlige destruksjoner i acetabulum De to amerikanske ortopedene Dan Berry og Wayne Paprosky har utviklet et protrusio cage for alvorlige defekter i acetabulum. Caget er i titan og finnes fra størrelsene 48 mm til 72 mm. Mange skruehull tillater god fiksasjon. Prøvekopper og instrumenter gir gode muligheter for tilpasning og gjennoppbygning av acetabulum. Baksiden er grit blasted/sandblåst, noe som gir god fiksasjon av implantatet. Som det fremgår av bildet er det et enkelt instrumentarium. 1 2 Det første protrusio cage av denne typen i Norge ble operert inn av Overlegene Næss og Benterud på SIA. 3 Protrusio cage egner seg godt til Paprosky type 4 (Figur 1). 4 Fremgangsmåten er som følger: Man reamer (Figur 2) forsiktig og bestemmer størrelsen på implantatet (Figur 3). Tar frem den riktige prøveprotesen og tilpasser denne. Tilpass det endelige implantatet etter prøveprotesen (Figur 4). Mal opp ben og impakter ben der det er mulig. Deretter settes implantatet inn og festes med skruer der det er mulig å få feste. Appliser sementen, og sett inn ønsket sementert kopp. OrtoMedic vil ha instrumenter til utlån.

5 Learningcenter LCS kneprotese Roma mars Mandag 12. mars satte fem ortopeder fra Helse Sør og to representanter fra OrtoMedic AS kursen mot Roma og LCS kneprotesekurs. Deltagerene var: Sverre Gregusson, Kristiansand - Terje Fallås, Arendal - Knut Grønneberg, Larvik - Bjørn Bragnes, Drammen; alle nye brukere av LCS protesen, samt Odd Warholm, Ringerike, en erfaren LCS bruker gjennom mange år. Fra OrtoMedic: produktsjef Arvid Lunde LCS/CAS (computer assistert surgery) og undertegnede Erik H. Johansen, produktsjef LCS. Møtet startet tirsdag morgen med dr. Karel Hamelynck som gjennomgikk filosofien bak LCS protesen; som forøvrig har 30 års jubileum i år. Han viste også operasjonsteknikken med de nye Pathway innsettingsinstrumentene. De nye brukerene hadde operert noen få proteser med de nye instrumentene før møtet, så dette var en meget fin repetisjon med forskjellige spørsmålsstil-linger fra deltagerene. Etter lunch tok Fraser Cleave fra DePuy over. Han forklarte instrumen- Dr. Bjørn Bragnes, Drammen - Dr. Knut Grønneberg, Larvik - Dr. Sverre Gregusson, Kristiansand - Dr. Terje Fallås, Arendal og Dr. Karel Hamelynck, Amsterdam. tenes funksjon og finesser. Det kom også klart frem at det vil bli foretatt noen små justeringer på noen av instrumentene. Deltagerene var enige om at dagen hadde vært meget nyttig,og at LCS filosofien var kommet godt frem. Onsdag morgen gikk turen til Universitetet i Roma, der vi overvar en live operasjon vist på storskjerm. Denne operasjonen viste at norske ortopeder ikke står noe tilbake når det gjelder operasjonsteknikk! En vel gjennomført tur med fornøyde deltagere etter to hektiske dager! Dagen ble avsluttet med en spasertur til noen av Romas mange seværdigheter!

6 Et ledd i bedre behandling Et nytt apparat som skal forbedre nøyaktigheten ved operasjoner i ledd testes nå ut ved UNN. Det kan føre til færre reoperasjoner og mindre slitasje av protesene. Artikkelen er sakset fra Pingvinen, bedriftsavis for UNN Kulene som er festet til beinet sender infrarød stråling til mottakeren oppe til venstre på bildet. Den mottar signaler både fra kulene og fra den infrarøde pennen som kirurg Geir Abrahamsen bruker til å registrere pasientens kneform med. Signalene omdannes til tredimensjonale bilder som vises på skjermen. Konsentrasjonen er på topp når ortopedene Geir Abrahamsen og Gunnar Knutsen går i gang med kneproteseoperasjonen. Til tross for at begge er erfarne kirurger som har gjennomført slike operasjoner hundrevis av ganger før, så har de en instruktør ved siden av for å assistere. Årsaken er at de er i ferd med å teste ut et nytt apparat som går under forkortelsen CAS, komputerassistert operasjon. Metoden går ut på å bruke en digital penn for å registrere anatomiske landemerker. Apparatet består av en penn med tre mottakere som ved hjelp av infrarød stråling kommuniserer med reflektorkuler som festes til legg- og lårbeinet og en sensor som samler dataene og omdanner dem til tredimensjonale bilder av området som skal opereres. Bildene vises på en skjerm som kirurgene følger med på og foretar justeringer etter, forklarer produktsjef Arvid Lunde. Hensikten er å få til mer nøyaktige operasjoner. Det er ikke til å komme unna at dersom tre doktorer opererer et likt kne, vil man få tre forskjellige resultater. Det er fortsatt kirurgen som bestemmer, men vi har nå et ekstremt nøyaktig måleap- Datamaskinen foreslår valg av protese utfra kirurgens registreringer. Dette kan endres av kirurgen.

7 parat. Hensikten er å få rettere akser og jevnere belastning i kneet, sier Lunde. Kun for fagfolk Selv om dagens metoder for å beregne kneprotesenes posisjon og størrelse er bra, er den nye metoden litt bedre. I praksis jobber kirurgene med et slingringsmonn på rundt 0,5 mm og rundt 0,5 grader når de gjør leddoperasjoner. For å få lik slitasje i begge leddene er det viktig at nøyaktigheten er så stor som mulig. Dermed vil man også unngå dyre reoperasjoner, sier Lunde. Drevne ortopeder som Abrahamsen og Knutsen er de eneste som foreløpig får lov til å bruke CAS på UNN. Vi er strenge på «no train, no use»- regelen. Alle som bruker CAS skal gjennomgå sertifiseringskurs, og for å kunne delta, forlanger vi at de er kneoperatører, sier Lunde. Prøves ut først Om strømmen til apparatet går midt under en operasjon er det ingen fare på ferde. Operasjonen overvåkes av et infrarødt kamera med sendere og mottakere, som ved hjelp av reflektorer festet på pasient og instrumenter, gir datamaskinen beskjed om hvor protese og instrumenter befinner seg. Det er fremdeles opp til kirurgen å vurdere og bestemme hvordan protesen skal settes inn. Det er alltid mulig å konvertere til vanlig metode, selv midt i en operasjon. Dette er ikke noen eksperimentell kirurgi, men et nøyaktig måleverktøy. Det er fremdeles kirurgen som opererer. Om man ikke er en habil kirurg, bør man perfeksjonere seg mere først, smiler Lunde. Apparatet er enda ikke kjøpt inn til UNN. Først skal det prøves ut en stund, deretter skal sykehuset ta stilling til om CAS-utstyret skal kjøpes inn. Hittil har ti sykehus i Norge gjennomført de samme testoperasjonene som ved UNN. Overlege ved Ortopedisk avdeling Gunnar Knutsen mener utstyret virker bra. Utstyret er lite og kompakt, og lar seg lett flytte mellom operasjonsstuene ved behov. Det var interessant. Operasjonen tar litt lengre tid, men jeg har inntrykk av at det kan gi et sikrere resultat som er mer presist og nøyaktig enn med den tradisjonelle metoden, sier han. Ikke alle pasienter vil få like stor gevinst av å bruke CAS i forhold til tradisjonell knekirurgi. Det er ikke sikkert det betyr noe for standard knær, men for pasientene som har vanskeligere kneoperasjoner vil CAS gjøre større nytte. Erfaringen hittil er positiv, mener han. Tror du UNN vil kjøpe apparatet? Om vi får finansiert det, vil vi kjøpe det. Det hører fremtiden til å bruke data og computer i kirurgien. Selv om vi tror vi har et godt øyemål, smiler Knutsen Tekst: Marit Garfjeld Foto: Rune Stoltz Bertinussen

8 AAOS 2007 San Diego, USA AAOS (American Academy of Orthopedic Surgeons) ble arrangert i San Diego. Byen har status som en av få gode havner på USA s Stillehavskyst og ligger helt syd i California. Den er hovedbase for den amerikanske Stillehavsflåten med et noe ubestemmelig innbyggertall avhengig av hvilke forstadsområder som telles med, men i størrelsesorden 2-3 millioner. Området er velsignet med et av verdens mest komfortable klima og vanlige folk dyrker sitrusfrukter i egen have. Kongress senteret er relativt nytt og utbygget i flere etapper. Vakkert beliggende i vannkanten ved San Diego Bay midt i sentrum av byen. Byen er lite amerikansk idet den har et ganske godt utbygget system for kollektiv transport og i selve sentrum er det gangavstand til det meste. Produktsjef Thor Arne Valle, OrtoMedic og Dr. Andre Moum, Sykehuset i Vestfold, Larvik. Til dette fantastiske området var det vi tre heldige; Amund Rudlang, Asbjørn Hjall og undertegnede som fikk dra sammen med OrtoMedic s reisevante stab, denne gang representert ved Kjell Thygesen, Thor Arne Valle og Kjetil Vemøy. Turen gikk via Tyskland med Lufthansa og forløp uten andre komplikasjoner enn noe sen ankomst av bagasjen. Kongressenteret er stort og luftig og selv med deltagende ortopeder var det aldri lange køer til noen fasciliteter. Poster - avdelingen var plassert i øverste etasje i noe de kalte for Sail paviljongen, lyst og luftig og meget trivelig, med gratis kaffe og forfriskninger til dem som ville bruke tid på postere. Et meget positivt tiltak for å trekke folk Artikkelforfatteren; Dr. Tom C. Ludvigsen, Ullevål U niversitetssykeus. til denne ofte undervurderte delen av store kongresser. Møtene startet tidlig og det ble lange dager. 9 timers tidsforskjell krever sin pris når lysene dempes og maskingeværforelesere dundrer i gang. Men det er mye nyttig å ta med seg og også noe nytt. Av highlights denne gang nevnes: Retningslinjer for bruk av lockingplates til osteosynteser. I mange situasjoner er tradisjonelle systemer billigere og like bra. Aksepterte kriterier for behandling av bruskskader der det er et enormt utvalg av metoder og mer eller mindre biologiske implantater/systemer. En kommer langt med mikrofraktur som første trinn for små og mellomstore defekter dersom en overhodet skal behandle skaden.

9 Grundige diskusjoner omkring rekonstruksjon av fremre og bakre korsbånd, double versus single bundle. Ingen avklaring her ennå, men de fleste bør avvente før de endrer teknikk. At Uni kneproteser kan tilbys også til pasienter uten korsbånd. Preservation protesen kommer nå også med 5-års resultater og ser ut til å gå meget bra. Preservation UNI kneprotesen kommer nå også med 5-års resultater og ser ut til å gå meget bra. Når det gjelder navigasjonssystemer synes det som en er kommet langt på dette området i Europa og navigasjon var ikke noe hovedtema her. Operativ behandling av rotatorcuff rupturer er meget utbredt i USA, og et bredt sammensatt internasjonalt panel kom med mye nyttig informasjon om pasientseleksjon og valg av operasjonsmetode. Artroskopiske prosedyrer ser ut til, også på dette området, nå å gi like gode og varige resultater som de tradisjonelle åpne tilganger, men med mindre post operativ tilstivning og enklere rehabilitering. Yngre pasienter (< 65) med traume i anamnesen bør tilbys operativ behandling pga. meget god prognose og sikker utvikling mot større ruptur og atrofi dersom ubehandlet over tid. Produktsjef Kjetil Vemøy, OrtoMedic og Dr. Peter Ståhl, Helse Innlandet, Kongsvinger. Et meget godt symposium om Evidence Based Medicine i fot-ankel, kne- og skulderkirugien må også nevnes. Myten om at artroskopiske stabiliseringer gir flere residiv, og ikke kan benyttes på kontaktidrettsutøvere, kan nok avlives nå. AAOS er stort, meget stort, og noe av det beste med møter som dette er muligheten til også å oppdatere seg innen områder en ikke driver mye med til daglig. Oppsummert er det imidlertid fristende å sitere en kollega fra Østfold: Døm kokær med vann døm au. Norsk ortopedi er langt fremme i internasjonal målestokk, delvis, vil jeg anta, på grunn av at vi gjennom mange år har hatt muligheten til å delta på kongresser av denne typen. Dr. Harald Hovind, Aleris sykehusene, Oslo og produksjef Thor Arne Valle, OrtoMedic. Avslutningsvis stor takk til OrtoMedic som profesjonelt og ikke minst meget hyggelig tok seg av oss på aller beste vis denne uken i februar. Været var strålende hele tiden, men det overrasker neppe mange: it never rains in Southern California Overlege Tom C. Ludvigsen Ullevål Universitetssykehus

10 Frakturkurset på Voss uke 11 i år ble kurset i bruddkirurgi, I trinn 1, arrangert for 36. gang på Voss. 56 utdanningskandidater i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi deltok. Kurset er bygd opp omkring ideen om å kombinere teori og praktiske øvelser med rekreasjon og sosialt samvær og varte i 5 dager. Det første kurset i operativ bruddbehandling ble arrangert på Ullevål sykehus høsten Arne Haukebø og Hans Kristian Dahl var initiativtagerne til dette første kurset. Arne Haukebø besøkte under sin tjeneste i Tysklandsbrigaden Professor Gerhard Küntscher i Flensburg. Her fikk han førstehåndsundervisning i bruddbehandlig med hovedvekt på den intramedullære osteosyntese med margnagle. Han og Hans K. Dahl besøkte i midten av 60 årene kurset i operativ bruddbehandling i Davos. Disse to pionerene for moderne bruddbehandling i Norge så utfordringene, med hovedvekt på gjennoppretning av funksjonen, i bruddbehandlingen. De innså raskt at en moderne bruddbehandling, med vekt på operative teknikker, krevde en utdanningsmodellen lik den man hadde erfart i Davos. Til høyre; artikkelforfatteren Professor Knut Strømsøe, Aker Universitetssykehus, var som vanlig ansvarlig for de praktiske øvelsene. Det første kurset, som ble avviklet i lokalene til patologen på Ullevål sykehus, hadde 33 deltagere. Hovedvekt ble lagt på undervisning i prinsippene omkring operativ bruddbehandling. Vennskapet mellom Hans K.Dahl og overlege Rolf Ringdal ved Fylkessjukehuset på Voss førte til at et oppfølgningskurs ble arrangert på Hotell Vossevangen allerede våren Kurskommiteen besto av kun to, overlege Hans K.Dahl (3. avd. Ullevål sykehus) og Einar Sudman som da var reservelege ved Sophies Minde. Arne Haukebø var forhindret pga et utenlandsopphold fra å delta i dette kurset. Kursmodellen ble valgt lik den man hadde opplevd i Davos: Internatkurs med teori og praktiske øvelser i god kombinasjon avbrutt av tid til rekreasjon i fjellene rundt Voss samtidig med tid til sosialt samvær på kveldene. Norge ble et foregangsland på systematisert utdanning av kirurger i bruddbehandling da kurset relativt raskt ble obligatorisk for alle kirurger i utdanningen. Kursformen ble også en modell for andre kurs, både innen kirurgi og andre spesialiteter. Kurset blir arrangert av en kurskommite på oppdrag fra Norsk Kirurgisk og Norsk Ortopedisk Forening. Kurskommiteén har hatt mange medlemmer og ledere opp igjennom de 36 årene det har vært arrangert. Hans K. Dahl, initiator til kurset, var leder i mange år. Arne Haukebø var støttespiller og medarrangør i de første årene. I 1992 overtok Einar Sudmann lederfunksjonen da Hans K.Dahl gikk av. Etter Sumann ledet Anders Mølster kurset frem til i fjor hvor Kjell Matre overtok som leder. Medvirkende og betydningsfulle for kurset var også Professor Pål Benum fra Trondhjem og professor Antti Alho, som da han ble en del av kurset var ved Haukeland sykehus i Bergen, senere Ullevål sykehus i Oslo. Kurset endret form fra å være et rent kurs i operativ bruddbehandling til et kurs i bruddbehandling med hovedvekt på funksjonell behandling, enten ved konservative ikke operative metoder eller operative. Dette skjedde i begynnelsen av 90 årene, etter at det til da selvstendige kurset i funksjonell konservativ bruddbehandling på Aker sykehus ble inkludert i kurset på Voss. Inklusjonen av den ikke operative funksjonelle bruddbehandlingen ga kur- 10

11 Dr. Robert Búciúto, St. Olavs Hospital, instruerer sin gruppe i Olmed - teknikken. Kursleder; Dr. Kjell Matre, Haukeland Universitetssykehus og teknisk assistent gjennom 35 år, Gunnar Nilsen. Ivrige og konsentrerte kursdeltagere. Dr. Ivar Rossvoll, St. Olavs Hospital, Dr. Jan Erik Madsen, Ullevål Universitetssykehus og Dr. Øyvind Paulsrud, Aker Universitetssykehus. set en ny dimensjon som egentlig går utover det de tradisjonelle kursene i operativ bruddbehandling i Davos tilbød. Dette er man stolt av. Kursledelsen har lagt vekt på å inkludere hele landet når det gjelder instruktører. Dette, og den kjennsgjerning at det er et obligatorisk kurs, har gitt Vossakurset en uoffisiell legitimitet som standard of the art i Norge. Kursets Kompendium danner en mal for bruddbehandling i Norge med bakgrunn i basale behandlingsprinsipper tilpasset nasjonale behov. Samarbeid med produsentene av instrumenter og implantater, samt andre hjelpemidler, har medført at kurset kan gi en oppdatert og kvalitativ høy undervisning i basale teknikker i bruddbehandling tilsvarerende den standard man skal forvente. Dette har ført til at bruddbehandlingen generellt har en høy standard hvor man enn befinner seg i vårt langstarkte land. Siden 1985 har det hvert annet år, på Oppdal, vært arrangert et oppfølgingskurs i avansert bruddbehandling. Dette kurset er obligatorisk for utdanningskandidater i ortopedisk kirurgi. Trinn II kurset er et rent universitetskurs (samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Bergen og NTNU i Trondheim). Kurset på Voss har vært mal også for dette kurset. I dag ser man tilbake på 36 kurs i basale prinsipper i bruddbehandling. Det første kurset ble arrangert i Oslo og det fjerde på Lillehammer (1975), ellers er alle kursene blitt arrangert på Voss. Her har man nå utmerkede forhold for et internatkurs og moderniseringen av kurslokalen de siste årene har gjort forholdene nærmest ideelle. Vel 1200 kirurger har besøkt dette kurset per i dag. Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen. Gjennomføringen av kurset har ikke minst vært mulig på grunn av gode venner og kollegaer, og et godt samarbeid med produsentene av instrumenter og implantater. AO International har også gjennom mange år med sin educational part vært en betydningsfull samarbeidspartner. Kurset er fremdeles like viktig som da det ble opprettet. Videreføringen av basale kunnskaper om bruddbehandling og opplæring i kirurgiske teknikker vil ikke kunne avsluttes da man aldri blir endelig utlært. Dette gjelder både for deltagere og de kursansvarlige (inklusive instruktører). Professor Knut Strømsøe Aker Universitetssykehus 11

12 Arthrex kne og skulder; kadaverkurs Salzburg november 2006 Atrhrex Retrobutton Sterkere og enklere ACL graftfiksering Salzburg i Østerrike er en relativ liten by med totalt innbyggere. For 250 år siden ble en gutt med sjelden musikktalent født i byen. Han fikk navnet Wolfgang Amadeus Mozart og alt i byen ser ut til å ha tilknytning til han (bl.a. sjokoladekuler). Salzburg har fantastiske barokk bygninger/slott og i 1996 fikk byen status som en verdenskultur by av UNESCO. Første kursdag var instruktøren en erfaren knekirurg, Dr. Andrew Unwin fra Windsor Knee Clinic. (Han opererer kun knær: over 500 ACL i året og er knelegen til Arsenal F.C.). Han holdt gode faglige foredrag om ACL rekonstruksjoner, bruskreparasjoner (OATS) og opening wedge osteotomier med vinkelstabile plater. Dr. Unwin stresset også noen operasjonstekniske punkter. Ved "graft høsting"; at Gracilis senen ofte deler seg i 2 distalt som anatomisk variant, og at man bestandig prøver å dilatere senemuskel hiatus med en finger før stripping av STGR. Etterpå gjorde vi disse operasjonene på kadaver med hans veiledning. Dr. Unwin har operert over 1500 ACL med Transfix II og var happy with the tecnique. Vi fikk også sett en interessant All-Inside ACL teknikk med RetroScrew. Skulder var temaet neste dag. Dr. Fialka fra Wien, med bred erfaring innen traumatologi og skulderkirurgi, var instruktør. Han ga foredrag om acromionplasty og rotator cuff reparasjoner. Vi fikk også en gjennomgang av operasjonsteknikker med knyting av knuter og dobbelt rekke med ankere (Suture Bridge). Gjennomgang av skulderinstabilitet, SLAP og AC-ledds reparasjon, kom til slutt før vi prøvde oss på iatrogeniske skadde kadaver med Bio- FASTack ankere og det knutløse ankeret PushLock. En interessant akutt AC luksjasjons reparasjon med TightRope teknikken ble utprøvd skopisk. Det var 6 ortopeder fra Norge som var med på dette kurset: Agnar Tegnander fra St. Olavs, Inge Skraam fra Akershus, Ole J. Sundvold fra Ringerike, Tobias Franke fra Bodø, Øystein Berg fra Kristiansand og undertegnede fra Ullevål universitetssykehus. Fra OrtoMedic AS var Kjetil Vemøy og Ingar Grytnes med. Vi takker for god fordypning i feltet. Lege Fidel Helgi Sanchez Ortopedisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus 12

13 Vertigo Workshop VI februar Highland Park Hotel, Geilo Vertigo Workshop med OrtoMedic AS som arrangør bør nå kunne kalles en tradisjon. Det sjette kurset ble arrangert februar på Highland Park Hotel, Geilo. Det var rundt 30 deltagere, flest privatpraktiserende, men også flere fra sykehus. I tillegg deltok noen fysioterapeuter med spesiell interesse for vertigobehandling. Dette er meget positivt da rehabilitering av vertigopasienter ikke har vært noe stort satsningsområde tidligere. Professor Måns Magnusson og dosent Mikael Karlberg fra Universtetet i Lund tok også i år hånd om undervisningen. De er skikkelige kapasiteter på fagområdet og ledet det hele på en sikker og engasjerende måte. Møtet var lagt opp med vekslinger mellom foredrag, diskusjoner, kasuistikker og praktiske øvelser. Fra de praktiske øvelsene. På slutten av kurset samlet vi tre av deltagerne til en høyst privat oppsummering og vurdering av møtet. Disse tre kom henholdsvis fra de privatpraktiserede legene, sykehuslegene og fysioterapeutene. Felles inntrykk var at kursopplegget var veldig bra og at det tok for seg et område som mange føler de ikke er spesielt gode på. Otonevrologi føles vanskelig og man vegrer seg litt fordi det oppleves litt diffust. Det ble understreket at dette kurset gir oss verktøy som vi kan ta med hjem og straks begynne å bruke, og det føles veldig tilfredsstillende å kunne hjelpe pasienter som har slitt med svimmelhet i lang tid. Kurset gir videre mulighet for ny læring, for repetisjon og ikke minst gode diskusjoner med kolleger. Dr. Dag Sunde, Fysioterapeut Narve Bjørnseth og Dr. Pål Brangerud. Videre får man klarlagt at denne type behandling ikke krever mye avansert og kostbart utstyr. Det var enighet om at mange innleggelser på nevrologiske avdelinger kunne vært unngått med riktig diagnose på et tidligere tidspunkt.spesielt mange CT og MRI undersøkelser kunne vært spart. Opptrening av pasienter med forskjellige typer svimmelhetslidelser er meget viktig, og her kommer samarbeidet med fysioterapeutene inn som noe veldig verdifullt. Dette er et område der begge grupper vil kunne utfylle hverandre. Avslutningsvis får vi høre at OrtoMedic AS gjennom sine årlige kurs har vært med og bidratt til utdannelse innen vertigo, og at ønsket om flere kurs er stort. Foreleserne: Professor Måns Magnusson og Dosent Mikael Karlberg fra Universitetet i Lund. 13

14 Nyhet fra Ansell Gammex PF Underglove Etter meget gode tilbakemeldinger på Gammex PF Hydrasoft, har OrtoMedic nå gleden av å introdusere en spesialtilpasset underhanske med Hydrasoft-belegget. Tilfører huden fuktighet under bruk Det innvendige Hydrasoft TM -belegget i Gammex PF Underglove tilfører huden fuktighet under bruk, noe som motvirker de negative effektene av stadig hanskebruk og hyppig kontakt med sterke antibakterielle midler. Hydrasoft TM bidrar til å holde huden fuktig og myk, og styrker hudens naturlige barrierefunksjon. Det innvendige Hydrasoft TM -belegget er luktfritt og Konklusjon inneholder og et hudvennlig praktiske fuktgivende anbefalinger middel. Dimetikon virker som en beskyttelsesbarriere som hindrer uttørring av huden. Bruk av underhansker er en meget effektiv metode for å redusere smitterisikoen fra patogener som overføres med blod (HVB, HCV og HIV). Eksponeringsrisikoen reduseres med en faktor på 10. Økende bruk av underhanske Trender i markedet viser at stadig flere kirurger tar i bruk underhansker. Dette skyldes perforering. et økende behov for bedre beskyttelse mot eksponering ovenfor blodoverførte patogener, spesielt og begrense perforering. hepatitt B (HBV), hepatitt C (HCV) og humant immunsvikt-virus (HIV). Regelmessig hanskebytte og bruk av to par hansker sikrer best mulig vern, spesielt ved intensivt arbeid med ben eller ved dype inngrep som medfører høy risiko for Visuell undersøkelse er en usikker metode for å oppdage De nyeste operasjonshanskene er konstruert spesielt til bruk av underhansker. For individuell tilpasning med hensyn til komfort og fingerfølsomhet, anbefales utprøving av forskjellige kombinasjoner. Ved bruk av underhansker følger man som regel tre metoder når det gjelder størrelse (f.eks. hanskestørrelse 7.5): Verdens Helseorganisasjon (WHO) har beregnet at blant 35 millioner helsearbeidere over hele verden, er ca. 3 millioner eksponert for patogener perkutant hvert år, 2 millioner eksponeres for HBV, 0,9 millioner for HCV og for HIV. Størrelse to hansker i samme størrelse Størrelse ytterhansken en halv størrelse større Størrelse ytterhansken en halv størrelse mindre Ansell operasjonshansker som er egnet for underhansker Ansell og ytterhansker operasjonshansker som er egnet som underhansker og ytterhansker Hepatitt B er en av verdens mest vanlige og alvorlige sykdommer. Den er 100 ganger mer smittefarlig enn HIV. WHO oppgir at det finnes ca. 350 millioner kroniske bærere av hepatitt B (HBV) globalt. Nærmere 2 millioner mennesker dør hvert år av hepatitt B-smitte. HBV er globalt nummer 9 på listen over dødsårsaker. Hansketype Tykkelse (Finger - 1-lag) (mm) Gammex PF * / HydraSoft TM Gammex PF Gammex PF Gammex PF Underglove Gammex PF Gammex PF Micro-Thin DermaPrene Ultra ** DermaPrene Ultra * * Ansells ENCORE- og og MICRO-TOUCH-hansker hansker også velegnet er også ved velegnet bruk av underhansker. ved bruk av underhansker. ** Syntetiske materialer har en noe høyere motstand mot rift og perforering sammenlignet med naturlateks. ** Syntetiske materialr har noe høyere motstand mot rift og perforering sammenlignet med naturlateks. Ansell Healthcare tilbyr forskjellige løsninger for effektiv og komfortabel hanskebruk basert på lang erfaring og et bredt utvalg av operasjonshansker for alle formål. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt en av våre Ansell fagkonsulenter Healthcare eller produktspesialister. tilbyr forskjellige løsninger for effektiv og komfortablel hanske bruk basert på lang erfaring og bredt utvalg av operasjonshansker for alle formål. For ytterlige informasjon, vennligst kontakt OrtoMedic AS. Referanser: Centers for Disease Control and Prevention (CDC). NIOSH 10. Quebbeman EJ, Telford GL, et. al. Double gloving. Protecting

15 Atmos S 61 Servant undersøkelsesenhet Den nye servant, Atmos s 61 er ny type undersøkelsesenhet som er konstruert for å tilfredsstille: Alle behov Romstørrelse Budsjett Dette er en nyutviklet modell som teknisk sett bygger på mye av det samme som tidligere modeller (Servant 3, 4 og 5) Driftssikkerheten er en viktig faktor her. En vesentlig forskjell er at S 61 Servant er bygget opp som modulsystem, med tanke på fleksibilitet og full funksjonalitet. Det er mulig å utvide enheten med flere moduler hvis ønskelig. Modulene er bygget opp med bakgrunn i de forskjellige funksjoner; Workstation som inneholder bl.a. Sug, kraftig (-980 mbar,55 liter pr. minutt) Regulering av styrke på vakuum Vanntilførsel Avløp Trykkluft Automatisk tømming av sugeflaske Rensing av sugeslange med automatisk etterfylling Plass til instrumenter Slanger plassert vekk fra gulv med deksel og tilbaketrekksfunksjon Vision som inneholder bl.a. Holdere for endoskoper Varme for endoskoper Lyskilder (LED og halogen) Integrert kameramodul Integrert strobo modul Ekstra metallhylle Kabler plassert vekk fra gulv med deksel og tilbaketrekksfunksjon Instrument som inneholder bl.a. Hyller for instrumenter Deksel over instrumenter Skuffer til brukte instrumenter Avfallsbøtte Skuffer Varme for speil Modulene har følgende mål Høyde 883mm Bredde 412mm Dybde 540mm Enheten leveres både som høyre og venstrehendt. 15

16 OrtoMedia ønsker alle sine lesere en fin vår og en god sommer! Utgiver: OrtoMedic AS Telefon Telefaks: E-post: - Besøksadresse: Vollsveien 13E, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. Redaktør: Øyvind Roaas. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold.

Corail hofteproteser

Corail hofteproteser Informasjon fra OrtoMedic AS September 2005 - Nr. 57-17. årgang Corail hofteproteser - en suksess som fortsetter Neste år er det 20 år siden den første Corailprotesen ble satt inn i Frankrike. Dette vil

Detaljer

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04

Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2004 - Nr. 54-16. årgang Charnley i det 21. århundre Webcast: Operasjon via internett Trondheim 23/3/04 Klokken 10.45 den 23. mars 2004 gikk Charnleyprotesen inn i en

Detaljer

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over

Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 ÅrtoMedic støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus over Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2006 - Nr. 61-18. årgang Innhold Økt fokus på utlånsintrumenter 2-3 "ÅrtoMedic" støtter Ålesund 3 Hofte- og knesymposium for operasjonssykepleiere 4 Historisk sus

Detaljer

Ogee i omvendt hybrid

Ogee i omvendt hybrid Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2002 - Nr. 48-14. årgang Thanks a million! Charnley protesen 40 år Iår feirer Charnley protesen sitt 40 års jubileum. Sir John Charnley var, som de fleste vet en pioner

Detaljer

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7

Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010 7 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2010 - Nr. 73-22. årgang Innhold Workshop Arthrex Arthrolab 2 NOF Høstmøte 3-5 Charnley stipendet 2010 5 Nevrokirurgisk Høstmøte 2010 6 Øre-Nese-Hals Høstmøte 2010

Detaljer

Nye trender innen hoftekirurgien

Nye trender innen hoftekirurgien Informasjon fra OrtoMedic AS April 2006 - Nr. 59-18. årgang Nye trender innen hoftekirurgien Intelligent Hip Surgery Course DePuy International arrangerer 4 ganger årlig dette 3-dagers kurset i Hamburg.

Detaljer

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG. BERGEN 20.-22. mai ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS JUNI 2012 NR. 77 24. ÅRGANG BERGEN 20.-22. mai EIKREM 70 ÅR Harald Eikrem En hedersmann fyller 70 år Skal eg peike slik då, sier Harald Eikrem og rettar stolt fingeren

Detaljer

CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll

CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2005 - Nr. 58-17. årgang CAS - Computer Assisted Surgery Gir bedre presisjon og kontroll Computer-Assisted-Surgery eller CAS som det blir forkortet, har gjort sitt

Detaljer

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når:

Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2002 - Nr. 49-14. årgang Synvisc et godt alternativ ved kneleddsartrose når: «Symptomene ikke bedres ved konservativ behandling av typen fysioterapi og / eller NSAIDs»

Detaljer

CAS-teknikk på hofteog kneproteser Computerassistert kirurgi eller CAS (Computerassisted

CAS-teknikk på hofteog kneproteser Computerassistert kirurgi eller CAS (Computerassisted Informasjon fra OrtoMedic AS April 2005 - Nr. 56-17. årgang CAS-teknikk på hofteog kneproteser Computerassistert kirurgi eller CAS (Computerassisted Surgery), som det ofte blir forkortet, er kommet for

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS Desember 2012 nr. 79 24. årgang historiens gang «Historiens gang» Diakonhjemmets historie - en utstilling Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen åpnet utstillingen

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS desember 2011 nr. 76 23. årgang

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS desember 2011 nr. 76 23. årgang ortomedia informasjon fra Ortomedic AS desember 2011 nr. 76 23. årgang NY GRAFISK PROFIL Selskap i ny drakt! Ortomedic og Ortomedia har fått ny visuell profil. KVALITET KUNNSKAP SERVICE det er ikke bare

Detaljer

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD

Hovedlanseringen av. CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i INNHOLD Informasjon fra OrtoMedic AS MINDRE SMERTE OG STØRRE BEVEGELIGHET MED Desember 1999 - Nr. 41-11. årgang CHARNLEY- STIPENDIET 1999 På årets generalforsamling i Norsk Ortopedisk Forening ble Charnley-stipendiet

Detaljer

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel.

Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. informasjon fra Ortomedic As september 2011 - Nr. 75-23. årgang Navigasjon i vanskelig terreng Se egen artikkel. Innhold Høstmøter 2 Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine 3 DVR Brukermøte,

Detaljer

OrtoMedia jubilerer!

OrtoMedia jubilerer! OrtoMedia Nr. 50/2003 07.04.03 20:21 Side 1 Informasjon fra OrtoMedic AS April 2003 - Nr. 50-15. årgang OrtoMedia jubilerer! 15 år Nummer 50! Etter at OrtoMedic AS ble etablert i 1986 opplevde vi hurtig

Detaljer

Charnley stipendiet 2004

Charnley stipendiet 2004 Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2004 - Nr. 55-16. årgang Charnley stipendiet 2004 Utdelingen av årets Charnley stipend ble på tradisjonelt vis foretatt på Generalforsamlingen til Norsk Ortopedisk

Detaljer

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai

15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2003 - Nr. 51-15. årgang 15 år med Nasjonalt register for leddproteser Kvalitetsregisterdager i Bergen 22. - 23. mai Iforbindelse med sitt 15 års jubileum inviterte Leddproteseregisteret

Detaljer

30 år med Charnley i Norge

30 år med Charnley i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 2001 - Nr. 45-13. årgang 30 år med Charnley i Norge Iår er det 30 år siden den første Charnley protesen ble operert inn i Norge. I 1971 skjedde dette ved Fylkessjukehuset

Detaljer

Nytt agentur: DePuy Spine!

Nytt agentur: DePuy Spine! Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2008 - Nr. 67-20. årgang Nytt agentur: DePuy Spine! Innhold Nytt agentur: DePuy Spine! 2-3 Norsk ortopedisk høstmøte 2008 4 Charnley stipendet 2008 5 Storefjellseminaret

Detaljer

OrtoMedic har overtatt hele agenturet for Leica Microsystems i Norge

OrtoMedic har overtatt hele agenturet for Leica Microsystems i Norge Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2009 - Nr. 70-21. årgang OrtoMedic har overtatt hele agenturet for Leica Microsystems i Norge Innhold Ortopedisk Forenings Høstmøte 2009 2-3 Charnleystipendiet 2009

Detaljer

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret

Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret Informasjon fra OrtoMedic AS September 2009 - Nr. 69-21. årgang Charnley-omtale fra Leddproteseregisteret OrtoMedia feirer 20 år! Innhold OrtoMedia jubilerer, 1989-2009 2 Møt oss på Ortopedisk Høstmøte

Detaljer

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna

Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna informasjon fra ortomedic as September 2010 - nr. 72-22. årgang Et nytt perkutant fiksasjonssystem for Columna innhold NSFLOS 2-3 LCS Praktiske kneprotesekurs 4 Synvisc 10 år 5 LCS Brukermøte 6-7 Høstmøter

Detaljer

DVR - distal volar radius plate

DVR - distal volar radius plate Informasjon fra OrtoMedic AS September 2008 - Nr. 66-20. årgang Hand Innovations DVR - distal volar radius plate Innhold Hand Innovations 2-3 DVR - distralvolar radius plate 2 S3 - Spatial Subchondral

Detaljer

Corail 15 års jubileum på Club Med II

Corail 15 års jubileum på Club Med II Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2001 - Nr. 46-13. årgang Corail 15 års jubileum på Club Med II Siden starten i 1986 er det satt inn over 100.000 Corail proteser over hele verden. I Norge er det satt

Detaljer

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold

Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang Innhold Informasjon fra OrtoMedic AS Desember 2007 - Nr. 64-19. årgang LCS 30 år! 1977-2007 Innhold LCS 30 år! 1977-2007, Dublin 2-5 Inntrykk og erfaringer fra et opphold som ortoped i USA 6-7 1. kurs for viderekomne

Detaljer

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78

ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 ortomedia informasjon fra Ortomedic AS oktober 2012 nr. 78 24. årgang VIGNETTEKST ORTPMEDIC HOFTE- OG KNEMØTE Ortomedic hofte- og knemøte Holmen Fjordhotell 6. - 8. juni 2012 ortomedic hadde valgt et flott

Detaljer

Svimmelhet er spennende

Svimmelhet er spennende Informasjon fra OrtoMedic AS Mars 2002 - Nr. 47-14. årgang Svimmelhet er spennende Vertigo Workshop 1 ble arrangert 1. - 2. februar i år av OrtoMedic AS, sammen med Ø-N-H lege Thor A. Johannessen. Dette

Detaljer

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS OKTOBER 2013 NR. 81 24. ÅRGANG

ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS OKTOBER 2013 NR. 81 24. ÅRGANG ORTOMEDIA INFORMASJON FRA ORTOMEDIC AS OKTOBER 2013 NR. 81 24. ÅRGANG CEMENTED HIP Cemented Hip-Evidence, Experience, Evolution 12. -13. september, Manchester Dr. Martin Stone, Spire Leeds Hospital. Dr.

Detaljer

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk!

NORSK ORTOPEDPOST. nr 1 April 2007 årgang 12. God Påske. Husk! NORSK ORTOPEDPOST nr 1 April 2007 årgang 12 God Påske Husk! Eget ortopedisk høstmøte 24. - 26. oktober 2007 NORSK ORTOPEDISK FORENING 2007 LEDER: Hebe Désirée Kvernmo Seksjon for Hånd- og Mikrokirurgi

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer