Innhold Wear, fixation and revision of total hip prostheses. Doktordisputas 2-3 Smart-Set + CemVac = Smart-Mix 3 Protrusio cage 4 Learningcenter LCS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Wear, fixation and revision of total hip prostheses. Doktordisputas 2-3 Smart-Set + CemVac = Smart-Mix 3 Protrusio cage 4 Learningcenter LCS"

Transkript

1 Informasjon fra OrtoMedic AS April Nr årgang Innhold Wear, fixation and revision of total hip prostheses. Doktordisputas 2-3 Smart-Set + CemVac = Smart-Mix 3 Protrusio cage 4 Learningcenter LCS kneprotese 5 Et ledd i bedre behandling 6-7 AAOS Frakturkurset på Voss Arthrex kne og skulder; kadaverkurs 12 Vertigo Workshop 13 Nyhet fra Ansell: Gammex PF Underlove 14 Atmos 61 Servant, undersøkelsenhet 15

2 Wear, Fixation and Revision of Total Hip Prostheses Doktordisputas ved Universitetet i Bergen Med Dr. Leiv Hove som seremonimester, professor Johan Kärrholm som første opponent, dr. Finnur Snorrasson som andre opponent og professor Anders Mølster som komitèens formann, forsvarte dr. Geir Hallan sin doktoravhandling: Wear, fixation and revision of total hipprostheses ved det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen fredag 19. januar. Dr. Geir Hallan (f. 1967) avla sin medisinske embedseksamen ved Universitetet i Bergen i 1994 og begynte som assistentlege ved ortopedisk avdeling Haukeland Sykehus i Dr. Hallan ble spesialist i ortopedisk kirurgi i 2005 og arbeider som overlege ved Seksjon for protesekirurgi og revmakirurgi. Arbeidet består av 4 publikasjoner som delvis er basert på klinisk data fra Nasjonalt register for leddproteser og delvis på kliniske studier utført ved Ortopedisk klinikk på Haukeland Universitetssykehus. High wear rates and extensive osteolysis in 3 types of uncemented total hip arthroplasty. A review of PCA, Harris Galante, Profile/Tri- Lock. Høy grad av slitasje og osteolyse i femur og acetabulum har vært og er fremdeles hovedproblemet ved usementerte hofteproteser. I denne artikkelen sammenligner Dr. Hallan 4 ulike proteser med ulik design med minimum 12 års oppfølging. Resultatene viser dårlig overlevelse for alle fire typene, hovedsakelig pga. revisjon som følge av slitasje og/eller osteolyse. Dog er ingen av disse protesene lenger i bruk. Dr. Geir Hallan i positur foran sin doktoravhandling. Palamed G compaired with Palacos R with gentamicin in Charnley total hip replacement. I denne RSA-studien sammenlignes en ny og udokumentert bensement med en eldre og veldokumentert bensement. Den udokumenterte sementen ble funnet å fungere like godt som den veldokumenterte til fiksasjon av en Charnley femur-stamme. Fortsettelse neste side

3 Smart-Set + CemVac = Smart-Mix! Smart-Set sement fra DePuy er en høyviskøs sement som gjennom flere års klinisk bruk og 2 års RSA data, har dokumentert meget gode resultater. Viskositeten oppnås raskt etter blanding, og holder seg stabil over lengre tid enn andre sementer. Den totale herdingstiden er som andre høyviskøse sementer, mens arbeidsvinduet (dvs. tiden man kan bearbeide/presse sementen i ben) er lengre. Smart-Set kan nå leveres pre-fylt i Cemvac vakuum blandesystem; Smart- Mix! Dette gjør at avgasser, som oppstår under blanding, minimeres ytterligere og er derved mer skånsomt for den som blander sementen. Smart-Mix Pre-fylt blandesystem CemVac Vakuum blandesystem Fortsettelse fra forrige side Medium and long term performance of uncemented primary femoral stems from the Norwegian Arthroplasty Register. Tidligere studier viser at usementerte protester hadde dårligere resultater enn sementerte. Høy grad av failure med usementerte kopper var i stor grad årsaken til dette. Her fokuserer man på kun de usementerte stammene. Denne studien tar for seg 14 ulike stammer og overlevelsen på disse varierer fra 29 % til 97 % etter 15 år. (Se diagram) Corail er den mest brukte protesen (n = 5456) og har en overlevelse etter 15 år på 97 %. De andre protesene med like lang oppfølging hadde lavere overlevelse. Med aseptisk løsning som endepunkt var resultatene gode for alle stammer som er i bruk per i dag. Resultatene for design med kortere oppfølging ABG, Unique og Bicontact viste ingen forskjell sammenlignet med Corail. De beste usementerte stammene hadde god eller meget god overlevelse ved medium til lang oppfølging. Resultatet for flere av de eldre protesene i undersøkelsen viste seg å være utilfredstillende. Oppfølging lenger enn 7 år var nødvendig for å identifisere noen av de mindre gode stammene. Liner exchange procedures compared to whole cup revisions of uncemented acetabular cups. Her viser Dr. Hallan at resultatene ved skifte av liner alene gir en høyere risiko for revisjon sammenlignet med revisjon av hele koppen. Han konkluderer med at terskelen for å skifte en vel-fiksert kopp ved liner slitasje bør senkes. Vi gratulerer Dr. Geir Hallan med en meget god doktoravhandling og bestått disputas.

4 Protrusio cage Til bruk ved alvorlige destruksjoner i acetabulum De to amerikanske ortopedene Dan Berry og Wayne Paprosky har utviklet et protrusio cage for alvorlige defekter i acetabulum. Caget er i titan og finnes fra størrelsene 48 mm til 72 mm. Mange skruehull tillater god fiksasjon. Prøvekopper og instrumenter gir gode muligheter for tilpasning og gjennoppbygning av acetabulum. Baksiden er grit blasted/sandblåst, noe som gir god fiksasjon av implantatet. Som det fremgår av bildet er det et enkelt instrumentarium. 1 2 Det første protrusio cage av denne typen i Norge ble operert inn av Overlegene Næss og Benterud på SIA. 3 Protrusio cage egner seg godt til Paprosky type 4 (Figur 1). 4 Fremgangsmåten er som følger: Man reamer (Figur 2) forsiktig og bestemmer størrelsen på implantatet (Figur 3). Tar frem den riktige prøveprotesen og tilpasser denne. Tilpass det endelige implantatet etter prøveprotesen (Figur 4). Mal opp ben og impakter ben der det er mulig. Deretter settes implantatet inn og festes med skruer der det er mulig å få feste. Appliser sementen, og sett inn ønsket sementert kopp. OrtoMedic vil ha instrumenter til utlån.

5 Learningcenter LCS kneprotese Roma mars Mandag 12. mars satte fem ortopeder fra Helse Sør og to representanter fra OrtoMedic AS kursen mot Roma og LCS kneprotesekurs. Deltagerene var: Sverre Gregusson, Kristiansand - Terje Fallås, Arendal - Knut Grønneberg, Larvik - Bjørn Bragnes, Drammen; alle nye brukere av LCS protesen, samt Odd Warholm, Ringerike, en erfaren LCS bruker gjennom mange år. Fra OrtoMedic: produktsjef Arvid Lunde LCS/CAS (computer assistert surgery) og undertegnede Erik H. Johansen, produktsjef LCS. Møtet startet tirsdag morgen med dr. Karel Hamelynck som gjennomgikk filosofien bak LCS protesen; som forøvrig har 30 års jubileum i år. Han viste også operasjonsteknikken med de nye Pathway innsettingsinstrumentene. De nye brukerene hadde operert noen få proteser med de nye instrumentene før møtet, så dette var en meget fin repetisjon med forskjellige spørsmålsstil-linger fra deltagerene. Etter lunch tok Fraser Cleave fra DePuy over. Han forklarte instrumen- Dr. Bjørn Bragnes, Drammen - Dr. Knut Grønneberg, Larvik - Dr. Sverre Gregusson, Kristiansand - Dr. Terje Fallås, Arendal og Dr. Karel Hamelynck, Amsterdam. tenes funksjon og finesser. Det kom også klart frem at det vil bli foretatt noen små justeringer på noen av instrumentene. Deltagerene var enige om at dagen hadde vært meget nyttig,og at LCS filosofien var kommet godt frem. Onsdag morgen gikk turen til Universitetet i Roma, der vi overvar en live operasjon vist på storskjerm. Denne operasjonen viste at norske ortopeder ikke står noe tilbake når det gjelder operasjonsteknikk! En vel gjennomført tur med fornøyde deltagere etter to hektiske dager! Dagen ble avsluttet med en spasertur til noen av Romas mange seværdigheter!

6 Et ledd i bedre behandling Et nytt apparat som skal forbedre nøyaktigheten ved operasjoner i ledd testes nå ut ved UNN. Det kan føre til færre reoperasjoner og mindre slitasje av protesene. Artikkelen er sakset fra Pingvinen, bedriftsavis for UNN Kulene som er festet til beinet sender infrarød stråling til mottakeren oppe til venstre på bildet. Den mottar signaler både fra kulene og fra den infrarøde pennen som kirurg Geir Abrahamsen bruker til å registrere pasientens kneform med. Signalene omdannes til tredimensjonale bilder som vises på skjermen. Konsentrasjonen er på topp når ortopedene Geir Abrahamsen og Gunnar Knutsen går i gang med kneproteseoperasjonen. Til tross for at begge er erfarne kirurger som har gjennomført slike operasjoner hundrevis av ganger før, så har de en instruktør ved siden av for å assistere. Årsaken er at de er i ferd med å teste ut et nytt apparat som går under forkortelsen CAS, komputerassistert operasjon. Metoden går ut på å bruke en digital penn for å registrere anatomiske landemerker. Apparatet består av en penn med tre mottakere som ved hjelp av infrarød stråling kommuniserer med reflektorkuler som festes til legg- og lårbeinet og en sensor som samler dataene og omdanner dem til tredimensjonale bilder av området som skal opereres. Bildene vises på en skjerm som kirurgene følger med på og foretar justeringer etter, forklarer produktsjef Arvid Lunde. Hensikten er å få til mer nøyaktige operasjoner. Det er ikke til å komme unna at dersom tre doktorer opererer et likt kne, vil man få tre forskjellige resultater. Det er fortsatt kirurgen som bestemmer, men vi har nå et ekstremt nøyaktig måleap- Datamaskinen foreslår valg av protese utfra kirurgens registreringer. Dette kan endres av kirurgen.

7 parat. Hensikten er å få rettere akser og jevnere belastning i kneet, sier Lunde. Kun for fagfolk Selv om dagens metoder for å beregne kneprotesenes posisjon og størrelse er bra, er den nye metoden litt bedre. I praksis jobber kirurgene med et slingringsmonn på rundt 0,5 mm og rundt 0,5 grader når de gjør leddoperasjoner. For å få lik slitasje i begge leddene er det viktig at nøyaktigheten er så stor som mulig. Dermed vil man også unngå dyre reoperasjoner, sier Lunde. Drevne ortopeder som Abrahamsen og Knutsen er de eneste som foreløpig får lov til å bruke CAS på UNN. Vi er strenge på «no train, no use»- regelen. Alle som bruker CAS skal gjennomgå sertifiseringskurs, og for å kunne delta, forlanger vi at de er kneoperatører, sier Lunde. Prøves ut først Om strømmen til apparatet går midt under en operasjon er det ingen fare på ferde. Operasjonen overvåkes av et infrarødt kamera med sendere og mottakere, som ved hjelp av reflektorer festet på pasient og instrumenter, gir datamaskinen beskjed om hvor protese og instrumenter befinner seg. Det er fremdeles opp til kirurgen å vurdere og bestemme hvordan protesen skal settes inn. Det er alltid mulig å konvertere til vanlig metode, selv midt i en operasjon. Dette er ikke noen eksperimentell kirurgi, men et nøyaktig måleverktøy. Det er fremdeles kirurgen som opererer. Om man ikke er en habil kirurg, bør man perfeksjonere seg mere først, smiler Lunde. Apparatet er enda ikke kjøpt inn til UNN. Først skal det prøves ut en stund, deretter skal sykehuset ta stilling til om CAS-utstyret skal kjøpes inn. Hittil har ti sykehus i Norge gjennomført de samme testoperasjonene som ved UNN. Overlege ved Ortopedisk avdeling Gunnar Knutsen mener utstyret virker bra. Utstyret er lite og kompakt, og lar seg lett flytte mellom operasjonsstuene ved behov. Det var interessant. Operasjonen tar litt lengre tid, men jeg har inntrykk av at det kan gi et sikrere resultat som er mer presist og nøyaktig enn med den tradisjonelle metoden, sier han. Ikke alle pasienter vil få like stor gevinst av å bruke CAS i forhold til tradisjonell knekirurgi. Det er ikke sikkert det betyr noe for standard knær, men for pasientene som har vanskeligere kneoperasjoner vil CAS gjøre større nytte. Erfaringen hittil er positiv, mener han. Tror du UNN vil kjøpe apparatet? Om vi får finansiert det, vil vi kjøpe det. Det hører fremtiden til å bruke data og computer i kirurgien. Selv om vi tror vi har et godt øyemål, smiler Knutsen Tekst: Marit Garfjeld Foto: Rune Stoltz Bertinussen

8 AAOS 2007 San Diego, USA AAOS (American Academy of Orthopedic Surgeons) ble arrangert i San Diego. Byen har status som en av få gode havner på USA s Stillehavskyst og ligger helt syd i California. Den er hovedbase for den amerikanske Stillehavsflåten med et noe ubestemmelig innbyggertall avhengig av hvilke forstadsområder som telles med, men i størrelsesorden 2-3 millioner. Området er velsignet med et av verdens mest komfortable klima og vanlige folk dyrker sitrusfrukter i egen have. Kongress senteret er relativt nytt og utbygget i flere etapper. Vakkert beliggende i vannkanten ved San Diego Bay midt i sentrum av byen. Byen er lite amerikansk idet den har et ganske godt utbygget system for kollektiv transport og i selve sentrum er det gangavstand til det meste. Produktsjef Thor Arne Valle, OrtoMedic og Dr. Andre Moum, Sykehuset i Vestfold, Larvik. Til dette fantastiske området var det vi tre heldige; Amund Rudlang, Asbjørn Hjall og undertegnede som fikk dra sammen med OrtoMedic s reisevante stab, denne gang representert ved Kjell Thygesen, Thor Arne Valle og Kjetil Vemøy. Turen gikk via Tyskland med Lufthansa og forløp uten andre komplikasjoner enn noe sen ankomst av bagasjen. Kongressenteret er stort og luftig og selv med deltagende ortopeder var det aldri lange køer til noen fasciliteter. Poster - avdelingen var plassert i øverste etasje i noe de kalte for Sail paviljongen, lyst og luftig og meget trivelig, med gratis kaffe og forfriskninger til dem som ville bruke tid på postere. Et meget positivt tiltak for å trekke folk Artikkelforfatteren; Dr. Tom C. Ludvigsen, Ullevål U niversitetssykeus. til denne ofte undervurderte delen av store kongresser. Møtene startet tidlig og det ble lange dager. 9 timers tidsforskjell krever sin pris når lysene dempes og maskingeværforelesere dundrer i gang. Men det er mye nyttig å ta med seg og også noe nytt. Av highlights denne gang nevnes: Retningslinjer for bruk av lockingplates til osteosynteser. I mange situasjoner er tradisjonelle systemer billigere og like bra. Aksepterte kriterier for behandling av bruskskader der det er et enormt utvalg av metoder og mer eller mindre biologiske implantater/systemer. En kommer langt med mikrofraktur som første trinn for små og mellomstore defekter dersom en overhodet skal behandle skaden.

9 Grundige diskusjoner omkring rekonstruksjon av fremre og bakre korsbånd, double versus single bundle. Ingen avklaring her ennå, men de fleste bør avvente før de endrer teknikk. At Uni kneproteser kan tilbys også til pasienter uten korsbånd. Preservation protesen kommer nå også med 5-års resultater og ser ut til å gå meget bra. Preservation UNI kneprotesen kommer nå også med 5-års resultater og ser ut til å gå meget bra. Når det gjelder navigasjonssystemer synes det som en er kommet langt på dette området i Europa og navigasjon var ikke noe hovedtema her. Operativ behandling av rotatorcuff rupturer er meget utbredt i USA, og et bredt sammensatt internasjonalt panel kom med mye nyttig informasjon om pasientseleksjon og valg av operasjonsmetode. Artroskopiske prosedyrer ser ut til, også på dette området, nå å gi like gode og varige resultater som de tradisjonelle åpne tilganger, men med mindre post operativ tilstivning og enklere rehabilitering. Yngre pasienter (< 65) med traume i anamnesen bør tilbys operativ behandling pga. meget god prognose og sikker utvikling mot større ruptur og atrofi dersom ubehandlet over tid. Produktsjef Kjetil Vemøy, OrtoMedic og Dr. Peter Ståhl, Helse Innlandet, Kongsvinger. Et meget godt symposium om Evidence Based Medicine i fot-ankel, kne- og skulderkirugien må også nevnes. Myten om at artroskopiske stabiliseringer gir flere residiv, og ikke kan benyttes på kontaktidrettsutøvere, kan nok avlives nå. AAOS er stort, meget stort, og noe av det beste med møter som dette er muligheten til også å oppdatere seg innen områder en ikke driver mye med til daglig. Oppsummert er det imidlertid fristende å sitere en kollega fra Østfold: Døm kokær med vann døm au. Norsk ortopedi er langt fremme i internasjonal målestokk, delvis, vil jeg anta, på grunn av at vi gjennom mange år har hatt muligheten til å delta på kongresser av denne typen. Dr. Harald Hovind, Aleris sykehusene, Oslo og produksjef Thor Arne Valle, OrtoMedic. Avslutningsvis stor takk til OrtoMedic som profesjonelt og ikke minst meget hyggelig tok seg av oss på aller beste vis denne uken i februar. Været var strålende hele tiden, men det overrasker neppe mange: it never rains in Southern California Overlege Tom C. Ludvigsen Ullevål Universitetssykehus

10 Frakturkurset på Voss uke 11 i år ble kurset i bruddkirurgi, I trinn 1, arrangert for 36. gang på Voss. 56 utdanningskandidater i generell kirurgi og ortopedisk kirurgi deltok. Kurset er bygd opp omkring ideen om å kombinere teori og praktiske øvelser med rekreasjon og sosialt samvær og varte i 5 dager. Det første kurset i operativ bruddbehandling ble arrangert på Ullevål sykehus høsten Arne Haukebø og Hans Kristian Dahl var initiativtagerne til dette første kurset. Arne Haukebø besøkte under sin tjeneste i Tysklandsbrigaden Professor Gerhard Küntscher i Flensburg. Her fikk han førstehåndsundervisning i bruddbehandlig med hovedvekt på den intramedullære osteosyntese med margnagle. Han og Hans K. Dahl besøkte i midten av 60 årene kurset i operativ bruddbehandling i Davos. Disse to pionerene for moderne bruddbehandling i Norge så utfordringene, med hovedvekt på gjennoppretning av funksjonen, i bruddbehandlingen. De innså raskt at en moderne bruddbehandling, med vekt på operative teknikker, krevde en utdanningsmodellen lik den man hadde erfart i Davos. Til høyre; artikkelforfatteren Professor Knut Strømsøe, Aker Universitetssykehus, var som vanlig ansvarlig for de praktiske øvelsene. Det første kurset, som ble avviklet i lokalene til patologen på Ullevål sykehus, hadde 33 deltagere. Hovedvekt ble lagt på undervisning i prinsippene omkring operativ bruddbehandling. Vennskapet mellom Hans K.Dahl og overlege Rolf Ringdal ved Fylkessjukehuset på Voss førte til at et oppfølgningskurs ble arrangert på Hotell Vossevangen allerede våren Kurskommiteen besto av kun to, overlege Hans K.Dahl (3. avd. Ullevål sykehus) og Einar Sudman som da var reservelege ved Sophies Minde. Arne Haukebø var forhindret pga et utenlandsopphold fra å delta i dette kurset. Kursmodellen ble valgt lik den man hadde opplevd i Davos: Internatkurs med teori og praktiske øvelser i god kombinasjon avbrutt av tid til rekreasjon i fjellene rundt Voss samtidig med tid til sosialt samvær på kveldene. Norge ble et foregangsland på systematisert utdanning av kirurger i bruddbehandling da kurset relativt raskt ble obligatorisk for alle kirurger i utdanningen. Kursformen ble også en modell for andre kurs, både innen kirurgi og andre spesialiteter. Kurset blir arrangert av en kurskommite på oppdrag fra Norsk Kirurgisk og Norsk Ortopedisk Forening. Kurskommiteén har hatt mange medlemmer og ledere opp igjennom de 36 årene det har vært arrangert. Hans K. Dahl, initiator til kurset, var leder i mange år. Arne Haukebø var støttespiller og medarrangør i de første årene. I 1992 overtok Einar Sudmann lederfunksjonen da Hans K.Dahl gikk av. Etter Sumann ledet Anders Mølster kurset frem til i fjor hvor Kjell Matre overtok som leder. Medvirkende og betydningsfulle for kurset var også Professor Pål Benum fra Trondhjem og professor Antti Alho, som da han ble en del av kurset var ved Haukeland sykehus i Bergen, senere Ullevål sykehus i Oslo. Kurset endret form fra å være et rent kurs i operativ bruddbehandling til et kurs i bruddbehandling med hovedvekt på funksjonell behandling, enten ved konservative ikke operative metoder eller operative. Dette skjedde i begynnelsen av 90 årene, etter at det til da selvstendige kurset i funksjonell konservativ bruddbehandling på Aker sykehus ble inkludert i kurset på Voss. Inklusjonen av den ikke operative funksjonelle bruddbehandlingen ga kur- 10

11 Dr. Robert Búciúto, St. Olavs Hospital, instruerer sin gruppe i Olmed - teknikken. Kursleder; Dr. Kjell Matre, Haukeland Universitetssykehus og teknisk assistent gjennom 35 år, Gunnar Nilsen. Ivrige og konsentrerte kursdeltagere. Dr. Ivar Rossvoll, St. Olavs Hospital, Dr. Jan Erik Madsen, Ullevål Universitetssykehus og Dr. Øyvind Paulsrud, Aker Universitetssykehus. set en ny dimensjon som egentlig går utover det de tradisjonelle kursene i operativ bruddbehandling i Davos tilbød. Dette er man stolt av. Kursledelsen har lagt vekt på å inkludere hele landet når det gjelder instruktører. Dette, og den kjennsgjerning at det er et obligatorisk kurs, har gitt Vossakurset en uoffisiell legitimitet som standard of the art i Norge. Kursets Kompendium danner en mal for bruddbehandling i Norge med bakgrunn i basale behandlingsprinsipper tilpasset nasjonale behov. Samarbeid med produsentene av instrumenter og implantater, samt andre hjelpemidler, har medført at kurset kan gi en oppdatert og kvalitativ høy undervisning i basale teknikker i bruddbehandling tilsvarerende den standard man skal forvente. Dette har ført til at bruddbehandlingen generellt har en høy standard hvor man enn befinner seg i vårt langstarkte land. Siden 1985 har det hvert annet år, på Oppdal, vært arrangert et oppfølgingskurs i avansert bruddbehandling. Dette kurset er obligatorisk for utdanningskandidater i ortopedisk kirurgi. Trinn II kurset er et rent universitetskurs (samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Bergen og NTNU i Trondheim). Kurset på Voss har vært mal også for dette kurset. I dag ser man tilbake på 36 kurs i basale prinsipper i bruddbehandling. Det første kurset ble arrangert i Oslo og det fjerde på Lillehammer (1975), ellers er alle kursene blitt arrangert på Voss. Her har man nå utmerkede forhold for et internatkurs og moderniseringen av kurslokalen de siste årene har gjort forholdene nærmest ideelle. Vel 1200 kirurger har besøkt dette kurset per i dag. Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen. Gjennomføringen av kurset har ikke minst vært mulig på grunn av gode venner og kollegaer, og et godt samarbeid med produsentene av instrumenter og implantater. AO International har også gjennom mange år med sin educational part vært en betydningsfull samarbeidspartner. Kurset er fremdeles like viktig som da det ble opprettet. Videreføringen av basale kunnskaper om bruddbehandling og opplæring i kirurgiske teknikker vil ikke kunne avsluttes da man aldri blir endelig utlært. Dette gjelder både for deltagere og de kursansvarlige (inklusive instruktører). Professor Knut Strømsøe Aker Universitetssykehus 11

12 Arthrex kne og skulder; kadaverkurs Salzburg november 2006 Atrhrex Retrobutton Sterkere og enklere ACL graftfiksering Salzburg i Østerrike er en relativ liten by med totalt innbyggere. For 250 år siden ble en gutt med sjelden musikktalent født i byen. Han fikk navnet Wolfgang Amadeus Mozart og alt i byen ser ut til å ha tilknytning til han (bl.a. sjokoladekuler). Salzburg har fantastiske barokk bygninger/slott og i 1996 fikk byen status som en verdenskultur by av UNESCO. Første kursdag var instruktøren en erfaren knekirurg, Dr. Andrew Unwin fra Windsor Knee Clinic. (Han opererer kun knær: over 500 ACL i året og er knelegen til Arsenal F.C.). Han holdt gode faglige foredrag om ACL rekonstruksjoner, bruskreparasjoner (OATS) og opening wedge osteotomier med vinkelstabile plater. Dr. Unwin stresset også noen operasjonstekniske punkter. Ved "graft høsting"; at Gracilis senen ofte deler seg i 2 distalt som anatomisk variant, og at man bestandig prøver å dilatere senemuskel hiatus med en finger før stripping av STGR. Etterpå gjorde vi disse operasjonene på kadaver med hans veiledning. Dr. Unwin har operert over 1500 ACL med Transfix II og var happy with the tecnique. Vi fikk også sett en interessant All-Inside ACL teknikk med RetroScrew. Skulder var temaet neste dag. Dr. Fialka fra Wien, med bred erfaring innen traumatologi og skulderkirurgi, var instruktør. Han ga foredrag om acromionplasty og rotator cuff reparasjoner. Vi fikk også en gjennomgang av operasjonsteknikker med knyting av knuter og dobbelt rekke med ankere (Suture Bridge). Gjennomgang av skulderinstabilitet, SLAP og AC-ledds reparasjon, kom til slutt før vi prøvde oss på iatrogeniske skadde kadaver med Bio- FASTack ankere og det knutløse ankeret PushLock. En interessant akutt AC luksjasjons reparasjon med TightRope teknikken ble utprøvd skopisk. Det var 6 ortopeder fra Norge som var med på dette kurset: Agnar Tegnander fra St. Olavs, Inge Skraam fra Akershus, Ole J. Sundvold fra Ringerike, Tobias Franke fra Bodø, Øystein Berg fra Kristiansand og undertegnede fra Ullevål universitetssykehus. Fra OrtoMedic AS var Kjetil Vemøy og Ingar Grytnes med. Vi takker for god fordypning i feltet. Lege Fidel Helgi Sanchez Ortopedisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus 12

13 Vertigo Workshop VI februar Highland Park Hotel, Geilo Vertigo Workshop med OrtoMedic AS som arrangør bør nå kunne kalles en tradisjon. Det sjette kurset ble arrangert februar på Highland Park Hotel, Geilo. Det var rundt 30 deltagere, flest privatpraktiserende, men også flere fra sykehus. I tillegg deltok noen fysioterapeuter med spesiell interesse for vertigobehandling. Dette er meget positivt da rehabilitering av vertigopasienter ikke har vært noe stort satsningsområde tidligere. Professor Måns Magnusson og dosent Mikael Karlberg fra Universtetet i Lund tok også i år hånd om undervisningen. De er skikkelige kapasiteter på fagområdet og ledet det hele på en sikker og engasjerende måte. Møtet var lagt opp med vekslinger mellom foredrag, diskusjoner, kasuistikker og praktiske øvelser. Fra de praktiske øvelsene. På slutten av kurset samlet vi tre av deltagerne til en høyst privat oppsummering og vurdering av møtet. Disse tre kom henholdsvis fra de privatpraktiserede legene, sykehuslegene og fysioterapeutene. Felles inntrykk var at kursopplegget var veldig bra og at det tok for seg et område som mange føler de ikke er spesielt gode på. Otonevrologi føles vanskelig og man vegrer seg litt fordi det oppleves litt diffust. Det ble understreket at dette kurset gir oss verktøy som vi kan ta med hjem og straks begynne å bruke, og det føles veldig tilfredsstillende å kunne hjelpe pasienter som har slitt med svimmelhet i lang tid. Kurset gir videre mulighet for ny læring, for repetisjon og ikke minst gode diskusjoner med kolleger. Dr. Dag Sunde, Fysioterapeut Narve Bjørnseth og Dr. Pål Brangerud. Videre får man klarlagt at denne type behandling ikke krever mye avansert og kostbart utstyr. Det var enighet om at mange innleggelser på nevrologiske avdelinger kunne vært unngått med riktig diagnose på et tidligere tidspunkt.spesielt mange CT og MRI undersøkelser kunne vært spart. Opptrening av pasienter med forskjellige typer svimmelhetslidelser er meget viktig, og her kommer samarbeidet med fysioterapeutene inn som noe veldig verdifullt. Dette er et område der begge grupper vil kunne utfylle hverandre. Avslutningsvis får vi høre at OrtoMedic AS gjennom sine årlige kurs har vært med og bidratt til utdannelse innen vertigo, og at ønsket om flere kurs er stort. Foreleserne: Professor Måns Magnusson og Dosent Mikael Karlberg fra Universitetet i Lund. 13

14 Nyhet fra Ansell Gammex PF Underglove Etter meget gode tilbakemeldinger på Gammex PF Hydrasoft, har OrtoMedic nå gleden av å introdusere en spesialtilpasset underhanske med Hydrasoft-belegget. Tilfører huden fuktighet under bruk Det innvendige Hydrasoft TM -belegget i Gammex PF Underglove tilfører huden fuktighet under bruk, noe som motvirker de negative effektene av stadig hanskebruk og hyppig kontakt med sterke antibakterielle midler. Hydrasoft TM bidrar til å holde huden fuktig og myk, og styrker hudens naturlige barrierefunksjon. Det innvendige Hydrasoft TM -belegget er luktfritt og Konklusjon inneholder og et hudvennlig praktiske fuktgivende anbefalinger middel. Dimetikon virker som en beskyttelsesbarriere som hindrer uttørring av huden. Bruk av underhansker er en meget effektiv metode for å redusere smitterisikoen fra patogener som overføres med blod (HVB, HCV og HIV). Eksponeringsrisikoen reduseres med en faktor på 10. Økende bruk av underhanske Trender i markedet viser at stadig flere kirurger tar i bruk underhansker. Dette skyldes perforering. et økende behov for bedre beskyttelse mot eksponering ovenfor blodoverførte patogener, spesielt og begrense perforering. hepatitt B (HBV), hepatitt C (HCV) og humant immunsvikt-virus (HIV). Regelmessig hanskebytte og bruk av to par hansker sikrer best mulig vern, spesielt ved intensivt arbeid med ben eller ved dype inngrep som medfører høy risiko for Visuell undersøkelse er en usikker metode for å oppdage De nyeste operasjonshanskene er konstruert spesielt til bruk av underhansker. For individuell tilpasning med hensyn til komfort og fingerfølsomhet, anbefales utprøving av forskjellige kombinasjoner. Ved bruk av underhansker følger man som regel tre metoder når det gjelder størrelse (f.eks. hanskestørrelse 7.5): Verdens Helseorganisasjon (WHO) har beregnet at blant 35 millioner helsearbeidere over hele verden, er ca. 3 millioner eksponert for patogener perkutant hvert år, 2 millioner eksponeres for HBV, 0,9 millioner for HCV og for HIV. Størrelse to hansker i samme størrelse Størrelse ytterhansken en halv størrelse større Størrelse ytterhansken en halv størrelse mindre Ansell operasjonshansker som er egnet for underhansker Ansell og ytterhansker operasjonshansker som er egnet som underhansker og ytterhansker Hepatitt B er en av verdens mest vanlige og alvorlige sykdommer. Den er 100 ganger mer smittefarlig enn HIV. WHO oppgir at det finnes ca. 350 millioner kroniske bærere av hepatitt B (HBV) globalt. Nærmere 2 millioner mennesker dør hvert år av hepatitt B-smitte. HBV er globalt nummer 9 på listen over dødsårsaker. Hansketype Tykkelse (Finger - 1-lag) (mm) Gammex PF * / HydraSoft TM Gammex PF Gammex PF Gammex PF Underglove Gammex PF Gammex PF Micro-Thin DermaPrene Ultra ** DermaPrene Ultra * * Ansells ENCORE- og og MICRO-TOUCH-hansker hansker også velegnet er også ved velegnet bruk av underhansker. ved bruk av underhansker. ** Syntetiske materialer har en noe høyere motstand mot rift og perforering sammenlignet med naturlateks. ** Syntetiske materialr har noe høyere motstand mot rift og perforering sammenlignet med naturlateks. Ansell Healthcare tilbyr forskjellige løsninger for effektiv og komfortabel hanskebruk basert på lang erfaring og et bredt utvalg av operasjonshansker for alle formål. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt en av våre Ansell fagkonsulenter Healthcare eller produktspesialister. tilbyr forskjellige løsninger for effektiv og komfortablel hanske bruk basert på lang erfaring og bredt utvalg av operasjonshansker for alle formål. For ytterlige informasjon, vennligst kontakt OrtoMedic AS. Referanser: Centers for Disease Control and Prevention (CDC). NIOSH 10. Quebbeman EJ, Telford GL, et. al. Double gloving. Protecting

15 Atmos S 61 Servant undersøkelsesenhet Den nye servant, Atmos s 61 er ny type undersøkelsesenhet som er konstruert for å tilfredsstille: Alle behov Romstørrelse Budsjett Dette er en nyutviklet modell som teknisk sett bygger på mye av det samme som tidligere modeller (Servant 3, 4 og 5) Driftssikkerheten er en viktig faktor her. En vesentlig forskjell er at S 61 Servant er bygget opp som modulsystem, med tanke på fleksibilitet og full funksjonalitet. Det er mulig å utvide enheten med flere moduler hvis ønskelig. Modulene er bygget opp med bakgrunn i de forskjellige funksjoner; Workstation som inneholder bl.a. Sug, kraftig (-980 mbar,55 liter pr. minutt) Regulering av styrke på vakuum Vanntilførsel Avløp Trykkluft Automatisk tømming av sugeflaske Rensing av sugeslange med automatisk etterfylling Plass til instrumenter Slanger plassert vekk fra gulv med deksel og tilbaketrekksfunksjon Vision som inneholder bl.a. Holdere for endoskoper Varme for endoskoper Lyskilder (LED og halogen) Integrert kameramodul Integrert strobo modul Ekstra metallhylle Kabler plassert vekk fra gulv med deksel og tilbaketrekksfunksjon Instrument som inneholder bl.a. Hyller for instrumenter Deksel over instrumenter Skuffer til brukte instrumenter Avfallsbøtte Skuffer Varme for speil Modulene har følgende mål Høyde 883mm Bredde 412mm Dybde 540mm Enheten leveres både som høyre og venstrehendt. 15

16 OrtoMedia ønsker alle sine lesere en fin vår og en god sommer! Utgiver: OrtoMedic AS Telefon Telefaks: E-post: - Besøksadresse: Vollsveien 13E, 1366 Lysaker Postadresse: Postboks 317, 1326 Lysaker. Redaktør: Øyvind Roaas. Grafisk design/pre-press: Ole Christian Rotvold.

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien!

Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! Ortoped kirurg Operasjon med en hofte- eller kneprotese er en enestående suksesshistorie i kirurgien! it is one of the most dramatic life changing surgical procedures performed in medicine today. Etter

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører

MedinorNytt Ortopedi. www.medinor.no. Våren 2009. Innholdsfortegnelse: side 1 side 1 side 1. Leder Medinor AS Våre leverandører MedinorNytt Ortopedi Våren 2009 Innholdsfortegnelse: Leder Medinor AS Våre leverandører HOFTE Stature Modular Hip Profemur stamme Modular Neck Filler stamme Igloo kopp Hemihode TTHR revisjonsprotese BioBall

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Anne Marie Fenstad Statistiker Oversikt Om kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret spesielt Deskriptiv statistikk og analyser til årsrapport

Detaljer

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON

HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON HOFTE ASEPTISKE ÅRSAKER TIL REVISJON Geir Hallan Trondheim, 3. april 2014 Sementert vs usementert NARA og NRL Andre registre Tidlige revisjoner 6 mnd NRL Noen nye analyser NARA;

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Oppretting av skjevstilling i kneet Kneosteotomier Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført osteotomi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene.

Landos og OrtoMedic. -nye samarbeidspartnere i Norge. Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. Informasjon fra OrtoMedic AS Juni 1998 - Nr. 37-10. årgang Landos og OrtoMedic -nye samarbeidspartnere i Norge Fra 1. juni overtok OrtoMedic som eksklusiv distributør i Norge for Landos-produktene. 1ste

Detaljer

Ny traumeorganisering i Norge Betydningen av trening. Olav Røise Ortopedisk senter Bevegelsesdivisjonen Ullevål universitetssykehus

Ny traumeorganisering i Norge Betydningen av trening. Olav Røise Ortopedisk senter Bevegelsesdivisjonen Ullevål universitetssykehus Ny traumeorganisering i Norge Betydningen av trening Olav Røise Ortopedisk senter Bevegelsesdivisjonen Ullevål universitetssykehus Disposisjon Hva er utfordringene for traumebehandlingen i Norge? Betydningen

Detaljer

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid

Har vi for mange universitetssykehus? Dag Bratlid Dag Bratlid Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, og Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs hospital, Trondheim 1 Hva er universitetssykehusenes primære oppgaver? Utdanne helsepersonell

Detaljer

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Universitetssykehuset i Nord-Norge Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø Til deg som skal få operert fremre korsbånd Informasjon og praktiske råd Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Kneleddet Kneleddet forbinder lår- og leggbenet. Leddet

Detaljer

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012

Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Røroskurset 27. februar - 2. mars 2012 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennpraktiserende leger: Lidelser i nakke og overekstremiteter Røros Hotel

Detaljer

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet Innsetting av hofteprotese ved coxartrose Christian Pollmann, overlege Ortopedisk Klinikk, AHUS Elektiv totalprotese hofte Det mest suksessrike inngrep i ortopedisk kirurgi med ca. 85 % pasientfornøydhet

Detaljer

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Reasons for revision in knee replacement in Norway 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% pain deep infection loose distal instability

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Genitalkirurgi i Beograd!

Genitalkirurgi i Beograd! Dr. Miro i blå skjorte, her omringet av kirurger fra hele verden som kommer for å lære teknikkene hans. Journalisten snek seg med på bildet. Genitalkirurgi i Beograd! Dr. Miro er viden kjent for de fleste

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser. Lars B. Engesæter. Lars.engesaeter@helse-bergen.no. Helse Bergen. http://nrlweb.ihelse.net/

Nasjonalt Register for Leddproteser. Lars B. Engesæter. Lars.engesaeter@helse-bergen.no. Helse Bergen. http://nrlweb.ihelse.net/ Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt Register for Leddproteser Registeransvarlig Lars B. Engesæter Telefon 55975684 E-post Lars.engesaeter@helse-bergen.no

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Bruskkirurgi kne Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet bruskskader i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt.

Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Pasientforløp i Nord-Trøndelag. Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. En liten disposisjon Om prosjektet. Fra en brukers og pasients ståsted Fra en kommunens ståsted Fakta om prosjektet Deltakere: Namsos

Detaljer

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016

Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Nidelvkurset 3. februar - 5. februar 2016 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Underekstremitets fracturer I. Lars G. Johnsen Overlege traumeseksjonen Ortopedisk avdeling St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Underekstremitetsfracturer 1: 1. Femur skaft fracturer.

Detaljer

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna

PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna PFF-kongressen 2013: Diagnostikk og behandling Lumbalcolumna Har du ennå ikke meldt deg på årets PFF-kongress, er det på tide nå. Hold av helgen 8-10. mars 2013. Kongressen holdes på Thon Hotell Oslo Airport,

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Feilstilling av kneskjellet Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet feilstilling av kneskjellet. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

LASIKTUR TIL VILNIUS

LASIKTUR TIL VILNIUS LASIKTUR TIL VILNIUS Individuell tur Lasiktur til Vilnius Standardpakken Pakkepris: Kr. 8.990,- p.p. Pris per voksen når to deler rom. KONTAKT OSS: Telefonnummer: 41395057 E-postadresse: info@spaoghelse.no

Detaljer

Operasjon ved Seneskade i Skulderen

Operasjon ved Seneskade i Skulderen Operasjon ved Seneskade i Skulderen Andre navn: Rotator cuff ruptur. Skade i rotatormansjetten. ( alle bilder: www.alltheweb.com ) Rotatorsenene i skulderen er 4 kraftige sener, som stabiliserer leddkulen

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kneartroskopi Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få utført artoskopisk kirurgi i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse eller

Detaljer

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH

Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH Oppgavedeling som en løsning på utfordringer i driften ved en kirurgisk klinikk NSH 10/9-2013 Lars R. Vasli Klinikksjef Kirurgisk Klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus Klinikk for kirurgi - LDS Særlige

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Rapport uke 2. Lørdag:

Rapport uke 2. Lørdag: Lørdag: Rapport uke 2 I dag var vi på en stor utdannings messe som de har vert år i mars. Målet med messen er å få unge til å ta en praktisk utdanning. Her i Tyskland må man allerede etter 4 klasse velge

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet:

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: Avrivninger av akillessenen en studie som sammenlikner behandling uten operasjon med behandling med åpen og mini-åpen kirurgi Et samarbeidsprosjekt mellom

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Reservoarkirurgi Spesialisering?

Reservoarkirurgi Spesialisering? Reservoarkirurgi Spesialisering? Hans H. Wasmuth St Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim I Norge gjøres det nå omtrent 50 bekkenreservoar pr. år Volum - kvalitet Volum? Kvalitet? Overførings

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2008 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssjukehus

Detaljer

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER

BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER BLOTTLAGTE ORTOPEDISKE IMPLANTATER Bodo Günther Ortopedisk Avdeling Haukeland Univ. Sykehus NIFS SEMINAR 5/6 FEB. BODØ ORTOPEDI Ved svært mange av våre inngrep bruker vi metal/ plast komponenter Disse

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening

Militærmedisinsk Fagseminar 2010-09-24-26. MS Color Fantasy Oslo-Kiel T/R. Norsk Militærmedisinsk Forening Militærmedisinsk Fagseminar Norsk Militærmedisinsk Forening Etablert 21. desember 1882 Bergen 27. september 2010 Kjære kollega Velkommen til militærmedisinsk fagseminar på Kielfergen. Dette er første gang

Detaljer

Intensiv styrketrening for sykehjemsbeboere med demens

Intensiv styrketrening for sykehjemsbeboere med demens Intensiv styrketrening for sykehjemsbeboere med demens Elisabeth Wiken Telenius PhD-stipendiat Høgskolen i Oslo og Akershus Agenda Hvorfor? Hva er trening? EXDEM-fakta HIFE Hvorfor styrketrening? Styrketrening

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus

HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus NASJONALT KORSBÅNDSREGISTER DATO: Nasjonalt Register for Leddproteser Helse Bergen HF, Ortopedisk FØDSELSNR (11 siffer): klinikk Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

*Wsmith&nephew Profix. Operasjonsteknikk

*Wsmith&nephew Profix. Operasjonsteknikk *Wsmith&nephew Profix Operasjonsteknikk Tilgang og åpning av femurkanalen Figur 1 Figur 2 Figur 3 Tilgang oppnås gjennom et standard midtlinje hudsnitt, etterfulgt av en medial parapatellar insisjon som

Detaljer

Budstikka. 59. årgang Nr. 5 Mai 2016. Månedens postkort

Budstikka. 59. årgang Nr. 5 Mai 2016. Månedens postkort Budstikka 59. årgang Nr. 5 Mai 2016 Månedens postkort De store vassdragene i Norge har mange ganger vært rammet av Flom. I Numedalslågen er kanskje flommen i 1927 mest kjent, da den bl.a. tok med seg Gamlebrua

Detaljer

Oktober 2012. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-17-7 ISSN: 809-9405

Oktober 2012. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-17-7 ISSN: 809-9405 RAPPORT Oktober 202 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR)

Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi - ryggoperasjoner 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012 Fremmøte Fremmøte i november 2012 var på 68,3 %. Følgende fire medlemmer hadde 100 % fremmøte; Geir F., Øivind H., Tormod O. og Helge S. Månedsprogram Dato Program Ansvar 3-minutter 01.11 Årsmøte 2012

Detaljer

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin

Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie. Unfallkrankenhaus Berlin Ledende internasjonalt traumesykehus tar til teknologi for å forvandle pasientpleie (Emergency Hospital Berlin) www.ukb.de 1000+ ansatte Tyskland Helsevesen er en av verdens ledende sykehus med akuttmottak,

Detaljer

Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012

Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012 Rapport Rehabilitering etter innsetting av kneprotese 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 2 Rapport etter innsetting av kneprotese Rapport bygger på resultater fra 59 pasientopphold. Den

Detaljer

revidert funksjonsfordeling

revidert funksjonsfordeling Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd, 75 51 29 81 Dato: 11.11.2011 Styresak 135-2011 Elektiv ortopedi i Helse Nord revidert funksjonsfordeling Formål/sammendrag I denne styresaken

Detaljer

SLUTTRAPPORT «UNG MESTRING»

SLUTTRAPPORT «UNG MESTRING» Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Prosjekt støttet av ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT «UNG MESTRING» Forord Denne sluttrapporten avslutter prosjektet «Ung Mestring», som var et kurs for

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Kvalitetsregisterkonferanse 2008 Tromsø 22-23. september Torild Skrivarhaug, overlege, dr.med Leder, Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister

Detaljer

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se!

Nr 5/2002. Norges Blindeforbunds. Et informasjonsblad for. Jeg kan se! Jeg kan se! giveregiverglede Et informasjonsblad for Norges Blindeforbunds Nr 5/2002 Jeg kan se! Jeg kan se! For 200 kroner fikk Joao en ny fremtid! Da Joao Tome (40) ble blind, gikk han fra å være familiens trygge

Detaljer

LASIKTUR TIL VILNIUS Gruppetur

LASIKTUR TIL VILNIUS Gruppetur LASIKTUR TIL VILNIUS Gruppetur Lasiktur til Vilnius Standardpakken Pakkepris: Kr. 10.990,- p.p. Pris per voksen når to deler rom. Flytider (direktefly med Norwegian): Torsdag Oslo 10:05 Vilnius 12:55 Søndag

Detaljer

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi

Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Infeksjoner etter hofte(protese)kirurgi Håvard Dale Ortopedisk kirurg Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssykehus Infeksjoner etter hofteproteseoperasjoner

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital

Utredningsprotokoll for vond kneprotese. Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Utredningsprotokoll for vond kneprotese Overlege Tarjei Egeberg Ortopedisk avdeling St OlavsHospital Agenda Historikk/bakgrunn Hvorfor ha protokoll? Hvordan? Historikk/bakgrunn Hva har historien lært oss

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Åpen behandling av femoracetabulær impingement gjennom kirurgisk luksasjon av hofteleddet Se i tillegg folder med generell informasjon om innleggelse på sykehuset. Side 1 Totalprotese

Detaljer

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5

Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 Arthrex-plater DFU-0192 NY VERSJON 5 A. UTSTYRSBESKRIVELSE Platene er tilgjengelige i ulike former, størrelser og retninger (f.eks. venstre og høyre). Platene har spesifikke hullstørrelser for å gi fikseringsmuligheter.

Detaljer

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå.

Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. Til deg som skal få kneprotese Denne informasjonen gjelder forberedelse til innleggelsen, operasjonen og tiden etterpå. SØ-109116 Operasjonsdato: Innhold 4 Årsak til kneproteseoperasjon Hva er en kneproteseoperasjon?

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF

Kasuistikker - prioritering. Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Kasuistikker - prioritering Rehabiliteringskonferansen 2010 Thomas Glott, Sunnaas sykehus HF Representerer (n=239) 0 = Ikke angitt 1 = Kommunehelsetjeneste 2 = Sykehus 3 = Privat rehabilitering 4 = Brukerorganisasjon

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Artroskopisk behandling av hofte Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført artoskopisk behandling av hofte. Se i tillegg folder med generell informasjon

Detaljer

Til deg som har fått kneprotese

Til deg som har fått kneprotese Til deg som har fått kneprotese SØ-109117 3 Innhold Aktivitet etter operasjon Aktivitet etter operasjon 4 5 6 9 10 Hjelpemidler Å gå i trapper Øvelser Trening etter utreise Treningsprogram Det er viktig

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Juni 2010. Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Juni 2010. Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT Juni 2010 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland

Detaljer

16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike

16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike IFIC 2016 16. Congress of the International Federation of Infection Control 16-19 mars Wien, Østerrike Kongressrapport Denne gangen var Wien vertsby for IFIC. Wien blir kalt Musikkens by og et kulturelt

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Kirurgisk behandling av hofteleddsdysplasi hos voksne (periacetabulær osteotomi) Denne folderen inneholder informasjon til pasienter som skal få utført kirurgisk behandling av

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

æsculap Kan en medisinstudent redde et liv?

æsculap Kan en medisinstudent redde et liv? æsculap Hospitering på bygda i Sør-Etiopia Life down under Æsculap & medisinstudiet gjennom tidene Helse i et okkupert land Mitt innbilte møte med dengue Spesialisten: Ortoped Mens vi venter på turnus

Detaljer

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus

Kirurgi i skulderen. Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Kirurgi i skulderen Sigbjørn Dimmen Ortopedisk senter Ullevål universitetssykehus Skulderlidelser Mange lidelser kan behandles kirurgisk. Skal gå gjennom noen av de vanligste. Impingement syndrom Inneklemmingssyndrom

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Hensikten med prosedyren er å sikre trygg og hensiktsmessig forflytning av pasienter med hjerneslag i tråd

Detaljer

Av KATHERINE FERGUSON 09. mai 2014, kl. 09:42

Av KATHERINE FERGUSON 09. mai 2014, kl. 09:42 TORSDAG 13. AUGUST 2015 Redde kvinner tyr til private klinikker for å sjekke om de har brystkreft Av KATHERINE FERGUSON 09. mai 2014, kl. 09:42 Kvinner vil ikke vente flere uker på svar om de har brystkreft

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Ponto det benforankrede høresystemet fra Oticon Medical. Vedlikeholdsguide Ponto

Ponto det benforankrede høresystemet fra Oticon Medical. Vedlikeholdsguide Ponto Ponto det benforankrede høresystemet fra Oticon Medical Vedlikeholdsguide Ponto Gratulerer De første ukene etter inngrepet er det svært viktig å ta godt vare på huden rundt implantatområdet. Selv etter

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 005 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade

Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade Behandling av barn etter fremre korsbåndsskade Håvard Moksnes, Spesialist idrettsfysioterapi, PhD Lars Engebretsen, Spesialist i ortopedisk kirurgi, Professor Innhold Hva er et korsbånd? Hva skjer ved

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister

Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister RAPPORT 2009 Nasjonalt Kompetansesenter for Leddproteser Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndsregister Nasjonalt Hoftebruddregister Helse-Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Juni 2015. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-20-7. 1893-8914 (Online)

Juni 2015. Helse Bergen HF, Ortopedisk klinikk Haukeland universitetssjukehus http://nrlweb.ihelse.net ISBN: 978-82-91847-20-7. 1893-8914 (Online) RAPPORT Juni 2015 Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Nasjonalt Register for Leddproteser Nasjonalt Korsbåndregister Nasjonalt Hoftebruddregister Nasjonalt Barnehofteregister Helse

Detaljer

LIS-seminar Moderator: Rom: Sal 2. Moderator:

LIS-seminar Moderator: Rom: Sal 2. Moderator: Onsdag 26. oktober 09:00-10:00 Registrering. Kaffe 10:00-11:30 Åpning/Fellesforelesning: Traumatologi og 2 ------- 10:00-10:05 Velkommen. Gaute Hagen, Leder Norsk Radiologisk Forening 10:05-10:25 Prehospital

Detaljer

Personnummer: Henvisningsdato:.. Poliklinikkdato:..

Personnummer: Henvisningsdato:.. Poliklinikkdato:.. Registreringsskjema/HOFTE Initialer DEL 1; Protesepoliklinikk Personnummer: Henvisningsdato:.. Poliklinikkdato:.. Navn Kvinne Mann Høyde (cm). Vekt (kg). Operasjon Primæroperasjon Reoperasjon Antall tidligere

Detaljer

Reiserapport fra ASBrS i Las vegas

Reiserapport fra ASBrS i Las vegas Reiserapport fra ASBrS i Las vegas 26.4-30.4.17 Med et reisestipend fra NFBE fikk jeg muligheten til å delta på det 18. årlige møtet til American society of breast surgeons (ASBrs). Kongressen ble avholdt

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Resultatliste for Feltskyting, stevne nr. 88 Vårstevne 4.4.4 Plass Navn Klubb Poeng Fin A Einar Høksnes Sandefjord Serier: 9 Tor Amundsen 8 Serier: 6 9 Jørn Kristiansen Larvik 8 Rangering: 8

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

ScanBed 755. Invacare. Når komfort kommer først

ScanBed 755. Invacare. Når komfort kommer først ScanBed 755 Når komfort kommer først Når det gjelder å kombinere komfort, enkel håndtering og sikkerhet, er ScanBed 755 ideell til hjemmepleie og institusjoner. ScanBed 755 tilbyr optimal komfort med en

Detaljer

Dødelighet og kirurgi ved prostatakreft - om kvalitet og sammenlignbarhet

Dødelighet og kirurgi ved prostatakreft - om kvalitet og sammenlignbarhet Dødelighet og kirurgi ved prostatakreft - om kvalitet og sammenlignbarhet Erik Skaaheim Haug Leder, referansegruppen NPPC / Urolog Sykehuset i Vestfold Hva er Hagen-effekten?? Nei, det er ikke 80 norske

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer