Hvordan fungerer kraftsystemet, herunder samarbeidet med våre nordiske naboer? v/ Svein Storstein Pedersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan fungerer kraftsystemet, herunder samarbeidet med våre nordiske naboer? v/ Svein Storstein Pedersen"

Transkript

1 Hvordan fungerer kraftsystemet, herunder samarbeidet med våre nordiske naboer? v/ Svein Storstein Pedersen Beredskapsseminar ifm Øvelse Kvikkleire 1. september 2010

2 Disponering av foredraget Det nordiske kraftsystemet Statnetts rolle og ansvar Organisering av Beredskapsarbeidet i Statnett Nordisk samarbeide på beredskapsområdet NorBER og NordAM 2

3 The grid system in the Nordic countries 3

4 INTERCONNECTORS Connecting what s different Seasonally Situations hydro thermal/ wind wet thermal/ nuclear hydro dry hydro thermal/ nuclear thermal/ wind LESS WIND hydro MUCH WIND hydro thermal/ nuclear hydro thermal/ nuclear Peak-load hydro thermal/ nuclear thermal/ nuclear hydro hydro thermal/ nuclear PEAK-LOAD RESERVES Complementary production Security of supply Cost synergies 4

5 Norway and electricity 98% hydro production WET YEAR 150 TWh Need 30 TWh export capacity 120 TWh c o n s u m p t i o n AVERAGE Need 30 TWh import capacity 90 TWh DRY YEAR Annual exchange capacity : TWh need new exchange capacity need new generation locally 5

6 Statnett key figures Is the Norwegian TSO (Transmission System Operator) Statnett owns and operates: approx km power lines (87% of main grid) approx km subsea cables 140 transformer stations one national control centre three regional control centres Interconnectors to 4 countries Number of employees : 900 Offer International consultancy services 6

7 Owner Statnett SF is a state-owned enterprise administrated by the Ministry of Petroluem and Energy 7

8 Areas of responsibility To contribute to the efficient utilisation of the total power system To ensure quality in the short term: to coordinate supply and demand in the long term: to develop the Main Grid To ensure equal access for all customers To secure electricity transmission the Main Grid: power highways interconnections 8

9 14. september 2010

10 Strategisk plattform for Statnetts driftsorganisasjon Kontroll Forsyningssikkerhet Leveranser Kompetanse 14. september

11 Hovedendringer fra tidligere struktur Nettdrift Systemdrift Beredskap, policy og krav Planlegging og prosjekt Kontrollanlegg og feilanalyse Lednings- og kabeldrift Stasjonsdrift Sør Stasjonsdrift Nord Hovedendringer: Samlet ansvar for systemdrift (og systemansvaret) i én enhet for synliggjøre nøytralitet. Systemansvarsoppgaver (ikke nøytralitetskritiske) vil også utføres i andre enheter Ny enhet med overordnet ansvar for beredskap, samt ansvar for å stille driftsmessige krav til utforming av nye nettanlegg Ny enhet med ansvar for planlegging og fremming av reinvesteringsprosjekter Regionsentralene legges inn under stasjonsdrift for å styrke driftslederrollen 14. september

12 Hovedmål for beredskap Compliance med alle beredskapskrav og fokus på forsyningssikkerhet 14. september

13 Beredskap og kvalitet Helhetlig beredskapskonsept er et mål (BfK 1-1) Kvalitetssystemet er verktøyet Utvikle og implementere beredskapskravene inn i de operative prosesser i hele konsernet Analysere trusler og risikoer, gjennomføre forebyggende tiltak, planlegge og organisere for å kunne håndtere ekstraordinære situasjoner, håndtere ekstraordinære situasjoner og gjenopprette funksjonalitet, og evaluere øvelser og hendelser. 14. september

14 Beredskap og sikkerhet Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) o Stasjoner/ledninger o Kraftsystemet (utviklet konsept gjennomført pilot) o Driftsentraler /adm.bygg o IKT-systemer Etablere en felles overbyggning o Det operative risikobildet Kvalitetssikre risikoscenarier mot krav i BfK. Forebyggende tiltak Tiltak som følge ROS Gjennomføre interne tilsyn (intern revisjon) Følge opp avvik/observasjoner etter eksternt tilsyn (NVE) Sikre at Statnett har et security-nivå i tråd med myndighetskrav og trusselbilde o IKT-sikkerhet o Informasjonsikkerhet o Adgangskontroll og fysisk sikring av stasjoner og driftssentraler 14. september

15 Særskilt beredskap Fjordspenn Egne mannskaper (Melhus) Etablering av 4.fase Sjøkabel Statnett må selv organisere kabelreparasjoner Opprusting av nye Elektron for kabelreparasjoner Reserve HVDC trafo i Kr.sand Beredskapsavtaler m/ 3.part NEXANS ABB Seløy undervannservice Anskaffelse av reservekabel Nordisk samarbeid 14. september

16 Beredskap i nordisk sammenheng NordBER Hensiktserklæring om samarbeide mellom nordiske energimyndigheter og TSO er (2006) Revisjonsrapport fra nordiske riksrevisjoner (2008) Revidert hensiktserklæring med tilhørende handlingsplan (2010) NordAM Etablert samarbeide mellom nordiske TSO er Arbeidsgruppe bistand ved store reparasjonsbehov Beredskapsplan for nordisk ledningsberedskap Beredskapsøvelser på nordisk nivå Forslag til intensjonsavtale foreligger Arbeidsgruppe bistand og samarbeid i sjøkabelberedskap Nordic Cable Repair Group (NCRG) Intensjonsavtale signert Felles beredskapsutstyr (bla. svingskive og utstyr for utrustning av fullt fartøysreparasjonsspread) 14. september

17 NorBER s hensiktserklæring Generelt er der en stigende opmærksomhed om samfundets afhængighed af el og om, at omfattende, længerevarende strømafbrydelser kan have alvorlige samfundsmæssige konsekvenser. På dette grundlag er de nordiske energi- og elberedskabsmyndigheder og systemansvarlige virksomheder enig om at foretage et udbygget, målrettet og konkretiseret samarbejde om beredskab for den nordiske elsektor og om, at dette arbejde bedst foretages inden for rammerne af Nordisk Beredskabsforum (NordBER). Parterne vil bestræbe sig mest muligt på at deltage i det beskrevne samarbejde og at medvirke til opfyldelse af de beskrevne målsætninger. Hver part handler inden for rammerne af egen national kompetence og kan ikke forpligtes yderligere gennem beslutninger i NordBER-regi. 14. september

18 NorBER s 3-årige handlingsplan (1) Konkrete risiko- og sårbarhedsvurderinger for systemet over for de relevante typer problemer, bl.a. med udgangspunkt i NordSecurElrapporten (marts 2009). Vurderingerne foretages i dialog med myndighederne. En beredskabsplan for håndtering af større hændelser af fællesnordisk karakter eller hændelser med større fællesnordiske konsekvenser. En beredskabsplan for og aftale om reparationsberedskab, som på en operationel måde angiver, hvordan TSO-virksomhederne hurtigt kan foretage de relevante vurderinger i en krisesituation, herunder vurderinger af behovet for og mulighederne for at yde bistand fra nogle virksomheder til andre virksomheder i tilfælde af hændelser, som medfører store reparationsbehov. I givet fald skal planen give mulighed for, at der kan ydes og modtages hurtig og relevant bistand. Sikring af at TSO-virksomhederne har hensigtsmæssige og robuste informations- og kommunikationssystemer i relation til disse beredskabsplaner. 14. september

19 NorBER s 3-årige handlingsplan (2) Mulighed for deltagelse som observatør og/eller øvelsestager i nationale øvelser, der afholdes af de enkelte TSO-virksomheder, samt i muligt omfang en inddragelse af problemstillinger under punkt b-d i sådanne nationale øvelser. Udarbejdelse af et flerårigt fællesnordisk øvelsesprogram samt etablering af den nødvendige kapacitet til at planlægge og udføre sådanne øvelser. I løbet af en 5-årige periode skal alle væsentlige dele af de ovennævnte beredskabsplaner øves. Inden for perioden skal der udføres mindst én større fællesnordisk øvelse. Myndighederne deltager i relevant omfang i disse øvelser. Systematisk udveksling af erfaringer om relevant øvelsesvirksomhed. 14. september

20 Takk for oppmerksomheten! 20

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid

Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Tiltak for å redusere sannsynligheten for at et område er strømløst over lang tid Regelverksprosjektet mellom NVE, DSB og Statnett 2 2009 HØYSPENT R A P P O R T Tiltak for å redusere sannsynligheten for

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

KONSULENT- PROFIL. Jan T. Bjørnsen, Partner, født 1959

KONSULENT- PROFIL. Jan T. Bjørnsen, Partner, født 1959 Jan T. Bjørnsen, Partner, født 1959 Spesialkompetanse: Jan har lang erfaring fra utvikling av og ledelse innen IT Styring og kontroll(it Governance) og sikkerhet og sikring innen IKT, Egen-/Intern kontroll

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Kommunalt beredskapsarbeid November 2013 Sammendrag På oppdrag fra kontrollutvalget i Tønsberg kommune har Deloitte gjennomført en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeidet

Detaljer

Kartlegge sikkerhetstrusler og mulige angrep rettet mot smartgrids og AMS. Utvikle scenarier som kan brukes i en beredskapsøvelse.

Kartlegge sikkerhetstrusler og mulige angrep rettet mot smartgrids og AMS. Utvikle scenarier som kan brukes i en beredskapsøvelse. Tittel: Student: IT-sikkerhetsberedskapsøvelser i smartgrids Ingrid Graffer Problemstilling: Overgangen fra dagens strømnett til et smartere nett åpner for et mangfold av teknologiske muligheter. Nøkkelfaktorer

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Tema for tilsyn 2011

Tema for tilsyn 2011 Funn på tilsyn 2011 11. januar 2012 Johannes Sjo Steinsvåg Seksjon for beredskap Tema for tilsyn 2011 Standard tilsyn: Drift og ggjenoppretting gunder ekstraordinære forhold Risiko- og sårbarhetsanalyser

Detaljer

Metodikk for beredskapsanalyse

Metodikk for beredskapsanalyse Metodikk for beredskapsanalyse Tharsika Mariathas Master i produktutvikling og produksjon Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Stein Haugen, IPK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

KONSEPT FOR REGIONALE BEREDSKAPSØVELSER KRAFT - EKOM VEI

KONSEPT FOR REGIONALE BEREDSKAPSØVELSER KRAFT - EKOM VEI KONSEPT FOR REGIONALE BEREDSKAPSØVELSER KRAFT - EKOM VEI Ansvarlig: NVE, i samarbeid med: Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Aust-Agder, KDS Agder, KDS Buskerud, Post- og teletilsynet, Statens Vegvesen,

Detaljer

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy

Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Direktøren Styresak 40/2011 Internkontroll og risikostyring - drøfting av foretakets risikopolicy Saksbehandler: Terje Haug Saksnr.: 2009/1783 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll

Saksredegjørelse. Fig 1. Foretakets modell for virksomhetsstyring og intern kontroll Saksredegjørelse Bakgrunn Administrerende direktør ønsker et økt fokus på intern styring og kontroll som ledd i arbeidet med å sikre at virksomheten drives i tråd med lover, retningslinjer og fastsatte

Detaljer

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Consulting God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Oslo, Energi Norge Att.: Einar Westre Oslo, God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Vi overleverer med dette vår rapport

Detaljer

Organisering teller, ressurser avgjør. Asylsaksbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv. August 2010. Asylsaksbehandling

Organisering teller, ressurser avgjør. Asylsaksbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv. August 2010. Asylsaksbehandling Asylsaksbehandling Organisering teller, ressurser avgjør Asylsaksbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv August 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 27.08.2010 11:17:00 Sist utskrevet:

Detaljer

Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet

Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet Rapport om samarbeid mellom de nordiske landene ved kriser og katastrofer i utlandet Innhold Sammendrag/anbefaling...3 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn for oppdraget...3 1.2 Referanser...4 1.3 Organisering

Detaljer

Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland

Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland Samarbeidsløsninger knyttet til beredskap i Nordland Kraftforsyningens Distriktssjef - Nordland - Harald M Andreassen - Nordlandsnett er en del av konsernet Bodø Energi AS Administrerende Direktør Adm.sjef

Detaljer

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009 God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 1: Modell Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter to separate deler: Del 1 Modell Del 2 Veiledning

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH

Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Direktøren Styresak 57-2015 Orienteringssak: HMS-handlingsplan 2015 for NLSH Saksbehandler: Steinar Vaag Saksnr.: 2009/490 Dato: 11.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg, ref.:

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 1: Transmisjon - 14. desember 2010 Sammendrag og konklusjon Foreliggende delrapport beskriver industriens ambisjoner og mål knyttet til fremtidens overføringsnett

Detaljer

ITS-strategi for Statens vegvesen

ITS-strategi for Statens vegvesen ITS-strategi for Statens vegvesen Revisjon 2012 Statens vegvesens rapporter Nr. 179 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Trafikkforvaltning Desember 2012 Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

Arbeidsmiljø i Norsk Sivil Luftfart

Arbeidsmiljø i Norsk Sivil Luftfart Arbeidsmiljø i Norsk Sivil Luftfart Workshop # 1 på Luftfartskonferansen 2012 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse:

Detaljer

Foto: Charlie Fawell. Nexans vindpark løsninger/nexans windpark solutions

Foto: Charlie Fawell. Nexans vindpark løsninger/nexans windpark solutions Foto: Charlie Fawell Nexans vindpark løsninger/nexans windpark solutions Unike løsninger for unike prosjekter Unique solutions for unique projects Nexans er en ledende produsent og leverandør av kraftkabler

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling

Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling 64 2015 R A P P O R T Statnett regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-04 Møtedato/tid/sted: 10. 11. desember 2014 / kl 15:00 / Thorbjørnrud Hotell og Nedre Vang Gård, Jevnaker Saksbehandler/adm.

Detaljer