Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2008, 5. årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2008, 5. årgang"

Transkript

1 Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2008, 5. årgang

2 Innholdsfortegnelse Organsisasjonen NSMS...2 Lederen har ordet...3 Betraktninger omkring sektorinstrumenter...4 Masterstudenter med MS i sentrum...6 Massespektrometerets opprinnelse...8 Medlemsfaktura...12 Generalforsamling for NSMS...13 Det 13. Norske seminar i massespektrometri 2. sirkulær...14 Møter og konferanser...16 Innleveringsfrister for bidrag til Massenytt: Organisasjonen NSMS Norsk Selskap for Massespektrometri (NSMS) er en nasjonal forening som ønsker å ivareta faget massespektrometri. Vi er en frittstående forening som ikke har underavdelinger. Norsk selskap for massespektrometri er tilknyttet det internasjonale MS-miljøet ved at vi er medlem av International Mass Spectrometry Foundation (IMSF) og vi har en valgt representant i styret til IMSF. Vi avholder nasjonale seminarer i massespektrometri hvert annet år. Disse blir avholdt på steder der vi har mulighet for både å gå og stå på ski, med andre ord vi kombinerer det faglige med det sosiale. Dette gjør at vi får en fin atmosfære rundt det hele og nye kontakter dannes mens gamle pleies. NSMS arrangerer også noe som vi kaller MSbrukermøter. Disse møtene skal arrangeres på tider som ikke kolliderer med våre ordinære vintermøter. Ideen med disse møtene er å få ms-intereserte til å diskutere faget på et mer praktisk grunnlag. Vi ønsker å ta opp praktiske problmer og utfordringer, for på den måten å kunne hjelpe hverandre med små og store problemer på MS-laboratoriet. Vårnummer: frist 1. mars Høstnummer: frist 15. september Medlemskap i NSMS Alle med interesse for massespektrometri kan bli medlem av Norsk Selskap for Massespektrometri. Kontingenten er for tiden kr. 100,- pr. år. og innmelding vil du kunne gjøre på våre internettsider. html eller ved å sende en mail til lederen av nsms, Ansvarlig redaktør Dag Ekeberg, tlf e-post: Redaksjonsmedarbeider Hanne Devle, tlf e-post: Trykkeri Zoom Grafisk AS, Drammen Tlf: ISSN

3 Lederen har ordet Dag Ekeberg, NSMS Denne gangen vil jeg fokusere på Norsk selskap for massespektrometri sine aktiviteter og noen tanker rundt dette. La meg starte med våre nordiske møter som finner sted hvert tredje år og som da selvsagt går på omgang. Det siste nordiske MS-møtet fant sted i Finland nærmere bestemt i Savonlinna i august Og dersom jeg ikke tar helt feil så er det kommende møtet ment å bli arrangert i Sverige. Dersom jeg tar feil så er det vi som skal arrangere dette møtet, men vi arrangerte jo i I den forbindelse vil jeg ta opp spørsmålet om verdien av de nordiske møtene, har de egentlig livets rett? Jeg har tatt opp dette emnet tidligere og ikke fått noen svar på dette, derfor tar jeg det opp nå igjen slik at vi kan diskutere dette på MS-vintermøte i januar hvor vi alle treffes. Det er dessverre et meget begrenset antall deltagere fra de naboland som deltar, uansett hvilket nordisk land som er arrangør. Dette er selvsagt ikke noe nytt dessverre, men sammen med det faktum at vi har en meget begrenset kontakt innad i de nordiske foreninger for massespektrometri gjør meg enda mer skeptisk til å fortsette denne tradisjonen. Det er av naturlige årsaker ikke de helt stor forskningsresultatene som skjer i vårt nordiske miljø på så kort tid og vi har det internasjonale MS-møtet som virker mer lokkende for det nordiske folk. En annen parameter er at vi har et begrenset antall møter vi har anledning til å delta på, våre arbeidsgivere går ikke med på å sende sine arbeidstakere på enhver konferanse, så på den måten har vi her en naturlig begrensning. Så langt har jeg bare kommet med kommentarer som er negative og som støtter å kutte ut de nordiske MS-møtene. Hva med å avslutte dette tema med noe positivt! Dersom vi skal fortsette med våre MS-møter mellom våre naboland kunne vi for eksempel utvide og ta med Island også? Dette forslaget fremmer jeg fordi at jeg tror vi må få inn noe nytt blod og nye settinger. Jeg tror også at vi burde få til en form for forum hvor vi har et minimum av kontakt mellom lederne av MS-selskapene. Et slikt forum bør være slik at man får inspirasjon og ideer til hvordan man skal arrangere de nordiske MS-møtene. Ønsker vi for eksempel stor grad av brukermøte, eller vil dere ha en masse forelesninger om nye instrumenter som dere ikke har råd til å kjøpe (les salgsmesse) og hvor stor grad av nye vitenskapelige prestasjoner skal vi fokusere på? Norsk selskap for Massespektrometri har arrangert en rekke MS-vintermøter, har hatt en del MSbrukermøter, har arrangert noen nordiske MS-møter og én gang har NSMS stått for et internasjonalt MSmøte. I tillegg til dette utgir vi nå to medlemsblad i året. Av dette kan man nok påstå at NSMS er en relativt aktiv forening, men vi bør jo hele tiden vurdere våre aktiviteter. Siste gang MS-brukermøte ble arrangert var i 2006 på Geilo. Personlig vil jeg si at det er på tide med et nytt brukermøte men denne gangen må vi ha en annen vri på det. Jeg vil foreslå at neste møte arrangeres i Tromsø. Det vi da trenger er en person eller en gruppe som vil påta seg å arrangere dette kostnadsfritt. Tidspunktet for dette møtet vil jeg foreslå er våren Er det noen som føler seg kallet? Dette burde jo være en sak vi kan ta opp på neste generalforsamling. Da kan vi også ta opp og diskutere hva vi mener om de nordiske MS-møtene, kanskje vi skulle vurdere disse til fordel for et internasjonalt MS-møte? Er Norge og vi MS-folk kapable til å påta oss et internasjonalt møte og ville dette være med på å gi oss et løft og et positivt tilskudd til foreningen? Vel, et slikt møte krever mye arbeid og frivillig innsats. Skal vi påta oss et slikt arrangement så er jeg av den enkle oppfatning at vi må ty til profesjonell hjelp, og profesjonell hjelp er det ikke noe problem å få tak i. Selv her i Norge har vi folk som jobber til daglig med slikt. Nå har jeg vært innom noen aktiviteter og mulige aktiviteter i regi av NSMS. Helt til slutt vil jeg på det sterkeste oppfordre dere alle til å melde dere på vårt meget populære MS-vintermøte. Det er ikke bare det at du skal melde deg på vårt vintermøte men denne gangen skal du melde på et foredrag og en liten plakat i tillegg. Vi vil alle sette pris på høre og lese om hva folk der ute holder på med. 3

4 Betraktninger omkring sektorinstrumenter Kim Marius Moe & Dag Ekeberg, UMB Et massefilter separerer ioner med hensyn til forhold mellom masse (m) på ladning (z), m/z. Analytter som man ønsker å separere må ioniseres før de introduseres til massefilteret. Massefiltre benytter seg av elektriske og magnetiske felt for å manipulere ionenes bevegelse gjennom filtret før de detekteres. Denne artikkelserien tar for seg de mest vanlige massefilterene, første artikkel tok for seg TOF og nå ser vi litt på sektorinstrumenter. Et sektorinstrument bøyer av en kontinuerlig ionestråle, og separerer ioner basert på deres moment i et magnetisk felt (B). Massefiltre som består av en magnetisk sektor posisjonert over en del av ionets bevegelseslinje er de eldste typene massefiltre. Likningen for radius av en slik sirkulær bevegelse (r) i magnetfeltet er gitt ved: Likningen viser at radius av den sirkulære bevegelse (r) for ioner med en bestemt ladning (z) som beveger seg gjennom et magnetisk felt (B), er avhengig av dets moment (mv). Dette betyr at ioner med samme z vil følge en annen bane når de passerer den magnetiske sektoren, kun avhengig av deres masse (m) og fart (v). Dersom ioner med samme m og z entrer det magnetiske feltet følger forskjellige baner, vil denne forskjellen øke gjennom feltet. Ved å variere det magnetiske feltet (B) eller akselerasjonsspenningen (V), vil man kunne slippe gjennom ioner med en bestemt m/z-verdi. I praksis vil lavere akselerasjonsspenning (V) føre til at færre ioner forlater ionekilden og når frem til detektoren. En variasjon av B og høyere V er dermed å foretrekke. Slike massefiltre skannes ofte saktere enn andre massefiltre, og ofte med en innlagt ventetid, siden magnetfeltet har lett for å forstyrres. Laminerte magneter kan skanne noe raskere enn tradisjonelle magneter. Siden ioner med samme masse kan forlate ionekilden med varierende fart, er de fleste moderne sektorinstrumenter også utstyrt med en elektrostatisk sektor (E). Slike instrumenter kalles dobbeltfokuserende instrumenter. Av likningen over og en likningen for sirkulær bevegelse i det elektrostatiske felt får vi: Av denne likningen kan du se at radius av den sirkulære bevegelse (r) til ionet er uavhengig av både masse og ladning. Ved konstant V er radius av den sirkulære bevegelse kun avhengig av E. Sektorinstrumenter er ikke egnet for puls ioniseringsmetoder, og er vanligvis større og mer kostbare enn andre massefiltre. Sektorinstrumenter har høy sensitivitet, har høy reproduserbarhet, og er en av de beste massefiltrene vi har for kvantitativ bestemmelse. Dobbeltfokuserende instrumenter kan oppnå en oppløsning på ca , noe som gjør at man kan bestemme et ions masse med seks desimalers nøyaktighet, og dermed skille ioner med samme nominelle masse, men ulik eksakt masse. Den høye oppløseligheten til sektorinstrumenter skyldes i stor grad at magnetisk sektor (B) og elektrostatisk sektor (E) utlikner forskjellene i retning og E k hos ioner med samme m/z. Ioner som entrer den magnetiske sektoren (B) med vinkel 90 vil bli utsatt for det magnetiske feltet i ulik tid i forhold til ioner med rett vinkel, noe som gjør at retningene til ionene vil fokuseres. Elektrostatisk sektor filtrerer bort ioner med E k ±ΔE k, ved at ioner som er utsatt for akselerasjonsenergi som er ulik den ionet med E k er utsatt for, vil bøyes av ulikt i feltet, og dermed ikke passere sektoren. Micromass Autospec Ultima 4

5 18th IMSC 2009 Bremen, Germany Home Sitemap Imprint Print Conference Center Getting There About Bremen Conference Fees Curt Brunnée Award Nominations JMS Travel Awards Organising Commitee About DGMS General information News Registration Program Exhibition Accomodation Contact Invitation Total visitors: 21,871 Visitors today: 64 Visitors yesterday: 129 The conference will take place in the Bremen conference center and fair(bcc) from Sunday Aug 30 to Friday Sep 4, The scientific program will deal with all areas of mass spectrometry from fundamental to applied reseach in chemistry, physics, biology, medicine, geology and related disciplines. The preliminary program with all plenary and keynote speakers will be available by end of August Please note the following important dates : The general registration starts at November 30, At this date the electronic reservation system on this server will be opened to the public. Please keep in mind that only the payment of the conference dues completes your registration. The deadline for the regular registration is set to March 31, After this date an increased registration fee has to be paid. The deadline for the late registration is August 15, After this day only on-site registration is possible. The abstract submission for lectures and posters will start on this server by November 30, Please note that the submission of abstracts ends by March 31, The authors will recieve a notice on the acceptance of their presentation within 4 weeks after the deadline. Every paper will be subject of a peer review process. Please see "abstract submission" for further details after October 1, th International Mass Spectrometry Conference Inst. für Physikalische Chemie, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Contact Copyright notice Privacy policy Side 1 av 1 5

6 Masterstudenter med MS i sentrum Einar Jensen, UiT Fra høsten 2008 har 15 farmasi-studenter valgt å ta sin masteroppgave ved Avdeling for legemiddelkjemi, Institutt for Farmasi (IFA), Universitetet i Tromsø (UiT). Sju av disse har valgt å ta oppgaver knyttet til faget legemiddelanalyse, og for alle disse vil massespektrometri være et sentral verktøy. Karina og Tina er i ferd med å innse at det kommende året må de nok tilbringe dager, netter og helger sammen med Quattro LC. Masterstudenter og veilederteam samlet i trappa i Farmasibygget. Bakerst fra venstre: Ingjerd Heiberg Jakobsen, Øystein Kolflåth og Tina Lovise Holmgren. I midten (fra venstre): Kristian L. Forsberg, Karina Nilsen, Bente Helene Stafne og Thong Ngo Huu. Foran står veilederteamet: Terje Vasskog, Einar Jensen og Trude Anderssen. Et godt utstyrt laboratorium I avdelingen er det i dag fem massespektrometre. En GC-MS/MS med EI og CI, to LC-trippelquadropoler (en med standard HPLC og en med UPLC) en MALDI-TOF og en nanouplc-q-tof. Alle instrumentene er levert av Waters. Tre av instrumentene er en del av UiT s kjernefasilitet for proteomikk relatert MS og brukes i hovedsak til analyse av proteiner (identifisering) og peptider, men MALDI-TOF en er også mye brukt til analyse av synteseprodukt med høy molekylvekt. Laboratoriet betjener mange ulike forskningsgrupper i Tromsø, både fra UiT, fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), lokal industri og andre institutter i området. Så selv om vi på mange måter er bra utstyrt, så er det til tider kø for bruk av instrumentene, men vi mener at de nye masterstudentene skal få nok tilgang til instrumentene, slik at de kan utføre sine oppgaver på en god måte, sier professor Einar Jensen som er avdelingsleder ved Avdeling for legemiddelkjemi. Hvorfor er MS-relaterte masteroppgaver så populære? Vi tror at det er mange faktorer som bidrar til dette. Avdelingen har selvsagt etter beste evne drevet reklame for faget, men det er neppe nok. Vi tror at det er viktigere at studentene har observert at MS brukes på stadig flere områder innen forskning, miljøovervåking, rettstoksikologiske analyser og ellers på mange områder i samfunnet. I tillegg er det stor aktivitet rundt bio-prospektering i Tromsø, i hovedsak organisert av MabCent som jevnlig isolerer ukjente og biologisk aktive forbindelser fra marine organismer. Her er det lett å innse at MSkompetanse er et meget viktig verktøy, og at det kombinert med farmasøytisk kompetanse kan åpne for jobber på ulike nivå innen bioprospektering og utvikling av nye legemidler. Kristian og Bente skal samle inn miljøprøver både i Tromsø-distriktet og på Svalbard. Avdelingen har søkt Svalbards Miljøvernfond om støtte til prosjektet. 6

7 Oppgaver i litt ulike retninger Studentene vil arbeide i noe ulike retninger. Tre av studentene vil utvikle metoder for analyse av legemidler i miljøet. Prøver vil bli innsamlet i Norge og på Svalbard. Det kan eventuelt også komme prøver fra Russland som en del av et felles norsk-russisk prosjekt der avdelingen deltar. I alle disse oppgavene vil LPME (Liquid Phase Micro Extraction) bli forsøkt som ekstraksjonsteknikk. Vår interesse for LPME er et resultat av samarbeide med professorene Knut Einar Rasmussen og Stig Pedersen-Bjergaard ved Farmasøytisk Institutt ved Universitetet i Oslo (som har utviklet LPMEteknikken), sier førsteamanuensis Terje Vasskog og overingeniør Trude Anderssen, som representerer den lokale kompetanse på området. LC-MS baserte analyser for analytter med polaritet eller molekylvekt som gjør de uegnet for GC-MS analyser, fortsetter Michelsen. Den siste oppgaven er i samarbeid med førsteamanuensis Tor Haug ved Norges Fiskerihøgskole (NFH). Tor Haugs gruppe arbeider med isolering av bioaktive forbindelser isolert fra marine organismer. I masteroppgaven vil det både arbeides med isolering og rensing, men hovedfokus vil være på strukturoppklaring ved hjelp av høy-oppløsning massespektrometri. To av studentene har oppgaver i samarbeid med avdelinger på UNN. Det skal utvikles LC-MS baserte kvantitative analyser for klopidogrel og aminoglukosider i pasientprøver. Førsteamanuensis Lars Småbrekke (Avdeling for samfunnsfarmasi) og førsteamanuensis Trude Giverhaug (avdeling for farmakologi) er biveiledere på disse prosjektene. MS-gjengen samlet ved Q-TOF en. Øystein, Ingjerd og Thong s første møte med Q-TOF instrumentet. En student skal ta sitt utgangspunkt i en dr.gradsavhandling utført av Dr. Vibeke Michelsen ved Universitetet i Bergen. Michelsen har identifisert og kvantifisert utlekkstoffer fra polymerbaserte tannfyllingsmaterialer. I mitt arbeide hadde jeg kun mulighet for EI-GC-MS baserte analyser, sier Michelsen (som er biveileder på prosjektet). Ulempen ved teknikken er at analyttene hadde svært lav intensitet av molekylionet, og de fragmentene som dannet grunnlag for de kvantitative analysene har lav masse med medfølgende fare for interferenser. I Tromsø skal vi forsøke kjemisk ionisasjon og GC- MS/MS på de samme forbindelsene, samt utvikle Farmasibygget i Tromsø, inngang øst. 7

8 Massespektrometerets opprinnelse Øyvind Busk & Dag Ekeberg, UMB Begynnelsen Massespektrometerne er i dag noen av de viktigste instrumentene vi har når det gjelder forskning, og kanskje spesielt innenfor organisk kjemi og biokjemi. Instrumentene benyttes innen nesten alle grener av disse vitenskapene, fra analysering av store biokjemiske molekyler til analyse av miljøgifter, metaller, og til å løse strukturen til organiske molekyler. Instrumentene som i dag går under betegnelsen massespektrometer omfavner en rekke instrumenter med mer eller mindre like prinsipper. Hovedprinsippet i massespektrometerne er helt enkelt at atomer eller molekyl blir elektrisk ladet, og separert på masse til ladning (m/z). Det var på Cavendish laboratory ved universitetet i Cambridge den første massespektrografen (som de kalte det den gangen) som kunne brukes til bestemmelse av masse til ladning (m/z) oppsto. Den ble konstruert av en Britisk fysiker ved navn Joseph John Thomson som jobbet med katodestråler. Eksperimentene hans førte til slutt frem til konstruksjonen av et instrument som besto av en discharge tube, et gassfylt rør med elektroder, og en fotoeller fluorescerende plate som deteksjonsmetode. Ionene ble i disse rørene påvirket av elektriske og magnetiske felt, slik at de fikk en avbøyning av banen sin. Thomson resonnerte da, at siden ingen to partikler med samme m/z-ratio vil bevege seg i samme bane, vil de skilles som forskjellige streker på deteksjonsplatene [1]. Figuren under viser en slik fotoplate [2]. Figur 1: Avbilding av en fotografisk plate brukt til å studere de ioniserte molekylenes baner. Nede til høyre i figuren kan man se inntegnet de forskjellige isotopene av neon. En av de tidligste oppdagelsene som kan tilskrives massespektrometerne, er oppdagelsen av isotopene. Neon 20 og 22 var de første som ble oppdaget, slik man ser på platen i figuren over. Thomson er en kjempe innen vitenskapen, og har æren for både oppdagelsen av isotopene og elektronet, som han fikk Nobelprisen i fysikk i 1906 for å ha oppdaget. Thomsons suksess tiltrakk seg nye forskere til Cambidge, deriblant Francis William Aston, en annen britisk fysiker/kjemiker som har vært viktig for utviklingen av massespektrometrien, og som av mange regnes som Thomsons protegé [2]. Aston var nærmest det man kaller et renessansemenneske, han drev med langrenn, skøyter, klatring, tennis, sykling, svømming, golf, han spilte piano, fiolin og cello. I tillegg drev han med motorsport, og laget også sin egen forbrenningsmotor. Aston var ikke bare virksom utenfor laboratoriet, han fortsatte isotopforsøkene til Thomson og oppdaget i raskt tempo ytterligere 212 nye naturlig forekommende isotoper, samtidig som han videreutviklet massespektrometeret slik at oppløsningen økte betraktelig. Aston fikk Nobelprisen i kjemi i 1922 for sitt arbeid med isotoper, massespektrometre, og for å ha kommet frem til heltallsregelen [3]. Samtidig som Thomson og Aston jobbet med sine instrumenter i England begynte ting å skje også på den andre siden av Atlanteren. Amerikanerne ville også bidra, og det første bidraget kom i form et nytt type instrument, utviklet av Arthur J. Dempster ved universitetet I Chicago. Instrumentet var utstyrt med en electron impact source, som bruker en strøm av elektroner sendt ut fra et filament til å ionisere prøven. Dette instrumentet fokuserte ved hjelp av magnetfelt ionene på retning i stedet for hastighet. Instrumenter med sammensetning av både retnings-, og hastighetsfokusering er det som i dag brukes i det som kalles dobbeltfokuserende instrumenter, og selv om det var Dempster som formulerte ideen om dobbelfokuserende instrumenter, var det Østerrikerne Mattauch og Herzog som først la frem det første ferdige instrumentet i 1934 [4]. FTICR-MS og syklotronen Nøyaktigheten på masseangivelsen er en av de tingene som gjør at massespektrometerne har den betydningen de har i dag, og det med absolutt høyest nøyaktighet og oppløsning kalles Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance MS (FTICR). Når man tar for seg FTICR, er det naturlig og også 8

9 å nevne oppfinnelsen som gjorde konstruksjonen av disse ekstremt høyoppløselige instrumentene mulig, syklotronen. Syklotronen er en partikkelaksellerator, som akselererer partikler til stadig høyere hastighet ved hjelp av magnetfelt og vekselspenning. Tidligere hadde man klart å akselerere partikler til stadig høyere hastighet med små dytt, men høy hastighet og mange dytt krevde en lang bane, da disse instrumentene var lineære. Det var amerikansk fysiker ved navn Ernest O. Lawrence som fant ut at man kunne bruke magnetfelt til å tvinge partiklene i en sirkulær bane, og slik øke hastigheten for hver runde, og samtidig minske størrelsen. Figur 2: Skisse av en syklotron, som lagt frem av E. Lawrence i Figuren over viser skissen som Lawrence la frem for patentkontoret i 1934, og som han brukte da han konstruerte CalUtron, ett massespektrometer han kalte opp etter California University, der han jobbet. Han brukte instrumentet til å separere uran i forbindelse med forskningen på kjernevåpen i The Manhattan project under andre verdenskrig. Lawrence mottok Nobelprisen for arbeidet med syklotronen i 1939, og har også fått grunnstoff nr.103, lawrencium, oppkalt etter seg [5, 6]. Syklotronen er i dag hjertet i FTICR-instrumentene, der den fungerer som en masseanalysator. Ionene blir først fanget i en Penning trap, før de blir eksitert inn i selve syklotronradien. Signalene fra syklotronen kommer ut som et Free Induction Decay (FID)-interferogram av sinusbølger, og må gjennomgå en Fourier transformering før de gir tradisjonelle massespekter [7]. Disse instrumentenes ekstremt høye oppløsning er nyttig for eksempel når man har komplekse prøver (fordi man kan skille selv topper som en veldig nærme hverandre). Dessverre er FTICR-instrumentene enda litt upraktiske med tanke på pris og størrelse. GC- og LC-MS Kompleksiteten til analytten har alltid vært en begrensende faktor innen MS og annen analyse, derfor var det et stort fremskritt da Fred McLafferty (som også er skaperen til hydrogenoverføringsreaksjonen ved samme navn) sammen med R. Gohlke for første gang koblet en gasskromatograf (GC) sammen med et massespektrometer. Det var fødselen til det man i dag kaller GC-MS, og det skjedde i 1956 på laboratoriet til Amerikanske Dow Chemical company [8,9]. Gasskromatografen innfører et separeringstrinn før MS-analysen, slik at minsker kompleksiteten til det man injiserer i massespektrometeret. I tillegg får man verdifull informasjon i form av retensjonstid. Det er noen av årsakene til at GC-MS er mye brukt i dag, innen miljøkjemi, rettsmedisin, matvareindustri osv. Når man først hadde klart å koble en gasskromatograf sammen med en MS, var det naturlig å forsøke å oppnå det samme med en HPLC. LC står her for væskekromatograf (liquid chromatograph). Dette fikk man først til i 1974, og teknologien ble lagt frem av P.J. Arpino, M.A Baldwin og F.W McLafferty [10]. Prinsippet her omtrent det samme som med en GC-MS, men med en væskekromatograf i stedet. Den kan settes sammen med flere typer massespektrometer, og analytiske kolonner kan også varieres og tilpasses den ønskede applikasjon. LC-MS brukes nå ofte i forbindelse med identifikasjon og kvantifisering av proteiner, spesielt når man har prøver med høy kompleksitet, som i den sammenhengen oftest betyr høyt antall proteiner. Quadropolen, Ionefella og TOF De senere årene er det spesielt to typer masseanalysatorer som har gjort sitt fremtog, Quadropol ionefelle som typisk brukes med electrospray ionisasjon, og TOF, som kan brukes både med electrospray og MALDI. Det var en tysk fysiker ved navn Wolfgang Paul som var mannen bak Quadropolen. Paul jobbet ved universitetet i Bonn, og beskrev sammen med Steinwegen prinsippet for quadropolen i 1953 [11]. Quadropolen er i dag vanlig i massespektrometre, og fokuserer ionene i et quadropolart felt bestående av fire parallelle staver, hvor hvert par av staver har motsatt ladning. Det positive ionet blir tiltrukket 9

10 den negative staven, inntil staven skifter til positiv spenning, slik at ionet blir frastøtt. Slik styre banen til ioner med riktig m/z ved å endre spenningen. Ionene med en stabil bane, vil nå frem til detektoren og gi opphav til et massespektrum. Paul og Steinwedel videreutviklet også denne teknologien til det som i dag kalles ionefelle. Ionefella er i teorien en quadropol som har blitt bøyd over i seg selv. Den består av en sirkulær elektrode med to elipseformede elektroder i på hver side, og kan samle opp ionene før den slipper dem frem til detektoren [12]. Wolfgang Paul fikk Nobelprisen i 1989 for å ha utviklet ionefella, som har vist seg svært nyttig de senere år, særlig sammen med elektrospray ionisasjon. Elektrospray kan også brukes sammen med Time Of Flight (TOF), men en av de største grunnene til TOF-analysatorerenes popularitet er at de er meget forenlige med MALDI, som i de senere år har blitt en viktig ioniseringsteknikk i forbindelse med makromolekyler som proteiner, og syntetiske polymerer. Prinsippet i TOF er i all enkelthet at ioner som blir sendt ut fra ionekilden bruker en viss tid på å nå detektoren via ett feltfritt område. Flyvetiden (time of flight) for ionene bestemmer m/ z-ratio. Konseptet for denne analysatoren ble først beskrevet av Stephens i 1946 men det var Wiley og McLaren som i 1955 kom frem til det som skulle bli det første kommersielle instrumentet [13,14 og 15]. Biologiske makromolekyl Hittil i historien var det organisk kjemi som hadde hatt den største nytten av massespektrometerne. Problemet med for eksempel proteiner var at de var alt for store, samtidig som de i alt for stor grad ble ødelagt av ionisasjonsprosessen. Løsningen på problemene kom i stor grad ved innføringen av to nye ionisasjonsprosesser: ESI og Matrix Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI), som i tillegg kunne kobles til TOF, som i utgangspunktet ikke har noen øvre massegrense. Electrospray ionisasjon ble utviklet av Amerikaneren John Bennet Fenn. I denne teknologien, blir prøven ionisert i løsning, og fordampet av elektrisk felt til gassfase. Denne teknologien muliggjorde analyse av store biomolekyler som proteiner, og teknikken hadde heller ingen problemer med å analysere høye antall proteiner samtidig. Dette har igjen ført til uvurderlige fremskritt innen medisin og farmasia, og utviklingen av for eksempel viktige AIDS-medisiner. Det var ikke Fenn som tenkte ut prinsippet for elektrospray ionisering, da denne allerede var beskrevet på tallet av Malcolm Dole, men Fenn fant en måte å bruke det på som var unik. To andre ioniseringsteknikker som har vært banebrytende for biomolekyl analyser er Soft Laser Desorption (SLD) og MALDI. Tidligere var problemet med å bruke laserionisering at laserpulsen fragmenterte molekylene man var ute etter. Dette løste man ved å bruke lavenergi-laser som ikke fragmenterer proteinene ved å bli absorbert av aromatiske aminosyrer, samt at man har analytten i en matrix-løsning som absorberer laserenergien og overfører den til analytten. SLD er utviklet av japanske Tanaka Kōichi ved Shimadzu, mens Karas og Hillenkamp utviklet MALDI. Kōichi er også den eneste personen som har vunnet Nobelprisen i vitenskapelig retning som ikke har hatt høyere enn Bachelorgrad. Både John Bennet Fenn og Tanaka Kōichi fikk Nobelprisen i kjemi i 2002 for deres bidrag til analysering av biologiske makromolekyl, men det er også mange som mener at Karas og Hillenkamp burde blitt hedret [16, 17 og 18]. Orbitrap Det siste tilskuddet til utvalget av massespektrometre, må i skrivende stund kunne sies å være Orbitrap. Orbitrap er oppfunnet av Alexander Makarov i 1999 [19], og består av en ytre tønneformet elektrode og en coaxial indre spindelliknende elektrode som danner et elektrisk felt. Ionene blir injisert mellom elektrodene og fanget på grunn balansen mellom tiltrekningen til den indre elektroden, og sentrifugalkreftene fra spindelen. Ionene vil altså bevege seg både frem og tilbake langs den sentrale elektroden, og samtidig gå i bane rundt. Slik som med FTICR-MS vil man også her få en meget høy masseoppløsning, og signalene må også her gjennom Fourier transformering før de kan tolkes som et massespekter. Samtidig har disse instrumentene den fordelen i forhold til FTICR-instrumentene at størrelsen er mindre, og driftskostnadene lave i sammenligning. Figuren under viser en skisse av oppbygningen til Orbitrap. 10

11 Figur 3: LTQ Orbitrap: Skisse av en Thermo LTQ Orbitrap. Veien videre I denne teksten har jeg forsøkt å gi en kort beskrivelse av massespektrometets opprinnelse, noen av menneskene som har bidratt, samt noen av applikasjonene hvor massespektrometerne har betydning. Disse instrumentene er virkelig en av vitenskapens arbeidshester, og dekker et stort antall forskjellige behov og bruksområder. I begynnelsen konstruerte man dem for å analysere eksakt masse av isotoper, og siden den gang har mulighetene og dermed også bruksområdene økt eksponentielt, samtidig som både presisjon og tilgjengelighet har økt. Innen biokjemien brukes i dag MS til å analysere og kvantifisere flere tusen proteiner fra i så lite som pikomolmengder i små volum. Selv om hovedvekten i denne teksten har vært på kjemiske og biokjemiske applikasjoner er ikke massespektrometerne begrenset til disse feltene. Man kan nevne miljøkjemi, organisk kjemi, biologi, medisin, farmasia, toksikologi, geokjemi, geofysikk, og astronomi. Massespektrometernes bidrag til vitenskap og teknologi så langt er enormt, og det er ingenting som tyder på at betydningen vil bli noe mindre i tiden som kommer. Referanser: [1] [2] spectrometry [3] Aston [4] J. Mattauch, R. Herzog Über einen neuen Massenspektrographen Zeitschrift fur Physik, 1934, 89(), p.786 [5] Heilbron, J.L.; Robert W. Seidel (1989). Lawrence and His Laboratory: A History of the Lawrence Berkeley Laboratory. Berkeley: University of California Press [6] [7] [8] F. W. McLafferty. Appl. Spectrosc., 11, 148 (1957) [9] R.S. Gohlke. Anal. Chem., 31, 535 (1959) [10] P.J. Arpino, M.A. Baldwin, F.W. McLafferty., Biomed. Mass spectrom., 1 80 (1974) [11] W. Paul, H.S. Steinwedel; Z. Naturforsch.; 8a, 448 (1953) [12] W. Paul, H.P. Reinhard, U. von Zahn; Z. Phys.; 152, 143 (1958 [13] A.E Cameron, D.F. Eggers, Rev. Sci. Instrum., 19, 605 (1948) [14] W. Stephens, Phys. Rev., 69, 691 (1946) [15] Mass spectrometry: Principles and Applications, second edition. Edmond de Hoffman and Vincent Stroobant (4-7) [16] Tanaka, K.; Waki, H.; Ido, Y.; Akita, S.; Yoshida, Y.; Yoshida, T. Rapid Commun Mass Spectrom 2 (20): (1988) [17] J.B. Fenn, M. Mann, C.K. Meng, et al, Science, 246, 64 (1989) [18] M. Karas, F. Hillenkamp, Anal. Chem. 60, 2299 (1988) [19] (Hu Q, Noll RJ, Li H, Makarov A, Hardman M, Graham Cooks R. JMS 40 (4): ) (2005) 11

12 12

13 Generalforsamling i Norsk selskap for massespektrometri 2009 Styret i Norsk selskap for massespektrometri (NSMS) innkaller våre medlemmer til generalforsamling mandag den 26. januar 2009 kl Møtet finner sted på Quality Hotell & Resort Hafjell, og som vanlig legges dette samtidig med vårt ordinære vintermøte. Saker som medlemmene ønsker å ta opp på generalforsamlingen, samt forslag på medlemmer til styret, må være oss i hende senest 14 dager før generalforsamlingen. Kandidater kan bare nomineres til verv dersom de er villige til å stille til valg og er medlem av NSMS. Kun medlemmer har stemmerett. Et fraværende medlem kan gi et annet medlem skriftlig fullmakt til å avgi stemme på sine vegne. Foreløpig agenda: Sak 1: Godkjenning av sakslisten og valg av referent. Sak 2: Årsrapport for 2007/2008 ved selskapets leder Dag Ekeberg Sak 3: Regnskap for 2007/2008 ved kasserer Hanne Devle. Sak 4: Valg ved Åsmund Larsen (2. medlem av valgkomiteen er Arnfinn Kvarsnes) i) Valg av leder ii) Valg av styremedlemmer iii) Valg av varamedlem til styret iv) Valg av internasjonal kontaktperson v) Valg av revisor vi) Valg av valgkomité a. Leder av valgkomiteen b. Medlem av valgkomiteen Sak 5: Fastsettelse av kontingent for neste periode. Styret foreslår ingen endringer, dvs kr 100 pr år og man innkrever for 2 år av gangen. Sak 6: Arrangement av neste norske seminar, hvem skal være arrangør? Sak 7: Fastsettelse av deltageravgift ved det 14. Norske seminar i massespektrometri. Styrets forslag: Medlemmer kr studenter kr. 500 ikke medlemmer kr og ledsagere kr 750. Sak 8: Innkomne saker: 13

14 Vintermøte i massespektrometri på Hafjell, januar 2009 Norsk selskap for massespektrometri har nok en gang gleden av å invitere deg og dine kolleger til vårt tradisjonelle vintermøte, som denne gang arrangeres den januar Dette blir det 13. Norske seminar i massespektrometri og det arrangeres for fjerde gang på rad ved Quality Hotel & Resort Hafjell. Vårt faglige program går hver dag mellom lunsj og middag. Tiden før lunsj brukes etter eget ønske, men er ment å kunne brukes til å vedlikeholde samt etablere nye kontakter. Området er dessuten meget godt tilrettelagt for all skisport. For de av dere som ikke er så veldig glad i slike aktiviteter kan vi lokke med en tur i den nye gondolheisen som går opp til Hafjelltoppen, hvor du kan ta en kopp kaffe og nyte utsikten. Vinterparken har mange spennende tilbud se Dersom du vil spise din lunsj ute i det fri kan du si fra til hotellets resepsjon innen ca. kl. 21 dagen før så lager de en matpakke til deg i stedet for lunsj på hotellet. Det vil også finnes heiskort til redusert pris, som kan kjøpes i resepsjonen på hotellet. Hotellet har selvsagt gratis trådløst internett. Årets åpningsforedrag Espen Hansen, MarBio, Universitetet i Tromsø "Massespektrometri - et uvurderlig verktøy i leting etter nye legemidler fra marine organismer" Årets inviterte plenarforedragsholdere Ron Heeren, FOM-Institute for Atomic and Molecular Physics, Nederland "Seeing is believing: High resolution imaging mass spectrometry of cells and tissue" Diethard Bohme, York University, Canada "Chemistry of Multiply-Charged Ions: From Atoms to DNA" Bruno Le Bizec, Laberca - Ecole Nationale Vétérinaire, France "Mass Spectrometry as a tool to measure residues and contaminants in food" Det faglige programmet forøvrig vil være: Foredrag fra våre deltagere er på ca. 20 minutter. Her oppfordres alle til ikke å spare på seg selv. Alle har noe å bidra med, så meld på foredrag i dag! Plakater stilles ut sammen med den utstilling våre firmaer har og hvor det serveres kaffe. Det holdes et 2x45 min MS-kurs kl på søndag. Dette kurset holdes før brukermøtene starter og har tittelen Innføring i massespektrometri: ionekilder, masseanalysatorer og applikasjoner. 13. Norske seminar i massespektrometri Hafjell januar

15 Praktiske opplysninger Følg forøvrig med på konferansens nettsider (http:///ms09). Vi vil oppfordre de som er medlem av NSMS om å søke støtte fra G. Hvistendahls minnefond (http:///fond.html). De som har faglige bidrag blir prioritert. En slik søknad rettes til selskapets leder innen 1. desember Registrering Påmelding av deltagere og faglige bidrag: Siste frist for påmelding og innsending av tittel på foredrag og/eller plakat samt sammendrag er 1. desember Samme frist gjelder for innbetaling av deltakeravgift. Husk å merk innbetalingen med deltakers navn. Deltageravgift Medlemmer kr. 1000,- Ikke medlemmer kr. 1500,- Studenter kr. 500,- Ledsager kr. 700,- Kontonummer: Swift Code er DNBANOKK Ibanr. NO Hotell Enkeltrom pr. person pr døgn kr. 1295,- Dobbeltrom pr. person pr døgn kr. 1095,- Utstilling og transport Ansvarlig for utstillingslokalene er Hanne Devle og Åsmund Larsen. Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt. Informasjon om transport til og fra hotellet vil foreligge på konferansens nettsider (http:///ms09/reiseinfo.html) ved årsskiftet slik at oppdaterte ruteplaner er tilgjengelige. Quality Hotel & Resort Hafjell ligger lett tilgjengelig med gode tog- og bussforbindelser. Organisasjonskomité Dag Ekeberg (Universitetet for miljø- og biovitenskap), leder Arnfinn Kvarsnes (Universitetet i Tromsø), nettsider og programhefte Hanne Devle (Universitetet for miljø- og biovitenskap), sponsorer og utstilling Einar Jensen (Universitetet i Tromsø), programkomité Einar Uggerud (Universitetet i Oslo), programkomité Aasmund Larsen (Algeta), utstilling John Aasen (Norges veterinærhøgskole), plakater og transportinformasjon, 13. Norske seminar i massespektrometri Hafjell januar

16 Møter, konferanser, messer & seminarer 2008 Gas hydrates , Radisson SAS Royal Hotell, Bergen vis_arrangement?p_kp_id=11724&dummy= 25th LC/MS Montreux Symposium , Montreux, Switzerland Short courses th International Conference on Produced Water Managment , Stavanger Det 13. Norske seminar i massespektrometri , Quality Hotel & Resort Hafjell E-post: 22nd ANZSMS Conference , Sydney, AUSTRALIA E-post: Pittcon , Chicago, IL Arctic Oil and Gas Operations , Stavanger arrangement?p_kp_id=9652&dummy= 20th International Oil Field Chemistry Symposium , Dr Holms Hotel, Geilo vis_arrangement?p_kp_id=11465&dummy= 57th ASMS Conference on Mass Spectrometry , Philadelphia, PA The 18th International Mass Spectrometry Conference , Bremen, Germany 57th ASMS Conference on Mass Spectrometry , Philadelphia, Pennsylvania th ASMS Conference on Mass Spectrometry , Salt Lake City, Utah Hjernetrim Kan du tolke dette EIspekteret? Svar kommer i neste utgave av Massenytt. 16

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2010, 7. årgang

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2010, 7. årgang Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2010, 7. årgang Innholdsfortegnelse Organsisasjonen NSMS...2 Lederen har ordet...3 Massespektrometri er pensum i den videregående skole...3 Markørkomponenter fra

Detaljer

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2009, 6. årgang

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2009, 6. årgang Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2009, 6. årgang Innholdsfortegnelse Organsisasjonen NSMS...2 Lederen har ordet...3 Studier av vann ved hjelp av massespektrometri...4 Rapport fra den 18. internasjonale

Detaljer

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2005, 2. årgang

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2005, 2. årgang Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2005, 2. årgang Innholdsfortegnelse Lederen har ordet...3 Åpning av LCMS lab på Møreforkning Ålesund...4 Massespektrometri ved Uniersitetet for miljø- og biovitenskap...8

Detaljer

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 1, 2010, 7. årgang

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 1, 2010, 7. årgang Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 1, 2010, 7. årgang Innholdsfortegnelse Organsisasjonen NSMS...2 Lederen har ordet...3 Molekylær histologi - Imaging med MALDI-MS...4 Hvordan kan du forbedre dine MS-data

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

RP nytt. Nummer 2 2011. 17. årgang

RP nytt. Nummer 2 2011. 17. årgang RP nytt Nummer 2 2011 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 17. årgang På årsmøtekonferansen 2011 ble Bernt Elde tildelt RP-foreningens hederspris for sitt mangeårige engasjement

Detaljer

Det hele begynte for over 30 år

Det hele begynte for over 30 år 17. Norske Symposium i Kromatografi: «The Gathering» i Sandefjord Trond Bekker-Larsen fra organisasjonskomiteen kunne i år ønske 230 deltakere og 22 utstillere velkommen til 47 timer med 45 foredrag og

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Jeg bare venter, jeg. Nummer 1 2004 10. årgang

Jeg bare venter, jeg. Nummer 1 2004 10. årgang Jeg bare venter, jeg Nummer 1 2004 10. årgang INNHOLD Lederen................... s 3 RP-foreningens vedtekter..... s 4 Nytt fra styret............... s 6 Gjensyn med Atle Lunde..... s 7 Møte i Retina International

Detaljer

ASSS-en ide på reise. Geir Andersen. Institusjonalisert etter 25 år?

ASSS-en ide på reise. Geir Andersen. Institusjonalisert etter 25 år? HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING ASSS-en ide på reise Institusjonalisert etter 25 år? Geir Andersen Masteroppgave i erfaringsbasert master i strategisk

Detaljer

33. årgang, nr. 3/2010 www.biokjemisk.com

33. årgang, nr. 3/2010 www.biokjemisk.com 33. årgang, nr. 3/2010 www.biokjemisk.com Nasjonal forskerskole i strukturbiologi - BioStruct To år i Cambridge noen erfaringer BIOTEK 2012 foreslår mulige veivalg for livet etter FUGE FEBS-kongressen

Detaljer

Nummer 1 2007 13. årgang

Nummer 1 2007 13. årgang Nummer 1 2007 13. årgang Sonja Karine Lerdal og Miriam Synnøve Syversen fikk RP-foreningens oppmuntringsstipend. Begge jobber med ERG-undersøkelser på Ullevål universitetssykehus. INNHOLD 2007 - Året for

Detaljer

LSHDB på Facebook. Portrett. Døvblinde er mine helter. Side 4. Side 11. Side 14. 19. årgang

LSHDB på Facebook. Portrett. Døvblinde er mine helter. Side 4. Side 11. Side 14. 19. årgang SynHørSynHør-bladet Nr 2-2010 19. årgang Portrett LSHDB på Facebook Døvblinde er mine helter Side 11 Side 14 Side 4 Landsforbundet for kombinert Syns og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB) SynHør-bladet 2-2010

Detaljer

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 1, 2012, 9. årgang

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 1, 2012, 9. årgang Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 1, 2012, 9. årgang Innholdsfortegnelse Organsisasjonen NSMS...2 Lederen har ordet...3 Analyser av organisk forurensinger i. Norske og Arktisk miljøprøver -. Status,

Detaljer

www.aseaglobal.com success guide

www.aseaglobal.com success guide www.aseaglobal.com success guide veien til suksess * asea viser deg veien Nettverksmarkedsføringens historie er fylt med mennesker som har overgått sine egne forventninger og oppnådd stor suksess uten

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

32. årgang, nr. 5/2008 www.biokjemisk.com

32. årgang, nr. 5/2008 www.biokjemisk.com Tanker og refleksjoner fra generalsekretæren NBS i Tromsø Gløtt fra den lokale historie Gratulasjonshilsen fra Arvid Hallén Hilsen fra Hans E. Krokan NBS ledelsen gjennom tidene Hvorfor Generalsekretær

Detaljer

Optikeren. Nyinnstiftet pris til 3 / 04. Utstilling, kurs og mye mer på landsmøtet i Tromsø. Svein Hommerstad og Stein Bruun

Optikeren. Nyinnstiftet pris til 3 / 04. Utstilling, kurs og mye mer på landsmøtet i Tromsø. Svein Hommerstad og Stein Bruun 3 / 04 Optikeren TIDSSKRIFT FOR NORSK OPTOMETRI Utstilling, kurs og mye mer på landsmøtet i Tromsø Nyinnstiftet pris til Svein Hommerstad og Stein Bruun Optikeren 03 / 04 1 La kundene dine velge komfort

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

RP nytt. Forskersymposium markerte RP-foreningens 20-års jubileum. Nummer 1 2014. 20. årgang

RP nytt. Forskersymposium markerte RP-foreningens 20-års jubileum. Nummer 1 2014. 20. årgang RP nytt Nummer 1 2014 Dette bladet er utformet for å være lesevennlig for synshemmede. 20. årgang (Foto: Gunnar Omsted, Norges Blindeforbund) Forskersymposium markerte RP-foreningens 20-års jubileum Innhold

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

INNHOLD. Gastroskopet nr 1 2009

INNHOLD. Gastroskopet nr 1 2009 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] INNHOLD Innhold 2 Styret i NSF/FSG 3 Lederens side 4 Redaktørenes hjørne 5 Takk til Wenche 6 Stafettpennen 8 Sade Oslo 2009 9 Referat SADE teori 10 Given colon kapsel

Detaljer

Pionerer i realfag og teknologi

Pionerer i realfag og teknologi Pionerer i realfag og teknologi Intervjuer med sentrale aktører om den tidlige utvikling av forskning og utdanning ved Universitetet i Tromsø Eivind Bråstad Jensen og Morten Hald Pionerer i realfag og

Detaljer

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN

BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN BARN OG UNGE I BLOGGSFÆREN - YTRINGSFRIHET, MEN RETT TIL BESKYTTELSE En presentasjon av Barneombudets bloggtips og en analyse av behovet for bloggtips til barn og unge som blogger Avdeling JBI 2011 Bacheloroppgave

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Nyvalgt president i NBS Neste kontaktmøte Nature artikkel Ebola forskning Nansenpriser Biorabiaten Ordkløveri Biostreker. Nr. 2/2015 39.

Nyvalgt president i NBS Neste kontaktmøte Nature artikkel Ebola forskning Nansenpriser Biorabiaten Ordkløveri Biostreker. Nr. 2/2015 39. TIDSSKRIFT FOR NORSK BIOKJEMISK SELSKAP Nyvalgt president i NBS Neste kontaktmøte Nature artikkel Ebola forskning Nansenpriser Biorabiaten Ordkløveri Biostreker Nr. 2/2015 39. årgang NBS-nytt MEDLEMSBLAD

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer