Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2008, 5. årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2008, 5. årgang"

Transkript

1 Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2008, 5. årgang

2 Innholdsfortegnelse Organsisasjonen NSMS...2 Lederen har ordet...3 Betraktninger omkring sektorinstrumenter...4 Masterstudenter med MS i sentrum...6 Massespektrometerets opprinnelse...8 Medlemsfaktura...12 Generalforsamling for NSMS...13 Det 13. Norske seminar i massespektrometri 2. sirkulær...14 Møter og konferanser...16 Innleveringsfrister for bidrag til Massenytt: Organisasjonen NSMS Norsk Selskap for Massespektrometri (NSMS) er en nasjonal forening som ønsker å ivareta faget massespektrometri. Vi er en frittstående forening som ikke har underavdelinger. Norsk selskap for massespektrometri er tilknyttet det internasjonale MS-miljøet ved at vi er medlem av International Mass Spectrometry Foundation (IMSF) og vi har en valgt representant i styret til IMSF. Vi avholder nasjonale seminarer i massespektrometri hvert annet år. Disse blir avholdt på steder der vi har mulighet for både å gå og stå på ski, med andre ord vi kombinerer det faglige med det sosiale. Dette gjør at vi får en fin atmosfære rundt det hele og nye kontakter dannes mens gamle pleies. NSMS arrangerer også noe som vi kaller MSbrukermøter. Disse møtene skal arrangeres på tider som ikke kolliderer med våre ordinære vintermøter. Ideen med disse møtene er å få ms-intereserte til å diskutere faget på et mer praktisk grunnlag. Vi ønsker å ta opp praktiske problmer og utfordringer, for på den måten å kunne hjelpe hverandre med små og store problemer på MS-laboratoriet. Vårnummer: frist 1. mars Høstnummer: frist 15. september Medlemskap i NSMS Alle med interesse for massespektrometri kan bli medlem av Norsk Selskap for Massespektrometri. Kontingenten er for tiden kr. 100,- pr. år. og innmelding vil du kunne gjøre på våre internettsider. html eller ved å sende en mail til lederen av nsms, Ansvarlig redaktør Dag Ekeberg, tlf e-post: Redaksjonsmedarbeider Hanne Devle, tlf e-post: Trykkeri Zoom Grafisk AS, Drammen Tlf: ISSN

3 Lederen har ordet Dag Ekeberg, NSMS Denne gangen vil jeg fokusere på Norsk selskap for massespektrometri sine aktiviteter og noen tanker rundt dette. La meg starte med våre nordiske møter som finner sted hvert tredje år og som da selvsagt går på omgang. Det siste nordiske MS-møtet fant sted i Finland nærmere bestemt i Savonlinna i august Og dersom jeg ikke tar helt feil så er det kommende møtet ment å bli arrangert i Sverige. Dersom jeg tar feil så er det vi som skal arrangere dette møtet, men vi arrangerte jo i I den forbindelse vil jeg ta opp spørsmålet om verdien av de nordiske møtene, har de egentlig livets rett? Jeg har tatt opp dette emnet tidligere og ikke fått noen svar på dette, derfor tar jeg det opp nå igjen slik at vi kan diskutere dette på MS-vintermøte i januar hvor vi alle treffes. Det er dessverre et meget begrenset antall deltagere fra de naboland som deltar, uansett hvilket nordisk land som er arrangør. Dette er selvsagt ikke noe nytt dessverre, men sammen med det faktum at vi har en meget begrenset kontakt innad i de nordiske foreninger for massespektrometri gjør meg enda mer skeptisk til å fortsette denne tradisjonen. Det er av naturlige årsaker ikke de helt stor forskningsresultatene som skjer i vårt nordiske miljø på så kort tid og vi har det internasjonale MS-møtet som virker mer lokkende for det nordiske folk. En annen parameter er at vi har et begrenset antall møter vi har anledning til å delta på, våre arbeidsgivere går ikke med på å sende sine arbeidstakere på enhver konferanse, så på den måten har vi her en naturlig begrensning. Så langt har jeg bare kommet med kommentarer som er negative og som støtter å kutte ut de nordiske MS-møtene. Hva med å avslutte dette tema med noe positivt! Dersom vi skal fortsette med våre MS-møter mellom våre naboland kunne vi for eksempel utvide og ta med Island også? Dette forslaget fremmer jeg fordi at jeg tror vi må få inn noe nytt blod og nye settinger. Jeg tror også at vi burde få til en form for forum hvor vi har et minimum av kontakt mellom lederne av MS-selskapene. Et slikt forum bør være slik at man får inspirasjon og ideer til hvordan man skal arrangere de nordiske MS-møtene. Ønsker vi for eksempel stor grad av brukermøte, eller vil dere ha en masse forelesninger om nye instrumenter som dere ikke har råd til å kjøpe (les salgsmesse) og hvor stor grad av nye vitenskapelige prestasjoner skal vi fokusere på? Norsk selskap for Massespektrometri har arrangert en rekke MS-vintermøter, har hatt en del MSbrukermøter, har arrangert noen nordiske MS-møter og én gang har NSMS stått for et internasjonalt MSmøte. I tillegg til dette utgir vi nå to medlemsblad i året. Av dette kan man nok påstå at NSMS er en relativt aktiv forening, men vi bør jo hele tiden vurdere våre aktiviteter. Siste gang MS-brukermøte ble arrangert var i 2006 på Geilo. Personlig vil jeg si at det er på tide med et nytt brukermøte men denne gangen må vi ha en annen vri på det. Jeg vil foreslå at neste møte arrangeres i Tromsø. Det vi da trenger er en person eller en gruppe som vil påta seg å arrangere dette kostnadsfritt. Tidspunktet for dette møtet vil jeg foreslå er våren Er det noen som føler seg kallet? Dette burde jo være en sak vi kan ta opp på neste generalforsamling. Da kan vi også ta opp og diskutere hva vi mener om de nordiske MS-møtene, kanskje vi skulle vurdere disse til fordel for et internasjonalt MS-møte? Er Norge og vi MS-folk kapable til å påta oss et internasjonalt møte og ville dette være med på å gi oss et løft og et positivt tilskudd til foreningen? Vel, et slikt møte krever mye arbeid og frivillig innsats. Skal vi påta oss et slikt arrangement så er jeg av den enkle oppfatning at vi må ty til profesjonell hjelp, og profesjonell hjelp er det ikke noe problem å få tak i. Selv her i Norge har vi folk som jobber til daglig med slikt. Nå har jeg vært innom noen aktiviteter og mulige aktiviteter i regi av NSMS. Helt til slutt vil jeg på det sterkeste oppfordre dere alle til å melde dere på vårt meget populære MS-vintermøte. Det er ikke bare det at du skal melde deg på vårt vintermøte men denne gangen skal du melde på et foredrag og en liten plakat i tillegg. Vi vil alle sette pris på høre og lese om hva folk der ute holder på med. 3

4 Betraktninger omkring sektorinstrumenter Kim Marius Moe & Dag Ekeberg, UMB Et massefilter separerer ioner med hensyn til forhold mellom masse (m) på ladning (z), m/z. Analytter som man ønsker å separere må ioniseres før de introduseres til massefilteret. Massefiltre benytter seg av elektriske og magnetiske felt for å manipulere ionenes bevegelse gjennom filtret før de detekteres. Denne artikkelserien tar for seg de mest vanlige massefilterene, første artikkel tok for seg TOF og nå ser vi litt på sektorinstrumenter. Et sektorinstrument bøyer av en kontinuerlig ionestråle, og separerer ioner basert på deres moment i et magnetisk felt (B). Massefiltre som består av en magnetisk sektor posisjonert over en del av ionets bevegelseslinje er de eldste typene massefiltre. Likningen for radius av en slik sirkulær bevegelse (r) i magnetfeltet er gitt ved: Likningen viser at radius av den sirkulære bevegelse (r) for ioner med en bestemt ladning (z) som beveger seg gjennom et magnetisk felt (B), er avhengig av dets moment (mv). Dette betyr at ioner med samme z vil følge en annen bane når de passerer den magnetiske sektoren, kun avhengig av deres masse (m) og fart (v). Dersom ioner med samme m og z entrer det magnetiske feltet følger forskjellige baner, vil denne forskjellen øke gjennom feltet. Ved å variere det magnetiske feltet (B) eller akselerasjonsspenningen (V), vil man kunne slippe gjennom ioner med en bestemt m/z-verdi. I praksis vil lavere akselerasjonsspenning (V) føre til at færre ioner forlater ionekilden og når frem til detektoren. En variasjon av B og høyere V er dermed å foretrekke. Slike massefiltre skannes ofte saktere enn andre massefiltre, og ofte med en innlagt ventetid, siden magnetfeltet har lett for å forstyrres. Laminerte magneter kan skanne noe raskere enn tradisjonelle magneter. Siden ioner med samme masse kan forlate ionekilden med varierende fart, er de fleste moderne sektorinstrumenter også utstyrt med en elektrostatisk sektor (E). Slike instrumenter kalles dobbeltfokuserende instrumenter. Av likningen over og en likningen for sirkulær bevegelse i det elektrostatiske felt får vi: Av denne likningen kan du se at radius av den sirkulære bevegelse (r) til ionet er uavhengig av både masse og ladning. Ved konstant V er radius av den sirkulære bevegelse kun avhengig av E. Sektorinstrumenter er ikke egnet for puls ioniseringsmetoder, og er vanligvis større og mer kostbare enn andre massefiltre. Sektorinstrumenter har høy sensitivitet, har høy reproduserbarhet, og er en av de beste massefiltrene vi har for kvantitativ bestemmelse. Dobbeltfokuserende instrumenter kan oppnå en oppløsning på ca , noe som gjør at man kan bestemme et ions masse med seks desimalers nøyaktighet, og dermed skille ioner med samme nominelle masse, men ulik eksakt masse. Den høye oppløseligheten til sektorinstrumenter skyldes i stor grad at magnetisk sektor (B) og elektrostatisk sektor (E) utlikner forskjellene i retning og E k hos ioner med samme m/z. Ioner som entrer den magnetiske sektoren (B) med vinkel 90 vil bli utsatt for det magnetiske feltet i ulik tid i forhold til ioner med rett vinkel, noe som gjør at retningene til ionene vil fokuseres. Elektrostatisk sektor filtrerer bort ioner med E k ±ΔE k, ved at ioner som er utsatt for akselerasjonsenergi som er ulik den ionet med E k er utsatt for, vil bøyes av ulikt i feltet, og dermed ikke passere sektoren. Micromass Autospec Ultima 4

5 18th IMSC 2009 Bremen, Germany Home Sitemap Imprint Print Conference Center Getting There About Bremen Conference Fees Curt Brunnée Award Nominations JMS Travel Awards Organising Commitee About DGMS General information News Registration Program Exhibition Accomodation Contact Invitation Total visitors: 21,871 Visitors today: 64 Visitors yesterday: 129 The conference will take place in the Bremen conference center and fair(bcc) from Sunday Aug 30 to Friday Sep 4, The scientific program will deal with all areas of mass spectrometry from fundamental to applied reseach in chemistry, physics, biology, medicine, geology and related disciplines. The preliminary program with all plenary and keynote speakers will be available by end of August Please note the following important dates : The general registration starts at November 30, At this date the electronic reservation system on this server will be opened to the public. Please keep in mind that only the payment of the conference dues completes your registration. The deadline for the regular registration is set to March 31, After this date an increased registration fee has to be paid. The deadline for the late registration is August 15, After this day only on-site registration is possible. The abstract submission for lectures and posters will start on this server by November 30, Please note that the submission of abstracts ends by March 31, The authors will recieve a notice on the acceptance of their presentation within 4 weeks after the deadline. Every paper will be subject of a peer review process. Please see "abstract submission" for further details after October 1, th International Mass Spectrometry Conference Inst. für Physikalische Chemie, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, Contact Copyright notice Privacy policy Side 1 av 1 5

6 Masterstudenter med MS i sentrum Einar Jensen, UiT Fra høsten 2008 har 15 farmasi-studenter valgt å ta sin masteroppgave ved Avdeling for legemiddelkjemi, Institutt for Farmasi (IFA), Universitetet i Tromsø (UiT). Sju av disse har valgt å ta oppgaver knyttet til faget legemiddelanalyse, og for alle disse vil massespektrometri være et sentral verktøy. Karina og Tina er i ferd med å innse at det kommende året må de nok tilbringe dager, netter og helger sammen med Quattro LC. Masterstudenter og veilederteam samlet i trappa i Farmasibygget. Bakerst fra venstre: Ingjerd Heiberg Jakobsen, Øystein Kolflåth og Tina Lovise Holmgren. I midten (fra venstre): Kristian L. Forsberg, Karina Nilsen, Bente Helene Stafne og Thong Ngo Huu. Foran står veilederteamet: Terje Vasskog, Einar Jensen og Trude Anderssen. Et godt utstyrt laboratorium I avdelingen er det i dag fem massespektrometre. En GC-MS/MS med EI og CI, to LC-trippelquadropoler (en med standard HPLC og en med UPLC) en MALDI-TOF og en nanouplc-q-tof. Alle instrumentene er levert av Waters. Tre av instrumentene er en del av UiT s kjernefasilitet for proteomikk relatert MS og brukes i hovedsak til analyse av proteiner (identifisering) og peptider, men MALDI-TOF en er også mye brukt til analyse av synteseprodukt med høy molekylvekt. Laboratoriet betjener mange ulike forskningsgrupper i Tromsø, både fra UiT, fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), lokal industri og andre institutter i området. Så selv om vi på mange måter er bra utstyrt, så er det til tider kø for bruk av instrumentene, men vi mener at de nye masterstudentene skal få nok tilgang til instrumentene, slik at de kan utføre sine oppgaver på en god måte, sier professor Einar Jensen som er avdelingsleder ved Avdeling for legemiddelkjemi. Hvorfor er MS-relaterte masteroppgaver så populære? Vi tror at det er mange faktorer som bidrar til dette. Avdelingen har selvsagt etter beste evne drevet reklame for faget, men det er neppe nok. Vi tror at det er viktigere at studentene har observert at MS brukes på stadig flere områder innen forskning, miljøovervåking, rettstoksikologiske analyser og ellers på mange områder i samfunnet. I tillegg er det stor aktivitet rundt bio-prospektering i Tromsø, i hovedsak organisert av MabCent som jevnlig isolerer ukjente og biologisk aktive forbindelser fra marine organismer. Her er det lett å innse at MSkompetanse er et meget viktig verktøy, og at det kombinert med farmasøytisk kompetanse kan åpne for jobber på ulike nivå innen bioprospektering og utvikling av nye legemidler. Kristian og Bente skal samle inn miljøprøver både i Tromsø-distriktet og på Svalbard. Avdelingen har søkt Svalbards Miljøvernfond om støtte til prosjektet. 6

7 Oppgaver i litt ulike retninger Studentene vil arbeide i noe ulike retninger. Tre av studentene vil utvikle metoder for analyse av legemidler i miljøet. Prøver vil bli innsamlet i Norge og på Svalbard. Det kan eventuelt også komme prøver fra Russland som en del av et felles norsk-russisk prosjekt der avdelingen deltar. I alle disse oppgavene vil LPME (Liquid Phase Micro Extraction) bli forsøkt som ekstraksjonsteknikk. Vår interesse for LPME er et resultat av samarbeide med professorene Knut Einar Rasmussen og Stig Pedersen-Bjergaard ved Farmasøytisk Institutt ved Universitetet i Oslo (som har utviklet LPMEteknikken), sier førsteamanuensis Terje Vasskog og overingeniør Trude Anderssen, som representerer den lokale kompetanse på området. LC-MS baserte analyser for analytter med polaritet eller molekylvekt som gjør de uegnet for GC-MS analyser, fortsetter Michelsen. Den siste oppgaven er i samarbeid med førsteamanuensis Tor Haug ved Norges Fiskerihøgskole (NFH). Tor Haugs gruppe arbeider med isolering av bioaktive forbindelser isolert fra marine organismer. I masteroppgaven vil det både arbeides med isolering og rensing, men hovedfokus vil være på strukturoppklaring ved hjelp av høy-oppløsning massespektrometri. To av studentene har oppgaver i samarbeid med avdelinger på UNN. Det skal utvikles LC-MS baserte kvantitative analyser for klopidogrel og aminoglukosider i pasientprøver. Førsteamanuensis Lars Småbrekke (Avdeling for samfunnsfarmasi) og førsteamanuensis Trude Giverhaug (avdeling for farmakologi) er biveiledere på disse prosjektene. MS-gjengen samlet ved Q-TOF en. Øystein, Ingjerd og Thong s første møte med Q-TOF instrumentet. En student skal ta sitt utgangspunkt i en dr.gradsavhandling utført av Dr. Vibeke Michelsen ved Universitetet i Bergen. Michelsen har identifisert og kvantifisert utlekkstoffer fra polymerbaserte tannfyllingsmaterialer. I mitt arbeide hadde jeg kun mulighet for EI-GC-MS baserte analyser, sier Michelsen (som er biveileder på prosjektet). Ulempen ved teknikken er at analyttene hadde svært lav intensitet av molekylionet, og de fragmentene som dannet grunnlag for de kvantitative analysene har lav masse med medfølgende fare for interferenser. I Tromsø skal vi forsøke kjemisk ionisasjon og GC- MS/MS på de samme forbindelsene, samt utvikle Farmasibygget i Tromsø, inngang øst. 7

8 Massespektrometerets opprinnelse Øyvind Busk & Dag Ekeberg, UMB Begynnelsen Massespektrometerne er i dag noen av de viktigste instrumentene vi har når det gjelder forskning, og kanskje spesielt innenfor organisk kjemi og biokjemi. Instrumentene benyttes innen nesten alle grener av disse vitenskapene, fra analysering av store biokjemiske molekyler til analyse av miljøgifter, metaller, og til å løse strukturen til organiske molekyler. Instrumentene som i dag går under betegnelsen massespektrometer omfavner en rekke instrumenter med mer eller mindre like prinsipper. Hovedprinsippet i massespektrometerne er helt enkelt at atomer eller molekyl blir elektrisk ladet, og separert på masse til ladning (m/z). Det var på Cavendish laboratory ved universitetet i Cambridge den første massespektrografen (som de kalte det den gangen) som kunne brukes til bestemmelse av masse til ladning (m/z) oppsto. Den ble konstruert av en Britisk fysiker ved navn Joseph John Thomson som jobbet med katodestråler. Eksperimentene hans førte til slutt frem til konstruksjonen av et instrument som besto av en discharge tube, et gassfylt rør med elektroder, og en fotoeller fluorescerende plate som deteksjonsmetode. Ionene ble i disse rørene påvirket av elektriske og magnetiske felt, slik at de fikk en avbøyning av banen sin. Thomson resonnerte da, at siden ingen to partikler med samme m/z-ratio vil bevege seg i samme bane, vil de skilles som forskjellige streker på deteksjonsplatene [1]. Figuren under viser en slik fotoplate [2]. Figur 1: Avbilding av en fotografisk plate brukt til å studere de ioniserte molekylenes baner. Nede til høyre i figuren kan man se inntegnet de forskjellige isotopene av neon. En av de tidligste oppdagelsene som kan tilskrives massespektrometerne, er oppdagelsen av isotopene. Neon 20 og 22 var de første som ble oppdaget, slik man ser på platen i figuren over. Thomson er en kjempe innen vitenskapen, og har æren for både oppdagelsen av isotopene og elektronet, som han fikk Nobelprisen i fysikk i 1906 for å ha oppdaget. Thomsons suksess tiltrakk seg nye forskere til Cambidge, deriblant Francis William Aston, en annen britisk fysiker/kjemiker som har vært viktig for utviklingen av massespektrometrien, og som av mange regnes som Thomsons protegé [2]. Aston var nærmest det man kaller et renessansemenneske, han drev med langrenn, skøyter, klatring, tennis, sykling, svømming, golf, han spilte piano, fiolin og cello. I tillegg drev han med motorsport, og laget også sin egen forbrenningsmotor. Aston var ikke bare virksom utenfor laboratoriet, han fortsatte isotopforsøkene til Thomson og oppdaget i raskt tempo ytterligere 212 nye naturlig forekommende isotoper, samtidig som han videreutviklet massespektrometeret slik at oppløsningen økte betraktelig. Aston fikk Nobelprisen i kjemi i 1922 for sitt arbeid med isotoper, massespektrometre, og for å ha kommet frem til heltallsregelen [3]. Samtidig som Thomson og Aston jobbet med sine instrumenter i England begynte ting å skje også på den andre siden av Atlanteren. Amerikanerne ville også bidra, og det første bidraget kom i form et nytt type instrument, utviklet av Arthur J. Dempster ved universitetet I Chicago. Instrumentet var utstyrt med en electron impact source, som bruker en strøm av elektroner sendt ut fra et filament til å ionisere prøven. Dette instrumentet fokuserte ved hjelp av magnetfelt ionene på retning i stedet for hastighet. Instrumenter med sammensetning av både retnings-, og hastighetsfokusering er det som i dag brukes i det som kalles dobbeltfokuserende instrumenter, og selv om det var Dempster som formulerte ideen om dobbelfokuserende instrumenter, var det Østerrikerne Mattauch og Herzog som først la frem det første ferdige instrumentet i 1934 [4]. FTICR-MS og syklotronen Nøyaktigheten på masseangivelsen er en av de tingene som gjør at massespektrometerne har den betydningen de har i dag, og det med absolutt høyest nøyaktighet og oppløsning kalles Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance MS (FTICR). Når man tar for seg FTICR, er det naturlig og også 8

9 å nevne oppfinnelsen som gjorde konstruksjonen av disse ekstremt høyoppløselige instrumentene mulig, syklotronen. Syklotronen er en partikkelaksellerator, som akselererer partikler til stadig høyere hastighet ved hjelp av magnetfelt og vekselspenning. Tidligere hadde man klart å akselerere partikler til stadig høyere hastighet med små dytt, men høy hastighet og mange dytt krevde en lang bane, da disse instrumentene var lineære. Det var amerikansk fysiker ved navn Ernest O. Lawrence som fant ut at man kunne bruke magnetfelt til å tvinge partiklene i en sirkulær bane, og slik øke hastigheten for hver runde, og samtidig minske størrelsen. Figur 2: Skisse av en syklotron, som lagt frem av E. Lawrence i Figuren over viser skissen som Lawrence la frem for patentkontoret i 1934, og som han brukte da han konstruerte CalUtron, ett massespektrometer han kalte opp etter California University, der han jobbet. Han brukte instrumentet til å separere uran i forbindelse med forskningen på kjernevåpen i The Manhattan project under andre verdenskrig. Lawrence mottok Nobelprisen for arbeidet med syklotronen i 1939, og har også fått grunnstoff nr.103, lawrencium, oppkalt etter seg [5, 6]. Syklotronen er i dag hjertet i FTICR-instrumentene, der den fungerer som en masseanalysator. Ionene blir først fanget i en Penning trap, før de blir eksitert inn i selve syklotronradien. Signalene fra syklotronen kommer ut som et Free Induction Decay (FID)-interferogram av sinusbølger, og må gjennomgå en Fourier transformering før de gir tradisjonelle massespekter [7]. Disse instrumentenes ekstremt høye oppløsning er nyttig for eksempel når man har komplekse prøver (fordi man kan skille selv topper som en veldig nærme hverandre). Dessverre er FTICR-instrumentene enda litt upraktiske med tanke på pris og størrelse. GC- og LC-MS Kompleksiteten til analytten har alltid vært en begrensende faktor innen MS og annen analyse, derfor var det et stort fremskritt da Fred McLafferty (som også er skaperen til hydrogenoverføringsreaksjonen ved samme navn) sammen med R. Gohlke for første gang koblet en gasskromatograf (GC) sammen med et massespektrometer. Det var fødselen til det man i dag kaller GC-MS, og det skjedde i 1956 på laboratoriet til Amerikanske Dow Chemical company [8,9]. Gasskromatografen innfører et separeringstrinn før MS-analysen, slik at minsker kompleksiteten til det man injiserer i massespektrometeret. I tillegg får man verdifull informasjon i form av retensjonstid. Det er noen av årsakene til at GC-MS er mye brukt i dag, innen miljøkjemi, rettsmedisin, matvareindustri osv. Når man først hadde klart å koble en gasskromatograf sammen med en MS, var det naturlig å forsøke å oppnå det samme med en HPLC. LC står her for væskekromatograf (liquid chromatograph). Dette fikk man først til i 1974, og teknologien ble lagt frem av P.J. Arpino, M.A Baldwin og F.W McLafferty [10]. Prinsippet her omtrent det samme som med en GC-MS, men med en væskekromatograf i stedet. Den kan settes sammen med flere typer massespektrometer, og analytiske kolonner kan også varieres og tilpasses den ønskede applikasjon. LC-MS brukes nå ofte i forbindelse med identifikasjon og kvantifisering av proteiner, spesielt når man har prøver med høy kompleksitet, som i den sammenhengen oftest betyr høyt antall proteiner. Quadropolen, Ionefella og TOF De senere årene er det spesielt to typer masseanalysatorer som har gjort sitt fremtog, Quadropol ionefelle som typisk brukes med electrospray ionisasjon, og TOF, som kan brukes både med electrospray og MALDI. Det var en tysk fysiker ved navn Wolfgang Paul som var mannen bak Quadropolen. Paul jobbet ved universitetet i Bonn, og beskrev sammen med Steinwegen prinsippet for quadropolen i 1953 [11]. Quadropolen er i dag vanlig i massespektrometre, og fokuserer ionene i et quadropolart felt bestående av fire parallelle staver, hvor hvert par av staver har motsatt ladning. Det positive ionet blir tiltrukket 9

10 den negative staven, inntil staven skifter til positiv spenning, slik at ionet blir frastøtt. Slik styre banen til ioner med riktig m/z ved å endre spenningen. Ionene med en stabil bane, vil nå frem til detektoren og gi opphav til et massespektrum. Paul og Steinwedel videreutviklet også denne teknologien til det som i dag kalles ionefelle. Ionefella er i teorien en quadropol som har blitt bøyd over i seg selv. Den består av en sirkulær elektrode med to elipseformede elektroder i på hver side, og kan samle opp ionene før den slipper dem frem til detektoren [12]. Wolfgang Paul fikk Nobelprisen i 1989 for å ha utviklet ionefella, som har vist seg svært nyttig de senere år, særlig sammen med elektrospray ionisasjon. Elektrospray kan også brukes sammen med Time Of Flight (TOF), men en av de største grunnene til TOF-analysatorerenes popularitet er at de er meget forenlige med MALDI, som i de senere år har blitt en viktig ioniseringsteknikk i forbindelse med makromolekyler som proteiner, og syntetiske polymerer. Prinsippet i TOF er i all enkelthet at ioner som blir sendt ut fra ionekilden bruker en viss tid på å nå detektoren via ett feltfritt område. Flyvetiden (time of flight) for ionene bestemmer m/ z-ratio. Konseptet for denne analysatoren ble først beskrevet av Stephens i 1946 men det var Wiley og McLaren som i 1955 kom frem til det som skulle bli det første kommersielle instrumentet [13,14 og 15]. Biologiske makromolekyl Hittil i historien var det organisk kjemi som hadde hatt den største nytten av massespektrometerne. Problemet med for eksempel proteiner var at de var alt for store, samtidig som de i alt for stor grad ble ødelagt av ionisasjonsprosessen. Løsningen på problemene kom i stor grad ved innføringen av to nye ionisasjonsprosesser: ESI og Matrix Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI), som i tillegg kunne kobles til TOF, som i utgangspunktet ikke har noen øvre massegrense. Electrospray ionisasjon ble utviklet av Amerikaneren John Bennet Fenn. I denne teknologien, blir prøven ionisert i løsning, og fordampet av elektrisk felt til gassfase. Denne teknologien muliggjorde analyse av store biomolekyler som proteiner, og teknikken hadde heller ingen problemer med å analysere høye antall proteiner samtidig. Dette har igjen ført til uvurderlige fremskritt innen medisin og farmasia, og utviklingen av for eksempel viktige AIDS-medisiner. Det var ikke Fenn som tenkte ut prinsippet for elektrospray ionisering, da denne allerede var beskrevet på tallet av Malcolm Dole, men Fenn fant en måte å bruke det på som var unik. To andre ioniseringsteknikker som har vært banebrytende for biomolekyl analyser er Soft Laser Desorption (SLD) og MALDI. Tidligere var problemet med å bruke laserionisering at laserpulsen fragmenterte molekylene man var ute etter. Dette løste man ved å bruke lavenergi-laser som ikke fragmenterer proteinene ved å bli absorbert av aromatiske aminosyrer, samt at man har analytten i en matrix-løsning som absorberer laserenergien og overfører den til analytten. SLD er utviklet av japanske Tanaka Kōichi ved Shimadzu, mens Karas og Hillenkamp utviklet MALDI. Kōichi er også den eneste personen som har vunnet Nobelprisen i vitenskapelig retning som ikke har hatt høyere enn Bachelorgrad. Både John Bennet Fenn og Tanaka Kōichi fikk Nobelprisen i kjemi i 2002 for deres bidrag til analysering av biologiske makromolekyl, men det er også mange som mener at Karas og Hillenkamp burde blitt hedret [16, 17 og 18]. Orbitrap Det siste tilskuddet til utvalget av massespektrometre, må i skrivende stund kunne sies å være Orbitrap. Orbitrap er oppfunnet av Alexander Makarov i 1999 [19], og består av en ytre tønneformet elektrode og en coaxial indre spindelliknende elektrode som danner et elektrisk felt. Ionene blir injisert mellom elektrodene og fanget på grunn balansen mellom tiltrekningen til den indre elektroden, og sentrifugalkreftene fra spindelen. Ionene vil altså bevege seg både frem og tilbake langs den sentrale elektroden, og samtidig gå i bane rundt. Slik som med FTICR-MS vil man også her få en meget høy masseoppløsning, og signalene må også her gjennom Fourier transformering før de kan tolkes som et massespekter. Samtidig har disse instrumentene den fordelen i forhold til FTICR-instrumentene at størrelsen er mindre, og driftskostnadene lave i sammenligning. Figuren under viser en skisse av oppbygningen til Orbitrap. 10

11 Figur 3: LTQ Orbitrap: Skisse av en Thermo LTQ Orbitrap. Veien videre I denne teksten har jeg forsøkt å gi en kort beskrivelse av massespektrometets opprinnelse, noen av menneskene som har bidratt, samt noen av applikasjonene hvor massespektrometerne har betydning. Disse instrumentene er virkelig en av vitenskapens arbeidshester, og dekker et stort antall forskjellige behov og bruksområder. I begynnelsen konstruerte man dem for å analysere eksakt masse av isotoper, og siden den gang har mulighetene og dermed også bruksområdene økt eksponentielt, samtidig som både presisjon og tilgjengelighet har økt. Innen biokjemien brukes i dag MS til å analysere og kvantifisere flere tusen proteiner fra i så lite som pikomolmengder i små volum. Selv om hovedvekten i denne teksten har vært på kjemiske og biokjemiske applikasjoner er ikke massespektrometerne begrenset til disse feltene. Man kan nevne miljøkjemi, organisk kjemi, biologi, medisin, farmasia, toksikologi, geokjemi, geofysikk, og astronomi. Massespektrometernes bidrag til vitenskap og teknologi så langt er enormt, og det er ingenting som tyder på at betydningen vil bli noe mindre i tiden som kommer. Referanser: [1] [2] spectrometry [3] Aston [4] J. Mattauch, R. Herzog Über einen neuen Massenspektrographen Zeitschrift fur Physik, 1934, 89(), p.786 [5] Heilbron, J.L.; Robert W. Seidel (1989). Lawrence and His Laboratory: A History of the Lawrence Berkeley Laboratory. Berkeley: University of California Press [6] [7] [8] F. W. McLafferty. Appl. Spectrosc., 11, 148 (1957) [9] R.S. Gohlke. Anal. Chem., 31, 535 (1959) [10] P.J. Arpino, M.A. Baldwin, F.W. McLafferty., Biomed. Mass spectrom., 1 80 (1974) [11] W. Paul, H.S. Steinwedel; Z. Naturforsch.; 8a, 448 (1953) [12] W. Paul, H.P. Reinhard, U. von Zahn; Z. Phys.; 152, 143 (1958 [13] A.E Cameron, D.F. Eggers, Rev. Sci. Instrum., 19, 605 (1948) [14] W. Stephens, Phys. Rev., 69, 691 (1946) [15] Mass spectrometry: Principles and Applications, second edition. Edmond de Hoffman and Vincent Stroobant (4-7) [16] Tanaka, K.; Waki, H.; Ido, Y.; Akita, S.; Yoshida, Y.; Yoshida, T. Rapid Commun Mass Spectrom 2 (20): (1988) [17] J.B. Fenn, M. Mann, C.K. Meng, et al, Science, 246, 64 (1989) [18] M. Karas, F. Hillenkamp, Anal. Chem. 60, 2299 (1988) [19] (Hu Q, Noll RJ, Li H, Makarov A, Hardman M, Graham Cooks R. JMS 40 (4): ) (2005) 11

12 12

13 Generalforsamling i Norsk selskap for massespektrometri 2009 Styret i Norsk selskap for massespektrometri (NSMS) innkaller våre medlemmer til generalforsamling mandag den 26. januar 2009 kl Møtet finner sted på Quality Hotell & Resort Hafjell, og som vanlig legges dette samtidig med vårt ordinære vintermøte. Saker som medlemmene ønsker å ta opp på generalforsamlingen, samt forslag på medlemmer til styret, må være oss i hende senest 14 dager før generalforsamlingen. Kandidater kan bare nomineres til verv dersom de er villige til å stille til valg og er medlem av NSMS. Kun medlemmer har stemmerett. Et fraværende medlem kan gi et annet medlem skriftlig fullmakt til å avgi stemme på sine vegne. Foreløpig agenda: Sak 1: Godkjenning av sakslisten og valg av referent. Sak 2: Årsrapport for 2007/2008 ved selskapets leder Dag Ekeberg Sak 3: Regnskap for 2007/2008 ved kasserer Hanne Devle. Sak 4: Valg ved Åsmund Larsen (2. medlem av valgkomiteen er Arnfinn Kvarsnes) i) Valg av leder ii) Valg av styremedlemmer iii) Valg av varamedlem til styret iv) Valg av internasjonal kontaktperson v) Valg av revisor vi) Valg av valgkomité a. Leder av valgkomiteen b. Medlem av valgkomiteen Sak 5: Fastsettelse av kontingent for neste periode. Styret foreslår ingen endringer, dvs kr 100 pr år og man innkrever for 2 år av gangen. Sak 6: Arrangement av neste norske seminar, hvem skal være arrangør? Sak 7: Fastsettelse av deltageravgift ved det 14. Norske seminar i massespektrometri. Styrets forslag: Medlemmer kr studenter kr. 500 ikke medlemmer kr og ledsagere kr 750. Sak 8: Innkomne saker: 13

14 Vintermøte i massespektrometri på Hafjell, januar 2009 Norsk selskap for massespektrometri har nok en gang gleden av å invitere deg og dine kolleger til vårt tradisjonelle vintermøte, som denne gang arrangeres den januar Dette blir det 13. Norske seminar i massespektrometri og det arrangeres for fjerde gang på rad ved Quality Hotel & Resort Hafjell. Vårt faglige program går hver dag mellom lunsj og middag. Tiden før lunsj brukes etter eget ønske, men er ment å kunne brukes til å vedlikeholde samt etablere nye kontakter. Området er dessuten meget godt tilrettelagt for all skisport. For de av dere som ikke er så veldig glad i slike aktiviteter kan vi lokke med en tur i den nye gondolheisen som går opp til Hafjelltoppen, hvor du kan ta en kopp kaffe og nyte utsikten. Vinterparken har mange spennende tilbud se Dersom du vil spise din lunsj ute i det fri kan du si fra til hotellets resepsjon innen ca. kl. 21 dagen før så lager de en matpakke til deg i stedet for lunsj på hotellet. Det vil også finnes heiskort til redusert pris, som kan kjøpes i resepsjonen på hotellet. Hotellet har selvsagt gratis trådløst internett. Årets åpningsforedrag Espen Hansen, MarBio, Universitetet i Tromsø "Massespektrometri - et uvurderlig verktøy i leting etter nye legemidler fra marine organismer" Årets inviterte plenarforedragsholdere Ron Heeren, FOM-Institute for Atomic and Molecular Physics, Nederland "Seeing is believing: High resolution imaging mass spectrometry of cells and tissue" Diethard Bohme, York University, Canada "Chemistry of Multiply-Charged Ions: From Atoms to DNA" Bruno Le Bizec, Laberca - Ecole Nationale Vétérinaire, France "Mass Spectrometry as a tool to measure residues and contaminants in food" Det faglige programmet forøvrig vil være: Foredrag fra våre deltagere er på ca. 20 minutter. Her oppfordres alle til ikke å spare på seg selv. Alle har noe å bidra med, så meld på foredrag i dag! Plakater stilles ut sammen med den utstilling våre firmaer har og hvor det serveres kaffe. Det holdes et 2x45 min MS-kurs kl på søndag. Dette kurset holdes før brukermøtene starter og har tittelen Innføring i massespektrometri: ionekilder, masseanalysatorer og applikasjoner. 13. Norske seminar i massespektrometri Hafjell januar

15 Praktiske opplysninger Følg forøvrig med på konferansens nettsider (http:///ms09). Vi vil oppfordre de som er medlem av NSMS om å søke støtte fra G. Hvistendahls minnefond (http:///fond.html). De som har faglige bidrag blir prioritert. En slik søknad rettes til selskapets leder innen 1. desember Registrering Påmelding av deltagere og faglige bidrag: Siste frist for påmelding og innsending av tittel på foredrag og/eller plakat samt sammendrag er 1. desember Samme frist gjelder for innbetaling av deltakeravgift. Husk å merk innbetalingen med deltakers navn. Deltageravgift Medlemmer kr. 1000,- Ikke medlemmer kr. 1500,- Studenter kr. 500,- Ledsager kr. 700,- Kontonummer: Swift Code er DNBANOKK Ibanr. NO Hotell Enkeltrom pr. person pr døgn kr. 1295,- Dobbeltrom pr. person pr døgn kr. 1095,- Utstilling og transport Ansvarlig for utstillingslokalene er Hanne Devle og Åsmund Larsen. Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt. Informasjon om transport til og fra hotellet vil foreligge på konferansens nettsider (http:///ms09/reiseinfo.html) ved årsskiftet slik at oppdaterte ruteplaner er tilgjengelige. Quality Hotel & Resort Hafjell ligger lett tilgjengelig med gode tog- og bussforbindelser. Organisasjonskomité Dag Ekeberg (Universitetet for miljø- og biovitenskap), leder Arnfinn Kvarsnes (Universitetet i Tromsø), nettsider og programhefte Hanne Devle (Universitetet for miljø- og biovitenskap), sponsorer og utstilling Einar Jensen (Universitetet i Tromsø), programkomité Einar Uggerud (Universitetet i Oslo), programkomité Aasmund Larsen (Algeta), utstilling John Aasen (Norges veterinærhøgskole), plakater og transportinformasjon, 13. Norske seminar i massespektrometri Hafjell januar

16 Møter, konferanser, messer & seminarer 2008 Gas hydrates , Radisson SAS Royal Hotell, Bergen vis_arrangement?p_kp_id=11724&dummy= 25th LC/MS Montreux Symposium , Montreux, Switzerland Short courses th International Conference on Produced Water Managment , Stavanger Det 13. Norske seminar i massespektrometri , Quality Hotel & Resort Hafjell E-post: 22nd ANZSMS Conference , Sydney, AUSTRALIA E-post: Pittcon , Chicago, IL Arctic Oil and Gas Operations , Stavanger arrangement?p_kp_id=9652&dummy= 20th International Oil Field Chemistry Symposium , Dr Holms Hotel, Geilo vis_arrangement?p_kp_id=11465&dummy= 57th ASMS Conference on Mass Spectrometry , Philadelphia, PA The 18th International Mass Spectrometry Conference , Bremen, Germany 57th ASMS Conference on Mass Spectrometry , Philadelphia, Pennsylvania th ASMS Conference on Mass Spectrometry , Salt Lake City, Utah Hjernetrim Kan du tolke dette EIspekteret? Svar kommer i neste utgave av Massenytt. 16

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2005, 2. årgang

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2005, 2. årgang Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2005, 2. årgang Innholdsfortegnelse Lederen har ordet...3 Åpning av LCMS lab på Møreforkning Ålesund...4 Massespektrometri ved Uniersitetet for miljø- og biovitenskap...8

Detaljer

Tromsø: 03. 04.10.2011

Tromsø: 03. 04.10.2011 M1 «nye utfordringer til en etablert forskningsdisiplin» Seminar og arbeidsmøte Tromsø: 03. 04.10.2011 FRAM Senteret for miljø og klimaforskning i Arktis Faglige utfordringer og forskningsbehov for en

Detaljer

Massespektrometri. Generell oppbygging Et massespektrometer er bygget opp av følgende hoveddeler:

Massespektrometri. Generell oppbygging Et massespektrometer er bygget opp av følgende hoveddeler: Massespektrometri I massespektrometri separeres ioner i en masseanalysator (massefilter) på grunnlag av forholdet mellom ionenes masse og ladning. Dette forholdet kalles ionenes massetall. Massetallet

Detaljer

TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten Øving 12.

TFY4104 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten Øving 12. TFY0 Fsikk. nstitutt for fsikk, NTNU. Høsten 06. Øving. Oppgave Partikler med masse m, ladning q og hastighet v kommer inn i et område med krsset elektrisk og magnetisk felt, E og, som vist i figuren.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Hva bør man tenke på ved valg av kromatografi som analysemetodikk. Ingeborg Amundsen 4. februar 2015

Hva bør man tenke på ved valg av kromatografi som analysemetodikk. Ingeborg Amundsen 4. februar 2015 Hva bør man tenke på ved valg av kromatografi som analysemetodikk Ingeborg Amundsen 4. februar 2015 Agenda Kromatografiske metoder Ny analysemetode- viktige spørsmål Screening/bekreftelse Ny analysemetode-hvor

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Theory Norwegian (Norway)

Theory Norwegian (Norway) Q3-1 Large Hadron Collider (10 poeng) Vær vennlig å lese de generelle instruksjonene i den separate konvolutten før du begynner på denne oppgaven. I denne oppgaven blir fysikken ved partikkelakseleratoren

Detaljer

94.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen.

94.1 Beskrivelse Bildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen. 94 MNETISK TV-ILDE (Rev 2.0, 08.04.99) 94.1 eskrivelse ildet under viser hvordan modellen tar seg ut slik den står i utstillingen. En gammel TV er koblet opp med antenne, slik at det mottar et program

Detaljer

Senter for Nukleærmedisin/PET Haukeland Universitetssykehus

Senter for Nukleærmedisin/PET Haukeland Universitetssykehus proton Senter for Nukleærmedisin/PET Haukeland Universitetssykehus nøytron Anriket oksygen (O-18) i vann Fysiker Odd Harald Odland (Dr. Scient. kjernefysikk, UiB, 2000) Radioaktivt fluor PET/CT scanner

Detaljer

Douglas Engelbart NLS og musen

Douglas Engelbart NLS og musen NLS og musen Gunhild Kristiansen Design Av Digitale Omgivelser Høgskolen i Østfold 2004 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1.0 Introduksjon 3 2.0 4 3.0 NLS og musen 5 3.1 OnLine System (NLS) 5 3.2 Musen 5

Detaljer

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik

Årsrapport 2007. Vararepresentanter: Hilde Venvik NORSK KJEMISK SELSKAP Faggruppe for Katalyse Årsrapport 2007 Styrets sammensetning for 2007: Leder: Torbjørn Gjervan SINTEF-Trd Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro-Trd Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF-Oslo

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2010 Styrets sammensetning for 2010: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF Oslo Kasserer:

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Masterclass partikkelfysikk i klasserommet

Masterclass partikkelfysikk i klasserommet Masterclass partikkelfysikk i klasserommet Hva er det? Presentasjon av prosjektet og undervisningsmaterialet Evaluering av tidligere Masterclass Masterclass 2008 Hva er det? Et dagsprosjekt for elever

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Påvisning av resistensmekanismer ved hjelp av MALDI-TOF massespektrometri

Påvisning av resistensmekanismer ved hjelp av MALDI-TOF massespektrometri Påvisning av resistensmekanismer ved hjelp av MALDI-TOF massespektrometri André Ingebretsen Avd. for smittevern og Avd. for mikrobiologi Oslo Universitetssykehus NordicAST workshop 2012, Gøteborg MALDI-TOF

Detaljer

Studieplan for KJEMI

Studieplan for KJEMI Pr juni 2014 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI Emnebeskrivelser for Kjemi 2 Studieåret 2014/2015 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling c/o Kjemisk Institutt, UiB Allégt. 41 5007 BERGEN Tlf: Faks: Internett: E-post: 55 58 34 87 55 58 94 90 www.nks.uib.no nksbergen@nks.uib.no

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Eksamensoppgave i KJ Analytisk miljøkjemi

Eksamensoppgave i KJ Analytisk miljøkjemi Institutt for kjemi Eksamensoppgave i KJ2073 - Analytisk miljøkjemi Faglig kontakt under eksamen: Øyvind Mikkelsen Tlf.: 92899450 Eksamensdato: 03.06.2015 Eksamenstid (fra-til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Ålesund 15.02.2015 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! Landsmøtet

Detaljer

Løsningsforslag til prøve i fysikk

Løsningsforslag til prøve i fysikk Løsningsforslag til prøve i fysikk Dato: 17/4-2015 Tema: Kap 11 Kosmologi og kap 12 Elektrisitet Kap 11 Kosmologi: 1. Hva menes med rødforskyvning av lys fra stjerner? Fungerer på samme måte som Doppler-effekt

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Innbydelse til den tolvte konferansen om leksikografi i Norden. Oslo 13. 16. august 2013

Innbydelse til den tolvte konferansen om leksikografi i Norden. Oslo 13. 16. august 2013 RUNDSKRIV 2 Innbydelse til den tolvte konferansen om leksikografi i Norden Oslo 13. 16. august 2013 Språkrådet i Norge, i samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved Universitetet

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Vedtekter for NHF, Sammenlikning mellom gjeldende statutter og foreslåtte endringer

Vedtekter for NHF, Sammenlikning mellom gjeldende statutter og foreslåtte endringer Vedtekter for NHF, Sammenlikning mellom gjeldende statutter og foreslåtte endringer Statutter 1 - Navn og sete Foreningens navn er Nordisk Hydrologisk Forening - Nordic Association for Hydrology. Statutter

Detaljer

Fysikk 3FY AA6227. Elever og privatister. 26. mai 2000. Videregående kurs II Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag

Fysikk 3FY AA6227. Elever og privatister. 26. mai 2000. Videregående kurs II Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag E K S A M E N EKSAMENSSEKRETARIATET Fysikk 3FY AA6227 Elever og privatister 26. mai 2000 Bokmål Videregående kurs II Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Les opplysningene på neste

Detaljer

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015 Erling Riisnæs - IMI AS Fra: Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique på vegne av Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique Sendt: 28. januar

Detaljer

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling c/o Kjemisk Institutt, UiB Allégt. 41 5007 BERGEN Tlf: Faks: Internett: E-post: 55 58 34 87 55 58 94 90 www.nks.uib.no nksbergen@nks.uib.no

Detaljer

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo

NGF årsmøte 2014. Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 Sted: Slottsparken Hotell, Oslo NGF årsmøte 2014 Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen Hudson (ref.),

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

NEF Annual Meeting. June, 9-13th 2011 - CAPRI, Italy. Scientific and Social Program

NEF Annual Meeting. June, 9-13th 2011 - CAPRI, Italy. Scientific and Social Program NEF Annual Meeting June, 9-13th 2011 - CAPRI, Italy Scientific and Social Program 1 SCIENTIFIC PROGRAM Friday, June 10th, 2011 Treatment of Endodontic Infections Prof. Josè Siqueira Jr, DDS, MSc. PhD Presentation

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

Kurskatalog. høsten 2010. Kompetanse for et godt næringsliv. Servicekontoret for næringslivet. Servicekontoret for Næringslivet

Kurskatalog. høsten 2010. Kompetanse for et godt næringsliv. Servicekontoret for næringslivet. Servicekontoret for Næringslivet Servicekontoret for Næringslivet Kurskatalog høsten 2010 Servicekontoret for næringslivet Kundetorg Brosjyrer Internett Servicetelefon Etablererpakke Nyhetsbrev Etablererkurs Temakveld Veiledning Forretningsplan

Detaljer

3. Hva er de sentrale tekniske nyvinningene i arbeidet?

3. Hva er de sentrale tekniske nyvinningene i arbeidet? 1. Kortfattet sammendrag Vibration Floor er en kombinasjon av selve gulvet, lys, og lyd. Idéen er at når du tar et skritt på gulvet vil du føle en liten vibrasjon i foten din, og når du nærmer deg en hindring

Detaljer

Eksamen i FYS-0100. Oppgavesettet, inklusiv ark med formler, er på 8 sider, inkludert forside. FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI

Eksamen i FYS-0100. Oppgavesettet, inklusiv ark med formler, er på 8 sider, inkludert forside. FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Eksamen i FYS-0100 Eksamen i : Fys-0100 Generell fysikk Eksamensdag : 23. februar, 2012 Tid for eksamen : kl. 9.00-13.00 Sted : Administrasjonsbygget, Rom B154 Hjelpemidler : K. Rottmann: Matematisk Formelsamling,

Detaljer

Kromatografi (LC-MS/MS) Sandra Dahl Hormonlaboratoriet

Kromatografi (LC-MS/MS) Sandra Dahl Hormonlaboratoriet Kromatografi (LC-MS/MS) Sandra Dahl Hormonlaboratoriet Innhold Kromatografi (LC-MS) Analytter Separasjon Deteksjon Fordeler og ulemper Endokrinologiske målinger med LC-MS Utfordringer Eksempler på interferenser

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering

Dag W. Aksnes. Norsk forskning målt ved publisering og sitering Dag W. Aksnes Norsk forskning målt ved publisering og sitering Noen vurderinger av kvaliteten til norsk forskning Benner &Öquist (2013) The international visibility of Norwegian universities is limited,

Detaljer

Artikkel 1 Navn og formål

Artikkel 1 Navn og formål Revidert siste gang April 2009 Artikkel 1 Navn og formål Seksjon 1 Navn Organisasjonens navn er TETRA-forum Norge. Seksjon 2 Formål Organisasjonens hovedformål er å være en viktig bidragsyter i arbeidet

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

Sakspapirer til Generalforsamlingen

Sakspapirer til Generalforsamlingen Sakspapirer til Generalforsamlingen Ås kristelige studentlag 8. mai 2014 1. Godkjenning av Innkalling og Saksliste Innkalling Innkallingen ble sendt til alle medlemmer på e-post den 1. mai. Alle medlemmer

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Molekylærbiologi: Nøkkelen til alle levende organismer

Molekylærbiologi: Nøkkelen til alle levende organismer Molekylærbiologi: Nøkkelen til alle levende organismer Svein-Ole Mikalsen Náttúruvísindadeildin Megindeildin fyri náttúru- og heilsuvísindi Fróðskaparsetur Føroya Botanikk Zoologi Genetikk Mikrobiologi

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet )

Til aksjonærene i Master Marine AS. To the shareholders of Master Marine AS. INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Til aksjonærene i Master Marine AS INNKALLING TIL GENERAL-FORSAMLING I MASTER MARINE AS ( Selskapet ) Det innkalles herved til generalforsamling i Master Marine AS, den 4. mai 2017 kl. 13.00 i selskapets

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP

NORSK KJEMISK SELSKAP NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2014 Styrets sammensetning for 2014 (valgt i mars 2014): Leder: Stian Svelle UiO Nestleder: Silje Fosse Håkonsen SINTEF-Oslo Sekretær: Hilde Bjørkan

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013.

Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet. Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Norsk og nordisk forskning i det sentrale Polhavet Møte i Det Norske Videnskaps-Akademi 17. april 2013. Bakgrunn Vår kunnskap om Polhavet er begrenset sammenlignet med våre andre havområder. Økt kunnskap

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Fysikk 3FY AA6227. (ny læreplan) Elever og privatister. 28. mai 1999

Fysikk 3FY AA6227. (ny læreplan) Elever og privatister. 28. mai 1999 E K S A M E N EKSAMENSSEKRETARIATET Fysikk 3FY AA6227 (ny læreplan) Elever og privatister 28. mai 1999 Bokmål Videregående kurs II Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Les opplysningene

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer.

2.2 Bidra til teknologiskifte i båter til elektriske og andre miljøvennlige driftssystemer. VEDTEKTER FOR NORSK ELBÅTFORENINHG 1. NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen skal være Norsk Elbåtforening heretter referert til som "Elbåtforeningen" og den skal være hjemmehørende i Oslo. Den ble stiftet

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 17.- 20. januar 2016 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien

Detaljer

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling

Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Norsk Kjemisk Selskap Bergen Avdeling Tlf.: 55 58 34 79 c/o Kjemisk Institutt, UiB Mobil: 416 52 070 Allégt. 41 Faks: 55 58 94 90 5007 BERGEN E-post: stig.valdersnes@kj.uib.no

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

Generalforsamling. og Winter Challenge. Pers Hotell, Gol. 31. januar-2. februar

Generalforsamling. og Winter Challenge. Pers Hotell, Gol. 31. januar-2. februar Generalforsamling og Winter Challenge 2014 Pers Hotell, Gol 31. januar-2. februar Styret i Porsche Club Norge har gleden av å invitere samtlige medlemmer til Porsche Club Norges på Pers Hotell på Gol 31.

Detaljer

Internseminarserie er allerede planlagt med oppstart 9. mai. Formidling av forskning og kompetanse på tvers av gruppene kan bli bedre

Internseminarserie er allerede planlagt med oppstart 9. mai. Formidling av forskning og kompetanse på tvers av gruppene kan bli bedre HMS-utvalgets gikk i møtet torsdag 27. april, igjennom innspillene til tiltak som ble fremmet på intsituttets HMS-møte 16. mars. HMS-utvalget har følgende kommentarer og plan for videre oppfølging: Foreslått

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

I C Q R. Øving 11. Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektromagnetisme

I C Q R. Øving 11. Institutt for fysikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektromagnetisme nstitutt for fsikk, NTNU TFY4155/FY1003: Elektromagnetisme Vår 2009 Øving 11 Veiledning: Mandag 23. mars og fredag 27. mars nnleveringsfrist: Fredag 27. mars Oppgave 1 nnledning (dvs vi rekapitulerer fra

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

5:2 Tre strålingstyper

5:2 Tre strålingstyper 58 5 Radioaktivitet 5:2 Tre strålingstyper alfa, beta, gamma AKTIVITET Rekkevidden til strålingen Undersøk rekkevidden til gammastråling i luft. Bruk en geigerteller og framstill aktiviteten som funksjon

Detaljer

Dokumentet er satt opp i tre spalter; gjeldende vedtekt, forslag til endringer og begrunnelse.

Dokumentet er satt opp i tre spalter; gjeldende vedtekt, forslag til endringer og begrunnelse. Notat Til: Generalforsamling Fra: Styret v/styreleder Dato: 01.03.2017 Sak: Forslag til vedtektsendringer Innledning Styret i FTU vil i anledning generalforsamlingen 2017 fremme forslag til endringer av

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for biologi EKSAMENSOPPGAVE I BI014 MOLEKYLÆRBIOLOGI Faglig kontakt under eksamen: Ralph Kissen Tlf.: 41344134 (mobil) - Eksamensdato: 11. desember

Detaljer

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2007, 4. årgang

Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2007, 4. årgang Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 2, 2007, 4. årgang Innholdsfortegnelse Organsisasjonen NSMS...2 Lederen har ordet...3 MS og matkvalitet...3 Moving belt...5 Hilsen fra Danmark...7 Referat fra det 12.

Detaljer

Kvadrupol massespektrometer

Kvadrupol massespektrometer Kvadrupol massespektrometer Ursula Gibson, Vegard Flovik, Jon Andreas Støvneng Trygve Sørgård, Grunde Wesenberg Februar 216 1 Innledning I en rekke anvendelser innen fysikk, kjemi og biologi er det avgjørende

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.chem.uit.no/nsms. Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 1, 2004, 1st årgang

Innholdsfortegnelse. www.chem.uit.no/nsms. Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 1, 2004, 1st årgang Nyhetsbrev for medlemmer av NSMS Nr 1, 2004, 1st årgang Innholdsfortegnelse Hvem er lederen i NSMS?...1 Lederen har ordet...2 Styremedlemmene i NSMS...3 Det 7. brukermøtet i MS...4 Massespektrometri i

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Torbjørn Nystadnes, KITH. Generalforsamling ProRec-Norge Trondheim 23. september Kompetansesenter for IT i helse og sosialsektoren

Torbjørn Nystadnes, KITH. Generalforsamling ProRec-Norge Trondheim 23. september Kompetansesenter for IT i helse og sosialsektoren Torbjørn Nystadnes, KITH Generalforsamling ProRec-Norge Trondheim 23. september 2009 Agenda Registrering av deltagere (og nye medlemmer) Velkommen Kort presentasjonsrunde Valg av ordstyrer, referent og

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2017 med foredrag Tid: Mandag 13. mars 2017, kl. 17:00 til ca. 19:30 Sted: Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13, Oslo PROGRAM 17:00-17:30 Registrering og enkel servering 17:30-18:00

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Kjemi 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Kjemi 2012/2013 Versjon 25. April 2012 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for Kjemi 2012/2013 KOMPiS-studiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis SCANDINAVIAN SOCIETY FOR THE STUDY OF DIABETES SSSD Presymposium Boehringer Ingelheim Nytt behandlingsalternativ for type 2-diabetes: Fra barken av epletreet til moderne SGLT-2 hemming i klinisk praksis

Detaljer

Sponsor- og Utstillerinformasjon

Sponsor- og Utstillerinformasjon Sponsor- og Utstillerinformasjon Dato: 9.-11. februar Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel Holbergsgt. 30 Invitasjon til sponsorer og utstillere Dataforeningen er Norges største IT-faglige forening - et

Detaljer

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon

Invitasjon til NAS Høstmøte 2009. Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Invitasjon til NAS Høstmøte 2009 16. 17. oktober, 2009 Sted: Nova Konferansesenter Trondheim Spesialtema: Elektroakustikk og persepsjon Foreløpig program Torsdag 15. oktober Etter 17.00 Ukerevy Studentersamfunnet

Detaljer

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING

Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Medisinsk biokjemi noe for deg? Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Norsk forening for medisinsk biokjemi DEN NORSKE LEGEFORENING Ønsker du en spesialitet der du har stor innflytelse

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien lever!

Detaljer

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE

NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2011 Styrets sammensetning for 2011: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Hilde Meland SINTEF Trondheim Sekretær: Jasmina Hafizovic Cavka SINTEF

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Studenttingsvalget 2015

Studenttingsvalget 2015 V A L G A V I S Studenttingsvalget 2015 NT Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi KANDIDATENE ER Per-Dimitri B. Sønderland, Eirik D. Neerland og Haakon Hammarbeck studenttinget.no/stem Antall som skal

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NORSK KJEMISK SELSKAP, BERGEN AVDELING Ordinær generalforsamling for NKS Bergen avholdes den 27.januar 2004 Sted: Bygg for Basal Biologi (BBB bygget) Jonas Lies vei 91

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS1000 Eksamensdag: 19. august 2016 Tid for eksamen: 9.00-13.00, 4 timer Oppgavesettet er på 6 sider Vedlegg: Formelark (2 sider).

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #09/15

REFERAT STYREMØTE #09/15 Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norwegian Association of Medical Physics Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@nfmf.org Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til medlemmene i NFMF Oslo,

Detaljer

HMS-møtet Molekylærbiologisk institutt 16. mars 2010 Oppsummering

HMS-møtet Molekylærbiologisk institutt 16. mars 2010 Oppsummering HMS-møtet Molekylærbiologisk institutt 16. mars 2010 Oppsummering Antall påmeldte deltagere: 77 (inkludert 5 studentrepresentanter) Antall avbud (inkl to ikke møtt): 23 Antall deltagere: 54 (inkl to studentrepresentanter)

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

Den lærde uvitenheten

Den lærde uvitenheten Nordisk Postdoktoralt Selskap for Caring Science Velkommen til det 9. nordiske hermeneutikk-seminaret på Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Fakultet for helsefag Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer