MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0002/03 03/00180 REGLEMENT FOR BRUK AV DATAMASKINENE VED KARLSØY FOLKEBIBLIOTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0002/03 03/00180 REGLEMENT FOR BRUK AV DATAMASKINENE VED KARLSØY FOLKEBIBLIOTEK"

Transkript

1 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Møterom Teknisk etat, Hansnes Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Rektorene innkalles til kl Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 03/00249 REFERATSAKER SAKSLISTE 0002/03 03/00180 REGLEMENT FOR BRUK AV DATAMASKINENE VED KARLSØY FOLKEBIBLIOTEK 0003/03 02/01984 LØYPEKJØRING 0004/03 02/02200 SØKNAD OM STØTTE TIL IRLAND - TUR 0005/03 02/01246 ERSTATNING AV KLÆR 0006/03 03/00061 Unntatt offentlighet 5A SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KULTURSKOLEKONTIGENT 0007/03 02/02199 SKOLENES ÅRSMELDING 2001/ /03 03/00167 RAMMETIMETALL 2003/2004

2 0009/03 03/00245 SPESIALUNDERVISNINGSRESSURSER - NYTT SYSTEM FOR FORDELING MELLOM SKOLENE Hansnes, Linda Myrseth leder

3 Sak 0001/03 REFERATSAKER Saksbehandler: Renate H. Nyman Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/00249 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0001/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: Referatsakene tas til orientering. Saksutredning: Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: 1. Søknad fra Torunn og Bent Gabrielsen om tilskudd til restaurering av brygge. 2. Svarbrev til Torunn og Bent Gabrielsen, datert fra kulturkonsulent. 3. Høringsnotat moderniseringsprosjekt i organisering av grunnopplæring til Fylkesmannen v/utdanningsavdelingen. 4. Melding om vedtak i formannskapets møte , sak 0018/ Brev fra samarbeidsutvalget ved Vannvåg barnehage vedr. situasjonen ved barnehagen. 6. Brev fra verneombud ved Hansnes skole ang. vaktmesterordninga ved Hansnes skole. 7. Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Vannareid skole, -uttalelse til budsjett. Møte holdt Utskrift fra samarbeidsutvalget ved Vannareid barnehage, -uttalelse til budsjett. Møte holdt / DS 0077/02 KUOP/OPL/OO TEKNISK ETAT UTTALELSE TIL SØKNAD OM FRADELING BOLIG, GBNR. 6/50, GRUNNFJORD / DS 0078/02 KUOP/OPL/OO TEKNISK ETAT UTTALELSE TIL SØKNAD OM FRADELING AV 3 BOLIGTOMTER FRA EIENDOMMEN GBNR. 5/1, KAMMEN PÅ VANNØYA / DS 0079/02 KUOP/OPL/OO TEKNISK ETAT UTTALELSE TIL SØKNAD OM FRADELING - MAKEBYTTE GBNR. 5/5 KAMMEN PÅ VANNØYA. Side 3 av 3

4 Sak 0001/ / DS 0001/03 KUOP/OPL/OO TEKNISK ETAT UTTALELSE TIL DISPENSASJON FRA PBL`S KOMMUNEPLAN FOR OPPFØRING AV HYTTE PÅ EIENDOMMEN GBNR. 37/2, NORDEIDET / DS 0002/03 KUOP/OPL/OO TEKNISK ETAT UTTALELSE TIL SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL FLERBRUKSHUS PÅ VANNØYA, FRA GBNR. 48/3, SKÅNINGSBUKT / DS 0003/03 KUOP/OPL/OO TEKNISK ETAT UTTALELSE TIL SØKNAD OM FRADELING AV PARSELL RUNDT EKSIST. GRENDEHUS FRA GBNR. 36/30, NORDEIDET / DS 0004/03 KUOP/OPL/OO TEKNISK ETAT UTTALELSE TIL UTBEDRING AV VEI GBNR. 47/3, VANNØY Side 4 av 4

5 Sak 0002/03 REGLEMENT FOR BRUK AV DATAMASKINENE VED KARLSØY FOLKEBIBLIOTEK Saksbehandler: Else Sørensen Arkiv: 066 Arkivsaksnr.: 03/00180 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0002/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: Reglement for bruk av datamaskiner innføres for Karlsøy folkebibliotek. Saksutredning: Det er mange som ønsker å bruke datamaskinene på biblioteket, og det har vist seg nødvendig å regulere bruken av disse. Vedlagte Reglement for bruk av datamaskinene ved Karlsøy folkebibliotek er utarbeidet av biblioteksjefen. Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Reglement for bruk av datamaskinene ved Karlsøy folkebibliotek Side 5 av 5

6 Sak 0002/03 Reglement for bruk av datamaskinene ved Karlsøy folkebibliotek! " " # $ % & # % Side 6 av 6

7 Sak 0003/03 LØYPEKJØRING Saksbehandler: Oddbjørn Ovesen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 02/01984 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0003/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: Ringvassøy IL, skigruppa tildeles kr ,-. Grønnliskaret Sportell tildeles kr 3 000,-. Belastes post , friluftsliv, driftstilskudd til private organisasjoner. Saksutredning: Ringvassøy IL, skigruppa søker om dekning av utgifter i forbindelse med løypekjøring. Innstilling til vedtak er i samsvar med tildeling tidligere år. Kultur- og oppvekstutvalget har som vilkår for tildeling krevd at rapport og kopi av kjørebok skal vedlegges søknaden. RIL har levert begge delene. Grønnliskaret Sportell søker om tilskudd kr 5 000,- til oppkjøring/merking av skiløype og brøyting av parkeringsplass sist vinter. KO har de siste årene tildelt midler til lag/organisasjoner og andre som har kjørt opp løyper for allmennheten. Dette er tiltak som har stor betydning både for trivsel og folkehelsen. Forslaget til vedtak er i tråd med tidligere tildelinger. Vedlegg: Rapport om løypekjøring fra RIL, skigruppa Kopi av kjørebok Søknad fra Grønnliskaret Sportell Side 7 av 7

8 Sak 0004/03 SØKNAD OM STØTTE TIL IRLAND - TUR Saksbehandler: Oddbjørn Ovesen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 02/02200 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0004/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: Karlsøy kommune støtter prosjektet med kr 5 000,-. Belastes post , kulturmidler. Beløpet utbetales når kopi av bestilte flybilletter sendes kultur- og oppvekstetaten. Saksutredning: Adam Glinn Nordin planlegger å gjøre en musikalsk reise til en festival i Irland. Manageren hans skal lage en dokumentarfilm om turen. Det søkes om kr ,- til dekning av flyturen og filmmateriell. Bakgrunn: Vurdering: Adam er en flink, ung musiker og komponist fra kommunen som virkelig brenner for musikken. Det blir spennende å følge hans videre utvikling. Vedlegg: Søknad fra Adam Glinn Nordin Side 8 av 8

9 Sak 0005/03 ERSTATNING AV KLÆR Saksbehandler: Else Sørensen Arkiv: 27 Arkivsaksnr.: 02/01246 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0005/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: 1 Klær som bli ødelagt som følge av hendige uhell erstattes ikke. 2 Dersom kommunen har vist uaktsomhet gis erstatning i forhold til skadens omfang. 3 Kultur- og oppvekstetaten avgjør om kommunen er erstatningspliktig. 4 Avgjørelsen kan ankes til KO. Saksutredning: Karlsøy kommune har ikke forsikring som dekker opp for klær som barn får ødelagt/skadd i skole- og barnehage sammenheng. For å ha et referansegrunnlag på hva som er vanlig er 3 andre kommuner forespurt. De hadde heller ikke en slik forsikring. Bakgrunn: Søknad fra en foreldre om å få erstattet en kjeledress som var skadet i en barnehage. Vurdering: Siden kommunen ikke har slik forsikring vil det ikke være automatikk i at klær blir erstattet. Det er ikke uvanlig at barn får rifter og flenger i klær under lek og andre aktiviteter uansett hvor de oppholder seg. Dette må betraktes som hendige uhell som ikke kommunen skal ha erstatningsansvar for. En annen sak er om kommunen har vist uaktsomhet med for eksempel å ha arbeids-/anleggsområder som ikke er gjerdet inn, ikke fulgt opp HMS regler /rutiner med å etterse at ikke maling og andre skadelige væsker står tilgjengelig samt å påse at skarpe gjenstander/ting ikke er i lekeområdet. Klær som blir ødelagt der kommunen kan lastes for uaktsomhet bør erstattes i forhold til den skaden som er påført. Vedlegg: Side 9 av 9

10 Sak 0006/03 Side 10 av 10

11 Sak 0007/03 SKOLENES ÅRSMELDING 2001/2002 Saksbehandler: Else Sørensen Arkiv: 151 &14 Arkivsaksnr.: 02/02199 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0007/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: Skolenes årsmeldinger tas til orientering. Saksutredning: Årsmeldingene er en oppsummering av hvordan skolen har fungert i meldingsåret. Den setter ord på det som har vært vesentlig for skolen i meldingsåret og kommuniserer det ut til de involverte parter. I det byråkratiske systemet er årsmeldingene et skriv som blir tatt til orientering. De reelle behov skolene har for å få ordnet opp i ting må følge formell byråkratisk saksgang Skolene står fritt i å utforme sin årsmelding. Det eneste som ligger av føringer er at Kulturog oppvekstsjefen ber om at om at enkelte områder, som kommunen eller skolene har satset spesielt på, blir fokusert. For dette meldingsåret har en bedt om at skolene skulle gi tilbakemelding på: Om datasatsningen i lærerkollegiet har gitt økt databruk i undervisningssammenheng. Hvordan trivselsundersøkelsene (Hansnes) og atferdsprosjektene (Vannvåg og Vannareid) fungerer. Hvilke spesielle opplegg som er gjennomført. Når det gjelder data er det over 2 skoleår avsatt tid til at lærerne skulle arbeide med desentralisert datakurs levert av AV-sentret i Volda. Kommunen har også betalt studieavgiften og stilt opp med lokal veileder. Trivselsundersøkelsene og atferdsprosjektene har sitt utspring i at skolene har vært aktører i det nasjonale prosjektet SAMTAK som bl.a. fokuserer på atferd og samhandling. En oversikt over spesielle tiltak i skolenes virksomhet forteller også noe om hvilke veivalg den enkelte skole tar. Som en ser av årsmeldingene har disse punktene fått ulik oppfølging. Den ulike vektleggingen tilskrives både praktisk arbeid rundt årsmeldingen og innholdsmessige forskjeller mellom skolene. Vannareid- og Vannvåg skole hadde for eksempel laget sine årsmeldinger før henvendelsen fra Kultur- og oppvekstetaten gikk ut, mens Karlsøy - og Stakkvik skole ikke har samme fokus på atferd som de andre skolene. Rektorene vil imidlertid være tilstede når årsmeldingene behandles og vil gi utfyllende opplysninger til Kultur- og oppvektsutvalget. Side 11 av 11

12 Sak 0007/03 Utover dette vil en etaten ikke kommentere de enkelte årsmeldinger. En ønsker i stedet å si noe om hvordan en tolker Karlsøyskolene med de input årsmeldingene gir og den kjennskap en har fått gjennom skoleåret. Bakgrunn: Vurdering: Skole-hjemsamarbeidet fungerer med at foreldrene er engasjert både mot skolene og Kulturog oppvekstetaten. Skolene inviterer foreldrene på tilstelninger og har de med som reelle samarbeidsparter i mange sammenhenger. Skolene er et stabilt møtested i lokalområdet. De fører videre tradisjonene med arrangement rundt høytid og andre merkedager og har bl.a. i samarbeid med kulturskolen bidratt til at en er kommet nærmere L97 sin intensjon om skolen som bygdas kulturelle knutepunkt. Vurdering av hvordan skolen fungerer fysisk og sosialt blir vektlagt både overfor elevene og de voksne i skolesamfunnet. Dette fører til en kontinuerlig prosess der feil og mangler forsøkes korrigert med at en setter inn målrettede tiltak/aktiviteter. Det faglige har vært koordinert inn i trivelige sosiale sammenhenger der samhandling elev/elev og elev/voksne er vesentlig. Dette øker ikke bare respekten for hverandre, men bygger også opp relasjoner og arbeidsmåter som gir uttelling i arbeidslyst og bedre faglig kvalitet. Noe av skoleutviklings-samarbeidet koordineres fra Kultur-og opplæringsetaten og formes ut i nettverksmøter der de enkelte skolene er representert. Også dette året har læringsmiljø og lese-/skriveopplæring vært fokusert. I tillegg har hver enkelt skole alene eller i samarbeid med naboskolen utviklingsarbeider som er tilpasset deres behov. Skolene/lærerne må berømmes for at de legger inn den ekstra innsatsen som skal til for å være en skole i utvikling. Om en nevner ulemper med merarbeid og kaossituasjoner, så har en også fordeler med nytenkning, engasjement og inspirasjon. Utviklingsarbeidet på data i skolen er eksempel på hvordan et målbevisst arbeid har vunnet fram. IKT er blitt et hjelpemiddel skolene ikke kan være foruten. Vedlegg: Årsmeldingene fra skolene. Side 12 av 12

13 Sak 0008/03 RAMMETIMETALL 2003/2004 Saksbehandler: Harald Myreng Arkiv: B14 Arkivsaksnr.: 03/00167 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0008/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: 1. Grunnskolens rammetimetall for skoleåret 2003/2004 fastsettes slik: a) Rammetimetallet (antall årstimer) til den enkelte skole tildeles slik som beregnet i saksframlegget. b) Til spesialundervisning, gruppedeling, klassedeling, særskilt tilpasset opplæring og uforutsatte tiltak tildeles 6650,0 t/år ( 175 t/ux38u) c) Rammetimetallet skal brukes til ordinær undervisning, noe spesialundervisning, særskilt tilrettelagt undervisning, styrkningstiltak, klasse- /gruppedeling, kontaktlærer, rådgiverfunksjonen, klassestyrerfunksjonen og til avspassering for lærere som har vært på leirskole/ekskursjon. 2. Veiledning/opplæring IKT, 10 % av hel lærerstilling 3. Ressurser til førskolebarn med spesielle problem tildeles 988,0 t/år. 4. U-delte skoler tildeles en ekstraressurs på 38 t/år. 5. Det avsettes en ekstraressurs på 4 t/u ( 37,5 deler ) i 38 uker til OT-tjenesten. 6. Samareidsutvalget kan endre fordelingen av rammetimetallet mellom små- /mellomtrinnet og ungdomstrinnet. 7. 1/5 av spesialundervisningsressursen (10% av kommunalt timetall) på små- og mellomtrinnet og 1 t/u på ungdomstrinnet skal diponeres på en slik måte at de kan omdisponeres/frigjøres i løpet av skoleåret for å løse problemer som måtte oppstå. 8. Det delegeres til kultur- og oppvekstsjefen å justere rammetimetallet ved den enkelte skole hvis elevtallet endrer seg fram til skolestart. 9. Det delegeres til kultur- og oppvekstsjefen å godkjenne skolens disponering av ressursramme. Jfr. Rundskriv F- 45/01 pkt. 2.2 Saksutredning: Kommunestyret vedtok i K-sak 94/93 at beregningsreglene i rundskriv F-3/85 skal legges til grunn for beregning av rammetimetallet til den enkelte skole. I 1994 fikk skoleverket en ny arbeidstidsavtale som innebar at rammetimetallet i ungdomsskolen skulle reduseres med 2,5 t/u pr. klasse. Kommunestyret vedtok i K-sak 81/01 at rammetimetallet skulle reduseres med 0,5 t/u pr. klasse med virkning f.o.m. skoleåret 2002/2003. Opplæringslovens 8-3 er lagt til grunn for beregning av klassetallet for den enkelte skole. Av opplæringslovens 8-4 fremgår det at det skal være 2 pedagoger når det er mer enn 18 elever i 1. klasse. Side 13 av 13

14 Sak 0008/03 Det som er nevnt ovenfor danner grunnlaget for beregning av rammetimetallet til den enkelte skole. A. FOR BARNETRINNET FINNER EN RAMMETIMETALLET VED Å SUMMERE FØLGENDE KOMPONENTER: 1. Kommunens vedtatte timetall(summen av undervisningstimetallet pr.uke til hver klasse) 2. Spesialundervisningsressurs ( = 10% av vedtatt timetall) 3. Elevressurs( beregnes ut fra disse faktorer: elevtall, skoletype, og antall årskull ved skolen egen tabell i F-3/85). B. RAMMETIMETALLET FOR UNGDOMSSKOLEN 1. For skoler mellom 45 og 90 elever: Uketimetall: 100 timer pluss 1 time pr.elev 2. For skoler med færre enn 45 elever finner en rammetimetallet i egen tabell i F-3/85. Rammetimetallet skal brukes til vanlig undervisning, gruppedeling, særskilt individuell undervisning, spesialundervisning, klassestyrertjeneste, rådgivertjeneste og avspassering for lærere som har vært på leirskole etc. For Stakkvik skole må en foreta en tillemping til kriteriene i F-3/85 når det gjelder beregning av elevressursen. Grunnen til dette er at tabellen for elevressursen ikke sier noe om skoler som har åtte årskull. Til spesialundervisning/særskilt tilpasset opplæring/assistenthjelp er det avsatt en kronebeløp i budsjettet tilsvarende 175 lærertimer pr. uke. I denne sammenhengen settes 2 assistenttimer = 1 lærertime. Ved fjorårets tildeling var planen at mer av spesialundervisningsressursen skulle tildeles til særskilt tilpassset opplæring, men p.g.a. at PPT tilrådde et langt større timetall en vi hadde til disposisjon ble det lite timer å fordele til skolene. Ved å tildele mer av spesialundervisningsressursen til særskilt tilpasset opplæring vil skolen kunne gi et mer fleksibelt undervisningstilbud til alle elevene. For at dette skal lykkes må minst mulig av denne ressursen tilknyttes enkeltvedtak. KO er kjent med at det var søknader på flere spesialundervisningstimer enn det som ligger i budsjettet. De søkte derfor Kommunestyret om en ekstraressurs tilsvarende 100 lærertimer pr. uke. Formannskapet fant ikke i.f.m. budsjettbehandlingen for 2003 ressurser til å øke spesialundervisningspotten. Karlsøy kommune har siden Reform 94 ble innført bevilget 114 lærertimer pr. år til oppfølgingstjenesten(ot). Oppfølgingstjenesten er det fylkeskommunen som har ansvaret for. Side 14 av 14

15 Sak 0008/03 Tanken bak den kommunale bevilgningen er å følge opp elever fra Karlsøy kommune som har problemer/slutter i den videregående skole. KO må vurdere om denne ressursen heller skal brukes til styrking av rammetimetallet i grunnskolen. ELEV- OG KLASSETALL VED DE ENKELTE SKOLENE: A. HANSNES SKOLE a) Barnetrinnet : 89 elever - 5klasser b) Ungdomstrinnet: 67 elever - 3 klasser Elevene fordeler seg på de enkelte årskull slik: 1. årsk. 2. årsk. 3.årsk 4. årsk 5. årsk. 6.årsk 7.årsk 8.årsk 9.årsk 10.årsk I ledd står det følgende: Når skoleåret tek til, kan ein klasse i grunnskolen ikkje ha meir enn - 12 elevar når det er fire årskull eller meir i klassen - 18 elevar når det er tre årskull i klassen - 24 elevar når det er to årskull i klassen - 28 elevar når det er eitt årskull i klassen i 1.-7.klasse - 30 elavar når det er eit årskull i klassen i klassetrinn. Dette medfører at 3. og 4.årskull blir slått sammen til en klasse med 23 elever. Hvis elevtallet øker med 2,vil klassen bli delt. 6. og 7.årstrinn blir også slått sammen til en klasse med 22 elever. Elevtallet må øke med 3 for at klassen må deles. B. VANNAREID SKOLE a) Barnetrinnet: 32 elever - klasser b) Ungdomstrinnet: 21 elever 2 klasser Elevene fordeler seg på de enkelte årskull slik: 1.årsk. 2.årsk. 3.årsk. 4. årsk. 5.årsk. 6.årsk. 7.årsk. 8.årsk. 9.årsk. 10.årsk Dette medfører at 1. og 2.årskull utgjør en klasse med 11 elever, 3. og 4. årskull utgjør en klasse med 10 elever og og 7.årskull vil utgjøre en klasse med 11 elever. For ungdomsskolen er det mest naturlig at 9. og 10.årskull slås sammen til en klasse. C. VANNVÅG SKOLE a) Barnetrinnet : 50 elever 3 klasser b) Ungdomstrinnet: 16 elever 1 klasse Side 15 av 15

16 Sak 0008/03 Elevene fordeler seg på de enkelte klassetrinn slik: 1.årsk. 2.årsk. 3.årsk. 4.årsk. 5.årsk. 6.årsk. 7.årsk. 8.årsk. 9.årsk. 10.årsk Dette medører at 1.og 2.årskull vil utgjøre en klasse med 16 elever, 3. og 4. årskull vil utgjøre en klasse med 16 elever og 5., 6. og 7.årskull vil utgjøre en klasse med 18 elever. Små- og mellomtrinnet vil bli 4-delt hvis elevtallet øker med EN på 5.-7.årskull. D.STAKKVIK SKOLE - 3 klasser a) Barnetrinnet 24 elever c) Ungdomstrinnet : 6 elever Elevene fordeler seg på de ulike årskull slik: 1.årsk. 2.årsk. 3.årsk. 4.årsk. 5.års. 6.årsk. 7.årsk. 8.årsk E. KARLSØY SKOLE U-delt skole med 7 elever. Elevene fordeler seg på de enkelte årstrinn slik: 1.årsk. 2.årsk. 3.årsk. 4.årsk. 5.års. 6.årsk. 7.årsk BEREGNING AV RAMMETIMETALLET FOR DEN ENKELTE SKOLE: HANSNES SKOLE Små- og mellomtrinnet: Kommunalt vedtatt timetall 116,0 t/u Spesialundervisningsressurs 12,0 t/u Elevressurs 19,5 t/u Sum: 147,5 t/u Fradrag 5 klasser ( 0,5x5) 2,5 Netto: 145,0 t/u Antall årstimer: 145,0 x37u = 5.365,0 t/u Ungdomstrinnet: Timer iflg F-3/85 167,0 t/u Red. iflg.lesepliktavt 7,5 t/u Red. for 3 klasser 1,5 t/u 9,0 Sum 158,0 t/u Antall årstimer: 158 t/u x 37 u = 5.846,0 t/år Side 16 av 16

17 Sak 0008/03 VANNAREID SKOLE Små-og mellomtrinnet: Kommunalt vedtatt timetall 69,0 t/u Spesialundervisningsressurs 7,0 Elevressurs 11,0 Sum 87,0 t/u Red. for kom.vedtak,( 0,5x3) 1,5 t/u Netto 85,5 t/u Antall årstimer: 85,5 t/u x 37u = 3.163,5 t/år Ungdomstrinnet: Timer iflg. tabell 81,0 t/u Red. for lesepliktav. (2,5 x 2) 5,0 t/u Red. kom vedtak (0,5 x2) 1,0 6,0 Netto 75,0 t/u Antall årstimer: 75,0 t/u x 37 u 2.775,0 t/år VANNVÅG SKOLE Små- og mellomtrinnet: Kommunalt vedtatt timetall 69,0 t/u Spesialundervisningsressurs 7,0 Elevressurs 16,5 Sum 92,5 t/u Red. for kom. vedtak ( 0,5 x 3) 1,5 Netto 91,0 t/u Antall årstimer: 91 t/u x 37 u 3.367,0 t/år Ungdomstrinnet: Timer iflg. tabell 66,0 t/u Red. for lesepliktavt 2,5 t/u Red. for kom. vedtak 0,5 t/u 3,0 t/u Netto 63,0 t/u Antall årstimer: 63,0 t/u x 27 u 2.331,0 t/år. STAKKVIK SKOLE. Kommunalt vedtatt timetall 78,0 t/u Spesialundervisningsressurs 8,0 Elevressurs 11,5 t/u Sum 97,5 t/u Red. for kom. vedtak (0,5 x3) 1,5 Netto 96 t/u Antall årstimer :96,0 t/u x 37u = 3.552,0 t/år Side 17 av 17

18 Sak 0008/03 KARLSØY SKOLE Kommunalt vedtatt timetall 27,0 t/u Spesialundervisningsressurs 3,0 Elevressurs 5,0 Sum 35,0 t/u Red. for kom.vedtak 0,5 Netto 34,5 t/u Antall årstimer: 34,5t/u x37u 1.276,5 t/år Side 18 av 18

19 Sak 0009/03 SPESIALUNDERVISNINGSRESSURSER - NYTT SYSTEM FOR FORDELING MELLOM SKOLENE Saksbehandler: Harald Myreng Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 03/00245 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0009/03 Kultur- og oppvekstutvalget Rådmannens innstilling: Saksutredning: KO delegerte (sak 12/02) til kultur- og oppvekstsjefen å fatte vedtak på søknader om spesialundervisning og tilpasset opplæring. For dette skoleåret kom den inn søknader på langt flere timer enn det som var bevilget til formålet. KO søkte derfor kommunestyret om å få styrket spesialundervisningsressursen med ytterligere 100 t/u. Kultur- og oppvekstsjefen vurdering er at en ikke fikk en rettferdig fordeling av denne ressursen mellom skolene. En av grunnene til dette var at PPT gav tilråding på flere timer enn det som var bevilget. For å komme videre i arbeidet med å finne fram til en mer rettferdig fordeling av nevnte ressurs har vi behandlet dette temaet på to rektormøter. Leder av PPT Øystein Lund har vært en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Målet er at denne ressursen kan brukes på en mer fleksibel måte og at den derved kan komme flere elever til gode. Lund presiserte at elever ikke har krav på timer, men på utbytte. Han hjalp oss også å rydde i begrepene spesialundervisning og tilpasset opplæring. Iflg. Lund er Tilpasset opplæring: - styrking av ordinær opplæring( strukturering, organisering, progresjon, sosial samhandling, arbeidsmenge, arbeidsmåte, valg av læremidler) - spesialundervisning( enkeltvedtak, IOP med vesentlig avvik fra fagplanene i L97) Det er mange modeller som kan brukes for å fordele ressursen mellom skolene. F.eks fordele den prosentvis i forhold til klassetall eller elevtall. Hvis det er en eller flere tunge elever på en skole, vil denne modellen være urimelig. På rektormøtet ble vi enige om følgende prinsipper for bruk av ressurspotten på 175 t/u. 1. Timetallet for de mest ressurskrevende elevene beregnes først. Restpotten brukes på styrkingstiltak og fordels på skolene. 2. Ut fra de sakkyndiges utredninger og andre vurderinger som legges fram skal det tas stilling til antall lærertimer som kan gjøres om til assistenttimer. Assistentene følges opp med veiledning. Side 19 av 19

20 Sak 0009/03 3. De tunge elevene kommer inn under begrepet spesialundervisning. Her skal formell saksgang følges. Kultur- og oppvekstsjefen gjør vedtak. 4. Timer som går til styrking av ordinær opplæring fordeles av rektor. Rektorene har fått i oppdrag å informere lærere og foreldre om de nevnte prinsipper. Målet med opplegginger har vært at minst mulig av potten skulle bindes opp i enkeltvedtak for derved å få flere timer som kan brukes mer fleksibelt. Om vi lykkes med omleggingen får vi se når vi får inn alle søknadene. Side 20 av 20

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Møterom Teknisk etat, Hansnes Møtedato: 04.03.2003 Tilstede på møtet: Linda Myrseth, Gunn Anita Kirkefjord, Asle Cebakk, Laila B.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/04 04/00218 MELDING OM BARNEHAGESITUASJONEN FOR 2004/05

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/04 04/00218 MELDING OM BARNEHAGESITUASJONEN FOR 2004/05 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Vannvåg forretningsbygg Møtedato: 17.03.2004 Tid: kl. 09.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Andreas Mortensen og Svein O. Pettersen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Andreas Mortensen og Svein O. Pettersen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Vannvåg forretningsbygg Møtedato: 17.03.2004 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Andreas Mortensen og Svein O. Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/03 02/00540 SØKNAD OM PERMISJON FRA HANSNES SKOLE FOR Å DRA PÅ KLASSETUR ETTER MUNTLIG EKSAMEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0012/03 02/00540 SØKNAD OM PERMISJON FRA HANSNES SKOLE FOR Å DRA PÅ KLASSETUR ETTER MUNTLIG EKSAMEN Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Vannvåg barnehage : 29.04.2003 Tid: Kl. 09.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46017 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/03 03/01079 RESTFORDELING AV IDRETTSMIDLER FOR KLAGE PÅ VEDTAK.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0057/03 03/01079 RESTFORDELING AV IDRETTSMIDLER FOR KLAGE PÅ VEDTAK. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 15.12.2003 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746017 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 15.12.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Asle Cebakk, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv Skogvold og Kjell Lekang.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv Skogvold og Kjell Lekang. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Kommunestyresalen, Øyrike, Hansnes Møtedato: 01.03.2005 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Andreas Mortensen, Freddy Sørensen, Liv

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato 29.05.12 Referanse Vår saksbehandler Bjørn H. Henriksen Unntatt offentlighet.: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Formannskap

Formannskap LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Bjørn Henriksen Møtedato Formannskap 15.05.14 Saknr. Tittel: Saknr. Tittel: 38/14 Rammetimetallstildeling - skoleåret 2014/2015.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 14.11.2003 Tilstede på møtet: Egil Fjellstad, Asle Cebakk, Berit Nyheim, Liv Skogvold og Freddy Sørensen. Faste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0041/03 02/00420 ENDRING AV ÅPNINGSTIDER I STAKKVIK BARNEHAGE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0041/03 02/00420 ENDRING AV ÅPNINGSTIDER I STAKKVIK BARNEHAGE Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: HANSNES KRO : 11.11.2003 Tid: KL. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 017 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0010/05 05/00246 SKOLEFRITIDSORDNINGA FOR SKOLEÅRET 2005/06

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0010/05 05/00246 SKOLEFRITIDSORDNINGA FOR SKOLEÅRET 2005/06 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen, "Øyrike", Hansnes : 06.06.2005 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746017 Varamedlemmer møter

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: HANSNES KRO Møtedato: 11.11.2003 Tilstede på møtet: Asle Cebakk, Liv Skogvold, Berit Nyheim, Egil Fjellstad Faste medlemmer: Asle

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Storfjord rådhus Dato: 24.03.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tid: 0900 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset : 27.05.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Harrieth Nornberg, Anita Ytterland, Asle Cebakk, Laila B. Johansen og Linda Myrseth.

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Harrieth Nornberg, Anita Ytterland, Asle Cebakk, Laila B. Johansen og Linda Myrseth. KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Vannvåg barnehage Møtedato: 29.04.2003 Tilstede på møtet: Harrieth Nornberg, Anita Ytterland, Asle Cebakk, Laila B. Johansen og Linda

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 02/2011 Dato: 4. januar 2011 Saksnr.: 201100004-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til skolene SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

Detaljer

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 5/2009 Dato: 7. januar 2009 Saksnr.: 200900009-5 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Asle Cebakk, Marit Sørensen, Mona Sørensen, Kristian Eldnes, Freddy

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 Rundskriv Rundskriv nr.: 02/ 2012 Dato: 17. januar 2012 Saksnr.: 201200020-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Rundskriv Rundskriv nr.: 3/2015 Dato: 6. januar 2015 Saksnr.: 201500011-3 Saksbehandler: LIAG Emnekode:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - "FØRSKOLE".

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 4/15 15/269 TILBUD OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE - FØRSKOLE. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2016/4014-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Skolenes årstimer 2016/2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: TEKNISK ETAT`S MØTEROM Møtedato: 20.06.2003 Tilstede på møtet: Trond Svendsen, Mona Sørensen, Halvard Karlsen, Mari-Ann Myrvng, Egil Fjellstad

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2014 Tilstede på møtet: Gunn Hansen, Asle Cebakk, Arnulf Mortensen, Marit Sørensen, Roger Sørensen, Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 06/1790 VIDEREFØRING AV STUDIESENTER SALTEN FOR 2008 OG 2009 - KOMMUNAL FIN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/08 06/1790 VIDEREFØRING AV STUDIESENTER SALTEN FOR 2008 OG 2009 - KOMMUNAL FIN Steigen kommune Utvalg: STEIGEN FORMANNSKAP Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 07.05.2008 Tid: Kl. 10:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Samarbeidsutvalget, Grødem skole

Samarbeidsutvalget, Grødem skole Type møte MØTEINNKALLING Samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/ klokke Onsdag 01.04.09 kl. 18. 19.30 Personer Forfall Referent Leder SU : Kristine Enger poltisk repr. FAU: Linda Abrahamsen, Kathrine Edland

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/3177-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall 2011-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling Grunnskolene

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommune Oppvekst og kultur Saksmappe: 2009/3525-4 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Skolenes årstimer 2009-2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Grunnskolene i Fosnes tildeles

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG FREMMET VIA MINSAK.NO FLERE LÆRERE I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 26/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/14 14/221 AVSTEMMING AV TILSKUDD SENTRUM BARNEHAGE SA - REGNSKAP 2013 MOT BUDSJETT VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Møtedato: 17.09.2014 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING. Side1. Utvalg: Kontrollutvalget Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Naustet, Rådhuset Dato: 07.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Vararepresentanter møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 56 15 80 25. Side1 Side2

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2012/3754-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall Fosnes 2012-2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager TILLEGGSSAKSLISTE Kommunestyret Dato: 17.02.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE 16/11 11/00879 1 17/11 11/00913 1 Ny finansieringsordning

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2016 Tilstede på møtet: Mona Pedersen, Parabaran Rajalingam, Eskild Johansen, Jostein Richardsen, Frank pettersen, Freddy

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2014/3068-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Skolenes årstimer 2014/2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Sommerskole i Lunner. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/151 Lnr.: 1455/17 Ark.: 0 Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie Sommerskole i Lunner Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Det innføres ikke frivillig sommerskole i Lunner Side 1

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 16. pktpber 2007. Tid: 10.00-12.00. Til stede på møtet: AP Torfinn Reginiussen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen.

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. PROTOKOLL Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Nye administrasjonsbygg, møterom 2. etasje Møtedato: 27.01.2005 Tilstede på møtet: Bjørn Lian ( møteleder), Anne-Mary Cebakk, Villy Mikkelsen og Gunn Hansen. Forfall:

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Hovedutvalg Helse og oppvekst har møte kl Møtested: Aure Rådhus - møterom 2

Hovedutvalg Helse og oppvekst har møte kl Møtested: Aure Rådhus - møterom 2 Aure kommune Møteinnkalling Hovedutvalg Helse og oppvekst har møte 12.09.2007 kl. 13.00 Møtested: Aure Rådhus - møterom 2 Eventuelle forfall skal meldes servicekontoret på Tustna, tlf. 71 52 26 02. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 29.11.2011 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET Orientering fra oppvekstenheten før sakene behandles: - Folldal skole orienterer om elev- foreldre-

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen, Jostein Richardsen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Driftsutvalg Møtested: FUGLØYFJORDEN 1. ETASJE NORD Møtedato: 22.04.2005 Tilstede på møtet: Leif Krøyserth, Mari-Ann Myrvang, Kjellaug Klemetsen, Leif Viggo ditlefsen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 12/194

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 12/194 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 12/194 DELEGASJONSSAKER 2012 Rådmannens forslag til vedtak: De fremlagte sakene avgjort av administrasjonen tas til orientering.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: Johnny

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 Saksnr. Utvalg Møtedato NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN Rådmannens innstilling 1. Ny tildelingsmodell

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: KANTINA I BANKTUN Møtedato: 17.10.2003 Tilstede på møtet: Bjørnar Løvvold, Mona Sørensen, Inge Robertsen, Halvard Karlsen, Mari- Ann Myrvang,

Detaljer

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003

SAKSLISTE 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0016/03 03/00635 REFERATSAKER 0017/03 03/00627 STATSTILSKUDD TIL BARNEHAGER - NYE SATSER FRA 01.08.2003 0018/03 03/00628 "DEN KULTURELLE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1

Saksframlegg. Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksframlegg Ark.: 216 A24 Lnr.: 8726/16 Arkivsaksnr.: 16/1634-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "TIDLIG INNSATS" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Tidlig innsats» utarbeidet

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 09.03.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO)

ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Vedlegg1 ELEV SJEKKLISTE FOR TILPASSET OPPLÆRING (TPO) Sjekklisten fylles ut av kontaktlærer to ganger i året innen 1.11. og 1.5. Sjekklisten arkiveres i elevmappe. Ved avvik sendes kopi til rektor. Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 11.06.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR Skånland kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 12.11.2013 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77089510 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 STEIGEN KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, leinesfjord Møtedato: 20.05.2009 Tid: Kl. 09:00 Kl. 09:00-09:30: Generalforsamling i Steigen Vekst. Eventuelle forfall, samt

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. RANHEIMSPROSJEKTET FORSØK MED TILPASSET SKOLESTART Arkivsaksnr.: 07/39942

Saksframlegg. Trondheim kommune. RANHEIMSPROSJEKTET FORSØK MED TILPASSET SKOLESTART Arkivsaksnr.: 07/39942 Saksframlegg RANHEIMSPROSJEKTET FORSØK MED TILPASSET SKOLESTART Arkivsaksnr.: 07/39942 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering Saksfremlegg - arkivsak 07/39942 1 Bakgrunn for saken

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:30 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 29.08.2017 Tid: 08:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen

FAUSKE KOMMUNE. 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen r------~-- ----------- i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/7521 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1788 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandiede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 055/11 I

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/03 03/00641 SØKNAD OM FINANSIERING AV NÆRMILJØANLEGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/03 03/00641 SØKNAD OM FINANSIERING AV NÆRMILJØANLEGG Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KULTUR- OG OPPVEKSTUTVALGET Møtested: Vannareid, nærmere beskjed på hvilket sted vil det bli gitt beskjed om senere. Møtedato: 17.06.2003 Tid: kl. 10.00 Eventuelt

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.03.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteprotokoll Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2.etg, Kommunehuset Dato: 27.03.2012 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Børre

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen.

Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. Statistikk om grunnskolen Her finner du en oppsummering av statistikken om elever og ansatte i grunnskolen. STATISTIKK SIST ENDRET: 14.12.2016 All statistikk i GSI-tall I GSI finner du statistikk om grunnskolen

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og omsorg Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 09.06.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Halvorsen Kaasen Medlem

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2013/1981-7 Saksbehandler: Svein-Arild Rye Saksframlegg Spesialundervisning og. Oppfølging av rapport fra KomRev Trøndelag IKS og kommunestyrets vedtak

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhust, Kjøpsvik : 06.07.2017 Tid: 10:00-15:45 Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer