Teknologi med glede eller skepsis?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknologi med glede eller skepsis?"

Transkript

1 Teknologi med glede eller skepsis? Eldrerådskonferanse 23. sept 2013 Virtuelt hjemmebesøk Rune Fensli Førsteamanuensis Senter for ehelse Universitetet i Agder UiA, Rune Fensli,

2 Temaer Hva er velferdsteknologi Trender og utfordringer for helse- og sosialtjenestene Hvorfor satses det på bruk av velferdsteknologi Eksempler på teknologi for enklere og tryggere hverdag Litt om Senter for ehelse Personvern og etiske problemstillinger UiA, ehelse,

3 Utfordringer for helse- og omsorgstjenestene: Eldrebølgen Mangel på arbeidskraft Økte kostnader Kan løses ved bruk av ny teknologi og nye måter å samarbeide på UiA, ehelse,

4 Noen trender Fokus på eldrebølgen og den «nye» generasjonen eldre 68 ere vil antagelig være avanserte teknologibrukere Eldre vil bo hjemme i eget hjem lengst mulig Bruk av teknologi for support og helsehjelp vil øke Tele-home-care medfører nye muligheter innen pasientbehandling og oppfølging Integrasjon av ulike teknologi-typer blir nødvendig, bla trygghetsalarmer Pasientenes medbestemmelse og egeninnsats øker Forutsetter pasientens tilgang til egen helseinformasjon Måling av medisinske data blir viktig personlig helsedagbok/egenjournal Frivillige tjenester blir viktig supplement til formelle nettverket OMSORGSPLAN 2015 St.meld. Nr 25 ( ) UiA, ehelse,

5 VELFERDSTEKNOLOGI - OMSORGSTEKNOLOGI Velferdsteknologi er teknologiske løsninger som enkeltindividet kan nyttiggjøre seg for økt egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet. Trygghets- og sikkerhetsteknologi Kompensasjons- og velværeteknologi Teknologi for sosial kontakt Teknologi for behandling og pleie (Omsorgsteknologi) er IT-løsninger som understøtter medisinsk behandling og pleie (behandlingshjelpemidler som: måling av O2-metning, blodtrykk, INR etc), der pasienter/pårørende og helsepersonell har behov for å dele informasjon på en sikker måte I fremtiden vil pasienten i større grad ha kommunikasjon med helse- og sosialtjenestene gjennom web-baserte løsninger Velferdsteknologi.2013

6 Senter for ehelse og omsorgsteknologi Fakultet for helseog idrettsvitenskap Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Et av toppsatsingsområdene for Universitetet i Agder UiA, Rune Fensli,

7 ehelse Lab et Mini helse-norge Høyteknologisk infrastruktur for samhandling UiA, Rune Fensli,

8 Pasienthjem/Smarthus anno 2020 Scenario: Aleneboende mann (Harald), 75 år Demo-rom for fremtidens omsorgsteknologi Flere aktiviteter sammen med industrielle partnere Trådløs overvåkning/monitorering av medisinske data Sensorer i rom og installasjoner Falldetektor Integrasjon av teknologiløsninger Tilgangsstyring og kontroll Deteksjon av endringer i bevegelsesmønstre mv Bruk av videobasert samhandling UiA, ehelse

9 «Bo trygt og godt hjemme» * Teknologi som bidrar til: selvhjulpenhet og selvstendighet øket sikkerhet og trygghet å gjøre hverdagen enklere å opprettholde sosiale kontakter og relasjoner å opprettholde fysisk aktivitet koordinert innsats mellom det uformelle og formelle hjelpeapparatet utsette og forebygge behov for hjelp fra de offentlige tjenester hjemme-hospitalisering og rehabilitering å frigjøre helsepersonell til faglig arbeid Behov for å: utvikle innovative og framtidsrettede løsninger gjennomføre organisatoriske endringer innen pleie og omsorg ved å ta i bruk teknologi *) Prosjekt 2012, Kristiansand kommune og Universitetet i Agder UiA, ehelse, 2013

10 TEKNOLOGI SOM KAN GJØRE HVERDAGEN ENKLERE Mobilitet i hjemmet, kunne bevege seg på egenhånd Pasientheis, trappeheis mv. Mestre hygieniske aspekter (toalettbesøk, vask/dusj) Dusj- og vaske roboter Varsling ved inkontinens for skifte ved behov (dag og natt) Fuktighetssensor i seng Kjøkken og matlaging/tilberedning Hev- og senkbart kjøkken Instruksjonsprogram på PC Smarthus funksjoner Styring av lys og varme Styring av dører Velferdsteknologi, 2013

11 Teknologi som bidrar til å gjøre personlig hygiene enklere Enkle installasjoner som nytt hel-automatisk toalett og robotstyrt dusj Medvirker til å mestre hygieniske aspekt på egenhånd Gir hjemmeboende stor grad av egenmestring Viktig også for personlig integritet Teknologi løsninger kan fås fra hjelpemiddelsentralen Ombygging kan også være aktuelt ut i fra private initiativ Hev-senkbart toalett med spyl og føn Robot-dusj under utvikling, Mektron AS UiA ehelse,

12 TEKNOLOGI SOM BIDRAR TIL ØKT SIKKERHET OG TRYGGHET Alarmer (varme/brann, komfyrvakt, vann, besøk av uvedkommende) Varsling ved unormale hendelser (fall, døgnrytme, aktiviteter etc) Tilkalling av hjelp (behov for assistanse eller pleie/omsorg) Sporing av personer utenfor hjemmet (demente som ikke finner veien hjem) Velferdsteknologi, 2013

13 Teknologi for å opprettholde sosial kontakt Tilgjengelige løsninger: Teknologi med utgangspunkt i kjente løsninger (facebook, skype o.l.) Må kunne tilpasses den enkeltes mestringsgrad (kognitiv svikt) Bidrar til koordinert hjelp og støtte for aleneboende Opprettholde kontakt med familie, venner og frivillige tjenester Det vil utvikles nye løsninger: Virtuelle tilsynsbesøk fra hjemmesykepleier Forutsetter sikker kommunikasjon Benyttes i dag i noen få Kols prosjekter Vil bli mer vanlig i fremtiden Velferdsteknologi, 2013

14 Personlig robot Selen Snorre (Paro) har blitt utviklet spesielt for personer med kognitiv svikt /demens Den kan virke beroligende og avstressende, samtidig som den gir en effekt av å være et levende dyr som trenger oppmerksomhet og omsorg Bruken av denne type roboter reiser viktige etiske diskusjoner UiA, ehelse, 2013

15 Spillteknologi for fysisk aktivitet Lambertseter sykehjem har tatt i bruk dataspill for fysisk aktivitet Dette kan også brukes for hjemmeboende eldre i form av rehabilitering over distanse NRK, Puls, UiA, ehelse, 2013

16 FLERE PERSONER MED DEMENS Betydelig økning i antall eldre som utvikler kognitiv svikt og demens Disse skal bo i eget hjem så lenge som mulig, også ved funksjonssvikt Aktuelle teknologiske løsninger: Huske-tavle, kalenderfunksjon Videobasert sosial kontakt og oppfølging- kan forhindre sosial isolasjon Smarthus installasjon for å skape trygghet-nær familie kan lettere følge opp Sosiale medier for koordinering av formelle og uformelle nettverk Overvåking/sporing for frihet til å bevege seg/gå tur under trygge forhold Fallforebyggende tiltak Velferdsteknologi, 2013

17 Fall i hjemmet Årlig opplever om lag 30 % av alle over 65 år og 50 % av alle over 80 år å falle Fallulykker forårsaker årlig hofteleddsbrudd hos ca personer over 65 år Av disse er 8 av 10 kvinner Årsaker kan være svimmelhet, dårlig motorikk, epilepsi, lavt blodsukker mv Viktig med automatisk alarmering og hjelp innen 30 min Ny teknologi er under utvikling, men det er dårlig pålitelighet i løsningene UiA, Rune Fensli,

18 Robot teknologi inntar hjemmet Robot støvsuger kan forenkle renholdet (enkelt og rimelig) Kan kjøpes som typisk hvitevarer Men representerer den en risiko for fall hos eldre? Personlige roboter er under utvikling Robot-støvsuger Giraffe robot UiA, ehelse Kompai robot

19 Sporing av demente Aftenposten Aftenposten Lovendring fra 2013 muliggjør bruk av GPS teknologi for personer uten samtykke kompetanse UiA, ehelse

20 Næromsorgen hvem er det? Pårørende Frivillig sentral Naboer Pasienten Foreninger Venner UiA, ehelse, 2012

21 De eldre overtar Facebook Kan vi opprettholde kontakt med familie og venner også på våre gamle dager? UiA, Rune Fensli,

22 TEKNOLOGI ERSTATTER IKKE BEHANDLING, PLEIE OG OMSORG AV PASIENTEN Teknologi kan være et effektivt verktøy for helsetjenestene Teknologi kan være vanskelig å bruke Det er farlig å utvikle helseteknologiske løsninger kun basert på teknikkens premisser og muligheter Brukerne må være delaktige i utviklingen Brukerne må se klare fordeler i teknologi bruk Ny teknologi er med på å endre vår hverdag Velferdsteknologi, 2013

23 Teknologi er verktøy som effektivt skal understøtte medisinsk behandling, pleie og omsorg. UiA, ehelse

24 EU-Project Norwegian Partners: Municipality of Lillesand and Municipality of Vennesla University of Agder Project coordinator: Knutepunkt Sørlandet Local Project Title: «Grandma on web» Interreg IVB North Sea Region Programme

25 United4HealthProject and Norwegian Partners UNIversal solutions in Telemedicine Deployment for European HEALTH care ICT PSP call identifier: CIP-ICT PSP ICT PSP Theme/objective identifier: ICT for Health, Aging well and Inclusion Grant agreement no: UiA, ehelse 2013

26 Pasientens hjemme-utstyr Dette er «Behandlingshjelpemidler» Video konferanse høyttaler HD video kamera Spirometri Pulsoksymetri UiA, Rune Fensli,

27 Virtuelle hjemmebesøk Pasientene får oppfølging hjemme over video-møte Virtuelt hjemmebesøk UiA, ehelse

28 ETISKE UTFORDRINGER Brukermedvirkning, medbestemmelse-personvern Teknologibruk versus omsorg Følelsen av overvåkning og å bli kontrollert «bli våket over» Sporing av demente versus låste dører (GPS og elektronisk armbånd) Mestring av ny teknologi versus fremmedgjøring Elektronisk overvåkning: Forebygger og gir frihet Medfører positiv menneskelig kontakt ved detekterte alarmer Når er det viktig å iverksette et tiltak (tidlig nok) Velferdsteknologi, 2013

29 Uklart mulighetsrom Etikk Juridiske begrensninger Jus Sikkerhet Teknologiske muligheter UiA, ehelse

30 Personlig integritet Innebærer respekt for menneskeverd Innebærer personvern Pasienten har en selvbestemmelsesrett Skal selv ta avgjørende valg og må ta ansvar for egen helse Ønsker ikke å eksponere helseproblemer overfor andre Krenkelse av personlig integritet dersom noen røper opplysninger Viktig at teknologi ikke virker stigmatiserende UiA, ehelse, 2012

31 Nytte og glede av teknologiske hjelpemidler Kunne bo hjemme lenger - trygghet Økt grad av selvstendighet trenger mindre hjelp Reduserer isolasjon og ensomhet Større grad av frihet Klarer seg bedre i hverdagen (påminnelser og huskehjelp) Holde seg oppdatert på dag/dato, dag/natt, gjøremål Redusere ulykker i hjemmet (fall, brann.) Redusere antatt profesjonelle hjelpere Får raskere og mer relevant hjelp (automatiske alarmer etc) Avlastning for familien UiA, ehelse, 2013

32 Trygghet i hjemmet UiA, ehelse

Omsorgsteknologi og etiske utfordringer Etikkledernettverk den 27. og 28. mars 2012

Omsorgsteknologi og etiske utfordringer Etikkledernettverk den 27. og 28. mars 2012 Omsorgsteknologi og etiske utfordringer Etikkledernettverk den 27. og 28. mars 2012 Rune Fensli Førsteamanuensis Universitetet i Agder Fakultet for Teknologi og realfag Email: rune.fensli@uia.no Senter

Detaljer

16.05.2013. Senter for ehelse og omsorgsteknologi. ehelse Lab et Mini helse-norge. Smarthus med sensor-teknologi. ehelse

16.05.2013. Senter for ehelse og omsorgsteknologi. ehelse Lab et Mini helse-norge. Smarthus med sensor-teknologi. ehelse Senter for ehelse og omsorgsteknologi Fakultet for helseog idrettsvitenskap Teknologi og omsorg - etiske utfordringer NSF fagmøte 14. mai Elin Thygesen Førsteamanuensis Senter for ehelse og omsorgsteknologi

Detaljer

På hvilken måte kan pasienter/brukere ha nytte og glede av ny teknologi, og hvordan vil det endre helsetjenestene i fremtiden?

På hvilken måte kan pasienter/brukere ha nytte og glede av ny teknologi, og hvordan vil det endre helsetjenestene i fremtiden? På hvilken måte kan pasienter/brukere ha nytte og glede av ny teknologi, og hvordan vil det endre helsetjenestene i fremtiden? Fylkesmøte Norsk Sykepleierforbund, Aust-Agder, 24.03-2015 Rune Fensli Professor/Forskningsleder

Detaljer

Velferdsteknologi Hva kan det bidra med?

Velferdsteknologi Hva kan det bidra med? Velferdsteknologi Hva kan det bidra med? Konferanse: Hverdagsmestring hva skal til for å bo hjemme? Kongsvinger kommune 3. oktober 2014 Åshild Sæther Engen, Terningen Nettverk Terningen Nettverk Offentlig/privat

Detaljer

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015

Strategi for velferdsteknologi. Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Strategi for velferdsteknologi 2015 Vedtatt i kommunestyret 17.06.2015 Forord I mange sammenhenger er framtidens omsorgsutfordringer tema. Flere i de øvre aldersgruppene, og flere som har behov for bistand

Detaljer

Mulighetsrommet. Et visningsmiljø for velferdsteknologi. Bo trygt og godt hjemme- lenger PROSJEKTRAPPORT HELSE OG SOSIAL. Spill og aktivitet

Mulighetsrommet. Et visningsmiljø for velferdsteknologi. Bo trygt og godt hjemme- lenger PROSJEKTRAPPORT HELSE OG SOSIAL. Spill og aktivitet HELSE OG SOSIAL PROSJEKTRAPPORT Mulighetsrommet Bo trygt og godt hjemme- lenger Et visningsmiljø for velferdsteknologi Spill og aktivitet Lokaliseringsteknologi Trygghets- og sikkerhetsteknologi Varsling

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Sandnes kommune Levekår

Sandnes kommune Levekår Foto: Anne Lise Norheim I sentrum for fremtiden - ROMSLIG, MODIG OG SUNN Sandnes kommune Levekår Strategi velferdsteknologi 2015 2020 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Planprosess... 5 2.

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Fokus på pasienten. e-læring i et e-helse perspektiv. Vår elektroniske hverdag. Pasientene må ta større ansvar. Kompleks informasjon

Fokus på pasienten. e-læring i et e-helse perspektiv. Vår elektroniske hverdag. Pasientene må ta større ansvar. Kompleks informasjon e-læring i et e-helse perspektiv Fokus på pasienten og et individualisert opplæringsbehov ved sikker samhandling i helsesektoren, et fremtidens tele-home-care scenario Rune Fensli Førstelektor Høgskolen

Detaljer

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 Velferdsteknologi En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 I løpet av de neste 30 årene vil andelen nordmenn over 67 år dobles, fra dagens ca. 600 000 til ca. 1,2 millioner. Ansettelse

Detaljer

TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020

TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020 TEMAPLAN Velferdsteknologi 2014-2020 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 Strategi 2020 - endring av tjenesteprofil... 4 1.2 Forankring i kommunens styringssystem... 4 1.3 Hensikt...

Detaljer

- HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014

- HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014 Utfordring i forhold til brannsikkerhet og rømningsforhold HVERDAGSMESTRING - HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014 Refleksjon 1 Hva av det jeg nå

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Sosial kontakt og kommunikasjon. 14. februar 2011

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Sosial kontakt og kommunikasjon. 14. februar 2011 1 SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Sosial kontakt og kommunikasjon 14. februar 2011 InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef Helse, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Sosial kontakt og kommunikasjon

SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Sosial kontakt og kommunikasjon SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Demens Sosial kontakt og kommunikasjon 11. februar 2011 1 InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef Helse, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg Bildet eies av SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/

Detaljer

Demensprosjekt. - bolig og velferdsteknologi

Demensprosjekt. - bolig og velferdsteknologi Rapport publisert 16.09.2015 Demensprosjekt - bolig og velferdsteknologi Samarbeidsprosjekt mellom Utvikingssenter for hjemmetjenester i Buskerud, Drammen kommune, Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Scenarioer om et aldrende samfunn

Scenarioer om et aldrende samfunn Scenarioer om et aldrende samfunn Hvilke valg har vi for fremtiden? PACITA Parliaments and Civil Society in Technology Assement Et aldrende samfunn Hvordan man skal håndtere et aldrende samfunn, er en

Detaljer

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Velferdsteknologi i eldreomsorgen Velferdsteknologi åpner for at eldre kan bo lenger hjemme under trygge og gode forhold Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

Rapport. Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens

Rapport. Trygge spor - forstudie. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens - Åpen Rapport Trygge spor - forstudie GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for fysisk aktivitet for personer med demens Forfattere Dag Ausen, Ingrid Svagård, Tone Øderud, Silje Bøthun, Yngve Dahl,

Detaljer

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen)

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen) Velferdsteknologi IS-1990 Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter

Detaljer

INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI

INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI SLUTTRAPPORT Mennesker Kunnskap og ferdigheter Organisering og arbeidsprosesser Teknologi Malvik, 3. januar 2014 Prosjektleder 1 Innhold Innledning... 3 Mandat,

Detaljer

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN

ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN ORGANISATORISKE UTFORDRINGER VED BRUK AV SENSORTEKNOLOGI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Inger Lise S. Gausdal Jorunn Gundersen Gjersdal Ann Synnøve Jensen Veileder Carl Erik Moe Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen

Bo lenger hjemme. Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Bo lenger hjemme Offisiell åpning: Velferdsteknologi i Værnesregionen Velferdsteknologi i eldreomsorgen Velferdsteknologi åpner for at eldre kan bo lenger hjemme under trygge og gode forhold Hva er velferdsteknologi?

Detaljer