os narmest utrydder de,ncet iveioenixng. {?*'^11,_II:f:l"fre, Rikets ukjente tilstandt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "os narmest utrydder de,ncet iveioenixng. {?*'^11,_II:f:l"fre, Rikets ukjente tilstandt"

Transkript

1 Rikets ukjente tilstandt Dette er sider av historien nyheter du ikke far i dagens kontrollerte media. Kuppet av Norge. Etter krigen, i krigensluttfase, fikk persjoner med jodisk bakrunn tilgang til selve hjertet av Norqe. De tok kontrollen av landetstyring, de sitter fortsatt i kontrotl administrerende possisjoner. Litt rart er det ikke?, etter vi har f6tt hore at de deporterte {?*'^11,_II:f:l"fre, os narmest utrydder de,ncet iveioenixng. rven a Kevet sa tok de styringen her? Jeg ma papeke at dette ikke er den vanlige uskyldige jode men Zionist joder. Hendplukket Statsminister at VAr kjare "landsfader,' Einar Gerhardsen kom til Norqe med ' fly. Han ble transportert hit med fly ble eskorte; ;; jagerfly under krigen? lkke med de hvite bussene, vi pa skolen. Han ble fort til Grini fangeleir, hvor han holdtaler iil de innsafie uten at Tyske voktere reagerte. Han ba de.t"rr" pa n"n *ri srarsmtntster etter krigen, sa skulle han bla. annet soroe for kngs seilerene. En selvutnevnt Statsmininster..?? Ja, ja en skulle bli statsminister matte jo komme tryqt hiem. Det var '- nok ikke mange fanger fikk fly iransport un'o"ei Kngen, oe andre ble stuet sammen;tvoner beregnet p6 kveg. Kilde: Vdr ukjente krigshistoie. At samme personen hentet ut et par personer fra fengesel, var domt for landsvik etter krigen. Og alleredetier 1 iirs soning ble de statt fri, han plasserte dti Departementet. sa de kunne fortsette utvikle En Europeisk 0nion. Stortingets Europabevegelse at det Onsdag 7 mai i 1967 ble holdt et',hemmelig', konstituerende mote pa vert storting. Der mestepirteni, faktisk sa mange 120 stk av totalt 150, av "v6re folkevalote" sa ia til bli "hemmelige medlemmeer', i Europa bevegielsen..' Bastesen fra kyst partiet har sa blitt spurt, rn"n iukket f"nt n"i. Dette partiet, pa vart eget Storting er det ingen harsett noen stemme seddel p6. Heller ingen har hort om det, alikevel holder de til midt i hjertet styre iv v6rt land.

2 ''Hemmelige" Medlemmer i Internasjonale klubber Mange "vare folkevalgte" men sa andre persjoner i strategiske viktige stillinger, medlemmer av s6kalte hemmelige intenationale organisasjoner Bilderberger Gruppen Triateral Commission, Cunsil of foregn Nations CFR, men sa andre tvilme broderskap Frimureriet. Leter man her, s6 finner man sa inntiativtakere ledere av jodisk herkomst. Man finner sa de gjsr "verdens rikeste mann" Bill Gates til en smegutt. Han er ikke verdens rikeste slrk du er blitt fortalt, av det konhollerte media. Grunnleggerne av disse "hemmelige klubber" der finner du de virkelig styrer verden med penger. De "eier" selv "The Federal Reserve Bank of Amerika", Den Amerikanske Nasjonalbanken, med lovfestet rettil trykke penger. Sammen klarte noen fa mektige menn ved juletider i 1913, kuppe selveste Amerikas Nasjonal bank, slik at de fikk full kontroll over den. President Woodrow Wilson, var frimurer av 33 grad, signerte den 23 Desember'1913, et lovfestet dokument skulle bevare hemmligholdelsen av bankens eierside. P6 USA's 1 Dollar seddel, er full av frimurersymboler, der har de preget inn sin lo budskap. Der star en pyramide med et oye p6 toppen, (oye ser) Teksten er skrervet pe latin "Noevo Ordo Seclorum" blir oversatt slik; "Den Nye verdens Orden." Det er her pa disse mstene, globalistene innviterer moter vare Politikere viktigembets menn, bla. Statoil sjefen. Sjefen for Norges Bank, Nrk sjefen, etc, De far der beskjed om hva de skal gjore av politiske rettningslinjer forandringer, slik at disse kan komme seg i posisjon, fi kontroll over landets ressurser all var rikdom. Federal%20Reserve%20Scam/satan_on_our_dollar.htm conspi racyarch ive. com/nwo/

3 ,l.l:"it-"*" at fotk kan forr5de setge Tor penger sift tand makt. sjet, j3:l_"j9"1,".r. -gangstere'full i9,oten tit att ondt sies der, ne f6r snart -" konholl noen '"' makt over dette finoli Eare uart noen tnternasjonale avtaler til, litt endring sa av er var grunntov, Norge tatt. lkke med vipen sist, men denne gang med papir blyant. g: ::q"t varr Norge, det er jo egenflig ikke nar man ' Deres tenker pa land, -' deres opphav.. Er d6r de,tor iz" \an det vare svaret...?2 Begynner det demre? f31t^!,"-:l 9"t en.grunn rit at Norge ratner p6 rot ^.. neoteggtng av tjenester, svkehus, hullete s-atg av elendige landets veier, viktigste bedrifter, erc.. -ejj!lt1!i0 vi "spares" tit fant, sa forsvinner veroter, vart penger tands fosser -- ut av landet i enorme "u_r"i Vi. hadde.tidligere nedtegnet igrunnroven at Joder adgang ikke tit hadde Kongeriket rik;t Norle. I dag kan allerede i" "i den gang tii li 0.i"""" var fu t ktar'over fa[n, vilie seg ;!?oi-sikre mot dette problem. Y:::1:d _1?fift: n3ul, med hjetp fra store penge uflandet, krefrer sa klarte i de likevel A snike seg inn bakveien. -- '"-" n6 har de rot i selveste hjertet av f,fo"rs" Man mi vere etnisk bundet til et land, virkelig ha for rotter kunne der. -- elske sitt land, stik at oet 6tir tattiare ;;* Neste Statsminister at Siv Jensen i FRp, blir v6r neste statsminister? Frun nar a erede blitt innvitert deltatt pa Bildenberger mote. 99.lrl H q1"'.".0e-sotst sin sjet den dasenrn or" "ruj Hun vil aldri fremme ia- Norges saklller fof fets sns[er.!bt!: f:,sj""qer teder for FRp Cart I Hagen, Erau stemre senere - for "Norges har han hevdet at; Grunnlov har gitt ut pi dato,, J

4 Krenkelsen av Norges grunnlov :9sl Gro.Harlem Brundtland innforte srn bak det Norske folk rygg, er et klart brudd pa flere av punktene I ua ' girn,ifoi. Det ster i Norges gunnlov, det klinkende ktart at; s r. Kongeriget Norge er et tiit, udeleligt ualhendeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrenket arvelig monarkisk. Ja,,la oss fotsette med det, ikke la de na, midler.vil gjore med alle om grunnloven v6r. stik at de behold,"oi"tt"nl"- kan fore landet virt inn ien union 0", r derett uirni"tui"f De forstandige i uar. lagde v6r grunntov vrr(trg i;-rsio det.var ;;#' verne denne, aerror raiei Je skulle e;;t;;;" beskytte ;;' grunnloven, den lydlr slik: s 83. Den retsstridig ser at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nen Der afriget bringes under fremmed Heredonme eller indlemmes i anden Stat, eller ar nen Del afriget losrives, straffes med Hefte i mindst g Aar eller med Fengsel fra 8 Aar indtil 21 er. Da ser vi hvorfor visse pesoner her i landet, bide de ikke har rottene sine her deres med_hjelpere, vil ni endre vir kjrre grunnlov. De har forbrytt seg mot grunnloven, risikerer i bli straffet. Les mer om dette mer p6;

5 Norges Gullbeholdnino?1H."]".!"r*: reserve,-guilbehotdning p6 47 tonn er borte??j lj:lj lll:jlapt suler bak ryssen Ingen debatt eller offenfliggjoring har btitt foretltt. y.r"u,.r 919:n eneste faste verdien i verden. pa resten ett stykke papir. er bare tall blir totalt verdilost nar veioens - okonomien kolapser. Mange andre land hamstrer gull om dagen gullprisen til hoss for aldri at har hvert s6 h-oy, mens ui n",,,g,tt;uort u6rt f Norges Seddelpresse ue har na se tatt fra oss muligheten til trykke vare eone lj,l.s,!'_!?n9gr" pensemaskin. iryrkeriet t;ir ran rra ob rnili"""iir. oss. Att sammen bte satt bort fort tii Engi;;l:' -'" Det var ikke tengre tonnt trytkjpeng;neunnskyldningen. iei, iar V-i er na prisgitt et fremmed land til trykke v6re egne penoer. Men iv hva med rikets sikkerhet? psi '.v"v! tra oooo...-v' tit o'erolknins;;,;liir. o"n, Befolkningens Gjelds Byrde. at var befolkning i verdens rikeste land, ne har storre privat gjeld en hele verdien av oljefondet? ue har sorget for at alt er sa dyrt i dette landet, at vi nesten ma l6ne alt vi t,l trenoer. Y:::^r-"1,^".::.-,]-en tivstangjetd betater renter oare hete tiver, tor det nodvendigste hus bil. Etter at de senket renten til et historis.-k lavt niv6, sa Kari gaft har Ola "'' i fe ", en betant seg tit over tangi ove;' p;;"' I^"i,91l:::.:r.,'lke tensre i Horsre oan[eiio"i,iins. tr.ul. ue a er fleste banker i Norg er na kjopt opp av utenlindske krefter / dvnastier Dette betyr at alle vare verdier eiendommer pantsatt n6 er under kontroll i fremmendes hender. l:r-1"_:!,!, opp. rentene igjen, vit free lanuets piivat verdier etendommer forsvinne i hendene pd utenlanoske krefter. le$e Kunnet av Norge verdiene tit d;; i;il;;g;;. ble lagt til rette av de har fatt styre fritt i Oette f'aijei -!_e;rjgae1.9m ga hjem a privatisere art i"a"lti t;enester, "g"?;"lig fikk de (vere folkevalgtel pa = et Bltderberger"mote-.. V,iln f qpl Kjere Dere! Ingen Nordmann med vettet vlre gjort i behotd dette mot sitt land dens inbyggere. 5

6 Okonomisk Voldtekt llt"lg:: bank sendte i august 07, hete 45 miiliarder y] kr til I?: at dette engang var uefie oppe i matte stortingei-t USA ha for oo _ het det (unne demme opp for sin darlig,?..j1:."1"-r-t"yti9 iftg. Norges tover, da vagatorretnings dette kommer forsel. under ' g:,:1.;111i b^ort penger mange hundre I ysktand miilioner polen rit slik EU at tand de oette ^"" bvsge til trois ses for motorveier at;;.il;: I er oerate konkurs.de stne renter klarer ikke engang Afikever sa 'laner" vi de penger raler tir 2 snart 0/o rente,mens fra hverandre, vare foi veier her har vi if*" lao, Oliri i.ili 1t Norges formue tidligere het Oljefondet. var f:,rff"..1j,:[:e enn i dis? t;; d;#;.it;?re penser os Dette ranet av Norges kapital foregir bak folkets rygg.. at Oljefondet pansjonsfondet ble^slatt sammen stik at hete I::S-T fgrmue skat 96 tapr i er ue[e bedraget JaTS./ vil de skiule ved at verdiene veres blir borte i ::1s::,s-:t-:kjytt av en siobat sronomiir. noen arrangerte [nil:;ffi;ffi];:, katastrofer.. "" ribbet tilbake, ;n" har insentins #;l:1""0 igen tit v6re barn 1,^,:61:_1",f:":tSte', Deres.hjetpere nere gir olefondet bort tandet er overlevert v6rt? i rr6nilene-pa y: samme pengene ri""i""o"l"ii"rt* blir brukt til Industri kjope opp nete er ttoroe's'- landets lokmot mrnerarforekomst"r, u"nnr""",ly.lll ltut''u ; eneigi, vr er sttter snart helt ribbetilbake. worges Fossefall energi tilhorer landet os ikke folket, tit et utentandsk k-onsern. tngetii;;;iffii,o"tr 99^1"I" storste bedraget i Norges Ioran historie oynene foregar v6re rett om d-gen. sakte men sikkert 3"S _:ul'1,f6. -:. klar over h-va skjer. Kjere Dere, Hvem Jii:rTi, onsker ribbe seg setv os {,

7 ,l:1.m:"',t"1 " tntregrasjons Bomben randet vart btir,;;ffi::j;t fyilt opp med mustimske Dette til tross for at folk flest ikt uen det ryrres siali;; se manse ffi;:::tker av de 11: I :!: oqp:. ".i; il ;'il;:l?l ij!1ff Llj,:ii jl j'ff :."' " ressurser til fler. Utlendinger har ikke samme interesser meg. for landet, deg De vi, ikke vedlikeholde kirker ta vare p6 Norske tradisioner.,?:,:f#" esne Moskeer. burka. ramadan f;.i";;;; D_e_vil ikke integreres, gifter egen seg kunn kultur. med folk fra sin 3,1_._q fg skat snart fd merke ar Htanen Intrergasjon bak er ikke at de er vil mutio. spille oi os m_usrimske "",di";: il;ii 5ifi1ir:'ll ly,ili"lf:1l"j:,t:'j:"", fr:"^i:gt randet vart befotkningen vr_oetrarjo snart vrr allerede bti uisli i okupasjonen #" krigen mot deres il:n?h.,1"1 yl:kyter os -- dreper deres rlnosmenn os hatetil vesten ;;;:JH'" vil stise, os du o! mes vir fa Vakn opp, hvem onsker utsefte sitt land folk for terror? " Gift-stoffer Som Verktov At "v6r fotkevalgte" bevisi p6fr'rer skade utsetter sykdommer? befolkningen for Ja, vi far mange gifter :?::;'{";fl;fjl; jit:?l,.", industrien. Dette Inoustfler, er en "i u"ro"n" med "#.i.".r,=' sin lobbv virl [nm**"r*:,,..#n:ftxi"j;!ilt Pl9lsh:t:ngj vi btir stappe. stove]orker ikt";;;;:;#;::: :f lj]: l"i heiler ikke de- fanr opp ryset ^tt..il?fll os stett lett e teae, siii vl, kan uten de nevneverdig styre oss dit motstand, de svart ta reaksioner. I

8 Chemtrails Har myndighetene T:i_r]], vere i det oagrrg stiile titaft sprayer ar fty en rekke nesren mengde samt meget giftige div p",iif,tf", soppsporer over. ois. unemtrarts kalles disse. O"n -:l,iff" vanlige men disse kjemiske kondenstriper, flysporenollr ltggende seg ut. itimesvis en dislignende brer skye?llli]lth"t9- en mensde Arumrnrum sifter, bta sarter siftise Barium oo vi oo v6re u"rn prit"irn pe l"giig]fkk" ran 3,^,:,1H" kots asrm- er i kraftig srigning. -e.e,.'.'.'/ i,antkktene er s6 orsm6 at de.g6r.i inn uet m6nnjskets sprayes blodbane ut faller oosl jordsmonn, ;iloj ;ilaillji'd"n der de rorsifter,.uerrapporteres om store helse problem ang dette ute,. i USA I:r^t""r_"j setv.ftere dodsfal. Mange strrer h"r; med ;;;;i sjr hats, kronisk ;a;#j hoste, iodepine. tomme for eneroi ;#;iir"" Legene f6r-inn iasienter med innfluensa u-ten lignende at innfluensa symptomer. virus kan pavrses. v-t vet Jo sa hva aluminium tungmetaller Men.her gjor med hiernen. ' hjemmer det hett rys-t,- '- ortn"rio;e-i";;; probtemet tit tross ::ili^:::r ror den atvortise trusseten tngen po.litiker tar det opp tema, ingen tarene. avis forteller defte skjer om ikke i vart land.. Hvem, er det vil at befolkningen skal bli syke? Her finnes god innfo, med linker til videre dokumentasjon. moonfruir.com/ nlrp://www.chemhailsgl 1.com/index. htm nttp://www.carnicom.com/contrails. htm I

9 Morgellons ::TIJ3 i Norge har verken hort eiler ue test er arsaken om Morgeilons. til en ny epedef l1s_en os den ","s"6',ij;;;ll,ruiljj:ffi:ffifr usa om :::::.ukjente sykdom heter M"rs"l;;; srags nberlignende ;;l;;ijl. uu "n tred av ukjent uer herkomsi ser ut til at de vokser inn6 i troppen o! i huden Der pi lenn-e_sker for6rsaker mye smene store sar r huden. fft#lr=ijjkr de brir aktive nereiseg bade Mang: setter deine epedemien I lorbindelse uh^emtrails.(de med nye fly sporene) Fastentene blir rammet opolever sitt livs mareritt, de :l', :ijli* pa av sin lese, os noen ser insen "nn"n,jduj unn Her burde v6re leger vere tidlig ute bli oppdatert. rense.com/generalt6/morgdef. htm Les si om Haarp..yf;-lln ' O"S styre varet, med disse teknikker, det er frykteliqe yi,9^"i _.9T er i bruk, os ho ikke srke sendere, da m6 du lete vioere.. uexrafttge antennene krever like mye strom et helt at o"t oii" "i'i nj"ii " iii=jia,. kraft vark a tene De sender kraft rse,varmer.opp L-n;ilir:"# ;:fi stratosferen, ilr"r.n ligger dver var. "trno"i*i"]"rir. ::ff:^"l9r"r kjemien. - skaper kunltige futt stromme.-'"' :,,:l:l",bt't. s6.sendt titbake tiljorceri I Torge born"ij"rlr. eksperter kan "t riu "' HaaroosA-skape /irila;;;;e;t-'. jordskjelv. De kan brenne / svi av kjempe store hull i ozonlaget, land like store P,ll:1,"j*1..n test mye om dette i avisene? rkke Neida eft ord ingen ting, vanlio Og skullede matte skiive noe etter.hvert om folk det, s5 f6r blir hore det noe ofte en cover ntsrone ikke sannheten brojon. org/f rontpa ge/bj02o 1. html

10 3:_!.nrp, Det Biotiske V6pen vtoere sa har de tillat matvarer drikke giftige er tilsatt det kusttge :P.:yT_T,:e sotningsronet Aspartam. :r.j?::e_t(tamel der de oppfordrer fotk su{ker iit men ;;ikke istedet brus ga " uten over tit light urus, meget kreftf eiti'ff;:; remkallende qinen. 11ll1ir stod tidtigere pa iisten tit CtA over kjemiske vdpen. 1;?a"f btir kjemisk omdannet ved na.v-ed turp"rjtri Inntak btir o-ujr. det itjr"o"r dannet til uefte metanol er "" f._"f kjent sterke Olf,-#', gifter. * "orn r,"i"n."uliif 3:]:9-q:"d" effekr pa -narvesystem. v6rr n_unsnge sotning stoffer slar i dig D-erorkningens for en rekke av lidelser. Noen tano, Jeitaren torurdt produktene. ig.i"lltt"r"o" men her ioette o.el tortsatt,,opptysie"t;;;;;;; reklame for produxrene. vrramtn bamser fra Collet pt.a titt tidi-i;;";,'i""'jl$h#m er mvntet p6 barn, har "or vakser opp i dag, kan ikke :jjn unngd fa denne giften i Seiv vaksiner til barn, har fatt tilsatt denne djevelskapen. u? i H: : skal et kunstig sotningstoff skal jo i en ikke u'"r"njil-"t"in"r engang spise.-s... er viktig.uet at det reageres omg.. veo taborstorie forsok p6 rotter s-om fikk tilsatt giften aspartam, 9lll9!l jkk" Irlse ukene for.de utvkret JirL'siiio-o;;5;';il* KJempestore kreft svulser, nnp://www. myaspartemeexperiment.com/index. php?page=1 OBSI Den naturlige soflige planten Stevia narurenr er vokser mange ganger i sotbre enn sukker. uenne har de laget et forbud mot, kan menneske ikke selges fode. Ja, forby det.naturlige kroppen skal kunstige ha, tillat det kjemiske kroppen ikke tdler. l"tu-l^l.i d"t.l 3n tjenes penger, masse (i_a-rcesvene penger. ikke frem her, hvor alvorlig orsse ciei kunstige virketig er meo sotningstoffene, men lds p6 neft;ii sweetpoison. com/ nexusmagazine. com/articles/aspartame. html lo

11 9,'ll:illl"l et biprodukt fra vr atomindustrien rar sd vite at vi mi ta I rlannkremer, flaske vann, "ly q9? tennene' derfor tilsettes det g oe onkkevannet doserer det til med i Illllle_gene oppfordrer v6re, barn sky tit e munnen ta ftuor tabtetter med det. Sta eiler industrien.",.tri""ij"l"lkkars de er lart opp av leoemiddel Men dette ". hver ""i.;;;;;-;rareboker.. ikke h1a de gjor tannhelsen, tluor har ingen god tr"rt i r"ii""i,"r effekt o6 ene Kommer btir misfarget frem hvite fleiker Dette.er ikke kalk flekker 1eg ble fortalt Jeg flkk slike i un_g da alder. Men vi stod jo "tytt" munnen oa,lx:,r:l r* ren ftuor, da r<om de rorste skadtige reuttater av l.l19l:r. "n gift Hitter eksprementerte under krigen. med for i sine den fanqeteire har en onsket stove effekt so;;#;;;,fy;^ medgjorlige. ;XT.'tl,:t-:?:t#":[gi;t":nf1rien'erkostbarbartos sopple kontainere. bruke befolkningen D" ti9:ll1l,'du spirrproiuriei niisi ned penser ; ;i,""1i5'jlos pa r\ar ou btrr syk 96r til leoen med problemet, s6 kan han helt :il'::rt ikke finne noe -hetst tegn pa "t o"i "itirii "lr,irul. llyll?l:*. *.emtis ikke tart ofp rtuor tir rorgiftning rinn" "pjr-"ijr,iru"r. er nemliq ikk prove. pdvise sim airir"g" ved de "fi;y#ieren vanlige d.u k?n I1l fortelle han at fluor hoper seg opp, os tagres tenner. i ;il:r,lrn*?i*" kan kun pavises ved prover av!-"i 9gt:.:"r, kan de herved snik spores forgifte til fluor. oss, I uten slike at tilfeller det kan s sryroen ror bare syro#;#;;;xfil.e noe anner ADHD en ny sykdom har rer tar dtagnosen Er det rart at hjernen upoforel met befolkningen, stadig utsatt ror arie Jilil,i,;:Ijffi,J;"n:T,"j:1i,1;,i;i,,?L*". fljernen er et ytterst folf inr strument' sllx KJemrsk den lobotomi reagerer pi D taller det ADHD, i dag 96r tusenvis av il." b?rn :-S ungdom [6 ',m60'isinen,, uet,er.helt Ritaiin, forferdelig iamphetamin) megerrrst... roruer oruker store ressurser p6 fa tatt de seloer /t

12 [Tt-,Jr:I" stoffer' mens vare barn f6r det ni hert rovris av sin l5l i:."" gnirseg i hendene, den farmasoytiske Industrien har jo fitt tusenvis av ttorsfeui6" mi ga pe tr"o"r, dette livet ut. Kreft Kuren Vitaminet B 17 uer er sundt helt nodvendig ottr for na et.iiv om uten dagen sykdommer, tatt bort. Det x,ertensreiiia;;i,;#;[j"nl?ij:x['fi l1:"ltrji5'i:j tragedien den medfsrer - "l man ],!^r,r^": har forsket p6 kreft hatt Arlige innsamtings 3,11I':', :.,qgl lit" os insen fremsans. ilrflilqf $"il: r/ Jll:,jllli" Kan rrt med reversere kreften gjore pasienten l"],-tl.l. uten skadetige shaling dyre uu medisinji. nar v_et sett de reklamere foi dette-s6 tkke viktig; det? viiaminet? Nei, det heler ikke f6 *irpt pj torretningene?? tj""itli""",' Et vitamin er en helt naturlio uti rsjensris r;'. ;;";i'k' ;;' ;li:xt;.'till"il3,11'":f"f","" Det er faktisk forbudt her i landet, tru bh uenor "fei er ui det ',VISSE personer,,.her er dodsfall. skylj i mange Men se de hve men I".9.g9t: er ossa medskyrd,n" sjor ikke noe ito?l"ol"t' F-ol et teter i arevis alt for oppklare bare et enkelt ll"l:1r1.9ll der dor mange tusen hvirt Ar forui oe O" vsvtkilge iri" i,"ir"tt vitaminer de har krav pa. lfl,;:i:l',1?:hlilli?$'lij""rdu os mes skartas, os vi Hvor^mange hagedier er det ikke, oer mange Kjereste har mistet etter sine en aller lang smertefull kamp mot rnst kreften? lenke pa at de kunne ha hvert reddei. /t

13 Egg kokeren celle dreperen, mobiltelefonen. ver ou vtrkelig alvoret med stelingskader fra for mobittetefon? eksempel Nei, vi btir fortatt aia"t Lt" for"rijg;;;;fi;,, hetst indikasjoner p6 at shating har noen,"gtilpi"ik;i"s oss. fa S_annheten.er noe g^anske annen, her blir vi utsatt for ranrg virkelio mrkrobolge steling.. Det ble foretatt en test, der hardkokt et -' eqqite -"- etter - en droy time, mellom Z mobtiteletonei. flere var kropp er styrt av sma elektriske impulser, deling helt fra til bevegelse celre av musklene. Ogsa var; ianke; tenkerp6.har ;a;;", sin egen unike elektrislke impuls. Men na bttr kroppen v6r utsatt for konstani pevirket stress fordi den utenifra, blir - av litt annderledes elet<trist<e-imuts";;; kroppens egen. P:l:l-Ty.l"j"q ha en-?_detegsende virsnins p6 v6re rorandrer ceiler, os vart arvestoff DNA. Barn er eksha utsatt fordi tykkelsen p6 skallen er fremdeles rynn, de er i lare utviklingsfasen. DU / Uran, Den stille dreper les om DU (anriket uran) brukes itonnevis i bomber oo stippes 9l"l1"j_1. ut over befotkningen i trak Atghunlt"n na om dagen. Det er livsfarig bare oppholde seg der nede en liten etrer stund eksplosjonen blir det dannet orsm6 partikler oir inn luftveiene. du er garantert trett andie a-tvorii*,i Zi!. " r\esren a e sotdatene til USA f6r bare vannskaptjbarn. btandt befotkningen i trak, gar n6 il;s; il;i illo'i"r" ryper Krett r.t(roppen p6 en gang, sier legei. la1a Tm btir fadt ser ikke ut, de er totalt misfostre. ll-t:g,ils:..lr"et btiser s6 over Europa om dagen, s6 n6 Kan ou sa fa puste inn dette radioaktive stovet, s-om "' oos6 vere gutter i Nato, bruker :* i sine v6pen i ntghani;-tar Myndighetene Forsvaret benekier igjeritaren eiler er at risten stor. hevder at tryggheten er ivar:etatt. Men, les om problemene til soldatene fra gulf krigen, er a de fleste erede borte. Se bitdene av de nyfodte:de ta6; ;;h"ti*' annen sak. neunews/bioo l)

14 Reaksjons evne. Hvis du leser dette ikkr os ro.b*;;i"#fi;", ;:ll oeg,,sa "1,:{l"J iulj.::'s :,,?j.::," bor du oppsoke tege t-or fe da t"stet ser a"g%igiftly;"yl det ut til at gifteie altereae rrar gj.ort s; ;il": Gift, Dreperen ingen ser nv_ts en person sikter pa deg reagerer din familie du med voldt, et v6pen, da da viidu gjore "rt tor" a u_rn"t,i' oii flil{fi ilr j-,hliftr,;};:itril'is, trekker pa skutdrene oo siei ia ja. ggly effekten.er "rn;l;i;;*ffijr"g det ""mmel vs man dor i Oegge tilteli;i.--e.,e!e, noe evne *:y]_ilk: tit forsvare oss ue mot giftige este godtar varer?, blindt det de ster io;d"""'nyli l,.illfff* * taror sod risk at det ul "unat li_1y hva er skadetig Darn for spise, deg det dine overlater roroeierauie-;.-;;iii:lii,i,::il jifltetea;savsiore!]_.j. :lg" trur du ikke det har bitt Forst advart mot, etter amatgam mange Ars kamp moj siften? myndigheter uuro",i ouui.. llange odetagte tiv, s6 er det na encetii bitt f;;;i;;;il; 11,,:9d"tisg siften amatsan os kvikksjtv i ;u;;;;';a; "",.. ug tkke unnskyld v6re mvndioheter over meo faren a si ai Oe-llte"var t<lar :3T::_liTp.elsAr idas om andre fartise gifter. Hvonor er det s6 vanskelio oc r.:!:-"r:li;ijffi ;ihslx,hij,fi Frvonor er det s6 vanskelioq_lan-gvan.g r"rp,"n 'rn'a'"r,j"rnp", tor-at de endelig skal innro-mnie.i *t5fl "r j" ikke helsefremmenoe, men ytterst skadlige for v6r S.tgfer 991n er nodvendig sundt giften for helsen vi ikke er forbudt, skal -*.' ha men " " er riest-en umulig ta stansei. Hva er det er qalt?? Tenk litt over detti...uulig du ikke liker svaret.. 3:l:?""1':"f"3,3;"" /V

15 Engstlige Landsforredere pi Tynn ls Er det rart de er redde om daqen? r?nel Pgite av ver_rike nasjoride hotder pa med uenne beviste fryktlige forgiftningen av innbvqoerne her I enk nvrs att dette skjer skulle 96 opp for netitt<ningenz P3,ur-d9t ikke sikkert denne guppen har bide fotket voldtatt hete tandet v6it, vite ta b"h"6 pl;;;;;; ;;;' Dairille nok fengslene fylles opp av et helt annet klientell,,, Derfor.er det viktig for de 6 silre seg selv, beste,ai.n kan det pe, A" er f6 fuil kontrolt pa I"g ob ;"g-.--- Et viktig verktoy ^annet er splitte tott-ei"settl-oe nverandre, opp mot lage en hverdag der ingen stoler p6 noln. -' F,ull kontroll ingen frihet, i Det nye Storebror samfunnet har gjort X:rJr_1 lva.de for sikre seg kontroll over innbyggere? u^e_nar be_standig en unnskyldning for komme med tih5[,- ::11-",q:lS"n skylder de p6 faren for telror, men s6 Knmtnatttet. Derfor sette det opp kamera overalt. pa veiene i kispesentre. Dusser taxr vi blir registrert der vi ferdes.. Bomveter der de vil ha oss til bruke Chips brikker l"]?,fs, stik at de.kan fotge os! ontine, med samme mulighet.. samt JititJ!1iiouor.""r" Hver ting du handler med ditt visa kort registeres hvor oq n6r. P*1r.,'l,ljlt.f pas oss6 er cn;p-set, oltr" or" olg;i'slo.r unoer oekke av terror Havner har fatt gjerder sundt seg sikkerhet.. uer er sa bestemt at nye biler skal ha en sekalt sort box. uenne tungerer omtrent den flyene har. mvndiqhetene kan lese av via sattelitt overviking fivor au Oeti"nnei Aei antall-kjorte km, din fart etc. Engl-nd har allereae innt# Aet :S m.a na betal en slags veiavgift ut fra antall trsrte im. -'" uen Kan.vtsst nok sa avlytte hva blir sagi i kupeen.!t]19ren9l me ingen snakke stygt noen, nei tenk dere bas oml nar a erede Finger avtrykkontroll pa sine pasasierer. uelle er begynnelsen mange fler tiltak er under utarbeiding. t5

16 Utnytter et,'skapt Trussetbilde,, Det er egen ig ingen,'kamp mot terror,,, men Husk mot det! friheten. ::ff!xg,il,*k har narmest eksptodert etter,,rerror ansraset,, Der hele 7 bygninger raste fullstendig sammen Boffen grunnet er avsl6rt, 2 flv. de bvoninr 30o0 uskyldige.n.nn""'ke..,,'""ffi Jt sprengt narmere Arkttektene bak utforelsen av,,attentatet av mot mektige USA,, krefter ble utfort r sitt eget land. uer rtnnes.utallige oyevitner uttalelser bekrefter fra eksperter dette. :trak_s^etl9r llasedien, kom Bush regimet lover med (Patriotic haugevis av Act). nye De nye lovene gjoide at inbyggerene i USA n rmest mistet all over sin frihet, natten. Representanter i nasjonalforsamlingen, bekrefter i "l :^1-"1! de ikke engang fikk rid tit r"s" rovene, ais"" men "i" m6tte nvj""' underskrive i all hist, sioen laniet 6Jres uar under angep. Mange, sa journalister er truet til taushet. Men lignende innskrenkninger skjer i alle land, det s6 er synlig bare ikke enda. Folk r-villige til gi fra seg all sin frihet for mor sikre terror. seg derfor "terror er det viktig for myndighetene- holde " trusselen,' vedlike. kunne fortsette ]L"l_t bygge ut.sin overvakning, :l:nls9. I tandets tover, uten vesenflig protester. DIK v oe oppna full kontroll over landets innbyggere.. 2ej:y.er de.t os skaffe seg futt kontrott over man.gir hele nasioner cte kunn '' et trussetbitde, et inntrykk tiltakene gjores ai -- "i-- for beskyxe bifokning'"i. Selv politikere, mannen i oata aviser blir overviket enda de i ikke dag. er kriminelljellei urg1or noen,,terrortrussel,,.?_"1,:r_l-1" _":":1" 6rene taget en il*" ny" iou"i"o-riiss"r venter. sakalte sovende lover. $l l"j g:q"l $g begynner hindheve meg.rort toverket, miste vit du bade oo den friheten vi har, sa r."tdn hevde noe iiijg-" lr

17 Il.:j 9:l ol:l"l "m at de skat.nnptantere ue'.e-e,r en hett chips forferdetig i aile nyfodte. mi ikke skje, rengre a" "o. trt mennesker. ia,. Ol,i"rrirlf" Men vi er fodt reve frie et fritt tiv, h"; ingen *ft skat til.;, kunne tontroltere and"re'i grunntose "jirlli -'-'..". i,i".* ll-,pllr:,i tover utarbeidet av ua kriminetie-- er rftke lengre individet fritt. men gjorr lrgnende om til vesen. et robot uten egen vilje. Vi.varet fritt trygt land, men det gunnet div. politiske er vi ikke er det lenore. tiltak r r'r"no"nr,;j-"-u;""i.j:i:ff l,yfff il?::f #,1":;"" ;:,ffi:j"** de fteste oppforer seg ailerede vitjetose Les om g1,1, hva virkelig skjedde. det finnes oase rrtmer dokumentasjon tya"i,g ii"uiii ji"iiiiijrgt. OBS! Men vet du hva det Aller, Atter Varste er? OBS! Sivile Angivere / Tystere. l,l:ige larle! n6. siden 2001 foresatt en il[!9!1s, 1et<rutglilg_ os opptaiing uere av sivite skjedde Mennesker. sa i USA pa samme tid. F,rere.tu-sen privat persjoner bare her i landet trl dette formal er vervet inn!^e,1!1tj11gerg angivere, skat spionere os tyste pa srne l.?:3"1 tandsmenn. Og rapportere.om nvem mistenkti"g treffes, ;6fJrl; hvor det er moter, hvem Rikets sikkerhet, tre;ffes;;v.. terror f riminalitei, denne eiu";ffil;"" aksionen I virkeligheten er det sin egen sikkerhet kuppmakere vil trygge. Angiveri.tysting hsrer ikke hjemme i et samfunn. demokratisk Vi er i ferd med bti en aift"tr, kan stote p6 "t"i] noen j"i'irl"n lengre, ikke-engang.i" Alle ;;;;[r-f"t;;=" blir til slutt g6ende mistro hverandre, noe mer det destruktiw finnes '"' ikke '^^ odeleggence tor et'sjnrtun;. lt_n^ty:i" hovedsaktig med jobber i transport Dusser, bransjen taxi, vare ; transport, andre stadig "rba f"rt"n "r. /r

18 bland de er valgt ut. :^o]1^"?r a erede arbeider i forskjeltige Tengselsvesenet. offentigetater; hjemmehjelpen etc. LtKetedes handtverkere. sa neste_gang rortegger-eller du skulle f6 bruk elektriker for en bor han folgei uu noye Kan he med... er ikke snike deo avgard-e lor i en iaxi o=j vil rapportere. treife noen DerJorsvantroen, hdpet, var ug.ttvor rett til et privafliv. ble det av persjonvernet?? Hvlften privat innformasjon om den angivere enkelte f6tt har disse tilgang til?.?:j^ll"n:a virke de har fett tov tit drive titt psvkisk l:lror pa offeret de btir satt tit overvake. vange mennesker i dette land h-ar,nemlig sitt liv smertelig fatt erfare fett odelagt en masse urflv ge hendelser. Hva vil skje med disse Angivere nir folk en dag blir klar :::l ll"grn de er, hva d6 er med pi? uannheten kommer jo alltid for en dag... Snakk om splitte befolknir o"' a"t ",."-"".-frili-"iili:illt-:l ror de vet si inderlis sodt at Driv Kraften t Blallen :y::r^11_""t far fotk tit sija tit trr tyste oer samme pa sine tandsmenn? typer menneskei!ili< iroi"iti hjalp flenden "gfi under #jl"g 2 verdensr<rrg r trr det samme kraften driver-de, p-a akkurat storting de enkelte regjering har falt for.? Men.hva er det far de til tru p6 at Er de ikke blir satt pris pa? de sa bare bruk oo vare slik Nordsjo krig dykkere seilerene bre,r";je?t Krgs_eiler fondet ble "stjalet', fra de rettsmessig Krav pa pengene. hadde Nordsjodykkere sliter n6 sitt livs kamp over mot staten faren ved stike var '"' klar "'" dykk. os "o, na ifku erstattning, uiigl;";;' men avspiser de-med smuler. bte atvortig syke os ;i,t:,tji"or**re mange har ailerede Ingen takk, for at de gjorde Norge til et av verdens rikeste land. Angivere overloperne blir jo sa utsatte for akkurat samme /(

19 gfter deg meg... h"ller."^:.tr-"]kkurt ikke blitt fortalt sannheten Terd om med hva skie. er I Jeg kan nemlig forsikre dere om at.de, mange brukt andre kommer tit blir angre bittert p6 Oet Ol nar;iort'e;;;" gar det virkelig opp for de, hva de har gjort,"tiitt medmennesker. r"ii Jg"ir"?^"^i"g:::'l:g"n undergang for seg sine barn. de kommer :S-"".,0' 9S miste sitt- land. sine aksjer verdier. ue.v setv bti overvaket, de kommer s6 til sultne bli n6r maten er borte For Gribbene Har Ingen Samvittighet. Noas Ark, Bunkersen skal bevare Verdensi korn Ber dere huske p6 at vi i disse ois*.jrnl:,il"". is,r,li'liro sa korn fra hele verden, for stkre Jordens DNA. l)^o-:s-"^9i9q", "l Kornbinge skat ta vare pi Kornsorter atre de finnes i verden. En kjem_pestor spesial konstruksjon inne i fjellet, pa lite Svalbard titgjenglig for fotk flest.?:tl:^"1,1:=r" et sikkert opbevarinss sted, os skat gi ll:::-l:r," en nysrart tit kunne begynne oer o-g oyrti en igien. katastrofe skulle ramme jorden, sies dei. Er det ikke snart pa tide sporre trva sip-rz NWO, Det Store Verdensbedraget ylflope.folk det er en grunn tit at ting skjer. vi er pa mot vei noe, ingen i vere dager kan fatte ko'nsekvens#;;_. mange av Dere har til med hjelpt til.. Les selv om NWO Den Nye Verdensorden, sjekk stags ut om kreftene hva st6r bik dette,^det er irr,jnlgg;ilg ;""i;g, T.:l 9:t btir ikke hyggetig heiler s6 tenge stike rivrs vjinjr du far ser stvre vilken angenda de har s6 skjonner alle du landene "iii",t nuokor. mister sin selv_raderett. P^":IflI1":l!9.:T?!,t91 o_styre hete ktoden med en diktaror, 999l.her (les FN / Nato). De f6r teve, Ufir Slekk slauei uienjiinet hvilkenasjonatitet iederene under 2 uoo"n"iiig-h"jd;, det er ikke sikkert at Hi er var rent tysk, selv om han tyskland le-det til krig.. Sjekk s6 hans store SS stabs identitet, det er ikke sikkert at /?

20 de var opprinnelig tyskere. trr du sikker pa at Hitler virkelig skulle fremme den slik ariske det rase, ble hevdet? Hvem dode det aller flest av under krigen? Finn ut hvem Hifler var islekt med, "uitk"nasjonalitet Sjekk se han nasjonatiteten har. USA,'En"St;;d,il;ffi:'E#:, Finn ut hvem finansierte opp ne6 Jen'ivs-il*r.s#;:';""" Jeg kan forsikre dere om at 1 2 verdenskrig De var samme noye planlagt. kreftene har sa ptantagt den 3 verdenskrio. opprettelsen av staten tsrier var eni-eri pr""""". ""*', P:]_"?l i!-!" fg. ingenting ar de opprettet staren I tsraet, den muslimske midt -'" neoe verden, straks etter 2 Verdens k;;-. f9n 1 oo.den 2 verdenskrig er alterede utfort,... Na mangter det kunn en liten gnist for det heie los.. braker den krigen vil dra med seg tana ettei LnAl"-' Ingen Nordm^enn vil ha pifort sitt land en slik siebne ^ansk1e du na. aner hvorfor noen har pitvinget osi muslimene, alle de vi egen ig ikke ville ha? Den 3 verdenskrig vil nemlig best6 pga motsettningene mellom Osten vesten, Der befolkningen verden over si vil vare utsatt for terror angrep. De. s6 hvor dette ville bare har kjempet mot all rnnvandringen, EU har btitt hengt u[, r.f".ili"i[g R"1;;, ble beskyld for hindre utvrklngen osv osv.., Man kunne nesten ikke hevde noen ting for man var Rasist. ;g Eg;;ilk Nye lover er utarbeidet der-man blir tatt hvis noen?alt mineoritets land foler seo krenket, enten over ord e er Da hanoting. er det ikke lengre left- redde sitt land. nar man ingenting kan si. De aller.fleste folk i Norge vil ikke at vare soldater skal land okkupere krige. Men er igjen, er vi blitt lurt med. var det ikke slik at Nato ble dannet nettop for hindre noe mer at det krig? ble Den skulle kunn vere en tieas stiyrte,-men',iaden btitt n", en angrep styrke oq ne.bomb", aj forjr,i"'iiig"l"no Ni er landet vart dratt inn i irigsnanorrnger, pga alliansen. uenor nar vt sa en fatt terror trussel hengende over Kafi oss. Annan, la ting til rette for privatiserjnato,.la riktio. Ou leste tc

21 Kriminelle utovere. Vil du at landet skal fortsaft styres av en gjeng,,kriminelle,,??:^.^.^1lgff"r ses mot srunntoven,,,ii""".. nrr "" illrt, annen matsetting, enn A ta vare pd landet- Uutoflning;i Vil du akseptere d"rf at de sann uten videre tar iivsviftige"viia;iner mnerater bort, slik at du dine naermeste g"r"ni".i uil lf i Eller er det greit bare de gar me.d slips er pent Akkurat antrukket? med de usvn]ioe."s ';il; ;;;;;il;il$t:,::ne' ritt vanskeris os beskvtte Ma vt virkelig se en uniformert soldat med gevar, bli klar over for trusselen man kan I1:"^":ll'10." denne gangen er hett andertedes uen_str e krigen en tidtigere. kalles den fasen vi er inne i uenne na,, gang kommer ikke fienden synlig innen utenia, i men fra. Den type fiende er vi jo kjent meget sarbare mot. Nasjonalist, En Trussel For Verdensorden, uer.nar kommet alt for langt n6r selv en glad^i Nordmann srttland bare er vit gjern6 ta u"r" pj o"i, nj'of,:;""il'a;" oenandtet "Nasjolalstaten en kriminell er en trussel for verdenfreden,, hevdet Thorvald Stoltenberg er medlem I i nalerat commission.. R::p-lyl ta vare pa sitt tand.idag, btir u_a ikke Dttr satr pris man pe. overv6ket d6rlig behandlet av Mens enkelte'mvniiqhet. Mustimen Mula krekai, til,i"t;; ;;;;ilj";'''"'r' llt^f,1,13."j1 egen hjemmeside der han orintiii rerror.mot oipiorarer Norge t hvis han ikke blir tatt godt nofiu"'r6 oa. - ' T_?l: D.,?or.plover os opptyse "itt"gei;lk;, skjer med h"l""l, tandet Deres. de ooolever angrepa sin ec div nett problemer. olllir,d-llproblemer med mobiltelefoner, der samtaler rrem,-meldinger ikke kommer kommer flere dager for sent De etc blir sa ofte utsaft for negativ Jg tafsf spredning. ryiie_ Avis--innlegg blir ikke trykket, f6 96r gjennom senuren Pji'.11i:f redisert slik it atuorei I nuosrlpeibiir vr nar neler uo.t"--"-'"" Ingen sjanse til fa delta prrammer, idagens debatt til tross for gjent-tte forsok.. Ner. det frie ord ytringsfrihet er desveffen illusion. 2l

22 Zkonomi Fella Det er bedre ta en liten smell na, enn vente p6 den Iiilgit "j1", er du oss6 redd?, os ikke tir si noji rrvr,t roi' ta sparken? Er du se g6tt ifella, lan til over ptpa, redd for miste jobben, lnntekten, har de taket pa deg o!s6.?...) Ja. oessverre har de aller fleste gatt i den iella... ::i1.:l_1"!"q fe fyilt opp hjernen med kvikksotv, o,g,orverse bty, atuminium, andre gifter fluor aspartame etc.. vr Kasrer oss uhemmet p6 lanebolgen, der vi ble oppfordret til Plikt Ansvar -a.i"t!:rs,"* av landet har vi en ptiktit v"are ta vare v p6,'s det vvr stik o"nar "etterkommere s6 har et tano ei vr i;- ma vt tkt(e lengre lukke oynene for Jette det skjer er kun mer foror behaglig se bon. vr nar,overlatt ansvaret helt g,or holdentil andre, alt satser pe til vares at beste. de men der har vt ne seft folger. at kan Skat f6 katastrofale dette tandet reddesa ur. uir,"ji "u'n"igi;l, stiller opp vi ;:i; blir samlet ioien. "g ikke *]:9:l sjare no". iit hj"lp" kuppmakerene rg1ennom rit sine planer. os fa dag bevist *I:l:ll sptittet opp i forskjeilige grupper Inreresser, jo flere motsetninoer de kan-skjpe-blj;d o;; jo mindre trusselbilde blir vi,et splittet folk kan de herse med de vil. vr.ma.a e l(reve svar pa hvorfor ting er det er. ma oq alle gjore vi v6rt p6virke til at ting snur- Fl",T:r.9n.r?n trengte, fotk viile ha arr; bir, Oei.'hvtte.- "' ubevist pavirker ;ij'i:?j: sjennom det kontioilertjmldia, De utnytter vere bld oyne, (kjente naivitet), Ja, da havner vi fort der de vil ha oss. i okonomi Kan fella. du med h6nden pa hjerte fortsatt hevde at du menneske? "i"iiritt if,ke l-11: 9u btitt.bundet gjennom en usyntig tenke? 1"ll 9r.?'.oppiobben engasjere oegioriitt tand, du rkke eiler tid, har r6d, elterett steft ork til,edo; f"nj;i Sannheten Ci[' er at du ikke eidet frie."";"i;;i;;;;r";; 1111* ".r.", :,l.uerdens guil eiendom skat hender. falte ( i Deres les ' - i Sions vise protokoller ) 2L

23 Det gir ikke lengre ann oo lukke oynen de for det tukker skjer, synene ni-om dad, ir'kl;;;j;;;," for sine barns sjebne for alt tremtid. Hvorfor er det slik??;t:l_91r"",it at tins skrever er:lik lnsen tins av det om her har er oddstatt f ilfeldig.. eller ai Oe if<-te,"ie'l"ore A,j:l llt: pranrast tir den minsie dii"ui;;il;j;;iffi" ug na.haper jeg du forstar bedre.hvorforuir"ng" merkelig ilnju.r.a-. rare i dette lille lanoer. Hvorfor vi stadig hsrer om hvor dke vi er, noen mens verdens vi ikke tino. har rad til Hvorfor v6re gairle ma liooe _- ibottekott. de ellerikkef6rden har krav oe hjelp 9Jl" qr. 1e kjole statom meilom i veien, hjulene p6 for ikke bilen. Og hvorfor vi har fstt sa mange tusen nye fattige nd lever i dette under landet, minimumsgrensen av fastsitte tross for at vi ffif;;, er verdens i; rikeste land. 9g[:f^o-lO"rla i.dag stiter pa skoten, engang mange tese kan ikke ordenflio. Det.intelektuelle har-blitt drastisk redusert de Og.hvorfor senere 6rene. vdre kirker ratner p6 rot, mens det flotte OVgg; moskeer. ny" Og sist men ikke minst det skjedde her klere om dagen, finansminister da var Krisin Halvorsen, stod ifsrt en tale, "i"iig der tiilt' hun.lovpriste alle innvandrerene, de takket eren for d;, at de har bygget opp d;; tanoet. skjer er.d:i^sgm et gedigent hin mot hete det oade Norske ror de folk har ofret sine liv, mot de har "; bygget "i;l;;;' landet. Vi var allered en rik Nasjon ndr bolgen av kom. innvandrere Den tunge byrde, Skammen.. Jeg onsker ikke sitte med barnebarnet pe fanget fortelle de T.o:l_S""S tok fra oss alt, selv hete tandet meo i'ok et pennestrok OJ t, "". mens vi sov Jeg er sikker pa at de vil hate oss innerst inne for at vi lot det?l

24 skje, jeg skjonner dem oodt. D.et ikke gjsre _. noe er Jt h.an mot vire bygget forfedre opp dette har landet. oo odll siti iiu. ----'-"--" -v r (xe minst mot de kjempet Vi er el stohfolk, Og har en arv vi skal beskytte, Vi skal kunne sevaretterkommere i aynene, rrre ga mel ;iiki;i#;. ", Hvis vi ikke ensang ran iiemdei?'. d;r;i, #il;'"iy-rl 0"0,,. en blyant, Ja, da vil hisiorien orl rrrst.. Sitat stuft 'qft9?_"1,?s oynene for det skjer na tisse om i dagen, buksa er en vinter dao. uiir rort kart i! l;ili;"i,jiiil""lyilil:il" }:l en sans men Rolf Haugen Andebu "

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut Oljepolitikk/Oljefondet Fra kr. 988 milliarder kroner i tredje kvartal 2007 Til 2384 milliarder kroner juni 2009 Hvordan skal vi bruke alle disse pengene? Hvorfor vi vil bruke mer enn 4 % av overskuddet?

Detaljer

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6

Skoletorget.no Moses KRL Side 1 av 6 Side 1 av 6 De ti landeplager Sist oppdatert: 4. januar 2003 Denne teksten egner seg godt til enten gjenfortelling eller opplesning for barna. Læreren bør ha lest gjennom teksten på forhånd slik at den

Detaljer

MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG

MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG MATEN VI SPISER SKAL VÆRE TRYGG I dette heftet lærer du om trygg og sunn mat. For å vite hva som er trygt og hva som er sunt må vi vite hva maten inneholder og hvor mye vi spiser av ulike typer mat. Vitenskapskomiteen

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor er godteri billigere i Sverige enn i Norge? Klasse: 5a, 5b og 5c Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall deltagere (elever): 8 Dato: 02.05.2007

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Olav og Kari Navnet ditt:...

Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav Bøe og fl. Fra Norsk Folkediktning (Dei Norske Samlaget 1958) 1 Trø meg inkje for nære = kom ikke for nær meg (viser til dansesituasjonen visa ble

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene.

Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. Reiselyst Tulugaq synes det er kjedelig å pugge bokstavene på tavlen. Det er ikke bare av og til. Det er faktisk hver dag! Derfor kikker han heller ut av vinduet og reiser hit og dit i tankene. På null-komma-niks

Detaljer

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!!

HARDT. Endelig snø. Streeten. I gata. Julestemning i gata. Nye naboer i 38. Desperado slår til igjen.. Side 7. Mange nye dyr i gata!! Side 4 Endelig snø I gata HARDT Mange nye dyr i gata!! Her ser vi et deilig vinter bilde fra tidligere i Desember. PÅ Streeten Side 2 Julestemning i gata Side 3 Side 5 Desperado slår til igjen.. Side 7

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt

FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt BIOTEKNOLOGISKOLEN - TEKSTUTSKRIFTER FILM 7: Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:17 Biteknologiskolen 00:20 Bioteknologisk industri: Fra grunnforskning til produkt 00:26 Dette er

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Kjære lesere! Norges Bank inngår kreditt-avtale med Federal Reserve

Kjære lesere! Norges Bank inngår kreditt-avtale med Federal Reserve Kjære lesere! Vi ber dere innstendig om å ta del i de videodokumentarene vi her har lagt ut, og som belyser hva vi er vitne til i dag, nemlig et økonomisk «krakk» som ligger an til å bli verre enn «krakket»

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere?

Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? Hva er din største utfordring når det handler om å selge og å rekruttere? 3 vanlige feil de fleste gjør som dreper veksten i vår bedrift: 1. Vi gjør det om oss. Selvfølgelig ønsker du å dele det du selv

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953

Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner og en mann. Manus må bestilles hos: http://www.adlibris.com/no/bok/pizza-man-9780573619953 INT. HJEMME HOS OG. KVELD. Pizzabudet Eddie er bundet til

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014

Vibeke Tandberg. Tempelhof. Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Vibeke Tandberg Tempelhof Roman FORLAGET OKTOBER 2014 Jeg ligger på ryggen i gresset. Det er sol. Jeg ligger under et tre. Jeg kjenner gresset mot armene og kinnene og jeg kjenner enkelte gresstrå mot

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4

Januar 2013. Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 n i Me Introduksjon: Film om kirken: http://www.youtube.com/watch?v=ifnjtkanbq4 Være sammen Bibelen forteller mye om fellesskap. Gud selv utgjør et fellesskap, fordi han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Guds

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY ERLAND KIØSTERUD SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY FORLAGET OKTOBER 2016 INNHOLD Innledning Det skyldløse dyret i meg Den hjemløse kroppen Ikke mitt fellesskap Stillhetens fortelling stillheten i fortellingen

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

mystiske med ørkenen og det som finner sted der.

mystiske med ørkenen og det som finner sted der. DEN STORE FAMILIEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Gud er med sitt folk (1. Mos. 12 15,24) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: ørkenboks

Detaljer

Hennes ukjente historie

Hennes ukjente historie Hennes ukjente historie 19. oktober 1957 Der sto den. Den lille, svarte, rosemalte boksen. De rosa håndmalte rosene strakk seg over lokket, og dekket hele overflaten. Og i midten av den ene rosen foran,

Detaljer

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT

AVVISNING MISBRUK/MISTILLIT REGISTRERING AV NEGATIVE GRUNNLEGGENDE LEVEREGLER Skjemaet er laget ved å klippe ut skåringene fra kapitlene om spesifikke leveregler i Gjenvinn livet ditt av Young og Klosko Skriv et tall fra 1 til 6,

Detaljer

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg.

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg. Stue, morgen ROBERT, mann i slutten av tjueårene, lener seg mot vinduskarmen og ser utover gata. Han virker svett og sliten, han studerer et par med barnevogn som går forbi under han. Han stryker knoklene

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk

Johns Quijote Værmelding for fattigfolk booklet_ny.dok 07.04.03 17:59 Side 1 MILDT OG FINT Mildt og fint, ingen motsats i sikte. Bare mildt og fint. Mildt og fint for meg, jeg bare fikk det - mildt og fint. Flotte folk, hvor enn jeg så. Du Verden

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

SNAPSHOT. Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative. Andre versjon. Skrevet av Jonas B. Ingebretsen

SNAPSHOT. Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative. Andre versjon. Skrevet av Jonas B. Ingebretsen SNAPSHOT Et bilde viser kun det Positive, aldri det Negative Andre versjon Skrevet av Jonas B. Ingebretsen Jonas B. Ingebretsen TehJonez@Gmail.com 91695100 BLACK SCREEN: SUPER: En film av Jonas B. Ingebretsen

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

I meitemarkens verden

I meitemarkens verden I meitemarkens verden Kapittel 6 Flerspråklig naturfag Illustrasjon Svetlana Voronkova, Tekst, Jorun Gulbrandsen Kapittel 1. Samir får noe i hodet. Nå skal du få høre noe rart. Det er ei fortelling om

Detaljer

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen.

Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. DINNER WITH FRIENDS DEL 1:,, DEL 2:, 1. INT. KJØKKEN KVELD Karen og Gabe holder på å rydde bort etter middagen. 1 Hvorfor var du så stille i kveld? 2 Hva mener du? 3 Når Beth fortalte oss så var du så

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Marit Nicolaysen Svein og rotta på rafting. Illustrert av Per Dybvig

Marit Nicolaysen Svein og rotta på rafting. Illustrert av Per Dybvig Marit Nicolaysen Svein og rotta på rafting Illustrert av Per Dybvig 2002, 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-25566-3

Detaljer

MIN FETTER OLA OG MEG

MIN FETTER OLA OG MEG arne schrøder kvalvik MIN FETTER OLA OG MEG Livet og døden og alt det i mellom 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trygve Skogrand Layout: akzidenz as Omslagsillustrasjoner: Lasse Berre ISBN: 978-82-489-1742-7

Detaljer

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål?

9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? 9. Hva gjør man hvis man får et ubehagelig spørsmål? Det er ikke mer en sånn cirka fire minutter å gå fra huset til Edgard og til huset mitt. Det er akkurat så langt at jeg rekker å bli litt sånn stigende

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen

INNESTENGT / UTESTENGT. Oda Jenssen. Inspirert av diktet Sinnets fengsel av Eva Lis Evertsen INNESTENGT / UTESTENGT By Oda Jenssen Inspirert av diktet "Sinnets fengsel" av Eva Lis Evertsen Oda Jenssen 93294925 odajenssen@gmail.com 1 EXT. RIKMANNSBOLIG - KVELD HVITT HUS OG HAGE, I VINDUENE ER LYSENE

Detaljer

Lavrans 9 år og har Asperger

Lavrans 9 år og har Asperger Lavrans 9 år og har Asperger Lavrans har Aspergers syndrom. Det betyder at hans hjerne fungerer lidt anderledes. Han skal vide besked om ting på forhånd for ikke at blive stresset og irriteret. Målet for

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Hva skjer hvis man må være uten kaffe(koffein)?

Hva skjer hvis man må være uten kaffe(koffein)? Hva skjer hvis man må være uten kaffe(koffein)? Innlevert av gruppe i 7B ved Nord- Aurdal Barneskole (Nord-Aurdal, Oppland) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Birgitta Eraker Antall deltagere

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Kristin Lind Utid Noveller

Kristin Lind Utid Noveller Kristin Lind Utid Noveller Utid En kvinne fester halsbåndet på hunden sin, tar på seg sandaler og går ut av bygningen der hun bor. Det er en park rett over gaten. Det er dit hun skal. Hun går gjennom en

Detaljer

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp

Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Guds familie: Rio Emne: Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp Film: Rio Start 32:50 & Stopp 35:08 Bibelen: Efeserbrevet 2 v 19 Utstyr: Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor Utstyr til leken:

Detaljer