os narmest utrydder de,ncet iveioenixng. {?*'^11,_II:f:l"fre, Rikets ukjente tilstandt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "os narmest utrydder de,ncet iveioenixng. {?*'^11,_II:f:l"fre, Rikets ukjente tilstandt"

Transkript

1 Rikets ukjente tilstandt Dette er sider av historien nyheter du ikke far i dagens kontrollerte media. Kuppet av Norge. Etter krigen, i krigensluttfase, fikk persjoner med jodisk bakrunn tilgang til selve hjertet av Norqe. De tok kontrollen av landetstyring, de sitter fortsatt i kontrotl administrerende possisjoner. Litt rart er det ikke?, etter vi har f6tt hore at de deporterte {?*'^11,_II:f:l"fre, os narmest utrydder de,ncet iveioenixng. rven a Kevet sa tok de styringen her? Jeg ma papeke at dette ikke er den vanlige uskyldige jode men Zionist joder. Hendplukket Statsminister at VAr kjare "landsfader,' Einar Gerhardsen kom til Norqe med ' fly. Han ble transportert hit med fly ble eskorte; ;; jagerfly under krigen? lkke med de hvite bussene, vi pa skolen. Han ble fort til Grini fangeleir, hvor han holdtaler iil de innsafie uten at Tyske voktere reagerte. Han ba de.t"rr" pa n"n *ri srarsmtntster etter krigen, sa skulle han bla. annet soroe for kngs seilerene. En selvutnevnt Statsmininster..?? Ja, ja en skulle bli statsminister matte jo komme tryqt hiem. Det var '- nok ikke mange fanger fikk fly iransport un'o"ei Kngen, oe andre ble stuet sammen;tvoner beregnet p6 kveg. Kilde: Vdr ukjente krigshistoie. At samme personen hentet ut et par personer fra fengesel, var domt for landsvik etter krigen. Og alleredetier 1 iirs soning ble de statt fri, han plasserte dti Departementet. sa de kunne fortsette utvikle En Europeisk 0nion. Stortingets Europabevegelse at det Onsdag 7 mai i 1967 ble holdt et',hemmelig', konstituerende mote pa vert storting. Der mestepirteni, faktisk sa mange 120 stk av totalt 150, av "v6re folkevalote" sa ia til bli "hemmelige medlemmeer', i Europa bevegielsen..' Bastesen fra kyst partiet har sa blitt spurt, rn"n iukket f"nt n"i. Dette partiet, pa vart eget Storting er det ingen harsett noen stemme seddel p6. Heller ingen har hort om det, alikevel holder de til midt i hjertet styre iv v6rt land.

2 ''Hemmelige" Medlemmer i Internasjonale klubber Mange "vare folkevalgte" men sa andre persjoner i strategiske viktige stillinger, medlemmer av s6kalte hemmelige intenationale organisasjoner Bilderberger Gruppen Triateral Commission, Cunsil of foregn Nations CFR, men sa andre tvilme broderskap Frimureriet. Leter man her, s6 finner man sa inntiativtakere ledere av jodisk herkomst. Man finner sa de gjsr "verdens rikeste mann" Bill Gates til en smegutt. Han er ikke verdens rikeste slrk du er blitt fortalt, av det konhollerte media. Grunnleggerne av disse "hemmelige klubber" der finner du de virkelig styrer verden med penger. De "eier" selv "The Federal Reserve Bank of Amerika", Den Amerikanske Nasjonalbanken, med lovfestet rettil trykke penger. Sammen klarte noen fa mektige menn ved juletider i 1913, kuppe selveste Amerikas Nasjonal bank, slik at de fikk full kontroll over den. President Woodrow Wilson, var frimurer av 33 grad, signerte den 23 Desember'1913, et lovfestet dokument skulle bevare hemmligholdelsen av bankens eierside. P6 USA's 1 Dollar seddel, er full av frimurersymboler, der har de preget inn sin lo budskap. Der star en pyramide med et oye p6 toppen, (oye ser) Teksten er skrervet pe latin "Noevo Ordo Seclorum" blir oversatt slik; "Den Nye verdens Orden." Det er her pa disse mstene, globalistene innviterer moter vare Politikere viktigembets menn, bla. Statoil sjefen. Sjefen for Norges Bank, Nrk sjefen, etc, De far der beskjed om hva de skal gjore av politiske rettningslinjer forandringer, slik at disse kan komme seg i posisjon, fi kontroll over landets ressurser all var rikdom. Federal%20Reserve%20Scam/satan_on_our_dollar.htm conspi racyarch ive. com/nwo/

3 ,l.l:"it-"*" at fotk kan forr5de setge Tor penger sift tand makt. sjet, j3:l_"j9"1,".r. -gangstere'full i9,oten tit att ondt sies der, ne f6r snart -" konholl noen '"' makt over dette finoli Eare uart noen tnternasjonale avtaler til, litt endring sa av er var grunntov, Norge tatt. lkke med vipen sist, men denne gang med papir blyant. g: ::q"t varr Norge, det er jo egenflig ikke nar man ' Deres tenker pa land, -' deres opphav.. Er d6r de,tor iz" \an det vare svaret...?2 Begynner det demre? f31t^!,"-:l 9"t en.grunn rit at Norge ratner p6 rot ^.. neoteggtng av tjenester, svkehus, hullete s-atg av elendige landets veier, viktigste bedrifter, erc.. -ejj!lt1!i0 vi "spares" tit fant, sa forsvinner veroter, vart penger tands fosser -- ut av landet i enorme "u_r"i Vi. hadde.tidligere nedtegnet igrunnroven at Joder adgang ikke tit hadde Kongeriket rik;t Norle. I dag kan allerede i" "i den gang tii li 0.i"""" var fu t ktar'over fa[n, vilie seg ;!?oi-sikre mot dette problem. Y:::1:d _1?fift: n3ul, med hjetp fra store penge uflandet, krefrer sa klarte i de likevel A snike seg inn bakveien. -- '"-" n6 har de rot i selveste hjertet av f,fo"rs" Man mi vere etnisk bundet til et land, virkelig ha for rotter kunne der. -- elske sitt land, stik at oet 6tir tattiare ;;* Neste Statsminister at Siv Jensen i FRp, blir v6r neste statsminister? Frun nar a erede blitt innvitert deltatt pa Bildenberger mote. 99.lrl H q1"'.".0e-sotst sin sjet den dasenrn or" "ruj Hun vil aldri fremme ia- Norges saklller fof fets sns[er.!bt!: f:,sj""qer teder for FRp Cart I Hagen, Erau stemre senere - for "Norges har han hevdet at; Grunnlov har gitt ut pi dato,, J

4 Krenkelsen av Norges grunnlov :9sl Gro.Harlem Brundtland innforte srn bak det Norske folk rygg, er et klart brudd pa flere av punktene I ua ' girn,ifoi. Det ster i Norges gunnlov, det klinkende ktart at; s r. Kongeriget Norge er et tiit, udeleligt ualhendeligt Rige. Dets Regjeringsform er indskrenket arvelig monarkisk. Ja,,la oss fotsette med det, ikke la de na, midler.vil gjore med alle om grunnloven v6r. stik at de behold,"oi"tt"nl"- kan fore landet virt inn ien union 0", r derett uirni"tui"f De forstandige i uar. lagde v6r grunntov vrr(trg i;-rsio det.var ;;#' verne denne, aerror raiei Je skulle e;;t;;;" beskytte ;;' grunnloven, den lydlr slik: s 83. Den retsstridig ser at bevirke eller at medvirke til, at Norge eller nen Der afriget bringes under fremmed Heredonme eller indlemmes i anden Stat, eller ar nen Del afriget losrives, straffes med Hefte i mindst g Aar eller med Fengsel fra 8 Aar indtil 21 er. Da ser vi hvorfor visse pesoner her i landet, bide de ikke har rottene sine her deres med_hjelpere, vil ni endre vir kjrre grunnlov. De har forbrytt seg mot grunnloven, risikerer i bli straffet. Les mer om dette mer p6;

5 Norges Gullbeholdnino?1H."]".!"r*: reserve,-guilbehotdning p6 47 tonn er borte??j lj:lj lll:jlapt suler bak ryssen Ingen debatt eller offenfliggjoring har btitt foretltt. y.r"u,.r 919:n eneste faste verdien i verden. pa resten ett stykke papir. er bare tall blir totalt verdilost nar veioens - okonomien kolapser. Mange andre land hamstrer gull om dagen gullprisen til hoss for aldri at har hvert s6 h-oy, mens ui n",,,g,tt;uort u6rt f Norges Seddelpresse ue har na se tatt fra oss muligheten til trykke vare eone lj,l.s,!'_!?n9gr" pensemaskin. iryrkeriet t;ir ran rra ob rnili"""iir. oss. Att sammen bte satt bort fort tii Engi;;l:' -'" Det var ikke tengre tonnt trytkjpeng;neunnskyldningen. iei, iar V-i er na prisgitt et fremmed land til trykke v6re egne penoer. Men iv hva med rikets sikkerhet? psi '.v"v! tra oooo...-v' tit o'erolknins;;,;liir. o"n, Befolkningens Gjelds Byrde. at var befolkning i verdens rikeste land, ne har storre privat gjeld en hele verdien av oljefondet? ue har sorget for at alt er sa dyrt i dette landet, at vi nesten ma l6ne alt vi t,l trenoer. Y:::^r-"1,^".::.-,]-en tivstangjetd betater renter oare hete tiver, tor det nodvendigste hus bil. Etter at de senket renten til et historis.-k lavt niv6, sa Kari gaft har Ola "'' i fe ", en betant seg tit over tangi ove;' p;;"' I^"i,91l:::.:r.,'lke tensre i Horsre oan[eiio"i,iins. tr.ul. ue a er fleste banker i Norg er na kjopt opp av utenlindske krefter / dvnastier Dette betyr at alle vare verdier eiendommer pantsatt n6 er under kontroll i fremmendes hender. l:r-1"_:!,!, opp. rentene igjen, vit free lanuets piivat verdier etendommer forsvinne i hendene pd utenlanoske krefter. le$e Kunnet av Norge verdiene tit d;; i;il;;g;;. ble lagt til rette av de har fatt styre fritt i Oette f'aijei -!_e;rjgae1.9m ga hjem a privatisere art i"a"lti t;enester, "g"?;"lig fikk de (vere folkevalgtel pa = et Bltderberger"mote-.. V,iln f qpl Kjere Dere! Ingen Nordmann med vettet vlre gjort i behotd dette mot sitt land dens inbyggere. 5

6 Okonomisk Voldtekt llt"lg:: bank sendte i august 07, hete 45 miiliarder y] kr til I?: at dette engang var uefie oppe i matte stortingei-t USA ha for oo _ het det (unne demme opp for sin darlig,?..j1:."1"-r-t"yti9 iftg. Norges tover, da vagatorretnings dette kommer forsel. under ' g:,:1.;111i b^ort penger mange hundre I ysktand miilioner polen rit slik EU at tand de oette ^"" bvsge til trois ses for motorveier at;;.il;: I er oerate konkurs.de stne renter klarer ikke engang Afikever sa 'laner" vi de penger raler tir 2 snart 0/o rente,mens fra hverandre, vare foi veier her har vi if*" lao, Oliri i.ili 1t Norges formue tidligere het Oljefondet. var f:,rff"..1j,:[:e enn i dis? t;; d;#;.it;?re penser os Dette ranet av Norges kapital foregir bak folkets rygg.. at Oljefondet pansjonsfondet ble^slatt sammen stik at hete I::S-T fgrmue skat 96 tapr i er ue[e bedraget JaTS./ vil de skiule ved at verdiene veres blir borte i ::1s::,s-:t-:kjytt av en siobat sronomiir. noen arrangerte [nil:;ffi;ffi];:, katastrofer.. "" ribbet tilbake, ;n" har insentins #;l:1""0 igen tit v6re barn 1,^,:61:_1",f:":tSte', Deres.hjetpere nere gir olefondet bort tandet er overlevert v6rt? i rr6nilene-pa y: samme pengene ri""i""o"l"ii"rt* blir brukt til Industri kjope opp nete er ttoroe's'- landets lokmot mrnerarforekomst"r, u"nnr""",ly.lll ltut''u ; eneigi, vr er sttter snart helt ribbetilbake. worges Fossefall energi tilhorer landet os ikke folket, tit et utentandsk k-onsern. tngetii;;;iffii,o"tr 99^1"I" storste bedraget i Norges Ioran historie oynene foregar v6re rett om d-gen. sakte men sikkert 3"S _:ul'1,f6. -:. klar over h-va skjer. Kjere Dere, Hvem Jii:rTi, onsker ribbe seg setv os {,

7 ,l:1.m:"',t"1 " tntregrasjons Bomben randet vart btir,;;ffi::j;t fyilt opp med mustimske Dette til tross for at folk flest ikt uen det ryrres siali;; se manse ffi;:::tker av de 11: I :!: oqp:. ".i; il ;'il;:l?l ij!1ff Llj,:ii jl j'ff :."' " ressurser til fler. Utlendinger har ikke samme interesser meg. for landet, deg De vi, ikke vedlikeholde kirker ta vare p6 Norske tradisioner.,?:,:f#" esne Moskeer. burka. ramadan f;.i";;;; D_e_vil ikke integreres, gifter egen seg kunn kultur. med folk fra sin 3,1_._q fg skat snart fd merke ar Htanen Intrergasjon bak er ikke at de er vil mutio. spille oi os m_usrimske "",di";: il;ii 5ifi1ir:'ll ly,ili"lf:1l"j:,t:'j:"", fr:"^i:gt randet vart befotkningen vr_oetrarjo snart vrr allerede bti uisli i okupasjonen #" krigen mot deres il:n?h.,1"1 yl:kyter os -- dreper deres rlnosmenn os hatetil vesten ;;;:JH'" vil stise, os du o! mes vir fa Vakn opp, hvem onsker utsefte sitt land folk for terror? " Gift-stoffer Som Verktov At "v6r fotkevalgte" bevisi p6fr'rer skade utsetter sykdommer? befolkningen for Ja, vi far mange gifter :?::;'{";fl;fjl; jit:?l,.", industrien. Dette Inoustfler, er en "i u"ro"n" med "#.i.".r,=' sin lobbv virl [nm**"r*:,,..#n:ftxi"j;!ilt Pl9lsh:t:ngj vi btir stappe. stove]orker ikt";;;;:;#;::: :f lj]: l"i heiler ikke de- fanr opp ryset ^tt..il?fll os stett lett e teae, siii vl, kan uten de nevneverdig styre oss dit motstand, de svart ta reaksioner. I

8 Chemtrails Har myndighetene T:i_r]], vere i det oagrrg stiile titaft sprayer ar fty en rekke nesren mengde samt meget giftige div p",iif,tf", soppsporer over. ois. unemtrarts kalles disse. O"n -:l,iff" vanlige men disse kjemiske kondenstriper, flysporenollr ltggende seg ut. itimesvis en dislignende brer skye?llli]lth"t9- en mensde Arumrnrum sifter, bta sarter siftise Barium oo vi oo v6re u"rn prit"irn pe l"giig]fkk" ran 3,^,:,1H" kots asrm- er i kraftig srigning. -e.e,.'.'.'/ i,antkktene er s6 orsm6 at de.g6r.i inn uet m6nnjskets sprayes blodbane ut faller oosl jordsmonn, ;iloj ;ilaillji'd"n der de rorsifter,.uerrapporteres om store helse problem ang dette ute,. i USA I:r^t""r_"j setv.ftere dodsfal. Mange strrer h"r; med ;;;;i sjr hats, kronisk ;a;#j hoste, iodepine. tomme for eneroi ;#;iir"" Legene f6r-inn iasienter med innfluensa u-ten lignende at innfluensa symptomer. virus kan pavrses. v-t vet Jo sa hva aluminium tungmetaller Men.her gjor med hiernen. ' hjemmer det hett rys-t,- '- ortn"rio;e-i";;; probtemet tit tross ::ili^:::r ror den atvortise trusseten tngen po.litiker tar det opp tema, ingen tarene. avis forteller defte skjer om ikke i vart land.. Hvem, er det vil at befolkningen skal bli syke? Her finnes god innfo, med linker til videre dokumentasjon. moonfruir.com/ nlrp://www.chemhailsgl 1.com/index. htm nttp://www.carnicom.com/contrails. htm I

9 Morgellons ::TIJ3 i Norge har verken hort eiler ue test er arsaken om Morgeilons. til en ny epedef l1s_en os den ","s"6',ij;;;ll,ruiljj:ffi:ffifr usa om :::::.ukjente sykdom heter M"rs"l;;; srags nberlignende ;;l;;ijl. uu "n tred av ukjent uer herkomsi ser ut til at de vokser inn6 i troppen o! i huden Der pi lenn-e_sker for6rsaker mye smene store sar r huden. fft#lr=ijjkr de brir aktive nereiseg bade Mang: setter deine epedemien I lorbindelse uh^emtrails.(de med nye fly sporene) Fastentene blir rammet opolever sitt livs mareritt, de :l', :ijli* pa av sin lese, os noen ser insen "nn"n,jduj unn Her burde v6re leger vere tidlig ute bli oppdatert. rense.com/generalt6/morgdef. htm Les si om Haarp..yf;-lln ' O"S styre varet, med disse teknikker, det er frykteliqe yi,9^"i _.9T er i bruk, os ho ikke srke sendere, da m6 du lete vioere.. uexrafttge antennene krever like mye strom et helt at o"t oii" "i'i nj"ii " iii=jia,. kraft vark a tene De sender kraft rse,varmer.opp L-n;ilir:"# ;:fi stratosferen, ilr"r.n ligger dver var. "trno"i*i"]"rir. ::ff:^"l9r"r kjemien. - skaper kunltige futt stromme.-'"' :,,:l:l",bt't. s6.sendt titbake tiljorceri I Torge born"ij"rlr. eksperter kan "t riu "' HaaroosA-skape /irila;;;;e;t-'. jordskjelv. De kan brenne / svi av kjempe store hull i ozonlaget, land like store P,ll:1,"j*1..n test mye om dette i avisene? rkke Neida eft ord ingen ting, vanlio Og skullede matte skiive noe etter.hvert om folk det, s5 f6r blir hore det noe ofte en cover ntsrone ikke sannheten brojon. org/f rontpa ge/bj02o 1. html

10 3:_!.nrp, Det Biotiske V6pen vtoere sa har de tillat matvarer drikke giftige er tilsatt det kusttge :P.:yT_T,:e sotningsronet Aspartam. :r.j?::e_t(tamel der de oppfordrer fotk su{ker iit men ;;ikke istedet brus ga " uten over tit light urus, meget kreftf eiti'ff;:; remkallende qinen. 11ll1ir stod tidtigere pa iisten tit CtA over kjemiske vdpen. 1;?a"f btir kjemisk omdannet ved na.v-ed turp"rjtri Inntak btir o-ujr. det itjr"o"r dannet til uefte metanol er "" f._"f kjent sterke Olf,-#', gifter. * "orn r,"i"n."uliif 3:]:9-q:"d" effekr pa -narvesystem. v6rr n_unsnge sotning stoffer slar i dig D-erorkningens for en rekke av lidelser. Noen tano, Jeitaren torurdt produktene. ig.i"lltt"r"o" men her ioette o.el tortsatt,,opptysie"t;;;;;;; reklame for produxrene. vrramtn bamser fra Collet pt.a titt tidi-i;;";,'i""'jl$h#m er mvntet p6 barn, har "or vakser opp i dag, kan ikke :jjn unngd fa denne giften i Seiv vaksiner til barn, har fatt tilsatt denne djevelskapen. u? i H: : skal et kunstig sotningstoff skal jo i en ikke u'"r"njil-"t"in"r engang spise.-s... er viktig.uet at det reageres omg.. veo taborstorie forsok p6 rotter s-om fikk tilsatt giften aspartam, 9lll9!l jkk" Irlse ukene for.de utvkret JirL'siiio-o;;5;';il* KJempestore kreft svulser, nnp://www. myaspartemeexperiment.com/index. php?page=1 OBSI Den naturlige soflige planten Stevia narurenr er vokser mange ganger i sotbre enn sukker. uenne har de laget et forbud mot, kan menneske ikke selges fode. Ja, forby det.naturlige kroppen skal kunstige ha, tillat det kjemiske kroppen ikke tdler. l"tu-l^l.i d"t.l 3n tjenes penger, masse (i_a-rcesvene penger. ikke frem her, hvor alvorlig orsse ciei kunstige virketig er meo sotningstoffene, men lds p6 neft;ii sweetpoison. com/ nexusmagazine. com/articles/aspartame. html lo

11 9,'ll:illl"l et biprodukt fra vr atomindustrien rar sd vite at vi mi ta I rlannkremer, flaske vann, "ly q9? tennene' derfor tilsettes det g oe onkkevannet doserer det til med i Illllle_gene oppfordrer v6re, barn sky tit e munnen ta ftuor tabtetter med det. Sta eiler industrien.",.tri""ij"l"lkkars de er lart opp av leoemiddel Men dette ". hver ""i.;;;;;-;rareboker.. ikke h1a de gjor tannhelsen, tluor har ingen god tr"rt i r"ii""i,"r effekt o6 ene Kommer btir misfarget frem hvite fleiker Dette.er ikke kalk flekker 1eg ble fortalt Jeg flkk slike i un_g da alder. Men vi stod jo "tytt" munnen oa,lx:,r:l r* ren ftuor, da r<om de rorste skadtige reuttater av l.l19l:r. "n gift Hitter eksprementerte under krigen. med for i sine den fanqeteire har en onsket stove effekt so;;#;;;,fy;^ medgjorlige. ;XT.'tl,:t-:?:t#":[gi;t":nf1rien'erkostbarbartos sopple kontainere. bruke befolkningen D" ti9:ll1l,'du spirrproiuriei niisi ned penser ; ;i,""1i5'jlos pa r\ar ou btrr syk 96r til leoen med problemet, s6 kan han helt :il'::rt ikke finne noe -hetst tegn pa "t o"i "itirii "lr,irul. llyll?l:*. *.emtis ikke tart ofp rtuor tir rorgiftning rinn" "pjr-"ijr,iru"r. er nemliq ikk prove. pdvise sim airir"g" ved de "fi;y#ieren vanlige d.u k?n I1l fortelle han at fluor hoper seg opp, os tagres tenner. i ;il:r,lrn*?i*" kan kun pavises ved prover av!-"i 9gt:.:"r, kan de herved snik spores forgifte til fluor. oss, I uten slike at tilfeller det kan s sryroen ror bare syro#;#;;;xfil.e noe anner ADHD en ny sykdom har rer tar dtagnosen Er det rart at hjernen upoforel met befolkningen, stadig utsatt ror arie Jilil,i,;:Ijffi,J;"n:T,"j:1i,1;,i;i,,?L*". fljernen er et ytterst folf inr strument' sllx KJemrsk den lobotomi reagerer pi D taller det ADHD, i dag 96r tusenvis av il." b?rn :-S ungdom [6 ',m60'isinen,, uet,er.helt Ritaiin, forferdelig iamphetamin) megerrrst... roruer oruker store ressurser p6 fa tatt de seloer /t

12 [Tt-,Jr:I" stoffer' mens vare barn f6r det ni hert rovris av sin l5l i:."" gnirseg i hendene, den farmasoytiske Industrien har jo fitt tusenvis av ttorsfeui6" mi ga pe tr"o"r, dette livet ut. Kreft Kuren Vitaminet B 17 uer er sundt helt nodvendig ottr for na et.iiv om uten dagen sykdommer, tatt bort. Det x,ertensreiiia;;i,;#;[j"nl?ij:x['fi l1:"ltrji5'i:j tragedien den medfsrer - "l man ],!^r,r^": har forsket p6 kreft hatt Arlige innsamtings 3,11I':', :.,qgl lit" os insen fremsans. ilrflilqf $"il: r/ Jll:,jllli" Kan rrt med reversere kreften gjore pasienten l"],-tl.l. uten skadetige shaling dyre uu medisinji. nar v_et sett de reklamere foi dette-s6 tkke viktig; det? viiaminet? Nei, det heler ikke f6 *irpt pj torretningene?? tj""itli""",' Et vitamin er en helt naturlio uti rsjensris r;'. ;;";i'k' ;;' ;li:xt;.'till"il3,11'":f"f","" Det er faktisk forbudt her i landet, tru bh uenor "fei er ui det ',VISSE personer,,.her er dodsfall. skylj i mange Men se de hve men I".9.g9t: er ossa medskyrd,n" sjor ikke noe ito?l"ol"t' F-ol et teter i arevis alt for oppklare bare et enkelt ll"l:1r1.9ll der dor mange tusen hvirt Ar forui oe O" vsvtkilge iri" i,"ir"tt vitaminer de har krav pa. lfl,;:i:l',1?:hlilli?$'lij""rdu os mes skartas, os vi Hvor^mange hagedier er det ikke, oer mange Kjereste har mistet etter sine en aller lang smertefull kamp mot rnst kreften? lenke pa at de kunne ha hvert reddei. /t

13 Egg kokeren celle dreperen, mobiltelefonen. ver ou vtrkelig alvoret med stelingskader fra for mobittetefon? eksempel Nei, vi btir fortatt aia"t Lt" for"rijg;;;;fi;,, hetst indikasjoner p6 at shating har noen,"gtilpi"ik;i"s oss. fa S_annheten.er noe g^anske annen, her blir vi utsatt for ranrg virkelio mrkrobolge steling.. Det ble foretatt en test, der hardkokt et -' eqqite -"- etter - en droy time, mellom Z mobtiteletonei. flere var kropp er styrt av sma elektriske impulser, deling helt fra til bevegelse celre av musklene. Ogsa var; ianke; tenkerp6.har ;a;;", sin egen unike elektrislke impuls. Men na bttr kroppen v6r utsatt for konstani pevirket stress fordi den utenifra, blir - av litt annderledes elet<trist<e-imuts";;; kroppens egen. P:l:l-Ty.l"j"q ha en-?_detegsende virsnins p6 v6re rorandrer ceiler, os vart arvestoff DNA. Barn er eksha utsatt fordi tykkelsen p6 skallen er fremdeles rynn, de er i lare utviklingsfasen. DU / Uran, Den stille dreper les om DU (anriket uran) brukes itonnevis i bomber oo stippes 9l"l1"j_1. ut over befotkningen i trak Atghunlt"n na om dagen. Det er livsfarig bare oppholde seg der nede en liten etrer stund eksplosjonen blir det dannet orsm6 partikler oir inn luftveiene. du er garantert trett andie a-tvorii*,i Zi!. " r\esren a e sotdatene til USA f6r bare vannskaptjbarn. btandt befotkningen i trak, gar n6 il;s; il;i illo'i"r" ryper Krett r.t(roppen p6 en gang, sier legei. la1a Tm btir fadt ser ikke ut, de er totalt misfostre. ll-t:g,ils:..lr"et btiser s6 over Europa om dagen, s6 n6 Kan ou sa fa puste inn dette radioaktive stovet, s-om "' oos6 vere gutter i Nato, bruker :* i sine v6pen i ntghani;-tar Myndighetene Forsvaret benekier igjeritaren eiler er at risten stor. hevder at tryggheten er ivar:etatt. Men, les om problemene til soldatene fra gulf krigen, er a de fleste erede borte. Se bitdene av de nyfodte:de ta6; ;;h"ti*' annen sak. neunews/bioo l)

14 Reaksjons evne. Hvis du leser dette ikkr os ro.b*;;i"#fi;", ;:ll oeg,,sa "1,:{l"J iulj.::'s :,,?j.::," bor du oppsoke tege t-or fe da t"stet ser a"g%igiftly;"yl det ut til at gifteie altereae rrar gj.ort s; ;il": Gift, Dreperen ingen ser nv_ts en person sikter pa deg reagerer din familie du med voldt, et v6pen, da da viidu gjore "rt tor" a u_rn"t,i' oii flil{fi ilr j-,hliftr,;};:itril'is, trekker pa skutdrene oo siei ia ja. ggly effekten.er "rn;l;i;;*ffijr"g det ""mmel vs man dor i Oegge tilteli;i.--e.,e!e, noe evne *:y]_ilk: tit forsvare oss ue mot giftige este godtar varer?, blindt det de ster io;d"""'nyli l,.illfff* * taror sod risk at det ul "unat li_1y hva er skadetig Darn for spise, deg det dine overlater roroeierauie-;.-;;iii:lii,i,::il jifltetea;savsiore!]_.j. :lg" trur du ikke det har bitt Forst advart mot, etter amatgam mange Ars kamp moj siften? myndigheter uuro",i ouui.. llange odetagte tiv, s6 er det na encetii bitt f;;;i;;;il; 11,,:9d"tisg siften amatsan os kvikksjtv i ;u;;;;';a; "",.. ug tkke unnskyld v6re mvndioheter over meo faren a si ai Oe-llte"var t<lar :3T::_liTp.elsAr idas om andre fartise gifter. Hvonor er det s6 vanskelio oc r.:!:-"r:li;ijffi ;ihslx,hij,fi Frvonor er det s6 vanskelioq_lan-gvan.g r"rp,"n 'rn'a'"r,j"rnp", tor-at de endelig skal innro-mnie.i *t5fl "r j" ikke helsefremmenoe, men ytterst skadlige for v6r S.tgfer 991n er nodvendig sundt giften for helsen vi ikke er forbudt, skal -*.' ha men " " er riest-en umulig ta stansei. Hva er det er qalt?? Tenk litt over detti...uulig du ikke liker svaret.. 3:l:?""1':"f"3,3;"" /V

15 Engstlige Landsforredere pi Tynn ls Er det rart de er redde om daqen? r?nel Pgite av ver_rike nasjoride hotder pa med uenne beviste fryktlige forgiftningen av innbvqoerne her I enk nvrs att dette skjer skulle 96 opp for netitt<ningenz P3,ur-d9t ikke sikkert denne guppen har bide fotket voldtatt hete tandet v6it, vite ta b"h"6 pl;;;;;; ;;;' Dairille nok fengslene fylles opp av et helt annet klientell,,, Derfor.er det viktig for de 6 silre seg selv, beste,ai.n kan det pe, A" er f6 fuil kontrolt pa I"g ob ;"g-.--- Et viktig verktoy ^annet er splitte tott-ei"settl-oe nverandre, opp mot lage en hverdag der ingen stoler p6 noln. -' F,ull kontroll ingen frihet, i Det nye Storebror samfunnet har gjort X:rJr_1 lva.de for sikre seg kontroll over innbyggere? u^e_nar be_standig en unnskyldning for komme med tih5[,- ::11-",q:lS"n skylder de p6 faren for telror, men s6 Knmtnatttet. Derfor sette det opp kamera overalt. pa veiene i kispesentre. Dusser taxr vi blir registrert der vi ferdes.. Bomveter der de vil ha oss til bruke Chips brikker l"]?,fs, stik at de.kan fotge os! ontine, med samme mulighet.. samt JititJ!1iiouor.""r" Hver ting du handler med ditt visa kort registeres hvor oq n6r. P*1r.,'l,ljlt.f pas oss6 er cn;p-set, oltr" or" olg;i'slo.r unoer oekke av terror Havner har fatt gjerder sundt seg sikkerhet.. uer er sa bestemt at nye biler skal ha en sekalt sort box. uenne tungerer omtrent den flyene har. mvndiqhetene kan lese av via sattelitt overviking fivor au Oeti"nnei Aei antall-kjorte km, din fart etc. Engl-nd har allereae innt# Aet :S m.a na betal en slags veiavgift ut fra antall trsrte im. -'" uen Kan.vtsst nok sa avlytte hva blir sagi i kupeen.!t]19ren9l me ingen snakke stygt noen, nei tenk dere bas oml nar a erede Finger avtrykkontroll pa sine pasasierer. uelle er begynnelsen mange fler tiltak er under utarbeiding. t5

16 Utnytter et,'skapt Trussetbilde,, Det er egen ig ingen,'kamp mot terror,,, men Husk mot det! friheten. ::ff!xg,il,*k har narmest eksptodert etter,,rerror ansraset,, Der hele 7 bygninger raste fullstendig sammen Boffen grunnet er avsl6rt, 2 flv. de bvoninr 30o0 uskyldige.n.nn""'ke..,,'""ffi Jt sprengt narmere Arkttektene bak utforelsen av,,attentatet av mot mektige USA,, krefter ble utfort r sitt eget land. uer rtnnes.utallige oyevitner uttalelser bekrefter fra eksperter dette. :trak_s^etl9r llasedien, kom Bush regimet lover med (Patriotic haugevis av Act). nye De nye lovene gjoide at inbyggerene i USA n rmest mistet all over sin frihet, natten. Representanter i nasjonalforsamlingen, bekrefter i "l :^1-"1! de ikke engang fikk rid tit r"s" rovene, ais"" men "i" m6tte nvj""' underskrive i all hist, sioen laniet 6Jres uar under angep. Mange, sa journalister er truet til taushet. Men lignende innskrenkninger skjer i alle land, det s6 er synlig bare ikke enda. Folk r-villige til gi fra seg all sin frihet for mor sikre terror. seg derfor "terror er det viktig for myndighetene- holde " trusselen,' vedlike. kunne fortsette ]L"l_t bygge ut.sin overvakning, :l:nls9. I tandets tover, uten vesenflig protester. DIK v oe oppna full kontroll over landets innbyggere.. 2ej:y.er de.t os skaffe seg futt kontrott over man.gir hele nasioner cte kunn '' et trussetbitde, et inntrykk tiltakene gjores ai -- "i-- for beskyxe bifokning'"i. Selv politikere, mannen i oata aviser blir overviket enda de i ikke dag. er kriminelljellei urg1or noen,,terrortrussel,,.?_"1,:r_l-1" _":":1" 6rene taget en il*" ny" iou"i"o-riiss"r venter. sakalte sovende lover. $l l"j g:q"l $g begynner hindheve meg.rort toverket, miste vit du bade oo den friheten vi har, sa r."tdn hevde noe iiijg-" lr

17 Il.:j 9:l ol:l"l "m at de skat.nnptantere ue'.e-e,r en hett chips forferdetig i aile nyfodte. mi ikke skje, rengre a" "o. trt mennesker. ia,. Ol,i"rrirlf" Men vi er fodt reve frie et fritt tiv, h"; ingen *ft skat til.;, kunne tontroltere and"re'i grunntose "jirlli -'-'..". i,i".* ll-,pllr:,i tover utarbeidet av ua kriminetie-- er rftke lengre individet fritt. men gjorr lrgnende om til vesen. et robot uten egen vilje. Vi.varet fritt trygt land, men det gunnet div. politiske er vi ikke er det lenore. tiltak r r'r"no"nr,;j-"-u;""i.j:i:ff l,yfff il?::f #,1":;"" ;:,ffi:j"** de fteste oppforer seg ailerede vitjetose Les om g1,1, hva virkelig skjedde. det finnes oase rrtmer dokumentasjon tya"i,g ii"uiii ji"iiiiijrgt. OBS! Men vet du hva det Aller, Atter Varste er? OBS! Sivile Angivere / Tystere. l,l:ige larle! n6. siden 2001 foresatt en il[!9!1s, 1et<rutglilg_ os opptaiing uere av sivite skjedde Mennesker. sa i USA pa samme tid. F,rere.tu-sen privat persjoner bare her i landet trl dette formal er vervet inn!^e,1!1tj11gerg angivere, skat spionere os tyste pa srne l.?:3"1 tandsmenn. Og rapportere.om nvem mistenkti"g treffes, ;6fJrl; hvor det er moter, hvem Rikets sikkerhet, tre;ffes;;v.. terror f riminalitei, denne eiu";ffil;"" aksionen I virkeligheten er det sin egen sikkerhet kuppmakere vil trygge. Angiveri.tysting hsrer ikke hjemme i et samfunn. demokratisk Vi er i ferd med bti en aift"tr, kan stote p6 "t"i] noen j"i'irl"n lengre, ikke-engang.i" Alle ;;;;[r-f"t;;=" blir til slutt g6ende mistro hverandre, noe mer det destruktiw finnes '"' ikke '^^ odeleggence tor et'sjnrtun;. lt_n^ty:i" hovedsaktig med jobber i transport Dusser, bransjen taxi, vare ; transport, andre stadig "rba f"rt"n "r. /r

18 bland de er valgt ut. :^o]1^"?r a erede arbeider i forskjeltige Tengselsvesenet. offentigetater; hjemmehjelpen etc. LtKetedes handtverkere. sa neste_gang rortegger-eller du skulle f6 bruk elektriker for en bor han folgei uu noye Kan he med... er ikke snike deo avgard-e lor i en iaxi o=j vil rapportere. treife noen DerJorsvantroen, hdpet, var ug.ttvor rett til et privafliv. ble det av persjonvernet?? Hvlften privat innformasjon om den angivere enkelte f6tt har disse tilgang til?.?:j^ll"n:a virke de har fett tov tit drive titt psvkisk l:lror pa offeret de btir satt tit overvake. vange mennesker i dette land h-ar,nemlig sitt liv smertelig fatt erfare fett odelagt en masse urflv ge hendelser. Hva vil skje med disse Angivere nir folk en dag blir klar :::l ll"grn de er, hva d6 er med pi? uannheten kommer jo alltid for en dag... Snakk om splitte befolknir o"' a"t ",."-"".-frili-"iili:illt-:l ror de vet si inderlis sodt at Driv Kraften t Blallen :y::r^11_""t far fotk tit sija tit trr tyste oer samme pa sine tandsmenn? typer menneskei!ili< iroi"iti hjalp flenden "gfi under #jl"g 2 verdensr<rrg r trr det samme kraften driver-de, p-a akkurat storting de enkelte regjering har falt for.? Men.hva er det far de til tru p6 at Er de ikke blir satt pris pa? de sa bare bruk oo vare slik Nordsjo krig dykkere seilerene bre,r";je?t Krgs_eiler fondet ble "stjalet', fra de rettsmessig Krav pa pengene. hadde Nordsjodykkere sliter n6 sitt livs kamp over mot staten faren ved stike var '"' klar "'" dykk. os "o, na ifku erstattning, uiigl;";;' men avspiser de-med smuler. bte atvortig syke os ;i,t:,tji"or**re mange har ailerede Ingen takk, for at de gjorde Norge til et av verdens rikeste land. Angivere overloperne blir jo sa utsatte for akkurat samme /(

19 gfter deg meg... h"ller."^:.tr-"]kkurt ikke blitt fortalt sannheten Terd om med hva skie. er I Jeg kan nemlig forsikre dere om at.de, mange brukt andre kommer tit blir angre bittert p6 Oet Ol nar;iort'e;;;" gar det virkelig opp for de, hva de har gjort,"tiitt medmennesker. r"ii Jg"ir"?^"^i"g:::'l:g"n undergang for seg sine barn. de kommer :S-"".,0' 9S miste sitt- land. sine aksjer verdier. ue.v setv bti overvaket, de kommer s6 til sultne bli n6r maten er borte For Gribbene Har Ingen Samvittighet. Noas Ark, Bunkersen skal bevare Verdensi korn Ber dere huske p6 at vi i disse ois*.jrnl:,il"". is,r,li'liro sa korn fra hele verden, for stkre Jordens DNA. l)^o-:s-"^9i9q", "l Kornbinge skat ta vare pi Kornsorter atre de finnes i verden. En kjem_pestor spesial konstruksjon inne i fjellet, pa lite Svalbard titgjenglig for fotk flest.?:tl:^"1,1:=r" et sikkert opbevarinss sted, os skat gi ll:::-l:r," en nysrart tit kunne begynne oer o-g oyrti en igien. katastrofe skulle ramme jorden, sies dei. Er det ikke snart pa tide sporre trva sip-rz NWO, Det Store Verdensbedraget ylflope.folk det er en grunn tit at ting skjer. vi er pa mot vei noe, ingen i vere dager kan fatte ko'nsekvens#;;_. mange av Dere har til med hjelpt til.. Les selv om NWO Den Nye Verdensorden, sjekk stags ut om kreftene hva st6r bik dette,^det er irr,jnlgg;ilg ;""i;g, T.:l 9:t btir ikke hyggetig heiler s6 tenge stike rivrs vjinjr du far ser stvre vilken angenda de har s6 skjonner alle du landene "iii",t nuokor. mister sin selv_raderett. P^":IflI1":l!9.:T?!,t91 o_styre hete ktoden med en diktaror, 999l.her (les FN / Nato). De f6r teve, Ufir Slekk slauei uienjiinet hvilkenasjonatitet iederene under 2 uoo"n"iiig-h"jd;, det er ikke sikkert at Hi er var rent tysk, selv om han tyskland le-det til krig.. Sjekk s6 hans store SS stabs identitet, det er ikke sikkert at /?

20 de var opprinnelig tyskere. trr du sikker pa at Hitler virkelig skulle fremme den slik ariske det rase, ble hevdet? Hvem dode det aller flest av under krigen? Finn ut hvem Hifler var islekt med, "uitk"nasjonalitet Sjekk se han nasjonatiteten har. USA,'En"St;;d,il;ffi:'E#:, Finn ut hvem finansierte opp ne6 Jen'ivs-il*r.s#;:';""" Jeg kan forsikre dere om at 1 2 verdenskrig De var samme noye planlagt. kreftene har sa ptantagt den 3 verdenskrio. opprettelsen av staten tsrier var eni-eri pr""""". ""*', P:]_"?l i!-!" fg. ingenting ar de opprettet staren I tsraet, den muslimske midt -'" neoe verden, straks etter 2 Verdens k;;-. f9n 1 oo.den 2 verdenskrig er alterede utfort,... Na mangter det kunn en liten gnist for det heie los.. braker den krigen vil dra med seg tana ettei LnAl"-' Ingen Nordm^enn vil ha pifort sitt land en slik siebne ^ansk1e du na. aner hvorfor noen har pitvinget osi muslimene, alle de vi egen ig ikke ville ha? Den 3 verdenskrig vil nemlig best6 pga motsettningene mellom Osten vesten, Der befolkningen verden over si vil vare utsatt for terror angrep. De. s6 hvor dette ville bare har kjempet mot all rnnvandringen, EU har btitt hengt u[, r.f".ili"i[g R"1;;, ble beskyld for hindre utvrklngen osv osv.., Man kunne nesten ikke hevde noen ting for man var Rasist. ;g Eg;;ilk Nye lover er utarbeidet der-man blir tatt hvis noen?alt mineoritets land foler seo krenket, enten over ord e er Da hanoting. er det ikke lengre left- redde sitt land. nar man ingenting kan si. De aller.fleste folk i Norge vil ikke at vare soldater skal land okkupere krige. Men er igjen, er vi blitt lurt med. var det ikke slik at Nato ble dannet nettop for hindre noe mer at det krig? ble Den skulle kunn vere en tieas stiyrte,-men',iaden btitt n", en angrep styrke oq ne.bomb", aj forjr,i"'iiig"l"no Ni er landet vart dratt inn i irigsnanorrnger, pga alliansen. uenor nar vt sa en fatt terror trussel hengende over Kafi oss. Annan, la ting til rette for privatiserjnato,.la riktio. Ou leste tc

21 Kriminelle utovere. Vil du at landet skal fortsaft styres av en gjeng,,kriminelle,,??:^.^.^1lgff"r ses mot srunntoven,,,ii""".. nrr "" illrt, annen matsetting, enn A ta vare pd landet- Uutoflning;i Vil du akseptere d"rf at de sann uten videre tar iivsviftige"viia;iner mnerater bort, slik at du dine naermeste g"r"ni".i uil lf i Eller er det greit bare de gar me.d slips er pent Akkurat antrukket? med de usvn]ioe."s ';il; ;;;;;il;il$t:,::ne' ritt vanskeris os beskvtte Ma vt virkelig se en uniformert soldat med gevar, bli klar over for trusselen man kan I1:"^":ll'10." denne gangen er hett andertedes uen_str e krigen en tidtigere. kalles den fasen vi er inne i uenne na,, gang kommer ikke fienden synlig innen utenia, i men fra. Den type fiende er vi jo kjent meget sarbare mot. Nasjonalist, En Trussel For Verdensorden, uer.nar kommet alt for langt n6r selv en glad^i Nordmann srttland bare er vit gjern6 ta u"r" pj o"i, nj'of,:;""il'a;" oenandtet "Nasjolalstaten en kriminell er en trussel for verdenfreden,, hevdet Thorvald Stoltenberg er medlem I i nalerat commission.. R::p-lyl ta vare pa sitt tand.idag, btir u_a ikke Dttr satr pris man pe. overv6ket d6rlig behandlet av Mens enkelte'mvniiqhet. Mustimen Mula krekai, til,i"t;; ;;;;ilj";'''"'r' llt^f,1,13."j1 egen hjemmeside der han orintiii rerror.mot oipiorarer Norge t hvis han ikke blir tatt godt nofiu"'r6 oa. - ' T_?l: D.,?or.plover os opptyse "itt"gei;lk;, skjer med h"l""l, tandet Deres. de ooolever angrepa sin ec div nett problemer. olllir,d-llproblemer med mobiltelefoner, der samtaler rrem,-meldinger ikke kommer kommer flere dager for sent De etc blir sa ofte utsaft for negativ Jg tafsf spredning. ryiie_ Avis--innlegg blir ikke trykket, f6 96r gjennom senuren Pji'.11i:f redisert slik it atuorei I nuosrlpeibiir vr nar neler uo.t"--"-'"" Ingen sjanse til fa delta prrammer, idagens debatt til tross for gjent-tte forsok.. Ner. det frie ord ytringsfrihet er desveffen illusion. 2l

22 Zkonomi Fella Det er bedre ta en liten smell na, enn vente p6 den Iiilgit "j1", er du oss6 redd?, os ikke tir si noji rrvr,t roi' ta sparken? Er du se g6tt ifella, lan til over ptpa, redd for miste jobben, lnntekten, har de taket pa deg o!s6.?...) Ja. oessverre har de aller fleste gatt i den iella... ::i1.:l_1"!"q fe fyilt opp hjernen med kvikksotv, o,g,orverse bty, atuminium, andre gifter fluor aspartame etc.. vr Kasrer oss uhemmet p6 lanebolgen, der vi ble oppfordret til Plikt Ansvar -a.i"t!:rs,"* av landet har vi en ptiktit v"are ta vare v p6,'s det vvr stik o"nar "etterkommere s6 har et tano ei vr i;- ma vt tkt(e lengre lukke oynene for Jette det skjer er kun mer foror behaglig se bon. vr nar,overlatt ansvaret helt g,or holdentil andre, alt satser pe til vares at beste. de men der har vt ne seft folger. at kan Skat f6 katastrofale dette tandet reddesa ur. uir,"ji "u'n"igi;l, stiller opp vi ;:i; blir samlet ioien. "g ikke *]:9:l sjare no". iit hj"lp" kuppmakerene rg1ennom rit sine planer. os fa dag bevist *I:l:ll sptittet opp i forskjeilige grupper Inreresser, jo flere motsetninoer de kan-skjpe-blj;d o;; jo mindre trusselbilde blir vi,et splittet folk kan de herse med de vil. vr.ma.a e l(reve svar pa hvorfor ting er det er. ma oq alle gjore vi v6rt p6virke til at ting snur- Fl",T:r.9n.r?n trengte, fotk viile ha arr; bir, Oei.'hvtte.- "' ubevist pavirker ;ij'i:?j: sjennom det kontioilertjmldia, De utnytter vere bld oyne, (kjente naivitet), Ja, da havner vi fort der de vil ha oss. i okonomi Kan fella. du med h6nden pa hjerte fortsatt hevde at du menneske? "i"iiritt if,ke l-11: 9u btitt.bundet gjennom en usyntig tenke? 1"ll 9r.?'.oppiobben engasjere oegioriitt tand, du rkke eiler tid, har r6d, elterett steft ork til,edo; f"nj;i Sannheten Ci[' er at du ikke eidet frie."";"i;;i;;;;r";; 1111* ".r.", :,l.uerdens guil eiendom skat hender. falte ( i Deres les ' - i Sions vise protokoller ) 2L

23 Det gir ikke lengre ann oo lukke oynen de for det tukker skjer, synene ni-om dad, ir'kl;;;j;;;," for sine barns sjebne for alt tremtid. Hvorfor er det slik??;t:l_91r"",it at tins skrever er:lik lnsen tins av det om her har er oddstatt f ilfeldig.. eller ai Oe if<-te,"ie'l"ore A,j:l llt: pranrast tir den minsie dii"ui;;il;j;;iffi" ug na.haper jeg du forstar bedre.hvorforuir"ng" merkelig ilnju.r.a-. rare i dette lille lanoer. Hvorfor vi stadig hsrer om hvor dke vi er, noen mens verdens vi ikke tino. har rad til Hvorfor v6re gairle ma liooe _- ibottekott. de ellerikkef6rden har krav oe hjelp 9Jl" qr. 1e kjole statom meilom i veien, hjulene p6 for ikke bilen. Og hvorfor vi har fstt sa mange tusen nye fattige nd lever i dette under landet, minimumsgrensen av fastsitte tross for at vi ffif;;, er verdens i; rikeste land. 9g[:f^o-lO"rla i.dag stiter pa skoten, engang mange tese kan ikke ordenflio. Det.intelektuelle har-blitt drastisk redusert de Og.hvorfor senere 6rene. vdre kirker ratner p6 rot, mens det flotte OVgg; moskeer. ny" Og sist men ikke minst det skjedde her klere om dagen, finansminister da var Krisin Halvorsen, stod ifsrt en tale, "i"iig der tiilt' hun.lovpriste alle innvandrerene, de takket eren for d;, at de har bygget opp d;; tanoet. skjer er.d:i^sgm et gedigent hin mot hete det oade Norske ror de folk har ofret sine liv, mot de har "; bygget "i;l;;;' landet. Vi var allered en rik Nasjon ndr bolgen av kom. innvandrere Den tunge byrde, Skammen.. Jeg onsker ikke sitte med barnebarnet pe fanget fortelle de T.o:l_S""S tok fra oss alt, selv hete tandet meo i'ok et pennestrok OJ t, "". mens vi sov Jeg er sikker pa at de vil hate oss innerst inne for at vi lot det?l

24 skje, jeg skjonner dem oodt. D.et ikke gjsre _. noe er Jt h.an mot vire bygget forfedre opp dette har landet. oo odll siti iiu. ----'-"--" -v r (xe minst mot de kjempet Vi er el stohfolk, Og har en arv vi skal beskytte, Vi skal kunne sevaretterkommere i aynene, rrre ga mel ;iiki;i#;. ", Hvis vi ikke ensang ran iiemdei?'. d;r;i, #il;'"iy-rl 0"0,,. en blyant, Ja, da vil hisiorien orl rrrst.. Sitat stuft 'qft9?_"1,?s oynene for det skjer na tisse om i dagen, buksa er en vinter dao. uiir rort kart i! l;ili;"i,jiiil""lyilil:il" }:l en sans men Rolf Haugen Andebu "

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Hva sier Bibelen om penger og tienden?

Hva sier Bibelen om penger og tienden? Hva sier Bibelen om penger og tienden? Skrivefeil i dette dokumentet kan forekomme, hvis du skulle ønske å hjelpe meg med å rette den ta kontakt på tore@bibelundervisning.com Jeg vet ikke om du er klar

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2012 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling / #2012 / 1 Innhold 2 En hilsen fra styreleder i Angstringen Norge 3 Nye tider, nye erfaringer & nye muligheter! En hilsen

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

SAM Hva faen holder du på med? (Litt høyere:) Hva faen i helvete holder du på med?

SAM Hva faen holder du på med? (Litt høyere:) Hva faen i helvete holder du på med? RUMENER av Lars Norén INT. HOTELLROM Et billig, skittent hotellrom på Manhattan, nærme Harlem, 1994, i en bakgate til en av de store avenyene. En seng, to stoler, en liten TV, vesker, klær, noen kopper

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

lrr.2n995 Intcruio med Gooscl, v6r nye stormester side 5 tolenotter side 24 E KIOBBORG6]I FOR OSIO SCHfiKSEISKffP tr lcs om: Fyri i Hostings side 14

lrr.2n995 Intcruio med Gooscl, v6r nye stormester side 5 tolenotter side 24 E KIOBBORG6]I FOR OSIO SCHfiKSEISKffP tr lcs om: Fyri i Hostings side 14 E KIOBBORG6]I FOR OSIO SCHfiKSEISKffP tr lcs om: lrr.2n995 Intcruio med Gooscl, v6r nye stormester side 5 Sverre lleim klubbmestcr side lo Fyri i Hostings side 14 Entrekksmqttens mysterier side 2O llytt

Detaljer

HOVEDSAKEN. Foto: Dagbladet og Scanpix. Foto: Benjamin A. Ward

HOVEDSAKEN. Foto: Dagbladet og Scanpix. Foto: Benjamin A. Ward HOVEDSAKEN Foto: Dagbladet og Scanpix Foto: Benjamin A. Ward qqq q «22/7 er den mørkeste dagen i vår etterkrigshistorie. La det bli begynnelsen på en ny kamp» Aslak Sira Myhre (38), leder for Litteraturhuset

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no

SAMTALER MED LIVET. 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no SAMTALER MED LIVET 9 kåserier om et møte med livet. Tore Lunden post@gripdagen.no Innhold Innledning... 1 Besøk av Livet... 2 Fornuften... 5 Illusjoner... 8 Nuet... 11 Frykt... 15 Egoet... 19 Speilet...

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

Storstein slo tilbake

Storstein slo tilbake Funksjonshemmede mot diskriminering nummer 1 2008 jesper odelberg: «Jag är ingen jävla clown!» flybransjen diskriminerer: Ministeren nekter å ta ansvar tema: Antidiskrimineringsloven en bløff IPLOS registrerer

Detaljer

6.mnd rapport Oktober '01-mars '02. Jamaica & Norge. Woman Incorporated & Krisesentersekretariatet

6.mnd rapport Oktober '01-mars '02. Jamaica & Norge. Woman Incorporated & Krisesentersekretariatet Woman Incorporated & Krisesentersekretariatet 6.mnd rapport Oktober '01-mars '02 Jamaica & Norge Rapport utarbeidet av Cecilie Starheim & Camilla Brandsø Megård Innhold: 1.0 JAMAICA 1.1 Sosiale problemer

Detaljer

Norges raskeste. Tid for å velge. Nr. 33. Les alt om valget. Leker og lærer. Norge. verden. kultur. sport. valg 09. melding. Side 7.

Norges raskeste. Tid for å velge. Nr. 33. Les alt om valget. Leker og lærer. Norge. verden. kultur. sport. valg 09. melding. Side 7. S VALGAVIS Nr. 33 Tid for å velge Torsdag 27. 08. 2009 19.årgang Les og hør mer: www.klartale.no Les alt om valget 2 Norge 3 verden 5 kultur 6 sport 7 valg 09 18 melding Leker og lærer Rollespill skal

Detaljer

Vi som i denne vanskelige tiden sitter med politisk ansvar skal gjøre alt som står i vår makt for å bestå den testen.

Vi som i denne vanskelige tiden sitter med politisk ansvar skal gjøre alt som står i vår makt for å bestå den testen. 1.mai tale 2009 Utenriksminister Jonas Gahr Støre 1.mai dagen for internasjonal solidaritet er en viktig dag hvert år. Men i år er 1.mai spesielt viktig. For i år, når den globale finanskrisen går over

Detaljer

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18.

Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. Strid for den tro som engang er overgitt til de hellige. Judas 3. TROENDES FORSAMLING VERDAL. Striden nr. 18. 1 Esek 38:2-4 Menneskesønn! Vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 9-2012 167. årgang Thailand/laos/mekong misjon s tidende nr. 9-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51

Detaljer

IIFART kin i forblfarten ikke huske hva det gjaldt (kan ikke med en gang, I). ILDE var et godt forbilde for de andre unge.

IIFART kin i forblfarten ikke huske hva det gjaldt (kan ikke med en gang, I). ILDE var et godt forbilde for de andre unge. FLY Da de fikk h0re det, fley de I lufta av sinne (de ble fryktelig sinte). Jeg kunne fly I flint (jeg er sa sint). Han floy pi meg (han angrep meg). Han flyr med jenter hver kveld. FLYKTE Man kan ikke

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

AntirasisteN. SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006. Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme? B-PostAbonnement

AntirasisteN. SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006. Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme? B-PostAbonnement AntirasisteN SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006 B-PostAbonnement SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd «Det er bedre å dø i Norge enn i Afghanistan» Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme?

Detaljer

Utgiver: Norges Naturvernforbund. Postboks 2113 GrQnerløkka. 0505 Oslo, Norge. Besoksadresse: Nedregate 7 Tif: 22 71 5520

Utgiver: Norges Naturvernforbund. Postboks 2113 GrQnerløkka. 0505 Oslo, Norge. Besoksadresse: Nedregate 7 Tif: 22 71 5520 1k. gisk humor. Boken er foreløpig bare oversatt humor spenner over Artene som bærer de latinske Decticus VetruciVi irit fantes pa til 11992 ble seks linngresshop har gjort grundige avlsforberedel navnene

Detaljer

Paulo Coelho. Zahir. Oversatt av Bård Kranstad MNO

Paulo Coelho. Zahir. Oversatt av Bård Kranstad MNO Paulo Coelho Zahir Oversatt av Bård Kranstad MNO Hill Deg, Maria, unnfanget uten synd, be for oss som vender oss til Deg. Amen. «Hvilket menneske iblandt eder som har hundre får og mister ett av dem, forlater

Detaljer

UTVELGELSEN AV EN BRUD

UTVELGELSEN AV EN BRUD UTVELGELSEN AV EN BRUD, Mange syke mennesker. Jeg kan ikke komme til dem alle på én gang. Men, hør. 2 Jeg er sannelig glad for å være her igjen, i kveld, i dette vakre auditoriet, iblant denne fantastiske

Detaljer