CARITAL OPTIMA. BRUKSANVISNING Versjon 1.7. Kode 402

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CARITAL OPTIMA. BRUKSANVISNING Versjon 1.7. Kode 402"

Transkript

1 CARITAL OPTIMA BRUKSANVISNING Versjon 1.7 Kode 402

2 VIKTIG INFORMASJON OM CARITAL SPESIALMADRASS - SYSTEM Les bruksanvisningen nøye før systemet tas i bruk. OBS! Innrammede tekstbokser inneholder viktig informasjon. Leses nøye! ADVARSEL 1. Madrassen skal kun fylles med luft. 2. Styringspanelet skal kun brukes i normal romtemperatur (10-30 C). 3. Unngå å løfte madrassen ved å løfte i yttercellene. 4. Skarpe gjenstander kan perforere madrassen. 5. Overfyll aldri madrassen under noen omstendigheter. 6. Unngå vask av madrassens plastdeler med løsningsmidler, fenoler eller ren alkohol. 7. Dersom madrassen eller styringspanelet blir ødelagt, kontakt leverandøren. 8. Ikke forsøk å gjøre korrektiver selv. Denne bruksanvisningen gjelder for alle Carital Optimas spesialmadrasstyper, inkludert OptimaClassic, OptimaClinic, OptimaRehab, OptimaBariatric og OptimaJuve Produsentens Artikkel nummer: 4280/4290classic 4280/4290clinic 4270/4280/4290rehab 1550juve TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL SENERE BRUK. 2

3 INNHOLD 1 Introduksjon Installason av systemet Produktforpakning Madrass trekk Montering/Feste av madrass Elektriske tilkoblinger Kobling av luftslanger Montering av oppheng Styringspanelets funksjoner Oppstart Funksjoner Normalfunksjon S-funksjon Sittefunksjon Q-funksjon Firm-funksjon Supine Only/Terapifunksjon Pasient transport CPR - funksjon Alarm Ventefunksjon Justering av trykkmåler Tekniske Data Service instruksjon Batteri Bytte av celler Rengjøring av plastdeler/madrass Rengjøring av trekk Lagring Garanti Standarder

4 1 Introduksjon Carital Optima er designet for pasienter med høy risiko for å utvikle trykksår. Ved riktig bruk er madrassen effektiv til både forebygging og behandling av trykksår. Carital Optima har en dobbelt cellestruktur (pat. US , EP ). Yttercellene er tunnelformet og tilpasser seg eksakt de ulike kroppsdeler og sørger for stor kontaktflate med brukerens kropp. Innercellene er koblet sammen og utgjør tre justerbare soner (hode, midtseksjon og fotseksjon). Optimasystemet kan leveres med CPR- funksjon som tilbehør. Carital Optima systemet består av tre komponenter: 1 Madrass (bilde 1) 2 Trekk (bilde 2) 3 Styringspanel (bilde 4) Bilde 1. Bilde 2. Bilde 3. 4

5 CARITAL AIR FLOAT SYSTEM INSIDE Cellekonstruksjon Head Middle Leg s

6 Carital Optima Styringspanel Konstruksjon OptimaController 1. Styringspanel Charge Low batt Stop Firm head middle legs 1 Sup ine only Carital air-float system inside Sitting Normal Q S 2. Mikroprosessor, kretsløpskort 3. Luftpumper 4. Trykksensor 5. Magnetventiler Oppladbart batteri 7. Transformator Operating voltage 230V/50HZ 100V/50HZ 120V/60HZ Head Middle feet Legs Optima- madrassen 6

7 2 Installason av systemet 2.1 Produktforpakning Åpne produktforpakningen og kontroller innholdet. Forpakningen inneholder følgende deler: -Optima - madrass -Trekk -Optima Styringspanel -Strømkabel -3 fargede luftslanger (gul,svart,rød) -Bruksanvisning Dersom noe er skadet eller mangler, ta kontakt med leverandøren snarest. VIKTIG! Under transport kan temperaturen i styringspanelet bli enten for høy eller for lav. Ikke bruk styringspanelet før det har stått i normal romtemperatur (~+20 C) i minst to timer. I løpet av denne tiden vil alle komponenter ha nådd anbefalt brukstemperatur. ( C). 2.2 Madrass trekk Madrassen er beskyttet av et inkontinens trekk. Trekket er spesialkonstruert for Caritals madrasser og har mange nyttige fordeler. Langs madrassen, på venstre side av trekket går en kanal for strømledningen. Før strømledningen gjennom kanalen som bildene 5-7 viser, fra hodet til føttene slik at ledningen ikke blir liggende i veien på gulvet. Bilde 5-7. Strømledning gjennom kanalen på siden av trekket. Luftslangene til madrassen kommer ut av en åpning i madrassen (bilde 8). Bilde 8. Åpning for luftslanger 7

8 Madrassen festes til sengen med stropper i madrasstrekkets hodeende. (bilde 9). Bilde 9. Festestropper 2.3 Montering/Feste av madrass Carital Optima spesialmadrass erstatter den vanlige skumplastmadrassen. Den kan festes til alle typer standard senger. Sengebunnen skal være jevn. Det anbefales å bruke støttebunn direkte under madrassen ved behov, for eksempel dersom sengebunnen består av tverrgående metallrør. Dette vil sikre tilstrekkelig støtte for madrassens funksjoner. Carital Optima kan også brukes i spesialsenger med regulerbar rygg og fotdel. NB! Unngå at pasienten blir sittende i sittestilling over lengre tid! Det anbefales å bruke et stretchlaken over madrassen. Stretchlakenet er både elastisk og praktisk i bruk. Absorberende kladd kan også anvendes under bruker. Unngå bruk av ekstra laken, støtteputer og sandsekker oppå madrassen! CPR-madrasser leveres uten luft. La styringspanelet fylle madrassen før pasienten legges på. Se pkt. 3 8

9 2.4 Elektriske tilkoblinger 1. Koble strømledningen til venstre kortside av styringspanelet, deretter til strømuttak i veggen. (bilde 11). OBS! For å sikre styringspanelets funksjon, skal strømmen være tilkoblet hele tiden, unntatt ved pasient transport eller strømstans. Se pkt Kobling av luftslanger Bilde 11. Kobling av strømkabel til styringspanel Koble de tre fargede luftslangene fra madrassen til styringspanelet. (bilde 12). Rød til rød osv. Styringspanel med CRP-funksjon har en tykkere svart slange (bilde 13). FARGE gul svart rød OPTIMA hode midtseksjon fot Bilde 12. Fargede luftslanger Bilde 13. CPR slange 2.6 Montering av oppheng Ta bøyleopphenget og skyv det inn i motstående hull/kloss på styringspanelet. (bilde 14 og 15). Bilde 14. Bøyleoppheng Bilde 15. Festing av bøyleoppheng Obs! Styringspanelet er ikke støtsikkert. Plasser det slik at det ikke blir utsatt for belastning, støt eller utsettes for fall etc. 9

10 3 Styringspanelets funksjoner OBS! Før pasienten legges på madrassen, trykk på strømbryteren, se pkt 3.1 Oppstart og la Normalfunksjonen granske alle justeringsområder til alle lys på midtraden lyser jevnt grønne. CPR-madrasser leveres uten luft. La styringspanelet fylle madrassen før pasienten legges på madrassen. 3.1 Oppstart Trykk på strømbryteren på styringspanelets venstre kortside. Vent mens styringspanelet tester funksjonene (ca. 10 sekunder). Disse funksjonstestene skjer automatisk etter hvert funksjonsvalg. Etter testen velger styringspanelet automatisk Normalfunksjon. 1. Strømbryter 2. Strøminngang og strømsikring 3. Kobling av luftslanger 3.2 Funksjoner Bilde 16. Venstre kortside av styringspanelet Når strømmen er slått på og etter hvert funksjonsvalg, måler og justerer styringspanelet automatisk et optimalt lufttrykk i madrassens tre seksjoner. Styringspanelet har følgende funksjoner: OptimaController Charge Low batt Sto p Firm Sup ine only Sitting Q air-float system inside Normal S head middle legs OPTIMA Normalfunksjon S-funksjon Sittefunksjon Q-funksjon Firmfunksjon Supine only/terapifunksjon Alarm Alarm avstengning Normalfunksjon No rma l Obs! Pasienten må ligge på madrassen før det velges en funksjon. Normalfunksjon velges til høyrisikopasienter som ligger enten på ryggen eller på siden. Styringspanelet justerer automatisk lufttrykket i de respektive celleseksjoner etter kroppsstørrelse og vekt. Denne funksjonen er ikke tidsbegrenset. Den midterste sonen justeres først, siden fot og hodeseksjon. 10

11 3.2.2 S-funksjon S Sovefunksjonen er beregnet for pasienter som ikke vil utsettes for lydforstyrrelser (Silence). Styringspanelet låser den valgte innstilling til nytt funksjonsvalg gjøres. Når sovefunksjonen er valgt, blinker lyset for normal. Denne funksjonen er ikke tidsbegrenset Sittefunksjon Si tting Velg sittefunksjonen til pasienter som skal sitte lenge med hjertebrettet hevet mer enn 30. Brukes funksjonen mer enn 60 minutter, utløses en alarm Q-funksjon Q Velg Q-funksjon når pasienten skal sitte mer enn 60 minutter, eller du vil koble bort alarmen. Indikasjonslampen for sitting lyser som varsel for økende risiko for trykksår Firm-funksjon Firm Ved valg av firm (fast)-funksjon øker trykket i midtseksjonen slik at det blir lettere å snu fra side til side i forbindelse med stell eller ut- og innstigning i sengen. Justering av midtseksjonen tar ca. 2-3 minutter. Firm-funksjonen kobles automatisk tilbake til Normalfunksjon etter 15 minutter dersom ingen annen funksjon velges. OBS! Firm-funksjonen reduserer madrassens trykkavlastningsegenskaper betydelig Supine Only/Terapifunksjon Supine only Supine Only/Terapifunksjon velges til pasienter som kun kan ligge flatt på ryggen og som trenger behandling i form av spesiell trykkavlastning. For å oppnå maksimal trykkavlastning justerer styringspanelet ned til lavest mulig trykk i celleseksjonene. Denne funksjonen er ikke tidsbegrenset. 11

12 3.2.7 Pasient transport Pasient transport når madrassen er koblet til styringspanelet: Når styringspanelet kobles fra strømkilden, går det videre på batteriet. NB! Batteriet er designet for å holde kun korte perioder av gangen, f.eks. under pasienttransport eller strømbrudd. Styringspanelet skal alltid være tilkoblet strømkilde, også når På/Av-knappen på styringspanelet er slått av. På denne måten holder batteriet seg oppladet hele tiden. Pasient transport uten styringspanel: Pasienten kan transporteres uten styringspanel. Slå av På/Av-knappen på styringspanelet. Koble luftslangene fra nærmest madrassens (bilde 17-18). Ventiler hindrer at luften går ut av madrassen. Dersom du kobler luftslangene fra nærmest styringspanelet, slipper luften ut! Bilde Frakobling av luftslanger fra madrassens ende CPR - funksjon Fordi Carital Optima er et lukket lufcellesystem og pasienten ligger stabilt på madrassen (i motsetning til et alternerende system) kan man i tilfelle hjertestans utføre CPR-prosedyrer umiddelbart på madrassens overflate. På bestilling kan du uansett velge en såkalt CPR versjon av madrassen. Her finnes en CPR- slange koblet til styringspanelets venstre kortside. Ved hjertestans løsnes CPR-slangen for rask tømming av madrassens midtseksjon. Tømmingstid = 15 sek. For å etterfylle madrassen, monter slangen på styringspanelet og sjekk at strømtilførsel er ok. Øyeblikkelig CPR-prosedyre også mulig uten CPR-funksjon! Bilde 19. CPR-kobling 12

13 3.2.9 Alarm Sto p Feil i systemet vises ved lys- og lydsignal. Alarmen stenges ved å trykke på Alarm/Stopp knappen. Ved å trykke en gang, stopper alarmen. Trykker man to ganger stopper også lyssignalet. Denne prosedyren nullstiller styringspanelet. Alarmsignaler: = Lyd-lampen lyser = Lyd-lampen lyser ikke 1. Funksjonen har vært påkoblet for lenge (vente,-firm,-sitt-funksjon): O O O O O O O O O O O O O O O O Hode Midt Fot 2. Feil på trykkmåler: O O O O O O O O O O O O O O O O Hode Midt Fot 3. Luftcellenes trykk kan ikke reguleres (f.eks. lekkasje på midtseksjon): O O O O O O O O O O Hode Midt Fot Indikator for lav spenning (LOW BATT ON) Ventefunksjon Etter at Alarm/Stopp knappen er aktivert, går styringspanelet i ventefunksjon. Dersom ingen annen funksjon velges innen 15 minutter, går alarmen igjen. 3.3 Justering av trykkmåler Trykkmåleren kan bare justeres av kvalifiserte servicepersoner. Produsent/leverandør gir nødvendige instruksjoner for service. 13

14 4 Tekniske Data Mål og vekt: Madrass 200 x 70/80/90 x 13 cm 7 kg Styringspanel 8 x10 x 32 cm 2,4 kg Strømspenning: Strømforbruk: 230V/50HZ, 100V/50HZ, 120V/60HZ max. 35W Beskyttelsesklasse: 1 Anvendt del: IP klasse: El. Sikkerhet: EMC: type B IP20, tåler ikke vann. Mulig eksplosjonsfare ved bruk i nærvær av brennbare anestesigasser. EN EN Service instruksjon Service skal utføres på styringspanelet hvert annet år fra kjøpsdato. Kontakt din leverandør for nærmere informasjon om autorisert Carital service. 5.1 Batteri For å sikre riktig funksjon av styringspanelet, bør batteriets tilstand kontrolleres regelmessig. Dersom du er usikker, kan følgende test gjøres: 1. slå av bryteren på styringspanelet 2. lad batteriet i 24 timer 3. koble luftslangene fra styringspanelet, skru på apparatet og velg Normalfunksjon 4. la styringspanelet gå på batteriet 5. dersom styringspanelet går i minst 7 minutter, er batteriet i orden. Hvis ikke, kontakt leverandør for nytt batteri. Anslått levetid for batteriet er omkring 2 år avhengig av bruk. 5.2 Bytte av celler Optimas ytre celler kan byttes individuelt. Løs opp seks adaptere på den skadede cellen fra bunnen. Erstatt den med en ny prefylt celle. Reparasjonssett bestående av en celle og seks adaptere kan bestilles hos leverandør. Følg spesiell bruksanvisning for reparasjon nøye. Husk alltid å bruke nye adaptere ved bytte av celler. 5.3 Rengjøring av plastdeler/madrass Vi anbefaler at madrassens plastdeler rengjøres med vanlig rengjørings/desinfeksjonsmiddel (max. 60ºC). Tørkes i normal romtemperatur. Kan rengjøres i desinfektor opp til 60 C. ETO-gas sterilisering opp til 60ºC. OBS! Madrassens plastdeler tåler ikke løsningsmidler, fenoler eller rene alkoholer. Kan ikke steriliseres i autoklav. 14

15 5.4 Rengjøring av trekk Vaskeanvisning finnes på hvert madrassovertrekk. Inkontinens overtrekk: Max. vasketemperatur 95 C Skal ikke strykes Skal ikke klorblekes Skånsom rens Tørketrommel temperatur C Max. desinfeksjonstemperatur 70 C C For normalt, regelmessig vedlikehold kan trekket tørkes av med varmt vann og nøytralt vaskemiddel. OBS! Unngå bruk av fenol eller alkohol. Følg instruksjoner fra produsent av desinfektor og desinfeksjonsmiddel. Tørkes nøye etter vask. Rehab Inkontinens overtrekk: Merk at det i Rehabs inkontinens overtrekk ligger en løs skumkant på begge sider inne i madrassovertrekket. Åpne glidelåsene på innsiden av madrassovertrekket og fjern skumkantene før overtrekket vaskes. Obs! Skumkantene er ikke vaskbare. Etter at overtrekket er vasket, legges skumkantene tilbake i lommene og glidelåsene lukkes. Comfort overtrekk: Max. vasketemperatur 85 C Skal ikke strykes Skal ikke klorblekes Kan renses Skal ikke tørketromles 5.5 Lagring Optima madrassen er en luftmadrass og må lagres slik at den ikke kommer I kontakt med spisse gjenstander. Ta hensyn til følgende:. Ikke legg noe oppå madrassen.. Skarpe eller tunge gjenstander bør ikke være i nærheten eller oppå madrassen.. Unngå varmekilder i nærheten av madrassen.. Lagerplassen må være ren og tørr.. Heng madrassen med bunnen ned, eller brett den en gang med bunnen mot hverandre. 15

16 6 Garanti Carital Optima madrassen har 2 års full garanti fra leveringsdato, (batteriet i styringspanelet har 6 mnd. garanti). Denne garantien dekker alle defekter forårsaket av feil i materialer eller produksjon, men ikke ved ukyndig bruk eller dersom noen andre enn autorisert personell fra Carital eller dens representanter har reparert eller utført service på produktet. Ved reklamasjoner, oppgi alltid produktets serienummer som finnes på merkelappen festet til madrassen og bak på styringspanelet. VIKTIG Styringspanelet er laget for lang tids bruk, men det inneholder også ømfintlige komponenter som kan ødelegges dersom produktet faller i bakken, blir utsatt for støt eller risting. Produsentens garanti dekker ikke produkter som har blitt uaktsomt behandlet. DERSOM DU TRENGER SERVICE, TA KONTAKT MED HJELPEMIDDELSENTRALEN I DITT FYLKE ELLER TA KONTAKT MED DIN LEVERANDØR. 7 Standarder Carital Optima systemet tilfredsstiller kravene til direktiv 93/42/EEC (Medical Devices), Class 1. 16

17 Carital Ltd. P.O. Box 170 FIN TUUSULA postboks kopervik telefon: telefaks:

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/installasjon 8 Bruk 9 Rengjøring og rekondisjonering 11 Oppbevaring 13 Vedlikehold 14 Feilsøking 15 Teknisk

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning NO www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning 100666-07 A, Gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Takk for at du valgte

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 3400 IK 3400

HÅNDBOK. Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 3400 IK 3400 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 400 IK 400 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha kjøleskap. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1 BRUKSANVISNING Versjon 2.1 VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE Innedel ASY9LSACW ASY12LSACW Utedel AOY9LSAC AOY12LSAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Standard EU-direktiv... 6 2.3 Ikoner og sikkerhetssymboler i håndboken... 7 2.4 Maskinidentifikasjon... 7 3 Oversikt... 8

Detaljer

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17)

VASKEMASKIN BRUKSANVISNING. Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) VASKEMASKIN BRUKSANVISNING GWN 58672 58470 WB NO Dokumentnummer 2820524133_NO/ 01-10-14.(15:17) Vennligst les denne brukerhåndboken først! Kjære kunde, Takk for at du foretrekker et Grundig-produkt. Vi

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Rev.NO2014-10-11

BRUKERHÅNDBOK. Rev.NO2014-10-11 BRUKERHÅNDBOK Rev.NO2014-10-11 ERKLÆRING Produsenten Neatech.it 4 / A, A. de Curtis, 80040, Cercola (NA), Italia, på eget ansvar, sier at Rullestolen EVO3 oppfyller vilkårene som er fastsatt av EU-direktiv

Detaljer

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01

CARAT BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764182_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764182_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 4 Innledning...4 Advarsler...4 Sikkerhetstiltak...4 Tiltenkt bruk...4 Fakta og vekt...5 Carat 1 gruppe...5 Carat 2 grupper...6 OVERSIKT

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1 Innledning........................................

Detaljer

B-130 Camaro B-100 Riviera/Alpine. B-131 B-151 Luxury Exotic B-110 Blue Sea/Silver Cloud. B-140 Elegance B-120 Oasis

B-130 Camaro B-100 Riviera/Alpine. B-131 B-151 Luxury Exotic B-110 Blue Sea/Silver Cloud. B-140 Elegance B-120 Oasis B090 Alpine B-090 Alpine B-130 Camaro B-100 Riviera/Alpine B-131 B-151 Luxury Exotic B-110 Blue Sea/Silver Cloud B-140 Elegance B-120 Oasis B-150 Super Camaro B-121 B-141 Castello VENNLIGST IKKE RETURNER

Detaljer

VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK AW YZ24LB. Innedel AW YZ18LB

VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK AW YZ24LB. Innedel AW YZ18LB VARME OG KJØLEMODELL, I NVERTER FOR VEGG/ TAK Innedel AW YZ14LB AW YZ18LB AW YZ24LB Varmepumpe med aircondition for vegg/tak. Ta vare på denne bruksanvisningen for evt. senere oppslag FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusjvogn shado

tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusjvogn shado tekniske hjelpemidler brukerveiledning dusjvogn shado Generell informasjon Denne brukerveiledningen inneholder viktig sikkerhetsinstruksjoner og informasjon om montering, bruk og vedlikehold av Shado

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer