Laerdal ALS Skillmaster. Bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Laerdal ALS Skillmaster. Bruksanvisning"

Transkript

1 Bruksanvisning

2 INNHOLD Ii o n Garanti Advarsler Hoveddeler System muligheter Hvordan komme igang Vedlikehold og reparasjoner Tekniske Data Deleliste Garanti Laerdal ALS Skillmaster har en garantitid på ett år regnet fra kjøpsdato. Garanatien dekker material- og fabrikasjonsfeil. Garantien gjelder ikke hvis bruker selv har foretatt reparasjoner eller modifikasjoner på dukken, eller hvis skaden skyldes uhell eller feilaktig bruk. Service Reservedeler kan kjøpes direkte fra produsenten eller hos den lokale Laerdal-forhandler, som også kan utføre vanlige reparasjoner. Hvis anmodning om service eller retting av mangler er ment som reklamasjon, vennligst gi klar beskjed om dette. Ta kontakt med den lokale Laerdal representant dersom du ønsker mer informasjon. Advarsler Bruk av defibrillator i treningssammenheng er forbundet med fare på lik linje som ved bruk av defibrillator på en pasient, da dette involverer frigjøring av store mengder elektrisk energi til treningsdukken. Konsekvenser: Alle sikkerhetsaspekter for bruk av defibrillatorer må følges, som om dukken var en pasient. Konsulter defibrillatorens bruksanvisning. Defibrillering må kun utføres på defibrillerings kontaktene. Hvis defibrillering utføres på en eller flere av EKG kontaktene, kan høyspenning opptre på de ledige/frie kontaktene når sjokket avgis. Det kan også ødelegge utstyr i dukken. For å hindre overoppheting, må ikke mer enn 3 sjokk (max 360 J) avgis i en sekvens. Ikke overstig et gjennomsnitt av mer enn 2 sjokk pr. minutt under treningsperioden. Dukken må ikke være i kontakt med elektrisk ledende flater eller gjenstander under defibrillering. En flammedrivende atmosfære, for eksempel med en høy oksygenkonsentrasjon, bør unngås under defibrillering. Dukkens brystskinn må holdes tørt. For å hindre at brystskinns-elektrodene ruster, bruk ikke ledende gel, eller ledende defibrillerings-pader beregnet for bruk på pasient. Ikke bruk kabler eller kontakter med synlige skader. Ta ut load boksen med kabler og send brystskinnet med load boks for autorisert Laerdal service. Unngå væskesøl på komponentene inni dukkens kropp, da dette kan ødelegge produktet og forårsake muilg fare for operatøren. Hvis treningen har inneholdt infusjon av medikamenter i venstre arm, må armen tas av og tømmes straks etter at treningen er avsluttet. Unngå at dukkens skinn kommer i direkte kontakt med blekk eller kopiert papir, da dette kan føre til permanente flekker på skinnet. Unngå også bruk av fargede plasthansker når dukken håndteres, da dette kan medføre misfarging av dukkens skinn. Dette utstyret genererer, bruker og kan påvirkes av radiofrekvent energi. Hvis det ikke er innstallert og brukt iht instruksjonene, kan det forårsake støy/interferens på radio kommunikasjon. Hvis så er tilfelle, oppfordres brukeren til å prøve og rette på dette ved: Intet utstyr i forbindelse med ALS Skillmaster og Heartsim 4000 må kobles til pasient. - Flytte på mottaks-antennen. - Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. - Koble utstyret til en stikkontakt på en annen kurs enn den som mottakeren er koblet opp mot. - Konsultere selger eller en erfaren radio/tv tekniker for hjelp. 2

3 I 1. n t HoveddelerH A B Laerdal Skillmaster ALS Interaktivt Trenings System består av følgende hoveddeler: A. ALS Skillmaster dukke Dukken simulerer en voksen mann, og gir deg anledning til å simulere Avansert HLR trening for å utvikle både individuelle og lag ferdigheter. Hode: - Intubering - nasal og oral - Bakoverbøyning av hode (med tilbakemelding via sensor*) - Kjeveløft (med tilbakemelding via sensor*) - Hørbar tilbakemelding hvis det utøves press på tennene under intubering - Laryngospasm simulering - Tosidig carotid puls med innstillinger for normal, svak og ingen puls.* Torso: - Todelte lunger - Auskultering av pustelyder - Høyre/venstre- eller bilateral lunge obstruksjon* - Brystkompresjons sensor* - Prekordialt slag sensor* - 3/4 avlednings EKG monitorering* - EKG monitorering via defibrilleringskontaktene* - Defibrilleringskontakter for semiautomatisk eller manuell defibrillering* - Ekstern pacemaker trening* - Mage Armer: - Volum-infusjon i venstre arm - Intravenøse kanyleringsområder i høyre arm * Heartsim 4000 er påkrevd B. Heartsim 4000 Dette er instruktørens verktøy for å kontrollere trenings-scenario, og krever en IBM kompatibel computer: Computeren knyttes opp mot dukken via Laerdal Link Boks. Det er kun en kabel som går til dukken. Denne kombinerer strømforsyning og oppkobling mot Laerdal Link Boks. CD ROM: - AHLR trening kontrolleres via computer mus/tastatur og/eller fjernkontroll. - Over 2,500 EKG rytme-variasjoner - Variabel ekstrasystole takt - Valg av forskjellige typer ekstrasystoler - Variabel pacemaker grenseverdi (bare ekstern pacemaker trening) - Kontroll av dukke funksjoner - Lyder - Pusting - Stønning - Oppkast - Høyre/venstre eller bilateral lunge obstruksjon - Puls styrke - Aktivitets-log - Scenario bygger / EKG sekvens bygger for å lage dine egne trenings-scenarier - EKG Simulator som et frittstående treningsverktøy - EKG rytme-gjenkjenning - VF gjenkjenning - HLR ytelses-kurver og evaluering Link Boks - 3/4 avlednings EKG kontakter for EKG trening - Strømforsyning for Laerdal ALS Skillmaster dukke - Fjernkontroll mottaker 3

4 2. I n t Sr o ystem d u c t i o Mn uligheter 2.1. Dukke muligheter: Hodet Bakoverbøyning: Hvis hodet bøyes bakover >27 grader, og luftveis-obstruksjon ikke er aktivert, vill luftveisventilene åpnes. Laryngospasm: Instruktøren kan simulere laryngospasm ved å bruke sprøyten ved siden av hodet. Kjeveløft: Hvis kjeveløft utføres, og luftveisobstruksjon ikke er aktivert, vil luftveisventilene åpnes Luftveier og lunger Dukken har to lunger med separate volum-registreringer. Maksimum volum per lunge er 1000 ml. Systemet er ikke utviklet for å kunne utføre PEEP kontrollert ventilasjon. Vær oppmerksom på at grundig rengjøring av øvre luftveier samt utskifting av lunger, er nødvendig dersom munn-tilmunn eller munn-til-nese ventilering har blitt utført på dukken. Se kapittel 4.3, 4.5. og 4.6. Carotid puls: Når dukken brukes sammen med Heartsim 4000, vil en bilateral, følbar carotid puls synkronisert med det simulerte EKGet bli generert. Pulsen kan justeres via Heartsim 4000 med 3 forskjellige styrker: Normal, Svak, Pulsløs. Når en skal føle carotid puls, må en være oppmerksom på at ved å bruke for mye kraft vil medføre at man ikke vil føle noen puls. 4

5 I n t r o d u k s j o n Intubering Dukken kan intuberes. Instruktøren indikerer at intubering er utført. Dette vil medføre at luftveisventilene blir stående åpne, selv om hodet er bøyd bakover med en vinkel mindre enn 27 grader, og kjeveløft ikke er utført. Hvis dukken er intubert for dypt, vil tuben passere inn i høyre bronkie og føre til at kun høyre lunge blir ventilert Luftveis obstruksjon Luftveis obstruksjon kan introduseres fra Heartsim Det vil forårsake høyre/venstre eller full blokkering av luftveier ved stenging av de magnetiske ventilene som kontrollerer luft-passasje til hver lunge Åpning og lukking av luftveier Luftveiene åpnes og lukkes ved hjelp av to magnetiske luftveis-ventiler som er plassert inni dukkens kropp Mage Dukken er utstyrt med en mage som vil bli utvidet ved inspiratorisk trykk på mer enn 25 mm Hg, eller hvis dukken ventileres etter intubering i oesophagus. For å få ut luften etter en mage-innblåsning, plasserer du hånden din på toppen av dukkens mage og presser nedover Brystkompresjoner Dukken har korrekte anatomiske landemerker for eksterne brystkompresjoner. En veldig hurtig inntrykking av sternum med en dybde på mer enn 2 mm vil bli oppfanget som et prekordialt slag. Åpning og lukking av disse ventilene kontrolleres etter følgende algoritme: a) Hvis luftveis obstruksjon er introdusert, er luftveiene lukket, uavhengig av intubering, bakoverbøyd hode eller kjeveløft. Hvis obstruksjon av luftveiene ikke er innført, vil ALS Skillmaster sjekke neste steg. b) Hvis dukken er intubert, og dette er indikert av instruktøren på Heartsim 4000, vil luftveiene være åpne, uavhengig av bakoverbøyd hode eller kjeveløft. c) Hvis bakoverbøyning av hode eller kjeveløft er tilstrekkelig, vil luftveiene åpnes. Hvis bakoverbøyning av hode eller kjeveløft ikke er tilstrekkelig, vil luftveiene være lukket. 5

6 I n t r o d u k s j o n Pacing Ekstern pacing kan utføres på dukken via defibrilleringskontaktene. Pacing terskelverdien er variabel og settes av instruktøren via Heartsim Lyd Dukken kan lage 3 lyder som styres av instruktøren via Heartsim 4000: - pusting - stønning - oppkast EKG monitorering Dukken er utstyrt med separate defibrillerings- og EKG monitorerings-kontakter. System gir 3 avlednings EKG lesing (avledning I, II, III). Advarsel: Disse kontaktene er designet kun for EKG monitorering. Hvis forsøk på defibrillering utføres på noen av EKG kontaktene, kan dette føre til at høyspenning opptrer på en eller flere av de udekkede kontaktene når sjokket avfyres. Se også kapittelet "Advarsler". Defibrillerings-forsøk vil også kunne ødelegge den interne elektronikken som da må erstattes Armer Venstre Arm I venstre arm kan standard katetere settes inn i et av de tre forhånds-lagde hullene. Hullet på hånden er tett, og må derfor stikkes opp før første gangs bruk. Denne løsningen er valgt for å kunne gi optimal lagringskapasitet av væske i armen for brukere som ikke bruker dette hullet. Realistisk dosering kan gis. Venstre arm er et hult reservoar som kan ta imot injisert væske. Etter treningssesjonen kan armen demonteres og tømmes ved hjelp av dreneringspluggen som er plassert bak på skulderen. Hullet på håndleddet gir mulighet for å simulere prøvetaking for blodgass-analyser. Dette hullet er også tett når dukken er ny, og må derfor stikkes opp før det skal brukes første gang. En blodtrykks-cuff kan plasseres på armen. Høyre Arm Høyre arm er en Laerdal IV Arm, som også er tilgjengelig som separat produkt (Cat. Nr ). Det er to hovedområder for IV aksess på Laerdal IV Arm: På håndbakken og ved antecubital fossa (ACF) på overarmen. For å oppnå IV aksess i disse to områdene, kan spesial-designede soft-pad'er plasseres i fordypningene i disse områdene Defibrillering Dukken er utstyrt med to defibrillerings-kontakter. EKG signalet kan også monitoreres over disse kontaktene. Instruktøren kan via Heartsim 4000 bruke "Defibrillering Avvist" funksjonen for å velge om en defibrillering skal resultere i konvertering til en pumpende rytme eller ikke. Adaptere for manuelle pad'er følger med for bruk sammen med manuelle defibrillatorer. Advarsel: Defibrillering må kun utføres over disse to kontaktene. Se også kapittelet "Advarsler" på side 3. Pad'ene er forhåndsfylt med blod og kan brukes for å praktisere straks etter utpakking og montering. Det er to typer av pad'er for armen; en pad som passer på håndbakken, og en som passer i antecubital fossa. Hånden kan dreies 180 grader fra håndflaten vender ned til håndflaten vender opp for å oppnå beste posisjonering for IV aksess i hånden. Skulderkoblingen tillater armbevegelse vertikalt samt sideveis. 6

7 3. I n t Hr o vordan d u c t i o nkomme i gang 3.2. Tilkobling til Heartsim 4000 En kabel inn til dukken tar hånd om strømforsyning og data kommunikasjon. Pakk ut Heartsim 4000 "Link Boks" og koble denne til nettspenning og til computeren. Kabelen fra dukken kobles til "Link Boks". NB. Ikke start Heartsim 4000 programmet på computeren før alle dukke og Link Boks tilkoblinger er utført Montering av dukken Pakk ut dukken og armene fra kofferten. Plasser dukken på en flate og sett på armene i skuldertilkoblingene. Forsikre deg om at skulderkoblingen er trykket skikkelig inn før armen senkes. Prosedyren for å sette inn IV pad'ene er lik for begge pad-typene: Pakk ut pad'en fra esken. Sett pad'en på plass i fordypningen som passer til formen på pad'en. Brett opp nedre del av mageskinnet og fest underkroppen på de to festetappene på kroppen. Brett tilbake mageskinnet og trekk opp bukselinningen. 7

8 4. I n t Vr o edlikehold d u c t i o n og reparasjoner Et rengjørings-sett for de øvre luftveier følger produktet. Ekstra nedre luftvei, en mage-pose og en erstanings IV pad av hver type er også inkludert. Note: Bruk hansker under rengjøring. Vinyl hansker anbefales da latex hansker kan lage flekker på dukke-skinnet. 4.1 Hvordan ta vare på Laerdal IV Arm Vedlikeholds tips - Når en tar ut et kateter fra pad'en, press en bomullsgass-dott over stikkpunktet. Dette vil begrense omfanget av blodsøl på skinnet på pad'en. - Bruk hansker når du håndterer IV Armen. Dette vil redusere risikoen for tilgrising av padene. - For å fjerne rester av simulert blod på padene, tørk av padene i lunkent vann og la dem tørke Etterfylling av pader med simulert blod Det kunstige skinnet og venene er designet for å tette seg selv etter fjerning av nål eller kateter. Imidlertid, da volumet i den lukkede venen er begrenset, er det av og til nødvendig å erstatte blod som er gått tapt under øving eller når "flash back" ikke er tilstrekkelig. En 250 ml flaske med simulert blod følger med hver Laerdal IV Arm. Fyll en sprøyte med opp til 1 ml blod og injiser dette forsiktig i en av venene i pad'en. Det er mest hensiktsmessig å gjøre dette etter en vellykket kanylering før fjerning av kanylen, for å sikre at blodet entrer venene og ikke det omliggende "vevet". Vær forsiktig så du ikke injiserer for mye blod i venene med en gang, da dette vil medføre overtrykk, som igjen fører til blodlekkasje ut gjennom tidligere punkteringer i venene. 4.2 Åpne opp dukken Løft opp kanten av skinnet på siden av dukken. løs ut klipsene som fester ribbestykket til ryggdelen. Når alle fire klipsene er løsnet, løftes brystet forsiktig opp og legges over til dukkens høyre side. 4.3 Bytte ut lunger Trykk ut magepute og mage plate. Løsne lungestroppene på begge sider av brystplaten og løft brystplaten opp fra festepunktet. Bortsett fra etterfylling, kan denne teknikken brukes til å simulere ulike grader av blodtrykk Utbytting av pad'er For å bytte ut en pad brukes først det flate "verktøyet" som følger med i pakken med ny pad, for å fjerne den gamle pad'en. Etterpå plasseres den nye pad'en i fordypningen. 8

9 I n t r o d u k s j o n Koble fra plast-slangene fra nedre del av luftveis-ventilene. Løsne lungene fra brystplaten ved å trykke slangene nedenfra og opp gjennom hullene i brystplaten. Løft ut lungene og trekk slangene gjennom hullene i brystplaten. 4.4 Bytte ut mage Koble fra nedre mageslange fra nedre del av mage-ventilen. Løsne mageposen ved å trykke mage-slangen nedenfra og opp gjennom hullet i mageplaten. Trekk slangen opp gjennom hullet i mageplaten. Pakk ut det nye lungesettet og før lungestroppene gjennom det sirkulære hullet i lungene. Vær oppmerksom på fargekodingen av slangene og sett dem inn i hullene merket med samme farge på brystplaten. Sett lungene på plass på brystplaten. Sjekk med illustrasjonen for å være sikker på at lungene er riktig plassert, og ikke montert opp-ned. Pakk ut den nye mage-posen. Før slangen ned gjennom hullet i mageplaten og koble den til mage-ventilen. Sett mageposen på plass i mageplaten. For å sette mageplaten tilbake på plass, føres "styrepinnen" i øvre del av mageplaten inn i sporet under brystplaten. Så festes nedre del av platen til de to stål-pinnene. Koble til endene av plast-slangene til de nedre delene av luftveisventilene, slik at fargekodingen på slangene stemmer med ventilene. 4.5 Rengjøring av øvre luftveier For å rengjøre øvre luftveier, må hodet tas av. Først må dukken åpnes som beskrevet i kapittel 4.2. Sett lungeplaten tilbake på plass. Koble fra de øvre luftveis-slangene fra luftveis-ventilene. Fest lunge-stroppene på begge sider av brystplaten. Koble fra mage-slangen fra den tykke, gjennomsiktige oesophageal slangen. 9

10 I n t r o d u k s j o n Koble fra den tynne slangen som står på Y-stykket i halsen. Koble fra kablene fra kontaktene som er merket "Head" og "Head Pulse" (2) i den nedre boksen inni kroppen. Drei forsiktig hodet rundt til det frigjøres fra den sirkulære festeanordningen. Plasser hodet med ansiktet ned, diagonalt i plastboksen fylt med væske opp til et punkt like over den indre kanten. Koble til mage og lunge koblingene til trippelkoblingen på rengjørings-pumpen. Legg den frie slangeenden i plastboksen. Sett rengjøringssprøyten i åpningen på ventilen. Sirkuler væske gjennom luftveiene ved å pumpe med sprøyten. * En natriumhypokloritt-oppløsning gjort klar for hvert enkelt kurs, er et effektivt og anbefalt desinfeksjonsmiddel. Denne oppløsningen må ha minst 500 ppm fritt tilgjengelig klor, tilsvarer >22 ml av % klorin pr. 500 ml vann. Bruk dette oppsettet for å gå gjennom følgende 4 steg: Væsken i plastboksen skal skiftes for hvert nytt steg. 1. Bruk såpevann for å fjerne kondens på innvendige flater. 2. Bruk rent vann for å fjerne såperester. 3. Bruk desinfeksjonsoppløsning*. La luftveiene stå oppfylt i minimum 10 minutter. 4. Bruk rent vann for å fjerne desinfeksjonsoppløsningen. Etter hvert steg løftes hodet opp av karet slik at væsken kan renne ut. Sørg for at luftveiene er helt tørre før hodet monteres i dukken igjen. 4.6 Rengjøring av luftveisventiler Koble fra øvre og nedre luftveis-slanger fra hver av ventilene. Drei ventil-husene og løft dem ut av festeanordningene. Rengjør ventilhusene ved å følge de 4 stegene som er beskrevet i kapittel 4.5, og sørg for at de er helt tørre før de settes tilbake på plass. 5. T ek niske D ata Tilførsels spenninger Link Boks: Dukke: Fysiske dimensjoner Kropp uten armer og bein Dimensjoner: Vekt: Kropp med armer og bein Dimensjoner: Vekt: VAC 50/60 Hz 9 VDC 2A max 80 x 40 cm 11.6 kg 173 x 55 cm 15.8 kg Defibrillerings/monitorerings elektroder Max. defibrillerings spenning: 5000 V Max. energi pr. sjokk: 360 J Max. gjennomsnitt energi pr. minutt: 720 J (2 sjokk/minutt) Min. energi pr. sjokk for å oppnå defibrillerings deteksjon på defibrillerings elektrodene: 10 J Pacing deteksjon: ma Omgivelses forhold Temperatur Bruk: 15 C - 35 C Lagring: 0 C - 50 C Fuktighet: 15-90% RH (ikke kondenserende) Serienummeret for hver ALS Skillmaster finnes på endeplaten av kroppen, ut mot underkroppen. Dette produktet er i overensstemmelse med essensielle krav beskrevet i direktivet 89/366/EEC; EMC-direktivet. 10

11

12 USA and Latin America LAERDAL MEDICAL CORPORATION 167 Myers Corners Road, P.O. Box 1840 Wappingers Falls, New York Telephone (800) , (914) Telefax (800) , (914) Canada LAERDAL MEDICAL CANADA LTD. 70 Ironside Cres., Unit #2 Scarborough, Ontario M1X 1G4 Tel , (416) Fax (416) United Kingdom LAERDAL MEDICAL LTD. Laerdal House, Goodmead Road, Orpington, Kent BR6 0HX Tel , Fax Germany LAERDAL D München, Am Loferfeld 56 Telefon: 089 / Telefax: 089 / France LAERDAL MEDICAL FRANCE S.A. Silic n 5-1 rue des Vergers Limonest Tél , Fax Italy LAERDAL ITALIA S.R.L. Via dei Lapidari, Bologna Tel , Fax Spain LAERDAL ESPAÑA, S.L. Manuel Tovar Madrid Tel.( 91) , Fax (91) Benelux LAERDAL BENELUX N.V. Business Park Luchthavenlaan, Jan Olieslagerslaan 33, B-1800 Vilvoorde Tel , Fax Australia LAERDAL Pty. Ltd. (ACN ) 23 Edward Street, Huntingdale, Victoria 3166 Tel. (03) , Toll free Fax (03) , Toll free Far East LAERDAL Far East Rep. Office, 7A Dalhousie Lane, Singapore Tel , Fax Sweden LAERDAL MEDICAL AB Box 2064, Saltsjö-Boo Tel , Fax Finland LAERDAL OY Vattuniemenranta 2, HELSINKI Puhelin , Tilaukset Telekopio Denmark LAERDAL DANMARK Postbox 109, DK-8883 GJERN Tel , Fax Norway LAERDAL P.O. Box 377, N-4001 Stavanger Tel , Fax rev A Printed in Norway

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning

Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning NO www.lucas-cpr.com Et produkt fra JOLIFE LUCAS TM Hjertekompresjonssystem Bruksanvisning 100666-07 A, Gyldig fra COJ2236, 2009 JOLIFE AB 2 Takk for at du valgte

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON... 2 2. SPESIFIKASJONER... 2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

myreader Brukerveiledning

myreader Brukerveiledning myreader Brukerveiledning Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres eller distribueres i noen som

Detaljer

AW 5218 Rev. 11 (Norwegian) brukerhåndbok

AW 5218 Rev. 11 (Norwegian) brukerhåndbok AW 5218 Rev. 11 (Norwegian) brukerhåndbok MED EL Worldwide Headquarters AW 5218 Rev. 11 (Norwegian) Innhold 1 1. INNHOLD 1. Innhold 1 2. Innledning 3 3. Formål Indikasjoner Kontraindikasjoner 4 Formål

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

TEEx-transduser. Brukerhåndbok

TEEx-transduser. Brukerhåndbok TEEx-transduser Brukerhåndbok 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Faks: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way

Detaljer

FRED easyport. Automatisk ekstern defibrillator. Bruksanvisning. Art. nr.: 2.510587 Rev.: a

FRED easyport. Automatisk ekstern defibrillator. Bruksanvisning. Art. nr.: 2.510587 Rev.: a FRED easyport Automatisk ekstern defibrillator FRED easyport Bruksanvisning Salgs- og serviceinformasjon SCHILLER salgs- og servicesenternettverk er verdensomspennende. For adressen til din lokale distributør,

Detaljer

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23

Innhold. 8 Teknisk informasjon... 22. 1 Innledning... 3. 9 Hva skal jeg gjøre hvis... 23 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Standard EU-direktiv... 6 2.3 Ikoner og sikkerhetssymboler i håndboken... 7 2.4 Maskinidentifikasjon... 7 3 Oversikt... 8

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

DW7121 19 1 18 17 16 2 15 3 13 14 11 12 10 9 8 7 4 5 6 A1 3 26 25 24 23 27 28 29 30 32 31 A2 4 35 36 A4 A5 37 38 A6 A7 39 40 B1 39 29 18 14 13 40 3 31 40 11 B2 31 C 5 17 2 E1 E2 42 44 43 45 2 E3 42 43

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

Modell F125 Ferno-KED rygg-/nakke-/hodeskadevest Best.nr.: F125

Modell F125 Ferno-KED rygg-/nakke-/hodeskadevest Best.nr.: F125 Modell F125 Ferno-KED rygg-/nakke-/hodeskadevest Best.nr.: F125 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org.

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/installasjon 8 Bruk 9 Rengjøring og rekondisjonering 11 Oppbevaring 13 Vedlikehold 14 Feilsøking 15 Teknisk

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning (Norsk Versjon) Version 1.0 Innhold 1. Generelt Sikkerhet og Vedlikehold... 1 1.1 1.2 Hvem kan bruke dette utstyret?... 1 Sikkerhet på Arbeidsplassen...

Detaljer

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD

3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD 3no00028.fm5 Page 17 Wednesday, April 4, 2001 7:10 PM INNHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN KLARGJØRING AV VASKEN

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Norsk brukerveildning

Norsk brukerveildning Med universalport for ipod Model Nr. NETL16807.0 Serie nr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Norsk brukerveildning Serienummermerke Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291

Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 12291 229 NO 2/04 2/04 JK JK Monterings- og bruksanvisning for flatbed gassgrill art.nr. 229 VIKTIG: Les igjennom alle instruksjoner før du tar i bruk denne gassgrillen. Følg de korrekte tennings- og bruksanvisningene.

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt Velkommen Takk for at du har valgt Animas Vibe. Ditt Animas Vibe -system kan spille en integrert rolle i håndteringen av blodglukose

Detaljer

Brukermanual. Induksjonsplate

Brukermanual. Induksjonsplate Brukermanual Induksjonsplate Innhold 1. Generell informasjon... 3 1.1 Informasjon angående denne manualen... 3 1.2 Forklaring av symbolene... 3 1.3 Forpliktelser og garanti... 4 1.4 Beskyttelse av opphavsrett...

Detaljer