Laerdal ALS Skillmaster. Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Laerdal ALS Skillmaster. Bruksanvisning"

Transkript

1 Bruksanvisning

2 INNHOLD Ii o n Garanti Advarsler Hoveddeler System muligheter Hvordan komme igang Vedlikehold og reparasjoner Tekniske Data Deleliste Garanti Laerdal ALS Skillmaster har en garantitid på ett år regnet fra kjøpsdato. Garanatien dekker material- og fabrikasjonsfeil. Garantien gjelder ikke hvis bruker selv har foretatt reparasjoner eller modifikasjoner på dukken, eller hvis skaden skyldes uhell eller feilaktig bruk. Service Reservedeler kan kjøpes direkte fra produsenten eller hos den lokale Laerdal-forhandler, som også kan utføre vanlige reparasjoner. Hvis anmodning om service eller retting av mangler er ment som reklamasjon, vennligst gi klar beskjed om dette. Ta kontakt med den lokale Laerdal representant dersom du ønsker mer informasjon. Advarsler Bruk av defibrillator i treningssammenheng er forbundet med fare på lik linje som ved bruk av defibrillator på en pasient, da dette involverer frigjøring av store mengder elektrisk energi til treningsdukken. Konsekvenser: Alle sikkerhetsaspekter for bruk av defibrillatorer må følges, som om dukken var en pasient. Konsulter defibrillatorens bruksanvisning. Defibrillering må kun utføres på defibrillerings kontaktene. Hvis defibrillering utføres på en eller flere av EKG kontaktene, kan høyspenning opptre på de ledige/frie kontaktene når sjokket avgis. Det kan også ødelegge utstyr i dukken. For å hindre overoppheting, må ikke mer enn 3 sjokk (max 360 J) avgis i en sekvens. Ikke overstig et gjennomsnitt av mer enn 2 sjokk pr. minutt under treningsperioden. Dukken må ikke være i kontakt med elektrisk ledende flater eller gjenstander under defibrillering. En flammedrivende atmosfære, for eksempel med en høy oksygenkonsentrasjon, bør unngås under defibrillering. Dukkens brystskinn må holdes tørt. For å hindre at brystskinns-elektrodene ruster, bruk ikke ledende gel, eller ledende defibrillerings-pader beregnet for bruk på pasient. Ikke bruk kabler eller kontakter med synlige skader. Ta ut load boksen med kabler og send brystskinnet med load boks for autorisert Laerdal service. Unngå væskesøl på komponentene inni dukkens kropp, da dette kan ødelegge produktet og forårsake muilg fare for operatøren. Hvis treningen har inneholdt infusjon av medikamenter i venstre arm, må armen tas av og tømmes straks etter at treningen er avsluttet. Unngå at dukkens skinn kommer i direkte kontakt med blekk eller kopiert papir, da dette kan føre til permanente flekker på skinnet. Unngå også bruk av fargede plasthansker når dukken håndteres, da dette kan medføre misfarging av dukkens skinn. Dette utstyret genererer, bruker og kan påvirkes av radiofrekvent energi. Hvis det ikke er innstallert og brukt iht instruksjonene, kan det forårsake støy/interferens på radio kommunikasjon. Hvis så er tilfelle, oppfordres brukeren til å prøve og rette på dette ved: Intet utstyr i forbindelse med ALS Skillmaster og Heartsim 4000 må kobles til pasient. - Flytte på mottaks-antennen. - Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. - Koble utstyret til en stikkontakt på en annen kurs enn den som mottakeren er koblet opp mot. - Konsultere selger eller en erfaren radio/tv tekniker for hjelp. 2

3 I 1. n t HoveddelerH A B Laerdal Skillmaster ALS Interaktivt Trenings System består av følgende hoveddeler: A. ALS Skillmaster dukke Dukken simulerer en voksen mann, og gir deg anledning til å simulere Avansert HLR trening for å utvikle både individuelle og lag ferdigheter. Hode: - Intubering - nasal og oral - Bakoverbøyning av hode (med tilbakemelding via sensor*) - Kjeveløft (med tilbakemelding via sensor*) - Hørbar tilbakemelding hvis det utøves press på tennene under intubering - Laryngospasm simulering - Tosidig carotid puls med innstillinger for normal, svak og ingen puls.* Torso: - Todelte lunger - Auskultering av pustelyder - Høyre/venstre- eller bilateral lunge obstruksjon* - Brystkompresjons sensor* - Prekordialt slag sensor* - 3/4 avlednings EKG monitorering* - EKG monitorering via defibrilleringskontaktene* - Defibrilleringskontakter for semiautomatisk eller manuell defibrillering* - Ekstern pacemaker trening* - Mage Armer: - Volum-infusjon i venstre arm - Intravenøse kanyleringsområder i høyre arm * Heartsim 4000 er påkrevd B. Heartsim 4000 Dette er instruktørens verktøy for å kontrollere trenings-scenario, og krever en IBM kompatibel computer: Computeren knyttes opp mot dukken via Laerdal Link Boks. Det er kun en kabel som går til dukken. Denne kombinerer strømforsyning og oppkobling mot Laerdal Link Boks. CD ROM: - AHLR trening kontrolleres via computer mus/tastatur og/eller fjernkontroll. - Over 2,500 EKG rytme-variasjoner - Variabel ekstrasystole takt - Valg av forskjellige typer ekstrasystoler - Variabel pacemaker grenseverdi (bare ekstern pacemaker trening) - Kontroll av dukke funksjoner - Lyder - Pusting - Stønning - Oppkast - Høyre/venstre eller bilateral lunge obstruksjon - Puls styrke - Aktivitets-log - Scenario bygger / EKG sekvens bygger for å lage dine egne trenings-scenarier - EKG Simulator som et frittstående treningsverktøy - EKG rytme-gjenkjenning - VF gjenkjenning - HLR ytelses-kurver og evaluering Link Boks - 3/4 avlednings EKG kontakter for EKG trening - Strømforsyning for Laerdal ALS Skillmaster dukke - Fjernkontroll mottaker 3

4 2. I n t Sr o ystem d u c t i o Mn uligheter 2.1. Dukke muligheter: Hodet Bakoverbøyning: Hvis hodet bøyes bakover >27 grader, og luftveis-obstruksjon ikke er aktivert, vill luftveisventilene åpnes. Laryngospasm: Instruktøren kan simulere laryngospasm ved å bruke sprøyten ved siden av hodet. Kjeveløft: Hvis kjeveløft utføres, og luftveisobstruksjon ikke er aktivert, vil luftveisventilene åpnes Luftveier og lunger Dukken har to lunger med separate volum-registreringer. Maksimum volum per lunge er 1000 ml. Systemet er ikke utviklet for å kunne utføre PEEP kontrollert ventilasjon. Vær oppmerksom på at grundig rengjøring av øvre luftveier samt utskifting av lunger, er nødvendig dersom munn-tilmunn eller munn-til-nese ventilering har blitt utført på dukken. Se kapittel 4.3, 4.5. og 4.6. Carotid puls: Når dukken brukes sammen med Heartsim 4000, vil en bilateral, følbar carotid puls synkronisert med det simulerte EKGet bli generert. Pulsen kan justeres via Heartsim 4000 med 3 forskjellige styrker: Normal, Svak, Pulsløs. Når en skal føle carotid puls, må en være oppmerksom på at ved å bruke for mye kraft vil medføre at man ikke vil føle noen puls. 4

5 I n t r o d u k s j o n Intubering Dukken kan intuberes. Instruktøren indikerer at intubering er utført. Dette vil medføre at luftveisventilene blir stående åpne, selv om hodet er bøyd bakover med en vinkel mindre enn 27 grader, og kjeveløft ikke er utført. Hvis dukken er intubert for dypt, vil tuben passere inn i høyre bronkie og føre til at kun høyre lunge blir ventilert Luftveis obstruksjon Luftveis obstruksjon kan introduseres fra Heartsim Det vil forårsake høyre/venstre eller full blokkering av luftveier ved stenging av de magnetiske ventilene som kontrollerer luft-passasje til hver lunge Åpning og lukking av luftveier Luftveiene åpnes og lukkes ved hjelp av to magnetiske luftveis-ventiler som er plassert inni dukkens kropp Mage Dukken er utstyrt med en mage som vil bli utvidet ved inspiratorisk trykk på mer enn 25 mm Hg, eller hvis dukken ventileres etter intubering i oesophagus. For å få ut luften etter en mage-innblåsning, plasserer du hånden din på toppen av dukkens mage og presser nedover Brystkompresjoner Dukken har korrekte anatomiske landemerker for eksterne brystkompresjoner. En veldig hurtig inntrykking av sternum med en dybde på mer enn 2 mm vil bli oppfanget som et prekordialt slag. Åpning og lukking av disse ventilene kontrolleres etter følgende algoritme: a) Hvis luftveis obstruksjon er introdusert, er luftveiene lukket, uavhengig av intubering, bakoverbøyd hode eller kjeveløft. Hvis obstruksjon av luftveiene ikke er innført, vil ALS Skillmaster sjekke neste steg. b) Hvis dukken er intubert, og dette er indikert av instruktøren på Heartsim 4000, vil luftveiene være åpne, uavhengig av bakoverbøyd hode eller kjeveløft. c) Hvis bakoverbøyning av hode eller kjeveløft er tilstrekkelig, vil luftveiene åpnes. Hvis bakoverbøyning av hode eller kjeveløft ikke er tilstrekkelig, vil luftveiene være lukket. 5

6 I n t r o d u k s j o n Pacing Ekstern pacing kan utføres på dukken via defibrilleringskontaktene. Pacing terskelverdien er variabel og settes av instruktøren via Heartsim Lyd Dukken kan lage 3 lyder som styres av instruktøren via Heartsim 4000: - pusting - stønning - oppkast EKG monitorering Dukken er utstyrt med separate defibrillerings- og EKG monitorerings-kontakter. System gir 3 avlednings EKG lesing (avledning I, II, III). Advarsel: Disse kontaktene er designet kun for EKG monitorering. Hvis forsøk på defibrillering utføres på noen av EKG kontaktene, kan dette føre til at høyspenning opptrer på en eller flere av de udekkede kontaktene når sjokket avfyres. Se også kapittelet "Advarsler". Defibrillerings-forsøk vil også kunne ødelegge den interne elektronikken som da må erstattes Armer Venstre Arm I venstre arm kan standard katetere settes inn i et av de tre forhånds-lagde hullene. Hullet på hånden er tett, og må derfor stikkes opp før første gangs bruk. Denne løsningen er valgt for å kunne gi optimal lagringskapasitet av væske i armen for brukere som ikke bruker dette hullet. Realistisk dosering kan gis. Venstre arm er et hult reservoar som kan ta imot injisert væske. Etter treningssesjonen kan armen demonteres og tømmes ved hjelp av dreneringspluggen som er plassert bak på skulderen. Hullet på håndleddet gir mulighet for å simulere prøvetaking for blodgass-analyser. Dette hullet er også tett når dukken er ny, og må derfor stikkes opp før det skal brukes første gang. En blodtrykks-cuff kan plasseres på armen. Høyre Arm Høyre arm er en Laerdal IV Arm, som også er tilgjengelig som separat produkt (Cat. Nr ). Det er to hovedområder for IV aksess på Laerdal IV Arm: På håndbakken og ved antecubital fossa (ACF) på overarmen. For å oppnå IV aksess i disse to områdene, kan spesial-designede soft-pad'er plasseres i fordypningene i disse områdene Defibrillering Dukken er utstyrt med to defibrillerings-kontakter. EKG signalet kan også monitoreres over disse kontaktene. Instruktøren kan via Heartsim 4000 bruke "Defibrillering Avvist" funksjonen for å velge om en defibrillering skal resultere i konvertering til en pumpende rytme eller ikke. Adaptere for manuelle pad'er følger med for bruk sammen med manuelle defibrillatorer. Advarsel: Defibrillering må kun utføres over disse to kontaktene. Se også kapittelet "Advarsler" på side 3. Pad'ene er forhåndsfylt med blod og kan brukes for å praktisere straks etter utpakking og montering. Det er to typer av pad'er for armen; en pad som passer på håndbakken, og en som passer i antecubital fossa. Hånden kan dreies 180 grader fra håndflaten vender ned til håndflaten vender opp for å oppnå beste posisjonering for IV aksess i hånden. Skulderkoblingen tillater armbevegelse vertikalt samt sideveis. 6

7 3. I n t Hr o vordan d u c t i o nkomme i gang 3.2. Tilkobling til Heartsim 4000 En kabel inn til dukken tar hånd om strømforsyning og data kommunikasjon. Pakk ut Heartsim 4000 "Link Boks" og koble denne til nettspenning og til computeren. Kabelen fra dukken kobles til "Link Boks". NB. Ikke start Heartsim 4000 programmet på computeren før alle dukke og Link Boks tilkoblinger er utført Montering av dukken Pakk ut dukken og armene fra kofferten. Plasser dukken på en flate og sett på armene i skuldertilkoblingene. Forsikre deg om at skulderkoblingen er trykket skikkelig inn før armen senkes. Prosedyren for å sette inn IV pad'ene er lik for begge pad-typene: Pakk ut pad'en fra esken. Sett pad'en på plass i fordypningen som passer til formen på pad'en. Brett opp nedre del av mageskinnet og fest underkroppen på de to festetappene på kroppen. Brett tilbake mageskinnet og trekk opp bukselinningen. 7

8 4. I n t Vr o edlikehold d u c t i o n og reparasjoner Et rengjørings-sett for de øvre luftveier følger produktet. Ekstra nedre luftvei, en mage-pose og en erstanings IV pad av hver type er også inkludert. Note: Bruk hansker under rengjøring. Vinyl hansker anbefales da latex hansker kan lage flekker på dukke-skinnet. 4.1 Hvordan ta vare på Laerdal IV Arm Vedlikeholds tips - Når en tar ut et kateter fra pad'en, press en bomullsgass-dott over stikkpunktet. Dette vil begrense omfanget av blodsøl på skinnet på pad'en. - Bruk hansker når du håndterer IV Armen. Dette vil redusere risikoen for tilgrising av padene. - For å fjerne rester av simulert blod på padene, tørk av padene i lunkent vann og la dem tørke Etterfylling av pader med simulert blod Det kunstige skinnet og venene er designet for å tette seg selv etter fjerning av nål eller kateter. Imidlertid, da volumet i den lukkede venen er begrenset, er det av og til nødvendig å erstatte blod som er gått tapt under øving eller når "flash back" ikke er tilstrekkelig. En 250 ml flaske med simulert blod følger med hver Laerdal IV Arm. Fyll en sprøyte med opp til 1 ml blod og injiser dette forsiktig i en av venene i pad'en. Det er mest hensiktsmessig å gjøre dette etter en vellykket kanylering før fjerning av kanylen, for å sikre at blodet entrer venene og ikke det omliggende "vevet". Vær forsiktig så du ikke injiserer for mye blod i venene med en gang, da dette vil medføre overtrykk, som igjen fører til blodlekkasje ut gjennom tidligere punkteringer i venene. 4.2 Åpne opp dukken Løft opp kanten av skinnet på siden av dukken. løs ut klipsene som fester ribbestykket til ryggdelen. Når alle fire klipsene er løsnet, løftes brystet forsiktig opp og legges over til dukkens høyre side. 4.3 Bytte ut lunger Trykk ut magepute og mage plate. Løsne lungestroppene på begge sider av brystplaten og løft brystplaten opp fra festepunktet. Bortsett fra etterfylling, kan denne teknikken brukes til å simulere ulike grader av blodtrykk Utbytting av pad'er For å bytte ut en pad brukes først det flate "verktøyet" som følger med i pakken med ny pad, for å fjerne den gamle pad'en. Etterpå plasseres den nye pad'en i fordypningen. 8

9 I n t r o d u k s j o n Koble fra plast-slangene fra nedre del av luftveis-ventilene. Løsne lungene fra brystplaten ved å trykke slangene nedenfra og opp gjennom hullene i brystplaten. Løft ut lungene og trekk slangene gjennom hullene i brystplaten. 4.4 Bytte ut mage Koble fra nedre mageslange fra nedre del av mage-ventilen. Løsne mageposen ved å trykke mage-slangen nedenfra og opp gjennom hullet i mageplaten. Trekk slangen opp gjennom hullet i mageplaten. Pakk ut det nye lungesettet og før lungestroppene gjennom det sirkulære hullet i lungene. Vær oppmerksom på fargekodingen av slangene og sett dem inn i hullene merket med samme farge på brystplaten. Sett lungene på plass på brystplaten. Sjekk med illustrasjonen for å være sikker på at lungene er riktig plassert, og ikke montert opp-ned. Pakk ut den nye mage-posen. Før slangen ned gjennom hullet i mageplaten og koble den til mage-ventilen. Sett mageposen på plass i mageplaten. For å sette mageplaten tilbake på plass, føres "styrepinnen" i øvre del av mageplaten inn i sporet under brystplaten. Så festes nedre del av platen til de to stål-pinnene. Koble til endene av plast-slangene til de nedre delene av luftveisventilene, slik at fargekodingen på slangene stemmer med ventilene. 4.5 Rengjøring av øvre luftveier For å rengjøre øvre luftveier, må hodet tas av. Først må dukken åpnes som beskrevet i kapittel 4.2. Sett lungeplaten tilbake på plass. Koble fra de øvre luftveis-slangene fra luftveis-ventilene. Fest lunge-stroppene på begge sider av brystplaten. Koble fra mage-slangen fra den tykke, gjennomsiktige oesophageal slangen. 9

10 I n t r o d u k s j o n Koble fra den tynne slangen som står på Y-stykket i halsen. Koble fra kablene fra kontaktene som er merket "Head" og "Head Pulse" (2) i den nedre boksen inni kroppen. Drei forsiktig hodet rundt til det frigjøres fra den sirkulære festeanordningen. Plasser hodet med ansiktet ned, diagonalt i plastboksen fylt med væske opp til et punkt like over den indre kanten. Koble til mage og lunge koblingene til trippelkoblingen på rengjørings-pumpen. Legg den frie slangeenden i plastboksen. Sett rengjøringssprøyten i åpningen på ventilen. Sirkuler væske gjennom luftveiene ved å pumpe med sprøyten. * En natriumhypokloritt-oppløsning gjort klar for hvert enkelt kurs, er et effektivt og anbefalt desinfeksjonsmiddel. Denne oppløsningen må ha minst 500 ppm fritt tilgjengelig klor, tilsvarer >22 ml av % klorin pr. 500 ml vann. Bruk dette oppsettet for å gå gjennom følgende 4 steg: Væsken i plastboksen skal skiftes for hvert nytt steg. 1. Bruk såpevann for å fjerne kondens på innvendige flater. 2. Bruk rent vann for å fjerne såperester. 3. Bruk desinfeksjonsoppløsning*. La luftveiene stå oppfylt i minimum 10 minutter. 4. Bruk rent vann for å fjerne desinfeksjonsoppløsningen. Etter hvert steg løftes hodet opp av karet slik at væsken kan renne ut. Sørg for at luftveiene er helt tørre før hodet monteres i dukken igjen. 4.6 Rengjøring av luftveisventiler Koble fra øvre og nedre luftveis-slanger fra hver av ventilene. Drei ventil-husene og løft dem ut av festeanordningene. Rengjør ventilhusene ved å følge de 4 stegene som er beskrevet i kapittel 4.5, og sørg for at de er helt tørre før de settes tilbake på plass. 5. T ek niske D ata Tilførsels spenninger Link Boks: Dukke: Fysiske dimensjoner Kropp uten armer og bein Dimensjoner: Vekt: Kropp med armer og bein Dimensjoner: Vekt: VAC 50/60 Hz 9 VDC 2A max 80 x 40 cm 11.6 kg 173 x 55 cm 15.8 kg Defibrillerings/monitorerings elektroder Max. defibrillerings spenning: 5000 V Max. energi pr. sjokk: 360 J Max. gjennomsnitt energi pr. minutt: 720 J (2 sjokk/minutt) Min. energi pr. sjokk for å oppnå defibrillerings deteksjon på defibrillerings elektrodene: 10 J Pacing deteksjon: ma Omgivelses forhold Temperatur Bruk: 15 C - 35 C Lagring: 0 C - 50 C Fuktighet: 15-90% RH (ikke kondenserende) Serienummeret for hver ALS Skillmaster finnes på endeplaten av kroppen, ut mot underkroppen. Dette produktet er i overensstemmelse med essensielle krav beskrevet i direktivet 89/366/EEC; EMC-direktivet. 10

11

12 USA and Latin America LAERDAL MEDICAL CORPORATION 167 Myers Corners Road, P.O. Box 1840 Wappingers Falls, New York Telephone (800) , (914) Telefax (800) , (914) Canada LAERDAL MEDICAL CANADA LTD. 70 Ironside Cres., Unit #2 Scarborough, Ontario M1X 1G4 Tel , (416) Fax (416) United Kingdom LAERDAL MEDICAL LTD. Laerdal House, Goodmead Road, Orpington, Kent BR6 0HX Tel , Fax Germany LAERDAL D München, Am Loferfeld 56 Telefon: 089 / Telefax: 089 / France LAERDAL MEDICAL FRANCE S.A. Silic n 5-1 rue des Vergers Limonest Tél , Fax Italy LAERDAL ITALIA S.R.L. Via dei Lapidari, Bologna Tel , Fax Spain LAERDAL ESPAÑA, S.L. Manuel Tovar Madrid Tel.( 91) , Fax (91) Benelux LAERDAL BENELUX N.V. Business Park Luchthavenlaan, Jan Olieslagerslaan 33, B-1800 Vilvoorde Tel , Fax Australia LAERDAL Pty. Ltd. (ACN ) 23 Edward Street, Huntingdale, Victoria 3166 Tel. (03) , Toll free Fax (03) , Toll free Far East LAERDAL Far East Rep. Office, 7A Dalhousie Lane, Singapore Tel , Fax Sweden LAERDAL MEDICAL AB Box 2064, Saltsjö-Boo Tel , Fax Finland LAERDAL OY Vattuniemenranta 2, HELSINKI Puhelin , Tilaukset Telekopio Denmark LAERDAL DANMARK Postbox 109, DK-8883 GJERN Tel , Fax Norway LAERDAL P.O. Box 377, N-4001 Stavanger Tel , Fax rev A Printed in Norway

AHLR Trening...3. Valg av EKG...3 Dukke Funksjoner...7 Meny Editering...10 Kjør Scenario...11. Lag Scenario-...12

AHLR Trening...3. Valg av EKG...3 Dukke Funksjoner...7 Meny Editering...10 Kjør Scenario...11. Lag Scenario-...12 Hjelp Ver 1.1 AHLR Trening...3 Valg av EKG....3 Dukke Funksjoner...7 Meny Editering....10 Kjør Scenario....11 Lag Scenario-...12 Tilstandsbeskrivelser...14 Hendelser...17 HLR Trening....21 EKG Simulator...23

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Simulering er blitt enklere

Simulering er blitt enklere T RY G G H E T Simulering er blitt enklere Når simuleringsverktøyene er enkle å bruke, kan undervisningen bli mer effektiv. SimPad er utviklet I samarbeid med simulerings brukere, fra mange disipliner,

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT ØREPROPPSETT FOR BTE-HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Type øreproppsett: STANDARD ØREPROPPER FOR RIC/RITE-HØREAPPARATER

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning INNHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURASJON HeartSine samaritan PAD Trener 3 HeartSine samaritan PAD Trener Tilbehør 3 Oppsett og programmering

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

12502 NOR - 2009 AB Monteringsanvisning elektrisk grill 12502 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

004211 NOR 11/04 TD Rett til tekniske forandringer forbeholdes 1. Avlastningshylle 1 2. Ben for hjul 2 3. Ben 2 4. Hjul 2 5. Hjulaksel 1 6. Sidebrakett venstre 1 7. Sidebrakett høyre 1 8. Frontpanel 1

Detaljer

Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garant

Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garant Innhold Introduksjon... 3 Gekko fx... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Montering... 5 Teknisk service... 5 Bruk av sykkelen... 6 Vedlikehold... 7 Garanti... 8 Frakt og levering... 8 Introduksjon Gekko fx

Detaljer

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel!

Hva er Selfsat-H10D? Bruksanvisning Advarsel! SELFSAT-H0D Hva er Selfsat-H0D? Selfsat-H0D er en satellittantenne med lineær polarisering. Den kan motta signaler fra store satellitter og kan erstatte den vanlig parabolantennen. Den er liten og enkel

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BRUKERMANUAL for Exerfit 640

BRUKERMANUAL for Exerfit 640 BRUKERMANUAL for Exerfit 640 1 BUILT FOR HEALTH INNHOLD SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 3 PRESENTASJON... 4 PLEIE OG VEDLIKEHOLD:... 4 MONTERING... 5 DELELISTE... 6 KABELMONTERING... 13 VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE...

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off

(CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05. takes the pressure off CuroCell S.A.M. (CuroCell S.A.M,, CuroCell S.A.M. CF10, CuroCell S.A.M. CF16) Service manual 2012/05 takes the pressure off Innhold 1 Illustrasjoner 3 1.1 Frontpanel 3 1.2 Frontdekse 3 1.3 Sidebilde 3

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

PORTABEL INFRARØD SAUNA. 1. Innledning 2. Sikkerhet 3. Produktspesifikasjoner 4. Oversikt over saunaens deler 5. Montering og bruk 6.

PORTABEL INFRARØD SAUNA. 1. Innledning 2. Sikkerhet 3. Produktspesifikasjoner 4. Oversikt over saunaens deler 5. Montering og bruk 6. PORTABEL INFRARØD SAUNA 1. Innledning 2. Sikkerhet 3. Produktspesifikasjoner 4. Oversikt over saunaens deler 5. Montering og bruk 6. Garanti 1. Innledning Gratulerer med kjøpet av din nye portable infrarøde

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO

Solar Heater XP2. Bruksanvisning NO Solar Heater XP2 Bruksanvisning NO ID KODE: M-1631.2013 ID KODE: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Side 1 Innhold 1. Sikkerhetsinformasjon 2 2. Slik fungerer det 2 3.

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1 EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING QF-2008 2006/2007, Version 1 FORHÅNDSREGLER OG SIKKERHET Les alle forhåndsregler og instruksjoner før du tar apparatet i bruk. Dette er et hjemmetreningsapparat

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica Stretch Art. nr. 724 150 KOMPLETT DELELISTE Del nr. Beskrivelse Ant. 1 Hovedramme 1 2 Justeringsstag 1 3 Liggeplate 1 4 Hengsler 2 5 Håndtak 2 6 Støttestag 2 7

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler Varenr: 104629 Sikkerhetsmessige forhåndsregler NB: Før du tar sykkelen i bruk, vær vennlig å lese VIKTIG hele sikkerhetsinstruksen nedenfor nøye for og forhindre Før skader. du begynner treningen bør

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet A B D C E F VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. Caboo sikkerhet Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboosele i bruk. Det anbefales spesielt å

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

ERIFLEX. FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy

ERIFLEX. FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy ERIFLEX FLEXIBAR Folde og Bøye Verktøy ERIFLEX FLEXIBAR Folde Verktøy Verktøy MFF Verktøy U-form - MFFU Verktøy for montering på benk - MFFV Se side 4 Se side 5 Se side 5 Verktøy Skinne verktøy Klemme

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

PlayStation Move skarpskytter

PlayStation Move skarpskytter NO PlayStation Move skarpskytter Brukerveiledning CECHYA-ZRA1E 7017291 Delenavn Vist fra siden Øvre deksel Utløsersperre SELECTknapp -knapp -knapp Skytemodusvelger Opptrekkbart lager Løpsguide Utløserknapp

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Montering og betjeningshenvisninger Leveringsomfang:

Montering og betjeningshenvisninger Leveringsomfang: Montering og betjeningshenvisninger Leveringsomfang: 1. Kjøleskap med termostat 2. Holdeanretning for trykkgassflaske 3. Pumpe med tappekran 4. Monteringsmateriale 5. Tappehode 6. Trykkregulator med sikkerhetsventil

Detaljer

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater INNHOLD Generell informasjon... 4 Advarsler... 4 Vedlikehold og pleie... 6 Høyre/ venstre merking... 6 Standard ørepropp-sett for RIC/RITE modeller.

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

Monteringsanvisning murgrill art.nr 11736 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

Prisma. Brukerhåndbok. PAL Versjon. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001

Prisma. Brukerhåndbok. PAL Versjon. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001 Brukerhåndbok Prisma PAL Versjon Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter 2001! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon1001 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E

ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E ACADEMY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F E User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi Instrucciones de uso AVAILABLE STANDARD MODELS

Detaljer

MULTIFUNCTIONAL BACK

MULTIFUNCTIONAL BACK MULTIFUNCTIONAL BACK GB NL D N S DK SF F E J CN User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi Instrucciones de uso 使 用 說 明 書 AVAILABLE

Detaljer

Bruksanvisning. Walkid

Bruksanvisning. Walkid Bruksanvisning Walkid 1 Innholdsfortegnelse: Innledning 2 1. Merking 2 2. Introduksjon 3 2.1 Tekniske spesifikasjoner 3 3. Sikkerhet 3 3.1 Sikkerhetsregler 3 3.2 Sikkerhetsforskrifter 3 4. Montering 4

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Learning Mower L3308. www.fisherprice.no

Learning Mower L3308. www.fisherprice.no L3308 Learning Mower Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre AA-batterier (medfølger). Montering må utføres av en voksen. Du trenger

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer