Infohefte for høsten 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infohefte for høsten 2011"

Transkript

1 Infohefte for høsten 2011 Velkommen til nytt skoleår! Sommeren 2011 er nå tilbakelagt, og vi håper at alle er klare for å starte på et nytt skoleår. Vi ønsker spesielt velkommen til nye elever ved skolen. Les dette informasjonsheftet grundig, slik at du vet hva som skjer på skolen din denne høsten. Det er også viktig at foreldre/foresatte leser dette heftet.

2

3 Skoleruta Planleggingsdag 17., 18. og 19. august. Første skoledag mandag 22. august. August September Oktober November SFO stengt august Høstferie uke 40. f.o.m. mandag 3. oktober t.o.m. fredag 7. oktober. Planleggingsdag fredag 11. November SFO stengt 11. november 8 skoledager, 3 planleggingsdager 22 skoledager 16 skoledager 21 skoledager, 1 planleggingsdag Desember Siste skoledag onsdag 21. desember. 15 skoledager Januar Februar Mars April Mai Fri mandag 2. januar. Planleggingsdag tirsdag 3. januar. Første skoledag onsdag 4. januar. Vinterferie uke 8. F.o.m. mandag 20. februar t.o.m. fredag 24. februar Påskeferie f.o.m. 2. april t.o.m. 9. april. Første skoledag tirsdag 10. april. Grunnlovsdag torsdag 17. mai. Fri fredag 18. mai. SFO stengt 18. mai 20 skoledager, 1 planleggingsdag 16 skoledager 22 skoledager 15 skoledager 19 skoledager Juni Sum Siste skoledag før sommerferien fredag 22. juni. 16 skoledager 190 skoledager, 5 planleggingsdager

4 Telefon: Fax: E-post: ADMINISTRASJON: Rektor: Sten Tore Svennes Teamansvarlig: Pål Backstrøm, Anne Kjersti Bjercke, Kathrine Borgli Jensen, Rådgiver: Kari Huth, Miljøterapeut: Bjørn Åge Berg-Olstad Sekretærer: Ann Karin Heiberg Elisabeth Roll Ragnhild Holøs KONTAKTLÆRERE 1A Gunny Thøgersen og Grethe Remme 1B Liv Sissel Dahl Harlem 2A Anne - Elisabeth Edvardsen Larsen 2B Bente Holm Eriksen 3A Hilde Christin Elise Bjerkeli 3B Torunn Elisabeth Marthinsen 4A Karin Elise Hj. Thorsen 4B Berit Bjørnstad 5A Kjell Høimyr 5B Ann Christin Skogstad 6. trinn Rigmor Johansen og Ragnhild Svenningsen 7A Ole Jørgen Berg 7B Runa Lien Backstrøm 8A Christine Ianke 8B Vibeke Kolshus 8C Arne Strand 8D Ewa Hem 9A 9B 9C 9D 10A 10B 10C 10D Maria Arntzen Heidi Thorvaldsen Erik Hegg Martinsen Line Gustavsen Torger Ulstein Mia Karrestad Therese Papp Kjell Haakenstad

5 FAGLÆRERE (Ungdomstrinnet) Matematikk Henrik Bertelsen, Hanne Kjernsbæk, Marit Lunde, Lene Marie Johnsen Norsk Hege Nøhr Andersen, Karianne Rotefoss, Arne Strand, Heidi Thorvaldsen, Mia Karrestad, Kjell Haakenstad Engelsk Elin Kaupang, Vibeke Kolshus, Inger Lise Karlsen, Maria Arntzen, Line Gustavsen, Petter Strandvik, Kjell Haakenstad, Therese Papp K&H Inger Langeland Bergli, Hanne Larsen, Grethe S Johansen Musikk Robert Meyer, Heidi Thorvaldsen, Elin Kaupang Kroppsøving Tove Lie Hansson, Arne Strand, Frank Gøran Pedersen, Christine Ianke, Lene Marie Johnsen Mat og Helse Line Gustavsen, Erik Hegg Martinsen, Tove Lie Hansson, Mia Karrestad, Grethe S. Johansen Språk Ewa Hem (Spansk), Maria Arntzen (Spansk), Vibeke Kolshus (Tysk), Elin Kaupang (Tysk), Karianne Rotefoss (Tysk), Tore Leonardsen (Fransk), ANDRE LÆRERE Per Ole Andersrød, Spes.ped og Gr. norsk Hanne Berg-Johansen, Spes.ped Ole Petter Dalene, Spes.ped Gunnar Ellefsen, Spes.ped Inge Fjærvik, Spes.ped Gro Gade, Spes.ped Hans Rune Hartløfsen, Spes. ped Kari Hommeren, Spes.ped og Lesekurs Kari Huth, Utdanningsvalg Ove Jansen, Spes.ped Inger Lise Karlsen, Spes.ped og lesekurs Tore Leonardsen, Fransk Petter Strandvik, Gr. Norsk Bjørg Svendsen, Spes. ped Knut Tronsen, Spes. ped ASSISTENTER Anne Jensson, SFO og barnetrinnet Ole Petter Rogne, SFO og barnetrinnet Halina Wlodek, SFO og barnetrinnet Vibeke Sannes, SFO og barnetrinnet Inger Lise Kultorp, SFO og barnetrinnet Sissel Torp, barnetrinnet Torill Christiansen, ungdomstrinnet Per Eliassen, ungdomstrinnet

6 Ny organisering Fra dette skoleåret har vi organisert personalet etter deres spesialområder. Vi vil med dette forsøke å få best mulig kompetanse i de ulike fagene. Vi har ikke klart å føre denne modellen helt ut, men vi er på god vei. Vi ønsker også å sikre overgangen til ungdomsskolen, så derfor vil også noen ungdomsskolelærere ha noen timer på mellomtrinnet. Skoletider/undervisningstider MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 1.time trinn trinn trinn trinn trinn time Frimin time Lunsj time time Frimin time trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn trinn 4. og trinn trinn og Ordensregler Elevene får utdelt skolens og kommunens ordensregler første skoledag. Disse skal leses gjennom av foreldre/foresatte og eleven selv. Det skal skrives under på at man har lest reglene og underskriften vises til kontaktlærer så raskt som mulig, og senest innen Handlingsplan mot mobbing Skolen har nulltoleranse mot mobbing. Det er også utarbeidet en handlingsplan mot mobbing. Denne handlingsplanen vil hver enkelt elev få med seg hjem.

7 Skolens satsningsområder Høsten 2010 fikk skolen ny visjon, - sammen for kunnskap og trivsel Skolen har også fått ny logo, som er laget av to av skolens elever. Ut i fra dette har skolen valgt å ha ekstra fokus på PALS / klasseledelse, lesing og IKT. PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) Hele skolen har nå blitt en PALSskole, inkludert SFO. Barnetrinnet er godt kjent med dette, men dette blir helt nytt for ungdomstrinnet. Det vil bli rettet fokus mot forventninger og innlæring av disse. Leksehjelp for elever på trinn Kontaktlærerne deler ut skriv til de som skal være med på dette. Foreldrene skal signere på at de har gjennomgått leksene hjemme slik at de ikke fritas fra arbeidet med leksene. Dere velger selv hvordan dere velger å gjøre dette. Skolens forventninger til hjemmet Hjemmet sørger for at barnet kommer til skolen tidsnok, med mat i magen og medbragt matpakke og drikke. Hvis det er uklarheter ønsker skolen at hjemmet tar kontakt med skolen. Det er bedre at dere spør, enn å tvile eller undres over ting. Skolen forventer videre at hjemmet følger opp lekser, utviklingssamtaler og foreldremøter. Det er også flott hvis hjemmet bruker Fronter for å finne informasjon. Rutiner ved permisjon og sykdom Ved permisjon over 5 dager skal foreldre/foresatte fylle ut et eget skjema. Dette ligger i Fronter. Ved permisjon over 14 dager blir eleven skrevet ut av skolen. Ved sykdom skrives melding i meldingsboka, men ved lengre fravær er det naturlig at hjemmet tar kontakt med skolen. Hvis en elev får 19 fraværsdager blir eleven og foreldrene/foresatte kalt inn til et møte på skolen.

8 Skolebøker Elevene får med seg bøker hjem fra skolen i tiden som kommer. Alle skolens bøker skal ha bokbind. På kladdebøker er det valgfritt. Frist for å sette bind på bøkene er fredag 26. august. Bøker som blir ødelagt eller borte må erstattes! Det vil ikke bli levert ut ny bok før det er betalt erstatning. Erstatningen skal betales direkte til kontoret. Engangsbøker kr 100,- Flergangsbøker kr 200,- Bibliotekbøker kr 150,- Skolens PC `er Skolen har laget et eget skjema, som beskriver hvordan skolens PC `er skal brukes. Dette skjemaet skal signeres av eleven og foreldre/foresatte. Dette gjelder skolens PC `er. Skolevei Elever som har rett til skyss, får utlevert busskort av kontaktlærer i løpet av de første skoledagene. Bortkommet busskort må erstattes. Det er ikke tillatt å kjøre inn på skolens område i tidsrommet Det vil også i år bli skolepatrulje med elever fra 7. trinn. Fronter I Fronter finner vi skolens digitale klasserom og all informasjon. Skolen bruker Fronter som en lærings og informasjonskanal, så her er det viktig å følge med. I hvert digitale klasserom kan man sende epost til kontaktlæreren. Dette avhenger at det er outlock på PC som brukes. Alle ukeplaner blir lagt i Fronter. Hver elev har sitt unike brukernavn og foreldrene får egne foreldrepassord. Adressen til Fronter:

9 SFO Skolefridtidsordningen er ett tilbud til skolen elever i Trinn samt for elever med særskilte behov opp til 7. trinn. Sfo er en del av skolens totale tilbud med hovedfokus på barns medvirkning og sosial kompetanse. Sfo har åpent i alle i skolens ferier, med unntak av juli måned. Åpningstiden er Det vil også bli delt ut et eget informasjonshefte om hverdagen på SFO. Elevråd Dette skoleåret er det Rektor som er ansvarlig og leder for elevrådet. I skolens elevråd skal det sitte elever fra 5. trinn og til og med 10. trinn. Hver klasse skal velge en elevrådsrepresentant og en vara. Fristen for dette valget er Bibliotek Skolen har nå fått et fellesbibliotek, som ligger helt nord i barnetrinnets første etasje. Skolen forsøker å få det mest mulig bemannet fra kl til kl hver dag. Biblioteket har også et eget rom i Fronter. Her kan du få bokstips og lese bokanmeldelser. Du kan også sjekke om boka du ønsker å lese fins på biblioteket. Praksisskole SBUS har nå blitt praksisskole for HiØ. 4 lærere er øvingslærere for lærerstudenter. Så dette skoleåret vil det i perioder være studenter rundt i klassene. Utbygging/omgjøringer av skolens arealer Skolens administrasjon har flyttet og samlet seg i barnetrinnets lokaler. Det er satt opp skilter fra hovedinngangen. Dette skoleåret skal skolen oppgraderes. Det vil bli pusset opp på ungdomstrinnet, og det skal bygges et bygg mellom barnetrinnet og ungdomstrinnets bygninger. Det vil bli gitt nærmere informasjon når oppstarten av arbeidet nærmer seg. Skolen har nå bare et musikkrom, og det er i Festsalen på barnetrinnet. På barnetrinnet kreves det at elevene tar av seg skoene før de går inn i klasserommet. Det er ikke påkrevd med innesko, men det anbefales. Elever som kommer fra ungdomstrinnet, for å ha musikk, må følge den samme regelen. Altså må de ta av seg skoene før de entrer musikkrommet.

10 Videre er all formingsundervisning fra 5. klasse lagt til avdeling ungdomstrinnet og det samme gjelder faget mat og helse. Økt aktivitet i friminuttene, Kjetil og Kjartan Trivselsleder TL er et program for økt aktivitet og økt trivsel i friminuttene. Det er ikke et antimobbeprogrami tillegg til å øke aktivitetsnivået, skal de valgte trivselslederne jobbe for å inkludere alle elevene i leken, slik at ingen går alene. Trivselslederne sendes på kurs i aktivitets- og trivselsledelse. Målet med prosjektet er å øke aktiviteten i friminuttene og gi større trygghet for elevene. Det stilles krav til elever som blir trivselsledere. Disse elevene vil få et kulturkort, som vil gi dem tilgang til flere ulike kulturtilbud om ettermiddagen. Lektor 2 ordning Avdeling ungdomsskolen har vært så heldige å få være med i Lektor2 ordningen. Denne ordning innebærer at yrkesaktive innen industri og øvrig arbeidsliv blir knyttet til undervisning innen fagområder der skolen/faglæreren ser behov for og nytte av å få tilført kompetanse. Ikke alle elevene får dra nytte av denne ordningen, men skolen vil prioritere elever på 10. Trinn. Skolehelsetjenesten Skolehelsetjenesten på barnetrinnet: Helsesøster i skolehelsetjenesten arbeider for å forebygge sykdom og fremme helse for elevene og deres familier. Dette gjøres gjennom et fast program felles i kommunen og individuelle tiltak som for eksempel individuelle samtaler, PIS-grupper m.m. Helsesøster samarbeider med bl.a. skolens ansatte, barne- og familieteam, BUP, PPT og barnevernet. Helsesøster Ingeborg Berg-Olstad tlf: er tilstede på barnskolen onsdager, torsdager ulik uke og fredager lik uke. Skolehelsetjenesten på ungdomstrinnet: Helsesøster: Reidun Fogelqvist: Kontortid mandag og onsdag ,mob Skolelege: Kristin Grindstad er på skolen torsdag formiddag tre ganger i måneden.

11 Skolehelsetjenesten er ett lavterskeltilbud. Ved siden av det faste programmet som grupper i 8-ende og 9-ende klasse samt vaksinasjon,er skolehelsetjenesten opptatt av unges psykiske helse og gir tilbud om enkeltsamtaler og grupper med ulike tema. Miljøterapeut ved Sandbakken barne- og ungdomsskole: Miljøterapeut i skolen skal være et lavterskeltilbud hvor elever og foresatte kan få hjelp og støtte så tidlig som mulig. Miljøterapeut i skolen skal ha et helhetlig perspektiv på forebyggende arbeid mot elever i skolen. Dette innebærer et utstrakt tverrfaglig samarbeid, som er avgjørende i arbeidet med å forebygge fravær, psykiske plager, konflikter, mobbing og andre sammensatte sosiale problemer. I skolen har miljøterapeuten mulighet for kontakt med elever, lærere og foresatte, og kan derfor på et tidlig tidspunkt fange opp signaler hos de som trenger hjelp. Miljøterapeutens kontor er på ungdomstrinnets 2 etg. Adm bygget, og han er tilstede alle dagene i uken. Videre er miljøterapeuten medlem av skolens ressursteam og fungerer også som rådgiver i enkeltsaker. Kontakt informasjon: Bjørn Berg-Olstad Miljøterapeut / Sosionom Telefon: Mobil: E-post: Postadresse: Sandbakken barne- og ungdomsskole. Postboks 237, 1702 Sarpsborg

12 Fastsatte aktiviteter høsten 2011 Uke Aktiviteter 35 Torsdag: Eksursjon med 8. tr. til Børtevann Elevene har fri fredag 36 Torsdag: Foreldremøte, 1. og 2. kl., kl Mandag: Foreldremøte 3. og 4. kl., kl Tirsdag: Foreldremøte kl., kl Onsdag: Foreldremøte 10.. kl., kl Onsdag: Nasjonalprøve Lesing 5., 8. og 9. trinn Torsdag: Foreldremøte 8. og 9.. kl., kl Tirsdag: Nasjonalprøve Engelsk 5. Trinn og 8. trinn, -besøk av nettpartner 39 Elevsamtaler starter denne uka. Utviklingssamtaler 1. trinn Mandag: Nasjonalprøve Engelsk 8. trinn Fredag. Balldag 40 HØSTFERIE 41 Kartlegging: Carlsten og ordkjedetest, trinn 42 Nasjonalprøve Regn. 5. Trinn, utvi 43 Utviklingssamtaler Trinn Nasjonalprøve Regn. 8. og 9. Trinn Marinebiologisk dag, Ullerøy leirskole 9A Fredag er skolen og SFO stengt p.g.a. planleggingsdag Tirsdag: Tentamen Norsk for 8. og 9. og matte 10. Ttinn Torsdag; Tentamen Norsk 10. trinn, engelsk 9. trinn, matte 8. trinn Fredag: Tentamen 10. trinn nynorsk 50 Tirsdag: Luciagudstj og 3. trinn går Luciatog Torsdag: Tentamen Eng. 8. trinn, Matte 9. trinn og engelsk 10. Trinn Fredag: Nynorsk grammatikk 9. trinn 51 Onsdag: Fellesgang rundt juletreet kl Elevene slutter kl. 1100

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

Veståsenkalenderen 2013 / 2014

Veståsenkalenderen 2013 / 2014 Veståsenkalenderen 2013 / 2014 «Det vi gjør det gjør vi ordentlig» Navn: Forord Det er en glede for meg, som nytilsatt rektor, å kunne ønske dere alle velkommen til et nytt skoleår på flotte Veståsen skole.

Detaljer

Nyhetsbrev fra Kodal skole

Nyhetsbrev fra Kodal skole Nyhetsbrev fra Kodal skole SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Telefonnr: V e l k o m m e n t i l s k o l e å r e t 2 0 1 4 2 0 1 5 Hovednr: 33 43 90 00 Rektor: 33 43 90 01/ 92 20 96 42 Inspektør: 33 43 90 02

Detaljer

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte INFORMASJONSHEFTE GALLEBERG SKOLE Elever og foresatte Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted,

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE SKOLEÅRET 2015 2016 KRUSELØKKA UNGDOMSSKOLE Postadresse: Postboks 237, 1702 SARPSBORG Besøksadresse: Hans Nielsen Haugesgt. 33 Tlf. kontor: 69 11 62 50 Hjemmeside: http://sarpsborg.com/kruselokkaungdomsskole/ E-mail: kruseloekka.ungdomsskole@sarpsborg.com

Detaljer

KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE

KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE www.kippermoen-ungdomsskole.no Tlf. 75 10 12 50 INFORMASJON OM KIPPERMOEN UNGDOMSSKOLE Skolekonsert i allrommet Tema Kjærlighet -skolebiblioteket Tovede tøfler laget i KVEKO PEDAGOGISK GRUNNSYN (innholddsfortegnelse)

Detaljer

Velkommen til Ås ungdomsskole

Velkommen til Ås ungdomsskole Velkommen til Ås ungdomsskole Informasjonshefte 2015/2016 August 2015 Til nye elever og foresatte Nå er sommerferien snart slutt, og vi ønsker deg velkommen til nytt skoleår på 8. trinn ved Ås ungdomsskole.

Detaljer

PRESTÅSEN SKOLE. Preståsen skole

PRESTÅSEN SKOLE. Preståsen skole 2014/2015 PRESTÅSEN SKOLE Preståsen skole Postadresse: Teiealleen 31, 2030 NANNESTAD Besøksadresse: Preståsvegen 4, 2030 NANNESTAD Telefon skole: 66105500 Telefon SFO: 66105504/66105515 E-postadresse:

Detaljer

MOSJØEN SKOLE Vi får til det vi vil!

MOSJØEN SKOLE Vi får til det vi vil! MOSJØEN SKOLE Vi får til det vi vil! 2013-2014 Våre verdier Trygghet - respekt - nysgjerrighet - glede 1 Innhold Litt om oss på Mosjøen skole s. 3 Rektor har ordet! s. 4 Hjemmesiden vår! s. 5 Skoleruta

Detaljer

2015-16 Gjerdrum Barneskole

2015-16 Gjerdrum Barneskole 2015-16 Gjerdrum Barneskole Til foreldre og foresatte på Gjerdrum barneskole. Vi ønsker dere velkommen til et nytt og spennende skoleår!! Skolen er i rivende utvikling, og vi med den. For oss på Gjerdrum

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Telefon: 71 57 58 50 SFO: 71 57 58 70 Faks: 71 57 58 51. Angvikenga, 6516 Kristiansund http://home.nktv.

INFORMASJONSHEFTE. Telefon: 71 57 58 50 SFO: 71 57 58 70 Faks: 71 57 58 51. Angvikenga, 6516 Kristiansund http://home.nktv. INFORMASJONSHEFTE Telefon: 71 57 58 50 SFO: 71 57 58 70 Faks: 71 57 58 51 Angvikenga, 6516 Kristiansund http://home.nktv.no/nordlbs/ Innhold Side 2 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 Administrasjon 5 Pedagogisk

Detaljer

SKOLE-INFO Skoleåret 2015/2016

SKOLE-INFO Skoleåret 2015/2016 EIDSBERG KOMMUNE Kirkefjerdingen skole 28.05.2014 SKOLE-INFO Skoleåret 2015/2016 Informasjon til elever og foresatte ved skolestart Velkommen til nytt skoleår ved KIRKEFJERDINGEN SKOLE Kirkefjerdingen

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Adresse: Botnhamn skole 9373 Botnhamn Tlf 778 71730 (rektor), 778 71732 (personalrom) E-post: botnhamn.skole@lenvik.kommune.no 1 Dagsrytme: Dag Time 08.25-08.55

Detaljer

Informasjon om skoleåret 2014-2015

Informasjon om skoleåret 2014-2015 Informasjon om skoleåret 2014-2015 Skolens visjon: Ønske om å lære mot til å ville Velkommen til skoleåret 2014-2015 Skolen er det stedet barn tilbringer store deler av barneåra sine. Det gode samarbeidsklimaet

Detaljer

Velkommen til Greåker videregående skole

Velkommen til Greåker videregående skole Elever Velkommen til Greåker videregående skole Du ønskes velkommen som elev ved Greåker videregående skole i skoleåret 2015-2016. Vi forventer at det blir et skoleår med fokus på læring, og at vi i fellesskap

Detaljer

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær,

Detaljer

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk.

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk. Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk Side 1 INNHOLD Hilsen fra ordføreren i Ski Velkommen til nytt

Detaljer

Informasjonshefte Solvang skole 2013/14. INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2013/14

Informasjonshefte Solvang skole 2013/14. INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2013/14 INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2013/14 Om skolen Solvang skole er Hamars eldste barneskole, og har i år 200 elever fordelt på syv årstrinn. Så mange elever har det aldri før vært på Solvang

Detaljer

Vang skole 2008/2009. Vang skole

Vang skole 2008/2009. Vang skole Vang skole 2008/2009 Vang skole vang.skole@ringerike.kommune.no www.ringerike.kommune.no Innholdsfortegnelse Velkommen til nytt skoleår!... 3 Vang skoles visjon og verdier... 4 Praktiske opplysninger...

Detaljer

Bøler skole. Informasjon 2015/2016. https://boler.osloskolen.no. Utdanningsetaten. Bøler skole

Bøler skole. Informasjon 2015/2016. https://boler.osloskolen.no. Utdanningsetaten. Bøler skole Utdanningsetaten Bøler skole Informasjon 2015/2016 Bøler skole https://boler.osloskolen.no Utmarkveien 4 Postboks 85 Bøler 0620 Oslo Tlf: 23 46 43 00 E-post: boler@ude.oslo.kommune.no https://boler.osloskolen.no

Detaljer

FORELDREGUIDE STEIGENSKOLEN LEINES

FORELDREGUIDE STEIGENSKOLEN LEINES FORELDREGUIDE STEIGENSKOLEN LEINES 2010/2011 VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR VED SKOLEN VÅR. Jeg sier skolen vår, fordi skolen er våres: elevenes, foreldrenes og ansattes. Vi alle kan bidra til at Leines skole

Detaljer

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Nerstad skole

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Nerstad skole Sigdal kommune Velkommen som elev og foresatt til Nerstad skole 2014/2015 PRESENTASJON AV SKOLEN 2014/2015. Nerstad skole ligger på Nerstad i Sigdal kommune. Vegg i vegg med skolebygget ligger Nerstad

Detaljer

Velkommen til SFO Danvik skole

Velkommen til SFO Danvik skole Velkommen til SFO Danvik skole Da er barna deres blitt så store at barnehage tiden er over, og skolehverdagen med SFO venter dere til høsten. Det er for mange en stor overgang fra barnehagen til SFO. Vi

Detaljer