Formelsamling i matematikk vg1 Tillatt hjelpemiddel under tentamen del 2 Bleiker vgs. 2008/2009. Hossein Rostamzadeh

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formelsamling i matematikk vg1 Tillatt hjelpemiddel under tentamen del 2 Bleiker vgs. 2008/2009. Hossein Rostamzadeh"

Transkript

1 Formelsamling i matematikk vg1 Tillatt hjelpemiddel under tentamen del 2 Bleiker vgs. 2008/2009 Hossein Rostamzadeh 6. mai 2009

2 2

3 Kapittel 1 Algebra 1.1 Brøkregler Addisjon av brøker a b + c d = a d b d + c b ad + bc = d b bd Eksempel: = = = Subtraksjon av brøker a b c d = a d b d c b ad bc = d b bd Eksempel: = = 6 5 = Multiplikasjon av brøker a b c d = a c b d = ac bd 3

4 4 KAPITTEL 1. ALGEBRA Eksempel: = = Devisjon av brøker a b : c d = a b d c = a d b c = ad bc Eksempel: 1 8 : 3 4 = = = 4 24 = 1 6 Alternativt kan vi skrive eksempel ovenfor som en brudden brøk: = 1 8 : 3 4 = = = 4 24 = Fra blandet tall til brøk a b c = a c + b c Eksempel: = = Potensregler a m er et potensuttrykk og leses som a opphøyd i m a er grunntallet og m er eksponenten m viser hvor mange ganger a må ganges med seg selv.

5 1.3. REGNING MED POTENSER Basis potensregel Fromel: a m = a a a } {{ } m-stykker Eksempel 1: 2 5 = = 32 Eksempel 2: ( 2) 5 = ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) = Negativ potens a m = 1 a m Eksempel: 2 5 = = Nullpotens a 0 = 1, hvor a 0 Eksempel 1: 3 0 = 1 Eksempel 2: ( 500) 0 = Standardform a = ±k 10 n, hvor 1 k < 10 og n er et helt tall Eksempel 1: 2500 = 2, Eksempel 2: 0, 098 = 9, Regning med potenser Multiplikasjon av potenser med like grunntall a m a n = a m+n Eksempel 1: = = 2 6 = 64 Eksempel 2: ( 2) 2 ( 2) 4 = ( 2) 2+4 = ( 2) 6 = Divisjon av potenser med like grunntall am a n = a m n Eksempel 1: = = 5 1 = 5

6 6 KAPITTEL 1. ALGEBRA Eksempel 2: = = 5 1 = Potens av potens (a m ) n = a m n Eksempel: (4 3 ) 2 = = Felles eksponent ved multiplikasjon (a b) m = a m b m Eksempel: (3 4) 2 = Felles eksponent ved divisjon ( a b )m = am b m Eksempel: ( 3 4 )2 = Brøk som eksponent a m n = n a m Eksempel: = = 3 8 = Kvardattrøt og n-te rot Formelen: n a m = a m n viser at n-te rotuttrykk og potensuttrykk er identiske. Dette medfører at vi som et alternativ kan bruke alle potensreglene for å regne ut n-te rot uttrykker ved behov. Eksempel: = = 3 8 = Kvadratrot av en multiplikasjon Fromel: a b = a b Eksempel: 5 7 = 5 7

7 1.5. KVARDATSETNINGENE OG KONJUGATSETNINGEN Kvadratrot av en divisjon Fromel: a b = a b Eksempel: 5 7 = n-te rot av en multiplikasjon Fromel: n a b = n a n b Eksempel: = n-te rot av en divisjon Fromel: n a b = n a n b 3 Eksempel: 5 7 = Kvardatsetningene og konjugatsetningen Første kvadratsetning (a + b) 2 = a 2 + 2ab + b Andre kvadratsetning (a b) 2 = a 2 2ab + b Konjugatsetningen a 2 b 2 = (a b)(a + b) 1.6 Førstegrads likning ax + b = c = x = c b a Eksempel: 4x + 2 = 6 = x = = x = 4 4 = x = 1

8 8 KAPITTEL 1. ALGEBRA 1.7 Andregrads likning ax 2 + bx + c = 0 = x = b± b 2 4ac 2a 1.8 Potenslikning med oddetall i eksponent ax n = c = x = n c a Forutsatt at b er et oddetall 1.9 Potenslikning med parttall i eksponent ax n = c = x = ± n c a Forutsatt at b er et partall 1.10 Exponensial likning ab x = c = x = log( c a ) logb 1.11 Logaritmisk likning logx = c = x = 10 c Eksempel: logx = 3 = x = 10 3 = Regning med logaritme Logaritme av et produkt log(x y) = log x + log y Logaritme av en brøk log x y = log x log y Logaritme av potensuttrykk log x n = n log x

9 1.13. RETTLINJE Rettlinje En rett linje som går gjennom to punkter P 1 (x 1, y 1 ) og P 2 (x 2, y 2 ) er gitt ved formelen: y = ax + b hvor a = y 2 y 1 x 2 x 1 som er stigningstallet til linjen og b = y 1 a x 1 som er skjæringspunktet mellom linjen og y-aksen. Eksempel: Finn likningen til den rette linjen som går gjennom punktene P 1 (1, 1) og P 2 (2, 3) steg 1) Finn a: steg 2) Finn b: a = y 2 y 1 = 3 ( 1) = = 4 x 2 x = 4 b = y 1 a x 1 = = 1 4 = 5 Steg 3) y = ax + b y = 4x + ( 5) y = 4x 5 Alternativt kan man bruke formelen: y y 1 = a(x x 1 ) Steg 1: Finn a: a = y 2 y 1 x 2 x 1 Steg 2: y y 1 = a(x x 1 ) = y ( 1) = 4(x 1) y + 1 = 4x 4 y = 4x 4 1 y = 4x Prefikser Metriske prefikser er flgende: = 3 ( 1) 2 1 = = 4 1 = 4

10 10 KAPITTEL 1. ALGEBRA Prefiks Symbol Tallverdi Prefiks Symbol Tallverdi deka da 10 1 desi d 10 1 hekto h 10 2 centi h 10 2 kilo k 10 3 milli m 10 3 mega M 10 6 mikro µ 10 6 giga G 10 9 nano n 10 9 tera T pico p peta P femto f exa E atto e zeta Z zepto z yotta Y yocto y Eksempel 1:Hvor mange meter er 0,25 km? Vi bruker likningsmetoden for å løse oppgaven og finner x fra likningen 0, 25 km = x m fjern m fra begge sider 0, 25 k = x sett inn tallverdien til prefiksen k = , = x x = 250 som betyr at: 0, 25 km = 250 m Eksempel 2: Hvor mange cm 2 er 0,5 m 2? Vi bruker likningsmetoden for å løse oppgaven og finner x fra likningen 0, 5 m 2 = x (cm) 2 0, 5 m 2 = x c 2 m 2 Del begge sider med c 2 m 2 og sett inn tallverdien til prefiksen c = 0, 01 0,5 c 2 = x 0,5 0,01 2 = x x = 5000 som betyr at: 0, 5 m 2 = 5000 cm 2 Eksempel 3: Hvor mange mm 3 er 3,5 cm 3? Vi bruker likningsmetoden for å løse oppgaven og finner x fra likningen 3, 5 (cm) 3 = x (mm) 3 3, 5 c 3 m 3 = x m 3 m 3 del begge sider av likningen med m 3 m 3 og sett inn tallverdiene til prefiksene c = 0, 01 og m = 0, 001 3,5 c 3 m 3 = x x = 3500 som betyr at: 3, 5 cm 3 = 3500 mm 3

11 Kapittel 2 Økonomi 2.1 Prosent av et tall P % av T = P T 100 Eksempel: 5% av 200 = = Prosentvis endring P = N G G 100 hvor P = prosentvis endring i noe, N = ny verdi av noe og G = gammel verdi av noe Eksempel: Oprinnelig prisen av en vare = 5000 kr. Salgsprisen av varen = 4100 Kr. Prosentvis endring i prisen =? P = = 18% Minusfortegn i svaret betyr at prisen har gtt ned. 2.3 Vekstfaktor: V V = 1 ± P 100 hvor + velges når verdien av noe øker, og - velges når verdien av noe synker Eksempel 1 : Prisen på en vare øker med 25 %. Hva er vekstfaktoren? V = = 1, 25 Eksempel 2 : Prisen på en vare synker med 15 %. Hva er vekstfaktoren? V = = 0, 85 11

12 12 KAPITTEL 2. ØKONOMI 2.4 Vekstfaktor(V), gammel verdi(g) og ny verdi(n) N = G V og tilsvarende G = N V Legg merke til at vi kan bruke formel 2.2 istedenfor disse to formlene. 2.5 Gjentatte prosentvis endring N = G(1 ± P 100 )n hvor P = prosentvis endring i noe, N = ny verdi av noe, G = gammel verdi av noe, n = antall gjentakelse Vi + velger når verdien øker, og - når verdien synker. Eksempel: Vi setter kr på en konto med en årlig fast rente på 2,5 %. Hvor mye er på kontoen etter 5 år? N = 20000(1 + 2,5 100 )5 = Kr. 2.6 Konsumprisindeks: I P 1 I 1 = P 2 I Kroneverdi Kroneverdi = I Reallønn: R og nominell Lønn: L R = 100 L I L = R I 100

13 Kapittel 3 Geometri 3.1 Målestokk: M M = L k L v hvor L k er lengden på kart og L v lengden i virkelighet. Tisvarende formler for lengde i virkelighet og lengde på kart: L v = L k M L k = M L v Eksempel: Bredden til en elv er 19 mm på et kart med målestokk på 1:1000. Hva er den egentlige bredden til elven? Legg merke til at M = 1 : 1000 = 0, 001 L v = L k M = 19mm 0,001 = 19000mm = 19m 3.2 Vinkelen i regulære mangekanter < V = 180 (n 2) n hvor < V er vinkelen i mangekanten, n er antall kanter Eksempel: Finn vinkelen i en regulær sekskant. < V = 180 (6 2) 6 = 120 o 13

14 14 KAPITTEL 3. GEOMETRI 3.3 Fylle planet med regulære mangekanter Formel/regel: Vi kan fylle planet med regulære mangekanter hvis og bare hvis 360 V = helttall Eksempel: Hvilke av regulære femkanter eller sekskanter kan fylle planet? Regulære femkanter fyller ikke planet siden: < V = 180 (5 2) 5 = 108 o = 3, Regulære sekskanter fyller planet siden: < V = 180 (6 2) 6 = 120 o = 3 Alternativ formel/regel: For å kunne fylle et plan med regulære mangekanter må summen av vinklene i hvert punkt der mangekantene møtes være 360 o 3.4 Pytagoras setning ABCcab Pytagoras setning: a 2 + b 2 = c 2

15 3.5. FORMLIKHET Formlikhet ABCcabDEFfde Tilsvaende vinkler er like: < A =< D < B =< E < C =< F a d = b e = c f

16 16 KAPITTEL 3. GEOMETRI

17 Kapittel 4 Sannsynlighet 17

Regelbok i matematikk 1MX og 1MY

Regelbok i matematikk 1MX og 1MY Regelbok i matematikk 1MX og 1MY Utgave 1.4 Skrevet av Bjørnar Tollaksen. Hele regelboka er et sammendrag av læreboka. Dette er ment som et supplement til formelheftet, ikke en erstatning. Skrivefeil kan

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logaritmer 9.1 Potenser Regneregler 2 3 ¼ 2 2 2 Vi kaller 2 3 for en potens. 2 kaller vi for potensens grunntall og 3 for eksponenten. En potens er per definisjon produktet av like store tall.

Detaljer

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013 Tentamen matematikk GS3 Mandag 22. april 2013 DEL 1 Excel Oppgave 1. Hans låner 90 000 kr i banken til 4 % rente pr år. Nedbetalingstiden for lånet er 6 år. a) Lag tabellen nedenfor i Excel. År % rente

Detaljer

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold

Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Matematikk eksamensklassen 2013 / 14 Oversikt over temaer / innhold 1 Regning med positive og negative tall 2 Regnerekkefølge og parenteser 3 Potenser 4 Algebra 5 Brøkregning 6 Ligninger 7 Ulikheter

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Er du i tvil? Bruk nettstedet www.samordnaopptak.no og/eller snakk med rådgiver!

Er du i tvil? Bruk nettstedet www.samordnaopptak.no og/eller snakk med rådgiver! SPESIELLE KRAV TIL MATEMATIKK I VIDEREGÅENDE SKOLE FOR Å KOMME INN PÅ UNIVERSITET OG HØGSKOLER: 3-ÅRIG INGENIØRUTDANNING (Bachelor i ingeniørfag) Matematikk (R1 + R2) + Fysikk 1 INTEGRERT MASTERSTUDIUM

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT1011 Matematikk 1P Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale

Detaljer

Prosent- og renteregning

Prosent- og renteregning FORKURSSTART Prosent- og renteregning p prosent av K beregnes som p K 100 Eksempel 1: 5 prosent av 64000 blir 5 64000 =5 640=3200 100 p 64000 Eksempel 2: Hvor mange prosent er 9600 av 64000? Løs p fra

Detaljer

Espen Hjardar Jan-Erik Pedersen Illustratør: Line Jerner. Faktor. Grunnbok. Bokmål

Espen Hjardar Jan-Erik Pedersen Illustratør: Line Jerner. Faktor. Grunnbok. Bokmål Espen Hjardar Jan-Erik Pedersen Illustratør: Line Jerner Faktor 9 Grunnbok Bokmål Hei til deg som skal bruke Faktor! Dette er Faktor 9 Grunnbok. Til grunnboka hører det en oppgavebok. Her ser du ungdommene

Detaljer

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole

Matematikk 2P-Y. Hellerud videregående skole Matematikk 2P-Y Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 2P-Y. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Matematikk for yrkesfag

Matematikk for yrkesfag John Engeseth Odd Heir BOKMÅL fo re nk Håvard Moe l t e Særtrykk Matematikk for yrkesfag Innhold 1 Tall Vi øver på å legge sammen og trekke fra 4 Regning med positive og negative tall 5 Vi øver på å gange

Detaljer

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T

Løsningsforslag heldagsprøve våren 2010 1T Løsningsforslag heldagsprøve våren 00 T DEL OPPGAVE a) Regn ut x x x x x x x x x x 9x x x x x 6x x x x 6x x 6x b) Løs likninga x x 6 x x 6 x x 6 x x 6 x x x x c) Løs likningssettet ved regning x y x y

Detaljer

Kapittel 5. Regning med forhold

Kapittel 5. Regning med forhold Kapittel 5. Regning med forhold Forholdet mellom to tall betyr det ene tallet delt med det andre. Regning med forhold er mye brukt i praktisk matematikk. I dette kapitlet skal vi bruke forhold i blant

Detaljer

Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI. 1. Måleenheter. 1.1 Lengdeenheter. 1.2 Arealenheter. Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm

Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI. 1. Måleenheter. 1.1 Lengdeenheter. 1.2 Arealenheter. Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm Matematikk GS3 Temaer våren 2013 DEL 1: GEOMETRI 1. Måleenheter 1.1 Lengdeenheter Eksempel 1: Gjør om 5 m til dm, cm og mm m dm 5 m = 5 10 dm = 50 dm m cm 5 m = 5 10 10 cm = 5 10 2 cm = 500 cm m mm 5 m

Detaljer

Kapittel 7. Lengder og areal

Kapittel 7. Lengder og areal Kapittel 7. Lengder og areal Dette kapitlet handler om å: Beregne sider i rettvinklede trekanter med Pytagoras setning. Beregne omkrets av trekanter, firkanter og sirkler. Beregne areal av enkle figurer,

Detaljer

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole

Matematikk 1P. Hellerud videregående skole Matematikk 1P Hellerud videregående skole Forord til 1. utgave Denne boka dekker læreplanen i Matematikk 1P. Stoffet og oppgavene er valgt ut med tanke på den type oppgaver som har vist seg å være ganske

Detaljer

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1 Løsningsforslag eksamen høsten 2010 DEL 1: Uten hjelpemidler Oppgave 1 a) Løs likningssystemet y 4 3 y 8 y 4 y 4. Setter inn i den andre likninga: 3 4 8, får 3 y 4 3 1 3 y 1 b) Løs likningen 1 4 2 2 5

Detaljer

Eksamen 02.05.2008. VG1340 Matematikk 1MX Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 02.05.2008. VG1340 Matematikk 1MX Privatistar/Privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 02.05.2008 VG1340 Matematikk 1MX Privatistar/Privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Andre opplysningar: Framgangsmåte og forklaring: 5 timar

Detaljer

Sandefjordskolen LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE

Sandefjordskolen LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I MATEMATIKK. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne TALL OG ALGEBRA sammenligne og omregne hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på

Detaljer

Tempoplan: Kapittel 4: 8/11 14/12. Kapittel 5: 2/1 1/2. Kapittel 6: 1/2 1/3. Kapittel 7: 1/3 1/4. Resten av tida repetisjon og prøver.

Tempoplan: Kapittel 4: 8/11 14/12. Kapittel 5: 2/1 1/2. Kapittel 6: 1/2 1/3. Kapittel 7: 1/3 1/4. Resten av tida repetisjon og prøver. Tempoplan: Kapittel 4: 8/11 14/1. Kapittel 5: /1 1/. Kapittel 6: 1/ 1/3. Kapittel 7: 1/3 1/4. Resten av tida repetisjon og prøver. 3: Vektorer Dette kapitlet er meget spesielt og annerledes enn den matematikken

Detaljer

n-te røtter av komplekse tall

n-te røtter av komplekse tall . 29. august 2011 Eksponentialform Forrige gang så vi at e iθ = cos θ + i sin θ Dette kan vi bruke til å gjøre polarfremstillingen av komplekse tall mer kompakt: z = a + ib = r(cos θ + i sin θ) = re iθ

Detaljer

Tall og algebra Vg1 og Vg2

Tall og algebra Vg1 og Vg2 side 1 Tall og algebra Vg1 og Vg2 Veiledningen fordeler kompetansemålene i hovedområdet tall og algebra på tre gjennomgående emner: tallforståelse, de fire regneartene og algebra. Veiledningen tar også

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

6.2 Eksponentiell modell

6.2 Eksponentiell modell Oppgave 6.14 Du arbeider i 7. 8. klasse og du vil bruke oppgave 6.13 til å arbeide med formalisering. Lag en oppgavetekst der du først lar eleven regne ut lønn etterhvert som du varierer antall brosjyrer.

Detaljer

( ) = ( ) = ( ) = + = ( ) = + =

( ) = ( ) = ( ) = + = ( ) = + = 6. Lineær modell I modell A (foregående side) la vi til grunn en tanke om like stor tilvekst pr. tidsenhet. Vi kan lage tabell: År 989 990 99 992 993 994 År etter 989 0 2 3 4 5 Antall elever 00 5 30 År

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Matematikk 2P. Odd Heir Ørnulf Borgan John Engeseth Per Arne Skrede BOKMÅL

Matematikk 2P. Odd Heir Ørnulf Borgan John Engeseth Per Arne Skrede BOKMÅL Matematikk P Odd Heir Ørnulf Borgan John Engeseth Per Arne Skrede BOKMÅL Matematikk P dekker målene i læreplanen av 005 for Matematikk VgP i studieforberedende utdanningsprogram. H. Aschehoug & Co. (W.

Detaljer

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 4. mai 2007. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 4. mai 2007. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Eksamen Fag: VG1341 Matematikk 1MY Eksamensdato: 4. mai 2007 Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer