Effektivitetsundersøkelsen 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effektivitetsundersøkelsen 2011"

Transkript

1 Effektivitetsundersøkelsen 2011 Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland Administrerende direktør Rune Norbakk

2 Effektivitetsundersøkelsen 2011 Undersøkelsen er gjort i September 2011, og bygger på svar fra 876 bedrifter Effektivitetsbarometeret er kun en temperaturmåler, og er ikke en vitenskapelig studie.

3 Spm.1: I hvilket fylke ligger bedriften? Sum 27,3 % 235

4 Rammebetingelser Rentenivået Global økonomi Kronekursen

5 Spm.7: Usikkerhet rundt fremtidig rentenivå påvirker investeringslysten. 1 Helt uenig 10,6 % ,8 % ,2 % ,4 % ,9 % 35 6 Helt enig 16,2 % 38-1 Vet ikke 6,0 % 14 Total 235 Omtrent samme tall som for 2010 Antall svar: 235 I fjor Landet Snitt 3,72 3,75 3,70 Sum 4,5 og 6 = 54,5% (i 2009 var tallet 57,6% (2008: 69,8%))

6 Spm.8: Påvirker usikkerheten i globale fremtidsutsikter investeringslysten? 1 Helt uenig 10,3 % ,2 % ,6 % ,0 % ,2 % 47 6 Helt enig 15,5 % 36-1 Vet ikke 10,3 % 24 Total % av dem som svarer ligger på 4,5 eller 6, så det er tydelig at usikkerheten er viktig for investeringsviljen i SMB bedriftene. Antall svar: 233 I fjor Landet Snitt 3,85 i/a 3,79

7 Spm.23: Dersom kronekursen stiger vil det få store konsekvenser for din virksomhet? 1 Ja 19,1 % 45 2 Nei 80,9 % 190 Total ,1% forventer (store) konsekvenser Antall svar: 235 I fjor Landet Snitt 1,81 N/A 1,78

8 Spm.15: Aktiviteten i oljebransjen har stor betydning for min bedrift ,1 % ,6 % ,9 % ,9 % ,4 % ,9 % 35-1 Vet ikke 10,2 % 24 Total 235 For Rogaland er tallet 3,84. Større avhengighet enn i fjor Antall svar: 235 I fjor Landet Snitt 3,09 2,9 2,68

9 Utvikling Hva med 2012

10 Spm.16: Bedriften hadde omsetningsøkning fra 2009 til Ja 65,9 % Nei 34,1 % 79 Total 232 Bedre fremgang enn fra 2008 til (i fjor (for 2010) var tallene 58,9 og 41,1) Resultatet er bedre enn forventningene for ett år siden (57,9% forventet økning) Antall svar: 232 I fjor Landet Snitt 1,34 1,41 1,33

11 Spm.12: Hvordan er omsetningsutviklingen i første halvår 2011 sammenlignet med i 2010? % eller mer 9,4 % % 14,2 % % 27,5 % % 18,9 % % 8,6 % %eller mer 3,0 % 7 7 Vet ikke/ønsker ikke å svare 18,5 % 43 Total % av dem som svarer har økning. Antall svar: 233 I fjor Landet Snitt 3,86 3,30 3,81

12 Spm.17: Bedriften forventer omsetningsøkning i 2011 i forhold til Ja 60,5 % Nei 39,5 % 92 Total 233 Større forventninger: I 2010 var prosentene: Ja 57,9 / Nei 42,1, så forventningene er større i år. Men: I 2008 var prosentene Ja 72% og Nei 28% så vi er ikke helt tilbake Antall svar: 183 I fjor Landet Snitt 1,39 1,42 1,34

13 Spm.18: Bedriften hadde bedre driftsresultat i 2010 enn i Ja 55,1 % Nei 44,9 % 105 Total 234 Omtrent som i fjor (noe bedre, men følger en liten bedring i omsetningsveksten) Det er noe flere som øker omsetningen enn dem som forbedrer driftsresultatet Antall svar: 234 I fjor Landet Snitt 1,45 1, 47 1,42

14 Sysselsetting Hva med 2012

15 Spm.19: Bedriften vil ved utgangen av 2011 ha: 1 Flere ansatte enn ved utgangen av ,7 % 55 2 Ha like mange 65,1 % Ha færre ansatte 11,2 % 26 Total 232 Tallene tyder på at sysselsettingen i SMB øker (23,7% har flere ansatte 11,2% har færre) Antall svar: 232 I fjor Landet Snitt 1,88 N/A 1,88

16 Spm.20: Bedriften forventer en ytterligere økning av antall ansatte i Ja 30,9 % 72 2 Nei 69,1 % 161 Total 233 Liten bedring fra 2010 da 27,2% svarte ja (i 2008 var tallet 34,5%) Vekst i sysselsettingen? Antall svar: 184 I fjor Landet Snitt 1,69 1,73 1,70

17 Avrunding

18 Spm.28: Merker din bedrift konkurranse fra svart økonomi? 1 Ja 19,8 % 46 2 Nei 80,2 % 186 Total av 5 merker konkurranse!!! Antall svar: 232 I fjor Landet Snitt 1,80 N/A 1,81

19 Har du andre kommentarer til SMB - bedrifters rammebetingelser? Byråkratiet oppleves belastende når man starter opp / er liten Manglende sikkerhetsnett for gründere holder mange tilbake Det må være lettere med midlertidige ansettelser Formuesskatt er belastende i dårlige år Arbeidsgiveravgift må reduseres Stort sett samme kommentarer som tidligere år.

20 Konklusjoner? Fortsatt usikkerhet omkring renten Usikkerheten omkring verdensøkonomien påvirker investeringsviljen Det går bedre enn forventet, og man tror på fortsatt omsetningsvekst Kanskje tegn til økt sysselsetting i SMB bedriftene

21

22 Andre spørsmål (ikke en del av presentasjonen på SMB dagen)

23 Spm.6: Det er tilfredsstillende forutsigbarhet innenfor vesentlige regler i regnskaps- og skattelovgivningen. 1 Helt uenig 5,1 % ,7 % ,0 % ,5 % ,2 % 45 6 Helt enig 13,7 % 32-1 Vet ikke 12,8 % 30 Total 234 Klar fremgang på dette for andre året på rad. Antall svar: 234 I fjor Landet Snitt 4,01 3,28 4,07

24 Spm.4: I min bedrift må vi bli vesentlig mer effektive for å være konkurransedyktige. 1 Helt uenig 10,1 % ,6 % ,4 % ,1 % ,2 % 53 6 Helt enig 14,0 % 32-1 Vet ikke 3,5 % 8 Total 228 Resultatene er omtrent som i 2010 Antall svar: 228 I fjor Landet Snitt 3,86 3,85 3,69

25 Spm.5: Hva må til for at din virksomhet skal bli mer effektiv? Alternativer Vestlandet Hele landet 1 Arbeidsrutiner, struktur og organisering 63,7 % 62,7 % 2 Grensesnitt mot kunden, unngå dobbeltarbeid 18,1 % 21,2 % 3 Bedre administrative rutiner, bedre dokumentbehandling 20,4 % 24,4 % 4 Redusert byråkrati 25,7 % 20,3 % 5 Bedre IT-løsninger og verktøy generelt 19,0 % 20,9 % 6 Økt satsing på opplæring og motivasjon 31,0 % 32,3 % 7 Tilgang på flere kvalifiserte medarbeidere 35,4 % 29,1 % 8 Annet: 3,5 % 3,8 % Samme svar som i fjor Størst potensial i Rutiner og struktur

26 Spm.21: Bortfall av revisjonsplikten for mindre bedrifter betyr at min bedrift vurderer å velge bort revisjon 1 Ja 21,4 % 50 2 Nei 57,3 % Bedriften er ikke aksjeselskap 21,4 % 50 Total % av aksjeselskapene vurderer å velge bort revisor.

27 Spm.24: Erstatter uttak av utbytte økning i lederlønninger i din bedrift? 1 Ja 13,4 % 31 2 Nei 86,6 % 200 Total % velger å ta ut utbytte i stedet.

28 Spm.25: Synes du lønnsforskjell mellom leder og ansatte i din bedrift er for stor? 1 Ja 6,6 % 15 2 Nei 93,4 % 214 Total 229 Her er det jo viktig å merke seg at det er lederene som vanligvis svarer

29 Spm.26: Har du eksterne styremedlemmer i din bedrift? 1 Ja 37,5 % 87 2 Nei 50,9 % Ikke relevant 11,6 % 27 Total 232 Heldigvis er det en god del av bedriftene som har innsett verdien av å ha eksterne styremedlemmer, men det er fortsatt (for) mange bedriftseiere som ikke innser hvilke betydning et profesjonelt styre kan ha.

30 Spm.14: Nettverkssamarbeid har stor betydning for min bedrift ,0 % ,8 % ,5 % ,8 % ,8 % ,1 % 54-1 Vet ikke 9,0 % 21 Total 234 Omtrent som i fjor totalt. Antall svar: 234 I fjor Landet Snitt ,99 3,91

31 Spm.25: Medfører nettverkssamarbeid økt byttehandel? 1 Ja 17,7 % 41 2 Nei 82,3 % 190 Total 231 En del har utbytte av å samarbeide

32 Spm.29: Velges økt overtid istedenfor midlertidige ansettelser / innleie? 1 Ja 36,5 % 85 2 Nei 63,5 % 148 Total 233 Kortsiktig er det mange ganger mest praktisk å benytte overtid, men vi ser at dette brukes i for stor grad. Effektiviteten blir lavere og sykefravær har en tendens til å øke.

byggenæringens fremtidsbarometer

byggenæringens fremtidsbarometer byggenæringens s medlemsundersøkelse 215 Hvilke forventninger har du til 215? Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Markedstrender 6 Utviklingen de siste årene 7 Forventninger til 215 7 Forventninger

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Byggenæringens fremtidsbarometer

Byggenæringens fremtidsbarometer Byggenæringens fremtidsbarometer BNL-rapport 2/13 Foto: Thomas Tryti Pilgrim Innhold Innhold Om undersøkelsen 4 Oppsummering 5 Utviklingen de siste årene 6 Bedre tiltro til egen enn til landets økonomi

Detaljer

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen

Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Storbyalliansen Feltperiode: 2. 13. oktober 2014 Utvalg: Medlemmene i Storbyalliansen (næringforeningene i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim,

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse

PAMA. Proffice Arbeids Markeds Analyse Rapport 9 Mai 2009 PAMA TM Proffice Arbeids Markeds Analyse Norske bedriftsledere om hvordan nedbemanning og nedgangstider påvirker egen psyke, arbeidsmiljø, ansatte og lederstil på godt og vondt. Norske

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5

1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5 Om undersøkelsen 2013 er sjette året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål om lønnsnivået blant medlemmene. I år, som i fjor, har vi valgt å samle alle spørsmål til

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Dokumentasjonsrapport 03/2009 Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Bedriftsundersøkelse 2009 Bedriftsundersøkelsen 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Næringslivets syn på Skatteetaten

Næringslivets syn på Skatteetaten Næringslivets syn på Skatteetaten Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet Juni 2001 av Research International Feedback Feedbacks ref. SKD17633/2001 Bakgrunn og hensikt Research International

Detaljer

Næringslivsbarometer. Et samarbeid mellom Drammen Næringslivsforening, Drammens Tidende og Handelshøyskolen BI Drammen

Næringslivsbarometer. Et samarbeid mellom Drammen Næringslivsforening, Drammens Tidende og Handelshøyskolen BI Drammen Næringslivsbarometer for Drammen 2009 Et samarbeid mellom Drammen Næringslivsforening, Drammens Tidende og Handelshøyskolen BI Drammen Utført av førsteamanuensis Erik Wilberg, BI Februar 2009 Om undersøkelsen

Detaljer

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010

Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey 2010 www.pwc.no Familien hjalp gjennom krisen PwC Family Business Survey Global og norsk undersøkelse av familiebedrifter, med vekt på utfordringer og anbefalinger knyttet til finanskrisen, strategisk fokus,

Detaljer

Norsk Ledelsesbarometer 2012. Del 1 - Noen vurderinger av lønn. Bitten Nordrik og Stein Stugu

Norsk Ledelsesbarometer 2012. Del 1 - Noen vurderinger av lønn. Bitten Nordrik og Stein Stugu Norsk Ledelsesbarometer 2012 Del 1 - Noen vurderinger av lønn Bitten Nordrik og Stein Stugu Om undersøkelsen 2012 er femte året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål

Detaljer

Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall

Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall Del I regnskapsanalyse som rådgivningsverktøy: Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall I en artikkelserie vil vi se på hvordan du kan bruke regnskapsanalyse for å gi dine klienter gode råd. Dette

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen Regionale effekter av finanskrisen Ole Henning Nyhus Per Tovmo SØF-prosjekt nr. 7500: Den økonomiske utviklingen i Trondheimsregionen Prosjektet er finansiert av Fokus Bank SENTER FOR ØKONOMISK FORSKNING

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Oppdragsgiver Statens bygningstekniske etat Rapporttype Rapport - spørreundersøkelse 211-4-8 SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Foto: Nye Stokkan ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet

Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Undersøkelse på vegne av Virke og Finans Norge: Unges utdanningsvalg og Arbeidsgiverattraktivitet Kort om undersøkelsen Virke og Finans Norge er oppdragsgivere for undersøkelsen, og har et todelt formål

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

RIAS 2012 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR

RIAS 2012 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR RIAS 2012 ØKONOMI- OG TIMESTATISTIKK FOR RIF-FIRMAENE 2012 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Juli 2013 RIF Rådgivende Ingeniørers Forening FORORD Vi har herved gleden av å oversende RIAS-statistikken for 2012. Tallmaterialet

Detaljer

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette?

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? Vedlegg 1 Spørreskjema verneombud 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? 1: Hovedsak i bygg 2: Hovedsak i anlegg 3: Det varierer HVIS 2 ELLERE 3 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Jobber du i hovedsak

Detaljer

BAKGRUNN OG FORMÅL...

BAKGRUNN OG FORMÅL... 3. april 2014 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN OG FORMÅL... 6 3 MÅLGRUPPE... 7 4 STRUKTUR OG GJENNOMFØRING... 7 5 SVARFREKVENS... 7 6 PRESENTASJON

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael

Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014. Bemanningsbransjens utvikling. i samarbeid med. Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Bemanningsbarometeret 4. kvartal 2014 Bemanningsbransjens utvikling i samarbeid med Bemanningsbransjen i motbakke Bemanningsbransjen falt 2,1% i 2014, men stabiliserte seg mot slutten

Detaljer

Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse

Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 17 Juni 2013 2100 bedriftsledere og arbeidstakere om: Stortingsvalget 2013 Hvordan vi stemmer innenfor de ulike bransjene og sektorene. Hvilke partier som vil

Detaljer

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 2. UTGAVE 2014 Leder 3 Kvartalets tema Konsumentmisligholdet øker 5 Gjør usikre fordringer om til sikre penger 6 Person Inkassosaker 8 Betalingsmoral 9 Næringsdrivende 10 Aksjeselskap

Detaljer

Kort om logistikkbarometeret

Kort om logistikkbarometeret Nordisk logistikkbarometer 213 Kort om logistikkbarometeret Finske logistikkjøpere inntar en særstilling Finske logistikkjøpere skiller seg tydelig fra kollegaene i Sverige, Danmark og Norge. Finske bedrifter

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 7 Analysesjefens kommentar 8 Person Inkassosaker 11 Alder og inntekt 12 Kravstyper 13 Geografi 14 Aksjeselskaper Inkassosaker

Detaljer