Kirkekontakten. Gudstjenesteprogrammet for resten av mai og juni. Nr fredag 29. mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kirkekontakten. Gudstjenesteprogrammet for resten av mai og juni. Nr. 05-2015 - fredag 29. mai 2015"

Transkript

1 Kirkekontakten Trondheim Frikirke Nr fredag 29. mai 2015 Her kommer et nytt nummer av Kirkekontakten, med smått og stort fra menighetens liv og virke. Gudstjenesteprogrammet for resten av mai og juni Søndag 31. mai Konfirmasjonsgudstjeneste Tale v/jørgen Storvoll Søndag 7. juni Misjonsgudstjeneste Tale v/sidsel Lauten Etter gudstjenesten blir det åpen hage hos familien Hjelde Søndag 14. juni Speidergudstjeneste Tale v/korpsleder Fritjof Harald Strøm Lørdag 30. mai kommer en enestående mulighet til å få hjelp til å komme i gang med å dele evangeliet. Da arrangeres Global Outreach Day i Trondheim. Tanken bak Global Outreach Day er å utfordre alle kristne til å dele evangeliet med en person på en dag, og samme dag gjøres dette i over 200 andre nasjoner. I sammenheng med arrangementet blir det bønnemøte i Pinsemenigheten Bethels lokaler fra kl i kveld (29.05). Og på selve dagen (30.05) blir det et stort fellesmøte på torget kl Les mer på hjemmesidene våre eller på Søndag 21. juni Gudstjeneste m/nattverd Tale v/jørgen Storvoll Søndag 28. juni Gudstjeneste Tale v/eldar Eiksund Sommerprogrammet kommer vi nærmere tilbake til i neste nummer av Kirkekontakten, men vi nevner her at søndag 2. august støtter vi opp om avslutningsgudstjenesten under Norvisjon på Bakketun Folkehøyskole i Verdal. Trondheim Frikirke Brøsetvegen 145a 7048 Trondheim Tlf.: Gavekonto:

2 Om å elske Herren og min neste Mester, hvilket bud er det største i loven? Han svarte: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. (Mat.22,36-40) Andakt: Eldar Eiksund Det største og første budet er å elske Herren din Gud med hjerte, sjel og forstand. I Lukas versjon av teksten er også kraft lagt til som et fjerde punkt. Disse versene er her ikke først og fremst tenkt som en begrunnelse for oppdeling av livet i departementer. Nei, poenget her er helheten. At vi med alt vi er og alt vi har skal elske Herren vår Gud. Det handler om hjerte, ånd og samvittighet, det handler om sjel og sinn, det handler om tanke og forstand. (Ja, vi kan altså elske Gud med forstanden!) Og det handler om kraft, energi og innsats ja til og med kroppen. Kjærligheten har hender og føtter. Å elske Gud er heller ikke en øvelse vi kan overlate til en liten gruppe spesielt åndelig Vår kjærlighet har hender og føtter! sensitive mennesker. Budet gjelder oss alle, samme hvem vi er og samme hvordan vi er skrudd sammen. Vi er alle kalt til å elske Herren Gud med hele oss. Versene kan hjelpe oss i gang med å være konkrete. Vi kan ut fra teksten stille oss selv noen enkle spørsmål: Hvordan kan jeg elske Gud av hele mitt hjerte? Hvordan kan jeg elske ham av hele min sjel, eller av all min forstand? Og la oss også ta med Lukas: Hvordan kan jeg elske Herren av all min kraft? Utfordrende? Vanskelig? Umulig? Ja, men så vet vi at vi ikke lenger lever under loven, men under nåden, fordi Guds kjærlighet til oss har vist seg å være mye mer enn overveldende følelser og gode ord. Den har vist seg i konkret handling, ved at han gav seg selv i døden for oss. Derfor kan vi nå elske fordi han elsket oss først (1.Joh.4,19). Så skal vi elske, ikke bare Herren, men også vår neste og verden rundt oss med den kjærlighet han har gitt oss - elske med hele vårt hjerte, med hele vår sjel, med all vår forstand og med all vår kraft! Med sinn og tanker, hender og føtter. Har ikke nettopp dette kraft i seg til å forandre verden rundt oss?

3 Minneord Thomas Bjerkholt Synodeformann Jarle Skullerud og tilsynsmann i Nordre presbyterium, Bjørn Roger Stien har skrevet følgende minneord om Thomas Bjerkholt. Det har tidligere stått på trykk i Vårt Land og på nettsidene våre. Med sorg mottok vi meldingen om at vår kjære bror og medarbeider gjennom mange år, Thomas Bjerkholt, har gått hjem til Herren. Kampen mot sykdommen hadde pågått i noen år, med både oppturer og nedturer. Etter gradvis å ha blitt svakere de siste ukene, ble han lagt inn på St. Olav onsdag kveld, og han døde så torsdag morgen, 7.mai. Thomas Bjerkholt (f. 1946) var opprinnelig fra Arendal. Han var ferdig utdannet prest i I perioden var han studentprest i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. Siden 1982 har han vært pastor i Trondheim Frikirke. Han gikk av med pensjon sommeren Også de siste månedene, etter at sykdommen blusset opp igjen, har Thomas fått være til oppmuntring for mange av oss. Han har vitnet om Guds godhet midt i sykdommen og gledet seg over livet dag for dag. Vi minnes gjerne noe Thomas sa i et intervju med avisen Dagen i fjor høst: "Jeg kjenner på trang til å leve videre, og jeg kjenner på hva som skjer nå hvis det virkelig går den gale veien. Det presser en mot Herren, mot Jesus. En blir bevisst på at det en dag tar slutt. Samtidig får dagen i dag sin egen glans og glød. En dag skal vi alle dø, men alle de andre dagene skal vi ikke det." Thomas Bjerkholt var en markert skikkelse. Han var en tydelig teolog og en usedvanlig god forkynner. Han hadde en unik evne til å formidle Guds sannheter med autoritet og kraft. Han deltok med engasjement og tydelighet i mange debatter, men var også en livsglad og kulturåpen prest med stor hengivenhet til Guds ord og menigheten. Han fikk også være med å bidra til en sunn karismatikk i Frikirkens gudstjenester og menighetsliv, ikke minst gjennom lovsang og tilbedelse, og fokus på Åndens gaver. I tillegg til å ha vært pastor i Trondheim Frikirke i 30 år, hadde han også en rolle som tilsynsmann for Nordre Presbyterium i hele 12 år. Her oppmuntret og veiledet han menighetene med visdom og kjærlighet. Thomas var også nestformann i Frikirkens synodestyre fra 1991 til Han var en dyktig inspirator for mange nye medarbeidere i Nord. Han utfordret og inspirerte til kall og tjeneste i Frikirken. Thomas var stolt over sin Frikirkeidentitet! La oss spesielt huske på Ellen, barna og resten av familien i denne tiden. De har først og fremst mistet en ektemann, pappa og bestefar. Han talte alltid varmt om sin familie og var bevisst på sin rolle som far. Vi lyser fred over Thomas sitt gode minne! Hilser med de samme ordene som Thomas gav oss: Rom 8,18-19: "Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet."

4 #rejoice #sommer Hver sommer bruker Rejoice å arrangere "Åpent hus" på mange av fredagene hjemme hos ulike folk. Dette er i større grad sosiale samlinger hvor folk tar med mat. Noen ganger blir det det delt et ord for dagen. I disse dager jobber vi med å kartlegge hvem som kan tenke seg å være vertskap. Disse samlingene trenger ikke å være hjemme hos noen, men kan også være å grille i fjæra et sted, dra på kino, bowling etc. Men regelen er at de som tar ansvar organiserer samlingen. Ta kontakt med Jørgen om du/dere kan tenke dere å være vertskap/arrangør en fredag (evt. en annen dag om det er ønskelig). Noahs Ark, Løva og sommeren Noahs Ark følger som vanlig skoleåret, og vi har sommeravslutning med barna under gudstjenesten søndag 21. juni. Løva er i tenkeboksen og har ikke helt bestemt seg for om han skal ta ferie eller jobbe i sommer. Vi venter spent på hva resultatet blir, men ut på tur skal han! Han har lovet å komme tilbake til skolestart! Tilbudet til barna i sommer vil være film i andre etasje under gudstjenestene. Vi vet at noen familier gjerne vil ha et mer tilrettelagt sommertilbud for barna. Så dersom der er noen voksne som har lyst til å ha søndagsskole for barna en eller flere søndager i sommer; kontakt Hege! Hilsen fra Løva og resten av lederne på Noahs Ark! Husmøter i sommer Gjennom sommeren vil vi tradisjonen tro arrangere husmøter på onsdager. Der spiser vi sammen, deler tanker og opplevelser og ber sammen. Vi starter opp siste onsdag i juni og holder på frem til midten av august. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon i sommerprogrammet/neste nummer av Kirkekontakten. Kunne du tenke deg å være vertskap for en eller flere av disse samlingene, tar du kontakt med kontoret snarest

5 Konfirmantene og lederne på konfirmantleiren i mars. Konfirmasjonsgudstjeneste 31.mai Kommende søndag er det konfirmasjons- gudstjeneste i menigheten vår! Dette er en stor dag hvor vi årlig opplever en fullsatt og finkledd gudstjeneste med folk fra fjern og nær. Årets kull har bestått av 12 flotte, unge kvinner og menn. Tekst/bilde: Jørgen Storvoll Konfirmantene har deltatt på undervisning, vårt ungdomsarbeid (Rejoice), flere leirer og gudstjenester. De har bidratt på forskjell i vis i samtale, med drama og prøvd seg i ulike oppgaver. Konfirmasjonsgudstjenesten er særlig konfirmantenes dag. Da vil de sitte fremst og vi holder av noen stolrader til familiene. I selve gudstjenesten vil vi få en presentasjon av konfirmantene, de vil bidra i en dialog om hva de har lært, de vil bli bedt for og flere vil også bidra på andre vis med blant annet musikk. La oss be for konfirmantene og legge til rette for en fin gudstjeneste 31.mai Møt gjerne opp i god tid! Årets konfirmanter i alfabetisk rekkefølge: Amadu David Swaray Amalie Østgård David Munoz Erik Mingjun Ma Erika Faustino Johansen Hanna Eide Håvard Sugustad Jennifer A. Appiah Joakim Røbergshagen Liv Mari Lia Madelen Moen Matilde Johnsen Konfirmantlederne for årets kull er Jørgen Storvoll, Helga J. Thalseth og Marit H. Grønningsæter.

6 Søndag 7. juni: Misjonssøndag og åpen hage hos Borghild og Harald Hjelde Søndag 7. Juni blir det misjonssøndag I menigheten. Denne dagen får vi besøk fra tidligere Japan- misjonær Sidsel Lauten (bildet). Lauten er nå seniorrådgiver i Frikirken sentralt. Tekst: Eldar Eiksund I år vil vi rette et speielt fokus på Evangelisering I Nagoya, der våre utsendinger, Ingebjørg og Nathan Mikaelsen, og Ruth Kari og Knut Ola Topland bor og arbeider. Du finner en fersk hilsen fra Mikaelsen nedenfor. Etter gudstjenesten blir det, tradisjonen tro, åpen hage hos Familien Hjelde i Jan Voigts vei 19, på Lade. Veibeskrivelse blir delt ut på gudstjenesten. Her er alle hjertelig velkommen. Her blir også Sidsel Lauten med. Frikirkens utsendinger til Nagoya i Japan fra venstre: Ingebjørg og Nathan Mikaelsen, Marianne Boklund Jacobsen, og Ruth Kari og Knut Ola Topland (med barn). HILSEN FRA JAPAN OG NAGOYA! Tekst og bilder: Ingebjørg og Nathan Mikaelsen Det har nå gått seks uker siden vi flyttet til Nagoya en by som lå så nært, men som vi visste så lite om. Etter en del leting, fant vi endelig et hus hvor det var OK for kristne misjonærer å bo. Det er ingen selvfølge. Så flyttet vi i mars, og vi var veldig spente på hvordan folk i nabolaget ville reagere. Hittil har vi vært veldig oppmuntret, og fått en del kontakter rundt forbi.

7 Hver morgen kl er det morgengymnastikk i parken for morgenfuglene, og Nathan har gått flere ganger, og det er en munter gjeng som samles. Etterpå drar noen på en restaurant i nabolaget for å spise frokost, og da de forsto at jeg (Ingebjørg) baker mitt eget brød, ble de svært så interessert, så nå vil de komme på besøk! Vafler blir neste forsøk. Da håper vi på at noen familier kan komme. Nagoya er full av svære templer, og sist uke hadde de en tempelfest, hvor kvinnene i nabolaget her opptrådte med dans, og de unge framviste en tradisjonell selvforsvarskunst. Der fikk vi snakket med en del naboer, og det virker som om de blir mer og mer åpne for oss «underlige» utlendinger. Hver uke møtes vi alle fem, Toplands, Marianne, og oss til teammøte. Der ber vi for denne byen med 2 mil. innbyggere, og som vi blir mer og mer glad i. Vi har et veldig godt fellesskap. Takk for forbønn! Barn viser frem japansk selvforsvarskunst i Nagoya Dansende kvinner foran et tempel i Nagoya

8 BLI KJENT MED TRONDHEIM FSK SPEIDERGRUPPE! Småspeidere fra Havørn; Trondheim FSK har hatt en gøyal og lærerik helg med speiderkonkurranse på TrønderSpeidere i Friluft Vet du at menigheten har egen speidergruppe? Vi har tilbud om flokk (8-10 år), tropp ( år) og Rover ( 16+). Tekst: Anita Østensen Foto: Bente Elise Monsen Vår visjon er: Ekte speiding sammen med Jesus. Vi ønsker at barn og unge skal få utvikle vennskap, ansvar og lederegenskaper gjennom å være speider. I speideren lærer de knuter, surringer, førstehjelp, bruk av kniv og øks, primitiv mat, kanopadling, naturkunnskap og kart og kompass. De lager mat, fyrer bål og det viktigste av alt de lærer å samarbeide. Patruljene har egne patruljemøter der de bestemmer tema selv det kan være ett merke de vil ta eller en annen aktivitet de vil gjøre sammen. Temaene på disse møtene er alt fra sang og drama, astronomi, matlaging, bygge katapult, til å lære mer om frimerker. Det kjekkeste vi vet er å dra på tur gjerne sammen med andre speidere. Der får vi prøvd ut om vi klarer å sette opp lavoen selv lager middag på stormkjøkken og bål og får en fin opplevelse av å være ute og meste oppgaver sammen. Vi har og en tradisjonsrik gruppetur til Vassfjellkapellet hver vinter Da er det morsomme ute- aktiviteter, mulighet for å opptre for de andre på kvelden og ansvar for sportsandakten. 5 ganger har vi hatt patruljer som har konkurrert og kommet til NM i speiding - i fjor var det guttepatruljen Sofagris som fikk en hederlig 11 plass i NM i speiding. Det som er viktigst er at patruljene har ett godt miljø og samarbeider godt uansett resultater. 14 juni skal vi ha speidergudstjeneste vi kommer til å selge pølser og kaker til inntekt for speideraksjonen Speideraksjonen 2015 støtter Flyktninghjelpens arbeid for skolegang til barn i Libanon som har flyktet fra krigen i Syria. vi håper du kommer og treffer oss da! Dersom du har lyst å prøve ett møte ta kontakt med gruppeleder Anita Østensen, mobil eller e- post an Speiding kler meg uansett vær og oppgave

9 Glimt fra TrønderSpeidere i Friluft: Småspeiderne viser frem dragen de har laget Glimt fra TrønderSpeidere i Friluft: En Fjellrev koker middag Glimt fra TrønderSpeidere i Friluft: Fjellrevene i dyp konsentrasjon over praktisk oppgave i TSF konkurransen Speidergudstjeneste søndag 14. juni Søndag 14. Juni blir det speidergudstjeneste i Frikirken. Denne dagen har speidergruppen ansvar for hele gudstjenesten og dette er en glimrende anledning til å stifte nærmere bekjentskap med arbeidet. Taler for dagen blir korpsleder i Frikirkens speiderkorps (FSK), Fritjof Harald Strøm fra Rødøy.

10 Hva mener vi med tweens? Tweens begrepet er et relativt nytt begrep. Ordet «tweens» kommer av ordene «between» og «teen». Å være tween betyr at en står mellom to faser, en er verken helt barn eller helt ungdom. Tekst: Hege Sivertsvik I tidligere tider ble en regnet som barn frem til en ble konfirmert, og etter konfirmasjon ble en regnet som voksen og var klar for arbeidslivet. Fra omkring 1950 og utover har det vært fokus på ungdomstiden som en spesiell og avgrenset fase, og med tiden har ungdomstiden blitt lengre og lengre. De siste årene har Frikirken og mange med oss, fått fokus på overgangen mellom barn og ungdom, tweens. Det er ulike oppfatninger om hvor lang denne perioden er. I Frikirken er det vanlig å definere denne gruppen fra 4/5-8. trinn. Tweens er på mange måter en ny fase, og foreldrene til dagens tweens, har på mange måter aldri vært tweens selv. Det kan derfor være vanskelig for foreldre og andre voksne å forstå hva tweensa opplever og går igjennom. Denne aldersgruppen møter i dag mange utfordringer som man tidligere ikke møtte før senere i tenårene, de blir bombardert med inntrykk på alle plan på en helt annen måte enn hva en gjorde bare for få år siden. Ettersom tweens opplever store endringer rundt og i seg er det naturlig at også troen og det kristne livet må defineres på nytt. De trenger hjelp til å finne trosuttrykk som følger dem i den utviklingen de opplever. De lærer å være skeptiske og å se større sammenhenger, det gjøre ofte at troen ikke er så lett og selvsagt som det kunne være tidligere. De møter også motstand blant ikke- kristne venner og voksenpersoner. Dette fører til at de trenger flere og mer nyanserte svar på ting de før godtok som sannheter bare fordi de ble presentert som det. Troen går også over fra å være knyttet til kirka og familiens trospraksis til å bli personlig. Dette er en positiv og naturlig utvikling, det er ledd i det å bevege seg fra barnetro til et selvstendig valg om å være kristen. Det er viktig at vi som voksne ikke undervurderer barna her. Det er foreldrene som har hovedansvaret for trosopplæringen til barna. Vi vet at foreldre har 2-3 ganger større påvirking på barnas tro enn det menigheten og kristent arbeid har. Vi som menighet ønsker å være en ressurs som er med og støtter opp under arbeidet som blir gjort i hjemmene. Og vi ønsker å være med å tilrettelegge for et godt miljø blant tweensa. Ingvild Simonnes tar for seg denne gruppen i sin masteroppgave i misjonsteologi, «Hvordan lykkes vi med tweens?». Hun skriver at det aller første målet for enhver menighet er å faktisk komme i kontakt med tweens. Barn og unge i dag spør først og fremst etter trivsel. Dersom denne gruppen ikke trives i kirken vil det være vanskelig for foreldrene å få dem med i kirken, og de slutter ofte å komme. Tweens- arbeidet i Frikirken I vår menighet har vi lenge hatt flere aktiviteter rettet inn mot denne spennende alders- gruppen: E10, Speideren og Puls & Soul Children Tekst: Hege Sivertsvik På Noahs Ark har tweensa sin egen søndagsskole, E10. Vi er takknemlige for innsatsen lederne her legger ned, og vi er stolte av miljøet og den tryggheten vi ser i gruppen. Speiderens innsats for denne aldersgruppen er også av stor betydning. Les mer om den i en egen artikkel i dette nummer av kirkekontakten Høsten 2011 startet vi opp lavterskel tweens tilbud, Puls & Soul Children på KVT sammen med Salem menighet. Bakgrunnen for oppstarten var et ønske om å skape en møteplass for aldersgruppen 5-8. trinn. Kveldene har startet med at barna møter opp til ønsket aktivitet, idrettsaktivitet eller

11 kor. Etter dette har det vært fellessamling med andakt, kiosk, spill og sosialt resten av kveldene. Fokuset har hele veien været på at dette skal være et lavterskeltilbud, et sted hvor det er lett å komme og hvor det skal være lett å invitere med seg venner og der prestasjoner ikke skal være fokuset. Lederne på E10 utrykker at dette arbeidet hjelper barna på E10 til å utvikle vennskap og trygghet og de ser at dette er til god hjelp også for E10. Som vi har informert om tidligere, har Salem kommet frem til at de ønsker å satse på Soul Children som sitt tweens- arbeid fremover, og at de etter sommeren ønsker å ha dette i sine lokaler i sentrum. Vi ønsker likevel å fortsette med tweens- arbeid på KVT, og fra høsten av fortsetter vi med dette annenhver fredag, med oppstart 4. september! Dette arbeidet skal vi nå drive sammen med Tiller menighet! Vi gleder oss over dette og ser frem til dette samarbeidet. Arbeidet vil drives etter samme prinsipper som nå, med menge av de samme lederne, og tweensa vil i det nye tilbudet fortsatt kunne velge mellom idrettsaktivitet eller kor, samt ha felles andakt, kiosk, lek, spill og gøy i fellesskap resten av kveldene! Vi gleder oss til oppstart til høsten og er i gang med den praktiske planleggingen. Vi vet at denne aldersgruppen nå i større grad enn noen gang tidligere trenger et sted å høre til, en gjeng og tilhøre. Endringene i samfunnet de siste årene har gjort at barn og unge vokser opp med ustabilitet som en kulturell norm og dette er med på å rokke ved følelsen av tilhørighet. Behovet for et sted hvor de kan komme som de er, hvor de ikke er avhengig av å prestere. Hvor de blir møtt med Guds enorme kjærlighet, hvor de blir sett, har det gøy og får utvikle relasjoner er verdifullt. Vi ønsker at tweens- arbeidet vårt på KVT skal være med og dekke dette behovet. For å få dette til er vi avhengig av engasjerte og dyktige ledere. Vi har allerede en del på plass, men er avhengig av å få på plass et godt team særlig med tanke på kor- delen. Så dersom du har mulighet og lyst til å være med og bidra her, eller vet om noen som vi kan utfordre vil vi svært gjerne høre fra deg! Ta kontakt med Hege (tlf e- post, Arbeidet trenger forbønn! Takk Gud for at vi har mulighet til å få drive dette arbeidet og be om hjelp og ledelse i arbeidet fremover. Be om at de lederne skal komme på plass og at lederkabalen skal gå opp på en god måte. Be om at arbeidet skal få være til velsignelse for barn og unge i byen vår. Bilde: Fra Puls & Soul Children på KVT

12

Nr. 08-2015 lørdag 5. september

Nr. 08-2015 lørdag 5. september Nr. 08-2015 lørdag 5. september Her kommer et nytt nummer av Kirkekontakten med smått og stort fra menighetens liv og virke. Mer, Herre, mer! Når vi kommer sammen til samlingene våre vet vi at Herren alltid

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

i Fredrikstad Speiderne i Frikirken ny tomt historikk ledersituasjonen Et hjerte ungdom Menigheten satser på Visjon Gudstjeneste underveis

i Fredrikstad Speiderne i Frikirken ny tomt historikk ledersituasjonen Et hjerte ungdom Menigheten satser på Visjon Gudstjeneste underveis i Fredrikstad Menighetsbladet nr. 1-2003 44. årgang Speiderne i Frikirken ny tomt historikk ledersituasjonen Et hjerte som brenner for ungdom Menigheten satser på Visjon Gudstjeneste underveis Konfirmantene

Detaljer

TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL 2014-2015

TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL 2014-2015 TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL 2014-2015 Om festivalen 24 Hours er et festivalkonsept som arrangeres av Skjærgårdsgospel i samarbeid med lokale menigheter. Festivalen varer i 24 timer, holder til i

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL 2015-2016

TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL 2015-2016 TROSOPPLÆRING I 24 HOURS FESTIVAL 2015-2016 Om festivalen 24 Hours er et festivalkonsept som arrangeres av Skjærgårdsgospel i samarbeid med lokale menigheter. Festivalen varer i 24 timer, holder til i

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Metodistkirkens Menighetsblad. April Juni 2013

Metodistkirkens Menighetsblad. April Juni 2013 Metodistkirkens Menighetsblad April Juni 2013 Sandnes Nr. 2-62. Årgang www.metodistkirken.no/sandnes Stavanger Nr. 2-90. Årgang www.stavanger.metodistkirken.no 1 Sandnes Metodistmenighet Flintergt. 12,

Detaljer

Våre relasjoner. Generalforsamling og landsmøte UNG- KAMPANJE. Ingfrid Mundal. Treffpunkt i Porsgrunn. i Haugesund. Portrettet: Innsamling:

Våre relasjoner. Generalforsamling og landsmøte UNG- KAMPANJE. Ingfrid Mundal. Treffpunkt i Porsgrunn. i Haugesund. Portrettet: Innsamling: 1-2014 Årgang 111 Hovedsak: Våre relasjoner Generalforsamling og landsmøte i Haugesund Portrettet: Ingfrid Mundal Innsamling: UNG- KAMPANJE Menigheten: Treffpunkt i Porsgrunn Organ for Misjonsforbundet

Detaljer

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet AV I N N H O L D E T

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet AV I N N H O L D E T S O M M E R 2 0 1 1 Å R G A N G 9 3, N U M M E R 3 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no AV I N N H O L D E T Bli hos oss Centralen

Detaljer

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen:

Sørlandets souldronning på hjemmebane. Rebekka B. Mæland: ikke alltid tidlig - men ofte først. En kreativ eventyrer s 24-26. Leif Kristian Pedersen: mylder Magasin fra misjonskirkene i Aust-Agder Nr 1/2013 Årgang 6 Opplag 34 000 alle husstander! Gratis til Rebekka B. Mæland: Sørlandets souldronning på hjemmebane ikke alltid tidlig - men ofte først

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Meningsfull menighetstur! Oktober 2012. Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 8 Årgang 86

Meningsfull menighetstur! Oktober 2012. Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 8 Årgang 86 Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Oktober 2012 Nr 8 Årgang 86 Framfor alt tryggheten (s. 6) Ny Frikirke på Hånes (s. 12) Spreke folk (s.20) Foto: Bjørn Olsen Side

Detaljer

midt i sentrum Nr 4, sept. - nov. 2011

midt i sentrum Nr 4, sept. - nov. 2011 midt i sentrum Nr 4, sept. - nov. 2011 I BEVEGELSE September er i ferd med å renne bort mellom fingrene våre; høsten gjør sitt inntog. Også i menighetslivet merker man høsten: aktiviteter for store og

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr. 2 2010. 29. juni til 4. juli. www.oks.no

Oslo Kristne Senter. rikere liv. Nr. 2 2010. 29. juni til 4. juli. www.oks.no Nr. 2 2010 Oslo Kristne Senter rikere liv 29. juni til 4. juli www..no Velkommen til sommerfesten 2010 Nå nærmer vi oss Sommerfesten med raske skritt! Hvert år siden 1986 har vi arrangert CampMeeting Oslo,

Detaljer

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7

mylder Hellig rom på Hånes ORDFØRER UNDERVEIS NORGESMESTER I FARTA side 25 Eidsvåg og Nupen skaper side 4 Nr 1/2010 ÅRGANG 1 side 7 mylder Magasin for misjonskirkene i Kristiansandsregionen Nr 1/2010 ÅRGANG 1 Eidsvåg og Nupen skaper Hellig rom på Hånes side 4 NORGESMESTER I FARTA side 25 ORDFØRER UNDERVEIS side 7 MISJONSKIRKENE I KRISTIANSANDSREGIONEN:

Detaljer

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus

Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus til Frihet og FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas foreldre, faddere og besteforeldre Av Kjell Arne Morland, sokneprest i Melhus TIL FRIHET OG FORANKRING \\ 1 TIL FRIHET OG FORANKRING Et hefte for dåpsbarnas

Detaljer

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13

NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3. Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7. Arrangementer, s. 8. Acta, s. 9-12. Haugetun, s. 13 NorKontakt FRA INNHOLDET: Leder, s. 3 Intervju med Gunnar Navestad, s. 4-7 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 9-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4-2010

Detaljer

Side 1 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda

Side 1 av 15 - Plan for trosopplæring i HEGGEDAL MENIGHET - Kirken midt i bygda Skisse til lokal plan: Kirken midt i bygda Hva er menighetens hovedmål for trosopplæring? Vi ønsker å vekke og styrke kristen tro og gi kjennskap til den treenige Gud. Videre ønsker vi å bidra til kristen

Detaljer

Med ønske om en god sommer!

Med ønske om en god sommer! Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Juni 2012 Nr 6 Årgang 86 Foto: Randulf Roaldsnes Med ønske om en god sommer! Mercy Ships (s 6) Om gudstjenesten (s 8 9) TØFF bil

Detaljer

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E

Vekkelsesrapport D E S 2 0 1 4. N o r d i c H a r v e s t. Hjertet. i vår jul er. Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Vekkelsesrapport N o r d i c H a r v e s t M i s s i o n D E S 2 0 1 4 Hjertet i vår jul er Jesus B Ø N N M I S J O N V E K K E L S E Velkommen Vekkelsesrapport DES 2014 N O R D I C h a r v e s t M I S

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN!

SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Nye sangere er alltid hjertelig velkommen!! VELKOMMEN TIL CENTRALKIRKEN! N U M M E R 3, 2 0 1 3 Å R G A N G 9 5 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen www.centralkirken.no SYNGER FOR GUD, LOVER HERREN! Sangkoret er koret

Detaljer

God påske! SKIEN BAPTISTMENIGHET. Tilbake i Kachin. Jentesprell BLINK. Mer fokus på bønn. Sør-Afrika 2015. Vårkonsert. 1/2014 - Årgang 28

God påske! SKIEN BAPTISTMENIGHET. Tilbake i Kachin. Jentesprell BLINK. Mer fokus på bønn. Sør-Afrika 2015. Vårkonsert. 1/2014 - Årgang 28 SKIEN BAPTISTMENIGHET 1/2014 - Årgang 28 Tilbake i Kachin Sidene 6 og 7 Jentesprell Sidene 8 og 9 BLINK Sidene 10 og 11 Mer fokus på bønn Sidene 12 og 13 Sør-Afrika 2015 Sidene 16 og 17 Vårkonsert Side

Detaljer

AVDELINGSRAPPORTER Virksomhetsåret 2014

AVDELINGSRAPPORTER Virksomhetsåret 2014 AVDELINGSRAPPORTER Virksomhetsåret 2014 Se også 2 3 4-6 7 8 9 9 11 12 13 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 Innhold Hovedpastor, Forkynnerteamet Eldsterådet Eldrepastor, Formiddagstreffet Besøkstjenesten

Detaljer

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI

FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI FOLK / 4 / 2011 TIDSSKrIFT FOr HVErDAGSTEOLOGI Tro og mot 1 FolK - tidsskrift for hverdagsteologi UtGIVeR Kristent Nettverk, Postboks 3180 Årstad, 5829 Bergen ansvarlig ReDaKtØR: Erling Thu ReDaKtØR: Terje

Detaljer

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form

Så vil vi juble over din frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Herren oppfylle alle dine bønner! Salme 20,6. Misjonshuset tar form De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2008 Årgang 104 Misjonshuset tar form Vennene på Misjonshuset Moss har mye å glede seg over. Deres nye lokale begynner virkelig å ta form, og misjonær

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer