Alt i utstyr til hytta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alt i utstyr til hytta"

Transkript

1 Alt i utstyr til hytta Gratulerer med nytt solenergiverk. Riktig montert er dette et anlegg du vil ha glede av i mange år fremover. Det er derfor lurt å bruke litt tid på montering og å sette seg inn i denne monteringsanvisningen.

2 Har du noen ubesvarte spørsmål etter å ha lest denne veiledningen så ta kontakt med deres forhandler. Har du kjøpt en pakkeløsning må dette sees på som en startpakke for å komme i gang. Suppler gjerne med flere lamper og utstyr etter behov. Det stilles ingen krav til autorisasjon for montering av 12 volt solstrømanlegg. Planlegging før montasje er viktig, det er fornuftig å rådføre seg med en fagperson (forhandler) hvis man er usikker. Lag deg en planskisse over hytte eller hus hvor det er fornuftig og mest estetisk å plassere forgreningspunkter (stikkontakter og koblingsbokser), batteribank, lys, vannpumper, TV, PC etc. Batteribank kan med fordel overdimensjoneres noe i forhold til estimert forbruk av strøm. Batteriene bør generelt ikke tappes mer enn 70 % for å få lengst mulig levetid. Beregning av batteribank: Forbruk(W) x dager 30 % batterispenning (12v) = batteristørrelse (ampertimer) Eks.: Påske, 300w x 8 dager 30 %: 12 = 140 At. Det vil si at du må ha minimum 140 At batteri. Dette trenger du til monteringen: Et utvalg av skrutrekkere. Flat og stjerne. En batteridrill og et utvalg av bor forenkler jobben. En skarp avbiter. Avisoleringstang Hammer To små skiftenøkler. Et utvalg av egnet festemateriell (skruer) til lamper og stikkontakter. Plassering av panel(er): Velg den mest solrike veggen eller plass på eller ved hytta. I Norge er generelt tak montering uegnet p.g.a. snø. Er det ikke mulig å få plassert panel på veggen kan eksempelvis et stativ på bakken være et alternativ. Montering i trær eller på piper frarådes på det sterkeste! Best ladning gir panelet der sola står høyest midt på dagen. Panelet leveres med justerbare braketter. Hensikten er å kunne vinkle panelet i forhold til årstiden. Optimal vinkel er når sola blir stående vinkelrett på panelet. Sommer = stor vinkel, Vinter = liten vinkel. Det er også fornuftig om panelet plasseres så nære batteribank og regulator som det er hensiktsmessig. Dette for å unngå veldig grove kabler ved lange kabelstrekk. Tommelfinger regel for kabel dimensjonering er en kvadratmillimeter kabeltykkelse pr. meter kabel. Se eventuelt tabell eller rådfør deg med forhandler. De fleste av våre paneler leveres med to kabler der det sitter en han og en hun kontakt. Disse klippes av og erstattes med en koblingsboks. Dette gjøres for å kunne benytte ønsket kabeldimensjon videre inn til regulatoren. Blir kabeltykkelsen her grovere enn 4mm2 kreves større koblingsboks og koblingsklemmer enn det som følger med i standard pakken. Forhandler vil være behjelpelig med dette. Batterier: Plasser solcellepanel, batterier og regulator så nær hverandre som mulig. Batteriene bør plasseres på et sted hvor det er varme når anlegget belastes under hytteoppholdet slik at effekttap minimaliseres. Syrebatterier bør stå på et ventilert sted og omgivelsene bør beskyttes mot evt. syren (syrefaste batterikasser er f.eks. egnet) Agm og Gel batterier kan plasseres nær sagt overalt.

3 Regulatoren: Regulatoren er selve hjernen i solstrømanlegget. Den besørger at batteriene får riktig ladestrøm, den kontrollerer strømforbruket ditt og har diverse avlesningsmuligheter avhengig av modell. Regulator velges uavhengig av panel eller pakkeløsning. Se derfor egen bruks/monteringsanvisning for den regulatoren du har valgt. Vedlikehold: Solcellepanelet bør med jevne intervaller vaskes med mildt såpevann for å hindre at skitt og smuss reduserer effekten på panelet. Der det finnes syrefylte batterier må disse etterfylles med batterivann en til to ganger i året. Poler smøres med batterifett for å unngå irr og dårlig kontakt. Øvrige batterier krever intet spesielt vedlikehold. Fremgangsmåte for montering: Plasser batterier og regulator i nærheten av hverandre. Ved bruk av flere batterier kobles pluss pol til pluss pol og minus pol til minus pol. Koble batteri med egen batteriledning opp til regulator. Vær nøye med polaritet her og på resten av anlegget! Alle kabler som skal tilkobles utstyr eller koblingsmateriell må avisoleres slik at bare kobberet i kablene er synlig. Skru godt til for å sikre god kontakt og påse at ingen av kordene (lederen i kabelen) ligger utenfor det aktuelle koblingspunktet. Legg ut kurser i hytta eller huset etter den planlagte skissen. Både stikkontakter og koblingsbokser kan benyttes til forgrening. Der det benyttes stikkontakter er alltid den tykke polen pluss! Det samme gjelder der man kobler f.eks. pæreholdere eller hvis det ønskes sigarettplugger. Den polen som sitter i midten er alltid pluss pol! Prøv å unngå for lange strekk på en kurs. Forgren kursene slik at belastningen på ledningstrekkene fordeles best mulig. Er det uunngåelig med lange strekk bør kabel på hovedstrekket dimensjoneres noe kraftigere (kontakt forhandler for råd). Apparater som er mer strømkrevende enn glødelamper, f.eks. TV, PC, vannpumper, invertere, fjernstyrte parafin/gass ovner, radio/stereo og tv spill bør kobles utenom standard kursene. Noen regulatorer har egne utganger for slike apparater, men det mest vanlige er å koble disse direkte til batteriene med egnet kabel og legge en egen sikring direkte på kablene. Det holder med å sikre den ene polen på kablene. Se tabell for kabeldimensjon! Sikringer og sikringsholdere fåes kjøpt løst. Til slutt tilkobles panelet. Dette er det siste man gjør. Skal flere paneler kobles sammen, eller anlegget kombineres med f.eks. vindgenerator, søk råd hos forhandler. Det er mange ting å ta hensyn til her. Er du eier av et gammelt panel og ønsker å koble til et nytt bør det nye og gamle panelet ha like antall celler slik at de leverer samme spenning. Hvis så ikke er tilfelle oppgi dette til forhandler så hjelper de til med løsninger og råd. Anlegget skal nå være klart til bruk. NB! Har det blitt slurvet med polaritet vil en vanlig glødepære fungere tross at polaritet er forbyttet. Derimot vil elektriske apparater som er såkalt polaritetsavhengige, f.eks. tv eller mobiltelefon, kortsluttes ved feil polaritet! Når hytta forlates: Benytt hovedbryter på regulatoren til å skru av forbrukskursene. Dette gjøres for å sikre at ingen ting skal kunne stå og tappe anlegget for strøm mens man er borte. Der det er vannpumpe etc. montert, bør denne ha en egen av/på bryter slik at man er sikker på at den er skrudd av ved avreise.

4 Kabler: Denne tabellen er ment som en hjelp til riktig dimensjonering av kabel. Ikke bruk kabler med bare en leder (kord). Installering: Korrekt plassering av panelet er meget viktig for maksimal utnyttelse av sollyset som treffer panelet. Monter først ladeledningene og brakettene på panelet. Panelet kan nå festes på hytta. Bor hull i veggen, gjerne oppover hvis du borer utenfra. Det hindrer regnvann å trenge inn. Tre ledningene fra panelet og inn. Tett med silikon i ledningshullet. Strekk ledningen videre mot regulatoren. Regulatoren bør monteres i samme rom som batteriene. Strekk ledningen videre mot regulatoren. Strekk ledning fra regulatoren til de stedene du ønsker å ha strøm. Ut fra tabellen beregnes det tverrsnitt på kabelen som bør benyttes. Montering av kurser, forgreninger, kontakter etc. Ut fra regulatoren er det ett eller flere uttak som kan deles i forgreninger til forskjellige koblingspunkter. Ved installasjon av 12V anlegg må spesialkontakt og støpsel for 12V benyttes. Disse er kodet pluss og minus med tykk og tynn pol slik at støpselet ikke kan settes feil. Bruk den tykke polen som pluss. Hold godt rede på + og - under monteringen hele tiden. Tilkobling av batterier. Dersom det benyttes flere batterier skal disse kobles parallelt, dvs. + til + og - til -. Sammenkobles gammelt og nytt batteri vil sannsynligvis det gamle svekke det nye etter svært kort tid, og begge batteriene miste effekt etter kort tid.

5 Ordforklaringer Ampere: Hvilespenning: Kabeltverrsnitt: Ladespenning: Ladestrøm: Parallellkobling: Spenningsfall: Volt (V): Watt (W): Måleenhet for elektrisk strøm. 1Ah angir den mengde strøm som passerer i strøm kretsen i løpet av en time. Et 124Ah batteri vil i teorien levere strøm til et forbruk på 1A i 125 timer. Den spenning som kan måles på batteriet etter en belastning, det være seg ved opp ladning eller utladning. Benyttes som en indikasjon på batteriets tilstand. Mål på kabelens tykkelse og dens evne til å transportere strøm, angis i mm2. Den spenning som batteriet lades opp til angitt i volt. (V) Den strømstyrke som batteriet lades opp til angitt i ampere. (A) Måte å koble batterier eller solpaneler. Spenningen vil være konstant for alle enhetene, når de er parallellkoblet. Batterier koble + til + og til -. Det tap som oppstår når kabeltverrsnittet er for lite i forhold til den strøm som går gjennom kabelen og lengden mellom strømkilde og strømforbruker. Måleenhet for elektrisk spenning. Måleenhet for elektrisk effekt.

6 POSITIV + NEGATIV - FJERNSTYRT VARMEOVN LYS TV SOLPANEL REGULATOR KOBLINGSBOKS VANNPUMPE BATTERIBANK STIKKONTAKT NB! DET ER VIKTIG Å DIMENSJONERE KABEL RIKTIG. DET SKAL BRUKES 1(EN) KVADRAT MM 2 PR METER KABEL FRA PANEL INN TIL REGULATOR OG TIL MER STRØMKREVENDE APPARATER!

7 J O R D I N G POSITIV + NEGATIV - SOLPANEL LADING TIL SOLSTRØMLADER I INVERTER REGULATOR 12 V TIL LYS ETC AGGREGAT KOBLINGSBOKS 12V TIL INVERTER HUSK RIKTIG KABEL!! BATTERIBANK 220V FRA AGGREGAT STØVSUGER STEREO /TV ETC 220V STIKK KOMBI INVERER MED INNEBYGGET LADER VANNPUMPE 220V

8 Alt i utstyr til hytta Notater Alt i utstyr til hytta HytteButikken har i mer enn 50 år levert kvalitetsprodukter til norske hytter. Du finner oss på følgende steder: Hovedkontor: HYTTEBUTIKKEN SELECTRON AS, Fetveien 1, 2007 Kjeller. Tlf.: BARDU Tlf.: BERGEN Tlf.: BODØ Tlf.: BÅTSFJORD Tlf.: DOKKA Tlf.: ELVERUM Tlf.: FAGERNES Tlf.: FYRESDAL Tlf.: FØRDE Tlf.: GVARV Tlf.: KJELLER (HOVEDKONTOR) Tlf.: KONGSBERG Tlf.: KOPPANG Tlf.: LARVIK Tlf.: LIERNE Tlf.: MJØNDALEN Tlf.: NAMSOS (SPILLUM) Tlf.: NESBYEN Tlf.: NOTODDEN Tlf.: RINDAL Tlf.: ROGNAN Tlf.: SKREIA Tlf.: STABEKK Tlf.: STAVANGER Tlf.: STRØMMEN Tlf.: TRONDHEIM Tlf.: UVDAL Tlf.: VENABYGD Tlf.: ØRSTA Tlf.: ÅL Tlf.: ÅSANE Tlf.:

Vera Solcelleanlegg. monteringsanvisning

Vera Solcelleanlegg. monteringsanvisning Vera Solcelleanlegg Et solcelleanlegg kan du montere selv Du behøver kun litt fingerferdighet for å montere et solcelleanlegg på en hytte. Det er ingen restriksjoner på montering eller bruk av solcelleanlegg,

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SOLSTRØMREGULATOR 7V 7VA 7VAB - 12VA 12VAB. Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SOLSTRØMREGULATOR 7V 7VA 7VAB - 12VA 12VAB. Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SOLSTRØMREGULATOR 7V 7VA 7VAB - 12VA 12VAB NO Bruksanvisning Regulatoren Regulatoren har to hovedoppgaver. Den skal hindre strømmen å returnere til panelet om natten. Det

Detaljer

Energiløsninger på hytta

Energiløsninger på hytta Energiløsninger på hytta De fleste nye hyttefelt får tilført strøm. Går stolpene allerede i nærheten av, eller over tomta er fristelsen stor, da slipper du gjerne med et anleggstilskudd på mellom 10.000-20.000

Detaljer

Belysning på hytta? TV i barnas anneks? Se hvordan du kan bruke solens stråler som energikilde.

Belysning på hytta? TV i barnas anneks? Se hvordan du kan bruke solens stråler som energikilde. hvordan gå fram? solenergienkelt, raskt og rent Belysning på hytta? TV i barnas anneks? Se hvordan du kan bruke solens stråler som energikilde. innhold forord... side. 3 hvordan gjøres det?.. side. 4 hordan

Detaljer

Produktkatalog 2008/2009

Produktkatalog 2008/2009 Produktkatalog 2008/2009 komfort outdoor Sunwind Produktkatalog 2008/2009 Velkommen til Sunwind Sunwind er Nordens største leverandør av kvalitetsprodukter til hytte- og fritidsmarkedet. Sunwind er også

Detaljer

Produktkatalog 2008/2009

Produktkatalog 2008/2009 Produktkatalog 2008/2009 komfort outdoor Sunwind Produktkatalog 2008/2009 Velkommen til Sunwind Sunwind er Nordens største leverandør av kvalitetsprodukter til hytte- og fritidsmarkedet. Sunwind er også

Detaljer

ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER

ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER ELEKTRISKE ANKERSYSTEMER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR ENGBO ELEKTRISKE ANKERVINSJER TYPE 31 TAU/KJETTING TYPE 32- TAU/KJETTING TYPE 33 KJETTING TYPE 34 TAU/KJETTING TYPE 40 TAU/KJETTING Side 2 01.01.02

Detaljer

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN

ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN KRAFTPAKKER ET SELSKAP I GYLLING-GRUPPEN 1 20 års erfaring med alternative strømløsninger i det norske markedet Sunwind brings innovations into business Sunwind Gylling er en del av det svenske selskapet

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning Bruks og monteringsanvisning Fagor vannvarmere: FTC-6 ltr. FEP-11 ltr. - FEG-11 ltr. FEP-15 ltr. - FEG-15 ltr. Tillegg for FEP-11+ FEP-15+ VEILEDNING FOR INSTALLASJON OG BRUK VANNVARMER MED BATTERIDREVET

Detaljer

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes

smart energy station smart energy station er registrert varemerke for Power Controls AS. Alfredo Bernabe, Degernes smart energy station Jeg har bygget ei ny hytte i indre Østfold, der det ikke er strømnett i mils omkrets. Jeg ønsket god komfort i hytta, med mulighet for TV, lys, alarmanlegg, parabol, kjøkkenredskaper,

Detaljer

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG Technical document no. 01-2012 rev.a NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG OMFANG Disse tipsene gjelder alle vanlige "solcellebatterier" (blybatterier), inkludert AGM-batterier som er de vanligste

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Kvalitetsprodukter til hytte og hjem

Kvalitetsprodukter til hytte og hjem Kvalitetsprodukter til hytte og hjem VELKOMMEN TIL FUTUR Vårt hovedmål har vært å presentere komplette løsninger for bedre komfort på hytta og terrassen, og en større matopplevelse på grillen. Du finner

Detaljer

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014

getek - katalog GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 utgitt juni 2014 getek - katalog utgitt juni 2014 GETEK Alternativ energiforsyning GETEK KATALOG 1 Mange er flinke til å snakke - vi kan det vi snakker om! Med 30 års erfaring innen alternativ energiforsyning, og kunder

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ MAXI 31, MAXI 32, MAXI 34-serien MAXI 38 og MAXI 40 Engbo MAXI kan tilpasses de fleste båtmodeller. Rev.6 2008-05-23 NS-EN ISO 9001:2000 FCC ID: R78-RC-01 R78-MCU-01 Innhold

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

INNHOLD. Statisk elektrisitet..3 Strømkretser 10 Elementer og batterier...27 Elektrisitet i heimen.33 Sikkerhet...36

INNHOLD. Statisk elektrisitet..3 Strømkretser 10 Elementer og batterier...27 Elektrisitet i heimen.33 Sikkerhet...36 LAILA LØSET 2005 1 INNHOLD Statisk elektrisitet..3 Strømkretser 10 Elementer og batterier...27 Elektrisitet i heimen.33 Sikkerhet...36 2 STATISK ELEKTRISITET Elektrisk ladning Atommodellen Elektrisk ladning

Detaljer

g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør.

g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør. g e t e k - k a t a l o g / 2 0 1 1 Alternativ energiforsyning Alle tekniske data oppgis med forbehold om trykkfeil og endringer fra leverandør. 1 g e t e k / m i l j ø Mange er flinke til å snakke - vi

Detaljer

Monterings- veiledning. Hurtigkobling. Montering på 1-2-3. --- Sannsynligvis verdens enkleste selvmontering ---

Monterings- veiledning. Hurtigkobling. Montering på 1-2-3. --- Sannsynligvis verdens enkleste selvmontering --- Monterings- Montering på 1-2-3 veiledning Hurtigkobling * Pass på at du ikke bøyer rørkretsen for mye. Unngå å bøye mellom de to gule lappene (rørkobling) og helt inne ved rørsveisen (innedelen) Innedel

Detaljer

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014 PRAKTISKE TIPS TIL FORBEREDELSE AV EN HDL-BUS PRO INSTALLASJON Utgave 2, Januar 2014 Dette er ikke en komplett guide til alt man trenger å kunne for å installere et HDL-BUS Pro anlegg, så vi anbefaler

Detaljer

www.defa.com Auto og Industri 2010

www.defa.com Auto og Industri 2010 Auto og Industri 2010 DEFA PowerSystems DEFAs målsetting er å være ledende når det gjelder lading. Vårt konsept går ut på å gi kunden optimal bruk av produkter som bruker BLY/SYRE (AGM/GEL) batterier.

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Montering og brukerveiledning

Montering og brukerveiledning Montering og brukerveiledning Sentralstøvsugere Pb. 84, 5346 Ågotnes - Tlf. 56 31 26 31 Fax 56 31 26 30 www.fbtvent.no E-post: fbt@fbtvent.no FØR DU BEGYNNER Les installasjonsanvisningen nøye før du begynner.

Detaljer

Strømgjerder. av Leif E Andreassen

Strømgjerder. av Leif E Andreassen Strømgjerder av Leif E Andreassen Strømgjerder Leif Erik Andreassen Copyright: acatch Design Narvik, 19. mars 2013 Grafisk design: acatch Design Digitaltrykk: Hustrykkeriet ved Høgskolen i Narvik Innhold

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag

Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag Oppgavebok 2009, Elforlaget, NELFO 2. utgave / 1. opplag Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven og fotografiloven, eller i strid med avtaler

Detaljer