Dockningshögtalare med Bluetooth

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dockningshögtalare med Bluetooth"

Transkript

1 Dockningshögtalare med Bluetooth Modell.: Toronto 1.0S (iphone 6/iPhone 6 plus/iphone5/ipad4/ipad mini ingår ej) Läs instruktionerna noggrant innan du använder produkten och spara manualen för framtida bruk.

2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Meningen med dessa varningar är att vara säker på att du hanterar högtalaren på ett säkert och bra sätt. Var noga med att läsa igenom manualen och följ instruktionerna. Gällande säkerhetsföreskrifter ska alltid följas vid användning av elektrisk utrustning. Denna utrustning får inte användas av personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller har bristfällig erfarenhet eller kunskap. Den får inte heller användas av barn. De ska ha lämplig tillsyn och ges tillräckliga instruktioner från en person som ansvarar för deras säkerhet, för att få använda utrustningen. Utrustningen får inte placeras för nära värmeavgivande apparater eller i direkt solljus. Kontrollera att du har samma nätspänning som den driftspänning som anges på märkskylten innan du kopplar in utrustningen till vägguttaget (märkskylten är placerad på baksidan av produkten). Lämna inte utrustningen obevakad när den är inkopplad till vägguttaget. Utrustningen får inte dränkas i vatten eller annan vätska. Ta för vana att alltid dra ur stickproppen ur vägguttaget när systemet inte ska användas mer, innan du gör ren komponenterna och vid reparation. Systemet får inte lämnas utan tillsyn när det finns barn i närheten. Lämna aldrig utrustningen inom räckhåll för barn - produkten är ingen leksak! Reparation får endast utföras av behörig tekniker. Felaktig reparation kan utsätta användaren och/eller utrustningen för allvarlig fara. Den här utrustningen är endast avsedd för hushållsbruk, inte för kommersiell eller industriell användning. Produkten får inte användas om den tappats eller är skadad. Den får inte heller användas om stickproppen eller nätsladden är skadade. Om strömkabeln eller kontakten skadats ska den ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerad servicepersonal för att undvika fara. Utrustningen får inte användas till annat än det den är avsedd för. Underlaget skall vara stabilt och värmetåligt. Tryck inte ni några föremål i öppnar på utrustningen, eftersom skada då kan uppstå och du riskerar att få elektrisk stöt. Produkten får inte användas i fuktigt eller dåligt väder. Spela inte musik med för hög volym, särskilt inte om det finns barn i närheten.

3 Stickproppen används för att koppla bort systemet från elnätet och måste därför vara lättåtkomlig. Dra ur stickproppen ur vägguttaget för att bryta strömförsörjningen helt och hållet. Utsätt inte batterierna för hög värme, t.ex. solsken, öppen eld eller liknande. Ordet Bluetooth och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Netlogic använder dessa under licensansvar. KOMMA IGÅNG Läs bruksanvisningen noggrant. Tag ur utrustningen från kartongen. Ta bort emballaget och lägg undan det för framtida behov (t ex för att flytta högtalaren). FUNKTIONER Lightning-dock 1 för Lightning-enheter Skapad för Lightning-enheter Laddar Lightning-enheter medan du spelar musik eller har högtalaren i standby-läge Fjärrkontroll Diskant- och baskontroll En inbyggd subwoofer Två huvudhögtalare USB-port för laddning (5V, 1A) Bluetooth I KARTONGEN Högtalare Högtalarplatta Skruv med ring (1) Metallpackning (1) 3.5 mm Line-in-kabel Fjärrkontroll Bruksanvisning KOMPATIBLA IPHONE / IPAD / IPOD-MODELLER iphone 5 iphone 5c iphone 5s iphone 6 iphone 6 plus ipad 4 ipad mini ipad mini 2 ipad Air ipod touch 5 ipod nano 7 1 Apple-kontakt för iphone 5 och senare.

4 INLEDNING Ovansida 1. Stöd för Lightning-enhet 2. Gummistöd 3. Dockningsplats med Lightning-kontakt 4. LED-display 5. STANDBY Tryck på denna knapp för att stänga av/sätta på högtalaren. 6. SOURCE Tryck på denna knapp för att växla mellan lägena idevice, Aux IN och Bluetooth. 7. Snabbspola bakåt Tryck på denna knapp för att hoppa över spår och kapitel bakåt på den dockade lightning-enheten eller anslutna bluetooth-enheten. Tryck och håll knappen intryckt för att spola bakåt. 8. Play/Paus/Parkoppla Tryck på den här knappen för att spela, pausa eller identifiera en bluetooth-enhet. 9. Snabbspola framåt Tryck på denna knapp för att hoppa över spår och kapitel framåt på den dockade lightning-enheten eller anslutna bluetooth-enheten. Tryck och håll knappen intryckt för att spola framåt. 10.Volym Tryck för att minska volymen. 11.Volym + Tryck för att öka ljudvolymen.

5 FJÄRRKONTROLL 1. Standby Tryck för att slå på/stänga av högtalaren. 2. Mute Tryck för att stänga av ljudet. Lång tryckning, ca 5 sekunder, återställer bas/diskant till fabriksvärdena. 3. idevice Tryck för att spela från dockad Lightning-enhet. 4. Aux IN Tryck för att spela från enhet inkopplad i AUX IN. 5. Bluetooth Tryck för att spela upp från Bluetooth. 6. Snabbspola bakåt Tryck på denna knapp för att hoppa över spår och kapitel bakåt på den dockade lightningenheten eller anslutna bluetooth-enheten. Tryck och håll knappen intryckt för att spola bakåt. 7. Play/Paus/Parkoppla Tryck på den här knappen för att spela, pausa eller identifiera en bluetooth-enhet. 8. Snabbspola framåt Tryck på denna knapp för att hoppa över spår och kapitel framåt på den dockade lightning-enheten eller anslutna bluetooth-enheten. Tryck och håll knappen intryckt för att spola framåt. 9. Bass + Tryck för att öka basfrekvenserna från högtalaren. 10.Treb + Tryck för att öka diskantfrekvenserna i högtalaren. 11.Vol + Tryck för att öka volymen. 12.Bass Tryck för att minska basfrekvenserna. 13.Treb Tryck för att minska diskantfrekvenserna. 14.Vol Tryck för att minska volymen. Användning av fjärrkontroll Rikta fjärrkontrollen direkt mot IR-fönstret på frontpanelen. Försök att inte ha några föremål mellan fjärrkontrollen och systemet när du använder fjärrkontrollen.

6 Batterier 1. Dra ur batterihållaren från fjärrkontrollen (tryck först fliken A mot mitten, se bild). 2. Placera ett 3-volts batteri av modell CR2025 i hållaren. Tänk på polariteten. Fjärrkontrollen fungerar inte om du lägger i batteriet på ett felaktigt sätt. Uttjänta batteriet skall lämnas in för återvinning. Lämna inte batteriet åtkomliga för barn och husdjur. 3. Batterier kan explodera eller börja läcka om de hanteras på fel sätt. Försök inte ladda eller öppna det här batteriet. Kasta inte batterier i öppen eld. 4. Tryck in batterihållaren i batterifacket. OBS: Ta för vana att ta ur batterier ur apparater som inte skall användas under en längre period, så undviker du risken för skador p.g.a. batteriläckage. Använd endast den typ av batteri som anges i specifikationerna. Batterisäkerhet Alltid: Säkerställ att batteriluckan är ordentligt stängd. Använd endast rekommenderade batterier (CR2025). Säkerställ att batterierna passar. Observera plus- och minusmärkningarna på både batteriet och i batteriluckan. Byt ut ett fullt sätt av batterier samtidigt. Lagra oanvända batterier i förpackningen och håll dem borta från metallsaker som kan orsaka kortslutning. Ta ur tomma batterier från utrustningen. Ta ur batterier från fjärrkontrollen om den inte används på länge. Kom ihåg att hålla knappceller borta från barn eftersom de enkelt kan sväljas. Sök läkare omedelbart om batterier sväljs. Aldrig: Slänga batterier i eld. Försöka att ladda vanliga batterier.

7 MONTERING 1. Lyft försiktigt ur högtalaren och högtalarplattan från förpackningen. 2. Ta fram tillbehören (en skruv med ring och en metallpackning). 3. Montera bottenplattan på huset med ett hål. 4. Skruva fast bottenplattan på huset för hand med skruven och vik in ringen. 5. Ställ högtalaren på golvet; den är nu färdigmonterad. 6. Om Lightning-enheten är dockad vänligen fäst det avtagbara stödet som stöd för enheten.

8 DOCKA EN LIGHTNING-ENHET 1. Tryck på STANDBY för att slå på enheten. 2. Tryck på SRC för att växla till Lightning-enhet (idevice-knappen på fjärrkontrollen). 3. Koppla Lightning-enheten till kontakten. När enheten är kopplad kommer den att laddas. 4. Om Lightning-enheten är dockad sätt fast det avtagbara stödet som stöd för enheten. SPELA EN LIGHTNING-ENHET 1. Följ instruktionerna för hur du dockar en Lightning-enhet. 2. Tryck på Play/Pause-knappen för att starta och stoppa uppspelningen av musik och andra ljudspår från Lightning-enheten. 3. Tryck på Prev/Next-knapparna för att välja spår. LADDA EN LIGHTNING-ENHET Du kan ladda din Lightning-enhet via dockan i antingen standby-läge eller under användning. Din Lightning-enhet börjar automatiskt att laddas när den är dockad.

9 IDENTIFIERA BLUETOOTH-ENHET 1. Sätt på enheten. Tryck på SRC för att byta till bluetoothläge. Dioden indikerar BT. 2. Tryck på Play/Paus på enheten under 3-5 sekunder. Det hörs då ett DU-ljud och symbolen börjar blinka. Detta betyder att högtalaren håller på att identifiera en enhet. 3. Aktivera bluetooth i din mobil och kontrollera att den är i sökläge. Leta rätt på Toronto1.0 och välj den. 4. Skriv in lösenordet 0000 för att koppla upp när enheten väl hittats (vissa enheter kräver inget lösenord). 5. Symbolen tänds och du hör ett DU-ljud om identifieringen lyckades. 6. Om mobilen inte hittar högtalaren eller identifieringen inte lyckas startar du om enheterna och upprepar ovanstående steg. 7. Högtalaren kopplar automatiskt upp mot den senast identifierade enheteten när bluetooth aktiveras. Om enheten inte automatiskt kopplar upp mot den senast identifierade enheten bör du starta om bluetooth i mobilen och upprepa ovanstående steg för att göra klar uppkopplingen. 8. Om enheterna är långt från varandra, mer än 10 m, bryts förbindelserna mellan högtalaren och mobilenheten, varpå enheten återgår till standby i bluetoothläge. Kontrollera att bluetooth i mobilen är i sökläge. Håll Play/Paus på ovansidan intryckt (identifiering) och följ ovanstående steg för att koppla upp igen.

10 USB-PORT FÖR LADDNING USB-utgång med 5 V, 1A DC används för laddning av alla Apple-enheter och andra enheter inom detta effektområde. Kontrollera alltid att laddströmmen är den rätta för laddning av din enhet innan laddningen påbörjas. AUX-IN 1 (ingående) Kräver en 3.5 mm kabel (inkluderad). 1. Koppla in kabeln till AUX IN. Anslut kabelns andra ände till en MP3-spelare eller annan ljudkälla. 2. Tryck på STANDBY-knappen för att slå på högtalaren. 3. Tryck på SRC-knappen på ovansidan av högtalaren eller AUX IN på fjärrkontrollen. 4. Använd kontrollen i den inkopplade enheten för att spela upp ljud via högtalaren.

11 UNDERHÅLL 1. Koppla alltid ur utrustningen från vägguttaget innan rengöring. 2. Rengör enheten med en mjuk, fuktig trasa. 3. Använd inte slipmedel eller starka rengöringsmedel. SPECIFIKATIONER Strömförsörjning Högtalare Uteffekt Strömförbrukning USB-laddning Bluetooth-version Bluetooth-profil Avstånd AC V, 50/60Hz 2 x 3.5" 1 x 4" 2 x 10W + 1 x 25W, max 50W Max 70W 5V, 1A 3.0 A2DP Upp till 10 meter OBS: Vi arbetar ständigt med att utveckla våra produkter, vilket innebär att den enhet du fått kan vara något annorlunda än den som visas på förpackningen.

12 MILJÖ Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) WEEE-direktivet 2012/19/EU Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information. LAG OCH SÄKERHET Detta märke finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält (EMF), vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU). FÖRBEHÅLL Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella tryckfel samt fortlöpande ändra och förbättra produkten och medföljande material.

13 Gulvhøjtaler Modelnummer.: Toronto 1.0S (iphone 6/iPhone 6 plus/iphone5/ipad4/ipad mini medfølger ikke) Læs denne instruktionsmanual, inden du betjener apparatet og gem den for fremtidig reference.

14 SIKKERHEDSFORSKRIFTER Formålet med disse advarsler er at sikre, at du ikke kommer til skade, og at der ikke opstår tingskade. Læs og overhold derfor alle sikkerhedsforskrifter. Gældende sikkerhedsforskrifter skal altid følges ved anvendelse af elektrisk udstyr. Dette udstyr må ikke anvendes af personer med nedsat fysiske, følelsesmæssige eller psykiske lidelser eller mangelfulde erfaringer og viden. Det må ikke anvendes af børn. For at anvende udstyret skal de være under opsyn og gives tilstrækkelige instruktioner af en person, som har ansvaret for deres sikkerhed. Udstyret må ikke placeres for tæt ved varmegivende apparater eller i direkte sollys. Kontroller, at du har samme netspænding, som den driftsspænding, der angives på typeskiltet, inden udstyret tilsluttes vægudtaget (skiltet med information sidder på bagsiden af enheden). Efterlad ikke udstyret uovervåget, når det er forbundet til vægudtaget. Udstyret må ikke udsættes for vand eller andre væsker. Husk altid at tage stikket ud af vægudtaget, når systemet ikke er i brug, inden komponenterne rengøres og ved reparation. Børn må ikke opholde sig alene ved systemet. Efterlad aldrig udstyret inden for børns rækkevidde. Dette produkt er ikke legetøj. Reparation må kun udføres af faglært tekniker. Fejlagtig reparation kan udsætte brugeren og/eller udstyret for alvorlig fare. Dette udstyr er kun egnet til brug i husstanden, ikke til kommercielt eller industrielt brug. Produktet må ikke anvendes, hvis det er tabt eller er beskadiget. Det må heller ikke anvendes, hvis vægudtaget eller netledningen er beskadiget. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, hans service tekniker eller lignende kvalificerede personer for at undgå risiko. Udstyret må ikke anvendes til andet, end det, det er beregnet til. Underlaget skal være stabilt og varmebestandigt. Pres ikke genstande ind i åbningerne på udstyret, da det kan blive beskadiget, og der opstår risiko for elektrisk stød. Produktet må ikke anvendes i fugtigt eller dårligt vejr. Spil ikke musik med høj lydstyrke, navnlig hvis der er børn i nærheden.

15 ovedstikket anvendes som afbryder og skal være funktionsdygtigt. Sluk for enheden og tag stikket ud af stikkontakten for at afbry de tilslutningen af appartet fuldstændigt. Batterierne må ikke udsættes for overdriven varme, som sol, ild eller lignende. Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG og enhver brug af sådanne mærker fra Netlogic side finder sted under licens. INDEN START Læs brugervejledningen omhyggeligt. Tag udstyret ud af emballagen. Fjern emballagen og gem den til fremtidig brug (fx. når du flytter enheden). EGENSKABER Lightning dok for Lightning udstyr (Apple kontakt for iphone 5 og senere) Fremstillet for Lightning udstyr Oplader Lightning udstyr under afspilning eller i standby indstilling Fjernkontrol Diskant- og baskontrol En indbygget subwoofer To hoved-højtalere USB Port for opladning (5V, 1A) Bluetooth opkobling EMBALLAGEINDHOLD Højtaler Højtalerbase Skrue med ringgreb (1 stk.) Metalpakning (1 stk.) 3.5 mm Line-in kabel Fjernkontrol Brugervejledning KOMPATIBLE IPHONE / IPAD / IPOD MODELLER iphone 5 iphone 5c iphone 5s iphone 6 iphone 6 plus ipad 4 ipad mini ipad mini 2 ipad Air ipod touch 5 ipod nano 7

16 INTRODUKTION Top panel 1. Støttebeslag 2. Gummistøtte 3. Dok med Lightning tilslutning 4. LED display 5. STANDBY knap Tryk for at tænde/slukke for højtaleren. 6. SOURCE knap Tryk for at skifte mellem idevice tilstand, Aux IN tilstand og Bluetooth tilstand. 7. Spring bagud Tryk for at overspringe spor eller afsnit bagud på det dokkede Lightning udstyr eller tilsluttede Bluetooth udstyr. Tryk og hold for at tilbagespole indholdet. 8. Afspilning/Pause/Parring Tryk for at afspille, stoppe eller parre med et Bluetooth udstyr. 9. Spring fremad Tryk for at overspringe spor eller afsnit fremad på det dokkede Lightning udstyr eller tilsluttede Bluetooth udstyr. Tryk og hold for hurtig spoling fremad af indholdet. 10.Volume Tryk for at nedbringe lydstyrken. 11.Volume + Tryk for at øge lydstyrken.

17 REMOTE CONTROL 1. Standby Tryk for at tænde/slukke for tårnet. 2. Mute Tryk for at slukke for lyden. Tryk i ca. 5 sek. og bas/diskant indstillinger bliver genindstillet til standardindstilling. 3. idevice Tryk for at afspille dokket Lightning udstyr. 4. Aux IN Tryk for at afspille kilden fra Aux IN. 5. Bluetooth Tryk for at afspille kilden fra Bluetooth. 6. Spring bagud Tryk for at overspringe spor eller afsnit bagud på det dokkede Lightning udstyr eller tilsluttede Bluetooth udstyr. Tryk og hold for at tilbagespole indholdet. 7. Afspilning/Stop/Parring Tryk for at afspille, stoppe eller parre med et Bluetooth udstyr. 8. Spring fremad Tryk for at overspringe spor eller afsnit fremad på det dokkede Lightning udstyr eller tilsluttede Bluetooth udstyr. Tryk og hold for hurtig spoling fremad af indholdet. 9. Bass + Tryk for at øge output fra basniveauet fra højtaleren. 10. Treb + Tryk for at øge output fra diskantniveauet fra højtaleren. 11. Vol + Tryk for at øge lydstyrken. 12. Bass Tryk for at sænke output fra basniveauet fra højtaleren. 13. Treb Tryk for at sænke output fra diskantniveauet fra højtaleren. 14. Vol Tryk for at nedbringe lydstyrken. Brug fjernbetjeningen til betjening af produktet Sigt med fjernkontrollen direkte mod fjernkontrol sensoren (IR) på panelets front. Sæt ikke genstande mellem fjernkontrollen og systemet, mens du betjener enheden.

18 Batterier 1. Træk batteriholderen ud fra fjernkontrollens kontrolbox (skub først tab A mod midten, se diagrammet) 2. Læg et 3V CR 2025 batteri i batteriholderen og vær opmærksom på polmærkningen. Hvis batteriet er anbragt forkert, vil fjernkontrollen ikke fungere. Det gamle batteri bortskaffes korrekt. Det må ikke efterlades, hvor et barn eller kæledyr kan lege med det eller spise det. 3. Batteriet kan eksplodere eller lække, hvis det behandles forkert. Forsøg ikke at genoplade det eller adskille det. Må ikke bortskaffes ved afbrænding 4. Batteriholderen indsættes i batterirummet. NB: Fjern alle batterierne for at forhindre beskadigelse ved eventuel batterilækage, såfremt enheden ikke er i brug i længere tid. Brug kun den specificerede type batterier.. Batteri sikkerhed Altid: Sørg for at batterirummet er sikret. Brug kun de anbefalede batterier. Sørg for at batterierne er korrekt isat. Bemærk plus og minus markeringerne på både batteriet og batterirummet. Udskift samtlige batterier på en gang. Opbevar ubrugte batterier i deres emballage og hold dem borte fra metalgenstande, der kan forårsage kortslutning. Fjern brugte batterier fra udstyret. Tag batterierne ud af fjernkontrollen, hvis den ikke skal bruges i længere tid.. Husk at holde button cell og batterier borte fra børn, da de nemt kan sluges.. Søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis batterierne bliver slugt. Aldrig: Bortskaffe batterier ved afbrænding. Førsøge at genoplade almindelige batterier.

19 INDSTILLING 1. Pak tårnet og tårn basis forsigtigt ud af emballagen. 2. Udtag tilbehøret (en skrue med ringgreb og en metalpakning). 3. Monter basen med hoveddelen med det ene hul. 4. Skru basen ind i hoveddelen manuelt med skruen og fold ringgrebet ind. 5. Rejs højtaleren op på gulvet. Højtaleren er nu klar til ibrugtagning. 6. Såfremt din ipad/iphone/ipod er docket, isættes den aftagelige holder for at fastholde din ipad/iphone/ipod.

20 DOKNING AF ET LIGHTNING UDSTYR 1. Tryk for strømknappen for at tænde enheden. 2. Tryk på SRC for at skifte til iphone/ipod/ipad (idevice-knap på fjernbetjeningen). 3. Tilslut Lightning udstyret til stikforbindelsen. Når udstyret er tilsluttet, vil det oplade. 4. Hvis Lightning udstyret er docket isættes den aftagelige holder til at støtte udstyret. AFSPILNING AF ET LIGHTNING UDSTYR 1. Følg instruktionerne for docking af et Lightning udstyr. 2. Tryk på Play/Pause for at starte afspilningen af music fra den dockede iphone/ipod/ipad. 3. Tryk på tidl./næste taster for at vælge music fra det dokkede Lightning udstyr. OPLADNING AF DIT LIGHTNING UDSTYR Du kan oplade dit Lightning udstyr via dokken enten i standby eller driftsindstilling. Dit Lightning udstyr vil automatisk begynde at oplade, når det er dokket.

21 PARRING AF BLUETOOTH UDSTYR 1. Tænd for enheden. Tryk SOURCE for at skifte til Bluetooth tilstand, LED vil vise BT. 2. Tryk Play/Pause tasten på enheden i 3-5 sek. Du vil derefter høre en DU lyd og LED ikonet vil lyse Dette betyder, at højtaleren er i parringstilstand. 3. Tænd for Bluetooth på dit mobiludstyr og sørg for, at det er i searching device tilstand. Find Toronto1.0 og vælg det. 4. Når enheden er fundet, indtast password 0000 for at tilslutte (noget udstyr behøver evt. ikke et password). 5. LED ikonet vil lyse, og du vil høre en DU lyd, hvis parringen lykkedes. 6. Hvis det mobile udstyr ikke kan finde højtaleren, eller ikke kan parre, tænd for det igen og gentag ovenstående trin. 7. Højtaleren vil automatisk igen tilslutte til det tidligere parrede udstyr, når det går i Bluetooth tilstand. Hvis enheden ikke automatisk kan tilslutte til det tidligere parrede udstyr, - genstart Bluetooth opkoblingen i dit mobile udstyr og følg ovenstående trin for at afslutte tilslutningen. 8. Hvis udstyrsdelene er placeret langt fra hinanden ( over 10 m), vil forbindelsen mellem højtaler og mobilt udstyr være tabt, og enheden går tilbage til Bluetooth standby tilstand. Sørg for at Bluetooth i dit mobile udstyr er i searching device tilstand. Fortsæt med at trykke på Play/Pause (parring) tasten på toppanelet og følg derefter ovenstrående trin for at gentilslutte det.

22 USB PORT FOR OPLADNING USB strøm output DC 5V 1A støtter opladning af alt Apple udstyr og andet udstyr inden for dette strømområde. Når du oplader udstyret, - sørg for at strømforsyningen er korrekt til dit udstyr. AUX-IN (Line in-type) Kræver et 3.5 mm kabel (medleveret). 1. Tilslut en ledning på 3.5 mm i Aux-in stikket. Tilslut den anden ende af 3.5 mm ledningen til en mp3-afspiller eller anden lydkilde. 2. Tryk for strømknappen for at tænde enheden. 3. Tryk på SRC tasten på top panelet eller Aux IN tasten på fjernkontrollen for at skifte til Aux-in indstilling. 4. Brug kontrollerne på det tilsluttede udstyr fir at begynde afspilning af audio sendt gennem enheden.

23 VEDLIGEHOLDELSE 1. Du skal altid afbryde udstyret fra strømtilslutningen inden rengøring. 2. Rengør udstyret med en blød, fugtig, fnugfri klud. 3. Brug ikke slibende eller stærke rengøringsmidler. SPECIFIKATIONER Strømforsyning Højtalerenheder Strøm output Strømforbrug USB opladning Bluetooth Version Bluetooth Profil Driftsafstand AC V, 50/60Hz 2 x 3.5" højtalere 1 x 4" højtalere 2 x 10W + 1 x 25W, maks. 50 W Maks. 70 W 5V, 1A 3.0 A2DP Op til 10 m BEMÆRK: På grund af løbende forbedringer kan designet og specifikationerne på produktet afvige fra enheden, der bliver vist på emballagen.

24 MILJØ Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) WEEE Direktiv 2012/19/EU Dette symbol på produktet eller i instruktionerne betyder, at det elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes separat fra andet husholdningsaffald, når det ikke længere fungerer. EU har separate affaldsindsamlingssystemer, kontakt din lokale forhandler eller myndighed for mere information. LOV OG SIKKERHED Dette produkt er fremstillet i henhold til gældende regler for elektromagnetiske felter (EMF), hvilket betyder, at det er sikkert at bruge, hvis det bruges i henhold til sikkerhedsinstruktionerne. Produktet er fremstillet i henhold til gældende regler inden for EU lovgivningen, der begrænser brugen af risikable stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr. (RoHS Direktiv 2011/65/EU). FORBEHOLD Vi forbeholder os retten til at korrigere typografiske fejl og forbeholder os retten til løbende at foretage ændringer og forbedringer af produktet og relaterede materialer.

25 Tårnhøyttaler Modell nr.: Toronto 1.0S (iphone 6/iPhone 6 plus/iphone5/ipad4/ipad mini er ikke inkludert) Vennligst les hele bruksanvisningen nøye og ta vare på den for fremtidig referanse.

26 SIKKERHETSINFORMASJON Hensikten med disse forholdsreglene er å sørge for bruker- sikkerhet og forhindre skade på eiendom. Sørg for at du leser og følger alle sikkerhetsregler. Gjeldende sikkerhetsforeskrifter skal alltid følges ved bruk av elektrisk utstyr. Dette utstyret må ikke brukes av personer med fysisk eller psykisk funksjonshemning, eller personer som mangler nødvendig erfaring og kunnskap. Det må heller ikke brukes av barn. De skal ha tilstrekkelig tilsyn og gis tilstrekkelig instruksjon av en person som har ansvaret for deres sikkerhet, for å få bruke utstyret. Utstyret må ikke plasseres for nær apparater som avgir varme eller i direkte sollys. Kontroller at du har samme nettspenning som den driftsspenningen som angis på merkeskiltet før du plugger utstyret inn i vegguttaket (merkeskiltet finnes på baksiden av produktet). Ikke forlat utstyret uten tilsyn når det er koblet til vegguttaket. Utstyret må ikke utsettes for vann eller annen væske. Gjør det til en vane å alltid trekke ut stikkontakten når systemet ikke skal brukes, før du rengjør delene og ved reparasjon. Systemet må ikke forlates uten tilsyn når det finnes barn i nærheten. Ikke la utstyret stå innenfor barns rekkevidde. Dette produktet er ikke et leketøy. Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte teknikere. Feilaktig reparasjon kan utsette brukeren og/eller utstyret for alvorlig fare. Dette utstyret er kun beregnet for hjemmebruk, ikke for kommersiell eller industriell bruk. Produktet må ikke brukes hvis det har falt ned eller er skadd. Det må heller ikke brukes hvis pluggen eller nettledningen er skadd. Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, dennes servicerepresentant eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare. Utstyret må ikke brukes til annet en det den er beregnet for. Underlaget skal være stabilt og varmebestandig. Ikke stikk gjenstander inn i åpninger på utstyret fordi det kan medføre skader og du risikerer å få elektrisk støt. Produktet må ikke brukes i fuktig eller dårlig vær. Ikke spill musikk med for høyt volum, spesielt ikke hvis det finnes barn i nærheten.

27 Strømforsyningen kobles fra ved å trekke støpslet ut av stikkontakten. Kontakten bør derfor. Være let tilgjengelig. Strømmen er bare helt frakoblet når støpslet er trukket helt ut av stikkontakten. Batteriet må ikke utsettes for sterk varme, som direkte solskinn, åpen ild eller lignende. Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG og enhver brug af sådanne mærker fra Netlogic side finder sted under licens. KOMME I GANG Les bruksanvisningen nøye. Ta ut utstyret fra esken. Fjern emballasjen og ta vare på den for fremtidig bruk (f.eks. ved flytting av enheten). EGENSKAPER Lightning-kontakt 1 for Lightning-enheter Laget for Lightning-enheter Lader Lightning-enheter under avspilling eller i standby-modus Fjernkontroll Diskant- og basskontroll En innebygd subwoofer To hovedhøyttalere USB-port for lading (5 V, 1 A). Bluetooth-tilkobling INNHOLD I ESKEN Høyttalerhus Høyttalerbunn Skrue med ringhåndtak (1 stk.) Metallpakning (1 stk.) 3,5 mm Line-in-kabel Fjernkontroll Bruksanvisning KOMPATIBLE IPHONE / IPAD / IPOD iphone 5 iphone 5c iphone 5s iphone 6 iphone 6 plus ipad 4 ipad mini ipad mini 2 ipad Air 1 Apple-kontakt for iphone 5 og senere. ipod touch 5 ipod nano 7

28 OVERSIKT Toppanel 1. Støttebrakett 2. Gummistøtte 3. Dokk med Lightning-kontakt 4. LED-display 5. STANDBY-knapp Trykk for å slå høyttaleren på og av. 6. SOURCE-knapp Trykk for å veksle mellom idevice-modus, Aux IN-modus og Bluetooth-modus. 7. Bla bakover Trykk for å bla bakover i spor eller kapitler på den dokkede Lightning-enheten eller den tilkoblede Bluetooth-enheten. Trykk og hold for å spole bakover. 8. Start/Pause/Parkobling Trykk for å starte, ta pause eller parkoble med en Bluetooth-enhet. 9. Bla fremover Trykk for å bla fremover i spor eller kapitler på den dokkede Lightning-enheten eller den tilkoblede Bluetooth-enheten. Trykk og hold for å spole fremover. 10.Volume Trykk her for å redusere lydstyrken. 11.Volume + Trykk på denne knappen for å øke lydstyrken.

29 REMOTE CONTROL 1. Standby Brukes til å slå på og av. 2. Mute Trykk her for å slå lyden av eller på. Langt trykk i ca. 5 sekunder fører til at innstillingene for bass/diskant tilbakestilles til standardnivå. 3. idevice Brukes til å spille av en forankret iphone eller ipod/ipad. 4. Aux IN Trykk for å avspille kilden fra inngang Aux IN. 5. Bluetooth Trykk for å avspille kilden fra Bluetooth. 6. Bla bakover Trykk for å bla bakover i spor eller kapitler på den dokkede Lightning-enheten eller den tilkoblede Bluetooth-enheten. Trykk og hold for å spole bakover. 7. Start/Pause/Parkobling Trykk for å starte, ta pause eller parkoble med en Bluetooth-enhet. 8. Bla fremover Trykk for å bla fremover i spor eller kapitler på den dokkede Lightning-enheten eller den tilkoblede Bluetooth-enheten. Trykk og hold for å spole fremover. 9. Bass + Trykk for å øke høyttalerens bassnivå. 10. Treb + Trykk for å øke høyttalerens diskantnivå. 11. Volume + Trykk på denne knappen for å øke lydstyrken. 12. Bass Trykk for å minske høyttalerens bassnivå. 13. Treb Trykk for å minske høyttalerens diskantnivå. 14. Volume Trykk her for å redusere lydstyrken. Betjening av produktet med fjernkontrollen Rett fjernkontrollen direkte mot fjernkontrollsensoren (IR) på frontpanelet. Ikke plasser gjenstander mellom fjernkontrollen og høyttaleren når du bruker anlegget.

30 Batterier 1. Skyv batteriholderen ut av fjernkontrollen (skyv først tappen A mot midten, se tegning). 2. Sett et 3 V CR2025 batteri inn i batteriholderen, men pass på at pluss- og minustegnet på batteriet stemmer med pluss- og minustegnet på batteriholderen. Hvis batteriet settes feil i, virker ikke fjernkontrollen. Avfallshåndter det gamle batteriet på riktig måte. Hold barn og kjæledyr unna batteriet. Det er ikke noe leketøy, og det kan være farlig å svelge det. 3. Feilbehandling av batteriet kan føre til lekkasje eller eksplosjon. Ikke prøv å lade opp eller demontere batteriet. Ikke kast det gamle batteriet på bålet. 4. Skyv batteriholderen med batteriet inn i fjernkontrollen igjen. MERK: Hvis produktet ikke skal brukes på en stund, må du ta ut alle batterier for å unngå skade på grunn av batterilekkasje. Bruk bare batteri av spesifert type og størrelse. Batterisikkerhet Du må alltid: Kontrollere at batterirommet er godt lukket. Bruke bare anbefalte batterier. Kontrollere at batteriene er riktig satt inn. Se pluss- og minusmerkene på både batteriene og i batterirommet. Skifte ut alle batteriene samtidig. Lagre ubrukte batterier i den tilhørende pakken og holde dem borte fra metallgjenstander som kan forårsake kortslutning. Fjerne utladete batterier fra utstyret. Ta ut batteriene fra fjernkontrollen hvis den ikke skal brukes på en god stund. Holde alle knappecellebatterier og andre små batterier borte fra barn siden de lett kan svelges. Oppsøke lege umiddelbart hvis et barn har svelget et batteri. Du må aldri: Brenne batterier. Prøve å lade vanlige batterier.

31 OPPSETT 1. Ta høyttalerhuset og -bunnen forsiktig ut av esken. 2. Ta ut tilbehøret (en skrue med ringhåndtak og en metallpakning). 3. Tilpass bunnen til huset med det ene hullet. 4. Skru bunnen inn i huset med hendene med skruen og bøy ringhåndtaket. 5. Still høyttaleren opp på gulvet. Høyttaleren er klar til bruk. 6. Sett den medfølgende støtte dersom ipad/iphone/ipod vil bli brukt.

32 DOKKE EN LIGHTNING-ENHET 1. Slå på høyttaleren ved å trykke på STANDBY-knappen. 2. Trykk på SRC-knappen på kabinettet for å skifte modus til iphone/ipod/ipad (idevice-knappen på fjernkontrollen). 3. Koble Lightning-enheten til kontakten. Når enheten er tilkoblet, lades den. 4. Hvis Lightning-enheten er dokket, vennligst sett på den avtakbare holderen for å støtte opp enheten. AVSPILLING MED EN LIGHTNING-ENHET 1. Følg prosedyren for forankring av iphone/ipod/ipad. 2. Trykk på knappen PLAY/PAUSE for å spille av musikk fra den forankrede iphone/ipod/ipad. 3. Trykk på knappene Forrige/Neste for å velge musikk fra den dokkede Lightningenheten. LADE LIGHTNING-ENHETEN Du kan lade Lightning-enheten via dokken i standby- eller driftsmodus. Laddingen av Lightning-enheten starter automatisk når den dokkes.

33 PARKOBLE BLUETOOTH-ENHETER 1. Slå på enheten. Trykk på SOURCE for å bytte til Bluetooth-modus. LED-en viser da BT. 2. Langt trykk på Start/Pause -tasten på enheten, 3 5 sekunder. Deretter hører du en DU -lyd og LED-ikonet blinker. Det betyr at høyttaleren er i parkoblingsmodus. 3. Aktiver Bluetooth i den mobile enheten og sørg for at den er i modus for søk etter enhet. Finn Toronto1.0 og velg den. 4. Når enheten er funnet, taster du inn passordet 0000 for å koble til (enkelte enheter krever kanskje ikke passord). 5. LED-ikonet tennes og du hører en DU -lyd hvis parkoblingen var vellykket. 6. Hvis den mobile enheten ikke kan finne høyttaleren eller ikke kan parkoble, vennligst slå på strømmen på nytt og gjenta trinnene ovenfor. 7. Høyttaleren kobler seg automatisk til en tidligere parkoblet enhet når den settes i Bluetooth-modus. Hvis enheten ikke kan koble til den tidligere parkoblede enheten automatisk, vennligst aktiver Bluetooth-tilkoblingen på nytt i den mobile enheten og følg trinnene ovenfor for å fullføre tilkoblingen. 8. Hvis enhetene er langt fra hverandre (over 10 meter), opphører forbindelsen mellom høyttaleren og den mobile enheten, og høyttaleren går tilbake til Bluetooth standbymodus. Sørg for at Bluetooth-funksjonen i den mobile enheten er i modus for søk etter enhet. Fortsett å trykke på Start/Pause (parkobling) på toppanelet, og følg deretter trinnene ovenfor for å koble til på nytt.

34 USB-PORT FOR LADING USB med utgangseffekt DC 5V 1A kan brukes til lading av alle Apple-enheter og andre enheter i dette effektområdet. Når du lader enheten, sjekk at strømforsyningen er korrekt for enheten. AUX-IN 1 (linjeinngang) Krever en 3,5 mm-kabel (inkludert). 1. Koble den ene enden av en 3,5 mm kabel til kontakten AUX IN. Koble den andra enden av kabelen til en MP3-spiller eler an annen lydkilde. 2. Slå på høyttaleren ved å trykke på STANDBY-knappen. 3. Trykk på SRC-knappen på toppanelet eller på Aux IN-knappen på fjernkontrollen for å bytte til Aux IN-modus. 4. Bruk kontrollene på den tilkoblede enheten for å starte avspillingen av audiosignalene som overføres via enheten.

35 STELL OG VEDLIKEHOLD 1. Koble alltid fra strømmen til høyttaleren før rengjøring. 2. Rengjør høyttaleren med en myk, fuktig klut som ikke loer. 3. Bruk ikke slipemidler eller sterke rengjøringsmidler. SPECIFICATIONS Strømforsyning Høyttalerenheter Utgangseffekt Strømforbruk USB-lading Bluetooth-versjon Bluetooth-profil Rekkevidde AC V, 50/60Hz 2 x 3.5" høyttalere 1 x 4" høyttalere 2 x 10W + 1 x 25W, maks. 50W Maks. 70W 5V, 1A 3.0 A2DP Opptil 10 meter MERK: Som et resultat av stadige tekniske forberedninger kan design og spesifikasjoner for produktet avvike litt fra høyttaleren som er avbildet på pakken.

36 MILJØ Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) WEEE-direktivet 2012/19/EU Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at det elektriske eller elektroniske utstyret skal avfallshåndteres adskilt fra husholdningsavfall når det skal kasseres. EU- og EØS-landen har separate innsamlingssystemer. Kontakt din lokale forhandler eller din lokale myndighet for mer informasjon. OFFENTLIGE FORSKRIFTER OG SIKKERHET Dette produktet er fremstilt i overensstemmelse med gjeldende lovgivning for elektromagnetiske felt (EMF), og det betyr at den er sikker å bruke når sikkerhetsinstruksjonene overholdes. Produktet er fremstilt ifølge gjeldende forskrifter under EUs lovgivning, som begrenser bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet 2011/65/EU). FORBEHOLD Vi forbeholder oss retten til å rette eventuelle typografiske feil, og vi forbeholder oss retten til å foreta fortløpende endringer og forbedringer av produktet og tilhørende materiell.

37 Tornikaiutin Mallinro.: Toronto 1.0S (iphone 6/iPhone 6 plus/iphone5/ipad4/ipad mini ei sisälly toimitukseen) Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se vastaisen varalle.

38 VAROITUKSET JA VAROTOIMET Turvallisuusohjeiden tarkoitus on estää henkilö- ja omaisuusvahingot. Lue kaikki turvaillusuusohjeet ja noudata niitä. Sähkölaitteiden käytössä on aina noudatettava voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä. Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt, joiden fyysinen, tunnetason tai henkinen toimintakyky on alentunut tai joilla on vähäinen kokemus tai puutteelliset tiedot. Myöskään lapset eivät saa käyttää sitä. Heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön on valvottava heitä ja annettava riittävät ohjeet ennen kuin nämä saavat käyttää laitetta. Laitetta ei saa sijoittaa liian lähelle lämpöä luovuttavia laitteita tai suoraan auringonvaloon. Varmistu ennen laitteen kytkemistä, että tyyppikilvessä mainittu jännite vastaa sähköverkon jännitettä (tyyppikilvessä sijaitsee takapuolella tuote). Älä jätä laitetta valvomatta, kun se on kytkettynä pistorasiaan. Laitetta ei saa kastella veteen tai muuhun nesteeseen. Ota tavaksesi irrottaa aina pistotulppa pistorasiasta, kun järjestelmää ei enää käytetä, ennen kuin puhdistat komponentteja sekä korjauksen yhteydessä. Järjestelmää ei saa jättää valvomatta, kun lähistöllä on lapsia. Älä milloinkaan jätä laitetta lasten ulottuville. Tämä tuote ei ole leikkikalu Laitteen saa korjata ainoastaan valtuutettu asentaja. Virheellinen korjaus voi saattaa käyttäjän ja/tai laitteen vakavaan vaaraan. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön, ei kaupalliseen tai teolliseen käyttöön. Tuotetta ei saa käyttää, jos se on pudonnut tai vaurioitunut. Sitä ei saa myöskään käyttää silloin, jos pistotulppa tai virtajohto on vaurioitunut. Jos virtajohto on vaurioitunut, se täytyy jättää valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan valtuutetun asentajan korjattavaksi, jotta vältytään vaaratilanteilta. Laitetta ei saa käyttää muuhun kuin mihin se on tarkoitettu. Alustan tulee olla vakaa ja lämpöä kestävä. Älä työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin, sillä se voi aiheuttaa vaurion ja olet vaarassa saada sähköiskun. Älä milloinkaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen äläkä käytä laitetta lämpimissä tai kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa tai uima-altaalla.

39 Älä soita musiikkia liian suurella voimakkuudella, ei varsinkaan silloin, jos lähistöllä on lapsia. Pistotulppa irrottaa laitteen sähköverkosta, joten siihen tulee päästä helposti käsiksi käytön aikana. Jotta sähköverkosta katkeaisi täysin laitteesta, pistotulppa on irrotettava pistorasiasta kokonaan. Akkua ei saa jättää alttiiksi kuumuudelle, kuten auringonpaisteeseen, avotulen läheisyyteen tms. ALOITUS Lue käyttöopas huolellisesti. Ota laite pois laatikosta. Poista pakkausmateriaali ja säästä tulevaa tarvetta varten (esimerkiksi laitetta siirrettäessä). OMINAISUUDET Lightning-telakka Lightning-laitteita varten1 Tehty Lightning-laitteille Lataa Lightning-laitteita soiton aikana tai valmiustilassa Kaukosäädin Diskantin ja basson säätö Yksi sisäänrakennettu subwoofer Kaksi pääkaiutinta USB-liitin varausta varten (5 V, 1 A) Bluetooth-liitettävyys LAATIKON SISÄLTÖ Kaiutinrunko Kaiuttimen jalusta Rengasruuvi (1 kpl) Metallitiiviste (1 kpl) 3,5 mm line-in-linjajohto Kaukosäädin Käyttöopas YHTEENSOPIVAT IPHONE / IPAD / IPOD-MALLIT iphone 5 iphone 5c iphone 5s iphone 6 iphone 6 plus ipad 4 ipad mini ipad mini 2 ipad Air 1 iphone 5:n ja uudempien laitteiden Apple-liitin. ipod touch 5 ipod nano 7

40 JOHDANTO Yläpaneeli 1. Tukikannatin 2. Kumituki 3. Telakka ja Lightning-liitin 4. LED-näyttö 5. STANDBY-valmiustilapainike Painamalla kytket kaiuttimen päälle ja pois päältä. 6. SOURCE-äänilähdepainike Painamalla vaihdat idevice-tilan, Aux IN -tilan ja Bluetooth-tilan välillä. 7. Siirry taaksepäin Painamalla ohitat raitoja tai lukuja taaksepäin telakoidusta Lightning- tai liitetystä Bluetooth-laitteesta. Pitämällä alas painettuna pikakelaat sisältöä taaksepäin. 8. Toisto/Tauko/Parin luonti Painamalla toistat, keskeytät toiston tai luot parin Bluetooth-laitteen kanssa. 9. Siirry eteenpäin Painamalla ohitat raitoja tai lukuja eteenpäin telakoidusta Lightning- tai liitetystä Bluetooth-laitteesta. Pitämällä alas painettuna pikakelaat sisältöä eteenpäin. 10.Volume Painike äänenvoimakkuuden laskemiseksi. 11.Volume + Painike äänenvoimakkuuden nostamiseksi.

41 KAUKOSÄÄDIN 1. Standby Kytke virta päälle tai pois painamalla painiketta. 2. Mute Painamalla vaimennat äänen. Noin 5 sekunnin pituinen painallus palauttaa basson/diskantin asetukset takaisin oletustasoille. 3. idevice Paina soittaaksesi telakoitua iphonea tai ipodia ipadia. 4. Aux IN Paina kerran soitat äänilähdettä Aux in. 5. Bluetooth Painamalla soitat äänilähdettä Bluetoothlaitteesta. 6. Siirry taaksepäin Painamalla ohitat raitoja tai lukuja taaksepäin telakoidusta Lightning- tai liitetystä Bluetoothlaitteesta. Pitämällä alas painettuna pikakelaat sisältöä taaksepäin. 7. Toisto/Tauko/Parin luonti Painamalla toistat, keskeytät toiston tai luot parin Bluetooth-laitteen kanssa. 8. Siirry eteenpäin Painamalla ohitat raitoja tai lukuja eteenpäin telakoidusta Lightning- tai liitetystä Bluetooth-laitteesta. Pitämällä alas painettuna pikakelaat sisältöä eteenpäin. 9. Bass + Painamalla lisäät kaiuttimen basson voimakkuutta. 10. Treb + Painamalla lisäät kaiuttimen diskantin voimakkuutta. 11. Volume + Painike äänenvoimakkuuden nostamiseksi. 12. Bass Painamalla vähennät kaiuttimen basson voimakkuutta. 13. Treb Painamalla vähennät kaiuttimen diskantin voimakkuutta. 14. Volume Painike äänenvoimakkuuden laskemiseksi. Kaukosäätimen käyttö tuotteen kanssa Kohdista kaukosäädin suoraan laitteen etupaneelissa olevaan infrapuna-anturiin. Älä laita mitään esineitä kaukosäätimen ja laitteen välille laitetta käytettäessä.

42 Paristojen 1. Liu uta pariston pidin pois kaukosäätimestä (työnnä liuska A ensin keskustaa kohti, ks. kuva). 2. Laita yksi 3 V:n CR2025 paristo pariston pitimeen napaisuusmerkintä huomioiden. Jos paristo asetetaan väärin, kaukosäädin ei toimi. Hävitä vanha paristo asianmukaisesti. Älä jätä sitä lojumaan paikkaan, josta lapsi tai lemmikkieläin voi löytää ja nielaista sen. 3. Paristo saattaa räjähtää tai vuotaa, jos sitä käsitellään väärin. Älä yritä ladata tai purkaa sitä. Älä hävitä vanhaa paristoa polttamalla. 4. Työnnä pariston pidin paristolokeroon. HUOM: Poista kaikki paristot vaurioiden tai vammojen estämiseksi mahdollisen paristovuodon takia, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Käytä vain määritellyn kokoista ja tyyppistä paristoa. Paristojen turvallisuus Muista aina: Varmista, että paristolokero on kiinni. Käytä vain suositeltuja paristoja. Varmista paristojen sopivuus. Huomioi sekä pariston että lokeron plus- ja miinusmerkinnät. Vaihda kaikki paristot kerralla. Säilytä uusia paristoja pakkauksessaan ja pidä ne kaukana metalliesineistä, jotka saattavat aiheuttaa oikosulun. Poista tyhjentyneet paristot laitteesta. Poista paristot kaukosäätimestä, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. Muista pitää nappiparistot ja muut paristot poissa lasten ulottuvilta, sillä ne ovat helposti nieltäviä. Hakeudu lääkärin hoitoon välittömästi, jos paristoja on nielty. Älä koskaan: Hävitä paristoja polttamalla. Yritä varata tavallisia paristoja uudelleen.

43 ASENNUS 1. Ota tornin runko ja jalusta varovasti pois laatikosta. 2. Ota lisävarusteet esiin (yksi rengasruuvi ja yksi metallitiiviste). 3. Kohdista jalusta runkoon yhden reiän avulla. 4. Ruuvaa jalusta runkoon kiinni käsin ruuvilla ja taita rengaskahva alas. 5. Aseta torni seisomaan lattialle. Laite on valmis. 6. Ota kaiutinrunko ja jalusta varovasti pois laatikosta.

44 LIGHTNING-LAITTEEN TELAKOINTI 1. Kytke laite päälle virtapainikkeesta. 2. Siirry SRC-painikkeella iphone/ipod/ipad-tilaan (idevice-painike kaukosäätimessä). 3. Liitä Lightning-laite liittimeen. Laitteen liittämisen jälkeen se latautuu. 4. Jos Lightning-laite on telakoitu, asenna irrotettava pidin tukemaan laitetta. LIGHTNING-LAITTEEN KÄYTTÖ 1. Noudata iphonen/ipod/ipad in telakointiohjeita. 2. Paina TOISTO/TAUKO-painiketta, jolloin musiikin toisto alkaa telakoidusta iphonesta/ipodista/ipadista. 3. Valitse musiikkikappale telakoidusta Lightning-laitteesta painamalla PREV/NEXTpainikkeita. LIGHTNING-LAITTEEN LATAAMINEN Voit ladata virtaa Lightning-laitteeseen telakan avulla joko valmiustilassa (Standby) tai käytön aikana. Lightning-laite alkaa latautua automaattisesti, kun se on telakoitu.

45 BLUETOOTH-LAITEPARIN LUONTI 1. Kytke virta laitteeseen. Paina SOURCE vaihtaaksesi Bluetooth-tilaan, merkkivalo näyttää BT. 2. Paina pitkään laitteen Toisto/Tauko -näppäintä 3-5 sekunnin ajan. Sitten kuuluu DU -ääni ja merkkivalon kuvake vilkkuu. Se tarkoittaa, että kaiutin on laiteparin muodostustilassa. 3. Kytke kannettavan laitteen Bluetooth päälle ja varmista, että se on "etsi laite" - tilassa. Hae Toronto1.0 ja valitse se. 4. Kun laite on löytynyt, syötä salasana 0000 ottaaksesi yhteyden siihen (eräillä laitteilla salasanaa ei ehkä tarvita). 5. Merkkivalon kuvake syttyy ja kuulet DU -äänen, jos laiteparin luonti onnistui. 6. Jos kannettava laite ei löydä kaiutinta tai laiteparia ei muodostu, kytke virta uudelleen päälle ja toista yllä olevat toimet. 7. Kaiutin ottaa automaattisesti yhteyden aiemmin parina olleeseen laitteeseen, kun siirrytään Bluetooth-tilaan. Jos laite ei ota automaattisesti yhteyttä aiemmin parina olleeseen laitteeseen, käynnistä kannettavan laitteesi Bluetooth-liitettävyys uudelleen ja noudata yllä olevia toimia, jotta yhteys saadaan aikaan. 8. Jos laitteet ovat kaukana toisistaan (yli 10 metriä), kauttimen ja kannettavan laitteen välinen yhteys katkeaa ja laite siirtyy takaisin Bluetooth-valmiustilaan. Varmista, että kannettavan laitteesi Bluetooth on "etsi laite" -tilassa. Jatka yläpaneelin "Toisto/Tauko"-näppäimen painamista ja ota uusi yhteys noudattamalla yllä olevia toimia.

46 USB-LIITIN VARAUSTA VARTEN USB-virtalähtö DC 5V 1A tukee kaikkien Apple-laitteiden ja muiden laitteiden varaamista tällä virta-alueella. Varmista ennen laitteen varaamista, että virtalähde sopii laitteelle. AUX-IN 1 (linjatulo) Vaatii 3,5 mm:n johdin (mukana). 1. Liitä 3,5 mm:n johto Aux-in liittimeen. Liitä 3,5 mm:n johdon toinen pää MP3- soittimeen tai muhuun äänilähteeseen. 2. Kytke laite päälle virtapainikkeesta. 3. Vaihda Source-toimintopainikkeella Aux-in tilaan (paina kerran kaukosäätimen Aux-painiketta). 4. Aloita audion toisto kaiuttimen kautta käyttämällä liitetyn laitteen omia säätimiä.

47 HOITO JA KUNNOSSAPITO 1. Irrota aina laite pistorasiasta ennen puhdistusta. 2. Puhdista laite pehmeällä, kostealla, nukkaamattomalla kankaalla. 3. Älä käytä hankaavia tai vahvoja puhdistusaineita. SPECIFICATIONS Virtalähde Kaiutinyksiköt Lähtöteho Tehonkulutus USB-lataus Bluetooth-versio Bluetooth-profiili Toimintaetäisyys Vaihtovirta V, 50/60Hz 2 x 3.5" kaiutinta 1 x 4" kaiutinta 2 x 10 W + 1 x 25 W, maks. 50 W Maks. 70 W 5V, 1A 3.0 A2DP Enint. 10 metriä HUOM: Jatkuvan kehitystyön takia tuotteen ulkonäkö ja tekniset tiedot saattavat hieman poiketa pakkauksessa kuvatusta laitteesta.

48 YMPÄRISTÖ Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) WEEE-direktiivi 2012/19/EU Tämä merkki tuotteessa tai käyttöohjeissa tarkoittaa, että käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteistä. EU:ssa on erilaisia jätteenkeräysmenetelmiä, joten ota lisätietoja varten yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai viranomaisiin. LAKI JA TURVALLISUU Tämä tuote on valmistettu sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevien voimassa olevien määräysten mukaan, mikä tarkoittaa, että laite on turvallinen turvaohjeiden mukaan käytettynä. Tuote on valmistettu EU-lainsäädännön voimassa olevien määräysten mukaan, jotka rajoittavat vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS-direktiivi 2011/65/EU). VARAUKSET Pidätämme oikeuden typografisten virheiden korjaamiseen sekä tuotteen ja siihen liittyvien materiaalien jatkuviin muutoksiin ja parannuksiin.

49 Docking Tower Speaker with Bluetooth Model No.: Toronto 1.0S (iphone 6/iPhone 6 plus/iphone5/ipad4/ipad mini not included) Read this instruction manual carefully before operating the appliance and save it for future reference.

50 SAFETY PRECAUTIONS The purpose of these precautions is to ensure user safety and prevent property damage. Be sure to read and observe all safety precautions. When using electrical equipments basic safety precautions should always be followed. This equipment is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge. They should be given appropriate supervision and instructions to use the equipment by a person responsible for their safety. Ensure the equipment is not too close to heat emitting appliances or placed in direct sunlight. Check that the voltage indicated on the type plate corresponds with that of the local network before connecting the equipment to the mains power supply (type plate is located on back side of the product). Do not leave the equipment unattended while connected to the power supply. Do not immerse the equipment in water or any other liquids. It is imperative to unplug the power cord after the equipment has been used, before it is cleaned and while being repaired. This product is not a toy. Never leave the equipment within reach of children. Close supervision is required when using this equipment near children. Repairs to electrical appliances should only be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user and/or equipment at serious risk. This equipment is intended for household use only and should not be used for industrial or commercial purposes. Do not operate this appliance with a damaged plug or cord, after a malfunction or after being dropped or damaged in any way. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Do not use this equipment for anything other than its intended use. This equipment must be placed on a stable, heat resistant surface. Do not push objects into any openings as damage to the equipment and/or electric shock may occur. Do not use this product in wet or bad weather conditions. Do not play music at excessive levels, especially near children.

bruksanvisning Modell BTi60 (ipad/iphone/ipod ingår ej)

bruksanvisning Modell BTi60 (ipad/iphone/ipod ingår ej) Pelarhögtalare bruksanvisning Modell BTi60 (ipad/iphone/ipod ingår ej) LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA HÖGTALAREN OCH HA DEN ALLTID LÄTT TILLGÄNGLIG FÖR SENARE BEHOV. VARNING! VARNING!

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Wilfa Svart Nymalt. Coffee Grinder. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WSCG-2

Wilfa Svart Nymalt. Coffee Grinder. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WSCG-2 Wilfa Svart Nymalt Coffee Grinder Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WSCG-2 Norsk Godkjent av Norsk Kaffeinformasjon (NKI) For å få en optimal ekstrahering av kaffen

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Philips Sonicare 3 Series

Philips Sonicare 3 Series Philips Sonicare 3 Series 1 ENGLISH 6 DANSK 16 SUOMI 26 NORSK 36 SVENSKA 46 Sonicare 3 Series 6 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment

Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Air purifier Pure Comfort SupeR Create a clean indoor environment Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk... side 10 16 Bruksanvisning norsk... side 17 23 Käyttöohjeet suomi...sivu 24 30

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Bruksanvisning svenska... sida 3 8. Brugsanvisning dansk...side 9 14. Bruksanvisning norsk...side 15 20. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 8. Brugsanvisning dansk...side 9 14. Bruksanvisning norsk...side 15 20. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska... sida 3 8 Brugsanvisning dansk...side 9 14 Bruksanvisning norsk...side 15 20 Käyttöohjeet suomi... sivu 21 26 Instruction manual english... page 27 32 Säkerhetsanvisningar 1. Läs

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side

Detaljer

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3

Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 Basic HD MPEG2/MPEG4 1-2-3 1 2 Kontroller, at alle elementer er med i pakken. / Varmista, että kaikki osat sisältyvät pakettiin. / Kontroller at esken inneholder alle komponentene. / Kontrollera att alla

Detaljer

Wilfa Svart Presisjon

Wilfa Svart Presisjon Wilfa Svart Presisjon Automatic Coffee Brewer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WSP-1B, WSP-1A WSP-1_IM_Wilfa.indd 1 01.08.12 15.46 Norsk Gratulerer med din nye

Detaljer

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO

BILSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO BILRADIO BILSTEREO med inbyggda högtalare BILSTEREO med innebygde høyttalere AUTOSTEREO sisäänrakennetuilla kaiuttimilla BILRADIO med indbyggede højttalere USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26,

Detaljer

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 37-746 manual 140311.indd 2014-07-29, 07.45.54 Art. 37-746 BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 12 V / 15 A Tillverkat för Biltema Sweden

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

ENGLISH 6 DANSK 18 SUOMI 30 NORSK 42 SVENSKA 54. HealthyWhite+

ENGLISH 6 DANSK 18 SUOMI 30 NORSK 42 SVENSKA 54. HealthyWhite+ HealthyWhite+ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ENGLISH 6 DANSK 18 SUOMI 30 NORSK 42 SVENSKA 54 HealthyWhite+ 6 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the

Detaljer

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual

Instruction Manual BC-4500A NO DK SE FI EN. Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual BC-00A Manual_Noricon AS BC-00A_Manual Cover Instruction Manual BC-00A NO DK SE FI EN Bruksanvisning Instruktionsbog Instruktionshandbok KÄYTTÖOPAS Instruction Manual - - - 6 - - 1 NO_BC-00A NO_BC-00A

Detaljer

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions VT D11

FI SV DA NO EN. Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions VT D11 FI SV DA NO EN Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning User instructions VT D11 FI ONNITTELUMME! Ostamalla tämän Hoover pesukoneen olet osoittanut, että et tyydy kompromisseihin haluat

Detaljer

SUF60W13E Instruction Manual

SUF60W13E Instruction Manual SUF60W13E Instruction Manual Undercounter Freezer Instruksjonsmanual Fryser under benk Instruktionsbok Inbyggbar frys Käyttöopas Pöydän alla pidettävä pakastin Brugervejledning Skabsfryser GB NO SE FI

Detaljer

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Oplader För syrafyllda bly- och GEL-batterier For syrefylte bly- og gelebatterier Happotäytteisille lyijy- ja geeliakuille Til blysyre- og gel batterier Smartladdare

Detaljer

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas

Snabbstartsguide Kort startveiledning Vejledning til lynstart Pikaopas Allmänna frågor 0770 LG LG LG (54 54 54) * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA NORSK DANSK SUOMI Generelle henvendelser 800 187 40 * Kontroller

Detaljer

med ångfunktion bruksanvisning föreställ dig möjligheterna

med ångfunktion bruksanvisning föreställ dig möjligheterna BF1-serien med ångfunktion bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvunnet papper. SVENSKA föreställ dig möjligheterna Tack för att du har valt att köpa en produkt från Samsung.

Detaljer

Hårtrimmer Kotiparturi

Hårtrimmer Kotiparturi Hårtrimmer Kotiparturi Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

Operating Instructions Air Conditioner

Operating Instructions Air Conditioner tura F565488 Indoor Unit Outdoor Unit CS-E7GKEW CU-E7GKE CS-E9GKEW CU-E9GKE CS-E12GKEW CU-E12GKE 2 ~ 7 PORTUGUÊS 14 ~ 19 Before operating the unit, Antes de ligar a unidade, read these operating ESPAÑOL

Detaljer