Møteserie med Nils Kåre Strøm og Stig Skarstein mars

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteserie med Nils Kåre Strøm og Stig Skarstein 12.-23.mars"

Transkript

1 Nr 1 Trondheim, februar årgang 15 damer hadde tatt med "strikketøyet" og "snakke-tøyet" og funnet veien til tidenes første strikkekaffe i Betania tirsdag 7. januar. Vi hadde det veldig kjekt sammen. Strikking er en aktivitet som samler både unge og eldre, kanskje er det mulig å bygge nye relasjoner når du har strikkinga i fanget og koser deg med kaffe og vafler. Nye strikkekaffesamlinger er planlagt til første tirsdagen i måneden. Du er hjertelig velkommen til å være sammen med oss. Inviter gjerne med deg en venn. Allerede på andre samling i februar økte antall damer til 24. Neste samling blir tirsdag 4. mars og 1. april kl ! Jorunn Hjørdis Bakeng Tidligere tiders syforening har fått sin fornyelse i egenskap av strikke-kafé, og samler folk i alle aldre, og fra flere nasjoner. Møteserie med Nils Kåre Strøm og Stig Skarstein mars

2 Johannes Selstø Forsamlingsleder Betania Misjonsforsamling Legg vinn på gjestfrihet, formanes vi til i Rom 12,13. Hvorfor trenger vi denne påminnelsen? Vi glemmer så lett. Glemmer gjesten, glemmer friheten for gjesten Vi kan oppleve gjester som en byrde Vi ser ikke storheten i gjestfrihet Bibelen gjentar flere ganger at vi må huske på gjestfrihet i eget liv, i heimen, i forsamlingen. Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr. 1 Pet 4,9 Glem ikke gjestfrihet! For ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det. Hebr 13,2 En tilsynsmann må være gjestfri. Tit 1,8 Når Bibelen sier Legg vinn på betyr det: jag etter, forfølg, strev etter. Hva er gjestfrihet? Ordet består av to ord: Gjest og frihet. Det tyske ordet for gjestfrihet er Gastfreundschaft, som betyr vennskap med gjesten. Det greske ordet for gjestfrihet betyr ordrett oversatt: kjærlighet til den fremmede. Henri Nouwen skriver i boken Å søke en helhet hva gjestfrihet handler om: Gjestfrihet har som mål å tilby vennskap uten bindinger for gjesten, og frihet uten å la gjesten være alene. Gjestfrihet innebærer ikke å forandre mennesker, men å tilby et rom der forandring kan finne sted. Det innebærer ikke å få kvinner og menn over på vår side, men å tilby dem en frihet uten skillelinjer mellom oss. Det innebærer ikke å trenge vår neste inn i et hjørne der det ikke er flere valgmuligheter, men å åpne et bredt spekter med mulige valg og forpliktelser Det innebærer ikke å gjøre vår Gud og vår måte til et kriterium for lykke, men å åpne muligheten for andre til å finne sin Gud og sin vei. Det paradoksale med gjestfrihet er at det ønsker å skape et tomt rom, ikke et utrygt tomt rom, men et vennlig tomt rom som fremmede kan tre inn i og se seg selv som skapt til frihet Middagspermen i Betania er et uttrykk for at vi vil legge til rette for gjestfrihet i praksis. Her kan både gjesten og vertskapet skrive seg inn. Faktorenes orden er likegyldig. Det er få som har benyttet seg av den de siste årene. La oss løfte den fram igjen til aktiv bruk. Mer enn mat Gjestfrihet handler om mer enn å invitere til et måltid mat. Det handler om å se hverandre. Lytte til hverandre. Hjelpe hverandre. Respektere hverandre. Maten er imidlertid et godt jordsmonn for disse verdiene. Til ettertanke Hvordan kan jeg praktisere gjestfrihet i eget liv, i heimen, i forsamlingen? Deltakere søndags-/ høytidsmøter 79,1 74,1 76, ,8 68,4 74,8 Nattverddeltagere 68,1 65,3 61, ,4 61,3 63,3 Delt. lørdagsmøter 58,8 50,1 42,7 49,7 50,3 49,3 43,9 Delt. temakvelder , ,5 Deltakere årsmøte Medlemmer Fødte Døpte i Betania Døde Foreninger Bibelgrupper BetaniaPosten 01/ side 2

3 Innkalling Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 6. mars kl i Betania. Stemmeberettiget på årsmøtet er medlemmer over 15 år som har betalt medlemskontingent for Vi begynner årsmøtet med et måltid mat. Registrering til årsmøtet skjer før kl Etter maten vil Johannes Selstø ha andakt. Vi går så over til forhandlingene. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av sekretær/referent. 4. Valg av to personer til å underskrive referatet fra årsmøtet 5. Valg av referent til BetaniaPosten 6. Presentasjon og godkjenning av årsmeldingen 7. Presentasjon og godkjenning av regnskapet 8. Presentasjon av budsjettet 9. Valg av styre, valgkomité og revisor 10. Informasjon om huskomité og festkomité som styret har oppnevnt, basert på valgkomitéens forslag 11. Presentasjon av valgresultatet 12. Orienteringer 13. Oppussing av storsalen i Betania 14. Samtale om arbeidet. Årsmøte handler om fortid, nåtid og framtid. Hvilke erfaringer har vi gjort fra siste års virke? Hvor er vi i virksomheten i dag og hvilke mål har vi for det videre arbeid? Årsmøte er med å gi retning for virksomheten gjennom valg av styret og samtale om arbeidet. Din tilstedeværelse og deltagelse på årsmøtet er viktig. Ta årsmøtet med i bønn til Gud. Vel møtt! Med vennlig hilsen Sigurd Veie, formann Johannes Selstø, forsamlingsleder Sak 9 Valg Styret Følgende medlemmer sitter igjen: Hildegunn Kiplesund Knut Ståle Nygård Følgende medlemmer går ut: Arne Kløve Sigurd Veie Anne Mette G Waterloo Arve Nordtug, 1. vara Kristine Kiplesund Meisingset, 2. vara Valgkomite Følgende medlemmer sitter igjen: Marit Kløve Arne Rynning Grete Snildalsli Følgende medlemmer går ut: Erlend Andreas Gjære Liv Melland Nordtug Svein Olav Kiplesund, 1. vara Astrid Ljøkjell Solem, 2. vara Revisor Hans Olav Sekkesæter har vært revisor i Valgkomitéens forslag til styret: Arne Kløve Erlend Laberget Ingebrigt Meisingset Anders S Nordli Liv Melland Nordtug Grete Snildalsli Det skal velges tre representanter for to år og to vararepresentanter for ett år Valgkomitéens forslag: Christian Frøystad Erlend Andreas Gjære Svein Olav Kiplesund Sigurd Veie Det skal velges to representanter for to år og to vararepresentanter for ett år. Valgkomiteens forslag: Hans Olav Sekkesæter. Revisor velges for ett år. Styrekandidatenes tanker om virksomheten Arne Kløve Alder: 56 år Yrke: Tannlege Erlend Laberget Alder: 31 år Yrke: Tømrer Jeg er opptatt av at småbarnsfamiliene skal trives i forsamlingen. Ønsker at vi har et godt tilbud til barna. Har et ønske om god kontakt på tvers av generasjonene. Jeg er opptatt av Barn- og familiearbeid. Mere type forkynnelse som taler inn i våre liv. At vi må se på "nabo'n" som like aktuell misjonsmark som resten av verden. BetaniaPosten 01/ side 3

4 Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger Salme 103,2. Et tilbakeblikk på virksomheten i 2013 er en påminnelse om noen av Herrens velgjerninger mot oss. Møter Søndag formiddag er forsamlingens hovedsamling med forkynnelsen av Guds Ord. I tillegg til forsamlingsleder, har fem talere deltatt på to eller flere møter. 15 talere har deltatt på ett møte hver. Styret vektlegger både kontinuitet i forkynnelsen og betydningen av gjestetalere. Formiddagstreffene, som er én gang i måneden, har hatt en økning i oppslutning. Ungdomsforeningen, som har ansvar for lørdagsmøtene, vektlegger både bibelundervisning og mer utadrettet forkynnelse. Rolf Lavik deltok på møteserien i februar, som BUF hadde ansvar for. Den tradisjonelle møteuken i oktober ble denne gangen til ett misjonsmøte torsdag kveld der Mette Goa Hugdal og Hjalmar Hugdal deltok, og møter lørdag og søndag med Tre av de som ble døpt i 2013 har ikke norsk-etnisk bakgrunn fokus på arbeid blant innvandrere ved Hanna Selstø Hatlehol og Oddvar Hatlehol Mange uttrykker takknemlighet for den åndelige føde de får gjennom samlingene om Guds Ord. Oppslutningen viser også en økning fra To temakvelder ble arrangert også dette året. Det er besluttet å legge ned disse samlingene fra Styret takker gruppen som har hatt ansvar for temakveldene siden starten i 2006 Dåp Fire barn og voksne ble dette året døpt i Betania. Tre av disse har ikke norsk-etnisk bakgrunn. Vi kjenner på glede og takknemlighet over at forsamlingen nå har medlemmer fra flere folkegrupper. Sjelevinnerarbeid og smågrupper Styret satte i høstsemesteret fokus på smågruppenes betydning i sjelevinnerarbeidet. Formann og forsamlingsleder besøkte foreningene. Følgende tre spørsmål var utgangspunkt for samtalen: Hvordan er gruppen med i sjelevinnerarbeid? Er gruppen åpen for nye medlemmer, både kristne og ikkekristne? BetaniaPosten 01/ side 4 Kan noen i gruppen tenke seg å starte en ny gruppe dersom det blir behov for det? Foreningen Nikodemus ble lagt ned fordi de fleste medlemmene flyttet fra byen. De to gjenværende medlemmene har gått inn i eksisterende forening. Arbeid blant innvandrere Enkelte i forsamlingen har kjent på et spesielt ansvar for å nå innvandrerne med evangeliet. Etter samtale med og støtte fra styret, ble det tatt initiativ til Bli-kjent-treff annenhver torsdag i høstsemesteret. Mellom 10 og 20 har deltatt på disse samlingene, der en i tillegg til å spise, deler liv og tro. En kort presentasjon av den kristne tro danner utgangspunkt for samtale og refleksjon. Det ble også arrangert seminar om hvordan vi som kristne kan møte innvandrere. Hanna og Oddvar Hatlehol, som har lang erfaring i dette arbeidet, deltok. Sang og musikk Påsken i ord og toner, Syng med oss og Vi synger julen inn er samlinger som flere gav gode tilbakemeldinger på. Jentegruppen Sela hadde også vårkonsert som samlet mye folk og opplevdes berikende.

5 Navnemerker er viktig på søndagsskolen Barna Vi gleder oss over at småbarnsforeldre har tatt ansvar for Lillesøndag (aldersgruppe 0-4). Som støttespillere har de fått med noen voksne. De samles med søndagsskolen i første del og går til sin samling når andakten begynner. Vi ser også en økning i antall barn på søndagsskolen, selv om vi fortsatt registrerer en ustabilitet i fremmøte. Dette er noe foreldrene utfordres på. Styret har også i samarbeid med småbarnsforeldrene prøvd å legge de ytre forhold til rette for at rom, utstyr og leker skal være så funksjonelle som mulig for denne målgruppen. Styret har også gjort vedtak om at fra 2014 skal storfamiliemøtene på søndag begynne kl 1630 og avslutte med et kveldsmåltid. Vi tror at dette er tiltak som vil styrke småbarnsfamilienes trivsel og tilhørighet i forsamlingen. Spiren barnehage Spiren barnehage feiret 40-årsjubileum. Flere fra forsamlingen deltok på markeringen. Den ble også markert i forsamlingen ved at styrer i barnehagen Tove Aune Eskelund deltok på et søndagsmøte og kollekten denne dagen ble forsamlingens jubileumsgave til barnehagen. Styret har gjort vedtak om at alle 6 -åringer som slutter ved Spiren får et gratis årsabonnement på Superblink. Spirenkoret deltok på høsttakkefesten. Besøk Nærmere 50 studenter og lærere ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole besøkte Betania siste helgen i september. Møtene og privat innkvartering ble til velsignelse for både vertskap og gjester. Norea Mediemisjon deltok på møtene oktober. Betania-bygget Årsmøtet ga styret fullmakt til å gjennomføre prioriterte utbedringer så rimelig og så snart som mulig. En prosjektgruppe gikk gjennom lokalet og la fram forslag og kostnadsoverslag for utbedringer. Anretning i 1. etasje er nå bygd om til et komplett kjøkken. I 2014 vil kjøkken i kjelleretasje renoveres. Det vil bli Arrangementet Vi synger julen inn samlet også i 2013 fullt hus i Betania Fortsettelse side 6 BetaniaPosten 01/ side 5

6 Årsmelding for Betania Misjonsforsamling 2013 (forts. fra side 5) 17. mai-fest i Betania sal og lillesal. Støydempende plater vil bli montert i taket i kjellerstuen. Videre vil det bli satt opp sykkelstativ. Det er allerede lagt ned en stor dugnadsinnsats. Denne vil fortsette til prosjektene er fullført. Styret vil takke den enkelte for tjenestevillighet. Det er montert varmepumpe i kjellerstuen. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ser på muligheter for nyetablering. Misjon Familien Marianne og Steinar Hole er utsendinger i Øst-Asia. Silje Ødegård kom i sommer heim etter sju års tjeneste i Mongolia. Familien Hege og Jan Dalhaug kom på slutten av året tilbake til Norge etter mange års tjeneste i Øst-Asia. Familien Silja og Dag Ottar Kiplesund er i Etiopia. Vi er takknemlig for at vi som forsamlingen kan være med å ta et spesielt bønne- og giveransvar for utsendingene. Flere fra forsamlingen har også dette året deltatt aktivt på Gjenbruksbutikkene på Saupstad og Orkdal. Midlene som samles inn er et betydelig tilskudd i misjonens gaveinntekter. Økonomi Regnskapet for 2013 er ikke avsluttet når årsmeldingen skrives. Styret kjenner på stor takknemlighet for det som den enkelte har gitt i gaver til misjonsarbeidet. Misjonsforsamlingen har også mottatt øremerkede gaver som skal brukes til barne- og ungdomsarbeidet, renovering av lokalet og arbeidet ellers i forsamlingen. Til sammen utgjør disse beløpene kr Ansatte Tarjei Løvik, ansatt av NLM Region-Midt-Norge, har hatt ansvar for arbeidet i Ungdomsforeningen. Han hadde fra februar til september redusert stilling (60 %). Han begynte 1. september i stillingen som leder i regionen for NLM-Ung. Styret takker Tarjei for det gode arbeidet han har utført i forsamlingen og særlig i Ungdomsforeningen. Ewa og Kenth Björklund er vaktmester. Johannes Selstø er forsamlingsleder i 100 prosent stilling. Heimlov Dagrun Johanna Rømen døde 27.februar 98 år gammel. Odd Martin Kleven døde 28.oktober 85 år gammel Vi lyser fred over deres minne. BetaniaPosten 01/ side 6 Styret Har hatt 9 møter og behandlet 97 saker. Det har vært et fellesmøte med styret i Ungdomsforeningen. Representant fra styret i ungdomsforeningen har anledning å delta på alle Misjonsforsamlingens styremøter. Takk Styret vil takke den enkelte for fellesskap og den tjeneste de har utført. Sammen takker vi Gud for hans nåde og kall til å tjene ham. Sigurd Veie (formann), Arne Kløve (nestformann), Hildegunn Kiplesund, Knut Ståle Nygård, Anne Mette Gunnes Waterloo, Johannes Selstø (forsamlingsleder)

7 Februar Søndag :00 Søndagsmøte. Johannes Selstø. Barnedåp. Møteleder (ML): Liv Nordtug. Lillesøndag/ Søndagsskole/Juniorgruppe (L/S/J). Møteverter (MV): Sennepskornet. Mandag :00 Sela. Lørdag :30 Betania Ung. Tema: Ærlig talt del 2 - Sex og singelliv. Maria Celine Kolberg Lundeby. Søndag :00 Søndagsmøte. Tema: Diakoni del 2. Mette G Hugdal. ML: Arne Rynning. L/S/J. MV: Gideon. Mandag :00 Sela. Tirsdag :30 Formiddagstreff. Aud og Frits Rudolfsen. Torsdag :00 Bli-kjent-treff. Torsdag :00 Cantaremos. Misjonsland: Mongolia Mars Lørdag 1. 16:30 Vårbasar. Johannes Selstø. Søndag 2. 11:00 Søndagsmøte med nattverd. Johannes Selstø. ML: Liv Nordtug. L/S/J. MV: Parateke. Søndag 2. 17:00 KIA: Fastelavensfest. Mandag 3. 18:00 Sela. Tirsdag 4. 18:00 Strikkekafé. Torsdag 6. 19:00 Betania Misjonsforsamling - Årsmøte (medlemsmøte). Johannes Selstø Betania Ung. Ski-weekend. Lørdag 8. M-4 Kurs. Søndag 9. 11:00 Søndagsmøte. Asbjørn Kvalbein. M-4 deltar. L/S/J. ML: Johannes Selstø. MV: Selam. Mandag :00 Sela. Onsdag :00 Møteserie. Nils Kåre Strøm og Stig Skarstein. Torsdag :00 Bli-kjent-treff. Tor lør 15. Møter hver kveld kl 19:00. Nils Kåre Strøm og Stig Skarstein. Søndag :30 Storfamiliemøte. Nils Kåre Strøm og Stig Skarstein. MV: Fremsyn. Mandag :00 Sela. Tir lør 22. Møter hver kveld kl 19:00. Nils Kåre Strøm og Stig Skarstein. Søndag :00 Søndagsmøte. Nils Kåre Strøm og Stig Skarstein. Kor fra Rødde. L/S/J. MV: Sarepta. Tirsdag :30 Formiddagstreff. Kjell Arne Falla fra Frelsesarmeen. Torsdag :00 Bli-kjent-treff. Torsdag :30 Cantaremos. Lørdag 29. Cantaremos. Lørdag :30 Betania Ung. Lovsangsmøte. Søndag :00 Søndagsmøte. Tema: Diakoni del 3. Mette G Hugdal. L/S/J. ML: Anne Mette G Waterloo. MV: Godt Håp. Søndag :00 Konsert med Cantaremos. Mandag :00 Sela. Misjonsland: Japan April Mandag 1. 18:00 Strikkekafé. Lørdag 5. 19:30 Betania Ung. Johannes Selstø. Søndag 6. 11:00 Søndagsmøte med nattverd. Johannes Selstø. L/S/J. ML: Arne Rynning. MV: Sennepskornet. Søndag 6. 18:00 Påsken i ord og toner. ML: Svein Hyldmo. Betel Brass. Harmonium. Mandag 7. 18:00 Sela. Torsdag :00 Bli-kjent-treff. Torsdag :00 Cantaremos. Søndag :00 Søndagsmøte. Johannes Selstø. ML:Liv Nordtug. MV: Gideon. Misjonsland: Sentral-Asia Det tas forbehold om endringer i programmet. Se annonse i Adresseavisen lørdager og Betania Misjonsforsamlings nettside BetaniaPosten 05/ side 7

8 Norea Trondheim sender hver søndag kl og kl et redigert opptak fra søndagsmøtet i Betania uken før. Frekvens: På Norea Trondheim sin hjemmeside finner du programoversikt over Norea sine sendinger. Alle taler på lørdag- og søndagsmøtene er også tilgjengelig på Betania sin hjemmeside Styrekandidatenes tanker om virksomheten Redaksjon Johannes Selstø (ansv.) Kjell Ivar Ødegård Grafisk formgiving Kjell Ivar Ødegård Ekspedisjon Solrun og Reidar Karlsen Ta kontakt med forsamlingslederen om bladet ønskes tilsendt. Frivillig kontingent betales til konto Betania Misjonsforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Kontor: Ole L Kolstads veg HEIMDAL Tlf Forsamlingsleder: Johannes Selstø Tlf Mob BU-leder: Tarjei Løvik Tlf Mob Formann: Sigurd Veie Mobil Betania forsamlingslokale Griffenfelds gt 2, 7012 Trondheim Inngang fra Erling Skakkes gt vest for Kalvskinnsgata Vaktmester: Ewa og Kenth Björklund Telefon Betania Ungdomsforening Leder: Harald Valderhaug Mobil Betania Misjonsforsamling på web: Ingebrigt Meisingset Alder: 32 år Yrke: Fysioterapeut, stipendiat Jeg ønsker at Betania skal være en forsamling med livsnær og Jesusfokusert forkynnelse. Jeg ønsker at Betania skal være et inkluderende fellesskap og håper at vi kan fortsette med satsingen på unge voksne og småbarnsfamiliene. Anders Samuel Nordli Alder: 26 år Yrke: Stipendiat matematikk Når vi samles til søndagsmøte samles vi for å høre Guds Ord, for å be sammen, for å lovsynge, og for å feire nattverd. At Guds Ord skal ha en helt sentral plass på søndagsmøtene, både i form av lov og evangelium, er noe jeg er opptatt av. Liv Melland Nordtug Alder: 59 år Yrke: Jordmor/avdelingsleder Har ikkje store ambisjonar, men ynskjer vere ein del,av fellesskapet og at Jesus blir ein naturleg del av kvardagen for ung og gammel. Grete Snildalsli Alder: 51 år Yrke: Drosjesjåfør Jeg har gått i Betania siden Ønsker en Jesusfokusert forsamling der det er plass for alle aldre. Erlend Laberget og Arne Kløve er presentert på side 3. BetaniaPosten 01/ side 8

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten.

Vi begynner årsmøtet med sang og andakt ved Christian Frøystad. Deretter blir det måltidsfellesskap før vi går over på sakslisten. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BETANIA MISJONSFORSAMLING TORSDAG 5. MARS KL 19.00 Styret i Betania Misjonsforsamling kaller herved inn til årsmøte torsdag 5. mars kl 19.00 i Betania. Stemmeberettiget på årsmøtet

Detaljer

Betania Misjonsforsamling - www.betania-trondheim.no. Nr 1 Trondheim, februar 2012 20. årgang

Betania Misjonsforsamling - www.betania-trondheim.no. Nr 1 Trondheim, februar 2012 20. årgang Nr 1 Trondheim, februar 2012 20. årgang Lørdag 14. januar var det tillyst dugnad for å legge mer isolasjon over himlingen på storsalen i Betania. Mer enn 10 personer, kvinner og menn, fra de unge og vakre

Detaljer

Vi ønsker alle lesere velsignet julehøytid!

Vi ønsker alle lesere velsignet julehøytid! Nr 5 Trondheim, desember 2013 21. årgang Arbeidet med å gjøre om anretningen i første etasje til et fullverdig kjøkken, er godt i gang. Emil Alfer og Reidar Karlsen har jobbet jamt og trutt de siste tre-fire

Detaljer

Husk regionårsmøtet i Fjellhallen på Stjørdal 9.-10. juni!

Husk regionårsmøtet i Fjellhallen på Stjørdal 9.-10. juni! Nr 2 Trondheim, april 2012 20. årgang Foto: Turid Agøy Onsdag 11. april var 40 50 personer samlet i kjellerstua i Betania til et felles måltid. Det var et fargerikt fellesskap med representanter fra flere

Detaljer

BetaniaPosten ønsker alle lesere velsignet julehøytid!

BetaniaPosten ønsker alle lesere velsignet julehøytid! Nr 5 Trondheim, desember 2010 18. årgang Søndag 5. desember hadde KIA (Kristen Interkulturelt Arbeid) tradisjonen tro adventfest i Betania. Juleevangeliet ble lest på syv forskjellige språk. Det var flott

Detaljer

Velkommen til påskens møter i Betania - program side 7

Velkommen til påskens møter i Betania - program side 7 Nr 2 Trondheim, april 2011 19. årgang Prosjektet Styrking av barns rettigheter i Mongolia (Strengthening Children's Rights Project - SCR) har som hovedmål å fremme barns rettigheter og forbedre livssituasjonen

Detaljer

Høstbasar i Betania 10. november - Einar Strøm og Sanctus

Høstbasar i Betania 10. november - Einar Strøm og Sanctus Nr 4 Trondheim, september 2012 20. årgang Jorunn Vårvik kjem frå Randaberg og er 19 år. Ho har akkurat flytta til Trondheim og har starta på første året på bygningsingeniørstudiet på NTNU. Ho har tidlegare

Detaljer

Samlingsfest i Betania søndag 25. august kl 17.00

Samlingsfest i Betania søndag 25. august kl 17.00 Nr 3 Trondheim, juni 2013 21. årgang Glede og takknemlighet preget nasjonalfesten i Betania. Regionleder Olav Vestbøstad minnet om at vi ikke må glemme Herrens velgjerninger mot oss. Velstand kan lett

Detaljer

Høstbasar i Betania lørdag 12. november kl 11.30 - info side 8

Høstbasar i Betania lørdag 12. november kl 11.30 - info side 8 Nr 4 Trondheim, september 2011 19. årgang Ingemar Eklöv beretter om Jesu siste fem dager med utgangspunkt i en stor modell av Jerusalem på Jesu tid. Foto: Reidar Karlsen Helga 10.-11. september dro en

Detaljer

RegIon MidT-NoRgE. NYTT FRA REgioN MidT-NoRgE. sommermøter det holdes møter og stevner mange steder i regionen i sommer.

RegIon MidT-NoRgE. NYTT FRA REgioN MidT-NoRgE. sommermøter det holdes møter og stevner mange steder i regionen i sommer. RegIon MidT-NoRgE 28. JUni 123. ÅRgAng 12 2013 Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Kol 2,14 for å nå nye folkegrupper,

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6

Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3. Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 1 Innholdsfortegnelse: Program årsmøte NLM Region Midt-Norge 2014, s. 3 Sakliste Regionårsmøte 2014, s. 5 Sak 4: Årsmelding 2013 NLM Region Midt-Norge, s. 6 Sak 5: Årsmelding 2013 Barne- og ungdomsrådet

Detaljer

Satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

Satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Midt-Norge 19. april 123. Årgang 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. Jes 40,31 Satser på 10

Detaljer

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge

Høstgaven til Japan. Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge Region Midt-Norge 13. september 123. Årgang 16 2013 Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Rom 12,10 Høstgaven til Japan Foto: Torgeir Hauge Nytt fra Region Midt-Norge

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Flytter vestover REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE

Flytter vestover REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE REGION MIDT-NORGE 11. SEPTEMBER 125. ÅRGANG 16 2015 Salige er dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld, for Guds Ånd, herlighetens Ånd, hviler over dere. 1 Pet 4,14 Flytter vestover Denne høsten

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Regionkonferansen 2014. En ny skapning

Regionkonferansen 2014. En ny skapning Regionkonferansen 2014 En ny skapning Sulitjelma 30.5.-1.6. 2014 0 Innhold Velkommen 2 Program 3-4 Sakliste 5 Årsmelding NLM Region Nord 2013 7 Årsmelding Barne- og Ungdomsrådet (BUR) 2013 15 Regnskap

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

Mars 2013. Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 3 Årgang 87. Motbakker med/uten ski (s 28) VoX på tur (s 2)

Mars 2013. Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 3 Årgang 87. Motbakker med/uten ski (s 28) VoX på tur (s 2) Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Mars 2013 Nr 3 Årgang 87 Menighetens årsmelding 2012 (s 4 23) Motbakker med/uten ski (s 28) VoX på tur (s 2) VOX til Hovden Tekst

Detaljer

Flere misjonærer REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE

Flere misjonærer REGION MIDT-NORGE NYTT FRA REGION MIDT-NORGE REGION MIDT-NORGE 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik

PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN. Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! Metodistkirken i Larvik NR. 1 2015, ÅRGANG 82 SMART- Metodistkirken i Larvik PRO- GRAM BLAD LIVET I KIRKEN Sannhet Misjon Adorasjon Relasjon Tjeneste V E R D I E R INFO TRO VELKOMMEN TIL METODISTKIRKEN! 1 EN LOVSYNGENDE MENIGHET

Detaljer

Synger om håp REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Siste nytt fra Peru Familien Bjørsvik forteller om både CYCAS-kurs og pastorkurs.

Synger om håp REGION NORD NYTT FRA REGION NORD. Siste nytt fra Peru Familien Bjørsvik forteller om både CYCAS-kurs og pastorkurs. REGION NORD 17. APRil 125. ÅRgAng 07 2015 Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans folk og den flokken han gjeter. Salme 100,3 Kongshaug Musikkgymnas fremfører en innholdsrik konsert

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00 MISJONSHUSET NLM HAUGESUND INNKALLING TIL ÅRSMØTE SØNDAG 16.03.2014 KL 17.00 PROGRAM: Kort møte med andakt av forsamlingsleder Georg Mork Enkel bevertning SAKLISTE: 1. Valg av ordstyrer og referent. Styrets

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Vedlegg til Misjonssalen Oslo sitt årsmøte 19. april 2015. «Vi ønsker å se mennesker forvandlet ved Guds kraft»

ÅRSMELDING 2014. Vedlegg til Misjonssalen Oslo sitt årsmøte 19. april 2015. «Vi ønsker å se mennesker forvandlet ved Guds kraft» ÅRSMELDING 2014 Rapporter fra: Styret Musikk Teknikk Tolketjenesten Forbønn - MUF UT Misjonsprosjektgruppa - MUF-Quiz Møtekoordinatorer/møteledere LIFE/Husfelleskap MUF Media Vedlegg til Misjonssalen Oslo

Detaljer

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9

Nytt prosjekt i Tana-området i Kenya vil gi vann til mellom 150 og 200 familier. se side 8 Og 9 Region Nord 25. oktober 123. ÅrGAnG 19 2013 Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå vår skyld under fot. Du skal kaste alle våre synder ned i havets dyp. Mi 7, 19 Nytt prosjekt i Tana-området

Detaljer

Bibelen handler også mye om forventning. Her knyttes forventningen i stor grad til en person, ikke følelser eller prestasjoner!

Bibelen handler også mye om forventning. Her knyttes forventningen i stor grad til en person, ikke følelser eller prestasjoner! Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Øst/Oppland Bibelen handler også mye om forventning. Her knyttes forventningen i stor grad til en person, ikke følelser eller prestasjoner! 2

Detaljer