Kvalitetssikring av feideforvaltningen. Senter for IKT i Utdanningen 24.April 2013 Harald Torbjørnsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssikring av feideforvaltningen. Senter for IKT i Utdanningen 24.April 2013 Harald Torbjørnsen"

Transkript

1

2 Kvalitetssikring av feideforvaltningen Senter for IKT i Utdanningen 24.April 2013 Harald Torbjørnsen

3 3 Hva er målet?

4 Hva må ligge til grunn? Stabil drift Kompetanse til å bruke Kompetanse på pedagogisk bruk av IKT Smart læring bruke for å lære Profesjonalisering av IKT i skolen 4

5 Løsning Drift FITS inspirert av ITIL, men mer konkret og tilpasset skoledrift SLA - både internt og eksternt Dokumentasjonsserver(e) Skole Følge opp feiderammeverket Rutinebeskrivelsene Feideberettiget etablert i organisasjonen Systematisk brukeropplæring Bestiller kompetanse Lederkompetanse Lærerkompetanse Risikovurdere IKT-løsninger og rutiner for persondata

6 Feide = Identitetsforvaltning Feide krever og forutsetter robust forvaltningsregime Feide er en naturlig del av kommunens digitale identitetsstyring. 6

7 Forvaltning av Feide Nasjonalt Senter for IKT Godkjenning Utvikling Moria Lokalt Kommuner og fylker BAS Tjenester Feideberettiget Tjenester Innhold 7

8 Feideforvaltning Vedlikehold og utvikling Oppfølging av SAS- rutiner Kompetanse på muligheter med lokalt BAS Kompetanse på feilsøking

9 Feideforvaltning Tilrettelegging og organisering Lenking av Feideressurser Avklarte ansvarsforhold mellom feideberettigede og resten av organisasjonen Rutiner for bestilling Forankring i skoleledelsen

10 Feideforvaltning Informasjon og kommunikasjon Skoleledere Merkantilt ansatte Lærere Elever Foreldre IKT- drift

11 Feideforvaltning, risikovurderinger, rutiner og dokumentasjon Gjør skolen bedre rustet til å utnytte IKT i hverdagen! Er svært viktig for kvaliteten på utbytte av IKT i skolen. 1 1

12 Risikovurdering fremste virkemiddel for kontroll Jevnlige risikovurdering av skolens IKT-løsninger og bruken av disse. Fører til høy kvalitet på rutiner, drift og dokumentasjon Viktigere enn noe gang. Skytjenester, portaler, LMSer osv.

13 Personopplysninger skal sikres mot: Brudd på konfidensialiteten At ikke uvedkommende for tilgang på opplysninger Brudd på integriteten At personopplysninger ikke endres eller slettes av uvedkommende Brudd på tilgjengeligheten At personopplysninger til er tilgjengelige for personer som har rettmessig behov for tilgang 1 3

14 Personopplysninger i skolen All informasjon og alle vurderinger som kan knyttes til en person som vi kjenner navnet på eller som vi kan identihisere på andre måter veileder for personopplysninger i skolen Eksempler: navn, adresse, alder, telefonnummer og fødselsnummer er eksempler på personopplysninger. elevenes karakterer, fravær, anmerkninger, faglig progresjon, spesielle undervisningsbehov, atferdsmønstre og sosiale ferdigheter opplysninger om innlevering av og innholdet i elevarbeider, besvarelser på prøver og eksamener, e- postkommunikasjon og innholdet i andre former for elektroniske meldinger. 1 4

15 Personopplysninger i skolen Lovverket skiller mellom sensitive og alminnelige personopplysninger. Sensitive personopplysninger informasjon om helse og helserelaterte forhold; om etnisk eller rasemessig bakgrunn; om politisk, religiøs eller livssynsmessig oppfatning; om seksuell legning; om strafferettslige forhold og om fagforeningsmedlemskap. Strenge krav til sikring Alle andre typer personopplysninger regnes som alminnelige. Skal sikres tilfredsstillende 1 5 Skoleeier er ansvarlig for personvernet!

16 Hva med skytjenester? Skoleeier er ansvarlig for all elektronisk bruk av personopplysninger i grunnopplæringen Ansvaret gjelder også når skoleeiere benytter seg av skytjenester Skoleeier pålegges å følge visse regler: Personopplysningsloven 13 Personopplysningsloven 15 Personopplysningsforskriften kapittel to

17 Eksempler på skytjenester

18 Lovgivningen Skoleeier er rettslig forpliktet til å gjennomføre risikovurderinger. Personopplysningsloven 13 Personopplysningsforskriften, kapittell 2 Innebærer å forvisse seg om at personopplysningene til elever, ansatte, foreldre og andre er tilfredsstillende sikret 1 8

19 Risikovurderingens 3 hovedfaser 1. Forberedelse 2. Gjennomføring 3. Oppsummering og etterarbeid 1 9

20 Del 1: Forberedelse Utarbeide prosjektbeskrivelse Hensikt Omfang i timer Ressursbehov Periode 2 0 Forankre prosjektet Avgjørende for resultatet! Viktig med involvering av alle ledd i organisasjonen Medspillere framfor motstandere Lokale retningslinjer

21 Del 2: Gjennomføring Risikovurderingsmøter kan deles i 6 faser: 1. Innledning beskrivelse av hva risikovurdering er (ca.15 min.) 2. Deltakerne presenterer seg anledning til å stille spørsmål (ca. 15 min.) 3. Gjennomgang av risikoområdet og eksempelhendelsene i dokumentet (ca. 30 min.) 4. Deltakerne skriver ned uønskede hendelser de har erfart, hørt om eller tenkt på (ca. 20 min.) 5. Diskutere, identifisere og notere uønskede hendelser (ca. 75 min.) 6. Risikovurderingen: deltakerne angir sannsynlighets- og konsekvensverdi for hver uønsket hendelse (ca. 15 min.) 2 1

22 Del 3: Oppsummering og etterarbeid Formidle konklusjoner og anbefalinger Finn din løsning Viktig at rektor, skoleeier/oppdragsgiver får rapporten Skoleeier prioriterer tiltak. Rutiner endres Dokumentasjon forbedres Løsninger forbedres 2 2

23 Databehandleravtaler Inngås mellom skoleeier og tjenesten Skoleeiers kontroll med tjenesten Viktige punkter i avtalen: 1. Avklare hva tjenesten kan bruke personopplysningene til 2. Avklare om tjenesten kan overføre personopplysninger til underleverandører eller andre samarbeidsparter 3. Kreve at tjenesten iverksetter nødvendige tiltak for å sikre personopplysninger godt nok, jf pol. 13

24 Hva så da??? Risikovurderinger må gjentas jevnlig Gjennomgang av tidligere identihiserte hendelser Eventuelt Hjerne dem fra listene IdentiHisere nye hendelser og vurdere dem Tidligere sikringstiltak gjennomgås for å vurdere effekten Kontinuerlig forbedringsprosess! 2 4

25 Feideforvaltning, risikovurderinger, rutiner og dokumentasjon Gjør skolen bedre rustet til å utnytte IKT i hverdagen! Er svært viktig for kvaliteten på utbytte av IKT i skolen. 2 5

26 Mer info på:

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

ABC i personvern for skoler og skoleeiere. En kort innføring i personopplysningsloven med forskrift

ABC i personvern for skoler og skoleeiere. En kort innføring i personopplysningsloven med forskrift ABC i personvern for skoler og skoleeiere En kort innføring i personopplysningsloven med forskrift veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under

Detaljer

Skytjenester i skolen

Skytjenester i skolen Skytjenester i skolen NKUL 2012 Tommy Tranvik og Harald Torbjørnsen Agenda 1. Skytjenester fordeler og ulemper 2. Rettslige reguleringer personopplysningsloven med forskrift 3. Praktiske eksempel fra skolesektoren

Detaljer

PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkesrevisjon Parkgt. 64 2325 Hamar tlf. 62 54 47 21 Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forvaltningsrevisjonsprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VIRKE. 12. mars 2015

VIRKE. 12. mars 2015 VIRKE 12. mars 2015 Agenda Internkontroll etter personopplysningsloven Typiske utfordringer i reiselivsbransjen Informasjonssikkerhet et ledelsesansvar Dokumentasjonskravet Kartlegge behandlingene Plikter

Detaljer

Informasjonssikkerhet i barnehagen En veileder i håndtering av personopplysninger og viktig informasjon

Informasjonssikkerhet i barnehagen En veileder i håndtering av personopplysninger og viktig informasjon Informasjonssikkerhet i barnehagen En veileder i håndtering av personopplysninger og viktig informasjon Informasjonssikkerhet i barnehagen En veileder i håndtering av personopplysninger og viktig informasjon

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 13/00939 Dato for kontroll: 05.11.2013 Foreløpig rapport: 26.02.2014 Endelig rapport: 11.07.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Elverum kommune, Elverum ungdomsskole Sted: Elverum

Detaljer

Foranalyse - IKT-sikkerhet og drift i Hedmark fylkeskommune

Foranalyse - IKT-sikkerhet og drift i Hedmark fylkeskommune Foranalyse 2014 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse - IKT-sikkerhet og drift i Hedmark fylkeskommune Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62

Detaljer

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00139 Dato for kontroll: 18.03.2014 Foreløpig rapport: 22.04.2014 Endelig rapport: 14.07.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Kongsberg kommune, Skrim ungdomsskole Sted: Kongsberg

Detaljer

Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune

Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/858/09/5428 09/00171-8 /ABE 30. juni 2009 Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune Det vises til Datatilsynets

Detaljer

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema

11 Inn på tunet. KSL-standard. Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema KSL-standard Versjon 1 Oktober 2010 Bokmål Sjekkliste og veileder Egenrevisjonsskjema 11 Inn på tunet Generelle HMS-krav garden Generelle HMS-krav aktivitetene Kvalitet i tilbudet Skal oppbevares på garden

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Innhold Versjonshåndtering... 3 Innledning... 3 Kort om IKT Follo... 4 Bakgrunn og oppbygging... 4 Satsningsområder i strategiperioden... 5 Tverrgående satsningsområder...

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

KVALITETSIKRINGSSYSTEM. for ETIKK OG PERSONVERN

KVALITETSIKRINGSSYSTEM. for ETIKK OG PERSONVERN KVALITETSIKRINGSSYSTEM for ETIKK OG PERSONVERN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 1.1 Hvilke instanser regulerer forskningen ved UiN?... 1 1.1.1 Personvernombudet for forskning Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00137 Dato for kontroll: 12.03.2014 Foreløpig rapport: 02.07.2014 Endelig rapport: 05.11.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Vestfold fylkeskommune, Sandefjord videregående skole

Detaljer

Sammendrag... 3 1. Innledning... 4. 1.1 Formål og problemstillinger... 4 1.2 Avgrensning og metode... 4. 2. Revisjonskriterier...

Sammendrag... 3 1. Innledning... 4. 1.1 Formål og problemstillinger... 4 1.2 Avgrensning og metode... 4. 2. Revisjonskriterier... Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1 Formål og problemstillinger... 4 1.2 Avgrensning og metode... 4 2. Revisjonskriterier... 5 2.1 Informasjonssikkerhet... 5 2.2 Ledelsens ansvar...

Detaljer

Foreløpig kontrollrapport

Foreløpig kontrollrapport Saksnummer: 14/00119 Dato for kontroll: 24.02.2014 Foreløpig rapport: 11.04.2014 Endelig rapport: 07.08.2014 Foreløpig kontrollrapport Kontrollobjekt: Norlandiabarnehagene, Myrertoppen barnehage Sted:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilpasset opplæring FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilpasset opplæring Halden kommune 13.4.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5 4 REVISJONSKRITERIER...6

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

IKT-sikkerhet og personvern

IKT-sikkerhet og personvern Forvaltningsrevisjonsprosjekt IKT-sikkerhet og personvern Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker 2 Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 2012 Forord Forord Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Rapport om innføring av Feide i fem kommuner i Hedmark

Rapport om innføring av Feide i fem kommuner i Hedmark Rapport om innføring av Feide i fem kommuner i Hedmark Stor-Elvdal Åmot Trysil Engerdal Våler i Solør Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 2. Hensikt... 2 3. Målsetting... 2 4. Om kommunene... 3 5. Forankring...

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/00937 Dato for kontroll: 17.10.2013 Foreløpig rapport: 13.01.2014 Endelig rapport: 13.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Randaberg kommune, Harestad skole Sted: Randaberg Utarbeidet

Detaljer

Datavask og rutiner beste praksis

Datavask og rutiner beste praksis temahefte Datavask og rutiner beste praksis Innhold Om UNINETT ABC...4 Om dette heftet...4 INNLEDNING...5 1 Om identitetsforvaltning...5 2 Krav til skoleeiere...5 2.1 Norsk lovgivning...5 2.2 Generelle

Detaljer