WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon. A-Post. Versjon 4.2.3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon. A-Post. Versjon 4.2.3"

Transkript

1 WebSak Fokus Brukerdokumentasjon A-Post Versjon November 2015

2 Vilkår for bruk av dokumentet Uautorisert reproduksjon, redigering, publisering og salg av dette dokumentet er ikke tillatt. Dette dokumentet kan ikke kopieres/og eller distribueres til andre enn internt ansatte i din organisasjon. Det kan heller ikke reproduseres i noen form, uten skriftlig samtykke fra ACOS AS. Dokumentet må ikke under noen omstendigheter publiseres offentlig på internett. Dokumentet kan kun distribueres videre elektronisk via lukket intranett eller andre løsninger som sikrer at dokumentet kun er tilgjengelig for organisasjonens ansatte. Ref. 15/3863 Copyright ACOS AS Side 2

3 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon Lage ny A-post... 6 Opprette A-post... 6 Endre dokumenttype Endre sak Velg tekstmal Sette tilgang (skjermingskode) Tekstformatering Velg mottaker/kopimottaker fra adressebok Legg ved fil i A-posten Signatur Søk etter sak Avsender («Fra») Mottakere Hovedmottakere («Til») Kopimottakere («Kopi») Ekspederingskanal Tittel på A-post A-postkroppen Hurtigtaster som kan brukes i A-post Kurver Sende A-post Svare på A-post Redigere A-post Flytte A-post til annen sak Hoveddokument i andre filformat PDF som hoveddokument Andre filtyper som hoveddokument Side 3

4 7 Tekstmaler til A-post Ny A-postmal Legg inn WebSak-felt i malen (bokmerker) Registrere tekstmalen Side 4

5 1 Introduksjon A-post er en forenklet måte å lage en ny journalpost. Grensesnittet ligner litt på en e-post, og den er i utgangspunktet ment kun for sending på e-post (hvis ønskelig kan man navigere inn i Fokus og velge å ekspedere den herfra. Da kan man endre ekspederingstype hvis man ønsker, som på en vanlig journalpost). I bakgrunnen er A-post en vanlig journalpost med kategori A og vil i arkivet bli behandlet på lik måte som alle andre journalposter av samme type. De samme feltene kan skjermes, vedlegg kan opprettes, dokumenttype kan endres etc., akkurat som i Fokus forøvrig. Side 5

6 2 Lage ny A-post Opprette A-post A-post er tilgjengelig fra MS Outlook og WebSak Fokus. MS Outlook I MS Outlook finner du ikon for ny A-post helt til venstre på båndet (ribbon). Merk! Standard journalposttype er definert i systemparameter «sys_apost_default_doktype». WebSak Fokus Det er flere måter å opprette en ny A-post på i WebSak Fokus: 1. Åpne aktuell saksmappe (ev. opprett ny saksmappe). På Journalposter-fanen klikker du på nedtrekkslisten til knappen Legg til.., og velger blant de tilgjengelige dokumenttypene. Side 6

7 2. Høyreklikk på den aktuelle saksmappen i arbeidsbordet, velg Ny, Dokument og velg så type dokument fra menylisten: 3. Stå i hovedvisningen for sak, høyreklikk på Saksikon eller tittel, velg Ny, Dokument og så type dokument fra menylisten: Side 7

8 4. Marker aktuell saksmappe, klikk i Outlook bånd/ribbon på Nytt dokument og velg ønsket type dokument fra menylisten: Merk! Hvis man bruker WebSak Fokus for første gang, og ikke har vært innom en sak før man klikker på A-post knappen, vil man få melding om dette. Man må da tilbake i hovedbildet, velge eller opprette en sak, for så å starte A-post på nytt. Side 8

9 Man vil da få opp A-postbildet: Du kan lagre A-posten ved å bruke hurtigtasten Crtl+S eller ved å bruke lagreknappen: Side 9

10 Endre dokumenttype For å endre dokumenttype på A-posten, klikker du på knappen med dokumenttypeikonet: Her kan du velge mellom ulike maljournalposter. Merk at dokumenttypen styres av hvilke mottakere en legger inn i mottakerfeltet, samt hva som er satt opp i register Admin Journalpost - Dokumenttype. Standard oppsett gir følgende tilgjengelige dokumenttyper Bare eksterne mottakere: dokumenttypen endres til U, og låses til denne dokumenttypen. Det betyr at kun maljournalposter for A-post med dokumenttype U vil vise i nedtrekkslisten. Både eksterne og interne mottakere: dokumenttypen endres til U, og låses til denne dokumenttypen. Det betyr at kun maljournalposter for A-post med dokumenttype U vil vise i nedtrekkslisten. Kun interne mottakere: Dokumenttypen settes på bakgrunn av verdi i systemparameteren sys_apost_default_doktype. Man kan velge mellom X, N og U i nedtrekkslisten. Side 10

11 Endre sak Her kan man endre saken hvor journalposten vil bli lagret. Via nedtrekkslisten vil man få opp innholdet i kurven Mine siste saker. Hvor mange saker som vises kan konfigureres i systemet. Via nedtrekkslisten er det også mulig å opprette ny sak eller søke etter aktuell sak. Holder man over ikonet vil man få opp tooltip som viser hele tittelen på valgt sak. For å opprette en ny sak, velger man Ny sak og ønsket malsak, og ny sak åpnes. Fyll ut Tittel og velg Lagre. Lukk så saken. Man får da opp spørsmål om man ønsker å flytte A-posten til den nye saken. Svarer man Ja vil A-posten flyttes til den nye opprettede saken, svarer man Nei vil A-posten bli liggende i den opprinnelige saken. Den nye saken opprettes da uten journalpost. Side 11

12 Hvis man flytter A-posten til den nye saken og den er skjermet med en annen kode enn A- posten, får man opp spørsmål om man ønsker å kopiere tilganger: Svarer man ja på dette vil den nye sakens skjerming kopieres over på A-posten. Velg tekstmal Via nedtrekksliste kan man velge maler som er registrert i malregisteret. Se mer informasjon i kapittelet A-post-kroppen på side 23. Side 12

13 Sette tilgang (skjermingskode) Klikk på Sett tilgang.. for å sette tilganger på journalposten. Da vil man få opp tilgangsvinduet: Her kan man sette skjerming, akkurat som for en vanlig journalpost i Fokus. Side 13

14 Tekstformatering I gruppen Grunnleggende tekst finner man alternativer for å endre på formateringen av teksten i A-posten: Velg mottaker/kopimottaker fra adressebok I båndet for A-posten finner du Adressebok. Klikk her for å velge mottaker/kopimottaker fra adressebok: Legg ved fil i A-posten Klikker du på Legg ved fil åpnes Windows Utforsker. Bla deg fram til ønsket filplassering, marker fil og klikk på Åpen, eller bruk Enter-tasten for å legge ved filen. Når filen er lagt til som et vedlegg, kan vedlegget åpnes ved å dobbeltklikke på filen (alternativt høyreklikke og velge Åpne) eller slettes ved å høyreklikke og velge Fjern. Side 14

15 Signatur Klikk på Signatur for å velge blant de ulike signaturene som er satt opp i MS Outlook. Nye signaturer endres og opprettes på vanlig måte i MS Outlook. Side 15

16 Søk etter sak Lengst til høyre i båndet til A-post finner du søkefeltet: Dersom organisasjonen har gjort tilgjengelig Enkelt søk (må legges inn i systemparameter sys_enkelt.søkebilde med verdi Ja i systemregisteret, samt at databasen må indekseres) vil man få frem muligheten til å velge mellom Enkelt søk og standardsøk (Søk i WebSak). Tilgang til Enkelt søk kan styres per brukerkategori via verdier i sys_enkelt.søkebilde.kategori. Merk! Systemparametrene over vil også være styrende for hvilke søk som er standard i hovedvisningen i WebSak Fokus og dermed også i A-post. Enkelt søk: Se for øvrig brukerdokumentasjon for WebSak Fokus for detaljer. Side 16

17 Søk i WebSak: Avsender («Fra») Pålogget bruker vil automatisk legges inn som avsender når man velger Ny A-post. For å legge til mulighet for å sende på vegne av andre må man endre innstillinger i MS Exchange, og Acos WebSak ADSync service må være satt opp i systemet. Side 17

18 Mottakere Hovedmottakere («Til») Mottaker kan legges til på følgende måter: Skrive inn en gyldig e-postadresse til høyre for Til. Ugyldige adresser vises med rød skrift: Skrive starten på navnet til person du søker i feltet til høyre for Til. Etter 3-tegn vil det søkes i Identitetsregisteret, Outlook global adresseliste og Tidligere avsendere/mottakere. Bruk piltast opp og ned for å flytte deg til riktig mottaker, og velg mottaker med Enter-tasten, eller velg mottaker med musepeker: Klikk på knappen Til, og søk frem mottaker via søkebildet. Som i WebSak Fokus søkes det kun i identitetsregisteret i første bilde. Marker mottaker, dobbeltklikk eller bruk Enter-tasten for å legge til mottaker. Klikk Ok når alle ønskede mottakere er lagt til og for å gå ut av bildet: Side 18

19 Det skilles på interne og eksterne mottakeres visning i liste og i adressefeltene i A-post: I Til - og Kopi -feltet vises eksterne mottakere med e-postadresse, mens interne vises uten. Eksterne mottakere (GID kategori 2, 3 og 5) vises med grått ikon i listen: Interne mottakere vises med blått ikon i listen: Når den interne mottakeren er valgt vil den vise slik i mottakerfeltet: Eller slik: Side 19

20 Grå «boble» foran navnet betyr at den interne mottakeren er registrert med ekspederingskanal e-post i GID. Blå «boble» betyr at den interne mottakeren ikke er registrert med ekspederingskanal e-post, og at han vil få A-post av type Notat (X eller N) kun i kurv og ikke på e-post. Dersom man i organisasjonen ønsker at Notater skal kunne ekspederes ut på e-post uten at man registrerer ekspederingskanal i GID, kan man spesifisere dette i systemparameter (sys_ekspedering_til.interne.uten.ekspkanal). Merk at dette er gyldig for hele WebSak Fokus, ikke kun for A-post. Adm.enheter (kat 4) vises med grønt ikon i listen: Når de blir valgt vises de med grønn boble på A-posten Grupper vises med fet skrift i listen: Velger man en gruppe, legges alle mottakerne i denne gruppen inn i Til -feltet som enkeltpersoner. Eksterne mottakere (fra Outlook Adressebok) vises med gult ikon, nederst i listen: Hvorvidt eksterne mottakere uten e-postadresse vil vise i listen, blir styrt av et systemparameter (sys_tillat_sok_eksterne_uten_epostadresse). Dersom de viser i listen vil de vises med rød tekst i mottakerlisten på A-posten etter at de er valgt. Det er ikke mulig å sende A-post til eksterne mottakere uten gyldig e- postadresse. Side 20

21 For å få tilgang til Outlook global adresseliste under Adressebok må parameteren SYS_bruk_outlook_provider stå til ja (Merk! Denne parameterinnstillingen er gjeldende for hele Fokus) Kopimottakere («Kopi») Kopimottaker legges til på samme måte som mottakere, se forrige punkt Ekspederingskanal I Identitetsregisteret (GID) kan man sette ekspederingskanal på intern bruker. Settes denne til E-post, vil den interne mottakeren motta notater per e-post, akkurat som om den var ekstern (den interne mottakeren vil også finne korrespondansen i kurv dersom dette er satt opp). Dokumenttypen påvirkes ikke av ekspederingskanal. Side 21

22 Fra Personalia-fanen på en bruker i Identitetsregisteret (GID) setter du ekspederingskanal: Merk at denne innstillingen gjelder for hele Fokus, og vil medføre at man kan ekspedere notater ut til interne mottakere på e-post (eller papir). Se brukerdokumentasjon for Fokus for flere detaljer. Tittel på A-post Det som legges inn i feltet Tittel vil bli tittel på journalposten, filnavn på dokumentet og «emne» på e-posten som eventuelt sendes ut. Tittel 2-feltet kan skjermes ved å bruke tilgangsbegrensning på samme måte som på en vanlig journalpost. Tittelinformasjon som skal skjermes skrives derfor inn i dette feltet. Side 22

23 A-postkroppen A-postkroppen vil bli innholdet i e-posten som eventuelt blir sendt ut. Dette vil også bli innholdet i hoveddokumentet på journalposten. Man kan endre tekstmal og signatur, men være obs på følgende begrensning: Kopier teksten du har skrevet inn før du endrer tekstmal, ellers vil du miste det du har skrevet. Side 23

24 Hurtigtaster som kan brukes i A-post Følgende hurtigtaster kan benyttes når man jobber i A-postbildet: Ctrl + S = Lagre Ctrl + C = Kopier Ctrl + V = Lim inn Ctrl + Z = Angre (kan ikke angre signatur, mal osv.) Ctrl + Y = Angre angring (Ctrl+Z) Ctrl + I = Kursiv Ctrl + B = Uthevet skrift Ctrl + U = Understreket skrift Kurver For A-post fungerer kurvene i arbeidsbordet som ellers i WebSak. Opprettes nye A-poster legges de automatisk i kurven Siste dokumenter. Saker som opprettes via A-post legges i kurven Siste saker. Intern bruker som er mottaker på en A-post vil få denne i kurv i arbeidsbordet dersom dette er satt opp (akkurat som en vanlig journalpost i WebSak). Side 24

25 3 Sende A-post Når man trykker Send vil følgende skje (ved standardinnstillinger): Er det bare eksterne mottakere, vil det være journalposttype U, og det vil sendes en e-post til alle mottakerne. Det vil bli lagret en journalpost av typen U på den valgte saken. Er det eksterne og interne mottakere (med e-postadresse) vil det være journalposttype U, og det sendes ut en e-post til alle mottakerne Det vil bli lagret en journalpost av typen U på den valgte saken. Dersom man har lagt på en intern mottaker på dokumenttype U som ikke har e- postadresse vil man få følgende feilmelding ved sending: Alle mottakere av A-post av dokumenttype U må ha gyldig e-postadresse. Er det bare interne mottakere vil det være en journalposttype N, X eller L (avhengig av hva som er satt i parameter: sys_apost.tilgjengelige_doktyper). Det vil da bli lagret en journalposttype (N, X eller L) på aktuelle valgte saken og mottaker vil få A- posten i sin kurv. Dersom intern mottaker har ekspederingskanal = e-post (se eget avsnitt) vil han også få den tilsendt som e-post. Systemparameter sys_mellomlag_settdoknr styrer når en dokumenttype skal få dokumentnummer, akkurat som i «vanlig» Fokus. Side 25

26 Man kan i WebSak Basis sette opp hvilke tilgangskoder som er lov å sende på e-post. Har man valgt en tilgangskode på A-posten som ikke er lov å sende på e-post, vil man få melding om dette i A-post (på samme måte som i resten av WebSak Fokus), og A-posten kan da ikke sendes ut. Merk! Har man satt en tilgangskode på journalposten som er lov å sende på e-post, vil man ikke få informasjonsmelding om dette i A-post (dette avviker fra hvordan det fungerer ellers i WebSak Fokus). Merk også at kun de mottakerne som får A-post tilsendt på e-post vil stå på den sendte e- posten (i sendte elementer). Interne mottakere som kun får den i kurv, vil ikke stå her. Eksempel på sendt A-post: Side 26

27 4 Svare på A-post Man må sette opp hva som er standard besvaringstype. Dette gjøres i Basis under Admin Journalpost - Dokumenttype. Merk at dette også må settes opp for X-notat, dersom man ønsker å kunne besvare disse med A-post (uten avskriving). For å besvare kan man bruke høyreklikk-meny på journalpost enten i Arbeidsbordet eller i hovedvisningen, og velge «Besvar med A-post». Velger man dette menypunktet vil man komme inn i A-post-bildet med forhåndsutfylt dokumenttype og mottaker. Side 27

28 Mottaker (Til ) feltet vil være låst ved besvar av dokument med restanse, og det vil ikke være mulig å legge på flere mottakere. Det er mulig å legge til kopimottakere. Det er mulig å besvare alle typer journalposter med A-post, etter som hva man legger inn i dokumenttyperegisteret. Det også mulig å besvare journalposter uten restanse med A-post. Eneste kravet er at journalposten har ferdigstatus. For besvarelse av dokumenter uten restanse vil ikke mottakerfeltet være låst. Følgende kriterier må være på plass for at man får opp valget Besvar med A-post : For et inngående dokument (type I), må journalposten ha status lik verdien i «sys_apost_jp_ferdig_status» og det må være restansevilkår. For et N-Notat (type N), må journalposten ha status lik verdien i «sys_apost_jp_ferdig_status», og det må være restansevilkår. For et X-Notat (type X), må journalposten ha status lik verdien i «sys_apost_jp_ferdig_status». For et L-Notat (type L), må journalposten ha status lik verdien i «sys_apost_jp_ferdig_status». Man kan også dobbeltklikke på en journalpost med kategori A som har kriteriene som beskrevet over. Da vil man kunne velge Svar fra A-postbildet: Side 28

29 Side 29

30 5 Redigere A-post Når man dobbeltklikker på en journalpost med kategori «A», er det tilsvarende som å åpne aktivt hoveddokument for redigering. Dersom man har skrivetilgang til det aktive hoveddokumentet vil det bli sjekket ut, og man kan fortsette å redigere på A-posten. Har man ikke skrivetilgang til aktivt hoveddokument, for eksempel om det er sendt en oppgave på dokumentet, vil dette vise med en rød ramme rundt A-postkroppen, og teksten Ikke skrivetilgang over Fra -knappen. Da vil man ikke kunne skrive i «kroppen» på A- posten: Ønsker man å opprette en ny versjon av hoveddokumentet, må man ut i hovedbildet i Fokus, høyreklikke på aktiv versjon av dokumentet, og velge Ny, så Versjon. Alternativt kan man sette systemparameteren sys_dokument.rediger.ved.dobbeltklikk til Ja. Da vil man, ved dobbeltklikk på hoveddokumentet, få spørsmål om å opprette ny versjon før man kommer inn i A-postbildet: Side 30

31 Dobbeltklikker man på en passiv versjon (klikk på fanen Saksdokumenter i hovedvisningen for å se versjoner av dokumentet), vil denne versjonen åpnes i A-post på samme måte som aktiv versjon, og man kan editere i denne hvis man har skrivetilgang. Det vil stå informasjon om at det er en passiv versjon i informasjonsfeltet over Fra -knappen: Dobbeltklikker man på et vedlegg vil det åpnes i «kroppen» i A-posten. Det vil stå Ikke hoveddokument i informasjonsfeltet. Ønsker man å gå til aktivt hoveddokument fra A-post, kan man trykke på teksten Ikke hoveddokument eller Passiv Versjon. Man vil da få opp et valg Gå til aktivt hoveddokument, og det aktive hoveddokumentet vil lastes inn i A- postkroppen: Side 31

32 Merk! Man har ikke mulighet til å gå fra et aktivt hoveddokument til en passiv versjon. Hvis man åpner metadatabildet for journalposten fra A-postbildet, vil man sjekke inn hoveddokumentet man har åpnet i A-post. Merk! Har man åpnet journalposten fra A-post og dobbeltklikker på et saksdokument, vil dette åpnes i for eksempel Word, og ikke i en ny A-post. Når man går ut av journalposten (hvis den er åpnet fra A-post), vil man sjekke inn hoveddokumentet og sjekke det ut igjen når man er tilbake i A-post bildet. På denne måten sikrer man at man har fått med alle eventuelle endringer gjort i metadatabildet. Fra journalpostvisningen kan man høyreklikke på et vedlegg og sette dette som hoveddokument, akkurat som for en vanlig journalpost: Side 32

33 Side 33

34 Flytte A-post til annen sak Når man oppretter en ny A-post, og har lagt på opplysninger som mottaker og tittel, kan man fremdeles flytte A-posten til en ny sak. Dette kan gjøres ved å velge en annen sak fra nedtrekksmenyen for aktuell sak, eller ved å gå i ett av søkefeltene og søke opp ønsket sak. Dobbeltklikk på saken du ønsker å flytte A-posten til. Du vil få spørsmål om du ønsker å flytte til saken fra søkeresultatet. Du får også spørsmål om å kopiere tilganger fra valgt sak. Side 34

35 6 Hoveddokument i andre filformat A-post kan lages med hoveddokument i andre filformat enn MS Word. Da er det mulig å åpne dokumentet i annet program, dersom A-post sin forhåndsviser ikke støtter formatet. PDF som hoveddokument Har man satt en PDF som hoveddokument i A-post, vil denne kunne vises i en PDF Viewer (se bildet under). Når mottakerne får A-posten, vil PDF-dokumentet ligge som et vedlegg, med beskrivelsen (se vedlagte saksdokumenter) i A-postkroppen. Side 35

36 Side 36

37 Andre filtyper som hoveddokument Dersom A-post sin forhåndsviser ikke støtter formatet vil det bli gjort tilgjengelig et valg på høyreklikkemenyen: Klikk på Vis dokument for å se dokumentet i riktig program. Side 37

38 7 Tekstmaler til A-post Tekstmalene til A-post lagres i samme katalog som de andre WebSak-malene. Malene er i docx-format, og man registrerer malene i tekstmalregisteret i WebSak Basis. For å finne sti til katalogen hvor malfilene er lagret, åpne WebSak Basis, gå på Adminmenyen, velg System, så Tekstkatalog. Trykk Søk, bla ned til objektet Gtm_TekstMal, dobbelklikk for å få opp mer informasjon. I tekstmalene til A-post kan man benytte de fleste felt i WebSak, samt signatur, logo og ev. andre bilder. Ettersom A-post er en mal som skal benyttes i HTML-kode, kan man ikke bruke topp og bunntekst i Word. Vi anbefaler derfor at designet legges i en tabell. For å få mer bredde på dokumentet, anbefaler vi å sette dokumentets papirretning til liggende. Ny A-postmal Opprett ny mal via tomt Word-dokument, eller ta utgangspunkt i en eksisterende mal. Tilpass tabell for design, med tanke på antall rader og kolonner. Lagre malen i tekstmalkatalogen som docx-fil. NB! Bilder som skal benyttes i tekstmalen må være i formatet png. Andre bildeformat støttes ikke i A-post. Ønsker man å flette inn data fra journalposten kan man legge inn bokmerker i maler. De fleste felt i WebSak kan benyttes (se mer informasjon i tekstmaldokumentasjonen for docxmaler). Vær obs på at når man sender en A-post, vil det ikke opprettes likelydende brev pr. mottaker, alle mottakere får samme e-post. Vi anbefaler derfor ikke at en benytter feltene for mottakers navn og adresse i A-postmalene. Det er ikke støtte for å hente inn verdi i feltene TblAvsMot, TblKopiTil, TblVedlegg osv Legg inn WebSak-felt i malen (bokmerker) WebSak-felt som man ønsker i malen legges inn som bokmerker (kontrollere benyttes ikke i A-postmaler). Skriv inn en ledetekst og feltnavnet, marker feltnavnet og gå til fanen Sett inn og Bokmerke. Skriv inn feltnavnet i bokmerke navn og velg Legg til, som eksempel vist under med feltet «Sas_Saksdato». Lukk så vinduet, bokmerke er nå lagt inn og klar til test. Side 38

39 NB! Skal man lage egne maler, er det viktig at man har et bokmerke «Signatur» i malen, som indikerer hvor signaturen skal legges inn. Har man ikke lagt inn bokmerke i malen, vil man få spørsmål om å sette inn signatur i det man velger mal, svarer man Ja vil dette legges inn der hvor markøren står i malen (som oftest da i første celle i tabellen). Registrere tekstmalen Nye maler må registreres i tekstmalregisteret i WebSak Basis. Gå til Admin - System - Tekstmaler. Det er to ulike måter å registrere en ny mal: Velg Ny, og man får opp bildet med tomme felter Ta utgangspunkt i en lignende mal som alt er registrert ved å dobbelklikke og velge Ny, så Kopi. I bildet vil da noen av feltene være utfylt Gul farge viser alle felt du må fylle ut Velg Journalkategori A Apost Fyll ut feltene og trykk Lagre. Dersom ikonet vises til høyre er filnavnet rett og WebSak har funnet filen, koblingen mellom WebSak Basis og malkatalogen er lagret. (Se under for videre informasjon om de ulike feltene.) Dersom ikonet er blankt, finner ikke WebSak malen i katalogen. Sjekk at malen du ønsker å registrere ligger i malkatalogen, ta ev. kopi av filnavnet og lime det inn i Filnavnet i Side 39

40 registreringen. Trykk Lagre på nytt og se om bildet kommer frem. Se ev. mer informasjon angående registrering av tekstmaler i tekstmaldokumentasjonen. Side 40

ACOS WebSak. Vedtaksbrev og oppmelding til ACOS Møte. Brukerdokumentasjon. for saksbehandlere. Mars Fra versjon

ACOS WebSak. Vedtaksbrev og oppmelding til ACOS Møte. Brukerdokumentasjon. for saksbehandlere. Mars Fra versjon ACOS WebSak Vedtaksbrev og oppmelding til ACOS Møte Brukerdokumentasjon for saksbehandlere Mars 2015 Fra versjon 4.0.13 Vilkår for bruk av dokumentet Uautorisert reproduksjon, redigering, publisering og

Detaljer

ACOS WebSak. Vedtaksbrev og oppmelding til ACOS Møte. Brukerdokumentasjon. for saksbehandlere m/ekstra info til systemansvarlig

ACOS WebSak. Vedtaksbrev og oppmelding til ACOS Møte. Brukerdokumentasjon. for saksbehandlere m/ekstra info til systemansvarlig ACOS WebSak Vedtaksbrev og oppmelding til ACOS Møte Brukerdokumentasjon for saksbehandlere m/ekstra info til systemansvarlig September 2015 Vilkår for bruk av dokumentet Uautorisert reproduksjon, redigering,

Detaljer

ACOS WebSak Basis 6.6/6.8 og Office 2010

ACOS WebSak Basis 6.6/6.8 og Office 2010 ACOS WebSak Basis 6.6/6.8 og Office 2010 COPYRIGHT ACOS AS 22.03.2012 Innhold: 1 Innledning... 3 2 Tekniske forhold... 3 2.1 Installasjon av registerinnstillinger for Word... 3 3 Tillegg i Word... 4 3.1

Detaljer

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 1 Overføre e-post til fra Outlook til egen sak i ephorte 1. Klikk på vis felt for saker i ephortemenyen i Outlook. 2. Da vises

Detaljer

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere)

2. Hvordan opprette og sende dokument via SvarUT (ekspedere) 1. Hva er SvarUT? SvarUT er en løsning for kommuner til formidling av digital post. Som saksbehandler i WebSak kan du gjennom SvarUT sende digital post til innbyggere, næringsliv og offentlige organ. NB!

Detaljer

WEBSAK UTGÅENDE BREV OG EKSPEDERING. Oppdatert av: mhag 1

WEBSAK UTGÅENDE BREV OG EKSPEDERING. Oppdatert av: mhag 1 WEBSAK UTGÅENDE BREV OG EKSPEDERING Oppdatert 14.9.2016 av: mhag 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. Opprette brev i websak... 3 1.1. Lag ny journalpost.... 3 1.2. Fyll inn tittel og mottaker/e...

Detaljer

ephorteoutlook er saks- og dokumentbehandlingssystemet integrert i Microsoft Outlook.

ephorteoutlook er saks- og dokumentbehandlingssystemet integrert i Microsoft Outlook. ephorteoutlook er saks- og dokumentbehandlingssystemet integrert i Microsoft Outlook. ephorteoutlook må legges inn som tillegg til Microsoft Outlook, dette gjør vi via - windows tast og programvaresenteret,

Detaljer

Gjesdal kommune. Saksframlegg. Hvordan melde opp saker til politisk behandling

Gjesdal kommune. Saksframlegg. Hvordan melde opp saker til politisk behandling Gjesdal kommune Saksframlegg Hvordan melde opp saker til politisk behandling 17.12.2014 Innhold 1 Hvordan melde opp saker?... 3 1.1 Redigering av lister i Word... 9 1.2 Hvordan legge til vedlegg?... 10

Detaljer

Brukerhåndbok Websak Fokus

Brukerhåndbok Websak Fokus Brukerhåndbok Websak Fokus Versjon 1/2017 Innhold Websak Fokus... 4 1 Hjelp... 4 2 Hovedmeny... 5 3 Kurver... 6 4 Lese og besvare innkommet post... 7 4.1 Lese... 7 4.2 Besvare... 8 4.3 Ekspedere utgående

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Nytt brev/dokument ut Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Importer epost via Outlook-klienten drag&drop Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Outlook Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 06.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Outlook2Ephorte Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal

Brukerdokumentasjon. Outlook2Ephorte Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal Outlook2Ephorte 4.3 01.03.2016 Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 OVERORDNET BESKRIVELSE... 3 Støttede versjoner... 3 Generelle forutsetninger...

Detaljer

Standard dokumentproduksjon

Standard dokumentproduksjon Brukerhåndbok for Kontor 2000 Standard dokumentproduksjon Begreper:... 1 Registrere ny sak:... 3 Unnta saken fra offentlighet:... 3 Fane 1 Parter:... 3 Fane 2 arkiv:... 3 Registrere ny journalpost:...

Detaljer

SvarUt fra Websak Fokus

SvarUt fra Websak Fokus SvarUt fra Websak Fokus SvarUt er en løsning for kommuner til å formidle digital post fra Websak Fokus til innbyggere, næringsliv, offentlige og private organ. SvarUt er godkjent for forsendelser som har

Detaljer

ephorteoutlook for leder og saksbehandler

ephorteoutlook for leder og saksbehandler ephorteoutlook for leder og saksbehandler Kvæfjord, Evenes, Tjeldsund Revisjonshistorie Revisjon nr. Revisjonsdato Endringer Revidert av EVRY 2013-2015 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 5 2 Introduksjon til grensesnittet...

Detaljer

1. Extensor Kommunikasjon

1. Extensor Kommunikasjon Oppdatert 10.07.13 av RM 1. Extensor Kommunikasjon Extensor Kommunikasjon er en frittstående modul som ivaretar følgende funksjoner: Koble inngående og utgående e-poster til ønsket pasient eller bedrift,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon:

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon: BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Nytt saksfremlegg Versjon/dato for revisjon: 17.10.2017 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 09.11.2015 Ansvarlig: Dokumentsenteret Formålet

Detaljer

Kurs for saksbehandlere ESA. Kurs Arkiv Plugin Versjon 8.0

Kurs for saksbehandlere ESA. Kurs Arkiv Plugin Versjon 8.0 Kurs for saksbehandlere ESA Kurs Arkiv Plugin Versjon 8.0 EVRY Postboks 494 Skøyen 0213 OSLO Telefon: 06500 (sentralbord) Telefaks: 22 52 85 10 (resepsjon) evry.com Avfotografering eller annen reproduksjon

Detaljer

WebSak kurvadministrator. Brukerdokumentasjon

WebSak kurvadministrator. Brukerdokumentasjon WebSak kurvadministrator Brukerdokumentasjon Juni 2010 COPYRIGHT ACOS AS Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon eller reproduseres i noen form uten skriftlig

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Brukermanual Profdoc Vision Elektronisk epikrise til fastlegene

Brukermanual Profdoc Vision Elektronisk epikrise til fastlegene Brukermanual Profdoc Vision ---------- Elektronisk epikrise til fastlegene Det finnes flere brukermanualer for sending av elektroniske meldinger: Elektronisk epikrise til fastlegene Elektronisk dialogmelding

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Unit4 Web Dokumentarkiv Dokumentarkiv og vedlegg i Unit4 Web

Unit4 Web Dokumentarkiv Dokumentarkiv og vedlegg i Unit4 Web Unit4 Web Dokumentarkiv Dokumentarkiv og vedlegg i Unit4 Web Økonomisenteret, august 2017 Innhold Om dokumentarkivet... 2 Dokumentarkivets hovedvindu... 3 Dokumenttyper... 4 Dokumentmaler... 5 Opprette

Detaljer

Ekspedere dokumenter og sende dem til mottakerne

Ekspedere dokumenter og sende dem til mottakerne Page 1 of 5 Ekspedere dokumenter og sende dem til mottakerne Når et dokument du har opprettet er redigert, godkjent og klargjort kan du sende dokumentfilene til mottakerne. Ekspedering modul (ekspedere

Detaljer

Hvordan sende ut høringer fra Nordland fylkeskommune

Hvordan sende ut høringer fra Nordland fylkeskommune ID Nfk.F.4.1.4.2.3 Versjon 0.01 Gyldig fra 06.09.2016 Siste versjon 15.09.2016 Forfatter Kristin Nilsen Verifisert Godkjent Hvordan sende ut høringer fra Nordland fylkeskommune Side 1 av 9

Detaljer

Microsoft Outlook. 3. oktober 2007

Microsoft Outlook. 3. oktober 2007 Microsoft Outlook 3. oktober 2007 Innholdsfortegnesle 1. ÅPNE OUTLOOK...3 2. LESE E-POST...4 3. SENDE E-POST...5 4. SENDE ET VEDLEGG:...8 5. SVARE PÅ E-POST...10 6. VIDERESENDE E-POST...10 7. SENDE E-POST

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 1. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 2. Oppsett av sakskart... 4 3. Oppsett av faste saker... 4 4.

Detaljer

Spørreundersøkelser. [Oppdatert av Daniel Gjestvang]

Spørreundersøkelser. [Oppdatert av Daniel Gjestvang] Spørreundersøkelser [Oppdatert 26.04.2018 av Daniel Gjestvang] Formålet med spørreundersøkelsesmodulen er å gi BHT-ene et godt verktøy for å opprette egne spørreundersøkelser med en tilhørende sluttrapport.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Besvar eller avskriv brev/notat Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 01.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Brukerveiledning i Outlook 2010

Brukerveiledning i Outlook 2010 Brukerveiledning i Outlook 2010 Innholdsfortegnelse Åpne Outlook.... 3 Lese E-post... 3 Sende E-post.... 4 Sende et vedlegg.... 6 Svare på E-post.... 6 Videresende E-post.... 6 Sende E-post til mottakere

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 1. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 2. Oppsett av sakskart... 4 3. Oppsett av faste saker... 4 4.

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

WebSak Basis Brukerdokumentasjon - søkefunksjoner Oppdatert juni 2013 COPYRIGHT ACOS AS

WebSak Basis Brukerdokumentasjon - søkefunksjoner Oppdatert juni 2013 COPYRIGHT ACOS AS WebSak Basis Brukerdokumentasjon - søkefunksjoner Oppdatert juni 2013 COPYRIGHT ACOS AS Uautorisert reproduksjon, redigering, publisering og salg av dette dokumentet er ikke tillatt. Dette dokumentet kan

Detaljer

Rutine for tjenestevedtak omsorgstjenester Strand kommune

Rutine for tjenestevedtak omsorgstjenester Strand kommune Rutine for tjenestevedtak omsorgstjenester Strand kommune For at saksbehandling skal gjennomføres må det før saksbehandlingsprosessen eller i saksbehandlingsprosessen gjennomføres en IPLOS vurdering. Se

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

WordPress for transmark-subsea.com

WordPress for transmark-subsea.com WordPress for transmark-subsea.com Nettsiden nås på følgende adresserer: Før lansering: http://transmark.wpengine.com Etter lansering: http://transmark-subsea.com WordPress for transmark-subsea.com Side

Detaljer

Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler

Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Høgskolen i Telemark Sentral arkivfunksjon Brukerveiledning i for saksbehandlere ephorte versjon 2.1.8.09 september 2008 Innhold: Oppstart og pålogging...2 Skjermbildet...2 Venstremenyen...3 Verktøylinjen...4

Detaljer

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no

Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Bruksanvisning for administrasjon av www.lillehammerfk.no Målet med lillehammerfk.no er å være en levende nettside for hele klubben. For å få til det, må de enkelte lagene selv legge til innhold på nettsiden.

Detaljer

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1

Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Vedlegg 3 ephorte brukerveiledning for utvalgssekretær 1 Innhold 1. Oppstart og innlogging... 3 2. Registrere og vedlikeholde medlemmer... 3 3. Oppsett av sakskart... 4 4. Oppsett av faste saker... 4 5.

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

KOM I GANG MED WORD Et introduksjonskurs

KOM I GANG MED WORD Et introduksjonskurs KOM I GANG MED WORD 2007 Et introduksjonskurs AGENDA Officeknappen og fanene Gamle og nye funksjoner Innstillinger og tilrettelegging Maler og hurtigdeler Hurtigtaster og effektivt arbeid De nye filformatene

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift.

alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift. alphareg - hurtigguide: Fakturere medlemsavgift. Innhold 1. Sjekk at alle medlemmer er knyttet til riktig klasse.... 2 2. Sjekk at prislisten er korrekt... 3 3. Innstillinger for kontingentkrav... 3 1.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Arbeidsflyt internt til gjennomgang eller godkjenning Versjon/dato for revisjon: 10.10.2017 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Brukermanual - Elektronisk Erstatningsjournal

Brukermanual - Elektronisk Erstatningsjournal Kategori: Informasjonsteknologi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Prosedyre Dok. eier: Øygunn Kallevik Dok. ansvarlig: Øygun Kallevik Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Sak & Portal 2014 3.4.2014 Tone Fjeller. ESA 8.1 - arkivaren på web

Sak & Portal 2014 3.4.2014 Tone Fjeller. ESA 8.1 - arkivaren på web Sak & Portal 2014 3.4.2014 Tone Fjeller ESA 8.1 - arkivaren på web ESA 8.1 - Nyheter Arkivarfunksjoner o Postmottak o Oppfølging av sendte o Publisering av lister o Hurtigtaster Forbedret veiviser for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Forstå P360 forklaringer og tips Versjon/dato for revisjon: 10.03.2015

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Forstå P360 forklaringer og tips Versjon/dato for revisjon: 10.03.2015 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Forstå P360 forklaringer og tips Versjon/dato for revisjon: 10.03.2015 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 24.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Høgskolen i Telemark ephorte - Sak 2006/1. Versjon 4 Dato: 28. september 2008 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen

Høgskolen i Telemark ephorte - Sak 2006/1. Versjon 4 Dato: 28. september 2008 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen Høgskolen i Telemark ephorte - Sak 2006/1 (INTERNT NOTAT) Versjon 4 Dato: 28. september 2008 Utarbeidet av Arkivleder Jorunn Pedersen Innhold 1 Registrering av interne notat ved HiT 2 Når opprettes interne

Detaljer

Opplæring i ESA 8 Saksbehandlere

Opplæring i ESA 8 Saksbehandlere 1 Opplæring i ESA 8 Saksbehandlere Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word?

Fasit teorioppgaver. Kapittel 1: Bli kjent med Word. Oppstart. Maksimering. Hva skjer ved oppstart av Word? OK Fasit teorioppgaver Kapittel 1: Bli kjent med Word Oppstart Hva skjer ved oppstart av Word? Det sist brukte dokumentet åpnes automatisk Et nytt tomt dokument åpnes Ingen dokumenter åpnes Maksimering

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Brukermanual Profdoc Vision

Brukermanual Profdoc Vision Brukermanual Profdoc Vision ---------- Elektronisk dialogmelding til fastlegene Det finnes flere brukermanualer for sending av elektroniske meldinger: Elektronisk epikrise til fastlegene Elektronisk dialogmelding

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 3 Saksframlegg til US via Outlook (og til andre styrer, utvalg og nemnder ved NMBU) Versjon/dato for revisjon: 02.03.2015 P360-klient: Outlook og noe Web Utarbeidet av:

Detaljer

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon

Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Diskusjon:SportsAdmin Medlemsadministrasjon Medlemsadministrasjonsmodulen er et register over alle personer tilknyttet en organisasjon i idretten. Her kan organisasjonsleddene administrere og endre personer

Detaljer

Vetweb Fiskehelse Brukerhåndbok

Vetweb Fiskehelse Brukerhåndbok Vetweb Fiskehelse Brukerhåndbok Innhold 1. Navigasjon/generelt Hovedmeny Infopanel Søkefeltet Tilbake-knapp 2. Hjem/forside 3. Innstillinger Logo Avtaleinnstillinger Brukerinnstillinger og digital signatur

Detaljer

Til alle ephortebrukere

Til alle ephortebrukere Til alle ephortebrukere Det vises til oppfølgingsbrevet etter arkivtilsyn. Denne brukerveiledningen er ment som støtte til deg som saksbehandler, til å følge opp de deler av dokumentoppfølging som hver

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

FØRSTEHJELP I EPHORTE VED NHH

FØRSTEHJELP I EPHORTE VED NHH FØRSTEHJELP I EPHORTE VED NHH Dette dokumentet er en kortfattet førstehjelp i bruk av ephorte ved NHH. Det er forskjellige muligheter å komme videre på hvis du står fast i bruken av systemet. Det første

Detaljer

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 +

Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Vedlikeholde nettstedet i Joomla 2.5 + Innlogging: Klikk deg inn på din nettside. I menyen på ditt nettsted vil det være en link til logg inn eller adm. Klikk på denne og logg inn med det brukernavnet

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett

Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett Har du spørsmål eller problemer med å publisere, ikke nøl med å kontakte Trond Rødsmoen trond@fortidsminneforeningen.no eller Ivar Moe ivar@fortidsminneforeningen.no

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

FS - Brev. Kurs i Brevmodulen USIT 2013

FS - Brev. Kurs i Brevmodulen USIT 2013 FS - Brev Kurs i Brevmodulen USIT 2013 Brevmodulen Hva brukes FS Brevmodulen til? Meldinger til søkere og studenter basert på FS-rapporter Brev til enkeltpersoner Egendefinerte brev Kursbevis Sensoroppdrag

Detaljer

Hva er Sak. Hva er Journalpost

Hva er Sak. Hva er Journalpost ESA 8.1. 11.02.16 1 Innhold Hva er Sak... 3 Hva er Journalpost... 3 Lage en ny sak... 5 Registrere en ny journalpost... 10 Svar på Journalpost ( svar på brev/innkommen post )... 17 Arkiver e-post... 21

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Mine restanser. Svare på notat Avskrive restanse

Mine restanser. Svare på notat Avskrive restanse Mine restanser. Svare på notat Avskrive restanse Formål Når du som saksbehandler mottar et dokument som krever oppfølging, kalles dette en restanse og det settes et oppfølgingsflagg på posten. Du får restanse

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. VEDTAKSOPPFØLGING Bokmål. Versjon 6 Mars 2008 er under revidering

BRUKERDOKUMENTASJON. VEDTAKSOPPFØLGING Bokmål. Versjon 6 Mars 2008 er under revidering BRUKERDOKUMENTASJON VEDTAKSOPPFØLGING Bokmål Versjon 6 Mars 2008 er under revidering Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon eller reproduseres i noen form

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Forstå P360 forklaringer og tips Versjon/dato for revisjon: 24.09.2014 P360-klient: Outlook og web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 24.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING

PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING PUBLIC 360 BRUKERVEILEDNING Gro Wisting Haugland, versjon 1 11.12.2013 Innhold INNLEDNING... 3 EKSEMPLER PÅ DOKUMENTTYPER SOM SKAL ARKIVERES I PUBLIC 360... 4 HJELP-FUNKSJONEN I PUBLIC 360... 5 ROLLER...

Detaljer

WEBSAK SAKSFRAMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING

WEBSAK SAKSFRAMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING WEBSAK SAKSFRAMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Innhold 1. Opprette saksframlegg til politisk behandling.... 3 1.1. Lag saksframlegg.... 3 1.1.1. Skriv inn tittel på saken.... 3 1.1.2. Opprett dokumentet...

Detaljer

1. Lage sak. Søk etter aktuell saksbehandler Trykk Sett en prikk i Trykk. Status: Preutfylt med status R.

1. Lage sak. Søk etter aktuell saksbehandler Trykk Sett en prikk i Trykk. Status: Preutfylt med status R. 1. Lage sak KOKEBOK MILJØENHETEN/BYANTIKVAREN ESA Web september 2009 ny sak (øverst i venstre hjørne) Velg saksart STD Velg sakstype STD Skriv inn en beskrivende tittel: Gateadresse og gnr/bnr skal alltid

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet: Endringer: Brukerveiledning for ledere P360

Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet: Endringer: Brukerveiledning for ledere P360 Dokumenteier: Enhet arkiv Produsent: Christina Berger Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet: 12.03.2018 Endringer: Brukerveiledning for ledere P360 1 Innholdsfortegnelse Formål... 3 Arbeidsflater og roller i

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 01.10.2014 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Narum Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Du har allerede sett Rediger cellehandlinger dialogen i bruk. Denne delen gir en oversikt over de handlingene som er tilgjengelige. Innhold R4.1 Grunnleggende

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Veiledning Claw 2 CMS Innhold

Veiledning Claw 2 CMS Innhold Veiledning Claw 2 CMS Innhold Pålogging:...2 Knapper for redigering:...3 Sett inn bilde:...3 Endre filstørrelse på bilder:...5 Bildeegenskaper:...6 Sett inn tabell:...7 Link:...8 Anker:...9 Tekst:... 10

Detaljer

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.

www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn.no/handball www.eidsvold-turn. Webansvarlig ETF håndball Ver.02 / 2012 Geir Vold-webredaktør http://www.eidsvold-turn.no Hvordan formatere et bilde som skal inn på websiden.... 3 Hvordan beskjære et bilde... 3 Ingressbilder... 5 Brødtekstbilder...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 33 Innholdsfortegnelse Viktige begrepsforklaringer... 2 Innlogging... 3 Lage en artikkel... 4 Redigere en artikkel... 7 Fjerne en artikkel... 7 Sette inn et bilde i en artikkel... 8 Bytte bilde i en artikkel...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato:

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato: minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon 01-16 Dato: 28.12.2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 852 40

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Maler. Redigering av maler

Maler. Redigering av maler Malene som programmet inneholder er tenkt som et forslag. Vi anbefaler at du går igjennom disse og gjør endringer slik at de bærer mer preg av din organisasjon og at de passer til dine ønsker. Det er et

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget Veileder for Mobilise EN VEILEDNING TIL LEDER, NESTLEDER OG ADMINISTRATIVT ANSVARLIG

Kommunestyre- og fylkestingsvalget Veileder for Mobilise EN VEILEDNING TIL LEDER, NESTLEDER OG ADMINISTRATIVT ANSVARLIG Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Veileder for Mobilise EN VEILEDNING TIL LEDER, NESTLEDER OG ADMINISTRATIVT ANSVARLIG Innhold Innlogging for webløsning... 2 Min Side... 3 Meldinger... 5 Slik sender

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon. For saksbehandlere

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon. For saksbehandlere WebSak Fokus Brukerdokumentasjon For saksbehandlere Versjon 4.2.4/ Desember 2015 Uautorisert reproduksjon, redigering, publisering og salg av dette dokumentet er ikke tillatt. Dette dokumentet kan ikke

Detaljer

C.9.7 Hoved- og deldokumenter

C.9.7 Hoved- og deldokumenter OpenOffice.org C Tekstbehandling med OpenOffice.org Writer.X C.9.7 Hoved- og deldokumenter Store dokumenter kan bygges opp av deldokumenter som f.eks. kan tilsvare kapitler i det store dokumentet (hoveddokumentet).

Detaljer