Kvalitetsdrevet ledelse kvalitetsstyrte bedrifter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsdrevet ledelse kvalitetsstyrte bedrifter"

Transkript

1 Oppgaver til Asbjørn Aune Kvalitetsdrevet ledelse kvalitetsstyrte bedrifter ISBN

2 Oppgaver 1 Oppgaver til kapittel Diskuter hvorfor det kan være hensiktsmessig å bruke forskjellige operative kvalitetsbegreper, og nevn eksempler på uheldige situasjoner som kan oppstå hvis vi ikke gjør det. 1.2 «Kundens røst er viktig å lytte til, men den bedrift som bare tilfredsstiller kundens uttalte behov og krav vil aldri bli den ledende innen sitt forretningsområde.» Finn eksempler som illustrerer påstanden. 1.3 Finn eksempler på menneskenes økende avhengighet av kvaliteten av tilgjengelige varer og tjenester, og diskuter sannsynlig utvikling videre framover. 1.4 Ordene perfeksjon og perfeksjonisme vekker ofte en viss motvilje i Norge og i andre vestlige land. Diskuter mulige årsaker til en slik motvilje. 1.5 Mens vi fortsatt kan se og høre ledere hevde at alle mennesker må ha et ytre press på seg, som gjerne kan inneholde et element av frykt, for å kunne yte sitt maksimale, anbefaler Deming i sitt punkt åtte å eliminere usikkerhet og frykt. Diskuter disse motsigende påstandene. 1.6 Sløsing kan være synlig og skjult. Nevn eksempler på åpenbar, synbar, skjulbar og ukjent (men sannsynlig) sløsing. 1.7 Produktansvar kan idømmes hvis noen blir skadet ved at et produkt brukes på feil måte, så lenge bruksmåten kan sies å være forutsigbar. Diskuter hva som ligger i adjektivet forutsigbar, og hvilke konsekvenser dette må få for framstilling og markedsføring av et produkt. Oppgaver til kapittel Den komiteen innenfor ISO som arbeider med ISO 9000-serien har erklært at den ikke ser noe behov for industrispesielle standarder. Diskuter dette standpunktet. 2.2 Noen bedrifter organiserer sin kvalitetshåndbok i 20 punkter som samsvarer med de 20 punktene i NS-ISO 9001, mens andre organiserer den mer etter framstillingsprosessens hovedaktiviteter. Diskuter fordeler og ulemper ved begge måtene. 2.3 En kvalitetsleder må samarbeide meget nært med andre funksjonsledere. Diskuter hvorfor og hvordan, og gi eksempler. 2.4 Utdyp og diskuter påstandene: «Internkontrollforskriftene kan gi norske bedrifter et konkurranseforsprang.» «En bedrift lever av å tilfredsstille kvalitetskrav og med internkontrollkrav.»

3 Oppgaver 2 Oppgaver til kapittel Mange reagerer negativt på betegnelsen kunde om studenter, pasienter og andre mottakere av tjenestene til en undervisningsinstitusjon eller helseinstitusjon. Diskuter mulige årsaker til dette. 3.2 «Competitive benchmarking» eller konkurransesammenlikninger ble utviklet til en meget nyttig metodikk av Xerox på begynnelsen av 1980-tallet. Ordet competitive blir mindre og mindre brukt, selv om metoden tas i bruk av stadig flere bedrifter. Diskuter mulige årsaker. 3.3 I Vesten har det vært vanskelig å få gehør for at kvalitetsteknologi/ kvalitetsledelse bør introduseres som et fag ved høyere teknisk og merkantil utdanning. Diskuter mulige årsaker til dette. 3.4 «Kvalitetssirklene må ikke bli en organisasjon i organisasjonen.» Samtidig sier den konvensjonelle visdom at en koordinator (eller tilrettelegger) som helst ikke bør ha noe direkte med kvalitetssirkelens arbeid å gjøre, alltid må være til stede på sirkelmøtene. Diskuter disse standpunktene. 3.5 «Kvalitetssirkler er ingen krykke for svake ledere.» Diskuter påstanden. 3.6 Identifiser og beskriv en arbeidsenhet du kjenner godt eller arbeider innenfor. Identifiser den (de) viktigste kunden(e) og leverandøren(e), spesifiser de viktigste kravene fra/til den og diskuter mulige målestørrelser for kvalitet og produktivitet. Gjennomfør om mulig også en arbeidsenhetsanalyse. 3.7 Velg en administrativ prosess du kjenner godt eller er en del av, og gjennomfør en prosess(eierskaps)analyse. 3.8 Drøft hensiktsmessigheten av å budsjettere ikke-kvalitetskostnader. 3.9 «De fleste av dagens målinger av så vel enkeltpersoners prestasjoner (i bedriftsorganisasjoner) som bedriftens totale ytelser og tilstand er til liten hjelp for planlegging av morgendagen.» Diskuter påstanden og finn årsakene hvis den er riktig I nedgangstider tyr bedrifter rutinemessig til oppsigelser for å redusere kostnadene og sikre aksjonærene utbytte. Resultatet blir ofte økt overskudd/minsket underskudd den første tiden etter oppsigelsene. Undersøkelser tyder imidlertid på at slike oppsigelser kan ha mer uheldige følger enn fordeler for kvalitet og konkurranseevne på litt lengre sikt. Diskuter eventuelle årsaker.

4 Oppgaver 3 Oppgaver til kapittel Beskriv eksempler fra egen erfaring på forskjeller mellom kundespråk og produsentspråk når kundebehov, ønsker eller krav blir beskrevet. 4.2 Sett opp en produktutviklingsmatrise for et kjent enkelt produkt for eksempel en stiftemaskin, hermetikkåpner, gressklipper (alle manuelle) eller en ryggsekk til bruk for universitetsstudenter. 4.3 Sett opp feiltrær for noen kjente situasjoner, for eksempel «slår på leselampa, men får ikke noe lys» eller «trykk på en manuell stiftemaskin, men papirene henger ikke sammen». 4.4 Presenter eksempler på uaktsomme feil og ferdighetsfeil i noen dagligdagse situasjoner. 4.5 Finn fram garantiseddelen for et eller et lite antall produkter som brukes i det daglige. Diskuter innholdet og identifiser mulige ekstra rettigheter som garantiene sikrer utover de lovbestemte. 4.6 Avgrens og beskriv kjernetjeneste, periferitjeneste og støttesystem i forbindelse med en bilforhandler (salg av biler), en barnehage og en restaurant. 4.7 Nevn eksempler på situasjoner der kvaliteten av en kjøpt tjeneste har vært utilfredsstillende. Diskuter mulige årsaker og reaksjonsformer. Oppgaver til kapittel Noen japanske kvalitetseksperter hevder at alle bedrifter i et land bør bruke den samme problemløsningsprosessen og de samme problemløsningsteknikkene. Diskuter forslaget. 5.2 Gi eksempler på forskjellige formuleringer av ett og samme problem som vil kunne gi forskjellige løsninger. 5.3 Beskriv i form av flytdiagram: et restaurantbesøk avisombæring 5.4 Tegn et Å/V-diagram for problemet «rakk ikke bussen til jobben».

5 Oppgaver 4 Oppgaver til kapittel Hos Toyota som i en årrekke har produsert de mest feilfrie personbilene, og som også har demonstrert stor nok innovasjonsevne til å overleve på verdensmarkedet legges det stor vekt på standardiserte arbeidsprosesser SAP i det daglige rutinemessige arbeidet, samtidig som de hele tiden oppfordrer til endringsforslag. De hevder også at et 5 S-program er en nødvendighet for å oppnå en holdningsendring som kan lede til større forståelse for prinsippene TKL-konseptet bygger på. Diskuter påstandene på bakgrunn av dine erfaringer. 6.2 Vurder beskrivelsen av Hoshin Kanri opp mot dine eventuelle erfaringer med målstyrt ledelse.

Kvalitetsdrevet ledelse kvalitetsstyrte bedrifter

Kvalitetsdrevet ledelse kvalitetsstyrte bedrifter Asbjørn Aune Kvalitetsdrevet ledelse kvalitetsstyrte bedrifter ISBN 82-417-1123-9 Innledning Globalisering Verdensklasse På alle områder teknologi, økonomi, politikk, miljø blir den gjensidige avhengigheten

Detaljer

Kvalitetsstyring og internkontroll

Kvalitetsstyring og internkontroll Geir Smolan Kvalitetsstyring og internkontroll Styringssystemer for kvalitet, miljø, HMS og trygg mat Yrkeslitteratur as 1 Yrkeslitteratur as 2009 ISBN 978-82-584-0536-5 Det må ikke kopieres fra denne

Detaljer

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6

Innhold 1. IT-SIKKERHETSLEDELSE OG -KRAV... 2 2. KVALITETSSYSTEM... 6 Avdeling for informatikk og elæring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Greta Hjertø Redigert og tilrettelagt for faget Datasikkerhet av Geir Ove Rosvold 20. november 2006 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP

Detaljer

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon

2Kvalitetsstyring. forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon 2Kvalitetsstyring MÅL FOR KAPITLET >>> MÅL FOR KAPITLET Når du har lest dette kapitlet, skal du forstå hvorfor kvalitetsarbeid er viktig i en organisasjon kjenne til kvalitetsstyring og de vanligste begrepene

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES!

På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! På leting i hverdagen 5 øvelser Anbefales brukt som forarbeid og i fase 1. DET KUNNE VÆRT ANNERLEDES! MÅL Å trene elevenes evne til problemløsing At elevene skaffer seg grunnlag til å lage problemstillinger

Detaljer

Verktøy fra Kvalitetsledelse brukt i Punktlighetsanalyse og forbedring i Jernbanedrift

Verktøy fra Kvalitetsledelse brukt i Punktlighetsanalyse og forbedring i Jernbanedrift Verktøy fra Kvalitetsledelse brukt i Punktlighetsanalyse og forbedring i Jernbanedrift Ole Jørgen Kjeldstad Trondheim, 2003 Forord Denne rapporten er et resultat av en oppgave gitt ved Institutt for Produksjons-

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Praktisk kvalitetsarbeid

Praktisk kvalitetsarbeid Praktisk kvalitetsarbeid «Ikke alt som teller kan telles, og ikke alt som kan telles teller» Albert Einstein Korriger Plan Kontroll Utfør Inspirasjonshefte for bedrifter som bygger sitt kvalitetsarbeid

Detaljer

Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020.

Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020. Kommentarer til forespørsel fra Helse Sør Øst om utforming av spesialisthelsetjenesten frem mot 2020. Noen generelle kommentarer i henhold til samhandlingsreformen (SHR) og spesialisthelsetjenesten (SHT):

Detaljer

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI

FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER 3. I HVILKEN GRAD FORVENTES EN FELLES BARNEVERNSTJENESTE Å GI FORSTUDIE: FELLES BARNEVERN I SØNDRE OG NORDRE LAND KOMMUNER MÅL FOR FORSTUDIEN: Gjøre nødvendige avklaringer slik at kommunene kan ta stilling til om de ønsker å gå videre i prosessen med forprosjekt/hovedprosjekt

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

INNHOLD. Innledning...3. CAKE er navnet på god HMS-kultur...4 Care, Awareness, Knowledge, Engagement...4

INNHOLD. Innledning...3. CAKE er navnet på god HMS-kultur...4 Care, Awareness, Knowledge, Engagement...4 NORSK MANUAL INNHOLD Innledning...3 CAKE er navnet på god HMS-kultur...4 Care, Awareness, Knowledge, Engagement...4 CAKEs visjon...5 Mål...5 Steg for steg - år for år...6 Utvelgelse av fokusområder; helhet

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

å gjøre andre gode Fra læreplanen:

å gjøre andre gode Fra læreplanen: 6 Sosial kompetanse å gjøre andre gode Fra læreplanen: Eleven skal kunne forklare hva sosial kompetanse vil si, og gi eksempler på hvordan en selv kan bruke sosial kompetanse i møte med mennesker som er

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis

Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Kom i gang Kvalitetsforbedring i praksis Redaktør: Ada Schreiner Skriftserie for leger: Utdanning og kvalitetsutvikling KOM I GANG Kvalitetsforbedring i praksis Oslo, 2004 FORORD «Det viktigste er å ikke

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer.

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Lokalt valgkomitéarbeid Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Valgkomitéarbeid viktig for fremtiden Valgkomitéarbeid består blant annet av å velge ut hvem som skal

Detaljer

Prosessperspektivet og modellering

Prosessperspektivet og modellering Prosessperspektivet og modellering Jon Iden, mars 2012 Prosessperspektivet Jeg begynte med prosesser fordi jeg ønsket å gjøre den bedriften jeg jobbet i mer velfungerende. Jeg hadde i flere år opplevd

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer