MAREANO-data som verdiøkende aktiviteter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAREANO-data som verdiøkende aktiviteter"

Transkript

1 MAREANO-data som verdiøkende aktiviteter MAREANO brukerkonferanse 21. okt 2008 Liv Holmefjord Fiskeridirektør

2 Disposisjon Fiskeridirektoratet Norsk fiskeriforvaltning Forvaltningsutfordringer Verdiøkende aktiviteter

3 Fiskeri- og kystdepartementet Kystdirektoratet Fiskeridirektoratet Havforskninsinstituttet NIFES* Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Mattilsynet Veterinærinstituttet 5 distrikts kontorer 7 region kontorer 8 regionkontorer Garantikassen for fiskere 63 distriktskontorer Innovasjon Norge Nofima *Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning Eksportutvalget for fisk AS (EFF) Secora AS

4 Fiskeridirektoratets overordnede mål Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø.

5 Fiskeridirektoratet Region Troms Tromsø Region Finnmark Vadsø Arbeidsområder: ressursforvaltning havbruksforvaltning bruk av hav og kystsone Region Møre og Romsdal Ålesund Region Vest Måløy Fiskeridirektoratet Bergen Region Nordland Bodø Region Trøndelag Trondheim 2008: budsjett NOK 311 mill ca. 430 årsverk Arbeidsoppgaver: Faglig premissgiver (analyser, statistikk, lov-, forskrifts- og reguleringsforslag mm) Iverksetter av politiske vedtak (søknader, tilsyn/kontroll, reguleringer) Region Sør Egersund

6 Fangst (tonn) Verdi 1000 kr, 2007-verdi Livet i havet vårt felles ansvar Norsk fangst Kvantum og førstehåndsverdi Fangst (tonn) Verdi (1000 kr)

7 Fiskere/fangst per fisker Kvantum Livet i havet vårt felles ansvar Norsk fangst antall fiskere og fangst per fisker Kvantum (tonn) Fiskere (i 1000) Fangst (tonn) per fisker

8 Mrd.NOK Livet i havet vårt felles ansvar Norsk eksport av sjømat Havbruk Tradisjonell fiskeri Kilde: EFF,SSB

9 Sonekart Svalbard Norsk jurisdiksjon Andre lands soner Vernesonen rundt Svalbard Internasjonalt farvann Grønland Fiskerisonen NORGE: rundt Jan Mayen Folketall: 4,7 millioner Russland Fastlandet: km2 Svalbard: km2 Island Færøyene Norge Jan Mayen: Kystlinje fastlandet: Total kystlinjee: (inkludert øyer) 377 km km km Norsk økon. sone: km2 Svalbard FPZ: km2 Irland Jan Mayen FZ: km2 Storbritannia

10 Fremtidig forvaltning marine ressurser maksimere langsiktig samfunnsøkonomisk utbytte av ressursene samtidig som vi arbeider for å bevare biodiversitet og beskytte sårbare økosystem

11 Fra enbestands til økosystembasert forvaltning Beskatningsmønster Prognose for vekst, naturlig dødelighet og rekruttering Bestandsanslag

12 Fra enbestands til økosystembasert forvaltning Føre-var referansepunkt Beskatningsmønster Prognose for vekst, naturlig dødelighet og rekruttering Forvaltningsstrategier og fangstregler Bestandsanslag Fastsette TAC

13 Fra enbestands til økosystembasert forvaltning Føre-var referansepunkt Interaksjoner mellom arter Bifangst Beskatningsmønster Bunnhabiteter Prognose for vekst, naturlig dødelighet og rekruttering Forvaltningsstrategier og fangstregler Genetisk mangfold Bestandsanslag Fastsette TAC Forurensning

14 Forvaltningsutfordring Bærekraftig (økosystembasert) forvaltning - Havets miljøtilstand - Årlige fangstmengde (beskatningsgrad) - Vern av ungfisk (beskatninigsmønster) - Bevare gensammensetning i fiskebestander - Vern av spesielle habitater avhengig av forskningsbasert input Forvaltning som fremmer verdiskapning - Rettmessig andel av fiskebestander - God pris på fisken (høy kvalitet og leveringsdyktighet) - Lave fangstkostnader (redusert fangstkapasitet)

15 Havets miljøtilstand Indikatorer som kan vise endringer i: - Det naturlige miljø - Konsentrasjon av antropogene utslipp - Konsentrasjon av helsefarlige stoffer Konsekvensanalyser av større endringer forårsaket av: - Klimaendring - Regulære utslipp - Irregulære utslipp

16 Sårbare bunnhabitater kaldtvanns korallrev undervannsfjell hydrothermal vents svamper andre

17 Forvaltning av levende marine ressurser Forvaltning av fiskebestander verktøy og metoder - kvoter - innsatsregulering - minstemål - redskaps- og maskeviddereguleringer - utkastforbud - vern av gyte- og oppvekstområder - tids- og områderestriksjoner (Marin Protected Areas)

18 MPA - Overvåkningsprogrammet i Barentshavet Lukkete områder for reketrål Lukkete områder for torsketråling Shrimp fisheries

19 MPA Uer Livet i havet vårt felles ansvar

20 MPA CORAL REEFS MPA Korallrev Stengte områder Område Dato Størrelse (km2) Restriksjoner Røstrevet jan Bunntrål Iverryggen-revet jan Bunntrål Sularevet mar Bunntrål Selliggrunnen-revet jun.00 0,6 Ferdsel mns aktivitet Tislerrevet des.03 1,8 Tråling (skalldyr) Fjellknausene rev des.03 1,9 Tråling (skalldyr) Map: IMR

21 MPA svamper? Livet i havet vårt felles ansvar

22 Oppsummering Mareanodata bidrag til verdiøkning av marine levende ressurser Mer kunnskap om artenes sammenheng og bunnhabitat vil gi bedre forutsetninger for forvaltningen til å sette i verk de riktige tiltakene slik at vi får langsiktige muligheter til å ta ut riktig mengde av fiskeressursene.

23 Livet i havet - vårt felles ansvar

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 Innhold Del I Innledning til programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 Innhold Del I Del II Innledning til programområde 16 Budsjettforslaget... 43

Detaljer

Mareano-data som grunnlag for havforvaltning

Mareano-data som grunnlag for havforvaltning Siri Hals Butenschøn, styringsgruppen for Mareano Mareanos brukerkonferanse 1. november 2013 Bærekraftig bruk av havet Norge har et 7 ganger større havområde enn landområde Stor fiskerinasjon verdens nest

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten

Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Fisken og havet, særnummer 1a 2010 Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten Rapport fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 Innhold Del I Innledning til programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning...

Detaljer

MILJØRAPPORT for norsk sjømatnæring med hovedvekt på tall og fakta pr 2012 og frem til juni 2013

MILJØRAPPORT for norsk sjømatnæring med hovedvekt på tall og fakta pr 2012 og frem til juni 2013 2012 MILJØRAPPORT for norsk sjømatnæring med hovedvekt på tall og fakta pr 2012 og frem til juni 2013 Utgitt av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening 2013 Næringslivets Hus Postboks 5471 Majorstuen

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070, 5575 og 5610 Innhold Del I Innledning

Detaljer

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583

Evaluering av Fiskeridirektoratet. Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 Evaluering av Fiskeridirektoratet Difi rapport 2015:1 ISSN 1890-6583 0 Forord På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomført en evaluering

Detaljer

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet

Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet RAPPORT M140 2014 Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Faglig grunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet Rapport fra Faglig forum, Overvåkningsgruppen

Detaljer

Havet og kysten 2006-2015. Handlingsplan 2006

Havet og kysten 2006-2015. Handlingsplan 2006 Havet og kysten 2006-2015 Handlingsplan 2006 1 Forord...3 Sammendrag...4 Bakgrunn...5 Mål for programmet...6 Analyse av status og utfordringer...8 Programstruktur og prioriteringer av forskningsoppgaver...8

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3:9 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1000-1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000-4070

St.prp. nr. 1 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1000-1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000-4070 St.prp. nr. 1 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1000-1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000-4070 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Formannskapet 06.03.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 113 Saksmappe: 2012/2198-8512/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 28.02.2013 Saksframlegg Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Formannskapet

Detaljer

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet Regional Konsekvensutredning for Norskehavet; Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet 3 8 13 18 70 70 37 0 09 41 17 18 19 20 43 42 13 16 37 1 12 13 14 46 48 44

Detaljer

å fi [ [ Œå Œfl Õ Ã ± ÿ± ª ±Æº ß Ù fi±º( Ã Æ ºø Ó ÒÔ µ Ú ÔÓÚ Û ± ºø ÓÔÒÔ µ Ú ÔÏÚ ( ø :Æ ª ±Æº ±Æ µ µß ± ª Ó ÁäÓ ÔÌ

å fi [ [ Œå Œfl Õ Ã ± ÿ± ª ±Æº ß Ù fi±º( Ã Æ ºø Ó ÒÔ µ Ú ÔÓÚ Û ± ºø ÓÔÒÔ µ Ú ÔÏÚ ( ø :Æ ª ±Æº ±Æ µ µß ± ª Ó ÁäÓ ÔÌ Œfl Õ Ã ± ÿ± ª ±Æº ß Ù fi±º( Ã Æ ºø Ó ÒÔ µ Ú ÔÓÚ Û ± ºø ÓÔÒÔ µ Ú ÔÏÚ µªæ Û ± ø ææ µ :Æ ª ø º ±Æª å fi [ [ Œå ä ±Æµ ± ± æ:檵æø µ ø ( ø :Æ ª ±Æº ±Æ µ µß ± ª Ó ÁäÓ ÔÌ ±Æµ ± ª µø ºø ª Æ ø ±Æ ª Ʊ ªµ Ʊ Æø

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 1b 2013. Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013

Fisken og havet, særnummer 1b 2013. Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Fisken og havet, særnummer 1b 2013 Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Fisken og havet, særnummer 1b 2013 Forvaltningsplan Norskehavet rapport fra overvåkingsgruppen 2013 Redaktører:

Detaljer

Helhetlig og detaljert kunnskap - Fiskernes behov. NGU-dagene 6. 7. februar 2012 Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag

Helhetlig og detaljert kunnskap - Fiskernes behov. NGU-dagene 6. 7. februar 2012 Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag Helhetlig og detaljert kunnskap - Fiskernes behov NGU-dagene 6. 7. februar 2012 Jan Henrik Sandberg, Norges Fiskarlag Norsk sjømatnæring (2011): 2,7 mill. tonn villfisk fisket 1 mill. tonn oppdrettsfisk

Detaljer

EVALUERING AV KONGEKRABBEFORVALTNINGEN

EVALUERING AV KONGEKRABBEFORVALTNINGEN FISKERIDIREKTORATET Ressursavdelingen EVALUERING AV KONGEKRABBEFORVALTNINGEN 1 Innledning Kongekrabben ble satt ut i Murmanskfjorden på 1960-tallet, og er en introdusert art som har vært å finne i norske

Detaljer

Terrengmodell av korallområdet Hola utenfor Vesterålen (5 meters rutenett).

Terrengmodell av korallområdet Hola utenfor Vesterålen (5 meters rutenett). Terrengmodell av korallområdet Hola utenfor Vesterålen (5 meters rutenett). KAPITTEL 11 PRAKTISK ANVENDELSE AV NY KUNNSKAP Eva Degré, Lene Buhl-Mortensen, Terje Thorsnes og Hanne Hodnesdal Uer liker seg

Detaljer

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser

Endelig program. Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Program for utredning av konsekvenser Endelig program Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet Program for utredning av konsekvenser Felles generell del 1 for de fire sektorvise utredningsprogrammene Innledning Beskrivelse av utredningsområdet

Detaljer

Slutterklæring. Ministermøtet om integrering av fiskeri- og miljøspørsmål 13.-14. mars 1997 i Bergen, Norge

Slutterklæring. Ministermøtet om integrering av fiskeri- og miljøspørsmål 13.-14. mars 1997 i Bergen, Norge Slutterklæring Ministermøtet om integrering av fiskeri- og miljøspørsmål 13.-14. mars 1997 i Bergen, Norge Slutterklæring fra Ministermøtet om integrering av fiskeri- og miljøspørsmål 13.-14. mars 1997

Detaljer

REFERAT FRA REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 DEL 1

REFERAT FRA REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 DEL 1 1 REFERAT FRA REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 DEL 1 Fiskeridirektoratet 2 3 REGULERINGSMØTET 5. OG 6. NOVEMBER 2014 SAKSLISTE Sak 9/2014 Orientering om kvoteforhandlinger med andre land Sak 10/2014

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet. Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram

Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet. Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram Utredning av konsekvenser av fiskeri i området Lofoten Barentshavet Høringsuttalelser til forslag til utredningsprogram FISKERIDIREKTORATET NOVEMBER 2003 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...3 1.1 BEHANDLING

Detaljer

Utredning av Havforskningsinstituttets framtidige infrastrukturbehov for innhenting av marine data

Utredning av Havforskningsinstituttets framtidige infrastrukturbehov for innhenting av marine data Utredning av Havforskningsinstituttets framtidige infrastrukturbehov for innhenting av marine data 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering og konklusjoner... 4 2 Bakgrunn og mandat... 4 2.1 Formålet med utredningen...

Detaljer

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet

Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet Fullstendige høringsuttalelser til utredning av konsekvenser av skipstrafikk i området Lofoten Barentshavet KYSTDIREKTORATET April 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Behandling av høringsuttalelsene...4

Detaljer

SAMMENDRAG. I. Innledning. Situasjonsbeskrivelse

SAMMENDRAG. I. Innledning. Situasjonsbeskrivelse Et forprosjekt som synliggjør muligheter og utfordringer for en næringsmessig utnyttelse av Porsangerfjorden, samt forslag på tiltak for å få utløst næringspotensialet. Ferdig 11.03.02 SAMMENDRAG I. Innledning

Detaljer

Verdiskaping i sjømatnæringen

Verdiskaping i sjømatnæringen Verdiskaping i sjømatnæringen Lokal verdiskaping - global nytteverdi Verdens befolkning øker. Nettopp derfor er bedre tilførsel på sjømat en viktig del av løsningen på de globale utfordringene innen matmangel

Detaljer

Imiddelalderen var landbruksområdene

Imiddelalderen var landbruksområdene Barentshavet et globalt spiskammer Knut Sunnanå Verdens økende befolkning har behov for mat. Fisk fra havet dekker store deler av dette behovet. Langs verdens kyster tas det hver dag fisk som enkelt blir

Detaljer

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund

landet Kristiansand Stavanger Bergen Ålesund - landet Havet er vår fremtids viktigste kilde til mat og helse. Norske storbyer samarbeider nå på en ny og forpliktende måte slik at Norge skal beholde sin ledende posisjon som en betydelig garantist

Detaljer