Produksjonsledelse Å utvikle og styre transformasjonsprosessen der innsatsmidler blir transformert (omdannet) til nye produkter eller nye tjenester.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produksjonsledelse Å utvikle og styre transformasjonsprosessen der innsatsmidler blir transformert (omdannet) til nye produkter eller nye tjenester."

Transkript

1 Produksjonsledelse Å utvikle og styre transformasjonsprosessen der innsatsmidler blir transformert (omdannet) til nye produkter eller nye tjenester. Ressurser: Kapital, kompetanse, erfaring, teknologi, energi Innsatsmidler/ input: Materialer Informasjon Transformasjon: Verdiøkning - fra innsatsmidlertil ferdige produkter og tjenester Resultat/ output: Ferdigvarer Tjenester Kontrolldata/ feedback: Kvalitet, kvantitet, effektivitet Produksjon/HV Tre trinn i produksjonsutviklingen Håndverk: Verktøy Høy kompetanse Erfaring Mange varianter Lavt volum Mange timeverk Lokalt marked Masseprod.: Maskiner Lav kompetanse Oppdelte jobber Mye kapital Få varianter Høye produksjonsvolum Effektivitet Alle ressurser internt Internasjonale markeder Moderne prinsipper: Hurtige prosesser Fleksible prosesser Markedstilpasning Kamp mot sløsing Fleksibel spesialisering Kundetilpasset masseproduksjon Flaskehalsstyring IKT - www Utvidet produktbegrep Globalt marked Produksjon/HV Kundetilpasset masseproduksjon Felles plattform Motorer Drivverk Bremser Chassis, etc. Effektivitet Jevn produksjon Store serier Underleverandører JIT-prinsipper Samlet prognose for biler Plattformlager Etterspørsel avledet fra samlet prognose for biler Ordrer på biltyper Montering av: Golf Audi Skoda Seat etc. Fleksibilitet Variantbredde Kundetilpasning Minimalt lager Overkapasitet Produksjon/HV

2 Produksjonsmålet Markeds-tilpassede produkter, kort leveringstid, og rimelig pris Kortere produktlevetid Flere varianter, mer kundeordrer Bedre kvalitet, høyere effektivitet Funksjoner og organisasjoner samarbeider i produkt- og prosessutviklingen Større fleksibilitet i produksjonen - raskere endring av kapasiteten - raskere omstilling av maskinene - større bredde i operatørenes kompetanse Produksjon/HV Prosesstypene: 1. Prosjekt. Mange varianter, lite volum. Noen tilfeller blir produksjonsutstyret brakt til arbeidsstedet 2. Funksjon 3. Linje 4. Celle Hver celle utfører komplett produksjon av bestemte typer komponenter/produkter 5. Kontinuerlig Bygninger,utstyr og maskiner tilpasset bestemte prosesser, ofte råvarebasert Produksjon/HV Prosjekt Funksjon Celle Linje Kontinuerlig Stordrift Fleksibilitet Stort volum Standardprodukter Vaskemaskinfabrikk Aluminiumsverk Lite volum Unike produkter Handelstrykkeri Mek. verksted Maskinfabrikk Hayes & Wheelright Produksjon/HV

3 Planleggingsmetodene 1930 Manuelle metoder, få varianter, ØOK, statistisk prosesskontroll. Prognosemetoder, nettobehovsberegning, hullkort. MRP I. I dag Flere funksjoner deltar. Mange varianter, fleksibilitet, effektivitet, integrerte datasystemer. MRP II, JIT, OPT, mm Produksjon/HV Samlet omsetning Produktgrupper Produkter Råvarer, deler, komponenter Type etterspørsel Planhierarkiet Forretningsplan Nettobehovsplan Innkjøpsordrer Produksjonsordrer Ressurser og behov Totalt ressursbehov Produksjonsressurser Grov kapasitetsplan Belastningsog innkjøpsplan Produksjon/HV Levering fra lager, fra produksjon til lager og til ordre Ledig lager ved produksjonsstart Planlagt produksjon Ordre som skal dekkes Periode planen dekker Tilført lagerbeholdning etter avsluttet produksjon Produksjon/HV

4 Input Overordnet forretningsplan Lønnsomhetsmål, budsjetter Markedsplaner, salgsprognoser, ordrer Ressursplaner for produksjonen Output Produksjon produktgrupper Kapasitetsbehov internt Kapasitetsbehov eksternt Lagerbeholdninger produktgrupper Produksjon/HV Aggregert planlegging 1. Omform etterspørsels-prognosene til produksjonsbehov. Ta hensyn til tidsforskyvelser mellom produksjon og leveranse. 2. Bestem sikkerhetslager for alle perioder 3. Lag diagram som viser akkumulert produksjonsbehov for planperioden 4. Utform alternative produksjonsplaner 5. Beregn kostnader til lager, omstillinger, utsolgt, o.a Produksjon/HV Akkumulert mengde, tonn Plan 1. Utjevnet produksjon 14,03 tonn/dag Produksjons dager Produksjon/HV

5 Akkumulert mengde, tonn Plan 2. Utjevnet produksjon 15,28 tonn/dag Produksjons dager Produksjon/HV Akkumulert mengde, tonn Plan 3: 12,4 tonn/dag og 29 tonn/dag Plan 4: 8,7 tonn/dag og 29 tonn/dag Produksjons dager Produksjon/HV Input for produksjonen Ordrer og prognoser Lagerbeholdninger produkter Tilgjengelig kapasitet, ledetider for produksjonen Output Ressursbehov internt Ressursbehov eksternt Leveranser fordelt over tid for produkter Lagerbeholdninger produkter Produksjon/HV

6 en må tilpasses produksjonsprosessen 1. Lagerproduksjon Råvarer 3. På stedet produksjon 2. Ordreproduksjon Ferdigvarer Råvarer 4. Felles plattform Mange fv. varianter Råvarer Ferdigvarer, enkeltprodukter Ferdigvarer, hovedkomponenter Råvarer, sum ferdigvarer Produksjon/HV Utvikling av detaljplanen 1. Foreløpig detaljplan 2. Grov kapasitetsplan 3. Endelig detaljplan Kapasitet Produksjon/HV Kapasitet, utnyttelse og effektivitet Teoretisk kapasitet = TK Planlagt tapstid = PTT Ikke-planlagt tapstid = IPTT Effektiv kapasitet= EK TK: 168 timer/uke PTT: 59 timer/uke EK: 109 timer/uke Utnyttelse: Virkelig output/ptk: 51/168 = 0,304 Effektivitet: Virkelig output/ek: 51/109 = 0,468 IPTT: 58 timer Virkelig output: 51 t Produksjon/HV

7 Antall enheter Ordrer og restordrer Tilbud Kapasitetsgrense Tilgjengelig for nye ordrer Tid Produksjon/HV Endring av planene Årsaker: Avbestilling eller forandring av ordre Tekniske problemer Svikt hos leverandør eller transportør Planleggingsfeil, kommunikasjonsfeil, mm. Virkninger: Ekstra kostnader Lageroppbygging, skrap-produksjon Dårlig kundeservice Tiltak: Mer fleksibel produksjonsprosess Mer standardkomponenter Postponement Bedre planleggingsprosess Produksjon/HV Belastningsskjema for kritiske ressurser Kapasitet/ belastning Tilbud og forespørsler Beregnet praktisk kapasitet Ordrer l l l l l l Uker Produksjon/HV

8 Belastningsprinsippene Forward loading Aktivitet Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Delmont. A Delmont. B Delmont. C Sluttmont. Backward loading Aktivitet Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Delmont. A Delmont. B Delmont. C Sluttmont Produksjon/HV De tre tidssonene: Flytende, EDB-basert tidsfastsettelse Delvis frossen, manuell justering Frossen, ingen endring er mulig Akkumulerte ledetider Her starter planleggingen Sluttproduksjon begynner Her leveres varene til kunden Produksjon/HV Fra detaljplan til nettobehovsplan Nettobehovsplan MRP I: Materials Requirement Planning Bestilling/beordring Produksjon/HV

9 Input Nettobehovsplan Produkt struktur, stykkliste Lager. beholdninger Tilgjengelig kapasitet, ledetider Nettobehovsplan Output Tidsfordelt produksjonsplan for råvarer, deler, komponenter Tidsfordelt innkjøpsplan for råvarer, deler, komponenter Produksjon/HV Strukturskjema P1 P2 P3 P4 P1 K1 K2 K3 K1 K2 R1 R2 R1 R2 R3 Divergerende Konvergerende Produksjon/HV Unike navn, nøyaktige mengder Nr. 1 Fyrstikkeske (1 stk) Nr. 2 Eske (1 stk) Nr. 3 Fyrstikker (50 stk) Nr. 4 Hylster (1 stk) Nr. 5 Skuff (1 stk) Nr. 6 Trestikke (1 stk) Nr. 7 Svovel (0,5 gr) Produksjon/HV

10 Terminsetting - å bestemme seneste tidspunkt for bestilling eller produksjonsstart, slik at aktiviteter på ovenforliggende nivå kan utføres til rett tid. Krever kunnskap om: 1. Ledetidene ved innkjøp 2. Omstillings- og prosesstider for alle produksjonsaktiviteter 3. Kapasitetssituasjonen i alle kritiske produksjonsressurser Produksjon/HV Ledetider Tidsforbruk fra bestilling til mottak av produktet Behovsavklaring Rekvirering Ordreplassering/beordring Produksjonsplanlegging Forutsett venting Klargjøring av maskiner Omstilling Maskinering/produksjon Kø/mellomlagring Kontroll mm Produksjon/HV Bruttobehov: Ordrens behov for ferdigvarer og alle innsatsmidler som behøves i disse Nettobehovsberegning - å bestemme de kvantiteter som må produseres eller kjøpes: * råvarer * deler * komponenter når etterspørselen etter ferdigvarer og disponibel lagerbeholdning er kjent. Nettobehov = Bruttobehov - LS TB = Total lagerbeholdning RB = Reservert lagerbeholdning SL = Sikkerhetslager LS = Lagersaldo LS = TB - RB - SL Produksjon/HV

11 Å lage nettobehovsplan Strukturskjema og stykkliste gir bruttobehov for alle detaljer Avregning mot ledig lagerbeholdning gir netto detaljbehov Operasjonslisten viser gangen i prosessen Ledetider sammen med netto mengdebehov gir start- og sluttider Kjøreplanen viser sekvensen i produksjonen Produksjon/HV Tidspunkt for produksjonsstart 1. Leveringstidspunktet til kunde, minus ledetiden for sluttproduktet gir starttidspunkt for arbeidet med dette 2. Gå til nivået under ferdigvaren. Arbeidet med deler og komponenter på dette nivået begynner på starttidspunktet for ferdigvaren, minus ledetidene for de enkelte deler og komponenter. 3. Fortsett på denne måten i resten av produktstrukturen. 4. Når samme del eller komponent forekommer på flere nivåer, må det vurderes om alle disse skal starte på laveste nivå Produksjon/HV D A T A B A S E Strukturdata Operasjonsliste Stykkliste Artikkelregister - lagersaldo - venteordrer - bestillingsregler - ledetider, mm Kunderegister Ordre Bruttobehovsberegning Nettobehovsberegning Partiforming Fastsette starttid Nedbryting, ett nivå hver gang Ordreforslag Produksjon/HV

12 MRP II Middels lang tid: Kapasitetsplan Kort tid: Belastningsplan Forretningsplan Markedsplaner Prognoser Ordrer Fysisk produksjonssystem Analyse av produksjonseffektivitet Produksjon/HV Valg av prinsipp Produktstruktur Komplisert MRP PERT Lang tid: Ressursplan Grov kapasitetsplan Nettobehovsplan Innkjøpssystem Enkel JIT JIT/MRP Få Mange trinn trinn Produksjonsprosessen Produksjon/HV Stykkliste felles deler Stykkliste valgbare deler Ukebehov basert på total produksjonsrate Produksjonsordre Kanban Ukebehov ut fra tidsfordelt prognose Produksjonsordre MRP batch Produksjon/HV

13 MRP styring av ferdigmontasje Kanban styring av intern flyt Produksjonsceller Ferdigmontasje Innkjøpsordrer Leverandører Nettobehovsplan Produksjonsordrer Produksjon/HV

Styringsmodell. Kompendium TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk

Styringsmodell. Kompendium TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk Styringsmodell Kompendium TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk Høst 2010 Forord Dette kompendiet tar for seg konseptet Styringsmodeller og er utviklet for faget TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk

Detaljer

LEAN Introduksjon. TPM Team Scandinavia. TPM Team Scandinavia

LEAN Introduksjon. TPM Team Scandinavia. TPM Team Scandinavia LEAN Introduksjon 2009 TPM Team Scandinavia TPM Team Scandinavia Norges ledende spesialistselskap innen Lean som tilbyr tjenester til bedrifter som vil utvikle sin virksomhet slik at de på best mulig måte

Detaljer

Lean i helsesektoren Sandra Hansen

Lean i helsesektoren Sandra Hansen HANDELSHØGSKOLEN I Lean i helsesektoren Sandra Hansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Mai 2011 ii Forord Denne oppgaven markerer slutten på min mastergradsutdanning

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) Reservedelslogistikk. Stud.techn.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) Reservedelslogistikk. Stud.techn. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) Reservedelslogistikk Stud.techn. Per Pfister Forord Denne prosjektoppgaven er utført ved Institutt for

Detaljer

Logistikkregnskap i verdikjeder. PROSJEKTOPPGAVE Høst 2002. Skrevet av Stud.techn. Freddy Johnsen

Logistikkregnskap i verdikjeder. PROSJEKTOPPGAVE Høst 2002. Skrevet av Stud.techn. Freddy Johnsen Logistikkregnskap i verdikjeder PROSJEKTOPPGAVE Høst 2002 Skrevet av Stud.techn. Freddy Johnsen FORORD Som et ledd i sivilingeniørutdannelsen ved NTNU, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, skal

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Hva er Lean? Kapittel 2

Hva er Lean? Kapittel 2 Hva er Lean? Kapittel 2 Historiske perioder Håndverkssamfunnet Masseproduksjon Lean produksjon Menneske Høy kompetanse. Lav kompetanse, spesialist Kunnskapsrik. lagspiller Maskin Små universal maskiner

Detaljer

IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje. EG www.egnorge.no

IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje. EG www.egnorge.no IT-løsninger som styrker din forretning og er tilpasset din bransje EG www.egnorge.no » Når vi går på jobb i EG, gjør vi det for å skape produktivitetsløft og fornyet konkurranseevne for og sammen med

Detaljer

"Ikke utgått på dato": Tine-tanker omkring differensiert produksjonsstyring for økt fleksibilitet og responsevne

Ikke utgått på dato: Tine-tanker omkring differensiert produksjonsstyring for økt fleksibilitet og responsevne "Ikke utgått på dato": Tine-tanker omkring differensiert produksjonsstyring for økt fleksibilitet og responsevne Terje Bye Leder Metode & Utvikling, Verdikjedestyring TINE SA Anita Romsdal PhD-stipendiat,

Detaljer

Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring. Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS. Formålet med kurset

Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring. Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS. Formålet med kurset Prosjekt- og avdelingsregnskap - bedre styring Karl Jakob Enger Allmennpraktiserende rådgiver ABACUS Økonomitjenester AS Formålet med kurset Gi regnskapsbruker bedre styrings- og beslutningsgrunnlag, ved

Detaljer

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Styreleder, Lean Enterprise Acadamy www.leanuk.org. Total verdiskapning

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Styreleder, Lean Enterprise Acadamy www.leanuk.org. Total verdiskapning Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet LEAN MANAGEMENT LEAN UTENFOR NÆRINGSLIVET: Kan revolusjonere offentlig drift Les mer side 18 KONTINUERLIG FORBEDRING BYGG OG ANLEGG: BIM gjør Lean enda bedre

Detaljer

Forretningsløsningen for små og mellomstore bedrifter Løsningsoversikt

Forretningsløsningen for små og mellomstore bedrifter Løsningsoversikt Forretningsløsningen for små og mellomstore bedrifter Løsningsoversikt Innledning SAP hjelper virksomheter av alle størrelser og i alle bransjer til å bli bedre. Fra administrasjon til styrerom, lager

Detaljer

NTNU RAPPORT. Tredjepartslogistikk i bilindustrien: Løsninger, utøvere og Hydro Automotive Structures på det europeiske marked. Einar Erlang Sandaa

NTNU RAPPORT. Tredjepartslogistikk i bilindustrien: Løsninger, utøvere og Hydro Automotive Structures på det europeiske marked. Einar Erlang Sandaa NTNU INSTITUTT FOR PRODUKSJONS- OG KVALITETSTEKNIKK NORGES TEKNISKNATUR- VITENSKAPELIGE UNIVERSITET TITTEL RAPPORT Tredjepartslogistikk i bilindustrien: Løsninger, utøvere og Hydro Automotive Structures

Detaljer

MASTEROPPGAVE 2011. DATO: 14.juni 2011. 5D Building Process - Model based project management

MASTEROPPGAVE 2011. DATO: 14.juni 2011. 5D Building Process - Model based project management Institutt for konstruksjonsteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU- Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet TILGJENGELIGHET MASTEROPPGAVE 2011 FAGOMRÅDE: Konstruksjonsinformatikk

Detaljer

Leksjon 4: Prosjektplanlegging og oppfølging INNLEDNING... 2 PLANLEGGING... 2 OPPFØLGING... 27

Leksjon 4: Prosjektplanlegging og oppfølging INNLEDNING... 2 PLANLEGGING... 2 OPPFØLGING... 27 Jarle Larsen 17.02.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. INNLEDNING... 2 2. PLANLEGGING... 2 2.1 HENSIKTEN MED PLANLEGGING...

Detaljer

Rapport. Logistikk og distribusjon for matspesialiteter i Midt Norge. Utfordringer og utviklingsområder

Rapport. Logistikk og distribusjon for matspesialiteter i Midt Norge. Utfordringer og utviklingsområder Åpen Rapport Logistikk og distribusjon for matspesialiteter i Midt Norge Utfordringer og utviklingsområder Forfattere Maria Kollberg Thomassen, Heidi C. Dreyer, Erik Gran SINTEF Teknologi og samfunn Teknologiledelse

Detaljer

Aktivitetsbasert styring og kontroll i fiskeindustri - en empirisk studie av potensialet av ABC/M innen norsk fiskeindustri

Aktivitetsbasert styring og kontroll i fiskeindustri - en empirisk studie av potensialet av ABC/M innen norsk fiskeindustri Aktivitetsbasert styring og kontroll i fiskeindustri - en empirisk studie av potensialet av ABC/M innen norsk fiskeindustri Stig Reite 1) og Torgeir Edvardsen Aktivitetsbaserte regnskaper er blitt implementert

Detaljer

Lean huset Et system basert på logisk struktur - ikke ett sett med verktøy

Lean huset Et system basert på logisk struktur - ikke ett sett med verktøy Lean introduksjon 2008 TPM Team Scandinavia Lean huset Et system basert på logisk struktur - ikke ett sett med verktøy Mål Riktig kvalitet Lavest kostnad Høy sikkerhet Høy moral Korteste ledetid JIT JIDOKA

Detaljer

Kvalitetssikring av nettbasert kundedialog

Kvalitetssikring av nettbasert kundedialog Hovedprosjekt: Kvalitetssikring av nettbasert kundedialog Forfattere: Ruth Elizabeth Avila Reidun Svensson May-Britt Moen Dato: 13. mai 04 Hovedprosjekt 2004 Copyright Ruth Elizabeth Avila, Reidun Svensson

Detaljer

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system

Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Gevinster og kostnader ved implementering av et ERP-system Masteravhandling våren 2013 Camilla Lothe Eltvik Studentnummer: 130875 Veileder: Ingunn Myrtveit Masteroppgave i økonomi og ledelse, spesialisering

Detaljer

Lean verdiskapende samspill

Lean verdiskapende samspill Lean verdiskapende samspill Lean handler om å tilby det kunden eller brukeren trenger - og bare det Innholdsfortegnelse: Om å lage en ny sti i skogen... 3 1. Kundeverdi... 5 2. Prosess med minimal sløsing...

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Institutt for Bygg- og Energiteknikk. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo PROSJEKT NR. 41 Institutt for Bygg- og Energiteknikk Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, Oslo HOVEDPROSJEKT TILGJENGELIGHET Åpen Telefon: 22 45 32 00 Telefaks:

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Produkt og produksjon Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Rich. Birkelands vei 2B Telefon: 73 59 05 00 Telefaks: 73 59 36 70 Foretaksregisteret: NO

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus. April 2014. Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus April 2014 Innføring av Lean i Jadarhus Skrevet av: Stian Hoelgaard (Kandidatnummer: 305) Veileder: Ivar Bredesen Bachelor i Økonomi og Administrasjon i

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Y-engineering Høst 2010 Side 1 av 20. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S

PROSJEKTPLAN. Y-engineering Høst 2010 Side 1 av 20. Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Y-engineering Høst 2010 Side 1 av 20 PROSJEKTPLAN Prosjektnavn: Automatisk skru stasjon A.S.S Prosjektdeltagere: Ole Gunnar Leer Halvor Aschjem Svein Gjøran Nordbø Henrik Mathiesen Intern veileder: Kjell

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD V

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD V LEAN BUSINESS PLANDUGNAD V Figur 1 Velkommen til siste samling i plandugnaden. Figur 2 I dag skal fokuset være på å lage prognosene våre, samt at vi skal snakke litt om hvordan vi skal følge opp planen.

Detaljer

Fra point-of-origin til end-user or disposal

Fra point-of-origin til end-user or disposal Tabell 1.1 Tre tradisjoner tre fenomener og to helheter Begrep Logistics engineering Business logistics/ materialadministrasjon Logistics/physical distribution Objekt Prosjekt Bedrift/ vareeier Logistikkaktør

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer