Strategisk testplanlegging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk testplanlegging"

Transkript

1 Strategisk testplanlegging av Hans Schaefer Hvordan planlegge testingen for et helt prosjekt Mal for dokumentasjonen Sjekklister Hans Schaefer Slide no. 1

2 Hva skal vi lære Hvordan lage en overordnet plan for å bekjempe feil i et softwareprosjekt Risikobasert test Estimering av test Generell planlegging Referanser til detaljer Mal for dokumentasjon Hans Schaefer Slide no. 2

3 Mål med testingen Med de resurser og den tiden vi får, skal vi ved ethvert punkt ha gjort den best mulige testen. Dvs: Funnet flest mulig alvorligst mulige feil Målt kvaliteten så nøyaktig som nødvendig Hans Schaefer Slide no. 3

4 Mål med strategisk planlegging Identifisere hva som testes Planlegge prioriteter Ansvarsfordeling Grov tidsplan Ressursplan Beslutningskriterier Alt som senere krever beslutninger Hans Schaefer Slide no. 4

5 Hvor er vi? Hans Schaefer Slide no. 5

6 Hva må vi vite Rammebetingelser! Hvor kritisk er produktets kvalitet? Tidsbegrensninger Ressursbegrensninger Nytt produkt eller vedlikehold Prosjektmodell Hans Schaefer Slide no. 6

7 Hva skal vi gjøre? Hans Schaefer Slide no. 7

8 Mal for dokumentasjonen IEEE Standard for testdokumentasjon: Testplan Egentlig en testplan for ett testnivå, men her bruker vi den som overordnet plan for all testing. Alternativ IEEE 1012, IEEE Hans Schaefer Slide no. 8

9 Innledende kapitler 1. Identifikasjon Hva heter testplanen? Dato og versjon, 2. Introduksjon 2.1. Mål 2.2. Bakgrunn 2.3. Omfang 2.4. Referanser 3. Produkter som skal testes (overblikk, konfigurasjon) 3.1. Programmoduler, subsystemer, system, flere systemer Kommandojobber etc Datagrunnlag, parametere 3.4. Brukernes prosedyrer, Driftsprosedyrer, Dokumentasjon, Hans Schaefer Slide no. 9

10 4 og 5. Hva skal testes og hva ikke List alle dokumenter som skal utvikles. De finnes i prosjektplanen. Inkluder prosjektplan og kontrakt, evtl. også standarder og retningslinjer. Planlegg granskning og granskningsmetode for alle. Planlegg automatisk analyse v.hj.a. verktøy Planlegg testnivåene (vanligvis tre). Lag en liste over produktets funksjoner og viktige egenskaper Planlegg for hver av dem hvor og hvor nøye de skal sjekkes eller testes. Viktig er også en vektlegging hvor mye en skal bruke for å sjekke og teste funksjonene versus egenskapene og egenskapene imellom. Hvis spesifikasjonen er dårlig, kan listen over funksjoner og egenskaper som skal testes være levende og øke etter hvert som testeren lærer produktet Hans Schaefer Slide no. 10

11 Hvor mye skal vi gjøre Avhenger av risiko og feilkostnad (se også under estimering) Sortering etter risiko (Risk based testing) Risiko = Kostnad ved feil * Sannsynlighet for feil Analyse: Først utenfra (black box), senere oppdatering også ut ifra produktkunnskap (glass box) Hans Schaefer Slide no. 11

12 Generell risiko Konsekvenser av feil Størrelse og kompleksitet Brukerne (offerne for problemer) og deres omgivelse Brukshistorie Trusler (situasjoner som kan føre til problemer) Dårlige produktområder: Modenhet av utviklingsmetoder, verktøy og modeller Spesielle krav fra standarder for safety critical software Hans Schaefer Slide no. 12

13 Grafisk fremstilling av risiko Sett et kryss for hver funksjon og hvert egenskap! Test det som er i første kvadrant! Hans Schaefer Slide no. 13

14 Kostnad og sannsynlighet faktorer Kostnad Sannsynlighet Bruksfrekvens Kompleksitet, tidligere feil, endringer Ustabile krav (funksjoner, grensesnitt, datadefinisjoner) Flere kokker Strid blant oppdragsgiverne Mulighet for workaround Tidligere feil Følger i praksis Mindre kvalifiserte personer Utskifting av personale Lokale faktorer Gi hver faktor en vekt, finn for hver testkandidat og hver faktor et nivå (lav, middels,høy), regn ut et vektet produkt! Hans Schaefer Slide no. 14

15 5. Hva skal ikke testes Alt som utelukkes skal ha en begrunnelse! Oppfør her også hva som utsettes! Du kan slå sammen punktene 4 og 5 i testplanen. Kan hende må dette punktet oppdateres flere ganger! Hans Schaefer Slide no. 15

16 6. Hvordan testen skal designes og utføres Avtal programfasiliteter som skal lette testingen. Inngangsporter i programmene som gir testerne adgang til interne datastrukturer o.l. Bruk av standarder på de eksterne grensesnitt som gjør bruk av automatiske testverktøy lettere. Tidlig implementering av funksjonalitet som er viktig for testerne. Lag regler og standarder for test og granskingsarbeide. Velg testmetoder. Velg graden av automatisering. Velg om ekstern hjelp, standardtestsuiter etc. skal brukes Hans Schaefer Slide no. 16

17 Måledata en trenger underveis Framdrift (se også Kap 12): Prosent testeksempler planlagt - forberedt - prøvd utført, utført med suksess Testtid: Prosent brukt Testbudsjett: prosent brukt Hva slags testaktiviteter er tiden brukt til? Hvor mange feil oppdages pr. tidsenhet? Testdekning: Prosent kodelinjer / forgreninger etc. utført Prosent funksjoner / skjermbilder etc. utført Feil: Hvor mange funnet Hvor mange rettet Type feil (Kode, design, spes.) Hvor alvorlig er feilene Følgefeil eller ny feil Kostnader med feilretting Analyse: årsaker, dårlige systemdeler, mulig forebygging eller bedre review og test Hans Schaefer Slide no. 17

18 7. Start- og sluttkriterier Hva skal til for å starte testarbeidet? Godkjenning eller ikke? Nødutganger Lag akseptansekriterier (for hver granskning, analyse og test). Testkvalitet OG programvarekvalitet må være under kontroll Hans Schaefer Slide no. 18

19 8. Kriterier for avbrudd og gjenopptakelse Avbrudd av test i håpløse situasjoner testmiljøproblemer alvorlige blokkerende feil ressursmangel Gjenopptakelse etter at vesentlige hindringer er rettet regresjonstestkrav m.m. Testmiljøproblemer er en vesentlig faktor! Hans Schaefer Slide no. 19

20 9. Testprodukter og dokumentasjon Krav til eksistens, omfang og format av Testplaner Testspesifikasjoner Testdesign Spesifikasjon av testomgivelser Testdata og resultatdata Testlogger Avviks- og feilrapporter Test- sluttrapporter Testprogrammer, scripts, instruksjoner og prosedyrer Alt annet som skal arkiveres og vises utenfor testingen Beskriv testarkitekturen! Hans Schaefer Slide no. 20

21 10. Arbeidsoppgaver for testen Følg den vanlige testprosessen ISTQB-modell IEEE 1008 ISO / IEC , -4, -5 ISO British Standard Sett sammen med resten av prosjektet. V-modell Hans Schaefer Slide no. 21

22 11. Krav til testomgivelser Hardware Software Databaser Nettverk Sikkerhet Verktøy Publikasjoner, Literatur, bakgrunnsmateriale Prosedyrer for oppsett, initialisering, postprosessering, backup, bruk, forvaltning Hans Schaefer Slide no. 22

23 Testomgivelse for ulike tester Laboratory environment for Unit and Integration test Typically development environment Standards for file names Standards for configuration and change management High level integration and System test environment Controllable environment Tests of subsystems isolated from each other and with each other Change control Reset facilities Tools Acceptance test environment As much as possible simulation of production Controlled environment Hans Schaefer Slide no. 23

24 11. Oppsett av testdatabaser Use of regular system functions Problem: Maybe problems because these functions don t work reliably Advantage: Implicit test of data entry functions Use of separate load software Problem: All kinds of impossible situations may become possible. Technical support needed during set-up. Loader must be available. Advantage: Quick set-up. Converting production data Problem: Large amount of data. Data cover same system area, Unknown coverage. Security and privacy restrictions. Advantage: Quick to prepare and set up Hans Schaefer Slide no. 24

25 11. Bruk av testdatabaser Accumulative development Databases grow with the test. Advantage: Flexibility Problem: Change control, space requirements growing, pollution. Periodic reset of data All tests based on fixed data content. Reset daily or weekly. Changed data a personal responsibility of the testers. Advantage: No pollution of database Problems: Dependence on moment of reset. Extra work to enter needed extra data. Parallel use of several isolated data areas Each tester has his own data area or database. Advantage: Parallel tests possible. Problem: Integration between functions not well tested Hans Schaefer Slide no. 25

26 12. Ansvar og myndighet For alle vesentlige oppgaver beskriv ansvar og myndighet. Testplan for hvert testnivå Test spesifikasjon Test design og implementering Testutførelse og logging Verifikasjon (av testdokumenter og testresultater) Godkjenning Test og godkjenning av oppdateringer / rettede feil Vedlikehold av Regressionstest Testomgivelse Hans Schaefer Slide no. 26

27 Testpersoner De viktigste tre: Hans Schaefer Slide no. 27

28 12. Ansvar og uavhengighet Testing krever et uavhengig synspunkt Nivåer av uavhengighet: Tre dimensjoner: Teknisk (fresh view) Management Finansiell Utvikler selv Kollega av utvikler (buddy system) Tester(s) i utviklingsteam Dedikerte tester(e) (ikke utviklere) Interne testkonsulenter (råd, support, review) Organisasjon utenfor leverandør (Tredjeparts test service) It is very difficult to get people to understand facts, if their salary is dependent on their misunderstanding the facts. Al Gore i filmen, En ubehagelig sannhet Hans Schaefer Slide no. 28

29 Krav til soft skills Soft Skills that Make a Tester By Anuj Magazine Discipline and Perseverance Reading Skills Negative Thinking Communication and Interpersonal Skills Time Management and Effort Prioritization Attitude Hans Schaefer Slide no. 29

30 12. Uavhengig forberedelse er viktigst! Hans Schaefer Slide no. 30

31 Typisk ansvarsfordeling (1) Reviews / Granskinger: Noen trente review-ledere forvalter sjekklister og leder reviews. Lavnivå reviews holdes av forfatter Høyere nivå reviews holdes av trente review-ledere Kvalitetssikring sjekker at reviews finner sted Hans Schaefer Slide no. 31

32 Typisk ansvarsfordeling (2) Modultest: Programmerer utfører. En arbeidskollega eller programmerer selv forbereder testdata eller ser gjennom konseptet. Kvalitetssikring sjekker testdekning Hans Schaefer Slide no. 32

33 Typisk ansvarsfordeling (3) Integrasjonstest, systemtest: Egen testgruppe Eventuelt bruker / kunde med Formell gjennomgang av testkonsepter Kvalitetssikring sjekker testlogg og review Feilretting: Utviklernes ansvar Omkjøring av modultest utviklernes ansvar Høyere nivå test og godkjenning ved testgruppe Hans Schaefer Slide no. 33

34 13. Personer og opplæring Personer. Testleder Testutvikler / test designer Testautomatiserings-utvikler Testomgivelses-tilrettelegger / forvalter Testoperator Testverktøyansvarlig Testkoordinator ( application integrator (for inngangskontroll og utføring) Utviklere, Brukere etc Hans Schaefer Slide no. 34

35 13.2. Kvalifikasjoner som behøves Test design teknikker Test automatisering Database Design / utvikling / programmering Business / applikasjonsområde Test omgivelse Test ledelse Test eksekvering (manuell) Configuration management Software metrikker og statistikk Mellommenneskelig kommunikasjon Diplomatiske ferdigheter Møteledelse Prosjektledelse Hans Schaefer Slide no. 35

36 14. Tidsplan og budsjettering Testingens omfang er avhengig av konsekvensene av driftsfeil og forventet antall feil. (Risikobasert testing) Optimale testbudsjetter finnes ikke. Erfaringstall er viktige! Testutførelsens kostnader er avhengige av programvarekvaliteten. Testutførelse blir alltid forsinket og gjerne avbrutt for tidlig. Sørg for at testen, når den stoppes, har funnet flest mulig og tyngst mulige feil! Viktigste tester først! Hans Schaefer Slide no. 36

37 Observasjoner mht. kostnader Skal du finne mer enn 80% av feilene, blir en test eller granskning ekstremt dyr. Test og granskinger finner forskjellige typer feil. Hvert testnivå finner forskjellige feil. De siste testnivåene finner også følgefeil av feilrettingen. Uten granskinger koster testfasen 50% av et prosjekt Hans Schaefer Slide no. 37

38 Optimal estimering Økonomi mht feil: Minimer følgende likning Kostnad = Testkostnad pr. dag * testdager + Rettekostnad pr. feil * feil funnet i test + Rettekostnad i drift pr. feil * antall feil funnet i drift + Trøbbel -kostnad pr. driftsfeil * antall feil funnet i drift + kostnad for senere levering - gevinst for tidligere levering. Problem: Vi har ikke data Hans Schaefer Slide no. 38

39 Cost and benefit curves Hans Schaefer Slide no. 39

40 Data vi bør samle under prosjektet, for å hjelpe estimering neste gang Gjennomgangs kostnader Test kostnader Rette kostnader Trøbbel kostnader Typiske feiltall og feiltyper Feilfinningskurver / trender Feilfinningsgrad Arbeidskostnader mht. test og feil Se et annet kapittel Freeware Tool: Better Software Magazine, Sept Referanse: Software Estimation: Demystifying the Black Art by Steve McConnell, Microsoft Press, 2006, ISBN , 308 pp., US$ Hans Schaefer Slide no. 40

41 14. Estimering av testomfang Basert på analogi Basert på tommelfingerregler Basert på kodelinjer Basert på funksjonspunkter Hans Schaefer Slide no. 41

42 14. Estimering fra tommelfinger regler Test og gjennomganger = 30% (Microsoft >50%) Gjennomganger = 10-20% ekstra i tillegg til utarbeidelse av et dokument Test = 5 dager per transaksjon Eller 5% av budsjett for modultest 5 % for integrasjon 10% for systemtest Hans Schaefer Slide no. 42

43 14. Estimering fra kodelinjer COCOMO model, based on estimate of delivered code lines and several quality, project and personnel factors. Cost per phase (in %), dependent on project size and reliability requirements Phase Test Planning Defect removal Plans & requirements Design Coding Integration & Later Test Overall Maintenance (Left number of two = small and "easy" projects, right number = large projects) (Test planning means analysis of phase products and preparation of tests against these phase products. Defect removal means reviews and inspections, and test execution. Debugging and defect repair is an additional cost not covered here). Barry Boehm, Software Cost Estimation with COCOMO II, Prentice Hall Hans Schaefer Slide no. 43

44 14. Funksjonspunktmetode, tall Antall funksjonspunkter som kan løses pr. månedsverk. Activity Information systems Productivity ranges System software Minimum Median Maximum Critical projects 1. Requirements x x x Prototyping x x Architecture x x Formal Project Plans x x Initial analysis and design x x x Detailed design x x x Formal design reviews x x Coding x x x Acquiring reusable code x x Acquire purchased code x x Formal code inspection x x IV&V x Formal conf. management x Formal integration x x User documentation x x x Unit testing x x x Function testing x x x Integration testing x x System testing x x x Field testing x x Acceptance testing x x Independent testing x Formal quality assurance x x Installation and training x x x Project management x x x Som utgangspunkt må en vite antall funksjonspunkter for prosjektet. Resultatet blir korrigert med faktorer bl.a. for kritikalitet, verktøybruk, systematisk arbeidsmåte etc Hans Schaefer Slide no. 44

45 Tidsplan, hovedprinsipp Testforberedelse gjøres parallelt med utviklingsarbeidet. Spesielt testspesifikasjon, testomgivelse Hans Schaefer Slide no. 45

46 15. Risikohåndtering Definer mulige prosjekt-risikofaktorer og hva du vil gjøre mot de Tekniske, prosjektmessige, politiske, organisatoriske Oppfølging (Hvor ofte?) Mulige reaksjoner Ignorering Ansvar!!! Hans Schaefer Slide no. 46

47 Sjekk prosjektplanen med jevne mellomrom Fornuftig? Aktuell? Dårlige trender? Hans Schaefer Slide no. 47

48 Feilbekjempelse i små prosjekter Små prosjekt: < 5 mennesker, < 6 måneder. Hvert dokument: I hvert fall en annen person bør sjekke dem. Testeksempler for system- og akseptansetest: Forbered dem før koden blir skrevet. Prosjektplan: Sjekk og oppdater ofte. Feildata: Finn alarmerende trender Hans Schaefer Slide no. 48

49 Hva må vi ellers gjøre, utenom planen? Få konsensus om feilbekjempelsen i prosjektet. Sjekke ambisjonsnivå. Få aksept i ledelsen. Organiser rapportering og behandling av feil Hans Schaefer Slide no. 49

50 Kontrakter og testing Require from subcontractors what your customer requires from you! Require what you require internally! Static analysis of code Review reports Test coverage measurement (at least 100% statement coverage in unit test) Defect logs Access to test data, tools and test programs Updating of test material with the software (configuration management) Delivery of all this to you You may also require a certain mean time between failures (MTBF) at entry to your acceptance test! Hans Schaefer Slide no. 50

51 Referanser IEEE Standard : Standard for Software Verification and Validation Plans. IEEE Standard : Standard for Software Test Documentation IEEE Standard : Standard for Software and System Test Documentation Bill Hetzel, The Complete Guide to Software Testing, QED Information Sciences, Wellesley, Ma., Poul Staal Vinje, Test af Software, teknisk forlag, København, Barry W. Boehm, Software Risk Management, IEEE Computer Society Press, 1990 Ståle Amland, "Risk Based Testing of a Large Financial Application" Stale Amland, Proceedings of the 14th International Conference and Exposition on TESTING Computer Software, June 16-19, 1997, Washington, D.C., USA. James Bach, «A framework for good enough testing», IEEE Computer Magazine, October 1998 Hans Schaefer: Strategies for prioritizing test, STAR West 98 conference proceedings, San Diego, Cem Kaner, Bad Software: What to Do When Software Fails, John Wiley, 1998 James Bach, "Risk Based Testing", STQE Magazine, 6/1999, Rex Black, Critical Testing Processes, Addison-Wesley, Hans Schaefer Slide no. 51

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers Testprosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers Testprosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt Why Desperate Houswives make Excellent Managers prosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt dagen ODIN 21.November 2012 Hvem er jeg Astrid Notø Larsen Cand Scient i Informatikk fra UiO 15 års erfaring

Detaljer

Introduksjon til Software Testing

Introduksjon til Software Testing Introduksjon til Software Testing av Hans Schaefer hans.schaefer@ieee.org Http://home.c2i.net/schaefer/testing.html www.softwaretesting.no Hvorfor skal vi teste Grunnleggende fakta Test modell Terminologi

Detaljer

ISTQB Foundation Level Prøveeksamen

ISTQB Foundation Level Prøveeksamen ISTQB Foundation Level Prøveeksamen Svar på følgende spørsmål For hvert spørsmål er der ETT og BARE ETT rett svar! (Unntak er avmerket spesielt). Spørsmål til Kap 1 ("Fundamentals") 1.1. (K2) Hva er betydningen

Detaljer

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Seminar om risikoanalyse og testing innen sikkerhet Bjørnar Solhaug SINTEF, 11. juni, 2013 Technology for a better society 1 Oversikt Risikoanalyse

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test

Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test Av Hans Schaefer Versjon 1.2, 14.9.2005 Dette dokument beskriver krav en bør stille til verifikasjon under utviklingen og test hos en seriøs

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde. Magne Jørgensen

Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde. Magne Jørgensen Nyttestyring og viktigheten av den gode kunde Magne Jørgensen Hva er et vellykket IT-prosjekt? Suksess er kontekstavhengig, men bør minimum inkludere: Oppnådd nytte (gevinster, verdi, måloppnåelse, ROI)

Detaljer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesten Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesting Formell testing med hensyn til brukerbehov, krav, og forretningsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Risikobasert testing

Risikobasert testing Hans Schaefer hans.schaefer@ieee.org Prosjekt- og produktrisiko for testeren Prioritering av en første test Prioritering av senere tester Risikoledelse i selve testprosjektet 2009 Hans Schaefer page 1

Detaljer

Bruk av HP Quality Center med smidige utviklingsmetoder. HP Sofware Norge

Bruk av HP Quality Center med smidige utviklingsmetoder. HP Sofware Norge Bruk av HP Quality Center med smidige utviklingsmetoder Kjell Lillemoen HP Sofware Norge QC og smidige metoder Agenda Smidig terminologi Smidig metoder og verktøy Hvilke krav bør vi stille QC med Scrum

Detaljer

Motivering av testere

Motivering av testere Hans Schaefer hans.schaefer@ieee.org www.softwaretesting.no/motivasjon 2008 Hans Schaefer Slide no. 1 Inhold Direkte utfordringer Noen råd Personlighetstyper og hva de kan brukes for Karriereveier 2008

Detaljer

Forelesning IMT mars 2011

Forelesning IMT mars 2011 Forelesning IMT2243 17.mars 2011 Dagens : Kvalitetssikring i systemutviklingsprosjekter Konfigurasjonsstyring Teorigjennomgang Demonstrasjon av Subversion SVN v/jon Langseth Pensum : Sommerville kap. 24.1

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers En gjennomgang av testfaser i prosjekt

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers En gjennomgang av testfaser i prosjekt Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers En gjennomgang av testfaser i prosjekt NFP s Arena for Prosjektledere 19.April 2012 Hvem er jeg Astrid Notø Larsen Cand Scient i Informatikk fra UiO

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

Andreas Grydeland Sulejewski Teamleader Education SAP Norway

Andreas Grydeland Sulejewski Teamleader Education SAP Norway Andreas Grydeland Sulejewski Teamleader Education SAP Norway RWD Info Pak En komplett løsning for å raskt Lage, Organisere, Distribuere, Bruke & Vedlikeholde dokumentasjon, prosessbeskrivelser og brukerstøtte

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

PRINCE2. Projects In Controlled Environments v2

PRINCE2. Projects In Controlled Environments v2 PRINCE2 Projects In Controlled Environments v2 A temporary organization that is created for the purpose of delivering one or more business s according to an agreed Business Case Time = Days, weeks, months

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

JONN ARNE VE SENIOR FORRETNINGSRÅDGIVER

JONN ARNE VE SENIOR FORRETNINGSRÅDGIVER www.ifsworld.com JONN ARNE VE SENIOR FORRETNINGSRÅDGIVER Jonn Arne Ve SENIOR BUSINESS CONSULTANT Service & Assets IFS Scandinavia Skysstasjonen 11, P.O Box 3, N-1371 Asker, NORWAY Tel +47 66 90 73 95.

Detaljer

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk Referansearkitektur use cases Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Begrunnelse for arkitektur use cases Med det brede perspektivet Smart grids har, er det nødvendig å dele det

Detaljer

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste?

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Kort om evaluering og testing av It-systemer Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Evaluere - Bokmålsordboka Evaluere Vurdere, verdsette, gi karakter for. Vurdere Bedømme, verdsette. Bedømme Dømme

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Pålitelighet og Tilgjengelighet i Programvaresystemer. Tor Stålhane IDI / NTNU

Pålitelighet og Tilgjengelighet i Programvaresystemer. Tor Stålhane IDI / NTNU Pålitelighet og Tilgjengelighet i Programvaresystemer Tor Stålhane IDI / NTNU Mål og midler Husk: Det er safety som er målet. Pålitelighet og tilgjengelighet er bare midler til å nå målet. Hva er pålitelighet

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Alma i betafase. Velkommen til informasjonsmøte! Bergen 2. juni 2015

Alma i betafase. Velkommen til informasjonsmøte! Bergen 2. juni 2015 Velkommen til informasjonsmøte! Alma i betafase Bergen 2. juni 2015 Henning Storhaug, kvalitetsleder/testleder Ingrid Mogset, opplæring og brukerstøtte Agenda og tidspunkt Tid Varighet Tema 10:00 45 Introduksjon

Detaljer

Managing Risk in Critical Railway Applications

Managing Risk in Critical Railway Applications Managing Risk in Critical Railway Applications Topics Railway signalling Real projects Regulator, standards and the law Acceptance criteria for signalling systems (SIL) Risk analysis a special case The

Detaljer

1. Installasjon av SharePoint 2013

1. Installasjon av SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Installasjon av SharePoint 2013 Stein Meisingseth 02.09.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Installasjon

Detaljer

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING

GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING GJENNOMGANG UKESOPPGAVER 9 TESTING INF1050 V16 KRISTIN BRÆNDEN 1 A) Testing viser feil som du oppdager under kjøring av testen. Forklar hvorfor testing ikke kan vise at det ikke er flere gjenstående feil.

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS :. er når man har en tilpasset egen bruk Et riktig modenhetsnivå! IT Governance Institute's definisjon er:

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

A tool for collaborating to success in a development project Experience with Visual Studio 2010 and Test Manager at Lånekasse

A tool for collaborating to success in a development project Experience with Visual Studio 2010 and Test Manager at Lånekasse A tool for collaborating to success in a development project Experience with Visual Studio 2010 and Manager at Lånekasse 21.mars.2013 Heza Wasfy Hvem er Sogeti? Sogeti Norge er et heleid datterselskap

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Advisory RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Aina Karlsen Røed, senior manager Leder av IT-revisjon i Ernst & Young, Advisory Dette dokumentet er Ernst & Youngs eiendom. Dokumentet

Detaljer

Kommende Trender Innenfor Test

Kommende Trender Innenfor Test Kommende Trender Innenfor Test Jennifer Blechar, Sopra Steria April 2015 Trondheim Test Conference Jennifer Blechar Studerte matematikk i USA, mastergrad fra London School of Economics, doktorgrad fra

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Nina Torjesen. Hotte samhandlingsverktøy i 2017 #EVRYWHATSHOT

Nina Torjesen. Hotte samhandlingsverktøy i 2017 #EVRYWHATSHOT Nina Torjesen Hotte samhandlingsverktøy i 2017 #EVRYWHATSHOT What makes humans superior? It is not that we are so special on the individual level, it is because we are able to collaborate flexibly, in

Detaljer

A Study of Industrial, Component-Based Development, Ericsson

A Study of Industrial, Component-Based Development, Ericsson A Study of Industrial, Component-Based Development, Ericsson SIF8094 Fordypningsprosjekt Ole Morten Killi Henrik Schwarz Stein-Roar Skånhaug NTNU, 12. des. 2002 Oppgaven Studie av state-of-the-art : utviklingsprosesser

Detaljer

IT i Prosjektorienterte Bedrifter Harald Haugerud SAP Norge

IT i Prosjektorienterte Bedrifter Harald Haugerud SAP Norge IT i Prosjektorienterte Bedrifter Harald Haugerud SAP Norge SAP Norge AS 1999 SAP PS Oversiktspresentasjon (H.Haugerud) / 1 Facts & Figures SAP Omsatte for NOK 41 milliarder i 1999 ( 5,11 billion) 18%

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken

Oppgraderinger i SAP. Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Oppgraderinger i SAP Planlegge, organisere og gjennomføre en oppgradering til ECC 5.0/ECC 6.0. Sveinung Gehrken Gehrken Systems Agenda Vurdere 1 2 oppgradering 4 Erfaringer og hjelpemidler Planlegge oppgradering

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Testdekning og automatisering - Er 100% testdekning et mål?

Testdekning og automatisering - Er 100% testdekning et mål? Testdekning og automatisering - Er 100% testdekning et mål? Shomaila Kausar, Senior prosjektleder/testleder Ole Fingal Harbek, Senior Testleder Testdagen Odin 2017 Kort om oss Shomaila Kausar - cand scient

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

PLAN. INF5180 Produkt og prosessforbedring i systemutvikling DEL 5 Målsetninger og måling. Geir Amsjø. geirams@ifi.uio.no, geir.amsjo@spitia.

PLAN. INF5180 Produkt og prosessforbedring i systemutvikling DEL 5 Målsetninger og måling. Geir Amsjø. geirams@ifi.uio.no, geir.amsjo@spitia. PLAN ACT INF5180 Produkt og prosessforbedring i systemutvikling DEL 5 Målsetninger og måling Geir Amsjø geirams@ifi.uio.no, geir.amsjo@spitia.no DO CHECK Målsetningsbasert Måling Det vi måler må knyttes

Detaljer

Uke 2: Arbeidsrutiner og datamaskiner

Uke 2: Arbeidsrutiner og datamaskiner Uke 2: Arbeidsrutiner og datamaskiner Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 05/06.09.2017 Ukens pensum Les Gasser, (1986): The Integration of Computing and Routine Work Vikkelsø, (2005): Subtle Redistribution

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Brukertesting i et nøtteskall

Brukertesting i et nøtteskall Brukertesting i et nøtteskall Seniorrådgivere brukervennlighet og design Eli Toftøy-Andersen og Jon Gunnar Wold Steria Introduksjon av deltakerne Hvor jobber du og hvilken rolle har du? Nevn en ting du

Detaljer

Prosjektledelse - fra innsiden av et utviklingsprosjekt. Presentasjon hos UiO Ida Lau Borch, prosjektleder i Bouvet ASA

Prosjektledelse - fra innsiden av et utviklingsprosjekt. Presentasjon hos UiO Ida Lau Borch, prosjektleder i Bouvet ASA Prosjektledelse - fra innsiden av et utviklingsprosjekt Presentasjon hos UiO 09.09.2011 Ida Lau Borch, prosjektleder i Bouvet ASA Agenda De umulige IT-prosjektene Hvordan vi gjør det Utfordringer og lykkestunder

Detaljer

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV

SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV SIKKERHET OG TILLIT FRA ET TVERRFAGLIG PERSPEKTIV Abelia Innovasjon Fagnettverk for Informasjonssikkerhet Oslo 17. mars 2005 Sikkerhet og tillit hva er sammenhengen? Ketil Stølen Sjefsforsker/Professor

Detaljer

Together. Free your energies Moden og modig! Ansvarsfull og fleksibel!

Together. Free your energies Moden og modig! Ansvarsfull og fleksibel! Moden og modig! Ansvarsfull og fleksibel! Anine Ragnif og Bodil Rabben 13. Mai 2009 Agile Hvorfor? Gjennomsnittlig overskridelse i arbeidsmengde var 24% for prosjektene som benyttet en fleksibel metodikk,

Detaljer

Måling av informasjonssikkerhet. Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo,

Måling av informasjonssikkerhet. Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo, Måling av informasjonssikkerhet Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo, 2017-10-30 Disposisjon Hvorfor måler vi, og hva måler vi? Måling av styringssystemet Hvordan beskrive en måling? Måling av informasjonssikkerhet

Detaljer

Testplan (Software Test Plan)

Testplan (Software Test Plan) Testplan (Software Test Plan) Amanuel K. Tedla Eleonora Ntreska Ingrid Vik Hansen Joakim Moen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1.. Introduksjon... 3 1.1 Definisjoner... 3 1.2 Antagelser ved testing

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet

Mål med prosjektet. proactima.com. Utvikle, markedsføre og selge den beste løsningen for Risikostyring og HMS ledelse for det globale markedet UXRisk PREPARED. Tema Målet med prosjektet hvilke utfordringer skulle løses Erfaringer fra samarbeid med et internasjonalt selskap Involvering av kunder Hvor er dere i dag. Erfaringer med Innovasjon Norge

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

SQL Server guide til e-lector

SQL Server guide til e-lector LES LETTERE, LES RASKERE, FÅ LESELYST! SQL Server guide til e-lector Innhold 1 Innledning... 2 2 SQL Express 2008 R2 installasjon... 2 3 Etter installasjon... 4 3.1 SQL Express... 4 3.1.1 Nettverksoppsett

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge

LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI. NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge LEAN PLANNING I PROSJEKTBASERT INDUSTRI NIMA SCM Gabriele Hofinger Jünge 26.11.2015 I LØPET AV DE NESTE 20 MINUTTENE SKAL JEG FORTELLE OM Livet som forsker Forskningsprosjektet VALUE TANK LEAN planning

Detaljer

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 BERGEN, mai

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 BERGEN, mai QuadriDCM og Easy Access Anne Fauskanger Johnny Jensen QuadriDCM Hva er det? One team working together in one shared model BIM for Infrastructure Road So, what is QuadriDCM? Railway Bridge Build your design

Detaljer

Test i Praksis. NTNU Februar 2014. Copyright 2014 Accenture All Rights Reserved.

Test i Praksis. NTNU Februar 2014. Copyright 2014 Accenture All Rights Reserved. Test i Praksis NTNU Februar 2014 Hvem er vi? Erik Gjerdrum Master i Kommunikasjonssystemer fra IFI UiO Jobbet med test i siden 2006 Markus Living Master i Industriell Økonomi fra Linköping, Sverige Jobbet

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

Slides made by Sommerville adapted by Letizia Jaccheri, all the slides are part of the syllabus This lecture will be filmed

Slides made by Sommerville adapted by Letizia Jaccheri, all the slides are part of the syllabus This lecture will be filmed Chapter 22 Project Management Chapter 23 Project Planning Letizia Jaccheri Professor Institutt for Datateknikk (IDI) Office 106, tel. (735)93469, letizia@idi.ntnu.no www.letiziajaccheri.org Course home

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC 13.02.2013 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen

Detaljer

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014

Presentasjon Test. Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Presentasjon Test Møte med Systemleverandører 5.desember 2014 Agenda Informasjon om status og planer for videre arbeid i Elhubprosjektet Informasjon om organisering av testaktiviteter Presentasjon av kravspesifikasjoner

Detaljer

www.steria.no 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt

www.steria.no 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt 08.09.2011 1 Konfidensiell - Navn på presentasjon.ppt En praktisk tilnærming til tjenestekatalog Svein Erik Schnell, Senior Consultant Steria AS Tine Hedelund Nielsen, Consultant Steria AS Steria Agenda

Detaljer

Tom Røise 9. Februar 2010

Tom Røise 9. Februar 2010 Forelesning IMT2243 9. Februar 2010 Tema : Kravspesifisering : prosessen og produktet Viewpoint en myk tilnærming Pensum : Kap. 6 og 7 i Sommerville, Kravspesifisering Kravspesifisering = arbeidet med

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Oversikt over metodar og teknikkar for å beskrive truslar. Mass Soldal Lund SINTEF IKT

Oversikt over metodar og teknikkar for å beskrive truslar. Mass Soldal Lund SINTEF IKT Oversikt over metodar og teknikkar for å beskrive truslar Mass Soldal Lund SINTEF IKT Kva er trusselmodellering? Trusselmodellering kan sjåast som to ting: Metodar og teknikkar for å identifisere truslar

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

IEC 61508. Hovedprinsipper og veiledning

IEC 61508. Hovedprinsipper og veiledning IEC 61508 Hovedprinsipper og veiledning Stein Hauge SINTEF Tlf: 75 17 33 70 / 930 18 395 haustein@online.no / stein.hauge@sintef.no 1 Bare måtte bruke IEC 61508 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 1 1212 1313 1414

Detaljer

Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser. Agnar Johansen Prosjektleder

Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser. Agnar Johansen Prosjektleder Effektivisering av store komplekse prosjektleveranser Agnar Johansen Prosjektleder La oss begynne med konklusjonen Teknisk Ukeblad, 1. september 2014: Nytt forskningsprogram Norge kan godt, I har skal

Detaljer

Grunnleggende testteori

Grunnleggende testteori 1 Grunnleggende testteori Error-Fault-Failure 2 Error : når en programmerer koder feil eller utelater kode (evt. miljøpåvirkning) årsaken til en fault Fault (defect eller bug): feil i kode kan lede til

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Digitization of archaeology is it worth while?

Digitization of archaeology is it worth while? Digitization of archaeology is it worth while? Results from a survey among Norwegian archaeologists. Jon Holmen & Christian-Emil re Unit for Digital Documentation, University of slo Major digitization

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Kanskje en slide som presenterer grunderen? Visjon: Den eksklusive partner for informasjonsutveksling i logistikkjeden til norsk sokkel. I løpet av 5 år skal vi være med våre kunder internasjonalt 26.04.2010 1 Kanskje en slide som presenterer grunderen?

Detaljer

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references

Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven. Citation and reference tools for your master thesis. Citations and references Citation and reference tools for your master thesis Verktøy for å håndtere siteringer og referanser i masteroppgaven Citations and references The citation goes into the body text and points to the full

Detaljer

Conference Centre Portal (CCP)

Conference Centre Portal (CCP) IN-MMO Obligatorisk oppgave 1 Brian Elvesæter mmo-oppgaver@ifi.uio.no 1 Conference Centre Portal (CCP) 2 1 Oblig 1: Problem description [1/3] The Conference Center Portal is an Internet portal that organizers

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS

Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Smidige metoder i praksis Høgskolen i Oslo Kristin Meyer Kristiansen Objectnet AS Agenda Min erfaring med scrum + litt input fra Javazone 2007 Universell Utforming Min erfaring med smidige metoder MT-prosjektet

Detaljer

Validering og verifisering. Kirsten Ribu

Validering og verifisering. Kirsten Ribu Validering og verifisering Kirsten Ribu 2005 1 I dag Validering og verifisering Inspeksjon Testing 2 Noen ord om prosjektet Sjekk kurssidene jevnlig. Endringer forekommer (forelesningsplanen) Hvordan fungerer

Detaljer

Oppgaver uke 42. Systemutvikling

Oppgaver uke 42. Systemutvikling Oppgaver uke 42 søndag 16. oktober 2016 13.55 Systemutvikling 1. Hva er systemutvikling? Systemutvikling er prosessen hvor man lager og opprettholder informasjonssystemer. Systemutvikling involverer alle

Detaljer