Strategisk testplanlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk testplanlegging"

Transkript

1 Strategisk testplanlegging av Hans Schaefer Hvordan planlegge testingen for et helt prosjekt Mal for dokumentasjonen Sjekklister Hans Schaefer Slide no. 1

2 Hva skal vi lære Hvordan lage en overordnet plan for å bekjempe feil i et softwareprosjekt Risikobasert test Estimering av test Generell planlegging Referanser til detaljer Mal for dokumentasjon Hans Schaefer Slide no. 2

3 Mål med testingen Med de resurser og den tiden vi får, skal vi ved ethvert punkt ha gjort den best mulige testen. Dvs: Funnet flest mulig alvorligst mulige feil Målt kvaliteten så nøyaktig som nødvendig Hans Schaefer Slide no. 3

4 Mål med strategisk planlegging Identifisere hva som testes Planlegge prioriteter Ansvarsfordeling Grov tidsplan Ressursplan Beslutningskriterier Alt som senere krever beslutninger Hans Schaefer Slide no. 4

5 Hvor er vi? Hans Schaefer Slide no. 5

6 Hva må vi vite Rammebetingelser! Hvor kritisk er produktets kvalitet? Tidsbegrensninger Ressursbegrensninger Nytt produkt eller vedlikehold Prosjektmodell Hans Schaefer Slide no. 6

7 Hva skal vi gjøre? Hans Schaefer Slide no. 7

8 Mal for dokumentasjonen IEEE Standard for testdokumentasjon: Testplan Egentlig en testplan for ett testnivå, men her bruker vi den som overordnet plan for all testing. Alternativ IEEE 1012, IEEE Hans Schaefer Slide no. 8

9 Innledende kapitler 1. Identifikasjon Hva heter testplanen? Dato og versjon, 2. Introduksjon 2.1. Mål 2.2. Bakgrunn 2.3. Omfang 2.4. Referanser 3. Produkter som skal testes (overblikk, konfigurasjon) 3.1. Programmoduler, subsystemer, system, flere systemer Kommandojobber etc Datagrunnlag, parametere 3.4. Brukernes prosedyrer, Driftsprosedyrer, Dokumentasjon, Hans Schaefer Slide no. 9

10 4 og 5. Hva skal testes og hva ikke List alle dokumenter som skal utvikles. De finnes i prosjektplanen. Inkluder prosjektplan og kontrakt, evtl. også standarder og retningslinjer. Planlegg granskning og granskningsmetode for alle. Planlegg automatisk analyse v.hj.a. verktøy Planlegg testnivåene (vanligvis tre). Lag en liste over produktets funksjoner og viktige egenskaper Planlegg for hver av dem hvor og hvor nøye de skal sjekkes eller testes. Viktig er også en vektlegging hvor mye en skal bruke for å sjekke og teste funksjonene versus egenskapene og egenskapene imellom. Hvis spesifikasjonen er dårlig, kan listen over funksjoner og egenskaper som skal testes være levende og øke etter hvert som testeren lærer produktet Hans Schaefer Slide no. 10

11 Hvor mye skal vi gjøre Avhenger av risiko og feilkostnad (se også under estimering) Sortering etter risiko (Risk based testing) Risiko = Kostnad ved feil * Sannsynlighet for feil Analyse: Først utenfra (black box), senere oppdatering også ut ifra produktkunnskap (glass box) Hans Schaefer Slide no. 11

12 Generell risiko Konsekvenser av feil Størrelse og kompleksitet Brukerne (offerne for problemer) og deres omgivelse Brukshistorie Trusler (situasjoner som kan føre til problemer) Dårlige produktområder: Modenhet av utviklingsmetoder, verktøy og modeller Spesielle krav fra standarder for safety critical software Hans Schaefer Slide no. 12

13 Grafisk fremstilling av risiko Sett et kryss for hver funksjon og hvert egenskap! Test det som er i første kvadrant! Hans Schaefer Slide no. 13

14 Kostnad og sannsynlighet faktorer Kostnad Sannsynlighet Bruksfrekvens Kompleksitet, tidligere feil, endringer Ustabile krav (funksjoner, grensesnitt, datadefinisjoner) Flere kokker Strid blant oppdragsgiverne Mulighet for workaround Tidligere feil Følger i praksis Mindre kvalifiserte personer Utskifting av personale Lokale faktorer Gi hver faktor en vekt, finn for hver testkandidat og hver faktor et nivå (lav, middels,høy), regn ut et vektet produkt! Hans Schaefer Slide no. 14

15 5. Hva skal ikke testes Alt som utelukkes skal ha en begrunnelse! Oppfør her også hva som utsettes! Du kan slå sammen punktene 4 og 5 i testplanen. Kan hende må dette punktet oppdateres flere ganger! Hans Schaefer Slide no. 15

16 6. Hvordan testen skal designes og utføres Avtal programfasiliteter som skal lette testingen. Inngangsporter i programmene som gir testerne adgang til interne datastrukturer o.l. Bruk av standarder på de eksterne grensesnitt som gjør bruk av automatiske testverktøy lettere. Tidlig implementering av funksjonalitet som er viktig for testerne. Lag regler og standarder for test og granskingsarbeide. Velg testmetoder. Velg graden av automatisering. Velg om ekstern hjelp, standardtestsuiter etc. skal brukes Hans Schaefer Slide no. 16

17 Måledata en trenger underveis Framdrift (se også Kap 12): Prosent testeksempler planlagt - forberedt - prøvd utført, utført med suksess Testtid: Prosent brukt Testbudsjett: prosent brukt Hva slags testaktiviteter er tiden brukt til? Hvor mange feil oppdages pr. tidsenhet? Testdekning: Prosent kodelinjer / forgreninger etc. utført Prosent funksjoner / skjermbilder etc. utført Feil: Hvor mange funnet Hvor mange rettet Type feil (Kode, design, spes.) Hvor alvorlig er feilene Følgefeil eller ny feil Kostnader med feilretting Analyse: årsaker, dårlige systemdeler, mulig forebygging eller bedre review og test Hans Schaefer Slide no. 17

18 7. Start- og sluttkriterier Hva skal til for å starte testarbeidet? Godkjenning eller ikke? Nødutganger Lag akseptansekriterier (for hver granskning, analyse og test). Testkvalitet OG programvarekvalitet må være under kontroll Hans Schaefer Slide no. 18

19 8. Kriterier for avbrudd og gjenopptakelse Avbrudd av test i håpløse situasjoner testmiljøproblemer alvorlige blokkerende feil ressursmangel Gjenopptakelse etter at vesentlige hindringer er rettet regresjonstestkrav m.m. Testmiljøproblemer er en vesentlig faktor! Hans Schaefer Slide no. 19

20 9. Testprodukter og dokumentasjon Krav til eksistens, omfang og format av Testplaner Testspesifikasjoner Testdesign Spesifikasjon av testomgivelser Testdata og resultatdata Testlogger Avviks- og feilrapporter Test- sluttrapporter Testprogrammer, scripts, instruksjoner og prosedyrer Alt annet som skal arkiveres og vises utenfor testingen Beskriv testarkitekturen! Hans Schaefer Slide no. 20

21 10. Arbeidsoppgaver for testen Følg den vanlige testprosessen ISTQB-modell IEEE 1008 ISO / IEC , -4, -5 ISO British Standard Sett sammen med resten av prosjektet. V-modell Hans Schaefer Slide no. 21

22 11. Krav til testomgivelser Hardware Software Databaser Nettverk Sikkerhet Verktøy Publikasjoner, Literatur, bakgrunnsmateriale Prosedyrer for oppsett, initialisering, postprosessering, backup, bruk, forvaltning Hans Schaefer Slide no. 22

23 Testomgivelse for ulike tester Laboratory environment for Unit and Integration test Typically development environment Standards for file names Standards for configuration and change management High level integration and System test environment Controllable environment Tests of subsystems isolated from each other and with each other Change control Reset facilities Tools Acceptance test environment As much as possible simulation of production Controlled environment Hans Schaefer Slide no. 23

24 11. Oppsett av testdatabaser Use of regular system functions Problem: Maybe problems because these functions don t work reliably Advantage: Implicit test of data entry functions Use of separate load software Problem: All kinds of impossible situations may become possible. Technical support needed during set-up. Loader must be available. Advantage: Quick set-up. Converting production data Problem: Large amount of data. Data cover same system area, Unknown coverage. Security and privacy restrictions. Advantage: Quick to prepare and set up Hans Schaefer Slide no. 24

25 11. Bruk av testdatabaser Accumulative development Databases grow with the test. Advantage: Flexibility Problem: Change control, space requirements growing, pollution. Periodic reset of data All tests based on fixed data content. Reset daily or weekly. Changed data a personal responsibility of the testers. Advantage: No pollution of database Problems: Dependence on moment of reset. Extra work to enter needed extra data. Parallel use of several isolated data areas Each tester has his own data area or database. Advantage: Parallel tests possible. Problem: Integration between functions not well tested Hans Schaefer Slide no. 25

26 12. Ansvar og myndighet For alle vesentlige oppgaver beskriv ansvar og myndighet. Testplan for hvert testnivå Test spesifikasjon Test design og implementering Testutførelse og logging Verifikasjon (av testdokumenter og testresultater) Godkjenning Test og godkjenning av oppdateringer / rettede feil Vedlikehold av Regressionstest Testomgivelse Hans Schaefer Slide no. 26

27 Testpersoner De viktigste tre: Hans Schaefer Slide no. 27

28 12. Ansvar og uavhengighet Testing krever et uavhengig synspunkt Nivåer av uavhengighet: Tre dimensjoner: Teknisk (fresh view) Management Finansiell Utvikler selv Kollega av utvikler (buddy system) Tester(s) i utviklingsteam Dedikerte tester(e) (ikke utviklere) Interne testkonsulenter (råd, support, review) Organisasjon utenfor leverandør (Tredjeparts test service) It is very difficult to get people to understand facts, if their salary is dependent on their misunderstanding the facts. Al Gore i filmen, En ubehagelig sannhet Hans Schaefer Slide no. 28

29 Krav til soft skills Soft Skills that Make a Tester By Anuj Magazine Discipline and Perseverance Reading Skills Negative Thinking Communication and Interpersonal Skills Time Management and Effort Prioritization Attitude Hans Schaefer Slide no. 29

30 12. Uavhengig forberedelse er viktigst! Hans Schaefer Slide no. 30

31 Typisk ansvarsfordeling (1) Reviews / Granskinger: Noen trente review-ledere forvalter sjekklister og leder reviews. Lavnivå reviews holdes av forfatter Høyere nivå reviews holdes av trente review-ledere Kvalitetssikring sjekker at reviews finner sted Hans Schaefer Slide no. 31

32 Typisk ansvarsfordeling (2) Modultest: Programmerer utfører. En arbeidskollega eller programmerer selv forbereder testdata eller ser gjennom konseptet. Kvalitetssikring sjekker testdekning Hans Schaefer Slide no. 32

33 Typisk ansvarsfordeling (3) Integrasjonstest, systemtest: Egen testgruppe Eventuelt bruker / kunde med Formell gjennomgang av testkonsepter Kvalitetssikring sjekker testlogg og review Feilretting: Utviklernes ansvar Omkjøring av modultest utviklernes ansvar Høyere nivå test og godkjenning ved testgruppe Hans Schaefer Slide no. 33

34 13. Personer og opplæring Personer. Testleder Testutvikler / test designer Testautomatiserings-utvikler Testomgivelses-tilrettelegger / forvalter Testoperator Testverktøyansvarlig Testkoordinator ( application integrator (for inngangskontroll og utføring) Utviklere, Brukere etc Hans Schaefer Slide no. 34

35 13.2. Kvalifikasjoner som behøves Test design teknikker Test automatisering Database Design / utvikling / programmering Business / applikasjonsområde Test omgivelse Test ledelse Test eksekvering (manuell) Configuration management Software metrikker og statistikk Mellommenneskelig kommunikasjon Diplomatiske ferdigheter Møteledelse Prosjektledelse Hans Schaefer Slide no. 35

36 14. Tidsplan og budsjettering Testingens omfang er avhengig av konsekvensene av driftsfeil og forventet antall feil. (Risikobasert testing) Optimale testbudsjetter finnes ikke. Erfaringstall er viktige! Testutførelsens kostnader er avhengige av programvarekvaliteten. Testutførelse blir alltid forsinket og gjerne avbrutt for tidlig. Sørg for at testen, når den stoppes, har funnet flest mulig og tyngst mulige feil! Viktigste tester først! Hans Schaefer Slide no. 36

37 Observasjoner mht. kostnader Skal du finne mer enn 80% av feilene, blir en test eller granskning ekstremt dyr. Test og granskinger finner forskjellige typer feil. Hvert testnivå finner forskjellige feil. De siste testnivåene finner også følgefeil av feilrettingen. Uten granskinger koster testfasen 50% av et prosjekt Hans Schaefer Slide no. 37

38 Optimal estimering Økonomi mht feil: Minimer følgende likning Kostnad = Testkostnad pr. dag * testdager + Rettekostnad pr. feil * feil funnet i test + Rettekostnad i drift pr. feil * antall feil funnet i drift + Trøbbel -kostnad pr. driftsfeil * antall feil funnet i drift + kostnad for senere levering - gevinst for tidligere levering. Problem: Vi har ikke data Hans Schaefer Slide no. 38

39 Cost and benefit curves Hans Schaefer Slide no. 39

40 Data vi bør samle under prosjektet, for å hjelpe estimering neste gang Gjennomgangs kostnader Test kostnader Rette kostnader Trøbbel kostnader Typiske feiltall og feiltyper Feilfinningskurver / trender Feilfinningsgrad Arbeidskostnader mht. test og feil Se et annet kapittel Freeware Tool: Better Software Magazine, Sept Referanse: Software Estimation: Demystifying the Black Art by Steve McConnell, Microsoft Press, 2006, ISBN , 308 pp., US$ Hans Schaefer Slide no. 40

41 14. Estimering av testomfang Basert på analogi Basert på tommelfingerregler Basert på kodelinjer Basert på funksjonspunkter Hans Schaefer Slide no. 41

42 14. Estimering fra tommelfinger regler Test og gjennomganger = 30% (Microsoft >50%) Gjennomganger = 10-20% ekstra i tillegg til utarbeidelse av et dokument Test = 5 dager per transaksjon Eller 5% av budsjett for modultest 5 % for integrasjon 10% for systemtest Hans Schaefer Slide no. 42

43 14. Estimering fra kodelinjer COCOMO model, based on estimate of delivered code lines and several quality, project and personnel factors. Cost per phase (in %), dependent on project size and reliability requirements Phase Test Planning Defect removal Plans & requirements Design Coding Integration & Later Test Overall Maintenance (Left number of two = small and "easy" projects, right number = large projects) (Test planning means analysis of phase products and preparation of tests against these phase products. Defect removal means reviews and inspections, and test execution. Debugging and defect repair is an additional cost not covered here). Barry Boehm, Software Cost Estimation with COCOMO II, Prentice Hall Hans Schaefer Slide no. 43

44 14. Funksjonspunktmetode, tall Antall funksjonspunkter som kan løses pr. månedsverk. Activity Information systems Productivity ranges System software Minimum Median Maximum Critical projects 1. Requirements x x x Prototyping x x Architecture x x Formal Project Plans x x Initial analysis and design x x x Detailed design x x x Formal design reviews x x Coding x x x Acquiring reusable code x x Acquire purchased code x x Formal code inspection x x IV&V x Formal conf. management x Formal integration x x User documentation x x x Unit testing x x x Function testing x x x Integration testing x x System testing x x x Field testing x x Acceptance testing x x Independent testing x Formal quality assurance x x Installation and training x x x Project management x x x Som utgangspunkt må en vite antall funksjonspunkter for prosjektet. Resultatet blir korrigert med faktorer bl.a. for kritikalitet, verktøybruk, systematisk arbeidsmåte etc Hans Schaefer Slide no. 44

45 Tidsplan, hovedprinsipp Testforberedelse gjøres parallelt med utviklingsarbeidet. Spesielt testspesifikasjon, testomgivelse Hans Schaefer Slide no. 45

46 15. Risikohåndtering Definer mulige prosjekt-risikofaktorer og hva du vil gjøre mot de Tekniske, prosjektmessige, politiske, organisatoriske Oppfølging (Hvor ofte?) Mulige reaksjoner Ignorering Ansvar!!! Hans Schaefer Slide no. 46

47 Sjekk prosjektplanen med jevne mellomrom Fornuftig? Aktuell? Dårlige trender? Hans Schaefer Slide no. 47

48 Feilbekjempelse i små prosjekter Små prosjekt: < 5 mennesker, < 6 måneder. Hvert dokument: I hvert fall en annen person bør sjekke dem. Testeksempler for system- og akseptansetest: Forbered dem før koden blir skrevet. Prosjektplan: Sjekk og oppdater ofte. Feildata: Finn alarmerende trender Hans Schaefer Slide no. 48

49 Hva må vi ellers gjøre, utenom planen? Få konsensus om feilbekjempelsen i prosjektet. Sjekke ambisjonsnivå. Få aksept i ledelsen. Organiser rapportering og behandling av feil Hans Schaefer Slide no. 49

50 Kontrakter og testing Require from subcontractors what your customer requires from you! Require what you require internally! Static analysis of code Review reports Test coverage measurement (at least 100% statement coverage in unit test) Defect logs Access to test data, tools and test programs Updating of test material with the software (configuration management) Delivery of all this to you You may also require a certain mean time between failures (MTBF) at entry to your acceptance test! Hans Schaefer Slide no. 50

51 Referanser IEEE Standard : Standard for Software Verification and Validation Plans. IEEE Standard : Standard for Software Test Documentation IEEE Standard : Standard for Software and System Test Documentation Bill Hetzel, The Complete Guide to Software Testing, QED Information Sciences, Wellesley, Ma., Poul Staal Vinje, Test af Software, teknisk forlag, København, Barry W. Boehm, Software Risk Management, IEEE Computer Society Press, 1990 Ståle Amland, "Risk Based Testing of a Large Financial Application" Stale Amland, Proceedings of the 14th International Conference and Exposition on TESTING Computer Software, June 16-19, 1997, Washington, D.C., USA. James Bach, «A framework for good enough testing», IEEE Computer Magazine, October 1998 Hans Schaefer: Strategies for prioritizing test, STAR West 98 conference proceedings, San Diego, Cem Kaner, Bad Software: What to Do When Software Fails, John Wiley, 1998 James Bach, "Risk Based Testing", STQE Magazine, 6/1999, Rex Black, Critical Testing Processes, Addison-Wesley, Hans Schaefer Slide no. 51

Risikobasert testing

Risikobasert testing Hans Schaefer hans.schaefer@ieee.org Prosjekt- og produktrisiko for testeren Prioritering av en første test Prioritering av senere tester Risikoledelse i selve testprosjektet 2009 Hans Schaefer page 1

Detaljer

ISTQB Foundation Level Prøveeksamen

ISTQB Foundation Level Prøveeksamen ISTQB Foundation Level Prøveeksamen Svar på følgende spørsmål For hvert spørsmål er der ETT og BARE ETT rett svar! (Unntak er avmerket spesielt). Spørsmål til Kap 1 ("Fundamentals") 1.1. (K2) Hva er betydningen

Detaljer

Programvareutviklingsprosessen - organisering, styring, kontroll

Programvareutviklingsprosessen - organisering, styring, kontroll Programvareutviklingsprosessen - organisering, styring, kontroll OMNI/02/00 Egil P.Andersen, NR Oslo August 2000 Copyright Norsk Regnesentral NR-notat/NR Note Tittel/Title: Programvareutviklingsprosessen

Detaljer

Effektive metoder for å finne funksjonelle feil

Effektive metoder for å finne funksjonelle feil Effektive metoder for å finne funksjonelle feil av Hans Schaefer hans.schaefer@ieee.org http://home.c2i.net/schaefer/testing.html 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 1 Tre testmetoder Black box test Konstruer

Detaljer

Terminologi for test av programvare

Terminologi for test av programvare Terminologi for test av programvare Oversettelse til norsk av Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.1 Produced by the Glossary Working Party International Software Testing Qualifications

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

TDT4140 Systemutvikling Kompendium

TDT4140 Systemutvikling Kompendium TDT4140 Systemutvikling Kompendium Vegard Aas, 2006 Side 1 Innledning...4 1 Prosesser...5 1.1 Veikart for systemutvikling...5 1.1.1 Prosjektegenskaper...5 1.2 Prosesser...5 1.2.1 Fossefallmodellen (utvidet)...5

Detaljer

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Sertifisert Tester Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Norsk versjon 2015.N1 Basert på Engelsk versjon 2014 Norwegian Testing Board Copyright Dette dokument kan kopieres helt eller delvis, eller

Detaljer

Testing for Nybegynnere

Testing for Nybegynnere Testing for Nybegynnere Hva må alle testere vite? Kort intro i basis test design metoder Hans Schaefer hans.schaefer@ieee.org http://www.softwaretesting.no/ 2005-2008, Hans Schaefer Slide 1 Hvem er jeg?

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 2.0 Mars 2012 Det er med glede vi lanserer en oppdatert og offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! Forrige utgave var nå fra 2009, og med 2011-oppdateringen av ITIL,

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 1.0 August 2009 Det er med glede vi lanserer en offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! For hver term var utfordringen å få enighet om hvilken norsk term som skal

Detaljer

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk 1 Takk til bidragsyterne Vi vil gjerne takke Ashley Hanna (HP) og Stuart

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

Terminologi for test av programvare

Terminologi for test av programvare Terminologi for test av programvare Oversettelse til norsk av Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.2 Produced by the Glossary Working Party International Software Testing Qualifications

Detaljer

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM Av Tonje Kathrin Ekrheim Masteroppgave i Informasjonsvitenskap Institutt for media-informasjonsvitenskap Universitetet i Bergen Juni 2012 FORORD En stor takk går først og fremst

Detaljer

Om prosesser 1. Om prosesser

Om prosesser 1. Om prosesser Tore Berg Hansen 27.1.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV339D Objektorientert systemutvikling 1. Resymé: Denne leksjonen handler om utviklingsprosesser.

Detaljer

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009 God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 1: Modell Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter to separate deler: Del 1 Modell Del 2 Veiledning

Detaljer

Kompendium for Fellesprosjektet for fagene

Kompendium for Fellesprosjektet for fagene Kompendium for Fellesprosjektet for fagene TTM4100 - Kommunikasjon TDT4140 - Systemutvikling TDT4145 - Datamodellering og Databasesystemer TDT4180 - Menneske-maskin-interaksjon Våren 2009 1 Innhold 1 Introduksjon

Detaljer

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll

prosjekt NorSox God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 2: Veiledning for innføring av god IT-styring og -kontroll Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter

Detaljer

Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata

Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata Et delprosjekt under forskningsprogrammet PS 2000s hovedprosjekt: Nye prosjektstyringsteknikker. Dato: 1. juli 1997 Åpen versjon. Fil:

Detaljer

Evaluering av kritiske programmerbare systemer. Monica Kristiansen

Evaluering av kritiske programmerbare systemer. Monica Kristiansen Evaluering av kritiske programmerbare systemer Monica Kristiansen 1 Sikkerhetsfaglig mantra Det er ikke nok å bygge et system som er sikkert. Du må også kunne overbevise andre om at det er sikkert. 2 Dagens

Detaljer

ENERGIFORBRUK FAKTABASERT INNSPILL TIL PRODUKSJONSPLANLEGGING (Train energi use fact based input to future produktion planning)

ENERGIFORBRUK FAKTABASERT INNSPILL TIL PRODUKSJONSPLANLEGGING (Train energi use fact based input to future produktion planning) Masteroppgave ENERGIFORBRUK FAKTABASERT INNSPILL TIL PRODUKSJONSPLANLEGGING (Train energi use fact based input to future produktion planning) Vår 2007 Stud. Techn. Iver Wien Institutt for produksjons og

Detaljer

Utvikling og implementasjon av samhandlingsapplikasjoner i fragmenterte organisasjoner

Utvikling og implementasjon av samhandlingsapplikasjoner i fragmenterte organisasjoner Utvikling og implementasjon av samhandlingsapplikasjoner i fragmenterte organisasjoner Casestudie av SamPro Morten Wold Henriksen Master i informatikk Oppgaven levert: Mai 2006 Hovedveileder: Eric Monteiro,

Detaljer

MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET. Studieprogram/spesialisering: Vårsemesteret, 2011. Master i Industriell økonomi

MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET. Studieprogram/spesialisering: Vårsemesteret, 2011. Master i Industriell økonomi DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i Industriell økonomi Prosjektledelse Forfatter: Ole Johnny Bjorøy Fagansvarlig: Atle Øglend Vårsemesteret, 2011

Detaljer

A N N U A L R E P O R T

A N N U A L R E P O R T Å R S R A P P O R T A N N U A L R E P O R T 2 0 0 2 NORSK REGNESENTRAL 2002 Innledning Årsberetning 2002 Regnskap Noter til regnskapet Revisjonsberetning Lille spill på skjermen der... Bildekomprimering

Detaljer

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER

PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER PUBLIKASJONSNR.: 385-2014 SYSTEM FOR TILSTANDS- OG LEVETIDSRELATERTE DATA FOR KRAFTSYSTEMKOMPONETER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate 27 Postadresse: Postboks 7184 Majorstuen,

Detaljer

Sluttprøve 2014 Løsningsforslag

Sluttprøve 2014 Løsningsforslag Høgskolen i Telemark Sluttprøve 2014 Løsningsforslag Merk! Løsningene som er skissert er ikke nødvendigvis de eneste riktige løsningene, samt noen av løsningsskissene er kun stikkordpreget/mangelfulle.

Detaljer

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 8. juni, 2007 kl 0900-1300

Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling. 8. juni, 2007 kl 0900-1300 Side 1 av 15 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: 29. juni, 2007 Eksamen

Detaljer

Metodikker for testmiljø

Metodikker for testmiljø Metodikker for testmiljø Unn Aursøy Wenche Tollevsen Master i datateknikk Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Tor Stålhane, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk

Detaljer