TARIFFOPPGJØRET SAFE i ODFJELL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TARIFFOPPGJØRET 2008. SAFE i ODFJELL"

Transkript

1 TARIFFOPPGJØRET 2008 SAFE i ODFJELL

2 INNHOLD, 1 UTVIKLING Utsiktene for norsk økonomi Lønnsutvikling Lønn i Norge sammenlignet med andre land 4 2 OLJE OG GASS Hovedtall Sysselsetting Tjenestenæringen Oljefondet 5 3 LØNNSOPPGJØRET Hva forventer arbeidsgiverne Utsiktene fremover Forskjellsbehandling Lederlønningene 8 - Rettferdig fordeling 10 4 ÅRETS HOVEDFORHANDLING SISTE NYTT 13 FAGFORBUNDET SAFE 16 2

3 1 UTVIKLING 1.1 Utsiktene for norsk økonomi Statistisk sentral byrå (SSB) sier i Økonomisk Analyser 1/ 2007 bla. følgende om utviklingen i norsk økonomi (utdrag): Den høye veksten i norsk økonomi fortsatte med uforminsket styrke og vi har aldri tidligere registrert en så kraftig økning i sysselsettingen som i fjor.. Til tross for det sterkt økte presset i arbeidsmarkedet har en så langt sett lite utslag i form av økt lønns- og prisvekst, selv om det finnes unntak. Som en respons på aktivitetsveksten har Norges Bank satt opp styringsrenten med 2 prosentpoeng i løpet av halvannet år. Det sterke presset i arbeidsmarkedet sammen med gjennomgående meget god lønnsomhet i næringslivet, bidrar til at vi tror lønnsveksten kommer klart opp i tiden fremover. -Den skandinaviske modellen innebærer at både menneskenes velferd og bedriftenes konkurranseevne er i verdenstoppen. -Aldri før har verdiskapningen i Norge vært høyere og aldri før har flere vært i arbeid. Produktiviteten er høyere i Norge enn i EU og USA, sier Stoltenberg. Statsminister Stoltenberg 1.2 Lønnsutvikling Gjennomsnittlig månedslønn for lønnstakere, heltid- og deltidsansatte i Norge, var på kroner per 3. kvartal Dette var 4,8 prosent mer enn på samme tidspunkt i 2005.Foreløpig beregnet årslønn for heltidsansatte i verkstedsindustrien 2006 utgjorde kroner. Tall for 2005 er endelige, mens tall for 2006 er foreløpige til lønnsstatistikken for 2007 blir frigitt (ssb.no). Norge er i verdenstoppen når det gjelder konkurranseevne og produktivitet, hvem tjener på det? Bedriftseierne tar den største delen av kaka, deretter kommer lederne og nederst står arbeideren. Dette er den normale fordelingen og det må vi akseptere så lenge det finns en rettferdig fordeling. Spørsmålet er gjerne; Hva er en rettferdig fordeling? Bedriftseierne stiller med kapital, lederne skal ha ansvaret og se til at det legges til rette for en lønnsom produktivitet, arbeiderne gjør drømmene til virkelighet. Spørsmålet kan da gjerne bli, Hvem kan en være foruten.? Svaret må bli: Ingen. Hva er da en rettferdig fordeling? 3

4 1.3 Lønn i Norge sammenlignet med andre land I figur 2 vises nominell årslønn og kjøpekraftjustert årslønn for heltidsansatte i industri i Av figuren fremgår det at Island har det høyeste nominelle lønnsnivået. Sammenlignet med for eksempel Sverige er lønnsnivået på Island nesten 50 prosent høyere. Bildet endre seg en del dersom årslønna justeres med hensyn til prisnivået i de enkelte landene. Tyskland har det klart høyeste kjøpekraftjusterte lønnsnivået. Fig. 2 Sammenligner en Norge og Tyskland, ser en at det nominelle lønnsnivået er ca det samme - Men sammenligner en kjøpekraftjustert lønn har tyskerne nesten 42 prosent høyere kjøpekraft! En sammenligning mellom Norge og Sverige viser at Norge har nesten 24 prosent høyere nominell årslønn, men kjøpekraften er ikke høyere en ca 8 prosent. 2 OLJE OG GASS Hovedtall Oljenæringen har siden starten tidlig på 1970-tallet hatt en verdiskapning på mer enn milliarder kroner, og stod i 2005 for 25 prosent av den totale verdiskapningen i Norge. Sysselsetting I underkant av personer er direkte sysselsatt i oljenæringene. I 2005 rapporterte utvinningsnæringen at de hadde totalt sysselsatte. 4

5 Tjenestenæringen Med tjenestenæringen menes bedrifter som driver med oljeboring, både produksjons- og leteboring, og andre foretak som leverer tekniske tjenester til oljeselskapene. I 2005 produserte disse verdier for over 32 milliarder kroner, en økning på nesten 20 prosent fra året før. Fratrukket en vareinnsats på 18 milliarder ga dette en verdiskapning på drøye 14 milliarder i næringen, opp hele 60 prosent fra Samlet sysselsetting i næringen i 2005 cirka Oljefondet Statens pensjonsfond, også kalt oljefondet vokser til tross for internasjonal finansuro. Det siste offisielle tallet er fra 30. november i fjor. Da var oljeformuen 2085 milliarder kroner. Med en befolkning på 4,7 millioner nordmenn, vil hver og en av oss gammel som ung, ha ,- oljekroner på "bok". (som en kuriositet kan en nevne at det for en familie på 4, samlet ville hatt ,- kr) I løpet av 2006 passerte oljefondet det nederlandske fondet ABP, og ble det største i Europa og USA. Ingen av verdens store pensjonsfond får tilført så mye nye penger årlig som oljefondet. De andre fondene er modne pensjonsfond som både administrerer pensjoner til offentlig ansatte og forvalter store penger. Vårt eget oljefond driver bare pengeforvaltning, og øker i takt med at oljeformuen omgjøres fra verdier i bakken til penger på bok. Gjennomsnittlige års-priser for eksport av norskprodusert råolje fra 1997 til Kr/ tonn Fig. 3 5

6 3 LØNNSOPPGJØRET 2008 Gjennom DnB NORs årlige bedriftsundersøkelse inviterer 2100 bedriftsledere LO og de andre organisasjonene inn i lønnsoppgjøret på følgende måte: 77 prosent av lederne svarer at bedriften tåler "økt lønnspress" i år. For 2007 havner lønnsveksten trolig noe over 5,5 prosent. Bedriftslederne er ærlige og sier nå: Vi tåler mer. - Ved årets hovedoppgjør vil fagforeningene stå ekstremt sterkt. Dette gjør at arbeidstakerne vil komme svært godt ut av det. Derfor anslår vi at lønnsveksten i 2008 vil ligge rundt 6 prosent, sier Kyrre Aamdal i DnB Nor Markets. Norge er ikke alene om å oppleve lønnsvekst. Også i resten av Europa begynner lønnspresset å melde sin ankomst. - Vi ser at industriens største fagforeninger i Tyskland nå krever en lønnsvekst på 8 prosent, som IG Metall og Ver. di, sier DnB Nors eurosone-ekspert, Bjørn-Erik Orskaug. 6

7 3.2 Utsiktene fremover Arbeidsmarkedet ser lyst ut fremover, lysere enn det har gjort på veldig lang tid. Det investeres i nye felt og boreprogram. Felt operatørene, boreselskapene og service selskapene skriker etter folk nye stillinger, nesten ingen å ta av! Awilco Offshore Semi, Odfjell Drilling, Aker Drilling og Saipem trenger til sammen personer for å bemanne 7 nye rigger på norsk sokkel i løpet av de neste årene. Aker drilling har ansatt 100 men mangler fortsatt 300 personer. Awilco Offshore Semi trenger 500 personer. Saipem trenger rundt 200 personer til Scarabeo 8. Odfjell Drilling ansetter mellom nye i året. Egentlig mange flere I denne omgangen velger Oilinfo Weekend å ikke inkludere Seadrill som stadig har store ansettelse program på gang. Ett annet selskap som vil trenge folk er Songa Offshore de vil trenge mellom mann innen utgangen av skriver Oilinfo. no den Feltoperatørselskapene vil fremover ha behov for flere ny ansettelser da det er en stor gruppen som er på vei ut i pensjonist tilværelsen. Det er nå arbeidstakernes marked!!! Men Forskjellsbehandling Utsiktene ser lyse ut fremover og den verdiskapningen som blir gjort er ikke alltid rettferdig fordelt. Vi opplevde i sommeren 2007 at de ikke tarifferte fikk lønnsforhøyelser på opptil 33 prosent. Dette ble gjort selv om det ble inngått en fredningstid for lønnsforhandlinger i 2007 der alle skulle få et flatt tillegg på kr 3 000,- Denne avtalen klarte rederne å unngå ved å bruke en tolkning av avtalen som ga dem et smutthull til å gi de ikke tarifferte en formidabel lønnsøkning, samtidig som det var stengt for all lønnsforhandling for de på tarifflønn. Er dette en rettferdig måter å håndtere avtaler på? Landansatte i borebransjen og ansatte hos operatørene har lukrative bonusprogram og lojalitets program med store utbetalinger. Dette kommer ikke oss ute på sokkelen til gode. Vi som står mitt oppi verdiskapningen opplever at det ikke lenger er noen nevneverdig lønnsforskjell mellom land og offshore ansatte som vi kan sammenligne oss med. Vi som er arbeidstakere Offshore har i stedet for alle Champagne korker og festivitas merket at det gjørs stor forskjellsbehandling mellom gruppen arbeidstakere og ledere, der nå lønnsforskjellen er urimelig stor. 7

8 3.3 Lederlønningene - Menneskelig motivasjon skapes av langt mer enn økonomiske insentiver, sier professor Alexander Cappelen ved Norges Handelshøyskole. Økonomiprofessoren mener bruk av økonomiske insentiver kan virke mot sin hensikt. Resultatbasert lønn kan rett og slett redusere innsatsen. - Urettferdighet demper innsatsen Et lederlønnssystem som oppfattes som urettferdig vil kunne svekke produktiviteten og innsatsen hos de øvrige ansatte, hevder Cappelen. Han kommer med ett eksempel: - En sjenerøs gest kan oppfattes som urettferdig. Alexander Cappelen Hvis de ansatte får bonus tilsvarende én månedslønn, men toppsjefen får bonus tilsvarende en årslønn, så blir ikke de ansatte fornøyd selv om det å få bonus er noe de ikke er vant med, forteller han. Større forskjeller Gapet mellom lederlønningene og lønnen til øvrige ansatte blir større og større. Er lederlønningene rettferdige, spør Cappelen. - Reflekterer lederlønningene produktiviteten? Gjør de ikke det, har vi et rettferdighetsspørsmål, hevder økonomiprofessoren. Fortjener ledere det de skaper i verdi Personlige egenskaper er veldig forskjellige. Noen har lettere for det, mens andre må slite mer. Fortjener folk det de skaper i verdi, spør han. Og det er det ulike oppfatninger om. Ser vi på lønnsutviklingen til ledere i forhold til arbeiderne viser den helt klart at lønnsveksten mellom gruppene ikke følger en annen. Tall fra 2007 er ikke klare men det er en kjent sak at lønnsåret 2007 (da vi fikk kr 3 000,-) ble atter en gang en lønnsfest for lederne, der enkelte grupper har fått opp til 33 prosent lønnsøkning. Fra 2005 til 2006 fikk lederne 11 prosent mens arbeiderne fikk 4,6 prosent. figurer hentet fra SSB.no 8

9 Farvel, moderasjon Norske toppledere har tredoblet lønnen siden Sunt og riktig, mener Jens Ulltveit-Moe. Tidligere NHO-president Jens Ulltveit-Moe, synes det bare er rett og rimelig og forsvarer at toppledernes lønninger siden 1996 har økt med over 200 prosent. Hvor mye har lønnsnivået til vanlige arbeidere steget siden 1996? - Cirka 50 prosent. Jens Ulltveit-Moe - Er dette en sunn utvikling? - Ja. Dette er sunt. Og riktig. Næringslivet må tiltrekke seg topp talent. Kostnaden ved ikke å ha topp talent er mye høyere sier Jens Ulltveit-Moe. Beregnet årslønn i verkstedsindustrien Foreløpig beregnet årslønn for heltidsansatte i verkstedsindustrien 2006 utgjorde kroner. Årslønn beregnes ved hjelp av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken, informasjon fra lønnsforhandlingene og fra den kvartalsvise lønnsindeksen. Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i beregnet årslønn. Tall for 2005 er endelige, mens tall for 2006 er foreløpige til lønnsstatistikken for 2007 blir frigitt (ssb.no). Gjennomsnittlig månedslønn for en forskallingssnekker i 2006 var kr ,- Hva er din månedslønn Offshore, inkludert offshoretillegget på 47%?? Hvor går offshore lønningene Offshore har vi noe som heter offshoretillegg på lønna. Dette skal være på 47 prosent. Meningen er at en skal ta utgangspunkt i en sammenlignbar landlønn (dette ble i 1976 for første gang sammenlignet med en sveiserlønn på Rosenberg verft i Stavanger) og plusses på med 47 prosent. Har du offshore lønn med 47% offshore tillegg? 9

10 Rettferdig fordeling? Forskjellene øker! Dersom en deler husholdningen inn i ti like store inntektsklasser (desilgrupper), og sorterer de etter størrelse på husholdningsinntekt per forbruker, får vi ett bilde på hvordan husholdningsinntekten er fordelte i befolkningen. Desil 1 vil da være tidelen av befolkningen med lavest inntekt, mens desil 10 er tidelen med høyest inntekt. Den rikeste tidelen (desil 10) disponerte 29,5 prosent av all inntekt i Dette var en økning på 4,3 prosentpoeng fra året før. Tidelen av befolkningen med høyest inntekt hadde med dette en husholdningsinntekt i 2005 som var mer enn ni ganger så høy som inntekten til personene i den laveste inntektsklassen. Året før hadde tidelen med høyeste inntekt en inntekt som var sju ganger høyere enn tidelen med laveste inntekt. Den sterke inntektskonsentrasjonen i toppen av fordelingen ser videre ut til å ha ført til at alle andre inntektsklasser har fått redusert sin del av de totale inntektene i samfunnet. figur hentet fra SSB.no Alle inntektsklassene hadde realvekst i inntektene frå 2004 og til 2005, men det er en klar tendens til at det er de høyeste inntektsklassene som har hatt den beste inntektsutviklingen. Mens den laveste inntektsklassen bare hadde en realvekst på vel 1 prosent, hadde inntektsklassene til og med desil 9 en realvekst på mellom 3 og 6 prosent. 10

11 Det er likevel den høyeste inntektsklassen som klart skiller seg ut fra alle andre, med en realvekst i inntektene på nær 30 prosent. ÅRETS HOVEDFORHANDLING 2008 Vi i fagforeningen SAFE ønsker å stå for et Rettferdig Arbeidsliv Det innbefatter og en rettferdig fordeling av verdiskapningen vi alle er med på. I forbindelse med årets hovedoppgjør møter vi selvfølgelig Moderasjons spøkelset fra rederne, vi må vise moderasjon! Hvis ikke Hva viss ikke? Vil det ikke være nok til fordeling blant eiere å ledere? Som vi alle har hørt om så er det AFP som står som prioritert punkt for LO i år. Det vil si at alle underliggende fagforeninger må gå for AFP i år! Dette gjelder og IE. Det vil si, at i år har ikke IE muligheten til å fremme lønnskrav som det viktigste punktet og får heller ikke lov til å bruke streikeretten i forbindelse med lønnsforhandlingene, kun ved AFP forhandlingene. Den pålagte AFP prioriteringen er SAFE delvis underlagt via YS. IE er helt underlagt dette fra LO og må kjøre AFP som prioritert forhandlings sak under årets oppgjør. SAFE er fagforeningen for alle offshore arbeidere og har kun dette som arbeidsområde. Vi er ikke bundet av LO, og ikke noe av vår kontingent går videre som økonomisk støtte til Arbeiderpartiet. Vi i SAFE mener at politikk og fagforening ikke hører sammen og er derfor et helt partipolitisk uavhengig fagforbund. Eierne og lederne har fått sitt, nå er det vår tur til å få en rettferdig del av gevinsten! Støtt opp om SAFE sitt arbeid for offshorearbeideren! 11

12 I følge ovennevnt informasjonen er det satt et lite søkelys på hvilke enorme summer som er i omløp i bransjen vi jobber i og litt om lønnsutviklingen som har vært for den landbaserte industriarbeider mot offshore arbeiderne. Det hevet over enhver tvil at selskapene i oljebransjen tjener enorme summer på den verdiskapningen vi alle gjør. Men det er ikke bare i oljerelatert industri det er stor verdiskapning, det ser vi og på den landbaserte industrien, ikke minst på lønnsnivået på land. Som et eksempel kan en ta en forskalingssnekker som har en gjennomsnittlig månedslønn på kr ,- Offshore skal vi ha offshoretillegg på 47% i forhold til sammenlignbar landlønn. Gjennomsnittlig månedlige offshore lønninger (lønnstrinn 3/ 12+f.p.): Hjelpearbeider: ,- Mekaniker: ,- Elektriker: ,- Heltidsansatte i industri ¹ Gjennomsnittlig månedslønn i alt, etter næring Kroner og endringer i prosent. Lønnsstatestikk. Ansatte i industri per 1. oktober 2006 Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industrien utgjorde per 1. oktober Månedslønna omfatter avtalt lønn på tellingstidspunktet samt uregelmessige tillegg i gjennomsnitt over året. Næring Månedslønn Endring i prosent Kroner Prosent Industri i alt ,3 Kjemisk og mineralsk industri mv ,2 Kjemisk råvare ,3 Metallindustri ,9 Verkstedindustri ,9 Bygging av skip og oljeplattformer ,0 ¹ NOS Standard for næringsgrupper. 12

13 Siste nytt! 22 februar 2008 OLF og NR har avholdt uformelle møter med organisasjonene vedrørende sysselsettingsspørsmålet som en antar vil kunne bli et problemområde fremover. Skrevet av Terje Nustad Aktiviteten er høy i næringen, nye felt skal bemannes, nye selskap og rigger skal fylle opp sine organisasjoner, Ekofisk har et aldringsproblem, og StatoilHydro har Arbeidsgiverne ønsket derfor at fagorganisasjonene skulle være villige til å bidra til en høyere utnyttelse av den arbeidskraften som er tilgjengelig. De mente at en ny arbeidsrotasjon på 2-3 ville være et godt bidrag i så måte. Dette ville være en ordning som de ønsket skulle vare noen år for så å gå tilbake til 2-4, og det skulle selvfølgelig kompenseres godt. SAFE avholdte derfor et klubbledermøte hvor alle berørte klubber deltok og hvor problemstillingen ble behørig diskutert. De fleste kjente seg ikke igjen i den sysselsettingsproblematikken som OLF/NR "gjemte" seg bak. Dersom selskapene hadde fått slike problemer, var det i så fall problemer de selv hadde bidratt til. Selskapene må gå i seg selv og se på sin egen lønns- og personalpolitikk, samtidig som de oppdaterer sin egne planlegging i et mer langsiktig perspektiv. Det blir derfor helt feil at våre medlemmer skal frasi seg den beste sosiale ordningen som er opparbeidet av SAFE og gjennomført i samarbeide med IE. Hvis SAFE skulle gå inn for en slik ordning vil denne ble svært vanskelig å reversere. Det vil betyr en internasjonalisering av sokkelen med tilhørende undergraving av våre hardt opparbeidete tariffavtaler. Tilbakemeldingen fra klubbene til SAFE var krystallklar, NEI til 2-3, 2-4 skal vernes. Det gjelder både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. SAFE forventer at IE vil innta det samme standpunktet. Det store spørsmålet nå er om arbeidsgiverne vil fremme dette som et krav under vårens tarifforhandlinger. Da blir våre motkrav så store at de umulig vil kunne aksepteres, og arbeidsgiverne ber derfor om bråk. 13

14 27 februar 2008 INFORMASJON VEDRØRENDE TARIFFOPPGJØRET FOR OLF SOKKEL OG LANDAVTALE 2008 Skrevet av: Kari Bukve YS vedtok i dag 27. februar å delta i et samordnet oppgjør i NHO området. Dette betyr at SAFE må forholde seg til vedtak fra YS som vil legge sterke begrensninger til forbundenes muligheter til å kunne forhandle frem et akseptabelt økonomisk forhandlingsresultat. YS mener det er nødvendig og følge LO inn i et samdordnet oppgjør for å kunne forsvare AFP ordningen med de økonomiske rammer som er akseptabel for dem dette gjelder. SAFE kan ikke akseptere en forverring av AFP ordningen da vi vet at 70 til 90 % av våre medlemmer ikke vil kunne arbeide frem til normal pensjonsalder. Helkontunierlig skiftarbeid, påvirkning av kjemiske stoffer og hardt arbeidspress betyr også lavere levealder og en kan derfor ikke staffes økonomisk på grunn av dette, eller at de skal subsidiere akademikere og andre som arbeider i et mer beskyttet arbeidsmiljø som gir høyere levealder. SAFE har avtalt forhandlinger med OLF på oljeavtalene på land og sokkel 10 og 11 MARS. Forhandlingene vil foregå i OLF sine forhandlingslokaler i Stavanger, SAFE er imidlertid usikker på omfanget av disse forhandlingene da de vil være begrenset av de samordnet oppgjøret og den tidsrammen som er planlagt. SAFE viser til at det er kun et engere utvalg som skal være med i forhandlingene. Mest sannsynlig vil det bli en bredere forhandlingsrunde med fredsplikt i mai måned. Eventuelle krav som fremmes vil bli foretatt av forbundstyret. 14

15 08 mars 2008 Årets tariffoppgjør en økonomisk vits? Skrevet av: Terje Nustad SAFE er en del av et samordnet oppgjør iscenesatt av NHO/LO og myndighetene, med YS som haleheng. Dette skjer selv om LO aktivt går ut i pressen med løgnaktige påstander om YS ikke vil streike for AFP, og ta æren for noe de ikke har oppnådd. YS har varslet at de vil gå inn i en konflikt for å forsvare AFP-ordningen, og vil støtte opp om LO sine krav på dette punktet. Alle avtaler er "tvunget" til å være med samordnet, enten du er omfattet av AFP eller ikke. Kampen står om prinsipper og dilemmaer vedrørende AFP opp mot pensjonsreformen og den såkalte arbeidslinja. Dette er problemstillinger organisasjonene har bidratt til å skape gjennom å akseptere reformen. LO møter seg selv i døra, de har tross alt akseptert dette da de fikk manipulerende lovnader fra Jens Stoltenberg om at AFP-ordningen skulle kunne fortsette som på dagens nivå. Vi har erfart Stoltenberg fra talerstolen tidligere. Da hevdet han at innføringen av OTP ikke skulle kunne benyttes for å svekke allerede etablerte ytelsesbaserte pensjonsordninger, men hva har skjedd? YS har tatt del i disse aktørenes "ansvarlige" lønnsstrategier, der pampene først har sørget for sine egne pensjonsavtaler og går selv av ved 60 år, samtidig som de arbeider for at alle andre skal kunne tvinges til å arbeide til de er 70 år. SAFE støtter selvsagt kampen for å beholde AFP som en solidarisk ordning for de som er slitne og som ønsker å gå av med en akseptabel økonomisk kompensasjon. Vi beklager at LO og YS har akseptert en protokoll der oljesektoren er ekskludert i fra å delta i en eventuell konflikt. Det er LO og frontfaget som kjører lønnsoppgjøret, YS er som nevnt et haleheng. Disse har nå blitt enige med NHO om såkalte forbundsvise tilpasningsforhandlinger. SAFE har nå mottatt disse retningslinjene eller begrensningene, og betegner utspillet som et narrespill. Vi skal kunne forhandle over flere dager med en økonomisk ramme på inntil 50 øre. Det betyr ca kroner pr. år pr. medlem som kan fordeles på tekniske bestemmelser eller at det blir en del av det generelle tillegget. Blir man ikke enige, blir det et generelt tillegg og eventuelle uenigheter kan ikke taes med videre til en eventuell mekling. Hvis dette er betegnende for den totale økonomien i oppgjøret, vil mange få seg en skikkelig nedtur. SAFE velger fortsatt å være optimist i forhold til at rammen for generelle tillegg vil bli langt høyere. Hvis ikke blir hele oppgjøret en stor vits, selv med AFP. Forhandlingene begynner mandag 10. mars. 15

16 Hva er Energiforbundet SAFE? SAFE er det nye fagforbundet for ansatte i energisektoren til lands og til havs. Navnet er en forkortelse for Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, SAFE for enkelthets skyld. Energiforbundet SAFE skal ha et bredt nedslagsfelt SAFE er en konsekvens av den utviklingen vi ser når det gjelder organisering av arbeidet både innen offshoresektoren og energisektoren på land. Det skjer store endringer, og utfordringene som følger av disse, viser at det er behov for et sterkt forbund som kan ivareta de ansattes rettigheter. SAFE er et partipolitisk uavhengig forbund i YS. SAFE vil være YS sin organisasjon for personell i energisektoren i videste forstand. Etableringen er organisert slik at tidligere OFS medlemmer automatisk er medlemmer av den nye organisasjonen, mens andre må melde seg inn enkeltvis. SAFE fagforbundet for ansatte i energisektoren SAFE samler personell i hele energisektoren Målet vårt er et rettferdig arbeidsliv! SAFE preges av ekte engasjement, handlekraft, gjennomslagskraft og utholdenhet SAFE har fokus på enkeltmedlemmer Vi er opptatt av sikkerhet og holder fokus på arbeidsmiljøet Vi vil at et inkluderende arbeidsliv skal bety langt mer enn fine ord Vi ønsker en god dialog med våre arbeidsgivere SAFE er rede til å sette makt bak standpunktene Hvorfor er det smart å melde seg inn i energiforbundet SAFE? SAFE er forbundet for deg som vil bli ivaretatt i et arbeidsliv som blir råere og tøffere for den enkelte Målet vårt er å skape et rettferdig arbeidsliv SAFE griper fatt i saker som truer norske arbeidsforhold SAFE tør å bruke makt for å få gjennomslag for våre synspunkt SAFE vil redusere innleie av arbeidskraft og midlertidige kontrakter SAFE krever at alle som jobber i Norge på sjø eller land, skal ha ansettelse i et norskregistrert selskap 16

17 SAFE krever at alle selskap som driver virksomhet på land eller sokkel skal ha fast ansatte arbeidstakere SAFE krever at alle som arbeider i energisektoren skal følge våre tariffavtaler Safe vil arbeide for fleksible pensjonsavtaler tilpasset enkelte grupper og individuelle behov SAFE vil videreutvikle demokratiske rettigheter både nasjonalt og internasjonalt SAFE har et godt juridisk nettverk som kan hjelpe deg uansett problem SAFE kan også tilby gode forsikringsordninger for deg og din familie SAFE skal bli enda bedre til å ivareta eksisterende og nye medlemmer Tilgjengelighet Tilgjengelighet er ett av nøkkelpunktene våre. Vi skal holde en flat organisasjonsstruktur som sikrer deg som medlem lett tilgang til forbundets ledelse. Ganske enkelt fordi du er grunnen til at vi gjør dette. Vi er en organisasjon av og for arbeidstakere i energisektoren. Du kan være med å påvirke og utvikle din egen organisasjon i et felleskap. Størrelse gir slagkraft Slagkraft er nødvendig for å stå imot den tiltakende kynismen i næringslivet, som vi ser på som et uttrykk for globaliseringen av den norske økonomien. Internasjonale aktører tar med seg internasjonale måter å drive forretning på og det er ofte regimer som setter rettighetene til norske arbeidstakere flere titalls år tilbake. Ingen tar samfunnsansvar lenger Bedriftene er blitt børsslaver, og alt er blitt bedriftsregnskap. Dagens krav til inntjening fører stadig oftere til at arbeidskraften blir salderingsposten i regnestykket. Derfor er det behov for en slagkraftig organisasjon som kan kjempe for individets sikkerhet og mot midlertidig arbeidskraft og kontrakter. Hva med gamle OFS? Takket være tidligere OFS har oljearbeiderne på norsk sokkel så gode betingelser! Det er ikke bare noe gamle OFS-folk sier selv, men en utbredt oppfatning. Det er disse resultatene gjennom medlemmenes innsats og erfaringer, som vi vil bygge videre på i energiforbundet SAFE. Det er dette fellesskapet du nå kan være med på å utvikle. Husk, ingen organisasjon er bedre enn det medlemmene gjør den til! Meld deg inn i SAFE i dag og motta en Apple ipod Verv to nye medlemmer og motta en Apple ipod Eller: Verv 6 nye medlemmer og motta en Apple iphone Med norsk meny og alfabet! Innmelding og Verveskjema på 17

Eksporten viktig for alle

Eksporten viktig for alle Eksporten viktig for alle Roger Bjørnstad Roger Bjørnstad ACI- Norge, for Mørekonferansen 18. april 20. 2013 nov. 2013 BNP-vekst 2012 Investeringer 2012, mrd. kr. 4 3 2 1 0-1 3,4-0,4 2,2 1,4 Offentlig;

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

3. Kvinners og menns lønn

3. Kvinners og menns lønn 3. Kvinners og menns lønn Kvinners månedslønn utgjør 84,7 prosent av menns månedslønn. Det har det vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005 Det

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år.

Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Tariffordboken Avtalefestet pensjon (AFP) Tariffestet pensjonsordning som gir arbeidstakere rett til å fratre med tjenestepensjon fra tidligst fylte 62 år. Datotillegg Brukes for å markere at et lønnstillegg

Detaljer

Fagorganisering og fradrag for kontingent

Fagorganisering og fradrag for kontingent LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 4/11 Fagorganisering og fradrag for kontingent 1. Den rødgrønne regjeringen har tatt grep 2. Ubalansen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn

Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn Intervju: Den norske modellen Intervjuer: Svein Tore Andersen Intervjuobjekter: Alexander Iversen og Ragnar Ihle Bøhn Intervjuer: Velkommen til denne podkasten som skal handle om Den norske modellen. Vi

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 SPEKTER: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse

DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse DNMF DSO Ivaretar teknisk maritim kompetanse 2 DNMF DSO DNMF DSO 3 Fagforeningen som utgjør en forskjell Hva er en fagforening? Et sted du får billige forsikringer og flotte vervepremier? Eller er det

Detaljer

Lønnsoppgjørene i energibransjen Tariffkonferanse Delta 9. mars Ståle Borgersen, direktør, Energi Norge

Lønnsoppgjørene i energibransjen Tariffkonferanse Delta 9. mars Ståle Borgersen, direktør, Energi Norge Lønnsoppgjørene i energibransjen Tariffkonferanse Delta 9. mars 2010 Ståle Borgersen, direktør, Energi Norge Lønnsoppgjørene i bransjen 9 8 7 6 5 4 3 2 NITO Tekna Delta/Negotia EL&IT 1 0 2006 2007 2008

Detaljer

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael

Tariffoppgjøret 2010. Foto: Jo Michael Tariffoppgjøret 2010 Foto: Jo Michael Disposisjon 1. Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk 2. Situasjonen i norsk næringsliv foran lønnsoppgjøret 3. Forslag til vedtak 23.04.2010 2 Tariffoppgjøret 2010 - hovedtrekk

Detaljer

PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014

PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014 PROGNOSER 2014 Tariffkonferansen 2014 Ass. generalsekretær Ole Jakob Knudsen Internasjonal økonomi Veksten i verdensøkonomien tok seg opp siste halvdel av 2013, men veksten er fortsatt lav i mange markeder.

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

Grunnlag for mellomoppgjøret 2017

Grunnlag for mellomoppgjøret 2017 Grunnlag for mellomoppgjøret 2017 NTLs prinsipp- og handlingsprogram 2015-2018 En lønn å leve av Lik lønn for likt eller likeverdig arbeid Likelønn Lønn skal utjevne forskjeller, ikke forsterke Tariffesting

Detaljer

22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010

22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010 22 år etterdet startet med AFP for 66 åringene ny AFP fra 2010 LO om tariffoppgjøret 2008 Pensjonsforum mai 2008 En skisse av pensjonssystemet -pensjonsalder 67år 100 % Totalt 66% Tjenestepensjon OTP Folketrygd

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Lederen. Med hilsen Tore Eugen Kvalheim.

Lederen. Med hilsen Tore Eugen Kvalheim. Tariffhefte- til inntekstoppgjøret 2008 1 Lederen Lønnsveksten i Norge påvirkes av mange faktorer. Som del av en global økonomi, blir vi stadig mer sårbar for svingninger i internasjonal økonomi og merker

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

Trondheimskonferansen Eystein Garberg

Trondheimskonferansen Eystein Garberg Trondheimskonferansen 2016 Eystein Garberg Hvorfor engasjere oss for pensjon? Gjelder alle Stor mangel på kompetanse Svært alvorlig situasjon for dagens unge Tvers igjennom urettferdighet satt i system

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret

De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret De viktigste tallene fra lønnsoppgjøret Dir. Carla Botten-Verboven, Norsk Industri Sammenligning av nivået på lønnskostnadene per timeverk Gjennomsnittlige lønnskostnader per time i industrien 55 % høyere

Detaljer

Årsmøte i SAFE Dolphin 2006

Årsmøte i SAFE Dolphin 2006 Årsmøte i SAFE Dolphin 2006 Avholdt på Quality Hotell, Olavsgaard Lillestrøm 15. og 16. mars Ordstyrer Lisbeth Øgren Referent Onar Sandnes Øvrige deltagere til stede: Terje Evensen Frank B. Nyheim Iren

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014. Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio. Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2014 Fra hovedsammenslutningene LO Stat og Unio Mandag 7. april 2014 kl. 10.00 Hovedtariffoppgjøret 2014 1 Veksten i verdensøkonomien tok seg noe opp i siste halvdel

Detaljer

Forelesning, ECON 1310:

Forelesning, ECON 1310: Forelesning, ECON 1310: Arbeidsmarkedet og likevektsledighet Anders Grøn Kjelsrud (gkj@ssb.no) 27.9.2016 Pensum og oversikt Kapittel 7 i læreboka Kort om hovedtall i arbeidsmarkedet Kort om arbeidsmarkedet

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 1 12. april 2016 kl. 13.00 Innledning Staten er en kompetanseintensiv sektor med høy andel ansatte som har et høyt utdanningsnivå. Ansatte

Detaljer

Anstendig lønn, kvalitet og kompetanse

Anstendig lønn, kvalitet og kompetanse Innledning Jan Davidsen Presseseminar 30 mars klokka 12.00 Anstendig lønn, kvalitet og kompetanse Fagforbundets medlemmer fordeler seg på over hundre yrkesgrupper, og vi har høy bevissthet, og ansvar for

Detaljer

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014

DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 DEBATTNOTAT I ANLEDNING HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 UTARBEIDET TIL KAs STRATEGIKONFERANSER 2014 I forbindelse med at den gjeldende Hovedtariffavtalen (HTA) på KA-området utløper 30. april 2014 og skal reforhandles,

Detaljer

Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa

Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa Etter delte dagskurs 16. og 18. oktober, dukka det opp en del spørsmål om pensjon. Dette skrivet er et forsøk på å svare på de spørsmålene og

Detaljer

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk»

Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Rekruttering «NITOs lønnspolitikk» Ragnhid Brataker NITO Tariffutvalget Spekter Trondheim Oktober 2017 Navn og takk for at jeg fikk komme. Håper dere hadde en fin kveld i går. Fint og snakke med dere som

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

Utvalg om lønnsdannelsen

Utvalg om lønnsdannelsen Lønnsdannelse og konkurranseevne Steinar Holden Akademikerne 28. August 2013 1 2 Utvalg om lønnsdannelsen Hvorfor nytt utvalg om lønnsdannelsen? Noen utfordringer kostnadsnivå, petroleumssektor, arbeidsinnvandring

Detaljer

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Frokostseminar Fellesorganisasjnen (FO) Oslo 12. februar 2015 1 24 22 20 18 16 14 12 Lønnsforskjeller i EU og Norden

Detaljer

Grunnlaget for inntektsoppgjørene Foreløpig rapport fra TBU, 20. februar 2017

Grunnlaget for inntektsoppgjørene Foreløpig rapport fra TBU, 20. februar 2017 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2017 Foreløpig rapport fra TBU, 20. februar 2017 Innholdet i TBU-rapportene Hovedtema i den foreløpige rapporten Lønnsutviklingen i 2016. Nytt datagrunnlag (a-ordningen)

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget LØRENSKOG KOMMUNE Tid: 15.04.2008 kl 16.30 Sted: Rom 230, rådhuset Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Eventuelle forfall meldes på telefon 67 93 40 16. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 14

Løsningsforslag kapittel 14 Løsningsforslag kapittel 14 Oppgave 1 a) KU er en utvalgsundersøkelse, der en i løpet av hvert kvartal intervjuer et utvalg av befolkningen på 24 000 personer. I KU regnes folk som sysselsatte hvis de

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Best for arbeidsgiver - om fagorganisering og fradrag for kontingent

Best for arbeidsgiver - om fagorganisering og fradrag for kontingent LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 11/15 Best for arbeidsgiver - om fagorganisering og fradrag for kontingent 1. Utvikling i fradrag for fagforeningskontingent 2. Ubalansen

Detaljer

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien.

År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. År 2002, den 23. og 24. april ble det holdt møter om revisjon av overenskomsten for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Tilstede: For Kjemisk Forbund: Birger Blomkvist For arbeidstakerne: Ståle Pettersen,

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

EØS TISA TTIP. Hvorfor kommer disse avtalene? Faglig seminar Gunnar Rutle

EØS TISA TTIP. Hvorfor kommer disse avtalene? Faglig seminar Gunnar Rutle EØS TISA TTIP Hvorfor kommer disse avtalene? Faglig seminar 21.11.2016 Gunnar Rutle Er det egentlig handelsavtaler? I den offentlige debatten fremstilles disse avtalene som (fri)handelsavtaler, og av stor

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

HUK tariffkonferanse etter mellomoppgjøret Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør og Bård Westbye, forhandlingssjef.

HUK tariffkonferanse etter mellomoppgjøret Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør og Bård Westbye, forhandlingssjef. HUK tariffkonferanse etter mellomoppgjøret 2017 Inger Lise Blyverket, forhandlingsdirektør og Bård Westbye, forhandlingssjef. Agenda for dagen Kl 10:00 Åpning Kl 10:15 Mellomoppgjøret 2017, samt status

Detaljer

Grunnlaget for inntektsoppgjørene Foreløpig rapport fra TBU, 17. februar 2014

Grunnlaget for inntektsoppgjørene Foreløpig rapport fra TBU, 17. februar 2014 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2014 Foreløpig rapport fra TBU, 17. februar 2014 Innholdet i TBU-rapportene Hovedpunkter i den foreløpige rapporten Lønnsutviklingen i 2013 Prisutviklingen inkl. KPI-anslag

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Inntektsoppgjøret Parat tariffkonferanse 3. mars

Inntektsoppgjøret Parat tariffkonferanse 3. mars Inntektsoppgjøret 2014 Parat tariffkonferanse 3. mars Hva er nytt i år? Regjeringsskiftet Nye aktører leder forhandlingene (NHO, LO, Fagforbundet, Unio i staten) Holden III Usikkerhet om utviklingen i

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet...

INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN Hva er Arbeidskraftsfond Innland? Fremtidig avkastning fra Oljefondet... Arbeidskraftsfond Innland 2017 INNHOLD INNLEDNING... 3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN... 4 Hva er Arbeidskraftsfond Innland?... 4 Fremtidig avkastning fra Oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Lønnsutviklingen 1962-2002

Lønnsutviklingen 1962-2002 Lønnsutviklingen 1962-22 Økonomiske analyser 5/23 Lønnsutviklingen 1962-22 Stein Hansen og Tor Skoglund Årene 1962-1969 var en periode med spesielt sterk reallønnsvekst. Dette framgår av nye beregninger

Detaljer

MEDLEMSMØTE TARIFF 2016

MEDLEMSMØTE TARIFF 2016 MEDLEMSMØTE TARIFF 2016 Nå kan DU være med å påvirke Utdanningsforbundets prioriteringer! Utdanningsforbundet Levanger inviterer alle medlemmer til medlemsmøte om hovedtariffoppgjøret 2016 Tidspunkt: Torsdag

Detaljer

Tariffrevisjonen 1. mai 2017

Tariffrevisjonen 1. mai 2017 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Tariffrevisjonen 1. mai 2017 Dok. 1 25. april kl. 14:00 1. Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Kommune

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk

Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens politikk for økt verdiskaping med fokus på en helhetlig innovasjonspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Lerchendalkonferansen 14. januar 2004 Et godt norsk utgangspunkt Høyt

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Det «lønner» seg å være mann

Det «lønner» seg å være mann Det «lønner» seg å være mann Kvinner tjener 85 kroner for hver 00-lapp menn tjener. Slik var det i 2008 og omtrent sånn har det vært siden 997. En av årsakene til lønnsforskjellene er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen

Den norske arbeidslivsmodellen Den norske arbeidslivsmodellen Anne Mette Ødegård & Rolf K. Andersen, 20.04.16 www.fafo.no Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Studier av arbeidsliv, integrering, utdanning og velferd

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene Foreløpig rapport fra TBU, 18. februar 2013

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene Foreløpig rapport fra TBU, 18. februar 2013 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013 Foreløpig rapport fra TBU, 18. februar 2013 Innholdet i TBU-rapportene Hovedpunkter i den foreløpige rapporten Lønnsutviklingen i 2012 Prisutviklingen inkl. KPI-anslag

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR

Saksframlegg. Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sidsel Brath Arkiv: 18/421-1 Dato:15.01.2018 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018, DEBATTHEFTE FRA KS - KS SPØR Vedlegg: Debatthefte KS spør. Hovedtariffoppgjøret 2018, IA,

Detaljer

Likelønnskommisjonen www.likelonn.no. Anne Enger

Likelønnskommisjonen www.likelonn.no. Anne Enger Likelønnskommisjonen www.likelonn.no Anne Enger Hva er likelønn? Likelønn handler om rettferdighet og økonomi Likelønn betyr at lønn fastsettes på samme måte for kvinner som for menn Betyr ikke lik lønn

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2010 08.03.2010 Forord Perduco utfører på oppdrag fra

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO

LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO LØNNSDAGEN 3. desember 2009 Tor-Arne Solbakken Nestleder i LO 07.12.2009 side 1 LITT UKLART FRA SPEKTER når de stiller spørsmål ved lønnsdannelsen (frontfagsmodellen) Spekters system er en utfordring i

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10 NOTAT Til: Fra: Kopi: Dato: 22.09.10 Sak: NHO Service Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger)

Detaljer

Er arbeidslinja realistisk sett i lys av eldres rett til å jobbe redusert, pensjonsreformen og gjeldende aldersgrenser?

Er arbeidslinja realistisk sett i lys av eldres rett til å jobbe redusert, pensjonsreformen og gjeldende aldersgrenser? Foto: Jo Michael Er arbeidslinja realistisk sett i lys av eldres rett til å jobbe redusert, pensjonsreformen og gjeldende aldersgrenser? Nina Melsom, direktør for Arbeidsrettsavdelingen i NHO. Abelia 4.

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: HVA MENER DU? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Forelesning, ECON 1310:

Forelesning, ECON 1310: Forelesning, ECON 1310: Arbeidsmarkedet og likevektsledighet Anders Grøn Kjelsrud (gkj@ssb.no) 11.10.2016 Pensum og oversikt Kapittel 7 og 8 i læreboka Oppsummering fra sist Likevektsledighet Phillips-kurven:

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer