Bruk av masterstudenter i utforskningen av vitensenterdidaktikk Bergen 7. sept. 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av masterstudenter i utforskningen av vitensenterdidaktikk Bergen 7. sept. 2012"

Transkript

1 1 SKOLELABORATORIET Bruk av masterstudenter i utforskningen av vitensenterdidaktikk Bergen 7. sept. Av Nils Kr. Rossing Vitensenteret/Skolelaboratoriet ved NTNU

2 2 SKOLELABORATORIET Fire masteroppgaver i naturfagdidaktikk tilknyttet PLU og Skolelaboratoriet ved NTNU Tilbudet ved Vitensenter Lene Naustdal (NTNU 2008) Skolebesøk ved vitensenter hva er hensikten? - Hvordan samsvarer lærernes og vitensentrenes målsetninger med skolebesøk til vitensenter? Camilla N. Magerøy (NTNU ) Interaktive modeller En studie utført ved Vitensenteret i Trondheim Newton energirom ved Vitensenteret i Trondheim Kai Morten L. Overå (NTNU 2010) Elevenes læringsutbytte av et skolebesøk på Newton energirom Caroline Aakerøy Moe (NTNU 2011) Newtonrommet som læringsarena i naturfag Nils Kr. Elevers Rossing - Bergen læringsutbytte 7. sept. av undervisning i elektrisitet og energi

3 3 SKOLELABORATORIET Fordeler: Newtonrommet som forskningsarena Samme undervisningsopplegg gjennomføres to ganger i uka Elevene er i rommet i to påfølgende dager Elevgruppen er stor og bredt sammensatt, men.. likevel en relativt homogen gruppe Oppleggene gir rom for svært variert undervisning Undervisningen kan gjøres effektiv: -Alt utstyret står klart - Godt skolerte Newtonlærere Elevene dokumenterer kontinuerlig sine funn Alle elevene gjennomgår den samme faglige sluttesten Rommet kan ev. utstyres med fast audiovisuelt utstyr for lyd- og videoopptak Ulemper: Forskjellige elever hver gang

4 4 SKOLELABORATORIET Vitensenteret som forskningsarena Aksjonsforskning - Egnet til aksjonsforskning men Sammensatt tilbud - Utstilling, aktiviteter, undervisningsopplegg, team building, klubbvirksomhet Innhomogent publikum (vid målgruppe) - Alle aldere, alle bakgrunner, enkeltpersoner, grupper Forskjellig motivasjon - Ha det gøy, finne noe interessant, la seg fascinere, avveksling fra vanlig undervisning (fri), lære noe nytt Normalt ingen naturlig kanal for publikums stemme - Konstrueres et verktøy for tilbakemelding

5 5 SKOLELABORATORIET Teorigrunnlag Generelt Hva er læring? - Om begrepsforståelse (Imsen, Sjøberg, m.fl.) - Konstruktivistisk tilnærming (Sjøberg, m.fl) Multiple intelligenser (Gardner, Frøyland) - Multiple erfaringer Formell og uformell - Newtonrom og Vitensenter som læringsarena The Contextual Model of Learning (Falk og Dierking) I tillegg for studier i utstillingen ved Vitensenteret Læring i museer (Falk og Dierking) - Valgfrihet og kontroll Hva er interaktivitet? (Humphrey & Gutwill) - Ulike typer interaktivitet.

6 6 SKOLELABORATORIET Forskning tilknyttet Vitensenteret i Trondheim

7 7 SKOLELABORATORIET Interaktive utstillingsmodeller Forskningsspørsmål Camilla N. Magerøy (NTNU ) Interaktive modeller En studie utført ved Vitensenteret i Trondheim Hvordan kan modellen utformes slik at de besøkende blir tiltrukket av modellen? det legges tilrette for at de besøkende skal bli værende ved modellen? de besøkende manipulerer modellen etter hensikten? Hvordan kan de besøkende utfordres slik at å reflektere over det de ser, og i hvilke sammenhenger leser besøkende tekst?

8 8 SKOLELABORATORIET Den valgte modellen Gyrohjulet

9 9 SKOLELABORATORIET Oppgave Situasjonsbeskrivelse Aksjonsforskning - Gjøre en endring og se på virkningen Målgruppe - Observasjon i juli/august - Familier og mindre grupper Innsamling av data - Skjult observasjon med tilstedeværelse (kun visuelt) - Intervju (innlednings- og avslutningsvis) Etisk - Avklares med ledelsen - Ingen problemer med Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NDS) så lenge det ikke gjøres audiovisuelle opptak

10 Tiltak SKOLELABORATORIET

11 Metode Datainnsamling 11SKOLELABORATORIET Ustrukturert observasjon - Bli kjent med forskningsfeltet - Hva skal jeg se etter? Innledende intervju (før noe er endret) - Hva tenker du når du ser den modellen (peker)? Strukturert observasjon - Ikke deltagende observasjon (skjult) med tilstedeværelse (kun visuelt) Avsluttene intervju (etter optimal endring) - Hva tenker du når du ser den modellen (peker)?

12 Metode Registrering av data 12SKOLELABORATORIET Når har modellen tiltrukket seg oppmerksomhet? - Ved berøring av modellen. - Peking og kommentarer om modellen ble ikke registrert Når har modellen holdt på oppmerksomhet? -Vært nær den i minst 15 sek. Når har de brukt den som tiltenkt? - Krever inngående kjennskap til riktig bruk. Når har de lest utdypende tekster om modellen? - Lest utdypende tekster og svar skjult under klaffer?

13 Metode Pålitelighet 13SKOLELABORATORIET Aksjonsforskning krever objektiv sammenligning Når er det skjedd en signifikant forandring? Forskerens påvirkning på resultatet - Skjult observasjon (kun visuelt) Reliabilitet (grad av pålitelighet) - Avhengig og uavhengige observasjoner ( kjedereaksjoner ) - Behandler opplagt avhengige publikummere som grupper Validitet (egnethet til generalisering) - Minst 50 observasjoner (Tim Badman 1999)

14 SKOLELABORATORIET Resultater Gjennomsnittlig tid Sekunder

15 SKOLELABORATORIET Resultater - Tiltrekningskraft

16 Målemetode Måle modellens tiltrekningskraft 16SKOLELABORATORIET Utfordringer: - Hvor mange går borttil av de som går forbi? - Når defineres noen å ha gått forbi? Går forbi (overser) - Når de går så nær at ingen annen modell er mellom - Unngå å registrere flere ganger de som går fram og tilbake Går borttil (oppsøker) -Må ha rørt ved modellen

17 SKOLELABORATORIET Resultater - Tiltrekningskraft

18 Assosiasjon til sykkel 18SKOLELABORATORIET Assosiasjon med sykkel synes ikke å ha noen betydning for korrekt bruk av modellen

19 Når er det signifikant forskjell mellom to testsituasjoner? 19SKOLELABORATORIET Khikvadrattest (er det signifikant forskjell?) Er det forskjell mellom to testpopulasjoner (før og etter forandring)? Nullhypotese H 0 Det er ingen forskjell Alternativ hypotese H a Det er sannsynlig at det er en forskjell Khikvadrattesten gir et mål for sannsynligheten for at nullhypotesen forkastes på feil grunnlag.

20 χ 2 = 9,16 dvs. mindre enn 1 % sannsynlig at H 0 -hypotesen forkastes feilaktig 20SKOLELABORATORIET Resultater - Tiltrekningskraft

21 Khikvadrattest 21SKOLELABORATORIET Tiltrekning Tiltak 1 Tiltak 2 Totalt Ja Oppsøkte modellen - Faktisk antall - O -Nei Forventet Gikk forbi antall - E - Faktisk antall - O - Forventet antall - E ,2 54,2 54,2 % ,1 45,8 45,8 % Totalt O Faktisk målt antall E Forventet antall fra totalfordelingen χ 2 = 1,53 + 2,02 + 2,57 + 3,04 = 9,16 Signifikansnivå for at H 0 likevel er riktig: χ 2 (5%) = 3,84 og χ 2 (1%) = 6,64

22 SKOLELABORATORIET Resultater % avalle som kom borttil som var mer enn 15 sek. Signifikant forskjell kun for T0 og T5 med krav om mindre enn 1% sannsynlighet for at H 0 likevel er rett. 1%

23 SKOLELABORATORIET Resultater Tekst og tydelige bilder har betydning for riktig bruk av modellen

24 SKOLELABORATORIET Resultater Lesing av tekst

25 Oppsummering av resultater Modellens evne til å tiltrekke seg oppmerksomhet Endret farge og overflate utgjør en signifikant forskjell Modellens evne til å holde på oppmerksomhet Kombinasjonen av modell med tilhørende bilder og enkel tekst, evner å holde på oppmerksomheten 25SKOLELABORATORIET Modellens evne til å stimulere til riktig bruk Tydelige bilder som viser riktig bruk synes avgjørende Instruerende tekst synes å ha liten betydning for riktig bruk Modellens evne til å motivere til økt læring Vanskelig å få publikum til å søke tilleggsinformasjon 1,3 6,4 % leste i etterkant.

26 Newton Energi-rommet som læringsarena 26SKOLELABORATORIET

27 Newton-rommet ved Vitensenteret 27SKOLELABORATORIET Dag 1 Fornybar energi Intro. til energibegrepet (demo, forelesning, diskusjon) Bygg en kulerullebane (aktivitet, oppsummering) Intro. til elektrisitetslære og induksjon (demo, forelesning, dialog) Induksjonsforsøk (aktivitet, oppsummering) Intro. vind og vannenergi (demo, forelesning, dialog) Bygg vindmølle og vannenergiverk (aktivitet, oppsummering) Dag 2 Fossilt brensel

28 28SKOLELABORATORIET Newton-rommet ved Vitensenteret Dag 1 Fornybar energi Intro. til energibegrepet (demo, forelesning, diskusjon) Bygg en kulerullebane (aktivitet, oppsummering) Intro. til elektrisitetslære og induksjon (demo, forelesning, dialog) Induksjonsforsøk (aktivitet, oppsummering) Intro. vind og vannenergi (demo, forelesning, dialog) Bygg vindmølle og vannenergiverk (aktivitet, oppsummering) Dag 2 Fossilt brensel Intro. til fossilt brensel (videoer) Undersøkelse av sandstein, sugeevne (aktivitet, oppsummering) Reservoarmodell (demo, dialog) Oljekatastrofe (aktivitet, presentasjon, oppsummering) Dampmaskin, Stirlingmotor (aktivitet, oppsummering) Intro. til drivhusgasser (demo, forelesning, dialog) Gjøre forsøk med CO 2 (demo, dialog) Oppsummering (dialog)

29 Variert undervisningsopplegg 29SKOLELABORATORIET Studie på egen hånd (forarbeid) Tavleundervisning Demonstrasjoner - videoinnslag - eksperimenter Oppdrag - problemstillinger, åpne oppgaver, laboratoriearbeid, arb. under stress, teamarbeid, ulike ansvarsområder Diskusjon - i plenum og i grupper - oppsummeringer Rapportering - Svare på spørsmål Refleksjon (etterarbeid) Fagprøve (etterarbeid)

30 Forskningsspørsmål Newton energirommet Kai Morten L. Overå (NTNU 2010) Elevenes læringsutbytte av et skolebesøk på Newton energirom Hvilke forestillinger har elevene i forhold til energibegrepet før og etter besøket på Newton energirom? Hvordan utvikles elevenes forståelse og læring knyttet til energi i løpet av besøket? 30SKOLELABORATORIET Hvordan samsvarer elevenes forventninger og oppfatninger av besøket i forhold til læringsutbyttet? Caroline Aakerøy Moe (NTNU 2011) Newtonrommet som læringsarena i naturfag Elevers læringsutbytte av undervisning i elektrisitet og energi Hvilke elever har størst utbytte av undervisningen ved Newtonrommet? I hvilken grad får elevene en forståelse av eller kunnskap om elektrisitet, magnetisme og prosessen fra energi til elektrisitet? Hvordan kan undervisningen ved Newtonrommet forbedres?

31 Måling av læringsutbytte i Newtonrom utfordringer med metode (utvalg) 31SKOLELABORATORIET Utvalg Elever på 9. trinn i Trondheim kommune Innen et tidsvindu på høsten Stor utfordring å få kontakt med skolen Noenlunde jevn fordeling gutt/jente, Elevene forutsettes å ha deltatt på hele opplegget - Noen faller fra (20 30 %) Etisk - Godkjennes av rektor/foreldre og - Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS (NSD) Tilstrekkelig anonymisering gjør at en kan slippe å søke datatilsynet - Lærer nummerer elevene, anonymisering i rapporten

32 Måling av læringsutbytte i Newtonrom valg av metode 32SKOLELABORATORIET Observasjon (kjennskap til forskningsfeltet) - I Newtonrommet av aktuell gruppe - Generell undervisning i undervisningsopplegget Spørreundersøkelse - Før forarbeidet startet (pretest) - Etter at etterarbeidet er avsluttet (posttest) Intervju (utdyping av resultater fra spørrendersøkelsen) - Enkeltelever -I mindre grupper - Lærer har dels vært med å bestemme hvem som skal intervjues

33 Måling av læringsutbytte i Newtonrom utfordringer med metode - spørreundersøkelsen 33SKOLELABORATORIET Spørreundersøkelse Svært arbeidsomt å utarbeide gode spørreundersøkelser - Stort sett samme spørsmål før og etter - Test av spørsmålene med aktuelle elever utenfor testgruppen Ulike typer spørsmål - Flervalgsspørsmål, beskrivende, påstander, knyttet til figurer Være tilstede i klasserommet under testene - Sørge for å motivere elever - Se hvordan de arbeider med spørsmålene Behandling av data. - Gi poengsummer for riktige eller delvis riktige svar - Vanskelig ved tekstoppgaver

34 Eksempler 34SKOLELABORATORIET

35 Eksempler 35SKOLELABORATORIET

36 Eksempler 36SKOLELABORATORIET

37 Måling av læringsutbytte i Newtonrom utfordringer med metode - intervju 37SKOLELABORATORIET Intervju Semistrukturert intervju Utdype tendenser i spørreundersøkelsen - Økt dybdeforståelse Enkeltvis (20 40 min) - Tilbakeholden, uttrygg, problemer med å huske + I dybden på den enkelte elevs forståelse I mindre grupper (30 40 min) + Tryggere, + Stimulerer hverandre + Observere samtalen - I mindre grad i dybden av den enkeltes elevs forståelse Kai Morten (4 enkelt intervjuer, 2 dobbelt intervjuer) Caroline (8 intervjuer)

38 Måling av læringsutbytte i Newtonrom 38SKOLELABORATORIET Sammenligne gutt/jente Sammenligne ulike grupper/klasser Sammenligne utbyttet for - flinke, - middels flinke og - mindre flinke

39 Læringsutbytte etter besøket Masterstudie : Elevenes forståelse av energibegrepet før og etter ved Kai Morten Overå (2010) 39SKOLELABORATORIET

40 40SKOLELABORATORIET Læringsutbytte etter besøket (Masterstudie : Elevenes forståelse av energibegrepet før og etter) ved Kai Morten Overå (2010) Utvalg: To skoler, 40 elever (omtrent likt antall gutter og jenter) Metode: Spørreundersøkelse, før og etter besøket Intervjuer, observasjoner Resultater: - 17, 3 % forbedring (15,1p til 23,9p av totalt 50 p) - Bedre kunnskaper om fornybare enn om ikke-fornybare energikilder - Liten kunnskap om energikjeder og energiomdanning - Stillingsenergi og bevegelsesenergi forbindes med hvordan fenomenet opptrer - Liten forståelse for de glidende overgangene mellom energiformene - God forståelse for omdanning fra vind/vand til elektrisk energi - Liten kunnskap spesielt om omdanning fra fossilt brensel til elektrisitet -Elever med middels forkunnskaper viser størst læringsutbytte

41 Læringsutbytte etter besøket Masterstudie : Elevenes læringsutbytte av undervisning i elektrisitet og energi ved Caroline Aakerøy Moe (2011) 41SKOLELABORATORIET

42 42SKOLELABORATORIET Læringsutbytte etter besøket (Masterstudie : Elevenes læringsutbytte av undervisning i elektrisitet og energi) ved Caroline Aakerøy Moe (2011) Utvalg: En skole, 35 elever (litt færre gutter enn jenter) Metode: Spørreundersøkelse, før forarbeid og etter etterarbeid Intervjuer, observasjoner Undersøkelsen tok for seg: - Anvendelse av energi og elektrisitet - Forklaringsmodeller og begreper knyttet til elektrisitet og kretser - Kunnskap om magneter og magnetisme - Energiomvandling, turbin/generator - Elektrisk energi fra vann, vind, kull og andre ikke-fornybar energikilde

43 43SKOLELABORATORIET Læringsutbytte etter et besøk (Masterstudie : Elevenes læringsutbytte av undervisning i elektrisitet og energi) ved Caroline Aakerøy Moe (2011) Utvalg: En skole, 35 elever (litt færre gutter enn jenter) Metode: Spørreundersøkelse, før forarbeid og etter etterarbeid Intervjuer, observasjoner Resultater: Av 58 poeng, fra 25,5 p til 29,1 p en forbedring på 3,5 p (5,3 %p) Jenter (6,8 %p) jevnt over bedre enn gutter (3,3 %p) Jenter ønsker mer veiledning og forklaring Gutter ønsker mindre prat og flere praktiske forsøk Elever med middels forkunnskaper får størst utbytte Sprik mellom elevenes egen opplevelse av læringsutbyttet og resultat av test

44 44SKOLELABORATORIET Læringsutbytte etter et besøk (Masterstudie : Elevenes læringsutbytte av undervisning i elektrisitet og energi) ved Caroline Aakerøy Moe (2011) Forslag til forbedringer: Økt fokus på oppsummering, diskusjon og refleksjon etter aktiviteter Økt fokus på veiledning og svare på spørsmål Økt fokus på å forklare begreper i elektrisitetslæra Bruke et enkelt språk og gjenta ny begreper flere ganger Økt vekt på for- og etterarbeid Økt fordypning av færre læringsmål Økt bevisstgjøring av elever mht. hensikten med de praktiske forsøkene Mer reflektert bruk av konkurranser

45 Oppsummering 45SKOLELABORATORIET Masterstudenter er en viktig ressurs for å gjøre undersøkelser i Vitensenter og Newtonrom Newtonrom er en egnet arena for forskning, spesielt aksjonsforskning Vitensenteret er en krevende arena for forskning, men egnet for aksjonsforskning Både Newtonrom og Vitensenter er primært steder som skaper positive og motiverende opplevelser og mindre egnet til, der og da, å gi læring slik vi tradisjonelt definerer det.

Dyreparken som læringsarena

Dyreparken som læringsarena Siril Haglund Halsør Dyreparken som læringsarena En studie av en annerledes skoledag i Kristiansand dyrepark Masteroppgave i naturfagdidaktikk EDU 3910 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, PLU

Detaljer

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og

Detaljer

Oversikt og manus. Kort oversikt over dagen:

Oversikt og manus. Kort oversikt over dagen: Oversikt og manus Kort oversikt over dagen: 1. Innledning til dagen - velkomst, link til forarbeid - kompetansemål 2. Innledning energi. Ses i sammenheng med kulebaneaktivitet. 3. Kulebaneaktivitet. Grubletegninger,

Detaljer

Er det regning i naturfag, da? En studie om regningens plass i naturfag.

Er det regning i naturfag, da? En studie om regningens plass i naturfag. i Er det regning i naturfag, da? En studie om regningens plass i naturfag. ii iii Ingeborg Ranøyen Er det regning i naturfag, da? En studie om regningens plass i naturfag. Masteroppgave i naturfagdidaktikk

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

KUNNSKAPSSTATUS Bibliografi over norske vitensenterstudier 2003 2010. Vitensenterprogrammet

KUNNSKAPSSTATUS Bibliografi over norske vitensenterstudier 2003 2010. Vitensenterprogrammet KUNNSKAPSSTATUS Bibliografi over norske vitensenterstudier 2003 2010 Vitensenterprogrammet KUNNSKAPSSTATUS Bibliografi over norske vitensenterstudier 2003-2010 Av: Snorre Nordal (Universitetet for miljø-

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer

Sosiale medier og frafall i videregående skole

Sosiale medier og frafall i videregående skole Sosiale medier og frafall i videregående skole Emnekode PED-3900 Gretha Kjeldsen Meijers Mastergradsoppgave i pedagogikk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Institutt for lærerutdanning

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring

Mangfold i klasserommet. - berikelse og utfordring Mangfold i klasserommet - berikelse og utfordring En kvalitativ undersøkelse om elevmangfold i skolen og krav til lærerens kompetanse for å møte dette Ane Rebekka Solberg Ped 3901 Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Bacheloroppgave. Språkutvikling og begrepsinnlæring. Tiltak for begrepsinnlæring i skolen. Forfatter: Torhild Martinsen

Bacheloroppgave. Språkutvikling og begrepsinnlæring. Tiltak for begrepsinnlæring i skolen. Forfatter: Torhild Martinsen Bacheloroppgave Språkutvikling og begrepsinnlæring Tiltak for begrepsinnlæring i skolen Forfatter: Torhild Martinsen Studie: Spesialpedagogikk 3, Språk, lese- og skrivevansker Innlevert våren 2013 INNHOLD

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Interaktive tavler. Hvordan samsvarer intensjonen til importørene av interaktive tavler med den faktiske bruken i barneskolen?

Interaktive tavler. Hvordan samsvarer intensjonen til importørene av interaktive tavler med den faktiske bruken i barneskolen? Interaktive tavler Hvordan samsvarer intensjonen til importørene av interaktive tavler med den faktiske bruken i barneskolen? Masteroppgave IKT i læring Lars Kristian Sundset Høgskolen Stord/Haugesund

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Forord. Jeg vil takke Mensa Norge for deres samarbeid i forbindelse med denne oppgaven.

Forord. Jeg vil takke Mensa Norge for deres samarbeid i forbindelse med denne oppgaven. Vil tilpasset opplæring påvirke senere studievalg? Mensa Norges medlemmers opplevelse av tilpasset opplæring i realfag og deres senere studievalg. Are higher education choices influenced by adapted education?

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU2-PEL415 Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10 Vurderingsform: Bacheloroppgave Kandidatnr: Lisbeth Olsen og Kristine Kleppe Leveringsfrist: 16.05.2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer

Motivasjon for matematikk

Motivasjon for matematikk ØF-rapport nr.: 15/2006 Motivasjon for matematikk Rapport fra interkommunalt prosjekt, Regn med matte om elevers motivasjon for matematikk Av Trond Solhaug ØF-rapport nr.: 15/2006 Motivasjon for matematikk

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

Jakten på kvalitetsindikatorene. Sluttrapport fra prosjektet Ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen

Jakten på kvalitetsindikatorene. Sluttrapport fra prosjektet Ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen Jakten på kvalitetsindikatorene Sluttrapport fra prosjektet Ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen Vibeke Opheim, Cay Gjerustad og Jørgen Sjaastad Rapport 23/2013 Jakten på kvalitetsindikatorene

Detaljer

Naturfagene i norsk skole

Naturfagene i norsk skole Faggjennomgang av naturfagene Naturfagene i norsk skole Anno 2015 Rapport fra ekstern arbeidsgruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet FORORD Utdanningsdirektoratet oppnevnte høsten 2014 en ekstern arbeidsgruppe

Detaljer

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Utdrag av informasjon fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Utdragene rommer resultater fra forskning knyttet

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi

SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi SAMMENDRAG Hensikten med denne oppgaven var å undersøke forholdet mellom fysisk aktivitet og læringsmiljøet i skolen. I denne undersøkelsen rettet vi fokus mot tre sentrale variabler i læringsmiljøet:

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd ELEVMEDVIRKNING Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd Erfaringsbasert

Detaljer