20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20. ÅRGANG. i såkorn. Motiver ungdommen. Skal landsdelen og petroleumsbransjen"

Transkript

1 Nr FOKUS: NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 20. ÅRGANG -Nordområdene -Olje- og gassnæringa Ugress i såkorn Sparebank 1 Nord Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner kroner på sine såkorninvesteringer de siste to årene. Investeringsselskapets egenkapital var ved forrige årsoppgjør tapt, og eieren må inn med ny kapital for å holde liv i selskapet «Neppe fornøyd»: Administrerende direktør Hans Olav Karde Milepæl for Momek Dette er den første større kontrakten til olje- og gassvirksomheten utenfor Helgeland som vi kan si får store ringvirkninger på land, sier konsernsjef Wiggo Dalmo i Momek Group som fikk rammekontrakt for vedlikeholdsog modifikasjonsarbeid på flere av Statoils offshore-anlegg. Endrer omdømmet Tor Mikkel Vara sier i intervju med NæringsRapport at petroleumsindustrien i landsdelen vil endre omdømmet til Nord- Norge. Viktigst er å utvikle de kommersielle instinktene i landsdelen, sier han. Motiver ungdommen Skal landsdelen og petroleumsbransjen få full uttelling av olje- og gassutvinningen i nord, må ungdommen motiveres til å fatte større interesse for realfag, mener petroleumsingeniør Julie Berg (26) fra Alta. Nordområde-veteran Thor Robertsen har fulgt utviklingen i nordområdene siden Gorbatsjov erklærte «glasnost og perestroika» for 25 år siden. I 2004 ble han utnevnt som æresdoktor ved Kola Science Center for sitt engasjement. 16 og 17 Tenker større Kirkenes har utvilsomt blitt til det nasjonale brohodet mot Nord-Vest Russland, og jeg er opptatt av at denne posisjonen skal komme hele Øst-Finnmark; og også Finnmark fylke som helhet, til gode Kr. 40,-

2 INDUSTRIDESIGN 2 nr Intek Lyngen inkubator for videre utvikling av unikt miljø: Designer ny Furuflaten-industri Det unike industrimiljøet i bygda Furuflaten i Lyngen skal videreutvikles; blant annet gjennom sterkere vektlegging av industridesign. Vi søker nå etter interessante gründere som vil etablere virksomhet her, og vi kan love dem all mulig støtte i et kreativt og utviklende industrimiljø, sier leder for industri-inkubator Intek Lyngen, Einar Hamnvik. Tekst: Geir Johansen Intek Lyngen ble startet opp i SIVA og Troms Fylkeskommune, i tillegg til de lokale Furuflaten-bedriftene Haplast Technology, Akva-Ren, Alu-Plast, Furstål og Ecotech, har gått inn med bevilgninger til inkubatoren foreløpig for en femårsperiode fram til Einar Hamnvik har vært daglig leder for inkubatoren siden februar industriarbeidsplasser På Furuflaten har vi utviklet et unikt industrimiljø med flere bedrifter som i fjor omsatte for til sammen rundt 180 millioner kroner. Vi har fått etablert rundt 90 industriarbeidsplasser her; i ei bygd med rundt 250 innbyggere. Gjennom våre medlemsbedrifter har vi en interessant inkubator med god kompetanse innen industriutvikling. Nå satser vi på å legge til rette for ny virksomhet ut fra design og engineering med base i industrimiljøet her, sier Einar Hamnvik. Uformia AS Han er fornøyd med det man har fått til så langt. I fjor ble den nye bedriften Uformia AS etablert på Furuflaten. Kjernekompetansen i selskapet; som har ansatte fra flere forskjellige land, konsentrerer seg om representasjon av 3D-objekter via funksjonell representasjon; noe man regner med vil bli den nye generasjon av 3D-applikasjoner i framtiden. En særs framtidsrettet bedrift med stort potensiale, som vi er glad for å ha fått hit til bygda, sier Hamnvik. Industridesign Haakån Raanes ble i fjor ansatt som industridesigner/prosjekleder i Intek Lyngen. Han har ansvaret for å videreføre arbeidet med industridesign som er kommet godt i gang i industribygda. Sist sommer var ni designstudenter i sju uker på Furuflaten for å hjelpe de lokale industribedriftene med å lage nye og bedre produkter. I løpet av dette året vil ny design for de aktuelle bedriftene bli videreutviklet og vi har allerede sett positive virkninger av denne satsingen på ny industridesign, sier Einar Hamnvik. Olje og gass Satsing mot økende aktivitet innen olje og gass nordpå er også IndustrIdesIgn: einar Hamnvik leder arbeidet i industriinkubatoren Intek Lyngen. Moderne industridesign inngår som viktig element i den nye stasingen i den kreative industribygda. tema for Intek Lyngen som har samarbeid med ProBarents i Hammerfest. Furstål AS leverte netting og gjerder til Melkøya, og Haplast har levert rør og rørdeler i tilknytning til petroleumsindustrien. Det står selvsagt opp til den enkelte bedrift hvordan man vil satse overfor denne nye industrien i nord, men gjennom Intek Lyngen holder vi oss godt orientert om det som foregår. På sikt vil muligens Furuflaten-bedriftene satse sterkere som leverandører til denne næringen, sier Einar Hamnvik. VIsuALIserIng AV IdÈer: en viktig del av industridesign er å visualisere innovative produkter lenge før de blir en fysisk realitet. Bildet viser en prototype av et maritimt produkt, utviklet og designet av Yngve H. Johansen i dakota Prosjektet, tromsø. Ill.: Viggo Danielsen Søker etter gründere De driftige folkene på Furuflaten har fått en hel del til gjennom de siste årene og nå ønsker de folk utenfra velkommen; for å ta del i ei ny, samlet satsing på videreutvikling av industribygda. Vi går aktivt ut og søker etter gründere som kan tenke seg å etablere egen virksomhet; gjerne i 2010 Yngve H. Johansen/dakota.no samarbeid med andre, her på Furuflaten. Miljøet på Furuflaten har aldri vært kjent for å stå på stedet hvil. Videreutvikling av produkter og bedrifter skjer kontinuerlig, og det vil vi gjerne også la andre innovative mennesker få ta del i, sier Einar Hamnvik. PETROLEUM handler om arbeid, velferd og miljø Norsk olje- og gassvirksomhet har i 40 år handlet om kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping, ringvirkninger og velferd. Ikke minst handler det om milliarder i inntekter til fellesskapet og pensjonsfondet. Og det handler om fiskeri, turisme og miljø. Oljeutvinning skal foregå på en forsvarlig måte. Forsvarlig aktivitet vil gi viktige kompetansearbeidsplasser, et bredere næringsgrunnlag og flere bein å stå på for kommende generasjoner og for enda flere lokalsamfunn langs kysten vår. Det handler om arbeid Beregninger* viser at petroleumsvirksomheten vil legge grunn lag for en varig økning av sysselsatte på mellom 200 og 450 i Vesterålen. Tilsvarende sysselsettingseffekt i Lofoten anslås til mellom 150 og 900 nye arbeidsplasser. For Helgeland og Salten vil petroleumsvirksomheten kunne bidra i størrelsesorden 150 til 600 nye arbeidsplasser. For Senja-regionen vil sysselsettingseffekt kunne bli på mellom 150 og 200. Og det handler om miljø Vi må stille verdens strengeste miljøkrav Vi må satse enda mer på petroleumsforskning Vi må utvikle morgendagens undervannsteknologi Vi må respektere lokalbefolkningens synspunkter Industri Energi vil presse på for for verdens strengeste krav til oljeutvinningen. Uansett hvor. Det handler om sikkerhet for de ansatte og trygghet for miljø, fiskeri og livet i havet. Industri Energi vil arbeide for at ringvirkningene for befolkningen i nærområdene blir størst mulig og med betydelige lokale gevinster i form av varierte arbeidsplasser, skatteinntekter, utdanningsmuligheter og lokal velferd. * Statistisk sentralbyrå

3 LEDER Goliat og tillit NR I løpet av fjerde kvartal 2013 skal Goliatfeltet utenfor Sørøya i Finnmark etter planene settes i drift; som det første oljefeltet i den norske delen av Barentshavet. Det har vært knyttet særs store forventinger til hvilke ringvirkninger nettopp Goliatfeltet vil komme til i gi for nordnorsk leverandørindustri, for oppbyggingen av oljevernberedskapen i nord, og ikke minst i form av arbeidsplasser og næringsaktivitet for de kystkommunene som ligger nærmest oljefeltet. Det dreier seg om kommuner som gjennom de tre-fire siste tiårene har opplevd sterk nedbygging av fiskeindustrien og sterk fraflytting. I mange av kystkommunene i Vest-Finnmark og Nord-Troms er befolkningen blitt nær halvert siden 1970-tallet. Når sentrale norske myndigheter har åpnet opp for økt petroleumsaktivitet i nord, så har det skjedd ut fra klare løfter om at slik aktivitet skal komme lokalsamfunnene og hele landsdelen til gode. Man har imidlertid vært langt mindre flinke til å fastsette klare betingelser for hvordan alle de positive ringvirkningene som folk venter på konkret skal komme. Tirsdag 1. juni forlot formannskapet i Hasvik kommune et møte de hadde med representanter for Eni Norge, som har fått operatøransvaret for Goliat-feltet. Ordfører Eva Husby kunngjorde at man ikke lenger fester lit til de opplysninger oljeselskapet kommer med, og at man derfor velger å bryte alt samarbeid med selskapet. Ordføreren har skrevet brev til sentrale myndigheter og uttrykt sterk misnøye med den måten Eni Norge planlegger oljevernberedskapen knyttet mot Goliat. Tidligere ordfører i Hasvik, Geir Iversen, gikk ut og advarte kommuner i Lofoten og Vesterålen imot å stole på løfter fra oljeselskapene. BLE BØYELASTING: Da beslutningen om at oljen ikke skulle ilandføres, men produseres om bord i en flytende plattform og så fraktes i tankskip ut på verdensmarkedet, var skuffelsen stor. Men Enis beslutning ble etter hvert ganske så stilltiende godtatt. I et intervju i denne utgaven av Næringsrapport uttrykker direktør Guri Bjørkli i Hammerfest Handels- og Næringsforening forståelse for reaksjonene fra nabokommunen: «Jeg synes at Eni ikke har vært flink nok til å kommunisere med lokalsamfunnene i nord. Det kan skyldes at dette er et utenlandsk selskap, og at kulturforskjeller spiller inn. Men Eni må; som Statoil, innse at man må ha folket i nord med seg dersom man skal få til positiv oljeutvinning i nord. Man kan ikke arbeide motstrøms», uttaler Bjørkli blant annet. I forbindelse med Goliatutbyggingen har det kommet flere skuffelser langt utover det mismot som lokalbefolkningen i Hasvik nå uttrykker. Både stortingspolitikere nordfra, Finnmark fylkesting og ordførere fra flere kommuner i nord gikk åpent ut og krevde at oljen fra Goliat-feltet måtte ilandføres for at ringvirkningene i lokalsamfunnene nordpå og for nordnorsk leverandørindustri skulle bli størst mulig. Da beslutningen om at oljen ikke skulle ilandføres, men Jeg synes at ENI ikke har vært flink nok til å kommunisere med lokalsamfunnene i nord. produseres ombord i en flytende plattform og så fraktes i tankskip ut på verdensmarkedet, var skuffelsen stor. Men Enis beslutning ble etter hvert ganske så stilltiende godtatt. Innen en samlet norsk verftsindustri kom det både som en overraskelse og som en stor skuffelse at Eni bestemte at plattformen som skal stå for produksjonen ikke skal bygges av Aker Solutions men av det sørkoreanske selskapet Hyundai Heavy Industries. Her i landsdelen ble man nok en gang skuffet da Eni valgte å gi en kontrakt for en beredskapsbåt for feltet til det færøyske selskapet Esvagt; i stedet til Tromsø-selskapet Troms Offshore. En kontrakt til en verdi av rundt 60 millioner kroner årlig glapp for et av landsdelens få supplyrederier. Oljekatastrofen i Mexico-gulfen har satt et helt nytt fokus på internasjonal oljeindustri ikke minst på den beredskapsmessige siden. Katastrofen, og de analyser og undersøkelser som følger av denne, vil utvilsomt også få virkning for planene om framtidig igangsetting av petroleumsaktivitet i nord; ikke minst når det gjelder det mye omtalte Lofoten/ Vesterålen-området. Etter katastrofen er skepsisen blant folk til økt oljeutvinning i nord blitt større; forståelig nok. Direktøren for Handels- og Næringsforeningen i Hammerfest har utvilsomt rett i at oljeselskaper som skal operere i nord er avhengige av å ha folket; opinionen, med seg dersom vellykket leteaktivitet og utvinning skal kunne skje i framtiden. Dette blir desto viktigere, sett i lys av den miljøkatastrofen som nå utspiller seg i Mexico-gulfen. Tillit blir til det sentrale stikkord; her, som i så mange andre sammenhenger. Ut fra dette er det all grunn til å ta den protesten som er blitt fremmet fra formannskapet i den lille kystkommunen Hasvik alvorlig. Overfor denne kystkommunen har det åpenbart skjedd en alvorlig brist i kommunikasjonen fra Eni Norge sin side, og dette bør representanter for oljeselskapet snarest mulig prøve å rette opp. Det tyder ikke godt for framtidig utvikling av petroleumsindustrien i nord at oljeselskaper får på seg rykte om å ikke være til å stole på. Aller mest vil tillit være viktig med henblikk på utvikling av systemer for best mulig driftssikkerhet og oljevernberedskap i nord. Oppbyggingen av slik sikkerhet fordrer selvsagt også best mulig kommunikasjon og samarbeid med lokalbefolkningen nær de havområder hvor utvinning vil finne sted. Det som har skjedd i Mexico-gulfen understreker viktigheten av reell troverdighet i absolutt alle ledd som omhandler oljeindustrien; også her i nord. INNHOLD NR Designer ny Furuflaten-industri... 2 Leder: Goliat og tillit... 3 Hva nå med olje- og gassvirksomheten?... 4 Bygg og anlegg til Russland... 6 Toll og avgiftsregler må endres!... 7 Russland er ikke for amatører... 9 Konkurranse om basedrift i nord Fra rock i Lakselv til nye byggesteiner V&M-utdanning i Hammerfest Motiver ungdom for realfag Vil ha 100 ansatte i Hammerfest Såkorn fullt av ugress Milepæl for MOMEK Group Samarbeid for framtiden Miras med ny rekordomsetning Metallfiksere på tomtejakt Lærer deg hva du bør si Saab satser i nordområdene Tromsø-firma hjelper Obama Tryggere på Russland Med Russland-buss i 25 år Brorskap med omsorg og millioner Tar laus med naturgass i nord Ny skipsfart og ny næring prosents økning av frakt hvert år Oljeeventyret vil endre Nord-Norges omdømme Goliat best i kulde og vind En stor dag for Nord-Norge Noweco fikk kontrakt til 46 millioner Tapte kontrakt, vant marked Ny industri fra gass og mineraler Har lært å tenke større Krever lokale oppdrag fra Eni RDA-midlene millioner til kai og miljømudring Innovasjon Norge-midlene Helgelands største kjøpesenter Avinor i Kirkenes utvider igjen Mer enn fordoblet foredlingskapasitet En arbeidsplass å være glad i Utsyn fra Nordvågveien Leiv Berg ansvarlig redaktør Utgiver: NæringsRapport A/S, Grønnegt. 32, 4. etg. Postboks 1166, 9262 Tromsø Telefon: , Fax: Markedskonsulenter: André Eilertsen: Fred Persen: Journalister: Geir Johansen: Knut Ørjasæter: Arne Eriksen: Design/Sats: Trykk: Internett: Nr 1 Trykk Annonse- og abonnement: Telefon: Abonnementspris kr. 600,- pr. år ISSN

4 KOMMENTAREN 4 nr Hans Henrik ramm er en uavhegig petroelumsstrategisk rådgiver. gjennom ramm Communication utgir han behind the news, en publikasjon med analyser av relevante temaer knyttet til olje, gass, økonomi, vekstteori og norsk politikk. Foto: Olav Heggø Bare noen dager etter at 25 etater og forskningsinstitusjoner bak Forvaltningsplanen slo fast at risikoen ved petroleumsvirksomhet i nordområdene er ekstremt liten, slo BP til med det som trolig allerede er historiens nest største oljeutslipp. Samtidig åpner den nye delelinjen nye muligheter, mens skifergass truer med å oversvømme gassmarkedet. Hva betyr alt dette for videre olje- og gassvirksomhet i nord? Av Hans Henrik Ramm Det vi i hvert fall kan si er at dette ikke er en kjedelig bransje. Alle disse nye forholdene skaper hver for seg store forandringer, utfordringer for Norge som olje- og gassnasjon, og nye spørsmål om hvor veien skal gå fremover. Kunne ulykken skjedd i Lofoten? Nå som vi nærmer oss beslutninger om områdene utenfor Lofoten og Vesterålen er det spørsmålet alle stiller seg naturligvis om ulykken med Deepwater Horizon kunne ha skjedd i Norge, og til og med utenfor Lofoten. Jeg tror svaret på dette er: 1) Denne ulykken kunne ikke skjedd i Norge, men 2) Vi kan heller ikke i Norge fjerne all risiko for ulykker. Det er ingen tvil om at sikkerheten er ivaretatt langt bedre i Norge enn i USA. Før ulykken kom en ny rapport fra Veritas som påpekte at antall begivenheter på norsk og britisk sokkel som kunne ført til utblåsing bare har vært 4% av tilsvarende antall i Mexico-gulfen, og at i dette kan tilskrives regelverket og geologiske forhold. Etter ulykken kom amerikanske myndigheter opp med en lang rekke tiltak for å forbedre sikkerheten i USA. Det norske Hva nå med olje- og gassvirksomheten? Aktuell beredskapsteknologi: rune rørstad i bodø industri As er en av idemakerne bak nordic seahunter Petroleumstilsynet slo fast at de aller fleste av disse forlengst er gjennomført i Norge. Det viktige er at man alltid har flere uavhengige barrièrer mot en utblåsing. Selv om en av dem svikter - på grunn av tekniske eller menneskelige svakheter - skal de andre holde. Sannsynligheten for at alle svikter samtidig vil da være ekstremt lav. Høringene i Kongressen har vist at BP i USA før ulykken tok en rekke snarveier som later til å ha svekket flere av barrièrene samtidig, av økonomiske hensyn. Det tror jeg hverken BP eller noen andre ville ha gjort i Norge. Og etter at ulykken først har skjedd, og alle ser hva det koster, tror jeg ikke noen vil gjøre det noe sted. I Norge opprettet oljeindustrien allerede for flere år siden et forum for brønnintegritet der selskapene får innsyn i hverandres operasjoner og utvikler en felles beste praksis som nettopp handler om å ta bedre og sikrere beslutninger. Dette skjer i samarbeid med Petroleumstilsynet som også har innsyn, og som slår ned på all farlig praksis. Denne typen samarbeid er faktisk ulovlig i USA fordi man er redd for at selskapene slår seg sammen for å unngå konkurranse. I Norge klarer vi å gå en langt bedre balansegang mellom konkurranse og samarbeid, slik at alle kan øke sin kompetanse og unngå lommer av dårlig kultur. Dette er en viktig side ved den norske modellen. Det helt spesielle med BPs ulykke er at det etter hvert har vist seg at det lekker så utrolig mye olje. Interne BP-dokumenter viser at det kunne vært så mye som fat pr dag dersom ikke noen hindringer hadde bestått. Det viser at BP hadde funnet et kjempefelt. Dessverre er dette svært usannsynlig utenfor Lofoten og Vesterålen, der også dybdeog bunnforholdene er langt mindre krevende enn der BP boret. Vi kan også bli bedre Det er ikke dermed sagt at ikke også vi kan bli bedre. BPs ulykke har satt søkelys på visse muligheter for å legge til eller styrke barrièrer som også vi kan ta i bruk. Det kan redusere en allerede meget lav ulykkesrisiko ytterligere, men det er enda viktigere å få bedre tiltak for å redusere konsekvensene den dagen en ulykke virkelig inntreffer. Norge ligger også langt foran USA i beredskap mot oljesøl på havoverflaten, fordi både oljeindustrien og myndighetene har gode institusjoner og planer, og fordi vi har utviklet en sterk spesialisert industri, særlig i Nord- Norge. Det som BP-ulykken har vist, er at hele verden mangler teknologi for å stanse et utslipp på dypt vann uten å måtte vente på en avlastningsboring. Dette er et teknologihull som oljeindustrien og myndighetene over hele verden nå kommer til å satse hardt på å fylle. Ingen har bedre muligheter for å knekke denne nøtten enn norsk industri. Her venter et potensielt kjempemarked på den som har de beste idéene. Også for bekjempelse av oljesøl som når land er det behov for bedre teknologi. Åpningen for en nordnorsk klynge? Kanskje det virker kynisk å tenke slik akkurat nå, men ulykken kan gi store muligheter for Norge og norsk industri - kanskje særlig i Nord-Norge. Det som har gjort norsk leverandørindustri til verdens beste er at vi har klart å utvikle en sterk nasjonal petroleumsklynge der alle bedriftene tjener på hverandres kunnskap og fremgang. Denne klyngen er sammensatt av flere regionale delklynger, som boreteknologi på Sørlandet, maritim teknologi på Nordvestlandet, undervannsteknologi på Kongsberg og videre ned mot Oslo, maritim Norwegian Welding Control AS Tlf , Harstad Strict quality and safety requirements Norwegian Welding Control AS Telefon Part of Group Welding technology services and inspection. Training and certification

5 Nr Nord-Norsk klynge for beredskapsteknologi: Nettopp har bodø industri as i bodø, (eies av bodø kommune og Nordland fylke) artic spill Controll as i Narvik, Norlense as fra fiskebøl i Vesterålen og elba as fra Vestfossen lansert ett nytt oljevernkonsept. det var etter full City-forliset at de fire bedriftene gikk sammen for å finne en effektiv måte å samle opp olje på. i sommer er det ett år siden oljetankeren full City forliste utenfor langesund. bildene fra den tilgrisede kysten fikk Nordlands-bedriftene til å ta affære. ideen til selskapenes konsept er små båter med opprenskingsutstyr som skal kunne kjøre opp på land, for å komme lettere til de utsatte områdene. der skal mannskapet bruke slanger til å suge opp oljen mellom tang og fjæresteiner. deretter vil slanger brukes til å blåse ut mose. denne mosen vil trekke opp den siste oljefilmen som ligger på steiner og vann. skjærgårdstraktorene består av tre katamarankonstruerte, robuste småbåter utstyrt med kraftige pumper, slanger og oppsamlingstanker. båtene, som komplett vil koste rundt 1 million kroner, kobles i kjede som et tog og kjøres på land i fjæra. der kan mannskapet umiddelbart komme i gang med opprenskning av oljesøl. en eller to vogner kan kobles fra og gå videre til andre opprenskningsplasser med nødvendig utstyr. opprinnelig var farkosten utviklet som beredskapsbåt for Norges røde kors. systemet er beregnet på strandsoneberedskapen og finansiell tjenesteyting i Oslo, selvsagt den brede og tette klyngen rundt Stavanger, og teknologimiljøene i Trøndelag. Flere av disse har oppstått helt uventet og uten noen myndighetsplanlegging, fordi noen hadde de riktige idéene samtidig med at verden trengte noe nytt. Det store spørsmålet er når vi skal få en lignende spesialisert klynge i Nord-Norge. Er ikke omtrent alt opptatt allerede? Kanskje tiden nå nettopp er inne til å finne svaret. Vi vil nå få en voldsom global etterspørsel etter alle former for teknologi for å bedre sikkerheten og redusere konsekvensene. Nord-Norge er allerede i gang med noe av dette. Kanskje dette kan bli starten på en nord-norsk klynge for alle former for beredskapsteknologi? Den mest spennende offshore-regionen Norsk sokkel har alltid vært et attraktivt sted å være for selskaper som vil drive offshore, men de siste ti årene har interessen vært dalende fordi vi ikke har villet åpne nye områder. Samtidig flytter de fleste oljeselskapene nå store ressurser på land for å være med i jakten på skifergassen og annen ukonvensjonell olje og gass. Nå har amerikanerne fått panikk, og utsteder moratorier og forbud som mange frykter kan spre seg og føre til sterk reduksjon av oljeproduksjonen og ytterligere innskrenkning av handlerommet for internasjonale oljeselskaper, allerede sterkt begrenset av landene som reserverer ressursene for sine statsoljeselskaper. En av virkningene kan bli et press oppover på oljeprisen. Dette kan Norge også snu til sin fordel, hvis vi klarer å la være å reagere med panikk, men heller med en kraftig offensiv for å bedre sikkerhet og beredskap, samtidig som vi går videre med åpning av nye områder. Ved å vise at vi ikke er redd for utfordringer, men heller vil videreføre vår meget gode historie for å møte dem, kan vi bekrefte og forsterke vår ledelse som offshoreprodusent og teknologiskaper. Høyere oljepriser, reduserte muligheter i andre regioner og økt bevissthet om sikkerhet og beredskap er akkurat hva vi trenger for å ta et skikkelig skritt fremover. Det som har gjort norsk leverandørindustri til verdens beste er at vi har klart å utvikle en sterk nasjonal petroleumsklynge... Da må vi smi mens jernet er varmt. Vi må få tatt åpningsbeslutningen om Lofoten og Vesterålen, komme i gang med seismiske undersøkelser i det tidligere omstridte området så snart blekket på avtalen er tørt, videreføre utredningene om Jan Mayen, og etter hvert rykke frem i Barentshavet Nord. Dette betyr ikke tut og kjør. En åpningsbeslutning for Lofoten og Vesterålen betyr f eks ikke at vi skal slå oss til ro med det nåværende nivået for sikkerhet og beredskap. Det er uansett langt frem til leting, utbygging og produksjon. Poenget er at vi må bli kvitt usikkerheten og få satt oss klare mål for hva vi vil, slik at alle hoder kan komme i gang med å finne de beste løsningene. Ikke i bakleksa Dette omfatter også hvordan LoVe-regionen selv kan få best mulig utbytte av virksomheten. Akkurat nå har LoVe en klar tidsmessig ledelse på de andre områdene, også på det som skal bli Barentshavet Øst. Ved en åpningsbeslutning vil det bli her den nye norske teknologifronten skal gå, særlig for sikkerhet og beredskap. Hvis vi venter, vil det selvsagt være uheldig for hele nasjonen og hele industrien, men også for regionen, fordi den da kan komme i bakleksa på den teknologiske utviklingen etter som andre områder rykker nærmere. Vi må huske på at studiene om ringvirkninger baserer seg på hva utrederne kan forutse ut fra dagens næringsstruktur. Resten handler om muligheter og kreativitet. Vi må finne mer gass Det er i det siste kommet frem opplysninger om at vi kan få et tidligere fall i produksjon av norsk gass enn tidligere ventet. Det er neppe så ille som svenske professorer vil ha det til, men må likevel tas alvorlig. Hva enn mange måtte tro, er gass den aller beste klimaløsningen, og Europa vil fortsatt etterspørre stadig mer gass, som de venter at Norge skal være i første rekke til å skaffe. Om år vil resten av Europa, inklusive Sverige, sannsynligvis komme godt i gang med produksjon av sin egen skifergass på land. Det er ikke slik at denne vil utkonkurrere norsk gass, men det betyr at vi må passe på våre markedsandeler og bidra til at hele verden forstår viktigheten av å bruke gass i klimapolitikken. Får vi dette til, vil det bli god plass i Europa til både norsk og russisk gass og europeisk skifergass, fordi Europa bruker utrolig mye kull som bør fases ut. Konklusjonen er at vi som alltid må bruke pågangsmot og teknologi for å utnytte de mulighetene som de globale begivenhetene byr på, uansett hvordan de ser ut ved første øyekast. Hovedkontor Skjervøy Tlf Avd. Tromsø - Avd. Finnsnes - Avd. Hammerfest - Avd. Alta Daglig renhold Temporært renhold Vikartjenester Engros

6 ENTREPRENØRER I RUSSLAND 6 NR Ni Finnmarksbedrifter deltar i prosjekt: Bygg og anlegg til Russland Hvordan skal entreprenører innen bygg- og anleggsbransjen i Finnmark kunne ta del i de store utbyggingene som nå er i gang i Nord-Vest Russland? Dette har vært tema for et forprosjekt ledet av regiondirektør Rune Rautio i Rambøll Barents AS siden høsten Vi har påvist et stort potensiale i Russland og avdekket hvilke utfordringer som må løses, og arbeider nå videre med saken, sier Rune Rautio. Tekst: Geir Johansen Rune Rautio forteller om bakgrunnen for prosjektet: I 2008 var flere større offentlige byggeprosjekter i Finnmark i ferd med å ferdigstilles, og det så ut til at bygg- og anleggsbransjen i fylket ville få langt mindre oppdrag. Samtidig var det store prosjekter på gang i Nordvest- Russland; ikke minst den storstilte utvidelsen av Murmansk havn med all ny infrastruktur som var nødvendig. Det knyttet seg også store forventinger til start på Shtokman og andre større utbyggingsprosjekter innen olje og gass. Bygg- og anleggsbransjen i Nord-Vest Russland var for svak til å kunne ta hånd om alt dette, og de kunne heller ikke forvente særlig hjelp fra store entreprenører sør i Russland, som på dette tidspunktet hadde nok å gjøre i sine områder. BYGG OG ANLEGG TIL RUSSLAND: Regiondirektør Rune Rautio i Rambøll Barents leder et forprosjekt som skal bane veien for at bygg- og anleggsbransjen i Finnmark kan ta oppdrag i Nord- Vest Russland. Fjoråret Både Finnmark fylkeskommune, Barentssekretariatet, Probarents og Statoil gikk inn med midler for å finansiere prosjektet, og første felles møte ble avviklet våren Statoil synes at prosjektet var såpass viktig; sett i forhold til selskapets ønske om en sterkere nordnorsk leverandørindustri, at oljeselskapet bestemte seg for å ha eierskapet av prosjektet. Året 2009 ble brukt til å kartlegge og etablere kontakt med relevant norsk og russisk entreprenørbransje, og til å foreta en vurdering av hvilke barrierer som fins i tilknytning til grenseoverskridende entreprenørsamarbeid, samt innhente erfaringer fra selskaper som har operert en stund i Russland; som Ølen Betong AS. Vi arrangerte tre arbeidsmøter i løpet av året og avviklet et miniseminar i Murmansk i september i fjor. Her besøkte vi samtidig landsbyen Teriberka, hvor Shtokman-gassen skal ilandføres, opplyser Rune Rautio. Seminar i september 18. og 19. mars i år ble det arrangert et større seminar i Murmansk hvor representanter for norske og russiske entreprenørfirmaer møttes og fikk god anledning til å snakke sammen. I tiden september i år håper vi å få til et større oppfølgingsseminar i Arkangelsk i regi av prosjektet. Det faller sammen med at både fylkesordfører Runar Sjåstad i Finnmark og utenriksminister Jonas Gahr Støre besøker den russiske byen, sier Rautio. Samarbeid Han opplyser at ni bedrifter fra både Øst- og Vest-Finnmark har fulgt prosjektet, og at de fleste av disse er innstilt på å følge det videre i et eventuelt oppfølgingsprosjekt. En bedrift har bestemt seg for å etablere egen avdeling i Murmansk, og flere viser interesse for å inngå i samarbeid med russiske bedrifter; eller etablere seg i Murmansk sammen med et større norsk selskap. Ut fra siste mulighet har vi også hatt Veidekke ASA med i forprosjektets siste fase, sier Rune Rautio. Arkangelsk tyngdepunkt Han sier seg fornøyd med det man har oppnådd så langt. Til tross for finanskrisen; som fikk stor innvirkning på aktiviteten i Murmansk, har vi påvist de store mulighetene som fins i Nord-Vest Russland. Finnmarks-bedriftene er imidlertid små i denne sammenhengen; så samarbeid vurderes som en nødvendighet for å komme inn i det russiske markedet. Vi vurderer også å invitere større entreprenører lenger sør i Nord-Norge med i prosjektet. Det viser seg at Arkhangelsk nå framstår som en stadig viktigere region på entreprenørsiden opp mot de store utbyggingene som vil komme i Nord-Vest Russland. Ut fra dette har vi den siste tiden satset på å forbedre våre kontakter der, og vår tilstedeværelse kan bli ytterligere styrket om vi lykkes med å få arrangert det planlagte seminaret i september, sier Rune Rautio. Et samfunn i utvikling og vekst Spennende arbeidsmarked Omfattende byggeog annleggsvirksomhet Arena for internasjonalt samarbeid. Unik infrastruktur og beliggenhet Grenser mot Finland og Russland Internasjonal flyplass Isfri dypvannshavn hele året. Konkurransedyktig næringsliv Utviklingsorienterte bedrifter Høyt servicenivå Variert fagkompetanse Grensesprengende! Sør-Varanger Kommune Foto: Fantastiske boforhold Både urbant og familievennlig Regionens kulturhovedstad Engasjert befolkning. Viktige skritt videre Gunnar Sjøgren i H. Sjøgren & Sønner AS i Hammerfest er en av de desiderte veteranene innen nordnorsk entreprenørbransje; med en fartstid på nærmere 50 år. Vår bedrift forsøkte også på 90-tallet å komme inn i det russiske markedet i forbindelse med et prosjekt i regi av Finnmark Fylkeskommune. Den gang lot det imidlertid til å være ganske så umulig, ikke minst på grunn av de store kulturforskjellene og forskjellene i regelverk og rammevilkår for næringsvirksomhet. Jeg har derfor fulgt dette siste prosjektet med stor interesse og vil gi ros til prosjektledelsen for det arbeidet som er blitt utført. Prosjektet har avdekket hvilke problemer som må løses og hvor viktig samarbeid er. For meg virker det derfor som vi har kommet viktige skritt videre for å få til et bedre næringssamarbeid over grensen. Vi som en mindre Finnmarksbedrift har imidlertid ingen umiddelbare planer om noen snarlig satsing i Russland, sier Gunnar Sjøgren.

7 ENTREPRENØRER I RUSSLAND Vanskeliggjør næringssamarbeid over grensen mot Russland: NR Toll og avgiftsregler må endres! 7 TOLL OG AVGIFTER: Om visumfri sone i nord skal få betydning for næringslivet; utover handelsstanden, så må det arbeides for at det alt for kompliserte toll- og avgiftssystemet på grensen blir endret, sier daglig leder for Oscar Sundquist AS i Kirkenes, Svein Werner Sundquist. En lønnsom vedlikeholdspartner innen elektromotorer og generatorer Med våre kompetente fagfolk og sertifi seringer løser vi krevende oppdrag for offshore- og prosessindustrien. Vi har spisskompetanse innenfor fagfeltene vikling, revisjon og ingeniørservice. Vi holder til i oljebyen Harstad. Ta kontakt på eller besøk oss på Innføring av visumfri sone i nord vil gjøre det enklere for personer å passere over grensen; og handelsstanden på begge sider vil utvilsomt nyte godt av dette. For oss som arbeider i entreprenørbransjen vil imidlertid fortsatt alt for rigide toll- og avgiftsregler sørge for at utstrakt næringssamarbeid over grensen fortsatt ikke kan bli en realitet. Tekst: Geir johansen Dette sier daglig leder Svein Werner Sundquist i entreprenørfirmaet Oscar Sundquist AS i Kirkenes. Etter en heller stille vinter når det gjelder bygg- og anleggsvirksomhet i Kirkenes, så tror Sundquist på bedre tider. Det er sterkt fokus på Kirkenes, og mye er på gang her. Det vil nok også resultere i økt byggevirksomhet i tiden som kommer, sier han. Visumfri sone Den siste tiden har det vært snakket mye om innføring av visumfri sone mellom Sør-Varanger og Nikel/Petchenga-området på russisk side. Til tross for at det ikke ble åpnet for en slik sone i forbindelse med president Medvedev sitt siste besøk i Norge, så er det varslet fra norske og russiske myndigheter at en slik sone vil bli en realitet innen kort tid. Rundt russere og 9000 nordmenn vil da kunne reise visumfritt fram og tilbake over grensen. Toll og avgifter Men hvilken betydning vil nå denne sonen få for næringssamarbeid over grensen? Svein Werner Sundquist leder det største anleggsentreprenørfirmaet i Øst- Finnmark, og han skulle gjerne tatt oppdrag også på den andre siden av grensen. Men alt for rigide toll- og avgiftsregler sørger for at det nærmest blir praktisk umulig å frakte en anleggsmaskin eller annet utstyr fram og tilbake over grensen. Å få ordnet med toll og avgifter tar så lang tid og innebærer så stor bruk av ressurser at de færreste; og da spesielt innen mindre bedrifter, anser det for å være hensiktsmessig, påpeker Sundquist. Må få forenklet regelverk Han mener at innføring av visumfri sone burde ha vært fulgt opp med endring av toll- og avgiftsregelverket som skaper så store hindringer for bedre næringssamarbeid over grensen. Visumfri sone er selvsagt et viktig skritt i riktig retning. Så er det bare å håpe på at norske myndigheter også vil arbeide overfor russerne for å få et forenklet regelverket for toll og avgifter. Da vil reelt næringssamarbeid over grensen kunne bli langt mer utbredt, påpeker Sundquist. Egen russisk avdeling Han sier at den eneste reelle muligheten for å kunne ta oppdrag på den andre siden av grensen i dag er at man etablerer en egen russisk avdeling av bedriften; enten på egen hånd eller i samarbeid med russiske aktører. Dersom vi hadde kunnet flytte maskiner og utstyr over grensen på samme måte som vi kan gjøre til Finland og Sverige, så hadde helt andre muligheter åpnet seg, sier Sundquist. På vegne av sin bedrift har han deltatt i det prosjektet som Rambøll Barents AS har ledet; for å få til økt samarbeid mellom russisk og norsk entreprenørbransje. Det er et positivt prosjekt, som både har vist det store potensialet som finnes i Russland og de mange utfordringer som må løses for at slikt samarbeid kan bli en realitet, avslutter Sundquist. FINNMARKS MEST KOMPLETTE HAVNETILBUD, OG I STADIG UTVIKLING. REGIONALT FISKERISENTER OG NASJONALT KNUTEPUNKT FOR PETROLEUMSUTVIKLING I BARENTSREGIONEN HAMMERFEST HAVN KF OG SAMARBEIDSPARTNERE KAN TILBY INFRASTRUKTUR, AREALER OG UTSTYR FOR EFFEKTIV HÅNDTERING AV ALLE TYPER LAST. vizuelli.no

8 Fantastisk luktesans kombinert med utrettelig pågangsmot har gjort at blodhunden regnes som verdens beste sporhund. scanpartner.no Bedre luktesans En blodhund kan spore lukt fra et menneske ved hjelp av bare én hudcelle. Når du kan noe som andre ikke kan, blir du gjerne kjent for å ha ekstreme ferdigheter. Blant de egenskapene vi skryter av å ha, hører en sjette sans når det gjelder å finne olje. Vi tror det skyldes en miks av særegne arbeidsmetoder og ferdigheter som er rimelig ekstreme. Litt forenklet kan man kalle det teft! ET ANNERLEDES OLJESELSKAP

9 ENTREPRENØRER I RUSSLAND For mye norsk slendrian på grensen mener Geir Reiersen: nr Russland er ikke for amatører 9 Profesjonelle lykkes: folk som har satt seg skikkelig inn i russisk lovverk, og opptrer profesjonelt i forhold til dette, lykkes også i å drive med næringsvirksomhet i russland, påpeker Geir reiersen. Å eksportere varer til Russland er ikke noe for amatører, men for profesjonelle aktører som nøye har satt seg inn i russiske lover og russisk regelverk. Mye av problemene som oppstår når det gjelder fortolling og grensepassering skyldes norsk slendrian og det blir alt for enkelt å skylde på det sedvanlige russiske byråkratiet. Tekst: Geir Johansen Dette sier administrerende direktør i SIVA International Management, Geir Reiersen. Reiersen har gjennom mange år arbeidet for å få til økt norsk næringsvirksomhet i Russland; gjennom å etablere samarbeid med russisk næringsliv og med lokale og regionale myndigheter, samt å få til norske etableringer over grensen. Russisk byråkrati Det er blitt til en vanlig frase at norske eksportører, og firmaer som tar varer og maskiner over grensen, skylder på et alt for vankelig russisk byråkrati når man skal forklare mange av problemene som er knyttet til eksport innførsel til Russland. Men vilkårene er klare: Enten setter man seg nøye inn i russiske lover og regler for import og følger disse; eller så lar man ganske enkelt være å forsøke å innføre varer og maskiner til Russland, sier Reiersen. Underlagt St. Petersburg Murmansk region Tolldistrikt er underlagt tollmyndighetene i St. Petersburg, og avstanden til hovedkontoret kan resultere i vansker med fortolling? Ja, regelverket er komplisert. Murmansk region er underlagt region St. Petersburg når det gjelder toll, og det kan medføre at noen papirer må godkjennes derfra. Men dette er hva man har å forholde seg til. Reglene gjør for eksempel at det omtrent ikke lar seg gjøre å frakte anleggsmaskiner eller større maskindeler fram og tilbake over grensen over Storskog på en lettvint måte, påpeker Reiersen. Nøyaktige kvanta Han viser til at det fins alt for mange eksempler på at norske aktører ikke følger tollreglene godt nok: Det er alt for vanlig at man velger å levere noen kilo gods for mye, eller at man legger med en del ekstra emballasje. Resultatet blir gjerne at varene blir stående på grensen. For dersom russerne har bestemt at det er 850 kilo last som skal fortolles, så er det nøyaktig dette man har å forholde seg til. Og slik er det faktisk rundt om i hele verden for øvrig også. Næringsdrivende som eksporterer til Brazil eller andre land i Sør-Amerika opplever nok atskillig større problemer med tollklarering enn hva man gjør i Russland. Når det gjelder slike ting er verden rett og slett firkanta, og det fins ikke et sånt slingringsmonn som vi i Norge ofte er vant med, sier Reiersen. Et bittelite land Reiersen synes at det også er veldig naivt å tro at norske krav om forenklet russisk byråkrati skal nå igjennom. Russland praktiserer de samme tollreglene overfor Norge som landet praktiserer overfor alle land som det grenser til. Alt dette styres fra Moskva. Hadde vi vært en del av EU og fremmet forslag, så hadde det nok til et visst monn blitt tatt hensyn til. Men som et bittelite land oppe i nord har vi neppe den store gjennomslagskraften som vi her i landet ofte tror at vi har, sier Reiersen. Profesjonelle får det til Han mener at det kun er en måte å nå igjennom på: Og det er at alle som vil handle med Russland nøye setter seg inn i, og tilpasser seg, det regelverket som i dag gjelder. Det gjør da også seriøse og profesjonelle norske aktører som i dag opptrer i Russland og som får det til å drive i dette landet. Å drive næringssamarbeid med Russland er rett og slett ikke noe for amatører, understreker Geir Reiersen. the team made for you Langset AS, Gammelseterlia 5, 6422 Molde / Tel: / Fax: /

10 OLJEBASENE 10 NR Ny oljebase på Skjervøy: Konkurranse om basedrift i nord Planene om ny oljebase på Skjervøy innebærer økt konkurranse om å utføre basefunksjoner i nord. Polarbase i Hammerfest trenger sunn konkurranse, og det skal vi gi dem, sier administrerende direktør for Tschudi Shipping Company, Jon Edvard Sundnes. Oljebase på Skjervøy vil innebære en helt ny giv for næringslivet i kommunen, sier lederen for Skjervøy Næringsforening, Roald Sebergsen. Tekst: Geir Johansen Det er skapt ny optimisme i Skjervøy-samfunnet etter at det ble klart at et nytt selskap; Asco Arctic Base AS, nå skal sørge for å etablere en ny oljebase på Skjervøy. Asco-Norge AS og Tschudi Shipping Company eier Bank. Forsikring. Og deg. hver 50 prosent av aksjene i det nye selskapet. Nye basedrivere En etablering av oljebase på Skjervøy betyr at nye basedrivere nå kommer inn nordpå. Fra før av eier Bergen-selskapet Coast Center Base Helgelandsbase og den nyetablerte Kirkenesbase. NorSea Group; som eier 50 prosent av aksjene i Coast Center Base, eier og driver Polarbase i Rypefjord ved Hammerfest. Asco-Norge; som skal etablere og drive Skjervøy-basen sammen med Tchudi Shipping Company, er den norske avdelingen av et stort, internasjonalt baseselskap med hovedkontor i Aberdeen i Skottland; en by som ofte blir kalt «Europas oljehovedstad». Hovedkontoret til Asco-Norge ligger i Tananger i Sola kommune i Rogaland. Trenger konkurranse Vi er svært godt fornøyd med den positive holdningen vi har blitt møtt med fra Skjervøy kommune. Kommunen har vist all mulig vilje til å opparbeide et egnet område som også vil kunne ivareta større baseaktivitet på sikt. Vi er ikke i tvil om at Polarbase i Hammerfest trenger sunn konkurranse, og det akter vi å gi dem. Vi har opparbeidet et solid kontaktnett, og vet at det vil være stort behov for de basetjenester vi akter å tilby fra Skjervøy et sted som er valgt med omhu; både ut fra geografisk plassering, og ut fra stedets sterke maritime tradisjoner og næringsliv, sier Jon Edvard Sundnes. Med Nord-Norge i tankene I jakten på nye forekomster av olje og gass er blikket rettet mot nord. Fra Snøhvitfeltet ilandføres det allerede naturgass. Goliatfeltet i Barentshavet forventes å være i produksjon om tre år. Petroleumsvirksomheten forflytter seg nordover og gir grunn til optimisme i landsdelen. Maritime bedrifter Dette er en sak som virkelig opptar folk i lokalsamfunnet, og det at vi kan få oljebase skaper ny optimisme. Skjervøy har et næringsliv som er sterkt preget av den nære tilknytningen til havet og fiskeriene. De siste årene har fiskerinæringen i kommunen blitt bygd ned, og dette har man også klart merket innen de mange maritimt rettede bedriftene i kommunen, sier Roald Sebergsen. Sein informasjon Han uttrykker misnøye med at planene om oljebase kom så brått på medlemmene av den lokale næringsforeninga. Forhandlingene mellom kommunen og de som vil starte basen har foregått i det skjulte. Jeg mener at kommunen burde ha vært atskillig flinkere til å informere SpareBank 1 Nord-Norge er en samfunnsengasjert bank og en god samarbeidspartner for et aktivt næringsliv. For Nord-Norge! FAGTRYKKIDE.NO KONKURRANSE OM BASE- DRIFT: Polarbase i Hammerfest trenger sunn konkurranse, og det akter vi å gi dem, sier administrerende direktør i Tschudi Shipping Company, Jon Edvard Sundnes (innfelt). Sammen med det internasjonale baseselskapet Asco vil man nå etablere ny oljebase på Skjervøy (bildet). Foto: Kjetil Nielsen Skog oss innen næringslivet, slik at vi hadde fått vite om hva som var på gang på et tidligere stadium. Vi besitter tross alt verdifull kompetanse innen de mange bedriftene som er maritimt rettet, sier Roald Sebergsen. Honnør til Boreal Offshore Han er uansett godt tilfreds med at det nå virkelig later til å bli en oljebase på Skjervøy. Dette åpner for helt nye muligheter innen næringslivet; ikke bare i vår kommune men i regionen som helhet. Vi vil følge nøye med i den videre utviklingen og framstå med ei positiv holdning. Jeg vil gi honnør for det som bedriften Boreal Offshore AS har fått til siden denne ble etablert her på stedet. Ny oljebase her hadde vel neppe blitt realitet om det ikke var for det gode arbeidet som Boreal Offshore har utført, og det viktige kontaktnettet innen oljebransjen bedriften gjennom det har oppnådd, sier Sebergsen. Tschudi Shipping Company eier 66 prosent av aksjene i Boreal Offshore AS, mens daglig leder i Boreal Offshore, Yngvar Hansen, og Petro Arctic-leder Arvid Jensen eier de resterende aksjene. Selskapet hatt sterk vekst siden det ble etablert i Boreal Offshore utfører oppdrag for petroleumsindustrien rundt om i hele landet.

11 NORDOMRÅDE-PROFILEN Thor Robertsen har deltatt siden glasnost: nr Fra rock i Lakselv til nye byggesteiner 11 Det vi nå kaller nordområdesatsingen har vært et langt lerret å bleike. Det startet hverken med Jonas Gahr Støre sin nordområde-erklæring i 2005; eller med Thorvald Stoltenberg sitt initiativ til Barentssamarbeidet i I 1987 inviterte for eksempel daværende fylkesordfører Helmer Mikkelsen i Finnmark den russiske ambassadøren i Norge til en rockekonsert i Lakselv hvor også et russisk band skulle spille. Det var noe på gang. Tekst: Geir johansen Thor Robertsen fra Vadsø arbeidet fra 1991 til 2008 i stillingen som rådgiver i Finnmark Fylkeskommune med Nord-Vest Russland som spesialfelt. Men han ivret for et nærmere samarbeid mellom Norge og Russland i nord lenge før den tid. I november 1987 ble fylkesutvalget i Finnmark; som den første norske offentlige politiske delegasjon etter den kalde krigen, invitert på besøk til Murmansk. Thor Robertsen var en av de som deltok på den historiske turen. Utviklingsarbeid og politikk Thor Robertsen sitter inne med omfattende kunnskaper om bakgrunnen for den nordområdesatsingen som nå skjer: Jeg begynte på det aller første kullet i fiskerifagstudium ved det nyopprettede Universitetet i Tromsø i Alle vi fra Finnmark som gikk der hadde en tanke i hodet. Vi ville tilbake til hjemfylket, for å skape vekst og utvikling der, forteller han. Han fikk stilling hos Fiskerisjefen i Finnmark, hvor han fikk anledning til å drive med utviklingsarbeid. Innen kort tid ble han viklet inn i politikk; som han selv karakteriserer det. Som medlem av Arbeiderpartiet satt han i to perioder i fylkesutvalget og fylkestinget i Finnmark. Han var første styreleder i Finnmarksforskning, satt i styret for NORUT, og han var i en periode leder for Finnut. Jeg fikk ta del i en svært spennende utvikling på 1980-tallet. Finnmark var erklært som frifylke det innebar at vi selv i fylket kunne bestemme hvordan pengene til regional- og bedriftsutvikling skulle brukes. Som fylkesråd for næring og samferdsel fikk jeg delta helt i fronten. Tidligere ble dette bestemt ifra Oslo, i Distriktenes Utbyggingsfond og i regjeringen Vi som på den tiden var unge og entusiastiske ivret for sterk satsing på forskning og utdanning, og jeg mener at vi fikk en god del til. Ikke minst på grunn av frifylkemidlene. Undersøkelser i ettertid viser at vi hadde langt mindre tap på bedriftsprosjektene enn hva sentrale myndigheter hadde hatt før og etter frifylkeperioden. Glasnost Så skjedde det store forandringer i øst. Gorbatsjov kom med sitt glasnost og perestroijka i 1985; på den tiden jeg satt som styreleder i Finnut. Jeg samarbeidet nært med selskapets direktør Svein Randa; som hadde gode kontakter i Finland. Finske Wärtsila Marine fattet interesse for verftsdrift på tidligere Syd Varanger i Kirkenes hvor de da også etablerte mekanisk virksomhet. Senere ble dette overtatt av Kværner. I dag heter det Kimek med andre eiere. Vi så at det nå ville åpne seg helt nye muligheter mot Norges store nabo i øst, og vi ble sterkt opptatt av å arbeide politisk for økt samarbeid mot Russland, sier Thor Robertsen. Bilateralt samarbeid Kort tid etter at fylkesordfører Helmer Mikkelsen hadde invitert den russiske ambassadøren til rockekonsert i Lakselv i 1987 sendte vi en formell henvendelse om opprettelse av bilateralt samarbeid til guvernøren i Murmansk. Vi fikk ikke svar. Senere fikk vi vite at noe slikt måtte klareres i Moskva, og først etter at Gorbatsjov hadde holdt sin berømte tale om økt åpenhet mot vest i Apatity senere på året kom svaret fra russiske myndigheter hvor det ble åpnet for bilateralt samarbeid. Som fylkesråd for næring og samferdsel ble jeg sentral i oppfølgingen, og vi fikk innført to-årige samarbeidsavtaler med fylkesadministrasjonen i Murmansk, sier Robertsen. Spesialrådgiver I 1991 gikk Robertsen av som fylkesråd og skulle tilbake til stillingen som kontorsjef ved Norges Råfisklags kontor i Vardø. Han fikk tilbud om å bli rådgiver i Finnmark Fylkeskommune med Nord-Vest Russland som spesialfelt, en stilling han takket ja til. I denne stillingen arbeidet Thor Robertsen inntil Han fikk kreftdiagnose i 2005, og gikk over til å bli uførepensjonist i Høsten 2005 lanserte Jonas Gahr Støre regjeringens nye nordområdesatsing. Jeg var ennå sykemeldt på den tiden. Derfor var det gledelig å bli oppnevnt til å sitte i det første ekspertutvalget for nordområdene for å følge med i den spennende utviklingen, sier han. Æresbevisning for samarbeid: Thor robertsen fra vadsø har nøye fulgt utviklingen innen nordområdesatsingen siden gorbatsjov erklærte glasnost og perestroika for 25 år siden. Han ble utnevnt som æresdoktor ved Kola science Center i apatity i 2004, som påskjønnelse for sitt engasjement i barentssamarbeidet. Thor robertsen blir gjerne kalt nord-norges svar på Torvald stoltenberg Foto: Finnmark Fylkeskommune Northern Opportunities Men lenge før dette hadde Robertsen stått midt oppe i viktige begivenheter som var forløpere for nordområdesatsingen: På 1990-tallet var det bilaterale arbeidet i godt gjenge, og vi avviklet årlige næringslivskonferanser under tittelen Northern Opportunities. Den første store konferansen ble avviklet i 1992 i Murmansk. Den samlet hele 700 personer i en smekkfull sal, og den viste at det var en overveldende interesse for nytt samarbeid over grensen i nord: ikke minst fra russisk side. Vi avviklet disse konferansene i tre år på rad og vi visste at noe nytt var i emning, sier Robertsen. Murmansk-korridoren Robertsen, hans russiske samarbeidspartner Georgi Psarev, samt Tommy Rognmo fra Kirkenes Næringsforening, laget ei utredning for hvordan framtidig samarbeid best kunne organiseres. Det ble nedsatt ei arbeidsgruppe for Murmanskkorridoren et offensivt politisk og næringsmessig samarbeidsorgan mellom Finnmark fylke og Murmansk fylke som ble beholdt gjennom hele 1990-tallet. Fra sentralt hold i Oslo ble det fra enkelte hevdet at vi i nord ikke var så innstilt på Barentsregion-samarbeidet. Alt praksis viser imidlertid at vi arbeidet svært aktivt nettopp for et slikt samarbeid. Vi rettet også flere henvendelser til myndighetene i sør fordi vi innså at de nasjonale myndighetene i Norge måtte på banen for å få fortgang i arbeidet. Så kom Thorvald Stoltenberg offensivt på banen høsten 1992, og i januar 1993 ble den historiske Kirkenesavtalen undertegnet, sier Robertsen. Barentssekretariatet Barentssamarbeidet måtte organiseres på norsk side. Daværende fylkesordfører Erling Fltøtten i Finnmark ble leder for regionrådet, mens Thor Robertsen ble leder for regionkomitèen; som skulle fremme saker og lage innstillinger for rådet. Vi så fort at vi trengte et sekretariat, og Barentssekretariatet ble opprettet i Det er gledelig å se hvilken utvikling Barentssekretariatet har hatt og hvor stor rolle dette organet har spilt både for folktil-folk-kontakten, og generelt for samarbeidet over grensen i nord, sier Thor Robertsen. Internasjonalt fokus Han mener at Jonas Gahr Støre sin erklæring om ny satsing på nordområdene i 2005 kom til nøyaktig rett tid: Tilnærmingen i nord var kommet til et punkt da det var på sin plass med en sterk sentral norsk erklæring og hvor man la opp til et utvidet internasjonalt engasjement for utfordringene i nord. Nordområdene var kommet i fokus også internasjonalt. Miljø, klima, polarområdene; i tillegg til ny olje- og gassaktivitet i nord med inntreden av verdens størst industrinæring, fordret et nytt, sterk internasjonalt fokus. Dette så Støre helt klart og han handlet i pakt med det han så, sier Robertsen. Næringslivets engasjement Min erfaring etter arbeid i alle disse årene er at næringsmiljøer i Nord-Norge på et tidligere tidspunkt burde vært langt mer offensive med hensyn til å skissere konkrete konsepter for deltakelse i den nye nordområdepolitikken. Det samme gjelder de regionale og fylkeskommunale instansene. Forsknings- og utdanningsmiljøene så langt tidligere de nye mulighetene som åpnet seg, og innrettet seg etter det. Men det er desto mer gledelig at det næringsmessige engasjementet har blitt stadig sterkere de siste årene. I 2010 ser vi hvordan norske næringslivsaktører opptrer nøkternt og riktig i Russland noe som skaper grunnlag for sterkt og godt samarbeid i tiden som kommer. I tillegg ble noe som vi gikk og drømte om på midten av 1980-tallet oppfylt for kort tid siden; nemlig det at delelinjen i Barentshavet har kommet på plass. Det åpner for store muligheter i nord, ikke minst for Øst-Finnmark, som til nå har ligget i et slags vacuum på grunn av usikkerheten knyttet til denne delen av sokkelen. Alt i ett så mener jeg det er grunn til å se optimistisk på framtida; ut fra et nordområdeperspektiv, sier Thor Robertsen. Thor Robertsen ble utnevnt som Visiting Professor ved Kola Science Center, Russian Academy of Sciences i I 2007 mottok han diplom og Den Gyldne ørns orden fra Russian Academy of Sciences for sitt grenseregionale arbeid i nord.

12 UTDANNING OG KOMPETANSE 12 NR EnergiCampus Nord i samarbeid med næringslivet: V&M-utdanning i Hammerfest Våren 2011 legger EnergiCampus Nord opp til å kunne tilby kurs som gir deltakerne høyere utdanning mot ingeniørnivå spesielt rettet imot området vedlikehold og modifikasjon. Det er viktig at aktører innen næringslivet tilkjennegir sine behov overfor oss, slik at vi kan tilpasse undervisningsopplegget best mulig i samarbeid med næringslivet, sier direktør for EnergiCampus Nord, Kåre Tormod Nilsen. Tekst: Geir Johansen Vedlikehold og modifikasjon av store olje- og gassinstallasjoner er et omfattende område; som så vidt har kommet i gang i landsdelen. Til nå er det i nord utført V&M-tjenester til Snøhvitfeltet og Nornefeltet. V&M-kontrakten for Norne skal fornyes. Nå skal omfattende V&M- kontrakter også inngås for Skarvfeltet, for LNG-anlegget på Melkøya og for Goliatfeltet når dette kommer i drift. Arktisk V&M Ut fra dette er det viktig at vi opparbeider oss kompetanse innen dette viktig feltet også her nordpå. Derfor satser vi på å komme i gang med kurs rettet nettopp imot V&M våren De spesielle klimatiske forholdene nordpå fordrer egne løsninger, og derfor vil vi vektlegge det å planlegge og arbeide med V&M i arktiske forhold i vårt undervisningstilbud. Med etterog videreutdanning innen feltet kan elevene oppnå mastergrad og europeisk sertifisering for ingeniørarbeid innen vedlikehold og modifikasjon, opplyser Kåre Tormod Nilsen. EnergiCampus Nord EnergiCampus Nord ble til etter en dialogkonferanse i Hammerfest i Under konferansen ble viktigheten av å få til høyere utdanning innen energi- og ingeniørfag i nord understreket, og EnergiCampus Nord ble etablert i Hammerfest som et samarbeid mellom NTNU i Trondheim, universitetene i Tromsø og Stavanger, samt høgskolene i Finnmark, Narvik og Tromsø. Det første forkurset for ingeniør ble påbegynt i Hammerfest høsten Økonomi I fjor inngikk man i samarbeid med Høgskolen i Narvik om nettbasert ingeniørutdanning, og man arbeider med å få på plass V&M- UTDANNING: Våren 2011 legger EnergiCampus Nord; ledet av Kåre Tormod Nilsen, opp til å starte ingeniørutdanning rettet spesielt imot vedlikehold og modifikasjon for petroleumsinstallasjoner i Hammerfest. et treårig bachelorstudium innen energiteknologi fra høsten av. I fjor høst oppsto det usikkerhet omkring videre drift av Energi- Campus Nord på grunn av for små bevilgninger over statsbudsjettet. Økonomien ble imidlertid berget da Finnmark fylkeskommune gikk inn med 1,9 millioner kroner og staten bevilget en million kroner ekstra. Et godt stykke på vei EnergiCampus Nord er en prototype for høyere teknisk utdannelse i nord; som på litt sikt skal bli til en pilot. Vi skal drive nybrottsarbeid; for å kunne kvalifisere nordnorsk ungdom til å ta del i den nye, spennende utviklingen som nå skjer her nordpå. Det dreier seg om olje og gass, om energieffektivisering og om fornybar energi, som vindkraft. Vi er inneforstått med at det tar tid å finne fram til undervisningsopplegg som passer utviklingen best mulig men vi har kommet et godt stykke på vei, sier Nilsen. Dialog med næringslivet Han sier at man siden oppstarten har hatt løpende og god dialog med næringslivet. Det er av største viktighet at næringslivet i nord selv definerer sitt behov for kvalifisert arbeidskraft innen disse feltene, at man tar kontakt med oss bruker oss; som det instrumentet vi er ment å være. I samarbeid med NTNU, universitetene og høgskolene kan vi fremme fleksible undervisningsopplegg som sikrer god kvalitet, påpeker Nilsen. Utvikling Kåre Tormod Nilsen viser til at EnergiCampus Nord skal få til en kompetansedrevet utvikling; tilpasset den nærings- og teknologiutvikling som foregår i landsdelen. Vi skal rett og slett være en kompetansearena for både privat næringsliv og offentlig sektor i Nord-Norge. Vi bruker også mye av våre ressurser på å motivere nordnorsk ungdom til å ta teknisk rettet høyere utdanning. Jeg har en klar følelse av at interessen for å satse på realfag er i ferd med å ta seg opp igjen, sier Kåre Tormod Nilsen. Kursvirksomhet Med de nye bevilgningene man fikk fra stat og fylkeskommune er økonomien berget foreløpig. Jeg er sikker på at vi også vil klare oss på sikt. Siden oppstarten har vi opparbeidet oss betydelig kompetanse innen flere undervisningsfelter og denne kan vi nyttiggjøre oss gjennom å drive med kursvirksomhet som bidrar til egenfinansiering. Vi skal kunne tilby undervisning som både er troverdig, relevant og som har høy nyttekost, sier han. Kunnskap og råd for rike og reine hav- og kystområder Havforskningsinstituttet studerer hele økosystemet, også klima, havstrømmer, bunnfauna, saltinnhold og forurensning både på kysten og i havet. Slik overvåkning Næringsrapport og forskning øker forståelsen av hvordan økosystemet 122 x 181 fungerer. Dette gir bedre grunnlag for rådene vi leverer til myndighetene om hvordan vi bør ta vare på miljøet og livet i havet og hvordan vi kan høste av økosystemet på en bærekraftig måte Havforskningsinstituttets viktigste oppgave! Current Buster-teknologi - En ny generasjon oljelenser - Effektiv ved operasjon i høyere hastigheter og strømutsatte farvann Separerer og samler opp olje fra vann Håndteres enkelt av en eller to båter Tilpasset kystfiskeflåten Les mer på

13 UTDANNING OG KOMPETANSE Petroleumsingeniør Julie (26) fra Alta: NR Motiver ungdom for realfag 13 Det er viktig at man innen næringslivet i nord inntar ei aktiv holdning for å få ungdom til å interessere seg for realfag, og for å ta utdanning rettet mot petroleumsnæringa. God og saklig informasjon er viktig for å få bukt med mye av den skepsisen som fortsatt eksisterer mot petroleumsbransjen i nord. Tekst: Geir Johansen Dette sier Julie Katrine Berg (26 år), ansatt som petroleumsingeniør i North Energy ASA i Alta. Hun vokste opp i Apanes i Alta. Interesse for realfag og tekniske løsninger har hun hatt så lenge hun kan huske. Jeg ble visst født nysgjerrig. Fra tidlig av fattet jeg interesse for tekniske problemløsninger. Og i bunn og grunn er det meste realfagbasert; til og med om man spør hvorfor himmelen er blå, sier hun. Terningkast Hun tok alle realfag i videregående skole og kom ut med gode karakterer. Etter det sto videre yrkesvalg for tur. Som 20-åring kasta jeg terning fordi jeg var usikker og var interessert i alt. Jeg klarte å komme ned til tre alternativer og lot terningen velge mellom de tre. Jeg kunne velge å satse på den faste jords fysikk, geologi, eller på petroleumsrettet utdanning. Terningen foreslo det siste. Jeg søkte meg inn på studium for prosess- og petroleumsteknologi ved Universitet i Bergen. Etter fem år hadde jeg mastergrad i petroleumsteknologi. Advarsler Før hun begynte på studiene hadde hun fått massive advarsler: Både fra tidligere lærere og andre; som hevdet å vite. De mente at petroleumsnæringen var på vei ned her i landet, og at det ville bli vanskelig for meg å få arbeid. Men studiet i Bergen var nyopprettet, og jeg var sikker på at det ikke hadde blitt etablert om det ikke var behov for nye petroleumsingeniører. Dessuten hadde jeg selv sterk tro på næringen; ikke minst som følge av den utviklingen som ville komme her i nord, sier Julie Katrine Berg. Hjem igjen Ferien sommeren 2008 arbeidet hun ved North Energy. Ja, da sees vi til neste år sa direktør Erik Karlstrøm til meg da sommerjobben var over. Men da anså jeg det ikke som aktuelt overhodet å flytte tilbake til Alta. Siden jeg snakker flere språk; engelsk, spansk og fransk, i tilegg til norsk, og har reist en del, jobbet jeg mot at jeg skulle ut i verden i min første jobb. Etter at jeg var ferdig med studiene var situasjonen en annen. Jeg hadde fått tilbud og blitt innkalt til intervju for flere stillinger i større selskaper sørpå der muligheten for jobb internasjonalt var store. Men så valgte jeg Alta, både av familiære årsaker og fordi jeg innså hvilket spennende og framtidsrettet selskap North Energy er, sier hun. Ungdom og realfag Julie Katrine Berg er sterkt engasjert i å få ungdom til å fatte større interesse for realfag. For noen år siden klagde flere lokale politikere og aktører i næringslivet på at alt for få unge søkte seg til realfagstudier, og at ingen var interessert i den kommende petroleumsbransjen. Men de gjorde heller lite for å bedre motivasjonen til ungdom. Jeg utarbeidet en egen strategi- og handlingsplan for Alta kommune, med forslag til hva de kunne gjøre for å bedre på forholdene. Flere av tiltakene har de faktisk fulgt opp og det er kjempebra! North Energy er et selskap som aktivt arbeider overfor skoleverket for å få ungdom til å interessere seg mer for realfag. Også innen deler av næringslivet er engasjementet blitt bedre, men innen store deler av næringslivet bør det en holdningsendring til: Man må faktisk være villige til å yte noe før man Ekspert på Russland med 20 års erfaring Visa Overnatting Transport Taxi Bus Fly Tog - Sightseeing Din profesjonelle partner på turer til Russland. Ta kontakt med vårt team som består både av russiske og norske ansatte. Du finner oss i gågata i Kirkenes. Man-Fre kl 8.30 til Your tour operator in Kirkenes Dr. Wesselsgate Kirkenes with more than 20years experience Tlf: eller vakttelefon utenom we know the North! åpningstider: e-post: kan kreve resultater, påpeker Julie Katrine Berg. Økte kunnskaper Hun viser til at best mulig saklig informasjon om petroleumsnæringen er viktig i dette henseende: Jeg har selv fått føle den sterke skepsisen som fortsatt er mot denne næringen her i nord. I Bergen eller Stavanger behøver du ikke forklare hvorfor du arbeider som petroleumsingeniør; fordi næringen er godt innarbeidet der. Her oppe er den ny, og det foregår mye politisk spill for å påvirke. Dette preger selvsagt også mange ungdommers syn på næringen. For meg er det viktig å bidra til økte kunnskaper; ikke minst ut fra internasjonale forhold, som gjør at petroleumsnæringen ikke lenger skal ha det store-styggeulven-stemplet som den beklageligvis fortsatt for en stor del har i nord, sier hun. Petroleumsingeniør Hun er ansatt som petroleumsingeniør i North Energy; og har dermed et bredt arbeidsfelt. Hun er utdannet som reservoaringeniør og arbeider også som petrofysiker. Arbeidet mitt består i å tolke data fra aktuelle brønner, finne ut hvor mye som kan tas ut av IVRER FOR REALFAG: Julie Katrine Berg fra Alta arbeider nå som petroleumsingeniør ved North Energy AS. Hun mener at man innen næringslivet i nord må bli flinkere til å motivere ungdom til å satse på realfag. potensielle reserver og lignende. Jeg arbeider i et kreativt internasjonalt miljø, har utfordrende arbeidsoppgaver og tjener tett opptil en halv million kroner i året. Jeg har ingenting å klage over, sier Julie Katrine Berg.

14 36 TORSDAG 1. JULI 2010 ANNONSER NORDLYS Eiendom Helse Sport og fritid Til leie 14 Arbeid utføres NR UTDANNING OG KOMPETANSE VI HAR LEDIG PSYKOLOG Kampanjetilbud på Hus/ hustomt Hybelleilighet til leie SNEKKERLAG Arbeidere fra Latvia Kontakt Tentipilavvoer. Se på Storelva, 35 kvm. Kr Verftsindustrien i nord kvalifiseres: LEDIG UMIDDELBART Erfarne arb. søker arbeid: ønskes kjøpt. Vesterlia/ Hansmarka/ Sorgenfri. Alt av 4.000,- inkl. strøm. CoperioSenteret Tlf Tømrere, snekkere, sjåfører, Tlf tlf Spesialister på: maskinførere, sveisere, arb. interesse. Rådgivning for Alt utv. arbeid, oljeoppdrag inf landbruk, fiskeind. og Tlf Hybelleil. i Kaldfjord tak - skifte av kledning og andre yrker. delvis møblert, egen inngang, Musikk Hus med 5 soverom Transport vinduer, oppsett av hytter. Tlf og garasje til leie på Kvaløysletta fra 1. juli soverom, dusj, wc, bod, internett, riks-tv + parkering. Musikk Alt av interesse. Flyttebil 7,5 tonn til leie. 2 studenter Kr 4.500,- m/strøm. til alle arrangement! Ove`s Tlf Skap 30 kbm/ bakløft. Dag tar maleoppdrag. Henv Musikkservice. Tromsø-mannen Bjørn Gundersen; som har lang erfaring sjonalt og internasjonalt. Maling, I 2003 alle typer utdanning tak og snekring bredte seminaropplegget. på Skjervøy til salgs. Det 2-roms i sentrum virksomhet Tlf 478 og 07 oljebransjen 902 Tlf na- Samarbeid med høyere ei motsetning til det noe for ut- Tlf Enebolig i Nordveien 47 fra sikkerhets- og beredskapsarbeid både fra Forsvaret og Han arbeidet som driftssjef meget og gode ref. kom han tilbake til hjembyen. Bra pris, ikke forskudd, Eiendom Han sier at selskapet vektlegger norske finansierer også 6 Tlf lærling el. Ny 36 kvm 2-roms i sentrum Flyttelass nært samarbeid med høyskoler og stillinger hos medlemsbedrifter til leie fra 5. august. Med fra nord til sør, evt. stykkgods. senere driftsdirektør i TFDS universitetsmiljøer. på Jegervatn, gnr Fritidstomt Internett, kabel-tv, kjøleskap innen oljebransjen på Vestlandet, driver nå sitt eget råd- Hurtigruten Tlf men 208 valgte så å Innenfor kjernevirksomheten i Verftsringen Hus i Nord-Norge Sverige Vi 118/ legger brn. opp til at bedriftene og komfyr. 7400,- pr md + 91, ca 1,2 mål, selges. Flott v/bottenviken, selges. Ca. 60 strøm. 1 md dep. givningsselskap, Arcos AS, i starte sitt eget rådgivningsselskap i har Arcos avtale med kompetanse strategisk maritim rådgivning, skal være i forkant av den Tlf Trenger du utsikt til sjø og vann. Solrikt. kvm, 2 soverom, kjøkken, Tromsø. Selskapet skal blant Tlf utviklingen stue som og kommer bad. Vaskerom med annet, som daglig leder av Jeg så den utvikingen som ville tilknyttet Norges Handelshøyskole i Bergen(NHH). I forhold kvalifikasjoner stue 16 når kvm. det Ca. skal 1 mål tomt. på toppen av Tromsøya, m/ slik at de har alle nødvendige Hybel Arbeid søkes Arbeid utføres ELEKTRIKER Eiendom i Nordreisa dusj. Garasje 32 kvm, sove- komme innen petroleumsnæringen her i nord, og jeg visste at jeg Verftsringen Nord-Norge, bidra Ring Hus, garasje, fjøs. Takst foreligger. egen inngang, møblert. Ledig til at nordnorsk verftsindustri til virksomheten beredskap pluss konkurreres om oppdrag Tlf for minikjøkken, dusj/ toalett, Transportlærling Renholdstjenesten Sjåfør kunne benytte mine kunnskaper blir bedre søker kvalifisert lærekontrakt for arbeid Vi utfører alt av renhold. Arctic Installasjon HMS og Kvalitet har vi avtale Tlf petroleumsindustrien i nord, fra august. Passer for gutt på hvor som helst i landet. Er 22 fra mange år innen bransjen på mot petroleumsindustrien. Tlf Tlf med kompetanse tilknyttet Universitet i Tromsø, opplyser han. sier Bjørn Gundersen. Til leie Maritime skole. år og bor i Tromsø. Vestlandet her nordpå. Næringen er fortsatt i en begynnerfase Arcos AS omsatte Ektepar i fjor søker 2 måls tomt Tlf Tlf i Lattervika, Lyngen, til salgs. Solrikt, ved sjøen. Fint turterreng. for 1,77 Tekst: Geir Johansen her i landsdelen, så mitt selskap Verftsringen Nord-Norge millioner kroner, 2-3 og roms kom leilighet ut med i Tromsdalen, m/parkering. Maks. Leilighet ledig sentralt Eiendom tar oppdrag fra Kirkenes i nord Bjørn Gundersen har mangeårig og mangfoldig erfaring innen selskapet er å ha den dag- kroner. Tlf pr md ekskl. strøm. En av oppgavene til Tromsø- et resultat før skatt på soverom, bad, kjøkken, stue, Tlf leie kr 6.000,-. bod og egen inngang. Leie kr til Arendal i sør, sier han. maritim virksomhet, samt innen lige ledelsen av Verftsringen Utfordringen når man opererer et stykke Hybelleilighet fra markedet ledig ning Dep. 1 månedsleie. For vis- Skal øke konkurranseevne rådgivende arbeid overfor petroleumsindustrien. Han tok utsjeforening for nordnorsk i et område i uten Tromsdalen etablert fra 1. juli. Egen Ring tlf Nord-Norge, Furuveien som 14er en bran- Vikran Arcos (Arctic oil and shipping Prisant: kr ,- advisors) tilbyr rådgivningstjenester både overfor maritim virk- Verditakst: kr ,- dannelse ved Sjøkrigsskolen og verftsindustri og mekanisk leverandørindustri, inngang, parkering, å få kabel-tv Enebolig med stor dobbel garasje. Bra/Boa: 172/141 kvm og Internett. Møblert ,- arbeidet som befal om bord i flere maritim verkstedsindustri. kontinuitet i leveransene. Hovedleilighet i enebolig Tomt: 932 kvm inkl. strøm. til leie fra 1.8. i Hamna. somhet og petroleumsbransjen. av Forsvarets skipstyper. I 1992 Foreningen Visning: har 24 medlemsbedrifter Prisgunstig fra hele enebolig landsdelen. som ligger i et boligfelt etterspørsel, på sier Gundersen. Fra soverom, utsikt, 2 verandaer, Kontakt megler Selskapet erfarer likevel økende Tlf Møblert m/hvitevarer, 2/3 Vi skal levere tjenester som gikk han over til sivilt arbeid i øker kundens konkurranseevne. Selskapet henvender har lite trafikk, flotte solforhold. Korte Nutec-gruppen i Bergen; et selskap som da var eid av de norske ske bedriftene bedre kvalifisert innleide avstan- folk på til prosjektbasis. leie mellom Hansmarka Det og hage, Unn / universitet. Målet Vikran er å 3,5 gjøre mil fra disse Tromsø nordnor- sentrum. Området i år er de to Fin fast 60 ansatte, kvm leilighet samt hage, kort vei til skole, barne- seg til etablerte aktører som der til skole, barnehage og butikk. Fine oljeselskapene Statoil, Hydro og for arbeid rettet mot petroleumsindustrien, gjennom å bygge opp vel 3 millioner for Tlf er utearealer og friluftsområder. Innholdsrik bolig med Rolig/ ikke røyk. 7000,- budsjettert Vesterlia, med omsetning med på hvitevarer ,- pr. md. ekskl. strøm. oljeselskaper, boreentreprenører, geofysiske selskap, Saga Petroleum. bra standard. Bad i 1. etg. komplett flislagt i 08, /14000,- + strøm. RÅD FOR OLJEOPPDRAG: Han arbeidet første året med de kvalitetssikringssystemer med bl.a. hjørnebadekar, nytt som toalett, Målet downlights i tak. Stor Når dobbel det garasje. gjelder himmels, men jeg mener vi har vårt er Tlf ikke 906å 46 vokse 595/ 971 til 64Bjørn 886 Gundersen 2-roms sokkelleilighet i Tromsø verftsindustri, sjøforsikringsselskap og rederier. I tillegg praktisk trening innen sikkerhet er nødvendige. har startet på ca. rådgivningsfirma hybel som blant på ca. annet 25 kvm skal til leie på 45 kvm og møblert og beredskap. Deretter var han dette, så samarbeider vi nært potensial for fortsatt 3-roms vekst sokkelleilighet Kontaktperson:Trond-Erling Jensen slik henvender Arcos seg mot med å etablere og lede et eget selskap i Nutec-gruppen som leverte som etter mitt syn har vist stor 6-7 ansatte, sier Bjørn Gunder- i landsdelen gjelder: skal kvalifisere Egen inngang, med Det Norske Oljeselskap ASA at vi innen noen på år Solstrandveien, vil kunne være Tromsdalen, til leie fra 1.august. 1 par- tlf: sørge for Åsland, at verftsindustrien Kvaløya. For begge virksomheter som ønsker keringsplass, kabel-tv. Ikke å bli leverandører til disse rådgivningsvirksomhet innen sikkerhet og beredskap mot maritim kvalifiseringsarbeid i nord; som i Arcos AS. vilje til å utføre praktisk rettet sen. Han eier selv samtlige aksjer seg for dusj/wc, å kunne ta parabol oppdrag tv, opplegg røyk/husdyr. Leie Dep. bransjene, sier Gundersen. for internett, parkering. Nært for petroleumsindustrien. busstopp, lysløype og butikk. Tlf / Tlf e. kl I VG Lians kundefordeler: Gunstig finansiering 1 års bruktgaranti Kun tyske kvalitetsbobiler Nordens største Soliferforhandler Godt utvalg Fagkunnskap 30 års erfaring Bytter brukt mot brukt Fiatgodkjent bilverkted Verkstedkontrollerte vogner og biler Inneutstilling NordNorges største rekvisitabutikk Dyktige mekanikere som kurses jevnlig Campingmulighet med strøm, vann og toalettømming Lånebil ved verkstedbesøk Kundelounge m. TV og leker til barna STORT UTVALG I BRUKTE BOBILER I ALLE PRISKLASSER Norges største utvalg av bobiler. Caravan & Fritid as Andslimoen, 9325 Bardufoss - Tlf: Tlf salgsavd.:

15 UTDANNING OG KOMPETANSE NR Nytt bemanningsselskap ut fra samarbeid mellom Elta og Møre-bedrift: Vil ha 100 ansatte i Hammerfest 15 I løpet av den siste tiden har vi helt klart merket hvordan de store oljeselskapene og deres leverandører viser stadig større interesse for et bemanningsselskap som har plassering, lokalkunnskaper og kontaktnett i nord; i det området hvor petroleumsaktiviteten ventelig vil øke i tiden som kommer. Dette sier salgssjef Atle Wigum i selskapet Adima Energy AS. Tekst: Geir Johansen Atle Wigum ledet tidligere bemanningsselskapet Elta Management AS i Hammerfest. Jeg startet bemanningsselskapet i 2006 under Snøhvitutbyggingen, og fikk ut fra det særs god fødselshjelp. Etter utbyggingen ble det nødvendig å rette fokus mot Vestlandet; for å få oppdrag og skape viktig kontaktnett. Det er verdifulle erfaringer fra Vestlandet som nå kan tas hjem og videreutvikles her i Hammerfest, sier Wigum. Fusjon I april i år ble det nye selskapet Adima AS stiftet; etter en fusjon mellom hans selskap og selskapet Møre Teknikk fra Brattvåg utenfor Ålesund. Fra å ha vært i en gründerfase så jeg meg om etter en god strategisk partner, slik at vi i fellesskap kunne utvikle et større bemanningsselskap. I Møre Teknikk som har lang og god erfaring fra bemanning mot maritim industri på Sunnmøre; samt et sterkt ingeniørmiljø fant jeg den partneren jeg var på utkikk etter, sier Wigum. Fire selskaper Det nye selskapet opererer med fire datterselskaper Adima Engineering AS, Adima Energy AS, Adima Industry AS og et eget ISO-selskap som er spesialisert på ISO-disiplinen innen olje- og gassindustrien. Det er de to førstnevnte som først og fremst skal vokse i Hammerfest: Innen tre år legger vi opp til å Petter Gagama AS er fylkets største elektroentreprenør og er lokalisert i Hammerfest. Firmaet arbeider målbevist mot olje og gassvirksomheten som har fått sitt inntog i Hammerfest med Snøhvitutbyggingen. NYTT SELSKAP: Atle Wigum; som startet bemanningsselskapet Elta Management i Hammerfest i 2006, har inngått samarbeid med Møre Teknikk AS om å stifte det nye selskapet Adima. Målet er å ha 100 ansatte i Hammerfest innen fem år. ha mellom 30 og 50 ingeniører bosatt i Hammerfest og innen fem år satser vi på å ha rundt 100 ansatte totalt innen Adima VI KAN TILBY TJENESTER INNENFOR: elektroinstallasjon skipselektro automatisering ex-anlegg brannvarsling adgangskontroll telefonsentraler datanett ITV belysning mobiltelefoni etc. Foto: Eiliv Leren i Hammerfest. Bemanning mot olje og gass-industrien har Hammerfest som hovedutgangspunkt, mens industri-avdelingen rettet mot maritim industri legges til Sunnmøre, opplyser Atle Wigum. Bemanning til Melkøya Wigum, som opprinnelig er fra Nordmøre, kom til Hammerfest i 2005 for å arbeide som innkjøpsleder for Aker Kværner. Etter kort tid så han at det var et stort behov for fagfolk til Melkøyautbyggingen og alt som skjedde rundt denne, og han bestemte seg for å starte sitt eget bemanningsselskap. Elta-selskapet hans har siden starten også sørget for bemanning til oljeselskaper og leverandører på Vestlandet. Fokus mot nord I den siste tiden har vi imidlertid godt merket hvordan de store selskapene og deres leverandører og samarbeidspartnere viser stadig større interesse for et bemanningsselskap som er etablert i nord. Statoil har lagt klare føringer for at framtidige kontrakter for vedelikehold og modifikasjon skal komme lokale selskaper i nord til gode, og det er fremmet klare politiske krav om at lokalt næringsliv bør benyttes i størst mulig grad i forbindelse med videre utbygging og drift i nord. Petroleumsaktiviteten er i ferd med å dreies nordover, og Systembygger av aluminiumsprofiler Dører, vinduer, fasader, tak i aluminium og glass selskapene og leverandører viser økende interesse for å delta i nord, påpeker Atle Wigum. Bygger seg opp Ut fra dette mener han at framtidsutsiktene fortoner seg lyse for det ny-etablerte bemanningsselskapet. Vi har opparbeidet oss et godt kontaktnett; både nordpå og på Vestlandet. Vi rekrutterer stadig nye dyktige fagfolk innen en rekke forskjellige felter og er godt i gang med å bygge opp vår organisasjon. På sikt har vi ambisjoner om å bli et ledende bemanningsselskap overfor petroleumsindustrien i nord, sier Wigum. De to fusjonerte selskapene omsatte til sammen for rundt 125 millioner kroner i fjor, og Wigum regner med omtrent samme omsetning i Adima AS i år. I årene som kommer legges det opp til betydelig omsetningsvekst i det nye bemanningsselskapet. De største aksjepostene i Adima AS er fordelt mellom Atle Wigum, Mone Nilsen, Håkon Hildre, Tor Vidar Hildre og Bjørn Skjelten. Selskapet åpner nå for å få også andre aksjonærer inn i Engineeringsselskapet, og ProBarents er ifølge Wigum en potensiell aksjonær som man gjerne vil ha med. Firmaet har fagarbeidere innenfor elektrikere, automatikere og svakstrøm, samt ingeniørkompetanse på flere felt. Petter Gagama AS er registrert foretak i StartBANK og Achilles som er en kvalifikasjonsordning for anskaffelser til olje og gassindustrien. Dette betyr en målrettet satsing på HMS/KS i bedriften. Bedriften innehar også sentral godkjenning for brannvarsling og nødlysanlegg. I forbindelse med drift og vedlikehold av Hammerfest LNG utfører vi arbeid for Statoil, NCC, ABB og andre aktører. På skipsiden har vi oppdrag for supplytjenesten og slepebåter til anlegget. NYTTIGE OPPLYSNINGER OM BEDRIFTEN: Postadresse: Petter Gagama AS Postboks Hammerfest Leveringsadresse: Brenneriveien 7 VIKTIGE TELEFONER: Vakttelefon Sentralbord Økonomi Beisfjordvn. 80 Postboks Narvik Besøk oss på: GHagen Tlf.: 76 kontorspar_layout Fax: Mob.: Side 1www.narvikglass.no Din leverandør av: Kontorrekvisita 0, Datarekvisita Kontormøbler Kontormaskiner Tørk/toa. 0, - Brennerivn. 7 Postboks Hammerfest Tlf Fax: Vaktlf.: ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER

16 investeringsselskapene 16 NR Sparebank 1 Nord-Norge Invest AS: Såkorn fullt av ugress Sparebank 1 Nord-Norges heleide investeringsselskap, SNN Invest, har avskrevet hele 85 millioner kroner på sine såkorninvesteringer de to siste årene. Mens de fleste aksjer på børsen tok seg opp i 2009, opplevde SNN Invest at deres unoterte aksjer stupte i verdi. Investeringsselskapets egenkapital var ved forrige årsoppgjør tapt, og eieren må inn med ny kapital for å holde liv i selskapet. Direktør Kari Riddervold har forlatt en direktørstol som hun har sittet i siden oppstarten i januar Selskapet, som har mål av seg å bidra til et profesjonelt finansielt miljø i landsdelen, kan umulig ha imponert Hans-Olav Karde i Sparebank 1 Nord-Norge. En samlet aksjeportefølje til en kostpris på 184,7 millioner kroner, hadde ved utgangen av 2009 en antatt markedsverdi på 123,7 millioner kroner. Så å si alle investeringer i porteføljen har resultert i avskrivning av aksjer, eller «reprising», som det så fint heter i selskapets årsberetning. SNN Invest har et avkastningsmål på 20 prosent for egenkapitalen. I Riddervolds regjeringstid har selskapet ikke vært i nærheten av dette, og såkornfondet har raskt blitt tappet for millioner. Etter en verdiøkning i begynnelsen, var egenkapitalen bokført til 86,2 millioner kroner i 2007, men derfra har selskapet tæret på egenkapitalen med totalt -93,7 MÅTTE GÅ: Tidligere administrerende direktør Kari Riddervold måtte forlate Sparebank 1 Nord-Norge Invest etter elendig utvikling for såkornfondet. Hun fikk en fallskjerm på Kr. 0-, noe som står i forhold til de tallene hun har levert. Foto: Norsk Fiskerinæring millioner kroner. I 2009 var EK-avkastningen på minus 850 prosent, og fondet havnet i respirator. Store tap på olje og fisk For å ta det meste katastrofale først, så utgjorde mesteparten av tapet avskrivninger i Discover Petroleum, eller Front Exploration, som selskapet nå heter. Her har SNN Invest plassert ikke ukjente Tor Lægreid som styreleder. Han er investment manager i SNN Invest, og har i sin styrelederperiode opplevd at Front Exploration har pøst penger ned i havbunnen. Selv om underskudden er planlagt, så var de nok i overkant store da de bare i var på en halv milliard kroner. I tillegg kommer et betydelig underskudd i SNN Invest har funnet tiden moden for å avskrive sin investering, som opprinnelig var på 60 millioner kroner. Denne posten ble markedsvurdert til 20 millioner kroner ved sist årsskifte, og dermed måtte SNN Invest se 40 millioner kroner forsvinne ut av sin balanse. Siden har både Troms Kraft og Sparebank 1 Nord-Norge skutt inn frisk kapital i selskapet. Som en god nummer to på denne lite lystige porteføljen finner vi Leknes-selskapet Lofitorsk, som ble stiftet i Selskapet har mislyktes med yngelproduksjon av torsk, og meldte nylig oppbud til Foretaksregisteret. For SNN Invest betød det et sviende tap på 7,3 millioner kroner. Olivita AS, som er samlokalisert med SNN Invest i Tromsø, skulle ta verdensmarkedet med sitt kosttilskudd basert på olivenolje og selolje. Denne kombinasjonen av omega 3 og antioksidanter skal redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer. Største eier er professor Bjarne Østerud ved UiTø (23 prosent) og G.C. Rieber (18 prosent). Markedsverdien av selskapet har rast ettersom omsetningen har latt vente på seg. Verdensmarkedet ville ikke ha Olivita, og SNN Invests eierandel på 5,4 millioner kroner (16 prosent) er følgelig nedskrevet nærmest til null. Et annet interessant selskap er Blomstring AS, eid med halvparten hver av Pellerin og eiendomsbaronen Roar Dons samt SNN Invest. Selskapet skulle kjøpe opp og bygge om Sjømannsskolen i Tromsø. Store visjoner ble presentert for et Nordområdesenter i bygget, men Roar Dons trakk seg før dette ble realisert. SNN Invest kom seg ut med minimale tap, og selskapet er nå avviklet. Torskelandsbyen er en ferieresort under oppbygging ved Gisundet utenfor Finnsnes. Der har det vært langt mellom de gode nyhetene, kan man lese mellom linjene på selskapets hjemmeside. Prosjektet tok av i velkjent tempo fra de gode tider, men har raskt mistet farten. Det samme har markedsverdien, og SNN Invest vurderer sin post til å være nøyaktig lik null. 2 millioner kroner betød det i SNN Invests store tapssluk i fjor, der selskapet eier 20 prosent av aksjene. Selskapet Hyttekonsepter, som blant annet eier Saltdalshytta (Rusånes Fabrikker), er nedskrevet med 4,7 millioner kroner. Tatt i betraktning at selskapets største datterselskap, Saltdalshytta, går så det suser, virker denne nedskrivningen Direktør uten fallskjerm SNN Invest ble inntil nylig ledet av en lite profilerte administrerende direktør, Kari Riddervold (52), som ble avlønnet med millionen for å lede selskapet. Hun har fiskerifaglig bakgrunn, og har yrkeserfaring fra det såkalte NT-Programmet samt Norges Fiskerihøgskole. Mange av de investeringene hun har gått med på, knytter seg opp til kontakter og nære relasjoner som hun etablerte i løpet av sin karriere. På selskapets hjemmeside står nå tidligere styremedlem, Siri Fürst, oppført som administrerende direktør. På nettet står hun oppført som Acting CEO, eller fungerende administrerende direktør, noe som vel antyder at styret ikke var helt fornøyd med Kari Riddervolds resultater. Årsberetningen opplyser at Riddervolds fallskjerm er verdt kroner null, og det var vel temmelig nær markedsverdien tatt i betraktning at landsdelens ledende investeringsmiljø har tapt hele såkornfondet, og vel så det, under hennes fire år som leder. Som administrerende direktør har hun hatt det overordnede ansvaret for de vurderinger som er gjort, og det har hun nå måttet ta konsekvensen av. Styret består av viseadministrerende direktør Oddmund Åsen i Sparebanken Nord-Norge, samt Nina Hjort (J.M. Hansen) og Siri Fürst (konsulent). Disse tre har i følge styreberetningen «iverksatt tiltak for å forbedre kontroll- og styringssystemer». Siri Fürst fungerer nå som nevnt administrerende direktør for selskapet. Hun får en stri jobb med å gjenreise tilliten overfor eieren, Sparebank 1 Nord-Norge, som inntil nylig har vist stor tålmodighet overfor et såkornfond som riktignok skal leve med høy risiko. Nå må selskapet hente mer kapital hos moren samt en ny direktør som skal lete med lys og lykte for å få såkornfondet til å spire. Og så spørs det om ikke flere hoder vil rulle etter hvert som Front Exploration fremlegger sine tall. Slik gikk det for Sparebank 1 nord-norge invest fra oppstarten og frem til (tall i kr): driftsinntekter driftsresultat finansinntekter finanskostnad Årsresultat egenkapital ek-avkastning -850% -60% 15-0,2 Sparebank 1 nord-norges aksjeportefølje per (utdrag, tall i prosent og kr): Selskap eierandel urealisert markedsverdi Snn kostpris tap/gevinst invest arktisk oljevernsenter 32,8% bodø-gruppen 41,7% discover petromeum 47,4% Hyttekonsepter 10,0% ibidium norden 22,0% lytix biopharma 6,9% nordnorsk beredsskapss. 44,4% norlense 19,4% probio 4,8% breivoll inspection techn. 2,6% blomstring 50% dualog 3,5% lofitorsk 7,2% olivita 16, torskelandsbyen 20,0%

17 NR I motsetning til de børsnoterte selskapene, som fikk en vesentlig prisoppgang i 2009, fikk mange unoterte selskap et ytterligere verdifall i En slik reprising av unoterte aksjer påvirker et investeringsselskap som SNN Invest. Negativt med hensyn til verdifastsettelsen av aksjeporteføljen. Positivt i det det trolig gir mulighet for nye og gode investeringer. (Sitat fra årsberetningen) noe underlig. Avskrivningen kan skyldes at det ligger råtne egg i de øvrige selskapene i konsernet. Også Tromsø-selskapet Dualog, som selger kommunikasjonsløsninger til rederinæringen, tjente ikke penger i perioden , og sikkert ikke i 2009 heller. Egenkapitalen er likevel solid, så selskapet tåler noen år med tap. Men for SNN Invest er dette en dårlig investering så langt. Aksjeposten er kraftig nedskrevet, på samme måte som SNN Invest har måttet gjøre med hele 12 av de 20 selskapene fondet har vært inne i. Noe positivt Ikke alt gikk galt for SNN Invests portefølje i 2009, og det skulle vel bare mangle med over 20 aksjeposter i kurven. Bodø-Gruppen, som har industribygninger for utleie i Glomfjord, har en urealisert gevinst på 3,45 millioner kroner for posten på 41,4 prosent. Selskapet kontrolleres av Gunvald Johansen Holding AS (byggevareimperium) og SNN Invest med 41,5 prosent hver. Selskapet har levert 2009-tallene, som viser et overskudd NEPPE FORNØYD: Hans-Olav Karde kan umulig være fornøyd med såkornfondet Sparebank 1 Nord-Norge Invest. Han må spytte inn friske penger. Foto: Sparebank1 Nord-Norge på 21,6 millioner kroner av en omsetning på 39,6 millioner kroner. Investeringen synes å være gullkantet for eierne. Lytix Biopharma er et annet selskap som går motstrøms i regnskapet, og er oppjustert med vel 5 millioner kroner for en relativt beskjeden aksjepost. Selskapet utvikler molekyler som skal lisensieres eller selges til farmasøytisk industri. Sluttproduktene skal bekjempe infeksjoner og kreft tallene er ikke klare, men noe må være himmelblått ettersom SNN Invest har oppjustert aksjene i et selskap som er både solid og likvid uten omsetning av betydning. ProBio ble etablert i 2000 og har med base fra hovedkontoret i Tromsø utviklet seg til å bli ledende i Europa innen produksjon av høykvalitets omega-3 produkter. I 2008 gjennomførte ProBio ASA to strategiske oppkjøp som medførte at konsernet dessuten ble en betydelig produsent av legemidler til det europeiske markedet. Selskapet er deleid av Fermtech, et Tromsøselskap som kontrolleres av radarparet Stein Ulve og Per Benjaminsen med hver sin halvdel. SNN Invest fant ingen grunn til å avskrive sin beskjedne eierandel på 5 prosent, og skulle nok ønske at de hadde gått inn Tor Lægreid er «investment manager» i SNN Invest, og styreleder for det største tapsprosjektet; Discover Petroleum, eller Front Exploration som selskapet nå heter. med mer her når de først satset på det som har blitt en gullkalv for ProBio-eierne. Som en kuriositet kan også nevnes at fondet eier TIL-keeper Sead Ramovic. Selges han for mer enn 3,6 millioner kroner, kan såkornfondet høste gevinst. Men at det skal være et såkornfonds oppgave å eie en keeper, kan man vel kanskje stille spørsmålstegn ved. Som normalt Styreleder i SNN Invest, Oddmund Åsen, mener utviklingen i SNN Invest er helt normal for et såkorn fond. Foto: Sparebank1 Nord-Norge Det tar mellom 4 og 10 år før vi tjener penger på de investeringene vi gjør, sier Åsen. Vi går inn tidlig og det gir negativ cash flow. Ofte trenger selskapene mer penger underveis enn det vi og våre medinvestorer går inn med til å begynne med. Også det er normalt. Verdien på våre investeringer vurderes fortløpende. Dette gir negative resultater for fondet i flere år etter oppstart. I løpet av de neste 2 til 3 årene regner imidlertid styrelederen med at SNN Invest skal gå med overskudd. Våre resultater vil være avhengig av hvordan kapitalmarkedene utvikler seg. En del av selskapene vi har investert i vil trolig bli børsnotert. Vi skal ut av selskapene før eventuell børsnotering. Om og når børsnotering skjer, vil avhenge av den generelle utviklingen i kapitalmarkedene. Børsnotering betyr at såkornfondet går ut, men andre fond vi er engasjert i kan komme inn i stedet. Andre selskaper vi er engasjert i selges til Private Equity fond, og atter andre kan bli overtatt av gründerne. Hvordan vi som såkorn fond selger oss ut vurderes i hvert enkelt tilfelle. Daglig leder har blitt byttet ut, hvorfor? Det var ikke resultatutviklingen, men uenighet mellom daglig leder og styret vedrørende den operasjonelle virksomheten i SNN Invest som medførte at daglig leder måtte gå. Blir det nye investeringer fremover? Det er mest vedlikehold av eksisterende portefølje vi arbeider med nå. Derfor vil vi i liten grad gå inn i engasjementer. Vi utøver svært aktivt eierskap i alle de større investeringene vi har gjort. Det er både tidkrevende og nødvendig for å sikre verdiene i SNN Invest. Vi er rimelig fornøyd med den porteføljen vi sitter på, avslutter Oddmund Åsen. Troms Offshore har gjennom mer enn 25 år opparbeidet gode maritime tradisjoner og et godt renomè nasjonal og internasjonalt. Selskapet har sitt hovedkontor i Tromsø og er engasjert i offshorevirksomhet over hele verden. Hovedgrunnlaget for vår drift er basert på HMS og Kvalitetssikring og selskapet er sertifisert etter ISM koden, samt ISO 9001:2000. Inkludert våre tre nybygg er Troms Offshore ansvarlig for driften av 20 skip innen ankerhåndtering, plattform supply, spesialskip og forskning. Postboks 6155, 9291 Tromsø Telefon: (+47) vargen.no

18 MEKANISK INDUSTRI 18 NR Fikk vedlikeholdkontrakt med Odfjell Drilling: Milepæl for MOMEK Group Det er en ubetinget fordel for oss å kunne samarbeide med et nordnorsk selskap med den kjennskapen de har til nærmiljøet og den lokale ekspertisen. Dette sier direktør for Casing Services i Odfjell Well Services, Hans Petter Moen. Kontrakten med Odfjell Well Services sikrer oss økt kompetanse som styrker oss med henblikk på flere oppdrag for olje og gassindustrien, sier divisjonsleder for Vedlikehold og Modifikasjon i MOMEK Group, Roger Skatland. Tekst: Geir Johansen Odfjell Well Services er et datterselskap av Odfjell Drilling, et internasjonalt bore-, brønnservice- og engineeringsselskap med rundt 3000 ansatte. Odfjell Well Services har valgt Mo i Ranaselskapet MOMEK Group til å stå for service på alt av selskapets utstyr i Nord-Norge. Servicerigger Framover regner vi med økt aktivitet i Nord-Norge på grunn av oljevirksomheten i nord. Totalt regner vi foreløpig med å utføre service på opptil fem rigger. Utskipningsstedene blir sannsynligvis Sandnessjøen og Hammerfest. Her vil vi etablere servicerigger som MOMEK Group skal serve. De skal foreta vedlikehold og assistanse på alt av vårt utstyr, sier Hans Petter Moen. Valgte rett Moen sier at det var ganske så tilfeldig at man valgte seg MO- MEK Group som samarbeidspartner i Nord-Norge. For et par år siden leste jeg i STRATEGISK PARTNERSKAP: Wiggo Dalmo og prosjektleder Roger Skatland i Momek Group går en spennende tid i møte nå som oppdrag mot oljenæringen har startet for Rana-selskapet. Ledelsen i Momek la for tre år siden en plan for strategisk satsing rettet mot olje- og gassindustrien, og kontrakten de har fått med Odfjell Well Services er en milepæl. Foto: Rami Abood Dagens Næringsliv om gassellebedrifter i nord, og MOMEK Group var en av disse. Vi tok kontakt med selskapet, og fikk kjennskap til det særs dyktige mekaniske miljøet som selskapet har bygd opp. I forbindelse med vårt engasjement i nord anså vi det for å være en fordel at vi fant fram til en dyktig nordnorsk samarbeidspartner. Det har da også vist seg at vi valgte rett. Vi er særs godt fornøyd med samarbeidet med MOMEK så langt, sier Hans Petter Moen. Viktig milepæl Ledelsen i vårt selskap la en klar strategi for sterk satsing mot olje og gass for rundt tre år siden, og kontrakten med Odfjell Well Services er en viktig milepæl for oss. Med dette har vi vist at vi har opparbeidet oss alle nødvendige formelle kvalifikasjoner for arbeid for olje og gassindustrien; som ISO-sertifisering, høyt nivå på HMS og annet. Vi får erfaring innenfor et nytt område, og våre operatører tilegner seg ny kunnskap og får interessante arbeidsoppgaver. Det gir oss en unik mulighet til å utvikle bedriften videre, sier Roger Skatland. Han opplyser at seks ansatte fra MOMEK Group har vært til opplæring i et år hos Odfjell Well Services. Samarbeider med Aibel Skatland viser til at MOMEK Group satser innen fire forskjellige divisjoner; nemlig modifikasjon og vedlikehold, fabrikasjon, bygg og engineering. Når det gjelder divisjonen for modifikasjon og vedlikehold, har vi inngått et samarbeid med Aibel; spesielt med henblikk på å oppnå ny vedlikeholdskontrakt for Norne-feltet. Men vår strategiske satsing mot olje og gass innbefatter hele vårt selskap, med alle divisjoner. Vi legger opp til å bli den foretrukne aktør i landsdelen når det gjelder mekanisk arbeid rettet mot en voksende petroleumsindustri i nord, sier Roger Skatland. Flere oljeoppdrag MOMEK Group omsetter i dag for rundt 300 millioner kroner, og utgjør rundt 250 årsverk. Kontrakten med Odfjell Well Services gir oss økt kompetanse og styrker oss i det videre arbeidet for flere oppdrag mot oljeog gassindustrien. På litt sikt legger vi opp til at arbeid rettet mot olje og gass vil utgjøre rundt halvparten av vår samlede omsetning og vi legger opp til betydelig omsetningsvekst i årene som kommer, sier Roger Skatland. NY milepæl for MOMEK Group SINTEF Nord AS Kontoradresse: Forskningsparken i Tromsø Telefon Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn SINTEF skal være en motor for utvikling av et sterkt og mangfoldig næringsliv i Nord-Norge Samfunnsoppgave og forretningsidé SINTEF ønsker å bidra til utviklingen av Norge gjennom en sunn og bærekraftig utvikling av samfunnet. Vi selger forskningsbasert kunnskap og tilknyttede tjenester innenfor teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsfag til norske og internasjonale kunder. Aibel ble nylig tildelt betydelige rammekontrakter for vedlikeholds-og modifikasjonsarbeid på flere av Statoils offshoreanlegg, herunder Norneskipet utenfor Sandnessjønen. Momek er Aibels regionale samarbeidspartner for Nornekontrakten. Momeks andel er knyttet til personell for engineering i Harstad, offshore personell fra Helgeland, og prefabrikasjon i Mo i Rana. Totalt regner man med ca årsverk innen disse kategoriene. Dette er den første større kontrakten til olje- og gassvirksomheten utenfor Helgeland som vi kan si får store ringvirkninger på land, sier konsernsjef Wiggo Dalmo. Vi har satset store ressurser på å komme i en slik posisjon, bla.a. investert i ett engineeringsselskap i Harstad (Grenland Arctic, tidligere eid av Grenland Group) i tilknytning til Statoils kontor der, sier Dalmo. Momek har tilknyttet seg et stort leverandørnettverk i Hålogaland-regionen, Hålogaland Olje & Energi. Dette selskapet består av 11 bedrifter i Harstad, Svolvær, Melbu og Narvik, grundig presentert i NæringsRapports utgave side 8, som godt eksempel på parnerskapssamarbeid.

19 MEKANISK INDUSTRI Storselskaper inn i lokal mekanisk bedrift i Hammerfest: Samarbeid for framtiden Vi har funnet fram til et samarbeidskonsept som er framtidsrettet, og satser med dette Barentshavet. Innen noen år regner vi med en fordobling av antall ansatte. høst gikk Brødrene Langseth AS og Aibel AS inn på eiersiden i det som var Hammerfest Maritime beide på slippen i det som den gang var Nestle Norge sitt anlegg i Hammerfest, og etter hvert ble på å bli den foretrukne leverandør Service AS, og nye Hammerfest han avdelingsleder. Da driften av mekaniske tjenes- Tekst: Geir Johansen Industriservice AS var en realitet. ble reorganisert med nye eiere i ter til olje- og gassindustrien 1995 fikk selskapet navnet Hammerfest Maritime Service AS, og i Hammerfest; og på sikt også Dette sier daglig leder for det nye Så etter samarbeidspartnere Espen Kinn ble daglig leder. til aktører som står for videre selskapet Hammerfest Industriservice utvikling av denne industrien i AS, Espen Kinn. I fjor Espen Kinn begynte i 1986 å ar- Med den nye utviklingen som kom; med olje og gassindustriens inntreden i regionen, så vi oss om etter nye samarbeidspartnere. Den løsningen vi nå har kommet fram til er meget godt egnet for bedriftens videre utvikling, sier Espen Kinn. BARENTSWATCH BarentsWatch skal være ett integrert system for overvåkning av miljøet og havområdene i nord. Norske myndigheter ønsker å utvikle dette i nær fremtid. Saab har kompetanse og teknologi til å bygge opp ett integrert system for overvåkning av miljøet og havområdene i nord. Saab har gjennom de siste 70 år vært en teknologileverandør til å stole på. For å sikre nærhet har Saab Technologies Norway AS sitt Security Solutions kontor i Vardø. Bjørn Arne Pedersen er ansvarlig i Saab Technologies Norway AS for forretningsutvikling og det Norske markedet innefor sivil sikkerhet. Værskydd til Melkøya Det dyktige mekaniske miljøet som gjennom mange år er bygd opp i Hammerfest skal i tiden som kommer innrette seg stadig sterkere mot arbeid for olje- og gassindustrien; i tillegg til arbeid for skipsindustrien. I vår fikk Hammerfest Industriservice i oppgave å lage værskydd av metall for LNGtappepunktet på Melkøya. Et arbeid som gjorde at vi fikk testet ut samarbeidsrutinene i det nye selskapet, og alt har vist seg å fungere veldig bra, sier Espen Kinn. Best mulig kvalifisert I det nye selskapet legger man stor vekt på kompetanseheving og utvikling av systemer som gjør selskapet best mulig kvalifisert for nye kontrakter for petroleumsindustrien. Det stilles stadig strengere krav, og vi akter å være i forkant NR FRAMTIDSRETTET: Vi har funnet en eierstruktur og en samarbeidsform som gir Hammerfest Industriservice gode utviklingsmuligheter i framtiden, sier daglig leder Espen Kinn. 32 prosent av aksjene. Espen Kinn eier; gjennom sitt selskap Skansen Holding Hammerfest, 84 prosent av aksjene i det lokale selskapet, mens de resterende 14 prosent eies av ProBarents AS. Det er nå 37 ansatte i Hammerfest Industriservice AS. Store utviklingsmuligheter Vi ser for oss store utviklingsmuligheter i Hammerfest-regionen i tiden som kommer. Goliatutbyggingen kommer i gang, og Tog 2 av Snøhvit skal realiseres. Vi På samme måte som vi har gjort i Østersjøen, vil vi For nærmere kontakt : sammen med våre norske partnere hjelpe Norske Saab Technologies Norway AS av utviklingen. Vi er i godt gjenge legger opp til en fordobling av FINNMARK myndigheter DAGBLADå bygge fremtidens miljø og havovervåkningssystem for de store havområdene i Nord. Espen Kinn. kurat nå er det en stille periode Security Solutions NYHETER i denne viktige prosessen, sier antall ansatte Tirsdag innen 15. noen juni år Ak-5 Postboks VARDØ Sammen skal vi gjøre Barentshavet og arktis til en Norway Han steike, for et på Melkøya, navnmen vi regner med tryggere arbeidsplass og til et fortsatt rikt og sunt Sentralbord Aksjonærer betydelig økt aktivitet neste år. I Vest-Finnmark får Han Steike, eutdelingen ønsker å oppfordre til spiskammer for verden. Brødrene Kom.inn, Langseth Ordlys, Sorrisniva AS har og nå Vilje 56 & Da språklig tror vi bevissthet også på og en kreativitet. betydelig prosent Ve diplomer av aksjene av Språkrådet i Hammerfest for godt omsetningsøkning Av de seks bedriftene i Hammerfest i Finnmark Industriservice, språkvett. Aibel AS har 12 Industriservice som får diplom for AS, godt sier språkvett, Espen er prosent, Diplomene mens for det godt lokale språkvett selskapet deles Kinn. fem fra vestfylket. Tre av disse holder hvert Fuglenes år ut til Industripark bedrifter i et fylke AS har eller til i Alta, én i Hammerfest og én i en landsdel. I år var det Finnmark, Lakselv. Diplomutdelingen foregår på Troms og Svalbard sin tur til å få Han Steike i Alta, mandag den 14. besøk av Språkrådet som med premi- Juni. 19 Passasjerene ble busset til Alta, Lakselv og Honningsvåg for å unngå å bli sittende streikefast i Hammerfest. begge foto: Iselin Hustad Vekterstreiken førte til tre timer i buss Widerøe måtte busse SE VERDEN -uten briller og linser! Fra ,- pr øye Inntil 9 mnd. betalingsutsettelse t tt l Vi tilbyr den mest skånsomme laserbehandlingen for nærsynthet og skjeve hornhinner. Tlf Vi formidler/selger LO Finnmarks største

20 MEKANISK INDUSTRI 20 nr Vellykket reorganisering gir resultater: Miras med ny rekordomsetning Fleksibilitet som styrke: Fleksibilitet og godt samarbeid mellom de forskjellige selskapene i konsernet er vår styrke, sier konstituert konsernleder i miras As, roger brandser. moderne industriproduksjon i mo i rana: Hovedråvaren for produksjon av ferrosilisium er kvarts. silisium er en bestanddel i kvarts. For å kunne fremstille ferrosilisium trenger man i tillegg karbon (kull og koks) man tilsetter jernpellets og sluttproduktet blir det ferdige ferrosilisium som benyttes som tilsetningsstoff for å kunne produsere forskjellige stållegeringer. elektrodene i ovnen hos Fesil rana metall gjør at temperaturen under produksjonen er grader. på bildet ser vi nyovnen som miras nettopp har montert opp hos Fesil rana metall. Fesil rana metall inngår i Fesil As, som består av Folla metall og Fesil rana metall i norge, samt datterselskaper i utlandet. konsernomsetningen i 2008 var 4,5 milliarder kroner. i 2009 var den 2,9 milliarder kroner. Foto: Miras Til tross for vanskelige tider i verkstedsbransjen, så kom Miras-konsernet i Mo i Rana ut med ny rekordomsetning i fjor - på 463,5 millioner kroner. Det har vært en stor inspirasjon å ha vært konstituert konsernsjef i en periode; for å kunne se hvordan de enkelte Mirasbedriftene samarbeider ved å bruke hver sin solide fagkompetanse for å løse prosjekter, sier Roger Brandser. Tekst: Geir Johansen Brandser, som tidligere var finansdirektør ved Nova Sea AS på Lovund, ble ansatt som finansdirektør i Miras-konsernet 20. juli i fjor, og fra 1. september i fjor ble han konstituert som konsernsjef. Rørt over tilbakemeldinger Miras Vedlikehold & Modifikasjon har denne våren stått for et av de største prosjektene i Mo Industripark i 2010; nemlig riving og bygging av ny ovn, samt montering av nye røykrør på Fesil Rana Metall. I forbindelse med dette prosjektet har Miras-bedriftene stått sammen og fått brukt hele bredden av fagkompetanse i et enkeltstående prosjekt. Jeg ble rent rørt da jeg fikk de positive tilbakemeldingene fra oppdragsgiver Fesil Rana Metall. Det er slik vi i Miras vil vise at vi står for kvalitet i alle ledd, sier Roger Brandser. Sterk vekst Konsernet har hatt en meget fin utvikling de siste årene. I 2006 var omsetningen på vel 275 millioner kroner, i 2008 var den kommet opp i 422,5 millioner kroner mens fjorårsomsetningen ble på 463,5 millioner kroner. Konsernet har gått med solide overskudd de siste årene, og i fjor kom man ut med et resultat før skatt på 22 millioner kroner. For 2010 budsjetterer man med en noe mindre omsetning ut fra de generelle nedgangstider i verkstedsbransjen. Re-organisering Det er ingen tvil om at den skjerpede fokuseringen på de forskjellige virksomhetene som skjedde rundt årsskiftet 2007/2008 har hatt positiv virkning. Da fikk vi vårt eget Miras Vedlikehold & Modifikasjon, samtidig som avdelingene for fabrikasjon og engineering ble styrket gjennom egen organisering. Samlet sett innehar vi unik fagkompetanse innen hvert av våre selskaper, og gjennom å trekke veksler på dette for å løse ulike prosjekter lykkes vi i å gi kundene våre de beste løsninger. Fleksibilitet er vår styrke, sier Roger Brandser. Samarbeid Han nevner renoveringen av fabrikkhallen til Fesil Rana Metall som et eksempel. Det var Miras Vedlikehold & Modifikasjon som fikk hovedforespørselen på riving og bygging av ny ovn. I prosessen ble det naturlig å få med seg Miras Multimaskin og Miras Grotnes; for å utføre arbeid som disse bedriftene har spisskompetanse på. Etter hvert fikk Miras også forespørsel om å bytte ut røykrør. Til sammen ble dette til to store prosjekter hvor det til enhver tid var personer i arbeid 24 timer i døgnet. Det innebar mye arbeid i høyden og utendørs i all slags vær. Men teamarbeidet fungerte perfekt og det skaper også stor entusiasme blant våre dyktige fagfolk, sier Roger Brandser. Stål for arktiske forhold Datterselskapet Miras Grotnes har også sørget for oppmerksomhet rundt konsernet den siste tiden. Denne Miras-bedriften samarbeider nå med flere oljeselskaper om å lage en spesiell type stål som skal tåle store påkjenninger og ekstrem kulde slike belastninger som installasjoner gjerne utsettes for i arktiske områder. Det er blant annet snakk om å produsere deler til rørledningsforbindelser for gasstransport. Det er et flott tegn at utviklingsarbeidet vi driver blir lagt godt merke til, sier Roger Brandser. Vinsjeproduksjon Brandser opplyser at rundt halvparten av Miras-konsernets samlede produksjon er for petroleumsindustrien, og at man i tiden som kommer legger opp til å øke denne andelen. Vi posisjonerer oss selvsagt strategisk mot økende olje- og gassaktivitet her i nord, sier Brandser. Produksjon av spesielle vinsjer som benyttes om bord i ankerhåndteringsfartøyer og på plattformer utgjør et viktig segment i fabrikasjonsdelen. Via Miras sine kunder innen bransjen eksporteres også disse vinsjene internasjonalt. industri i nord norge: Vedlikeholdssjef i Fesil rana metall, erik michalsen, i midten, er fornøyd med jobben miras har levert. Her ved konstituert administrerende direktør i miras V & m, jan gabor til høyre og prosjektleder tommy olsen til venstre. Thon Hotel Alta Tel: Thon Hotel Vica, Alta Tel: Thon Hotel Hammerfest Tel: Miras AS ble etablert i 1987, og bedriften har røtter 60 år tilbake i tiden innen det mekaniske industrimiljøet i Rana. Det er private investorer som eier de største aksjepostene i selskapet. Nomaco ved Hallvar Einevoll har 24,19 prosent, Bergens-investor Geir Nordahl-Pedersen har 17,08 prosent av aksjene, mens TAGgründer Ståle Lønnum har 16,32 prosent. Thor Bjørnstad, Arne Dalseide og Ingvar Arne Sporsem har hver aksjeposter på 10,19 prosent, mens ROI Invest AS har 10,00 prosent. Resten av aksjene er fordelt i mindre poster også på flere av de ansatte i konsernet. Bo godt hos oss i Finnmark Thon Hotel Kautokeino Tel: Thon Hotel Kirkenes Tel:

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010

for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010 Hva betyr skifergassrevolusjonen og GoM-ulykken for olje- og gassnasjonen Norge? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Sikkerhet/Undervannsoperasjoner 2010 11. august 2010 WEO Reference scenario Source:

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 13. september 2016 Frode Alfheim, nestleder Industri Energi og leder av arbeidsgruppen for rapporten Goliat 2016 Melkøya 2007 Funn Barentshavet

Detaljer

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009

Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes mars 2009 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Petroleumsaktivitet og næringsutvikling i Nord-Norge Stokmarknes 26-27 mars 2009 Olje og gass drivkraft for utvikling i nord Det er en glede å ønske velkommen til kontaktmøte

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

Nordover - norsk sokkel i endring

Nordover - norsk sokkel i endring Nordover - norsk sokkel i endring KonKraftrapport 2016-1 Dato: 1. juni 16 v/ Frode Alfheim Aktivitetsstatus Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Aktivitetsstatus Tilgang på nytt areal Nordnorsk sokkel

Detaljer

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA

Maritim verdiskapning i nord. Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritim verdiskapning i nord Ole M. Kolstad Avdelingsleder Maritimt Forum Nord SA Maritimt Forum Maritimt Forum Nord medlemmer Alstadhaug Havnevesen Hurtigruten ASA Akvaplan-niva AS Høgskolen i Narvik

Detaljer

Minister, ambassadører og konferansedeltakere god morgen og takk for i går.

Minister, ambassadører og konferansedeltakere god morgen og takk for i går. Runar Sjåstads åpningstale Barentshavkonferansen 2016, tirsdag 19. april kl. 08.30. Minister, ambassadører og konferansedeltakere god morgen og takk for i går. Det er en stor glede for meg å bli invitert

Detaljer

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg ved Norsk olje og gass dialogmøte Bodø, 04.april 2013 Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing Bilde 1 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette møtet

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Petro Foresight 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE Spesialtema: AASTA HANSTEEN LOFOTEN / VESTERÅLEN UTBYGGINGSKOSTNADER I BARENTSHAVET Norne Foto: Harald Pettersen/Statoil 2014 FRA

Detaljer

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Innhold Perspektiver på verdiskaping Har vi kraft nok i Nord? Verdiskapning kraft i Nord? 12.09.2011 2 Verdiskapning - perspektiver

Detaljer

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner

Det ligger innebygde konflikter i forhold til utbygging av næringen. Ivaretagelse av miljøet og fiskeriene er kun 2 dimensjoner 1 Bakgrunn og utfordringer Petroleum Petroleum er en av verdens viktigste råvarer. Iflg enkelte estimater øker den globale etterspørselen fra USD 350 milliarder i år 2009 til USD 800 milliarder i 2020

Detaljer

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge

Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge Classification: Internal Status: Draft Næringslivet i Nord Norge og StatoilHydro Status og planer utviklingstiltak oktober 2008 Svein J Grønhaug, Industrikoordinator Nord Norge 2 Tiltak for utvikling av

Detaljer

Muligheter på nordlandssokkelen

Muligheter på nordlandssokkelen 1 Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Innlegg på Bodøseminaret Bodø, 30 januar 2014 Muligheter på nordlandssokkelen Første bilde/forside Først vil jeg si at det er en glede å være her på hjemmebane for å snakke

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009

Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylksrådsleder Odd Eriksen Innlegg under fylkestinget ang. Nord-Norges Europakontor 28 september 2009 Fylkesordfører. For litt over ett år siden, i juni 2008 ble Nord Norges Europakontor et permanent tiltak.

Detaljer

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget

Kirkenes, 6. februar 2013. Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Kirkenes, 6. februar 2013 Hans Olav Karde Leder av Nordområdeutvalget Ekspertutvalget for Nordområdene Aarbakkeutvalget ble oppnevnt i januar 20006 og avsluttet sitt arbeid i 2008 Mandat: Utvalget skal

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro.

KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. KONSEKVENSUTREDNING Når det gjelder arbeidsplasser - skal vi vite! Det hjelper ikke å tro. Konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II Grunnlaget for verdiskaping er tilgang på nytt areal

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg Annonser 116 Foto: Annelise Norheim Kanskje

Detaljer

Jeg registrerer at det er en hissig debatt om nye leteområder i mitt fylke.

Jeg registrerer at det er en hissig debatt om nye leteområder i mitt fylke. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll LO`s Olje og gasskonferansen 01.november 2016, Bodø Akkurat nå er det 314 dager igjen til stortingsvalget. Det valget dreier seg om en retningsendring på mange områder. Det

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

Ivar Kristiansen stortingsrepresentant (H)

Ivar Kristiansen stortingsrepresentant (H) Ivar Kristiansen stortingsrepresentant (H) OLJEKONFERANSE SANDNESSJØEN 15. juni 2011 Det norske olje- og gasseventyret Gjennom 40 år har Norge gjennomgått en eventyrlig utvikling som olje- og gassnasjon.

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

aft TRI Drivkr INDUS

aft TRI Drivkr INDUS Drivkraft INDUSTRI Fremtidens industri Mye av de g jenværende petroleumsressursene på norsk sokkel ligger utenfor Nord-Norge. I dag er to felt i produksjon og to nye er i utbyggingsfasen. Flere lovende

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning

Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning Seminar, 10. mai 2006 Nordområdesatsing og lokal verdiskapning Sammenhenger mellom Nordområdesatsing og lokal verdiskapning v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS DK - Visjonen Videreutvikle attraktive

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner KIRKENESKONFERANSEN 2011 2.

Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner KIRKENESKONFERANSEN 2011 2. Hva skal til for at Barentshavet blir Europas nye petroleumsprovins? Hans Henrik Ramm Ramm Energy Partner KIRKENESKONFERANSEN 2011 2. februar 2011 Åpning Leting Funn Teknologi Lokale kompetansemiljøer

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B.

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B. KIRKENESKONFERANSEN 2013 Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav - Jacob B. Stolt-Nielsen Kirkenes, 5 Februar 2013 This document is for the use of the intended

Detaljer

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket

Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg på olje og gasskonferansen i Sandnessjøen 11. juni 2010 Nordland fylkes muligheter som det neste store petroleumsfylket Forsidebilde: Først vil jeg takke for invitasjonen

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Petro Arctic. 380 medlemsbedrifter. Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk

Petro Arctic. 380 medlemsbedrifter. Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk Petro Arctic 380 medlemsbedrifter Søsterorganisasjoner i Nordvest-Russland Sosvezdye i Arkhangelsk Murmanshelf i Murmansk Hovedoppgaver Kontaktformidling, informasjon Leverandørutvikling Næringspolitisk

Detaljer

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020

Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Regionalt møte, Tromsø, 14.06.07 Samfunnsmessige endringer, Næringslivets behov og Transportbehov 2020 v/johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Utfordringen 2020 er langt

Detaljer

Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS

Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS 16. Februar 2010 Strategisk utredning av transportinfrastruktur i nordområdene oppdrag til transportetatene og Avinor AS 1. Bakgrunn og formål I St. meld. nr. 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019

Detaljer

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010

North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energys rolle i Finnmark Finnmarkskonferansen 2010 North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som bidrar aktivt til industriell verdiskapning i nord. Hovedpunkter fra i går

Detaljer

Olje- og gassvirksomhet i nord

Olje- og gassvirksomhet i nord Olje- og gassvirksomhet i nord KonKraft-rapport 6 Topplederforum 3. mars 2009 Lars Arne Ryssdal Rapporten favner bredden i spørsmålet Hvorfor bygge videre på Norge som energinasjon Hvorfor områdene utenfor

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Bodø som beredskapshovedstad i nord

Bodø som beredskapshovedstad i nord Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg på NHDs konferanse om Store maritime muligheter i nord Bodø, 19. februar 2013 Bodø som beredskapshovedstad i nord Kjære alle sammen! Takk for invitasjon til å snakke

Detaljer

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Foto: Yrjali/Roxrud/Velihavn.no/Andøy VELKOMMEN TIL SEMINARET UTFORDRINGER OG MULIGHETER I FISKERIHAVNENE - VED EN OVERFØRING AV ANSVARET TIL DE NYE REGIONENE Oslo Plaza, 9. Januar 2018 BAKGRUNNEN FOR

Detaljer

Energiklyngen Nord Mange Nord Norske bedrifter er for små til alene å satse mot store bygge prosjekter så som:

Energiklyngen Nord Mange Nord Norske bedrifter er for små til alene å satse mot store bygge prosjekter så som: Energiklyngen Nord Mange Nord Norske bedrifter er for små til alene å satse mot store bygge prosjekter så som: I. Kjøpesentrer i Nord-Norge er også blitt store. II. Industriutvikling av Finnfjord III.

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Beredskap Nordland. Fylkesråd for næring Arve Knutsen. 25.03.2011 s. 1

Beredskap Nordland. Fylkesråd for næring Arve Knutsen. 25.03.2011 s. 1 Beredskap Nordland Fylkesråd for næring Arve Knutsen 25.03.2011 s. 1 Synlige resultater Petroleumsvirksomheten må gi synlige resultater i Nordland. Foto: Gro Eli Sørensen Oljevernberedskapen i nord må

Detaljer

PETROLEUM handler om arbeid, velferd og miljø

PETROLEUM handler om arbeid, velferd og miljø Annonser 94 PETROLEUM handler om arbeid, velferd og miljø Norsk olje- og gassvirksomhet har i 40 år handlet om kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping, ringvirkninger og velferd. Ikke minst handler det

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

PETRO. Evaluering

PETRO. Evaluering PETRO Evaluering 16.09.13 Mål i strategisk næringsplan Hovedmålsetting i kommuneplanen: Vadsø kommune skal være et trivelig og livskraftig lokalsamfunn med et dynamisk og konkurransedyktig næringsliv Skal

Detaljer

Regjeringens nordområdepolitikk

Regjeringens nordområdepolitikk Regjeringens nordområdepolitikk ikk... Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen, Statsministerens kontor Kirkeneskonferansen, 3.februar 2010 Regjeringens tiltredelseserklæring Nordområdene vil være Norges

Detaljer

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE

AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE PETRO FORESIGHT 2030 AKTIVITETSNIVÅET INNENFOR OLJE OG GASS I NORD-NORGE SPESIALTEMA: FELTSENTER SUBSEA Melkøya Foto: Helge Hansen/Statoil Utarbeidet av: POTENSIELT 8 NYE FELTSENTRE I NORD-NORGE I 2030

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Norges ressurser. Vår felles fremtid. Ja til konsekvensutredning!

Norges ressurser. Vår felles fremtid. Ja til konsekvensutredning! Norges ressurser. Vår felles fremtid. Ja til konsekvensutredning! Vi sier ja til kunnskapsdrevne beslutninger. Det verste vi kan gjøre er å ikke gjøre noe. Hva er en konsekvensutredning? En konsekvensutredning

Detaljer

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd

Status for Forskningsrådets nordområdesatsing. Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Status for Forskningsrådets nordområdesatsing Ved Adm. Dir. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Rammevilkår for satsingen ved start i 2005 Globale perspektiv Klima og ressurser Nasjonale perspektiv Suverenitet,

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting

Letevirksomhet. Seismiske undersøkelser. Leteboring. Funnresultater. Fremtidig leting Letevirksomhet Seismiske undersøkelser Leteboring Funnresultater Fremtidig leting 5 Avgrensning antall brønner 3 Undersøkelse 197 1975 19 195 199 1995 Figur.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklassifisering.

Detaljer

Møte UD 14. januar 2011 Kjell Eliassen-Varanger Kraft, Einar Westre, Trond Svartsund, Gjermund Løyning Energi Norge

Møte UD 14. januar 2011 Kjell Eliassen-Varanger Kraft, Einar Westre, Trond Svartsund, Gjermund Løyning Energi Norge Møte UD 14. januar 2011 Kjell Eliassen-Varanger Kraft, Einar Westre, Trond Svartsund, Gjermund Løyning Energi Norge Kraftsektoren i Nordområdene innspill til en nordområdetenkning Kraftsektoren i Nordområdene

Detaljer

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til Leif Johan Sevland: Nyttårstalen Ledaal - 1.01.2011 God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle samlingen på Ledaal på årets første dag. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark

Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Goliat styrker oljevernberedskapen i Finnmark Nye konsepter, nye metoder og ny teknologi Eni Norge og partner Statoil har i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskaper (NOFO) utarbeidet

Detaljer

Uten industri ingen fremtid

Uten industri ingen fremtid Uten industri ingen fremtid Offshore Strategikonferansen 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Krise i verden- hva med Norge? GIEK Eksportfinans Innovasjon Norge ENOVA Avskrivningsats Skatteutsettelse

Detaljer

Ledernes vurderinger: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og å ikke lete i nordområdene

Ledernes vurderinger: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og å ikke lete i nordområdene Ledernes vurderinger: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet på norsk sokkel og å ikke lete i nordområdene April 2010 Ledernes vurderinger av Econ Pöyrys rapport: Konsekvensene av lavere petroleumsvirksomhet

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Oljeteknologiindustrien. Norges nye fastlandsindustri

Oljeteknologiindustrien. Norges nye fastlandsindustri Oljeteknologiindustrien Norges nye fastlandsindustri Fra oljeeventyr til industrieventyr Ekofisk-feltet (1969) var start-skuddet for det norske olje-eventyret. Resultatet kjenner vi -vekst, velstand og

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis

Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Oljevernberedskap som inngangsbillett til nye leteområder i Arktis Lørdagsuniversitetet, 13. februar 2016, Tromsø Maaike Knol Norges Fiskerihøgskole Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi UiT Norges

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt. OLF Oljeindustriens Landsforening

Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt. OLF Oljeindustriens Landsforening Oljeindustriens rolle i Finnmark på kort sikt Beredskapsresursene Samspill med statlige og kommunale ressurser Utviklingsprogram for bedre utstyr Trygger kysten utover egen aktivitet Overvåkning og beredskap

Detaljer

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Classification: Internal Status: Draft Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Kjell Kristoffersen, Direktør Driftsanskaffelser StatoilHydro ASA 21. Oktober 2008 Kvalitet gjennom

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Barentsidrettens Strategiplan 2009-12

Barentsidrettens Strategiplan 2009-12 Barentsidrettens Strategiplan 2009-12 Revidert utgave av 12. oktober 2009 Innhold 1.0 Innledning 1.1 Barentsregionen en kort beskrivelse 1.2 Historisk bakgrunn 2.0 Mål og innsatsområder 2.1 Hovedmål 2.2

Detaljer

Oljesøl i matfatet eller dynamisk sameksistens på Yttersia?

Oljesøl i matfatet eller dynamisk sameksistens på Yttersia? Husøydagan Profilgruppas Traineeprogram inviterer til seminar på Husøy: Oljesøl i matfatet eller dynamisk sameksistens på Yttersia? Fredag 25.august Husøy samfunnshus Kl. (14:00) 15:00 kl. 19:30 Åpent

Detaljer

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010

Industriskisser. Nordland VI/VII. Oktober 2010 Industriskisser Nordland VI/VII Oktober 2010 Utbygging av Nordland VI og VII Gitt at vi finner ODs antatte olje- og gassressurser: Nordland 7 bygges ut på havbunn med landanlegg i Vesterålen Nordland 6

Detaljer

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Utviklingen i Nordland Handel med Sverige, Finland og Russland Drivkreftene i Nordland Større investeringer i Nord

Detaljer

Hvor viktig er egenkapitalens opphav?

Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Hvor viktig er egenkapitalens opphav? Agenda Mulighetene i nord Hva trenger vi mest Kapital kreativitet (gründer) Egenkapital, hva søker den? Egenkapital fra Utland Norge Nord-Norge Likhet og ulikhet Nord-Norge

Detaljer

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS

Hva står på spill for Norge - og Rogaland? Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Kjell Pedersen administrerende direktør Petoro AS Hva står på spill? Kjøpekraft Arbeidsledighet Norge Fastlands- Sverige Danmark Euro- USA Norge området Kjøpekraftsjustert BNP per innbygger. Indeks. OECD-gjennomsnitt

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Kunnskapsinnhenting - Verdiskaping i nord Finnmarkskonferansen 2014

Kunnskapsinnhenting - Verdiskaping i nord Finnmarkskonferansen 2014 Kunnskapsinnhenting - Verdiskaping i nord Finnmarkskonferansen 2014 1 Bakgrunn Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten Meld. St 10 (2010-2011) 2 kunnskapsinnhentinger: OED NHD, KRD, MD & FKD Reiseliv

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen Et sammendrag av KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produksjon ( millioner fat o.e./d) Historisk Prognose 0,0 1970 2008 2040 Historisk

Detaljer

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn

Leteboring. Seismiske undersøkelser. Nye funn 9 Letevirksomhet 6 5 Avgrensning Undersøkelse 4 Wells 3 2 66 68 7 72 74 76 78 8 82 84 Figur 13.1 Letebrønner avsluttet per år etter reklasssifisering 86 88 9 92 94 96 98 2 9 Siktemålet med letevirksomheten

Detaljer

Nordområdene perspektiver og utfordringer

Nordområdene perspektiver og utfordringer Nordområdene perspektiver og utfordringer Finn Roar Aamodt, Statoil Presentasjon for Fellesforbundet avd. 5. i Bergen 16.2.2011 Petroleumsnæringen - stor samfunnsmessig betydning Sysselsetting Industri

Detaljer

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN

SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN Nr. 1 2017 KARRIEREMAGASINET 8 gode råd til jobbintervjuet Bli attraktiv på LinkedIn TRAINEE: 3 jobber på 2 år Unge mentorer utfordrer toppsjefen Lærerikt internship SLIK KNEKKER DU JOBBSØKERKODEN EN SOLID

Detaljer

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest!

Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Petroleumskonferansen i Florø Vekst i Vest! Innlegg 25. september 2012 Følgende manus dannet utgangspunkt for innlegget til olje- og energiministeren sitt innlegg på konferansen. Innledning - Sogn og Fjordane

Detaljer

finansnæringens dag 24. mars 2015

finansnæringens dag 24. mars 2015 finansnæringens dag 24. mars 2015 Kloke penger framtidens verdiskaping Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3 Konferansen starter kl. 09.00, kaffe serveres fra kl. 08.15 #klokepenger velkommen!

Detaljer

Barentshavet som olje- og gassprovins

Barentshavet som olje- og gassprovins Kyst- og havnekonferansen 2011 Honningsvåg, 09. nov. 2011 Barentshavet som olje- og gassprovins - Hvilken infrastruktur blir nødvendig? Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Ola Borten Moe

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeid og velferd. Statssekretær Christl Kvam (H) Hammerfest 25 april Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet. Arbeid og velferd. Statssekretær Christl Kvam (H) Hammerfest 25 april Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Arbeid og velferd Statssekretær Christl Kvam (H) Hammerfest 25 april 2017 Flyktninger Lavere oljepris 2 Petroleumsvirksomhet skaper enorme verdier 14,4 % av BNP i 2016,

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

NYHETENS INTERESSE. Hva f.. er det her? Og hvorfor det?

NYHETENS INTERESSE. Hva f.. er det her? Og hvorfor det? Finnmark i oljetåka? NYHETENS INTERESSE -Hva kan vi lære av LoVeSe og 40 års kamp mot oljeboring i matfatet Regionsekretær for Nord-Norge Geir Jørgensen Hva f.. er det her? Og hvorfor det? Nå er det Nord-Norges

Detaljer

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel?

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Mo i Rana, 7 september 2010 Nord-Norges europakontor Regionkontor for Nordland og Troms Etablert 1.1.05 Fire ansatte. Ledet av direktør Stein Ovesen Kontorlokaler

Detaljer