Ungdomskonferanse NTLSKATT. side 12 og 16. Nordisk skatteorganisasjon. Intervju med Hans Aavik. Seniorer den glemte ressurs? Side 4. Side 8.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdomskonferanse NTLSKATT. side 12 og 16. Nordisk skatteorganisasjon. Intervju med Hans Aavik. Seniorer den glemte ressurs? Side 4. Side 8."

Transkript

1 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 - September 2011 Ungdomskonferanse side 12 og 16 Nordisk skatteorganisasjon Side 4 Seniorer den glemte ressurs? Side 6 Intervju med Hans Aavik Side 8

2 NTLSKATT Nummer 3 - September 2011 Utgis av: NTL Skatt Opplag: Ansv. redaktør Stein Thorvaldsen Mobil: Redaktør Inge Sveås Skatt Midt-Norge Telefon: Mobil: Layout/trykk LO Media, Oslo Tlf Forsidefoto Loc Huu Nguyen Kartet, illustrasjonsfoto Redaksjonen avsluttet 26. september 2011 Neste nummer November Innhold 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 Nordisk skatteorganisasjon 5 Fjernarbeid 6 Den glemte ressurs? 8 Intervjuet: Hans Aavik 11 Folkeregisterutvalget 12 Ungdomskonferanse 13 Fritt ord Norsk Tjenestemannslag 14 Diktspalten/Sudoku 15 KontaktOss 16 Skattekonferansen leder Tiltak mot skattekriminalitet Når dette leses nærmer det seg den store skattekonferansen som vi avholder sammen med NTL. Der setter vi fokus på skattekriminalitet, bl.a. med oppfølging av forslagene fra unndragelsesutvalget i Finansdepartementet. Årets konferanse har følgende overskrifter: Unndragelsesutvalget NOU 4/2009 hva har skjedd, hvilke tiltak jobbes det med? Hvilke tiltak ligger inne i Regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet 2011? Fakturasvindel en sikker inntektskilde? Advokaters taushetsplikt de kriminelles beskyttelse? Vi ønsker å sette et større fokus på disse områdene. Både av hensynet til kampen mot den svarte økonomien og skatteunndragelser generelt. Men ikke minst også av hensynet til borgernes skattemoral. STYRK KONTROLLEN. Vi i NTL Skatt har gjentatte ganger både overfor politiske myndigheter og etatsledelsen krevd at vi må styrke etatens samlede kontroll- og innkrevingsvirksomhet. Vi mener det er viktig at Skatteetaten settes i stand til å kontrollere enda mer av skatteunndragelser, svart økonomi og økonomisk kriminalitet, som er en større og større utfordring for Skatteetaten og samfunnet. Om nødvendig må vi dreie enda mer ressurser til dette. Selvsagt i et nært samspill med sterkt fokus på etterlevelse og forebygging. NETTVERK MOT ØKONOMISK KRIMINALITET. Det er for øvrig gledelig at NTL har tatt initiativ til å etablere et nettverk mellom aktuelle organisasjonsledd i NTL for å arbeide langsiktig om felles utfordringer knyttet til økonomisk kriminalitet, deriblant sosial dumping, arbeidsmiljøkriminalitet, unndragelser, trygdesvindel osv. Nettverket har allerede hatt sitt første møte, og vi i NTL Skatt er selvsagt med. På disse områdene er det umåtelig viktig at Skatteetaten og andre kontroll- og tilsynsorganer samarbeider tett. KVALITET I LIGNINGSBEHANDLINGEN. La det ikke være tvil om at vi i NTL Skatt er enig i at Skatteetaten skal dreie mer ressurser mot kontrollen av større skatteunndragelser og den svarte økonomien. Men det må også være lov å ta til ordet for å styrke kvaliteten i personbeskatningen og den vanlige ligningsbehandlingen, samt å øke ressursene på dette området. Slik jeg ser det, er vi nå i ferd med å kunne få en utfordring med hensyn til troverdighet, likebehandling og legitimitet i forhold til vanlige skattyterne når det gjelder flere områder av ligningsbehandlingen. Dette må vi også tørre og sette på dagsorden, og vise vilje til å gjøre noe med. NTL SKATT vil fortsette å følge opp tiltak og forslag som kan styrke kontroll- og innkrevingsvirksomheten. Ikke minst via Kontrollfaglig utvalg i NTL Skatt som avgir en rekke uttalelser som høringsinstans til Finansdepartementet gjennom året, både på skatte-,avgifts- kontrollog revisjonsområdene. Stein Thorvaldsen

3 RedaktørEN Det stunder mot ullteppetid! Sommersola glimrer etter hvert mer og mer med sitt fravær! Helt normalt det selvfølgelig, kalenderen tatt i betraktning! Men skal vel ikke akkurat klage heller da, for som trønder og i dette tilfelle «heilt inant» så er det meg en utsøkt fornøyelse å anføre at Steinkjer, så langt har vært blant de absolutt varmeste stedene i kongeriket denne sommeren. Det er jo ikke hverdagskost. Skrytes der det skrytes kan! Og ettersom sommeren nå er over og høsten så absolutt har gjort sitt inntog får vi bare ikle oss makko en og innstille oss på en smule kjøligere dager. Og litt malurt i begeret avslutningsvis i forbindelse med været. Fjelltoppene har smakt på høstens første snø. Etter to nokså harde vintre, etter statistikkene, er det nok mange som drømmer om mildere vintervær, men det er såmen ikke sikkert. Enkelte værsider på nettet melder at vi vil få en skikkelig kaldvinter også kommende vinter. Og da er det vel bare å vente og se og sette sin lit til, ja nettopp, været. Ellers har vi lagt bak oss et interessant kommunevalg med et resultat som uansett er til å leve med, tiltross for at høyrevinden blåste vel mye etter min smak. Det som imidlertid bør være et varsku til alle velgergrupper er vel at sofapartiet spiser uendelig mange stemmer, og er det desidert største partiet. Slik burde det ikke være?! For øvrig er det verdt å nevne at denne utgaven av bladet som vanlig inneholder noe for enhver smak når det gjelder stoff. Vi har også denne gang funnet et intervjuobjekt med mangslungne interesser og som etter mange år i etaten nå trer inn i pensjonistenes rekker. Også seniorene er viet spesiell oppmerksomhet. Noe stoff fra den nylig gjennomførte ungdomskonferansen i NTL Skatts regi, og selvfølgelig en masse annet godt stoff. For ikke helt å ta avstand fra min trønderske herkomst så drister jeg meg til å komme med følgende historie med angivelig trøndersk opphav: Det var to naboer som sto og pratet og de omtalte en tredje nabo. De e itj fritt fer at n Hans e litti tå n tøffelhelt. Å e n redd kjærringa? Ja, de e itj fritt fer de nei. Du skjønne da hun vart gravid, så torsa n itj eingång fertæl at n va steril. Ovennevnte tildragelse får tale for seg, så avslutter jeg mine skriblerier denne gang med. Lev vel og ha en riktig fin høst alle sammen. Innmelding Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnr.: Telefon: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: E-post: Stilling: Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Lønnstrinn/årslønn: Hvis du er medlem i at annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemsskapet til NTL, oppgi forbundets navn: NTL innfører kollektiv LOfavør Topp Reiseforsikring for alle medlemmer fra Ønsker du å reservere deg fra denne ordningen? Ønsker LO favør kollektiv Topp Reiseforsikring Ønsker å reservere meg fra ordningen Fylles ut av forbundet Forening/avd.:... Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL:... Tidl. LO-forbund:... Medlemskontingenten er 1,1 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv hjemforsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. Kupongen sendes til: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også melde deg inn på: September 2011 NTLSKATT 3

4 Norden Sverige: Idyllisk i Stockholm. Nordisk Skatteorganisasjon I år var det våre svenske kolleger som hadde ansvaret for det praktiske knyttet til det årlige møtet i Nordisk Skatteorganisasjon (NSO). Så da var det bare å ta turen til Stockholm. Erling Broen (tekst og foto) På årets møte ble det satt fokus team arbeid og hvordan samarbeid på arbeidsplassen er en avgjørende faktor for helse og trivsel. Håkan Sandberg fra Mälardalens högskola, som har forsket på dette i 25 år, gav oss en innføring i betydningen av teamarbeid, forutsetninger for bra teamarbeid, mulige konsekvenser av teamarbeid og hva det kan føre til. Interessant innføring. I løpet av en time klarte Dag Hardyson fra Skatteverket i Sverige å gi oss en svært interessant innføring om internetthandel og skattepliktig Håkan Sandberg fra Mälardalens högskola. virksomhet i en virtuell verden. Dette er et område som omfatter langt mer enn internetthandel med ordinære varer og produkter. Dette dreier seg både pengespill som poker, ferdighetsspill som f. eks. word of warcarft (WOW), virtuelle verdener med egne virtuelle valutaer som gjennom handel med gjenstander, rettigheter og virtuelle penger gjøres om til ekte valuta som dollar, pund eller for den saks skyld norske kroner. Den omfatter inntekter fra blogger og salg av tjenester f.eks. innen astrologi, dating osv. Og dette dreier seg ikke lengre om småpenger. Det anslås at internetthandel bare i norden har en størrelse på 215 milliarder kroner i Utbredelsen av smarttelefoner vil medføre at mobil e-handel vil øke eksplosivt i årene som kommer. Internett er ikke noen skatte- og avgiftsfri sone, men det er et område som gir oss som skal gjennomføre skatte- og avgiftsmessige kontroller nye utfordringer. En møteplass. To dager i Stockholm gikk raskt. I tillegg til interessante temaer ble det også tid til å diskutere ordinære årsmøtesaker. NSO består av tjenestemannsorganisasjoner i Skatteetaten i Danmark, Sverige, Finland og Norge og er en møteplass hvor sentrale tillitsvalgte diskuterer erfaringer og tanker vi har omkring det som skjer i Skatteetatene i de nordiske land. Dette samarbeidet mellom organisasjonene er utviklet gjennom mer enn 20 år. Det foregår et omfattende samarbeid mellom skatteadministrasjonen på direktørnivå i de nordiske landene. Dersom man ser på utviklingen som skjer i disse administrasjonene ser man at likhetene er svært like. Tjenestemannsorganisasjonene ønsker gjennom deltakelse i NSO å være med å påvirke denne utviklingen. I 2012 vil årsmøtet til NSO bli avholdt i Norge. 4 NTLSKATT September 2011

5 Aktuelt Fjernarbeid i Skatteetaten NTL Skatt har den senere tid etterspurt etatsledelsens holdning til fjernarbeid i Skatteetaten. Stein Thorvaldsen (tekst) Ifølge etatens retningslinjer for «Fjernarbeid i Skatteetaten», der både fjernarbeid, hjemmekontor og hjemmearbeid er omtalt, fremgår det bl.a. at SKD ser det viktig at etaten benytter fleksible løsninger og ulike former for fjernarbeid der hvor dette er hensiktsmessig. Avtaler om fjernarbeid skal selvsagt inngås mellom den enkelte arbeidstaker og leder. Spørsmålet om policy er aktualisert i forbindelse med kontorstruktursaken. Foto: colourbox.com SKD bekrefter at de står bak nevnte policy i retningslinjene men at forhold rundt regelverk, sikkerhet m.v. alltid må tas hensyn til. SKD vil imidlertid nå gå igjennom disse retningslinjene og den praksis etaten har, og foreta en oppdatering. NTL Skatt mener det er meget viktig at etaten, som en moderne og framtidsrettet etat, fortsatt legger til rette for slike løsninger, i og med at teknologien ligger til rette for det. Dette vil også kunne sikre at etaten i større grad kan beholde god kompetanse rundt om i etaten. Første prøvestein på ledelsens fortsatte positive vilje og holdning til dette, får vi når virkemidler for den enkelte berørte ansatte av skattekontornedleggelsene skal diskuteres. Kanalstrategi Når dette skrives har SKD sendt ut på høring Kanalstrategier i Skatteetaten. I følge Prioriteringsbrevet for 2012 skal implementeringen av kanalstrategien starte for fullt i 2012 og vil bety store endringer for etaten og brukerne. Veiledningen skal dreies over på elektroniske løsninger, primært Skatteetaten.no, for å redusere behovet for annen kontakt. For førstelinjen betyr det blant annet at kontakt med skattyter innledes med henvisning til elektroniske tjenester. Telefon er førstevalget når brukerne ønsker personlig kontakt. Skattekontorene skal kun ha publikumsveiledning der pågangen er stor nok til å forsvare effektiv drift i normal åpningstid. Skatteetaten.no kan bli et utviklingsprosjekt neste år, avhengig av en samlet prioritering høsten NTL Skatt er opptatt av at borgerne selv skal kunne velge den kanalen de selv ønsker når de har behov for å kontakte Skatteetaten. Målet med kanalstrategien bør derfor være å utvikle så gode elektroniske tjenester at borgerne foretrekker å bruke disse. Samtidig er det også viktig at når fokuset i større grad rettes mot elektroniske tjenester og utvikling av disse, må ikke betydningen av arbeidet som utføres av medarbeiderne som betjener telefon og skranke, bli nedvurdert. Landsdekkende oppgaver og funksjoner NTL Skatt krever at organisasjonene i mye større grad må involveres i og få informasjon i de tilfelle ledelsen velger å gjøre oppgaver og funksjoner landsdekkende. I dag blir organisasjonene altfor sent og tilfeldig kjent med at etaten jobber med å omorganisere ulike oppgaver og funksjoner på denne måten. NTL Skatt er opptatt av sterke regioner som har det alt vesentlige av oppgaveløsningen, men ser også at det i noen tilfelle kan være fornuftig ut fra oppgaveløsningen å gjøre oppgaven på tvers av regionene, ofte i prosjekter. Slike endringer vil få konsekvenser for medarbeidere og ledere i regionene, og for den enkelte regions oppgaveportefølje. NTL Skatt har bedt om en samlet oversikt over oppgaver og funksjoner som er gjort og planlegges gjøres landsdekkende/på tvers i etaten. September 2011 NTLSKATT 5

6 Seniorene Seniorene den glemte ressurs? Gjennom pensjonsreformen og andre ordninger blir det lagt opp til at vi skal stå lenger i arbeidslivet enn AFP-grensen på 62 år. I vår etat gis det ekstra fridager til seniorene, og det snakkes om deres verdifulle kompetanse. Kjell R Solheim (tekst) Men er dette bare vakre ord, spør mange, for hvorfor blir vi ikke tatt med når de interessante oppgavene deles ut? Avvikling eller utvikling? Vi eldre blir satt til å skrelle poteter på «Skatteetatens gourmet-kjøkken», sukket en oppgitt skatte-senior på et av møtene om Pensjonsreformen, og diskusjonstema snudde raskt fra AFP til trivsel, livskvalitet og arbeidsoppgaver. Det kom tydelig frem at mange ønsket å stå i jobb noen år ekstra, men forventet da en jobbmessig utvikling og ikke en avvikling. Nå er det i utgangspunktet ikke noe galt med det å skrelle poteter, det er bare det at det kan bli en gudsjammerlig kjedelig arbeidsoppgave på sikt. Og når potetskrelleren i tillegg er en bra kokk, så tenker de fleste på at dette også må være missbruk av kompetanse. For det burde ikke herske noen tvil om at ansatte på over 60 sitter inne med en kompetanse og erfaring som Skatteetaten trenger. Men er regionene alltid like flinke til å ta vare på denne erfaringen? Det spørsmålet ville vi gjerne ha svar på. Her hører jeg til. Anne Marie Kvernsmyr ved skattekontoret i Tønsberg/ Sandefjord setter kloke ord på det mange seniorer rundt henne føler. Selv er hun passert de 60, men vil gjerne delta i kontorets gjøremål på lik linje med de som er yngre. Men som mange andre seniorer så føler hun seg av og til satt ut på sidelinjen. Jeg føler at jeg hører til i Skatteetaten - denne etaten har vært en viktig del av livet mitt. Men nå, i godt voksen alder, så merker jeg at jeg ikke blir tatt med på laget slik som før. Hva tenker du på når du sier at du ikke blir tatt med på laget? Jeg tenker kanskje først og fremst på muligheten til å delta i opplæring, men også i prosjekter og grupper. Vi seniorer har lang og bred erfaring med skatteetatens egen etatsopplæring som basis, men i og rundt oppgaver forandrer ting seg så fort at også vi trenger påfyll av nye ting, ikke bare de yngre. Vi kan ikke leve på gammel kompetanse, når oppgaveløsninger og arbeidsmetoder stadig er i endring. Anne Marie har tro på mangfold, at både unge og eldre kan arbeide sammen og lære av hverandre, og ikke minst utfylle hverandre. Jeg tror at eldre og yngre sammen har mye å gi til hverandre og til arbeidsmiljøet. Det kan godt hende at noen av oss 55+ ikke arbeider like raskt som de yngre, men vi kan bidra på vår måte og med vår erfaring. Det er viktig at de forskjellige aldersgruppene har respekt for hverandre, da vil det ligge til rette for et fruktbart samarbeid og miljø der alle høster fordeler. Mange eldre skattefolk Anne Marie kjenner går rundt og føler at de er mer til bry enn til gavn for etaten. Det virker for dem som om det er helt ok at de slutter. Disse setter arbeidslivet sitt på venting. Det er viktig å heve hodet og fortelle kollegaer og ledere at vi over 55 år er en ressurs for etaten. Vi må ikke havne i en sutregruppe, det er ingen tjent med, sier den engasjerte senioren som vil takke NTL Skatt sør for at de vil ta initiativ til et eget Seniorutvalg i vår region. Forhåpentligvis følger de andre regionene etter. Aktiv: Anne Marie Kvernsmyr ved skattekontoret i Tønsberg/ Ulik politikk og praksis. En telefonrunde til NTL-tillitsvalgte rundt om i regionene anslører et inntrykk av at det er ulike holdninger og praksis rundt seniorpolitikken. Dette gjelder for både ledelse og ansatte. Ulikheten finnes til og med innenfor den enkelte region. Mens noen opplever å bli tatt med i teamet og får interessante oppgaver, går andre og føler på at de ligger «i hornet på veggen», helst skulle ha gått av. Det er med andre ord variabelt. Men noe er på gang for å få til en felles seniorpolitikk. I NTL Skatt sør er et seniorutvalg under etablering. Dette utvalget er tenkt å være et fora for de eldre NTL-erne i regionen. Det må også legges til at NTL Skatt på andre områder arbeider med og for de eldre arbeidstakernes arbeidsmessige ve og vel. I en region har ledelsen satt seniorpolitikken høyere opp på dagsorden enn hva en finner i de andre regionene. I Skatt øst ville regiondirektør Anne Kjersti Kjeia Sletten møte seniorene til dialog. I juni ble det møte med tittelen «Har vi en seniorpolitikk i Skatt øst?». Regiondirektøren stilte på møtet spørsmål om hva slags ledelse det var som ikke kan spørre medarbeidere over 60 år om å ta på seg arbeidsoppgaver. Hun understreket også at selv om regionen ikke hadde noen spe 6 NTLSKATT September 2011

7 Sandefjord setter kloke ord på det mange seniorer føler. siell seniorpolitikk, så var seniorenes valg og rettigheter forankret i regionens livsfasepolitikk. Blant seniorene som var møtt opp på møtet var tilbakemeldingen positiv. Møtet ble sett på som en god begynnelse. De «gamle» er god butikk. På et møte med skatte-seniorer i Skatt øst, kunne direktør for Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud, fortelle at det på landsbasis vil være samfunnsøkonomisk svært lønnsomt å ha lengre seniorene i arbeid. Bare en økning av den gjennomsnittlige avgangsalderen på seks måneder, betyr en innsparing for landet på 8 til 10 milliarder en sum som tilsvarer budsjettet til for eksempel Politi- og lensmannsetaten. Et innsparingspotensiale ligger derved klart i dagen. Til slutt, mens vi er inne på penger og personalpolitikk, går det ikke an å la være å sette fokus på et paradoks; IA-avtalen inneholder klare føringer på at arbeidsgiver ønsker at de eldre arbeidstakerne skal stå lengre i arbeid. Busjettene i den enkelte region derimot, forteller det motsatte antall ansatte må ned, og de fleste tenker vel da på de eldre som kan gå av med AFP eller tidlig alderspensjon, som potensielle kandidater til den salderingsprosessen. Kilde når det gjelder Skatt øst s møte om seniorpolitikk: Skattenett, Skatt øst 17. juni Foto: Hanne Lise Sem Andersen Elektronisk innlevering av omsetningsoppgaver Erling Broen (tekst) Finansdepartementet sendte i sommer ut en høring som inneholder spørsmålet om å endre merverdiavgiftsloven slik at elektronisk levering blir den pliktige leveringsmåte, hvor man bare etter søknad kan få levere papiroppgave. Slik jeg ser det er det et prinsipielt spørsmål som vil kunne få betydning også for andre oppgaver. På generelt grunnlag mener jeg de oppgavepliktige selv må kunne velge hvilken innleveringsform de ønsker å benytte, så lenge det finnes mulighet til ulike innleveringsformer. Da å bruke loven for å tvinge oppgavepliktige til å benytte bestemt løsninger er slik jeg ser det ikke noen god løsning. Ikke heldig med tvang. På generelt grunnlag mener vi i NTL Skatt at de oppgavepliktige selv må kunne velge hvilken innleveringsform de ønsker å benytte, så lenge det finnes mulighet til ulike innleveringsformer. Å bruke loven for å tvinge oppgavepliktige til å benytte en bestemt løsning er etter vår mening ikke ønskelig. NTL Skatt støtter derfor ikke departementets forslag om å endre merverdiavgiftsloven slik at den fastslår at elektronisk levering av omsetningsoppgaver blir den alminnelige pliktige leveringsmåte. Slik vi ser det er slik bruk av tvang heller ikke i samsvar med Skatteetatens verdier, imøtekommende overfor skattyterne og de vi samarbeider med, eller nytenkende i måten vi løser oppgavene på. Vi mener at dagens lovgivning som behandler elektronisk innlevering og papirbasert innlevering som likestilte leveringsformer bør videreføres, også for omsetningsoppgaven. Viktig med valgmulighet. Vi mener at det er positivt at oppgavepliktige har mulighet til å velge innleveringsform. Når det finnes mulighet til å velge bort en løsning fremfor en annen, vil det stort sett føre til at løsningen oppgavemottaker ønsker at skal brukes utvikles slik at den blir mer brukervennlig, enklere og mer stabil. Dersom myndighetene ønsker at de oppgavepliktige skal anvende elektronisk innlevering, bør det oppnås ved at de elektroniske løsningene blir så enkle, gode og stabile at de oppgavepliktige velger den elektroniske løsningen fremfor en papirbasert løsning, og ikke gjennom bruk av pålegg og tvang. Tvilende til kostnadsbesparelse. Vi ser imidlertid at en obligatorisk elektronisk innlevering vil kunne gi en mindre besparelse i form av reduserte kostnader. Men arbeidet med veiledning i forbindelse med og behandling av søknader om fritak fra elektronisk levering vil være nye oppgaver for Skatteetaten, oppgaver som vil kreve et vist årsverksforbruk som i dag er vanskelig å anslå. Det samme vil fortsatt produksjon, utsendelse og etterbehandling av papiroppgaver, samt håndtering av en ny sanksjonshjemmel gjøre. Så lenge man beholder en mulighet for innlevering av papiroppgave, basert på søknad, stiller NTL Skatt seg derfor tvilende til departementets anslåtte kostnadsbesparelse på 6 millioner kroner. Alternativt forslag. NTL Skatt er kjent med at det for Skatteetaten er krevende å motta, registrere, kontrollere og behandle terminoppgavene for merverdiavgift i løpet av 3 uker. Et alternativ til en ordning der det bare er mulighet for innlevering av papiroppgave, basert på søknad, vil kunne være å redusere antall dager fra utløp av termin til papiroppgave skal vært levert. Det kan også vurderes å forlenge fristen for saksbehandling når omsetningsoppgaven er levert på papir og gjøre endring av renteberegning for til gode avgift. Foto: colourbox September 2011 NTLSKATT 7

8 intervjuet En passiar med Den godeste og godt likte Hans Aavik hadde sin siste arbeidsdag i etaten tirsdag den 16. august i år. Sin aller første dag hadde han mandag 7. november i 1966, da han startet sin karriere i vår kjære etat. Bjørn A. Niska (tekst og foto) Hans begynte som kontorassistent med en årslønn på kroner Selv bar han tittelen seniorkonsulent, da han takket av i fin stil i forrige måned. Hans og hans viv. Den joviale Hans er ikke gift med Grethe som i eventyret, men med Liv. Nå kan jo samlivet med Liv ha vært eventyrlig for alt jeg vet. Og det er ikke stort, men dog vet jeg at de har fått to barn. Den første fikk bokstaven A i sitt fornavn og det fortsatte med B, men da ble det ikke flere eller noen C eller D. Bryllupet stod i Havstein kirke i januar Det skjedde dagen før hans mor fylte år. Hans far var født på en merkedag. Hør bare, det skjedde den på selveste svenske flaggans dag. Hans derimot gjorde som forfatteren og valgte seg april, endog midt i og i det samme år som landet fikk sin frihet. Ergo kunne han ha fortsatt i flere år til, men han Hans har valgt å prioritere sin tid annerledes. Det er forståelig aktiv som han har vært og stadig er. Å være bestefar krever også sin mann. Den oppgaven gleder den godeste Hans. Hans Aavik Født i april 1945 Trønder og volvoeier Nesten 540 måneder yrkeserfaring fra etaten Far til to og bestefar til tre Farfar og morfar Byåsenbosatt med sin Liv Pensjon- og sosialist Blid og hyggelig Numismatiker og filatelist. Snill og hjelpsom Familiekjær og historisk interessert Graakalbane-entusiast Tidligere konduktør og Sightseeing. Gentleman som han er tok han meg med på en eksklusiv sightseeing. Det ble for meg første besøk på ukjente steder i og rundt trønderhovedstaden. Bedre guide skal du lete lenge etter. Mye og mangt fikk jeg både høre og se i den timen vi hadde satt av, før vi terrassebenket oss høyt oppe i Byåsen. Værguden hadde velsignet oss med finvær denne vakre høstdagen. Gentleman. Ha takk du dyktige sjåfør og kunnskapsrike trønder. Med Hans bak rattet, trygt plassert i svenskenes trygge Volvo og med sønnens hund ble det en interessant time. De hemmelighetene vi delte i vår mannfolkprat forblir våre hemmeligheter. Vi har da som kjent taushetsplikt. Den holder vi hellig. Bilen parkeres utenfor dobbeltgarasjen. Hunden logret av glede, mens vi skrittet over plenen til den solfylte verandaen. Kaffetørste og småsultne skulle vi dele noe tid, kaffe og nystekte rundstykker.vi samtalte mye om de gode gamle dager, mindre om nåtid og minst om fremtiden. Noen hjemmehosreportasje var ikke mitt oppdrag. Derimot skulle jeg tegne et portrett av den joviale og avholdte Hans Aavik. En gentleman som har viet sitt yrkesliv til skatteetaten vognfører Kunnskapsrik og bereist AMU-ambassadør Fremragende møtedirigent Raus og sympatisk En ener og et godt eksempel til etterfølgelse! og til oppdrag og verv i og for vår forening. Utallige er de kurs han har holdt både i og utenfor etaten. Trønderkaffen og rundstykkene glir ned nesten på høykant. Også dette er hans fortjeneste og han røper at kjøkkentjeneste ikke tilhører fremmedordene i hans vokabular. Jeg nytter høvet til å låne ordet fra trønderen og stiller ham det første av mine spørsmål. Hvilke arbeidsoppgaver har du hatt i løpet av ditt lange løp i etaten? Jeg startet med vanlige arbeidsoppgaver for en nytilsatt med blant annet forskuddsarbeid. pakking, av skattekort, sortering av lønnsoppgaver, streking og skriving av optisk lesbare blanketter. Ei artig tid med varierte oppgaver. Jeg fikk være blant de første som startet på Skatteetatskolen første avdeling i Altså en pilot og pioner den gangen sammen med 34 kolleger fra hele Norge. Det ble en høytidelig åpning av finansministeren. To år etterpå fullførte jeg andre avdeling. Deretter var det å omsette teori til praktisk arbeid med ligning av alle typer skattytere. Etter nye tjue år fikk jeg konsulentstilling ved folkeregisteret som da var en egen driftsenhet. Ny sjef ble den avholdte Jan Wiktor Gran. Dette ble innledningen til mine 10 beste år i etaten. FLID kom og da måtte vi halvere antall stillinger. La meg få nevne at navnet er en forkortelse for folkeregisterlikningskontor innføring av data. Bare så det er sagt til de som ikke er kjent med denne forkortelsen fra forrige årtusen. I tillegg til administrative oppgaver arbeidet med å kvalitetssikre vedtak. Det var interessant, men da sjefen begynte på fylkesskattekontoret ble jeg konstituert registersjef. En stilling jeg hadde til sammenslåingen av likningskontoret og folkeregisteret fant sted. Senere ble jeg tilknyttet ligningssjefens stab. 8 NTLSKATT September 2011

9 Hans Aavik takket av etter nærmere 45 år som yrkesaktiv. I seks år jobbet jeg blant annet med utvikling av studietilbudet på høyskolen i Nord- Trøndelag. Selv fikk jeg anledning til å ta et studium i kultur og organisasjonskunnskap. I tillegg arbeidet jeg med samlokalisering og flytting av tre kontorer til skattkammeret. Givende og utfordrende, men nå er nå organisering noe jeg alltid har likt. Deretter opplevde jeg ROS reorganisering av skatteetaten. Min siste stopp på arbeidsreisen i etaten endte på en PUB som seg hør og bør. Et sted tar jo reisen slutt, så hvorfor ikke på PUB. For de uinnvidde er det en tbf for publikumsbehandling. Mine to siste arbeidsår tilbrakte jeg der med god bakkekontakt der jeg satt i første etasje. En trivelig holdeplass for en senior sammen med gode kolleger, men min reduserte hørsel og kraftige tinnitus gjorde det lettere for meg å takke av etter nærmere 45 år. Jeg har vært heldig som har hatt en slik trivelig arbeidsplass og har nytt godt av så mange utrolig hyggelige kolleger. Dere har vært en berikelse og gitt meg både arbeidsglede og arbeidslyst. Ingen nevnt og ingen glemt, men jeg vil huske dere lenge og er veldig takknemlig for at jeg fikk arbeide sammen med dere. Takk til alle. Det monologet han nesten uten å blunke, men tid til å trekke pusten tok han seg der han memorerte sin lange karriere i etaten. At det ble skatteetaten var en tilfeldighet røpet han off the record. Staten betalte den gangen bedre enn de private. Jeg valgte skatteetaten fremfor stilling i Norges Bank. «Jeg har erfart at det forpliktende fagligpolitiske samarbeid med AP er veldig viktig» Attesten. Selv sitter jeg med en attest forfattet av leder av Ligningsetatens landsforening Klaus Halvorsen, datert 3.februar Jeg siterer gjerne; Hans har vært styremedlem i seks år. Han har nytt stor tillit som styremedlem i Landsforeningen, og er de senere årene blitt brukt mye i forbindelse med kurs og undervisning i de fleste områder innenfor avtaleverket. De tilbakemeldinger vi har fått på hans forelesninger har vært særdeles positive, og han er blitt forespurt om også å ta forelesninger etter at han valgte å trekke seg som styremedlem. Han har en svært rolig måte å opptre på som skal tillit til alle han samarbeider med. Evnen til samarbeid og løsning av saker er svært utbredt hos ham. I vår forening blir disse egenskapene ofte satt på prøve, og han har vist en stor evne til å samarbeide i alle saker. Jeg gir ham derfor min beste anbefaling til stillinger hvor samarbeid og menneskelige egenskaper har betydning. Sitat slutt og hvilken glimrende attest. I sannhet en attest som kunne ha vært skrevet i disse dager. Hans har ikke endret sine gode egenskaper og ferdigheter. Han har et vinnende vesen og er en likandes person. Det kan de mange underskrive på som har møtt på de kurs og foredrag han har arrangert Norge rundt i ca 20 år på reisefot for arbeidsgiver og for foreninga. Din lange fartstid kan vi vel dele inn i to perioder før og etter datainnføringa? September 2011 NTLSKATT 9

10 intervjuet Hans Aavik serverer kaffe og kake. Joda det er nok riktig for utviklinga gikk sakte fra 1966 til Da startet revolusjonen og en ny tidsregning. Dessverre må jeg nok avsløre at det er ikke bra alt som har skjedd i den prosessen med ustanselige omorganiseringer. Spesielt sett fra vårt publikum og våre brukere. Mange tilsatte fikk en ny og ikke optimale arbeidsoppgaver tilpasset deres bakgrunn og kompetanse. Nei, det var ikke særlig bra alt som skjedde. Likevel vil jeg gi etaten ros for atter en gang å ha gjennomført en stor omorganisering uten å si opp medarbeidere. Andre store statlige etater klarte ikke dette. Noen slapp faktisk å flytte og fikk beholde sitt opprinnelige arbeidssted selv om ROS tilsa flytting. Men ennå er vi vel ikke ved veis ende. I etaten står lite stille og nye prosjekter dukker stadig opp både til glede og forargelse. Selv regner jeg med en ytterligere sentralisering og styrket samhandling med andre offentlige etater Du som har holdt på i nesten 45 år har vel noen artige hendelser fra ditt virke i etaten? Nå som du har sluttet kan du vel lette litt på sløret? Joda jeg husker litt av hvert, men for å unngå og tråkke noen på tærne eller bryte den livslange taushetsregelen kan jeg nevne hva som skjedde i de dager selvangivelsen skulle leveres på papir senest den 31,januar før midnatt. Jeg og en kollega skulle sitte vakt natt til første februar for å ta unna alle de selvangivelsene fra etternølerne som ble levert i en sprekk i veggen på likningskontoret.. Noen ganger nappet vi konvolutten ut av hånda fra leverandøren. Andre ganger stengte vi sprekken fra innsida, slik at de ikke fikk levert. Nå gjorde vi dette kun i noen sekunder. Artig var det og vi lo godt. Det var kanskje mye morsomt mens du arbeidet i og for vår forening? Hvilke minner og episoder vil du nevne? Jeg fikk mitt første verv allerede i 1968 og ble formann i lokalforeninga tre år senere. Deretter fulgte 12 år med verv på lokalt plan. Jeg var også fylkestillitsvalgt i flere år samtidig som jeg styremedlem i Lignigsetatens Landsforening. Etter hvert som årene gikk fant jeg større interesse for og glede av å være kursleder og foredragsholder. Kanskje var det derfor at jeg var møteleder på årsmøtene i lokalforeninga de siste 30 årene og det vervet har jeg også hatt både på rep.møte. Avtaleverket og tale-og debatteknikk var tema for mine kurs. Jeg har fartet Norge rundt og har nok holdt mellom 60 og 80 kurs, slik at jeg har møtt veldig mange av mine kolleger i etaten. Han tar seg en tår kaffe før han fortsetter. Fortsatt er det viktig å være organisert. Vi må hele tiden kjempe for å bevare de rettighetene som er oppnådd. Jeg har erfart at det forpliktende fagligpolitiske samarbeid med AP er veldig viktig. Derfor er medlemskap i LO den beste måten å bevare det solidariske samfunnet for fremtiden. Det sa han denne sympatiske og hyggelige kjernekar. Vi i NTL- Skatt har svært mye å takke ham for. Hans har gjort en formidabel innsats og vært en solid støttespiller. Han er en av mange som har brukt mye fritid til beste for foreninga og de mange medlemmer som har nytt godt av hans engasjement, iver og glød. Vel blåst du fagforeningsmann og avholdte kursholder. Du er unik og et eksempel til etterfølgelse for etterveksten i etaten og i vår forening. Vi står i stor takknemlighetsgjeld for alt du har utrettet til beste for etaten og for vår fagforening. 10 NTLSKATT September 2011

11 Folkeregisterutvalget Kortsagt Høyere sykefravær med åpne landskap Folkeregisterutvalget konstituert utvalget: Fra venstre: Mona Nilsen, Jan Bertelsen og Anne W. Olaussen. NTL Skatts nye folkeregisterutvalg konstituerte seg like før sommeren. Som ny i utvalget er Mona Nilsen fra folkeregisteret i Skatt nord, mens Jan Bertelsen, Skatt vest og Anne W. Olaussen som også er fra Skatt nord er begge med videre fra det forrige utvalget. Begge to fra nord har erfaring fra Personregisteret og alle tre medlemmene er beredt til å gjøre en så god innsats som mulig for våre medlemmer over det hele land, så har dere noe på hjertet så ta kontakt med en av oss. På møtet ble Jan Bertelsen gjenvalgt som leder av utvalget. Ny organisering av ID-kontrollen. Av saker som utvalget diskuterte var saken om ID-kontroll den største og mest tidkrevende. Den løsning som er valgt ble nøye gjennomgått og utvalget konstaterer at den løsning vi mente i vår høringsuttalelse til styret var den beste er den som er blitt valgt. Nå gjenstår opplæringen, oppstarten og ikke minst gjennomføringen. Da leder i utvalget var med på fellesmøtet i juni poengterte jeg at opplæringen må være særdeles grundig og at den må være ferdig avsluttet senest midt i oktober. Etter opplæringen må de som skal ha dette viktige arbeidet kunne være på eget kontor å trene og øve før de første står ved skranken 1. november. Da MÅ vi kunne opptre profesjonelt og vise vi kan jobben, - ikke stå som amatører med hua i hånden å være usikre. Det blir spennende å se om vi lykkes. Viktig med kurs og konferanser. Dagskonferanser i regi av NTL Skatts regionstyrer og folkeregisterutvalget er viktig, og vi i folkeregisterutvalget vil gjerne være tilstede hvis regionene vil avholde slike dagskonferanser. Vi ønsker også å få avholde et sentralt kurs i 2012 for de som jobber med folkeregistersaker. Vi gjennomførte et vellykket kurs til København våren 2010 og dette har vi lyst å gjenta, men det er opp til styret i NTL Skatt å gi tillatelse og ikke minst bevilge penger. Blir det vedtatt å avholde et slikt kurs, kommer det melding til dere alle interesserte. Modernisering av folkeregisteret. Ellers er det kjent at Skattedirektoratet ser langt fremover i tid. Også innen folkeregistrering, og nå er et nytt prosjekt på gang; Modernisering av folkeregisteret. Oppstarten av dette ble så vidt gjennomgått av Boris Schürmann på Københavnkurset i Nå foreligger det første utkastet i papirform. Først til høring innad i SKD, så oversending til Finansdepartementet, før det sendes ut på endelig høring, bl.a. til organisasjonene. Mye spennende lesing og mye spennende forfatteren ser for seg. NTL Skatts folkeregisterutvalg vil helt sikkert få dette til høringsuttalelse når det sendes ut, og vi gleder oss til arbeidet med det og ikke minst det videre arbeidet i utvalget. Jan Bertelsen Å dele kontor med andre øker fraværet ditt, viser studie. Om du deler kontor med flere andre, så har du høyst sannsynlig flere sykedager enn om du har eget kontor. Det viser en undersøkelse uført av det nasjonale forskningssenteret for arbeidsmiljø i Danmark, melder epn.dk. Effekten viser seg allerede fra når man må dele kontor med én annen, hvor sykefraværet øker med 50 prosent, ifølge studien. Jo flere, Desto verre. Men aller tydeligst var økningen i sykedager for dem som jobber i åpne kontorlandskap, det øker sykefraværet med hele 62 prosent. Er det tre til seks som deler kontor, økte sykefraværet med 36 prosent. De danske forskerne har studert over kontoransatte mellom 18 og 59 år, og resultatene ble juster for faktorer som alder, BMI, røyking og fysisk aktivitet. Kostbart. Forskerne har ikke klart å slå fast hvorfor det er sånn, men mener det kan skyldes faktorer som støy, manglende privatliv eller det psykososiale arbeidsmiljøet i «storromskontorene». At de åpne kontorlandskapene øker i popularitet, forklarer de med at de fremmer kommunikasjon og kunnskapsdeling. Men studien viser at det koster: - Arbeidstakere, arbeidsgivere og samfunnet ellers betaler en høy pris for storromskontoret i form av sykefravær og tapt produktivitet, ifølge forskerne. September 2011 NTLSKATT 11

12 UNG i NTL skatt Leif Helland, forbundssekretær i NTL. Samarbeid: Deltakerne jobbet i grupper. En lydhør fors Stor ungdomskonferanse i N 13. til 15. september 2011 avholdt NTL Skatt sin andre ungdomskonferanse i rekken. Turen gikk denne gangen 1,8 millioner innbyggere. Med seg på turen hadde de foruten NTL Skatts egne forelesere også forbundsekretær Charina Ananiassen (tekst) Loc Huu Nguyen (foto) Ungdommene som deltok på turen hadde variert erfaring med fagforening og fagforeningsarbeid. Noen hadde deltatt på ungdomskonferanser og kurs tidligere, men for svært mange var dette første møte med fagforeningen. Det var derfor lagt opp til at man skulle få et innblikk i fagforeningens oppbygning og historie, ungdomsarbeid og ungsomssatsing til NTL Skatt i tillegg til å få et innblikk i hva NTL Skatt kan gjøre for deg som medlem. Deltakerne fikk også en kort innføring i hvilke fordeler man har som medlem i NTL Skatt. Det var under oppholdet også tatt høyde for kulturelt og sosialt påfyll. Dette for at deltakerne skulle få tid til å bli kjent og utveksle erfaringer. Leif Helland hadde ordnet med besøk fra Irsk fagbevegelse som kom og pratet om utfordringer Irland møter i forhold til blant annet økende arbeidsledghet. Det kulturelle innholdet under besøket i Dublin bestod av et besøk på Guinnes store house, noe de fleste deltakerne så på som et «must» ved besøk i Dublin. Fornøyd med kurset. Irina Andersen fra Kirkenes og Anne Sabina Ahmic fra Stavanger jobber begge ved Sentralskattekontoret for utenlandsaker (SFU) i henholdsvis Kirkenes og Stavanger. Irina har vært medlem i tre år mens Anne Sabina er et nytt medlem. Begge er fornøyd med turen og synes de har fått nytting info om NTL Skatts tilbud, arbeid for sine medlemmer og om pensjon. Begge synes det var et stramt program men at det var bra at det var presset inn litt kulturelt innslag under oppholdet i Irland. Damene synes også det var interessant og høre hvilke utfordringer Irland møter i forhold til arbeidsledighet. Hva skjer med fremtidens pensjon. Ikke akkurat et tema som lett engasjerer ungdommen men etter innlegg fra Leif Helland virker det som mange deltakerne har begynt reflektere over temaet og flere ser behovet for å engasjere seg nå, da det er Irina Andersen fra Kirkenes og Anne Sabina Ahmic fra Stavanger. Leder i Skatt vest Bjørn Ove Hersdal. 12 NTLSKATT September 2011

13 Frittord amling. TL Skatt til Irlands hovedstad Dublin med rundt Leif Helland som åpnet konferansen. nå vi legger grunnlaget for vår pensjonist tilværelse. Behov for eventuell privat sparing ved siden av offentlig pensjonsparing kan kanskje være nødvendig? Som Leif Helland understreker er det eneste man vet om fremtidens pensjon, at ikke noe er sikkert eller avklart på nåværende tidspunkt. For å kunne vite mer om vår pensjonsøkonomi må vi nok enda belage oss på å vente mange år. Likevel er det på ingen måte noen grunn til ikke å engasjere seg nå. Etter gruppearbeid synes deltakerne å enes om at de selv ønsket å ha den økonomiske friheten til å kunne ta valget om å gå av ved en pensjonsalder lik dagens om det skulle være ønskelig, men de ønsket også å ha muligheten til å kunne stå i jobb lenger om man skulle ønske dette. Møte med NTL. Vebjørn Husby (34) fra seksjon Trondheim SSØ var med på konferansen og anså dette som hans første ordentlige møte med NTL. Han synes konferansen var godt lagt opp med en fin balanse mellom det faglige og det sosiale. han var en av deltakerne som fikk en liten vekker ved å bli minnet på at man kanskje allerede ligger litt bakpå med tanke på opptjening av pensjon, og egentlig burde begynt å tenke på dette for flere år siden. Vebjørn sier han sitter igjen med følelsen av at NTL er en seriøs organisasjon, som han tror kan ivareta hans interesser også i fremtiden. Meningsløs nedleggelse av de mindre skattekontorene Som kjent har NTL Skatt gått sterkt ut mot nedleggelser av de mindre skattekontorene. Det at skattedirektøren har fått en fullmakt til nedleggelse av skattekontorer under 5 ansatte betyr etter vår mening ikke at det kan tolkes som at alle kontorer under 5 ansatte skal nedlegges, med mindre det finnes en særskilt begrunnelse for å opprettholde kontoret. Mandatet for prosjektet med nedleggelser av skattekontor er heller ikke omforent med NTL Skatt på flere viktige punkter. NTL Skatt har gjentatte ganger tatt opp disse forholdene med SKD og politisk ledelse i FIN, uten i særlig grad å ha fått gehør for disse. Vi mener nedleggelse av disse kontorene er unødvendig og betyr klart dårligere service overfor publikum. Sammen med sentralisering av ID-kontroll-stedene vil dette bety langt lengre reiser for de skattytere som har behov for å oppsøke et skattekontor. Vi mener også at jo færre steder Skatteetaten er representert ute i distriktene, jo større mulighet er det for at skatteunndragelser og svart arbeid vil øke i distriktene. Dette er ikke god distriktspolitikk. Når/hvis myndighetene sier de vil styrke distriktene, legges altså eksisterende arbeidsplasser som bla.. i Skatteetaten ned. Forstå det den som kan. God rød/grønn politikk trodde jeg ikke dette var. Hvor er IA-politikken?. NTL Skatt mener det er viktig at Skatteetaten er til stede med fagmiljø av ulik størrelse over hele landet. Det er viktig med en god bruk av medarbeidere med god og variert kompetanse. Vi er i denne forbindelse ikke minst ute etter at etaten skal ha en raus og god policy angående bruken av de berørte medarbeidere/ personalpolitiske virkemidler, inkl. vurdering av mulige fjernarbeidsplasser. Det siste bør jo være sentralt i Skatteetaten, som ynder å kalle seg en moderne etat. Dette må være mye bedre bruk av disse medarbeiderne enn at mange av disse f.eks. skal måtte bruke en større del av arbeidshverdagen sin til å reise til og fra jobben. Dette vil også være en mye bedre IA-politikk, som vil kunne hindre utstøting fra arbeidslivet. Men dette er kanskje ikke arbeidsgiver og myndighetene så opptatt av? Prosessen. Selv om organisasjonene er involvert i sentral referansegruppe og lokale arbeidsgrupper, er hele denne saken et eksempel på dårlig reell involvering for kommunene og organisasjonene. Skattedirektøren og etatsledelsen har hele tiden lagt sine premisser og føringer for prosessen, uten i tilstrekkelig grad å ha hensyntatt våre innspill og endringsforslag. Skattedirektøren treffer etter det vi er kjent med sin beslutning i saken den 24. oktober. Konsekvensene for publikum og de ansatte ved nedleggelse av disse skattekontorene, tilligger ene og alene de politiske myndigheter og etatsledelsen. Stein Thorvaldsen Frittord: gir deg som leser mulighet til å ytre deg. Har du noe på hjertet? Skriv inntil oss! eller Red. forbeholder seg retten til å forkorte leserinnleggene. Skriv under med fullt navn. Ved bruk av psevdonym må alltid fullt navn oppgis redaksjonen. September 2011 NTLSKATT 13

14 Diktspalten Nordlandsbilder La nordlandsnetter fortrylle ditt sinn og la inntrykkene danse derinn. Noe vakrere skue er ikke å se på Tellus vår jord. Tro meg på mitt ord. Velkommen nordover til de ventende og vakre sommernetter som ikke sover. Hva venter du vel etter? Etter Tårene drypper fra min røde penn for min døde Utøyavenn. Inntil vi møtes igjen; Sov søtt, Du min ukjente venn. Hjertesukk For en vidunderlig dag! Jeg kan jobbe med et kontrollutslag på SL (system for likning) som krever at jeg bruker hjernen. Herlig etter all rutinejobbinga! EL SK, elektronisk - skannet Elsker, elsker ikke, det kommer an på Det finnes dager da jeg elsker jobben Oppgavene står i kø, og det er spennende om vi kommer i mål. Fru Strert På toget Jeg nattoger meg sørover i våken tilstand, men så er jeg jo en miljøbevisst mann som verken vil eller kan sove bort NSBnatta. For natta er spesiell, forunderlig og rar. Ja, nærmest bisarr når søvnmangelen minner meg om en forgangen ungdomsrangel. Ta toget om natta. Hold deg våken, så vil du selv erfare mens du suser av sted at der hviler en ro og en taktfast og rytmisk fred. La leve NSB! NTL Skatt beklager I forrige utgave av NTL Skatt ble det på side 12 Under Humor, gjengitt en del ligningshistorier. I ettertid viste det seg at det ikke var gitt klarsignal av forfatteren til å trykke disse historiene. Vi i NTL Skatt beklager sterkt at dette ble gjort. Sudoku Vinnerne og riktig svar offentliggjøres i neste nummer. De tre første uttrukne med riktig løsning belønnes med h.h.v. tre, to og ett flaxlodd. Svarfrist: 15. november 2011 HurtigINFO Følgende utgaver av Hurtiginfo er sendt ut siden forrige utgave av bladet: 23/2011: Kontorstrukturprosjektet 24/2011: Fellesmøte i SKD /2011: Organisering av ID-kontroll 26/2011: Fellesmøte i SKD /2011: Fellesmøte i SKD Får du ikke tilsendt NTL Skatt s infoer? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/lokalavdeling, eller send en e-post til: Du kan også finne disse på kontrollinfo Følgende utgaver av Kontrollinfo er sendt ut siden forrige utgave av bladet: 03/2011: Høring; utredning om forenkling og modernisering av aksjeloven 04/2011: Høring; Utkast til norsk bokføringsstandard 05/2011: Høring; Utkast til norsk bokføringsstandard om elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år 06/2011: Høring; forslag om endring i forskrift om Omregistreringsavgift 07/2011: Høring; forlag om avgrensning av mva-plikten for utleie av fritidseiendom Riktig løsning sendes til: eller per. post: Inge Sveås Sunnan 7717 Steinkjer RIKTIG LØSNING nr. 2/2011: Einar Johnskås, Østregt 104F, 2317 Hamar, (3 flaxlodd) Irene Strømmen, Hagabakkane 59, 5650 Tysse, (2 flaxlodd) Magnar E. Olsen, Åsvegen 29, 4360 Varhaug, (1 flaxlodd) 3 14 NTLSKATT September 2011

15 Kontaktoss NTLSkatt Folkets Hus, rom 504, Youngsgt. 11, 0181 Oslo E-post: Internett: Styret: Leder: Stein Thorvaldsen, Skatt sør Tlf.: E-post: Nestleder: Ingrid Sølberg, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: Sekretær: Erling Broen, Skatt vest Tlf.: E-post: Kasserer: Astrid Lundanes, Skatt øst Tlf.: E-post: skatteetaten.no Studieleder/WEB-redaktør: Rune Pedersen, Skatt nord Tlf.: E-post: skatteetaten.no Styremedlem: Nina Fosshaug, SITS Helsfyr Tlf.: E-post: skatteetaten.no Styremedlem: Bjørn Ove Hersdal, Skatt vest Tlf.: E-post: skatteetaten.no Varamedlem: Frode Herman Waglen, Skatt øst Tlf.: E-post: skatteetaten.no Varamedlem: Geir Knutsen, SSØ Kristiansand Tlf E-post: Redaksjonsutvalg: Redaktør: Inge Sveås, Skatt Midt-Norge Tlf.: E-post: avdelingsledere: Varamedlem: Irene Haugstad, Skatt vest Tlf: E-post: skatteetaten.no Varamedlem: Trine H. Koritzinsky, SSØ Sentralenheten Tlf: E-post: Bjørn Aksel Niska Skatt nord Tlf.: E-post: Kjell R. Solheim, Skatt sør Tlf.: E-post: NTL Skatt nord: Rune Pedersen Tlf.: E-post: NTL Skatt Midt-Norge: Anita Stenstvedt Tlf.: E-post: NTL Skatt sør: Unni Jørgensen Tlf.: E-post: NTL Skatt øst: Frode Waglen Tlf.: E-post: NTL Skatt vest: Bjørn Ove Hersdal Tlf.: E-post: NTL Skatt SKD/SITS: Nina Fosshaug Tlf.: E-post: NTL SSØ: Sanne Sagfjæra, fung. leder SSØ Trondheim Tlf E-post: Hovedtillitsvalgt skatteopplysningen: Grethe S. Ugland, Skatteopplysningen Kristiansand Tlf.: E-post: Kontrollfaglig utvalg: Leder: Ingunn Borge Veseth Skatt vest Tlf.: E-post: folkeregisterutvalg: Leder: Jan Bertelsen Skatt vest Tlf.: E-post: lederutvalg: Leder: Bente Næss Holt Skatt sør Tlf.: E-post: Ungdomsutvalg: Fung. leder: Siri Slinning Skatt sør Tlf: E-post: Melding om Adresseendring Husk at melding om adresseendring sendes: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også sende en e-post til: September 2011 NTLSKATT 15

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært!

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært! NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2011 Skattekriminalitet en vekstnæring? side 6 7 En etat til å stole på Side 5 Hva er lederne opptatt av? Side 8 Her burde alle vært! Side 10

Detaljer

Økt satsning på ungdommen side 12

Økt satsning på ungdommen side 12 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Mars 2010 Økt satsning på ungdommen side 12 Kontroll Side 4 NTL Skatt midt-norge Side 5-8 Rekordstor oppslutning om NTL Skatt møter NTLSKATT Nummmer 1

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8. Norsk økoforum. Nordisk samarbeid. En engasjert mann. Side 10. Side 6. Side 5

NTLSKATT. Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8. Norsk økoforum. Nordisk samarbeid. En engasjert mann. Side 10. Side 6. Side 5 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2013 Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8 Nordisk samarbeid Side 5 En engasjert mann Side 6 Norsk økoforum Side 10 NTLSKATT Nummer 2 - Juni

Detaljer

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8.

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2012 Intervjuet: Madame Butterfly side 4 og 5 I dette nummeret: Årsmøter over hele landet Trainee - hva er nå det? Side 8 DFØ nytt Side 6 NTLSKATT

Detaljer

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6 NTLSKATT FOR MEDLEMMER I SKATTEETATEN OG DFØ Nr 3 - September 2014 Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde side 7-9 Representantskapsmøtet Side 4-6 NTLSKATT Nummer 3 - September 2014 UTGIS AV:

Detaljer

NTLSKATT. Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9. Årsmøter. Framtidens DFØ. SFU - en vervesuksess. Side 4-7. Side 16. Side 10

NTLSKATT. Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9. Årsmøter. Framtidens DFØ. SFU - en vervesuksess. Side 4-7. Side 16. Side 10 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2013 Intervju: Engasjert ungdomskontakt side 9 Årsmøter Side 4-7 Framtidens DFØ Side 10 SFU - en vervesuksess Side 16 NTLSKATT Nummer 1 - Mars 2013

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet; Hjertevarme Maria. side 4 5. Folkeregister i fokus. Kampen mot sosial dumping. Undomskonferanse. Side 10.

NTLSKATT. Intervjuet; Hjertevarme Maria. side 4 5. Folkeregister i fokus. Kampen mot sosial dumping. Undomskonferanse. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - November 2012 Intervjuet; Hjertevarme Maria Folkeregister i fokus Side 10 side 4 5 Kampen mot sosial dumping Undomskonferanse Side 15 Side 12 NTL Skatt_0412.indd

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10.

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2014 Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11 En prat med SITS-direktøren Side 6 A-ordningen på agendaen Side 8 Årsmøte i NSO Side 10

Detaljer

NTLSKATT. NTL Skatt sør Side 4-5. Bodøkonferanser Side 10-11. Pensjon. Side 12-13. For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009

NTLSKATT. NTL Skatt sør Side 4-5. Bodøkonferanser Side 10-11. Pensjon. Side 12-13. For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 3 September 2009 NTL Skatt sør Side 4-5 Bodøkonferanser Side 10-11 Pensjon Side 12-13 NTLSKATT Nummmer 3 - September 2009 leder Utgis av: NTL Skatt Opplag:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Med NTL Skatt i sekken side 10-11

Med NTL Skatt i sekken side 10-11 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 4 Desember 2009 Til topps Med NTL Skatt i sekken side 10-11 Portrettet Side 4 Folkeregisteret i utvikling Side 6 Likestillingsnestor takker av Side 20 NTLSKATT

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ På Bryggen i Bergen NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag:

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ ROS-konferanser gav NTL-skatt kontakt med nær 1200 medlemmer NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatt

NTL Skatt. NTL Skatt Utgitt av NTL Landsforening 3 Skatteetaten NTL Skatt NTL Skatt Nr 2/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Tillitsvalgte må på nett Innsyn i lønnsopplysninger NTL Skatts lederutvalg

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene

Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2003 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Omstillingsforhandlinger økonomitjenestene Endring i reglene om offentliggjøring av skattelister

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer

God Jul! NYTT. SkL staker ut kursen Side 8. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2010/33. årgang. e-handel.

God Jul! NYTT. SkL staker ut kursen Side 8. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2010/33. årgang. e-handel. NYTT Nr. 5-2010/33. årgang e-handel Side 6 SkL Midt-Norge Side 10 Stines julequis Side 20 Sekretariatskonferanse Side 24 God Jul! SkL staker ut kursen Side 8 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

NTL-Skatt. Hovedtariffoppgjøret 2002. Told Skat kvitter seg med 1.130 tilsatte. Hovedtariffoppgjøret. C-Blad. Danmark: Nytt hovedverneombud Side 4

NTL-Skatt. Hovedtariffoppgjøret 2002. Told Skat kvitter seg med 1.130 tilsatte. Hovedtariffoppgjøret. C-Blad. Danmark: Nytt hovedverneombud Side 4 C-Blad Returadr.: NTL Skatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2002 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34.

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34. NYTT Nr. 3-2011/34. årgang Skatteetatens fullmakt til å legge ned småkontor Side 4 Region sør - 5 fylker tett i tett Side 6 Intervju med Frida Nokken Side 12 SkLs seniorer trives på jobb Side 16 Møt den

Detaljer

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang NYTT Nr. 2-2008/31. årgang En prat med Tone Lise Risan Side 6 Historisk årskonferanse Side 8 Møt 3 på kurs Side 12 Bekymringsmelding SkL butikken Side 17 Side 18 Vårens heftigste eventyr side 10 MEDLEMSBLAD

Detaljer

NYTT. Møte med de nordiske skattedirektørene Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2010/33.

NYTT. Møte med de nordiske skattedirektørene Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2010/33. NYTT Nr. 3-2010/33. årgang Vårens vakreste eventyr? Side. 4 Lønn, ledelse, arbeidsmiljø og sånt Side 8 Tips for å skrive et godt lønnskrav SkL butikken Side 10 Side 18 Foto: Kristin Rabben Møte med de

Detaljer

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4

God sommer! Hovedtariffoppgjøret. Regjeringens skattemelding s 6 og 7. Nordisk Skatteorganisasjon s 8 og 9. Presseoppslag med NTL-Skatt s 4 Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Hovedtariffoppgjøret s 2, 3 og 13 Regjeringens skattemelding s 6 og 7 Nordisk Skatteorganisasjon

Detaljer