NMS Midt - Norge. d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 4 D E S E M B E R Side 2: 10 år med gjenbruk i Molde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMS Midt - Norge. d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 4 D E S E M B E R 2 0 1 1 Side 2: 10 år med gjenbruk i Molde"

Transkript

1 NMS Midt - Norge d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 4 D E S E M B E R Side 2: 10 år med gjenbruk i Molde Side 8 og 9: NMS U-sidene Side 12 og 11: Aktiviteter i Trøndelag Side 12 og 13: Julesalg i Trøndelag Side 14: Konfirmantlørdag i Ørskog Side 6: Vi presenterer leirsteder. Denne gang Kjeldsund

2 DET NORSKE MISJONSSELSKAP Org.nr: bank Regionleder Laila Karin Tusvik Helle e-post: Regionkontor Møre: Kipervikgt.18, 6003 Ålesund Leder i Regionstyret: Ottar Berge Regionkontor Trøndelag: Postboks 2527 Sentrum, 7413 Trondheim Sommerveiten 4/6, Trondheim Vaktmester: Gunnar Eskelund Leder i Regionstyret: Leiv Elvestad Misjonskonsulent/frivillighet Janne Bjune Gert Nielsen Misjonskonsulent/menighetsarbeid Åse Neergård Misjonskonsulent gruppe/ forening Sigrid Sundsbø May Lisbeth Hovlid Aurdal Misjonskonsulent/18-40-arbeid Sheila Burns Lykkås Martha Ibarra Vestnes (permisjon) LEIRSTEDER Phillipshaugen Misjonssenter Daglig leder: Laila Bielachowich t Kjeldsund Ungdomssenter Daglig leder Harry Andersen , Mjuklia Leirsted: Daglig leder: Kari Hyttebakk Øye NMS Gjenbruk med kontaktpersoner: Kristiansund Kontakt: Anna Holm Molde: Rolf Myhre Myrvåg: Marit Kristensen Skei: Gudrun Bele Ulsteinvik: Karin Ertesvåg Volda: Irene Lotsberg Ålesund: Solveig Kvamme og Oddrun Godø Levanger: Marion Ingul Namsos: Arne Odin Ovesen Knausen Lysstøperi, Mjuklia Styreleder: Rolf Stranden NMS U Region Trøndelag Leder Sandra Askeland Flatøe (vikar) Barne- og Ungdomsarbeider Ane B. Havnegjerde NMS U Region Møre leder: Bjørg Marie Myhre Barne- og ungdomsarbeider Håvard Wold NMS Midt-Norge organ for NMS Region Møre og Region Trøndelag Ansvarlig redaktør: Laila Karin T. Helle Tilrettelegging og lay out: Gert Nielsen Opplag: Trykking: Offset-Trykk, Trondheim Regionleders hjørne Handlingsplan for regionene En kraftig reduksjon av arbeidsstyrken de siste årene, gjør at behovet er påtrengende for å samle innsatsen og fokusere på målsettingene. Innsatsen NMS gjør ute i verden har alltid basert seg på misjonsinnsats og innsamlingsarbeid i Norge. Utfordringer NMS trenger utfordringer for å komme videre. Organisasjonen ønsker å være åpen for nye mål og måter og ønsker å nå nye arenaer. Misjonsvenner trenger også utfordres på nye gode måter. Vi skal fortsatt gjøre det som fungerer, samtidig som vi kanskje må VÅGE å legge vekk det som ikke fungerer. Lokal forankring / eierskap Regionstyrene skal sammen med områdeutvalgene utarbeide forslag til handlingsplan for Norge og for sin egen region. I denne viktige prosessen er det viktig at de frivillige i områdeutvalgene får muligheten til å komme på banen og være med på å utforme målene. Områdeutvalgene trenger å kjenne at dette er en prosess de har vært med på og ikke noe som er blitt tredt nedover hodene på dem. Regionstyret skal så videre lede arbeidet i tråd med den vedtatte handlingsplanen. Kanskje er det et ledig butikklokale i ditt nærmiljø som kunne vært brukbart til Gjenbruksbutikk? Kunne du samlet noen venner hjem til deg til misjonsparty? Hva med tapaskveld med god mat og misjon? Er dere en gjeng menn eller/og kvinner som liker å gå på tur? Vandrergruppe med misjon? Sy/strikke/heklekurs? Snekrekurs? Mulighetene er mange og det er viktig for NMS sin fremtid å knytte til seg flere i aldersgruppa 18/40 ved å tenke nytt. NMS har frivillige som sin viktigste ressurs Region Trøndelag og region Møre har FRIVILLIGHET som sitt fokusområde. NMS er mer enn før avhengige av motiverte medarbeidere. Vi ønsker også at denne motivasjonen skal gjenspeiles i handlingsplanen. Vi vil engasjere deg som frivillig der du ønsker å kunne brukes. Vi vil legge til rette, følge opp og kurse frivillige. Frivillighet i NMS er ikke bare å kunne tale på et misjonsmøte. Det er mange flere oppgaver vi trenger frivillige til, bl.a.; bønnearbeid, matlaging, datahjelp, butikkhjelp, foreningsbesøkere, kontorhjelp, leirledere m.m. Vil du bli med på å VÅGE mer for NMS? Stor TAKK til alle ansatte og frivillige som dette året har gjort en innsats for NMS og lykke til med arbeidet og engasjementet videre! GOD advent! LAILA KARIN T. HELLE 2

3 Ti år med gjenbruk i Molde Tekst/foto: Håkon Mork MOLDE oktober 2001 var det lang kø framfor lokalet i Romsdalsgata. Mange ville kjøpe seg godbiter. En dame på 80 år kjøpte en rattkjelke som hun skulle bruke for å hente posten, fortalte initiativtaker Anne Marie Janbu som var med i oppstartfasen. Ti år etter har de utvidet lokalene og fylt opp med møbler. Tiårsfeiringen foregikk i Bergmo kirke og om lag hundre var til stede da organist Robert Coates innledet med festlig musikk av J. Haydn. Kuleste butikk En inspirert møteleder Anne Marie Ueland fortalte at i løpet av disse ti årene hadde NMS Gjenbruk Molde sendt nettosum på nær 3.8 mill til NMS ved utgangen av Av og til stopper det biler med fullastet henger, og sjåføren spør om det er noe vi kan ta før de kjører resten til Årødalen bossmottak, forteller Ueland som også er daglig leder for butikken. En ungdom sa det slik: Dette er Moldes kuleste butikk. Besøk 1 Ansvarlig i NMS Gjenbruk fra og med region Bjørgvin og nordover, Anne Margrete Seland, hadde tatt turen fra Stavanger i anledning markeringen. Hun tok for seg historien fra de startet i Sola i Bakgrunnen var jo at inntektene sank, forteller hun. - Det gjaldt å fi nne andre inntekstkilder, vi hadde erfaring fra Sudan-butikken. Året etter startet de i Ålesund. Deretter spredte det seg over hele landet. Molde var butikk nr. 13 og per i dag har vi 39 butikker. Kanskje har vi om lag 1500 frivillige som driver disse butikkene. De siste årene har inntektene ligget på vel 10 mill kroner. Inntektene blir fordelt slik at regionen beholder 30 prosent, resten går til NMS sentralt. Butikken er en faktor som er til å regne med, så det er bare å starte nye, oppfordrer hun, og la til at dessuten er butikken en arena for kontakt, avsluttet hun og ønsket lykke til videre. Besøk 2 To av gjestene er fra Kamerun. De er Connectstudenter på Hald i Mandal. Nå er de plassert hos en vertsfamilie på Harøya, ytterst på Romsdalskysten. Sophie Moke Meteke og Yangbae Mbarkaou Jean-Peierre får der innføring i menighetslivet. I andakten fokuserte Oddbjørg Aasen Bjørdal på fortellingen om den barmhjertige samaritan om at Jesus løfter fram den utstøtte. Jesus utfordrer oss til å være som samaritanen, avsluttet Aasen Bjørdal. Mange frivillige Det er mange som har deltatt i frivillig tjeneste gjennom disse ti åra. Om lag 30 av disse stilte opp og sang ett par sanger i sine stilige hatter og klær. Hva er det? De har vært i Norge bare to måneder, så da er det greit at tidligere kamerunmisjonær Astrid Silnes, kommuniserer med dem på fransk. De fortalte fra menighetsarbeidet i Kamerun, i samarbeid med NMS, blant annet arbeid blant de døve. Yangbae studerer medisin i Tsjad, mens Sophie har studert geografi på Universitetet i Ngaoundéré. De to deltar på forskjellige arrangement i området og bringer også med seg litt fra sin kulture i Kamerun. Yangbae hilste med det største ordet i Bibelen; kjærlighet. Så framførte de to sanger på sitt språk til stor applaus fra forsamlingen. Helt til slutt var det en uhøytidelig konkurranse om å kjenne igjen sanger og salmer som Robert Coates så dyktig framførte. I kollekt kom det inn kroner. 3

4 Våg mer i bønn! Spalten er samlet av Gunn Bakken i Trøndelag og Janne Bjune i Møre Det er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små. Men mot allmaktens Gud du dem vender, Han har lovet at svar skal du få. Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, dog fram det skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud: Kall på meg, og du hjelpen skal få! Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år, om du tålmodets lekse må lære, Himlens bønnesvar engang du får. Det er makt i de foldede hender når i frelserens navn du får be. Og en gang når du livsløpet ender, hvert et bønnesvar klart skal du se. Ansatte og frivillige i Møre og Trøndelag: Be om Guds fred for alle ansatte i en hektisk hverdag og at vi sammen finner en god måte å organisere arbeidet på. Takk og be for leder og medlemmer i regionstyrene Takk og be for alle som er med i et områdeutvalg Be om Guds fred for alle frivillige i NMS Be om at Gud kaller flere til tjeneste Be om at NMS som organisasjon skal oppleves som et godt sted å være frivillig medarbeider Trygve Bjerkreim Misjonærene og deres familier: Takk og be for: Stina Aanderaa og Ole Harald Neergård som har avsluttet misjonstjenesten i Mali. At de og barna finner seg til rette i Norge Else Storås Vatne og Helge Vatne i Mali Solbjørg Pilskog i Kamerun Rut Terese Kringstad Fjell og Ivan Fjell i Japan Marit Rousing Ngamchalad i Thailand Øystein Myhre, U-crew England Maria Bjørdal blant vanskeligstilt ungdom i Oslo Landy og Arild Bakke på Madagaskar Guro og Per Ørjan Aaslid på Madagaskar Bønnekista fra Generalforsamlingen i 2005 Leirstedene våre: Takk for stor frivillig innsats Takk for alle barn og unge som har blitt kjent med Gud og misjon på våre leirsteder Be om at flere får erfare gleden av å støtte leirstedene med tid og energi. Be om Guds fred for leirstedsansatte i en hektisk hverdag NMS U: Be for alle ansatte og frivillige leirledere Be for regionrådene, om at Gud må gi dem visdom til å ta de rette avgjørelsene, når det gjelder arbeidet Be om visdom til å se hva Gud vil med NMS U i fremtida NMS Gjenbruk: Takk og be for gjenbruksbutikkene våre Be om at medarbeiderne må få formidle et kristent menneskesyn og smittende misjonsengasjement Be for nyrekruttering av medarbeidere Be for styret for en ny gjenbruksbutikk i Trondheim Takk og be for de som arbeider på Knausen Lysstøperi 4

5 Brattvåg kyrkjelyd har fått misjonsavtale! Brattvåg kyrkjelyd i Haram har inngått misjonsavtale med NMS om prosjektet Budskap Japan. Det vart markert i gudstenesta 2. oktober. Sidan kyrkjelyden har lokale misjonærar i Japan, var det naturleg å støtte eit prosjekt i Japan der Rut-Terese Kringstad og Ivan Fjeld er misjonærar. Rut-Terese er dotter til soknepresten i kyrkjelyden. Rut-Terese og Ivan hadde laga ei fersk helsing til kyrkjelyden til denne markeringa i form av ein power-point som vart vist i gudstenesta. Flotte bilder av både familien på 3 og av arbeidet dei er med på å drive i Nara kyrkjelyd. Regionleiar Laila Karin Tusvik Helle var tilstades og overrekte soknerådet avtalen i glas og ramme som eit synleg døme på avtalen og ønska dei lukke til med forbøn og givarteneste! Gamle misjonærar samla på Vestheim Laurdag 2.oktober var 19 tidlegare NMSmisjonærar samla til inspirasjon og oppdatering. Vi heldt til på Vestheim i Vestnes kommune, Møre og Romsdal. Janne Bjune ønska velkomen, og kaffi og kaker fekk praten til å gå livleg rundt borda allereie ved starten, i tillegg til at mange kjende kvarandre frå før. Alle har gjort teneste for NMS i fleire år i ulike land. 5 land var representerte, - Madagaskar, Thailand, Etiopia, Kamerun og Mali. Presentasjonsrunden gav oversikt over ulike tenestefelt og oppgåver som folk hadde hatt. Etterpå fortalde den høgst oppgåande Solbjørg Pilskog ei historie. Ho var utfordra til å fortelje om ei tabbe om hadde gjort ein gong (ho er nok ikkje åleine om å ha gjort det.?). Solbjørg fortalde oss ei tankevekkande historie om korleis vi med vår vestlege tenking og kultur kan trakke i salaten når vi skal prøve å vere snille, men ikkje har sett oss nok inn i kulturen der vi kjem. Knut Bjune, Malimisjonær, snakka om den kompetansen vi har fått som misjonærar og at vi kan gjere oss nytte av den her heime. Vi fekk òg input på korleis skaffe oss informasjon om NMS sitt arbeid ute no, få tak i misjonærkontaktar m.m. av regionleiar Laila Helle. Misjonstidende og andre blad vart også presenterte. Så vart vi alle utfordra på oppgåver i NMS,- alle kan vi delta med noko og gjere noko. Kanskje kan nokon ta på seg talaroppdrag på foreningsbesøk, kanskje kan nokon hjelpe med praktiske kontoroppgåver, kanskje kan nokon danne bønegruppe, +++ Midt under samlinga fekk vi servert ein etiopisk middagsrett;- injira og what,- noko som spesielt fall i smak hos dei etiopiske misjonærane Til slutt var det spesielt fi nt å få vere med å be for Solbjørg som snart reiser ut att til Kamerun for vinteren. Solbjørg reiser kvart vinterhalvår ut til Kamerun enno, sjølv om ho no går i sitt 81.år. Det var kjekt å vere samla på denne måten,- takk for initiativ og gjennomføring! Vi håpar at dette kan vere med å vekke oss til enno større innsats for NMS organisasjonen i våre hjarte. 5

6 Kjeldsund ei perle ved sjøen. Av Marit Leine Storøy, husmor. Frå handelsstad, gjestegiveri og til misjonssenter Heilt frå 1600 talet og fram til 2.verdenskrig var det handelsstad i Kjeldsund. Staden låg lagleg til ved fjordmannsleia. Frå før 1800 var her gjestgiveri. Hovudhuset brann i Det vart bygt opp att i 1929 i den stilen vi kjenner det i dag. Frå å arrangere leirar i mange forskjellige bygder på Sunnmøre på 1950-talet, så vart det ei stor lette då NMS fekk kjøpt Kjeldsund i 1961 for kr Til eigedomen høyrer det med mykje utmark. Siste eigar før NMS kjøpte eigedomen var Helge Howlid. Mange tusen born og unge har oppigjennom åra fått høyrt evangeliet, og fått møtt misjonærar, som har fortalt frå misjonslanda. På leirane er det populært å kome seg på sjøen. Vi har mange kanoar og robåtar, som vert mykje nytta. Mi bøn er at barn og unge vert verande hos Kristus når dei veks opp. Innimellom leirar og møter, vert staden brukt til kurs, selskap og bryllaup. Vi leiger også ut til korøvingshelgar, andre organisasjonar og kyrkjelydsturar. For knapt 20 år sidan vart det bygt 6 hytter. I sommarsesongen vert dei utleigde til turistar. Elles i året er det verftsindustrien i nærområdet som leiger dei og styrarhuset. Her er 2,5 stillingar som er fordelt slik: Styrar i 100 % (f.t. sjukemeld), husmor i 100 %, kjøkenassistent/kokke i 50 %. For tida har vi 50 % vaktmeisterstilling i staden for styrar. I tillegg vert det leigd inn hjelp etter behov. Kvart år er det nokre faste arrangement. I mars er det basar. Loddlistene vert sendt til foreiningar over heile Sunnmøre. Basarinntektene har gjort at vi kunne skaffe oss mange kjærkomne ting, som det ville ha vore vanskeleg å få med på budsjettet. I juni er det stor jonsokfeiring med hundrevis av folk til stades. Då vert det selt rjomegraut, kaffi og kaker i store mengder. I november er det julemesse. I oktober er det mange bakedagar for å bake dei populære kjeldsundløfsene. Opp til bakarar møter opp på det meste. Etter seks bakedagar har vi gjerne 1700 løfser, som det er stor rift om. Den eldste løfsebakaren er 89 år. Mange av bakarane er over åtti år. Det er folk som verkeleg kan faget sitt. På julemessa vert det også selt mykje fint handarbeid, som har vore produsert til julemessa i heimane i løpet av året. Det er strikka lestar og broderte og hekla ting av ymse slag. At Kjeldsund er viktig for mange i dag, får vi ofte høyre. Vi håper og trur at vi for framtida også får lov til å vere eit reiskap i Guds åkerteig. 6

7 Lefsedugnad på Kjeldsund Ein dugnadsgjeng på kring åtte damer har starta lefsebakinga for julemessa i Kjeldsund. I fjor laga dei 1700 lefser. Målet er å få baka minst like mange i år. Tekst og foto Aksel Knutsen, Vestposten - Lefsebakinga skjer på fem seks dagar fram til julemessa kring midten av november. Då kjem nokre trufaste lefsebakarar frå heile øyregionen på Ytre Søre Sunnmøre i lag ved Kjeldsund ungdomssenter. Lefsebakinga er fast tradisjon og den viktigaste inntektskjelda til julemessa for Kjeldsund ungdomssenter. Kring ein firedel av inntektene kjem frå sal av lefser, fortel styraren ved Kjeldsund, Harry Andersen. Lefsebakinga er gratisarbeid utført av ein tradisjonsrik dugnadsgjeng, flest damer og mange med «fartstid» på fleire ti-år. Akkurat det at så mange er med så lang tid ved lefsebakinga er sjølvsagt fint for røynsle og gode lefser. Men lefsegjengen meiner det er på tide at fleire kjem til. Dei vil få opplæring på staden, godt venskap og samarbeid og gleda over å gjere ei god dugnadsteneste for eit viktig arbeid. Både menn og kvinner er velkomne. Lefsebakinga er omstendeleg og krev fleire arbeidsoperasjonar. Lefsedeigen må sjølvsagt lagast. Så må einkvan «bake føre» stykke av lefsedeig som skal kjevlast ut til jamne, ferdige tynnlefser. Så må dei steikast, og dei må dynkast for å halde seg mjuke. Dei blir så lagde i ein stabel der dei er klare for smøring. Husmora på Kjeldsund, Marit Leine Storøy, har laga smøringa med ei godt omrørt blanding av smør og sukker. Smøringa vert fordelt jamt på lefsene før dei vert bretta saman til rektangulære former i fleire lag. Både Marit Leine Storøy og dei andre på første dugnadsdagen i år, vonar lefsetradisjonen ved Kjeldsund ikkje døyr ut ettersom gjennomsnittsalderen på lefsebakarane stig. Ho og dei andre synest det er viktig at nye kjem til, mest av omsyn til Kjeldsund, men også fordi dei ser ein eigenverdi i å vere med på dugnadsarbeid der inntektene går til andre. - Visst er det smøring med i lefsearbeidet, men det er ei smøring som går til andre og ikkje til deg sjølv og det er ein stor skilnad, det, seier ei av lefsebakarane. 7

8 Hei på deg! Navn: Sandra A. Flatøe Alder: 24 år Yrke: Leder i NMS U Trøndelag Bosted: Kommer fra Klepp på Jæren, men bor nå i Trondheim Yndlingsfarge: Grønn Drømmer om: Å reise til Madagaskar Jul for meg: Jesus og julebudskapet, familie, glede, pinnekjøtt og riskrem Da Svanhild Christofie tok permisjon fra NMS U for å jobbe som menighetspedagog i Melhus, ble stillingen som leder i NMS U Trøndelag, ledig. Og jeg er den som er så heldig å få lov til å være vikar for Svanhild Christofie dette året! Jeg er blitt kjent med mange av dere allerede, og håper at jeg kan bli kjent med enda flere i Kanskje treffes vi på leir? Det er i hvert fall mange artige NMS U leirer å velge mellom, så det er bare å melde seg på. Med vennlig hilsen Sandra A. Flatøe Leder i NMS U Trøndelag Kåring av vinnerne av tegnekonkurransen 2011 I forbindelse med Barnas Julesalgsfest som gikk av stabelen lørdag 19. november 2011, arrangerte NMS U en tegnekonkurranse med tittelen Stjernen ledet vise menn. Det kom inn mange flotte bidrag, men til slutt klarte juryen å kåre tre vinnere. 1.plass gikk til Hågen Sesseng for denne flotte tegningen av stjernehimmelen. 2. plass: Lena Vega 3. plass: Karen Rønning Det ble laget og solgt postkort med motiv fra noen av tegningene, så det er nok mange som er ekstra glade for at de får julekort i år! Inntektene av salget går til U-kid-prosjektet Barn hjelper barn i Thailand. Vi takker for alle fine bidrag og håper å gjenta suksessen neste år. LEIR 2011/ NÅLK på Mjuklia 8.trinn.-3.vgs, 29. des jan (Laget, NMS U og Acta) 2012 Barneleir på Mjuklia trinn, feb (NMS U i samarbeid med Hoeggen menighet) 10:14! leir. Vinterpå Mjuklia, trinn mars 2012 Ungdomsleir på Mjuklia 8.trinn.-3.vgs., mars 2012 Knøtteleir på Mjuklia 0-8 år m/voksen, mai 2012 Vårleir på Mjuklia trinn mai :14! leir. Midtsommer på Mjuklia trinn juni 2012 Bo hjemme-leir i Sommerveita trinn, 25. og 26. juni 2012 Aktivitetsleir på Mjuklia 29. juni-02. juli 2012 Påmelding: tlf Se for oppdatert leirstrimmel og info om hver leir. 8

9 PUSH 2011 Pray Until Something Happens Be til noe skjer! Tekst: Miriam-Leah Harnes 9. klasse utplassert hos NMS U i arbeidsuka Foto: Solveig Søvik PUSH er en stor leir eller en liten festival som arrangeres hver høst på Vestnes. PUSH blir arrangert for å få høre Guds ord, og for å være sammen med ungdom fra hele fylket. Man får lære om den kristne tro, om Gud og om Jesus. NMS U, Acta, Laget og SubUrban arrangerte PUSH i år. I år tok jeg, og mange av vennene mine bussen fra Molde, til PUSH. Når vi kom fram, ble det registrert at vi var kommet, og vi innkvarterte i et klasserom. Kick-off Etter kveldsmat, var det åpningsmøte, eller «Kick-off». Her fikk vi synge lovsang med PUSH-bandet og vi fikk høre mye både nyttig og gøy fra programlederne, Åse og Mari- Ann. Temaet for PUSH i år var KOM! Etter Kick-off åpnet PUSH-cafeen. SMS-chat På veggen i cafeen var det en egen SMS-chat hvor alle deltagerne og medarbeiderne kunne sende hilsener til hverandre. Hvis man ikke ville på cafeen kunne man bare være på rommet sitt med andre venner. På kvelden, var det en lek ute som blir kalt «Capture the flag». Det var frivillig om man ville være med, men jeg og mange andre ble med, og det var veldig gøy! Lørdagen Dagen etter var det frivillig morgenbønn, og så var det frokost. Etterpå var det info, lovsang og bibeltime med Mette og Bård Boye. Og litt utpå dagen, ble det seminarer. Her kunne man velge mellom afrikansk dans, afrikansk tromme, over en kopp, lek og tull og tøys, «om å bo i Guds hus» og lydstudio-seminar. Etter seminarene var det en god middag før vi fikk slappe av litt, og så var det PUSH-live, som kunne minne litt om «senkveld». Etter kveldsmat var det en veldig fin bønnevandring. Senere på kvelden ble det nattcup, hvor man kunne stille med lag i frisbee, landhockey og/eller fotball. Søndag etter frokost måtte vi pakke ut av klasserommene vi sov på. Så var det gudstjeneste og avslutningsmøte. Under avslutningsmøte fikk noen av lagene som stilte i cupen premie. Det ble kåret beste navn, beste bekledning og beste lag-rop. Også ble lagene som vant de forskjellige sportene kåret. Etter det fikk vi middag, og så måtte vi ta farvel med vennene våre, før det ble buss hjem igjen. Det var en veldig koselig helg, og jeg gleder meg allerede til neste år! LEIRER OG ANDRE ARRANGEMENTER, NMS U Møre desember: BFK-leir, 9.klasse og oppover, Kjeldsund desember: Adventsleir, klasse, Phillipshaugen februar: NMS U Landsmøte, Stenbekk februar: Vinterleir 1, klasse, Kjeldsund februar: Vinterleir 1, klasse, Phillipshaugen februar: Vinterleir 2, klasse, Kjeldsund februar: Vinterleir 2, klasseleir, Phillipshaugen april familieleir Kjeldsund Påmelding til alle leirene på eller mob , barne- og ungdomsarbeider Håvard Wold 9

10 Bruktsalg i Hoeggen menighet, Trondheim Tekst og Foto: Åse Neergård To av damene i menigheten hadde en ide, Bruktsalg til inntekt for misjonsprosjektet Bistand i Etiopia! Og ideen ble handling. Lørdag 24. september tok jeg turen dit i strålende høstvær. Kirka viste godt i terrenget der den ligger på er høyde. Bilene trilla oppover, og på trappa stod folk i kø for å komme inn da dørene åpna. Her var det stor stemning. Fine varer hadde de fått tak i. Ikke noe loppemarked preg, nei dette var Brukt Salg! Fint og innbydende utstilt var det også. Ja, vi fikk virkelig lyst til å handle! Mange fant seg godbiter. Praten gikk. Kaffe og kaker ble solgt, og mange tok seg god tid. På borda lå brosjyre om prosjektet pengene gikk til og spørsmål ble stilt. Denne dagen hadde mine to damer fått med seg gode hjelpere til kakebaking, kaffekoking og salg av varer. Takk til dere alle! En spesiell og stor takk til Gerd Dolmen og Sølvi Walle som i 6 år har våget å gjøre noe med ideen sin. Dere er viktig og har bidratt til et stort beløp fra Hoeggen menighet til misjonsprosjektet i Etiopia. I år ble det solgt for over kr Noen år har det vært mer. Så jeg tror nok disse damene har solgt for mer enn kr på sine Brukt salg. Dere har vært med å gi håp og fremtid til mange 5-års jubileum i Den Vandrende Misjonsforening Tekst: Ann Gjertrud Helleberg Den 29. oktober 2006 la vi ut på vår første tur i «Den Vandrende Misjonsforening». Det var dyp snø i Estenstadmarka da. Lørdag 29. oktober i år, feiret vi vårt femårsjubileum. I disse fem årene har vi hatt mange fine turer i marka nær Trondheim, langs Nidelven, i Malvikområdet og noen innemøter. Vi var tre som begynte, nå er vi en kjerne på fem. Pengene vi samler inn, går til NMS sine prosjekter i Laos og Etiopia. På jubileumsfesten fikk vi servert etiopisk injera og wot. Pål Stenumgård viste bilder og fortalte fra Madagaskar. Til sammen var vi elleve mennesker samlet til denne hyggelige begivenheten. Turene våre inneholder misjonsinformasjon fra ulike land, enkel andakt, fine naturopplevelser i all slags vær og godt fellesskap. Det er plass til deg også! Oppmuntringsfest og misjonsselskap for ulønna på Innherred En rusket høstkveld møttes 40 stykker i Bamberg arbeidskirke på Levanger. Lokalene var fint pynta til fest! Høstblomster fra hagen, NMS-lys, høstservietter, stettglass og bordkort til alle, samt tt fint hjerte med Takk. Det var takknemlighet vi ville få uttrykt til alle i julesalgskomiten, leirkomiter, områdeutvalg, de i utadretta arbeid, representant fra Regionsstyre og Landsstyre er vi og så heldige å ha i vårt område. Og sist men ikke minst alle som jobber i gjenbruksbutikken. Tid til mat og en god prat ble det og. Det er godt å kjenne at vi er mange som arbeider mot samme mål i samme tjeneste. Det var sang- og musikkinnslag av Svein Volle og Svein Gjære, der Jesus, himmelen og håpet ble flott formidla. Eli Schie tok oss med til Laos med fine bilder og flott formidling. Det var godt å høre fra arbeidet der. Hvordan folk har det. Hva vi hjelper med og at det nytter! Det er håp og vi i våre lag er med på noe stort. Det ble en kveld til glede, oppmuntring, fellesskap og tjeneste. Til slutt fikk med oss orda fra 1 Kor 15.58: Derfor mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herre! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves 10

11 ENGASJERT PREDIKANT PÅ MISJONSTURNE I TRØNDELAG. tekst: Anne Liv Elvestad For KJETIL VADA mener han er en av de få, kanskje den eneste ansatte i NMS som kaller seg predikant nå og som reiser rundt på foreningsbesøk. I så fall har vi vært heldige i Trøndelag, det var en brennende engasjert og meget kunnskapsrik taler som besøkte hele 7 steder i Trøndelag i slutten av oktober og begynnelsen av november: Soknedal, Kvål, Fannrem Korsvegen, Lensvik, Trondheim og Meldal rakk han over. Men så er han trønder da, riktignok bosatt i Sandnes og tilsatt i Region Stavanger. Det var optimisme som preget det Vada kunne fortelle om misjonsarbeidet. «Det går rett oppover med Ny butikk i Trondheim over nyttår! Tekst: Gert Nielsen Vi har allerede mange navn på listen over mulige butikkmedhjelpere. Kan du noe har vi bruk for deg! Tror du at du ikke kan noe kan vi lære deg det. Få av medarbeiderne i NMS 40 butikker hadde butikkerfaring før de ble med i en gjenbruksbutikk. Ta kontakt med regionkontoret på for å bli med! utbredelsen av kristendommen i vår tid. Høsten er moden, men arbeiderene er så ynkelig få,» konstaterte Vada. Og når en stadig må skjære ned og skjære ned, så blir midlene til å drive misjon for små. Han utfordret oss spesielt til å støtte prosjektene med å bygge en fulanikirke i Mali, vannprosjekt innen landsbyutvikling i Laos og bygging av flere bibelskoler i Kina. En avtale om å gi penger til et av disse prosjektene vil føre til en merkbar bedring for mennesker enten i Mali, Laos eller Kina. Og vi kan bare gi utfordringa videre til Regionbladets lesere. KNAUSEN LYSSTØPERI KNAUSEN LYSSTØPERI har en tilhenger - sådan en til en bil! Den skal også brukes til møbeltransport. har stor etterspørsel og trenger medarbeidere til støperiet, for vi kunne selge flere lys om vi bare klarte å produsere dem Men den har brutt sammen! Det må antakelig byttes aksling og det må repareres bremser. Vi håper å få kontakt med en nevenyttig tilhengerreparatør, som kan hjelpe oss på dugnad. Vi betaler naturligvis deler. Ta kontakt med Rolf Stranden, KNAUSEN LYSSTØPERI søker en tilhenger! Noen ganger for året kjører vi et stort lass med lysestumper fra Østfold og Agder. Kunne noen tenke seg å låne oss en henger med kapell eller grind og totalvekt rundt 1,5 tonn! Ta kontakt med Gert Nielsen Det er flere arbeidslag som kjører i lag fra ulike plasser, og vi hjelper gjerne med å etablere samkjøring. Støperiet er i aktiv drift rundt 6 måneder i året, for vi er alle pensjonister med behov for lengre ferier. Arbeidsoppgavene kan tilpasses den enkelte medarbeiders krefter Lurer du på om det er arbeidslag i nærheten av deg kan du ta en telefon til Einar Husan,

12 Et innholdsrikt Julesalg Tekst: Sheila B Lykkås Årets Julesalg i Trondheim er over for denne gang, og både frivillige ildsjeler og ansatte i Det Norske Misjonsselskap er svært godt fornøyd med de siste hektiske dager! På torsdag startet det tradisjonsrike salget, med åpne dører fra kl Mange kom allerede fra første stund og det gikk unna med både bakst, loddsalg, håndarbeidssalg og i kafeteriaen. Møte med generalsekretæren På kvelden var det misjonsmøte med sang og tale. Ny generalsekretær i NMS Jeffrey Huseby talte på dette som var hans første treff med oss her i Trøndelag. Gode og oppmuntrende ord fra en fremtidsrettet generalsekretær. Koret RejoiSing fra Åsen/Frosta fikk også flott respons for sin sang. På fredag holdt salget åpent fra 10 til 19 med små avbrudd av misjonsglimt, kåseri, hilsninger og sang. En godt dag med mange innom. Barnas Julesalgsfest var årets nykommer!! Lørdag fløt det nemlig over av barn og deres foreldre til en fest på barns premisser. Her var det pølse og saft, hobbyaktiviteter, muffinspynting og ansiktsmaling. Vi hadde invitert Melhus Pre Soul Children og over tretti barn imponerte med sang, scenesjarm og glade musikkstil. Julesalg er gøy også for barna, kunne køen ved lykkehjulet og interessen for åresalg bekrefte. Årets tegnekonkurranse fikk også kåret sin vinner, og Hågen Sesseng fra Stjørdal ble overrasket med gavekort på valgfri NMS U-leir! Lørdagen ble et vellykka arrangement der det tradisjonelle julesalget møtte en frisk form! Morsomt for både store og små! Godt resultat Resultatmessig har vi all grunn til å være fornøyde. På tross av at det ikke var Bruktutsalg i år, har det kommet inn over til misjonen i løpet av disse tre dagene. En økning på godt over fra i fjor. Takket være en stor stab av frivillige og ansatte medarbeidere på alle plan, kan vi glede oss over Julesalget Hågen Sesseng vant tegnekonkurransen Stjernen ledet vise menn... 12

13 JULEMESSA I NAMSOS Tekst og foto: Bjørg Skomsvoll Den tradisjonelle julemessa gikk av stabelen lørdag 12. november. Etter åpning med andakt og glimt fra misjonsland ble det trengsel ved bordene med julebakst og strikkevarer. Deretter kunne folk slappe av med en kopp kaffe, ta en prat med kjente, kjøpe årer, lodd på Namsoslotteriet eller Namdalslotteriet. Nytt av året var salg av madagaskarvarer gitt av en madagaskarturist. Det var godt oppmøte og resultatet ble en liten økning fraa i fjor. Takk til publikum for støtten og arrangementskomiteen som står på år etter år. TREKNINGSLISTE HOVEDLOTTERI FOR NAMDALEN 1381 Brødrister 1279 Kaffeservice 909 Toastjern 726 Slumreteppe dyner og puter 1293 Hardangerbestikk 1620 Brodert juleløper 1322 Juleduk fra Madagaskar 847 Fjernstyrt traktor 1477 Dukke m/vogge og klær TREKNINGSLISTE HOVEDLOTTERI TRONDHEIM 13006: Sølv kniver og gafler 5303: Hvilestol medkrakk 4364: Juleduk 10209: Sykkel 2306: Dukke med vugge 6136: Sengesett damask 4085: Heklet slumreteppe 14521: Hardanger løper 3461: Røros-pledd 2958: Hadeland lysestaker 14903: Kistestol barn 5032: Rosemalt fat 1704: Gavekort B&M 7579: Kviltet kjøkkensett 5459: MP3-spiller 3212: Eva solo kaffekanne 11630: Krystall-vase 13532: Glassfat Hadeland 10985: Krystall kurv 11400: Gåstaver 4934: Gavekort lys 10451: Tapassett JULESALGET PÅ INNHERRED er så sent at vi ikke kan få behandlet tekst og bilder, men vi får akkurat med trekningslista før NMS Midt-Norge går i trykken Engel av kunstner Ingunn Dahlin 746 Engel av kunstner Ingunn Dahlin 7769 Engel av kunstner Ingunn Dahlin 400 Hekla sengetepper 2 enkle 8186 Håndbrodert juleduk 3422 Kistestol 4787 Dreia Takofat 7806 Dukke med klær og vugge 4319 Brodert løper Maleri 3273 Hardangerbestikk 4374 Nøtteknekker, håndlaga 2483 Håndbrodert duk 7060 Duk 1719 Kinesisk løper 5080 Lego 7782 Lego JULESALGET I RISSA har vi ikke trekningslister fra, men der meldes det om et resultat godt over fjordårets. Vi gleder oss! 13

14 Konfirmantlørdag i Ørskog Tekst og foto: Laila Karin T: Helle Ca. 80 konfirmanter fra Skodje, Ørskog og Stordal var samlet denne lørdagen som bare skulle handle om MISJON Sammen med Himalpartner og Israelsmisjonen (SMM) var NMS og NMS U med å arrangere konfirmantlørdag for konfirmantene i Ørskog. Det ble en vellykket dag for å være debut på noe som Ørskog kommer til å fortsette med. Kanskje er dette et opplegg som andre menigheter kan bruke i konfirmantundervisningen også? Kateket Olav Rønneberg i Ørskog var initiativtaker og primus motor denne dagen sammen med misjonsrådgiver i Møre Liv Anne Bjerkeland. Ørskog kyrkje sto for alt det praktiske og Sjøholt skule var perfekt til dette arrangementet. Opplegget startet med at konfirmantene i tre grupper, beveget seg mellom de tre forskjellige stand ene til hver misjonsorganisasjon. Der fikk de på forskjellige måter i løpet av min. undervisning fra et eller flere prosjekt som den aktuelle organisasjon arbeider med. Undervisningen ble selvsagt lagt opp på en slik måte at det fengent ungdommene og det ble lagt vekt på konkretisering. Julie Tuvik gjorde dette på en fin måte for NMS. I pausen ble det ble servert nygrilla hamburgere med brus og is! Konfirmantforeldere sto for denne gobiten! Andre del besto av aktiviteter og poster. NMS U med Håvard Wold sto for NMS U-opplegget BLOM (bare leik og moro). Han fikk med seg konfirmantene på sporløp med misjonsprofil ute i det fri! Dagen avsluttet med flott sendingsgudstjeneste i Ørskog kirke der konfirmantene ble sendt ut i verden og i hverdagen med temaet: Gå derfor ut. Områdeutvalgene i Møre: Søre Sunnmøre datt ut i forrige nummer. Her er de: Leiar: Medlemmar: 14 Ståle Helvig Anne Djupvik Torbjørg Langdal Erlend Koppen, Bjørg Edel Hustadnes Martin Endresen

15 Listene er avsluttetet 24. november. Sjekk med hjemmesidene og om nye arrangementer eller endringer Huskeliste Trøndelag 14. des Levanger Menighetshus Formiddagsandakt 8. jan 18:00 Sommerveita. HelligTreKongersFest. Taler: Liv Kari Bru. Sang: NMS- misjonskor. 5. feb Sommerveita Jubileumsfest Generalsekretær Jeffrey Huseby 8. feb Levanger. Formiddagsandakt 14. mars Levanger. Formiddagsandakt 17. og 18. mars Inderøy. Områdestevne 11. apr Levanger. Formiddagsandakt 9. mai Levanger. Formiddagsandakt 13. jun Levanger. Formiddagsandakt Godt nytt fra Mjuklia Traktoren er fullt fi nansiert! Nå kan vinteren komme mens vi gleder oss over de mange givere til delprosjektene. Nå trenger vi ikke tenke på traktoren, vi kan bare fortsette særinnsamlingene til stoler, pianoer og uteområde. Hilsen og takk fra staben på Mjuklia! Huskeliste Møre 14.jan Ørsta 13. dags basar 3. feb Ålvundfjord bedehus Misjonsauksjon feb Phillipshaugen Mannsweekend 24.mar Kjeldsund ungdomssenter Områdestemne Søre Sunnmøre 25. mar SSkodje Områdestemne Nordre/ Austre Sunnmøre l Husk!!! Mannsweekend på Phillipshaugen 2012 Den tradisjonelle Manns-weekenden blir på Phillipshaugen fredag 10. februar - laurdag 11.februar Alt programmet er ikkje klart, men denne gongen har vi gjort eit unntak og slepp til ei dame, Mette Boye. Ho bur i Sunndal og er bl.a med i ledarskapet i Oase. Ho skal utfordre oss med temaet: Menn, kristendom og følelsar Husk!!! Det vert områdestemne for Nordre og Austre Sunnmøre i Skodje kyrkje og bedehus søndag 25. mars Stemnet startar med gudsteneste kl i Skodje kyrkje, der Per Inge Vik vil forrette og barnekoret Jubalo synge. Arrangementet vidare skjer på Skodje bedehus: Middag, årsmøte, kaffi og tilslutt misjonsfest kl Husk!!! Områdestemne Søre Sunnmøre Det vert områdestemne for Søre Sunnmøre på Kjeldsund Ungdomssenter laurdag 24. mars. Tidspunkt ca. kl Årsmøte, middag, kaffi, misjonsfest, m.m. Meir utfyllande program seinare. 15

16 Vågar vi nok? Andakten er skrevet av Astrid Ulvestad Øygard Shane Claiborne har skrive ei bok som heiter Den uimotståelige revolusjonen. Dette er ei bok som utfordrar meg på levesett, tenkjemåte og tru. Han formidlar mykje av dei tankane og ideane som også folk i Jesusbevegelsen stod for tidleg på 70-talet. Dei første kristne er på mange måtar deira ideal,- dei delte alt og hadde stor omsorg for dei fattige. Dei første kristne var prega av ein inderleg kjærleik til kvarandre. Folk la merke til at dei brydde seg om kvarandre og andre menneske. Jesus utfordrar oss på måten vi skal vere på overfor andre menneske. I Matt. 5, seier Jesus at vi skal løne vondt med godt Kven av oss har ikkje tenkt og gjort det motsette? Det ligg djupt i oss menneske at vi heller slår igjen enn tek imot eit nytt slag, om enn ikkje bokstavleg. Vi dolkar kvarandre med ord oftare enn med nevane. Vend det andre kinnet til, sa Jesus. Han utfordrar på å tenkje på det beste for nesten vår, heller enn å stå på rettigheitene våre. Du skal elska nesten din som deg sjølv, heiter det i det doble kjærleiksbodet. Kjærleiken gjer ikkje noko vondt mot nesten. Difor er kjærleiken oppfylling av lova. (Rom.13,10). Jesus kom med ein ny bodskap, ein bodskap der kjærleiken var det vesentlege. Det å møte vondt med godt, er ikkje lett. Det ligg ikkje til menneskenaturen. Men Jesus utfordrar oss til dette - å leve ut nestekjærleiken gjennom omsorg til dei som gjer oss vondt. Tilbake til Shane Claiborne si bok og hans utfordringar. Eg trur ikkje eg så fort blir ferdig med dei heller. Han utfordrar meg i høve til rik fattig, klima, forbruk, disippelskap - fordi Jesu bodskap og kjærleik utfordrar. Vågar vi nok for Jesus og vår neste? 16

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

d N et no M rske S M og å m i s okus p j o n s s i ngdom e l d Spesialnummer med fg u s k a t barn o p - N nr o 1 r g e FEBRUAR 2012

d N et no M rske S M og å m i s okus p j o n s s i ngdom e l d Spesialnummer med fg u s k a t barn o p - N nr o 1 r g e FEBRUAR 2012 s m n u l k o gdo a f i d n s e u m e og Sp n ar r e m m på u b det nor ske misjonsselskap nr 1 FEBRUAR 2012 NMS Midt - Norge og DET NORSKE MISJONSSELSKAP Org.nr: 940 325 501 bank 8220.02.85030 Regionkontor

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

DET NÆRMAR SEG VÅR MÅNADSBREV FOR MARS.

DET NÆRMAR SEG VÅR MÅNADSBREV FOR MARS. MÅNADSBREV FOR MARS. Frøet Eg ligger bare her og gror og drikker vatn og spiser jord. Her er så varmt og mørkt og vått. Her er så fredelig og godt. I natt kom regnet lett på tå og banka ganske sakte på.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

LEIRHØSTEN 2011 Acta Trøndelag

LEIRHØSTEN 2011 Acta Trøndelag LEIRHØSTEN 2011 Acta Trøndelag Barn barn BARN KRISTINE HJELLEN (barnekonsulent 75 %) kristne@actatrondelag.no mobil: 99 53 49 67 Hei alle leirvenner! RUNE HAUGEN (tenåringskonsulent 75 %) rune@actatrondelag.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

NMS Midt - Norge. d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 3 O K T O B E R 2 0 1 1. Side 4: Vi presenter ny bønneside

NMS Midt - Norge. d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 3 O K T O B E R 2 0 1 1. Side 4: Vi presenter ny bønneside NMS Midt - Norge d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 3 O K T O B E R 2 0 1 1 Side 2 og 3: Møre og Trøndelag etter GF Side 4: Vi presenter ny bønneside Side 5: Vi presenterer NMS Gjenbruk.

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no.

Bygdeblad. Bygdesentralen/Frivillighetssentralen. Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no. Bygdeblad Nr 9 09 Bygdesentralen/Frivillighetssentralen Tlf. 35024868 mob. 91579766 bygdesentralen@hjartdalsbygda.no www.hjartdalsbygda.no Innhald: Frivillige Fotpleie Misjonshuset Julegrantenning Bygdesentralen

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Å være misjonær i England

Å være misjonær i England Å være misjonær i England Nå har det gått noen måneder, og både jeg (Solgunn) og dette årets ettåringer har kommet oss vel til rette i England. I år har vi 7 ettåringer fordelt rundt i Cumbria; 4 norske,

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage

HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage HÅ KOMMUNE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR DESEMBER RØDKLØVER Månadens tema; Advent og Jul Månadens song; Tenn lys, et barn er født i Betlehem Fagområde; Etikk, religion og filosofi Veke Måndag

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 Vi har startet opp med barnesamtaler, og det er noe barna på Askeladden liker. Mange har mye på hjertet mens andre ikke er fullt så pratsomme. De får alle sagt noe om barnehagedagen

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017

Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Utviklingsplan for Ørsta frikyrkje 2015-2017 Visjon: Vi vil gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. I tillegg vil vi vidareføre gudstenester,

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Informasjon frå Sula kyrkjelyd

Informasjon frå Sula kyrkjelyd Enten du trur, tvilar eller berre er nysgjerrig, er du velkomen til konfirmasjon i kyrkja. I konfirmasjonstida får du lære meir om deg sjølv og Gud. Du får høve til å utforske nokre av dei mange spørsmåla

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer