NMS Midt - Norge. d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 4 D E S E M B E R Side 2: 10 år med gjenbruk i Molde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NMS Midt - Norge. d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 4 D E S E M B E R 2 0 1 1 Side 2: 10 år med gjenbruk i Molde"

Transkript

1 NMS Midt - Norge d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 4 D E S E M B E R Side 2: 10 år med gjenbruk i Molde Side 8 og 9: NMS U-sidene Side 12 og 11: Aktiviteter i Trøndelag Side 12 og 13: Julesalg i Trøndelag Side 14: Konfirmantlørdag i Ørskog Side 6: Vi presenterer leirsteder. Denne gang Kjeldsund

2 DET NORSKE MISJONSSELSKAP Org.nr: bank Regionleder Laila Karin Tusvik Helle e-post: Regionkontor Møre: Kipervikgt.18, 6003 Ålesund Leder i Regionstyret: Ottar Berge Regionkontor Trøndelag: Postboks 2527 Sentrum, 7413 Trondheim Sommerveiten 4/6, Trondheim Vaktmester: Gunnar Eskelund Leder i Regionstyret: Leiv Elvestad Misjonskonsulent/frivillighet Janne Bjune Gert Nielsen Misjonskonsulent/menighetsarbeid Åse Neergård Misjonskonsulent gruppe/ forening Sigrid Sundsbø May Lisbeth Hovlid Aurdal Misjonskonsulent/18-40-arbeid Sheila Burns Lykkås Martha Ibarra Vestnes (permisjon) LEIRSTEDER Phillipshaugen Misjonssenter Daglig leder: Laila Bielachowich t Kjeldsund Ungdomssenter Daglig leder Harry Andersen , Mjuklia Leirsted: Daglig leder: Kari Hyttebakk Øye NMS Gjenbruk med kontaktpersoner: Kristiansund Kontakt: Anna Holm Molde: Rolf Myhre Myrvåg: Marit Kristensen Skei: Gudrun Bele Ulsteinvik: Karin Ertesvåg Volda: Irene Lotsberg Ålesund: Solveig Kvamme og Oddrun Godø Levanger: Marion Ingul Namsos: Arne Odin Ovesen Knausen Lysstøperi, Mjuklia Styreleder: Rolf Stranden NMS U Region Trøndelag Leder Sandra Askeland Flatøe (vikar) Barne- og Ungdomsarbeider Ane B. Havnegjerde NMS U Region Møre leder: Bjørg Marie Myhre Barne- og ungdomsarbeider Håvard Wold NMS Midt-Norge organ for NMS Region Møre og Region Trøndelag Ansvarlig redaktør: Laila Karin T. Helle Tilrettelegging og lay out: Gert Nielsen Opplag: Trykking: Offset-Trykk, Trondheim Regionleders hjørne Handlingsplan for regionene En kraftig reduksjon av arbeidsstyrken de siste årene, gjør at behovet er påtrengende for å samle innsatsen og fokusere på målsettingene. Innsatsen NMS gjør ute i verden har alltid basert seg på misjonsinnsats og innsamlingsarbeid i Norge. Utfordringer NMS trenger utfordringer for å komme videre. Organisasjonen ønsker å være åpen for nye mål og måter og ønsker å nå nye arenaer. Misjonsvenner trenger også utfordres på nye gode måter. Vi skal fortsatt gjøre det som fungerer, samtidig som vi kanskje må VÅGE å legge vekk det som ikke fungerer. Lokal forankring / eierskap Regionstyrene skal sammen med områdeutvalgene utarbeide forslag til handlingsplan for Norge og for sin egen region. I denne viktige prosessen er det viktig at de frivillige i områdeutvalgene får muligheten til å komme på banen og være med på å utforme målene. Områdeutvalgene trenger å kjenne at dette er en prosess de har vært med på og ikke noe som er blitt tredt nedover hodene på dem. Regionstyret skal så videre lede arbeidet i tråd med den vedtatte handlingsplanen. Kanskje er det et ledig butikklokale i ditt nærmiljø som kunne vært brukbart til Gjenbruksbutikk? Kunne du samlet noen venner hjem til deg til misjonsparty? Hva med tapaskveld med god mat og misjon? Er dere en gjeng menn eller/og kvinner som liker å gå på tur? Vandrergruppe med misjon? Sy/strikke/heklekurs? Snekrekurs? Mulighetene er mange og det er viktig for NMS sin fremtid å knytte til seg flere i aldersgruppa 18/40 ved å tenke nytt. NMS har frivillige som sin viktigste ressurs Region Trøndelag og region Møre har FRIVILLIGHET som sitt fokusområde. NMS er mer enn før avhengige av motiverte medarbeidere. Vi ønsker også at denne motivasjonen skal gjenspeiles i handlingsplanen. Vi vil engasjere deg som frivillig der du ønsker å kunne brukes. Vi vil legge til rette, følge opp og kurse frivillige. Frivillighet i NMS er ikke bare å kunne tale på et misjonsmøte. Det er mange flere oppgaver vi trenger frivillige til, bl.a.; bønnearbeid, matlaging, datahjelp, butikkhjelp, foreningsbesøkere, kontorhjelp, leirledere m.m. Vil du bli med på å VÅGE mer for NMS? Stor TAKK til alle ansatte og frivillige som dette året har gjort en innsats for NMS og lykke til med arbeidet og engasjementet videre! GOD advent! LAILA KARIN T. HELLE 2

3 Ti år med gjenbruk i Molde Tekst/foto: Håkon Mork MOLDE oktober 2001 var det lang kø framfor lokalet i Romsdalsgata. Mange ville kjøpe seg godbiter. En dame på 80 år kjøpte en rattkjelke som hun skulle bruke for å hente posten, fortalte initiativtaker Anne Marie Janbu som var med i oppstartfasen. Ti år etter har de utvidet lokalene og fylt opp med møbler. Tiårsfeiringen foregikk i Bergmo kirke og om lag hundre var til stede da organist Robert Coates innledet med festlig musikk av J. Haydn. Kuleste butikk En inspirert møteleder Anne Marie Ueland fortalte at i løpet av disse ti årene hadde NMS Gjenbruk Molde sendt nettosum på nær 3.8 mill til NMS ved utgangen av Av og til stopper det biler med fullastet henger, og sjåføren spør om det er noe vi kan ta før de kjører resten til Årødalen bossmottak, forteller Ueland som også er daglig leder for butikken. En ungdom sa det slik: Dette er Moldes kuleste butikk. Besøk 1 Ansvarlig i NMS Gjenbruk fra og med region Bjørgvin og nordover, Anne Margrete Seland, hadde tatt turen fra Stavanger i anledning markeringen. Hun tok for seg historien fra de startet i Sola i Bakgrunnen var jo at inntektene sank, forteller hun. - Det gjaldt å fi nne andre inntekstkilder, vi hadde erfaring fra Sudan-butikken. Året etter startet de i Ålesund. Deretter spredte det seg over hele landet. Molde var butikk nr. 13 og per i dag har vi 39 butikker. Kanskje har vi om lag 1500 frivillige som driver disse butikkene. De siste årene har inntektene ligget på vel 10 mill kroner. Inntektene blir fordelt slik at regionen beholder 30 prosent, resten går til NMS sentralt. Butikken er en faktor som er til å regne med, så det er bare å starte nye, oppfordrer hun, og la til at dessuten er butikken en arena for kontakt, avsluttet hun og ønsket lykke til videre. Besøk 2 To av gjestene er fra Kamerun. De er Connectstudenter på Hald i Mandal. Nå er de plassert hos en vertsfamilie på Harøya, ytterst på Romsdalskysten. Sophie Moke Meteke og Yangbae Mbarkaou Jean-Peierre får der innføring i menighetslivet. I andakten fokuserte Oddbjørg Aasen Bjørdal på fortellingen om den barmhjertige samaritan om at Jesus løfter fram den utstøtte. Jesus utfordrer oss til å være som samaritanen, avsluttet Aasen Bjørdal. Mange frivillige Det er mange som har deltatt i frivillig tjeneste gjennom disse ti åra. Om lag 30 av disse stilte opp og sang ett par sanger i sine stilige hatter og klær. Hva er det? De har vært i Norge bare to måneder, så da er det greit at tidligere kamerunmisjonær Astrid Silnes, kommuniserer med dem på fransk. De fortalte fra menighetsarbeidet i Kamerun, i samarbeid med NMS, blant annet arbeid blant de døve. Yangbae studerer medisin i Tsjad, mens Sophie har studert geografi på Universitetet i Ngaoundéré. De to deltar på forskjellige arrangement i området og bringer også med seg litt fra sin kulture i Kamerun. Yangbae hilste med det største ordet i Bibelen; kjærlighet. Så framførte de to sanger på sitt språk til stor applaus fra forsamlingen. Helt til slutt var det en uhøytidelig konkurranse om å kjenne igjen sanger og salmer som Robert Coates så dyktig framførte. I kollekt kom det inn kroner. 3

4 Våg mer i bønn! Spalten er samlet av Gunn Bakken i Trøndelag og Janne Bjune i Møre Det er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små. Men mot allmaktens Gud du dem vender, Han har lovet at svar skal du få. Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, dog fram det skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud: Kall på meg, og du hjelpen skal få! Du som ber for ditt barn, dine kjære, er i forbønn fra år og til år, om du tålmodets lekse må lære, Himlens bønnesvar engang du får. Det er makt i de foldede hender når i frelserens navn du får be. Og en gang når du livsløpet ender, hvert et bønnesvar klart skal du se. Ansatte og frivillige i Møre og Trøndelag: Be om Guds fred for alle ansatte i en hektisk hverdag og at vi sammen finner en god måte å organisere arbeidet på. Takk og be for leder og medlemmer i regionstyrene Takk og be for alle som er med i et områdeutvalg Be om Guds fred for alle frivillige i NMS Be om at Gud kaller flere til tjeneste Be om at NMS som organisasjon skal oppleves som et godt sted å være frivillig medarbeider Trygve Bjerkreim Misjonærene og deres familier: Takk og be for: Stina Aanderaa og Ole Harald Neergård som har avsluttet misjonstjenesten i Mali. At de og barna finner seg til rette i Norge Else Storås Vatne og Helge Vatne i Mali Solbjørg Pilskog i Kamerun Rut Terese Kringstad Fjell og Ivan Fjell i Japan Marit Rousing Ngamchalad i Thailand Øystein Myhre, U-crew England Maria Bjørdal blant vanskeligstilt ungdom i Oslo Landy og Arild Bakke på Madagaskar Guro og Per Ørjan Aaslid på Madagaskar Bønnekista fra Generalforsamlingen i 2005 Leirstedene våre: Takk for stor frivillig innsats Takk for alle barn og unge som har blitt kjent med Gud og misjon på våre leirsteder Be om at flere får erfare gleden av å støtte leirstedene med tid og energi. Be om Guds fred for leirstedsansatte i en hektisk hverdag NMS U: Be for alle ansatte og frivillige leirledere Be for regionrådene, om at Gud må gi dem visdom til å ta de rette avgjørelsene, når det gjelder arbeidet Be om visdom til å se hva Gud vil med NMS U i fremtida NMS Gjenbruk: Takk og be for gjenbruksbutikkene våre Be om at medarbeiderne må få formidle et kristent menneskesyn og smittende misjonsengasjement Be for nyrekruttering av medarbeidere Be for styret for en ny gjenbruksbutikk i Trondheim Takk og be for de som arbeider på Knausen Lysstøperi 4

5 Brattvåg kyrkjelyd har fått misjonsavtale! Brattvåg kyrkjelyd i Haram har inngått misjonsavtale med NMS om prosjektet Budskap Japan. Det vart markert i gudstenesta 2. oktober. Sidan kyrkjelyden har lokale misjonærar i Japan, var det naturleg å støtte eit prosjekt i Japan der Rut-Terese Kringstad og Ivan Fjeld er misjonærar. Rut-Terese er dotter til soknepresten i kyrkjelyden. Rut-Terese og Ivan hadde laga ei fersk helsing til kyrkjelyden til denne markeringa i form av ein power-point som vart vist i gudstenesta. Flotte bilder av både familien på 3 og av arbeidet dei er med på å drive i Nara kyrkjelyd. Regionleiar Laila Karin Tusvik Helle var tilstades og overrekte soknerådet avtalen i glas og ramme som eit synleg døme på avtalen og ønska dei lukke til med forbøn og givarteneste! Gamle misjonærar samla på Vestheim Laurdag 2.oktober var 19 tidlegare NMSmisjonærar samla til inspirasjon og oppdatering. Vi heldt til på Vestheim i Vestnes kommune, Møre og Romsdal. Janne Bjune ønska velkomen, og kaffi og kaker fekk praten til å gå livleg rundt borda allereie ved starten, i tillegg til at mange kjende kvarandre frå før. Alle har gjort teneste for NMS i fleire år i ulike land. 5 land var representerte, - Madagaskar, Thailand, Etiopia, Kamerun og Mali. Presentasjonsrunden gav oversikt over ulike tenestefelt og oppgåver som folk hadde hatt. Etterpå fortalde den høgst oppgåande Solbjørg Pilskog ei historie. Ho var utfordra til å fortelje om ei tabbe om hadde gjort ein gong (ho er nok ikkje åleine om å ha gjort det.?). Solbjørg fortalde oss ei tankevekkande historie om korleis vi med vår vestlege tenking og kultur kan trakke i salaten når vi skal prøve å vere snille, men ikkje har sett oss nok inn i kulturen der vi kjem. Knut Bjune, Malimisjonær, snakka om den kompetansen vi har fått som misjonærar og at vi kan gjere oss nytte av den her heime. Vi fekk òg input på korleis skaffe oss informasjon om NMS sitt arbeid ute no, få tak i misjonærkontaktar m.m. av regionleiar Laila Helle. Misjonstidende og andre blad vart også presenterte. Så vart vi alle utfordra på oppgåver i NMS,- alle kan vi delta med noko og gjere noko. Kanskje kan nokon ta på seg talaroppdrag på foreningsbesøk, kanskje kan nokon hjelpe med praktiske kontoroppgåver, kanskje kan nokon danne bønegruppe, +++ Midt under samlinga fekk vi servert ein etiopisk middagsrett;- injira og what,- noko som spesielt fall i smak hos dei etiopiske misjonærane Til slutt var det spesielt fi nt å få vere med å be for Solbjørg som snart reiser ut att til Kamerun for vinteren. Solbjørg reiser kvart vinterhalvår ut til Kamerun enno, sjølv om ho no går i sitt 81.år. Det var kjekt å vere samla på denne måten,- takk for initiativ og gjennomføring! Vi håpar at dette kan vere med å vekke oss til enno større innsats for NMS organisasjonen i våre hjarte. 5

6 Kjeldsund ei perle ved sjøen. Av Marit Leine Storøy, husmor. Frå handelsstad, gjestegiveri og til misjonssenter Heilt frå 1600 talet og fram til 2.verdenskrig var det handelsstad i Kjeldsund. Staden låg lagleg til ved fjordmannsleia. Frå før 1800 var her gjestgiveri. Hovudhuset brann i Det vart bygt opp att i 1929 i den stilen vi kjenner det i dag. Frå å arrangere leirar i mange forskjellige bygder på Sunnmøre på 1950-talet, så vart det ei stor lette då NMS fekk kjøpt Kjeldsund i 1961 for kr Til eigedomen høyrer det med mykje utmark. Siste eigar før NMS kjøpte eigedomen var Helge Howlid. Mange tusen born og unge har oppigjennom åra fått høyrt evangeliet, og fått møtt misjonærar, som har fortalt frå misjonslanda. På leirane er det populært å kome seg på sjøen. Vi har mange kanoar og robåtar, som vert mykje nytta. Mi bøn er at barn og unge vert verande hos Kristus når dei veks opp. Innimellom leirar og møter, vert staden brukt til kurs, selskap og bryllaup. Vi leiger også ut til korøvingshelgar, andre organisasjonar og kyrkjelydsturar. For knapt 20 år sidan vart det bygt 6 hytter. I sommarsesongen vert dei utleigde til turistar. Elles i året er det verftsindustrien i nærområdet som leiger dei og styrarhuset. Her er 2,5 stillingar som er fordelt slik: Styrar i 100 % (f.t. sjukemeld), husmor i 100 %, kjøkenassistent/kokke i 50 %. For tida har vi 50 % vaktmeisterstilling i staden for styrar. I tillegg vert det leigd inn hjelp etter behov. Kvart år er det nokre faste arrangement. I mars er det basar. Loddlistene vert sendt til foreiningar over heile Sunnmøre. Basarinntektene har gjort at vi kunne skaffe oss mange kjærkomne ting, som det ville ha vore vanskeleg å få med på budsjettet. I juni er det stor jonsokfeiring med hundrevis av folk til stades. Då vert det selt rjomegraut, kaffi og kaker i store mengder. I november er det julemesse. I oktober er det mange bakedagar for å bake dei populære kjeldsundløfsene. Opp til bakarar møter opp på det meste. Etter seks bakedagar har vi gjerne 1700 løfser, som det er stor rift om. Den eldste løfsebakaren er 89 år. Mange av bakarane er over åtti år. Det er folk som verkeleg kan faget sitt. På julemessa vert det også selt mykje fint handarbeid, som har vore produsert til julemessa i heimane i løpet av året. Det er strikka lestar og broderte og hekla ting av ymse slag. At Kjeldsund er viktig for mange i dag, får vi ofte høyre. Vi håper og trur at vi for framtida også får lov til å vere eit reiskap i Guds åkerteig. 6

7 Lefsedugnad på Kjeldsund Ein dugnadsgjeng på kring åtte damer har starta lefsebakinga for julemessa i Kjeldsund. I fjor laga dei 1700 lefser. Målet er å få baka minst like mange i år. Tekst og foto Aksel Knutsen, Vestposten - Lefsebakinga skjer på fem seks dagar fram til julemessa kring midten av november. Då kjem nokre trufaste lefsebakarar frå heile øyregionen på Ytre Søre Sunnmøre i lag ved Kjeldsund ungdomssenter. Lefsebakinga er fast tradisjon og den viktigaste inntektskjelda til julemessa for Kjeldsund ungdomssenter. Kring ein firedel av inntektene kjem frå sal av lefser, fortel styraren ved Kjeldsund, Harry Andersen. Lefsebakinga er gratisarbeid utført av ein tradisjonsrik dugnadsgjeng, flest damer og mange med «fartstid» på fleire ti-år. Akkurat det at så mange er med så lang tid ved lefsebakinga er sjølvsagt fint for røynsle og gode lefser. Men lefsegjengen meiner det er på tide at fleire kjem til. Dei vil få opplæring på staden, godt venskap og samarbeid og gleda over å gjere ei god dugnadsteneste for eit viktig arbeid. Både menn og kvinner er velkomne. Lefsebakinga er omstendeleg og krev fleire arbeidsoperasjonar. Lefsedeigen må sjølvsagt lagast. Så må einkvan «bake føre» stykke av lefsedeig som skal kjevlast ut til jamne, ferdige tynnlefser. Så må dei steikast, og dei må dynkast for å halde seg mjuke. Dei blir så lagde i ein stabel der dei er klare for smøring. Husmora på Kjeldsund, Marit Leine Storøy, har laga smøringa med ei godt omrørt blanding av smør og sukker. Smøringa vert fordelt jamt på lefsene før dei vert bretta saman til rektangulære former i fleire lag. Både Marit Leine Storøy og dei andre på første dugnadsdagen i år, vonar lefsetradisjonen ved Kjeldsund ikkje døyr ut ettersom gjennomsnittsalderen på lefsebakarane stig. Ho og dei andre synest det er viktig at nye kjem til, mest av omsyn til Kjeldsund, men også fordi dei ser ein eigenverdi i å vere med på dugnadsarbeid der inntektene går til andre. - Visst er det smøring med i lefsearbeidet, men det er ei smøring som går til andre og ikkje til deg sjølv og det er ein stor skilnad, det, seier ei av lefsebakarane. 7

8 Hei på deg! Navn: Sandra A. Flatøe Alder: 24 år Yrke: Leder i NMS U Trøndelag Bosted: Kommer fra Klepp på Jæren, men bor nå i Trondheim Yndlingsfarge: Grønn Drømmer om: Å reise til Madagaskar Jul for meg: Jesus og julebudskapet, familie, glede, pinnekjøtt og riskrem Da Svanhild Christofie tok permisjon fra NMS U for å jobbe som menighetspedagog i Melhus, ble stillingen som leder i NMS U Trøndelag, ledig. Og jeg er den som er så heldig å få lov til å være vikar for Svanhild Christofie dette året! Jeg er blitt kjent med mange av dere allerede, og håper at jeg kan bli kjent med enda flere i Kanskje treffes vi på leir? Det er i hvert fall mange artige NMS U leirer å velge mellom, så det er bare å melde seg på. Med vennlig hilsen Sandra A. Flatøe Leder i NMS U Trøndelag Kåring av vinnerne av tegnekonkurransen 2011 I forbindelse med Barnas Julesalgsfest som gikk av stabelen lørdag 19. november 2011, arrangerte NMS U en tegnekonkurranse med tittelen Stjernen ledet vise menn. Det kom inn mange flotte bidrag, men til slutt klarte juryen å kåre tre vinnere. 1.plass gikk til Hågen Sesseng for denne flotte tegningen av stjernehimmelen. 2. plass: Lena Vega 3. plass: Karen Rønning Det ble laget og solgt postkort med motiv fra noen av tegningene, så det er nok mange som er ekstra glade for at de får julekort i år! Inntektene av salget går til U-kid-prosjektet Barn hjelper barn i Thailand. Vi takker for alle fine bidrag og håper å gjenta suksessen neste år. LEIR 2011/ NÅLK på Mjuklia 8.trinn.-3.vgs, 29. des jan (Laget, NMS U og Acta) 2012 Barneleir på Mjuklia trinn, feb (NMS U i samarbeid med Hoeggen menighet) 10:14! leir. Vinterpå Mjuklia, trinn mars 2012 Ungdomsleir på Mjuklia 8.trinn.-3.vgs., mars 2012 Knøtteleir på Mjuklia 0-8 år m/voksen, mai 2012 Vårleir på Mjuklia trinn mai :14! leir. Midtsommer på Mjuklia trinn juni 2012 Bo hjemme-leir i Sommerveita trinn, 25. og 26. juni 2012 Aktivitetsleir på Mjuklia 29. juni-02. juli 2012 Påmelding: tlf Se for oppdatert leirstrimmel og info om hver leir. 8

9 PUSH 2011 Pray Until Something Happens Be til noe skjer! Tekst: Miriam-Leah Harnes 9. klasse utplassert hos NMS U i arbeidsuka Foto: Solveig Søvik PUSH er en stor leir eller en liten festival som arrangeres hver høst på Vestnes. PUSH blir arrangert for å få høre Guds ord, og for å være sammen med ungdom fra hele fylket. Man får lære om den kristne tro, om Gud og om Jesus. NMS U, Acta, Laget og SubUrban arrangerte PUSH i år. I år tok jeg, og mange av vennene mine bussen fra Molde, til PUSH. Når vi kom fram, ble det registrert at vi var kommet, og vi innkvarterte i et klasserom. Kick-off Etter kveldsmat, var det åpningsmøte, eller «Kick-off». Her fikk vi synge lovsang med PUSH-bandet og vi fikk høre mye både nyttig og gøy fra programlederne, Åse og Mari- Ann. Temaet for PUSH i år var KOM! Etter Kick-off åpnet PUSH-cafeen. SMS-chat På veggen i cafeen var det en egen SMS-chat hvor alle deltagerne og medarbeiderne kunne sende hilsener til hverandre. Hvis man ikke ville på cafeen kunne man bare være på rommet sitt med andre venner. På kvelden, var det en lek ute som blir kalt «Capture the flag». Det var frivillig om man ville være med, men jeg og mange andre ble med, og det var veldig gøy! Lørdagen Dagen etter var det frivillig morgenbønn, og så var det frokost. Etterpå var det info, lovsang og bibeltime med Mette og Bård Boye. Og litt utpå dagen, ble det seminarer. Her kunne man velge mellom afrikansk dans, afrikansk tromme, over en kopp, lek og tull og tøys, «om å bo i Guds hus» og lydstudio-seminar. Etter seminarene var det en god middag før vi fikk slappe av litt, og så var det PUSH-live, som kunne minne litt om «senkveld». Etter kveldsmat var det en veldig fin bønnevandring. Senere på kvelden ble det nattcup, hvor man kunne stille med lag i frisbee, landhockey og/eller fotball. Søndag etter frokost måtte vi pakke ut av klasserommene vi sov på. Så var det gudstjeneste og avslutningsmøte. Under avslutningsmøte fikk noen av lagene som stilte i cupen premie. Det ble kåret beste navn, beste bekledning og beste lag-rop. Også ble lagene som vant de forskjellige sportene kåret. Etter det fikk vi middag, og så måtte vi ta farvel med vennene våre, før det ble buss hjem igjen. Det var en veldig koselig helg, og jeg gleder meg allerede til neste år! LEIRER OG ANDRE ARRANGEMENTER, NMS U Møre desember: BFK-leir, 9.klasse og oppover, Kjeldsund desember: Adventsleir, klasse, Phillipshaugen februar: NMS U Landsmøte, Stenbekk februar: Vinterleir 1, klasse, Kjeldsund februar: Vinterleir 1, klasse, Phillipshaugen februar: Vinterleir 2, klasse, Kjeldsund februar: Vinterleir 2, klasseleir, Phillipshaugen april familieleir Kjeldsund Påmelding til alle leirene på eller mob , barne- og ungdomsarbeider Håvard Wold 9

10 Bruktsalg i Hoeggen menighet, Trondheim Tekst og Foto: Åse Neergård To av damene i menigheten hadde en ide, Bruktsalg til inntekt for misjonsprosjektet Bistand i Etiopia! Og ideen ble handling. Lørdag 24. september tok jeg turen dit i strålende høstvær. Kirka viste godt i terrenget der den ligger på er høyde. Bilene trilla oppover, og på trappa stod folk i kø for å komme inn da dørene åpna. Her var det stor stemning. Fine varer hadde de fått tak i. Ikke noe loppemarked preg, nei dette var Brukt Salg! Fint og innbydende utstilt var det også. Ja, vi fikk virkelig lyst til å handle! Mange fant seg godbiter. Praten gikk. Kaffe og kaker ble solgt, og mange tok seg god tid. På borda lå brosjyre om prosjektet pengene gikk til og spørsmål ble stilt. Denne dagen hadde mine to damer fått med seg gode hjelpere til kakebaking, kaffekoking og salg av varer. Takk til dere alle! En spesiell og stor takk til Gerd Dolmen og Sølvi Walle som i 6 år har våget å gjøre noe med ideen sin. Dere er viktig og har bidratt til et stort beløp fra Hoeggen menighet til misjonsprosjektet i Etiopia. I år ble det solgt for over kr Noen år har det vært mer. Så jeg tror nok disse damene har solgt for mer enn kr på sine Brukt salg. Dere har vært med å gi håp og fremtid til mange 5-års jubileum i Den Vandrende Misjonsforening Tekst: Ann Gjertrud Helleberg Den 29. oktober 2006 la vi ut på vår første tur i «Den Vandrende Misjonsforening». Det var dyp snø i Estenstadmarka da. Lørdag 29. oktober i år, feiret vi vårt femårsjubileum. I disse fem årene har vi hatt mange fine turer i marka nær Trondheim, langs Nidelven, i Malvikområdet og noen innemøter. Vi var tre som begynte, nå er vi en kjerne på fem. Pengene vi samler inn, går til NMS sine prosjekter i Laos og Etiopia. På jubileumsfesten fikk vi servert etiopisk injera og wot. Pål Stenumgård viste bilder og fortalte fra Madagaskar. Til sammen var vi elleve mennesker samlet til denne hyggelige begivenheten. Turene våre inneholder misjonsinformasjon fra ulike land, enkel andakt, fine naturopplevelser i all slags vær og godt fellesskap. Det er plass til deg også! Oppmuntringsfest og misjonsselskap for ulønna på Innherred En rusket høstkveld møttes 40 stykker i Bamberg arbeidskirke på Levanger. Lokalene var fint pynta til fest! Høstblomster fra hagen, NMS-lys, høstservietter, stettglass og bordkort til alle, samt tt fint hjerte med Takk. Det var takknemlighet vi ville få uttrykt til alle i julesalgskomiten, leirkomiter, områdeutvalg, de i utadretta arbeid, representant fra Regionsstyre og Landsstyre er vi og så heldige å ha i vårt område. Og sist men ikke minst alle som jobber i gjenbruksbutikken. Tid til mat og en god prat ble det og. Det er godt å kjenne at vi er mange som arbeider mot samme mål i samme tjeneste. Det var sang- og musikkinnslag av Svein Volle og Svein Gjære, der Jesus, himmelen og håpet ble flott formidla. Eli Schie tok oss med til Laos med fine bilder og flott formidling. Det var godt å høre fra arbeidet der. Hvordan folk har det. Hva vi hjelper med og at det nytter! Det er håp og vi i våre lag er med på noe stort. Det ble en kveld til glede, oppmuntring, fellesskap og tjeneste. Til slutt fikk med oss orda fra 1 Kor 15.58: Derfor mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herre! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves 10

11 ENGASJERT PREDIKANT PÅ MISJONSTURNE I TRØNDELAG. tekst: Anne Liv Elvestad For KJETIL VADA mener han er en av de få, kanskje den eneste ansatte i NMS som kaller seg predikant nå og som reiser rundt på foreningsbesøk. I så fall har vi vært heldige i Trøndelag, det var en brennende engasjert og meget kunnskapsrik taler som besøkte hele 7 steder i Trøndelag i slutten av oktober og begynnelsen av november: Soknedal, Kvål, Fannrem Korsvegen, Lensvik, Trondheim og Meldal rakk han over. Men så er han trønder da, riktignok bosatt i Sandnes og tilsatt i Region Stavanger. Det var optimisme som preget det Vada kunne fortelle om misjonsarbeidet. «Det går rett oppover med Ny butikk i Trondheim over nyttår! Tekst: Gert Nielsen Vi har allerede mange navn på listen over mulige butikkmedhjelpere. Kan du noe har vi bruk for deg! Tror du at du ikke kan noe kan vi lære deg det. Få av medarbeiderne i NMS 40 butikker hadde butikkerfaring før de ble med i en gjenbruksbutikk. Ta kontakt med regionkontoret på for å bli med! utbredelsen av kristendommen i vår tid. Høsten er moden, men arbeiderene er så ynkelig få,» konstaterte Vada. Og når en stadig må skjære ned og skjære ned, så blir midlene til å drive misjon for små. Han utfordret oss spesielt til å støtte prosjektene med å bygge en fulanikirke i Mali, vannprosjekt innen landsbyutvikling i Laos og bygging av flere bibelskoler i Kina. En avtale om å gi penger til et av disse prosjektene vil føre til en merkbar bedring for mennesker enten i Mali, Laos eller Kina. Og vi kan bare gi utfordringa videre til Regionbladets lesere. KNAUSEN LYSSTØPERI KNAUSEN LYSSTØPERI har en tilhenger - sådan en til en bil! Den skal også brukes til møbeltransport. har stor etterspørsel og trenger medarbeidere til støperiet, for vi kunne selge flere lys om vi bare klarte å produsere dem Men den har brutt sammen! Det må antakelig byttes aksling og det må repareres bremser. Vi håper å få kontakt med en nevenyttig tilhengerreparatør, som kan hjelpe oss på dugnad. Vi betaler naturligvis deler. Ta kontakt med Rolf Stranden, KNAUSEN LYSSTØPERI søker en tilhenger! Noen ganger for året kjører vi et stort lass med lysestumper fra Østfold og Agder. Kunne noen tenke seg å låne oss en henger med kapell eller grind og totalvekt rundt 1,5 tonn! Ta kontakt med Gert Nielsen Det er flere arbeidslag som kjører i lag fra ulike plasser, og vi hjelper gjerne med å etablere samkjøring. Støperiet er i aktiv drift rundt 6 måneder i året, for vi er alle pensjonister med behov for lengre ferier. Arbeidsoppgavene kan tilpasses den enkelte medarbeiders krefter Lurer du på om det er arbeidslag i nærheten av deg kan du ta en telefon til Einar Husan,

12 Et innholdsrikt Julesalg Tekst: Sheila B Lykkås Årets Julesalg i Trondheim er over for denne gang, og både frivillige ildsjeler og ansatte i Det Norske Misjonsselskap er svært godt fornøyd med de siste hektiske dager! På torsdag startet det tradisjonsrike salget, med åpne dører fra kl Mange kom allerede fra første stund og det gikk unna med både bakst, loddsalg, håndarbeidssalg og i kafeteriaen. Møte med generalsekretæren På kvelden var det misjonsmøte med sang og tale. Ny generalsekretær i NMS Jeffrey Huseby talte på dette som var hans første treff med oss her i Trøndelag. Gode og oppmuntrende ord fra en fremtidsrettet generalsekretær. Koret RejoiSing fra Åsen/Frosta fikk også flott respons for sin sang. På fredag holdt salget åpent fra 10 til 19 med små avbrudd av misjonsglimt, kåseri, hilsninger og sang. En godt dag med mange innom. Barnas Julesalgsfest var årets nykommer!! Lørdag fløt det nemlig over av barn og deres foreldre til en fest på barns premisser. Her var det pølse og saft, hobbyaktiviteter, muffinspynting og ansiktsmaling. Vi hadde invitert Melhus Pre Soul Children og over tretti barn imponerte med sang, scenesjarm og glade musikkstil. Julesalg er gøy også for barna, kunne køen ved lykkehjulet og interessen for åresalg bekrefte. Årets tegnekonkurranse fikk også kåret sin vinner, og Hågen Sesseng fra Stjørdal ble overrasket med gavekort på valgfri NMS U-leir! Lørdagen ble et vellykka arrangement der det tradisjonelle julesalget møtte en frisk form! Morsomt for både store og små! Godt resultat Resultatmessig har vi all grunn til å være fornøyde. På tross av at det ikke var Bruktutsalg i år, har det kommet inn over til misjonen i løpet av disse tre dagene. En økning på godt over fra i fjor. Takket være en stor stab av frivillige og ansatte medarbeidere på alle plan, kan vi glede oss over Julesalget Hågen Sesseng vant tegnekonkurransen Stjernen ledet vise menn... 12

13 JULEMESSA I NAMSOS Tekst og foto: Bjørg Skomsvoll Den tradisjonelle julemessa gikk av stabelen lørdag 12. november. Etter åpning med andakt og glimt fra misjonsland ble det trengsel ved bordene med julebakst og strikkevarer. Deretter kunne folk slappe av med en kopp kaffe, ta en prat med kjente, kjøpe årer, lodd på Namsoslotteriet eller Namdalslotteriet. Nytt av året var salg av madagaskarvarer gitt av en madagaskarturist. Det var godt oppmøte og resultatet ble en liten økning fraa i fjor. Takk til publikum for støtten og arrangementskomiteen som står på år etter år. TREKNINGSLISTE HOVEDLOTTERI FOR NAMDALEN 1381 Brødrister 1279 Kaffeservice 909 Toastjern 726 Slumreteppe dyner og puter 1293 Hardangerbestikk 1620 Brodert juleløper 1322 Juleduk fra Madagaskar 847 Fjernstyrt traktor 1477 Dukke m/vogge og klær TREKNINGSLISTE HOVEDLOTTERI TRONDHEIM 13006: Sølv kniver og gafler 5303: Hvilestol medkrakk 4364: Juleduk 10209: Sykkel 2306: Dukke med vugge 6136: Sengesett damask 4085: Heklet slumreteppe 14521: Hardanger løper 3461: Røros-pledd 2958: Hadeland lysestaker 14903: Kistestol barn 5032: Rosemalt fat 1704: Gavekort B&M 7579: Kviltet kjøkkensett 5459: MP3-spiller 3212: Eva solo kaffekanne 11630: Krystall-vase 13532: Glassfat Hadeland 10985: Krystall kurv 11400: Gåstaver 4934: Gavekort lys 10451: Tapassett JULESALGET PÅ INNHERRED er så sent at vi ikke kan få behandlet tekst og bilder, men vi får akkurat med trekningslista før NMS Midt-Norge går i trykken Engel av kunstner Ingunn Dahlin 746 Engel av kunstner Ingunn Dahlin 7769 Engel av kunstner Ingunn Dahlin 400 Hekla sengetepper 2 enkle 8186 Håndbrodert juleduk 3422 Kistestol 4787 Dreia Takofat 7806 Dukke med klær og vugge 4319 Brodert løper Maleri 3273 Hardangerbestikk 4374 Nøtteknekker, håndlaga 2483 Håndbrodert duk 7060 Duk 1719 Kinesisk løper 5080 Lego 7782 Lego JULESALGET I RISSA har vi ikke trekningslister fra, men der meldes det om et resultat godt over fjordårets. Vi gleder oss! 13

14 Konfirmantlørdag i Ørskog Tekst og foto: Laila Karin T: Helle Ca. 80 konfirmanter fra Skodje, Ørskog og Stordal var samlet denne lørdagen som bare skulle handle om MISJON Sammen med Himalpartner og Israelsmisjonen (SMM) var NMS og NMS U med å arrangere konfirmantlørdag for konfirmantene i Ørskog. Det ble en vellykket dag for å være debut på noe som Ørskog kommer til å fortsette med. Kanskje er dette et opplegg som andre menigheter kan bruke i konfirmantundervisningen også? Kateket Olav Rønneberg i Ørskog var initiativtaker og primus motor denne dagen sammen med misjonsrådgiver i Møre Liv Anne Bjerkeland. Ørskog kyrkje sto for alt det praktiske og Sjøholt skule var perfekt til dette arrangementet. Opplegget startet med at konfirmantene i tre grupper, beveget seg mellom de tre forskjellige stand ene til hver misjonsorganisasjon. Der fikk de på forskjellige måter i løpet av min. undervisning fra et eller flere prosjekt som den aktuelle organisasjon arbeider med. Undervisningen ble selvsagt lagt opp på en slik måte at det fengent ungdommene og det ble lagt vekt på konkretisering. Julie Tuvik gjorde dette på en fin måte for NMS. I pausen ble det ble servert nygrilla hamburgere med brus og is! Konfirmantforeldere sto for denne gobiten! Andre del besto av aktiviteter og poster. NMS U med Håvard Wold sto for NMS U-opplegget BLOM (bare leik og moro). Han fikk med seg konfirmantene på sporløp med misjonsprofil ute i det fri! Dagen avsluttet med flott sendingsgudstjeneste i Ørskog kirke der konfirmantene ble sendt ut i verden og i hverdagen med temaet: Gå derfor ut. Områdeutvalgene i Møre: Søre Sunnmøre datt ut i forrige nummer. Her er de: Leiar: Medlemmar: 14 Ståle Helvig Anne Djupvik Torbjørg Langdal Erlend Koppen, Bjørg Edel Hustadnes Martin Endresen

15 Listene er avsluttetet 24. november. Sjekk med hjemmesidene og om nye arrangementer eller endringer Huskeliste Trøndelag 14. des Levanger Menighetshus Formiddagsandakt 8. jan 18:00 Sommerveita. HelligTreKongersFest. Taler: Liv Kari Bru. Sang: NMS- misjonskor. 5. feb Sommerveita Jubileumsfest Generalsekretær Jeffrey Huseby 8. feb Levanger. Formiddagsandakt 14. mars Levanger. Formiddagsandakt 17. og 18. mars Inderøy. Områdestevne 11. apr Levanger. Formiddagsandakt 9. mai Levanger. Formiddagsandakt 13. jun Levanger. Formiddagsandakt Godt nytt fra Mjuklia Traktoren er fullt fi nansiert! Nå kan vinteren komme mens vi gleder oss over de mange givere til delprosjektene. Nå trenger vi ikke tenke på traktoren, vi kan bare fortsette særinnsamlingene til stoler, pianoer og uteområde. Hilsen og takk fra staben på Mjuklia! Huskeliste Møre 14.jan Ørsta 13. dags basar 3. feb Ålvundfjord bedehus Misjonsauksjon feb Phillipshaugen Mannsweekend 24.mar Kjeldsund ungdomssenter Områdestemne Søre Sunnmøre 25. mar SSkodje Områdestemne Nordre/ Austre Sunnmøre l Husk!!! Mannsweekend på Phillipshaugen 2012 Den tradisjonelle Manns-weekenden blir på Phillipshaugen fredag 10. februar - laurdag 11.februar Alt programmet er ikkje klart, men denne gongen har vi gjort eit unntak og slepp til ei dame, Mette Boye. Ho bur i Sunndal og er bl.a med i ledarskapet i Oase. Ho skal utfordre oss med temaet: Menn, kristendom og følelsar Husk!!! Det vert områdestemne for Nordre og Austre Sunnmøre i Skodje kyrkje og bedehus søndag 25. mars Stemnet startar med gudsteneste kl i Skodje kyrkje, der Per Inge Vik vil forrette og barnekoret Jubalo synge. Arrangementet vidare skjer på Skodje bedehus: Middag, årsmøte, kaffi og tilslutt misjonsfest kl Husk!!! Områdestemne Søre Sunnmøre Det vert områdestemne for Søre Sunnmøre på Kjeldsund Ungdomssenter laurdag 24. mars. Tidspunkt ca. kl Årsmøte, middag, kaffi, misjonsfest, m.m. Meir utfyllande program seinare. 15

16 Vågar vi nok? Andakten er skrevet av Astrid Ulvestad Øygard Shane Claiborne har skrive ei bok som heiter Den uimotståelige revolusjonen. Dette er ei bok som utfordrar meg på levesett, tenkjemåte og tru. Han formidlar mykje av dei tankane og ideane som også folk i Jesusbevegelsen stod for tidleg på 70-talet. Dei første kristne er på mange måtar deira ideal,- dei delte alt og hadde stor omsorg for dei fattige. Dei første kristne var prega av ein inderleg kjærleik til kvarandre. Folk la merke til at dei brydde seg om kvarandre og andre menneske. Jesus utfordrar oss på måten vi skal vere på overfor andre menneske. I Matt. 5, seier Jesus at vi skal løne vondt med godt Kven av oss har ikkje tenkt og gjort det motsette? Det ligg djupt i oss menneske at vi heller slår igjen enn tek imot eit nytt slag, om enn ikkje bokstavleg. Vi dolkar kvarandre med ord oftare enn med nevane. Vend det andre kinnet til, sa Jesus. Han utfordrar på å tenkje på det beste for nesten vår, heller enn å stå på rettigheitene våre. Du skal elska nesten din som deg sjølv, heiter det i det doble kjærleiksbodet. Kjærleiken gjer ikkje noko vondt mot nesten. Difor er kjærleiken oppfylling av lova. (Rom.13,10). Jesus kom med ein ny bodskap, ein bodskap der kjærleiken var det vesentlege. Det å møte vondt med godt, er ikkje lett. Det ligg ikkje til menneskenaturen. Men Jesus utfordrar oss til dette - å leve ut nestekjærleiken gjennom omsorg til dei som gjer oss vondt. Tilbake til Shane Claiborne si bok og hans utfordringar. Eg trur ikkje eg så fort blir ferdig med dei heller. Han utfordrar meg i høve til rik fattig, klima, forbruk, disippelskap - fordi Jesu bodskap og kjærleik utfordrar. Vågar vi nok for Jesus og vår neste? 16

NMS Midt - Norge. d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 3 O K T O B E R 2 0 1 1. Side 4: Vi presenter ny bønneside

NMS Midt - Norge. d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 3 O K T O B E R 2 0 1 1. Side 4: Vi presenter ny bønneside NMS Midt - Norge d e t n o r s k e m i s j o n s s e l s k a p n r 3 O K T O B E R 2 0 1 1 Side 2 og 3: Møre og Trøndelag etter GF Side 4: Vi presenter ny bønneside Side 5: Vi presenterer NMS Gjenbruk.

Detaljer

NMS Midt - Norge. Mjuklia. Hjem fra katastrofe i Japan. Vi presenterer NMS Gjenbruk. Denne gang Møre. tenker våre folkevalgte om GF?

NMS Midt - Norge. Mjuklia. Hjem fra katastrofe i Japan. Vi presenterer NMS Gjenbruk. Denne gang Møre. tenker våre folkevalgte om GF? NMS Midt - Norge det nor ske misjonsselskap Side 4: Side 7: Hjem fra katastrofe i Japan Vi presenterer NMS Gjenbruk. Denne gang Møre Side 8: Hva Side 12: tenker våre folkevalgte om GF? Vi presenterer leirsteder.

Detaljer

NMS Midt - Norge. Familieleir med mange kreative aktiviteter som gav misjonslæring. det norske misjonsselskap nr 2 september 2013. s.

NMS Midt - Norge. Familieleir med mange kreative aktiviteter som gav misjonslæring. det norske misjonsselskap nr 2 september 2013. s. NMS Midt - Norge det norske misjonsselskap nr 2 september 2013 Familieleir med mange kreative aktiviteter som gav misjonslæring s. 10-11 DET NORSKE MISJONSSELSKAP Org.nr: 940 325 501 Bank 8220.02.85030

Detaljer

NMS Midt - Norge. Jula er. budskapet om - det umulige - det overraskende - Guds kjærlighet DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 3 DESEMBER 2013

NMS Midt - Norge. Jula er. budskapet om - det umulige - det overraskende - Guds kjærlighet DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 3 DESEMBER 2013 NMS Midt - Norge DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 3 DESEMBER 2013 Jula er budskapet om - det umulige - det overraskende - Guds kjærlighet DET NORSKE MISJONSSELSKAP Org.nr: 940 325 501 Bank 8220.02.85030 Møre:

Detaljer

Inne i bladet kan du lese om:

Inne i bladet kan du lese om: NMS Midt - Norge det norske misjonsselskap nr 1 februar 2011 TRE fylker TO regioner ETT landsdelsblad Inne i bladet kan du lese om: Den nye organisering i landsdeler Foreningsjubileer Foreningsnytt NMS

Detaljer

NMS Midt - Norge. God faste og påske! Mange nye misjonsavtaler. Ung trønder i Brasil DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 1 MARS 2015. side 20-21.

NMS Midt - Norge. God faste og påske! Mange nye misjonsavtaler. Ung trønder i Brasil DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 1 MARS 2015. side 20-21. NMS Midt - Norge DET NORSKE MISJONSSELSKAP NR 1 MARS 2015 Mange nye misjonsavtaler side 20-21 God faste og påske! Ung trønder i Brasil side 7 DET NORSKE MISJONSSELSKAP Org.nr: 940 325 501 Bank 8220.02.85030

Detaljer

VIDERE. Gud, vær bakgrunnen for vårt virke. Brobygger i ord og handling. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010.

VIDERE. Gud, vær bakgrunnen for vårt virke. Brobygger i ord og handling. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010. Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2010 Team Midt-Norge side 2- Stabssamling side 3 NMS U side 4-5 Julesalgene side 6 Nytt i staben på Mjuklia side

Detaljer

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2009

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2009 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 3. 2009 En sang ved festreisene Trøndelag Det skjer i Trøndelag Kitty Mæhre går fra borde Bønneliste Julesalgene Jeg

Detaljer

VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG

VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2010 Regionleders hjørne side 2- Hv ordan lages en sti side 2 Seniorleir side 3 Årsmeldinger side 4-15 Årsmelding

Detaljer

Region Nordvest LEVANDE TRU. Nytt fra Region Nordvest. Ny forsamling God start, spennande framover for ny forsamling i Ørsta/Volda

Region Nordvest LEVANDE TRU. Nytt fra Region Nordvest. Ny forsamling God start, spennande framover for ny forsamling i Ørsta/Volda Region Nordvest 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

Feiret 10 gode år. Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Feiret 10 gode år. Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Hordaland / Sogn og Fjordane Vegard Tennebø Det er fastetid ei tid for å stille seg sjølv dei tøffe spørsmåla. 11 2 Hordaland Sogn og fjordane

Detaljer

NMS Region Stavanger. Møt Kirstina i Kina s 8 Ny gjenbruksbutikk s 10 tjemsland.wordpress.com s 12. Regionstevnet! 25. mai - se side 6.

NMS Region Stavanger. Møt Kirstina i Kina s 8 Ny gjenbruksbutikk s 10 tjemsland.wordpress.com s 12. Regionstevnet! 25. mai - se side 6. NMS Region Stavanger det norske misjonsselskap nr 1 februar 2013 Møt Kirstina i Kina s 8 Ny gjenbruksbutikk s 10 tjemsland.wordpress.com s 12 Husk Regionstevnet! 25. mai - se side 6 adresser og telefoner

Detaljer

fokus tidende nr 1-2011/166 årgang Ny general Å være evangeliet Gartnere i Guds hage

fokus tidende nr 1-2011/166 årgang Ny general Å være evangeliet Gartnere i Guds hage fokus misjon s tidende nr 1-2011/166 årgang Ny general Å være evangeliet Gartnere i Guds hage 4 8 18 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År!

NMS Øst - Norge. det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014. Vi ønsker alle et Godt Nytt År! NMS Øst - Norge det norske misjonsselskap nr 1 Januar 2014 Vi ønsker alle et Godt Nytt År! INNHOLD Velkommen til Generalforsamling s. 3 Leder s. 4 Middag for fine damer i Re s. 5 Takk til Knut Lande s.

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 5 november 2013. Fullmånetur med NMS U

NMS Agder & Telemark. det norske misjonsselskap nr 5 november 2013. Fullmånetur med NMS U NMS Agder & Telemark det norske misjonsselskap nr 5 november 2013 Fullmånetur med NMS U ADRESSER OG TELEFONER Det Norske Misjonsselskap Region Sør Tollbodgata 48 a 4614 Kristiansand Åpningstid: mandag,

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

tidende nr. 4-2012 167. årgang Katastrofen som rammet Trengs norsk misjon i Japan? Beste jobben (p)å HA

tidende nr. 4-2012 167. årgang Katastrofen som rammet Trengs norsk misjon i Japan? Beste jobben (p)å HA japan misjon s tidende nr. 4-2012 167. årgang Katastrofen som rammet Trengs norsk misjon i Japan? Beste jobben (p)å HA 4 10 18 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

Årbok 2014. for Region Trøndelag. Namdalen. Innherred. Fosen. Hitra og Frøya. Stjørdal og omegn. Trondheim. Orkdal og omegn. Gauldal.

Årbok 2014. for Region Trøndelag. Namdalen. Innherred. Fosen. Hitra og Frøya. Stjørdal og omegn. Trondheim. Orkdal og omegn. Gauldal. Årbok 2014 for Region Trøndelag Namdalen Innherred Fosen Hitra og Frøya Orkdal og omegn Trondheim Stjørdal og omegn Gauldal Trollheimen Inneholder ansatte-, regionstyre- og områdeutvalgenes rapporter,

Detaljer

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009

Brobygger i ord og handling VIDERE. ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Brobygger i ord og handling VIDERE ORGAN FOR DET NORSKE MISJONSSELSKAP I TRØNDELAG Nr 2. 2009 Side2 Regionleders hjørne Områdestevne med overraskelse Side 3 De skal gje dei mat Side 4 Program for regionsstevnet

Detaljer

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12

november 2010 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 november 2010 11 165. årgang aktuelt om misjon og kirke Rådsmøte 4 Oppsagt etter 35 år 10 GF-komiteene er i full gang 12 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001

Detaljer

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere

tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere misjon s tidende nr 11-2011 166 årgang Troen i byen Ungdom på Gjenbruk Unge ledere 4 7 34 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Hvorfor misjonssenter? Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Hvorfor misjonssenter? Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Jesus så en annen fremtid for Sakkeus enn det Sakkeus selv så. Kari Tønnesen 11 SOGN OG FJORDANE 2 HORDALAND 8 Hvorfor

Detaljer

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra.

Vil tilbake til Mali. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Påhengsmotoren Eit møte med Vestborg-russ Sondre Lidal frå Kyrksæterøra. Region Nordvest 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet.

I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er livet nå og i all evighet. Nytt fra Hordaland/Sogn og Fjordane August/ september 2012 Nr. 4 12 årgang www.normisjon.no I dag er Jesus livet. I dag kan vi leve og ånde i hans nærvær. I dag er han med oss han er livet. Ja, Jesus er

Detaljer

tidende Nytt liv nr. 4-2014 169. årgang God påske Påske i Midtøsten Inviter Gud med misjonstidende 4-2014 1

tidende Nytt liv nr. 4-2014 169. årgang God påske Påske i Midtøsten Inviter Gud med misjonstidende 4-2014 1 påske misjon s tidende nr. 4-2014 169. årgang Nytt liv God påske Påske i Midtøsten Inviter Gud med 4 12 misjonstidende 4-2014 1 Kjære leser Det er nesten håpløst. Hvordan skal vi klare å formidle det vi

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Indremisjonsnytt. Indremisjonsnytt og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Same procedure as last year miss Sophie. Et juleminne fra Sotra

Indremisjonsnytt. Indremisjonsnytt og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Same procedure as last year miss Sophie. Et juleminne fra Sotra 009-11. årgang n r. 1 0-2 Same procedure as last year miss Sophie leder side 2 Organ Romsdal Indremisjon for Nordmøre og og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Et juleminne fra Sotra side 4 NRI-korets

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer