Årsmelding 2012 Velkomen til årsmøte 17. mars 2013 Kommunestyresalen, Sandane - kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 Velkomen til årsmøte 17. mars 2013 Kommunestyresalen, Sandane - kl. 19.00"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Velkomen til årsmøte 17. mars 2013 Kommunestyresalen, Sandane - kl PS: Følg med på lagsaktivitetane på våre oppdaterte heimesider

2 ÅRSMØTE I FJELLHUG/VEREIDE IL SAKLISTE 1. Opning og utdeling av «Heidersprisen» 2. Godkjenne dei stemmeberettiga. (må vere medlem og fylt 15 år) 3. Godkjenning av innkalling og sakliste 4. Val av møteleiar, sekretær og to til å skrive under møteboka 5. Innkomne saker til styret 6. Behandle årsmelding 7. Behandle revidert rekneskap 8. Godkjenne ny lovform for idrettslag (vedteken av Idrettsstyret ) Styret sitt framlegg: godkjenne lovforma utan tillegg. I 13 vert årsmøtet foreslått til å haldast i mars kvart år. Du finn forslaget på lovforma her: 9. Godkjenning av kontingent og treningsavgift for 2013 Styret sitt framlegg: Inga endring i høve til 2012 Medlemskontingent Treningsavgift Til og med 17 år: kr 150, år: kr 250,- 18 år og eldre: kr 250,- 18 år og eldre: kr 350,- Alle under 10 år: GRATIS 10. Godkjenne budsjett 11. Val 12. Godkjenning av gruppestyra 13. Ymse Det vil under årsmøtet bli servert rundstykker, kaffi og brus. Styret ønskjer alle medlemer i laget hjarteleg velkomne!

3 ÅRSMELDING FRÅ HOVUDSTYRET 2012 Arbeidsutvaletfor 2012 har vore samansett slik: Leiar: Mariann Brynestad Skaaden Nestleiar: Runar Kleppe Kasserar: Merete Aske Gruppeleiarane har saman med arbeidsutvalet utgjort hovedstyret i 2012 ØKONOMINEMNDA: Leiv Arne Austrheim- leiar Ingvill Aske Granheim Erlend Hamre Linda Støylen Anders Gloppestad Jørn Inge Nedrebø Inger Helen Sivertsen (vara) SKIGRUPPA: Astrid Fjellestad Hauge leiar Øyvind Seim Anne Britt Henden Einar Sollid Jan Roger Engeset Jonfinn Aske (vara) BARNEIDRETTSGRUPPA: Per Ivar Lote leiar Kennet Fure leiar Morten Leirgul Inger Lise Vereide Anne Grethe Hestad Eva Gimmestad Jannike Lindvik FRIIDRETTSGRUPPA: Dagfinn Nyhammer leiar Odd Kolseth Kjersti Nyhagen Hole Merete Tveit Birger Berge (vara) TRIMUTVALET: Kjellfrid Gloppestad leiar Else Tystad Edvard Fjellestad Per Ola Lotsberg Rune Hauge Bård Kjetil Aske (vara) VOLLEYBALLGRUPPA: Ole Gaute Hovstad leiar Mariann Johansen Gunnhild Opdal Birte Eilander Bodil Hammersland Ragnhild Gimmestad (vara) O-GRUPPA: Bjarne Hauge - leiar Frode Fjellestad Vidar Eide Bent Åsebø Jon Slagstad Elling Hauge (vara) HANDBALLGRUPPA: Evy Janne Berle Fjellestad - leiar Britt-Anita Gimmestad Oddrun Undheim Slagstad Eli Glomnes Else Margrethe Larsen REVISORAR: Magne Vereide Oddrun Undheim Slagstad VALNEMND: Ivar Oppheim - leiar Runar Kleppe Kari-Anne Skrede Slagstad

4 REPRESENTASJON: Laget er representert i Gloppen Idrettsråd ved Dagfinn Nyhammer, som er nestleiar i Idrettsrådet. Dagfinn Nyhammer er også leiar for Domarutvalet i Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Birger Berge er medlem i same utvalet. Mariann Brynestad Skaaden var laget sin utsending på idrettstinget STYREMØTER: Det har vore halde 6 styremøter der ein har handsama 31 saker. Utanom styremøta har det vore jamleg kontakt via telefon og epost. EKSTRAORDINÆRT MØTE: Dessverre er det ein «trend» i tida at det er vanskeleg å få nokon til å ta på seg verv i frivillige organisasjonar. Slik vart det diverre i Fjellhug/ Vereide IL i fjor. Dette måtte eit ekstraordninært årsmøte til før alt var på plass. VIKTIGE HENDINGAR: *Heidersprisen vart dette året delt ut til to personar. Øyvind Seim og Ragnhild Bakketun Vederhus vart heidra for det arbeidet dei har lagt ned i Fjellhug Vereide IL. Øyvind har brukt tid og arbeid i skigruppa, og Ragnhild i handballgruppa. Prisen vart delt ut på årsmøtet. *Innsatsprisen gjekk til Ingvild Slagstad. Ho har vore innom dei fleste idrettane som vi har i Fjellhug Vereide IL, men det er handball som ho er mest kjend for. Ho har vore ein av dei beste handballspelarane i Nordfjord i fleire år innan aldersbestemt handball. Prisen vart delt ut på årsmøtet. *Ny trakkemaskin vart kjøpt inn hausten Vi søkte, og fekk kr ,- frå Gloppen kommune til dette kjøpet. Samtidig selde vi den gamle for kr ,-. Dessverre har ikkje snøforholda fram til skrivande stund vore slik at maskina har vore brukt så mykje som ein skulle ønskje. Det vart lagt ned mykje tid og arbeid i det å få tak i den rette maskina. Takk til Birger Berge m.fl. for mykje arbeid her. *Utviding av garasjebygget. Dette måtte sjølvsagt til, både fordi den nye maskinen var større enn den gamle, og fordi ein har hatt behov for større plass lenge. Pengane som vi fekk for gamle maskinen var gode å ha når vi bygde garasjen, og i tillegg søkte vi og fekk kr ,- frå Sparebankstiftinga til dette prosjektet. Her er fleire som har vore med i dette byggeprosjektet, men spesielt Sverre Nesdal Aske, Jonfinn Aske, Jon Solheim og Leidulf Sollid gjorde ein kjempejobb her. *Damelag i volleyball i 3.divisjon vart starta opp i haust og det er lenge sidan det har vore i Gloppen (om det har vore nokon gong). Og dei gjer det veldig bra. Elles vil vi oppmode alle til å lese gjennom årsmeldingane til dei forskjellige gruppene. Her vil de sjå at aktiviteten i laget er imponerande stor. Det er pr medlemar i laget. Dette er 8 fleire enn i fjor. Medlemmane fordelar seg slik på kjønn og alder: Kvinner: Alder: 0 5 år 6-12 år år år over 26 år Medlemmer: Menn: Alder: 0 5 år 6-12 år år år over 26 år Medlemmer:

5 SLUTTORD: Arbeidsutvalet vil til slutt takke alle som har gjort ein god innsats i og for laget. Som de har lese i tidlegare årsmeldingar, så er det å leie dette laget både lærerikt og inspirerande. Laget har mange gode støttespelarar som kan sakene sine, og som gjer ein fantastisk jobb år etter år. Kleivane er dei siste åra vorte ein plass som heile bygda brukar i vinterhalvåret. Vi vil takke dokke som passar på at der alltid er gode løyper som ligg der nylaga uansett kva tid vi kjem for å gå på ski. Som avtroppande leiar vil eg rette ei stor takk til alle som legg ned mykje arbeid og engasjement i laget. Etter å ha hatt forskjellige styreverv i Fjellhug/Vereide i 12 år har eg sett på nært hald det fantastiske arbeidet mange i laget gjer. Aktiviteten i gruppene er høg, dette takka vere engasjerte gruppeleiarar/-medlemar, og ikkje minst alle trenarane som stiller på, både på vekedagar og i helgar. Når ein er på «innsida» av laget, får ein verkeleg sjå kva arbeid som blir lagt ned, det vere seg ballturneringar, friidretts-stemne, motbakkeløp, skirenn, dugnader/tilstellingar for å skaffe pengar til laget. Sandane 17.februar 2012 Mariann Brynestad Skaaden Leiar Fjellhug/Vereide IL

6 ÅRSMELDING FOR SKIGRUPPA 2011 Gruppestyret: Astrid Fjellestad Hauge, leiar Anne Britt Henden Øyvind Seim Einar Sollid JanRoger Engeset Jonfinn Aske, leiar Fjellhug Vereide /Hyen skilag Vi har hatt nokre gruppemøter i sesongen, elles pratast vi i løypa. Leiaren har delteke på møta i Fj/V, og vi deltok på basaren. Representasjon: Vårmøte2012:Astrid Fj.Hauge. Roar Hjelmeset er landslags-trenar for sprint damelaget med stor sportleg suksess. Egeberg Ærespris 2012 Odd-Bjørn Hjelmeset vart tildelt prisen for innsatsen i langrenn og friidrett(må ha toppresultat i to forskjellige idrettar) Trening på Kleivane: Snøen kom tidleg på Kleivane, allereie frå tidleg i desember 2011 hadde vi fine løyper på Kleivane. Etter jul starta vi opp med skileik/treningar for barna. Det var stort oppmøte, og fleire vaksne var med på desse kveldane. Det gror godt i dei yngste klassene. Skikarusell: I 2012 vart det arrangert 4 renn.vi deltok i Telenor-karusellen. Vi fekk tilsendt startnr-diplomar-fine sekkar mm. Renna vart arrangert ganske tett, og siste rennet var allereie 11.februar! Det var totalt 189 stk som deltok på 1 eller fleire renn. I år vart det veldig sein premieutdeling, då det var vanskeleg å finne tid for at det skulle passe med Odd-Bjørn. Men han kom og det var stas for dei som møtte, men neste år må vi ta det kjapt etter siste renn, for at flest mogleg møter opp og hentar premien sin. Kleivane-rennet: 18.februar arrangerte vi krinsrenn med innlagt SSF cup for jr. Ca100 deltakarar. Arrangemanget gjekk fint, sjølv om veiret ikkje var det beste. Vi har veldig flinke hjelparar som stiller opp, så sjølve arrangemanget går unna i en fei! Tusen takk til alle! Lagsrenn/merkjerenn: Lagsrennet vart arrangert 04.mars med vel 50 delt. Rypeskarrennet: Då påska ikkje var før i april i år heller, hadde vi søkt om å få framskunda rennet til 11.mars, MEN med skikkeleg rengn og dritveir siste veka før rennet, vart det umogeleg å få til løyper. Spesielt ille var det på Utviken og Breimsida, så vi måtte avlyse rennet. Seinare kom det meir snø, og når påska kom var det eigentleg fine forhold, men det vart ikkje teke noke initiativ til å arrangere rennet påskeafta. Ikkje heilt enkelt i forhold til terminliste mm. Det er eit stort arrangemang og,ikkje lett å få

7 folk med heller. Dette må resten av gruppene i laget legge inn i årsplanane sine, for det er ikkje berre skigruppa sitt ansvar å arrangere Rypeskar-rennet. Neste år går vi tilbake til renn påskeafta uansett dato, enklare å få «godkjent» ei eventuell avlysing på «rette» dagen om det skulle bli aktuelt igjen. KM vinnarar 2012: Andreas Rauset: 15 år 5km fristil og sprint fristil Ungdomstafetten i Holmenkollen Andreas Rauset 15 år, deltok på Sogn og Fjordane sitt lag. Jr NM: Mari Sollid Eide 17 år nr 46 i friteknikk Birkebeinar-rennet: Ca 10 stk deltok frå Fjellhug Vereide IL, dei fleste klarte mrk i år og. Anlegg og utstyr: P-Plass: Kva skulle vi gjort uten den nye p-plassen? På mange fine sol-dagar var det fullt med bilar på Kleivane. Fleire har funne ut at det er eit flott område og utgangspunkt for fine turar i naturen. Dei fleste betalar for seg kr pr dag eller kr pr årskort. Det vart selt ca 100 årskort+ ein del frikort til grunneigarar og andre. Trakkemaskia og scooteren er i bra stand. Men litt reperasjonar vart det i år og. Det vart bestemt at vi ville sjå etter ny maskin så fort som råd på vårparten Magnar og Birger fekk oppdraget, dei sjekka ut fleire typar, og det vart klart at dette kom til å koste pengar! Dessutan måtte vi få selt den gamle før vi evt kjøpte ny. Men karane fiksa saken. Den gamle vart selt nedover til Velde IL v/skien og ny vart kjøpt på Noresæter v/lillehammer. Dessutan søkte vi Kommunen om midlar til kjøp av ny trakkemaskin, og vi fekk ein god sum å handle for. Ei stor takk til Birger og Magnar som brukte tid og krefter på dette og. Ny maskin kom på plass 26.juni 2012, så no ser vi fram til ny sesong! Dei som har ansvar for løyper/maskiner gjer ein stor jobb kvar dag og kvar helg når det er snø på Kleivane. Løypene er velpreparerte for både klassisk og fristil. Det er ei flott rundløype på støylane og ofte fin tur-løype heilt til Haugsvarden. TUSEN TAKK til Jon Solheim, Magnar Solheim, Ronny Solheim, Bjarte Fjellestad, Stein Hauge og mekanikar (alt mogleg mann!) Birger Berge. Det vart ein lang sesong med mykje snø, men det likar vi! Skileik-bakken/ grillhytte: Det er fortsatt veldig stor aktivitet rundt grill-hytta og skileike-bakken heile sesongen. Fleire har feira gjebus ute på Kleivane, andre har hatt klassetur. Så det er tydeleg at mange har fått opp auga for kor fint og lett tilgjengeleg det er på Kleivane. Barnas turlag har også hatt sin Kom deg ut dag der oppe. «Hyttedoen» Det var godt med litt betre sanitære forhold på Kleivane, no når det er så mange fleire som nyttar området der oppe. Sverre Aske er «god vaktmeister» for doen, takk å takk! Påbygg garasje:

8 I fleire år har garasjen vore trang og uten port. No når det vart ny maskin som var litt større på alle måtar, måtte vi utvide den. Det vart diskutert om vi skulle bygge på eller nytt, men det enda med at Jonfinn teikna eit påbygg til den gamle. Grunneigar Frode Fjellestad var også positiv til dette, så då var det berre å sette igong. Hausten 2012 vart det igjen utført stor dugnadinnsats for å få bygget tett til snøen kom. Siste helga i oktober kom det cm snø, men heldigvis (for garasjen si skuld) vart den ikkje liggande, og bygget kom opp i ein fart. No manglar berre porten, men den ligg klar til montering. Det vart god plass og betre arbeidstilhøve for alle. Tusen takk til Jonfinn å co for kjapp og god byggeperiode. Elles ei stor takk til alle som hjelper til på arrangement, treningar og anna i løpet av året. Ikkje minst foreldre som tek med barna på Kleivane og føl dei på skirenn. Ei stor takk til dei som støttar oss økonomisk og. Då håpar vi på ein ny god ski-vinter med stor aktivitet på Kleivane i sesongen 2012/2013. Skigruppa ynskjer alle velkomne til ein fin skitur enten i løypa eller i turløypa, eller berre for å kose seg på skistadion! For skigruppa Astrid Fjellestad Hauge. Trygve Henden Gaasø ser ut til å kome tilbake til skiløypene, m.a. har han hatt nokre gode løp i vinter. Det gledar vi i Fjellhug/Vereide oss over!

9 Årsmelding Friidrettsgruppa 2012 Gruppestyret 2012: Dagfinn Nyhammer (leiar), Merethe Grytting Tveit, Odd Arne Kolseth, Kjersti Nyhagen Hole, og Birger Berge (vara). Vi har mangla ein medlem i gruppa i Friidrettsgruppa organiserer trimmen i eit eige utval, Trimutvalet. Medlemer i Trimutvalet: Sjå meldinga frå utvalet nedanfor. Møte: Vi har halde 2 gruppemøte, der eitt av dei var fellesmøte med Trimutvalet. Vi har elles nytta mykje e- post og telefon. Representasjon: Dagfinn Nyhammer er leiar i Dommarutvalet i Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Birger Berge medlem i same utvalet. Desse møtte på det årlege seminaret som NFIF arrangerer for dommarutvala. Dagfinn var representert for laget og SFFIK under Friidrettsforbundet si kompetansehelg i Trondheim. Tarjei B Vereide vart teken ut på Sogn og Fjordane-laget under NCC-leikane på Osterøy. Utdanning: Det har ikkje vore skipa til kurs/utdanning innan friidrett i 2012 Medlemstal: M0-5 M6-12 M13-19 M20-25 M26- K0-5 K6-12 K13-19 K20-25 K26- MSum KSum Totalt Fjellhug/Ve reide IL - Friidrett Totalt 216 er aktive i ei eller anna form i friidrettsgruppa. Dette inkluderer også dei som tek del i trimaktivitetar. Her er det nok ei underregistrering. Vi konstaterer også at vi har altfor få i aldersgruppa 13 og oppover som er med som aktive utøvarar. Stemnearrangement: KM terrengløp kort løype (som også var første løp i Nordfjordkarusellen) Senterløpet (gateløp) Sandane Sentrum Svinestrand-løpet Nordstrandsløpet, landevegsløp (medarrangør: Nfj. Folkehøgskule) Regionsleikar for Nordfjord 8-12 år (inkludert: Lagsmeisterskap) 2 innandørsstemne hopp u.t. Seriestemne på Idrettsplassen Medarrangør på Gloppenmeisterskapen i friidrett Medarrangør av Sparebankleikane Medarrangør NM Kappgang Arrangør av Friidrettens Dag for Nordstranda Skule

10 Friidrettens Dag: I kø for å kaste liten ball Rydding av løypa i Åsen framfor KM terrengløp Trening og konkurransar: Innetrening i Firdahallen i vinterhalvåret, og trening ute 1 time kvar tirsdag på Idrettsplassen. Innetreninga har vore saman med GFIL og STIL, det same gjeld utetreninga. Ei trening for veka på Byrkjelo saman med GFIL Friidrettsskulen hadde rekordoppslutning. 40 born i alderen 8-12 år, der ti av dei var med alle 8 treningskveldane!. Friidrettsskulen var ved bana på Vereide. Instruktørar var hovudsakeleg Birger Berge, Ingunn Elvebakk,Merete Aske, Odd Arne Kolseth, Merethe G Tveit, Margot Nesgård og Dagfinn Nyhammer. Vi håpar at desse kan vere med att også i Tidlegare appell til foreldra etter dei føregåande friidrettsskulane står framleis ved lag: Når friidrettsskulen på Vereide er over, ønskjer vi så gjerne at de tek med ungane til friidrettstreninga på Idrettsplassen på Sandane, og held fram der! Resultat: Breimstafetten: Både gutane og jentene 10. plass, Dette var einaste stafetten vi stilte på i år, og illustrerer at vi er inne i ein bølgjedal i høve til rekruttering. Herrelaget vart nr 4, medan veteranlaget vann. Sørstranda Rundt: Edvard Fjellestad vart nr. 2 i M mai-løpet på Åheim: Even Nesgård nr. 1 i 11-årsklassen Senterløpet: Klassevinnarar: Even Nesgård (11 år) og Arvid Leirgul (12 år) Sparebankleikane: I år var det stort sett unge frå 10 til 14 som deltok. Magnar Slagstad nr 3 på 600 m Håkon Fjellestad nr. 1 i høgde Even Nesgård nr 1 i kappgang, nr 2 på 60 m HK og 600 m, nr 3 i høgde og nr 5 i spyd Tarjei B Vereide vann 60 m HK, vart nr. 2 i lengde og nr. 4 i spyd

11 Arvid Leirgul fekk bronse på 600 m Elias Alme hoppa 0,90 i høgde Oppsummering av sesongen 2012 Den store oppturen for oss i friidrettsgruppa i år var den gode deltakinga på Friidrettsskulen. Med over 40 deltakarar innom, derav 10 som møtte alle åtte gongane, var dette overveldande for oss i gruppa. Vi håpar på like mange i 2013! Det vi saknar er at dette gode frammøtet resulterer i deltaking på stemne utover i sesongen. I 2013 tenkjer vi oss å få flest mogeleg med på eit barnestemne utanfor krinsen, for eksempel Ørsta-leikane, eller Dimna. Då kan ein delta på eit todagars-stemne, og få med seg den sosiale biten. Vi håpar på respons frå borna, men også foreldra må vere med her! Friidrettsdagen er den andre store hendinga i friidrettsgruppa. Vi skipar til friidrettsdag for Nordstranda Skule, der vi har ein heil dag med friidrett på Idrettsplassen på Sandane. Friidrettsgruppa takkar Idrettslinja på Firda for all instruktørhjelp, samt Astrid Fj. Hauge for hjelp med frukt og grønt-servering! Og alle gode ting er tre! I 2012 prøvde vi å legge litt ekstra innsats i Svinestrandløpet, med meir vekt på sponsorar, gåvesjekkar, og marknadsføring av arrangementet. Svinestrandløpet var dessutan 3. løpet i ein motbakkekarusell som laget vårt tok initiativ til. Dei andre løpa var i Lærdal og i Eikefjord. Det var bra deltaking, med noregsmeisterane Øyvind Heiberg Sundby og Merete Helgheim på startstreken, godt ver, og flott innsats frå alle som tok eit tak for arrangementet! Eit brukbart overskot vart det også. Løpet 2012 vart eit godt grunnlag for vidare Svinestrandløp, og planlegginga er no godt i gang for 2013-versjonen. Litt utbetring i løypa vert det også satsa på i år. Fjellhug/Vereide har også i 2012 vore godt synlege i (fri-)idrettsbiletet i Gloppen. Som arrangør av Senterløpet, KM terrengløp, Svinestrandsløpet og Nordstrandløpet er vi viktige bidragsytarar til at dei aktive har stemne å delta på. Vi var også medarrangør på nok eit NM; kappgang-nm i Sandane Sentrum. Takk til alle som har vore med å ta eit tak for friidretten i 2012! Friidrettsgruppa v/ Dagfinn Nyhammer

12 Frå Friidrettsskulen Senterløpet ÅRSMELDING FOR TRIMUTVALET 2012 Utvalstyret Kjellfrid Åsnes Gloppestad (leiar), Edvard Fjellestad, Else Tystad, Per Ola Lotsberg og Rune Hauge, Bård Kjetil Aske (vara) Møter: Vi har hatt ingen møter, bortsett frå fellesmøter med friidrettsgruppa. Treningar Tre grupper har vore i sving på Nordstranda Skule. Måndag har det vore sirkeltrening med Ståle Austrheim/Bjarne Hauge som instruktørar. Her har oftast delteke kring 20 hardt arbeidande, og i alt har om lag 30 vore innom. Tysdagar dametrim med mykje styrketrening, oppmøte kvar gong. Hilde Austrheim har leia treningane. Torsdagane har det vore herretrim, Per Andenæs har vore trenar. 14 stk har vore innom. Ungdomstrimm på Nordfjord Folkehøgskule, ansvarleg Kai Arne Svarstad. Her har i alt vore 15 stk innom. Fjelltrim 2012 var også eit bra år med antal personar som har besøkt toppane.

13 Det vart registret litt under besøk på fjelltoppane i 2012, det er ca. 100 færre enn i fjor. Trimposten med klart størst besøk var som før Haugsvarden, registrert med besøk. Terje Hauge er den som har flest besøk her, han var her 358 dagar i Rune Hauge har også i 2012 gjort ein stor innsats med registrering og statistikkføring. Svinestrandsløpet Gjekk av stabelen 9. juni Løpet vart i år organisert som eit Karusellrenn. Det var 3 løp med i samarbeidet. Storehaugen Opp, Lærdal, 12.mai. Hovlandsstøylen Opp, Eikefjord, 3.juni. Svinestrandsløpet, Sandane, 9.juni. Det var gjort eit grundigare forarbeid i år enn tidlegare, særleg angåande markedsføring og sponsing. Birger Berge var løpsleiar, og han saman med Dagfinn Nyhammer stod for det meste av forarbeidet. Else Tystad gjorde også i år ein kjempeinnsats med å skaffe gåvepremiar til løpet. Arrangementet gjekk fint, med fint ver og sol. Økonomisk overskot vart det også. Men det er plass til endå fleire deltakarar. I 2013 skal Svinestrandsløpet gå 22. juni. Løpet vil som forrige år bli organisert som eit Karusellrenn med dei same samarbeidspartnarane. Else har full kontroll med premieringa under Svinestrandløpet! Idrettsmerket Som i fjor har 11 personar teke idrettsmerket; 3 kvinner og 8 menn. Dagfinn Nyhammer har i år nådd 40 årsmerket. For trimutvalet Kjellfrid Åsnes Gloppestad

14 Årsmelding for o-gruppa 2012 Gruppestyret har vore: Bjarne Hauge leiar, Jon Slagstad, Bent Aasebø, Vidar Eide, Frode Fjellestad, Elling Hauge vara. Sesongen starta med kveldsløp på Vereide 27/3, eit samarbeid med Nordfjord Folkehøgskule. Mange frå skulen deltok, nokre frå Breim og nokre av våre. Samarbeid med skular er noko som har auka på dei siste åra. Skulane manglar gjerne utstyr til å drive orientering, og kan hende det varierer litt med kompetanse og. For o-gruppa er det eit høve til å få langt fleire i aktivitet. Såleis har vi i mange år arrangert Skulesprinten, eit o-løp som i fyrste rekkje rettar seg mot klasse. Dette året var arrangementet i Mona, med same løype til alle. Rundt 100 elevar frå Sandane Skule 9/5 og 40 frå Nordstranda Skule 16/5. Men før det hadde vi orientering med barneidretten på Vereide 10/4 og på Austrheim 17/4. Etter det har treningar /treningsløp veksla mellom oss og Breimsbygda. Sunnfjordorienteringa er eit årvisst todagars arrangement i Førde. I år gjekk det individuelle løpet 1/5, stafetten 2/5

15 Ingvild Slagstad vann klasse D15-16 framfor Oda Eide i det individuelle løpet. Magnus Eide vart nr 2 i klasse H11-12 og Vidar Eide nr 2 i klasse H40. På stafetten dagen etter var det 2-mannslag med 4 etappar, dvs. løparane sprang to etapper kvar (annakvar). Ingvild og Oda vann ungdomsklassen. Vidar og Magnus Eide vart nr 8 i seniorklassa. Fjord-o, tidlegare Nordvestgaloppen, vert arrangert annakvart år. Denne gongen på Voss 26-29/6, og Ingvild vart nr. 15 samanlagt i kl D Sørlandsgaloppen er eit liknande arrangement i Kristiansand. Der deltok heile familien Eide 5-8/7, og Oda var suveren vinnar av klasse D13-16C. I tillegg til desse store konkurransane, har vi delteke på fleire krinsløp. Svinestrandsløpet er ikkje eit o-løp, men vi deltok med ymse aktivitetar på Austrheimsstøylen i eit Finn Fram opplegg. Ei kort, tradisjonell o-løype, ei racerløype rundt på kvia med tidtaking, og ein slags natursti oppover løypetraseen. Premie til alle, og grillbål ved elva. Frå o-forbundet kom eit tilbod til lag og kretsar som driv med langrenn, orientering, skiskyting eller friidrett. I samarbeid med Olympiatoppen og Gjensidigestiftelsen tilbyr dei eit «spis smart» foredrag, som handlar om kosthold og restitusjon for jenter og gutar år. Dette tok vi imot, og fekk eit samarbeid med idrettslina på Firda VGS, GHK og GFIL om arrangement. Det var ernæringsfysiolog Julie Kirketeig som hadde vårt område, og ho fekk nesten 200 tilhøyrarar i kultursalen i Trivselshagen 27/9. Vi kan finne meir om tema på nettet om vi går inn på olympiatoppen-sunn jenteidrett.

16 Meir samarbeid med idrettslina blei det i praksis ved to høve, eitt o-løp i Åsebømarka om våren, og eitt i Mona på hausten. Det er litt ekstra inspirerande når heile klasser deltek med liv og lyst. Til alle som har vore med på å halde o-gruppa i gang- Takk for innsatsen! For styret Bjarne Hauge ÅRSMELDING FOR VOLLEYBALLGRUPPA 2012 GRUPPESTYRET Ole Gaute Hovstad (leiar), Bodil Hammersland, Mariann Johansen, Gunhild Opdal og Birthe Eilander. Vara: Ragnhild Gimmestad TRENARAR 3. divisjon herrar: Øyvind Indrebø 3. divisjon damer: Ragnhild Gimmestad og Bodil Hammersland Jenter U 15: Birthe Eilander og Ingrid Kolseth Mix 5-7. kl: Øyvind Indrebø, Sivert, Are og Mads ARRANGEMENT SKULETURNERING 2012 Den årlege skuleturneringa vart gjennomført 15. april Firdahallen var framleis ein stor byggeplass, men dagen var likevel vellukka, og mange nye spelarar fekk eit positiv møte med volleyball som idrett. Dei eldre spelarane var med som arrangørar og gode ambassadørar for idretten. Turneringa var plassert like etter påske, etter at dei vanleg «inneidrettane» var ferdige med sine turneringar, og før uteidretten starta med sine stevner, og vi hadde få konkurrerande arrangement. I forkant av turneringa vart det og gjennomført «introduksjonstrening» ved dei ulike skulane. NM U17 Våren 2012 var det NM for U17 i Førde, og vi fekk vere med. Det var eit flott arrangement med mange tilreisande klubbar og gode lag. Ei flott erfaring for gutane, sjølv om dei fleste laga var meir erfarne enn oss.

17 REGIONSERIEN I 2012 fekk vi tildelt fleire turneringar i både juniorserien og 3. divisjon, og hausten 2012 var vi og vertar for ei av inspirasjonssamlingane. Etter ein kaotisk byggeperiode var det kjekt å få vise fram ein oppgradert Firdahall. TRENINGAR OG LAG BARNESKULE Hausten 2012 starta vi opp med to nye treningar, for klasse og for 7. klasse, til saman ca 15 stk som prøver ut volleyball kvar veke. Vi håpar at dette, i kombinasjon med skuleturneringa, er starten på ei meir jamn tilflyt av spelarar i volleyballmiljøet. UNGDOMSSKULE I år har vi berre eit jentelag i ungdomsskulealder. (J15) Grunnstamma i laget har spelt volleyball i mange år, men dei har og fått med seg nye spelarar. VAKSNE Vi har no både dame- og herrelag i tredjedivisjon. Herrelaget har spelt saman eit år tidlegare, og er eit ungt lag med elevar frå Firda VGS. To lokale og resten tilreisande. Dei møter tøff motstand frå dei andre laga i serien, har stort potensiale for å utvikle seg vidare, men viser likevel gode resultat. Damelaget starta opp i haust med nokre jenter som spelte J16 i vår, nokre Firdaelevar og nokre damer som har spelt volleyball tidlegare. Ein mix som har gitt topp resultat frå første dag, og gitt laget favorittstempel i serien. På sida av dei ulike aldersbestemte laga har vi ei gruppe vaksne som spelar volleyball på meir uformell basis.

18 Dette er personar som nyttar volleyballbana som uformell sosial arena og utfordrar både fysikk og konkurranseinstinkt i helga... OPPSUMMERING Totalt sett har 2012 vore eit spennande år med positive element. Deltaking i NM, fleire grupper og meir treningstid har gitt nytt håp. Vi håpar at vi klarar å utvikle dette vidare til neste sesong, og har fleire spennande prosjekt på beddinga...! Ta gjerne kontakt dersom du har lyst å vere med på laget. Til slutt: Ei stor takk til trenarane som har gjort ein god jobb gjennom heile året! For volleyballgruppa Ole Gaute Hovstad

19 ÅRSMELDING FOR HANDBALLGRUPPA 2012 Gruppestyret: Evy Janne Berle Fjellestad (leiar), Britt-Anita Gimmestad (nestleiar) Vik Oddrun Undheim Slagstad ( dommarkontakt), Else Margrete Larsen, Eli Glomnes,Are Voll (vara). Handballgruppa har kommunisert via e- post og telefon og hatt nokre møte. Leiaren har hatt kontakt med Region Vest, og nestleiar har møtt på styremøta i Fjellhug/Vereide. Målsetjing for handballgruppa: Målet vårt er å skape ien arena der barn og unge får lov til å utfalde seg og ha det kjekt med fysisk aktivitet. Handball er ein sosial aktivitet og ei god treningsform der ein kombinerer blant anna uthald, koordinasjon, hurtigheit, styrke, spenst og presisjon med spenning, glede og samhald. For dei minste er sjølvsagt leiken det viktigaste, samt å lære det grunnleggande spelet på ein kjekk måte. Etter kvart som borna vert eldre, vert det sett større krav. Ein fokuserer på samspel, teknikk og målvaktspel. Vi har hatt eit godt samarbeid med STIL i dei årsklassene som ikkje har nok barn til å stille lag. Aktivitet: Handball er ein kjekk og populær aktivitet i Fjellhug/Vereide IL. Vi har hatt tre lag med i seriespel i denne sesongen, jenter 13, gutar 12, og gutar 10. I tillegg har minihandball hatt 5 lag med på minihandballturneringane for gutar og jenter på 8-9 år. Alle handballspelarane har no fått nye Fjellhug/Vereide drakter. Vi har vore fornøgde med halltidene i denne sesongen. Dei fire jentene som tok dommarkurs i forrige sesong har fått vere med å dømme i mange kampar. Det er flott at vi no har eigne dommarar i klubben. Ingunn Elvebakk, Else Margrete Larsen og Anne Lise Lotsberg deltok trenarkurs i haust. Ellers har handballgruppa arrangert både enkeltkampar og turneringar i Firdahallen.Tusen takk til foreldre til spelarane som stiller opp og hjelper oss.

20 Frå Oppmennene: Jenter 13 Trenarar frå jul, og fram til påske, var Hildegunn Buene og Hilde Aagård. No i haust har det vore Arvid Gimmestad, Benedikte Gåsemyr, og Malin Eikenes som har delt på det. Har hatt trening mandag og torsdag, med stabilt godt oppmøte! Har denne sesongen vunne 2 kampar. Har frå i haust fått 1spelar frå Breim, og har hatt 1 på disensasjon. Laget er i fin framgang! Oppmann: Eli Glomnes Gutar 12 Sesongen startet med 18 gutter, men han nå stabilisert seg på 14 ivrige og kjekke gutter som liker å spille håndball. Det er fem spillere fra Fjellhug Vereide, mens resten er fra STIL. I sesongen 2011/2012 var det overvekt med Fjellhug Vereide, så mange nye spillere fra STIL har kommet til, noe som er veldig positivt. Trener i denne sesongen er Sander Mardal fra idrettslinja på Firda, mens trenere i fjorårets sesong var Birgit Hjelle Roset og Else Margrethe Larsen. Sesongen har bestått av seks kamper før jul og fire kamper etter jul. Det har vært avholdt trening en gang i uken, mot to i forrige sesong. En trening pr. uke er for lite på årstrinnet gutter 12 år og det bør hensyntas for samme aldersgruppe for neste sesong. Det er en god utvikling på spillerne som startet i 2011, mens en ikke har evnet i samme grad å videreutvikle de mest erfarne spillerne. Spillforståelse og tekniske ferdigheter har allikevel bedret seg. En har hatt som målsetning å benytte spillere forskjellige steder på banen, slik at laget skal være robust og med på å utfordre hver enkelt spiller. Som oppmann takker jeg for lånet av disse kjekke ungdommene og gleder meg til å se de videre framover i årene som kommer. Oppmann: Else Margrete Larsen Gutar 10 Trenarar har vore Margunn Bolseth og Ingunn Elvebakk. Laget har hatt ei trening i veka på onsdagen, og hatt godt oppmøte både på treningar og på kampar. Gutane har vist fin framgong, og vunne mange av kampane, og tapt nokre. Oppmann: Britt-Anita Gimmestad Vik

21 Minihandball I haust hadde vi fem påmelde lag i 8-og 9-årsklassa. Eit jente 8, to gutar 8, eit jente 9 og eit gutar 9, - totalt 26 ungar.denne sesongen var det sett opp fem turneringar, og vi er ferdige med fire av dei. Siste går av stabelen mars. Å spele turneringar og få brukt det ein har øvd på er veldig kjekt, og vi tapar og vinn, med same sinn! Turneringane har vore i Stryn, Vikane, Eid og ei på Sandane der vi vart arrangører på kort varsel. Vi fekk på plass dommarar og hjelpemannskap i siste liten, så det ordna seg! Det føl med ein del utgifter når ein arrangerer turnering. Vi har ingen inntekter på t.d kiosk lenger, sidan Firdahallen har eigen kiosk nede i hallen. Derfor tenkjer vi å ha eit kakelotteri til våren, for å få inn det vi har hatt i utlegg. Elles har det å få tak i trenarar i haust har vore den største utfordringa. Linn Therese Ommedal Haram har trena 8-åringane og STIL var med på nokre treningar saman med 9-åringane, før Ingunn Elvebakk og Margunn Bolseth tok over ansvaret for 9-åringane våre. Ei stor takk til desse eldsjelene, for den gode jobben de gjer! Oppmann: Ingunn Aske Håvik Evy Janne Berle Fjellestad Leiar Handballgruppa

22 ÅRSMELDING FOR BARNEIDRETTSGRUPPA Styret for barneidrettsgruppa 2012 Per Ivar Lote / Kenneth Fure leiarar, Eva Gimmestad, Morten Leirgul, Inger Lise Vereide, Jannicke Lindvik, Anne Grethe Hestad Året i Barneidretten har vore som tidlegare år med eit enkelt og variert aktivitetstilbod for alle born på Austrheim og Vereide, frå dei aller minste til og med fullført 7.klasse. Det har vore innetreningar på hausten og vinteren, nokre økter med skileik på Kleivane og nokre økter med uteaktivitet på våren. INNEAKTIVITETAR: Inneaktivitetane føregår i gymsalane ved Nordfjord Folkehøgskule og ved Nordstranda skule. Det er eit mål at barneidretten over året skal ha eit variert og godt tilbod til alle aldersgrupper. Mange av deltakarane er aktive born, men vi har også medlemmer som ikkje deltek i andre grupper. Det ei utfordring å finne treningstider for dei ulike aldersgruppene som medfører minst mogeleg kollisjon med andre treningstider i klubben. Mange av dei eldre borna er aktive, og har mange konkurrerande tilbod. På grunn av dårleg oppmøte vart gruppa for 5 7 klasse avlyst sesongen 2012/2013. UTEAKTIVITETAR: Det har også i 2012 vore gjennomført ein del aktivitetar. Desse har vore felles for borna tilhøyrande Austrheim og Vereide krinsar. Skileik på Kleivane: Vinteren 2012 hadde vi fire veker med skileik på Kleivane. Øktene vart organisert av Jan Roger Engeset, Sverre Nesdal og Edvard Fjellestad. Dette var populært. Orientering: Orienteringsgruppa v/bjarne Hauge hadde ansvaret for opplegget to kveldar i vårsemesteret. Det var varierte aktivitetar med grunnopplæring og orienteringsløype. Friidrett: Friidrettsgruppa hadde ansvar for to utetreningar på våren ved Vereide skule. Desse gav godt oppmøte. Det blei også arrangert nokre treningar på same stad etter sesongavsluttninga for barneidrettsgruppa.

23 Avsluttning med sykkeltur: Også i 2012 blei sesongen avslutta med sykkeltur og sosialt samvær. Vi sykla frå skulen på Austrheim, mellomste vegen via skulen på Vereide ut til Andenes og inn att neste vegen til fjøra på Gloppestad. Vi kosa oss med pølser og is. Deltakarar: Sesongen 2012/13 har vi fire grupper, to på Vereide og to på Austrheim. Gruppene 1 4 klasse på Austrheim/Vereide har vi elevtrenarar frå tredje klasse på idrettslina på Firda vgs. Dag Stad Gruppe Deltakarar Trenarar Måndag Austrheim 1-4.klasse 17 stk Elevar frå Firda vgs: Kristian Gangsø og Runar Leirgulen Tysdag Austrheim 3-5 år 21 stk Eva Gimmestad Torsdag Vereide 0-5 år 11 stk Inger Lise Vereide Torsdag Vereide 1-4. klasse 14 stk Elevar frå Firda vgd: Elise Tystad og Sunniva Landøy Også i år er det tydeleg at barneidretten dekkar eit viktig behov for dei minste, og at dei største borna har mange konkurrerande tilbod. Per Ivar Lote / Kenneth Fure Leiarar i Barneidrettsgruppa

24 Årsmelding frå Økonomi-gruppa 2012 Vi i Økonomi-gruppa jobbar for å skaffe inntekter av ulikt slag til Idrettslaget. Dette skjer ved at vi tek på oss ulike dugnadsoppgåver, kiosksalg i samband med div.arrangement, arrangerer basar og for øvrig prøver å utvise kreativitet i denne samanheng. Vi har hatt 4 møter, der to var i samband med Fjellhug / Vereide-basaren. Medlemer i Økonomi-gruppa 2012 ;Leiv Arne Austrheim leiar Anders Gloppestad Ingvill Aske Granheim Jørn Nedrebø Erlend Hamre Inger Helen Sivertsen Varamedlem Alle medlemene har jobba på like vilkår, og vi har delt oppgåvene etter beste evne. Vårt budsjett var på kr ,00. Vi har hatt fylgjande aktivitetar i 2012-sesongen; Svinestrands-Løpet-Kiosksalg på Austrheim-støylen Ca. Res :kr Sandane Dagane -Dugnad Parkering og Telt-rigging Res: kr Norsk CountryFestival-Dugnad vakthald, servering Res:Kr Matamål Festival-Dugnad Vakthald, Telt-rigging Res:kr 4000 Anda Ferjekai- Servering under opning 6.Nov. Res:kr 7000 Gloppen Kommune - Flytte kontormøblar PPT Res.kr Fj/ V- Basar i Gimle -Loddbøker, Åresalg Ca. Res:kr Varetelling PRIX - Varetelling Handball J14 Res.kr Inntekter Ca. Sum kr Vi har hatt diskusjonar i gruppa mtp ny-tenking, -korleis finne nye inntektsskapande aktiviteter. Til dømes ein klubbkveld for dei i alderen 8-13 år, med aktiviter / kiosksalg. Her eit av måla kan vere å bygge stammekultur. Eit anna forslag er : Arrangere rulleskiløp eller anna i Sentrum på ein laurdag. Økonomigruppa er nøgde med resultatet og aktiviteten dette året,- med unntak for kakelotteri, der vi svikta fullstendig. Det er viktig at nettverket i klubben har antennene ute for å få fatt i dugnadsjobbane som dukkar opp. Dette er som regel meiningsfylt tidsbruk. Ein del arbeid må takast på kort varsel, og kan vere vanskeleg å planlegge Vi rettar ei stor takk til alle som er positive og stiller på. Takkar også sponsorar, og alle som kjem med vinstar til basaren. For Økonomigruppa 2012 Leiv Arne Austrheim

25 Fjellhug/Vereide IL Resultatrekneskap Regnskap Regnskap INNTEKTER Medlemsinntekter , ,00 Offentlege tilskot , ,99 Stemne- og aktivitetsinntekter , ,00 Leigeinntekter 1 000, ,00 Salsinntekter , ,00 Inntektsbringande tiltak , ,50 Sponsor- og samarbeidsavtaler , ,00 Andre inntekter , ,58 Sum driftsinntekter , ,07 Utgiftsbudsjett gruppene samla (eks. hovedstyret,økonomi) STEMNE- OG AKTIVITESUTGIFTER Deltaking i andre sine stemner , ,46 Eigne stemner/arrangement Trening- og Instruksjon/halleige , ,70 Utdanning og kurs 256,00 Sum , ,16 ADMINISTRASJON, MØTER OG MARKEDSFØRING Personalutgifter Godtgjersle aktive 586, ,00 Møteutgifter 200,00 Andre tilskot/ forsikring , ,00 Rekneskapsføring , ,00 Informasjon 9 358, ,00 Sum , ,00 ANLEGG/MASKINER, DRIFT OG INVESTERING Drift av Idrettsanlegg og maskiner , ,25 Sum , ,25 TILSKOT, KONTINGENTAR OG AVGIFTER UTGIFTER INNTEKTSBRINGANDE TILTAK Kontigentar/avg. Idrettsorg , ,00 Gåver , ,90 Utgifter ved inntektsbringande tiltak , ,34 Reklame-/annonseutg , ,63 Sum , ,87 Sum driftsutgifter , ,28 Avskrivningar anlegg , ,00 Endring avsetn. Tap på krav ,00 FINANSINNTEKTER/- UTGIFTER Finansinntekter , ,76 Finansutgifter , ,00 Sum finanspostar , ,24 ÅRSRESULTAT , ,55

26 Fjellhug/Vereide IL Balanse Regnskap Regnskap pr. 31.des EGIENDELAR OMLØPSMIDLAR 1900 Kontantar 1 111, , Spareb. SSF , , Spareb. SSF , , Spareb.SSF ,00 0, Spareb.SSF ,00 0,00 Kontantar, bank, postgiro , , /3 Andr korts. krav , ,00 Kortsiktige krav , ,00 Sum omløpsmidlar , , Anlegg Kleivane , ,00 Sum anleggsmidlar , ,00 SUM EIGENDELAR , ,17 GJELD OG EIGENKAPITAL KORTSIKTIG GJELD 2690 Anna kortsiktig gjeld 3 816, , Påløpte renter 1 151, ,00 Anna kortsiktig gjeld 4 967, ,70 Pantegjeld , ,00 Sum gjeld , ,70 EIGENKAPITAL 2910 Kapitalkonto , ,92 Årets resultat , ,55 Sum eigenkapital , ,47 SUM GJELD OG EIGENKAPITAL , ,17 Sandane, Bente Jevnlid rekneskapsførar Merete Aske kasserar

27 Fjellhug/Vereide IL - driftsrekneskap Samla Hovedstyret Økonomi Friidrett Ski Rypesk.renn Kleivane drift Trim Handball Orientering Barneidr. Vollyball Medlemskontingen t Medlemskont. vedr. forrige år - Tilskot Stemneinnt. eigne arr Salg materiell/utstyr Merker, medaljer etc Kiosksal/arrangeme nt Lotteri, basar o.l Dugnadsverks Reklame- /annonseinnt. - Sponsor- /samarb.avt Gåver og bidrag Parkering Kleivane Sum Driftsinntekter Klubbstemner (andres) Kretsstemner (andres) Nasj.stemner (andres) - Klubbstemner (eigne) - Kretsstemner (eigne) - Trening- /instr.tiltak/halleige Samlingar Treningsutg./Idr.uts tyr Leiarutdanning - Dommarfordeling Lønnsutgifter - Møteutg. kommitear - Adm.utgifter

28 Samla Hovedstyret Økonomi Friidrett Ski Rypesk.renn Kleivane drift Trim Handball Orientering Barneidr. Vollyball Handbøker/Publ Terminlister/Kallen dar - Investering i anlegg Tilskot investering Kontingent/avg.IO Drift anlegg Drift maskiner Merker, medaljer,gåver Lotteri, basar o.l Reklame- /annonseutgifter Forsikring Sum Driftsutgifter Avskrivningar Tap på kont. Finansinntekter / kostn Resultat overskot Netto budsjettert for

29 Regnskap pr Samla budsjett 2013 Kontigentar Økono mi Friidrett Ski Budsjett 2013 Rypesk.r enn Kleivane drift Offentlige tilskot Stemneinntekter inkl kiosk Lotteri, basar Dugnad Trim Barnei dr. Sponsor-/samarb.avt/ reklame Parkering Kleivane Andre inntekter Sum driftsinntekter Stemner Hovedstyret Handball Orientering Volleyball Trening- /instr.tiltak/halleige Dommarfordeling Treningsutg/idr.utstyr Lønnsutgifter - 0 Adm.utgifter (regnskapsføring) Investering i anlegg Kontigentar/avg. Idrettsorg/tilskot klubb Drift anlegg Drift maskiner Merker, medaljer, gåver Forsikring Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter Avskrivningar Finansinntekter Finanskostnader Resultat (overskot) Netto regnskap pr

30 ØKONOMIEN. Note 1. Avskrivningar anlegg. Anlegg Kleivane var bokført med kr ,- pr Avskrivning kr ,- Ny bokført verdi kr ,- Uteståande kontigentar utgjer ,00 Desse er det sendt ut purring på. Terra-Gruppen AS var laget sin hovudsponsor fram til juni Laget har også motteke sponsor- og gåvemidlar frå andre. Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane ,00 Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane 4 000,00 Advokat Hans Lothe 6 500,00 Leiv Austrheim AS 3 000,00 Brødrene Solheim AS 4 000,00 Tannlege Øyvind Seim 3 000,00 Olav Hjelmeset AS 2 500,00 Nordfjord Havbruk AS 5 000,00 Sogn og Fjordane Energiverk ,00 Olav K. Henden AS ( G- Sport Sandane) 4 000,00 Enivest AS 2 000,00 Sum sponsor/gåver ,00 Dugnad 2012 Leidulv Sollid 2 650,00 Gloppen Kommune 4 000,00 Kleivane transport 5 000,00 Norsk Country Treff, vakt 7 700,00 Gloppen Utvikling (Sandane Dagane) 7 000,00 Gloppen Utvikling (Matamål) 4 000,00 Sum dugnadsinntekter ,00 I tillegg har ein i 2012 utført dugnad ved servering under opning av nye Anda ferjekai, samt varetelling Prix. Inntektene for dette er ført på 2013 og framgår ikkje av oppsettet ovanfor. Særskilt offentlig tilskot Tilskot frå Gloppen kommune (til ny trakkemaskin) ,00

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG

ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG ÅRSMELDING 2014 HAFSLO IDRETTSLAG Glimt ifrå kunstgrasbana ved Hafslo samfunnshus SAKLISTE 1. Opning. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar og skrivar 5. Val av to

Detaljer

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007

Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Sogndal Idrettslag Årsmelding 2007 Årsmøte 2007 Onsdag 26. mars 2008 Kl 19.00 Fosshaugane Campus - Gjensidigerommet Sakliste: Sak 1 Opning Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 3 Val av ordstyrar

Detaljer

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2011 til 31.desember 2012 ÅRSMELDING 2011 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av:

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av: IL BRODD Årsmelding 2014 Medlem av: Sogn og Fjordane Fotballkrins, Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Sogn og Fjordane Handballkrins og Norges Vektløftarforbund. TILLITSVALDE I BRODD 2014: Leiar: Bjarne

Detaljer

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer.

For HIL medlemmer har laget ei avtale med Sport 1 i Åmot. Her får medlemmene 20 % på butikkpris på ski og fotball og 10 % på alle andre varer. 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET I HØYDALSMO IDROTTSLAG 2012. Styrets samansetning: Leiar : Sverre Bakke Nestleiar : Rune Djuve Kasserar :Gunn Wennersteen Styremedlem : Ågot Jordstøyl Leiar fotball : Olav Aalandslid

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2012 til 31.desember 2012

ÅRSMELDING FRÅ STYRET I VIKANE IL. for perioden 01. januar 2012 til 31.desember 2012 ÅRSMELDING 2012 SAKSLISTE 1. Godkjenning av dei stemmeberettiga 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av ordstyrar, referent og to personar til å skrive under møteboka 4. ÅRSMELDINGAR 5. REIKNESKAP

Detaljer

Årsmelding frå styret

Årsmelding frå styret Årsmelding frå styret Styret har i år hatt denne samansettinga: Willy Kalsås,leiar- Annbjørg Fossberg, nestleiar, Grete Solheim, sportsleg leiar- Per Inge Olsen, økonomiansvarleg- Jan Jaap Boot, varamedlem.

Detaljer

ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG 11.02.2015 KL.19.00 STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE

ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG 11.02.2015 KL.19.00 STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE ÅRSMØTE FYRESDAL IDRETTSLAG ONSDAG 11.02.2015 KL.19.00 STAD: FYRESDAL NÆRINGSHAGE 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenning av saksliste og agenda 3. Val av ordstyrar, sekretær og to representantar

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2009 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 8. mars 2010 OIL sin hovudsponsor: Sparebanken Vest Innhaldsliste Innhaldsliste... 2 Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2009....

Detaljer

Velkomen til Årsmøte i Sandane Sykkelklubb på Gloppebua 22. mars 2015 kl 18.00

Velkomen til Årsmøte i Sandane Sykkelklubb på Gloppebua 22. mars 2015 kl 18.00 Årsmelding 2014 Sandane Sykkelklubb Velkomen til Årsmøte i Sandane Sykkelklubb på Gloppebua 22. mars 2015 kl 18.00 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar, sekretær og to

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011

Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Årsmelding for Osterøy Idrottslag 2011 Vedteke på årsmøtet i Osterøy Idrottslag 12. mars 2012 1 Innhaldsliste Hovudstyret... 3 Gruppestyra i 2011... 3 Andre nemnder og komitear... 3 Osterøy Idrottslag

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Årsmøte 2013 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2013 3. Rekneskap

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda

Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding 2007-2008 KFUM Volda Årsmelding for KFUM Volda Sesongen 2007/2008 Viktigaste sak for KFUM-Volda det siste året: Økonomi. Det nye styret tok over ein vel driven klubb, men dog med ei gjeld. Det

Detaljer

Prosjekt Øvre Stordal

Prosjekt Øvre Stordal Juni 2002 Stordalingen 1 Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 1 Nr. 1 Juni 2002 Satsing på avis i Stordal IL Det har i mange år vore ein tradisjon for at dei enkelte idrettane sine grupper i Stordal Idrettslag

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

SESONGEN 2009 / 2010

SESONGEN 2009 / 2010 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2009 / 2010 Erika 5. plass i Junior-NM 2009 Jørgen 4. plass både i Ungdoms-VM i Italia og i Hovedlandsrennet 2009 Ingrid 7. plass i Hovedlandsrennet 2009

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

HAVGULA. Nr : 1-74. årg. Desember 2010. Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim

HAVGULA. Nr : 1-74. årg. Desember 2010. Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim Nr : 1-74. årg. Desember 2010 HAVGULA L A G S B L A D F O R I D R O T T S L A G E T G U L A R - B Y G D E U N G D O M E N I B E R G E N Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim Det gror

Detaljer

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 ROGNINGEN www.rogne-il.no 2014 ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar 5. Val av to for underskrift

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Velkommen til Stordalscup 25. - 27. juni 2004!

Velkommen til Stordalscup 25. - 27. juni 2004! Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 5 årgang 3 Juni 2004 post@stordalingen.no Innhald i dette nummer: s. 2 Leiar SIL s. 2 Alpingruppa s. 3 Fotball-leiaren s. 5 Langrennsgruppa s. 6 Fotballgruppa

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten Nr: 1-78. årg. Desember 2014 HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Sølv til jentene i Holmekollstafetten Rekrutteringen blomstrer i orientering Veterantur til Ulvik 2 Havgula

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 Støtt ditt idrettslag gjennom: Vår hovedsponsor: Oppgi vårt org.nr. 975567346 neste gang du skall tippe! Saksliste årsmøte

Detaljer