Størst innen tekniske nyheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Størst innen tekniske nyheter"

Transkript

1 Størst innen tekniske nyheter Nr årg Årsabonnement. kr. 495 Nor-Shipping 2007: rekordtilstrømming og nyheter i kø Utvikler nytt, grønt drivstoff av planterester Et nytt lavkostdrivstoff er under utvikling av det britiske bioteknologiselskapet Green Biologics. Selskapet planlegger en ny måte å produsere biobutanol på. Drivstoffet er kjent som et overlegent nestegenerasjons biodrivstoff innenfor transport. Se side 37. B-blad Returadresse: T.J.A Marketing, Hausmannsgate 6, 0186 Oslo Nor-Shipping 2007 den 21. i rekken er den hittil mest vellykkede shippingmessen i Norge målt etter antall utstillere, besøkende og bredden på arrangementene. Messen hadde 828 utstillere fra 42 nasjoner. Totalt samlet messen rundt shippingfolk. Nettverksbygging og sosiale arrangementer var en viktig del årets Nor-Shipping. Se side 85. Høytidelig åpning av Rittals nybygg 21. juni ble Rittals nybygg på Regnbuen industripark i Ski offisielt åpnet av konsernsjef Norbert Müller. Begivenheten ble markert med taler, festligheter og omvisning i bygget. Både næringslivsleder, politikere, kunder og presse overvar begivenheten. Se side 72 Teknikk og Trender side 8-9 MASKIN, VERKSTED OG PRODUKSJON Norge i tet på robotlakkering side 13 IKT OG ELEKTRONIKK Stemmen justerer fargene side 23 HMS Sikkerhetssele lokker til bruk side 31 LOGISTIKK Automatisert lagersystem side 43 BYGG, ANLEGG OG VVS Kirken er en stridsvogn side 53 KURS, KONFERANSER OG UTDANNING 214 blåstemplede nyheter side 80 NÆRINGSMIDLER Verdensnyhet i norske vinhyller side 95 side 98

2 2 NY TEKNIKK 06/2007

3 NY TEKNIKK 06/2007 3

4 4 NY TEKNIKK 06/2007

5 NyTeknikk etablert 1987 av fagpresseforlaget TJA Marketing A/S Hausmannsgaten 6, N-0186 Oslo-Norge Tlf.: (+47) Fax: (+47) Redaksjonens Ansvarlig redaktør: Per Nørgaard Annonser: Betales innen 14 dager til bankgiro Foretaksregisteret: NO MVA/VAT Annonsemateriell: Mottas helst elektronisk på CD-rom med prøvetrykk eller Tillegg for sats etter manus og repro fra bilder og dias Trykk: NAtryck Abonnement: 11 utg. i NOK kr. 495,- Copyright: TJA Marketing A/S Ettertrykk eller kopiering av annonser, artikler og bilder er kun tillatt etter skriftlig avtale med forlaget. Redaksjonen påtar seg intet ansvar for innsendt, ikke bestilt materiell FN har uttalt om WHD: The ethos behind the lho launch of World Hydrographie Day is the aim of giving suitable publicity to its work at all level and of increasing the coverage of hydrographie information on a global basis. Sjøkartverket bidrar til økt sjøsikkerhet på flere områder, blant annet ved Norske ledere må bli mer sjef Den demokratiske og lavprofilerte norske lederstilen kan føre til problemer når norsk bedriftskultur møter utenlandsk, hevder Atle Jordahl og Michelle Farooqui ved Administrativt forskningssfond, Norges Handelshøgskole. Utfordringen for norske ledere er å ta et lederskap i kulturer der det er forventet, der makten rår, samtidig som man beholder de kvalitetene som ligger i den norske lederstilen, konstaterer Atle Jordahl, direktør for internasjonale relasjoner ved AFF. Sammen med blant andre AFF-konsulent og psykolog Michelle Farooqui jobber han med internasjonale problemstillinger innenfor ledelses- og organisasjonsutvikling. Skaper usikkerhet Norske ledere reiser ofte til Sentral- og Øst-Europa, og der er lederstilen helt annerledes enn den norske. Der er de vant til at sjefen bestemmer, og at han kommer med klare direktiver. Når nordmennene kommer med sin demokratiske og lavmælte lederstil, skaper det forvirring, og medarbeiderne blir skeptiske og usikre, mener Jordahl. Farooqui er enig. Hun mener at de myke, norske verdiene kan bli misoppfattet i utlandet. Hvis lederen spør hvordan medarbeiderne vil ha det, blir de utrygge og usikre og lurer på om lederen opererer med en skjult agenda. Kosmopolitisk sinnelag De to forskerne mener at det ikke er lett å være typisk norsk leder hjemme og mer autoritær og tydelig ute. Men de mener at ledere med et kosmopolitisk sinnelag takler det bedre enn andre. De forklarer et kosmopolitisk sinnelag som at lederen har en oppriktig interesse, nysgjerrighet og glede av å være på steder der man blir overrasket, og der forholdene er annerledes enn man er vant til. Men de mener samtidig at slike mennesker er mangelvare i Norge. Kilde: forskning.no Sjøkartverket markerte FNs World Hydrographic Day FN har etablert 21. juni som World Hydrographie Day eller verdensdag for hydrografi. Tema for årets dag var Electronic Navigational Charts (ENes), an essential element of Safety at Sea and Effcíent Maritime Operations. Første gang denne markeringen fant sted var i etablering og drift av Primar Stavanger International ENC (Electronic Navigational Chart) og service for formidling av autoriserte, elektroniske navigasjonskart godkjent for navigasjon i henhold til internasjonale krav. Primar Stavanger er i dag en av to regionale ENC koordineringssentre (RENC) på verdensbasis. ENC-tjenesten omfatter nå mer enn 6600 elektroniske kart fra 66 land. ENC-ene holdes løpende oppdatert og distribueres gjennom et nettverk av godkjente forhandlere veden over. Sjøkartverket driver et forsert kartleggingsprosjekt som har som hovedmål å dekke norskekysten med moderne, elektroniske kart innen I samarbeid med Russland bidrar Sjøkarverket til å beskytte det maritime miljø i russiske arktiske farvann og Barentshavet ved å formidle russiske, elektroniske kart for disse farvannene. Stanseveien 6B Oslo - Tlf: Fax: NY TEKNIKK 06/2007 5

6 6 NY TEKNIKK 06/2007

7 Leder Misforståtte ledere I vårt sosialdemokratiske samfunn fungerer ikke den autoritære lederstilen. Lederen skal være kamerat og helst sitte sammen med oss i kantina. Og selvfølgelig skal vi ha noe å si når avgjørelser skal tas, enten det er snakk om store fusjoner eller innkjøp av nye kontorstoler. Lenge leve likhet og demokrati! Men når den velmenende, norske lederen tar disse prisnippene med seg til utlandet, kan det bli problemer. Det har forskerne Atle Jordahl og Michelle Farooqui ved Norges Handelshøgskole funnet ut. Resultatene bygger på omfattende forskning, så vi må tro at den er pålitelig. Den demokratiske norske lederen som er vant til å involvere alle, blir sett på med mistro, og medarbeiderne blir usikre. Hva der det han vil? Har han en skjult agenda? De er vant til klare direktiver og liker ikke sjefer som er vage og som ikke har svaret klart. Det er ikke overraskende, for verden utenfor Norges grenser er nokså annerledes vår. Og selv om vi har en naiv tro på at norske verdier er det beste, er det mye positivt å si om andre land og kulturer også, for ikke å si bedriftsledelse. Forskerne fant også ut at ledere med et kosmopolitisk sinnelag takler forholdene bedre enn dem uten. Kanskje ikke så overraskende. Men det som er litt rart, er at det er relativt få nordmenn er interesserte i å reise til utlandet for å jobbe. Vi trives best hjemme med det trygge og forutsigbare. Forskerne mener at den norske nysgjerrigheten og ønsket om å bli den del av det der ute, er mindre enn i andre land. Det er synd. Kanskje vi har noe å lære som har overføringsverdi til norske arbeidsplasser? Så la oss komme oss ut. Slik blir innovasjoner til - En innovasjon er et resultat av et samspill mellom faktorene organisasjon, marked, finansiering, teknologi og regelverk, hevder BI-stipendiat Anne Louise Kofoed. Alle organisasjoner må tenke utvikling og innovasjon for å forberede seg på fremtiden. Doktorgradsstipendiat Anne Louise Koefoed ved Handelshøyskolen BI har sammen med BI-professor Tor Hernes redigert den rykende ferske fagboken Innovasjonsprosesser - om innovasjoners odyssé. 17 forfattere fra praksisog forskningsfeltet har gått sammen om å lage et rammeverk som kan bidra til å øke sannsynligheten for å lykkes med innovasjoner. Dessverre finnes det ikke noen enkel kokebok på innovasjon med ferdige oppskrifter på prosjektstyring, innovasjonsstrategi og suksess. Innovasjon er ingen endestasjon - Vi tilnærmer oss innovasjon som en prosess og ikke som en endestasjon. Et grunnleggende premiss for boken er at det ikke finnes én måte å utføre innovasjonsreiser på, sier Koefoed, som ønsker å bidra til å utvikle forståelse for dynamikken i innovasjonsprosjekter. - Selv om innovasjonsprosesser kan utvikle seg vidt forskjellig, har innovasjoner likevel det til felles at de er et resultat av et dynamisk samspill mellom ulike faktorer som ledere og entreprenører konsentrerer handlinger, problemløsninger og beslutninger rundt, fremholder Anne Louise Koefoed. Boken er også skrevet som en lærebok for alle som er opptatt av å bli med på en reise mot økt forståelse for hvordan innovasjonsprosesser faktisk foregår. Innovasjoners odyssé BI-forskerne har valgt å bruke klassikeren Odyssen som et bilde på innovasjonsprosesser. Odyssen er Homers heltedikt om Odyssevs, mennesket som våget å trosse gudene på sin hjemreise til øya Ithaka, der kona Penelopeia ventet på ham. Å innovere handler noen ganger nettopp om å trosse gudene. Utgangspunktet for innovasjonsprosesser vil ofte være å utfordre det bestående, skriver Tor Hernes og Anne Louise Koefoed i sin introduksjon. Innovasjonsprosesser er til tider dramatiske prosesser som krever stahet og utholdenhet. Og som om det ikke er nok, dreier innovasjon seg om entusiasme og til og med om kjærlighet. Få eller ingen innovasjoner hadde vær oppnådd uten følelser til mennesker, konsepter eller teknologi, fremholder BI-forskerne. Men gründeren og den standhaftige innovatør opptrer ikke alene, men i et samspill med andre mennesker og organisasjoner. Fem faktorer i samspill Tor Hernes og Anne Louise Koefoed har utviklet en enkel modell som består av de fem sentrale faktorene organisasjon, marked, finansiering, teknologi og regelverk. Lederne må skape handling og aktivitet innenfor de fem faktorene for å få til innovasjon og utvikling. - Vi ser altså på faktorene som handlings- og innsatsområder i en innovasjonsprosess, sier Koefoed. Løsninger må på plass og velges innfor disse fem fokusområdene for at innovasjonsprosjektet kan realiseres. Gjennom en bedre forståelse av samspillet og dynamikken i innovasjonsprosessen vil ledere bli bedre rustet til å manøvrere organisasjonen samt navigere i prosessene. Selve innovasjonen kan være en teknologi, et konsept, en tjeneste eller et produkt. Veien frem til innovasjonen vil påvirkes av de fem faktorene i BI-forskernes innovasjonsmodell: 1 Organisasjon innebærer en koordinering av menneskelige og materielle ressurser for å nå oppsatte mål. 2 Marked er en merkelapp på de kunde- og bruker grupper innovasjonen er rettet mot. 3 Finansiering er en integrert bestanddel av enhver innovasjonsprosess. Innovasjoner er avhengige av tilgang på økonomiske midler. 4 Teknologi er et uttrykk for relasjoner mellom mennesker, ideer og objekter (materielle ting) 5 Regelverk referer seg til spilleregler og betingelser for handling. Regulering former økonomisk liv, markedets aktivitet og bedrifters atferd. Regelverk kan skape barriere, men også incentiver til innovasjon. Kilde: forskning.no Smidd og støpt Vårt program er like omfattende som vår kunnskap. Kontakt Uddeholm både når det gjelder lav- og høylegerte materialsorter, Duplex - super Duplex, Ni-baserte og Ti-baserte materialsorter. Uddeholm A/S Pb. 85 Kaldbakken 0902 Oslo Tlf Fax NY TEKNIKK 06/2007 7

8 Allsidig projektor Hitachi lanserer nå projektoren CP-X400 til bruk i konferanse- og opplæringslokaler. Den nye projektoren er utstyrt med et nyutviklet 0,63 tommers LCD-panel, og lysstyrken er på 3000 ANSI lumen. Hitachi CP-X400 er beregnet både til fast installasjon og mobilt bruk, og veiledende utsalgspris er cirka kroner ekskl. mva. Projektoren oppgis å ha kapasitet til å klare visning i et lokale for cirka 100 personer. Den kan likevel også brukes til presentasjoner for mindre grupper. Produktsjef for Hitachi, Creative med ny MP3-spiller Creative lanserer Zen Stone Plus, en oppfølger til den nylig lanserte Zen Stone. Spilleren er en lettvekter med 2 GB minne og en rekke nye funksjoner. Zen Stone Plus har et lite display, FM-radio, klokke/stoppeklokke og mikrofon for taleinnspilling. Spilleren kommer i seks farger: svart, hvit, rød, blå, rosa og grønn. Prisen er kr 599. Jacob Teodorsson, forteller at projektoren blant annet er utstyrt med innstilling for whiteboard og dagslys for å oppnå en optimal bildekvalitet uansett presentasjonsmiljø. Han opplyser videre at projektoren er utstyrt med all tenkelig sikkerhet for å hindre at den lånes uten lov. Den har for eksempel en posisjonsdetektor som slår av og låser projektoren, dersom noen vil prøve å ta den med hjem. I tillegg til tyveribeskyttelsen har den også dobbelte PIN-koder, låsing av startbilde og en innbygd stålskinne for fastmontering. Zen Stone Plus har et bredt utvalg av tilbehør. Et silikontrekk i fem farger med klips gjør at spilleren kan festes på klærne. Annet tilbehør er et sportsbånd til armen med skinntrekk, som gjør at man kan bruke klokke/stoppeklokkefunksjonen, og en nøkkelring med trekk til spilleren slik at den kan festes til veska eller beltet. Teknikk og Trender Verdens første mediespillere med trådløs streaming og nedlasting Archos lanserer sin femte generasjon mediespillere, og blant hovednyhetene finnes trådløs direktetilgang til en musikk- og filmportal, muligheten til å skreddersy mediespilleren med widgets, samt streame YouTube-videofilmer direkte til spilleren. De nye produktene tilbyr ulike måter å skreddersy spilleren på for å tilpasses den enkelte. Og for første gang kan brukere kjøpe en fullt utstyrt mediespiller for under 1700 kroner. Kjennetegnene er de tynne enhetene med høykvalitets skjermer, opplyser selskapet i en nyhetsmelding. Produktene koster mellom 1695 og 5798 kroner med 2 GB lagringskapasitet. Det innebærer 2 til 200 fullengdefilmer, noen tusentalls sanger eller millioner av bilder. Andre nye funksjoner er en flashbasert modell med minnekortlesere (SD-kort) for å overføre innhold til og fra mobiltelefoner og digitale kameraer. To nye WiFi-modeller har pekeskjerm med en oppløsning på 800x480 på en 4,3 skjerm. Archos nye generasjon av mediespillere blir tilgjengelig i september Lyspære fjerner dårlig lukt En ny lyspære som fjerner dårlig lukt, kommer på markedet i Norge i disse dager. Pæren fjerner matos, sigarettrøyk, lukt fra husdyr og allergifremkallende partikler ved hjelp av negative ioner. Når pæren lyser, frigjøres partikler i luften og faller til gulvet. Hver pære produserer en tilstrekkelig mengde negative ioner til å rense et område på 10 kvadratmeter. Derfor kalles gjerne negative ioner for luftens vitaminer. Pæren er energisparende og trekker bare 7-15 watt. I en vanlig lyspære tilsvarer dette 40 og 60 Watt. - Teknikken bak ioniseringen av luft er velkjent. Vi arbeider nå også med å utvikle ioniserende lysstoffrør slik at vi kan tilby både lys og god luft i kontorer og offentlige bygninger, sier Pål Danielson, daglig leder av Ionlight DA. Dyre, støyende og strømkrevende luftrensere som ioniserer luften, har vært på markedet lenge. Som regel En miljøvennlig Hummer En bensinslukende Hummer oppfattes vanligvis ikke som spesielt miljøvennlig. Men med denne bilen retter nå produsenten markedsføringen mot de miljøbevisste. Forskerne ved fabrikken spurte seg selv om det gikk an å lage en bil som ikke bare reduserte vårt økologiske fotspor, men som faktisk gav en netto miljøgevinst gjennom hele produktets livssyklus. Resultatet ble denne bilen, GM Hummer 02. Panelene inneholder såkalte fotobioreaktorer med en oppløsning av alger og vann som sørger for at skadelig CO2- utslipp omdannes til oksygen - et nyttig bidrag til naturen. De brukte algene blir kan disse erstattes av Ionlight lyspære ifølge Daniel- resirkulert som biomasse, som i sin tur benyttes til produksjon av ny energi. Bilens øvrige deler er utviklet av resirkulerte materialer. Bilen er hydrogendrevet. 8 NY TEKNIKK 06/2007

9 Teknikk og Trender Nytt helårs byggskum med kontrollert ekspansjon Novatech lanserer nå PUR7, et nytt helårs byggskum med en kontrollert ekspansjon. Ny Teknikk får opplyst at produktet tåler nordiske værforhold, og at det i tillegg har egenskaper som gjør det godt egnet til lydisolering, samtidig som det er resistent mot angrep fra insekter. - PUR7 er utarbeidet etter egenskaper som er etterspurt av håndverkere, sier produktsjef Hans Erik Lian i Relekta. Det har utmerket heft til de fleste overflater, kan påføres i alle retninger og ekspanderer kontrollert og inntil 100 %. PUR7 råtner ikke, smuldrer ikke opp og er overmalbart. Byggskummet er resistent mot maur og andre norske insekter, og det kan brukes til varme-, kulde- og lydisolering - det siste opp til 57db. PUR7 er definert i brannklassen B2. - PUR7 er tilpasset nordiske værforhold og temperaturer, fortsetter Lian. Det kan transporteres og lagres i kortere perioder ned til - 20 C. Når det i tillegg har en temperaturbestandighet fra -40 C til +110 C og full effekt ved påføring fra - 10 C, tør vi kalle dette et helårs byggskum. Byggskummet skal ifølge leverandøren egne seg godt til montering av dører, vinduer, utforinger, aluminium, tre og metall. I tillegg kan det anvendes til tetting av åpninger og gjennomføringer og i vegger, tak og gulv samt til isolering av rør og fylling av vegger, skjøter, sprekker og hull. Byggskummet PUR7 lanseres som en del av produktserien PUR7. Serien inneholder i tillegg byggskummet PUR7 Plus som påføres med pistolen, PUR7 Gun, samt PUR7 Cleaner for fjerning av uherdet PUskum og rengjøring av PUR7 Gun. PUR7 markedsføres av Novatech, som er en del av Relekta Import AS i Relekta-Gruppen. For mer informasjon, kontakt: Relekta-Gruppen v/hans Erik Lian, telefon: , e-post: Se også: Superbuss skal løse fremtidens transportproblem Verdens kraftigste diodelykt Med denne stavlykten bør det være enkelt å ta seg frem når høstmørket faller på. Den skal være verdens kraftigste LED-lykt og er særlig beregnet på det profesjonelle markedet, blant annet brannvesen og politi. Den veier 1,7 kilo og er vanntett ned til 6 meter. Den går på 15 CR123-batterier, som varer fra fire til seks timer. Prisen er ca kroner. (www.foxfury.com) Kameraet tar bilder i mørket Denne bussen, som fremdeles er på tegnebrettet, er utviklet av forskere ved Technische Universitet i Delft i Nederland i samarbeid med NY TEKNIKK 06/2007 busselskapet Conexxion. Tanken er at bussen skal kunne kjøre med en hastighet opp mot 250 km/t i spesielle busstraseer. Man tar sikte på å utvikle en demonstrasjonsmodell til OL i Beijing i (www.superbus.tudelft.nl) Minihelikopteret tar videobilder Med dette helikopteret er det mulig å ta gode videobilder fra luften. Helikopteret, som har fått navnet Draganflyer SAVS, har en innebygd stabilisator som sikrer god bildekvalitet. En mottaker på bakken og en skjerm gjør det er mulig å se opptakene direkte. Produktet, som koster rundt 2500 USD, leveres med et trådløst videokamerasystem, sender, mottaker, batterier og lader. (www.rctoys.com) Fujifilms nye kamera, som har fått betegnelsen FinePix S3 PRO UVIR, er i stand til å ta bilder i den ultrafiolette og ultrarøde delen av lysspekteret. Produsenten ser for seg at kameraet kan være et nyttig verktøy for etterforskere, og innenfor vitenskap, medisin og kunst. Når det gjelder etterforskning, vil kameraet kunne brukes til å finne bevis som er usynlige for det blotte øyet, for eksempel blodrester og skrift som er brannskadet eller ødelagt. Impregnerer tekstiler med nanopartikler Nå er det mulig å gjøre bilseter, møbler, tepper - ja til og med slips - avvisende mot vann og smuss ved hjelp av ørsmå nanopartikler. Dette går frem av en pressemelding som er sendt ut av selskapet Relekta. Selskapet lanserer nå Nano Care Textile på det norske markedet. Nano Care Textile består av mikroskopiske P.T.F.E.-partikler som kapsler inn fibrene og danner et vann- og smussavisende nettverk av partikler. 9

10 10 NY TEKNIKK 06/2007

11 NY TEKNIKK 06/

12 12 NY TEKNIKK 06/2007

13 Seksjon for MASKIN, VERKSTED OG PRODUKSJON Størst innen tekniske nyheter Norge i tet på robotlakkering De fleste bærbare PC-er som produseres i verden, lakkeres nå av roboter som er utviklet på Bryne. Norge er verdensledende på lakkeringsroboter. Sløser ikke. Manuell lakkering av en mellomstor bil vil kreve 32 kilo lakk. Roboten gjør samme jobben med 6 kilo. (Foto: Peter Tubaas) - Utviklingen er eventyrlig. Vi nærmer oss en markedsandel på 70 prosent for roboter som lakkerer bærbare PC-er, sier direktør Tormod Gunleiksrud i ABBs norske robotvirksomhet til Newswire. Også innenfor bilindustrien har selskapet tatt et solid grep om verdensmarkedet. Om lag hver femte nye bil lakkeres av en robot fra Rogaland. Den berømte MP3-spilleren ipod får sin fine finish takket være ABBroboter. I tillegg får et økende antall mobiltelefondeksler farge fra en norsk robot. Passerte Nylig ble vi det første selskapet i verden som passerte produserte lakkeringsroboter. Selve jubileumsroboten ble levert til Ford-Mazda i Kina, sier Gunleiksrud. Nyeste modell av siste generasjons lakkeringsroboter heter IRB5500. Den første roboten av denne typen blir i disse dager installert i en bilfabrikk i USA. - Den teknologiske utviklingen har vært formidabel på dette området. I den nye roboten er det bare halvparten så mange deler som i den forrige utgaven, og vekten er redusert med 40 prosent. De er slankere, raskere, mer fleksible og svært miljøvennlige, sier Gunleiksrud. Manuell lakkering av en mellomstor bil vil kreve 32 kilo lakk, hvorav fire kilo kommer på bilen. En ny lakkeringsrobot gjør samme jobben med rundt 6 kilo lakk. Fra hele verden Robotene produseres i samarbeid med ABB i Kina. Media fra verdens største bilproduserende land har vært på besøk på Bryne, og den 14. og 15. juni kom flere gjester fra hele verden til ABB-fabrikken for å se nærmere på den nyeste teknologien til robotindustrien. - Det er andre gang vi arrangerer en slik konferanse. Deltakerne er representanter for store virksomheter i Europa, USA, og Asia, sier Tormod Gunleiksrud. ABBs norske robotvirksomhet har sitt utspring i trallefabrikken Trallfa, som ble etablert på Bryne i Nå har fabrikken cirka 180 ansatte og lager om lag 600 lakkeringsroboter i året. ABB er blant de ledende selskapene innenfor kraftog automasjonsteknologi på verdensbasis. ABB har totalt rundt 2000 ansatte i Norge og omsetter for rundt seks milliarder kroner årlig. Internasjonalt har ABBgruppen ansatte i rundt 100 land. NY TEKNIKK 06/

14 Ny ultralyd nivåmåler Instrutek har inngått eksklusiv avtale om salg av nivåmålere fra Dinel i Norge. I sortimentet er det blant annet en kompakt ultralyd nivåmåler, modell ULM-55, som drives av 4-20mA-sløyfen. Måleren, som veier 0,6 kg, har måleområder opp til 10 m. Nøyaktigheten oppgis å være bedre enn 0,5 %, og måleren skal være enkel å konfigurere. Måleren fås også i EExia-utførelse for bruk i eksplosjonsfarlige områder. For nærmere informasjon, kontakt IKM Instrutek v/petter Skaraas, tlf Ny generasjon vakuumpumper Den nye generasjonen av vakuumpumper til vakuumpakkemaskiner er nå på markedet. De nye pumpene er basert på vakuumpumpeknologien til Busch AS. Produsenten opplyser at produktet har lavt energiforbruk og at skifting av filteret er enkelt. Det tilfredsstiller også næringsmiddelindustriene hygienestandard. Pumpen har stor kjølefleksibilitet med mulighet for luftkjøling som standard og to vannkjølte versjoner. 14 NY TEKNIKK 06/2007

15 Kamerasystem for tredimensjonal soneovervåking Kamerasystemet SafetyEYE er utviklet av Pilz i samarbeid med DaimlerChrysler. Vanlige applikasjoner krever stadig flere sensorer. Det spesielle med SafetyEYE er at det skaper en tilpasset tredimensjonal sikkerhetssone rundt faresonen. Selskapet opplyser at beskyttelsessoner kan konfigureres raskt og fleksibelt på en PC, og at det er mulig å beskytte, styre og overvåke med bare ett system. SafetyEYE er mer enn bare én sensor det er grunnlaget for en teknologi som oppdager objekter i en tredimensjonal sone. Kamerasystemet oppgis å være velegnet innenfor en rekke industrier: fra bearbeidingssentre til dekk- og pakkeindustrien, høyhastighetsindustrien og automatiserte parkeringshus. Styring, overvåking og beskyttelse Det komplette systemet består av tre komponenter: sensorenheten, en kraftig datamaskin og en sikkerhets-plc. Sensorenheten består av tre dynamiske kameraer som leverer bildedata fra sonen som overvåkes. En kraftig datamaskin fungerer som en analyseenhet som mottar bilder fra kameraene via fiberoptiske kabler og beregner et tredimensjonalt bilde ved hjelp av komplekse og sikre algoritmer. Denne informasjonen sammenlignes så med de konfigurerte beskyttelsessonene i systemet for å fastslå om det er skjedd en overtredelse av beskyttelsessonen. Den kraftige datamaskinen overfører bildebehandlingsresultatene til PSS sikkerhets-plc-en, som med sine innganger og utganger er forbindelsesleddet mellom maskinstyringen, og som ivaretar den komplette styringen av Safety- EYE. Hvis analyseenheten signaliserer at beskyttelsessonen er overtrådt, avbrytes de konfigurerte utgangene. Forbindelse til periferien kan også skje via bussystemet SafetyBUS p og i fremtiden også via SafetyNET p Ethernet. Beskyttelsessoner og advarselssoner så vel som andre parametre som kreves for å bruke kamerasystemet, konfigureres ved hjelp av en PC og en spesiell programvarepakke. som beskyttes ved hjelp av SafetyEYE, vil for eksempel virke helt åpen. Det er ikke nødvendig med omfattende avsperringer. Sensorenheten er plassert over arbeidsstasjonen og har et komplett overblikk over hele robotens arbeidsområde. Muligheten for manipulasjoner er utelukket. Et blikk på monitoren viser at sikkerhetsteknologien er i drift. Fargede, semitransparente terninger og kasser de tredimensjonale advarselssonene og beskyttelsessonene illustreres på bildene fra kameraene. Roboten beveger seg innenfor disse sonesegmentene under arbeidssyklusen. Faresonene er definert i form av virtuelle kurvemasker som omfatter advarselssoner og beskyttelsessoner. Bare objekter som trenger inn i disse sonene, er potensielt i fare. Det spesielle ved Safety- EYE er at et brudd på beskyttelsessonene, ikke fører til automatisk nødstopp. Skulle en medarbeider overskride den virtuelle beskyttelsessonen på et sted der det vil ta atskillige sekunder før roboten kommer, sørger styringsteknikken for at roboten fortsetter med ekstremt lav Forts. side 19 Forebygger stillstand Sikkerhetskonsepter som er optimalt tilpasset, hjelper med å forebygge stillstander. En robotarbeidsstasjon NY TEKNIKK 06/

16 Ny signalomformer fra Wago Wago introduserer nå en ny serie seks millimeter smale signalomformere og relémoduler som har en enhetlig design og kan laskes med kamlask på alle nivåer. Det betyr at lasking med ledninger ikke er nødvendig. Også de pluggbare relémodulene som har litt lavere byggehøyde, passer inn i systemet. Alle applikasjonsområder dekkes med én serie, og Wago tilbyr fem forskjellige typer: konfigurerbare og faste isolasjonforsterkere, passive/aktive isolatorer (også for HART-applikasjoner), signalduplikatorer og temperaturtransmittere for PT 100 og thermokoblere. Signaltilpassing settes enten via dip swither eller software, som utgjør totalt 36 forskjellige signalkombinasjoner. Temperaturområdet er fra -25 C til +70 C, og omformerne har en isolasjonsspenning på 2.5kV i hht. EN LØSNINGER FOR: Skiltmakeren Gull/sølvsmeden Elektroentreprenøren VVS installatøren Premieleverandøren Offshore/skipsbyggeren Små sveiseapparater for isolasjonsstifter og mindre bolter. Stål, rustfritt stål, aluminium m.m. Rask og presis levering av maskiner, utstyr og materialer for gravering. Gravograph Norge AS Postboks Vøyenenga - Ringeriksveien Vøyenenga tlf: fax: epost: Større apparater for bolter opptil 30 mm Ø. Automatiske boltsveisesystemer. Bordmodeller. Salg, utleie, service. Be om utførlig informasjon! 16 NY TEKNIKK 06/2007

17 NY TEKNIKK 06/

18 Verdens første avanserte høyfaste stål tilpasset rullforming SSAB Tunnplåt har utviklet Docol Roll, som er verdens første avanserte høyfaste stål tilpasset rullforming. Stålet finnes i to høyfasthetsklasser og kan formes med meget små radier. Dette går frem av en nyhetsmelding som selskapet har sendt ut. Det nye kaldvalsede høyfaste rullformingsstålet, Docol Roll, oppgis å ha høy strekkfasthet, god formstabilitet etter rullforming og har mulighet for å kunne formes med små radier. Stålet produseres i to høyfasthetsklasser: Docol Roll 800 med laveste bruddstyrke på 800 N/mm2 og Docol Roll 1000 med 1000 N/mm2 som laveste bruddstyrke. I tillegg til høy bruddstyrke har Docol Roll også høy strekkfasthet. Forskjellen mellom strekkfasthet og bruddstyrke skal være liten. Resultatet blir formstabile og flate profiler med lave spenningsforskjeller i tverrsnittet, ifølge selskapet. - Med Docol Roll reduseres risiko for bøying eller vridning av profilen, forklarer Karl-Inge Nilsson, produktsjef for Docol. Ytterligere en fordel er at materialet klarer meget små radier, som tidligere ikke har vært mulig i stål på dette høyfasthetsnivået. Docol Roll er et stål med høy renhet, som i kombinasjon med en ny glødeprosess, muliggjør rullforming av detaljer med små radier. Docol Roll er det første avanserte, høyfaste, kaldvalsede stålet på markedet som Docol Roll fra SSAB Tunnplåt er verdens første avanserte høyfaste stål tilpasset rullforming av profiler. Materialet kan rullformes med svært små radier. er tilpasset rullforming. sier Karl-Inge Nilsson. Vi Allerede under utviklingsarbeidet oppstod det en stor gjennomslag for Docol Roll regner med et stort interesse for det nye stålet fremover. fra blant annet kjøretøyindustrien, og produktene er interesse for rullforming Kjøretøyindustriens store testet og vurdert i forsøk i beror på at metoden gir høy full skala. produktivitet til lave produksjonskostnader. Produk- - Dette er et nytt stål til et marked med stadig økende sjon av karosseri- og sikkerhetsdetaljer er interesse for rullforming, eksempler der Docol Roll ventes å få stort gjennomslag. Metoden er brukt før innenfor byggeindustrien til produksjon av stålplater, men også andre bransjer ser fordelene med rullforming og da gjerne i kombinasjon med høyfast stål. - Flere møbelprodusenter bruker rullforming i sin produksjon og øker dessuten bruken av høyfast stål, forteller Karl-Inge Nilsson. Møbler inneholder flere detaljer som egner seg til rullforming, og her er det også en trend mot tynnere profiler, som samtidig skal klare store påkjenninger, noe som gjør høyfast stål interessant. Her kan vi også se et godt marked for Docol Roll. Docol Roll lanseres nå over hele verden og kommer til å være tilgjengelig via SSABs egne salgsselskaper og forhandlere. 18 NY TEKNIKK 06/2007

19 Forts. fra side 15 hastighet. Det forekommer bare nødstopp hvis medarbeideren kommer inn i den direkte faresonen. Dette er en stor fordel i forhold til tradisjonelle beskyttelsesordninger som automatisk utløser stopp i tilfelle fare. Ny hydraulisk verkstedkran YALE Industrial Products GmbH er en produsent og leverandør av taljer og løfteverktøy til forskjellige formål. De lanserer nå en hydraulisk verkstedkran med kapasitet for 500 og 1000 kg. Kranen kan slåes helt sammen når den ikke er i bruk og krever liten lagringsplass. Utliggeren kan justeres i fire posisjoner, alt etter hva som skal løftes og tilgjengeligheten til dette - det kan være å løfte motor ut av bil, flytte maskiner og utstyr innendørs eller lasting/lossing av bil. NY TEKNIKK 06/

20 Ny generasjon frekvensomformer fra Danfoss Som del av den nye generasjonen VLT frekvensomformere introduserer Danfoss den nye VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive er basert på Danfoss nye modular plug & play-plattform og er dedikert til HVAC-applikasjoner. I tillegg til IP21- og IP55- kapsling kan VLT HVAC Drive også leveres kapslet IP66 for enda større beskyttelse mot fuktighet, smuss, støv og andre aggressive miljøer, opplyser produsenten. VLT HVAC Drive oppgis å kunne brukes i forurensede omgivelser uten ekstra beskyttelse. Det er også mulig å få levert VLT HVAC Drive med servicebryter innebygd. 20 NY TEKNIKK 06/2007

21 NY TEKNIKK 06/

22 22 NY TEKNIKK 06/2007

23 Seksjon for IKT OG ELEKTRONIKK Størst innen tekniske nyheter Bruk stemmen til å justere fargene - Oppfinnelse fra Xerox gjør dataverdenen enklere for ikke-eksperter Snart kan hvermansen manipulere farger i dokumenter på datamaskinen, uten å kunne programvare som Photoshop. Xerox utvikler for tiden et nytt fargespråk, en teknologi som gjør det mulig å justere farger ved hjelp av enkle stemmeinstruksjoner eller skriftlige beskjeder. Vi kan dermed gi kommandoer som gjør himmelen mellomblå, og programvaren fikser dette. Med en boks fargestifter er det enkelt å beskrive fargen sjokkrosa, men det er ikke like lett å fremstille nyansen riktig på en dataskjerm eller i et dokument uten programvare som krever spesialekspertise. Den nye teknologien, som er på forskningsstadiet, skal kunne gjøre manipulering av farger like enkelt som å beskrive dem ifølge selskapet. Nye muligheter for ikkeeksperter - I kontormiljøer er det mange som vet hvordan de vil ha fargene, men som ikke aner hvordan de skal få det til. Oppfinnelsen går ut på at ikke-eksperter kan justere fargene ved hjelp av helt vanlig språk, uten å måtte bruke avanserte programmer for bildebehandling eller design. Man trenger altså ikke å være dataekspert for å gjøre himmelen dypere blå eller legge til litt gult i en solnedgang, sier Jens Petter Ørjansen, administrerende direktør i Xerox Norge. Språklig kartlegging Sjefsforsker i Xerox innovasjonsteam, Geoffrey Woolfe, står bak oppfinnelsen. Han har fokusert på å kartlegge vanlige ord som brukes for å beskrive farger. Disse er deretter overført til programvaren. Dette skjer ved at menneskers beskrivelser av farger oversettes til de numeriske kodene som maskiner bruker for å trykke fargedokumenter. - Xerox har satset på å utvikle en brukervennlig løsning. Den innovative delen er den språklige kartleggingen. Vi har funnet ut at vi får maksimal brukervennlighet ved å kombinere den menneskelige og matematiske dimensjonen, sier Woolfe, som har søkt om patent på teknologien. Passer til finjustering I tillegg til ikke-eksperter er programvaren rettet mot grupper som bruker mye tid på å finjustere farger i dokumenter, som grafisk designere, fotografer og trykkerier. Teknologien har ulike bruksområder. Blant annet blir det mulig å gjøre justeringer på fargeskrivere på kontoret og større trykkmaskiner. For eksempel kan man kommandere skrivere til å trykke farger på en spesiell måte. Når du skriver ut grønt, gjør fargen mer lysegrønn, kan man befale, og maskinen adlyder. Geoffrey Woolfe, mannen bak oppfinnelsen NY TEKNIKK 06/

24 24 NY TEKNIKK 06/2007

25 NY TEKNIKK 06/

26 Nettvalg brer om seg - mindre fare for fusk Stadig flere bedrifter og organisasjoner gjennomfører valg på Internett. Bruk av BankID hindrer valgfusk. - Vi er ikke i tvil om at vi vil bruke nettvalg videre. Det er enkelt og sikkert. Vi fikk mange fornøyde tilbakemeldinger fra kunder som stemte fra egen datamaskin, sier Rigmor Berntsen i Sparebanken 1 Nord-Norge. Hun var sentral da banken nylig gjennomførte sitt første nettvalg på nytt representantskap. Også sparebankene i Midt-Norge og i Rogaland har brukt Internett i valg av nytt representantskap. Juksere kastes ut De som stemte fra sin egen hjemme-pc, brukte BankID-kortet til å identifisere seg på nettet. Da var det umulig å stemme flere ganger. - Denne legitimasjonen er så sikker at det ikke er fare for valgfusk, sier administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen i datasikkerhetsselskapet Kantega. Det var Kantega som leverte løsingen for nettvalget i sparebankene. Sikkerheten bygger på at de som deltar i nettvalget, blir identifisert på flere måter. BankID kan brukes sammen med engangs pinkode eller kortleser. - Sikkerhetssystemet gjenkjenner de som logger seg inn med BankID og kaster ut alle som vil jukse og stemme flere ganger, sier Rigmor Berntsen. På åpent nett Store selskaper som Telenor og Posten bruker nå sine intranett til valg av styrer og bedriftsforsamling. Kantega mener at BankID gjør det mulig å flytte slike valg ut på det åpne nettet. - Norge er helt i verdenstoppen i denne formen for teknologi. Bruk av BankID gjør det umulig for noen å stemme flere ganger eller å gi seg ut for å være en annen, sier Jon Øyvind Eriksen i Kantega. I løpet av året er det ventet at to millioner nordmenn får et kort som gir en sikker identifikasjon på nettet. - Dette åpner mulighetene for nettvalg i alle typer organisasjoner. Nettvalg kan gjøre det enklere å mobilisere medlemmene til å delta i valg, sier Eriksen. Kommunaldepartementet har sagt ja til forsøk med stemmegivning på nett i skolevalg og i rådgivende folkeavstemninger. Bruk av Internett i kommunevalg eller stortingsvalg er ikke aktuelt ennå. Økt valgdeltakelse I Sparebanken 1 Nord- Norge var det stor økning i valgdeltakelsen under nettvalget. - Det var tydelig at mange syntes det var enklere å stemme hjemmefra enn å måtte møte opp i banklokalene, sier Rigmor Berntsen. De som ikke ønsket å stemme på nettet, fikk hjelp til å stemme i banken. Det var også mulig å stemme via posten. 26 NY TEKNIKK 06/2007

27 E-handel erstattes av v-handel E-handel kommer til å erstattes av virtuelle 3D-kjøpesenter og individuell markedsføring ifølge rapport om Internett år 2020, som er bestilt av Rackspace Managed Hosting. Rapporten spår at selv om virtuell handel kommer til å erstatte e- handel, vil man fremdeles besøke butikker på grunn av sosiale faktorer. Dr. Peter Marsh på Social Issues Research Center (SIRC), som gjennomførte undersøkelsen, sier: - Internett har allerede revolusjonert vår måte å handle på. Klær, ferdigheter og tjenester kjøpes og selges allerede elektronisk, og de etiske normene for e-handelsider, som i sin tur er basert på tillit og rykte, kommer til å ligge bak våre e- og v-handelserfaringer også i fremtiden. Individuelt tilpasset reklame Dr. Marsh fortsetter: - År 2020 kommer v-handel i 3D-utgaver av kjøpesentre til å ha erstattet e-handel. Reklamebudskap med individuelt tilpasset reklame, som i filmen Minority Report, kommer til å vises på håndholdte og portable datamaskiner samt nett-tv. Dette vil resultere i masseopplag av individuelle budskap og en videreutvikling av reklamen og markedsføringen. Til tross for dette kommer ikke vanlige butikker til å forsvinne. Å shoppe er en fritidsaktivitet, og folk kommer fremdeles til å like den fysiske opplevelsen: å kjenne på en genser og prøve sko kommer fortsatt til å være viktig for shoppingopplevelsen. Navigerer i 3D-miljø - Tilveksten for v-handel de kommende ti årene, som SIRC forutspår, vil gi kundene en større følelse av tilstedeværelse når de handler på nettet. De kommer til å kunne navigere i virtuelle kjøpesentre i 3D-miljø. Den forbedrede tilstedeværelsen vil hjelpe til med å øke salget, sier Björn Hougaard, Nordensjef for Rackspace. - Overgangen til virtuell shopping kommer til å stille nye krav til teknikken bak de elektroniske tjenestene, for eksempel hostingen. Tjenesteleverandørenes pålitelighet kommer til å være en kritisk faktor om metoden skal lykkes. Individuell tilpasning Björn Hougaard fortsetter: - Det er spekulert mye i Trådløse serieservere fra Nordictron Sammenkobling av automatiseringsustyr er nå blitt enklere opplyser Nordictron. Serieservere fra Atop Technology i Taiwan løser utfordringen med integrasjon mellom utstyr som har innebygd Ethernet eller serieport. Fra omkring 1000 kroner kan PLS systemer, frekvensomformere, strekkodeenheter, terminaler, informasjonsdisplay og lignende bestykkes med Ethernet grensesnitt. Protokoller for ulikt utstyr løses ved bruk av virtuelle COMporter som det finnes over 200 av i dagens PC operativsystemer. Atop serieservere har industriutførelse for montering på DIN-skinne i styreskap. Serieserverne finnes i to ulike varianter basert på kabel eller trådløst W-LAN. Trådløs gir stor frihet der ustyr er montert i bevegelige enheter, og der kabling er lite hensiktsmessig. Atop Technology representeres i Norge av Nordictron AS i Lier som tilbyr produktene via e-handel på hvordan nettet vil forandre fremtidens detaljisthandel. Studien viser at Internett i år 2020 kommer til å karakteriseres av individuell, tilpasning samtidig som den støttes av veldesignede og oursourcede servermiljøer. Forhandlerne kommer til å kunne tilby lokalt produserte produkter med stor individuell tilpasning, noe som vil redusere lagerbehovet. Rapporten fra SIRC er en undersøkelse av rollen Internett kommer til å spille i år 2020 og inneholder kommentarer om et antall variabler, fra detaljisthandelen til bedrifter, arbeid og sosiale relasjoner. Rapporten kan hentes på NY TEKNIKK 06/

28 Nå lærer datamaskinen av egne feil Informatikere utvikler nå en databrikke som gjennom evolusjon lærer av sine egne feil. Brikken skal kunne fungere lynraskt uten kontakt med omverdenen, uansett om den plasseres på en annen planet eller på havbunnen. Det er informatikere ved Universitetet i Oslo som utvikler ny programvare som kan endre seg selv. Professor Tørresen i forskningsgruppen forklarer at i dagens datamaskiner er databrikkene vanligvis laget én gang for alle, slik at endringene må skje i programvaren og ikke i selve maskinvaren. Tørresen forklarer videre: - En databrikke er en fysisk konstruksjon som er bygd opp av bitte små byggeklosser, slik som transistorer og logiske porter. Akkurat som man kan planlegge veinettet i en by på utallige måter, finnes det flere billioner måter å lage en brukbar databrikke på. Det nytter ikke å lete etter den optimale konstruksjonen med prøving og feiling. Forskerne stilte seg derfor spørsmålet om hvordan man raskest mulig kunne finne den gunstigste konstruksjonen. - Gjennom evolusjon har naturen kommet frem til robuste systemer som overgår alt det menneskene har klart å lage. Vi har derfor tatt i bruk naturens egen mekanisme for å utvikle så gode systemer som mulig, forteller stipendiat Kyrre Glette. Forskerne har nå laget en databrikke som ved hjelp av evolusjon designer seg selv, slik at den blir perfekt tilpasset de oppgavene den skal løse. Datagener Alle byggeklossene i databrikken er representert matematisk som en lang rekke med gener. Ved å skru av og på genene får brikken forskjellige egenskaper. For å kunne gjennomføre Nytt system fjerner TV-reklame automatisk Forsker Frode Eika Sandnes på ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Oslo har i samarbeid med professor Yo-Ping Huang fra Tatung University i Taiwan utviklet et system som kan fjerne reklame automatisk ved opptak av TV-sendinger. Tatung University samarbeider nært med Tatung Company, som blant annet produserer TV-apparater og annen forbrukerelektronikk. - Hensikten med systemet var opprinnelig ikke å vaske bort irriterende TV-reklame ved opptak, men å identifisere reklame, sier Sandnes. - Slik skulle det bli lettere for annonsører å kontrollere at reklamen deres blir sendt i henhold til avtalene de har med TV-kanalene. - Dette er mulig fordi systemet kan følge med på TVsendinger i sanntid og kan sjekke at reklamen faktisk blir sendt, og at disse blir sendt på ønsket tidspunkt. - Etter at vi har funnet reklamen, kan vi nemlig sammenligne bildene med reklame som er lagret i en database ved å bruke en lur algoritme eller formel om man vil. Dermed vet vi også hvilken reklame som vises og ikke bare at det vises reklame, forklarer Sandnes. Metoden kan også lette arbeidet med arkivering og søk i tidligere sendte programmer ved at starten og slutten av alle reklamepauser i TV-sendinger markeres elektronisk i opptaket. På jakt etter teksten Identifisering av TV-reklame er noe flere forskere evolusjonen har forskerne laget en tenkt grunnpopulasjon i datamaskinen, med et titalls hardwarekonstruksjoner. Så pares alle hardwarekonstruksjonene med hverandre. Det betyr at datamaskinen tar halvparten av genrekkene fra to ulike brikker og parer dem sammen til en ny konstruksjon. Når egenskapene til den nye konstruksjonen er testet ut, fortsetter paringene inntil systemet har funnet brikken med de beste egenskapene. Det kan ta opptil tusen generasjoner før systemet har funnet den optimale løsningen. Likevel tar ikke beregningene mer enn noen få sekunder. - Hele poenget med den genetiske beregningsmetoden er at den finner frem til en løsning som tar hensyn til tidligere suksess, forteller forsker Lena Garder. Kilde: Apollon har kikket på før. Teknikker som er benyttet, er blant annet å se på forskjeller i lydnivå mellom reklame og programinnhold og å identifisere når skjermen på TVen gå i svart et kort øyeblikk før og etter reklamen. Den siste metoden kan brukes i enkelte land som Irland og Tyskland. Metoden til Huang og Sandnes hviler på antakelsen om at vanlige TVprogrammer er tekstet, og at et reklameinnslag ikke er tekstet. Systemet leter derfor etter tekststripen på skjermen og klassifiserer de delene av sendingen som er tekstet, som sending, og delene uten teksting som reklame. Når så denne operasjonen er gjort, tas det også hensyn til endring av farger og lys, og hvor mye bevegelse det er i bildet. 28 NY TEKNIKK 06/2007

29 NY TEKNIKK 06/

30 30 NY TEKNIKK 06/2007

31 Seksjon for HMS Størst innen tekniske nyheter NY TEKNIKK 06/2007 Bekvem sikkerhetssele lokker til bruk Miller lanserer nå en sikkerhetssele - Miller Revolution - med ergonomisk ryggplate og hurtig innstillbare spenner og låser. Selen skal være smidig og rask å ta på seg takket være en vridekonstruksjon i midje- eller hoftehøyde. Miller Revolution er en fallsikringssele laget for bygge- og industriarbeidsplasser. Den er også å få i varianter tipasset telecom og vedlikehold. Sikkerhetsselen er utstyrt med ergonomisk ryggplate og hurtig innstillbare spenner og låser Lett å ta på - Det kan høres ut som en selvfølge at en sele må være enkel å ta på seg for at den skal brukes, men det kan ikke understrekes nok. Miller Revolution har en ryggplate som forruten at den gir stabilitet og komfort i selen, gjør at man med én gang ser hva som er bak og fram. Det er ikke vanskeligere å ta på denne selen enn en ryggsekk, sier Jan Erik Sannerud, produktspesialist for fallbeskyttelse på Baco- Dalloz Nordic. Han fremhever at ryggplaten fordeler kraften ved fall, og den hindrer at selen skjærer inn i kroppen. Ryggplaten er vattert og utstyrt med ventilerende luftkanaler. Enkel innstilling Miller trekker også frem fordelene med spenner og låser, som er enkle å stille inn, og som gjør at selen raskt sitter på plass. - De patentsøkte kamlåsene på akselbåndene kan sammenlignes med spennen på et flybelte. Med et enkelt enhåndsgrep er de like lette å dra til som å kople fri. Når man har stilt inn spennene, sitter de sikkert gjennom hele arbeidsdagen uten behov for etterjusteringer, sier Jan Erik Sannerud. Vridekonstruksjon Miller opplyser at det i midje- eller hoftehøyde finnes en vridekonstruksjon, såkalt Pivot Link, som gjør at selen sitter fint og er fleksibel også ved store bevegelser. - Gjennom å utstyre selen med et ledd hindrer man at den strammer ved arbeid med bøyende eller hukende bevegelser. Selen blir helt enkelt mer fleksible, forklarer Jan Erik Sannerud. På vridekonstruksjonen kan man dessuten feste forskjellige typer tilbehør. Det fiffige med å feste tilbehøret nettopp her er at leddet alltid holdes stille enten brukeren beveger bena eller overkroppen. Eksempler på tilgjengelig tilbehør er verktøyveske, holder for mobiltelefon og vannflaske, legger Jan Erik Sannerud til. For ytterligere opplysninger kontakt Jan Erik Sannerud, tlf , e-post 31

32 Vil registrere id-tyverier Ingen vet hvor mange nordmenn som blir frastjålet identiteten sin. Nå vil Norsk senter for informasjonssikring ta initiativ til en landsomfattende registrering av id-tyverier. Verken politiet, Datatilsynet eller databransjen har i dag noen oversikt over hvor stort problemet med id-tyverier er her i landet. - Vi har et klart inntrykk av at det blir stadig flere idtyverier, men vi mangler tall. Det haster med å få til et samarbeid for å kartlegge omfanget av id-tyverier, hvordan de skjer og hvor store verdier som går tapt, sier leder Tore Larsen Orderløkken i Norsk senter for informasjonssikring, Nor- SIS. NorSIS vil nå ta kontakt med politiet, Datatilsynet, myndighetene og aktører i databransjen for å få på plass en nasjonal registrering av id-tyverier. Utspekulerte metoder Datasikkerhetsselskaper, Kantega, støtter initiativet til et slikt nasjonalt register. - Både enkeltmennesker, bedrifter og offentlige etater er sårbare når stadig flere av våre daglige oppgaver utføres på nettet. Vi trenger en samlet oversikt over denne typen datakriminalitet. Metodene for å stjele folks identitet blir mer og mer utspekulerte, sier administrerende direktør Gunnar Nordseth i Kantega Secure Identity. På og utenfor nettet Id-tyverier skjer både på og utenfor Internett. Når folk mister eller blir frastjålet lommeboken med bankkort og førerkort, kan kriminelle bruke det 11-sifrede personnummeret til å kjøpe varer, inngå avtaler og tegne abonnementer. Brev og dokumenter med personnummer, kontonummer eller andre strengt personlige opplysninger kan bli stjålet eller omadressert. - På nettet skjer id-tyverier oftest på nettsteder som ikke er sikre nok. Mange nettsteder har ikke ressurser til å utvikle sikre løsninger. Resultatet kan være at uskyldige brukere blir frastjålet viktige id-opplysninger, sier Gunnar Nordseth i Kantega. Mange store selskaper og organisasjoner jobber hardt for å beskytte sine brukere mot id-tyverier. Blant dem er Posten som har bedt Kantega lage ny sikkerhetsløsning på nettsidene for å hindre falske omadresseringer. Politiet uten tall Datakrimavdelingen i Kripos, som arbeider med de mest alvorlige datakriminalsakene, har i dag ingen oversikt over hvor mange id-tyverier som anmeldes her i landet. Politiet i distriktene fører nemlig ingen egen statistikk som viser tall på id-tyverier. - Vi har helt klart behov for bedre registreringsrutiner for datakriminalitet. Idtyverier inngår ofte som en del av andre typer kriminalitet og registreres derfor ikke som egen sak, sier Berit Solstad i Kripos. Ber folk melde fra Tore Larsen Orderløkken i Norsk senter for informasjonssikring frykter at mange id-tyverier ikke blir meldt til politiet. - Vi oppfordrer alle som blir utsatt for id-tyveri, om å melde fra til politiet. Idtyverier fører til store økonomiske og praktiske ulemper for dem som blir utsatt. Vi trenger mer kunnskap for å sette i verk effektive tiltak mot datasvindlerne, og det kan vi få gjennom en slik registrering, sier han. 32 NY TEKNIKK 06/2007

NY TEKNIKK 09/2007 3

NY TEKNIKK 09/2007 3 Størst innen tekniske nyheter Nr.09 21.årg. 2007 Årsabonnement. kr. 495 Bygg Reis Deg 2007: Stor kreativitet og publikum i kjøpemodus Årets store byggmesse på Lillestrøm hadde besøk av 55 000, en nedgang

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Størst innen tekniske nyheter

Størst innen tekniske nyheter Størst innen tekniske nyheter Nr. 03 21. årg. 2007 Årsabonnement. kr. 495 Prestisjeoppdrag til ABB i Skien: skal levere strøm til Burj Dubai Burj Dubai blir mer enn 800 meter og den suverent høyeste bygningen

Detaljer

NY TEKNIKK 02/2007 3

NY TEKNIKK 02/2007 3 Størst innen tekniske nyheter Nr. 02 21. årg. 2007 Årsabonnement. kr. 495 Sjøen for alle 2007: Et hav av nyheter, opplevelser og aktiviteter Aldri før har båtmessen vært så full av nyheter som i år, melder

Detaljer

Størst innen tekniske nyheter

Størst innen tekniske nyheter Størst innen tekniske nyheter Nr.08 21.årg. 2007 Årsabonnement. kr. 495 Magisk kamera skal erobre verden B-blad Returadresse: T.J.A Marketing, Hausmannsgate 6, 0186 Oslo FLIR Systems lanserte sin nye generasjon

Detaljer

Størst innen tekniske nyheter

Størst innen tekniske nyheter Størst innen tekniske nyheter Nr. 04 21. årg. 2007 Årsabonnement. kr. 495 Britisk forskning: Diamantstråler kaster lys på verdens hemmeligheter En ny tidsalder innenfor vitenskapelig innsats begynte i

Detaljer

Størst innen tekniske nyheter

Størst innen tekniske nyheter Størst innen tekniske nyheter Nr.10 21.årg. 2007 Årsabonnement. kr. 495 PlusTech megler maskiner og utstyr over alle grenser Høykonjunkturen i bygg- og anleggsbransjen gjør at det er manko på maskiner.

Detaljer

Størst innen tekniske nyheter

Størst innen tekniske nyheter Størst innen tekniske nyheter Nr.11 21.årg. 2007 Årsabonnement. kr. 495 Nyttig innovasjon gir gravefri rehabilitering av vannledninger Ny lydbølgeteknikk forenkler rørkontroll Teknikere har utført en lydtest

Detaljer

Størst innen tekniske nyheter

Størst innen tekniske nyheter Størst innen tekniske nyheter Nr.01 21.årg. 2007 Årsabonnement. kr. 495 Britisk innovasjon: Muntlig beskjed ble til tekstmelding Mange muligheter med frodige farger Det tradisjonelle sveitserhuset byr

Detaljer

Størst innen tekniske nyheter

Størst innen tekniske nyheter Størst innen tekniske nyheter Nr. 05 21. årg. 2007 Årsabonnement. kr. 495 Neoman med hybridbuss Økotrender Neoman har gjennomført omfattende feltforsøk med hybridbusser. Forsiktig anslått gir hybridløsningen

Detaljer

Størst innen tekniske nyheter

Størst innen tekniske nyheter Størst innen tekniske nyheter Nr.02.22 årg. 2008 Årsabonnement. kr. 695 Arktisk frøhvelv har åpnet dørene for 100 millioner frø Svalbard Globale frøhvelv ble offisielt åpnet 26. februar. På åpningsdagen

Detaljer

Størst innen tekniske nyheter

Størst innen tekniske nyheter www.nyteknikk.no Størst innen tekniske nyheter Nr.05.22 årg. 2008 Årsabonnement. kr. 695 Jean-Paul Clozel World Entrepreneur Of The Year 2008 I konkurranse med Jon Gjedebo og gründere fra hele verden vant

Detaljer

Størst innen tekniske nyheter

Størst innen tekniske nyheter Størst innen tekniske nyheter www.nyteknikk.no Nr. 12. 22 årg. 2008 Årsabonnement. kr. 695 PC-musens utvikling - fra 1961-2008 Historien om PC-musen begynte på 1960-tallet da Dr. Douglas C. Engelbart og

Detaljer

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis!

ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING. Passer på verdens raskeste mann. Securitas gjør utelivet tryggere. Last ned 24 timer gratis! ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS p e r s o n b e s k y t t e l s e Passer på verdens raskeste mann o r d e n s va k t e r Securitas gjør utelivet tryggere ALT OM INTELLIGENT KAMERA- OVERVÅKING Tradisjonelle

Detaljer

Overvåkning, personvern og sikkerhet

Overvåkning, personvern og sikkerhet Overvåkning, personvern og sikkerhet Hva mener du? szmarta «Dette prosjektet har mottatt støtte fra EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologiutvikling, under kontrakt nummer 285492.». Contents

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE

KAMERA- OVERVÅKING ALT OM INTELLIGENT PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS E T M A G A S I N O M S I K K E R H E T F R A S E C U R I TA S PERSONBESKYTTELSE ORDENSVAKTER PASSER PÅ VERDENS RASKESTE MANN SECURITAS GJØR UTELIVET TRYGGERE ALT

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen

Gunn ovesen. side 12. side 16 side 18. Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen Gunn ovesen side 12 - Landets fremtid ligger mellom ørene til befolkningen Norsk teknologi ut i verden Strengere regler i Mexicogulfen side 16 side 18 No.1 2011 02 B-magasinet NR. 1 ÅRG. 3 03 ConocoPhillips

Detaljer

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk

digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Politi Norsk tema: 28 sider ikt morgendagens politi Norsk Politi nr.4 // desember 2012 digitale sporhunder trond austad og Ingvild Eiken er fremtidens etterforskere Elektroniske spor førte til gjennombrudd i «barnedrapssaken».

Detaljer

Sommertilbud fra Telenor: TEMA: FORBRUKERMARKEDET. Hvilken hastighet får jeg?

Sommertilbud fra Telenor: TEMA: FORBRUKERMARKEDET. Hvilken hastighet får jeg? TEMA: FORBRUKERMARKEDET Nr 6-2007 Sommertilbud fra Telenor: Mobildekning = internettdekning Endelig er muligheten her! Nå kan du være «online» i ferien, enten du befinner deg på fjellet, i parken eller

Detaljer

Overvåkning, personvern og sikkerhet

Overvåkning, personvern og sikkerhet Overvåkning, personvern og sikkerhet Hva mener du? Innhold 1 Velkommen til SurPRISE 5 1.1 Hvordan lese informasjonsheftet 6 2 Oppsummering 7 3 En helt vanlig dag 9 3.1 Overvåkning, personvern og sikkerhet

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet 2./3. kvartalsrapport 2014 Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspert organ for informasjons- og objektsikkerhet Risikobildet: Globale konflikter påvirker Norges sikkerhet 4 massivt dataangrep mot

Detaljer

NBF står på for lavere avgifter

NBF står på for lavere avgifter B i l b r a n sjens eget fagblad - 79. årgang nr. 11-2008 Kompliserte biler - kompliserte reparasjoner Spesialisthjelp til lakkeringsverkstedet = bedre lønnsomhet Arge konkurrenter blir naboer på Hamar

Detaljer

Tid for å handle MAMUT MAGAZINE. Store endringer i varehandelen. På tide med netthandel. Fokus på marginer. Velg riktig kjede.

Tid for å handle MAMUT MAGAZINE. Store endringer i varehandelen. På tide med netthandel. Fokus på marginer. Velg riktig kjede. MAGAZINE Vinter 2007 Et fagblad for mindre virksomheter Store endringer i varehandelen Tid for å handle På tide med netthandel Fokus på marginer Velg riktig kjede Sats på service MODERNE KASSELØSNING Åpner

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Slik sikrer du mobile enheter. vanntett merkevarebygging

Slik sikrer du mobile enheter. vanntett merkevarebygging 4 møterom på den moderne arbeidsplassen 8 nytt lager på berger 14 Slik sikrer du mobile enheter 16 Riktig lys gir lavere fravær 19 Papiret som budskapsformidler etcetera J AN et K 2013 m ag u n d e asin

Detaljer

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer