Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40"

Transkript

1 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en kort brukermanual som gjør det lettere for nye brukere å ta i bruk vårt regnskapsprogram. Lykke til! Med vennlig hilsen Visma Avendo support 1

2 INNHOLD Åpne programmet 3 Logge deg inn 3 Visma Infoline 3 Programmets oppbygging 4 Firmainnstillinger 4 Grunndata 5 Kunder 5 Artikler 7 Artikkelkontering 8 Leverandører 9 Kontoplan 9 Inngående balanse 10 Inngående balanse hovedbok 10 Inngående balanse reskontro 11 Inngående balanse midt i året 13 Salg 14 Opprette faktura 16 Opprette avtalefaktura 18 Innbetaling 20 Varsel og rentebehandling 21 Leverandørreskontro 23 Leverandørfaktura 23 Utbetaling 23 Hurtigregistrering 24 Mva-oppgave 27 Angre siste mva 28 Mva-kontroll 28 Kontoforespørsel 29 Utskrifter og rapporter 30 Sikkerhetskopi 34 Hurtigtaster 36 2

3 Åpne programmet Programmet ligger som et eget ikon på skrivebordet ditt. For å åpne programmet må du dobbelklikke på ikonet der det står Visma Avendo Økonomi/Fakturering. Logge deg inn Når du åpner programmet kommer du til en innloggingsboks. Her kan du logge deg inn i ditt eget firma når det er opprettet. Du kan også logge deg inn i Testfirmaet AS dersom du ønsker å teste enkelte funksjoner uten at det påvirker ditt eget regnskap. Visma Infoline Når du har logget deg inn kommer du til forsiden i programmet. Her finner du en side som heter Visma Infoline. Dette er en webbasert tjeneste som gir deg oppdatert informasjon om produktet ditt, viktig informasjon til deg som kunde og en egen side med opplæringsfilmer, supportdokumenter og kom-i-gang hjelp. 3

4 Programmets oppbygging Til høyre i programmet finner du en Hurtigmeny til de ulike modulene i programmet. Under hver modul finner du funksjoner. For eksempel dersom du klikker på Salg kommer du videre til en side der du kan velge salgsoversikten. Øverst i programmet har du også ulike menyer der du finner flere funksjoner. Et tips for å komme raskt inn på menyene er å holdt ALT knappen inne og klikke på den bokstaven som er understreket. Eks:klikker du på Alt + b kommer du inn på menyen Arbeid med. Firmainnstillinger Før du begynner å arbeide i firmaet ditt er det viktig at alle grunninnstillinger er satt. Disse innstillingene legger du inn ved å gå inn på Fil Firmavedlikehold Firmainnstillinger. Firmainnstillinger Her skriver du inn opplysninger om firmaet ditt. Du bestemmer også hvilke nummerserier du vil bruker for leverandørene og kundene dine. Regnskapsinnstillinger Her angir du bl.a. om du vil kunne kontere på avdeling, prosjekt eller medarbeidere, og hvilke bilagsserier du vil bruke. Her kan du også velge ønskede journaler. Leverandørinnstillinger Her gjør du de nødvendige innstillinger for overføring av betalingsfiler (remittering). Kundeinnstillinger Her gjør du innstillinger for hvordan du skal håndtere betalingsvarsler for kundene dine, innstillinger for KID/OCR og innstillinger for øre avrunding. 4

5 Grunndata For å opprette kunder, artikler, leverandører og nye kontoer klikke du på menyen Register øverst i programmet. I tillegg til dette kan du også opprette prosjekt, avdelinger og medarbeidere. Kunder For å opprette en kunde går du til Register Kunde Kunder. Klikk på Ny, du får da automatisk tildelt et kundenummer av programmet, men du kan selv skrive inn nummeret du vil bruke. Nummeret som foreslås kan endres i Firmainnstillingene under Nummerserier. Vi trekker frem de feltene som er viktigst på kunder: Behandlingsprofil Her angir du om kunden er mva-pliktig eller ikke, samt om det skal genereres varsel på kunder som ikke betaler fakturaen ved forfall. For å endre innstillingene på kunden må du trykke på registerknappen til høyre. Du får opp de alternativene som finnes, dobbeltklikk på den du ønsker. 5

6 På flik nummer 2 øverst til venstre på kunden kan du sette flere innstillinger for kunden. Her finner du betalingsbetingelser, varselinnstillinger og fordringskonto på kunden. Dersom du ønsker å opprette en egen betalingsbetingelse på kunden, kan du klikke i feltet Betalingsbet, deretter klikke på nedtrekksmenyen og velge ny. Du kommer til dette bildet. Her får du i første felt automatisk et nummer av programmet klikk enter for å legg inn navnet, for eksempel 15 dager netto. I feltet Bet. kode må du huske å skrive inn antall dager det skal gå fra fakturadato til forfall. Klikk på Lagre til slutt Når du er ferdig med å opprette kunden må du huske å Lagre den også. 6

7 Artikler Gå til Register - Artikkel Artikler. Klikk på Ny, du får da automatisk tildelt et artikkelnummer av programmet men du kan selv skrive inn nummeret du vil bruke. Nummeret som foreslås kan endres i Firmainnstillingene under Nummerserier. Vi trekker frem de feltene som er viktigst: Salgspris/Bruttopris: Salgspris= pris uten mva Bruttopris= pris inkludert mva Lagerprofil: Styrer om artikkelen er en Lagervare eller ikke. Dersom du ikke bruker Lagervare lar du den stå som Ikke Lagervare/tjeneste. For å endre Lagerprofil på artikkelen klikker du på registerknappen til høyre. Dersom artikkelen er en lagervare, så må du sette inn varer på lageret via Arbeid med Artikler/lager Manuell inn-/utlevering. 7

8 Artikkelkontering Styrer om artikkelen skal være med eller uten mva, høy, lav eller middels og hvilken konto salget skal konteres til. Mva høy ligger som standardkontering. Velg den artikkelkonteringen du ønsker på denne artikkelen. Når du har valgt en artikkelkontering kan du dobbeltklikke på den for å redigere direkte istedenfor å gå veien om register artikkel artikkelkonteringer. Du vil da få opp et bilde som dette: Salg pliktig: her styrer du hvilken konto salget skal konteres til. Det er viktig å være klar over at salget konteres til kontoen som står på Salgsfritt dersom du har valg ingen avgiftsberegning, og til konoten som står på salg pliktig dersom du har valgt en prosentsats. For å endre konto klikker du på registerknappen til høyre. 8

9 Leverandører Gå til Register - Leverandør Leverandører. Klikk på Ny, du får da automatisk tildelt et leverandørnummer av programmet (kan endres på Firmainnstillinger under Nummerserier). For å få en bedre oversikt over leverandørene kan man velge skift til tabell på venstre side. Vi trekker frem de feltene som er viktigst: Bankkonto 1: Her kan du skrive inn et bankkontonummer til denne leverandøren, spesielt viktig ved remittering. Betalingsbetingelser: På flik 2 Flere opplysninger finner du innstillinger for betalingsbetingelser for leverandøren. Disse setter du på samme måte som på kunden. Kontoplan Gå til Register Regnskap Kontoplan. Her kan du klikke på Ny for å opprette en ny konto. Ønsker du å endre navnet på en konto som allerede finnes henter du først opp kontoen ved å taste inn konto nr eller navn og tast enter. Da kan du redigere kontonavn. For å få en bedre oversikt over kontoplanen kan man velge skift til tabell på venstre side. Slette konto For å slette en konto du ikke ønsker å bruke må du først klikke på Skift til tabell til høyre når du har gått inn på kontoplanen. Så kan du markere rad nummeret denne kontoen ligger på slik at linjen blir brun/sort og klikke på delete. Du kan kun slette kontoer som det ikke har vært transaksjoner på tidligere. 9

10 Inngående balanse Det er to måter å legge inn inngående balanse, enten ved årsstart, eller midt i året. Først beskrives innleggelse av balansen i starten av året, deretter vises det hvordan den kan legges inn midt i året. Inngående balanse hovedbok For å legge inn inngående balanse per på hovedbok, går man til Arbeid med Regnskap Inngående balanse - Hovedbok Her registrerer du inngående balanse på kontoklasse 1 og 2. Gjeld registreres med minustegn foran beløp. Det som skal legges inn som eiendeler, registrerer du uten fortegn. Klikk i feltene under Firmaet totalt for å registrere saldoen på de ulike kontiene. 10

11 Nederst til venstre, i Totalsum, ser du hele tiden balansen du har registrert totalt. Når du er ferdig med registreringen, skal totalsummen være 0. Sum ufordelt er den summen som ikke er fordelt på avdelinger. Du kan når som helst endre den inngående balansen, også i et pågående år. Hvis du har flere regnskapsår opprettet, kan du hente over UB fra foregående år. Inngående balanse reskontro For å legge inn inngående balanse på reskontro, går man til Arbeid med Regnskap Inngående balanse - Reskontro Svar Ja på meldingen som kommer opp: Inngående balanse på reskontro kan registreres når det kun er et regnskapsår opprettet. Registrer først kundefordringer på flik nummer 1. Du kan opprette en ny kunde fra dette bilde ved å trykke pilen ned når du står i feltet Kunde nr og velger ny. Når du har lagt inn alle kundefordringene, må du klikke på Registrer i hovedbok for at saldoen skal oppdateres på konto 1500 i hovedboken. Deretter registrerer du inngående balanse på leverandører på flik 2. Beløpet legges inn med minustegn foran beløpet. For å opprette ny leverandør i bildet ved å trykke pilen ned når du står i feltet Leverandør nr og velger ny. 11

12 Når du har lagt inn all leverandørgjeld, må du klikke på Registrer i hovedbok for at saldoen skal oppdateres på konto 2400 i hovedboken. Eksempel: Her er det lagt inn en kundefordring på 1000 kr: Nede til venstre ser vi restbeløpet, det vil si den saldoen som ikke er overført til hovedbok. Ved å klikke på Registrer i hovedbok nede til høyre, vil saldoen bli overført og Rest blir 0. I feltet Totalt, vil du se totalbeløpet for kundefordringer som er registrert i vinduet. Samme beskrivelse gjelder for leverandører, men beløpet registreres med minustegn: Rest og Totalt vil da se slik ut: 12

13 Inngående balanse midt i året Hvis du ønsker å legge inn balansetallene midt i året, så kan du gå til Arbeid med Regnskap Åpningssaldo for første året. Her velger du først hvilken måned du skal legge inn åpningssaldoen. I det neste bildet legger du inn kontoene som har en saldo, dessuten kan du legge inn kundereskontro og leverandørreskontro. Du kan få programmet til å sette riktig fortegn automatisk, avhengig av kontogruppe. Da huker du av for Automatisk endring av fortegn. Når du har lagt inn alle tallene her, kan du klikke på knappen Lagre og oppdater saldo i regnskapet nederst til høyre. 13

14 Salg Hvis du ønsker å lage et tilbud, ordre eller faktura, så kan du klikke på menyen Salg på høyre side og deretter salgsoversikt. Her har du også mulighet til å få ut salgshistorikk og lage kreditnotaer. Inne på startsiden Salg finnes det en meny som heter Salgsoversikt. Salgsoversikten består av tabeller som du enkelt velger ved å klikke på knappen for den tabell du ønsker å jobbe med. Knappene er sentrert over tabellen. På de ulike knappene ser du hvor mange poster det finnes i respektive tabell. Den aktive tabellen er markert ved at knappen for tabellen er svart, mens de øvrige knappene er hvite. Det finnes tabeller for tilbud, ordre, fakturagrunnlag, fakturaer (ikke bokført), ubetalte fakturaer og alle poster. For hver tabell finnes det funksjoner du kan utføre for de ulike postene i tabellen. Disse funksjonene aktiveres av knappene til høyre i skjermbildet. Her finnes også knapper for å velge alle poster i tabellen, eller respektive velge ingen. Hver tabell kan enkelt sorteres ved å klikke på headingen i de ulike kolonnene. Tabellene kan også tilpasses slik at du får frem den informasjonen som er viktig for deg. Ved å klikke på høyre musetast i tabellen får du opp et valg for tabelloppsett. Her kan du velge hvilke kolonner som skal finnes i tabellen og i hvilken rekkefølge de skal være. Du kan også gjøre utvalg i de ulike tabellene ved å bruke søkeraden på den øverste raden. Her kan du søke fritt eller bruke de forhåndsdefinerte valgene du finner her. Tabellen Tilbud I tabellen med tilbud finnes alle tilbud du har sendt til kunder og som ikke er ferdig behandlet. Klikk på ny på høyre side for å lage nytt tilbud. Tilbudet finnes i tabellen til det overføres til en ordre eller avvises. Dette gjør at du får en rask 14

15 oversikt over hvilke tilbud du har ute hos kunder til enhver tid, eller som er under arbeid. Vil du se hva tilbudet inneholder, kan du klikke på +-tegnet til venstre på linjen. Vil du se flere detaljer på tilbudet eller gjøre endringer, kan du åpne det ved å dobbeltklikke på den eller markere den blå og velge åpne på høyre side.. I tabellen ser du raskt hvilken status hvert tilbud har, om det er nytt eller sendt til kunde. Når kunden har bestemt seg så overfører du enkelt tilbudet til en ordre ved å klikke på knappen Overfør til salgsordre. Tilbudet flyttes da fra tilbudstabellen og over til tabellen Ordre. Dersom kunden avviser tilbudet, klikker du på knappen Avvise og angir en årsak til avvisningen. Tilbudet havner da i historikken under Alle poster. Tabellen Ordre I tabellen Ordre ser du de ordrene som ikke er fakturert eller overført til fakturagrunnlag. For å opprette ny ordre klikk på ny ordre/faktura på høyre side. Ordrer kan ha ulike statuser som ny og bekreftet. For å se hvilke artikler som finnes i de ulike ordrene kan du klikke på +-tegnet til venstre på linjen. Vil du se hele ordren eller gjøre endringer på den, kan du dobbeltklikke på den eller klikke på knappen Åpne. Hvis du vil skrive ut en ordrebekreftelse eller pakkseddel, så kan dette enkelt gjøres ved å benytte knappene på høyre side. Du kan også skrive ut en faktura direkte ved å klikke på knappen Skriv ut faktura. Tabellen Fakturagrunnlag Hvis du jobber med fakturagrunnlag, så finner du disse i tabellen Fakturagrunnlag. Du finner her alle ordrer som er klargjort og godkjent for fakturering. Du markerer de du ønsker å skrive ut faktura på, og klikker på Skriv ut faktura. Tabellen Fakturaer I denne tabellen havner alle fakturaer etter at de har blitt skrevet ut. I tabellen Ordre ser du de ordrene som ikke er fakturert eller overført til fakturagrunnlag. For å opprette ny faktura klikk på ny ordre/faktura på høyre side. Her har du mulighet til å skrive ut fakturakopier, eller nye originalfakturaer dersom noe har gått galt med utskriften. Når du er klar så bokfører du alle fakturaene i tabellen ved å klikke på knappen Bokfør alle fakturaer. Regnskapet er da oppdatert. Dersom du har på innstillingen for Bokfør fakturaer direkte etter utskrift, så vil denne tabellen alltid være tom. Tabellen Ubetalte fakturaer I tabellen Ubetalte fakturaer finner du alle fakturaer som ikke er fullstendig betalt. Tabellen er sortert etter forfallsdato og de postene som forfaller først havner øverst i tabellen. Du får da raskt oversikt over når fakturaene forfaller. Dersom en faktura har forfalt så blir det en negativ verdi i kolonnen Dager til forfall, og disse blir farget rødt. Under linjene i tabellen finnes også en summering der du kan se hvor mye som er i utestående fordringer totalt, og fordelt på ulike intervaller. Summeringen vises for alle linjene i tabellen, men du kan også gjøre utvalg. Det er også her du jobber med kundereskontroen med tanke på endring av forfallsdato, varsel og rentebehandling, m.m. Når fakturaer har blitt betalt, så markerer du de aktuelle fakturaene i tabellen og klikker på knappen Lag innbetaling. Nå åpnes innbetalingsvinduet, der fakturabeløpene allerede ligger inne. Du jobber da videre med innbetalinger på normal måte. Dersom du ønsker et bilag pr innbetaling, så velger du en faktura om gangen. Det samme gjelder hvis du håndterer fakturaer med valuta. Dersom du skal kreditere en faktura, så klikker du på knappen Krediter faktura. Du får da opp et forslag på en kreditnota på hele fakturaen. 15

16 Hvis du ønsker å se flere detaljer for en faktura i tabellen, klikker du på +-tegnet til venstre i linjen. Som standard vises bilagsføringen til fakturaen, men du kan endre til å vise artiklene ved å markere Vis detaljer som Artikkelrader nede til høyre i skjermbildet. Tabellen Alle poster I tabellen Alle poster finner du alle poster som har blitt generert under salgsprosessen. Her finnes både pågående tilbud og ordre, samt ferdigbehandlete fakturaer og innbetalinger. Du får enkelt en oversikt over historikken til en kunde her inne. Du søker opp en kunde ved hjelp av søkeraden øverst i tabellen. Her kan du også kopiere tidligere poster, lage kreditfakturaer og du kan også manuelt kjede sammen poster, og eventuelt oppheve kjeder. Opprette faktura For å opprette kundefaktura går du på Salg Salgsoversikt og klikk på ordre eller faktura boksen. På høyre side har du en knapp som heter Ny ordre/faktura, klikker du på denne kommer til dette bildet: Klikk på NY slik at du får et ordrenr Deretter så kan du enten legge inn kundenr eller kundenavn på kundenr eller bruke nedtrekksmenyen for å få opp listen over alle kundene dine. Så kan du legge inn Medarbeider, prosjekt og avdeling hvis du bruker dette på fakturaene dine. Deretter går du ned i tabellen og legger inn info som fakturaen skal inneholde: 16

17 Artikkel nr: når du fakturerer i Avendo må du alltid velge et artikkelnummer. Klikk på F12 når du står i feltet artikkelnummer for å velge en artikkel du allerede har opprettet, eller for å opprette en ny artikkel direkte fra dette bildet. Du kan også trykke på nedtrekks haken i artikkelnr feltet og velge artikkel eller opprette ny. Skrive ut kundefaktura. Når du er ferdig med å legge inn ordrelinjer og er klar til å skrive ut fakturaen klikker du på Lagre og skriv ut nederst til høyre. Da vil du kunne velge om du skal skrive ut fakturaen eller ordrebekreftelse, pakkseddel og lignende eller om du bare skal lagre ordren. Velger du Lagre ordre kan du senere hente opp ordren og gjøre endringer før du velger å skrive den ut som en faktura. Fakturavalg: her velger du Fakturautskrift for å skrive ut fakturaen. Dette står automatisk til fakturautskrift hvis du har valgt at du skal skrive ut fakturaen. Fakturadato: her setter du ønsket fakturadato. Denne datoen styrer hvilken periode fakturaen bokføres på i regnskapet. Klikk på Ok for å skrive ut fakturaen. NB! Hvis du ikke får valgt Fakturautskrift som fakturavalg, kan dette skyldes rest på ordren. Avbryt Etterbehandling av ordre og sjekk antall i kolonnene leveres og rest. Endre i kolonnen Leveres slik at antallet i Rest blir null. Klikk deretter på Avslutt ordre og følg ovenstående instrukser videre. Rest på ordre skyldes Lagerprofilen for den artikkelen som er brukt. Sjekk lagerprofilen for artikkelen under Register Artikkel Artikler. Endre kunde på ordre Du kan endre kunde på et tilbud eller en ordre som allerede er opprettet eller lagret. Hvis du har registrert feil kundenummer, er det bare å gå og endre til et annet. Dette kan også være nyttig hvis du ønsker å kopiere en ordre fra en kunde til en annen. Du henter da opp ordren fra salgsoversikten, kopierer den og endrer kundenummeret. 17

18 Opprette avtalefaktura Avtalefakturering brukes når man ønsker å sende ut like fakturaer med jevne mellomrom. Et eksempel er husleiefakturaer som gjerne sendes ut hver måned. I stedet for å lage ny faktura manuelt hver måned kan man benytte seg av avtalefakturering for å automatisere denne prosessen. Opprette ny avtale For å lage en avtale går man til Arbeid med Salg Avtalefakturering Vedlikehold av avtaler Klikk på Ny for å opprette en ny avtale, legg deretter inn et navn på avtalen. I Kundenr-feltet henter man fram kunden det skal lages en avtale til. Skjermbildet under viser hvordan en avtale kan se ut: Det er en del innstillinger som kan settes for avtalen: Faktureringsintervall: Her velger man hvor ofte avtalefaktura skal genereres. Neste faktura måned: Her velger man hvilken måned neste faktura skal opprettes i. Neste periode start: Her kan man sette opp hvilket datointervall fakturaen skal gjelde for, dette kan vises på fakturaen ved å krysse av for Vis perioden på fakturaen. Nederst er det to avkrysningsbokser, Bruk standard priser og Bruk standard rabatter og gebyrer: Hvis det er krysset av for Bruk standard priser, så hentes prisen på artikkelen fra artikkelregisteret eller fra prisliste, og prisen vil bli oppdatert når prisen i artikkelregisteret oppdateres. Tar man bort denne avkrysningen kan man selv sette en egen pris som kun gjelder denne avtalen. 18

19 Bruk standard rabatter og gebyrer kan krysses av for hvis rabattene som er lagret på kunden også skal gjelde denne avtalen. Når innstillingene er gjort kan artiklene som skal inngå i avtalen hentes fram i artikkeltabellen. Her kan man legge inn så mange artikler man vil, og det kan også legges inn rene tekstlinjer. Tekstlinjer legges inn ved å flytte markøren til Artikkelnavn uten å legge inn nummer først. Dobbeltsjekk oppsummeringene nederst i avtalen, og når avtalen er ferdig kan klikker man på Lagre. Skrive ut avtalefaktura For å opprette en avtalefaktura går du til Arbeid med Salg Avtalefakturering Avtalefakturering Her vil du få en oversikt over avtalefakturaer som kan skrives ut for valgt måned. Sett en hake foran avtalene du ønsker å opprette. Du kan dobbeltklikke avtalen for å se hvordan den ser ut, da åpnes bildet for vedlikehold av avtale. Du kan selv bestemme forfallsdato på avtalefakturaen ved å velge Sett forfallsdato til nederst. Som standard så beregnes forfallsdato ut fra fakturadato og betalingsbetingelsen på kunden. Klikk Forhåndsvis for å få en oversikt over hvilke avtalefakturaer som vil bli opprettet. Til slutt klikker du på Opprett for å opprette avtalefakturaene som er haket av. Avtalefakturaene vil bli opprettet som fakturagrunnlag. For å skrive ut avtalefakturaene som er opprettet går du til Arbeid med Salg Salgsoversikt 19

20 Klikk på Fakturagrunnlag, her vil du finne alle avtalefakturaene som er opprettet. Marker avtalefakturaene som skal skrives ut, klikk deretter på Skriv ut faktura Si opp avtalefaktura Når du skal si opp en avtalefaktura går du til Arbeid med Salg Avtalefakturering Vedlikehold av avtaler Hent fram avtalen som skal sies opp i Avtalenr-feltet, deretter klikker du på knappen Si opp avtale for å si opp avtalen. Innbetaling Når du skal gjøre innbetaling på en faktura må denne være bokført. Hvis fakturaen ligger på salg salgsoversikt fakturaer er den ikke bokført. Klikk da på bokfør alle fakturaer på høyre side. Gå deretter på ubetalte fakturaer inne på salgsoversikten. Klikk på fakturaen du vil lage en innbetaling på og klikk på Lag innbetaling på høyre side. Velg dato for innbetaling og eventuelt motkonto. 20

21 Etterpå klikker du på Legg til innbetaling på høyre side. Du kan nå fortsette å hente opp en og en faktura og legge dem til innbetaling. Når du har hentet opp de fakturaene som skal betales klikker du videre på Bokfør motkontering. Bildet vil se ut noe som dette: Du kan nå klikke på Lagre. Ved å klikke på Lagre & Bokfør så vil innbetalingene bli bokført i regnskapet. Svar Ja på spørsmålet om du ønsker å lagre og oppdatere alle registrerte bilag. Varsel og rentebehandling Hvis en kunde ikke betaler fakturaene innen forfall, så har du mulighet til å sende ut varsel til kunden. Det gjør du via salgsoversikten og ubetalte faktura. Klikk på varsel og rentebergegning på høyre side. Du kommer da til et nytt skjermbilde: 21

22 Pass på at varselsdato er dagens dato og at det er hake på lag bet.varsel, klikk deretter på knappen Lag forslag. Da finner programmet ut om det finnes uoppgjorte fakturaer som har forfalt på alle kunder. Dette er et forslag på varsler som kan skrives ut, hvis du ikke ønsker å skrive ut alle på forslaget markerer du de du vil fjerne ved å klikke på rad nr slik at linjen blir svart. Så klikker du på delete på tastaturet. Du får da valget om å slette bare for dette forslaget eller endelig. Velger du endelig vil du aldri få mulighet til å sende varsel på denne fakturaen. Hvis du vil ha forlag på varsel på en bestemt kunde velger du kunde nr oppe til venstre og klikke lag forlag på nytt. Klikk på Oppdater/utskrift nederst til høyre for å skrive ut varslene. Du kan selv bestemme hvilke gebyrer som skal brukes eller hvor mange dager det skal gå etter forfall før første varsel skal sendes ut. Disse innstillingene kan gjøres via Register Kunde Varselprofiler 22

23 Leverandørreskontro Leverandørfaktura For å opprette leverandørfaktura går du på Innkjøp Innkjøpsoversikt Lev.faktura ikke bokført. Her kan du klikke på Ny lev.faktura. I feltet Lev.nr velger du den leverandøren du skal lage en faktura på. Legg inn mal som passer til det bilaget du skal føre i Mal, og fyll inn beløp og konto det skal bokføres på som vist i bildet under. Som du ser blir da bilaget ført ut fra malen du har valgt. Når du er ferdig kan du klikke på Lagre, for så å klikke på Lagre og Bokfør for å bokføre og oppdatere bilaget i regnskapet ditt. Utbetaling For å betale en leverandørfaktura går du på Innkjøp Innkjøpsoversikt Lev.faktura ikke betalt.. Her kommer de bokførte leverandørfakturaene opp i skjermbildet. For å sette denne som betalt klikker på registrer utbetaling. Her vil du få opp en liste over forfalte lev.fakturaer. Sett en hake på de du vil registrere som utbetalt og klikker på Utfør utbetaling. Når dette er utført ligger leverandørfaktura og utbetaling linket mot hverandre på reskontro. 23

24 Hurtigregistrering Hurtigregistrering er den raskeste måten å føre et bilag på. Du registrerer hele bilaget på samme linje, men kan også bruke flere linjer om du har flere transaksjoner. Når du er ferdig med et bilag og vil begynne med neste, trykker du på +- tasten, eller klikker på knappen Nytt bilag (+) øverst i venstre hjørne. Arbeid med Regnskap Hurtigregistrering på menyen øverst i programmet Eller Regnskap Hurtigregistrering på menyen på høyre side. Da kommer du til vinduet hvor du kan registrere bilag, som ser slik ut: 24

25 Forklaring på felter og arbeidsgang i hurtigregistrering De første tre kolonnene benytter du kun en gang pr bilag. Her angir du bilagsnummer, dato og bilagstekst. Du kan endre bilagsserie ved å klikke på nedtrekkspilen i feltet bilagsnummer, men løpenummeret opprettes alltid automatisk. Endre bilagsserie ved hjelp av hurtigtaster: Siden man kommer rett i feltet Dato når man åpner hurtigregistrering, må man først komme inn i feltet for Bilagsnr: Home (knapp på tastaturet) 2 ganger. Trykk F4 for å åpne nedtrekks menyen Trykk ønsket bokstav for bilagsserie som finnes i nedtrekks menyen Trykk Enter, nå kommer bilagsserien med neste løpenummer opp i feltet Bilagsnr Trykk Enter en gang til for å komme til neste felt (Dato) I de følgende kolonner utfører du selve bilagsregistreringen. Du kan kontere på reskontronummer direkte i feltene Debet og Kredit. Klikk på listeknappen (hurtigtast: F4) eller trykk på F12 når feltet er aktivt og velg kunde- eller leverandørnummer i listen som vises. Fra samme liste velger du et kontonummer når du skal gjøre en annen type kontering. Nytt kontonummer/reskontronummer med hurtigtaster: Stå i feltet debet eller kredit Trykk på F4, så kommer nedtrekksmenyen frem Trykk på Ctrl+N, så kommer dette bildet opp: For ny hovedbokskonto: Alt+O For ny kunde: Alt+K, deretter Alt+O For ny leverandør: Alt+L, deretter Alt+O Når du er ferdig med et bilag og vil begynne med neste, trykker du på +-tasten, eller klikker på knappen Nytt bilag (+). For at du skal kunne opprette et nytt bilag, må bilaget du arbeider med balansere. Du får ikke lagret et bilag som ikke går i 0. 25

26 I vinduet Vis føring får du en oversikt over hvordan det merkede bilaget er kontert. For eksempel en slik føring:..vil se slik ut i vinduet som kommer opp ved hjelp av knappen Vis føringer (Alt+V): Alle bilag du har i vinduet kan du endre frem til du avslutter arbeidet. Dette gjør du ved å klikke på knappen Lagre (Alt+L), da kan du arbeide videre med bilagene ved en senere anledning. Når du er ferdig og vil gjøre bilagene oppdatert i regnskapet, klikker du på knappen Lagre og bokfør (Alt+O). Når du gjør det, tømmes vinduet og bilagene finner man igjen i bilagshistorikken. Arbeid med Regnskap Bilagshistorikk Felt og knapper nederst Saldo Sum bilag Vis føringer Skriv ut lagrede bilag Lagre Lagre og bokfør Viser saldo for kontoen på den aktive konteringslinjen. Sum bilag skal være 0 når du er ferdig med alle konteringene for et bilag. Klikk på denne knappen for en oversikt over hvordan det merkede bilaget er kontert. Klikk på knappen for å skrive ut bilag som er lagret i programmet, men som ikke er overført til regnskapet. Disse mellomlagrede bilagene påvirker ingen verdier i regnskapet, for eksempel i balanse- og resultatrapportene. Det er kun bilag som balanserer som skrives ut. Klikk på knappen Lagre dersom du vil kunne fortsette å arbeide med bilagene senere, før du gjør dem definitive i regnskapet. Klikk på knappen for å oppdatere alle registrerte bilag. 26

27 Mva-oppgave Mva-oppgaven finner du på Arbeid med regnskap mva oppgave. Under skjermbildet følger en forklaring av de ulike postene og knappene i mva-oppgaven. Post 1 = Samlet omsetning og uttak innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven Periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkodene 1, 5, 9, I og U. Post 2 = Samlet omsetning og uttak innenfor mva-loven. Er lik summen av post 3, 4, 5 og 6. Avgift ikke medregnet Periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkodene 1, 5, 9 og I. Post 3 = Omsetning og uttak i post 2 som er fritatt fra merverdiavgift Periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden I. Post 4 = Omsetning og uttak i post 2 med høy sats, og beregnet avgift 25% Grunnlaget er periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden 1. Den beregnede avgiften er periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden 4. 27

28 Post 5 = Omsetning og uttak i post 2 med middels sats, og beregnet avgift 14% Grunnlaget er periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden 5. Den beregnede avgiften er periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden 8. Post 6 = Omsetning og uttak i post 2 med lav sats, og beregnet avgift 8% Grunnlaget er periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden 9. Den beregnede avgiften er periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden 12. Post 7 = Beregningsgrunnlag for tjenester kjøpt fra utlandet, og beregnet avgift 25% Grunnlaget er periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden GR. Den beregnede avgiften er periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden BR. Post 8 = Fradragsberettiget inngående avgift, høy sats 25% Periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden 3 Post 9 = Fradragsberettiget inngående avgift, middels sats 14% Periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden 7 Post 10 = Fradragsberettiget inngående avgift, lav sats 8% Periodens saldo på konti som er merket med mva-rapportkoden 11 Post 11 = Sum avgift Sum av avgift til gode, å betale eller nullbeløp Beregnet avgift Avgift som beregnes under kjøring av Mva-oppgaven Angre siste mva Om noe skulle bli helt feil kan du angre den siste mva-oppgaven du har skrevet ut og godkjent. Når du klikker på knappen Angre siste mva blir alle linjene på det siste mva-oppgaven strøket, og linjene går tilbake til mva-oppgaven. Deretter kan du gjøre de endringene som trengs, og skrive ut oppgaven på nytt. Da får den et nytt bilagsnummer på samme periode. Mva-kontroll Her kan du sjekke om mva-oppgaven din har avvik, og hvilke bilag som eventuelt utgjør avviket. Skriv ut Klikk for å skrive ut og godkjenne mva-oppgaven. Når du har skrevet ut og godkjent oppgaven er mva oppgaven ferdig. 28

29 Kontoforespørsel Her kan man se saldo og transaksjoner på en hovedbokskonto. Gå på Arbeid med regnskap kontoforespørsel. I konto kan du klikke på F12 for å velge konto. På flik ser 1 Transaksjoner du alle transaksjonene som er registrert på kontoen. Den oransje linjen helt øverst er en søkelinje. For å bytte til Flik 2 Saldo klikker du på Alt + 2. Her får du saldo per periode. 29

30 Utskrifter og rapporter Her har vi konsentrert oss om de vanligste listene som revisorer spør etter. Listene finnes under Fil Utskriftsentralen (Alt+F deretter Shift+U) Her må man bruke mus for å få frem rapportene. Trykk først på + tegnet foran f.eks Regnskap, så dobbeltklikk på ønsket liste. Da får man opp forskjellige utvalg til høyre. Man kan forhåndsvise rapporten ved å klikke på knappen for forhåndsvisning (Alt+O): Hvis man vil ha ut rapporten på papir, kan man skrive den ut (Alt+S) Bilagsliste En liste over bilag i nr. rekkefølge for valgt periode. Rapporten inneholder Bilagsnr. Dato, Bilagstekst, Avdeling, Medarbeider, Prosjekt, Konto, Tekst, Debet beløp og Kredit beløp. 30

31 Hovedboksliste En liste over hovedbokskonti i rekkefølge, med alle transaksjoner som er gjort på hver konto for valgt periode. For hver transaksjon ser du bilagsdato og bilagsnr. Rapporten inneholder Bilagsdato, Bilagsnr., Tekst, Mva-kode, Avd, Medarbeider, Prosjekt, Debet og Kredit. Den viser dessuten inngående balanse og periodens saldo for hver konto. Saldoliste En liste med saldo for samtlige konti med følgende felt: Konto, Kontonavn, Inngående balanse, Debet, Kredit og Saldo. (Saldobalanse) Inngående balanse En liste over den inngående balansen som er registrert under Arbeid med Regnskap Inngående balanse Hovedbok. Rapporten inneholder feltene Kontonummer, Navn og Beløp. Kundereskontroliste 31

32 Kundereskontroliste med en linje for hver faktura hvor fakturadato, forfallsdato og saldo på ubetalte fakturaer vises. Det vises også en utgående saldo. 32

33 Aldersfordelt kundereskontroliste En rapport som viser totalbudsjett for hver konto samt budsjettert resultat. Leverandørreskontroliste Leverandørreskontroliste med en linje for hver faktura hvor fakturadato, forfallsdato og saldo for ubetalte fakturaer vises. Det vises også en utgående saldo. Se kundereskontroliste. Aldersfordelt leverandørreskontroliste En rapport som viser statusen på din leverandørreskontro. Rapporten viser hvor store beløp som ennå ikke er forfalt, samt en fordeling der man ser hvor mye forsinket de forfalte beløpene er. Se aldersfordelt kundeliste. Balanserapport Resultatrapport 33

34 Sikkerhetskopi For å ta en sikkerhetskopi av firmaet ditt gjør du følgende: Fil Sikkerhetskopiering aktivt firma. Du kommer til denne boksen: Klikk på Finn for å velge hvor på maskinen du ønsker å lagre sikkerhetskopien på. 34

35 Marker mappen der du vil lagre sikkerhetskopien og klikk på Ok. Klikk på start nederst til høyre for å starte kopieringen: Når sikkerhetskopien er ferdig får du en melding om det, klikk ok på den. 35

36 Hurtigtaster F1 Direktehjelp i det vinduet du står i. Trykk på F1 for å komme til forklaring til skjermbildet du står i og videre til elektronisk håndbok. For eksempel får du opp dette direktehjelp-vinduet i artikkelregisteret: Trykk på boken nede i venstre hjørne for å få nærmere beskrivelse av feltene som finnes i vinduet for direktehjelpen. F4 Brukes i registerfelt for å åpne nedtrekksmenyen. Dette er det samme som å klikke på registerknappen i feltet. Registerfelt gjenkjennes ved dette tegnet: med F4-tasten. Dette tegnet kaller vi registerknapp, ref. setning ovenfor i forbindelse Eksempel på et registerfelt: F5 Oppdaterer skjermbildet du står i. Smart å bruke om du for eksempel ikke finner en ordre du nettopp laget. Man kan enten oppdatere skjermbilder ved å bruke F5 eller lukke vinduet og åpne det på nytt. F7 Brukes i registerfelt for å opprette ny. For eksempel for å opprette ny kunde fra Ny ordre/faktura. Stå i feltet Kundenr. og trykk på F7 på tastaturet. 36

37 F12 Søketast. Kan brukes i alle registerfelt for å søke i registeret. Esc For å lukke et skjermbildet i programmet, kan man benytte Escape-tasten (Esc) på tastaturet. Alt For å navigere i menyen helt øverst, kan man bruke Alt-tasten på tastaturet samtidig som man holder nede bokstaven som er understreket. For eksempel Alt+b for å komme til Arbeid med : Shift For å navigere videre i undermenyene, bruker man Shift-tasten på tastaturet samtidig som man holder nede bokstaven som er understreket. For eksempel for å komme til Ny ordre/faktura: Først til Arbeid med via Alt+b Så til Salg via Shift+s Så til Ordre/faktura via Shift+o Man kan også bruke piltastene på tastaturet for å navigere i undermenyene. For eksempel for å komme til Ny ordre/faktura: Først til Arbeid med via Alt+b Så til Salg via på tastaturet Så til Ordre/faktura via og på tastaturet 37

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INNLEDNING INNHOLD Effektiv bilagsregistrering med Mamut Business Software

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

ABC FAKTURERING 2004/08

ABC FAKTURERING 2004/08 ABC FAKTURERING 2004/08 Sjekk ordre Gjør om nødvendig en sjekk av ordrene før du starter fakturautskrift. Gå til Annonsemodulen og søk frem aktuelle ordre fra Finn-menyen. Mest aktuelle søk vil være søk

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura): Konteringsmaler Konteringsmaler kan benyttes under bilagsregistrering og under registrering av leverandørfakturaer. De brukes for å forenkle konteringen av bilagene. Når du bruker en konteringsmal trenger

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Pålogging. Hovedsiden på Bilde 1

Pålogging.  Hovedsiden på  Bilde 1 Pålogging AllPro-Faktura er et Web-basert faktureringsprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy

Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Tips til hurtigtaster og hurtigmenyer i infoeasy Bruke taster og hurtigmenyer Generelt anbefaler vi å bruke taster i så stor utstrekning som mulig og minimere bruk av musen. Dette for at hindre feil arbeidsbelastning

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016)

Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016) Nyheter i Orion versjon 5.6 regnskap (18. desember 2016) Ny skattemelding og nye regler ved import av varer Med virkning fra og med 1. januar 2017 innføres en ny skattemelding som vil erstatte dagens omsetningsoppgave.

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 9 Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering Oktober 2007 I dette nyhetsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Fakturering. Ettersom vi har

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret?

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Regnskap, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? INNHOLD

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Time

Kom i gang hefte Visma Avendo Time Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert det. Kom i gang hefte Visma Avendo Time Velkommen som bruker av Visma Avendo Time. Dette heftet

Detaljer

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Veiledning i forbindelse med avslutning av regnskapsår og overgang til nytt. I alphareg kan du ha inntil 2 regnskapsår åpne for posteringer samtidig. Du

Detaljer

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Behov for egen reskontro i... 3 Definisjoner... 3 Journaltyper... 4 Datoer på regnskapstransaksjoner... 4 Hovedbok... 5 Funksjonalitet... 5 Eksport av regnskapsinformasjon

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Innmelding av ny klient 2 Oppsett Visma AutoCollect 2 Hvordan sette opp en ny klient i Visma Business 2 Oppsett

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige

Agresso for budsjettansvarlige 2017 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 08.08.2017. Seksjon for økonomi og infrastruktur

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5.

Versjonsbrev. Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5. Versjonsbrev Visma Avendo Fakturering, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Fakturering. Før du oppgraderer

Detaljer

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred.

Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med oss dersom

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Innførsels merverdiavgift

Innførsels merverdiavgift Skattemelding for merverdiavgift Innførsels merverdiavgift Skattemelding for merverdiavgift 2. november 2016 Selv om alt er gjort for at informasjonen skal være nøyaktig og fullstendig, kan opplysningene

Detaljer

Ta i bruk Agro Faktura web

Ta i bruk Agro Faktura web Ta i bruk Agro Faktura web Lage ordre, fakturere og sende Pålogging via agro24.no gir tilgang til 3 ulike moduler: Lønn, Time og Faktura. Vi velger nå Faktura med undervalg Ordrer. Bruk knappen +Ny oppe

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Visma Mamut AS Consulting and Accounting Offices. // Visma eaccounting Modul Regnskap

Visma Mamut AS Consulting and Accounting Offices. // Visma eaccounting Modul Regnskap Visma Mamut AS Consulting and Accounting Offices // Visma eaccounting Modul Regnskap Produsent og distributør: Visma Mamut AS Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00 Internett: http://community.visma.com/mamut

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Maritech Regnskap ver NY MVA-OPPGAVE FRA 2017

Maritech Regnskap ver NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Maritech Regnskap ver 16.00 NY MVA-OPPGAVE FRA 2017 Fra og med regnskapsåret 2017 skal det brukes ny terminoppgave for merverdiavgift. Navnet er endret til «Skattemelding for merverdiavgift», skjemaet

Detaljer

Balansebudsjettering i Cantor Controller.

Balansebudsjettering i Cantor Controller. Balansebudsjettering i Cantor Controller. Det er nå mulighet for å utarbeide ett 12 måneders balansebudsjett i Cantor Controller. Her er en kort veiledning over hvordan dette fungerer. Forutsetninger Følgende

Detaljer

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE START Enkelt Pålitelig - Morsomt

BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE START Enkelt Pålitelig - Morsomt BEGYNNERGUIDE FIRSTOFFICE START Enkelt Pålitelig - Morsomt OKTOBER2008 INNHOLDSFORTEGNELSE INNSTALLASJON AV FIRSTOFFICE START...4 BRUKERGRENSENITT...13 Hovedkontroll Panelet...13 Personlig Skrivebord...13

Detaljer

Budsjettmodul Agresso Planlegger

Budsjettmodul Agresso Planlegger Budsjettmodul Agresso Planlegger Brukerveiledning Gjelder fra: 09.03.11 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 2 2 BUDSJETTPROSESSEN I AGRESSO... 3 3 GENERELT... 4 3.1 FUNKSJONSKNAPPER... 4 4 DETALJERING

Detaljer

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08

VITEC. Veiledning nytt år. EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 VITEC Veiledning nytt år EmProf årsavslutning LAST EDITED: 2015-12-08 EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD WEB Salgsordre: Registrering av enkle salgsordrer/fakturagrunnlag Økonomisenteret oktober 2012 Innholdsfortegnelse : Innledning: Registrering/endring av enkle salgsordrer 3 Registrering/endring

Detaljer

DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG

DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG DESENTRAL FAKTURABEHANDLING NTNU RUTINE OG TILLEGG Sist oppdatert 03.06.2003 ncm K:\ok\regnskap\Regnskap ny\rutiner\rutiner11i Kontrollert\Leverandør\Desentral_fakturabehandling.doc Endret av: ncm Dato

Detaljer

Arbeide med : Faktura i Fenistra Eiendom

Arbeide med : Faktura i Fenistra Eiendom Arbeide med : Faktura i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. Faktura... 3 3.1 Beskrivelse

Detaljer

Avregning av Omsetningsbasert leie

Avregning av Omsetningsbasert leie Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 Arbeide med : Avregning av Omsetningsbasert leie I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll

Detaljer

Minikurs. Visma Business Regnskap. Spar tid jobb smart. Skjermbilderapporter

Minikurs. Visma Business Regnskap. Spar tid jobb smart. Skjermbilderapporter Minikurs Visma Business Regnskap Spar tid jobb smart Eva Lindgaard Brukerforum 11.11.13 Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE: Spare tid med å lage enkle rapporter Side 3 Generelt Side 4 Periodisering av bilag

Detaljer

Godkjenning av faktura

Godkjenning av faktura BRUKER- VEILEDNING Godkjenning av faktura ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Godkjenning av leverandør faktura I Agresso skiller vi mellom to ulike typer av faktura. Leverandørfaktura Innkjøpsfaktura

Detaljer

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors 1 Innholdsfortegnelse Ryddig reskontro 2 Sette Purrefritak eller Inkassofritak på kundenivå 2 Sette

Detaljer

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Innkjøp via Agresso (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Oppdateringshistorikk Versjon Dato Beskrivelse 1.0 15.09.2014 1.1 24.09.2014 Pålogging sjekking av leveringsadresse 1.2 08.10.2014

Detaljer

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning R:\1\11\110\Web siidu_sa_rutiidnat\økonomiforvaltning_2010 Innhold Contempus Invoice (CI) INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. BRUKERGRENSESNITT... 6 2.1 FAKTURAHODE... 6 2.1.1 Parkert... 7 2.2 FAKTURABILDE...

Detaljer

Visma Global Lovendringer i praksis

Visma Global Lovendringer i praksis Visma Global Lovendringer i praksis Vi ser på hvordan de nye lovendringene påvirker dere og de nye lovendringene i praksis. Hovedfokus på ny skattemelding Richard Sjursen - Rådgiver forretningssystemer

Detaljer

AMESTODAGEN 2015. - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions.

AMESTODAGEN 2015. - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions. AMESTODAGEN 2015 - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi 8. oktober 2015 Amesto Solutions AS www.amestosolutions.no Innhold 1 NYHETER VISMA BUSINESS - UTDRAG 3 Dynamiske skjermbilder

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017)

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Ny skattemelding: Skattemeldingen (mva oppgaven) var ny i 2017. Vi har imidlertid gjort endringer og forbedringer i løpet av 2017. Alle disse endringene

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift

Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Brukermanual Regnskap for ungdomsbedrift Innledning: Regnskapet er bygd opp i et vanlig Excel regneark, med overføring fra bilagsregistrering til oppsett for resultatregnskap og balanse. Regnearket er

Detaljer

Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017

Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017 Ny skattemelding og nye regler ved import av varer. Rev. 31. oktober 2017 Med virkning fra og med 1. januar 2017 innføres en ny skattemelding som vil erstatte dagens omsetningsoppgave. Fra samme tidspunkt

Detaljer

Veiledning økonomimodul

Veiledning økonomimodul Veiledning økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med

Detaljer

Ligger som et menyvalg inne ibusiness.

Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 1 Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 2 Bankavstemming, interim, mellomværende mellom klienter. Fører bankbilag direkte. Sparer tid, opptil 100% blir avstemt automatisk! Bedre dokumentasjon, alt lagres

Detaljer

Unipos Butikkdata Admin

Unipos Butikkdata Admin Butikkdata Admin Unipos Butikkdata Admin Komme igang Denne brukermanualen er ment som et supplement til videokursene som ligger på brukersidene på www.unipos.no STANDARD PASSORD ER: ADMIN Innhold 3 Innhold

Detaljer

- Time webversjon - slik kommer du i gang

- Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Time er nå et skybasert timeregistreringsprogram, hvor data lagres på en webserver som Agrodata har ansvar for. Programmet er likevel, inntil

Detaljer

Maritech Regnskap versjon 10.00.60

Maritech Regnskap versjon 10.00.60 Copyright notice: Maritech Systems AS 2014. All rights reserved. Maritech Regnskap versjon 10.00.60 (Endringer etter versjon 10.00.00) 1. Feilrettinger/Forbedringer... 2 1.1. Regnskap feiler ved klientskifte

Detaljer

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual

Trygt Enkelt Innovativt. Brukermanual 1 Trygt Enkelt Innovativt Brukermanual 2 Innhold 1 Oppstart RSPOS... 3 2 Logge inn... 3 3 Hovedskjermbilde:... 3 3.1 Ordreliste... 4 3.2 Hente opp en parkert ordre... 4 3.3 Skriv kopi av en bokført ordre...

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2012. Driftsrutiner Visma Enterprise - ehandel Versjon 2012 Driftsrutiner Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Nytt og nyttig Fakturering

Nytt og nyttig Fakturering Nytt og nyttig Fakturering Vedlikehold kunder, oppdr.givere, varer Etablere fakturagrunnlag Fakturere, kontrollere, utsending av fakturaer Purringer inkassorutiner GODE INTERNE RUTINER SAMHANDLING ØKONOMI

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5

IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 IS Documentation Site > IS Customer brukerdokumentasjon > Referansemanual Registrer innbetaling - Side 1 / 5 SLView.IncomingPaymentsInvoice Registrer innbetaling sist revidert: År: 2005. Måned: 04. Dag:

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no

Detaljer