FAGFORBUNDET Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGFORBUNDET Årsrapport 2013"

Transkript

1 FAGFORBUNDET Årsrapport 2013

2 Foto: Werner Anderson Programstøtte PALESTINA Solidaritet i praksis Fagforbundet og Norsk Folkehjelp samarbeider tett om internasjonal solidaritet. I november 2009 vedtok Fag forbundets landsmøte et fireårig samarbeid med oss til støtte for palestinernes kamp mot okkupasjon og undertrykking. Samarbeidet ble forlenget på landsmøtet i Fagforbundet støtter også rydding av klasebomber i Laos. I tillegg har forbundet fra 2012 stått i spissen for to innsamlings stafetter til nødhjelp i Syria. Vi takker Fagforbundet for solid økonomisk og politisk støtte! En stor takk også til de 25 tillitsvalgte i ambassadørkorpset for Palestina, som gjør en kjempeinnsats for palestinernes sak i Fagforbundet og blant andre i fagbevegelsen og folk flest. Palestinerne er i verdenstoppen som bistandsmottakere pr. innbygger. Men 20 år etter Oslo-avtalen er det fortsatt ingen palestinsk stat. Det har ikke vært avholdt valg til selvstyremyndighetene siden Levekårene i Gaza og på Vestbredden går stadig fra vondt til verre. Fra i fjor sommer har USAs utenriksminister John Kerry jobbet hardt for nye forhandlinger mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene. Israel provoserer bevisst ved å bygge stadig nye bosettinger i Øst-Jerusalem og på Vest bredden. Det er umulig å se hvor en palestinsk stat skal kunne opprettes. Vår nye regjering har signalisert en mer balansert Midtøsten-politikk, men Norge kan ikke balansere seg ut av virkeligheten. Norge må bidra til et mye sterkere press på Israel for å få en slutt på okkupasjonen, som har vart helt fra Seksdagerskrigen i Fra en markering i Ramallah med krav om en ny ekteskapslov og strengere straff for menn som utøver vold mot kvinner. Kvinner viser vei Kvinnene i Palestina lever under et konstant press. De må balansere hårfint mellom store utfordringer fra en hard israelsk okkupasjon og et konservativt kjønnsrollemønster i egen kultur. Men palestinske kvinner er modige, og de organiserer seg for sine rettigheter og for å oppnå gjennomslag for sine saker. Med støtte fra Fagforbundet er vår partner Union of Palestinian Women Committees (UPWC) aktive både på Gazastripen og på Vestbredden. Foto: Inger Sandberg En sterk støtte fra norsk fagbevegelse bidrar til å holde motet oppe for palestinerne. Denne støtten styrker dem i troen på at det er organisering og internasjonal solidaritet som i siste instans vil nedkjempe okkupasjonen og bikke kampen i deres favør. Vi er stolte og takknemlige over støtten fra Fagforbundet. I samarbeid med en samlet solidaritetsbevegelse har vi fortsatt en viktig jobb å gjøre til støtte for et okkupert folk. Liv Tørres generalsekretær Norsk Folkehjelp For 2013 hadde UPWC tre klare mål: 1. Kvinner skal utgjøre minst 16 prosent av ledelsen i de politiske partiene i Gaza. 2. Unge kvinner skal ha fått bedre lederkompetanse. 3. Unge kvinner har deltatt i det offentlige og politiske livet på Vestbredden. Det er nå 17,4 prosent kvinnelige ledere i de politiske partiene på Gazastripen. Et par av de sekulære politiske partiene hadde sine kongresser her, noe som var en god anledning for kvinnene til å markere sine kampsaker. For første gang på fem år har nå PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine) et studentlag med to kvinner og Forside: Fra en markering i Gaza for ungdoms rettigheter. (Foto: Mohammed Omer)

3 (Kilde: CIA The World Factbook) FAKTA OM PALESTINA Offisielt navn: Palestina, består av Vestbredden og Gazastripen Vestbredden er kontrollert av partiet Fatah, Gazastripen av partiet Hamas Flateinnhold: km 2 (Vestbredden km 2, Gazastripen 360 km 2 ) (Norge km 2 ) Folketall: 4,4 millioner (Vestbredden 2,7 millioner, Gazastripen 1,7 millioner) (Norge 5 millioner) I tillegg bor det over israelske bosettere på Vestbredden Språk: Arabisk (offisielt), hebraisk, engelsk Religion: Muslimer (i hovedsak sunnier) ca. 85 %, kristne ca. 8 % Gjennomsnittsalder 18 år (Gazastripen), 22 år (Vestbredden) (Norge 40 år) Forventet levealder: 75 år (Vestbredden), 74 år (Gazastripen) (Norge 80 år) BNP per innbygger: 2900 USD (Norge USD) to menn i ledelsen. Det er også første gang i Al Aqsauniversitetets historie at et studentorgan ledes av en kvinne. 56 kvinner fra Vestbredden ble delt inn i tre grupper (Hebron, Jenin og Ramallah) og deltok i opplæring om kommunikasjon, lagarbeid og planlegging. UPWC stod selv for opplæringsmaterialet som var utarbeidet i tråd med kvinnenes behov. Målet var å gjøre kvinnene bedre i stand til politisk deltakelse og gi dem kunnskap om god ledelse. UPWCs mål var at i det minste 20 prosent av deltakerne skulle være med i lokalsamfunnsbaserte organisasjoner, og 30 prosent av de kvinnelige universitetsstudentene skulle delta i valg til studentorganisasjoner. Dette målet ble til de grader overoppfylt: Hele 89 prosent av de unge kvinnene i prosjektet deltar nå i det offentlige og politiske livet, flere av dem ble valgt som ledere i ulike ungdomsorganisasjoner, folkekomiteer mot muren og solidaritetsgrupper for palestinske fanger i israelske fengsler. 22 prosent ble styremedlemmer i lokale organisasjoner, mens 15 prosent ble valgt inn til lokallagsstyrer i UPWC. Ved studentparlamentsvalgene deltok alle kvinnene knyttet til prosjektet, og de oppmuntret også sine kvinne lige medstudenter til å stemme. Rundt 70 prosent av kvinneuniversitetene deltok i valgene, og seks kvinner ble valgt inn som studentparlamentsmedlemmer. I 2013 deltok i alt 3453 kvinner direkte i dette prosjektet 1559 fra Vestbredden og 1894 fra Gazastripen. I tillegg fikk 70 familier nødhjelpspakker i regi av UAWC etter stormen i desember over Gaza. UPWC har gjort noen viktige funn gjennom arbeidet sitt: Viktig å inkludere menn i arbeidet for kvinners rettigheter. Stort behov for mer kunnskap om kvinners rolle i den nasjonale frigjøringsbevegelsen. Ungdoms- og studentorganisering politisk viktig som et supplement til partiene. Kvinner valgt inn i ulike styrer trenger mer opplæring for å være gode representanter. Viktig å nå kvinnene på landsbygda og ikke bare i de store byene. Nettverk må etableres mellom kvinnelige styre representanter i studentorganene og i kommunestyrene for at de skal kunne dra nytte av hverandres erfaringer. Ungdom krever å bli hørt På Gazastripen er over halvparten av befolkningen under 18 år. Hverdagen for ungdommen her er preget av okkupasjon, intern politisk splittelse og høy arbeidsledighet. Fagforbundet støtter vår partner General Union of Cultural Centres (GUCC), et nettverk for 60 ungdomsorganisasjoner på Gazastripen. Alle 60 har en samarbeidsavtale med GUCC om å ta del i prosjektet Ungdom er framtida. Deltakerne er år, og et mål er at innen 2016 skal ungdom under 30 utgjøre minst 30 prosent i styret i GUCC og i styrene hos deres partnere. Dette målet er allerede langt på vei nådd. I 2013 var fokus hvordan få flere unge inn i kommunestyrene på Gazastripen. GUCC samarbeider med et institutt om opplæring i kommunikasjon og ledelse, med mål om at det skal bli lettere for ungdom å gjøre seg gjeldende i en konservativ kultur som vegrer seg mot å slippe til de unge. GUCC legger vekt på trening i deltakelse og internt demokrati, samt ulike kulturaktiviteter som rollespill. På i alt 60 seminarer fikk 1500 unge kvinner og menn en generell opplæring om kommunal styring og administrasjon, mens 177 fikk ytterligere opplæring på dette feltet. I 2013 kjørte GUCC også en kampanje til støtte for palestinske fanger i israelske fengsler. 80 unge deltok i støttemarkeringer, 2541 signerte et opprop som krever frihet for fangene 1085 fra Palestina og 1456 fra andre Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet

4 Programstøtte PALESTINA land. Det var to innslag i en av lokalradioene om GUCCs kampanje for fangene. GUCC arrangerte en konferanse om samme tema med 280 deltakere. De har også laget et opprop til det internasjonale samfunnet om å støtte fangenes krav om frihet. Målet om å få unge representert i myndighetenes øverste råd for sportsaktiv ungdom er ikke oppnådd ennå, heller ikke målet om å få satt ned alderen fra 28 til 25 år for å kunne være valgbar til kommunestyret. Dette kravet blir positivt møtt fra mange institusjoner og politiske ledere. Den internasjonale ungdomsdagen er 12. august, men ble markert som en del av en større nasjonal kulturell mønstring 7. oktober. Her var det appeller ved blant andre Yousef Al- Nabeheen fra Norsk Folkehjelp og GUCCs leder Yousri Darweesh. En delegasjon fra Fagforbundet og ansatte fra kontoret vårt i Gaza besøkte GUCC i mai, og fikk høre om hvordan den politiske situasjonen påvirker ungdoms hverdag i Gaza. GUCC legger stor vekt på å få inn unge kvinner i styrende organer. Av ni GUCC-organisasjoner som hadde styrevalg i fjor, varierer kvinneandelen nå fra 14 til 44 prosent. På flere konferanser i GUCC-regi var over halvparten unge kvinner. Fagforbundet bidrar til framgang for unge kvinner i Gaza. Palestinere flest er svært fortvilet over den interne politiske splittelsen, og har et sterkt ønske om at den må opphøre snarest mulig. Et viktig signal fra 2013 er at alle ungdomspartiene, inkludert Hamas og Al Jihad, signerte et felles opprop om å få slutt på splittelsen. I Gaza har kvinner og ungdom jevnlige markeringer mot denne splittelsen. Fagforbundet støtter Norsk Folkehjelps partner Union of Palestinian Women Committees (UPWC). Her tre stolte UPWC-kvinner i Gaza med stor tro på seg selv. Foto: Ingunn Eriksen 4 Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

5 Foto: Are Stranden Gazas få gjenværende fiskere må daglig sjekke utstyret sitt her to som bøter garn før neste tur ut på fiskegrunnene. Bønder og fiskere står sammen Union of Agricultural Work Committees (UAWC) organiserer palestinske bønder og fiskere. De har lokale grupper både på Vestbredden og på Gazastripen. Målet er å beskytte bønder og fiskere og styrke deres rolle gjennom opplæring i rettighetsarbeid og mobilisering. Fagforbundet støtter prosjektet Forsvar våre rettigheter i regi av UAWC. På Vestbredden konfiskerer Israel fortsatt palestinsk land og hindrer bøndene tilgang på vann og egen jord. Israel ødelegger dyrket mark og har rykket opp tusenvis av appelsin- og oliventrær for å få plass til stadig nye bosettinger og til videre bygging av muren. På Gazastripen går nå en lang buffersone (fra en halv til en hel km i bredden) langs muren Israel har satt opp langs grensen. Buffersonen legger beslag på store mengder av den dyrebare jorda til bøndene. På grunn av israelsk vakthold langs grensa er det direkte farlig for bøndene å bevege seg i denne sonen. UAWC organiserer bønder i små lokale komiteer som går sammen i større nettverk og slåss for retten til å beholde jorda si. De får opplæring i dokumentasjons- og rettighetsarbeid, effektiv spredning av informasjon og hvordan mobilisere bøndene til å stå sammen om å forsvare jorda si. I 2013 fikk over 1100 bønder, fiskere og lokalkomiteer støtte fra UAWC. 31 kurs ble avholdt, 14 små lån gikk til å følge opp 29 rivningsordrer, 1265 dunum (en dunum tilsvarer et snaut mål) ble forsynt med vanningsanlegg og beplantet, mange med oliventrær bønder, derav 1700 kvinner, deltok i 20 ulike aktiviteter i UAWC-regi blant annet en årlig kampanje for innhøsting av oliven. Det er nå etablert en egen Facebook-side for fiskerne i Gaza: Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet

6 Programstøtte PALESTINA UAWC deltok på seks internasjonale konferanser og oppnådde blant annet å få Palestina som medlem i La Via Campesina, en internasjonal sammenslutning av nasjonale organisasjoner for små og mellomstore bønder, landarbeidere og urbefolkninger i Asia, Amerika og Europa. La Via Campesina arbeider for bedre vilkår for småskalajordbruk verden over. Organisasjonen er særlig opptatt av jordreform, matvaresikkerhet, kredittordninger og gjeldsproblematikk, matvarehandel, genressurser, biologisk mang fold og kvinners stilling i landbruket. Medlemskap i La Via Campesina vil gjøre det lettere for palestinske bønder å kunne få internasjonal støtte. UAWC holdt en rekke pressekonferanser i 2013, delte ut over 2000 plakater, laget to dokumentarfilmer og radiospotter om land, vann, bonderettigheter og boikott av israelske okkupasjonsprodukter. UAWC var også vertskap for mange utenlandske delegasjoner som kom for å se arbeidet og delta i ulike støttemarkeringer. Med jussen som våpen Fagforbundet støtter vår partner Al-Maqdese for Society Development (MSD). MSD ble stiftet i 2007 for å forsvare de politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene til palestinere i Øst-Jerusalem. Israel okkuperer deler av Øst- Jerusalem, som er en del av Vestbredden og folkerettslig tilhører palestinerne. MSD tilbyr juridisk rådgivning og fører dokumentasjon over menneskerettighetsbrudd. De har vært vår partner fra 2011, fordi vi ønsker å bidra til beskyttelse av palestinske arbeidere i Øst-Jerusalem som får sine rettigheter tråkket på i det israelske arbeidsmarkedet. I perioden heter samarbeidsprosjektet Legal Empowerment of the Jerusalemite Workers and Access to Justice. Fra 2012 har Fagforbundet bidratt med økonomisk og politisk støtte til Al-Maqdese. I 2013 ga MSD juridisk og teknisk hjelp til 4805 kvinnelige og mannlige arbeidere som var utsatt for problemer i bosettingene og på det israelske arbeidsmarkedet. Dette var høyere enn målet som var satt for året. Gjennom det israelske rettssystemet greide MSD å få drøyt USD som økonomisk kompensasjon for 161 palestinske arbeidere. Støtte i rettssaker ble gitt til ytterligere 313 arbeidere, MSD gjennomførte 2310 juridiske rådgivninger, 502 utfylte skjemaer og 118 brev ble sendt til ulike departementer, 207 arbeidere ble henvist videre i det politiske systemet, og i 1071 saker hjalp MSD til med oversettelse av dokumenter. Mange palestinere i Jerusalem behersker ikke hebraisk godt nok til å forstå vanskelige dokumenter på dette språket. Behovet for oversettelse er derfor stort. Foto: Are Stranden Waled Sonokrot fikk brått sparken fra jobben som sjåfør uten noen begrunnelse. Han kontaktet Norsk Folkehjelps partner Al-Maqdese. De tok saken til retten, hvor arbeidsgiveren ble dømt til å betale Waled en solid erstatning. Waled Sonokrot (53) forsørger en familie på ni, hvorav seks er barn. I tre år jobbet han som sjåfør for et glassfirma. En dag han skulle levere varer i Hebron-området, viste det seg at innkjørselen der var for trang for lastebilen. Waled ringte lederen sin og ble kommandert til å kjøre inn med den følgen at ett av dekkene på bilen ble ødelagt. Da han returnerte til firmaets hovedkontor, ble han skjelt ut og umiddelbart sagt opp av sjefen. Han fikk også høre at utgifter til nytt dekk ville bli trukket fra siste lønnsutbetaling. 6 Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

7 Foto: Are Stranden Fagforbundet støtter Norsk Folkehjelps partner Al-Maqdese. Fra venstre direktør Moas Zatazi, rådgiver Hadil Nasser og prosjektleder Anas Abdeen. Al-Maqdese betyr "en som bor i Jerusalem". Waled spurte om hvorfor han ble sagt opp. Han fikk til svar at det var ingen grunn. En slektning foreslo for ham å ta kontakt med Al-Maqdese. En av deres advokater tok saken til retten, som til slutt dømte arbeidsgiveren til å betale Waled ca kroner. Etter denne saken valgte arbeidsgiver å utbetale snaut kroner fordelt på de 26 ansatte, for å komme dem i forkjøpet i tilfelle flere ville gå til Al-Maqdese eller en privat advokat for å kreve sine rettigheter. Saken til Waled Sonokrot er et illustrerende eksempel på arbeidet til vår partner Al-Maqdese. MSD har hatt diverse møter med ILO-representanter og andre nasjonale og internasjonale eksperter på arbeidsrett. De har laget fire kvartalsrapporter med dokumentasjon av sakene de arbeider med, og satt inn 14 annonser i ulike aviser for å informere om sine tilbud til palestinske arbeidere i Jerusalem. Et vanlig syn i Gamlebyen i Jerusalem, en okkupert leilighet i et eldre palestinsk hus. Her var okkupanten ingen ringere enn nylig avdøde Ariel Sharon, tidligere general og politiker. Sharon var statsminister i Israel fra 2001 til Foto: Ingunn Eriksen Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet

8 Programstøtte LIBANON Foto: Norsk Folkehjelp, Beirut Unge fra leiren Burj El-Barajneh i rollespill om hvordan de kan drive effektivt lobbyarbeid for sakene de brenner for. Libanon under hardt press Borgerkrigen i Syria fører til et stort press på nabolandene. Libanon er et lite land med vel fire millioner innbyggere. Borgerkrigen i Syria har skapt en enorm flyktningstrøm både internt og til nabolandene. Over har flyktet til Libanon, hvor de nå lever under kummerlige forhold i provisoriske flyktningleirer. Fra før har Libanon ca palestinske flyktninger i egne leirer. I Libanon støtter Fagforbundet de to programmene Kvinner Kan og Ungdom Kan, som går sin gang tross den enorme flyktningstrømmen fra Syria. Men det har lenge vært svært krevende for Norsk Folkehjelps kontor i Beirut å håndtere det løpende programarbeidet parallelt med nødhjelpsarbeidet for de syriske flyktningene. Kvinner Kan Programmet har som mål å gi libanesiske og palestinske kvinner kunnskap og selvtillit nok til å gjøre seg aktivt gjeldende i et mannsdominert lokalsamfunn. Kvinner Kan har gått over mange år, og er et populært program for kvinner i Libanon. I 2013 holdt Kvinner Kan sitt tredje ukeskurs for 28 nye ledere. Alle deltakerne var aktivister i sine lokalsamfunn, og var enten palestinske flyktninger, libanesiske eller syriske kvinner. Sammen med Norsk Folkehjelp gjennomførte Kvinner Kan-partnere 12 andre seminarer for i alt 218 kvinner. På noen av seminarene deltok også palestinske flyktninger fra Syria. For fjerde gang organiserte Kvinner Kan-programmet seminaret Styrk ing av politiske ferdigheter for palestinske kvinner i leirkomiteene. Disse komiteene har alltid vært solide mannsbastioner. Kvinner har lenge bedt om dette seminaret, fordi de opplever det som det eneste stedet de fritt kan drøfte sine felles problemer i leir komiteene. Seminarene har også bidratt til at flere menn endelig har fått respekt for sine kvinnelige komitékolleger. General Union of Palestinian Women organiserte to markeringer til støtte for kvinners politiske deltakelse. Kvinner Kan støttet konferansen Feminist Media in Lebanon: Concept and practice om hvordan media skriver om kvinners rettigheter. En kvinnelig journalist mottok en pris for de beste artiklene om temaet. To andre priser ble gitt til de beste kampanjene for kvinners rettigheter én av dem til vår partner ABAAD, et senter for likestilling. Fagforbundet støttet også en konferanse om kvinners rettigheter og demokratibygging. 8 Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

9 FAKTA OM LIBANON Offisielt navn: Den libanesiske republikk Hovedstad: Beirut Flateinnhold: km 2 Folketall: 4,1 millioner I tillegg bor det over syriske flyktninger i Libanon i dag Språk: Arabisk (offisielt), fransk, engelsk, armensk Religion: Muslimer 59,7 %, kristne 39 %, andre 1,3 % Gjennomsnittsalder: 31 år Forventet levealder: 75 år BNP per innbygger: USD Ungdom Kan Dette programmet ønsker å motivere palestinsk ungdom til å bli politisk aktive. Det er inspirert av Kvinner Kan, men med ungdom som målgruppe. I perioden var fokus opplæring av trenere, lokale seminarer og lokale aksjoner. I 2013 holdt Ungdom Kan et gjenoppfriskningskurs for 15 lokale trenere. Seks seminarer ble organisert av disse 15 i seks av flyktningleirene. Tema var alt fra sikkerhet i leirene til kampanjen for å få palestinsk historie inn i FN-skolene. Det er UNRWA, FNs organ for palestinske flyktninger, som driver skolene i flyktningleirene. Opplæring ble organisert i alle leirene av Wajeh-gruppa, som er med i Ungdom Kannettverket. Målet med opplæringen er å oppmuntre de unge til å dele erfaringer og ferdigheter med hverandre, blant annet kurset de hverandre i engelsk og i bruk av førstehjelp. I tre flyktningleirer kjørte Ungdom Kan fire multimediaseminarer for 44 deltakere, med tema hvordan lage kortfilmer i påvirkningsøyemed. Her ble det produsert kortfilmer om sosiale spørsmål som narkotikaproblemer, vold i leirene og UNRWAs rolle. I seks leirer tok Ungdom Kan 20 lokale initiativ som kom flere hundre mennesker til gode. Her varierte temaene fra solidaritetskveld for syriske flyktninger til diskusjon om en palestinsk stat, hvordan få tilbake palestinsk historie i UNRWA-skolene, engelskkurs, konkurranse om historie, geografi og kultur. De inviterte også libanesisk ungdom til Beddawi-leiren for å gi dem en forståelse av livet i de palestinske flyktningleirene, og for at de kunne ta bilder og vise til vennene sine. Krisen i Syria har skapt en svært ustabil situasjon i noen områder i Libanon, særlig rundt byen Tripoli. Noen av de planlagte 2013-aktivitetene her måtte derfor avlyses. Norsk Folkehjelp og Ungdom Kan-partnerne holdt en konkurranse om den beste plakaten til den årlige markeringen av Al-Naqba (arabisk for katastrofe), som palestinerne kaller opprettelsen av staten Israel i mai De to vinnerplakatene ble distribuert i de fem største leirene. Det er trangt i flyktningleiren Shatila i Beirut, og det må bygges i høyden for å få plass. Grunnmurene er ikke dimensjonert for slike høyder, og vakle vorne høyblokker skaper stor utrygghet for flyktningene som må bo der. Representanter for Ungdom Kan er med på en årlig regional sommerleir for ungdom med deltakere fra Libanon og Syria. Her ble det organisert en større konferanse for å diskutere hvordan Ungdom Kan bør jobbe de neste fire årene. I tillegg ble nettsiden oppgradert og har nå også en engelsk versjon se Solidaritet med Syria Norsk Folkehjelps kontor i Beirut retter Syria-arbeidet inn mot Damaskus, med vekt på de palestinske leirene. I flykt ning leiren Yarmouk, sør for Damaskus, har over syriske og palestinske flyktninger levd under beleiring siden juli Det har vært nærmest umulig for FN og andre hjelpe organisasjoner å få mat og andre nødvendigheter inn i leiren. En ungdomsgruppe i leiren Ein El-Hilweh undersøkte situasjonen for syriske flyktninger som var kommet til leiren. Denne var så ille at ungdommene bestemte seg for å offentliggjøre resultatet. De benyttet seg av teknikker de har lært gjennom Ungdom Kan-programmet, og påvirkningsarbeidet deres førte til at både enkeltpersoner og institusjoner gikk sammen om å hjelpe de syriske flyktningene. Foto: Are Stranden Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet

10 Nødhjelp SYRIA Foto: Bahar Det har lenge vært en svært krevende øvelse å få nødhjelp inn i Syria, og FN sliter med å få de nødvendige tillatelsene. Bahar Organization har distribuert nødhjelpspakker med mat til familier i Aleppo-området. Katastrofal borgerkrig i Syria I mars 2011 startet opprøret i Syria som fredelige demonstrasjoner. Tre år senere har konflikten utviklet seg til den største humanitære krisen hittil i vårt århundre. De siste rapportene fra den opposisjonsvennlige eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights forteller at over er drept. Over seks millioner er på flukt inne i landet. 2,5 millioner har flyktet over landegrensene til nabolandene Irak, Libanon, Jordan og Tyrkia. FN anslår at nærmere 9,3 millioner har behov for humanitær hjelp inne i Syria, av disse har 2,8 millioner ikke mottatt noen form for humanitær hjelp så langt i konflikten. Boligområder og infrastruktur i Syria er rammet av massive ødeleggelser, forsyningen av rent drikkevann er truet, flere områder opplever akutt matmangel, skoler og sykehus er ødelagt, og det mangler medisiner. Sivilbefolkningen er massivt traumatisert fra langvarige angrep mot sivile boligområder. Sivile utsettes for rå overgrep, voldtekt, mishandling, drap, massearrestasjoner og grov tortur. Flere byer i Syria er blokkert av regimets styrker slik at mennesker og varer kommer verken inn eller ut. Utsulting og utmattelse brukes som våpen i krigen, og målet er å få de sivile til å presse opposisjonsstyrkene ut av området. Den utstrakte bruken av tunge våpen i bebygde områder rammer sivilbefolkningen ekstra hardt. I tillegg til konvensjonelle våpen har den syriske regjeringen brukt både kjemiske stridsmidler, improviserte klasevåpen og tønnebomber i tettbygde strøk. 10 Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

11 SYRIA: HUMANITÆRE NØKKELTALL 22 millioner innbyggere drept (ifølge opposisjonen) 9,3 millioner har behov for humanitær hjelp inne i Syria Over 6 millioner er internt fordrevet 50 prosent av Syrias palestinske flyktninger er på flukt 2,54 millioner har flyktet til naboland Libanon: (i tillegg om lag syriske arbeidere) Tyrkia: Jordan: Irak: (hovedsakelig i Kurdistan) Egypt: Kilde: UNHCR, FNs Høykommissariat for flyktninger Nødhjelp Norsk Folkehjelp arbeider inn mot Syria fra sine landkontor i Libanon, Jordan og Irak og fra underkontoret i Tyrkia. Norsk Folkehjelps partnerorganisasjoner distribuerer nødhjelps pakker med mat i det nordlige Syria og i Damaskus. Volde lige sammenstøt og blokader gjør distribusjonen svært utfordrende. I nord er innsatsen rettet mot de hardt rammede områdene Aleppo, Raqqah og Hassaka. Nødhjelps leveranser sendes inn i samarbeid med partnerorganisasjoner, både til flyktningleirer inne i Syria og til internt fordrevne i mindre grupper. Fra Libanon rettes arbeidet inn mot Damaskus, med spesielt fokus på de palestinske leirene siden Norsk Folkehjelp har særlig godt nettverk blant palestinske organisasjoner. I august 2013 ble forsteder i Damaskus angrepet med kjemiske våpen, og hundrevis av sivile ble drept eller fikk alvorlige skader. Det var livsnødvendig å få inn Atropin, den eneste kjente motgiften som virker mot giften som brukes i de kjemiske våpnene. Frie midler samlet inn gjennom fjorårets aksjon gjorde det mulig straks å kjøpe inn doser av Atropin, som i samarbeid med våre lokale partnere ble sendt inn til de aktuelle forstedene i Damaskus. Nødhjelpsstafetten fortsetter Situasjonen i Nord-Syria er dramatisk og svært kompleks. Norsk Folkehjelp har nå etablert samarbeid med flere lokale organisasjoner her. En matpakke dekker behovet for én familie i én måned. Forsyninger av mat går nå inn i Syria til Aleppo-området, og målet er at vi også skal nå fram til Hama, Idlib, Hassaka og Damaskus. Innsamlede midler supplerer annen finansiering vi har skaffet til dette arbeidet. Mot slutten av 2012 tok Fagforbundet initiativ til en nødhjelpsstafett i fagbevegelsen til inntekt for Syria. I løpet av 2013 fikk Fagforbundet inn vel kroner i støtte fra enkeltpersoner, fra lokale fagforeninger og fra forbundet sentralt. Situasjonen for de syriske flyktningene blir stadig verre, og innsamlingen fortsetter. Nødhjelpspakker med mat fra Fagforbundet og Norsk Folkehjelp dekker behovet for noen av de syriske flyktningene. Sammen med FNs organisasjon for palestinske flyktninger, UNRWA, distribuerte Norsk Folkehjelps partner Aidoun 6092 kilo tørkede dadler inne i den palestinske flyktningleiren Yarmouk sør for Damaskus én kilo pr. familie. Videre distribusjon strandet på vanskelige forhandlinger med regimet i Syria matpakker ble klargjort til å sendes inn i Yarmouk så snart dette blir mulig. Men i Yarmouk har over syriske og palestinske flyktninger levd under beleiring siden juli Det har vært svært utfordrende for FN og andre hjelpeorganisasjoner å få mat og andre nødvendigheter inn i leiren. Norsk Folkehjelps partner Charitable Association of Palestinian Relief kjøpte inn medisiner og medisinsk utstyr til Yarmouk, men FN har foreløpig bare fått tillatelse til å få inn matforsyninger. De sørget også for matleveranser og medisiner til underernærte internfordrevne flyktninger som var evakuert fra Yarmouk. Foto: Norsk Folkehjelp Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet

12 Programstøtte LAOS Foto: Ingunn Eriksen Klare ordrer er en forutsetning for effektiv rydding av eksplosiver. Effektiv rydding av klasebomber i Laos I 2013 fortsatte Laos-programmet å dokumentere antall og hvor i landet klasebombene finnes. Dette gjøres nå gjennom en ny tilnærming som Norsk Folkehjelp etablerte i Laos ble bombet sønder og sammen under Vietnam-krigen , og i de påfølgende 40 årene har folk daglig levd med frykten for ulykker. Men dette har også bidratt til at lokalbefolkningen vet mer eller mindre nøyaktig hvor gjenværende klasebomber finnes. Dette utnytter Norsk Folkehjelp ved å kartlegge disse områdene, både gjennom intervjuer og en mer teknisk kartlegging. Når oversikten foreligger, får landsbyboerne et kart som viser hvor gjenværende klasebomber ligger. De får også informasjon som gjør dem i stand til å prioritere ytterligere tiltak som rydding med en helt annen tyngde enn de hadde tidligere. På dagens nøyaktig utarbeidede kart ser man hvordan en landsby man før trodde var «oversvømt» av eksplosiver, inkludert klasebomber, nå kan vise ganske nøyaktig de områdene som fortsatt er rammet, og hvor man ikke bør ferdes eller drive med andre aktiviteter. Norsk Folkehjelp er store i Laos, med 18 lag og 36 seksjoner som jobber med kartlegging og rydding av områder. I 2013 etablerte disse nesten 400 arbeiderne over 600 bekreftede områder rammet av klasebomber, i alt over 30 km 2 land. Frykten har sluppet taket i folk Fagforbundets støtte har også i 2013 bidratt til at mange landsbyer, og ikke bare små jordflekker her og der, nå er helt fri for klasebomber. Aller viktigst er at nå kan fattige bønder, kvinner og barn endelig leve livene sine uten frykt. 12 Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

13 FAKTA OM LAOS Offisielt navn: Laofolkets demokratiske republikk Hovedstad: Vientiane Flateinnhold: km 2 Folketall: 6,7 millioner Språk: Laotisk offisielt, i tillegg 16 lokale språk Religion: Buddhister 67 %, kristne 1,5 %, andre 31,5 % Gjennomsnittsalder: 22 år Forventet levealder: 63 år BNP per innbygger: 3100 USD Fedre kan dyrke rismarkene og fruktåkrene, barna kan gå til skolen og spille fotball, og mødrene kan gå inn i jungelen og samle ved, sopp og bær alt dette uten en nagende frykt for å tråkke på en klasebombe. I landsbyen Khouthaioung i Sekong-provinsen har Norsk Folkehjelps arbeid bidratt til at folk er tilbake på kaffeplantasjene, i grønnsaksåkrene og på rismarkene. En familie her forteller hvor mye bedre de følte seg etter at Norsk Folkehjelp hadde fjernet klasebombene i området. Moren i familien var klart preget da hun fortalte hvor redd hun alltid hadde vært, både for mann og barn, og hvordan hun nå ikke behøvde å være redd lenger. Oppe i fjellene nær den vietnamesiske grensen har Norsk Folkehjelp ryddet mer enn 1000 klasebomber som lå igjen midt inne i landsbyen Sabonkhokhai. Her hadde barn lekt, menn og kvinner dyrket og husdyr løpt rundt i årtier mens livsfarlige klasebomber lå spredt utover. Ulykker hadde også skjedd, men det viktigste var frykten som lå som en klam hånd over livet i den vakre landsbyen. Da vi kom til landsbyen i 2012, gjorde vi en kjapp ikke-teknisk kartlegging og fortsatte med en teknisk kartlegging. Dette gjorde at de rammede områdene ble avgrenset, og landsbyboerne ble informert og bedt om å være forsiktige. Kort tid etter fullførte vi jobben gjennom å rydde de rammede områdene. Norsk Folkehjelps ryddeteam Vår kartlegging i Laos er en metodisk nyvinning, også globalt, og vi presenterer denne på diverse globale konferanser. Nabolandene Vietnam og Kambodsja har også begynt å benytte seg av samme metode, og lærdom fra Laos overføres til Norsk Folkehjelps andre klaseprogrammer. Fagforbundets støtte har også en annen dimensjon: I Laos er folks eierskap til den aller viktigste ressursen, selve jorda, ikke sikret. Det paradoksale er at rydding av klasebomber noen ganger kan føre til at jorda blir gitt bort til større plantasjeeiere eller annen kommersiell drift. Våre verktøy for sosioøkonomisk informasjonsinnhenting bidrar til en styrking av den demokratiske prosessen om retten til både bruk og eierskap av land. Framgang i Sekong Fagforbundets støtte går til arbeidet vårt i Sekongprovinsen. I 2013 kartla Norsk Folkehjelp 94 landsbyer rammet av klasebomber, med en befolkning på i alt innbyggere. Dette utgjør 7754 hushold med menn og kvinner, i tillegg mange barn. I løpet av 2013 destruerte vi 4961 klasebomber og 394 ueksploderte våpen, i alt 5355 enheter i Sekong. Foto: Norsk Folkehjelp For bøndene i Laos er frykten for ueksploderte klasebomber et stort hinder for å kunne dyrke jorda. Etter at Norsk Folkehjelp har klarert områdene, kan bøndene igjen dyrke sine grønnsaker og tjene penger til familien. Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet

14 POLITISK SAMARBEID Farlige forbindelser: Norske bånd til den israelske okkupasjonen ble lansert i 2012, og var fortsatt sentral i det politiske samarbeidet i Rapporten viser at Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) og norske banker og fondsforvaltere investerer i selskap som medvirker til brudd på menneskerettighetene og brudd på folkeretten i de okkuperte palestinske områdene. Rapporten viser også hvordan norske selskap importerer og selger bosettingsvarer eller har handelsforbindelser med selskap som har produksjon i de okkuperte områdene. Funn ene og anbefalingene i rapporten la grunnlag for et politisk samarbeid mellom Norsk Folkehjelp og Fagforbundet med mål om å avslutte norske bånd til den israelske okkupasjonen. Ønsker ikke økonomisk samkvem med israelske bosettinger I 2013 arbeidet Norsk Folkehjelp og Fagforbundet sam men opp mot myndighetene med mål om at Utenriksdepartementet må fraråde norsk næringsliv økonomisk sam kvem med israelske bosettinger. Dette ble dessverre ikke gjennomført under den forrige regjeringsperioden. Stor britannia, Danmark og Nederland har i mellomtiden offentlig gjort anbefalinger til sitt næringsliv som fraråder økonomisk samarbeid med bosettinger på Vestbredden. Denne utviklingen gjør saken stadig mer aktuell, og Norsk Folke hjelp og Fagforbundet vil fortsette å samarbeide om dette overfor den nye regjeringen. Norsk Folkehjelp og Fagforbundet var i dialog med en rekke større forhandlere av Keter og SodaStream, to selskap med produksjon i ulovlige bosettinger. Vi sendte informasjon om Keter og SodaStreams produksjon på okkupert område til tolv store butikk-kjeder som selger produkter fra disse selskapene. Norsk Folkehjelp og Fagforbundet oppfordret samtlige butikk-kjeder til å avslutte salget av produkter fra Keter og SodaStream. Dialogen med disse kjedene pågår ennå. I juni besluttet en stor norsk butikk-kjede å avslutte salget av Keter plastprodukter på grunnlag av informasjon fra oss om selskapets produksjon på okkupert område. Kampanjer Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og Fagforbundet Ungdom samarbeidet om kampanjen La boblene briste: Boikott SodaStream, med spesielt fokus på julehandelen. Norsk Folkehjelp, Fagforbundet, Norsk Folkehjelp Solidaritets ungdom og Fagforbundet Ungdoms arbeid mot SodaStream har bidratt til økt oppmerksomhet om selskapets normbrudd. Etter lengre kampanjevirksomhet mot G4S samarbeidet Norsk Folkehjelp, Fagforbundet og Palestinakomiteen i Norge om å arrangere en nasjonal G4S-kampanjeuke fra oktober. 21 organisasjoner sluttet seg til kampanjen, og stilte seg bak kravet om at G4S må trekke seg ut av all virksomhet på okkupert palestinsk land og stanse alle leveranser til israelske fengsler. Det ble arrangert en foredragsturné, aksjoner og en rekke åpne møter i Oslo, Bergen, Drammen, Hamar, Trondheim, Bodø og Finnsnes. Kampanjeuken fikk bred mediedekning både nasjonalt og lokalt. Uken ble rammen for flere viktige seire for G4S-kampanjen. Industri Energi og Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske offentliggjorde under kampanjeuken at de hadde avsluttet sine kontrakter med G4S på grunn av selskapets virksomhet i israelske fengsler og i de ulovlige bo settingene. Universitetet i Bergen (UiB) valgte bort G4S i anbudsrunden for sikkerhetstjenester på grunn av risikoen for omdømmetap. I avgjørelsen viste UiB til den negative mediedekningen om G4S sine aktiviteter i Israel og på okkupert palestinsk område. Sommeren 2013 utelukket Universitetet i Oslo (UiO) G4S fra anbudsrunden for sikkerhetstjenester. Selskapet klaget beslutningen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). I oktober 2013 avgjorde KOFA at UiO ikke hadde lov til å utelukke G4S fra anbudskonkurransen for sikkerhetstjenester. Norsk Folkehjelp og Fagforbundet kritiserte avgjør elsen. Det er et ønske om å følge opp denne saken i 2014, blant annet med en juridisk vurdering av Klagenemndas beslutning. I oktober 2013 offentliggjorde G4S nyheten om at selskapet ønsket å selge seg ut av Norge. NOKAS sitt oppkjøp av G4S ble godkjent av Konkurransetilsynet i januar Kampanjen mot selskapet har ført til et omdømmetap for virksomheten, og en økt oppmerksomhet om G4S sine bidrag til menneskerettighetsbrudd i Israel og de okkuperte områdene. Norsk Folkehjelp, Fagforbundet og Palestinakomiteen i Norge mener det var synd at G4S har valgt å fortsette sine aktiviteter som bidrar til menneske rettighets brudd i Israel og de okkuperte områdene. 14 Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

15 Foto: STUC Eddie Whyte, nestleder i Fagforbundet Vestfold, landsstyremedlem og Palestina-ambassadør i Fagforbundet, var på Scottish Trades Union Congress (STUC) våren 2013 her med Mike Arnott, en sentral fagforeningsmann i Dundee. Dialog med Etikkrådet I 2013 var Norsk Folkehjelp og Fagforbundet i dialog med Etikkrådet og private fondsforvaltere med mål om at disse ute lukker selskap som bidrar til okkupasjonen fra sine investerings porteføljer. I 2013 var dette arbeidet fokusert på investorer med investeringer i Heidelberg Cement og Cemex, to selskap som er ansvarlige for utvinning av ikke-forny bare naturressurser i form av stein og grus fra okkupert område. En viktig seier kom i august, da Nordea, den største fondsforvalteren i Norden, ekskluderte Cemex fra sin investeringsportefølje. Siden Norsk Folkehjelp og Fagforbundet i 2012 gjorde norske fondsforvaltere oppmerksomme på deres investeringer i selskap som støtter okkupasjonen, har flere banker innledet dialog med selskap som har bånd til okkupasjonen, og vedtatt egne retningslinjer for selskap med aktiviteter knyttet til den israelske okkupasjonen. I august 2013 offentliggjorde Finansdepartement sin beslut ning om å følge tilrådingen fra Etikkrådet og fjerne Africa Israel og datterselskapet Danya Cebus fra Statens Pensjons fond Utlands (SPU) eksklusjonsliste. Africa Israel og Danya Cebus hadde blitt ekskludert fra SPU i 2010 på grunn av bosettingsbygging. Etikk rådet hadde fått garan tier fra selskap ene om at de ikke lenger var involvert i bosettings bygging. Imidlertid viste det seg at Finansdepartementets beslutning ble tatt på feil grunnlag, siden Danya Cebus på daværende tids punkt var involvert i et bygge prosjekt i boset tingen Gilo. Norsk Folke hjelp og Fagforbundet oppfordret Etikk rådet til å rever sere sin beslutning. I januar 2014 bestemte Finansdeparte mentet igjen å ekskludere selskapene fra Olje fondet, i tråd med Etikkrådets tilråding fra september Ambassadørkorpset til inspirasjon for Skottland og Irland I 2013 var det flere eksempler på godt internasjonalt samarbeid, spesielt med fagbevegelsen i Skottland og Irland. Våren 2013 deltok Eddie Whyte, nestleder i Fagforbundet Vestfold og Palestina-ambassadør, på et møte under Scottish Trades Union Congress i regi av Scottish Palestine Solidarity Campaign. Her delte han sine erfaringer fra Fagforbundets ambassadørkorps for Palestina, og det ble diskutert hvordan tillitsvalgte kan arbeide med kampanjevirksomhet mot selskap som støtter opp om okkupasjonen. Besøket ble dek ket av nettstedet Electronic Intifada. I november 2013 reiste Eddie Whyte og Ingvild Skogvold fra Norsk Folkehjelp til Belfast for å delta på et seminar med Irish Congress of Trade Unions (ICTU) og Irish Trade Union Friends of Palestine (ITUFP). Formålet var å diskutere hvordan bruke sin egen fagbevegelses forhandlingsposisjon til å få offentlige aktører til å utelukke selskap med bånd til okkupa sjonen fra anbudsrunder. Det ble utvekslet erfaringer fra Norge og Irland, og Eddie fortalte om Fagforbundets ambassadør korps. Et oppfølgingsmøte er under planlegging. Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet

16 Engasjere medlemmene AMBASSADØRKORPSET Et stort og engasjert ambassadørkorps I 2013 deltok de siste ti av i alt 25 ambassadører på en ambassadørreise. Det ble gjennomført to reiser til Vestbredden/Gaza i mai og oktober, hvor deltakerne besøkte prosjektene Fagforbundet støtter. Her fikk de møte mange palestinere som må leve under okkupasjon. Dette skaper engasjement. I 2013 har Fagforbundets 25 utvalgte tillitsvalgte fra hele landet vist seg mange steder der Palestina diskuteres. Gjennom kunnskap og forståelse fra ambassadørkorpset ble opprettet i 2011, viser de hvordan man kan drive konkret solidaritetsarbeid. På de to reisene i 2013 deltok også en fylkesleder, en fra AU, en journalist fra Fagbladet, samt folk fra administrasjonen i Norsk Folkehjelp og Fagforbundet. Ambassadørene har en viktig rolle i å bidra til økt engasje ment blant medlemmer og tillitsvalgte. Dette står sentralt i sam arbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Norsk Folke hjelp. En aktiv ambassadør deltar gjerne i møter, blogger og følger med der Palestina-saker diskuteres både i eget forbund, men også i samarbeid med lokale lag i Norsk Folkehjelp, lokale politiske partier, i andre forbunds klubber og foreninger og i solidaritetsbevegelsen. Inspirert av Fagforbundet har nå også andre forbund inngått samarbeidsavtaler med Norsk Folkehjelp til støtte for arbeidet i et bestemt land. Noen har også opprettet egne ambassadørkorps. Foto: Are Stranden Bonden Issa Jabor må gå nesten en mil til brønnen for å kunne vanne oliventrærne sine. Her med ambassadørene Synnøve Haugland, Veronika Sandanger og Pål Bach under et besøk til South Hebron Hills på reisen i mai Fagforbundet har bidratt med støtte til brønnen til Issa. 16 Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

17 Foto: Fagforbundet Norsk Folkehjelp styrer sitt Palestina-arbeid fra kontoret i Gaza. Det er ofte umulig for de lokalt ansatte å få utreisetillatelse til Vestbredden. Da er det alltid hyggelig å få besøk fra Fagforbundet. Fra venstre ambassadør Ole Roger Berg, Martin Holter fra Norsk Folkehjelp, økonomisjef Yousef Al- Nabeheen, logistikkleder Ashraf Joudah, ambassadør Lars Klottrup Berge, prosjektleder Ingunn Eriksen, økonomimedarbeider Mai M. Dabbagh og fylkesleder Signe Rasmussen fra Nordland, oktober SMS-mottakerne får oppdatert informasjon om Palestina og Fagforbundets solidaritetsarbeid. Dere oppfordres til å verve minst én ny person hver til SMS-tjenesten. Pr var det 220 mottakere av tjenesten. Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet

18 Engasjere medlemmene AMBASSADØRKORPSET Aktiviteter over hele landet I 2013 var det mange aktiviteter i de fleste fylkene. Fra oppstarten av ambassadørkorpset i 2011 har nå alle 25 ambassadørene vært på prosjektreise enten til Libanon eller Palestina. AKERSHUS: Ivar Romundstad og Lynette Frøyhov Lynette var med til Vest bredden i oktober og har holdt presentasjon fra reisen for representantskapet. Solidaritetsprosjektet er blitt flet tet inn som del av både Fase 1- og Fase 2-kurs. Alle avdel inger i Akershus er kontaktet med tilbud om besøk på medlems møter og andre møter, dessverre uten særlig respons. Ivar fortalte om sin reise til Libanon i 2011 for representantskapet i fylket. AUST-AGDER: Pål Bach Pål var med til Vestbredden i mai og har vist bilder og fortalt fra reisen til representantskapet og fylkesstyret. Som instruktør på Fagforbundets tillitsmannsskolering har han også benyttet denne arenaen til å fronte solidaritetsprosjektene. Facebook er brukt til å dele og videresende materiale. Pål har mottatt mange gode tilbakemeldinger på arbeidet i fylket. BUSKERUD: Magnus Langstrand Lite aktivitet i 2013 på grunn av sykdom. Det ble publisert et leserinnlegg i lokalavisen. FINNMARK: Ole Ingvald Hansen Presentasjon av prosjektet og Libanon-reisen han deltok på i 2012 for fylkesårsmøtet i Foredrag i flere lokallag som er blitt oppfordret til å støtte prosjektet både moralsk og økonomisk, informasjon på sosiale medier. På slutten av året har samarbeidsprosjektet vært tema både i Samfunnspolitisk utvalg og i fylkesstyret. HEDMARK: Thomas Aaslund Thomas var i Palestina og Gaza i mai, og har vist bilder og fortalt fra reisen i to større fora. Alle fagforeningene i fylket har fått tilbud om dette. Leserinnlegg til flere aviser om internasjonal solidaritet og kontakt med samarbeidspartnere om G4S-kampanjen. Deltok på båttur i Oslofjorden med libanesiske gjester, Norsk Folkehjelp og Fagforbundet. HORDALAND: Rune Breisnes og Veronika Sandanger Veronika var med til Vestbredden i mai og har fortalt fra reisen og informert om solidaritetsprosjektet på årsmøter, frokost møter og fylkes møter. Rune og Veronika var i kontakt med universitets styret om anbud på sikkerhets tjenester og rede gjorde for forbundets syn på G4S. Har også sam arbeidet med Norsk Folkehjelp Bergen, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og Palestina komiteen om G4S-kampanje og med felles kronikk i Bergens Tidende. De er godt fornøyd med resulta tet av dette arbeidet. Det ble arrangert et åpent møte med Michael Deas fra Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) i samarbeid med Norsk Folkehjelp og Palestina komiteen. De har fått et godt sam arbeid spesielt med Palestina komiteen etter dette. Veronika deltok på kon fe ransene Oslo-avtalen 20 år etter: Freden som uteble, og The Oslo Conference The Road ahead for Palestine and Israel. MØRE OG ROMSDAL: Geir Ole Kanestrøm Mye kontakt med lokale fagforeninger. I 2013 veiledet Geir Ole tillitsvalgte i fylket som har fått motbør på forbundets Palestina-engasjement. Holdt fire innledninger med påfølgende debatt om situasjonen for Palestina generelt og Gaza spesielt god respons med egne bilder og opplevelser fra Palestina-reisen i Det gir et annet perspektiv når en vinkler det med konkrete beskrivelser av situasjonen for den enkelte vi møtte i Gaza. Godt oppmøte på flere av møtene. NORDLAND: Torild Holmedal Fylket er en del av sammenslutningen Bodø-initiativet for Palestina, som består av representanter fra kirken, speider bevegelsen, Palestinakomiteen, fagbevegelsen og By misjonen. I 2013 var Torild med på å arrangere «Stemmer innenfra» i Domkirken. Det ble vist israelske bidrag til rettferdig fred mellom Palestina og Israel, med Ruth Hiller fra fredsbevegelsen New Profile i Israel. Det var 30 deltakere på arrangementet. Var også medarrangør på Amnestys temamøte om situasjonen i Syria. Palestina er et eget tema i den nye Fase 2-opplæringen med fokus på brudd på menneskerettighetene og apartheidpolitikk. Informasjon om Palestina og samarbeidsprosjekter på ulike møter i fylket. 18 Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet 2013

19 NORD-TRØNDELAG: Fylket har ikke hatt ambassadør i OPPLAND: Turid Granum Nyutnevnt ambassadør for fylket rett i forkant av reisen til Palestina i oktober. Turid har holdt innlegg fra reisen til Vestbredden for representantskapet i fylket til stor applaus. OSLO: Stein Asthøy og Kathrin Nesgård I 2013 holdt de tre innledninger om Palestina i ulike fag foreninger i Oslo, samt innledet på møte hos Norsk Folke hjelps Solidaritetsungdom. Kathrin besøkte Vest bredden i mai og har fortalt om sine opplevelser fra turen. Stein sitter i styret i Ship to Gaza Norge. På sommeren ble det tatt initiativ for å få stoppet bruken av G4S ved homomarkeringen Europride. ROGALAND: Synnøve Haugland På høsten fortalte Synnøve fra sin tur til Vestbredden i mai for representantskapet. I tillegg har det blitt orientert om turen og Palestina på andre møter hvor det har vært naturlig å ta det opp. Opplæringsleder i fylkeskretsen har sørget for at informasjon om samarbeidsprosjektet og Palestina er gjort tilgjengelig for alle tillitsvalgte under opplæring. SOGN OG FJORDANE: Ralf Einar Johannessen Det har ikkje vært noen spesielle aktiviteter eller aksjoner i fylket dette året. Men i hele 2013 har Palestina og samarbeidet med Norsk Folkehjelp blitt informert om og rapportert til fylkesstyret og representantskapet. Ralf Einar opplever at Palestina-spørsmålet engasjerer, og vårt standpunkt har stor støtte i fylket og ute i foreningene. SØR-TRØNDELAG: Sonia Kvam og Ole Roger Berg Sonia hadde fødselspermisjon i store deler av 2013, men holdt innledning på landskonferansen til Fagforbundet Ungdom. Ole Roger var med til Gaza i oktober og har holdt innledninger for blant annet representantskapet og et lokalt medlemsmøte. Begge holdt flammende innlegg om Palestina på forbundets landsmøte. Ole Roger holdt også et tilsvarende innlegg på LO-kongressen i mai. På opp startsmøte for G4S-kampanjen i fylket deltok begge to, og det ble laget en artikkel om G4S sammen med Palestinakomiteen i fylket. TELEMARK: Charlotte Jonskås I 2013 har det vært lite aktivitet i fylket. TROMS: Helge Hole og Britt Ås Fagforbundet Troms har i 2013 hatt mye god aktivitet på solidaritetsprosjektet. Britt var i Gaza i mai og har infor mert fra turen en rekke steder. Begge har informert gjen nom bilder og taler om solidaritetsprosjektet på representantskapsmøter og lokale årsmøter. De har deltatt på flere arrange menter, som solidaritetslunsj i regi av Norsk Folke hjelp Region Nord og LO Troms om for holdene i Palestina og Syria. Britt var på konferansen Oslo-avtalen 20 år etter: Freden som uteble. Helge og Britt deltok på Palestinakomiteens Nord-Norgeskonferanse: 40 år med solidaritetsarbeid for palestinerne i Tromsø. Beg ge innehar flere lokale verv i grupper som kjemper for palestinernes sak. Det er opprettet kontakt med Norsk Folke hjelp Region Nord og Palestinakomiteen i Tromsø. Aktiviteter under kampanjene mot G4S og SodaStream. VEST-AGDER: Roy Gyberg og Lars Klottrup Berge Lars var med til Vestbredden og Gaza i oktober og har vært ute i møter og fortalt fra reisen. På høsten var ambassadørene med på å arrangere et møte med Jamal Jumá fra Stop The Wall Campaign, og med kronikk av ham i Fædrelandsvennen samme dag. På tampen av året holdt Lars innledning for den lokale Palestinakomiteen om Fagforbundets solidaritetsarbeid. SMS-tjenesten er spredd. VESTFOLD: Eddie Whyte Fagforbundet Vestfold har opprettet en egen arbeidsgruppe som skal jobbe med Palestina. Gruppen jobber med å inn gå et forpliktende samarbeid med solidaritetsgrupper og palestinske grupper i Vestfold. Arbeidsgruppen skrev avis innlegg om G4S-kampanjen. Eddie har innledet på flere møter og konferanser. Han har representert Fag for bundet på den skotske LO-kongressen og inn ledet der om vårt felles arbeid for Palestina. Den skotske fagbevegelsen vurderer nå samme modell og å opprette et eget ambas sadør korps. Sammen med en rådgiver fra Norsk Folke hjelp deltok Eddie på et planleggingsseminar med irsk LO i Belfast. ØSTFOLD: Veronica Løken Det har vært lite aktivitet i fylket dette året. Norsk Folkehjelp - Årsrapport Fagforbundet

Fireårsrapport 2010 2013

Fireårsrapport 2010 2013 Fireårsrapport 2010 2013 Foto: Werner Anderson Solidaritet i praksis Norsk Folkehjelp vil takke Fagforbundet for det svært gode samarbeidet om solidaritet med palestinerne i perioden 2010 2013. Sammen

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis

Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis 1 En fortelling fra Palestinakomiteens Faglige Utvalg: Rehabilitering av Kvinnekooperativsenteret i Rantis Et samarbeid mellom The Palestinian Association for Cultural Exchange (PACE) og Palestinakomiteens

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund

Forbundet. - en introduksjon. Norges Kristelige Studentforbund Forbundet - en introduksjon Norges Kristelige Studentforbund FORBUNDET! Norges Kristelige Studentforbund (populært kalt «Forbundet») er Norges eldste kristelige studentorganisasjon. Siden 1899 har vi vært

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

bds Forslag til gjennomgang Vedlegg I Sør-Afrika Vedlegg II Hva er BDS? Logo-quiz Vedlegg III Hvordan gjøre noe? Vedlegg IV Suksesshistorier

bds Forslag til gjennomgang Vedlegg I Sør-Afrika Vedlegg II Hva er BDS? Logo-quiz Vedlegg III Hvordan gjøre noe? Vedlegg IV Suksesshistorier Forslag til gjennomgang Vedlegg I Sør-Afrika Vedlegg II Hva er BDS? Logo-quiz Vedlegg III Hvordan gjøre noe? Vedlegg IV Suksesshistorier introduksjon 1 2 3 4 introduksjon FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV WORKSHOP

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA

VENNSKAP TROMSØ-GAZA VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2008 Når dette skrives er det en form for våpenhvile i Gaza etter en blodig krig som startet i romjula der over 1300 mennesker er drept og 5500 personer er fysisk skadd.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly ÅRSMELDING 2015 2015 har vært et år der den internasjonale situasjonen har hatt sterkere fokus på andre deler av Midtøsten, men der situasjonen for befolkningen i Gaza er like vanskelig. Befolkningen er

Detaljer

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN 1 FAKTA Afganistan 4 099 452 Palestina 5 473 478 Sudan 3 856 158 Syria Colombia 6 617 581 11 718 429 MANGE PÅ FLUKT Aldri har det vært så mange mennesker på flukt i verden

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008

Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Møte i Oslo SVs fylkesstyre FS 5/2008 Tid: 060308 kl 19.30 Sted: Akersgata 35, 5. etg. Til stede: Heikki Holmås, Ingunn Gjerstad, Andreas Behring, Anniken Thorsen, Hamsa Mohamed, Torgeir Holgersen, Marta

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

ETIKKRADET. Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten

ETIKKRADET. Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten Til Finansdepartementet o ETIKKRADET STATENS PENSJONSFON D - UTLAN D 15. mai 2006 Vedrørende investeringer med tilknytning til Midtøsten Bakgrunn Finansdepartementet mottok den 6. januar 2006 brev fra

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September)

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September) GLOBAL WEEK OF ACTION (12-18. September) Bakgrunn Den 19. september holdes et historisk viktig FN-møte. I forkant av FNs generalforsamling vil det være et høynivåmøte om flyktninger hvor verdens statsledere

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

Representantforslag 18 S

Representantforslag 18 S Representantforslag 18 S (2014 2015) fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun Lysbakken Dokument 8:18 S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Audun

Detaljer

50 år er nok! 50 år er nok! Rapport for landsmøteperioden

50 år er nok! 50 år er nok! Rapport for landsmøteperioden 50 år er nok! 50 år er nok! Rapport for landsmøteperioden 2013 2017 Stor takk for solidarisk samarbeid! Sørmarka, valgdagen 11. september 2017: Norsk Folkehjelps programledere og landdirektører er samlet

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 Vennskap Tromsø Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon og har som formål å fremme: Forståelse mellom folk i Tromsø og Gaza Gjensidig sosial- og

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Norsk Folkehjelp. Rapport til styret fra Aksjonsutvalg Palestina

Norsk Folkehjelp. Rapport til styret fra Aksjonsutvalg Palestina Rapport til styret fra Aksjonsutvalg Palestina Norsk Folkehjelp - Solidaritet i praksis / norsk.folkehjelp@npaid.org / www.folkehjelp.no 1 Innhold Norsk Folkehjelp Kapittel Side 1. Sammensetning og mandat

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Fagdag om Syria og bosetting av syriske flyktninger i Tyrkia 28.3.14 Vivien Wrede-Holm Tyrkia - bakgrunnsdata Tyrkia ble opprettet 1923 Styresett: republikk

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar

Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar Et stort antall norske bedrifter har virksomhet i land og områder der det foregår

Detaljer

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse

Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse Retningslinjer for Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse 1 Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning (1) Forvaltningen av fondsmidlene skal bygge på at kravet om høyest

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid NFUs internasjonale solidaritetsarbeid Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter.

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Ingen mennesker til salgs!

Ingen mennesker til salgs! Arendal Grimstad Soroptimistklubb Ingen mennesker til salgs! Hver dag blir mennesker kjøpt og solgt i Norge. Arendal Grimstad Soroptimistklubb tror at økt kunnskap er et viktig våpen i kampen mot menneskehandel,

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Viktige hendelser i jødenes historie

Viktige hendelser i jødenes historie Viktige hendelser i jødenes historie Et folk på vandring Rød tråd: Abraham og Moses Vår tid -------------------------------------------------------------------------- Et folk som har vært både utvandrere

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2014 med hjemmel i kgl. res. 19. november 2004 og lov om Statens pensjonsfond

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015.

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015. Handlingsplan for FO Buskerud 2015 FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet.

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

FAGFORBUNDET Årsrapport 2016

FAGFORBUNDET Årsrapport 2016 FAGFORBUNDET Årsrapport 2016 Solidarisk takk for stor støtte! Fagforbundets landsmøte i 2009 vedtok et omfattende samarbeid med Norsk Folkehjelp. Dette er nå inne i sitt åttende år og har båret mange frukter:

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan

Sammenslåing av avklarings- og oppfølgingstiltak overgangsregler og gjennomføringsplan ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/TJENESTEAVDELINGEN Attføringsbedriftene i NHO ASVL VIRKE Deres ref.: Vår ref. 14/1820/008/ - 11. februar 2015 Saksbehandler: Nina Strømmen Sammenslåing av avklarings- og

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 1 Drømmen om Sion... 17 Begynnelsen... 20 Jødene i Romerriket... 21 Situasjonen for jødene i Europa... 23 Oppblussingen av den moderne antisemittismen...

Detaljer

STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett.

STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett. STOPP HAT HVORDAN STÅ OPP MOT HATPRAT? Stopp hatprat er en kampanje for menneske rettigheter og mot hatprat på nett. Om stopp hatprat-kampanjen Foto: Ingeborg Lindseth BEVEGELSEN mot hatprat er en kampanje

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Susan Abulhawa Det blå mellom himmel og hav. Oversatt av Ragnhild Eikli

Susan Abulhawa Det blå mellom himmel og hav. Oversatt av Ragnhild Eikli Susan Abulhawa Det blå mellom himmel og hav Oversatt av Ragnhild Eikli Om forfatteren: Susan Abulhawa er forfatter, menneskerettsaktivist, biolog og politisk kommentator. Hun debuterte med Morgen i Jenin

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Et flertall av palestinerne mener bistand fra Vesten bidrar til å øke konflikten mellom Fatah og Hamas, og at det fremmer korrupsjon

Et flertall av palestinerne mener bistand fra Vesten bidrar til å øke konflikten mellom Fatah og Hamas, og at det fremmer korrupsjon 14. mars 2008 Pressemelding fra Fafo Feilslått bistand? Et flertall av palestinerne mener bistand fra Vesten bidrar til å øke konflikten mellom Fatah og Hamas, og at det fremmer korrupsjon Fafo gjennomførte

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

kairos Forslag til gjennomgang Vedlegg I Aktivitetsark

kairos Forslag til gjennomgang Vedlegg I Aktivitetsark kairos Forslag til gjennomgang Vedlegg I Aktivitetsark kairos introduksjon 1 2 3 4 introduksjon FORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV WORKSHOP Hvorfor historie? Utgangspunktet for denne tredelte workshopen er Kairos-dokumentet,

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER

PROTOKOLL SAKLISTE 79/16 16/8631 ØKONOMISK OVERSIKT PR OKTOBER /16 16/8632 LO KONGRESSEN VALG AV REPRESENTANTER PROTOKOLL Utvalg: 16 FYLKESSTYRET SØR TRØNDELAG Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 31.10.2016 Tid: 13:30-17:30 Til stede: Dessuten møtte: Forfall: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei

Detaljer

Innst. 398 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling

Innst. 398 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling Innst. 398 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:95 S (2014 2015) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje

Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje Retningslinjer for behandling av saker om utelukkelse og observasjon av selskaper i Statens pensjonsfond utlands portefølje Fastsatt av Finansdepartementet x.x.2010 i medhold av lov 21. desember 2005 nr.

Detaljer