Cuba, norsk presse og orkanene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Cuba, norsk presse og orkanene"

Transkript

1 Cuba, norsk presse og orkanene Date : 18/01/2009 «En million på flukt,» lyder en overskrift i Dagbladet 9. september Den viser til situasjonen på Cuba like etter at orkanen Ike traff landet. Oppslaget kan være en illustrasjon på hvor mye man kan slippe unna med i en større norsk dagsavis uten at det kommer nevneverdige reaksjoner fra leserne. Ordet flukt, slik Dagbladet bruker det, gir kanskje assosiasjoner til mennesker under prekære forhold som kaver seg gjennom jungel eller søle i forsøk på å finne et levelig sted å bo. Når man i brødteksten forteller at «rundt en million kubanere har søkt ly i tilfluktsrom eller rømte opp til høyereliggende områder for å komme seg i sikkerhet», beveger man seg litt nærmere sannheten. Men bare litt. Det som skjedde var at tre og en halv million cubanere ble evakuert i forkant av to orkaner som rammet Cuba med kort mellomrom, rundt månedsskiftet august-september. Siden skulle enda en orkan ramme landet. I alle de tre tilfellene ble befolkningen forsøkt beskyttet etter beste evne. Landets massemedier informerte kontinuerlig om farene knyttet til orkanen og om evakueringsarbeidet som var blitt satt i gang. Transport ble satt opp for alle som hadde behov for det, trass i de materielle begrensninger landet sliter med. Lokale institusjoner tok seg av personer med særlige behov, for eksempel handicappede og gravide. Folk som bor i spesielt sårbare hus eller områder ble prioritert, i motsetning til i mange kapitalistiske land i Sør, hvor fattige som regel blir overlatt til seg selv. I stedet for å bruke orkanene til å skape et stereotypt bilde av et land i den tredje verden hvor ingenting fungerer, kunne Dagbladet ha fremhevet det som virkelig er bemerkelsesverdig: Totalt mistet bare syv personer livet som følge av Gustav, Ike og Palomas herjinger på Cuba. Dette er en brøkdel av antallet ofre i nabolandet Haiti, og langt lavere enn dødstallene for liknende naturkatastrofer i et hvilket som helst annet land i den tredje verden. Også i det rike USA døde seksti personer bare som følge av Ike. I tillegg til å sammenlikne dagens kriseberedskap på Cuba med den som finnes i andre land, kan man trekke linjer til tiden før revolusjonen. I tettstedet Santa Cruz del Sur omkom cirka tre tusen mennesker under en orkan i Paloma totalraserte store deler av det samme området. I et intervju med nyhetsbyrået IPS 1 beskriver en innbygger årets siste orkan som lik den som rammet stedet i 1932, bare med den forskjell at ikke et eneste menneske døde denne gangen. De ble alle evakuert. Bare et ord «Una palabra no dice nada / pero al mismo tiempo / lo dice todo», synger den cubanske, 1 / 8

2 samfunnskritiske visesangeren Carlos Varela. På norsk: «Et ord sier ingenting / men samtidig / sier det alt.» Jeg kom til å tenke på Varelas ord da jeg leste NTB-artikkelen «Gustav traff Cuba med stor styrke», datert den 31. august NTBs oppslag gir en saklig (og for øvrig temmelig positiv) beskrivelse av Cubas orkanberedskap, helt til et lite ord endrer helhetsinntrykket. I artikkelen anerkjenner man først at det på Cuba finnes «et effektivt apparat for å beskytte befolkningen». Men når det mot slutten står at «mange [cubanere] ble forlagt i tilfluktsrom», skaper man et bilde av et samfunn hvor mennesker behandles som gjenstander. Meg bekjent har det verken på Cuba eller internasjonalt blitt rapportert om tilfeller av mishandling under evakueringen. Barn fikk til og med utdelt søtsaker på noen av oppholdsstedene Både alminnelige folk og myndighetene har interesse av at de evakuerte snarest mulig får flytte hjem igjen. Det ville likevel være urimelig å forvente at alle ofrene skulle få rom på fem-stjerners hotell, eller at man over natten skulle klare å gjenoppbygge alle husene som har blitt rasert. Men «forlagt»? Bistand med betingelser Kanskje virker det pedantisk å feste seg slik ved enkeltformuleringer i presseomtalen av orkanene. Men ofte er det nettopp detaljer som avslører forestillingene og fordommene som i stor grad preger omtalen av Cuba i norsk presse. I forbindelse med en hendelse like i etterkant av Ike, er imidlertid mangelen på kritisk journalistikk direkte påfallende. «Cuba takker nei til orkanhjelp frausa», kunne NTB melde den 16. september. 3 «Nødhjelpen skulle flys direkte inn til ofrene, men myndighetene i Havanna vil ikke gi grønt lys til hjelpesendingene», heter det i artikkelen. En talsmann for amerikanske myndigheter beklager videre at «cubanske myndigheter ikke takker ja til dette tilbudet om humanitær hjelp til det cubanske folk». Samme artikkel forteller at cubanere er hjemløse etter orkanen mens deres myndigheter sier at «landets økonomi, infrastruktur og bebyggelse er rammet verre enn noensinne». Et annet NTB-oppslag 4, publisert tre dager senere, gjentar noen av de samme påstandene: «Cuba kan stå overfor matmangel som følge av skadene etter orkanene Gustav og Ike ( ) Orkanene gjorde skader for nærmere 30 milliarder kroner [tallet har senere blitt oppjustert, forfatters anm.]. Likevel nekter Cuba å motta humanitær hjelp fra USA». Artikkelen nevner også USAs handelsblokade. Men den jevne leser vil oppfatte cubanske myndigheters opptreden som kynisk idet man tilsynelatende setter en stopper for nødhjelp som kunne ha kommet befolkningen til gode. Nok en NTB-melding 5 forteller at Cuba lider under «en amerikansk handelsboikott som skyldes misnøye med Cubas kommunistiske styresett». Her velger man side i konflikten ved å benytte ordet boikott som gjerne sees på som et positivt eller i alle fall legitimt virkemiddel i politikkens verden. Cubanske myndigheter omtaler sanksjonene som en blokade, ettersom de også griper inn i Cubas handel med tredjeland. Men hvilken hjelp er det egentlig USA har tilbudt Cuba? Dette havner helt i bakgrunnen. Det første tilbudet om bistand lød på dollar. Det ville være nok til å bygge tretten eller fjorten orkansikre hus til en kostnad på dollar per enhet, ikke mye å snakke om i et 2 / 8

3 land med over totalskadde hus som følge av orkanene. (Man hadde dessuten en presset boligsituasjon før disse inntraff.) USA økte siden beløpet gradvis, for til slutt å komme med et tilbud på litt over fem millioner dollar. Burde ikke cubanske myndigheter ta i mot disse pengene, og legge politiske stridigheter til side et øyeblikk, av hensyn til egen befolkning? I dokumentet Cuba har mottatt fra USA ber man om at «en humanitær evalueringsgruppe får besøke Cuba for å inspisere de rammede områdene og å evaluere skadene på adekvat vis». 6 I tillegg til at dette ville fremstå som en ydmykelse overfor et land som er i god stand til å vurdere skadene av orkanene, griper tilbudet inn i spørsmål om den nasjonale sikkerhet. Den uavhengige journalisten Pascual Serrano minner oss på hvordan inspektørene som besøkte Irak bare dager før invasjonen av nevnte land, hjalp til å «overføre verdifull informasjon til USAs hær slik at den kunne vite hvor den skulle bombe». 7 USAs målsetning om å skape et politisk systemskifte på Cuba er klart nok uttalt, og står fortsatt ved lag. Dersom USAs regjering virkelig ønsket å nå frem til Cubas folk med hjelp, ville man ha droppet et slikt ydmykende kontrollpålegg. Det viktigste perspektivet her er likevel kostnadene av USAs handelsblokade kontra omfanget av nødhjelpen som ble tilbudt. Ifølge Cubas utenriksminister Felipe Pérez Roque har denne kostet Cuba 89 milliarder dollar i løpet av over fire tiår 8, nok til å betale ned hele landets samlede utenlandsgjeld minst fem ganger. Bare ett år med blokade, ifølge cubanske myndigheters estimat, koster 4,1 milliarder dollar. Dette er nesten tusen ganger mer enn USAs høyeste tilbud om bistand, som skulle gis én gang, og ikke hvert år. Tilbudet tilsvarer det Cuba mister i løpet av noen timer som følge av blokaden. Solidaritet sør-sør Et bemerkelsesverdig faktum som ikke uventet har fått null oppmerksomhet i Norge er hvordan en rekke små land i den tredje verden har gitt Cuba betydelige donasjoner etter orkanene. Et land som Ecuador sendte flere flylaster med humanitær hjelp til Cuba. Mali i Afrika donerte dollar, like mye som USAs første tilbud. Både Namibia og Trinidad & Tobago hostet opp ti ganger så mye! Også tyngre og mer velstående aktører i verdenspolitikken, som Spania, Canada, Venezuela, og ikke minst Kina og Russland, bidro med nødhjelp uten å koble politiske krav til denne. Kanskje kan bistanden, i alle fall den som kommer fra andre land i den tredje verden, tolkes som gjengjeldelse. Cuba hadde i begynnelsen av helsearbeidere utplassert i 73 land 9, tall som skal ha økt siden den gang. Cubanske brigader som lærer folk å lese og skrive er aktive en rekke steder i verden, og Venezuela og Bolivia har av UNESCO blitt erklært som frie for analfabetisme som resultat av denne innsatsen. Den tidligere nevnte journalisten Pascual Serrano bemerker i en artikkel at mens spansk presse nylig gjorde et stort nummer av at et rumensk barn skulle få gratis synsoperasjon i flamencoen og tyrefektingens hjemland, blir det knapt nevnt at Cuba har operert over én million latinamerikanere for øyesykdommer de siste par årene. 10 Kanskje har spansk og norsk presse noe til felles i så måte. Men utenfor Europa blir disse solidariske handlingene lagt merke til. Og husket. Senvirkningene av orkanene Det følgende er ingen ny kritikk, men bør likevel med: Norsk presse er i første rekke ute etter 3 / 8

4 det spektakulære, og fester seg derfor i liten grad ved senvirkningene av katastrofer som orkanene. Høsten 2008 har vært tøff for den jevne cubaner. Særlig har befolkningen merket mangelen på viktige jordbruksvarer, og noen industrivarer. Havanna ble bare i liten grad direkte berørt av orkanene, men gradvis havnet også hovedstadens innbyggere i en presset situasjon. En rekke viktige varer, som egg, frukt og grønnsaker som vokser over jorden, var praktisk talt umulig å oppdrive etter orkanene. Gateselgerne forsvant etter en rekke politiaksjoner mot det som myndighetene oppfattet som svartebørshandel med mat. Enkelte varer som tidligere ble solgt fritt på offentlige grønnssaksmarkeder, selges nå bare i et begrenset antall til hver kunde. Tankegangen bak denne politikken er å hindre hamstring og spekulasjon med varer som egentlig skal selges til regulerte priser. En del cubanere reagerer i denne sammenheng på strenge sanksjoner, herunder fengselsstraffer på 1-2 år mot personer som har solgt relativt små mengder mat uten tillatelse. Ressursmangelen begrenser seg ikke bare til matvarer. Regjeringen har blitt nødt til å utsette omfattende boligbyggingsprosjekter for å kunne sende personell og materialer til orkanrammede områder og hjelpe til med gjenoppbyggingen der. Noen frykter at senvirkningene av orkanene vil bli verre. Man har tømt de fleste av landets reserver som er ment til en krigs- eller krisesituasjon. Bygningsmaterialer, madrasser og ekstra matrasjoner blir distribuert der hvor det trengs. Landets valutareserver må antas å være sterkt redusert etter tap på til sammen ti milliarder dollar. Men ødeleggelsene på boligmassen er kanskje det verste. Ifølge Raúl Castro kan gjenoppbyggingen av landet ta to til tre år. 11 Hvordan denne prosessen håndteres og hvordan folk oppfatter den burde være av vel så stor interesse som selve orkanene. Likevel blir dette knapt nevnt noe sted. Når det gjelder akkurat det å dekke lite salgbare sosiale kriser i utviklingsland, er kanskje den kontrollerte, statseide cubanske presse bedre enn den markedsdrevne, privateide norske. Planøkonomi og klimaendringer Hovedtrekkene i «vestens» kritikk av det cubanske politiske systemet skulle være godt kjent for alle som leser denne artikkelen. Denne kritikken preger også mange nyhetsartikler om Cuba, selv når det er høstens orkaner (eller hva som helst annet) som egentlig er tema. Mitt spørsmål blir da: Hvorfor er det ingen større norsk avis som evner å vise hvordan høstens orkaner aktualiserer en rekke argumenter for det cubanske politiske systemet? Det at kriseberedskapen fungerer bedre på Cuba enn i mange kapitalistiske land når uværet først slår til, har vi alt vært inne på. Men en økonomisk modell med et sterkt element av sentral planlegging, uansett hvor lite moteriktig et slikt system måtte være, muliggjør også viktige forebyggende tiltak. Først det store, langsiktige perspektivet: Det ventes flere og kraftigere orkaner i årene som kommer. Disse vil være et resultat av de menneskeskapte klimaendringene, som igjen er et produkt av sløsing og ufornuftig bruk av ressurser, og da hovedsaklig i de industrialiserte, kapitalistiske landene. Fidel Castro har de siste tiårene vært en av statslederne som tydeligst 4 / 8

5 har forutsett og fordømt denne utviklingen. Og i motsetning til andre land har Cuba virkelig noe å vise til når det gjelder å verne om naturen. Ifølge WWFs Living Planet Report 2006 er landet det eneste i verden som oppfyller kravene til en bærekraftig utvikling. 12 Men når først klimaendringene er i gang, må man også arbeide for å minimere skadene. Hvordan møter man den nye situasjonen? Det er en kjent sak at øystater, for eksempel i Karibia, regnes som særlig utsatte. Cuba har satt i gang betydelige tiltak for å møte et hardere, mer uforutsigbart klima. Hus bygges i områder som i liten grad er utsatt for kraftig vind og oversvømmelse. Sementtak skal erstatte bølgeblikk på nye konstruksjoner og gamle hus i den grad det finnes ressurser til dette. Digre grøfter og tunneler gjennom landet skal gjøre det mulig å flytte rundt på vann, for å hindre oversvømmelse og tørke, problemer som stadig oftere gjør seg gjeldende på Cuba, som så mange andre steder i verden. Det sistnevnte prosjektet skal stå ferdig om femten år. 13 Kanskje ville det også være mulig å få til noe liknende i et land med et partibasert demokrati, hvor man skifter regjeringskoalisjon hvert fjerde eller femte år. Men hvorfor er det så få i Norge som benytter anledningen til å presentere eller referere disse argumentene i en situasjon hvor land etter land velger radikale, sosialistiske presidenter i Latin-Amerika? For millioner av latinamerikanere som er lei av at multinasjonale selskaper styrer utviklingen, av sosial nød og politisk ustabilitet, fremstår Cuba som en inspirasjonskilde. Er dette et uttrykk for desperasjon, eller manglende politisk bevissthet? Eller viser det snarere at latinamerikanerne selv kjenner sine egne politiske utfordringer og prioriteringer bedre enn vi som er født og oppvokst i Nord? Mange nordmenn ønsker å forstå den cubanske sosialismen og tankegangen til dens støttespillere. De pressefolkene som anstrenger seg for å få frem dette perspektivet, burde ikke mangle lesere. Lyspunkt i nøden For Dagbladet traff høstens siste orkan, Paloma, på «et vanskelig tidspunkt» for Cuba. 14 Tatt i betraktning skadene som Gustav og Ike alt hadde påført øya, kan man si at avisen har rett. Men Dagbladet, som viser til en ikke spesifisert Reuters-melding, begrunner påstanden med at Fidel Castro har pensjonert seg og at den globale økonomien er i krise. Begge deler kan og vil selvsagt påvirke utviklingen på Cuba. Men dette med at Cuba befinner seg i en vanskelig fase, og den ofte underliggende antydningen om at systemet kan komme til å kollapse når som helst, har blitt en tom frase som bare unntaksvis underbygges med skikkelig argumentasjon. For at hypotesen om en snarlig kollaps skal virke troverdig, må man skape et bilde av Cuba som et land med store likheter med østblokksosialismen, selv om forskjellene kanskje er like betydelige. Bildet av Cubas situasjon som et land i permanent økonomisk krise må også nyanseres. Før Sovjetunionens sammenbrudd hadde man en nokså høy levestandard på Cuba, noe BBCs korrespondent på Cuba nylig beskrev i en reportasje, «La gozadera del socialismo», som med litt velvilje kan oversettes som «Det gode liv under sosialismen». 15 Siden fikk man en langvarig krise etter at landet mistet 87 % av sin utenlandshandel da det sovjetiskledede handelssamarbeidet Comecon brøt sammen. Siden den gang har man hatt nokså jevn, men langsom økonomisk fremgang, selv om levestandarden for den delen av befolkningen som bare har en statlig lønn å leve på ennå ikke er i nærheten av nivået man befant seg på i / 8

6 Cuba har hatt en høy vekst i økonomien de siste årene, og trass i orkanene håper myndighetene å avslutte 2008 med en samlet vekst på 4 %. 17 Store investeringer, særlig innen infrastruktur og transport, er i ferd med å gi resultater, uavhengig av orkanhøsten. På det politiske plan skal det fremheves at styresmaktene på Cuba i 2007 satte i gang en omfattende konsultasjonsrunde hvor befolkningen ble invitert til å komme med innspill. Fem millioner borgere deltok i denne prosessen. Slik kan man med et folkelig mandat i ryggen gjennomføre en fornyelse av det politiske systemet i tråd med en ny situasjon, men må man anta uten å forkaste grunnleggende idealer. I en situasjon hvor sosialistiske ideer er på fremmarsj i Latin- Amerika, og med nyttige lærdommer fra utviklingen i Sovjetunionen og Kina, kan systemet godt komme til å overleve en slik endringsprosess og attpåtil komme styrket ut av den. Integrasjon med naboland og økt samhandel med viktige aktører som Russland, Brasil og Kina bidrar til å slå sprekker i USAs handelsblokade. En opphevelse av noen av handelsrestriksjonene, som Barack Obama har gått inn for, vil også ha en positiv effekt. Femti år med forfall? Et hyppig fremsatt poeng i orkanreportasjene er det dårlige vedlikeholdet av boligmassen på Cuba, som gjør landet ekstra utsatt for denne typen naturfenomener. Ifølge NRK bor det «to millioner mennesker i generelt gamle og dårlig holdte hus fra kolonitiden» bare i Havanna. 18 Det kan høres ut som journalisten har nøyd seg med å besøke Gamle Havanna, som utgjør en liten del av Cubas hovedstad. For i resten av byen er det langt fra alt som er fra kolonitiden, med mindre NRK også mener at perioden mellom frigjøringen fra Spania og frem til revolusjonen i 1959 var en slags kolonitid, og det kan det forsåvidt være god grunn til. Men da burde man definere begrepet tydeligere. Og selv i så tilfelle ville det være en sannhet med modifikasjoner. Det er sant at det har blitt bygget lite i de sentrale bydelene siden revolusjonen, og at store deler av byen er preget av forfall. Vedlikeholdspolitikk har aldri vært Cubas sterke side og den økonomiske krisen som fulgte Sovjetunionens fall forsterket problemet. Men man kan også snu på perspektivet. Hvor solide er egentlig hyttene i slumstrøkene som dominerer andre storbyer i Latin-Amerika? Ifølge en utbredt forestilling var Cuba en gang et overflodssamfunn som siden har forfalt under 50 år med sosialisme. I en glansbildefremstilling av Havanna før revolusjonen, eksisterer bare et par sentrale bydeler, hvor velstand og neonlys dominerer. At halvparten av befolkningen på denne tiden var uten strøm og at cirka en tredjedel ikke kunne lese og skrive, er lettere å glemme. Analfabeter blir fort glemt av storsamfunnet etter sin død. De etterlater seg verken palasser, dyre biler eller litterære verk. Men det er gjerne i utkanten av hovedstaden, i småbyene og på landsbygden man virkelig ser de positive resultatene av den sosiale transformasjonen som har funnet sted de siste femti årene. Ifølge offisielle tall fra 2006 bor over 75 % av cubanerne i hus som er reist etter Mitt inntrykk etter reiser rundt i landet er at tallet godt kan stemme. I veldig mange småbyer og såkalte utkantområder er boligblokker og nyere småhus de boligkonstruksjonene som dominerer. Hvor ble motforestillingene av? Det har blitt vanlig at enhver artikkel om Cuba skal inneholde minst ett men. Det er klart at det cubanske samfunnet har en rekke problemer, svakheter og endringsbehov. Men det er heller ikke rent få som spesialiserer seg på å skrive om disse. For å komme meningsmotstanderne i 6 / 8

7 forkjøpet: Det må være lov å skrive noe om cubansk kriseberedskap uten å hele tiden å være nødt til å nevne problematiske trekk ved samfunnet, uten å bli stemplet som «aktivist», og dermed mindreverdig i forhold til «journalisten», som har et mer objektivt blikk og ikke påvirkes av egne forestillinger, motiver og så videre. Vi er alle påvirket av våre egne ideer, vår egen bakgrunn; få fenomener er så vanskelig å skrive upartisk om som den cubanske revolusjonen eller det cubanske samfunnet i dag. For min del oppfatter jeg det som lite fruktbart at politisk tenkning fra den kalde krigens dager, særlig dikotomien «demokrati»/«diktatur», fortsatt setter sitt preg på nesten enhver omtale av Cuba. Ettersom ingen fornuftige mennesker kan være tilhengere av «diktatur», vil ethvert positivt trekk ved samfunnet måtte tolkes som et lyspunkt i elendigheten som ellers rår, kanskje til og med som et uttrykk for en slags bestikkelse fra makthavernes side overfor befolkningen. Det er slik de beholder sin posisjon. Gjennom hangen til å hele tiden definere Cuba som en «totalitær stat» (uten å problematisere de demokratiske institusjonenes tap av makt i de kapitalistiske landene i globaliseringens tidsalder, og uten å se på de mange demokratiske mekanismene som faktisk finnes i det cubanske samfunnet), gjør man det vanskelig for leseren å selv gjøre seg opp en ærlig mening. Det blir som å si at «i Tsjekkia har man fremgang når det gjelder x, y og z, men det er jo et røverkapitalistisk samfunn». For språket kommanderer, begrenser oss, det låser oss til bestemte tankesett. «Ja, Cuba har sikkert god kriseberedskap, men det er jo et» Mitt anleggende med denne kommentaren er å gi litt credit, der hvor jeg mener at credit s due / 8

8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Vagant 12elpepuint_27/Tes / 8

Innhold. 1 Hva er utviklingsstudier?... 11. 2 Fortida er ikke som før: Globalhistorie og utviklingsstudier... 37

Innhold. 1 Hva er utviklingsstudier?... 11. 2 Fortida er ikke som før: Globalhistorie og utviklingsstudier... 37 1 Hva er utviklingsstudier?... 11 Hvordan ble utviklingsstudier til?... 12 Hvilke land er utviklingsland?... 13 Klassiske utviklingsteorier... 15 Fra grunnbehov til markedsliberalisme... 17 Nye perspektiver

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Leger Uten Grenser MSF

Leger Uten Grenser MSF Leger Uten Grenser MSF 1969: Biafra-krigen i Nigeria. Humanitære organisasjoner nektes adgang til en befolkning i nød og bistand manipuleres 1971: Den uavhengige organisasjonen Leger Uten Grenser stiftes

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013

Hjelpen kommer frem! Filippinene 1. desember 2013 Filippinene 1. desember 2013 Hjelpen kommer frem! ShelterBox Norway sender ut dette nyhetsbrevet til de som velvillig har bidratt med donasjoner. Forrige nyhetsbrev var datert 22. november. Dette er tilgjengelig

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

Forutsetninger for å ta forskning i bruk

Forutsetninger for å ta forskning i bruk Forutsetninger for å ta forskning i bruk Magnus Gulbrandsen Professor, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo Presentasjon på NAV-konferansen 19. oktober 2016 Om meg Tverrfaglig

Detaljer

Eksempel på langsvarsoppgavesvar på eksamen 2015

Eksempel på langsvarsoppgavesvar på eksamen 2015 Eksempel på langsvarsoppgavesvar på eksamen 2015 Denne sammensatte teksten er de tre første sidene av et kampanjemagasin fra bistandsorganisasjonen Plan Norge. Magasinet ble sendt i posten til medlemmene

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Sult på timeplanen ta del i Mollys verden

Sult på timeplanen ta del i Mollys verden Sult på timeplanen ta del i Mollys verden Fokus: Sult og ernæring Anledning: Verdens matdag, 16. oktober Trinn: 7-9 klasse Nødvendige hjelpemidler Internett Prosjektor/skjerm Penn og papir Introduksjon

Detaljer

Den Dominikanske Republikk

Den Dominikanske Republikk Jon i Den S P R I N G 2 0 1 6 Dominikanske Republikk Utveksling er noe jeg alltid har hatt lyst til å gjøre. Livet i Norge var flott, men etter 17 år var det på tide å komme seg unna de kalde vintrene

Detaljer

Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig?

Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig? Sigurd Skirbekk: Er Russland blitt farlig? (Vårt Land 6. Desember 2014) I en tale i FN nylig uttalte president (og Nobelprisvinner) Barack Obama at verden i dag står overfor tre store farer: Ebola, Russland

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Kjære lesere! Norges Bank inngår kreditt-avtale med Federal Reserve

Kjære lesere! Norges Bank inngår kreditt-avtale med Federal Reserve Kjære lesere! Vi ber dere innstendig om å ta del i de videodokumentarene vi her har lagt ut, og som belyser hva vi er vitne til i dag, nemlig et økonomisk «krakk» som ligger an til å bli verre enn «krakket»

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Nedenfor er en liste med påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. I hvilken grad stemmer- eller stemmer ikke disse for deg? 0 % 10 % 20 %

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Henrik Thune. et oppgjør med den mediefikserte politikken

Henrik Thune. et oppgjør med den mediefikserte politikken Henrik Thune ØYEBLIKKETS TRIUMF et oppgjør med den mediefikserte politikken (et politisk essay fra maktens sentrum) Til Audun, Bjørnar, Erna, Jonas, Knut Arild, Rasmus, Siv, Trine og Trygve Øyeblikkets

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust

Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust Birgit H. Rimstad (red.) Unge tidsvitner Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust En varm takk til tidsvitnene som gir oss sine beretninger over sytti år etter at det ufattelige hendte. Uten

Detaljer

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende:

Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Pressens Faglige Utvalg Postboks 46, Sentrum N-0101 Oslo Klage på Bergens Tidende vedrørende VVP punkt 2.1 Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidene fortelle sine lesere følgende: Dette oppslaget som

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

En verden. Samfunnsfag. - rike og fattige land - mot en global økonomi. 10.trinn 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag

En verden. Samfunnsfag. - rike og fattige land - mot en global økonomi. 10.trinn 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Samfunnsfag En verden - rike og fattige land - mot en global økonomi Med utgangspunkt i læreverket Underveis Geografi 10 del 5 10.trinn 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Likheter og forskjeller Hvilke likheter

Detaljer

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September Finans Norge Kriseberedskap og kommunikasjon September 2017 2 3 4 5 Beredskap 1. Når som helst kan det inntreffe akutte hendelser, ulykker og katastrofer som gjør at media og andre berørte aktører kommer

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

Hundre og femti års ulydighet

Hundre og femti års ulydighet Hundre og femti års ulydighet 1 / 5 //]]]]> ]]> Bok: Sivil ulydighet og andre politiske tekster Henry D. Thoreau Den arabiske vårens ikkevoldelige rettighetsforkjempere har latt seg inspirere av Henry

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

PROGRAM Cuba 31. mars 12. april 2016

PROGRAM Cuba 31. mars 12. april 2016 PROGRAM Cuba 31. mars 12. april 2016 Cuba ligger ca. 150 km sør for Florida og er den største øya i Karibien omtrent på størrelse med England. En reise til Cuba vil være en reise du aldri vil glemme. Cuba

Detaljer

PROGRAM Cuba 2. 15. mars 2016

PROGRAM Cuba 2. 15. mars 2016 PROGRAM Cuba 2. 15. mars 2016 Cuba ligger ca. 150 km sør for Florida og er den største øya i Karibien omtrent på størrelse med England. En reise til Cuba vil være en reise du aldri vil glemme. Cuba - det

Detaljer

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge Kapittel13 Dokumentasjonssenterets holdningsbarometer 2007 Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge HOLDNINGSBAROMETER «291 Hvor tilgjengelig er samfunnet for funksjonshemmede?» Det er en utbredt oppfatning

Detaljer

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.»

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» 044-049 09.02.04 14:05 Side 2 «Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» Hans Petter Blad Det er svært få kvinner som regisserer spillefilm i Norge. For å bøte på dette problemet har det

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG 8. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: 34-37 lese, tolke og bruke papirbaserte og digitale kart og kunne bruke målestokk og kartteikn lokalisere

Detaljer

Last ned Desertørens beretning - Joshua Key. Last ned. Forfatter: Joshua Key ISBN: Antall sider: 220 Format: PDF Filstørrelse: 21.

Last ned Desertørens beretning - Joshua Key. Last ned. Forfatter: Joshua Key ISBN: Antall sider: 220 Format: PDF Filstørrelse: 21. Last ned Desertørens beretning - Joshua Key Last ned Forfatter: Joshua Key ISBN: 9788281690189 Antall sider: 220 Format: PDF Filstørrelse: 21.98 Mb Joshua Key og Lawrence Hill: DESERTØRENS BERETNING Historien

Detaljer

Ambassadør ville stanse skulptur

Ambassadør ville stanse skulptur «Sjøblomst» er planlagt som et minnesmerke over de vietnamesiske båtflyktningene som ble reddet av norske sjøfolk. Skulpturen skal etter planen avdukes til sommeren, utenfor Norsk Maritimt Museum på Bygdøynes.

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Last ned Sult - Martín Caparrós. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Sult Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Sult - Martín Caparrós. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Sult Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Sult - Martín Caparrós Last ned Forfatter: Martín Caparrós ISBN: 9788202482701 Antall sider: 651 Format: PDF Filstørrelse: 13.79 Mb Sosiale endringer, teknologiske fremskritt, revolusjoner, kontrarevolusjoner

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner Omdømmebarometeret 2009 et redskap for utvikling av attraktive regioner Noen fakta SpareBank 1 SR-Bank og regionale partnere Respons Analyse, Oxford Research, Retriever og Ordkraft 8000 respondenter nasjonalt

Detaljer

Jeg og Earl og jenta som dør

Jeg og Earl og jenta som dør Erik Holien Jeg og Earl og jenta som dør Oversatt av Egil Halmøy Om forfatteren: Jesse Andrews er amerikansk manusforfatter og musiker. Han har jobbet som reisejournalist, reiseguide og som resepsjonist

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008.

Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Utdrag fra Beate Børresen og Bo Malmhester: Filosofere i barnehagen, manus mars 2008. Hvorfor skal barn filosofere? Filosofiske samtaler er måte å lære på som tar utgangspunkt i barnets egne tanker, erfaring

Detaljer

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920.

Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. 10 Utvandring fra Norge 10. Fyll ut: Den største utvandringen fra Norge skjedde til (Australia, Canada, Amerika) i årene 1825-1920. De fleste nordmenn giftet seg stort sett med.. i begynnelsen i det nye

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Innledning til. Utstillere på Forskningstorget torsdag 23. mai 2013

Innledning til. Utstillere på Forskningstorget torsdag 23. mai 2013 Innledning til Utstillere på Forskningstorget torsdag 23. mai 2013 Kommunikasjon i og med mediene Utgangspunktet Massemediene er blitt den sentrale arena for kampen om politisk makt, og spiller en viktig

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Klager i forbindelse med NTBs sak Advarer mot norsk offshoresatsing i Israel

Klager i forbindelse med NTBs sak Advarer mot norsk offshoresatsing i Israel Drammen 24. juli 2012 Til Pressens Faglige Utvalg Klager i forbindelse med NTBs sak Advarer mot norsk offshoresatsing i Israel 15. mai 2012 publiserte en rekke medier saken Advarer mot norsk offshoresatsing

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Innenfor hvilket fagområde har du din høyeste grad?

Innenfor hvilket fagområde har du din høyeste grad? # Norske Latin-Amerika-forskere og norsk Latin-Amerika-forskning (id 66513) - 16.11.2015 10:24 # Variabel Etikett alder Når er du født? 1 1931-1935 2 1936-1940 3 1941-1945 4 1946-1950 5 1951-1950 6 1951-1955

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2.

Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2. Pressens Faglige Utvalg Postboks 46, Sentrum N-0101 Oslo Klage på Bergens Tidende vedrørende Vær Varsom-plakatens habilitetsregler i kapittel 2. Den 14. september 2013 kunne Bergens Tidende fortelle sine

Detaljer

PROGRAM Cuba 14. 27. april 2014

PROGRAM Cuba 14. 27. april 2014 PROGRAM Cuba 14. 27. april 2014 Cuba ligger ca. 150 km sør for Florida og er den største øya i Karibien omtrent på størrelse med England. En reise til Cuba vil være en reise du aldri vil glemme. Cuba -

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen. Lahlums Quiz vol. 1

Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen. Lahlums Quiz vol. 1 Hans Olav Lahlum og Katrine Tjølsen Lahlums Quiz vol. 1 Forord/bruksanvisning Lahlums quiz er skrevet for å være et spennende og pedagogisk quizspill, som kan spilles mellom lag eller som individuell konkurranse.

Detaljer

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon

24.01.2014. Når uhellet er ute. Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon Når uhellet er ute Av Øyvin Tjore Øyvin Tjore Kommunikasjon 1 2 Media i en krisesituasjon Er ofte først på ballen Vet ofte mer enn du gjør Dekker hendelsen løpende på nett Tøff konkurranse om å være først

Detaljer

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING

BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING BARNS DEMOKRATISKE DELTAKELSE I BARNEHAGEN: FORDRING OG UTFORDRING Funn og diskusjoner i en doktoravhandling om vilkår for å realisere retten til medvirkning i samsvar med intensjonene Et radikalt prosjekt

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom.

En øvelse for å bli kjent i lokalmiljø og på ulike arbeidsplasser. Passer best å gjøre utenfor klasserom. Kreative øvelser ikke bare til SMART: 2. Hva er til for hvem? 3. Mester 1. Vi slipper egg 4. Ideer for ideenes skyld 7. Dette har vi bruk for! 10. Saker som ikke brukes? 13. Det fantastiske ordparet 5.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5

Skoletorget.no Den franske revolusjon Samfunnsfag Side 1 av 5 Side 1 av 5 Politisk vekkelse og borgerskapets overtagelse Valget til stenderforsamlingen Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist

Detaljer

På flukt fra klimaendringer

På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer På flukt fra klimaendringer I 2010 ble hele 42,3 millioner mennesker drevet på flukt av plutselige naturkatastrofer. 90 % er klimarelaterte. Foto: En død ku ved et utørket vannhull

Detaljer

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre.

Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. 12 alternativer til kjefting Unngå den klassiske foreldrefellen - disse kjørereglene funker mye bedre. Hege Kristin Fosser Pedersen hege.pedersen@hm-media.no 29.03.2011, kl. 07:00 12 positive foreldreråd:

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn.

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Levende lokalsamfunn Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Tradisjonell god avisdebatt. Demokratiet I hva slags debattklima skal

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011

Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Side 1 av 5 SLUTT PÅ KJEFTINGA 12 råd til positiv barneoppdragelse Skrevet av:hege Kristin Fosser Pedersen Sist oppdatert: 28.03.2011 Kjefting er den klassiske foreldrefellen. Med 12 råd får du slutt på

Detaljer

Christensen Etikk, lykke og arkitektur 2010-03-03

Christensen Etikk, lykke og arkitektur 2010-03-03 1 2 Plansmia i Evje 3 Lykke Hva gjør vi når ikke alle kan få det som de vil? Bør arkitekten ha siste ordet? Den som arkitekten bygger for? Samfunnet for øvrig? Og hvordan kan en diskusjon om lykke hjelpe

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! 2009 Den internasjonale sommerskole ISSN 0130 Intensivt mellomkurs i norsk, trinn III Skriftlig eksamen (4 timer)

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

SKITNE PENGER KAMPEN MOT SKATTEPARADISENE

SKITNE PENGER KAMPEN MOT SKATTEPARADISENE SKITNE PENGER KAMPEN MOT SKATTEPARADISENE ATTAC BLE DANNET ETTER DEN STORE FINANSKRISEN I ASIA PÅ SLUTTEN AV 1990-TALLET, MED MÅL OM Å FÅ DEMOKRATISK KONTROLL OVER FINANSMARKEDENE. ATTAC ER EN FRANSK FORKORTELSE

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00

ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00 ØKONOMIPRISEN 2007 - Økonomiske markedsmekanismer 01:00 Leonid Hurwicz: Jeg vokste opp under Depresjonen. Når noen snakker om økonomiens herlig mekanisme så ser jeg for min del mange feil med den. I statistisk

Detaljer

En fotografisk reise

En fotografisk reise En fotografisk reise Sigbjørn Sigbjørnsen TAXI En fotografisk reise Lukketid: 20 år Jeg har fotografert nesten hele livet, mitt første speilreflekskamera fikk jeg da jeg var tretten år, og et par år senere

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

til minne om JSJ og RE

til minne om JSJ og RE til minne om JSJ og RE BUDDHISTISK ANARKISME 1 av Gary Snyder (1961 2 /1969) Buddhismen sier at universet og alle dets beboere befinner seg i en uforanderlig tilstand av komplett visdom, kjærlighet og

Detaljer