Spis mindre og beveg deg mer!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spis mindre og beveg deg mer!"

Transkript

1 Spis mindre og beveg deg mer! Refleksjoner om forebygging av overvekt og fedme når det opplagte ikke fungerer NSFs 100-årsjubileum 6. juni 2013 Magnus Strømmen St. Olavs Hospital

2 Hva skjer i Nord-Trøndelag? Andel overvektige/fete USA: 67,5 % Andel overvektige/fete N-T: 67,0 % Overvektige og fete blir enda større enda flere Utviklingen verst blant de yngste Komplikasjoner i et livsløp? Konklusjon Nordtrøndere har et problem? Midthjell (2013)

3 Fedme er en kronisk, progredierende sykdom uten kjent (effektiv) kur hvor selv ~5 % vekttap gir helsegevinster men er vanskelig å oppretteholde ICD-10: E66 Fedme (obesitas)

4 Men legitim sykdom? Parsons: Sykerollen Fritatt fra vanlige oppgaver Ikke ansvarlig for egen sykdom Må ønske å bli frisk

5 UTFORDRING 1 Individ

6 Gjelder ikke meg Vekt underestimeres (Kuchler, Int J Obes 2003) menn eldre Lavere utdanning Rase Overvekt er normalisert (HUNT) Også sosialt? Konsekvens Information må målrettes

7 Selgers marked

8 Hva vet vi om gener? Ønsket om et fedmegen Ansvar for egne gener! Fysiologi Monogen fedme sjeldent Summen av mange samspill Epigenetikk: Gener i samspill med miljø

9 Jojo-fenomenet Jojo-fase I: Vekttap Væsketap, forbrenning av triglyserider Sosialt: Positiv feedback Jojo-fase II: Vektøkning (+) Karbohydrat- og fettlagre fylles igjen Sosialt: Ingen, evt negativ feedback Bare man tar seg sammen

10 Kompensatoriske mekanismer Målsetting: Energioverskudd Vekttap: Kompensatoriske mekanismer Energiforbruk reduseres Stoffskifteendringer Energiinntak øker Metthetshormoner: Leptin, GLP-I, cholecystokinin Sulthormoner: Ghrelin, PYY Sterkere sultopplevelse Svakere metthetsopplevelse Sviktende overspisingssignaler

11 Spiseforstyrrelser Mat er trøst Selvmedisinering: Dempe emosjonell uro Fysiologi: Utløser belønningsopplevelse (jf. narkotika) Økt terskel for respons Helsevesen: Dårlig tilbud Selvhjelp: Totalavholdenhet umulig

12 Direkte sabotasje Vekttap utfordrer sosiale roller Sjalu ektemenn Indirekte sabotasje Er nettverket støttende Familien Livsstilsendring berører hele familien Felles aksept for målet? Omsorgsansvar? Flere enn en indeksperson?

13 Tidsklemma Regelmessig fysisk aktivitet Planlagte, regelmessige måltider Evne til å strukturere livet Kartlegg motivasjon Dimensjoner intervensjon Hva er pasienten villig til å sette inn?

14 Oppoverbakke Fysiologiske, kulturelle, familieære faktorer Den daglige disiplinering av kroppen!

15 UTFORDRING 2 Helsevesen

16 Hippokrates, ca år 400 f.kr. Overvektige må bevege seg mer og spise mindre!

17 Hva betyr «kronisk, pregredierende» i praksis? Skal vi fokusere på Vekttap? 1. Stabilisere vekt 2. Tape vekt 3. Ettervern

18 Ensidig fokus på vekt

19 BMI og dødelighet Svak sammenheng Overvektige og fete er en heterogen gruppe Innfeite Fat and Fit

20 The Edmonton Obesity Staging System (EOSS) Mål for fedmerelatert sykdomsbyrde og prediktor for dødelighet Stadiemodeller vanlig ellers Hypertensjon Normotensiv til hjertefeil Type 2-diabetes Normalt blodsukker til blindhet og nyresvikt Onkologi

21 Stadier 0-4 Stadie 0 Ingen risikofaktorer Ingen symptomer Stadium 1 Subkliniske risikofaktorer (grensetilfelle blodsukker, hypertensjon) Milde fysiske symptomer (lett dyspne, smerter) Stadium 2 Fedmerelatert kronisk sykdom (DM2, hypertension, søvnapné) Moderat redusert ADL, redusert velvære Stadium 3 Organskade (hjerteinfarkt/-svikt, hjerneslag) Psykopatologi, handikapp, dårlig livskvalitet Stadium 4 Kristisk

22 A Sharma, 2011

23

24 Bariatrisk kirurgi Gastric bypass Gastric sleeve

25

26 Forventninger Vekttap eller vektstabilisering? 99 % 40 % 35 % 30 % 25 % BYPASS 2 ÅR BYPASS 10 ÅR 20 % 15 % 10 % RØROS 1 ÅR 5 % 0 % Drømmen Bra Akseptabelt Misfornøyd Foster et al. Arch Intern Med. 2001

27 Jo høyere BMI, jo hyppigere avbestilling Olson, Arch Fam Med (1994) Jo høyere BMI, jo kortere konsultasjon Hebl, Int J Obes (2001) Komorbiditet snarere enn BMI er utløsende for at legen tematiserer vekt Ingen rutinemessig veiing Tabu? KONSEKVENS? Potter, J Fam Pract (2001)

28 Grundigere utredning Identifisér årsaker, komplikasjoner og barrierer FØR behandling Mental helse Spiseforstyrrelser Depresjon ADD/ADHD Søvn Søvndeprivasjon Søvnapné Misbruk Søvn Smerte Smerte kan behandles Annet Kardiovaskulært Respirasjon Fordøyelse Endokrint Medikamenter

29

30 Organisering Horisontal organisasjon Ikke den tradisjonelle pyramiden Sammensatt førstelinje Avgjørelser tas i fellesskap

31 Sykdoms relative status Karakteristika ved lavstatussykdom Uklar etiologi Ikke begrenset til ett enkelt organg Dårlig prognose Kvinnedominert Kan relateres til umoralsk atferd Ingen high-tech behandlingsløsning Dag Album (1991) 31

32 Ansvar for egen helse! Men i hvor stor grad? Mottakerne av helseinformasjon er feil gruppe (St.meld ) Health literacy

33

34

35 UTFORDRING 3 Samfunn

36 Politisk regulering Ingen reell vilje Men helseatferd kan påvirkes! Differensiere MVA, sukkerskatt Tilgjengelighet Sacks, Int J Obes 2010 Markedsføring Pasch, Adv Comm Res, 2013 Merking

37 Stigmatisering Goffman Stigma som diskrediterende egenskap Kroppslige avvik Karakterbrist Tilhørighet Weiner Kontrollerbare stigma Kausaltenkning Selvforskyldt sykdom Harvey Civilized oppression Put down-humour

38 Folks holdninger Negativ bekreftelse på alle arenaer Barneår Ungdomstid Partnervalg Skam og negativ Utdanning Jobb/karriere Hverdagen selvbevissthet Depresjon/angst Isolasjon Uheldig mestring Internalisering

39 Kulturens holdninger Røtter i religion Protestantismen idealer Individualisme Før: Kropp var en gitt faktor Nå: Kroppen er dynamisk, skal formes Symbolbærer Kropp er indikator for selv-kontroll Vekt blir et personlig ansvar

40 Massemedias holdninger Film/drama Antihelten Dokumentarprogram Ekstremfokus Realityserier Forsterker oppfatningen av personlige egenskaper

41 Medikalisering Er variasjonen normalitet eller sykdom? Kritikk Biomedisinsk tenkning Profesjonsimperialisme (leger og legemiddelindustri) Økonomi: Helse- og trygdesystemets kostnader Positive konsekvenser stimulerer forskning og helsetjenester endrer folks holdninger letter skammen Negative konsekvenser Normativt signal: Mindre aksept for variasjon Fatism, fat acceptance, Health at every size Rokker ved de vellykkedes selvbilder?

42 Oppsummering Individ Helsevesen Samfunn

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Masteroppgave. Mat, ernæring og helse 2011. En kvalitativ studie av kvinner og helsepersonell i en helsestasjon. Av Mette Hanneborg

Masteroppgave. Mat, ernæring og helse 2011. En kvalitativ studie av kvinner og helsepersonell i en helsestasjon. Av Mette Hanneborg Masteroppgave Mat, ernæring og helse 2011 Hvordan oppleves ernæringskommunikasjonen i svangerskapsomsorgen? En kvalitativ studie av kvinner og helsepersonell i en helsestasjon Av Mette Hanneborg Institutt

Detaljer

Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 04.05.05

Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 04.05.05 Behandling av sykelig overvekt hos voksne Dato 04.05.05 1 SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...4 1.1 BEGRUNNELSE FOR ETABLERING AV BEHANDLINGSTILBUD...4 1.1 ARBEIDSGRUPPENS MANDAT...5 1.3 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING

Detaljer

Angst og depresjon ved brystkreft

Angst og depresjon ved brystkreft Angst og depresjon ved brystkreft Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge angst og depresjon hos pasienter med brystkreft? Avdeling for sykepleieutdanning Kull 10SYKHEL Bacheloroppgave i sykepleie

Detaljer

Barn og overvekt. Camilla Volpe Høsten 2009. Helsesøsteres erfaringer, utfordringer og muligheter i arbeidet med overvekt blant barn og unge.

Barn og overvekt. Camilla Volpe Høsten 2009. Helsesøsteres erfaringer, utfordringer og muligheter i arbeidet med overvekt blant barn og unge. Høgskolen i Telemark Avdeling for helse- og sosialfag Barn og overvekt. Helsesøsteres erfaringer, utfordringer og muligheter i arbeidet med overvekt blant barn og unge. Camilla Volpe Høsten 2009 MASTEROPPGAVE

Detaljer

Hva er helsepsykologi??

Hva er helsepsykologi?? Hva er helsepsykologi?? - hvordan følelser, psykiske tilstander og eller ulik atferd påvirker vår helsetilstand. - helsepsykologi kan sies å være det samlede bidrag psykologien gir for å forstå helse og

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Helserelaterte utfordringer som kan forekomme etter fedmeoperasjon. Health related issues that may occur following bariatric surgery. Ida Berg Ingrid Totland SPU 110 Bachelorgradsoppgave

Detaljer

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020

Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 24.02.2015 Utkast til Regionalplanfor folkehelsenord-trøndelag 2015-2020 Avdelingtannhelseog folkehelse NTFK Innhold 1 Innledning............2 2 Vegvalgogmål............ 8 3 Kunnskapsgrunnlaget.........11

Detaljer

Forord. Oslo, mai 2013. Line Sofie Uldal

Forord. Oslo, mai 2013. Line Sofie Uldal pasientmotivasjon for gastric bypass - en kvalitativ studie Patient motivation for gastric bypass - a qualitative study line sofie uldal Institutt for landskapsplanlegging Masteroppgave 30 stp. 2013 i

Detaljer

Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet IS-2263

Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet IS-2263 IS-2263 Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet Publikasjonens tittel: Psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet Utgitt: 12/2014 Publikasjonssnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom

Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom Kognitiv atferdsterapi ved kronisk utmattelsessyndrom En kasusbeskrivelse Roger A. Thomasstuen Hovedoppgave, profesjonsstudiet i psykologi Trondheim, våren 2011 Psykologisk Institutt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige

Detaljer

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes

Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2. Nurses guiding role in meeting patients with type 2 diabetes Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Luella Skogsholm og Helena Johnsen Veileder: Anne Grethe Kydland Sykepleierens veiledende rolle i møte med pasienter med diabetes type 2 Nurses guiding

Detaljer

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIESTED KJELLER Bokmål INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIEPROGRAM: Bachelor i Samfunnsernæring EMNEKODE OG EMNENAVN: SERN 3910 KULL/KLASSE: 2011 INNLEVERINGSDATO

Detaljer

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne IS-1735 Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten 1 Utgitt: Heftets tittel: Forebygging, utredning og behandling av overvekt

Detaljer

Diabetes og livskvalitet

Diabetes og livskvalitet Diabetes og livskvalitet SIRI NÆSS JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 7/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble

Detaljer

Master of Public Health MPH 2012:11. Vellykket livsstilsendring handler om utvikling av motivasjon, ferdigheter og evne til selvregulering

Master of Public Health MPH 2012:11. Vellykket livsstilsendring handler om utvikling av motivasjon, ferdigheter og evne til selvregulering Vellykket livsstilsendring handler om utvikling av motivasjon, ferdigheter og evne til selvregulering Mirjam Lien Smedsrød Master of Public Health MPH 2012:11 Vellykket livsstilsendring handler om utvikling

Detaljer

Opplevelse av vektreduksjon gjennom livsstilsendring

Opplevelse av vektreduksjon gjennom livsstilsendring Opplevelse av vektreduksjon gjennom livsstilsendring En kvalitativ studie om opplevd effekt av vektreduksjon gjennom livsstilsendring i spesialisthelsetjenesten Kine Rasmussen Veileder Gudrun E. Rohde

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

Kroppsbilde og kroppsidealer. Ingela Lundin Kvalem Førsteamanuensis i helsepsykologi Psykologisk institutt

Kroppsbilde og kroppsidealer. Ingela Lundin Kvalem Førsteamanuensis i helsepsykologi Psykologisk institutt Kroppsbilde og kroppsidealer Ingela Lundin Kvalem Førsteamanuensis i helsepsykologi Psykologisk institutt Utseendets rolle Mennesker investerer i sitt utseende hver dag Atferd for å forbedre utseende Uttrykker

Detaljer

Handlingsplan for folkehelse

Handlingsplan for folkehelse Handlingsplan for folkehelse En friskere hverdag for alle Del 1: Strategier og tiltak Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 1.1 PLANARBEIDET 4 1.2 FOLKEHELSESTRATEGIER 5 2 BAMBLE KOMMUNE SKAL UTVIKLE HELSEFREMMENDE

Detaljer

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer

Forebyggende intervensjoner rettet mot overvekt og fedme -et innblikk i internasjonal litteratur Folkehelsekonferansen 2011 Stiklestad

Forebyggende intervensjoner rettet mot overvekt og fedme -et innblikk i internasjonal litteratur Folkehelsekonferansen 2011 Stiklestad Forebyggende intervensjoner rettet mot overvekt og fedme -et innblikk i internasjonal litteratur Folkehelsekonferansen 2011 Stiklestad Ingrid S. Følling, RSSO Hvordan imøtegå vektøkningen i befolkningen?

Detaljer

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten Stor og Sterk Livsstilsendring for overvektige Stavanger Kommune Fysio- og ergoterapitjenesten Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for prosjektet og problemstillinger... 3 2.1. Problemstillinger:...

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

Marianne Karset. - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40

Marianne Karset. - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40 Marianne Karset - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40 Hovedfagsoppgave Norges idrettshøgskole Oslo 2002 Marianne Karset - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over

Detaljer

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag

Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag HELSE OG SOSIAL Virksomhet for helsefremming og innovasjon Friskliv- og mestringstjenester i Kristiansand kommune Vedlegg 1-Kunnskapsgrunnlag Prosjektleder Linn Ø.Gyland 2 Innhold 1.0 Bakgrunn... 4 2.0

Detaljer

Pårørendeseminar. Stiftelsen Bergensklinikkene. November 2013

Pårørendeseminar. Stiftelsen Bergensklinikkene. November 2013 Pårørendeseminar Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Den rusavhengige sitt perspektiv Gerd Helene Irgens Stiftelsen Bergensklinikkene gerd.helene.irgens@bergensklinikkene.no Helse Bergen - Avdeling

Detaljer

Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge

Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge program for foreldreveiledning Q-1074 B Spiseforstyrrelser og overvekt hos barn og unge Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Runi Børresen & Jan H. Rosenvinge program for foreldreveiledning

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Barn av rusmisbrukere betydningen av familiefungering for å forstå barnas problemer og fungering Stavanger 19.01.2012 Bente Storm Mowatt Haugland Dr psychol, psykologspesialist

Detaljer