Et folkehøgskoletilbud på Kola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et folkehøgskoletilbud på Kola"

Transkript

1 ØYTUN FOLKEHØGSKOLE Et folkehøgskoletilbud på Kola Et prosjektarbeid med tanke på å utvikle et folkehøgskoletilbud på Kola i Russland Elizabeth Roseveare

2 FORORD: Med geografisk plassering i Finnmark med grense mot Nord-Russland har Øytun folkehøgskole helt siden 1978 hatt en klar strategi mot Kola i form av bygging av nettverk, samarbeid, vennskap og forståelse på tvers av kultur- og landegrenser. I tillegg har vi engasjert oss i humanitær hjelp til ulike prosjekt som vi har fått kontakt med gjennom vårt kontaktnett på Kola. Fra reiste vi på årlige skoleturer til Murmansk i Sovjetunionen. På grunn av Sovjetunionens sensur av utlendinger og egne borgere var turen organisert av det offisielle reisebyrået i Russland, Intourist (kontrollert av KGB) og vi hadde lite kontakt med privatpersoner. Etter jernteppets fall i 1991 fikk vi kontakt med skole 51 i Murmansk og noen år senere ble kontakt opprettet med Kola YMCA i Kirovsk. De siste årene har vi også utvidet kontaktnettet vårt mot den samiske byen Lovozero der en av skolens eiere, Norges Samemisjon, har sitt senter for arbeid blant den samiske befolkningen på Kola. Fra skoleåret 1992/93 har vi hvert år hatt russiske elever på Øytun. Noen av våre kontakter i Murmansk fylke har gjennom kontakten med Øytun blitt interessert i folkehøgskolen som skoleslag og den form for undervisning som kjennetegner skoleslaget. De har hatt et ønske og en drøm om å få til noe liknende i sitt eget land. Vi på Øytun folkehøgskole har lenge vært inne på tanken om å få til et nærmere samarbeid med aktører på Kola når det gjelder undervisning i tema som Øytun folkehøgskole har som hovedsatsing: Friluftsliv og Nordkalottens natur og kultur. Mange elever og lærere har hatt en drøm om å kunne utforske de store naturområdene på Kolahalvøya. Høsten 2006 var det flere faktorer som sammen skapte et ønske om å sette noen av disse idéene om et folkehøgskoletilbud på Kola ut i livet. Vi bestemte oss for å utrede dette nærmere i et prosjekt med tittelen: Et norsk-russisk folkehøgskoletilbud på Kola. 2

3 1. BAKGRUNN Rammefaktorer og forutsetninger Forarbeid og prosjektstyring Mål Delmål og ansvarsfordeling INNHOLD Notat fra Dag Elgvin sept Folkehøgskoletiltak i Nordvest Russland. Idéer og muligheter Bakgrunn Samfunnsmessig ramme: Folkehøgskolens styrke: Personlig bakgrunn med hensyn til et folkehøgskoleprosjekt på Kola: Mulig faglig innhold: Formelt Notat fra Elizabeth Roseveare sept Folkehøgskole i Nordvest Russland. Idéer og muligheter Bakgrunn Idégrunnlag Grunnlagsarbeid Hovedaktør i planleggings- og idéfasen: Samarbeidspartnere: Prosedyre Arbeidsgruppe/idégruppe i starten av prosjektet Forarbeid til prosjekt Utfordringer som vi allerede ser ved starten av prosjektet Hva Øytun kan bidra med: Hva som kan være realiserbart på kort sikt Viktige ting å ta hensyn til i møte med russiske aktører Tidligere utredningsarbeid som er gjort med tanke på Øytuns undervisning og prosjekt mot Kola PROSJEKTARBEID OG UTREDNING AV ET FOLKEHØGSKOLETILBUD FOR NORSKE OG RUSSISKE ELEVER ETTER MODELL AV HALVÅRSKURSET CIRCUM POLARE Forslag des til pedagogisk opplegg for folkehøskoleprosjekt på Kola, skisse Plan for eventuelt høstkurs ved Øytun folkehøgskole Kola prosjekt eller KP, skisse Eventuell samarbeid med russisk kompani, Ponoi River Company Forslag til halvårskurs på høsten med hovedvekt på kontaktpersoner og hva de kan tilby av opplegg

4 Kontaktpersoner som Alexander har hatt kontakt med i forbindelse med prosjektet og referat fra samtaler med disse Nasjonalt kultursenter i Lovozero Padling Lovozero Barentshavet Reindrift Jakt og våpen Russisk lærer og tolk som vi kan bruke på Kolaprosjektet Transport til Ponoj og Krasnosjelie (skrevet des. 2007) GROVSKISSE FOR ET HALVÅRSKURS HØST PÅ KOLA UTARBEIDET ETTER OVENFOR NEVNTE SKISSER AV ALEXANDER SKOSYREV, RUSSISK PROSJEKTMEDARBEIDER OG ANDRE IDEER FRA ELIZABETH OG DAGS NOTATER SLUTTVURDERING Prosess Problemområder underveis i arbeidet med prosjektet Språklige og kulturelle forskjeller Kortidsengasjement som en usikkerhetsfaktor for russisk prosjektarbeider Visum og oppholdstillatelse Resultat år ØKONOMI

5 1. Bakgrunn 1.1. Rammefaktorer og forutsetninger. Som nevnt i forordet har Øytun folkehøgskole fra 1980 opparbeidet seg god kjennskap til Kolahalvøya gjennom årlige skoleturer og fra 1991 ble samarbeid og kunnskap utvidet ved hjelp av kontakt med institusjoner og enkeltpersoner, elevutveksling og ved at ansatte har vært på ulike studieturer på Kola i samarbeid med våre kontaktpersoner. Vår hovedkontakt i Kola YMCA i Kirovsk, Antonina Sidorovitch, ønsket å lære mer om folkehøgskolen i Norden og hadde gjennom støtte fra Y men i Norge en ukes studieopphold på Nordens folkliga Akademi i Kungälv der hun studerte folkehøgskolens historie og pedagogikk. Galina Horeva i Murmansk, tidligere ansatt på skole 51 har også gjennom flere års kontakt med Øytun og med Naturvernforbundet i Norge ønsker om at folkehøgskolepedagogikk skal få gjennomslagskraft i russiske miljøer. Dag Elgvin, en tidligere lærer ved Øytun kontaktet skolen høsten 2006 i forbindelse med at han hadde en idé om å få startet folkehøgskole på Kola. Han har gjennom flere års arbeid i Naturvernforbundet i Finnmark og på landsplan opparbeidet et kontaktnett på området natur- og miljøvern på Kolahalvøya og har blant annet en del kontakter i Apatity. Lærer og inspektør ved Øytun folkehøgskole, Elizabeth Roseveare, har gjennom flere år vært leder for skoleturen til Murmansk fylke og har vært Øytuns hovedkontakt mot samarbeidspartnere i Russland. Hun gjennom dette arbeidet vært aktiv i prosesser for samarbeid og utvikling av nye prosjekter rettet mot Kola. På grunn av det sovjetiske systemet og den vanskelige økonomiske situasjonen som har preget Russland i tiden etter Sovjetunionens oppløsning har forholdet mellom våre to land fram til i dag vært at vi i Norge har hatt økonomiske fordeler. Vi har også hatt et fortrinn ved at vi har kommet mye lenger i demokratiutvikling og utvikling av nye pedagogiske ideer og systemer. Vi har også i en del år deltatt i humanitære hjelpeprosjekter til Russland i en vanskelig økonomisk periode for våre russiske naboer ved å samle inn penger og klær til ulike prosjekter og nødhjelp. Denne situasjonen er nå i ferd med å endre seg og utfordringen er å kunne samarbeide som likeverdige partnere på tvers av økonomiske og kulturelle skillelinjer og komme vekk fra den holdningen at vi skal være økonomiske hjelpere i alle samarbeidssituasjoner. Den nåværende politiske situasjonen i Russland med skepsis til utenlandske aktører og internasjonalt samarbeidsklima er også faktorer som spiller inn i samarbeidet mellom våre to land Forarbeid og prosjektstyring Dag Elgvin hadde i aug/sept 2006 et møte med rektor Helge Ludvigsen og inspektør Elizabeth Roseveare ved Øytun folkehøgskole der vi snakket om muligheter for å starte et folkehøgskoletilbud på Kola og vi ble enige om å skrive ned noen 5

6 idéer og problemstillinger og ut fra dette se på mulighetene for å utrede dette videre i et prosjekt. Siden det ikke var avsatt noen midler til dette måtte i vi i første omgang starte veldig forsiktig og gjøre dette innenfor vårt kontorarbeid på Øytun og for Dags vedkommende på frivillig basis. Deretter ville vi forsøke å finne finansieringsmuligheter for et slikt utredningsarbeid Mål Utrede mulighetene for et folkehøgskoletilbud på Kola i håp om at dette skal munne ut i et konkret prosjekt Delmål og ansvarsfordeling Elizabeth og Dag lager hvert sitt notat om muligheter for folkehøgskoletilbud på Kola ut fra egne erfaringer fra flere års samarbeid med enkeltpersoner og institusjoner i Nordvest Russland. Dag snakker med ulike kontaktpersoner som han og Øytun har i Murmansk, Apatity, Kirovsk og Lovozero i forbindelse med en tur til nevnte områder i september Helge og Elizabeth søker om pedagogisk utviklingsmidler fra folkehøgskolerådet for 2007 og vi bruker noe tid på skoleturen i november 2006 til å samtale med våre samarbeidspartnere om hvilke muligheter som kan være aktuelle for folkehøgskoletilbud på Kola. Dag skal på en miljøvernkonferanse i Murmansk på samme tidspunkt som skoleturen og vi kan evt få til noen møter der også han er til stede. Målet er å engasjere flere personer i arbeidet med et slikt prosjekt og få det ned på et realistisk nivå spesielt med tanke på økonomi. 2. Innhold 2.1. Notat fra Dag Elgvin sept Folkehøgskoletiltak i Nordvest Russland. Idéer og muligheter Bakgrunn. Møte med russere som sier: Et sånt skoleslag skulle vi hatt i Russland også Samfunnsmessig ramme: 1. Sovjetsystemet er borte. Perestroika. Flerpartisystem. Russerne har endelig fått anledning til å delta i samfunnet på en annen måte enn under ett-parti-systemet. 2. Det er neppe mange russere som har erfaring med å delta i et demokrati og derunder ta aktivt del i samfunnsdebatten. Nå er muligheten der til å drive opplæring Folkehøgskolens styrke: 1. Være et sted der elevene har frihet til å jobbe med temaer de er opptatt av og finne en faglig retning for livet sitt. 2. Et sted elevene kan finne ut hva de vil tro på i livet og finne verdier de vil satse livet på. 3. Internatlivet er et sted der elevene får utvikle seg sosialt og utvikle ansvar Personlig bakgrunn med hensyn til et folkehøgskoleprosjekt på Kola: 6

7 1. Erfaring fra arbeid som lærer i folkehøgskolen (Øytun , Framnes ) 2. Årsstudium i veiledningspedagogikk ved Norges Høgfjellsskole 1978/79 og ped.sem Kontaktnett i Nord-Vest Russland bygd opp gjennom arbeid for Naturvernforbundet Samarbeid med redaktøren av tidsskriftet det levende Arktis i Apatity 4. Bred prosjekterfaring (har bl.a arrangert nordisk folkehøgskolekurs Opplev Nordkalotten Personlig: har tro for et folkehøgskoletiltak på Kolahalvøya og vil gjerne engasjere meg i et slikt tiltak Mulig faglig innhold: 1. Temaer innrettet på elevenes personlige utvikling tradisjonelle folkehøgskolefag som etikk, religion, historie, morsmål og litteratur. Elevdemokrati. 2. Temaer innrettet på elevenes faglige utvikling bygge på trekk i samfunnet: Gammel og svært forurenset industri Gamle atomkraftverk med høy risiko Olje- og gassvirksomheten i Barentshavet i startfasen Ny industriutvikling som er miljørisikofylt Naturbasert turisme i startgropen. Store områder med ren natur på Kolahalvøya. Frivillig sosialt arbeid Formelt Russiske skolelover tillater ikke en skoletype som er så fri som folkehøgskolen er en skole der elevene selv er med på å forme det faglige innholdet. En mulighet som må undersøkes er om den russiske yrkesskolen Professjonell Opplæring kan utvides med folkehøgskolefag/folkehøskolesærpreg. Dette skoleslaget har en viss frihet til å bestemme fagtilbud selv. En ulempe: Man når ikke de elevene som har tenkt seg på universitet Notat fra Elizabeth Roseveare sept Folkehøgskole i Nordvest Russland. Idéer og muligheter Bakgrunn. Øytun har lenge ønsket å få til et samarbeid med aktører på Kola om et folkehøgskoleprosjekt der vi tar utgangspunkt i friluftsliv som er Øytuns hovedsatsingsområde. Vi har også i 7

8 forbindelse med satsing på samisk reindrift og kultur som fagtilbud på Øytun og gjennom samarbeid med en av skolens eiere, Norges samemisjon, ønsket å kunne få til noe rettet mot samisk kultur på Kola Idégrunnlag. Basis må være bygget på Kristen tro, kristent verdigrunnlag som er den basisen Øytun bygger på. Økumenikk er viktig fordi vi skal satse på et område der luthersk/evangelisk og ortodoks kristendomsforståelse må være i dialog med hverandre. Vi må ha en pedagogikk som ikke kommer i konflikt med det kristne verdigrunnlaget. Jesus som pedagogisk forbilde. Jesus var lærer (Rabbi) Grunnlagsarbeid. 1. Starte med bare noen få personer som vi vet kjenner folkehøgskolen fra innsiden og som har et kristent livssyn, som har et godt kjennskap til folkehøgskolen i Norge, som kjenner russiske forhold, kjenner russisk skolesystem og som bor i Alta/Finnmark og Murmansk region. Personene må kjenne til norsk og russisk kultur og kunne kommunisere språklig og idémessig på tvers av de to lands grenser. 2. Ha kontakt med NKF (Norges kristelege folkehøgskolelag) sentralt som kan hjelpe oss med å lage en solid grunnmur 3. Uforpliktende undersøkelser og kontakter i Russland Dag reiser på studietur i oktober til Lovozero, Apatity og Kirovsk området for å bli kjent med forholdende og snakke med folk som vi har hatt kontakt med og høre deres tanker og ideer. Vi vil ikke komme i bindinger til noen før vi har grunnlag for å sette noe i gang. 4. Sammenfatte tidligere samtaler med Øytuns kontaktnett 5. Utforme et dokument som grunnlag for prosjektmidler for å kunne utrede idéen om folkehøgskole på Kola. 6. Vurdere kostnader ved eventuelle folkehøgskoletiltak på Kola Hovedaktør i planleggings- og idéfasen: Øytun folkehøgskole slik at folkehøgskoleprosjektet blir avlegger av Øytun og kan bygge på den kompetansen og de erfaringer som vi har fra folkehøgskolevirksomhet side 1917 i Finnmark og lang erfaring med samarbeid mot Murmansk fylke. Vi har også tatt med oss arven fra Den samiske folkehøgskolen i Karasjok (Etter nedleggelsen av DSF har Øytun overtatt elevplasser fra den skolen og er dermed forpliktet på å ivareta noe av det samiske innholdet ved å fokusere på samiske anliggender. 8

9 Samarbeidspartnere: Det vil være naturlig å samarbeide med folkehøgskoler på Nordkalotten og aktører i Russland som vi allerede har hatt kontakt med gjennom flere års samarbeid. I tillegg vil det være aktuelt å prøve å finne samarbeidspartnere som brenner for idéen og som er villig til å investere tid, krefter og økonomi i prosjektet. Nevner her noen aktuelle samarbeidspartnere. Svanvik folkehøgskole. De har samarbeide med russiske aktører og har kompetanse mot Russland. Samernas Utbildningssenter i Jokkmokk (Samenes folkehøgskole). Norges Samemisjon på Kola, har eid Den samiske folkehøgskolen i Karasjok og har lang erfaring fra kristent og humanitært arbeid i Lovozero. Kan også være brobygger mellom ortodoks og evangelisk kristendomsforståelse. Har kontorer og hotell i Lovozero Miljøvernorganisasjoner Naturvernforbundet og Gaia. Kola YMCA og Y s men Norge Prosedyre. Elizabeths forslag er at vi helt i starten starter med de personene som vi vet kjenner folkehøgskolen fra innsiden og som skjønner hva vi snakker om. De personene må også ha et forhold til kristen tro siden dette er Øytuns hovedfundament. Eksempler på slike personer: Øytun har to personer i Murmansk Galina Horeva og Alla Shishalova som var våre første kontakter i Murmansk og som har fulgt Øytun siden De er dyktige på sine felt og begge har hatt barn på Øytun. De kjenner Norge veldig godt, har god språklig kompetanse, er ortodokse kristne, men kjenner oss som har evangelisk, luthersk bakgrunn, har god kjennskap til russisk lovgiving (Galina) med mer. I Kirovsk har Øytun kontakt med Antonina Sidorovitch, lærer og sosiallærer på skole nr 1, som lenge har drømt om folkehøgskole i Russland. Hun har vært på den nordiske folkehøgskolens konferansesenter i Kungälv og studert folkehøgskolepedagogikk i noen uker. Hun har kanskje noe skriftlig materiale om dette. Ellers har Øytun hatt kontakt med to menn som har startet et friluftslivsprosjekt for ungdommer i Lovozero og som har erfaring med turister. De kan evt være kontaktpersoner inn mot friluftsliv i området. En annen viktig person å nevne er Sigfred Giskegjerde som er Norges Samemisjons Kola arbeider. Han snakker russisk og har lang erfaring i russiske forhold etter å ha bodd i Murmansk og Lovozero i mange år. 9

10 Dag Elgvin har gjennom sitt kontaktnett i naturvernforbundet en del kontaktpersoner i Apatity som er vennskapsby til Alta Arbeidsgruppe/idégruppe i starten av prosjektet. Elizabeth Roseveare, lærer Øytun fhs Dag Elgvin initiativtaker og pådriver tidligere lærer ved Øytun folkehøgskole Galina Horeva, Gaia med mer + stor kompetanse vi har nytte av, ortodoks kristen Alla Shishalova, Øytuns samarbeidspartner, kjenner Øytun, tolkeerfaring, ortodoks kristen. Snakker norsk og kan oppklare språklige misforståelser Sigfried Giskegjerde, Norges samemisjon, bosatt i Lovozero/Murmansk Antonina Sidorovitch, Kola YMCA i Kirovsk. Evt andre som dag Elgvin har kontakt med Forarbeid til prosjekt Arbeide med idégrunnlag og målsetting Målgruppe Hvilke personer skal vi involvere i prosessen videre Muligheter for finansiering Hvilke geografiske steder vil det være naturlig å satse på Framdrift og konkrete planer Utfordringer som vi allerede ser ved starten av prosjektet Økonomi. Her blir den store utfordringen. Hvis det skal bygges folkehøgskole: Vi trenger finansiering av tomt, bygninger, og utstyr samt årlig finansiering av drift av eiendomsmassen + vedlikehold og fornyelse av utstyr. I tillegg kommer lønninger til ansatte og ikke minst elevenes kostnader: kost og losji, elevmateriell og ekskursjoner. Mesteparten av finansieringen må hentes fra russisk økonomi helt fra starten av. Dette er en vanskelig sak og pr dags dato ikke mulig. Livssyn. Den største utfordringen blir kanskje forståelse hos andre samarbeidspartnere som vil være enige i folkehøgskolepedagogikken, men som vil være skeptisk til innblanding av kristen tro. Jfr. Debatt mellom NKF og NF = de to folkehøgskolebevegelsene i Norge og skepsis til institusjoner på kristent verdigrunnlag hos offentlige instanser både i Norge og Russland 10

11 Koblingen evangelisk tro i møte med ortodoks tro kan bli et problem i Russland, men avhenger også av god personlig kontakt som kan løse skepsis og fordommer. Vi ønsker et møte der vi kan berike hverandre på tvers av ulik teologi og livssyn. Plante folkehøgskolens idégrunnlag og folkehøgskolepedagogikken inn i russisk skolesystem. Det russiske skolesystemet står folkehøgskolepedagogikken veldig fjern. Få tak i russiske idealister og realister som forstår hva dette dreier seg om og som vil brenne for saken og være villig til å gjøre en innsats. I dette prosjektet trengs det personer som er handlekraftige og visjonære. (Folk som tror og drømmer om at den rike onkel i Norge skal komme med penger må vi skygge unna.) Hva Øytun kan bidra med: Erfaring En levende, oppegående folkehøgskole med ulike kurstilbud: årskurs, halvårskurs, kortkurs. Lærerutveksling Elevutveksling Kurssenter Kontaktnett til folkehøgskolen sentralt, ulike folkehøgskoler i Norge, men særlig til folkehøgskoler i Nord-Norge samt 3 kristne misjonsorganisasjoner i Norge som er Øytuns eiere. Begrenset økonomi Hva som kan være realiserbart på kort sikt Økonomien blir den største utfordringen. En annen stor utfordring som vi har erfart gjennom mange år er språkproblemer fordi mange russere kan ikke kommunisere på fremmedspråk - det å kunne kommunisere uten tolk er veldig viktig for forståelse og for å få noe gjort. Halvårskurs på Øytun av modell Circum Polare er noe vi nå har god erfaring med og en videreføring evt å lage et tilbud som tar utgangspunkt i disse erfaringene kan være en vei å gå. Dette er det minst krevende fordi vi da kan teste ut et Russlandssamarbeid der vi utnytter de ressursene vi allerede har og evt kan utvikle noe videre ut fra dette Viktige ting å ta hensyn til i møte med russiske aktører. 11

12 Mange års erfaringer mot Russland har lært oss at det viktig å ha skriftlige avtaler som må være kortfattet, klart og presist slik at det klart og tydelig går fram av papirene hva vi vil og hvor vi skal gå slik at alle parter vet hva de har å forholde seg til Tidligere utredningsarbeid som er gjort med tanke på Øytuns undervisning og prosjekt mot Kola. I 2002 hadde Øytun et pedagogisk utredningsarbeid Reindrift som fag i Nord-norsk folkehøgskole der ulike undervisningstilbud ble vurdert også med tanke på Kolahalvøya. Under utviklingen av halvårskurset Circum Polare som nå er et undervisningstilbud med reise til Alaska nevnes også flere circum polare områder - blant annet Kolahalvøya og Sibir som mulige områder å utforske som et videregående tilbud i friluftsliv med fokus på urfolks kultur, fangstog friluftsliv på den nordlige halvkule. I samme rapport nevnes en mulighet for å skape et fagtilbud som kan legge til rette for samiske møtesteder på Nordkalotten og knytte nettverk i russiske samiske miljøer på Kola. I forlengelsen av dette ble det i 2002 skrevet en samarbeidsavtale med Samisk kultursenter i Lovozero og som et resultat av dette tok vi skoleåret 2002/03 inn to gutter på friplass fra denne byen der den ene var sønnen til direktøren for senteret. Hovedproblemet inn til samisk kultursenter har vært språket. De snakker bare russisk og kildinsamisk. De to guttene var litt for unge og umodne og lærte ikke norsk godt nok til at vi har kunnet bruke denne kontakten videre. I tillegg fikk vi kontakt med samiske miljøer i Lovozero gjennom Sigfred Giskegjerdet som er Norges samemisjons Kolaarbeider med kontor i Lovozero. Vi har også i forbindelse med skoleturen samarbeidet med en person med samisk bakgrunn, Alexei Kochelnik. Han og hans familie driver med turisme i Lovozero og Murmansk. 3. Prosjektvurdering etter innledende idéer og samtaler med ulike personer høsten Alle vi har snakket med er tent på idéen om å få til et folkehøgskoletiltak på Kola. Drømmen hadde vært en folkehøgskole på Kola, men det er et langsiktig og krevende prosjekt ikke minst økonomisk. Av dem vi har snakket med er det få konkrete ideer som kan samle seg om et felles prosjekt på nåværende tidspunkt, men det kan danne utgangspunkt i ulike kortkurs som igjen på lengre sikt kan føre til noe mer konkret i forhold til det å skape folkehøgskoletiltak på Kola. Sigfred Giskegjerde som har lang erfaring med å arbeide i 12

13 Russland sier at russere er ikke vant med å arbeide med prosjekt. De vil se et konkret opplegg før de vil engasjere seg. Øytuns vurdering på nåværende tidspunkt er at vi ønsker å få til noe innenfor en rimelig kort tidsramme. I første omgang har vi bare kapasitet til å satse veldig forsiktig og nøkternt både når det gjelder økonomi og bruk av tid. Med våre erfaringer fra våre to halvårskurs og da særlig Circum Polare, vil vi framover i dette prosjektet arbeide videre med å bruke Circum Polare som en modell der vi prøver å få til noe liknende rettet mot Kola. På denne måten kan vi videreføre og konkretisere det utredningsarbeidet som ble gjort i forbindelse med et tidligere prosjekt Reindrift som fag i Nord-norsk folkehøgskole (jfr punkt 3.3). Vi kan også ved å starte nøkternt og forsiktig med noe vi har erfaring med få prøvd ut en del faktorer som språk, samarbeid på tvers av landegrenser, alder og modenhet på elever, samarbeid med russiske aktører, visumregler, finansiering av elevpenger (særlig med tanke på russere), drift og lærerlønn med mer En annen grunn til at prosjektet tar denne retningen er at vi nå i første omgang må gripe fatt i de personene i Russland som gir oss konkret tilbakemelding og som allerede nå kan gå inn i et samarbeid som sammenfaller med den faglige hovedretningen som Øytun satser på - friluftsliv. For å finansiere prosjektet vil vi i første omgang søke økonomisk støtte ved hjelp av Folkehøgskolerådet og Barentssekretariet. 4. Hva er gjort og tenkt fram til våren 2007 etter forarbeidet som er gjort i innledende fase og tanker om videre framdriftsplaner. Møte mellom Helge Ludvigsen, Elizabeth Roseveare og Dag Elgvin i august Idéen om folkehøgskole på Kola i Russland drøftes som mulighet etter initiativ av Dag. Dag har luftet idéen for Sigfred Giskegjerde og noen andre i Norges Samemisjon. Elizabeth drøfter saken med Galina Horeva da hun kom innom Øytun i september. Dag er i kontakt med Agder fhsk for å få vite litt om deres folkehøgskoleprosjekt i Hviterussland + har kontakt med personer på NKFs kontor i Oslo. Elizabeth og Dag møtes og drøfter saken. Setter opp en plan for foreløpige samtaler med aktuelle personer vi kjenner i Murmansk, Lovozero og Kirovsk og Apatity som Dag har mulighet til å treffe på en arrangert gruppetur til Kola i okt 2006 som han skal være med på som deltaker. Dag reiser til Russland okt og snakker med diverse personer og lufter ideer og muligheter.. Elizabeth og Dag oppsummerer etter Russlandsbesøket og setter ned en del problemstillinger. Ser på muligheter for å søke om økonomiske midler til forprosjekt. 13

14 Elizabeth arbeider videre med ulike problemstillinger og samtaler med Nils Utsi som er lærer på Øytuns valgfag Reindrift og samisk kultur. Elizabeth ser for seg to alternativ: Et prosjekt som kan gjennomføres mye raskere og som krever mye mindre kapital der vi utnytter de ressursene som vi allerede har. Dette prosjektet kan fungere som utprøving av folkehøgskoletanken jfr punkt a. Vi kan bygge videre på erfaringer fra Øytuns halvårskurs Circum Polare (Alaska). Lage et lignende tilbud på helårsbasis eller halvårsbasis med utgangspunkt i samisk reindrift og kultur, ca 12 elever med likt antall fra Norge og Russland. Oppholder seg delvis i Norge og Russland og bruker Øytun og Samemisjonens lokaler i Lovozero og Karasjok? som baser. Utnytter de lærerkrefter vi har på Øytun + andre etter emner og behov og finner tilsvarende personer fra Russland. Oppstart høsten 2007 blir for tidlig. Våren /høsten 2007 arbeider vi med planer og innhold for faget og utforming av søknader om godkjenning til ulike instanser. Skoleåret 2007/08 kan brukes til at vi fortsetter med å få til konkrete planer og gjøre avtaler. Finne muligheter for finansiering. Målet er å starte et skoletilbud 2008/09. Parallelt med at vi arbeider med utredning av et halvårs/helårstilbud i regi av Øytun med russiske samarbeidspartnere kan vi arbeide videre med tanken om at russerne selv kan få til et folkehøgskoleprosjekt etter idé fra Norge. Planting av ideen kan foregå i workshop som kan være samarbeidskurs Øytun og russiske interessegrupper. Øytun reiste på skoletur til Kola nov Samtidig reiste Dag Elgvin på en miljøvernkonferanse i Murmansk. Dag kontaktet den norske generalkonsul, Rune Aasheim, og Elizabeth og Dag møtte han på konsulatet til en samtale om våre tanker og ideer om et folkehøgskoleprosjekt på Kola. Dag ble med til Lovozero og der samtalte vi med Sigfred Giskegjerde som hadde en del tanker og ideer som vi drøftet. Alexander Skosyrev, tidligere elev ved Øytun på linjen Friluftsliv hundekjøring var med oss som tolk på skoleturen og siden han var arbeidsledig slo vi til der og da med å tilby han å arbeide med en utredning av mulighet for et folkehøgskoleprosjekt på Kola med utgangspunkt i Lovozero for å begrense oppdraget noe skulle han jobbe med mulighet for et kurstilbud etter modell av Circum Polare et av Øytuns nåværende halvårskurs. Alexander (Sasja) starter med sitt utredningsarbeid desember

15 Øytun folkehøgskole ved Helge Ludvigsen søker om pedagogisk utviklingsmidler fra Folkehøgskolerådet, vi legger ved et brev fra Galina Horeva der hun skriver om tanker og behov for folkehøgskole på Kola. Vi får tildelt kroner fra folkehøgskolerådet. Alexander gjør ferdig sitt utredningsarbeid april/mai 2007 Øytun arbeider videre med fortsatt framdriftsplan og klargjør hvem som gjør hva framover. 5. Prosjektarbeid og utredning av et folkehøgskoletilbud for norske og russiske elever etter modell av halvårskurset Circum Polare. Utredningsarbeidet er gjort av Alexander Skosyrev i Russland Forslag des til pedagogisk opplegg for folkehøskoleprosjekt på Kola, skisse 1. Forslaget gjelder opphold i Russland fordelt på 3 perioder: Periode 1: Mennesker natur og kultur på Kola 3-4 uker. Uke 1: Murmansk: Språk og kultur Barentsregionens historie og kulturforskjeller. Murmansk den største byen over polarsirkelen. Sport, fritid, natur og ungdom Uke 2: Lovozero Lovozero natur og økologi Tur i området. Forberede tur Bli kjent med samisk landsby Uke 3: Padle rett nordover fra Lovozero Tumanyj (mot Barentshavet) Jakt og fiske. Alexei Kochelnik sier at den turen tar en uke. Oppleve naturen på Kola om høsten. Uke 4: Buffer Periode 2: Samene på Kola. Uke1 Lovozero-tundra kunnskap om samene og reindrift på Kola reindriftens historie og,reindrift i dag tur til Krasnosjelje nord øst for Lovozero - senter for reindriftssamene på Kola 15 mil fra Lovozero ut på vidda (transport?) samene og samisk kultur på Kola. Periode 3: Ski og Telemark. Khibinifjellene 2-3 døgn i Murmansk bevegelse fra Lovozero til Kirovsk Ski og skred i Kirovsk avslutning i Murmansk 15

16 Hvis vi legger opp til halvårskurs er den 3. Perioden ikke aktuell for halvårskurs høst. Vår anbefaling på tidspunktene: periode 1- september- oktober periode 2-januar-februar periode 3 mars-april Alexei Kochelnik sier at det kan bli vanskelig og få tak i russiske lærere når det gjelder språk og ikke minst ansvar. Vi må prøve å jobbe med den saken. Noen unge menn har gått på turist skole i Finland Plan for eventuelt høstkurs ved Øytun folkehøgskole Kola prosjekt eller KP, skisse 2 Mål for kurset kan settes opp I følgende punkter: 1. Videre utvikling av kompetanse innen friluftsliv. 2. Styrke elevenes kunnskap om samisk kultur og spesielt samene på Kola 3. Russisk kultur og religion. Problemstiling av små steder i et meget stort land som Russland. 4. Kola med et stort potensial innen økologisk turisme. Periodeplan for KP KP inndelt i 5 hovedbolker: 1. periode: uke 1-3,integrert i fellesskapet med helårskurset. 2. periode: Forberedelse opphold på Kola og landsby Lovozero i 4 uker. Høstekspedisjon 3. periode: Opphold på Øytun, samisk kultur., turer, 3 uker 4. periode: Lovozero og villmark sammen med reindrift samene 4 uker 5. periode: Avslutningsperiode på Øytun, selvstudium og turer. Evaluering. Detaljert plan for KP ut fra skisse Alta, Øytun-20 dager. (august, september) Innføring i studieplan. Bli kjent og evt. siste ordning med russiske visum. undervisning om Kola og friluftslivs muligheter på Kola. Turer i Alta området, fellesskap med årselevene. Planlegging. Gruppe arbeid, Russisk kultur, Kola historie. 2. Kola Kola på kryss - 29 dager (September, oktober) Reise til Lovozero. Innførings kurs. Undervisning I økologi. Turer ute i Lovozero området, jakt og fiske, fluefiske kurs, padling i en meget stor Lovozero innsjø. Kartlegging, planlegging (2 uker) Padletur i 2 uker. Vi beveger oss med kano gjennom flott natur område rett nord fra Lovozero mot Barentshavet. (på den turen finnes overnattingsmuligheter uten behov for å slå opp leir). Jakt og fiske. Felles mat laging av fangst. På den siste del av turen kommer vi til en stri elv (bit på 25 km som fører oss til veien, hvor vi blir hentet. 16

17 Ankomst til Lovozero, avspasering, evaluering, avreise.. 3. Alta, Øytun - 21 dager Reindrift og samisk kultur, evt utstyrslaging i samisk tradisjon, samisk historie. Turer. Planlegging. 4. Kola Villere en vilt 29 dager Møte med samiske folk, historie, reindrift, reindrift i dag. evt utstyrslaging, aktivitet. Avreise med små fly til samisk landsby Krasnosjelje Jobbe tett med reindrift samer. Jakt rypesnarer 5. Alta, Øytun 19 dager. Div opplegg på Øytun. Kveld med foredrag og film hvor vi har vært og hva vi har gjort til helårselevene. Bli litt kjent med hundekjøring. Avslutning. Hele høststudiet med en beregnet varighet på 18 uker Eventuell samarbeid med russisk kompani, Ponoi River Company. Brev til dem med skisse nevn i punkt 5.2 over et halvårskurs på Kola skrevet av Alexander Skosyrev des I løpet av arbeid vinteren 2007 har vi arbeidet med et folkehøgskoleprosjekt på Kola der vi utarbeidet i følgende skisse (se p 6.2) av et program med sikte på å starte Guidekurs på Kolahalvøya. Ideen om programmet har Øytun folkehøgskole i Alta som har stor erfaring gjennom tiden med å kjøre mange forskjellige kurs innen friluftsliv. Samarbeidspartnere frem til nå er Norges samemisjon i Lovozero. Barentssekretariatet og Folkehøgskolerådet har støttet prosjektet økonomisk. Personen som representerer skolens interesse på russiske side er meg, Alexander Skosyrev -guide i deres kompani (leir Brevenyi). Tiden for å realisere programmet er høsten Antall studenter som er planlagt i starten er rundt 12 sannsynligvis norske, men vi håper at russiske også skal vise interesse og delta på kurset. Først og fremst tenker vi på dem som er født og oppvokst på små steder rundt Lovozero og rundt Kolahalvøya og håper at vi sammen finner en løsning for hjelpe disse ungdommene til å fullføre kurs og få yrke som guide som kan gi jobb i framtiden i turistselskaper som driver turisme på Kola. Først og fremst er det snakk om folk som snakker engelsk. Det er veldig viktig fordi at på kurs der det også er elever fra Norge må mye av kommunikasjonen foregå på engelsk, og ellers vet jo alle at i yrke som guide, er språk veldig viktig. I løpet av arbeidet med dette prosjektet, hadde jeg hele tiden den tanken i hodet at det kunne være en idé å samarbeide med turistselskap som driver med turisme borte i Ponoi elva og området rundt. Med samarbeid kunne vi fått til følgende: Alta, Alta elva Kola, Lovozero, Ponoi 17

18 Alta,Kautokeino Kola, Krasnosjelje, Ponoi Alta For å realisere følgende plan vil det kunne være en idé å gå i samarbeid med et selskap som har base på Panoi og som ansatt i Ponoi river company har jeg lyst til å få vite hva ledelsen i Ponoi River Company synes om våre planer. Jeg tror skolen kunne brukt campene deres som baser borte i Ponoi i løpet av kurset og det hadde vært nyttig for begge parter, campene star jo tomme uansett i denne perioden. Da kunne Ponoi River Company få aktiviteter på sine baser utenom bare sommersesongen. Vinterturisme på Kola er lite utviklet men det er mange muligheter til det på Kola for å starte et bra vinter program med jakt,isfiske, skiturer i flotte område, skuterprogram om dere vil det siden helikopter er så dyrt. Vi har jo kjempeflotte områder her, det ser vi jo på aktivitetene på sommeren. Vinteren her har jo også kjempebra muligheter for videre utvikling. Samtidig for å starte må man jo starte med noe uansett, ikke stort, men en start må man ha. Jeg mener at start på guideskole i samarbeid med Øytun er en god start. Dette er ikke et konsept som man tjener penger på, men det er et viktig skritt framover til å få aktiviteter til Kola utenom sommersesongen. Det er nye ruter, test i forskjellige områder for jakt, fiske og mye annet. Øytun folkehøgskole i Alta har en veldug stor erfaring gjennom tiden innen friluftsliv i forskjellige varianter. En ting er at den friluftslivsskolen er basert på Alta elva, den verdenskjente elva for fiske av veldig stor laks. Skolen har også en linje for hundekjøring der læreren er godt kjent i Europa og Alaska som en av de beste hundekjørere. Alt det vil si at skolen er en god partner med masse kunnskaper innen friluftsliv. En ting jeg tenkte på er at hundekjøring er en aktivitet som jeg kunne satse på dersom company er interessert. Jeg kunne få noen tips fra min tidligere lærer på Øytun for å få det til. Det er også bare et pluss om company går i samarbeid med skolen, fordi de har hatt hundekjøringslinje i mange år og vet alle detaljer om dette. For å lage mer konkret og detaljert program i Ponoi, må jeg først og fremst få vite hva Ponoi River Companys ledelse tenker om prosjektet med skolen. Jeg skal fullføre halvårskurset Circum Polare i Alaska som elev på Øytun vinteren 2008 og dette vil gi meg god kompetanse for å være naturguide om vinteren Forslag til halvårskurs på høsten med hovedvekt på kontaktpersoner og hva de kan tilby av opplegg Kontaktpersoner som Alexander har hatt kontakt med i forbindelse med prosjektet og referat fra samtaler med disse Nasjonalt kultursenter i Lovozero. I løpet av vinteren har jeg vært i kontakt med forskjellige folk I Lovozero og Kola område som muligens kunne være med i prosjektet eller hjelpe til med og finne den rette retningen i våre 18

19 planer. Først og fremst I forbindelse med prosjektet var jeg i kontakt med folk i Lovozero. I tankene om forskjellige aktiviteter har jeg vært i kontakt med Samisk nasjonal senter og fikk snakke med daglig leder og i løpet av samtale det viste seg at sønnen hennes var tidligere elev på Øytun og hun visste cirka hva Øytun holder på med.vi snakket om det kunne vært fint å starte tett samarbeid mellom elevene og nasjonal senter i forbindelse med forskjellige aktiviteter som utstyrslaging, kanskje danse gruppe og undervisning i økologi, historie om Kola, samene på Kola. Senteret har folk med kompetanse for å undervise. Jeg har tatt opp problemene med Øytun om språk fordi at ansatte ved senteret (og ikke bare der - jeg traff på dette problemet hele veien) kan ikke hverken engelsk eller norsk. Så i starten hvis det blir klasse med rundt femten elever kunne man hatt tolk, for meg selv tror ikke at det kan være så kjempe vanskelig for å tolke, men etter vært kunne vi løse problemet med å arrangere språkkurs for eksempel få tak i nye folk med språkkunnskaper Padling Lovozero Barentshavet. I løpet av samtale med Alexei Kochelnik ( han ordner med programmet i Lovozero for Øytuns Russlandstur) fant vi ut at den padleturen i løpet av første opphold i Rusland han har gått gjennom denne ruten for han virket interessert i å bli med i prosjektet og kunne vise denne ruten, men hvis han ikke blir med har vi enn mann til som kan den ruten veldig godt. Det er en lokal person fra Lovozero. Det fremstår(mangler??) bare utstyr på denne ruten Reindrift Et veldig viktig punkt for hele prosjektet reindrift. På det andre oppholdet i Russland satte vi opp reise til Krasnosjelje det er den landsbyen som ligger rundt 17 mil fra Lovozero ut på Kolavidda. Det er senter for reindriftssamene. I februar måned jeg og en som heter Sergei ( mannen som hjalp meg med kontakter rundt lokale ansatte hos Sigfred) tok en tur til Krasnosjelje.Før vi startet hadde vi et møte med daglig leder ved Krasnosjelje reindreift farm som var imponert over det som vi tenker å holde på med. Etter samtale med han fikk han vite hvilken planer vi har,og han sa at han kan hjelpe oss med alt som gjelder reindrift når det gjelder være med på flytting, historie, slakting og forskjellig, selvfølgelig det kan bli problemer med være(?) i oktober, men det finns jo andre muligheter sa han..sergei sa at det var veldig viktig at han fikk tiltro til oss, og denne farmen som han er leder for er en av de største på Kola. Vi fikk litt tips fra han om hvem vi skal gå i kontakt med når vi kommer til Krasnosjelje. I Krasnosjelje var vi i tre dager og fikk møte den lokale administrasjon (ordfører) for å fortelle om planene våre. Han har vært i kontakt med rektor ved lokal skole og der kunne vi ha base i forbindelse med aktiviteter.ellers er naturen der fin med fantastisk masse dyr og fugler. Den landsbyen ligger ved siden av Ponoielva, den største lakse elva på Kola nesten helt oppe fra Kvitsjøen. Løsning på 19

20 overnattingsmuligheter: Faktisk vi fant to det er å bo i forskjellige familier (hos ekte og koselig folk) - obs språk!!, eller alle sammen kan bo på samme plass i et bygg (hotell) vaske muligheter og badstue kan leies hos lokale Jakt og våpen I løpet av drøfting om våpenproblemene med Sigfred fant vi ut at kanskje er det lettest å leie våpen her I Russland, Sigfred kjenner folk som kan hjelpe med det. Jeg har lest mye regler om våpenfrakt fra utlandet, og det er masse papirer og søknader som skal til og det vil si at vi må ha navn på alle elevene 4-5 måneder før skolestart fordi at alle søknader om våpenfrakt må sendes til Moskva svær byråkratimaskin! Russisk lærer og tolk som vi kan bruke på Kolaprosjektet. Ellers kan jeg selv bli med elevene. Jeg vet ikke om jeg skal kalle meg for lærer, for jeg har ikke kompetanse til det, men språk (russisk, norsk og engelsk),erfaring i friluftsliv og russiske kontakter det har jeg Transport til Ponoj og Krasnosjelie (skrevet des. 2007) Pris for fly i rubler cirka 700 kroner en vei, men samtidlig flyr flyet bare en gang i løpet av to uker og er beregnet på de lokale som bor der og det vil si at rutefly kan vi ikke bruke, det er rett og slett ikke plass og i tilegg tar flyet bare 8 passasjerer om bord. Jeg ringte til Murmansk flyselskap idag, min kamerat jobber der i kundeservise og hans far er sjefen. I følge muligheter som jeg har undersøkt fant jeg ut at for å bestille et helt fly må vi ut med rubler,(12.500nkr) for tur til Krasnosjelje, det må bli to turer siden det er plass bare til 8. Helikopter koster rubler pr time det er kroner (det trenger vi til Krasnosjelje) og det har plass til 24 med last så i utgangspunktet helikopter passer bedre og er billigere. Jeg skal lage et forslag til Ponoi River Companys ledelse så får vi se hva de sier fordi da kan vi få helikopter for mindre penger. Jeg kan forklare - siden Murmansk flyselskap har monopol på helikoptertransport på markedet og siden det er veldig mye helikoptertrafikk på sommeren så må alle turistselskapene som har lisenes ute på Kola betale alle timer som de skal bruke i løpet av en hel sesong og bestandig kjøper firma for mer penger enn de bruker opp i løpet av sommeren, Pengene får de ikke tilbake, så hvis vi går i samarbeid med P.R.C kan vi få de timene for en billig penge,garantert. Jeg må bare komme med et riktig forslag overfor dem,så muligheter dukker helt sikkert opp. Det å reise ut til Ponoi elven er verdt mye mer enn å dra andre steder på Kola. Det er et av de best kjente områder i hele verden. 20

21 Dette vil være et godt trekkplaster med hensyn til elevrekruttering fra flere land. 6. Grovskisse for et halvårskurs høst på Kola utarbeidet etter ovenfor nevnte skisser av Alexander Skosyrev, russisk prosjektmedarbeider og andre ideer fra Elizabeth og Dags notater. Skissen nedenfor er utarbeidet av Elizabeth Roseveare og Paul Antoni Nilsen og skal arbeides videre med våren Periode 1: Altaelva: Laksefiske før og nå Elveforvaltning Elvebåtens historie, tradisjon, dagens bruk. Elvebåttur fra Elvebakken Gabo Sautso. Sautsogårdens bruk og historie. Kraftutbygging = Altasaken. Konflikter i forhold til lakseelv. Samesak Retten til land og vann/finnmarksloven. Naturbasert turisme Padle Masijokka, Iesijokka, Mollisjok mot Karasjok. Jakt og fiske Besøke samisk sommerboplass Mulighet for fluefiske i Altaelva etter 1. Sept Periode 2: Lovozero- Ponoj. Laksefiske på Kola. Hvordan forvalter russerne en lakseelv? Friluftsturer. Fiske og jakt Padling Turisme Periode 3: Grenseområde Norge Russland Finland I Lars Monsens fotspor Pasvik Nasjonalpark Kvensk reindrift Mineralutvinning Barentssamarbeid Turisme Periode 4: Krasnosjelie Russisk samisk reindrift og kultur Reinflytting mot Lovozero. Avslutning og oppsummering i Lovozero Andre elementer flettet inn i alle periodene: Kirke og Kristenliv på Kola Miljøproblematikk 21

22 Periodene må tilpasses visumreglene i Norge og Russland og målet er å tilrettelegge for både russiske og norske elever evt. også andre nasjonaliteter som har friluftslivserfaring. Utfordringer er språk, økonomi- det sistnevnte særlig for russere og evt. andre land som ikke har lånekasse for utdanning og gode stipendordninger. 7. Sluttvurdering 7.1. Prosess Arbeidet med prosjektet har vært tidkrevende fordi vi har vært avhengig av kommunikasjon på tvers av grenser mellom ulike land, språk og kultur. Mye tid er derfor brukt til interkulturell kommunikasjon, innhente opplysninger og få de rette kontaktene. Det har hele tiden vært en dialog mellom Øytun og Alexander Skosyrev via e-post der vi har forsøkt å gi hverandre respons underveis. Vi har også kommunisert med aktuelle samarbeidspartnere i forbindelse med reiser til Russland. Det har vært viktig underveis i prosessen med dette prosjektet å komme vekk fra forventningen fra enkelte russere om at vi fra norsk side skal komme med økonomisk støtte og lage opplegg som vil kreve norsk finansiering. Det å komme videre fra snakkestadiet til å få til noe konkret er vanskelig fordi russere ikke er så vant til å forholde seg til prosjekt hvor resultatet ikke er helt gitt på forhånd. På grunn av alle disse faktorene har det vært viktig å ikke gå for fort fram og la det hele få modnes gradvis etter hvert slik at vi unngår unødvendige feilskjær. For prosjektleder har det vært viktig at dette skulle bli et prosjekt der russiske interesser skulle være i dialog med Øytun og dette har vi prøvd å få til via vår dialog med Alexander. Samtidig har det vært viktig at dette arbeidet også for hans del skulle bli en del av en opplæring i pedagogisk utviklingsarbeid noe som blir viktig i prosessen videre Problemområder underveis i arbeidet med prosjektet Språklige og kulturelle forskjeller Da vi startet på dette prosjektet visste vi av erfaring at det å arbeide mot Russland er vanskelig når det gjelder det å kommunisere på tvers av språk- og kulturgrenser. I tillegg kommer det problemet at russere lenge har levd i isolasjon fra resten av verden og derfor ikke har samme forståelsesbakgrunn når vi kommuniserer fordi mange av dem ikke har vært i utlandet og vet lite om hva som foregår utenfor Russland. Veldig mange av de som vi ønsker å komme i kontakt med og ha som samarbeidspartnere snakker ikke engelsk. Det var derfor helt avgjørende for prosjektet vårt at vi hadde en russisk person som kjente Øytun fra innsiden og som kunne være et bindeledd til russiske aktører. Det at Norges Samemisjon har lang erfaring på Kola og kunne gå inn i en veilederposisjon under veis har også vært av stor betydning En annen viktig faktor som vi må se nærmere på er sikkerhetsrutiner. Det er et viktig område som friluftslivslærerne på 22

23 Øytun har pekt på i prosessen underveis. Russerne har helt andre måter å løse dette på enn det vi er vant til og krever i Norge Kortidsengasjement som en usikkerhetsfaktor for russisk prosjektarbeider. I arbeidet med dette prosjektet har det vært helt avgjørende å samarbeide med en russer som kjenner Øytun fra innsiden. Tidspunktet for prosjektet vårt falt sammen med at Alexander var arbeidsledig og kunne gå inn i et engasjement der han kunne avsette tid til utredningsarbeid og opprette kontakter i en avgrenset tidsperiode. Det vært viktig for Øytun i fortsettelsen av dette prosjektet å bruke Alexander videre med tanke på å få til noe konkret inn mot Kolahalvøya. Slik situasjonen er nå har vi ingen andre personer å spille på fordi det ikke finnes noen andre personer med slik erfaring. Samtidig har det for Alexanders del vært vanskelig å binde seg opp mot et prosjekt som han er usikker på varigheten av og om det vil komme han til nytte i framtiden når det gjelder videre arbeid. Situasjonen i Russland er så vanskelig at det er viktig å sikre seg økonomisk og få de rette forbindelser i forhold til videre karriere. Prosjektleder på Øytun har derfor måttet arbeide mye med å motivere og legge til rette for at det å skulle jobbe mot et folkehøgskoleprosjekt på Kola skulle oppleves som gjensidig nytte for begge parter. Alexander er ansatt som sesongarbeider som laksefiskeguide på Ponoj fra mai til oktober og har tilfeldige tolke- og guideoppdrag i Murmansk fylke i tillegg. Siden Øytuns prosjekt inneholder flere usikkerhetsmomenter i forhold til hans fremtidige planer har dette vært med på å skape usikkerhet for begge parter i forhold til framdriften for et folkehøgskoleprosjekt på Kola. Dette problemet gjelder også andre personer som vi har vært i kontakt med at de er redd for å engasjere seg i usikre prosjekter Visum og oppholdstillatelse Et annen viktig aspekt i forhold til samarbeide med Russland er visumplikten. Mellom Norge og Russland er det en Chengengrense som betyr at alle som krysser grensen må ha visum. For Øytuns side har det i prosessen med å formidle folkehøgskoleideen til Russland vært viktig å formidle denne ideen ved egen læring og erfaring. Det betyr at våre russiske samarbeidspartnere må selv være delaktig i den pedagogiske prosessen. Vi ønsket derfor at Alexander skulle prøve ut Circum Polare i samarbeid med en Øytunlærer slik at vi kan se hvordan erfaringer herfra kan overføres til russiske forhold. Under prosessen med visumsøknad for han til Norge møtte vi på mange frustrasjoner: Usikkerheten om visumsøknaden ville gi positivt resultat, frustrasjon i forhold til byråkratiske regler og taushet fra UDI i Norge til tross for både skriftlige og muntlige henvendelser. (De svarte bare at vi måtte ringe neste uke og neste uke fikk vi det samme svar på nytt om å ringe neste uke). Visumsøknaden ble levert i sept og normal behandlingstid skulle 23

24 være 2 mndr. Videre usikkerhet i forhold til om visumsøknad til USA i neste omgang ville gå i orden gjorde at Alexander med tanke på egen framtid flere ganger ville gå ut av prosjektet. Det at passet hans var låst i det norske konsulatet så lenge visumsøknaden var til behandling gjorde situasjonen vanskelig for han fordi han da ikke kunne reise på ferie til utlandet. Følelsen av å være innesperret var frustrerende. Et annet usikkerhetsmoment var regelen om at personer fra Russland som har gått på folkehøgskole i Norge ikke kan gå flere år på folkehøgskole. Vi hadde presisert i søknaden at dette var et prosjekt og at forutsetningen for å kunne gjennomføre prosjektet var at personen måtte ha erfaring fra friluftsliv på norsk folkehøgskole. UDI kom ikke med noe svar før etter utallige henvendelser og da var det nettopp dette punktet som var problemet. Vi koblet folkehøgskolerådet på saken som snakket med UDI: Resultatet etter telefoner fram og tilbake med saksbehandler ble at Øytun gjorde om søknaden til å gjelde et ansettelsesforhold som praktikant ved Øytun i 6 måneder. Oppholdstillatelsen gikk i orden i siste halvdel av desember. Ved henvendelser til USAs ambassade i Oslo ble det gitt opplysninger om at det var best å søke visum via hjemlandet. Dette var ikke praktisk mulig så vi satset på at det personlige frammøte ved ambassaden i Oslo skulle gi positive resultater. Det viste seg at det å søke via Norge gikk veldig greit. Hele denne prosessen i forhold til visum har vært lærerik, men veldig tidkrevende og slitsom Resultat år 2007 Vi har fått veldig god hjelp av Alexander Skosyrev til å undersøke muligheter på Kola samtidig som han har gitt oss gode kontaktpersoner som vi kan samarbeide med. Dette prosjektet har gitt oss muligheter til å komme et godt skritt videre på veien mot å få til et folkehøgskoletiltak på Kola i form av et halvårskurs. Vi har som nevnt tidligere valgt å satse på et halvårskurs fordi det er viktig å videreføre erfaringer fra tidligere prosjekt og Dette vil gi oss en god plattform og gode erfaringer for å eventuelt få til andre prosjektet i forhold til det å være med på å skape folkehøgskoletiltak på Kola. Vi har fått nok materiale både når det gjelder kontaktpersoner og besøk i aktuelle naturområder til å utarbeide en fagplan for et halvårskurs på Kola Vi har fått en tidligere russisk elev, Alexander Skosyrev, som praktikant ved Øytun på halvårskurset Circum Polare og som våren 2008 skal oppleve halvårskurset sett fra elevenes synsvinkel samtidig som han i samarbeid med læreren i faget skal være med å utforme et halvårskurs på Kola. Planen videre er at en lærer på Øytun, Paul Antoni Nilsen i samarbeid med Alexander skal våren 2008 utarbeide en fagplan for et halvårskurs høst rettet mot Kola. Målet er å sette i gang utprøving av et slikt fagtilbud høsten

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg2). Tema: Elevene tilbringer opptil ett år

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO

Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Valgfaget Innsats for andre Eventyr og sagn fra mange land på SFO Trinn/nivå: 8.-10. trinn, gjerne aldersblanding Hovedområde/kompetansemål: Fra hovedområdet planlegging: kjenne til forutsetninger som

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået)

6. Fortell om det generelle kostnadsnivået (Var støtten fra lånekassen tilstrekkelig, andre tips og råd i forhold til kostnadsnivået) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University Of Haifa BY: Haifa LAND: Israel UTVEKSLINGSPERIODE: Våren 2015 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Påsken DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Bachelor

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tegnreise. Rehabilitering 2012/3/0311. Prosjektleder Thomas Blix

SLUTTRAPPORT. Tegnreise. Rehabilitering 2012/3/0311. Prosjektleder Thomas Blix SLUTTRAPPORT Tegnreise Rehabilitering 2012/3/0311 Prosjektleder Thomas Blix 0 Innhold Forord... 2 Kap 1. Bakgrunn for prosjektet / Målsetting... 3 Kap 2. Prosjektgjennomføring / Metode... 4 Kap 3. Resultater

Detaljer

for de e jo de same ungene

for de e jo de same ungene for de e jo de same ungene En studie om førskolelærere og læreres forventninger til barns kompetanse i overgangen fra barnehage til skole Anne Brit Haukland Atferden vår er er ikke bare påvirket av erfaringene

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser)

STUDENTRAPPORT. 1. Fortell om ankomsten (orienteringsdager/uker, registrering, møte med Internasjonalt kontor og andre instanser) STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Griffith University. BY: Gold Coast. LAND: Australia. UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2014. EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: En uke i midten av semesteret

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor?

Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Sårbare og bedre stilt. To rapporter om ekteskapsmigrasjon: Someone who cares og En fot innenfor? Fafo-frokost 13.mai 2009 Marjan Nadim og Guri Tyldum Someone who cares Problemstilling: Sårbarhet og utnytting

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning I faget Internasjonalt samarbeid legges det opp til at elever skal etablere kontakt med ungdommer i andre land og samarbeide om tema knyttet til kultur og

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) Godkjent av Udir 31. mars 2014 KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

MOSKVA Astrid Christine Johnsen FØR AVREISE:

MOSKVA Astrid Christine Johnsen FØR AVREISE: MOSKVA Astrid Christine Johnsen FØR AVREISE: Etter å ha vært 1,5 år på utveksling kom jeg tilbake til Trondheim med et ønske om å se flere steder av verden. Jeg søkte på sommerjobber gjennom IAESTE fordi

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa.

STUDENTRAPPORT. 3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? BSY 340. Vi hadde hjemmeeksamen fra UIS når vi var i Lisboa. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Escola superior de enfermagem de Lisoa BY: Lisboa LAND: Portugal UTVEKSLINGSPERIODE: 22/09/2014-12/12/2014 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Ja DITT

Detaljer

Bli-kjent-samtaler med flerspråklige foreldre

Bli-kjent-samtaler med flerspråklige foreldre Bli-kjent-samtaler med flerspråklige foreldre Barnets navn: Fødselsdato: Dato for samtalen: Barnehagens navn: Målet er å få til gode samtaler, der barnehage og foreldre er likeverdige parter som skal informeres

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching

SLUTTRAPPORT. Prosjektnr / 0016 På skattejakt i psykiatrien geocaching SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde : Rehabilitering Prosjektnr. 2009 / 0016 Prosjektnavn : På skattejakt i psykiatrien geocaching Søkerorganisasjon : Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste. Periode : 01.januar

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

EUs Program for livslang læring (LLP)

EUs Program for livslang læring (LLP) EUs Program for livslang læring (LLP) Programmet består av fire sektorprogram: Comenius for barnehage, grunnskole og videregående skole (og lærerutdanning) Erasmus for høgre utdanning Grundtvig for voksnes

Detaljer

Ungdomsskolen 2015-2016

Ungdomsskolen 2015-2016 Ungdomsskolen 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til ungdomsskolen på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig solid

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Lions Camp Imagine Peace 2017

Lions Camp Imagine Peace 2017 Lions Camp Imagine Peace 2017 Så er årets vakreste eventyr vel overstått. I år hadde vi en fantastisk gruppe som inkluderte hverandre og spredte kjærlighet fra dag en. Vi startet allerede med oppdraget

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 182/07- rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 15/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

13. Legg gjerne ved bilder og linker til blogger etc!

13. Legg gjerne ved bilder og linker til blogger etc! STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: Hawaii Pacific University BY: Honolulu LAND: USA UTVEKSLINGSPERIODE: Høst 2013 DITT STUDIEPROGRAM VED UIS: Master økonomi og administrasjon, Anvendt Finans HVILKET

Detaljer

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv.

Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Formålet er å skape et felles nettverk for minoritetskvinner og soroptimister for å fremme deltagelse i samfunns- og yrkesliv. Dette er et prosjekt som flere vil få glede av, og der vi kan gjøre bruk av

Detaljer

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD

alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD alle barn har rett til a bli hort i alt som handler om dem. - FNs barnekonvensjon - EN BROSJYRE OM FAMILIERÅD Innhold 5 Hva er et familieråd 7 Når kan familieråd brukes 9 Spørsmål til familierådet 11

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre syv undervisningsopplegg om språk, fag og inkludering

Valgfaget Innsats for andre syv undervisningsopplegg om språk, fag og inkludering Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Valgfaget Innsats for andre syv undervisningsopplegg om språk, fag og inkludering Informasjon til læreren Inkludering av nyankomne ungdomsskoleelever i den

Detaljer

Sluttrapport: KVIKK! Forord

Sluttrapport: KVIKK! Forord Sluttrapport: KVIKK! Forord Hensikten med denne rapporten er å gi leseren et innblikk i aktivitetskonseptet KVIKK! og hvilke erfaringer vi i Hordaland Bedriftsidrettskrets (HBIK) har gjort oss i arbeidet

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Ungdomsskolen kg.vgs.no

Ungdomsskolen kg.vgs.no Ungdomsskolen 2017 kg.vgs.no Velkommen til ungdomsskolen på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig solid skole

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

TEMA ER GLASS. med Kari Malmberg og Kristin Risan. 5. til 7. klasse i Loppa Hasvik Hammerfest

TEMA ER GLASS. med Kari Malmberg og Kristin Risan. 5. til 7. klasse i Loppa Hasvik Hammerfest TEMA ER GLASS med Kari Malmberg og Kristin Risan 5. til 7. klasse i Loppa Hasvik Hammerfest Et prosjekt fra Den kulturelle skolesekken i Finnmark og Nordnorsk Kunstnersenter Kursets varighet: ½ dag Antall

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt

Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt Karlsrud skoles animasjons og fotoprosjekt FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2013/14 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Bente Aasheim (Animasjon i skolen) Maria Veie Sandvik og Iselin Lindstad

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE

NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE 1 NORSK-RUSSISK HANDLINGSPLAN FOR KULTURSAMARBEID I NORDOMRÅDENE Kultur- og kirkedepartementet i Kongeriket Norge og kulturministeriet Den Russiske Føderasjon og i, heretter kalt Partene, har i samsvar

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole.

Hva gjorde du i hjemlandet ditt? Gikk du på skole? Jeg var liten da jeg måtte forlate Bhutan. Jeg var ikke gammel nok til å begynne på skole. Intervju med Devi Charan Chamlagai Presentasjon Hvordan introduserer du deg? Navnet mitt er Devi Charan Chamlagai, og jeg er 24 år. Dette er mitt fullstendige navn. Jeg bruker dette navnet overalt. Jeg

Detaljer

Drømmeåret i Finnmark - kun to timer fra Oslo

Drømmeåret i Finnmark - kun to timer fra Oslo Drømmeåret i Finnmark - kun to timer fra Oslo VELKOMMEN TIL PASVIK FOLKEHØGSKOLE Et år på Pasvik folkehøgskole gir deg opplevelser og utfordringer du vil minnes for livet. Her vil du få et år med mange

Detaljer

Ett semester ved University of Cape Town

Ett semester ved University of Cape Town Ett semester ved University of Cape Town Øystein Liltved Før man bestemmer seg for å dra på utveksling så føles det som et veldig stort valg, det gjorde det i alle fall for meg. Etter å ha vært på utveksling

Detaljer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer MØTEINNKALLING Til: Styringsgruppemøte Fleksibel utdanning Møtetid: tirsdag 6.mai 2014, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom RESULT Saksliste SAK 1/14. Godkjenning av referat 03.12.13 SAK 2/14. Orienteringssaker:

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

Oppgaver knyttet til filmen

Oppgaver knyttet til filmen Mål Barnehage Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna - lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne - videreutvikler sin begrepsforståelse

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 Vennskap Tromsø Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon og har som formål å fremme: Forståelse mellom folk i Tromsø og Gaza Gjensidig sosial- og

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Namibia Rapport av Iselin Hugger

Namibia Rapport av Iselin Hugger Namibia 2014 Rapport av Iselin Hugger Praksis Jeg er vernepleierstudent, og valgte å ha min 3. års praksis i Afrika i Namibia, hvor jeg var i 13 uker fra 04. januar til 04. april. Vi var to studenter som

Detaljer

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter

Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Om oss Prosjekter Partnere Samarbeidsmu ligheter Utdanningshjelpen helt kort Vi formidler utdanningsstøtte til barn og unge som med enkle midler kan hjelpes til å realisere sitt potensial. UH ble stiftet

Detaljer

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» PEDAGOGISK ARBEID MED FOKUS I EMNE 2

Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet. «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» PEDAGOGISK ARBEID MED FOKUS I EMNE 2 Alt innenfor tverrkulturell kompetanse og flerspråklighet PEDAGOGISK ARBEID MED FOKUS I EMNE 2 Sara Sortland Nes Aurore Lévêque Lørdag 28. oktober 2017 «Vi skaper kommunikasjon og forståelse» SPRÅKTJENESTER

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Himmeltidende. november Sitater fra hverdagen på Himmeltoppen, Fire gutter på båttur i den store husken på utelekeplassen:

Himmeltidende. november Sitater fra hverdagen på Himmeltoppen, Fire gutter på båttur i den store husken på utelekeplassen: Himmeltidende november 2013 Sitater fra hverdagen på Himmeltoppen, Fire gutter på båttur i den store husken på utelekeplassen: «Hiv og hoi det blåser fra vest, husk redningsvest» Gutt 4 år Nord-vest Snøen

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

INTERVENSJONER FERDIG PROGRAMMERT 10. MAI FERDIG!

INTERVENSJONER FERDIG PROGRAMMERT 10. MAI FERDIG! Prosesshefte KONSEPT DESIGN PRESENTASJON REFERANSER JANUAR BILDER IDEMYLDRING MAPPING ANALYSER KONSEPT REFERANSER OVERORDNET DESIGN ANALYSER INDESIGN DOK FOR REFERANSER/KART/BILDER SKISSER DIAGRAMMER BILDER

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Oppfølging av nye medarbeidere

Oppfølging av nye medarbeidere Oppfølging av nye medarbeidere Oppfølging av nye medarbeidere Dette notatet bygger på innsamlingen av det materialet vi fikk inn da vi i mars 2015 spurte de kristne folkehøgskolene om de kunne beskrive

Detaljer

Reglement for eskursjoner skoleturer

Reglement for eskursjoner skoleturer 1. generelle bestemmelser 1.1 Hensikt Sikre at elever ved skolen er kjent med gratisprisippet og skolens regler og rutiner ved slike reiser. Og at ekskursjoner gjennomføres på en best mulig måte mht forsvarlighet,

Detaljer

INDIVIDUELL MUNTLIG EKSAMEN 2010 LEDELSESUTVIKLING I BARNEHAGEN (LutBa)

INDIVIDUELL MUNTLIG EKSAMEN 2010 LEDELSESUTVIKLING I BARNEHAGEN (LutBa) HØGSKOLEN I NESNA INDIVIDUELL MUNTLIG EKSAMEN 2010 LEDELSESUTVIKLING I BARNEHAGEN (LutBa) Dato: 3.-4.juni 2010 Tid: Se egen liste Sted: Mediarommet, Rådhuset, Vefsn. Instruksjon: Eksamensoppgavene utleveres

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". ENGELSK

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre.

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. 1 Sluttrapport: «Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. «Snakk om det!» er produsert av Voksne for Barn og Landsforeningen for Barnevernsbarn, i samarbeid med Filmmakeriet AS.

Detaljer

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger

Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Forelesning 20 Kvalitative intervjuer og analyse av beretninger Det kvalitative intervjuet Analyse av beretninger 1 To ulike syn på hva slags informasjon som kommer fram i et intervju Positivistisk syn:

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Hvilken rolle skal folkehøgskolen ha framover?

Hvilken rolle skal folkehøgskolen ha framover? Hvilken rolle skal folkehøgskolen ha framover? FOLKEHØGSKOLEN SEILER I MEDVIND GRATULERER! Fantastiske tall 8% opp fra i fjor Gode EPSI resultater HVA ER BEST? MEDVIND ELLER MOTBØR Karl Erik Harr: For

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Administrasjonen drøfting:

Administrasjonen drøfting: Elverum skytterlag søker om midler til å gjennomføre skyting som valgfag på to ungdomsskoler i Elverum, henholdsvis Elverum ungdomsskole og Hanstad skole. Elverum ungdomsskole er blant Norges største ungdomsskoler

Detaljer

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag.

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. KRISTENDOMSKUNNSKAP - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

FORSLAG TIL ÅRSPLANER

FORSLAG TIL ÅRSPLANER Harald Skottene: FORSLAG TIL ÅRSPLANER Fordi undervisningen blir organisert på forskjellig måte på ulike skoler, vil også årsplanene se forskjellige ut. Noen skoler driver periodeundervisning, andre har

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer