Årsmøte i Oscarsborg Festnings Venner 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte i Oscarsborg Festnings Venner 2013"

Transkript

1 Årsmøte i Oscarsborg Festnings Venner 2013 Innkalling til årsmøtet 2013 Styrets årsberetning for 2012 Styrets forslag til arbeidsplan for 2013 Styrets forslag til budsjett 2013 Vedtektsfestede valg

2 Innkalling til årsmøte i OFV 2013 Det innkalles til ordinært årsmøte Tirsdag 26. februar kl 18 i Havnefortet, Oscarsborg Festning Båtavgang Sundbrygga kl Vedlagt oversendes: Styrets årsberetning Revidert årsregnskap Styrets forslag til arbeidsplan 2013 Styrets forslag til budsjett 2013 Valgkomiteens innstilling ÅRSMØTE 1. Åpning v/lederen 2. Godkjenning av innkallingen 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av møteleder 5. Dagsorden a. Valg av referent b. Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med referenten c. Styrets årsberetning d. Årsregnskapet e. Styrets forslag arbeidsplan f. Styrets forslag til budsjett g. Medlemskontingent h. Vedtektsfestet valg i. Innkomne saker Etter årsmøtet blir det enkel servering. Nytilsatt festningsforvalter på Oscarsborg, Anne Merete Thorne presenterer seg. Hun overtar etter Lloyd Kluwer som siden 2002 har vært en svært viktig samarbeidspartner for Venneforeningen. Kommandant Stein Erik Kirknes og museumssjef Per Egil Grimstad orienterer om aktuelle saker. Geir Kelly vil vise smakebiter fra digitaliserte filmer & videor fra Oscarsborg. Styret ønsker alle OFV medlemmer velkommen, og vi håper på god oppslutning Drøbak 5. februar 2013 For styret i OFV Kirsten Færgestad/ Leder

3 Årsberetning for Oscarsborg Festnings Venner 2012 Styret Leder Nestleder/sekretær Kasserer Styremedlem Prosjektleder Revisor Dugnadsleder Valgkomite Kirsten Færgestad Ole Veila Arnfinn Folkvord Torild Stumo Rita Hirsum Lystad Haagen Sæther-Larsen Tore Glenne Leif Thv. Tomter Jon Lundberget Kristoffer Grude Halvor Glenne Mette-Lise Engh Styrets virksomhet Styret har hatt 6 styremøtet og diverse møter pr mail. Kommandant Stein Erik Kirknes og museumssjef Per Egil Grimstad møter fast, sammen med festningsforvalter Lloyd Klüwer. Revisor Leif Thv. Tomter har blitt invitert når dette har vært ønskelig. Styrets arbeid har vært konsentrert om foreningens virksomheter og arrangementer. Styrets leder har hatt løpende kontakt med kommandant, museumssjef, festningsforvalter og festningsdistriktssjef. Foreningens virksomhet Festningsballet Ballet gikk av stabelen i tradisjonell stil og med stor deltakelse. Nytt av året var det historiske innslaget med soldater fra Sønnenfjeldske Regiment som underholdt på Sundbrygga - og fulgte gjestene til Borggården hvor nytilsatt kommandant Stein Erik Kirknes ønsket velkommen til gjestene fra balkongen. Riksantikvar Jørn Holme med frue var invitert som foreningens æresgjester. Æresmedlemmer Tore Glenne ble på Festningsballet 2012 utnevnt til æresmedlem i OFV for sitt mangeårige engasjement som styremedlem og 2 perioder som leder for Oscarsborg 3

4 Festnings Venner - og i særdeleshet for arbeidet med det nye fasadelyset på Oscarsborg samt dokumentasjonen av Tårnet, som vi engang håper å få bygget opp igjen. Han har vært venneforeningens ansikt utad i mange år på sin ansvarsfulle og samvittighetsfulle måte bidratt til OFV og Oscarsborgs gode omdømme. Terje Lund var ildsjelen og initiativtaker til stiftelsen av Oscarsborg Festnings Venner og var leder av foreningens interimstyre inntil han ble valgt til leder Han var den gang juridisk konsulent i Sjøforsvarsstaben og glødende historisk interessert. Han hadde vervet som leder i 1 1/2 år og ble foreslått som æresmedlem av kommandørkaptein Tor Hovland og flaggkommandør Tor Georg Monsen i mars 2012, da Terje Lund var blitt alvorlig syk. Han døde før vi rakk å overrekke medalje og diplom, men han ble gjort kjent med utnevnelsen. I en seremoni i Kommandanthagen på Oscarsborg den fikk enken og barna overrakt hedersbevisningen. Medlemsaktiviteter «Se Færderseilasen fra Oscarsborg». Ca 60 medlemmer koste seg i Kommandanthagen med god mat og drikke etter å ha hatt en guidet tur rundt på Oscarsborg (mange nye medlemmer møtte). Etterpå var det omvisning i Kommandantboligen/ Forsvarets Hus. Det var få seilbåter å se, bortsett fra på hjemturen da seilbåtene fylte Drøbaksundet «Besøk Oscarshall på Bygdøy» Vi fikk invitasjon til dette besøket av riksantikvar Jørn Holme da han var æresgjest på Festningsballet Det ble en vellykket omvisning på Oscarshall med en meget detaljorientert foreleser/guide, Ulf Holmene fra Riksantikvaren. Ca 45 medlemmer ble med på denne spennende turen i innleid buss og med deilig lunsj etterpå i historiske «Kafè Rodeløkken» på Bygdøy «Legg søndagsturen til Naustet» En stor glede å vise frem vårt nyrestaurerte klubbhus «Naustet» til medlemmene. Styret hadde bakt boller og serverte varm gløgg til ivrige turgåere som hadde lagt veien om Husvik og Vindfangerbukta for å se vårt nye klubbhus. Til tross for årstiden, foregikk serveringen på stranda nedenfor Naustet. Et flott sted har det blitt! Boken «Oscarsborg forteller historie» og Verneplan Salget går tregt, men vi arbeider med å utvide og forbedre forhandlernettet. Bøkene er også til salgs via vår hjemmeside 4

5 Isbjørnprosjektet De 6 gruvearbeiderne fra Svalbard som kapret isbryteren Isbjørn for å rømme til England under 2. verdenskrig ble antagelig henrettet på Håøya i Oscarsborg Festnings Venner v/prosjektleder Helge Simonsen, Hjemmefrontmuseet og Kommandanten på Oscarsborg har i samarbeid med NIKU søkt etter gravene med georadar. Prosjektet har totalt kostet kr Kr er mottatt fra Store Norske Kullkompani og kr fra Frogn kommune, mens restbeløpet, kr er dekket av Oscarsborg Festnings Venner. Prosjektet ble besluttet terminert i november 2012, da søk med georadar ikke ga resultat. Prosjektet vil bli tatt opp igjen hvis det kommer nye opplysninger i saken. De pårørende i saken er tilskrevet i forbindelse med at det ønskes etablert en minneplate over de henrettede. UMB-prosjektet Venneforeningen har gått i dialog med Forskningsavdelingen på UMB ang. 2 prosjekter på Oscarsborg Det første prosjektet gjelder søknad om godkjennelse av masteroppgave på «Kommandanthagen - historie og fremtidig utforming.» Vi ser for oss en istandsettelse av hagen og en videreutvikling med stier ned mot sjøen. Det andre prosjektet som planlegges gjelder en såkalt «gründercamp» på Oscarsborg Festningsmuseum hvor UMB`s studenter får mulighet til å komme opp med løsningsforslag, ideer eller forslag til nye konsepter som virksomheten trenger for å utvikle seg videre. Det blir jobbet i grupper med faglige ansatte ved UMB som veiledere. Strategidiskusjon Styret har ved flere anledninger diskutert foreningens fremtid og strategi med tanke på å få med flere yngre medlemmer, tenke nytt, nye inntektskilder etc. Et planlagt seminar med overnatting på Fredrikssten Festning i Halden 4-5 januar ble dessverre avlyst, men saken blir videreført av nytt styre. Hogst OFV har i 2012 bidratt med å hugge/fjerne trær og kratt på Husvik, Kopås og flere steder på Oscarsborg. Hjemmeside Vi har lagt mye jobb og penger i vår hjemmeside som vi hører blir mye brukt av våre medlemmer. Slike sider må oppdateres med aktuelle saker/ nyheter jevnlig og i 2012 har Kjetil Sørby i Siktweb foretatt disse oppdateringene gratis for oss. Tusen takk! Brosjyren som ble laget til vårt 25-årsjubileum er lagt ut på vår hjemmeside. 5

6 Grasrotandelen Som medlem av Grasrotandelen mottok vi i 2012 kr ,11 i bidrag fra Norsk Tipping. Vi oppfordrer alle medlemmene til å benytte denne mulighet til å støtte OFV ved tipping og lottospill, og ber om at man sprer informasjon til venner og kjente. Det ligger informasjon om Grasrotandelen på hjemmesiden. Naustet Naustet er etter en vellykket restaurering, blitt tatt i bruk som klubblokale/ styremøtelokale for OFV. Naustet ble restaurert ferdig utvendig av Forsvarsbygg, men OFV ved prosjektleder Tore Glenne hadde ansvaret for å ferdigstille lokalene innvendig. Vi har benyttet godkjente firmaer til røropplegg og alt det elektriske. Planen var at vi skulle foreta isolering av vegger/nytt gulv ved dugnad, men det endte med at Styret ansatte en snekker til å ta jobben, da det ble for krevende. Styret har imidlertid ved dugnad foretatt all maling innvendig. Restaureringen kom på kr ,50. Budsjettet ble litt overskredet, men det er vanskelig å anslå eksakt pris på restaureringsprosjekter. Nå har vi et flott klubblokale til gratis benyttelse i 10 år iflg avtalen med Forsvarsbygg. Medlemmer av Styret flyttet 26.9 og alle OFVs arkiver og ting fra Oscarsborg til Naustet. Som innflytningsgave fra Museet på Oscarsborg fikk vi 12 middagstallerkner og kaffeservice til 12 med Oscarsborg emblem. Dette er deler av et service som OFV i sin tid ga til Oscarsborg Festning mens det var militær aktivitet der. Det ble utført mange timers gratisarbeid med gravemaskin i forbindelse med graving/planering av området rundt Naustet av tidl styremedlem Aksel Erik Busch. Dette sparte foreningen for mange penger og vi sier tusen takk! Benker Kopås Benker ble kjøpt høsten 2012, men måtte returneres, da de ikke passet i det bratte terrenget på Kopås. Egnede benker er planlagt innkjøpt våren Avstandsmerker Styret og leder har besiktiget flere av avstandsmerkene i Det har vært diskutert hvordan arbeidet skal utføres, da avstandsmerket vi tenker å starte med står værutsatt til, helt ned mot vannkanten på et glatt svaberg, ytterst på Elleodden. Styret har vært bekymret for eventuelle skader på dugnadsdeltakere hvis steinblokkene skulle falle ut under arbeidet. Saken vil derfor bli overført til nytt styre i Man bør muligens ta denne oppgaven i samarbeid med Forsvarsbygg og benytte seg av deres ekspertise på denne type restaureringsarbeid. Dette er et typisk prosjekt som det er mulig å søke penger til. Oslofjordens Friluftsråd er muligens også interessert i denne militære kystkulturhistorien. 6

7 Digitalisering av filmer & videoer fra Oscarsborg Styret takker Geir Kelly for hans viktige bidrag for bevaring av historisk filmmateriale for ettertiden. Sparebankstiftelsen ga kr i 2006 til «Kellyprosjektet». Saldo pr er kr Digitaliseringen skjer gratis på fritiden og forventes ferdig til sommeren. Flyselskapet Norwegian Flyselskapet gikk ut i media med ønske om forslag til norske helter på halen til selskapets fly. OFV foreslo i brev Oberst Birger Eriksen, men vårt forslag nådde dessverre ikke opp i konkurransen. Deltagelse/ representasjon Mosesstafetten (Hadde stand, solgte bøker og vervet nye medlemmer) Retterstedet. Håøya Bekransning Oberst Birger Eriksens grav på Æreskirkegården i Oslo Åpning av Forsvarets Hus/Kommandantboligen m/omvisn og salutt Akershus Teater:Oscarsborg i kamp. Vandrende teaterforestilling OscarsborgOperaen med Forsvarsminister Barth Eide tilstede Akershus Teater: Mens Blücher sank: Seiersten skoles Aula Besøk fra venneforeningen «Kastellets Venner» i København. Omvisning på Festningen og lunsj i Kommandanthagen på Oscarsborg. Vi fikk invitasjon tilbake Generalmajor Robert Mood gratulerte kommandant Stein Erik Kirknes med etableringen av «Oscarsborg Garnisons Compagnie/ Veterankompaniet Oscarsborg» ved en mottakelse i Kommandantboligen/ Forsvarets Hus. Nestleder representerte OFV Tom Kristiansen, tidl styremedlem og medlem av OFV fikk Kongens Fortjenestemedalje i sølv for sin innsats i lokalsamfunnet. Overrekkelsen fant sted på en tilstelning på Kumlegaarden. Leder representerte OFV. Medlemstall Ved utgangen av 2012 var medlemstallet: Familiemedlemskap 312 Økning med 9 Livsvarig medlemskap 33 Samme som i 2011 Bedriftsmedlemmer 9 Nedgang med 1 Æresmedlemmer 16 Sum 368 7

8 Oscarsborg Festnings Venner Regnskap

9 Styrets forslag til arbeidsplan for 2013 (Det blir opp til nytt styre hvilke saker som skal prioriteres) strategiseminar om foreningens fremtid samarbeid med UMB ang Kommandanthagen og Gründercamp på Museet opparbeide uteområdene rundt Naustet gjennomføre minst 2 medlemstreff salg av «Verneplan» og «Oscarsborg forteller historie» arrangere medlemsball 2013 og planlegge festningsball 2014 utføre praktiske oppgaver i forbindelse med arrangementer (f.eks Moses stafetten) utføre oppgaver for Oscarsborg Museum arbeide videre med å kartlegge og restaurere avstandsmerker hogst på Heer skanse, Kringerud mitraljøsestasjon, Seiersten skanse, Veisvingbatteriet, Kopås og Husvik etter behov. I tillegg til turstien på Nordre Kaholmen. Styrets Oscarsborg forslag Festnings til budsjett 2013 Venner. Budsjett 2013 Resultat 2012 Budsjett 2013 Driftsinntekter: Medlemskontingent , ,00 Tilskudd/gaver/provisjon/andre innt , ,00 Inntekter Boksalg , ,00 Grasrotandelen , ,00 Sum inntekter , ,00 Driftsutgifter: Medlemsmøter, årsmøte , ,00 Styremøter 2 464, ,00 Ball/Medlemsfest , ,00 Hjemmeside , ,00 Utgifter til Medlemsservice 5 024, ,00 Kontorutgifter/porto/data 8 824, ,00 Trykksaker/Brosjyrer/Vervemateriell 2 204, ,00 Benker Kopås. Diverse tiltak på Naustet 5 000,00 Lydanlegg på Museet 5 000,00 Diverse utgifter 7 129, ,00 Sum ordinære utgifter , ,00 Driftsoverskudd , ,00 Renteinntekter 8 009, ,00 Resultat ,25 * ,00 * Byggeutgifter vedr. Naustet og utgifter til Isbjørnprosjektet er ikke medtatt. 9

10 Fastsettelse av kontingent Kontingenten foreslås uendret. Konklusjon 2012 ble preget av restaurering av Naustet og flytting fra Oscarsborg. Strategier for foreningens fremtid og det nå terminerte Isbjørnprosjektet var tema på de fleste styremøter. Det ble gjennomført 2 vellykkede medlemstreff og en søndagsomvisning på Naustet. Takk til alle aktive medlemmer - og til alle som ikke alltid kan delta, men som gjennom sitt medlemskap støtter foreningen og dens formål. Vi takker for et utmerket samarbeid med kommandant Stein Erik Kirknes, Oscarsborg Festningsmuseum v/per Egil Grimstad, Bjørnar Granheim og guidene, festningsforvalter Lloyd Klüwer (sluttet ), Festningsdistriktssjef Thorbjørn Holth og øvrige medarbeidere og kontakter på Festningen. Drøbak 6. februar 2013 Kirsten Færgestad Leder 10

11 Valg Valgkomiteens forslag til nytt styre i Oscarsborg Festnings Venner: Navn Funksjon Valgperiode Kommentar Rita Hirsum Lystad* Leder Ny Arnfinn Folkvord Styremedlem Gjenvalg Hilde Herberg Styremedlem Ny Torild Stumo Styremedlem Ikke på valg Kirsten Færgestad** Styremedlem Ny for ett år Espen Ege*** Styremedlem Ny for ett år *Rita Hirsum Lystad overtar etter Kirsten Færgestad. **Kirsten Færgestad går inn som styremedlem i ett år (overtar det siste året til Rita Hirsum Lystad) ***Espen Ege erstatter Ole Veila som har et år igjen, men som trekker seg pga helsen Utenom leder konstituerer styret seg selv. Det bemerkes at til neste år (2014) vil 50 % av styret være på valg. Valgkomiteen 26. januar 2013 Kristoffer V Grude (s) Mette Lise Engh (s) Halvor Glenne (s)

Årsmøte i Oscarsborg Festnings Venner 2015

Årsmøte i Oscarsborg Festnings Venner 2015 Årsmøte i Oscarsborg Festnings Venner 2015 Innkalling til årsmøte 2015 Styrets årsberetning for 2014 Styrets forslag til arbeidsplan for 2015 Styrets forslag til budsjett 2015 Valg iflg vedtektenes 6 Innkalling

Detaljer

PROTOKOLL. Årsmøte 05.03.15. Oscarsborg Festnings Venner

PROTOKOLL. Årsmøte 05.03.15. Oscarsborg Festnings Venner PROTOKOLL Årsmøte 05.03.15 Oscarsborg Festnings Venner 1. Åpning v/lederen Styreleder åpnet årsmøtet og ønsket velkommen til årsmøte 05.03.15 i Kommandantboligen Forsvarets Hus på Oscarsborg Festning.

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar FREDAG 4. MARS 2011 KL. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på loftet i Brekke Kafe (Brekkeparken i Øvregate 41, Skien), tirsdag 12. mars kl 19:00. Saksliste til

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK

HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK HØVIK VERK VEL POSTBOKS 502, 1328 HØVIK ÅRSRAPPORT 2010 1 INNHOLD Innkalling til årsmøte 2010 side 3 Kjære Høvikbeboer side 4 Informasjon om Høvik Verk Vel, kart side 6 Referat fra årsmøte 2009 side 8

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar fredag 6. mars 2015 kl. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

Veteranspecial. I dette nummer: Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8

Veteranspecial. I dette nummer: Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8 Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8 Veteranspecial Gardeveteran Ole Peder Aanensen som tjenestegjorde i Kp 4, 24. august 1945 til 22. mars 1946, har gitt et meget verdifullt fotoalbum til OAGF fra sin tid

Detaljer

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr.

VINGFORMASJON. Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org. Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. Velkommen til årsmøte tirsdag 4. februar Redaktør: Tore Jemtegaard E-post: post@vingtor.org Hjemmeside: http://www.vingtor.org VINGFORMASJON Medlemsavis for Vingtor RC Club Nr. 1 / 2014 Innkalling til

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste:

ÅRSMØTE. Styret har i henhold til foreningens vedtekter satt opp følgende saksliste: VINDFANGERBUKTA BÅTFORENING DET INNKALLES MED DETTE TIL ÅRSMØTE i Frogn Rådhus, Fraunar FREDAG 9. MARS 2012 KL. 1900 Etter årsmøtet inviterer vi til sosialt samvær i Ruffen fra ca. kl. 21.00. Kunngjøring

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG

INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG INNKALLING ÅRSMØTE I GJØ-VARD O-LAG STED: SKISTUA TID: SØNDAG 20. NOVEMBER 2011 KL. 18.00 AGENDA 1. ÅPNING Godkjenning av de stemmeberettigede Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN

BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN FJELL NYTT BUDSTIKKE FOR HYTTEFOLK I TRYSIL-KNUTS FJELLVERDEN Årgang 30 Nr. 1 Påsken 2012 Løssalg kr 50,- Opplag 750 Sjekk skisporet på www.trysil-knut.org 2 Fjell Nytt dette nummer Side Informasjon fra

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Solvang kolonihager avdeling 2 Årsmøte 26. september 2010 Dagsorden 1) Åpning og godkjenning av innkalling 2) Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Skuibakkens Venner. - Per Jorsett o Ski og hopphistorisk tilbakeblikk fra OL 1924 med Harald Økern og co, åpningen av Skuibakken 1928 og fremover.

Skuibakkens Venner. - Per Jorsett o Ski og hopphistorisk tilbakeblikk fra OL 1924 med Harald Økern og co, åpningen av Skuibakken 1928 og fremover. Skuibakkens Venner INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2010 Onsdag 24. mars KL. 19.00 Skui Grendehus - Årsmøte - Åpent møte - Skuibakken rapp Hoppbakkeståhei 3. klassetrinn Skui Skole - Per Jorsett o Ski og hopphistorisk

Detaljer

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING 4 1.1.STYRET 4 1.2.VALGKOMITÉ 4 1.3.ANSATTE 4 1.4.FRIVILLIGE / MEDLEMMER 4 1.5. DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING 5 1.5.1. Rana kommune 5 1.5.2. Extrastiftelsen

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 1 2015 Årgang 38 Opplag 2600 Redaksjonen avsluttet 07.08.2015

ØSTFOLD HISTORIELAG. Nr. 1 2015 Årgang 38 Opplag 2600 Redaksjonen avsluttet 07.08.2015 ØSTFOLD HISTORIELAG Bokpriser...2 Årsmelding 2014...3 Kulturminne-Rabekk info fra Moss ÆHL- Artikkel...12 Husmannsplassregistrering i Rakkestad- blir kulturminne registrert samt bokprosjekt...14 Wilsemedalje

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 25.okt. 2012

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 25.okt. 2012 1892 2012, 120 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 25.okt. 2012 Norges KFUK-KFUM sitt måldokument ble fornyet på Landsmøtet på Knattholmen i april 2011: Vår visjon: Vi får utrolige ting til å skje ved å være

Detaljer

Årsmøte i. Norsk Fotballtrenerforening. Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion)

Årsmøte i. Norsk Fotballtrenerforening. Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion) Årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30 Sted: Ullevaal Business Class (Ullevaal Stadion) Innkalling til årsmøte i Norsk Fotballtrenerforening Fredag 8. mars 2013 kl. 20.00-21.30

Detaljer

FAGERSTRAND VEL Postboks 506, 1328 Høvik

FAGERSTRAND VEL Postboks 506, 1328 Høvik FAGERSTRAND VEL Postboks 506, 1328 Høvik ÅRSMØTE i Menighetshuset, store sal ved Høvik Kirke 20.april 2015 kl. 19.30 som innledes med tema: Nytt fra E-18, Høvik stasjon og utvikling av Høvik sentrum Orientering

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012)

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012) Varteig Historielag Stiftet 8.2.1982 Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012) Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i årsmøteperioden bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5.

Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2009 4. REGNSKAP FOR 2009 5. Nr 1/2010 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 40 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2012 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Nå har det snart gått et par måneder siden vi avsluttet nok en vellykket årssammenkomst i Stavanger. Tilbakemeldinger fra medlemmene

Detaljer

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012

30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 30 ÅRSBERETNING FOR FORENINGEN FOR MUSKELSYKE I HEDMARK OG OPPLAND 1982 2012 Av Kristin Liheim Gallefoss Anita B. Bakke Heidi Gulbrandsen 30.10.2012. Bilde fra Bowling 1 på Gjøvik 2008 INNHOLD FORORD..4

Detaljer