Referat fra representantskapsmøtet (RS) Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra representantskapsmøtet (RS) Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 14.04.2013"

Transkript

1 Referat fra representantskapsmøtet (RS) Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Bjørn G. Pettersen Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Petter Steen Sunnhetsutvalget/ Styremedlem: Åge Solberg valgkomiteen: Wenja Rui Styremedlem: Torgrim Furuhaug Styremedlem: Anne Bergsengene Varamedlem: Kirsten Næss Fra klubbene: Aust-Agder: Tor Atle Madsen, Svein A. Josvanger Bergen Hordaland: Kjersti Grimstad,1 fullmakt. Follo Østfold: Eva Pedersen, Anne Igsi Glåmdal og Romerike: Steinar Waage, Anne Kongstein. Hedmark: Siw Kristin Moen Nordland: Per Harald Markussen Nord-Trøndelag: Fullmakt til Nord-Vest DHK Nord-Vest: Håvard Norli Oppland: Arve Jensen Oslo og omegn: Stig Thorsen, Guro Svenningsen Telemark: Anne Marit Olsen Trøndelag: Anne Kari Ravlo, Sturla Ølstøren Vest-Agder: Torfinn Thomassen, Erling Kjelvik Vestfold Buskerud: Rune Borgersen, Lone Helle Hansen, Eddie Moljord Totalt 21 stemmeberettigede og 2 fullmakter. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Valg av møteleder. Forslag på Erling Kjelvik. Valgt Godkjenning av innkallingen. Merknader fra Bergen-Hordaland DHK og Vestfold-Buskerud DHK: Mangelfulle opplysninger ang. valget. Korrigeringer behandles under sak 15: valg Valg av referent. Forslag på Anne Bergsengene. Valgt Valg av to medlemmer til å skrive under protokollen. Forslag på Torfinn Thomassen og Kjersti Grimstad. Valgt

2 Sak 5. Sak 6: Sak 7. Valg av tellekorps. Forslag på Lone H. Hansen og Tor Atle Madsen. Valgt Godkjenning av sakslisten. Ingen merknader. Godkjent. Styrets årsberetning for Ingen merknader. Godkjent. Sak 8. Sunnhetsutvalgets årsrapport for Spørsmål om Farger på hårlag der det mangler noe. Telemark DHK spør om mulighet til å søke dispensasjon fra forbudet om parring merle-merle når det er ønskelig for å bevare farger/korrekte merletegninger. NKK har hatt en slik sak til høring, den har ikke sunnhetsutvalget behandlet. Saken tas opp direkte med sunnhetsutvalget. Årsrapporten godkjent. Sak 9. Bladet Dachshunden. Ingen merknader. Godkjent. Sak 10. Regnskap for 2012 med revisors rapport. Kasserer Helge Wahlstrøm gjennomgikk hovedtallene. Inntektene har gått ned, det skyldes i første rekke redusert kontingent med kroner. Kostnad Dachshunden: Det har i 2012 dukket opp feilsendte fakturaer for Redegjorde for posten styremøter som er høyere enn Andre reiser og møter: Fagkomité drev, besøk Nordland DHK, RS og dialogmøtemed NKK, møte i samordningsutvalget, Nordisk møte i Finland. Unioin Teckel, leder i Moskva. RS KL med utgifter som budsjettert. Forslag om tilbakebetaling til klubbene på , det fører til at egenkapitalen minker litt. Spørsmål fra Trøndelag DHK om utgifter til styremøter ble besvart. Økningen skyldes Innkalling av sunnhetsutvalget til to møter. Kommentar fra Vestfold-Buskerud: Glad for ryddig framleggelse av regnskapet. Leder leste revisors beretning. Regnskapet godkjent. Sak 11. Kontingent 2014 og NDFs andel av kontingenten. Styret foreslår at kontingenten heves med 25 kroner. Økt kostnadsnivå samt at det er mange år siden sist kontingenten ble økt, gjør kontingentøkning nødvendig for å opprettholde likviditeten. Kommentar fra Follo-Østfold DHK: At kontingenten har stått uten endring de siste årene er ingen god grunn, hyggelig å høre at det er andre begrunnelser, som økt kostnadsnivå. Kasserer : Det dreier seg mer om kompensasjon for sviktende inntekter. Merknad fra Vestfold- Buskerud DHK og Trøndelag DHK: For medlemmene synes det litt underlig å øke kontingenten når medlemstallet går ned og det begrunnes med at NDF vil ha mer penger på bok. Stiller spørsmål om det er nødvendig å øke egenkapitalen ytterligere. Kasserer: Egenkapitalen vil synke betydelig fram mot nyttår, det er ikke forsvarlig å ha mindre enn ett års forbruk i egenkapital, da vil det bli vanskelig å få tillitsvalgte til å ta på seg ansvaret. Merknad fra Glåmdal og Romerike DHK: Den største delen av medlemsmassen er passive medlemmer, tror en økning kan øke frafallet. Kommentar fra Aust-Agder: Beløpet er mindre enn i sammenlignbare klubber, og ikke egnet til å skremme noen. Kommentar fra Vestfold-Buskerud: Ber styret ta signalet og vurdere om det er mulig å se på

3 kostnadssiden. Kommentar fra Follo-ØstfoldD DHK: Det er mulig å ta det på kostnadssiden dersom det er noe å hente, men syns vi nettopp har godkjent et edruelig regnskap. For forslaget: 13 stemmer. Mot forslaget: 7 stemmer Blanke stemmer: 3 Sak 12. Budsjett. Kasserer redegjorde for det framlagte budsjettet. Andre inntekter er momskompensasjon, også der forventes en nedgang. Styret prøver å spare inn litt, blant annet på posten Andre møter/reiser. Posten Nordisk Drevlandskamp dekker to arrangement siden landskamp 2012 ble arrangert i mars 2013 i Danmark. Det er busjettert med et overskudd på Kommentar fra ordstyrer: Denne organisasjonen er veldig heldig som har så god kontroll på økonomien og sånn oversikt. Forslag fra Vestfold-Buskerud DHK: Posten Messer til økes til Kommentar fra leder: Etter diskusjonen på KL er styret enige i at vi øker den posten. Kommentarer: Det er mulig å endre formatet på bladet Dachshunden hvis det er penger å spare på det. Portokostnadene utgjør ca. halvparten av kostnadene. Medlemsservice, hvilket behov har vi for det? Status for ryggprosjektet? Ressursbruk på drev. NM, dommerkonferanse og nordisk drevlandskamp, til sammen utgjør det kroner. Er det en uforholdsmessig andel? Det er noe som absolutt kan diskuteres. Dachshunden er i utgangspunktet en jakthund. Nordisk drevlandskamp gir nyttige erfaringer. Vi bruker penger på NM, men kan ikke forvente at lokalklubbene skal ta kostnaden. Er det rimelig at deltakerne tar litt mer av kostnadene, deltakere på utstilling betaler alt selv. For NM 2013 er det budsjettert med startkontingent på kroner. Det inkluderer overnatting og middag. Sammenlignet med andre prøver i andre raser kan det synes rimelig. Kasserer: Noen aktiviteter koster mer enn andre. Utenkelig å gjøre noe med posten nå fordi klubben har tatt på seg ar under disse forutsetninger.finn.no, vi får for lite igjen for pengene. Styret tar signalet. WUT: Er det mulig å samarbeide med de andre nord. Landene, delta hvert 4. år? Leder: Vi kan ikke gi andre fullmakt til å handle på våre vegne. Skal vi være med må vi delta. Budsjettet godkjent med endring av posten Dog 4all, annen PR økes til kroner. Ingen andre forslag til endringer. Sak 13 Opprettelse eller nedleggelse av lokale klubber. Ingen endringer Sak 14 Innmeldte saker Forslaget trekkes.

4 Endring av tilleggskrav til utstillingschampionat og brukskrav for deltakelse i bruksklasse. For forslaget: 0 stemmer Mot forslaget : 20 stemmer Blanke stemmer: Lovendring. Enstemmig godkjent med endringer. Sak 15. Valg. Valg av nestleder Valg av styremedlem Valg av to vararepresentanter Valg av revisor Valg av valgkomité på tre medlemmer og en vararepresentant Valgkomiteens innstilling: Leder: Bjørn G. Pettersen ikke på valg Nestleder: Cecilie Antoinette Vardvik Styremedlem: Anne Igsi Styremedlem: Åge Solberg ikke på valg Styremedlem: Anne Bergsengene ikke på valg. Varamedlem: Petter Steen Varamedlem: Inger Marie Høydal Valgkomiteen har gjort en feil. Kjersti Grimstad er foreslått som varamedlem og styremedlem. Nordland dhk skal ha sendt inn forslag per post, har ikke kommet valgkomiteen i hende. Har ikke fått kopi av forslaget. Per Harald Jakobsen og Kjersti Grimstad tilføyes på lista over valgbare kandidater. Forslag fra Trøndelag på Torgrim Furuhaug, han har trukket seg direkte til valgkomiteen og dette burde ha framkommet i innstillingen fra valgkomiteen. Anne Kari Ravlo har ikke foreslått Cecilie Vardvik, Foreslåtte kandidater til NDFs valg 2013 Forslagsstillere: Vestfold Buskerud Dachshundklubb, Aust Agder Dachshundklubb, Lene Normand Jensen, Vera Vestby, Anita Solberg, Åge Solberg, Tor Atle Madsen, Lars Hjelmtvedt.

5 Nestleder: Styremedlem: Varamedlem: Cecilie Vardvik Cecilie Vardvik Cecilie Vardvik Forslagsstillere: Glåmdal og Romerike Dachshundklubb, Telemark Dachshundklubb, Julianne Olsen. Nestleder: Steinar Waage Styremedlem: Steinar Waage Forslagsstillere: Aust-Agder Dachshundklubb, Anne Croff, Vera Vestby. Styremedlem: Anne Igsi Varamedlem: Anne Igsi Forslagstiller: Tor Atle Madsen. Varamedlem: Petter Steen. Forslagstillere: Anne Croff, Vera Vestby. Varamedlem: Inger Marie Højdal. Forslagsstillere: Glåmdal og Romerike Dachshundklubb. Varamedlem: Tale R. Waage. Forslagsstiller: Bergen og Hordaland Dachshundklubb. Styremedlem: Kjersti Grimstad Varamedlem: Kjersti Grimstad. Forslagsstiller: Nordland Dachshundklubb. Styremedlem: Per Harald Jakobsen Varamedlem: Per Harald Jakobsen Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen. Styrets forslag: Torfinn Thomassen, Torgrim Furuhaug, Kirsten Næss. Valg av nestleder: Cecilie A. Vardvik. Ingen andre forslag. Valgt for 2 år Valg av styremedlem: Anne Igsi: 18 stemmer. Valgt for 2 år Kjersti Grimstad: 4 stemmer Per Harald Jackobsen: 0 stemmer Forkastet: 1 stemme Valg av varamedlemmer:

6 Petter Steen: 15 stemmer. Valgt for 1 år Inger Marie Højdal: 12 stemmer. Kjersti Grimstad: 12 stemmer. Tale R Waage: 6 stemmer. Per Harald Jakobsen: 1 stemme. Omvalg 2. varamedlem Inger Marie Højdal: 12 stemmer. Valgt for 1 år. Kjersti Grimstad: 11 stemmer Valg av revisor og vararevisor: Revisor: Kjell Solli Vararevisor: Kai Otto Steen Ingen andre forslag. Valgt Valg av valgkomite: Den som får færrest stemmer velges til varamedlem. Torfinn Thomassen: 14 stemmer (varamedlem) Torgrim Furuhaug: 16 stemmer. Valgt for 2 år. Kirsten Næss: 16 stemmer. Valgt for 2 år. Utnevnelse av æresmedlem. Styret (uten leder) fremmer forslag om å utnevne Bjørn Pettersen til æresmedlem. Saken ble forelagt delegatene, med forklaring på at vi ønsket at dette skulle gjennomføres under hans 70 års dag helgen etter. Delegatene ble spurt og det var ingen innvendinger mot forslaget. Utnevnelsen ble gjennomført lørdagen etter RS og falt i god jord! Sak 16. Fastsettelse av dato for neste års Dachshundting. RS overlater til styret å bestemme dato Torfinn Thomassen Kjersti Grimstad

Referat fra representantskapsmøtet (RS) i Norske dachshundklubbers forbund. på Garder Kurs- og Konferansesenter 22.04.12

Referat fra representantskapsmøtet (RS) i Norske dachshundklubbers forbund. på Garder Kurs- og Konferansesenter 22.04.12 Tilstede: Referat fra representantskapsmøtet (RS) i Norske dachshundklubbers forbund Fra NDF-styret: på Garder Kurs- og Konferansesenter 22.04.12 Leder: Bjørn G. Pettersen Nestleder: Petter Steen Styremedlem:

Detaljer

[Skriv inn tekst] Garder, 2060 Gardermoen

[Skriv inn tekst] Garder, 2060 Gardermoen [Skriv inn tekst] Innkalllliing tiill Dachshundtiinget søndag 27.04.14 kll. 11.00 på Garder Kurs og Konferansesenter Garder, 2060 Gardermoen SIDEREGISTER: Saksliste 3 Årsberetning 4-7 Sunnhetsutvalgets

Detaljer

Referat fra klubbledermøte på Garder kurs- og konferansesenter 26. april 2014.

Referat fra klubbledermøte på Garder kurs- og konferansesenter 26. april 2014. Referat fra klubbledermøte på Garder kurs- og konferansesenter 26. april 2014. Til stede: Aust-Agder dachshundklubb: Eva Ager-Wick Ellingsen Bergen-Hordaland dachshundklubb: Kjersti Grimstad Follo Østfold

Detaljer

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo

Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Referat fra Norsk Rottweilerklubb s Generalforsamling Lørdag 6. mars 2010 i NKK s møtelokaler i Oslo Til stede: 30 personer Antall stemmeberettigede: 30 personer Generalforsamlingen startet med et minutt

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold

NMCUs årsmøte 2015 REFERAT. Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold NMCUs årsmøte 2015 REFERAT Tid: Lørdag 5. september 2015, k.l 13:00 Sted: Horten Næringspark hotell og vandrerhjem, Horten i Vestfold Tilstede: Hans Vestre, Ann-Mari Klokkerud, Tommy Kragseth Hansen, Frode

Detaljer

Referat fra kretstinget i NGTK i Bodø 26-27.mars 2011.

Referat fra kretstinget i NGTK i Bodø 26-27.mars 2011. Referat fra kretstinget i NGTK i Bodø 26-27.mars 2011. Nr. Navn Org.tilhørighet. Stemmer Medl. tall 1 Bjørnar Skogheim Nordland Gym. og Turnkrets 1 2 Ørjan Th. Rosvold Nordland Gym. og Turnkrets 1 3 Hans

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

Norske Harehund klubbers Forbund

Norske Harehund klubbers Forbund Norske Harehund klubbers Forbund Kragerø 23/4-2012 Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012 leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som har overtatt

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen

Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen Referat fra generalforsamling Norsk retrieverklubb søndag 18. april 2010 på Comfort Hotel RunWay, Gardermoen 1 Åpning. Torstein Rudi ønsket velkommen. På grunn av aske etter vulkanutbrudd på Island ble

Detaljer

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Kretstinget stemte over tre forslag: kretsstyrets to forslag og delegat 12 sitt nye forslag. Delegat 12 sitt forslag ble enstemmig vedtatt. ØSTRE ØSTFOLD KRETS av Norges Speiderforbund Postadresse: Postboks 228,1891 Rakkestad Telefon: 93 24 98 90 Bankgiro:1090.24.66970 Referat fra Kretstinget 2015 1. KONSTITUERING v/ Kretsleder 1.1 Valg av

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april

NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april NORSK SPANIEL KLUBs 31. ordinære Representantskapsmøte 20.april 2013 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 1 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger

Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger Referat fra årsmøtet i Norges Guideforbund Lørdag 22. mars 2014 kl. 09.00 Victoria Hotell, Stavanger Årsmøtet startet med en presentasjon av Destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes og Jæren ved Gunhild

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling 2012

Innkalling til Generalforsamling 2012 Innkalling til Generalforsamling 2012 I henhold til 12 Innkalles herved alle til generalforsamling Sted: Norsk Kennel Klubb lokaler Niels Hansens vei 28 Bryn 0667 Oslo Dato: Søndag 22. april 2012 KL: 13.00

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling lørdag 13. april 2013

Ekstraordinær generalforsamling lørdag 13. april 2013 Ekstraordinær generalforsamling lørdag 13. april 2013 1. Åpning Leder ønsket velkommen og forsamlingen godkjente innkallingen. Som møteleder ble Tor Edvart Strand valgt Referenter: Mona Forsberg og Bereth

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Innkalling til: Norsk Cavalierklubb s årsmøte 2011 Lørdag 30. april 2011 - kl. 17.00 Sted: Bryne kro og motell, Morènefaret 3, Bryne

Innkalling til: Norsk Cavalierklubb s årsmøte 2011 Lørdag 30. april 2011 - kl. 17.00 Sted: Bryne kro og motell, Morènefaret 3, Bryne Innkalling til: Norsk Cavalierklubb s årsmøte 2011 Lørdag 30. april 2011 - kl. 17.00 Sted: Bryne kro og motell, Morènefaret 3, Bryne Dagsorden: 1. Valg av møtedirigent 2. Valg av 2 referenter 3. Valg av

Detaljer

MØTET STARTER KL 10.00

MØTET STARTER KL 10.00 NORSK SPANIEL KLUBs 33. ordinære Representantskapsmøte 21.mars 2015 2.utsendelse mars2015 Quality Airport hotell Gardermoen, Lokeveien, Jessheim Nord, 2067 Jessheim MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no PROTOKOLL AV KANDUS GENERALFORSAMLING 2010 Dato: 27. oktober 2010 Sted: KANDU-lokalet, Akersbakken 12, Oslo Protokollfører: Rune Keisuke Kosaka Til stede: 39 personer, hvorav 4 observatører samt møteleder.

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer