Barnehage. Les mer om. Nr Utgitt av Grenland Barnehagedrift. Nytt bygg på Gvarv... 8 På tur i Trollskogen Lek skal være gøy...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehage. Les mer om. Nr. 1-14 Utgitt av Grenland Barnehagedrift. Nytt bygg på Gvarv... 8 På tur i Trollskogen... 10 Lek skal være gøy..."

Transkript

1 Barnehage magasinet Sauherad Nr Utgitt av Grenland Barnehagedrift Les mer om Nytt bygg på Gvarv... 8 På tur i Trollskogen Lek skal være gøy

2 Her er vi Opptak til nytt barnehageår står for døren og vi vil gjerne fortelle deg om hva vi holder på med. Selvfølgelig holder vi på med barnehager som vi har gjort de siste 8 årene, men i Sauherad er vi ganske nye. Etter en lang, grundig og god prosess med politikere, kommuneadministrasjon, ansatte og fagforeninger overtok vi 1. august driftsansvaret for alle barnehageplassene i Sauherad kommune. Det har vært et lærerikt år, med gode erfaringer vi tar med oss videre. Fra vi så dagens lys i 2006 og frem til i dag har det vært en spennende, arbeidsom, gledelig, humoristisk, temperamentsfull, men aller mest lærerik reise. Og heldigvis er ikke reisen slutt, vi har mange veier igjen å gå. Kvalitet har hele tiden vært viktig for oss, men jammen kan det være vanskelig å definere hva en kvalitativt god barnehage er. Barnehagen er jo fylt av barn som hver for seg har individuelle behov og rettigheter og vi møter familier med ulike forventninger og ønsker. På toppen av dette kommer forventninger fra samfunnet. For å oppfylle barnas rettigheter og familiene og samfunnets forventninger fant vi etterhvert ut at vi måtte finne en felles vei for våre barnehager. Vi måtte forsterke det som allerede var bra, og styrke der det var nødvendig. Ansettelsen av fagsjef i 2012 var en milepæl i dette arbeidet. Arbeidet med vår strategi for en kvalitativt god barnehage for fremtiden fikk en skikkelig boost, og våren 2013 kunne vi endelig lansere «Frampå » for alle våre ansatte. Åpent hus! Kom og se hvordan vi har det i barnehagene våre! Onsdag 12. februar er det åpent hus fra kl til kl Derfor er vi her, bedre rustet enn noen gang til å møte utfordringer og gleder i barnehagesektoren. Vi er frampå for barnas rettigheter. 2 Frampå Kultur og nærmiljø...7 Nytt bygg på Gvarv...8 På tur i Trollskogen...10 Røtter og vinger...12 Bygger for barna...14 Lek skal være gøy...16 Kjekt å vite...18 Knut Bråthen Eier og daglig leder Barnehagemagasinet nr Utgitt av Grenland Barnehagedrift AS Redaktør: Elin Bråthen Foto: Max Emanuelson, Tom Riis, + arkiv Design og trykk: Wera AS, Porsgrunn Opplag: 2000 Velkommen til store og små! Gvarv Barnehage Nes Menighetshus (fram til mai 2014) Holmenvegen 46, 3810 Gvarv Tlf E-post: 5 avdelinger fra august 2014, 4 på Gvarv og 1 på Hørte. Det er avdelingen på Nes Menighetshus som holder åpent hus 12. februar kl Sauarhagene Sundsmovegen Nordagutu Tlf E-post: 3(4) avdelinger fra august 2014, 2(3) på Nordagutu og 1 på Hjuksebø. Det er avdelingen på Nordagutu som holder åpent hus 12. februar kl Se våre hjemmesider for mer info: 3

3 4 Frampå Barnehagelovens samfunnsmandat gir barnehagene ansvar for, i samarbeid med hjemmet, å «ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». Som barnehageeier har vi derfor et spesielt ansvar for at barn i våre barnehager får oppfylt sine rettigheter. Frampå er vårt overordnede strategidokument og legger føringer på hele vår organisasjon. Dokumentet er vårt styringsverktøy i det målrettede arbeidet vi driver for å tilby barna et barnehagetilbud med høy faglig kvalitet. Frampå bygger på nasjonale styringsdokumenter som Barnehageloven med forskrifter, stortingsmeldinger, offentlige utredninger og relevant litteratur og forskning. For årene har vi satt en rekke mål for ulike områder innen den barnehagefaglige og administrative delen av vår virksomhet. Hovedmålet for hele organisasjonen i perioden er: «gjennom aktiv bruk av Frampå , pedagogisk ledelse, fagplaner, årsplaner, kurs- og kompetanseprogram og gode rapporteringsverktøy utvikler vi oss som lærende organisasjon. Vår målsetting er å utnytte kompetansen i hele organisasjonen, skape samarbeid og felleskap, og gi rom for kreativitet og mangfold». I inneværende barnehageår har vi fokus på implementering av strategien i alle barnehagene våre. Vi vektlegger at alle ansatte kjenner strategien, derfor har vi utarbeidet interne kompetansetiltak. Dette første Frampå-året tilbys våre ansatte kompetanseheving med fokus på temaene pedagogisk ledelse, etisk refleksjon og foreldresamarbeid. Alle barnehagene våre er forpliktet til å arbeide for å nå de strategiske målene, og kompetansetiltakene er obligatoriske. Barnehagen er en pedagogisk samfunnsinstitusjon som hele tiden må utvikles og endres. For å oppnå høy kvalitet på det pedagogiske innholdet må de ansattes kompetanse styrkes og tilpasses samfunnets forventninger og krav. Gjennom pedagogisk ledelse vektlegger vi refleksjons- og læringsprosesser for våre ansatte. Barnehagens daglige leder og de pedagogiske lederne har ansvaret for at barnehagen drives i tråd med gjeldende lov og rammeverk. Pedagogisk ledelse som tema vil fungere som en rød tråd gjennom hele Frampå-perioden, utover dette vil det velges nye hovedtemaer for kompetansehevingstiltak for hvert barnehageår. Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en strategi for barnehagesektoren; «Kompetanse for framtidens barnehage, strategi for kompetanse og rekruttering ». Strategien vektlegger barnehagens behov for kompetente ledere og faglig reflekterte voksne: De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Et kompetent personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Å investere i de ansattes kompetanse er derfor å investere i barna. Temaene vi satser på for egen organisasjon sammenfaller med temaene i Kunnskapsdepartementets strategi på en rekke områder. For oss er det en bekreftelse på at vi er på rett vei i vårt arbeid. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er forskrift til Barnehageloven. Den gir de ansatte en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. I tillegg gir den informasjon til foreldre/foresatte, eier og tilsynsmyndighet. Rammeplanen skal revideres og fastsettes av Kunnskapsdepartementet 1. januar Revidering av rammeplanen er en åpen prosess som kan følges på Utdanningsdirektoratets nettsider. Etter at rammeplanen er revidert planlegger Kunnskapsdepartementet å revidere Barnehageloven. For Grenland Barnehagedrift er det spennende å følge disse prosessene, resultatet har stor betydning for driften og innholdet i våre barnehager. Av fagsjef Mona Rye-Kittelsen 5

4 Daglig leder Ingrid Li Skrede er utdannet barnehagelærer fra Høgskolen i Telemark, og har vært ansatt som pedagogisk leder og enhetsleder i Gvarv barnehage siden Da Grenland Barnehagedrift overtok driften av barnehagene i Sauherad 1. august i fjor, fikk Ingrid jobben som daglig leder. Kultur og nærmiljø En barnehage preget av omsorg for enkeltbarn og for samspillet i gruppa. Alle barn er likeverdige. Barn skal oppleve mestring og få troen på seg 6 Gvarv Hørte Avdelinger: 4 1 Plasser: Ansatte: 20 5 Lekeareal inne: 475 m2 104 m2 Lekeareal ute: 4000 m m2 Byggeår: 2014 Åpningstider: Fokusområde: Kultur og nærmiljø Kultur og nærmiljø Rammeplanen 3.6. Nærmiljø og samfunn «Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Gvarv barnehage har som målsetting å jobbe med kultur og nærmiljø for å utvikle barns leik, identitet og tilknytning til nærmiljøet. Barnehagen skaper trygge barn som opplever mestring og lærelyst. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. Barnas ulike erfaringer fra hjem, omgangskrets og reiser vil kunne gi kunnskap om ulike samfunn. Fagområdet omfatter også medienes betydning for barns hverdag.» I Gvarv barnehage blir barna kjent med seg selv som individ, med seg selv som en del av gruppen, og som en del av nærmiljøet. Å utvikle en grunnleggende og personlig identitet er viktig for den indre tryggheten og selvbildet. Hvordan jobber barnehagen for å skape trygge barn som opplever mestring? Daglig leder Ingrid Li Skrede forteller at de voksnes rolle i barnehagen er viktig. De voksne er gode rollemodeller og omsorgspersoner overfor barna. Barn lærer ved å observere og å speile seg i andre. Ser de opp til positive voksenmodeller, vil de positive handlingene øke. Dette vil bidra til å skape trygge barn med tro på seg selv. Et gammelt uttrykk sier at barna «gjør som vi gjør, og ikke som vi sier». Det er derfor utrolig viktig at vi voksne er oss bevisst hvordan vi samhandler med andre. Sosial kompetanse er en del av grunnmuren i barnehagen. Dette har de arbeidet med i Gvarv barnehage gjennom mange år, og arbeidet fortsetter nå med nye eiere. Vi legger til rette for at barn skal utvikle god psykisk helse ved å utvikle gode leke- og samspillsituasjoner for barna. Vi har voksne som er gode veiledere, støttespillere, og samtalepartnere for barna. I en god sosialiseringsprosess er det viktig med positive signaler fra andre barn og fra de voksne. Da opplever barnet å få troen på seg selv, mestre livet sitt og får appetitt på å utfordre seg selv til å lære stadig mer, sier Ingrid. En viktig forutsetning for læring og utvikling er trivsel. Latter og glede preger derfor hverdagslivet i barnehagen vår. Barna skal rett og slett ha det moro i barnehagen, det blir det også god psykisk helse av, sier Ingrid. selv. De skal forlate barnehagen og komme til skolen med stolthet over egen person og en følelse av å være klar for nye utfordringer. I Gvarv barnehage er alle mye på tur. Da blir barna bedre kjent med nærmiljøet sitt og lærer om navn og steder. Noen har besøkt bedrifter og arbeidsplasser og noen har besøkt Kunstnerhuset, og andre har hatt kunstutstilling på Eplefesten. Til våren flytter Gvarv barnehage inn i helt nytt bygg i Gvarv sentrum. Det nye bygget rommer 4 avdelinger og har plass til 90 barn. Avdelingen i klubbhuset på Hørte opprettholdes, og her er det plass til 20 barn. 7

5 Nytt bygg på Gvarv Endelig kommer det en ny stor og moderne barnehage på Gvarv. Den nye barnehagen er under bygging, og vil åpne i mai Til sammen vil mellom 90 og 100 barn få plass i barnehagen som får 4 avdelinger. Her blir det også plass til store fellesrom og en personalavdeling. Barnehagen bygges etter mal av Harmonien barnehage i Skien. Vi gleder oss til mai. Da tar vi imot barn og ansatte i det nybygget på Gvarv! Barnehagen ligger på en stor og flott tomt rett over veien for skolen og idrettsanlegget. Her blir det flotte utendørs lekearealer som innbyr til lek og læring. Det blir montert husker, klatrestativer og sandkasser på arealene nærmest barnehagebygget. Her kommer det også vognboder og miljøstasjon. Litt lenger unna har vi bevart en del av skogen innenfor gjerdet, og her blir det spennende tauleker og andre aktiviteter for spreke barn og voksne. Inne er barnehagen tilrettelagt for både de største og de minste. I det store aktivitetsrommet blir det muligheter til å utvikle motoriske ferdigheter. I tillegg kan rommet brukes både som kino og teatersal. Barnehagen får flere spesialrom innredet for ulike aktiviteter, noe som gir gode anledninger til å dele avdelingene opp i mindre grupper. Barnehagen er bygget med spesiell oppmerksomhet mot støy. Støyreduserende flater i alle tak bidrar til gode lydforhold. Gulv og vegger er lette å holde rente, og det er eget tørkerom på hver avdeling. < Nybygget på Gvarv ligner veldig på Harmonien barnehage i Skien. 8 9

6 På tur i Trollskogen 10 Det kan skje mye rart på tur. Det gjelder bare å holde øynene åpne. En observant turgåer kan faktisk oppdage en hel del vi andre bare hadde gått forbi. Selv om det er midt på vinteren, finner barna en sprell levende edderkopp. De er vant til at man må løfte opp bark og mose, og se nøye etter. Skogen er også perfekt for lek. Med litt fantasi blir stubber fine stoler, kongler god betaling for deilige snøkaker, og lubne grantrær supre skjulesteder når man leker gjemsel. Det er viktig at de voksne er tilstedeværende og følger med på det barna oppdager når vi er på tur. En tur gir oss mange muligheter til å se, fortelle og formidle, sier Marianne Tiochta som er daglig leder i Trollmyra barnehage i Skien. Aktive og lekne barn De har natur og friluftsliv som sitt fokusområde. I samarbeid med Telemark Turistforening har de fått laget blåmerkede turstier opp forbi Trollskogen og videre over Vindalsåsen. Det er dugnadsgjengen i turistforeningen som har vært ute og merket, forteller Dag Øyvind Olsen Djuvik. Han er ansvarlig for skole- og barnehagesatsingen i Telemark Turistforening, og er i jevnlig kontakt med de ansatte i Grenland Barnehagedrift. Det er et gjensidig samarbeid. Vi hjelper til med å inspirere de voksne med ideer til aktiviteter for friluftsliv. Så hjelper de oss når vi trenger innspill til hva vi må ta hensyn til når det gjelder barnehagegruppen. Uteleken er viktig for fantasien. Det har både Olsen Djuvik og barnehageleder Tiochta erfart. Unger som er vant til å være mye ute kjeder seg ikke så raskt, de blir vant til å finne på ting og tar i bruk det som er rundt dem ute, sier Olsen Djuvik. Lærer om nærområdene Han er opptatt av at barn tidlig må få gode opplevelser og bli vant til å være ute i naturen. Får man et forhold til å være ute i naturen, er det gjerne noe som følger en resten av livet. Det en får et godt forhold til, blir en glad i og dermed ønsker å ta vare på. Derfor er naturen viktig å bli glad i, sier han. Barna i Trollmyra er ofte på tur i området rundt Vindalsåsen og har etter hvert fått mye kunnskap om nærområdet sitt. Vi får stadig tilbakemeldinger fra foreldrene om at ungene har masse å fortelle når de er på tur med familien. For turstien opp i Vindalsåsen kan benyttes av alle. Bare se etter de blå merkene. Tekst: Hanne Cathrine Gullerud Samarbeidet med Telemark Turistforening: I våre barnehager i Telemark får alle barn og ansatte tilbud om gratis medlemskap i Telemark Turistforening. Samarbeidet med turistforeningen gjør at alle barna blir medlemmer i Barnas Turlag og kan delta på alle aktivitetene de har i løpet av året. De ansatte blir også medlemmer i Turistforeningen. Turistforeningen bidrar med all den kompetanse foreningen har bygget opp gjennom mange år. De holder kurs for de ansatte og bidrar på arrangementer i regi av Grenland Barnehagedrift, blant annet Grenlandslekene. Dag Øyvind Olsen Djuvik i Turistforeningen 11

7 Daglig leder Ida Tveitan Daglig leder i Sauarhagene er Ida Tveitan. Hun er utdannet barneverns- pedagog ved Høgskolen i Telemark og har videreutdanning i spesialpedagogikk, småbarns- Røtter og vinger pedagogikk, barnehagepedagogikk og vurdering av samspill og til-knytning mellom barn og nære omsorgs- personer. Ida har arbeidet 5 år som pedagogisk leder i barnehage, mest 12 Sauarhagene Nordagutu Hjuksebø Avdelinger Snipp, Snapp og Nøtteliten Plasser Ansatte 10 5 Lekeareal inne 217 m2 118 m2 Lekeareal ute 2745 m2 Byggeår 2013 Åpningstider Fokusområde Natur og Natur og friluftsliv friluftsliv I Sauarhagene skal barna få røtter og vinger. Barndommen har en egen verdi her og nå, men også videre i livet. Den kunnskapen og erfaringen de får nå, er et viktig reisverk videre i utviklingen. Fra Frampå Barnehagen har en helsefremmende og forebyggende funksjon, og er en viktig arena for pedagogisk folkehelsearbeid. Den bidrar til å utjevne sosiale forskjeller og har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing. De ansatte i våre barnehager er bevisst på dette og legger til rette for at alle barna får positive erfaringer med lek og vennskap. Det er med på å gi et godt grunnlag for utvikling av sosial kompetanse og god psykisk helse. Vi vet at barns fysiske aktivitetsvaner legger grunnlaget for slike vaner senere i livet. Barn tilbringer mye tid i barnehagen og de ansatte i barnehagen kan ha stor påvirkning på barns holdning til fysiske aktiviteter. Våre ansatte legger til rette for at barna får muligheter for daglig fysisk aktivitet i barnehagen. Med røtter mener vi at barna får grunnleggende kompetanse og trygghet. Dette gir en følelse av tilhørighet og egenverdi. Barna trenger gode røtter for å bruke vingene for å fly ut i livet, tørre å prøve, tørre å feile og til å nå nye høyder i egen mestring, forteller daglig leder Ida Tveitan. Ida Tveitan leder en barnehage lokalisert på to steder i kommunen. På Nordagutu har barnehagen to avdelinger i nytt bygg. Her vil også det tidligere barnehagebygget bli benyttet ved behov. På Hjuksebø er det en avdeling i tilknytning til skolebygget. Dette barnehageåret har Sauarhagene også en avdeling på Akkerhaugen, men dette lokalet er ikke godkjent til barnehagebruk for kommende barnehageår. I Sauarhagene er barn mye ute, og det er lagt vekt på mye fysisk aktivitet. Barnehagen har ansvar for å påvirke barn i en god retning i forhold til fysisk aktivitet. På både Nordagutu og Hjuksebø er barnehagens utemiljø og nærområdet godt egnet for akti- vitet med variasjon både i utfordring og mestringsgrad. Vi mennesker er jo bygd for å være i aktivitet. Barna tilbringer mange timer i barnehagen hver dag og vi har ansvar for at barna får vært fysisk aktive i løpet av dagen. Fokusområdet vårt som er natur og friluftsliv innbyr jo også til mye aktivitet. Vi er jo også veldig heldige som har tilgang på gymsaler både på Hjuksebø og Nordagutu, så alt ligger til rette for at vi innfrir her, sier Ida. Ida påpeker at det er viktig at barnehagens fysiske miljø ikke innehar elementer som kan skade barns helse direkte eller indirekte. Den psykiske helsa er vel så viktig. I barnehagen vår jobber vi aktivt for at barna skal utvikle en trygghet i seg selv og på egen verdi. Vi jobber for at barna skal utvikle gode selvbilder og selvtillit, avslutter Ida. på uteavdelinger. Hun har også yrkeserfaring fra hjemmetjenesten, barnevernstjenesten, skole og ansvarsgrupper. Fritiden benyttes til friluftsliv og studier. For Ida er det viktig å gi ungene en barnehagehverdag som ruster de for veien videre i livet, samtidig som den gir gode minner og positive erfaringer. Trygge unger, blir trygge voksne. Barnehagen skal gi barna røtter og vinger. Den morgenen av Inger Hagerup (Så rart 2011) DEN MORGENEN MYGGEN VÅKNET OG VAR GJORT TIL EN ELEFANT, BLE DEN MEGET FORBAUSET. DU STORE VERDEN! SA DEN, HER MÅ DET HA HENDT NOE I NATTENS LØP. 13

8 Bygger for barna Derfor er det ofte vinduer helt ned til gulvet da kan barna ligge på gulvet og følge med på det som skjer ute, sier Moen. Barna skal få gode opplevelser og det skal være nok plass. Det er hovedmålet når Grenland Barnehagedrift bygger nye barnehager. Det er mye å ta hensyn til. Et barnehagebygg skal være tilpasset barn i flere aldre, og de voksne. Det skal også fungere optimalt med tanke på funksjonalitet, ha gode lysforhold, forhindre for mye støy og være lette å holde rene. Det er en tanke bak det vi gjør, bekrefter Elin Bråthen, kommunikasjonssjef i Grenland Barnehagedrift. De har bygd barnehager siden 2007, og har etter hvert fått mye erfaring med å gjennomføre nye byggeprosjekter. Hele seks av barnehagene har de utformet sammen med arkitekt Tore Moen i firmaet JM Norge AS. Grenland Barnehagedrift har mange ønsker når vi skal i gang med en ny barnehage. Men det viktigste er at det skal være nok areal for barna og det skal være tilpasset deres behov, sier Moen. Kreative løsninger I avdelingsbarnehagene de bygger har arkitekten vært opptatt av å samle inngangen ved fellesarealene slik at man går inn i garderobene og derfra videre til avdelingene. Med det har vi komprimert de lange gangene, og det har blitt lettere å gå gjennom bygget uten å forstyrre hverandre, sier han. Det trengs mange kreative løsninger i et bygg hvor barn og voksne skal ha tilhold hele dagen. I et barnehagebygg skal både store og små kunne stå i oppreist stilling, og alle skal kunne se ut av vinduene, sier Moen. Han er også opptatt av at barna skal kunne ligge flatt på gulvet og se ut på naturen. Lys og skygge er viktig I en barnehage er gode lysforhold viktig. Det skal kunne komme nok naturlig dagslys inn i bygget. Lys er viktig, men like viktig er at det er nok skygge, påpeker arkitekten. Når man planlegger oppføring av et nytt bygg må man derfor ha god kontroll på hvor solen står på himmelen i forhold til bygget. Ulike uterom legges opp ut ifra dette. Det må være flere steder med tilgang til skygge, særlig der barnevognene skal stå når barna skal sove. Små barn skal heller ikke være for lenge i direkte sol, så vi må ha lekeplasser som er både i skygge og sol. Byggene har ofte mange vinkler, de går inn og ut, slik at det danner seg flere uteområder der man kan skille grupper. Slik kan de voksne holde oppmerksomhetene til barna også når de er ute. Det er veldig hyggelig å jobbe med barnehager. Som arkitekt betyr det at man kan gjøre litt annet med byggene, sier Tore Moen i JM Norge AS. Veraåsen Barnehage i Sandefjord 14 < Arkitekt Tore Moen i JM Norge AS. Limi Barnehage i Skien. Prosjekt Arkitektur Dette barnehageåret er arkitektur tema i kunst- og kulturbarnehagen Gustavas Hage i Skien. Prosjektet handler om «jeg, rommet og bygget». Barna møter arkitektur hele tiden. Barna bruker sansene til å oppleve rommet og formene ved å se, røre, lytte og lukte. På denne måten erfarer barnet tidlig hvordan arkitektur danner rom. Barna blir kjent med lys og skygge, retninger, overflater, linjer og avstander. Erfaringer skapes også gjennom å bevege kroppen i ulike rom og bygg. Nye rom skal også finnes rom i rommet, rom i sandkasse og rom mellom trær og busker. Gjennom konstruksjonslek skapes også nye rom. 15

9 Lek skal være gøy Lek er viktig for lekens skyld. Det er en bonus at man samtidig lærer språk og grunnleggende demokratiske prinsipper som forhandlingsteknikker, og om vennskap og fellesskap. Det sier Terje Melaas, høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark. Så viktig er leken for Melaas at han i flere år har forsket på og gitt ut to bøker om lek. Han er selv utdannet førskolelærer med mange års praksis som pedagogisk leder i barnehage. Ifølge Melaas har lek en egenverdi, men det er stort potensiale for læring gjennom lek hvis det skjer ut ifra barnas egen motivasjon. Lek skaper felleskap Og barn leker fordi det er gøy. Når man opplever at leken er gøy, gjentagende ganger, så begynner man å se frem til leken. Da kan barnet uttrykke at de gleder seg til å komme i barnehagen, eller at de har hatt det bra i barnehagen. På den måten bidrar lek til økt livskvalitet og trivsel for barna. Melaas ønsker at alle barn må få oppleve den begeistringen man kan ha i leken. Og han er tydelig på at her kan de voksne hjelpe barna: Det er viktig at barn får være i leken. Da må man ha voksne i barnehagen som kan legge til rette for gode lekerutiner. De må også sørge for at barna leker så det blir gøy for alle og ikke manipulerende, eller i verste tilfelle utvikler seg til mobbing, sier Melaas. Lekende voksne For høgskolelektoren er det viktig at man gir barna nok tid til å leke, og at de voksne ikke avbryter viktig rollelek. Rolleleken i barnehagen er med på å skape felleskap og vennskap. Derfor må barnehagelærerne og de ansatte ha kompetanse på lek. De voksne må vite hva som kan starte, verne og videreutvikle det lekende samspillet. De må være gode på lek, sier han, og fortsetter: Voksne som går rundt og leker, er ikke rare og fjollete de utøver et fag som kompetente barnehageansatte. Tekst: Hanne Cathrine Gullerud Terje Melaas, høyskolelektor ved Høgskolen i Telemark. Han har skrevet flere bøker om lek

10 Kjekt å vite 18 Slik søker du på barnehageplass i Sauherad Barnehagene i Sauherad kommune er med i samordnet opptak. Dette innebærer at søknad må leveres via kommunens hjemmeside. Gå inn på for mer informasjon og link til søknadsskjema. Søknadsfristen for barnehageplass fra august, er 1. mars. Åpningstider På avdelingen på Gvarv og Nordagutu har vi åpent fra På Hørte og Hjuksebø er åpningstiden Vi har fem planleggingsdager pr. barnehageår, og disse varsles i god tid. Vi samkjører med skoleruta så langt det lar seg gjøre. Barnehagene har stengt på jule- og nyttårsaften, og fra kl. 12 onsdagen i påskeuken. Matordning Alle måltider, med unntak av frokost inngår i matordningen i våre barnehager. Matordningen er priset til selvkost og koster pr. februar 2014 kr. 395,- pr. 100 % plass. Tobakk og parfyme Alle våre barnehager er frie for tobakk og parfyme. Våre ansatte kan ikke benytte dette i arbeidstiden. Priser Alle barnehager er bundet av reglene om makspris i barnehager. Det gis søskenmoderasjon og inntektsgraderte moderasjoner etter regler gitt av Sauherad kommune. Prisen for 100 % plass er pr. 1. januar 2014 kr ,-. Matordningen kommer i tillegg. Medlemsakp i Telemark Turistforening Barn med barnehageplass i våre barnehager i Telemark blir medlemmer av Barnas Turlag. Alle våre ansatte er ordinære medlemmer i Turistforeningen. Vi har et svært godt samarbeid med Telemark Turistforening, og de er en viktig bidragsyter i forebyggende helsearbeid blant både barn og voksen. Les mer om Turistforeningen på Grenland Barnehagedrift Se for mer informasjon Grenland Barnehagedrift driver 7 barnehager i Skien, 2 barnehager i Sauherad, 1 barnehager i Bamble og 1 barnehage i Sandefjord. Vi har omkring 250 ansatte og gir barnehageplasser til over 1100 barn. Hovedkontoret vårt ligger i Skien. Her har vi 10 ansatte som utfører nødvendige oppgaver for barnehagene våre. 19

11 Våre barnehager i Sauherad Gvarv Barnehage AS Nes Menighetshus (fram til mai 2014) Holmenvegen 46, 3810 Gvarv Tlf E-post: Sauarhagene Sauarhagene AS Sundsmovegen Nordagutu Tlf E-post: Grenland Barnehagedrift AS Gunnar Knudsensvei 28, 3713 Skien Tlf E-post: Svanemerket trykksak Design og trykk: Reklamehuset Wera

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida!

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunale barnehager Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunalsjefen har ordet De kommunale barnehagene er en del av Enhet for skole og barnehage i Bamble kommune. Vår

Detaljer

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage. - Åpner dører mot verden og framtida!

Kommunale barnehager. Enhet for skole og barnehage. - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunale barnehager Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og framtida! Kommunalsjefen har ordet De kommunale barnehagene er en del av Enhet for skole og barnehage i Bamble kommune. Vår

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Barnehage. Les mer om... Nr. 1-14 Utgitt av Grenland Barnehagedrift. Frampå 2013-2016... 04 På tur i Trollskogen... 16 Lek skal være gøy...

Barnehage. Les mer om... Nr. 1-14 Utgitt av Grenland Barnehagedrift. Frampå 2013-2016... 04 På tur i Trollskogen... 16 Lek skal være gøy... Barnehage magasinet Skien Nr. 1-14 Utgitt av Grenland Barnehagedrift Les mer om....................................................... Frampå 2013-2016... 04 På tur i Trollskogen... 16 Lek skal være gøy...

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene

Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 Overordnet kompetanseplan for Vennesla-barnehagene Den som slutter å bli bedre slutter å være bra Vennesla kommune Kompetanseplan for Vennesla-barnehagene 2015-2016 1 Nasjonal strategi: Kompetanse

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB!

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! INNLEDNING Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage er et forpliktende verktøy for

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv»

Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for «En levende start på et godt liv» Telemark idrettsbarnehage Akrobaten Årsplan for 2014-2015 «En levende start på et godt liv» Den gode barnehagen A/S Plassen 8 3919 Porsgrunn Tlf: 45481888 Innledning s.2 Grunnlaget for planen s.2 Pedagogisk

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 VIRKSOMHETSPLAN 2015-2020 AHUS BARNEHAGENE Vi har tid til undring, utfordring og utvikling sammen med ditt barn! Hvem er AHUS barnehagene? Akershus universitetssykehus eier og driver 5 personal barnehager

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

VEILEDER. Foreldresamarbeid

VEILEDER. Foreldresamarbeid VEILEDER Foreldresamarbeid Frampå 2013 2016 I Barnehagelovens 1 Formål er det samarbeidet med hjemmet som innleder lovteksten: «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier

Visjon, pedagogisk grunnsyn og verdier NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER EKTE GLEDER LEKENDE LÆRENDE SANSENDE FØLELSER KVALITET HVERDAGSLIV NÆRHET ENGASJEMENT RESPEKT TILLIT FLEKSIBILITET ÅPENHET OPPLEVELSER

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Årsplan 2016/2017. Vi samarbeider med Stavanger Turistforening

Årsplan 2016/2017. Vi samarbeider med Stavanger Turistforening Årsplan 2016/2017 Vi samarbeider med Stavanger Turistforening Vi i Bogafjellbakken Naturbarnehage ønsker å stå frem som en barnehage som virkelig satser på naturen og opplevelsene den byr på. Vi har i

Detaljer

Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen

Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen 1 Månedsbrev august og september for Småbarnsfløyen Hei alle sammen! Velkommen til nytt og spennende barnehageår på Småbarnsfløyen. Vi gleder oss til å bli kjent med både små og store - til å leke, lære

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Lykke til med lesing og bruk, og ta gjerne kontakt dersom det er noe i årsplanen du vil gi tilbakemelding på.

Lykke til med lesing og bruk, og ta gjerne kontakt dersom det er noe i årsplanen du vil gi tilbakemelding på. 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanen gir foreldre og andre interesserte informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid, og er et arbeidsverktøy for personalet. Årsplanen beskriver barnehagens

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Hva skjer på Borgen september-november 2015

Hva skjer på Borgen september-november 2015 Hva skjer på Borgen september-november 2015 Personalet i spira Høytorp Fort har valgt Forskning og Uteliv som fordypning i en tre års periode fra 2015-2017. Det vil si at dette skal være hovedfokuset vårt

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen!

Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! 0 Vestveien barnehage Årsplan for 2016-17 Visjon: Her i Vestveien ønsker vi å få frem den beste utgaven av alle sammen! Våre tre verdier er Likeverd - Alle er like mye verdt, men unike i seg selv, Vi har

Detaljer

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Innhold i presentasjonen Kort om bakgrunn for ny rammeplan Innholdet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Implementering av ny

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016

BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 BARNEHAGENE I ARENDAL KOMMUNE Kvalitetsdokument 2013 2016 ARENDAL KOMMUNE Oppvekst Vedtatt i Arendal bystyre 20. juni 2013 Arendalsbarnehagene sammen om kvalitet Vår visjon: Blikk for den enkelte og rom

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-2014 Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-14 Grunnlag for å vurdere om vi når mål vi har satt oss og om vi klarer å gjennomføre planlagte aktiviteter jfr periodeplanene.

Detaljer

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage 2014-2018 Kompetanseplan for Hortensbarnehagen 2014-2018 Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen 1 FUBs kvalitetsdokument Kvalitet i barnehagen Innledning Barna er det viktigste vi har. Foreldrene er barnas viktigste ressurs og den viktigste samarbeidspartneren for barnehagen. Foreldrenes innflytelse

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

Pia Paulsrud Stab for barnehage

Pia Paulsrud Stab for barnehage Pia Paulsrud Stab for barnehage Mål for ettermiddagen: Kjennskap til veiledningsheftene Språk i barnehagen og Barns trivsel voksnes ansvar Informasjon om prosessen med revidering av rammeplan for barnehagens

Detaljer

Beskrivelse av avdelingen

Beskrivelse av avdelingen Beskrivelse av avdelingen Dråpene 2015/2016 På Dråpene er vi 15 barn som alle er født i 2013. Vi er fire voksne hvorav en barnehagelærer som er pedagogisk leder, to assistenter som deler en stilling og

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018

Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018 Kvalitetsstigen 0-6 år 2015-2018 Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015-2018 Revidert mars 2015 1 Forord Barnehagens formål og verdigrunnlag: Barnehagen skal i samarbeid

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer