R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012"

Transkript

1 1 SP-sak Referat Møtedato Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen Silje Linnerud Erika Ramona Erdos Tom-Børge Belsaas Rolf Bjarne Larsen Julie Falkevik Tungevåg Øyvind Nerland Flemmen Jenny Bergan Øverli Marit Lid Bjerkvik Eline Fredriksen Marius Wormnæs Sindre Lauritzen Cecilie Sjøberg Isabelle-Louise Aabel Magne Bartlett Hege Lovise Lundgren Jan Kåre Jernslett Synne Berdal Trine Blomholm Gausland Per Anders b. Gogstad STA-styret: Øyvind Berdal Ruben Haugland Martin Grina Anna Louise Nes Axelsen Vegard Snaunes Ordstyrere: Referent: Forfall: Helge Ø. Hovland Lars Martin Bogen Tonje Falstad Hermansen Sondre Rimstad Inger Elise Ommundsen Nils Petter Nilsen Inge Smeland Christina Malén Staulen Lars S. Jørgensen Hasim Bhatti Jo Tore Berg

2 2 SAKSLISTE SP-sak 00a/12 Konstituering Studentparlamentet 2012 ble konstituert. SP-sak 00b/12 Valg av ordstyrere Forslag til valg av ordstyrere: Helge Ø. Hovland Lars Martin Bogen Godkjent SP-sak 00c/12 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden Eline hadde ikke fått sakspapirene i posten. Øystein fikk dem i posten, men ikke på mail. Tonje svarte at hun hadde sendt ut sakspapirene til alle, både på mail og i posten. Anders foreslo at man burde sjekke søppelmailen, for å se om det hadde havnet der. Marius sa at alle burde sjekke kontaktlisten de hadde fått utdelt i permene sine, for å se at alt er korrekt. Isabelle vil melde en sak. Hun skulle ta det under eventuelt. Saken hennes handlet om sommerfest. Erika syntes det var lite tid satt av til eventuelt. Hun har to saker hun vil ta opp. Helge svarte at vi kunne endre tidspunktene under dagsorden. Marius presiserte at man kan når som helst foreslå at man endrer dagsorden. Helge sa at dette stemte og at det dette krever 2/3 flertall. Magne lurte på om man kan ta opp politiske saker, slik som vikarbyrådirektivet. Helge spurte Studentparlamentet om ordstyrerne fikk fullmakt til å utvide møtetiden hvis det ble nødvendig. De fikk tillatelse fra Studentparlamentet til å gjøre dette. Innkalling godkjent Sakslisten godkjent Dagsorden godkjent Enstemmig vedtatt

3 3 SP-sak 00d/12 Godkjenning av referat fra møte Det kom ingen kommentarer eller merknader. Referat godkjent Enstemmig vedtatt Vedtakssaker SP-sak 01/12 Budsjett 2012 Ruben la frem budsjettet. Han forklarte hva de tre ulike arkene i sakspapirene var. Han oppfordrer folk til å spørre dersom de ikke forsto alt. Han gikk gjennom driftsmidlene fra SiA. Denne posten var økt, på grunn av at man kommer til å bruke mer penger enn i fjor. Deretter gikk han gjennom annonseinntektene. Han forklarte at tall med minus foran er penger som kommer inn på konto. Tallene med ramme rundt er resultatet. Vi budsjetterer med å gå i null. Fordelingsutvalget valgte i november å forkorte driftstøtten tilsvarende det man hadde budsjettert med å gå i overskudd. Det er derfor ikke naturlig å budsjettere med overskudd for støtten i juli heller. Han gikk så gjennom posten kontorrekvisita. Her hadde han budsjettert med mer penger de månedene vi får inn nye STA medlemmer. Han gikk så gjennom postene trykksaker, aviser og møter, kurs, bevertning. I januar er det satt av mye penger på møter, kurs. bevertning på grunn av Danmarksturen og Aktivitetenes dag. Denne posten inkluderer også penger til studentparlamentsmøter og velkommen-sp. Telefonutgiftene hadde han kuttet mye ned. STA har inngått nye, billigere, abonnementer. STA-bilen gikk under reisekostnader før, men er nå blitt en egen post. Pengene på profileringsposten skal gå til å skal kjøpe inn nye gensere og lignende, samt studiestartprofilering. Posten gaver er først og fremst blomster til avtroppende og nye STA-medlemmer. Helge åpnet for direkte spørsmål til saksbehandler. Magne lurte på om STA har egenkapital. Isabelle spurte om hvorfor forsikringspremien har gått så mye opp. Cecilie lurte på hva grunnen var til at vi har så store transportkostnader, og hvorfor det var budsjettert penger i juli, når STA har sommerferie. Ruben svarte at STA har en egenkapital. Dette er overskuddet fra tidligere i år. Summen det er budsjettert med på posten forsikringspremie er det vi brukte på forsikring i fjor. STA hadde underbudsjettert i fjor. Grunnen til at det har vært så høye transportkostnader er at det er brukt penger på å dekke reiser med egen bil i tillegg til arrangert fellestransport til studentparlamentsmøter. Det har også vært en del uforutsette reparasjoner på STA-bilen. Grunnen til

4 4 at det er budsjettert penger i juli er at telefonabonnementet må betales hver måned. Det pleier også å være noen fra STA på kontoret i juli, men ikke like mye som de andre månedene. Øystein lurte på hvorfor det ikke er budsjettert uforutsette utgifter på bilen. Ruben svarte at det var satt på litt penger hver måned for at det skulle dekke uforutsette ting. Studentparlamentet gikk over til debatt. Helge sa at Studentparlamentet kunne komme med forslag til endringer. Cecilie lurte på om vararepresentantene var blitt gitt forslags- og talerett. Helge hadde gått ut i fra at det var greit, siden alle i Studentparlamentet nikket da det ble gjennomgått tidligere. Vararepresentantene ble innvilget forslags- og talerett. Trine lurte på om ikke driftsmidler inngikk som en utgiftspost i budsjettet. Ruben svarte at det er SiAs område. Lars la til at STA søker på lik linje med andre aktiviteter til Fordelingsutvalget om driftsmidler. Det er ikke STA som betaler ut midlene, men SiA etter vurdering av Fordelingsutvalget. Isabelle lurte på hvorfor post 6860 hadde gått så mye over budsjettet i Øyvind svarte at STA hadde budsjettert med for lite i fjor og at det derfor var oppjustert i år. Ruben sa at han skal svare så godt som mulig på spørsmålene angående regnskapet, men at det ikke han som førte regnskapet i fjor. Øyvind la til at regnskapet skal vedtas i februar, og ikke på dette møtet. Helge spurte Studentparlamentet om vi kunne gå til vedtak. Erika lurte på hvordan man kunne endre på tall, og om man kunne inkludere nye poster. Helge svarte at man kan endre mellom postene, men ikke rammen for budsjettet. Erika etterlyste mer informasjon om hvordan man kan endre budsjettet. Marius sa at representantene i Studentparlamentet har et ansvar for å sette seg inn i sakene før møtet. De kan snakke med hverandre om saken før de kommer til møtet. Det er Studentparlamentet som har makt og kan komme med endringer. Helge sa at det er bra å spørre og få oppklaring. Lars sa at man fremdeles har en mulighet til å komme med forslag etter at budsjettet er vedtatt. Det er også mulig å søke om eksterne midler. Forslag til vedtak: Studentparlamentet vedtar forslag til budsjett for 2012 med de endringene som måtte forekomme. Enstemmig vedtatt

5 5 SP-sak 02/12 Møtedatoer SP 2012 Anna la frem datoene. Hun hadde sjekket opp vedtektene etter at sakspapirene ble sendt ut, og funnet ut at vi måtte ha datoer for høsten også. Hun tok disse datoene muntlig. Hun foreslo følgende datoer; 22. februar, 21. mars, 25. april, 23. mai, 29. august, 26. september, 24. oktober og 21. november. Helge åpnet for spørsmål. Julie lurte på hva klokkeslettet for møtene var. Ann-Iren lurte på hvor møtene skulle være. Anna svarte at møtene skulle starte kl , og leste opp hvilke datoer som skulle være i Grimstad. Øyvind sa at møtet 22. februar ble lagt til Kristiansand fordi vi skulle ha et sosialt opplegg på CB-kjelleren etter møtet. Marius lurte på hvordan UiA forholder seg til møtevirksomhet på onsdager. Ann-Iren lurte på hvorfor det ikke var satt opp en valgforsamling i grimstad. Helge svarte at i akademisk kalender er onsdag en møtedato, men dette er mellom kl De som praktiserer undervisning da, gjør det mot universitetsstyret vedtak. STA-styret leverte et nytt forslag til datoer. 22. februar i Kristiansand, 21. mars i Grimstad, 25. april i Kristiansand, 23. mai i Grimstad, 29. august i Kristiansand, 26. september i Kristiansand, 24. oktober i Grimstad og 21. november i Kristiansand. Marius spurte om hvorfor det skal være tre møter i Kristiansand på høsten, og kun et i Grimstad. Øyvind svarte at STA hadde nå lagt en valgforsamling til Grimstad, og at det hadde med antall studenter og transportkostnader å gjøre. Cecilie mente at det kunne være mer problem å få de som stiller til valg til å komme til Grimstad, enn til Kristiansand. Isabelle mente at transportkostnadene ville være de samme uansett. Ann-Iren sa at det var like vanskelig for dem å komme fra Grimstad til Kristiansand, som dr er å komme seg andre veien. Men hun la til at hun var fornøyd med å ha fått en valgforsamling i Grimstad. Det ble bestemt at det skulle stemmes over STAs nye forslag til vedtak. Forslag til vedtak: STA setter også opp SP-møter for høst, og setter sted for møtet. 22. februar i Kristiansand, 21. mars i Grimstad, 25. april i Kristiansand, 23. mai i Grimstad, 29. august i Kristiansand, 26. september i Kristiansand, 24. oktober i Grimstad og 21. november i Kristiansand. Møtene starter 16.15

6 6 Enstemmig vedtatt. Styrets innstilling falt til fordel for nytt forslag fra styret. Marius foreslo at vi skulle se på formålene. Dette ble gjort. Helge leste opp fra vedtektene. Diskusjonssaker SP-sak 03/12 Årets saker Øyvind la frem saken. Styret ønsket å vite hvilke saker SP ønsket å jobbe med. Det ble åpnet for spørsmål. Det kom ingen spørsmål. Det ble åpnet for innlegg. Isabelle ønsket masterlesesaler som kunne være en arena for å samle masterstudentene. Hun foreslo også å prøve å få til praksis for de akademiske fagene. Marius ville ha en sak på åpningstider og adgang til fasilitetene. Det er dårlig plass på universitetet, og dette fører til at studentene trenger å bruke mer av døgnet. NTNU har åpent hele døgnet og masterstudenter kan få egne kontorer. UiO har også åpent hele døgnet. UiS har åpent til kl. 23 og egne kontorer tilgjengelig for masterstudenter. UiB har også åpent til 23. Dårlige åpningstider fører til frustrasjon. Han syntes det var rart at UiAs administrasjon ikke er mer imøtekommende på dette. Magne ville ha en sak om valgfritt bruk av PC på eksamen. Han ville også ha en sak om biligere kollektivpriser for studenter. Prisene i Kristiansand er blant de høyeste i landet. Han ønsket også å jobbe med å få Agder teaters lokaler til studentparlamentets bruk. Marius ønsket å få en bedre struktur over de tillitsvalgte. Vi får ikke oversikt over de tillitsvalgte fra fakultetene. Dette er et tegn på at de ikke tar det seriøst. Isabelle ønsket å fortsette med den politiske plattformen som vi avsluttet fjoråret med. Hun syntes der er viktig at Studentparlamentet blir mer politisk som organ. Øystein ville jobbe for et bedre kollektivtilbud. Isabelle var enig i dette, men mente at Studentparlamentet ikke var det riktige forumet å gjøre dette i. Hun syntes Studentparlamentet bør gå på talerstolen i

7 7 Bystyret. Magne sa at han trodde alle vil ha et bedre tilbud, men at førsteprioritet er å få ned prisene. Marius syntes STA-styret skal prioritere å komme i god dialog med UiA og Ugland eiendom angående neste byggetrinn. Cecilie foreslo å jobbe enda mer med profileringen av STA. Hun foreslo også å sette opp busser mellom campusene når det skjer noe. Magne var helt enig, og mente at STA bør utvikle en mediestrategi. Eline ville gjøre det enklere å komme seg til kulturarrangementer. Anders ønsket å jobbe videre med praksisreglementet. Jenny ønsket mer tverrfaglighet. Marius syntes det var bekymringsfull at så mange som hopper av etter bachelorgraden, og ønsker å ta master et annet sted. Han ønsket å presse UiA til å få et bredere spekter av mastere. Vi må gjøre masteprogrammer og PhD mer attraktivt. Han forventer dette av UiA. Magne trodde dette har noe å gjøre med hvor det er lettest å få jobb. De som tar statsvitenskap drar for eksempel til Oslo fordi det er flere jobber der. Isabelle syntes vi bør promotere de mastergrader vi har. Vi har fantastiske muligheter på UiA. Studentparlamentet må ut og reklamere for dette. Øystein foreslo å vurdere hensikten med å opprette en egen PR-stilling i STA-styret. Øyvind takket for innspillene på vegne av STA. Han sa at STA ønsker å bli mer politiske. Han sa også at kommunikasjonen mellom Grimstad og Kristiansand blir lettere nå som busskortene dekker begge fylkene. STA har prøvd å lage en pressemelding angående busstilbudet før, uten at dette ble en sak. STA trenger Studentparlamentet i ryggen for å sette fokus på dette. SP-sak 04/12 Det digitale universitetet Øyvind presenterte saken. UiA har budsjettert 10 mill. til digitalt universitet. STA-styret lurer på hva Studentparlamentet tenker rundt en sånn satsning. Er PC på eksamen noe vi burde jobbe med? Hvordan bør vi jobbe med saken? Det ble åpnet for spørsmål. Eline lurte på hvordan det blir i matte og fysikk, og om det blir obligatorisk. Øyvind sa at det er mange områder det er tenkt på som en tverrfaglig sak. Det jobbes for å få det til i flest mulig fag, men i noen fag må man bruke papir. Det finnes mange måter å gjøre dette på.

8 8 Det ble åpnet for debatt. Magne sa at han er veldig engasjert i dette. Han er for valgfri bruk av PC på eksamen, og har utarbeidet en resolusjon om hvordan dette kan gjøres. Isabelle syntes dette var spennende, man var samtidig litt kritisk. Hun påpekte at det er mange som ikke er komfortable med dette, og lurte på om man skulle få kursing. Hvordan skal man utvikle komfortsonen til de som ikke er flinke med PC? Magne sa at om det blir obligatorisk så ligger det et stykke frem i tid. Da kommer det inn nye studenter fra videregående, som er vant til å gjøre alt på PC. Han trodde problemet med at studentene ikke er komfortable på PC blir mindre. Men han så Isabelles poeng. Han hadde ingen konkrete forslag til hvordan man kan forbedre det. Isabelle sa at det er nesten to generasjoner til det vil være sånn at alle har brukt PC på videregående. I tilegg er det mange som vil etterutdanne seg. Man må tenke på om man vil ha kurs. Cecilie da at de som er på videregående gjør alt på PC. De er vant til dette. Det er viktig å tenke både på de som kommer ut fra videregående nå, og den eldre generasjonen. Cecilie påpekte også at noen studenter skriver veldig stygt. Hvis sensor ikke klarer å lese besvarelsen, får man ikke frem poenget. Dette går utover karakterene. Tom-Børge fortalte at det er ekstremt vanskelig å få PC på eksamen hivs man ønsker det per i dag. Man må søke på nytt hvert halvår. Martin påpekte dette handler generelt om digitalisering, og ikke om tilrettelegging i spesielle tilfeller. Ann-Iren sa at eksamensvaktene også må få kursing dersom vi får digital eksamen. Isabelle la til at det samme gjelder professorene. Øyvind sa at det finnes en rekke utfordringer med dette. Når det gjelder PC, så må studentene selv stille med dette, ellers vil det koste mye penger. Hvis studentene skal ha PC, så bryter dette med gratisprinsippet. Det er også et spørsmål angående anonymitet og sikkerhet. Man må også tenke på de miljømessige aspektene ved å ha PC på eksamen. I tillegg må man tenke på foreleserne. Øyvind spurte om Studentparlamentet så på signalene som gode, og om de ønsket et videre arbeid med dette. Marit fortalte at da hun tok økonomi i Oslo fikk de undervisning i data. Da de tok eksamen, tok de både eksamen i databruk og faget. Det handler også om effektivisering i yrkeslivet og å legge det opp mot det man trenger senere. Øyvind fortalte at en måte å gjennomføre eksamen på PC på, er at man får en USB-chip som gjør at man bare får tilgang til akkurat de programmene man trenger for å gjennomføre eksamen.

9 9 Magne fortalte at de fleste av de som kommer ut fra videregående har PC og har vært nødt til å bruke det. Han foreslo muligheten til å finne andre eksamensvakter. For eksempel kan studenter brukes som eksamensvakter. Han påpekte også at mange er vant til PC fra arbeidslivet. Han fortalte også at rektor tidligere har sagt at hun aldri ville gått med på å skrive eksamen på papir. Isabelle syntes det var et veldig bra foregangsprosjekt. Men hun hadde problemer med at det skal gis fullmakt. Dette kan gå ut over personvernet. Magne påpekte at det kun er snakk om en dag. Han anså ikke det som et problem i denne sakn. Øystein syntes det bør arbeides videre med dette. Han mente at det må ikke bare være snakk om PC på eksamen, men også å digitalisere skolehverdagen ellers. Han syntes det bør være obligatorisk å ha en PC for studenter, og argumenterte med at det allerede er obligatorisk i grunnskolen. Han anså det også som en mulighet at universitetet stiller med PCer på eksamensdagen. Øyvind oppklarte gratisprinsippet. Magne sa at grunnen til at han foreslo egne PCer var at det vil koste mye penger for universitetet å skaffe flere PCer. Marius syntes debatten hadde sklidd litt vekk fra hva Øyvind spurte om. Spørsmålet var hva retningen skulle være. Han syntes den helt klart skal være mot digitalisering. Det gjenspeiler ikke yrkeslivet å ikke bruke PC der det kan brukes. Han syntes at studentene må kreve gode løsninger. Han sa også at eksamen ikke er noe man skal eksperimentere med. Eksamen skal avspeile den undervisningen som har vært gjennom semesteret. Han påpekte at gjennomsnittsalderen for studenter er 28 år. I tillegg kan vi ikke forvente at og utenlandske studenter har PC. Universitetet må være ansvarlige for å skaffe PCer til eksamen. Hege fortalte at NVU skal ha en konferanse som hun skal delta på. Hun kunne ta noe med til konferansen eller eventuelt rapportere tilbake til Studentparlamentet. Magne meldte interesse for å delta på konferansen. Cecilie syntes Studentparlamentet burde være for PC på eksamen, men at det skal være valgfritt i begynnelsen. Det må være kursing i bruk av PC og man kan ikke kreve at studenter skal ha egne PCer. Hun sa også at man må tenke på hvordan dette skal gjennomføres, slik at man ikke kan jukse på eksamen.. Tom-Børge fortalte at skolen har datarom tilgjengelig. Cecilie sa at det er mange PCer nå, men stilte spørsmålstegn med hva som kommer til å skje med kapasiteten når alle skal benytte seg av PC på eksamen. Øystein syntes vi bør jobbe med å integrere PC i studiehverdagen først, for så å få det på eksamen

10 10 Øyvind sa at det er sant at det blir dyrt, fordi man ikke har det nødvendige antall PCer per dags dato. Han mente også at det at det skal være valgfritt er et viktig poeng. Marius mente at vi likevel bør argumente for digitalisering. Orienteringssaker SP-sak 05/12 Angående Sides sist-posten Vegard informerte om saken. Studentparlamentsmøtene har tidligere hatt en sak som heter Siden sist. Saken går ut på at lederen eller andre forteller om hva som har skjedd i STA siden sist studentparlamentsmøte. Han viste til Siden sist-saken i referatet fra forrige møtet. STA ønsker å fortsette å ha denne posten som en fast post på møtene. Det kom ingen spørsmål fra Studentparlamentet. SP-sak 06/12 Siden sist Øyvind informerte om at STA skal arrangere Aktivitetenes dag. 16. februar i Kristiansand og 20. februar i Grimstad. vi stiller fra STAstyret begge steder, og skal ha middag og prisutdeling. Vi skal ha tur til CB-kjelleren. Det blir 22. februar, etter SP-møtet. STA har en Twitter- og en Facebook-konto. Oppfordrer til å følge disse. Oppfordrer også til å lese på STAstudent.no SP-sak 07/12 Eventuelt Marius poengterer at alle kan melde inn saker til studentparlamentsmøter. Isabelle snakket om sommerfesten. Hun fortalte at Studentparlamentet alltid har en grillfest før sommeren, men foreslo å ha en paintballavslutning i stede denne sommeren. Marius snakket om forskningsmidler. I oktober fikk UiA 17 millioner i gave fra Ugland teknopark, og fikk 4. 5 millioner fra norsk forskningsråd. Studentparlamentet kan uttale seg om hva de synes er

11 11 viktige forskningsområder. Han oppfordret til å tenke over hva man ønsket at pengene skulle brukes til. Helge la til at føringen til disse midlene er at de skal gå til forskning til fordel for regionen. Erika tok opp to saker angående internasjonale studenter. To ting å tenke på. Hun ville at det skulle bli lettere for de som ikke snakker norsk å delta i studentpolitikken. Hun foreslo å lage flere dokumenter på engelsk. Hun ba studentparlamentet tenke over denne problemstillingen og komme med forslag senere. Hun fortalte også at mange utvekslingsstudenter sliter med økonomien, og foreslo å tilby dem å dele rom i studentleiligheter. Hun så for seg dette som et alternativ for internasjonale studenter i første omgang, men at det kunne videreføres til norske studenter etter hvert. Marius sa at arbeid for internasjonale studenter er en del av UIAs strategiplan og at UiA må jobbe med dette. Isabelle sa at en mulighet er at noen av de leiligheter som bygges nå kan ha soverom med flere senger. Dette kan minske det økonomiske sjokket for utvekslingsstudentene. Vi må verdsette de internasjonale studentene. Studentparlamentet må legge press på SiA. Martin kom med en oppfordring. Han ønsket at det skal være helt åpent for dere medlemmene av Studentparlamentet og andre studenter å komme med forslag til hva vi kan gjøre på sosiale medier og internett. Disse forslagene trenger ikke bare å komme på studentparlamentsmøter, men kan også sendes på e-post. STA kan ta det til etterretning på styremøter. Øystein foreslo at styret kan utarbeide en PR-plan. Martin svarte at det skulle STA se på. Han var veldig interessert i det. Helge informerte om at han skulle snakke om utvidet samarbeid med Høyskolen i Telemark på båten dagen etter. Ordstyrere takker for et fint møte. Møtet avsluttet kl

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen

13.10.11/163.33. SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.10.11/163.33 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.11.11 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 67/11 Referat sentralstyremøte 30.09-02.10.11 Tilstede: Helene Kleppestø, Anders Garbom Backe,

Detaljer

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1302 1901 NOTAT TIL OPAD UNIVERSITETET FOR M ILJØ- OG BIOVITENSKAP PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN FRA LENA MARIE KJØBLI DATO: 27.6.12 Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1. Innledning I

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

Når det blir vanskelig

Når det blir vanskelig Når det blir vanskelig Olav Nygaard og Siv Anne Tollevik, Høgskolen i Agder Så er undervisningskabalen lagt. Marit skal ha en niende- og en tiende klasse i matematikk. Hun er godt fornøyd matematikk er

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Bibliotekaren. Hver sjette måtte gå i Bærum. Nye bibliotekstudenter. variert bakgrunn. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Hver sjette måtte gå i Bærum. Nye bibliotekstudenter. variert bakgrunn. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nye bibliotekstudenter med variert bakgrunn Hver sjette måtte gå i Bærum 92003 Bare halvparten av folkebibliotekene har nettkatalog Fundamentet på Sjusjøen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

BISTAND PÅ NY ARENA.

BISTAND PÅ NY ARENA. Prosjektrapport BISTAND PÅ NY ARENA. - hvis mennesker med utviklingshemming fikk den hjelp og støtte de hadde behov for, - ville da de vanlige sosiale mediene som Skype, Facebook, Youtube osv. være tilgjengelig

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Regner med å kunne gi tusenvis av elever en bedre skolehverdag

Regner med å kunne gi tusenvis av elever en bedre skolehverdag Djupedalutvalget: Regner med å kunne gi tusenvis av elever en bedre skolehverdag tekst og foto: tore brøyn Utvalget som skal se på hva som må til for å bedre skolemiljøet og redusere mobbingen, vil levere

Detaljer

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk

Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk 2009 Grenser for kunnskap Om kvinners erfaring med skogbruk Marianne Eidem Fostervold, KUN Senter for kunnskap og likestilling på oppdrag og i samarbeid med Jenter i Skogbruket Grenser for kunnskap kvinners

Detaljer

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt

Bibliotekaren. Et lite stykke Norge. En samarbeidets maktperson. Landsmøte med viktige vedtak. Yrkets etiske standard er satt Bibliotekaren 5 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Landsmøte med viktige vedtak En samarbeidets maktperson Et lite stykke Norge Kampen om bibliotekmeldinga i Olso Yrkets etiske standard er satt Innhold

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer