Nytt Dobbeltspor Oslo Ski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt Dobbeltspor Oslo Ski"

Transkript

1 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy 01B Rttls a tkstfl Adsul IVr HJ 00B Først utga; for rgulrngsplan AdSul IVr HJ Rsjon Rsjonn gjldr Dato Utarb. a Kontr. a Godkj. a ttl: Antall sdr: dlgg ØSFOLDBANEN V L (SKI) MOSS Fagrapport støy Produsnt: Prosjkt: Follobann/Nytt dobbltspor Oslo - Sk Parsll: Erstatnng for: Erstattt a: Dokumnt-/tgnngsnummr: Rsjon: UOS-92-A B Drfts dokumnt-/tgnngsnummr: Rsjon drft: N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

2 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 2 a 13 UOS-92-A B SAMMENDRAG I forbndls md nytt ndspor syd langs Østfoldbann sør for Sk stasjon, r dt gjort n utrdnng for å blys støybldt og ntull støykonsknsr d dt ny ndsport. Dt r utført brgnngr a jrnbanstøy dagns og frmtdg stuasjon (år 2025), a sumstøy fra og ban frmtdg stuasjon, og a støy anlggsprodn. n fra jrnbantrafkk d nærlggnd bolgr anss å øk mrkbart fra dagns tl frmtdg stuasjon drsom dt kk utførs abøtnd tltak. Øknngn skylds hodsaklg gnrll trafkkøknng på Østfoldbann, og kk aktttr på sl ndsport. Dt r gjort tltaksurdrngr md hnskt å rdusr støy for nærlggnd bolgr, og dnn rapportn frmlggr to ulk forslag tl anbfalt støyskjrmng langs jrnbann og Ås. Brgnngn sr at frmtdg stuasjon md skjrmngstltak l g t støybld som r nokså lkt dagns stuasjon. Bolgn langs dr rr og Halfstad gård l ha stt hodstøybdrag fra trafkk og kk fra jrnbann, og l følg brgnngn kk få n mrkbar øknng frmtdg stuasjon som følg a jrnbanstøy. D nærmst bolgn nordst for jrnbann og langs Ås øst lggr gul son mhp. jrnbanstøy allrd dag, og dt anbfals drfor å ralsr tt a d forslått skjrmngstltakn bskrt dnn rapportn. Dt l tllgg ær nødndg å urdr bho for lokal tltak for d bolgn md fasadnår gul llr rød son (mhp. jrnbanstøy) skjrmt stuasjon. Dtt gjørs normalt n snr fas. Brgnngr a anlggsstøy sr modrat orskrdlsr a støynå for d nærmst bolgn st for jrnbann. Dt kan drfor ær fordlaktg om støyskjrmn byggs forkant a anlggsprodn. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

3 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 3 a 13 UOS-92-A B INNHOLD 0. SAMMENDRAG INNLEDNING Grnsrdr Utndørs støynå Innndørs støynå Brgnngsgrunnlag Rsultatr ogtrafkkstøy dagns stuasjon ogtrafkkstøy frmtdg stuasjon Sumstøy fra tog- og trakk frmtdg stuasjon ANLEGGSSØY Grnsrdr Brgnngsgrunnlag/mtod Rsultatr Konklusjon N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

4 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 4 a 13 UOS-92-A B Vdlagt støykart: UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X UOS-92-X Ekalnt støynå fra togtrafkk. Dagns stuasjon. 4 m.o.t.. Ekalnt støynå fra togtrafkk. Dagns stuasjon. 1,5 m.o.t.. Ekalnt støynå fra togtrafkk. Frmtdg stuasjon. 4 m.o.t.. Ekalnt støynå fra togtrafkk. Frmtdg stuasjon. 1,5 m.o.t.. Ekalnt støynå fra togtrafkk. Frmtdg stuasjon m/ skjrmtltak langs bgg sdr a spor. 1,5 m.o.t.. Ekalnt støynå fra togtrafkk. Frmtdg stuasjon m/ skjrmtltak langs spor st og langs Ås 1,5 m.o.t.. Høyst støynå d togpassrng. Frmtdg stuasjon. 4 m.o.t.. Høyst støynå d togpassrng. Frmtdg stuasjon. 1,5 m.o.t.. Høyst støynå d togpassrng. Frmtdg stuasjon m/ skjrmtltak langs bgg sdr a spor.1,5 m.o.t. Høyst støynå d togpassrng. Frmtdg stuasjon m/ skjrmtltak langs spor st og langs Ås 1,5 m.o.t.. Ekalnt sumstøy fra tog- og trafkk. Frmtdg stuasjon 1,5 m.o.t.. Ekalnt sumstøy fra tog- og trafkk. Frmtdg stuasjon m/ skjrmtltak langs bgg sdr a spor 1,5 m.o.t.. Ekalnt sumstøy fra tog- og trafkk. Frmtdg stuasjon m/ skjrmtltak langs spor st og langs Ås1,5 m.o.t.. Anlggsstøy. Forntt maksmal dagkalnt støyksponrng. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

5 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 5 a 13 UOS-92-A B INNLEDNING Dnn rapportn bskrr rsultatr a støyurdrngr utført forbndls md nytt ndspor Sk, sør for Sk stasjon, parsll Langhus - Sk. Dt r gjort brgnngr for å kartlgg støyforholdn dagns stuasjon, frmtdg stuasjon og anlggsprodn. Dt r frmlagt urdrngr drørnd abøtnd støyskjrmngstltak mhp. på nærlggnd støyutsatt bolgr. I rapportn prsntrs rsultatr a: urdrng a togtrafkkstøy dagns stuasjon. urdrng a togtrafkkstøy frmtdg stuasjon 2025, md og utn skjrmngstltak. urdrng a sumstøy fra båd g- og togtrafkk frmtdg stuasjon 2025, md og utn skjrmngstltak. urdrng a støy anlggsprodn. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

6 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 6 a 13 UOS-92-A B GRENSEVERDIER 2.1 Utndørs støynå Mljørndpartmntts rtnngslnjr for bhandlng a støy aralplanlggng, -1442(2012), lggs tl grunn for urdrng a støy fra ban og. I rtnngslnjn r støynår nndlt to støysonr: Rød son: Angr t områd som kk r gnt tl støyfølsomm formål og tablrng a ny støyfølsom bbyggls skal unngås. Gul son: Vurdrngsson hor støyfølsom bbyggls kan oppførs drsom abøtnd tltak gr tlfrdsstllnd støyforhold. Rtnngslnjns krtrr for sonnndlng r gjngtt abll 1. abll 1: Krtrr for sonnndlng hht Støykld Gul son Rød son Utndørs støynå Utndørs støynå nattprodn kl Utndørs støynå Utndørs støynå nattprodn kl og L dn 58 db L 5AF 75 db L dn 68 dba L 5AF 90 db V L dn 55 db L 5AF 70 db L dn 65 dba L 5AF 85 db L dn r dt kalnt støynåt for dag-kld-natt (day-nng-nght) md 10 db og 5 db kstra tllgg på hnholdss natt og kld. L 5AF r dt statstsk maksmal støynåt som orskrds a 5 % a hndlsr. Vldr tl -1442, A-2115 sr at all utbdrng / omlggng a ksstrnd støynd rksomht, samt ny støynd rksomht utgangspunktt bør før tl støyurdrng og ntult abøtnd tltak. Når tltakt gr mrkbart økt støynå (størr øknng nn 3 db) og mdførr at anbfalt grnsr orskrds, bør dt alltd gjnnomførs abøtnd tltak. Dr tltakt kk gr mrkbar støyøknng, mn d anbfalt støygrnsn fra før r orskrdt for ksstrnd støyfølsom bbyggls, bør dt også alltd gjnnomførs abøtnd tltak. Bar d støyutsatt bolgn som anss å få hodbdragt fra jrnbann l få tltaksurdrng. 2.2 Innndørs støynå I hnhold tl bør støynåt nnndørs tlfrdsstll kran tknsk forskrft/ns8175 klass C, ntult klass D for ldr bbyggls. Krat for klass C r at døgnkalnt støynå L q,24,t 30 dba oppholds- og sorom bolgr. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

7 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 7 a 13 UOS-92-A B BEREGNINGSGRUNNLAG Brgnngn r utført d hjlp a støykartlggngsprogrammt CadnaA, rsjon 4.3, hnhold tl Nordsk brgnngsmtod for tog- og trafkkstøy. Brgnngsmodlln byggr på trdmnsjonal dgtal kartdata md dt ny ndsport nnlagt (kartgrunnlag anno ds. 2012). n r ht brgnt 1,5 m or bakknå for å rprsntr støynå på utområdr, og 4 m or bakknå for å rprsntr støynår på fasadn. Brgnngn r basrt på klddata fra matrll og spor som r rmlg godt dlkholdt. Dtt krr rglmssg slpng a sknnr og kontroll a hjul. Som anmodt brgnngsmtodn r dt lagt nn straffkorrksjonr d sporkslr, og dt r bnyttt punktkldr for å modllr støy fra kulrtåpnngr og tunnlmunnngr. For brgnng a jrnbanstøy r dt tatt utgangspunkt trafkkdatan som bl brukt forbndls md støybrgnngn for parslln Langhus Sk. alln r basrt på dokumnt UOS-00-A-90011_01E Nytt dobbltspor Oslo Sk, Dsgn Bass. rafkktall for trafkk r hntt fra Nasjonal Vdatabank, og frmskrt tl år 2025 md n antatt årlg trafkkkst på 1,4 %. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

8 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 8 a 13 UOS-92-A B RESULAER I dtt kaptlt l dt først bl rdgjort for brgnngr a årskalnt togtrafkkstøy dagns stuasjon, st støykart UOS-92-X og Vdr frmlggs rsultatr a forntt årskalnt togtrafkkstøy frmtdg stuasjon, md og utn tltak (UOS-92-X ), og drttr brgnngr a maksmalnår d n togpassrng frmtdg stuasjon md og utn tltak (UOS-92-X ). Grnsrdn for årskalnt støy og maksmalnår r forskjllg. Dt skal s sg at grnsrdn for årskalnt støy (Ldn) orskrds størr grad sammnlgnt md grnsrdn for maksmalstøy. Årskalnt støy l drfor ær dmnsjonrnd forhold tl dr tltaksurdrng. Årskalnt sumstøy fra tog- og trafkk frmtdg stuasjon, md og utn tltak, ss støykartn UOS-92-X l slutt ss n brgnng a støy anlggsprodn UOS-92-X ogtrafkkstøy dagns stuasjon Gjldnd brgnngsrsultatr ss støykartn UOS-92-X og UOS-92-X-11002, hnholdss md brgnngshøydr 4m og 1,5m or trrng. UOS-92-X (4m.o.t) sr at d nærmst husn bolgfltn nordst lggr gul støyson dagns stuasjon. I tllgg lggr non a husn bolgfltt øst for jrnbann også gul støyson. UOS-92-X (1,5m.o.t) sr samm stuasjon, mn md lar brgnngshøyd mnt å rprsntr støynår på utområdr. Hr lggr dommn på først rad bolgfltt nordst hlt llr dls nnnfor gul støyson. o a bolgn øst for jrnbann lggr dls nnnfor gul son for dnn brgnngshøydn. Imdlrtd har dss, samt d andr bolgn øst, tlgang tl utaralr md støynå lar nn grnsn for gul son md hnsyn på togtrafkkstøy. Rsultatn sr at ngn bolgr har støynår fra togtrafkk or grnsn for rød støyson dagns stuasjon. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

9 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 9 a 13 UOS-92-A B ogtrafkkstøy frmtdg stuasjon Årskalnt støynå, L dn, utn tltak : Brgnngsrsultatr for årskalnt støynå utn tltak 4m og 1,5m or trrng ss hnholdss UOS- 92-X og UOS-92-X Sammnlgnt md dagns stuasjon r dt hr flr bolgr som hlt llr dls lggr nnnfor gul støyson. Dnn øknngn a støynå sammnlgnt md dagns stuasjon skylds hodsak øknng trafkkmngd på hodsport forbndls md utbdrngn tl nytt dobblspor. Øknngn skylds ltn grad trafkk på sl ndsport. Årskalnt støynå, L dn, md tltak : Gjldnd brgnngsrsultatr md skjrmngstltak ss dlagt støykart UOS-92-X og UOS-92- X-11006, bgg md brgnngshøyd 1,5m or trrng. Dt r dag n ca 100m lang og ca 2m høy støyskjrm nordst for sport. UOS-92-X sr n stuasjon md forslått støyskjrmng ( blå farg) langs bgg sdr a jrnbann fra tunnln nord og ca 400 m søror. Eksstrnd skjrm nordst r bholdt utn modfkasjonr. I brgnngn r d ny støyskjrmn modllrt md høyd 3m høyd or trrngt, og md n total lngd på ca 680m. Rsultatn hr sr n tydlg rduksjon antall bolgr nnnfor støysonn sammnlgnt md tlsarnd altrnat utn skjrm (UOS-92-X-11004). Ettrsom bolgn øst for bann l få t btydlg støybdrag også fra trafkkn på Ås, r dt gjort n brgnng md n forlngt støyskjrm langs Ås stdt for ttt nntl østsdn a sport. Skjrmn forlngs md ca 215m fra kstrnd skjrm og søror. otal lngd for d ny skjrmn dtt altrnatt r ca 500m. Rsultatn ss UOS-92-X-11006, og omfattr altså forlngt skjrm langs stsdn a sport, samt forlngt skjrm langs Ås. I dnn brgnngn blr støystuasjonn nordst for sport nokså lk sammnlgnt md UOS-92-X-11005, mns skjrmngsffktn mhp. jrnbanstøy for bolgn øst for sport blr no mndr ffkt ttrsom astand mllom spor og støyskjrmn nå r lngr. I asntt 4.3 frmlggs urdrngr drørnd sumstøy for bgg skjrmaltrnatr. Høyst støynå d n togpassrng, L maxm,, utn tltak : Dt r gjort brgnngr a støynår d nkltpassrngn som fornts å g mst støy tl omglsn. Dt r hr tatt utgangspunkt tradsjonll godstog md lngd 615m og md n forbpassrnd hastght på 100 km/t. Dt prssrs at grnsrdn for maksnår r 75 dba for gul son og 90 dba for rød son. Md andr ord r grnsn for gul son 17 db høyr sammnlgnt md gul son for årskalnt støy. UOS-92-X og UOS-92-X sr stuasjon utn skjrmngstltak md brgnngshøydr på hnholdss 4m og 1,5m or trrng. Non bolgr nord og st for jrnbann lggr på grnsn tl gul støyson. Ingn bolgr lggr rød støyson. Drsom n sammnlgnr brgnngn UOS-92-X md brgnngn st støykart UOS-92-X-11004, som sr dn årskalnt uskjrmd stuasjonn samm brgnngshøyd (1,5mot.), r dt tydlg at flr bolgr l ær utsatt for støynår or grnsrdn når n btraktr årskalnt støynå. UOS-92-X og UOS-92-X sr også støynår d mst støynd nkltpassrng, mn hr md skjrmngstltak på bgg sdr a spor (UOS-92-X-11009) og skjrmngstltak på stsdn a spor samt langs dlr a Ås (UOS-92-X-11010). Bgg brgnngn sr modrat støyksponrng for d nærlggnd bolgn, md bar n dom nordøst som dls har når or grnsn for gul støyson. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

10 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 10 a 13 UOS-92-A B Sumstøy fra tog- og trakk frmtdg stuasjon l nå r dt bar st brgnngr a jrnbanstøy, mn dt r også n dl trafkk områdt. For å kunn forta n mr hlhtlg urdrng a ffktn for d ulk skjrmngsaltrnatn, r dt hnsktsmssg å utfør sumstøybrgnngr. Brgnngn a togtrafkkstøy kap. 4.2 sr at årskalnt støy, L dn, r dmnsjonrnd sammnlgnt md brgnngr a høyst støynå d nkltpassrngr. Paramtrn, L dn, lggs drfor tl grunn for urdrng a støyskjrmngstltak når n btraktr sumstøy fra båd jrnban og. I sumstøykartn (UOS-92-X ) r dt også st støysonr md hnsyn på trafkkstøy (ds. gul son = 55dB, og rød son = 65 db) tllgg tl støysonr for togtrafkk. Årskalnt sumstøynå, L dn, utn tltak : Støykart UOS-92-X sr forntt årskalnt sumstøy 1,5m or trrng frmtdg stuasjon utn skjrmngstltak. Sr man bort fra husn nærmst dr rr samt Halfstad gård, og sammnlgnr dnn brgnngn md samm stuasjon utn trafkkstøy, altså støykart UOS-92-X-11004, r støyutbrdlsn nokså lk for husn nærmst jrnbann bolgfltn nordst og øst. Dt l s at utbrdlsn a 58 db-sonn strkkr sg nokså lkt ut fra jrnbansport båd UOS-92-X og UOS- 92-X En kan drmd fastslå at n btydlg andl a sumstøynåt d dss bolgn l komm fra jrnbann. Bolgn langs dr rr og Halfstad gård l drmot ha stt hodstøybdrag fra trafkk og kk fra jrnbann. Årskalnt sumstøynå, L dn, md tltak : Støykartn UOS-92-X og UOS-92-X sr sumstøy md skjrmngstltak på bgg sdr a sport (UOS-92-X-11012), og skjrmngstltak på stsdn a spor samt langs dlr a Ås (UOS-92- X-11013). Bgg altrnatn gr nokså lk rsultatr, særlg nordst for jrnbann. Ingn bolgr l lgg rød støyson, hrkn mhp. - llr togtrafkk, uanstt hlk skjrmaltrnat som lgs. Altrnatt md skjrm langs bgg sdr a sport l mdlrtd g no mndr støyutbrdls, også for bolgområdt øst. Dt anbfals drfor å stt opp støyskjrmngstltak som st støykart UOS-92-X Dt l tllgg ær nødndg å urdr bho for lokal tltak for d bolgn md fasadnår gul llr rød son (mhp. jrnbanstøy) skjrmt stuasjon. Dtt gjørs normalt n snr fas når ndlg skjrmaltrnat r bstmt. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

11 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 11 a 13 UOS-92-A B ANLEGGSSØY Dt r gjort støyurdrngr a d forntd anlggsrksomhtn knyttt tl byggfasn. Vrksomhtr som r rlant dnn sammnhng omhandlr hodsak arbd md grang, sporlggng og mulgns no borng. Formålt md brgnngn r å kartlgg støyblastnngn tl omglsn. Brgnngn r basrt på nformasjon som forlggr nå, og arbdsomfangt som r lagt tl grunn for støykartlggngn r basrt på forntd rksomhtr som anss å nngå dnn typn anlggsarbdr. Om dt skull s sg at ntrprnørn lgr å planlgg sn arbdr annrlds, kan dt ær aktult å rdr brgnngn for å få t rktgr støybld or områdt. Dt r utgangspunktt ntrprnørns ansar å planlgg arbdt på n måt som kk gr støyulmpr for bborn nabolagt utor dt som tllats hnhold tl -1442, samt følg d forskrn rutnr for naboarsl. 5.1 Grnsrdr Støy fra anlggsrksomhtr r kartlagt hnhold tl Klma. og Forurnsnngsdrktoratts "Rtnngslnj for bhandlng a støy aralplanlggng", Rtnngslnjn rgulrr ulmpr som støy fra anlggsrksomhtr kan mdfør for anlggts/drftns naboskap d å stll kra tl utndørs lydnå. Vd lngr arbdsprodr stlls dt strngr støykra nn d kortr arbdr. abll 2 oppsummrr grnsrdn ht som gjldr for arbdr md arght lngr nn 6 mnd. abll 2: Anbfalt støygrns for bygg- og anlggsrksomht md arght mr nn 6 mnd. All grnsr gjldr kalnt lydnå db (frttfltrd) utnfor rom for støyfølsomt bruk. Bygnngstyp Bolgr, frtdsbolgr Støykra på dagtd Støykra på kld (L paq4h llr Støykra på natt (L paq12h 07-19) søn-hllgdag L paq16h 07-23) (L paq8h 23-07) 60 db 55 db 45 db Dt prssrs at d gjldnd støygrnsn angs form a døgnkalnt når, og kk som mddlrdr or lngr prodr. Vd lngr og arrnd anlggsarbdr bør støybrgnngn drfor omhandl dn mst støynd døgnkalnt stuasjonn som fornts løpt a hl prodn. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

12 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 12 a 13 UOS-92-A B Brgnngsgrunnlag/mtod Et anslag or støynd akttt knyttt tl arbdt r st tabll 3, og lggr tl grunn for d støydata som r brukt brgnngn. Anlggsarbdn l hodsak forgå på dagtd, ds. kl Dt r kk planlagt anlggsaktttr nattprodn. Støy fra lastblr forbndls md masstransport, nkl. passrnd masstransport fra andr parsllr, r hllr kk tatt md da støybdragt fra dss antas å ær lt sammnlgnt md d rstrnd anlggsrksomhtn og ksstrnd trafkk områdt. Brgnngn r utført hnhold tl Nordsk brgnngsmtod for ndustrstøy md programarn CadnaA rsjon 4.3. rrngmodlln r basrt på t 3D-kartgrunnlag. All kldr r lagt nn som punktkldr llr aralkldr md lydffkt og drftstdr som angtt tabll 3. Lydffktn tl d ulk støykldn r hntt fra rfarngstall, fra tdlgr målngr, llr fra A-2115, som r ldrn tl n r brgnt n høyd 4m or trrng ht Ettrsom nåærnd nformasjonn om anlggsaktttn r nokså orordnt, l dt ær uskkrhtr knyttt tl plassrng a støykldn modlln. abll 3: Støydatagrunnlag for brgnng a anlggsstøy, Vndspor syd yp arbdr Domnrnd støykldr Antatt drftstd prodn kl Lydffkt undr drft. Lw [dba] lrggng Grang Borng Gramasknr 60% 114 Borrgg (1stk) 30% Rsultatr Brgnngsrsultatn r st dlagt støykart, UOS-92-X-11014, og omhandlr dn dagkalnt stuasjonn som fornts å g mst støy tl omglsn løpt a hl anlggsprodn. Ds. båd borarbdr og grang på samm dag når astandn mllom anlggsmasknn og brørt bolgr r kortst, og/llr når d mst støynd masknn har dn lngst drftstdn løpt a n arbdsdag. Brgnngn sr at 5 dommr st for sport l lgg nnnfor støysonn. Støybldt l arr ttr hrt som anlggsmasknn flytts, slk at dt på andr tdspunkt også kan ær andr bolgr st nnnfor støysonn. Imdlrtd r dt kk ntt at non bolgr øst for sport utstts for anlggsstøy or gjldnd grnsrd. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

13 Nytt Dobbltspor Oslo Sk Fagrapport støy Vndspor Sk sør Sd: Dok.nr: R.: Dato: 13 a 13 UOS-92-A B KONKLUSJON Dt r fortatt støyurdrngr forbndls md nytt ndspor Sk, sør for Sk stasjon, parsll Langhus - Sk. Dt r gjort brgnngr a drftstuasjonn for å kartlgg støyforholdn dagns stuasjon og frmtdg stuasjon og dt r gjort orordnd brgnngr a støy anlggsprodn. Dt r frmlagt urdrngr drørnd abøtnd støyskjrmngstltak mhp. på nærlggnd støyutsatt bolgr. Brgnngn for drftstuasjon sr at flr bolgr allrd dag lggr gul støyson md hnsyn på jrnbanstøy. I utgangspunktt l dt bl no øknng støynå frmtdg stuasjon. Dt r drfor frmlagt to forskjllg forslag tl abøtnd støyskjrmngstltak. Et altrnat md skjrm langs bgg sdr a jrnbann, og t annt altrnat md skjrm langs stsdn a jrnbann samt langs dlr a Ås. Bgg støyskjrmngsaltrnatn mdførr at ngn bolgr l lgg rød støyson (Ldn 68 db). Årskalnt støy l ær dmnsjonrnd frmfor maksmalstøy d n nkl togpassrng, slk at brgnngn a kalntstøy r lagt tl grunn for tltaksurdrngn. Bgg forslått d skjrmaltrnatn gr nokså lk rsultatr, særlg nordst for jrnbann. Ingn bolgr l lgg rød støyson, hrkn mhp. - llr togtrafkk, uanstt hlk skjrmaltrnat som lgs. Altrnatt md skjrm langs bgg sdr a sport l mdlrtd g no mndr støyutbrdls, også for bolgområdt øst. Dt anbfals drfor å stt opp støyskjrmngstltak som st støykart UOS-92-X , ds på bgg sdr a jrnbann. Uahngg a ndlg skjrmarant, l dt tllgg ær nødndg å urdr bho for lokal tltak for d bolgn md fasadnår gul llr rød son(mhp. jrnbanstøy) skjrmt stuasjon. Dtt gjørs normalt n snr fas. Bolgn langs dr rr og Halfstad gård l ha stt hodstøybdrag fra trafkk og kk fra jrnbann, og l følg brgnngn kk få n mrkbar øknng frmtdg stuasjon som følg a jrnbanstøy. Dss bolgn har ht /2012 drfor kk kra på tltaksurdrng. Brgnngr a anlggsstøy sr at d nærmst bolgn st for jrnbann l utstts for støynår som lggr margnalt or gjldnd grnsrdr på dagtd. Dt kan drfor ær fordlaktg om støyskjrmn byggs forkant a anlggsprodn. Anlggsstøybrgnngn r basrt på nformasjon som forlggr nå, og arbdsomfangt som r lagt tl grunn for støykartlggngn r basrt på forntd rksomhtr som anss å nngå dnn typn anlggsarbdr. Om dt skull s sg at ntrprnørn lgr å planlgg sn arbdr annrlds, kan dt ær aktult å rdr brgnngn for å få t rktgr støybld or områdt. N:\500\78\\5 Arbdsdokumntr\Støy\ndspor\UOS-92-A Fagrapport støy Vndspor syd_rktg forsd og topptkst.doc

14 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 58.0 db 63.0 db 68.0 db 73.0 db Jrnbanstøy - kalnt støynå Dagns stuasjon Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 4 m or trrng UOS-92-X-11001

15 dr rr Pont Sourc Rcr Calculaton Ara 0 db 58.0 db 63.0 db 68.0 db 73.0 db Jrnbanstøy - kalnt støynå Dagns stuasjon Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11002

16 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 58.0 db 63.0 db 68.0 db 73.0 db Jrnbanstøy - kalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 4 m or trrng UOS-92-X-11003

17 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 58.0 db 63.0 db 68.0 db 73.0 db Jrnbanstøy - kalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11004

18 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 58.0 db 63.0 db 68.0 db 73.0 db Jrnbanstøy - kalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Støyskjrm langs bgg sdr a spor Skjrmhøyd = 3m or trrng Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11005

19 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 58.0 db 63.0 db 68.0 db 73.0 db Jrnbanstøy - kalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Skjrm langs spor st og langs Ås Skjrmhøyd = 3m or trrng Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11006

20 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 75 db 80 db 90 db Jrnbanstøy - høyst støynå d togpassrng Frmtdg stuasjon m/ ndspor Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m LmaxM [db] 4 m or trrng UOS-92-X-11007

21 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 75 db 80 db 90 db Jrnbanstøy - høyst støynå d togpassrng Frmtdg stuasjon m/ ndspor Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m LmaxM [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11008

22 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 75 db 80 db 90 db Jrnbanstøy - høyst støynå d togpassrng Frmtdg stuasjon m/ ndspor Støyskjrm langs bgg sdr a spor Skjrmhøyd = 3m or trrng Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m LmaxM [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11009

23 dr rr Pont Sourc Calculaton Ara 0 db 75 db 80 db 90 db Jrnbanstøy - høyst støynå d togpassrng Frmtdg stuasjon m/ ndspor Skjrm langs spor st og langs Ås Skjrmhøyd = 3m or trrng Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m LmaxM [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11010

24 dr rr Pont Sourc Road Calculaton Ara 55.0 db (grns gul son trafkk) 58.0 db (grns gul son jrnban) 63.0 db 65.0 db (grns rød son trafkk) 68.0 db (grns rød son jrnban) 73.0 db Sumstøy fra tog- og trafkk Ekalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11011

25 dr rr Pont Sourc Road Calculaton Ara 55.0 db (grns gul son trafkk) 58.0 db (grns gul son jrnban) 63.0 db 65.0 db (grns rød son trafkk) 68.0 db (grns rød son jrnban) 73.0 db Sumstøy fra tog- og trafkk Ekalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Skjrmtltak langs bgg sdr a spor Skjrmhøyd 3m or trrng Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11012

26 dr rr Pont Sourc Road Calculaton Ara 55.0 db (grns gul son trafkk) 58.0 db (grns gul son jrnban) 63.0 db 65.0 db (grns rød son trafkk) 68.0 db (grns rød son jrnban) 73.0 db Sumstøy fra tog- og trafkk Ekalnt støynå Frmtdg stuasjon m/ ndspor Skjrm langs spor st og langs Ås Skjrmhøyd 3m or trrng Brgnngsoppløsnng: 10m x 10m Ldn [db] 1,5 m or trrng UOS-92-X-11013

27 dr rr Ara Sourc Støysonkart - anlggstøy Forntt maksmal dagkalnt støyksponrng 0 db 60.0 db Brgnngsoppløsnng: 5m x 5m Ld [db] 4 m or trrng UOS-92-X-11014

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Avstandsmåler. www.burg-waechter.de. no Bruksveiledning. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Avstandsmålr no Brusvldnng www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V Innldnng Tn dg

Detaljer

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS

3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Prosjkt: Wbr-produktr Sid: 3-1 Kapittl: 09 Murrarbid Bygningsdl: 29 Rhab av fasadr Typ: 3 Rigg og Drift Murrarbid Rhab av fasadr 3 Rigg og Drift 3.1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Gnrlt I ttrfølgnd rigg-postr

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2.

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2. Conv ull La P vær n mn punktr t k-mnsjonalt rom, P R k. (V skal or nkltts skl bar s på k.) Dnsjon En mn Q R k r konvks rsom or all punktr q, Q lnjsmntt q lr Q. Dnsjon Dn konvks nnllnn tl n mn punktr P

Detaljer

E39 Svegatjørn - Rådal

E39 Svegatjørn - Rådal Statens Vegvesen v/ Marit H. Berge E39 Svegatjørn - Rådal STØYKARTLEGGING AV DAGSONE VED SVEGATJØRN 2011-12-22 Oppdragsnr.: 00603 Oppdragsnr.: 00603 A 22.12.2011 Tatt ut områdene Rådal og Skeivatnet da

Detaljer

Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1

Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1 Detalj- og reguleringsplan UVB Vestfoldbanen Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1 01 15.04.2010 SK CM JET 00 19.03.2010 SK CM JET Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj.

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y =

Oppgaver fra boka: Oppgave 12.1 (utg. 9) Y n 1 x 1n x 2n. og y = MOT30 Statistisk mtodr, høstn 20 Løsningr til rgnøving nr. 8 (s. ) Oppgavr fra boka: Oppgav 2. (utg. 9) Modll: Y = µ Y x,x 2 + ε = β 0 + β x + β 2 x 2 + ε, dvs md n obsrvasjonr får vi n ligningr Y = β

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 2. ADFERDSRISIKO 2.1 ADFERDSRISIKO -PROBLEMET

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 2. ADFERDSRISIKO 2.1 ADFERDSRISIKO -PROBLEMET FOREESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Gr B. Ash, år odatrt.... ADFERDSRISIKO Otal kotraktr dr asytrsk forasjo. Agts sats r kk rfsrbar; ds., kotraktr ka kk btgs å. Agt å gs str tl å lg d sats rsal øskr.

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell

Høring - regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og tiltakstabell HOVEDKONTORET S list ovr mottakr Drs rf.: Vår rf.: 2014/2096-4 Arkiv nr.: 413.1 Saksbhandlr: Elisabth Voldsund Andrassn Dato: 19.12.2014 Høring - rgional vannforvaltningsplan md tilhørnd tiltaksprogram

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Støyberegninger Gråkallbanen

Støyberegninger Gråkallbanen Boreal Transport AS Støyberegninger Gråkallbanen Støyutbredelse Oppdragsnummer: 5121819 Oppdragsnummer: 5121819 Dokument nr.: 5121819-AKU01 Støyberegninger Gråkallbanen Støyberegninger Gråkallbanen Støyutbredelse

Detaljer

Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1

Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1 Detalj- og reguleringsplan UVB Vestfoldbanen Beregning av luftoverført støy for parsell 12.1 03 Endring av reguleringsplan 30.03.2012 LCO MB JET 02 Endring i trafikkgrunnlag 01.11.2010 CM SK JET 01 15.04.2010

Detaljer

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152

Reguleringsendring, Gnr/Bnr 159/46 Gamle Drammensvei 152 Martin Rønning Gamle Drammensvei 152 Støyvurdering 2012-08-30 Oppdragsnr.: 5123516 0 2012-08-30 FROBE JAM JAM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no

Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK KOM 1750 V I K N A. vikna@vikna.kommune.no. www.vikna.kommune.no S k j mr ua t f ya lv t Fornavn Ettrnavn Fødslsdato Informasjon om søkr N N E - U T H J N G D - En søknad må altid ha én søkr som har ansvart, slv om flr samarbidr om prosjktt. - Tilskudd som Hlsditoratt

Detaljer

Løsning til seminar 5

Løsning til seminar 5 Løsning til sminar 5 Oppgav i) risnivå og BN -modlln inkludrr tilbudssida i n utvida IS LM/RR-modll, og inkludrr drmd prisffktr. Endringr i prisn kan påvirk BN gjnnom to hovdkanalr. For dt først kan t

Detaljer

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr.

Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: Fax: Oppdragsnr. NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Notat nr.: aku01 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5131131 Til: Kommune Fra: Norconsult AS Dato: 2013-12-17

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

Miljøakustikk AS Minister Ditleffs vei Oslo

Miljøakustikk AS Minister Ditleffs vei Oslo Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 776/2012 Til: Fra: Terje Grønmo Arkitekter AS Kilenveien 20 1366 Lysaker Att.: Siv.ark. Jonas Bringager Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo job@gronmo.no

Detaljer

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger

Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger TEKNISK RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 459891 12.08.08 Oppdragsnavn: Haakon den VIIs gate 25 Kunde: Polarhus AS Haakon den VIIs gate 25 Støyberegninger Sammendrag: I forbindelse med etablering

Detaljer

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte

Håndlaget kvalitet fra Toten. For hus og hytte Håndlagt kvalitt fra Totn For hus og hytt Md stolpr Md Kloppn-søylr S forskjlln! Vakr fasadr md Kloppn-Søyla Bærnd laminrt søyl i tr Kloppn-søyln r n limtrkonstruksjon i gran av god kvalitt. Dtt gir god

Detaljer

i nattperioden kl

i nattperioden kl 2. Krav og retningslinjer 2.1 T1442 Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er T1442 1. Retningslinjen er utarbeidet i tråd med EUregelverkets metoder og målestørrelser, og er

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan for kryssingsspor på Ygre stasjon i Voss kommune. Jernbeneverket. Vurdering av støy fra tog

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan for kryssingsspor på Ygre stasjon i Voss kommune. Jernbeneverket. Vurdering av støy fra tog Jernbeneverket Reguleringsplan for kryssingsspor på Ygre stasjon i Voss kommune Vurdering av støy fra tog COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100)

Hans Holmengen Merverdiavgift i reiselivsbedrifter (Arbeidsnotat 2000:100) Han Holmngn Mrvrdiavgift i rilivbdriftr (Arbidnotat 2000:100) Forord Dagn mrvrdiavgiftytm har kitrt idn 1. januar 1970. I hl dnn tidn har ovrnatting og tranport vært holdt utnfor lovn rammr. Hvorvidt di

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN, GNR/BNR 119/23

STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN, GNR/BNR 119/23 Til: Gravdal Prosjektutvikling AS Fra: Norconsult AS Dato: 4 april 2013 / Rev 02: 22 august 2014 STØYUTREDNING FOR NYTT BOLIGOMRÅDE I RÅVARDEN, GNR/BNR 119/23 I forbindelse med planlagt boligbebyggelse

Detaljer

Støyutredning. Persaunvegen 54, Trondheim

Støyutredning. Persaunvegen 54, Trondheim Persaunvegen 54, Trondheim Divisjon Engineering Prosjektnummer: 2210168 Dokumentnr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 2 Dato: 07.11.2013 Utarbeidet av: Svenn Erik Skjemstad Kontrollert av: Marius Berg Sammendrag I

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene MDG Brg - altrativt bybudsjtt 2015 Rvisjo av budsjttforlik mllom Høyr, Frp og støttparti Økt itktr og midrutgiftr Eidomsskatt Rdusr kosultbruk Møthoorar Kutt i studiturr for politikr Rdusr politikrlø Bruk

Detaljer

Antall sider inkl denne: 10

Antall sider inkl denne: 10 Minister Ditleffs vei 8B 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 785/2013 Til: itre as Åsveien 14 1712 Grålum Att.: Anne Gro Lamberg annegro@itre-as.no Fra: Minister Ditleffs vei 8, 0862 Oslo v/ Eyjolf Osmundsen

Detaljer

Statens Vegvesen. E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING Oppdragsnr.:

Statens Vegvesen. E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING Oppdragsnr.: Statens Vegvesen E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING 2011-09-15 E39 Ålgård - Hove STØYKARTLEGGING 1 15.08.2011 IVVER JMA ATFOT Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging

BRG Entreprenør. Lillesand senter Støykartlegging BRG Entreprenør Lillesand senter Støykartlegging RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464631 Kunde: BRG Entreprenør Sammendrag: Lillesand senter Støykartlegging Det er utført støykartlegging av Lillesand

Detaljer

Støyutredning: Veitunnel KILA

Støyutredning: Veitunnel KILA Norconsult AS Vestfjordgaten 4 NO-1338 SANDVIKA Pb. 626, NO-1303 SANDVIKA Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Notatnr.:A1 Oppdragsnr.:5012450 Til: Fra: Sør-Varanger kommune Norconsult AS Dato: 4.6.2014

Detaljer

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001

Rapport_. Støyutredning - E18 Tangenkrysset. Statens vegvesen. Vegtrafikkstøy OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: RIA-RAP-001 Rapport_ Støyutredning - E18 Tangenkrysset OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen EMNE DATO: 19. MARS 2015 DOKUMENTKODE: 313420-RIA-RAP-001 INNHOLDSFORTEGNELSE RAPPORT OPPDRAG 206151 E18 Tangenkrysset DOKUMENTKODE

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Bakgrunn. 2 Planområdet SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Fossegrenda HVS DOKUMENTKODE 4161-RIA-NOT-001 EMNE Støyvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune / Pir II AS OPPDRAGSLEDER Morten Nilsen KONTAKTPERSON Inger Johanne

Detaljer

Arcon Prosjekt AS BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK

Arcon Prosjekt AS BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK Vedlegg 6 Arcon Prosjekt AS BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK HØKNESLIA Namsos kommune 26.04.12 Side Vedlegg 2 av 6 6 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 2 REGELVERK...

Detaljer

Dokumentnummer: IUP-00-A-02708_03B Dato: Spikkestad stasjon Revisjon: 03B Byggeplan Side: 2 av 13

Dokumentnummer: IUP-00-A-02708_03B Dato: Spikkestad stasjon Revisjon: 03B Byggeplan Side: 2 av 13 Byggeplan Side: 2 av 13 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. STØYREGELVERK... 5 3.1 DRIFTSFASE... 5 4. METODE OG FORUTSETNINGER... 6 4.1 BEREGNINGSMODELL... 6 4.2 TRAFIKKDATA... 6 5. BEREGNINGSRESULTATER...

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset. Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune FAGRAPPORT STØYVURDERING

SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset. Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune FAGRAPPORT STØYVURDERING REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Rv. 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset Parsell: Rv. 3 Grundset Nord Elverum kommune Region øst FAGRAPPORT STØYVURDERING Juni 2016 STATENS VEGVESEN REGION ØST RV. 3/25 GRUNDSET

Detaljer

N o t a t

N o t a t N o t a t 312014-14-1 Oppdrag: E134 Gvammen Århus Dato: 13. januar 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312014-14-1 Til: Statens vegvesen Region sør Trude Holter Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av: Erling

Detaljer

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV...

INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... Innhold INNLEDNING... 3 GRENSEVERDIER/FORSKRIFTSKRAV... 5 UTENDØRS STØYFORHOLD MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJER... 5 ANBEFALTE KRAV FOR OPPFØRING AV BOLIG I STØYSONER... 5 INNENDØRS STØYNIVÅ - BYGGEFORSKRIFTENE...

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1

Løsningsforslag til eksamen i MAT 1100, 8/12-04 Del 1 Løsningsforslag til ksamn i MAT, 8/- Dl. (3 pong) Intgralt x x dx r lik: x x x + C x x + C x 3 3 x + C x / + C x x x3 3 x + C Riktig svar: a) x x x + C. Bgrunnls: Brukr dlvis intgrasjon md u = x, v = x.

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler

Grafer og trær. MAT1030 Diskret matematikk. Eksempel. Eksempel. Forelesning 28: Grafer og trær, eksempler MAT1030 Diskrt matmatikk Forlsning 28:, ksmplr Dag Normann Matmatisk Institutt, Univrsittt i Oslo 5. mai 2008 I dag skal vi s på n rkk ksmploppgavr, og gjnnomgå løsningn på tavla. All ksmpln r oppgavr

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen

Løsningsforslag til eksamen 8. januar 6 Løsningsforslag til ksamn Emnkod: ITD Dato: 7. dsmbr Hjlpmidlr: Emn: Matmatikk først dlksamn Eksamnstid: 9.. Faglærr: To -ark md valgfritt innhold på bgg sidr. Formlhft. Kalkulator r ikk tillatt.

Detaljer

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Nytt logistikknutepunkt Trondheim DOKUMENTKODE 416813-RIA-NOT-001

NOTAT SAMMENDRAG. OPPDRAG Nytt logistikknutepunkt Trondheim DOKUMENTKODE 416813-RIA-NOT-001 NOTAT OPPDRAG Nytt logistikknutepunkt Trondheim DOKUMENTKODE 416813-RIA-NOT-001 EMNE Støyberegninger togtrafikk på Heimdal TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jernbaneverket OPPDRAGSLEDER Helge Johansen

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

Åsen gård. Støyberegninger 6 COO ELIR ELIR Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av

Åsen gård. Støyberegninger 6 COO ELIR ELIR Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Åsen Gård RIA-01 Block Watne AS Dato: 31. oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. 8 1 3 8 8 8 / 01 Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Cecilie Øinæs

Detaljer

E39 Otneselva - Hestnes

E39 Otneselva - Hestnes Statens Vegvesen og Halsa kommune E39 Otneselva - Hestnes Reguleringsplan - detaljregulering Støyrapport 22.01.2014 Oppdragsnr.: 5130975 Reguleringsplan - detaljregulering Oppdragsnr.: 5130975 Dokument

Detaljer

Multippel logistisk regresjon (Rosner 13.7)

Multippel logistisk regresjon (Rosner 13.7) Multl logstsk rgrsjon (Rosnr 3.7 Ingr Johann akkn Enht for anvndt klnsk forsknng, NTNU og vdlng for forbyggnd hlsarbd, SINTEF Hvorfor bruk rgrsjonsmodllr? Rgrsjonsmodllr. Prdkr t utfall (sykdom, død, blodtrykk.l.

Detaljer

E39 Stord. Kartlegging av støy fra vegtrafikk. Strekning Kleivane Engevik, Fitjar kommune. Statens vegvesen Region vest

E39 Stord. Kartlegging av støy fra vegtrafikk. Strekning Kleivane Engevik, Fitjar kommune. Statens vegvesen Region vest Statens vegvesen Region vest E39 Stord Kartlegging av støy fra vegtrafikk Strekning Kleivane Engevik, Fitjar kommune 2013-03-04 Oppdragsnr.: 2 Oppdragsnr.: 2 A 2013-03-04 Oppdatert beregninger fra oppdrag

Detaljer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer

N o t a t 312850-02 M U L T I C O N S U L T. 1. Bakgrunn. 2. Krav og retningslinjer N o t a t 312850-02 Oppdrag: Midtdeler E16 Gile - Botilrud Dato: 5. desember 2012 Emne: Oppdr.nr.: 312850 Til: Statens vegvesen Region sør Ingvild Skaug Kopi: Utarbeidet av: Arne Larsen Kontrollert av:

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

E8 Riksgrensen - Skibotn

E8 Riksgrensen - Skibotn Statens vegvesen Region nord E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering Desember 2010 Statens vegvesen E8 Riksgrensen - Skibotn Støyvurdering COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse.

I forbindelse med reguleringsplan for ny vegforbindelse mellom Sveberg og Hommelvik i Malvik kommune må det gjennomføres en støyanalyse. NOTAT Oppdrag Reguleringsplan Sveberg Hommelvik Støyanalyse Dato 2010-09-24 Notat nr. 001 Til Malvik kommune Rambøll Mellomila 79 NO-7493 TRONDHEIM Kopi T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over

Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over RAPPORT Saga Terrasse, Jessheim Kunde: Jessheim Byutvikling AS v/ Gunnar Bakken Sammendrag: Alle fasadene som vender mot veier i nord, øst og vest er utsatt for veitrafikkstøy over anbefalt grenseverdi

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

SOS3003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap Forelesingsnotat, vår Erling Berge Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU

SOS3003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap Forelesingsnotat, vår Erling Berge Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU SOS3003 Anvndt statistisk dataanalys i samfunnsvitnskap Forlsingsnotat, vår 2003 Erling Brg Institutt for sosiologi og statsvitnskap NTNU Vår 2004 Erling Brg 2004 Forlsing X Logistisk rgrsjon II Hamilton

Detaljer

Matematisk modellering av hjernen

Matematisk modellering av hjernen Matmatsk modllrng av hjrnn Gaut T. Envoll Fyskk, Insttutt for matmatsk ralfag og tknolog Unvrsttt for mljø- og bovtnskap, 143 Ås 1. Introduksjon Et vktg utvklngstrkk dagns naturvtnskap r dn økt bruk av

Detaljer

Sivilingeniør Godhavn har ervervet eiendommene Odd Husbys veg 17 og 17A, gnr 103 bnr 164 og gnr 103 bnr 371 i Trondheim kommune.

Sivilingeniør Godhavn har ervervet eiendommene Odd Husbys veg 17 og 17A, gnr 103 bnr 164 og gnr 103 bnr 371 i Trondheim kommune. NOTAT Oppdrag Odd Husbys veg 17/17A Dato 2011-02-02 Notat nr. 002 Til Sivilingeniør GODHAVN AS Rambøll P.B. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM Kopi Solem Arkitektur as T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 10 60 www.ramboll.no

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Sid 1 av 6 Tilkoblingsvildning Windows-instruksjonr for n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når du installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og dokumntasjon, må du bruk

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER

RAPPORT. Reguleringsplan E16 Turtnes Øye STATENS VEGVESEN, REGION ØST OPPDRAGSNUMMER STØYVURDERING UTGITT 00 UTGITT FOR KOMMENTARER STATENS VEGVESEN, REGION ØST Reguleringsplan E16 Turtnes Øye OPPDRAGSNUMMER 6258001 STØYVURDERING 00 FOR KOMMENTARER SWECO NORGE AS OSL AKUSTIKK Kunde: Statens Vegvesen GAUTE VARTDAL HÅKON EIVIND LARSEN

Detaljer

Vågeveien 27, Fjell kommune

Vågeveien 27, Fjell kommune Kilde Akustikk AS Rapport 5874-1 Vågeveien 27, Fjell kommune Vegtrafikkstøy Kun til illustrasjon for Arkitekt Rolv Eide juni 11 Rapport 5874-1 9 sider Voss Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Støy fra veitrafikk og jernbane

Innholdsfortegnelse. Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Støy fra veitrafikk og jernbane Drammen Eiendom KF Frydenhaug skole Støy fra veitrafikk og jernbane COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 SAMMENDRAG 2 3 FORSKRIFTER

Detaljer

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema

122-13 Vedlegg 3 Rapportskjema Spsifikasjon 122-13 Vdlgg 3 Rapportskjma Dok. ansvarlig: Jan-Erik Dlbck Dok. godkjnnr: Asgir Mjlv Gyldig fra: 2013-01-22 Distribusjon: Åpn Sid 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Gnrlt... 1 2 Tittlflt...

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

Rapport Rapport nr.: 697/2011

Rapport Rapport nr.: 697/2011 Minister Ditleffs vei 8 0862 Oslo Rapport Rapport nr.: 697/2011 Til: Realkapital Utvikling Postboks 1921 Vika 0125 Oslo Att.: Otto K. Blix Hulbak otto.blix.hulbak@rku.no Kopi: VISTA Utredning AS C. J.

Detaljer

Støyutredning i forbindelse med boligbygg ved ArtGym Harstad

Støyutredning i forbindelse med boligbygg ved ArtGym Harstad Hålogaland Plankontor AS Støyutredning i forbindelse med boligbygg ved ArtGym Harstad 2015-05-26 Oppdragsnr.: 5153020 Innhold 1 Innledning 5 2 Retningslinjer og grenseverdier 6 2.1 Utendørs 6 2.2 Innendørs

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2 3 BEREGNINGER Beregningsgrunnlag Trafikkdata 2 4 RESULTATER 3

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2 3 BEREGNINGER Beregningsgrunnlag Trafikkdata 2 4 RESULTATER 3 LINK signatur AS Villaveien i Røyken Trafikkstøyvurderinger COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 www.cowi.no Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer ysk progrrg Mtod bl forlsrt v Rchrd Bll (RAN Corporto på -tllt. Progrrg btydg pllgg, t bslutgr. (Hr kk o d kod llr å skrv kod å gør. ysk for å dkr t dt r stgvs prosss. M også t pytord. Hvlk problr? ysk

Detaljer

Støyrapport for regulering

Støyrapport for regulering Askhøgda, Ask sentrum, felt 17 gnr. 42 bnr. 133 Gjerdrum kommune Støyrapport for regulering Prosjektnummer: 5091/2016 Dok. nr. Askhøgda, Gjerdrum kommune Rev.: Dato: 30.9. 2016 Utarbeidet av: Svein Klausen

Detaljer