REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL TOLLBUGT. 35

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL. 17 00 19 00 TOLLBUGT. 35"

Transkript

1 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 16. OKTOBER 2003 KL TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng (sak 82 og 83/03) Astri Ottesen Seunn Smith-Tønnessen Monica Martinussen Svein Kristiansen Dag K. Bjerketvedt Jon Natvig Kari Kjenndalen Sigrid Lem Frank O. Anthun Aina Nilsen Unn Rognmo Sak 80/03 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 24. september 2003 Utkast til referat var utsendt med kommentarfrist 10. oktober Det kom ingen merknader til referatet. Referatet godkjennes. Sak 81/03 Møte i Representantskapet oktober 2003 Vedlagt fulgte notat om valg av dirigenter og ekstern innleder første dag. Generalsekretær Kari Kjenndalen redegjorde for forslagene. Hovedstyret slutter seg til opplegget slik det er skissert fra sekretariatet.

2 Sak 82/03 Ryssdal-utvalgets innstilling Vedlagt fulgte notat om forslagene samt sekretariatets vurderinger. Kopi av høringsbrev fra UFD ble delt ut i møtet. Kolbjørn Hagen innledet. Hovedstyret drøftet planer og strategier for det videre arbeid med innstillingen. Det legges opp til at Forskerforbundets høringsuttalelse sluttbehandles på Hovedstyrets møte 4. desember. Hovedstyret slutter seg til vurderingene og de videre planer med de merknader som kom fram i møtet. Sak 83/03 Forslag til statsbudsjett for 2004 Vedlagt fulgte forslag til brev til Stortingets Finanskomité. En gjennomgang av forslag og hovedtrekk i budsjettforslaget ble delt ut i møtet. Kolbjørn Hagen innledet. Det var enighet om å prioritere strengere og stryke enkelte punkter i brevet. Hovedstyret slutter seg til forslag til brev med de endringer som kom fram i møtet. Sak 84/03 Evaluering av Hovedstyrets besøk ved UiTø og HiTø 25. september Hovedstyret evaluerte møtene med ledelsen ved Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø 25. september. Det var enighet om at møtene var nyttige og interessante, og at tradisjonen med et årlig møte ved en eller flere medlemsinstitusjoner bør fortsette. Hovedstyret tar drøftingen til etterretning. Sak 85/03 Høringsuttalelse Ny lov om offentlige arbeidsmarkedstjenester Forslag til uttalelse ble delt ut i møtet. Kolbjørn Hagen og forhandlingssjef Frank O. Anthun innledet. Hovedstyret gir sekretariatet fullmakt til å ferdigstille uttalelsen i tråd med de signaler som ble gitt i møtet. 2

3 Sak 86/03 Søknad om støtte i arbeidsrettssak Søknad samt notat om saken ble delt ut i møtet. Kolbjørn Hagen og forhandlingssjef Frank O. Anthun innledet. Arbeidsutvalget hadde behandlet søknaden, og innstilt på avslag. Søknad om støtte avslås. Sak 87/03 Kursvirksomhet og fordeling av OU-midler mellom forbundet sentralt og lokalt Vedlagt fulgte notat fra sekretariatet. Kolbjørn Hagen og generalsekretær Kari Kjenndalen innledet. Hovedstyret slutter seg til forslaget til fordeling av OU-midler mellom forbundet sentralt og lokalt. Det settes av 3,975 millioner kroner til sentral kursvirksomhet, mens 3 millioner kroner kan benyttes lokalt. Lokallag og foreninger inviteres til å søke OU-midler for våren 2004 med sikte på behandling i Hovedstyret i desember. Sak 88/03 Regnskapsrapport per 31. august 2003 Vedlagt fulgte regnskapsoversikt per med kommentarer. Generalsekretær Kari Kjenndalen og kontorsjef Aina Nilsen orienterte. Regnskapsoversikt per tas til etterretning. Sak 89/03 Forskerforbundet og Akademikerne Kolbjørn Hagen orienterte om ekstraordinært styremøte i Akademikerne der spørsmålet om fortsatt deltakelse i Arbeidslivslovutvalget sto på dagsorden. Forhandlingssjef Frank O. Anthun orienterte fra Akademikerne Stat, som har hatt møter og seminar om tariffoppgjøret Informasjonsrådgiver Unn Rognmo orienterte om informasjonsnettverkets arbeid med statsbudsjettforslaget for Redegjørelsene tas til orientering. 3

4 Sak 90/03 Orienteringssaker a) Medlemsutvikling per fulgte vedlagt. b) Presseklipp for perioden ble delt ut i møtet. c) Rapport fra FBF om WinOrg ble delt ut i møtet, vedlagt en orientering fra sekretariatet om status. d) Forskningspolitisk seminar , foreløpig program fulgte vedlagt. e) Referat fra AU-møte 9. oktober 2003 fulgte vedlagt. f) Høringsuttalelse Kvalitetsutvalget fulgte vedlagt. g) Kommuniké fra ministermøtet i Berlin om Bologna-prosessen fulgte vedlagt. Sak 91/03 Eventuelt Ingen saker. Sak 92/03 Referatsaker Kurs for nye tillitsvalgte, Trinn I Forskerforbundet arrangerte kurs for nye tillitsvalgte, Trinn I på Leangkollen, Asker. Fra Forskerforbundet sentralt deltok Eirik Rikardsen, Lars Petter Eriksen, Elisabeth Tindeland, Kolbjørn Hagen og Joar Flynn Jensen Møter med ASP-leverandør TeleComputing Siden sist Hovedstyremøte har det vært avholdt ett møte. I møtene deltar Joar Flynn Jensen, Aina Nilsen og Lisa Wilhelmsen Lobby- og mediakurs Forskerforbundet arrangerte kurs i lobby- og mediaarbeid på Olavsgård, Skjetten. Fra Forskerforbundet sentralt deltok Joar Flynn Jensen Homo, Bi och Hetero på jobbet Eirik Rikardsen deltok Møte HERSC / EI, Brussel Sigrid Lem deltok UiO, overføring av ARENA-prosjektet til UiO drøfting Eirik Rikardsen og Kristian Mollestad deltok Radiumhospitalet, møte med styret i lokallaget Eirik Rikardsen, Sigrid Lem og Elisabeth Tindeland deltok Møte Brukerforeningen Nasjonalbiblioteket Kari Kjenndalen deltok. 4

5 Møte NTL Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok Akademikerne Helse Eirik Rikardsen deltok Møte med advokat ang. fellesutgifter T-35 Kari Kjenndalen og Aina Nilsen deltok UHO Konferanse Høgre utdanning Kolbjørn Hagen og Sigrid Lem deltok Seminar og møter i Akademikerne Stat Eirik Rikardsen og Frank O. Anthun deltok Møte om Ryssdal-utvalgets innstilling NTL, 2fo, NITO og Utdanningsforbundet Kolbjørn Hagen, Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok Kurs Lov- og avtaleverk Forskerforbundet arrangerte kurs i lov- og avtaleverk. Eirik Rikardsen, Brita Alsos, Seunn Smith-Tønnessen og Frank O. Anthun deltok fra forbundet sentralt Møte med lokallaget ved NGU, Trondheim Kolbjørn Hagen deltok Møte med Bafo og Vesta ang. forsikringsordning Kari Kjenndalen, Lena Holum og Sigrid Lem deltok Møte i Arbeidsutvalget (jf. referat) Seunn Smith-Tønnessen, Sigrid Lem og Kari Kjenndalen deltok Seminar FFL, DMMH, Trondheim Kolbjørn Hagen deltok Seminar med styret i Forskerforbundet ved BI Brita Alsos og Frank O. Anthun deltok Møte med landsstyret i Studentenes Landsforbund, Kristiansand vedrørende aktuelle saker for samarbeid, med vekt på Ryssdal-utvalget. Seunn Smith-Tønnessen deltok Årsmøte/seminar, lokallaget ved UiO, Blindern Kolbjørn Hagen deltok UHR-seminar om faglig ledelse Kari Kjenndalen og Sigrid Lem deltok på deler av møtet 5

6 KKD forhandlinger Medietilsyn Eirik Rikardsen deltok Lokallagsbesøk - Høgskolen i Akershus Sigrid Lem og Jorunn Dahl Norgård deltok Møte om Ryssdal-utvalgets innstilling Høgskolen i Oslo Kolbjørn Hagen holdt innlegg, Sigrid Lem deltok Møte MMI Kolbjørn Hagen og Kari Kjenndalen deltok Åpent møte Universitetets Arbeiderpartilag om budsjettet og Ryssdal Kari Kjenndalen innledet Kurs Forhandlingsteknikk Forskerforbundet arrangerte kurs i forhandlingsteknikk. Eirik Rikardsen, Frank O. Anthun, Tove Svensli og Lars Petter Eriksen deltok fra forbundet sentralt Dagsseminar om Ryssdal-utvalgets innstilling Forskerforbundet arrangerte seminar om Ryssdal-utvalgets innstilling. Flere fra Hovedstyret og sekretariatet deltok. UR

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 28. OKTOBER 2004 kl. 10.00 15.00 Det blir deretter møte med representanter for de fagpolitiske foreningene fra kl. 16.00 og felles

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 ONSDAG 2. APRIL 2003 KL 14.00 16.00 Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (forfall) Einar Jebens

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TIRSDAG 20. OG ONSDAG 21.

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TIRSDAG 20. OG ONSDAG 21. INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TIRSDAG 20. OG ONSDAG 21. JANUAR 2004 LYSEBU KONFERANSESENTER, OSLO MØTET BEGYNNER MED LUNSJ KL 12 00 TIRSDAG, OG AVSLUTTES MED LUNSJ KL 12 30 ONSDAG. Hovedstyret:

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET MAISON DE NORVÈGE, PARIS LØRDAG 18. SEPTEMBER 2004 KL. 09.00 15.00 Hovedstyret: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET ONSDAG 17. APRIL 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Dag K. Bjerketvedt Hege Randi Eriksen (ikke sak 49/02)

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 5. DESEMBER 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Juleavslutning i sekretariatet kl 17.00 og middag på Terra kl 18.00. Hovedstyret: Kolbjørn Hagen

Detaljer

Sak 66/02 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. juni 2002. Referatet godkjennes med den foreslåtte endringen.

Sak 66/02 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 6. juni 2002. Referatet godkjennes med den foreslåtte endringen. REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 19. SEPTEMBER 2002, KL. 18.00 19.00 OG FREDAG 20. SEPTEMBER 2002, KL. 09.00 15.00, HOTELL ERNST, KRISTIANSAND Hovedstyret: Sekretariatet: Kolbjørn

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Helsinki, Finland

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Helsinki, Finland INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Helsinki, Finland Fredag 16. sept. 2005 kl. 14.00 16.00 hos Forskarförbundet og Lørdag 17. sept. 2005 kl. 09.00 13.00 på Sokos Hotell Vaakuna Hovedstyremøtet

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng Astri

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TOLLBUGT. 35 TORSDAG 2. DESEMBER 2004 kl. 10.00 15.00 Etter styremøtet er det juleavslutning med Forskerforbundets sekretariat, oppmøte på Parketten i 6.

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tollbugata 35, Oslo Mandag 25. september 2006 kl. 10.00 16.00 Middag kl. 17.00 på Brasserie Hansken, Akersgt. 2, Oslo, tlf. 22 42 60 88 Hovedstyret: Kolbjørn

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET, TOLLBUGT. 35 TORSDAG 1. DESEMBER 2005 KL. 11.00 15.00

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET, TOLLBUGT. 35 TORSDAG 1. DESEMBER 2005 KL. 11.00 15.00 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET, TOLLBUGT. 35 TORSDAG 1. DESEMBER 2005 KL. 11.00 15.00 MERK TIDSPUNKTET! Etter styremøtet er det juleavslutning med Forskerforbundets sekretariat. Oppmøte

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 25. oktober 2007 kl. 10.00 16.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Møte med de fagpolitiske foreningene kl. 16.00 18.00, samme sted Felles middag

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 11. 12. juni 2009 Det norske instituttet, Roma Program for styreturen er lagt ved i eget dokument. Kartutsnitt med hotell, instituttet og restauranter er

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 9. desember 2010, kl. 10.00 16.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Juleavslutning med sekretariatet samling i 6.et. kl 16.30 og påfølgende middag på

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 8. 10.september 2009 Svalbard og Tromsø Program for institusjonsbesøk er vedlagt. Reiserute er vedlagt flybillettene (sendt i eget brev) Hovedstyret: Forfall:

Detaljer

INNKALLING TIL INSTITUSJONSBESØK OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL INSTITUSJONSBESØK OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL INSTITUSJONSBESØK OG HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Styremøte onsdag 13. april 2011 kl. 15.30 18.30 i møterom Hotell Norge, Kristiansand, og torsdag 14. april 2011 kl. 13.30 14.30 i møterom

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 11. oktober 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. etg. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. et. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne (ikke sak 123/12

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Onsdag 02. mars 2011 kl. 15.30 18.30 og torsdag 03. mars 2011 kl. 10.00 16.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Middag onsdag 02. mars kl. 19.00 på Restaurant

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Voksenåsen kultur- og konferansehotell, Oslo Torsdag 25. januar 2007. Hovedstyret: Bjarne Hodne Ragnhild Elster Randi Halveg Iversby Svein Kristiansen Sigurd

Detaljer

Sak 91/10 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 18. september 2010

Sak 91/10 Godkjenning av referat fra hovedstyremøte 18. september 2010 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 28. oktober 2010, kl. 10.30 14.30, Tollbugt. 35 Påfølgende møte med fagpolitiske foreninger kl. 15.00 18.00. Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Bjarne Hodne

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. DESEMBER 2011 kl. 10.00 til 16.00 Møterom 6. et., Tollbugt. 35, Oslo Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Torsdag 12. april 2012 kl. 11.00 17.00, møterom 6. etasje, Tollbugata 35, Oslo. Intern samling for Hovedstyrets medlemmer kl. 10.00 11.00. Hovedstyret: Forfall:

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 13. desember 2012, kl. 10.00 16.00 Sted: Møterom 6. etg. i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin

Detaljer

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Onsdag 09. april 2014 kl. 11.00 17:00 Sted: Møterom 6. etasje i Forskerforbundets lokaler, Tollbugt. 35, Oslo Hovedstyret: Liv Berit Augestad Stig Ove

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 28. oktober 2010, kl. 10.30 14.00 Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo Møte og påfølgende middag med fagpolitiske foreninger fra kl. 15.00. Program følger

Detaljer

Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 ble sendt ut 1. mars 2012, med kommentarfrist 7. mars 2012.

Utkast til referat fra hovedstyremøte 23. februar 2012 ble sendt ut 1. mars 2012, med kommentarfrist 7. mars 2012. INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 12. APRIL 2012 Kl. 11.00 17.00 i møterom 6. etg., Forskerforbundets lokaler i Tollbugata 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 15. des. 2011, kl. 10.00 16.00 i Møterom 6. etg., Tollbugt. 35, Oslo. Hovedstyret: Bjarne Hodne Kristin Dæhli Marit Eriksen Jan Hongslo Randi Halveg Iversby

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 18. -19.04.02, HOLMENKOLLEN PARK HOTELL, OSLO

REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 18. -19.04.02, HOLMENKOLLEN PARK HOTELL, OSLO REFERAT FRA MØTE I LANDSRÅDET 18. -19.04.02, HOLMENKOLLEN PARK HOTELL, OSLO TIL STEDE: Delegater: Lokallag med automatisk representasjon Forskerforbundet ved Høgskolen i Oslo Forskerforbundet ved NTNU

Detaljer