1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel"

Transkript

1 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Denne leksjonen gir en grunnleggende innføring i de nettverksteknologiske forutsetningene for å drive e-handel. Vi ser blant annet på Internett, intranett og ekstranett. Stoffet som omhandler Internett er hentet fra deler av leksjon 10 i faget LO307D IT introduksjon og stoffet som omhandler intranett er hentet fra deler av leksjon 1, 2 og 3 i faget LV464 Lokale informasjonstjenester. Innhold 1.1. INTERNETT Hvordan fungerer din Internettilkobling? Tilknyttinger via modem eller ISDN Bredbåndsforbindelser Mer om telefonnettet Infrastrukturen i Internett Maskiner har navn og nummer Internett er pakkesvitsjet TCP/IP protokoll-arkitektur Protokollstakken Lagene i protokoll-stakken Header-informasjon Overføring av dataene mellom programmer Klienter og tjenere Navnetjenesten DNS INTRANETT Teknologiske forutsetninger Hvorfor intranett? Ulemper ved intranett Konsekvenser for organisasjonen Nettopologi og nettstruktur Overordnet syn EKSTRANETT... 17

2 Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel side 2 av Hva er et ekstranett? Sikkerhet Via det offentlige nettet Fordeler Ulemper TILHØRENDE KAPITLER I LÆREBOKA Internett Internett er en infrastruktur som knytter tusenvis av nettverk sammen. Ingen vet nøyaktig hvor mange datamaskiner som er knytt til Internett. Men det er helt sikkert at det er snakk om millioner og antallet er økende. Ved å knytte sammen de kraftige datamaskinene, som håndterer de ulike nettverkene, så blir Internett en hovedvei for informasjonsformidling som gjør informasjonen på tusenvis av datamaskiner over hele verden tilgjengelig for mennesker over alt. Internett overfører meldinger mellom tjenere (eng. servers) ved blant annet bruk av satellitt, fiberoptikk, mikrobølger og andre teknologier og selvsagt vanlige telefonlinjer. Det å ha innsikt i hvordan Internett fungerer, er en forutsetning for å drive e-handel. Vi skal nå se på noen teknologiske sider ved Internett Hvordan fungerer din Internettilkobling? Internettilkobling får vi hovedsakelig på to måter: Individuelle tilkoblinger via modem, kabel, ADSL eller ISDN til en lokal Internettleverandør. Tilkobling via et lokalnett, som er tilkoblet Internett. Det betyr alle datamaskinene i lokalnettet også er tilkoblet Internett Tilknyttinger via modem eller ISDN Denne typen Internett-abonnement har vært solgt over disk i mange år. Eksempler på leverandører er først og fremst tilbydere av telefonabonnementer. Internettilgangen får man via helt ordinære telefonkabler, og via ordinært telefonabonnement. Man kobler seg mot Internett via et såkalt modem, som oversetter datastrømmen til lydsignaler som overføres over telefonlinjen. I den andre enden hos Internettilbyderen befinner det seg et tilsvarende modem som du er oppkoblet mot. Ja, Internettilbyderen har ikke bare et modem, men en hel samling av modem for å kunne betjene alle som ønsker å Internett være innlogget samtidig. Typiske tall er alt fra Internettilbyder 10 til 100 modemer. Hastigheten, eller båndbredden som det modem egentlig heter, på denne typen forbindelser er lav. Båndbredde er antall bits som overføres per sekund. Vanlig hastighet på modemforbindelse er 56 kbps (kilobits pr sekund)

3 Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel side 3 av 20 under ideelle forhold. Ofte opereres det med mye lavere hastigheter pga. av flaskehalser andre steder i Internett. Med et ISDN-abonnement og et ISDN-kort i PC-en din kan du øke kapasiteten til 64 kbps (eventuelt 2x64 kbps). Den store fordelen med ISDN framfor vanlig modem er den korte oppkoblingstiden. Mens et vanlig modem bruker sekunder på å koble seg opp, trenger ISDN bare 1-2 sekunder. Det betyr at du kan starte opp nettleseren fra PC-en uten å være oppkoblet, og i løpet av 5-6 sekunder er nettleseren framme på skjermen ferdig oppkoblet mot Internett Bredbåndsforbindelser Bredbåndstilknytning har de siste årene vokst til å bli den dominerende tilknytningsformen i sentrale deler av landet. Dessverre er det fortsatt deler av landet som ikke har mulighet for slik tilknytning. Den vanligste formen for bredbåndforbindelse, i hvert fall for privatpersoner, er ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line vi skal komme tilbake til hva det betyr senere), som tilbys via telefonlinjer. Andre alternativer til bredbåndsforbindelser er kabeltv-basert tilknytning og (mindre vanlig:) trådløse forbindelser via radiosignaler eller satellittkommunikasjon. Mobiltelefonbaserte forbindelser får etter hvert også båndbredde som kvalifiserer til å kunne kalles bredbånd. Med ADSL får du en båndbredde fra 384 kbps til flere Mbps (megabits pr sekund) avhengig av abonnementstype. ADSL står altså for Asymmetric Digital Subscriber Line. Asymetrisk betyr at det er stor overføringskapasitet i retning fra nett mot kunde (vi sier ofte nedstrøms) og en mindre kapasitet i retur (det kalles oppstrøms). Dette betyr at en abonnent har god kapasitet for surfing på Internett. Surfing vil jo si at man henter mye data fra nettet (men sender lite data ut på nettet). Derimot egner standarden seg dårlig dersom man selv kjører tjenester ut mot Internett. De fleste tjenester baserer seg jo på at tjeneren sender ut data; gjerne i store mengder Mer om telefonnettet Vi har sett at både modem, ISDN og ADSL benytter telefonnettet. Hva er det som gjør at ikke alle som har en telefonledning til huset kan bruke ADSL? For å svare på dette må vi huske på at det er først de siste årene vi har opplevd den voldsomme utviklingen innenfor digital teknikk. Telefonnettet ble utviklet i en tid da elektronikken stort sett var analog, og nettet ble laget for å overføre tale med tilfredsstillende kvalitet. Tale krever ikke stor båndbredde, og derfor er båndbredden liten på slike forbindelser. Som vi har sett må vi bruke modem for å overføre digital informasjon som lydsignaler over slike analoge linjer. Det er for øvrig dette som har gitt modemet navn; modem er en sammentrekning av MOdulator/ DEModulator. De siste årene har dette endret seg, og Telenor (som eier det norske telenettet) har etter hvert kunnet tilby først ISDN og deretter ADSL til de fleste av sine kunder. Det er fordi telenettet i Norge er digitalisert. Hva betyr det? Jo, Telenor har skiftet ut sine sentraler med nye digitale sentraler, Det vil si at all kommunikasjon er digital mellom alle sentraler, og bare analog fra hver bruker og frem til brukerens nærmeste sentral. Når du ringer med en gammeldags analog telefon er altså samtalen digitalisert over alt unntatt fra deg selv til din nærmeste sentral, og mellom mottager og hans nærmeste sentral.

4 Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel side 4 av 20 Når det gjelder ISDN, så er det slik at det digitaliserte nettet fortsetter helt hjem til deg - og også inne i huset ditt. ISDN er altså digitalisert hele veien fra sender til mottager, og kan derfor tilby større båndbredde. Husk på en ting: Når vi snakker om begrenset båndbredde på telenettet, så er det faktisk ikke selve kobberkabelen som begrenser båndbredden. Selve kobberet og kobberkablene har enorm båndbredde. I hvert fall dersom ledningene er av god kvalitet. Og det norske telenettet har tradisjon for å bruke høykvalitetsutstyr. Det som begrenser båndbredden er det som står i hver ende av kabelen. For å kunne tilby ISDN måtte Telenor ta i bruk telefonsentraler som var i stand til å takle denne typen overføring. Og for å kunne ta i bruk ISDN må hver abonnent sette inn en ny boks (en såkalt NT, eller Nett Terminal) i sitt hus. Kobberkabelen mellom abonnentens hus og sentralen er imidlertid fortsatt den samme som for analog forbindelse. Med ADSL bruker man enda en gang den samme kobberkabelen, men bytter ut utstyret i hver ende av kablene. Det er hovedsakelig to grunner til at ikke alle norske hjem med telefontilgang likevel ikke har tilgang til bredbånd. Hovedgrunnen er kabellengde. Det er nemlig slik at en kabel som bare skal overføre tale eller data med moderat båndbredde kan være svært lang. For bredbåndskommunikasjon er det derimot temmelig sterk begrensning på kabellengde. De fleste som ikke får ADSL ligger rett og slett for langt fra nærmeste sentral. Den andre grunnen er at enkelte sentraler fortsatt ikke støtter bredbåndstandardene. Årsaken til dette har formodentlig sammenheng med kundegrunnlag kontra kostnader. Tilkobling via et lokalnettet Når en bedrift eller skole har et lokalt nettverk er det selvsagt ikke hensiktsmessig at hver enkelt PC kobles til Internett via hver sitt modem. Isteden kobles en av nettverkets maskiner til Internett, og denne maskinen får ansvar for å kommunisere med Internett på vegne av alle maskiner. Denne spesielle maskinen er en ruter. Når en PC vil kommunisere med Internett, sender den datapakker til ruteren, som videreformidler den ut på Internett. Når svaret kommer fra Internett, sender ruteren svaret til rett maskin i lokalnettet. Med denne typen tilknytting er altså hele lokalnettet tilkoblet Internett via en ruter. Ruteren kommuniserer med Internett på en av tre måter: - over ISDN-linje - over ADSL-tilknytning (eller TVkabel-modem brukes mer sjelden) - over fastlinje som man leier av Telenor. I de tilfeller der lokalnettet er tilkoblet via ISDN har vi en helt standard ISDN-forbindelse, slik at kapasiteten er på maksimalt 2x64 kbps. Da er altså lokalnettet tilkoblet Internett via ei telefonlinje basert på Lokalnett ISDN, og tilkoblingen tas opp og ned Internett etter behov. Ruter Med ADSL har man derimot en fast Ruter tilkobling og er på nettet hele tiden. Båndbredden for ADSL avhenger av abonnementet man har valgt, men kan være på flere Mbps. Fast linje, ADSL eller ISDN-linje

5 Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel side 5 av 20 Også med en fastlinje leid av Telenor er lokalnettet tilkoblet Internett hele tiden. Med slike løsninger har fastlinjen normalt en kapasitet i området Mbps, og båndbredden er den samme begge veier. Alle PC ene i lokalnettet deler på denne kapasiteten mot Internett. Siden båndbredden er den samme i begge retninger, egner tilkytningsformen seg godt for bedrifter som tilbyr egne Internett-tjenester, for eksempel webtjener Infrastrukturen i Internett Vi har hittil snakket om tilkoblingen til Internett, enten hjemmefra og til Internettleverandør, eller fra lokalnett på jobb eller skole. Internettleverandøren og lokalnettet på jobb/skole er videre oppkoblet mot resten av Internett. Da snakker vi om stamnettet ( backbone på engelsk) som knytter sammen alle Internettleverandørene og lokalnettene i hele verden til et stort nett kalt Internett. Stamnettet består av linjer leid fra telefonselskapene (i Norge Telenor). Da snakker vi om høykapasitets digitale linjer med typiske hastigheter fra 1.5 Mbps og opp til cirka 2 Gbps (pr i dag, men dette øker stadig) Maskiner har navn og nummer Hver maskin på Internett har et nummer som unikt identifiserer denne maskinen. Dette er helt nødvendig for at tjenere og klienter skal kunne rute trafikk seg i mellom, og det aldri skal være tvil om hvor datapakkene skal, og hvor de kommer fra. Numrene til datamaskinene på Internett kalles for IP-nummer og består av 4 separate tall i intervallet 0 til 255. Nummeret er eksempel på et IP-nummer. Hvis maskinen med dette IP-nummeret kjører et tjenerprogram (for eksempel en web-tjener) så trenger du dette nummeret for å koble klienten din opp mot tjenerprogrammet. I tillegg til IP-nummer bør også maskinene ha et navn. Navn på maskinene er laget for at vi mennesker enklere skal kunne skille maskiner fra hverandre og dermed huske hvilke tjenester som går på hvilken maskin. Det er enklere å huske navn på maskiner enn IP-nummer. I tillegg til at maskinene har navn settes det også navn på tjenestene som går på maskinene. Det kan gjerne være flere tjenester som går på samme maskin, for eksempel både webtjener, ftp-tjener, posttjener og newstjener, men dette er uheldig både ute fra sikkerhetshensyn og kapasitetshensyn og bør unngås. Hver av disse tjenestene kan ha navn som er forskjellig fra navnet til maskinen. Webtjeneren og ftp-tjeneren ftp.funet.fi er eksempler på navn til tjenester Internett er pakkesvitsjet Det at Internett er pakkesvitsjet betyr at enhver melding som sendes over Internett, det være seg et elektronisk brev eller ei fil, brytes opp i mindre biter kalt datapakker. Hver pakke er merket med blant annet en mottakeradresse slik at alle ruterne på Internett lett kan avgjøre hvor pakken skal. Pakkesvitsjingen tillater at mange program kan kommunisere samtidig over nettet. Det er ikke nødvendig å måtte vente til et av programmene er ferdig med hele kommunikasjonen. Med en gang et program på Internett trenger å kommunisere med et annet program på en annen maskin i nettet, blir dataene delt opp i pakker og sendt ut på nettet til mottakende maskin, som samler opp disse pakkene og setter de sammen igjen til en komplett datamengde.

6 Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel side 6 av 20 Ruteren har som oppgave å sende datapakkene rett vei fram til bestemmelsesstedet. Ruterne kan sammenlignes med de postkontorene som vanlig pakkepost hos Postverket er innom. Også i dette tilfellet må pakkeposten tas ut av sekkene, sorteres på nytt, og legges i kasser merket med et nytt bestemmelsessted på vei mot det nye bestemmelsesstedet. Rutere finnes det mange av på Internett, og de er plassert på alle knutepunkter i Internett. Typisk vil det alltid være en ruter i et lokalnett for å avgjøre om en datapakken generert i lokalnettet skal til en annen mottaker i lokalnettet, eller om den skal ut av lokalnettet til en fjern mottaker. En datapakke er som oftest innom en rekke rutere på vei til bestemmelsesstedet. Hver ruter er satt opp med tabeller som viser neste strekk som datapakken må overføres på vei mot mottaker. Internett består altså av en kjede rutere som alle vet adressen til de andre ruterne. Ruterne jobber på grunnlag av adresser som datapakkene er utstyrt med. Disse adressene er de før omtalte IP-nummer, og finnes i alle datapakkene som trafikkerer Internett. Alle maskiner som er tilkoblet Internett har ei slik IP-adresse. Det gjelder PC ene i lokalnettet, og det gjelder ruterne. En PC tilkoblet via modem får en slik IP-adresse i det den kobles opp mot Internett. Denne adressen kan variere fra en oppkobling til den neste. Det er på grunnlag av disse IP-adressene til hver maskin på Internett og dette at hver datapakke er utstyrt med IP-adresse at ruterne kan rute pakkene trygt på vei mot mottaker. En typisk ruter kan rute cirka pakker pr sekund TCP/IP protokoll-arkitektur TCP/IP er et sett av kommunikasjonsprotokoller som forener alle de forskjellige krav og hensyn som må tas i et så mangfoldig sett av nettverk og maskinvare. TCP/IP tillater at forskjellige typer datamaskiner med forskjellige typer operativsystemer kan kommunisere med hverandre. TCP/IP spesifiser en metode for å adressere maskiner på Internett, hvordan datapakker skal rutes fra et nettverk til et annet, og hvordan data skal overleveres til prosess/program som kjører på aktuell datamaskin. Det eneste du trenger å gjøre er å installere TCP/IP på PC din, og deretter opprette kontakt med annen maskin som har kontakt videre utover i Internett, så er du på lufta. Det enhetlige språket som alle maskinene i Internett bruker er TCP/IP Protokollstakken TCP/IP definerer en protokollstakk i flere nivåer der kommunikasjon kan sies å foregå på hvert nivå, alt etter hvordan man betrakter kommunikasjonen i øyeblikket. La oss se på et eksempel: To personer som snakker med hverandre ved å sende telegrammer kodet som morse. Person A skriver en setning ned på et papir og overleverer det til morse-operatøren som koder denne til elektriske signaler som sendes til morseoperatøren på det andre stedet der person B befinner seg. Morseoperatøren på sted B dekoder meldingen, skriver den på en lapp og

7 Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel side 7 av 20 overrekker den til person B, som svarer på meldingen og sender svaret tilbake igjen. Kommunikasjonen kan sies å foregå på to nivåer. Person A og person B snakker med hverandre ved å utveksle vanlige tekstmeldinger. Etter at en melding er skrevet stikkes den inn i ei luke i veggen, og etter en stund fås en svarmelding tilbake gjennom den samme luka. Personene som kommuniserer ser ikke at meldingene kodes og dekodes. Fra personenes ståsted ser det ut som om kommunikasjonen kun foregår mellom disse to. Det faktum at det også foregår en kommunikasjon mellom morse-operatørene er skjult for de kommuniserende personene A og B. TCP/IP definerer en tilsvarende protokollstakk der hvert nivå har sin bestemte oppgave. Figuren nedenfor viser nivåene som det opereres med i TCP/IP protokollstakken. Egentlig er TCP/IP-stakken bare tre øverste nivåene, men for helhetens skyld tar en ofte med det underliggende maskinvare-avhengige nivået Lagene i protokoll-stakken Applikasjonslaget Når data sendes fra progammer starter kommunikasjonen alltid i det øverste laget ved at et program gjør klar en del data for utsending. TCP-laget Dataene overtas av TCP-laget som legger til en del informasjon slik at dataene skal kunne komme sikkert og feilfritt over til programmet på mottakermaskinen. TCP legger blant annet inn informasjon slik at tapte pakker kan sendes på nytt. TCP legger også inn et sekvensnummer slik at pakkene kan settes sammen igjen i rett rekkefølge. IP-laget TCP-pakken overleveres deretter til IP-laget som også adderer en del data til pakken. IP-laget bruker denne ekstra informasjonen for å kunne rute (dvs velge rett vei) pakken gjennom nettverket. IP-adressen til mottaker er et viktig felt i den informasjonen som IP-laget legger til. IP-adressen brukes for å finne veien gjennom nettverket til mottakermaskin via rutermaskiner. Link-laget Til slutt skal datapakken ut på nettverkskabelen. Linklaget har som oppgave å få pakken ett skritt videre ved å sende den over neste link. Protokoller på dette nivået definerer hvordan IP-pakker kan sendes over den fysiske nettverkskabelen. Dette laget må kjenne til detaljer om selve nettverket, dvs. formatet til pakker som skal ut på kabelen, hvordan adresseringen foregår etc. Det fins mange forskjellige protokoller på dette nivået, f.eks. Ethernet, Token Ring, serielinje. Aksessen til nettverkskabelen foregår som oftest via et nettverkskort, og linklaget består derfor av driverprogram for det aktuelle nettverkskortet, og selvsagt også en del funksjoner for å omforme IP-adresser til aktuelle adresser brukt på det fysiske nettverket (f.eks Ethernetadresser).

8 Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel side 8 av 20 Fysisk lag Strengt tatt dreier Internett-protokollene seg kun om programvare, men vi tar allikevel det fysiske nivået for helhetens skyld. Dette laget har ansvar for å få hver enkelt bit over kabelen. Det betyr at når den ene siden sender en 1 er, så er det også en 1 er som skal mottas på andre siden, ikke en 0 er. Typiske problemer en må ta stilling til på dette nivået er hvilket spenningsnivå skal det brukes for å representere en 1 er, og hvor stort for å representere en 0 er. Hvor lenge skal dette spenningsnivået stå på kabelen for å være sikker på at bit en er mottatt på andre siden etc. Dette er et område for elektroingeniøren Header-informasjon Den informasjonen som hvert lag adderer til datapakken etter hvert som de passerer nedover i protokollstakken kalles for en header. Hvert nytt lag nedover er ikke klar over headeren til laget over. IP-nivået er f.eks ikke oppmerksom på headeren til TCPlaget. IP-laget betrakter all informasjon som mottas fra TCP-laget som data. IP-laget greier altså ikke å skille mellom TCP-header og TCP-data. Dette gjentas for hvert lag nedover. Hvert lag er kun klar over sin egen header, alt annet betraktes som data som skal videreformidles Overføring av dataene mellom programmer De forskjellige lagene i protokoll-stakken bidrar altså med overføringen av data mellom maskiner i nettverket. Disse maskinene kan befinne seg på vilkårlig sted i nettverket. Husk også at det egentlig er snakk om programmer på disse maskinene som utveksler data. Programmet på en maskin klargjør data for oversending til program på annen maskin. På sendermaskin overføres dataene først til TCP-laget som overfører dataene videre nedover i protokoll-stakken. For hvert nytt nivå adderes det til en ny header. Nederst i protokollstakkene overleveres dataene til driverprogrammet for nettverkskortet som sørger for at dataene til slutt havner ute på nettverkskabelen. Linklaget får pakken fra IP-laget. Ut fra denne pakken kan det leses hvilken maskin i lokalnettet pakken skal til. Det kan f.eks være en av de andre PC-ene i lokalnettet, eller det kan være ruteren i det tilfellet at pakken skal til steder utenfor lokalnettet. Linklaget setter pakken ut på kabelen med ny header og ny adresse tilpasset adressemekanismen for det aktuelle fysiske nettverket. Hvis det brukes Ethernet på dette laget er det den fysiske Ethernetadressen som benyttes. Og siden Ethernet-adressen er hardkodet inn i hvert eneste nettverkskort, og det er enkelt for det aktuelle kortet å hente ned den aktuelle datapakken. I det tilfellet at pakken avleveres til lokal PC på nettverket overføres pakken oppover protokollstakken helt til den når mottakende program. For hvert lag oppover i stakken fjernes header-informasjon. I TCP-laget settes pakkene sammen igjen i rett sekvens, og det sjekkes at alle pakkene er overført etc. før hele datamengden overlates til mottakende program. Men det er ikke alltid at IPpakkene finner så raskt fram til mottakeren. I mange tilfeller må pakkene også ut på Internett. Da er det en IP-ruter på lokalnettet som mottar IP-pakkene. IPruteren inneholder nettverkskort (på samme måte som i PC-ene). Ruteren må kunne ta

9 Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel side 9 av 20 avgjørelser om videre forsendelse av IP-pakken. Derfor må headeren som brukes av det fysiske linklaget skrelles bort, og pakken overleveres til et IP-lag på ruteren som ut fra IPadressen kan avgjøre videre vei i Internett. IP-ruteren sender pakken ut på neste etappe ved å overlevere dataene til linklaget som adderer til sin egen header, og deretter sender dataene ut på nettverkskabelen via en av de andre nettverkskortene til ruteren (husk at ruteren må ha flere nettverkskort for å kunne rute pakker til forskjellige nettverk). Til slutt ankommer dataene mottakermaskin. Her vandrer dataene oppover protokollstakken inntil de kan overleveres i den stand som de ble sendt fra avsender-program. For hvert lag som passeres pakkes mer og mer av dataene ut. Figuren på side 8 viser sendermaskin, ruter og mottakermaskin slik det kan tegnes skjematisk for å illustrere hvordan dataene sendes fra et program på den ene maskinen til et program på den andre maskinen. Hvis dataene skal utenom lokalnettet må datapakkene også innom en ruter-maskin. Figuren nedenfor (til høyre) viser dette på et gitt nettverk der lokalnettet er delt i flere subnett, og der subnettene er koblet sammen via rutere. Til sammen er det 3 stk subnett et elevnett, et ansattnett og et nett for fellesressurser av type bibliotek, scanner etc. Hver av PC-ene og ruterne har fått hver sin IP-adresse. En PC på ansattnettet har fått IPadressen De andre PC-ene på ansattnettet har IP-adresser fra Tilsvarende er det også for de andre subnettene. Trafikk fra det ene subnettet til det andre går via ruterne. Tenk deg nå følgene: Et program på PC-en med IP-nummer (PC40) oppretter en forbindelse med et program på PC-en med IP-nummer (PC17). Altså PC-er på forskjellige subnett. Progammet kan f.eks være et program for overføring av filer. På PC40 vandrer dataene ned gjennom TCP/IP-stakken inntil de kommer til nederste nivå der de til slutt legges ut på nettverkskabelen på pakkeformat som er tilpasset det aktuelle fysiske nettverket (f.eks Ethernet). Hver PC og ruteren lytter på kabelen om det finnes datapakker med Ethernetadresser til egen maskin. IP-laget på sender-pc-en kan ut fra IP-adressen avgjøre om pakken skal til PC på samme subnett, eller om det skal til annet subnett. Den avgjørelsen kan IP-laget ta ut fra en nettverksmaske som hver PC er satt opp med under konfigueringen av TCP/IP. Hvis IP-laget på sender-pc finnet ut at mottakende PC finnes i lokalnettet oppgis denne PCene sitt IPnummer som mottaker. Hvis mottakende PC finnes i annet lokalnett oppgis ruter R1 som mottaker av pakken (i figuren ovenfor med nr 33, dvs IP-adresse ). Ruteren sender pakken ut på nettet på andre siden, der den kan mottas av PC17 med IP-adresse

10 Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel side 10 av 20 Hvis pakken i stedet var en pakke som skulle videre ut på Internett må R1 sende pakken til ruter R0 som sender den videre ut på Internett. Avgjørelsen om å sende pakken til ruter R0 kan ruter R1 ta ved å sammenligne IP-adresse i mottakerfelt og nettverks-masken til ruteren. Legg også merke til at ruterne har to stk IP-adresser - ei på hver side. I eksemplet ovenfor der PC40 sendte til PC17 ble det brukt ruter-adressen Når sendingen går motsatt vei er det ruter-adressen som benyttes. Ethernet-adressen må ikke forveksles med IP-adressene som er angitt i figuren ovenfor. Ethernet-adressen gjelder kun innenfor ett nettverk (f.eks ansatt-nettet i figuren ovenfor), men IP-adressen gjelder for hele Internett. Linklaget får en IP-pakke fra IP-laget. Ut fra denne informasjonen som følger med i den pakken kan linklaget omforme fra IP-nummer til Ethernet-adresse. Hver PC har nemlig både et IP-nummer og en Ethernet-adresse. Men for å kunne sende datapakker fysisk ut på nettverkskabelen er det Ethernet-adresser som må benyttes. I eksemplet ovenfor er det pakker med Ethernetadresser som sendes fra PC40 til ruteren R1. Nettverkskortet i ruteren gjenkjenner pakkene som adressert til seg fordi de inneholder Ethernet-adresser som samsvarer med Ethernet-adressen på nettverkskortet til ruteren Klienter og tjenere Felles for de aller fleste tjenestene som Internett tilbyr er at det er minst to program involvert når en bruker benytter seg av tjenestene på Internett. For det første er det programmet som brukeren kjører på PC-en. Dette programmet kan f.eks være Internet Explorer, det kan være et postprogram av typen Eudora eller det kan være en news-leser av typen News Xpress. Disse programmene kalles for klient-programmer. Men det er ikke nok med bare klient-programmet på PC-en. I tillegg trengs et program på en annen maskin et annet sted i Internett, som klient-programmet kommuniserer med over nettverket. Dette programmet kalles et tjener-program og kjører på en tjener-maskin. Eksempler på tjener-maskiner er: webtjener, news-tjener og ftp-tjener. Det er på tjenermaskinen den ønskede ressursen finnes. Internet Explorer programmet kommuniserer med en webtjener, News Xpress kommuniserer med en news-tjener og ftp-programmet kommuniserer med en ftp-tjener. Tjeneren kan befinne seg på vilkårlig sted i Internett. Rent kommunikasjonsmessig er det ingen forskjell om den er plassert i naborommet, eller på andre siden av jordkloden. Du kan i noen tilfeller merke avstand ved at overføringen går langsommere. I figuren (til høyre) er det vist et eksempel der webklienten Internet Explorer kommuniserer med en webtjener et annet sted i Internett. Internett er vist som en sky med firkanter inni. Hver firkant er et lokalnett eller en maskin. Hver av disse lokalnettene/maskinene er koblet sammen til det som kalles Internett. Hva kommuniserer så klient og webklient Internet 133 MHzwebtjener webdokumenter

11 Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel side 11 av 20 tjener om? Det er det i stor grad brukeren av klient-programmet som bestemmer. I figuren ovenfor er det brukeren som ber om å få se på forskjellige websider. Da overføres det tekst, grafikk, bilder, etc. fra webtjener til klient. Brukere av webklienter kan også meget raskt klikke seg fram til andre webtjenere i Internett. Det betyr at en webklient kan sprette fram og tilbake mellom mange webtjenere. I det ene øyeblikket overføres det data fra en webtjener i Sverige, det neste øyeblikk fra England, deretter fra USA, etc Navnetjenesten DNS Når du kobler deg opp mot tjenermaskiner på Internett, for eksempel en posttjener, newstjener, webtjener, ftptjener må alltid navnet til tjenermaskinen oppgis. Dette skjer ved at klienten er satt opp til å bruke en bestemt tjenermaskin hver gang, slik som det er med e-post og News, eller at navnet til tjenermaskinen oppgis hver gang slik som med webtjenere der en som oftest oppgir nye web-adresser (URL) hver gang. Hver gang klienten kobler seg til en tjeneste brukes i første omgang navnet på tjenesten. Men navnet alene er ikke nok. For at tjenermaskinen med dette navnet kan aksesseres må IPnummeret til maskinen skaffes. Det skjer med et oppslag i en DNS-tjener som inneholder en katalog med alle registrerte navn for maskiner og tjenester innen det aktuelle domenet. Når navnet er funnet sender DNS-tjeneren et IP-nummer tilbake til klienten. Det er dette IPnummeret klienten bruker når den aktuelle tjenermaskinen skal benyttes. Derfor må maskinen din alltid være satt opp med en navnetjener, da denne benyttes hver gang klienten din skal bruke tjeneren. Dersom maskinen din ikke er tilkoblet en navnetjener, kan IP-nummeret brukes direkte. Det er f.eks. mulig å skrive for å få adgang til websida på maskinen med IP-nummeret DNS står for Domain Name System og tjenermaskiner for DNS finnes over hele Internett. Dersom nærmeste DNS-tjener ikke inneholder navnet, blir neste DNS-tjener automatisk forespurt inntil svaret blir funnet. DNS kan sammenlignes med et system der du skriver inn fullt navn på personen du skal telefonere til, og telefonselskapet har en tjeneste som automatisk slår opp i telefonkatalogen for å finne telefonnummeret, og deretter ringer opp vedkommende. Sannsynligvis er dette noe vanskeligere for navn på personer enn på maskiner, da unike navn på personer ikke finnes. Mange personer heter det samme Intranett Et intranett kan sees på som et innadvendt og ansattrettet system. Intranett har noen likheter med Internettbaserte websteder (eng. websites) som begynner som et e-postsystem for en avdeling eller en hel virksomhet og utvikler seg videre til et kringkastingsmedium for formidling av intern informasjon. Dette inkluderer webaserte dokumenter og likeså adgang til eksisterende system og datalager (eng. data respository). Et intranett har to grunnleggende funksjoner: å gi en sikker, tilpasset adgang til relevant og oppdatert informasjon ved å styre hvordan den flyter gjennom prosess-system. Disse applikasjonene blir brukt innen og mellom arbeidsgrupper for å håndtere produktutvikling, menneskelige ressurser, salgsautomasjon og andre interne forretningsprosesser.

12 Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel side 12 av 20 Vi skal se på noen av de teknologiske komponentene som danner forutsetningene for å implementere intranett. Vi synes også at det nå er på sin plass å komme med en presis definisjon på hva et intranett er (det finnes mange slike definisjoner, og vi må velge). Vi vil også se på hvordan denne plattformen påvirker organisasjonen og dens bruk av informasjon og litt om hvorfor intranett har blitt en «megatrend». Internett og intranett er det nye senter for aktivitet i de organisasjoner som ivrer for å bringe sine medarbeidere online og inn i en virkelighet hvor tilkoplingen mellom datamaskiner blir like vanlig som tilkoplingen mellom telefonapparater. Vi kan si at et intranett er: Interne Internettapplikasjoner, vanligvis lokalisert bak en brannvegg, designet for å tilby ansatte, samarbeidspartnere og til og med kunder, lett aksess til informasjonsressursene som tilhører organisasjonen. Altså, et bedriftsnett som bruker Internett-metoder for å dele informasjonen i en organisasjon. Nå er ikke et intranett bare et sett med websider som inneholder organisasjonens personalhåndbok og en oversikt over hvem som er inne og hvem som er ute. Det er et verktøy for å understøtte den enkeltes arbeidsoppgaver og et internt informasjonssystem. For å si det enkelt: Det er en måte å få folk i organisasjonen til å arbeide sammen på, mer effektivt og raskere. Målet med Internett-/intranettparadigmet er ikke bare å gjøre eksisterende applikasjoner tilgjengelige på Web, men å bruke Internett for å skape en ny type informasjonssystem som vil gjøre bedrifter i stand til å utvide sine forretningsapplikasjoner til å inkludere samarbeidende bedrifter og kunder over et universelt WWW. Dette vil muliggjøre et elektroniskøkonomisk felleskap, hvor aktivitetene tilhørende den enkelte bedrifts kunder, leverandører og medspillere, blir knyttet tett sammen i et nettverk av online forretningsprosesser Teknologiske forutsetninger Vi har sett at intranett bygger på en todeling med hensyn til teknologiske forutsetninger, nemlig nettverk og språk. Når det gjelder nettverk, så vil det bestå av grunnleggende teknologier som pakkesvitsjing, nettverksnoder, en klient-tjener-arkitektur og en rekke nettverksprotokoller. Dette er tekniske grunnkomponenter i nettverksteorien. Språk, som teknologisk forutsetning, vil danne et fundament for en plattformuavhengig avlesing av blant annet elektroniske dokumenter. Eksempler på slike språk er SGML, HTML, Java og hypertekst og hyperlenker. I tillegg er intranett gjort mulig gjennom to sidestilte teknologiske tilnærmelser. På den ene siden et utbredt og sterkt subsidiert offentlig datanettverk, og en eksplosjon i sammenkoplete offentlige og privateide Webtjenere. Denne infrastrukturen skaper en virtuell og en nærmest ubegrenset kilde av informasjon og tjenester tilgjengelig via standard HTTP kommunikasjon og HTML skjermprotokoller. Alt en arbeidsstasjon behøver for å tappe en omfattende verden av online tjenester, er en nettleser. Den enkle arkitekturen til de ulike nettleserne gjør dem meget flyttbare. De presenterer et enhetlig grensesnitt, uavhengig av hvilket operativsystem den enkelte datamaskin måtte ha Hvorfor intranett? De bedriftsinterne tjenestene som vil ligge i intranettet, vil sørge for informasjonsflyt, interne funksjoner, arbeidsdokumenter, maler, prosjektinformasjon, osv. Intranettet vil også gi tilgang

13 Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel side 13 av 20 for bedriftens ansatte, enten de er på kontoret, jobber hjemmefra eller er på reise, tilgang til disse tjenestene. De ansatte har flere fordeler ved innføring av intranett i organisasjonen, enn kun tilegnelsen av og innsikt i en ny teknologisk plattform. Det er viktig at de ansatte blant annet: Kan delta i en mediarevolusjon som får betydning for vår måte å oppfatte og bruke informasjon på Kan delta i en prosess som forbedrer måten folk i en organisasjon kommuniserer på Kan delta i utviklingen av et medium som utvider kunnskapene og tilfører organisasjonen større verdier Dersom en ser på innføringen av intranett i et mer teknologisk perspektiv, vil det få mange konsekvenser for de ansatte som jobber i en bedrift som allerede i dag har et funksjonelt lokalt nettverk. Her ser en for seg at det finnes et mylder av felles kataloger hvor det blir lagt dokumenter som alle skal ha tilgang til. Et intranett vil gjøre det lettere å lagre slike dokumenter på fornuftige steder, og finne dem raskt fram igjen. Et annet aspekt ved innføring av en intranettplattform er at dersom du jobber med webbasert hypertekst, så kan du opprette lenker som gjør at du kan hoppe direkte fra ett dokument til et annet som hører til fra markedsplanen til markedsundersøkelsen, fra fakturagrunnlaget til ordrebekreftelsen, fra prosjektplanen til ferielisten, osv. Dette vil lette tilgangen til virksomhetskritisk informasjon betraktelig. I tillegg vil vi si at det er fire svært viktige funksjonaliteter i mange bedrifter, som vil bli meget godt ivaretatt av et intranett. Vi tenker her på: en prosjekt og ressursoversikt et kompetansearkiv en telefonliste over organisasjonens ansatte, kunder, leverandører etc. et virksomhetskritisk informasjonsarkiv Også sett fra en økonomisk-teknisk synsvinkel kan det være flere fordeler ved å ta i bruk intranett. Dette kan være fordeler som: lavere driftskostnader enklere i bruk enn tidligere plattform(er) dynamisk plattform som støtter en raskere utviklingstakt egenskaper som gjør det mulig å kunne bruke eksisterende maskinvare en mer enhetlig nettverksinfrastruktur muligheten for hurtige søk forenkle gjenfinningen av informasjon oppnå en effektivitetsøkning ved kun å ha én sentral informasjonskilde en mer effektiv strukturering av bedriftsinformasjon og gjøre felles filer tilgjengelige med museklikk og med det, redusere de store vedleggene med e-post til mange brukere (som er med på å knekke mange e-postsystemer)

14 Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel side 14 av 20 å se på intranett som en verdiøkende tjeneste som gjør at bedriftene ser nytten i å integrere sitt lokalnett mot Internett Ulemper ved intranett I mange organisasjoner har en så langt i stor grad sett svært isolert på selve Internetttilknytningen, og derfor har denne ikke blitt en integrert nok del av lokalnettet. Den har dermed ikke blitt virksomhetskritisk nok. Beslutningstakerne har også vært redde for at ansatte skulle kaste bort tid på surfing på nettet. Et annet problem som fort vil oppstå etter implementeringen av et intranett i en større bedrift, er det samme en sliter med på Internett. Problemet er ikke å få tak i informasjonen, men å få hjelp til å sile informasjon. Ofte er det slik at en føler at en ikke har tilgang på riktig informasjon, selv om en har tilgang til nærmest talt alt. Implementeringen av intranett kan ofte være mer komplisert enn det som går fram av den mer overfladiske beskrivelsen en ofte finner av situasjonen. Det som da ikke blir like grundig behandlet, er problemene som kan oppstå når mennesker blir involvert i prosessen. Her kan det være snakk om motstand fra ledelsen og de ansatte, og problemer med å bestemme hvilken profil en skal ha på selve håndteringen av innføringen. Skal en jobbe med en sentralisert modell hvor en lokaliserer utviklingen til en bestemt avdeling etc., eller skal utviklingen baseres på en desentralisert modell, hvor ansvaret for utviklingsarbeidet blir spredd ut over i organisasjonens ulike avdelinger og nivå? I dette faget skal vi forsøke å ikke se lettvint på oppgaven med å innføre intranett. Som følge av dette, kan det også skapes en viss usikkerhet med hensyn til spørsmål som: Hvordan organisere ressurser? Hvem skal ha ansvar for vedlikehold? Hvem skal være informasjonsansvarlig? Derfor blir utfordringene ved etableringen av intranett: Å finne støttespillere i organisasjonen Å måle resultater Sentralisering versus desentralisering Sikkerheten ved prosessering av transaksjoner er et annet problemområde. Mange selskaper sitter på gjerdet i påvente av at transaksjoner mellom kjøpere og selgere på nettet kan foregå på en sikker og effektiv måte. Andre venter på at det skal dukke opp standarder for en enhetlig autorisasjon for sluttbrukere. Andre igjen strir med problemer som stammer fra dagens førstegenerasjons webapplikasjoner, hvor de fleste mangler en nødvendig og gjennomført løsningsstrategi for databasetransaksjoner Konsekvenser for organisasjonen Et intranett får store konsekvenser for organisasjonen. Med et intranettperspektiv kan vi se på den "lærende organisasjonen", hvor medarbeidere stadig utvider sin kunnskapshorisont og lærer i fellesskap det å lære. Vi bruker også gjerne begrep som "kunnskapsledelsen" ledere som tør å bryte ut fra gamle dogmer og er i stand til å vekke entusiasme for det å kunne hente mer informasjon.

15 Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel side 15 av 20 Intranett blir en viktig faktor når det gjelder å styre organisasjonen på nye måter. Å nytte fordelene av disse nye mulighetene krever en endring i vår måte å styre en organisasjon og bedrift på. Endringen går fra det å styre ting og gjenstander til å styre en kunnskaps- og informasjonsflyt. I denne endringsprosessen ligger det at vi nå må se på hele organisasjonen som en felles kunnskapsbase, og ikke bare på den informasjonen som ligger i applikasjoner og databaser. På arbeidsplassene rundt om i bedriften vil det foregå en kompleks deling av virksomhetskritisk informasjon og lokale aktiviteter som etter hvert vil forandre organisasjonens kunnskapsbase. I bedriftssammenheng vil vi få et skifte i operasjonell metafor, fra det å se på bedriften bestående av ulike produksjonsprosesser og deler, til å se på den bestående av objekter og aktører. I det den organisasjonelle metaforen skifter fra maskin til organisme, så vil det få konsekvenser for den kontrollen som må utøves for at bedriften skal fungere som enhet. Med innføring av intranett vil kontrollen ligge i hvordan vi løser problemet med stridende spenninger og ikke som tidligere hvor den lå i konstruerte løsninger. Ansatte blir nøkkelelementet, ikke som anvendbare maskiner, men som et viktig oppbevaringssted for sensitiv kunnskap som kan deles og blandes. I dette ligger den spennende muligheten vi får ved et skifte i perspektiv, fra den Industrielle Revolusjon som en gyllen tid for individualisme og utnyttelse av fysisk arbeidskraft, til Informasjonsrevolusjonen som en gyllen tid for utvikling av fellesskap basert på individuelle kunnskaper Nettopologi og nettstruktur Vi påstår altså at oppbyggingen av nettet under IP-protokollen stort sett er usynlig for brukerne av tjenestene, og skal være det. De ser resursene som resurser i nettet eller på maskiner/tjenere i nettet. Maskinene har en adresse eller et navn, men dette navnet sier lite om nettet oftest mer om hvem/hvor maskinen er plassert. Hvis nå nettet var et ideelt nett, med uendelig overføringshastighet og uten andre begrensninger enn de vi bestemte for selve resursen, kunne vi plassere informasjonsbasene våre uten å tenke på nettets topologi. Slik er det ikke. Nettet er ikke "ideelt". Nettet har kapasitetsbegrensninger, flaskehalser, tilgangsbegrensninger og andre begrensninger som gjør at vi må ta trafikale hensyn når vi plasserer informasjonen. Hvis vi starter med et lokalnett eller et LAN, så er det bygd opp av kabler, sammenkoplingsenheter og protokoller som har en begrensning både i fysisk utstrekning og i transportkapasitet av data. Den enkleste måten å bygge det opp på er å knytte sammen alle maskinene slik at alle kommuniserer inn på den samme fysiske eller logiske kabelen. Hvis flere forsøker å sende data samtidig opptrer kollisjoner på kabelen, og elektronikken sørger for å sende data på nytt (retransmisjoner). Hvis datatrafikken på et slikt lokalnett blir for stor, vil det bli mange kollisjoner, mange retransmisjoner og lav transportkapasitet. Hvis informasjonstjeneren vår står på dette nettet vil de som bruker den få dårlige responstider og sein dataoverføring. Selve nettet er da blitt en flaskehals. Ved å konstruere om dette lokalnettet med nyere teknologi (for eksempel svitsjer) kan vi unngå kollisjonene på nettet. En eventuell flaskehals kan da flytte seg fra selve nettet til nettkortet til tjeneren og eventuelt programvaren i tjeneren.

16 Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel side 16 av 20 Kablene i lokalnettet vårt har en begrensning i fysisk lengde. Årsaken er både elektrisk (kapasitans og motstand) og transporttid for datapulsene i kabelen. Det betyr at vi kan ikke bare sette på forsterkere og tøye kabelen i det uendelige. For å utvide nettet geografisk må vi dele nettet i to eller flere subnett og knytte dem sammen med spesielle enheter (broer eller rutere) og datakommunikasjonslinjer. Disse enhetene og disse linjene har lavere dataoverføringskapasitet enn selve nettet. Det betyr at hvis informasjonskilden ligger på "nett A" og de fleste av informasjonsbrukerne på "nett B" så vil forbindelsen mellom nettene kunne være en flaskehals. Tilsvarende vil mye "annen trafikk" over forbindelseslinja enn våre informasjonstjenester kunne gjøre tilgangen til informasjonskilden dårligere. Hvis informasjonskilden befinner seg på nett B og dette nettet er overbelastet så vil brukerne på nett A oppleve informasjonskilden som treg selv om nett A har liten belastning og gode trafikkforhold. Oppdeling av nett i subnett med sammenbindende komponenter brukes ikke bare for å kunne forlenge nettet geografisk. Metoden brukes også for å dele opp nettet trafikkmessig, administrativt og sikkerhetsmessig. Den sikkerhetsmessige oppdelingen kan bety at visse deler av nettet bare er tilgjengelig for bestemte brukere, fra bestemte andre subnett eller at ikke alle tjenester slipper gjennom forbindelsen. Det siste vi skal ta med i denne topologidelen er større og mer sammensatte nettverk. Det betyr at nettverk kan være satt sammen av mange subnettverk med sammenbindende komponenter mellom, som på figuren (til høyre). Vi merker oss to ting. Datastrømmen fra ett nett, for eksempel "nett A" til et annet (nett G) må gå i transitt via flere andre nett. Transittrafikken må konkurrere med den lokale trafikken i disse nettene. Det kan gi flaskehalser for trafikken mellom informasjonstjener og bruker dersom vi plasserer informasjonstjenerne uheldig. Det kan være flere alternative ruter fra ett nett til et annet. Med riktig design av nettet kan det bety både høyere kapasitet på grunn av fordeling av trafikken, og sikring mot brudd i forbindelsen hvis en forbindelseslinje skulle gå ned. Til slutt må vi understreke at denne topologien skal være usynlig for brukeren. For de som skal plassere informasjonskildene i nettet er det viktig å ta hensyn til hvordan nettet ser ut. Det betyr at de som planlegger informasjonstjenestene og de som planlegger det fysiske nettet må samarbeide om implementasjonen av informasjonsnettverket. Vi skal komme nærmere tilbake til dette i en senere leksjon Vi skal så ta med oss noen flere begrep når det gjelder nettverket - internettverk, Internett, intranett og ekstranett Overordnet syn Det intranettet skal brukes til er å gjøre informasjon tilgjengelig for deltakere i samarbeidet. Tilgjengeligheten skal være best mulig for de som skal ha tilgang. Det betyr at vi både må ha tjenester som lar oss organisere informasjonen og tjenester som lar oss velge hvem som skal få informasjonen. Når det er gjort må vi ha en tjeneste for meldingsformidling.

17 Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel side 17 av 20 Informasjon kan hentes og bringes. Prinsippene for "push" og "pull". Det finnes tjenester for meldingsformidling og utvelgelse av mottaker som både er av type "push" og som er av type "pull". Tjeneste må velges etter hva vi ønsker å oppnå. "Hvem" som skal motta meldinger kan være en person, et fåtall utvalgte personer eller "alle". Dette betyr at tjenestene for meldingsformidling kan være av en-til-en, de kan være av type "multicast" (til en gruppe), eller de kan være av type "broadcast" til alle. Igjen må vi velge type etter behov. Så kan det være at vi ønsker å begrense tilgangen til noe av informasjonen. Slike tjenester må også finnes eller være en del av andre tjenester Ekstranett Bedrifter som er avhengige av operativt samarbeid med andre, for eksempel underleverandører i en fremstillingsprosess, vil ofte opprette koblinger til sin partners IT-system. Koblinger mellom lager-, innkjøp- og økonomisystem kan gi en smidig administrasjon av fremstillingsprosessen. Kommunikasjon av sensitive data mellom bedriftene kan også beskyttes ved at man oppretter kontrollerte forbindelser mellom IT-systemene Hva er et ekstranett? Et ekstranett er et privat (lukket) nettverk som bruker Internett protokoller, nettverkstilganger og det offentlige telekommunikasjonssystemet for på en sikker måte å dele deler av virksomhetens forretningsinformasjon med leverandører, samarbeidspartnere, kunder og andre virksomheter. Et ekstranett kan bli sett på som en del av virksomhetens intranett som er utvidet til å inkludere brukere utenfor selve virksomheten. Med et ekstranett så blir Internett oppfattet som en måte å drive forretningsvirksomhet på med andre virksomheter og i tillegg selge produkter til kunder. I korte trekk så kan et ekstranett forstås som et lukket (eng. private) internett over Internett. Og en hører ofte det argumentet at ekstranett er kun et moteord som beskriver det virksomheter har gjort i årtier, det å ha innbyrdes forbindelser via lukkete nettverk for å dele informasjon. Virksomheter kan bruke ekstranett til: Utveksle store mengder data ved å bruke Electronic Data Interchange (EDI) Dele produktkataloger kun med grossister. Samarbeide med andre virksomheter i felles utviklingsprosjekter. Utvikle i fellesskap og bruke treningsprogram med andre virksomheter. Skaffe eller ha tilgang til tjenester som tilbys av en virksomhet til en gruppe av andre virksomheter, slik som online banktjenester håndtert av én av virksomhetene på vegne av tilsluttete banker. Deler nyheter som har felles interesse kun med partnere.

18 Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel side 18 av 20 Et ekstranett er som et ekteskap mellom Internett og ett intranett og fungerer som en sømløs markedsrettet system. Og etter hvert som ekstranettet utvikler seg, så utvider det ikke bare data men virkelige transaksjoner til det indre av virksomeheten for å drive e-handel. Ekstranettet blir en del av den indre globale organisasjonsintegrasjonen ved å dele interne og ytre data med prosesser som spenner over alle systemene. Utviklingen inne Internett og intranett fører til en naturlig integreringspunkt, ekstranettet, den nye forbindelsen som styrer relasjonen mellom virksomhet, kunder og samarbeidspartnere Sikkerhet Et ekstranett krever sikkerhet og personvern. Dette kan innebære bruk av en brannmurtjener, utstedelse og bruk av digitale sertifikater eller lignende mekanismer for stadfesting (eng. authentication), kryptering av meldinger og bruk av lukkete virtuelle nettverk (eng. VPN) som bruker det offentlige nett. Nettvettregler for ekstranett: Sikreste måte å koble sammen bedrifter på er gjennom direkte forbindelser. Dersom Internett brukes, må forbindelsen krypteres. Ha en pålitelig autentiseringsmekanisme. All kritisk informasjon skal krypteres, uansett type forbindelse. All trafikk skal gå gjennom brannmuren. Jo mer bedriften kan kontrollere forbindelsen, desto sterkere er den. For eksempel kan bedriften kjøpe og installere det utstyret partneren skal bruke. Still krav til den delen av partnerens IT-miljø som er koblet til bedriften og kontroller at den ikke forandres. Avtal ansvarsspørsmål med partneren med hensyn til hvordan forbindelsen skal brukes. Det mest ideelle for en bedrift som vil kontrollere sine eksterne forbindelser med partnere, er å eie forbindelsen selv. Det vil si selv å levere og installere det utstyret som finnes hos underleverandøren og opprette selve forbindelsen. På den måten kan man sikre seg at utstyret lever opp til de krav bedriften stiller til sitt IT-miljø, at kun bestemt programvare brukes, samt at forbindelsen har en tilgjengelighet som regnes som tilstrekkelig. Selv om bedriften ikke har mulighet til å kjøpe og installere partnerens utstyr, kan man stille krav til at partnerens ITmiljø oppfyller de krav som finnes fastsatt i bedriftens egen IT-policy. Det er mulig å stille ytterlige krav til underleverandørenes miljø, for eksempel at utstyret skal være innelåst og passordbeskyttet og ikke koblet til noe annet nettverk enn partnerens. Der det er behov for kobling til andre nettverk, kan en særskilt brannmur settes opp. Det er mulig å skille den delen av IT-miljøet som kommuniserer med partnere ved hjelp av segmentering, for eksempel gjennom å sette opp en DMZ. DMZ DMZ, eller demilitarisert sone, er en nøytral sone mellom to nettverk. DMZ er plassert mellom det eksterne nettet (Internett) og det interne nettet. DMZ beskyttes av brannmuren, men tillater vanligvis flere typer trafikk utenfra. Dette gjøres ettersom man i DMZ ofte

19 Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel side 19 av 20 plasserer tjenester som må være tilgjengelige fra Internett som for eksempel webserver, FTP, DNS og e-post men som også må ha en viss beskyttelse. Organisasjoner som har utviklingsnett som må være tilgjengelige fra Internett, for eksempel når man tester webtjenester plasseres også ofte i DMZ Via det offentlige nettet Et grunnleggende sikkerhetskrav for alle eksterne tilkoblinger er at det skal finnes en pålitelig autentiseringsform, uansett hvilke ressurser man skal gi tilgang til, og at den informasjonen som klassifiseres som kritisk skal være kryptert ved overføringen, uansett type forbindelse. All trafikk bør også gå gjennom brannmuren. Det offentlige nettet kan brukes for å koble sammen bedrifter. For å oppfylle grunnleggende sikkerhetskrav må forbindelsen krypteres. VPN-teknikken kan brukes for å lage en kryptert forbindelse, en virtuell forbindelse via Internett. Denne løsningen er billigere, og den er like sikker som å opprette direkte forbindelser mellom bedriftene. Mange bedrifter bruker også ekstranett for kommunikasjon med underleverandører eller kunder. Ekstranettet er en beskyttet webside. En slik løsning bør beskyttes av autentisering, minst via passord, men gjerne med hjelp av sterkere autentiseringsformer. Man kan kombinere dette ved å sørge for at de IP-adressene som skal brukes filtreres til det nettsegmentet der ekstranettet finnes Fordeler Ekstranett er svært aktuelt og en god gjennomført spredning av en webasert applikasjon fra virksomheten til et felleskap av leverandører eller kunder kan gi godt aksjeutbytte, som ikke alltid kan garanteres. Fordeler kan være: Ekstranettet kan forbedre virksomheten produktivitet ved å automatisere prosesser som tidligere ble gjort manuelt. Automatiseringen kan også redusere feilprosenten til disse prosessene. Ekstranett gjør det mulig for virksomheten å gi forretningsforbindelser, kunder, ansatte, leverandører og overvåkere informasjon på strategiske tidspunkt. Dette reduserer behovet for møtevirksomheten og er en fordel hvis det er snakk om store geografiske avstander. Informasjonen som ligger i ekstranettet kan med øyeblikkelig virkning bli oppdatert, redigert og forandret. Alle med brukeradgang har tilgang til fersk informasjon. Ekstranettet kan forbedre relasjonene til nøkkelkunder ved å gi dem nøyaktig og oppdatert informasjon Ulemper Ekstranett kan bli dyrt å installere og vedlikeholde for en virksomhet (for eksempel maskinvare, programvare, opplæringskostnader for ansatte) hvis det gjøres lokalt istedenfor via ASP (Application Service Provider). Sikkerheten til ekstranett kan bli et stort problem når sensitive data skal behandles. Adgang til systemet må sjekkes nøye for å unngå at følsomme data kommer i feile hender.

20 Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel side 20 av 20 Ekstranett krever økt bruk av passord og lokale tilpasninger av datamaskiner. Dette kan lett føre til utilstrekkelige adgang for mange brukere. Ekstranett kan redusere den personlig kontakten mellom kunder og forretningsforbindelser. Dette kan føre til manglende kontakt mellom mennesker og virksomhet, noe som kan være skadelig når det gjelder loyaliteten til forretningspartnere og kunder Tilhørende kapitler i læreboka Kapittel Pensum Tema Kap. 3 Hele kapitlet er pensum Internet Architecture Kap. 4 Hele kapitlet er pensum Intranets and Extranets

2. Intranett tjenester

2. Intranett tjenester Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intranett tjenester Arne B. Mikalsen, oppdatert av Ole Christian Eidheim 01.09.2014 Lærestoffet er utviklet for faget LV464D Lokale informasjonstjenester

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgave 1. opplag ISBN 82-492-0456-5 Redaktør: Mai Gythfeldt Bilderedaktør: Mai Gythfeldt Grunndesign: Stein Holmboe Erichsen Omslagsdesign:

Detaljer

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV

Hovedprosjekt. for bachelor utdanningen. Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon. Oppdragsgiver: Grimstad Kabel TV Hovedprosjekt for bachelor utdanningen Fakultet for teknologi, Grimstad HØGSKOLEN I AGDER Tittel: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Rapportnr.: H01 Fagområde: Teleteknikk Antall sider: Tilgjenglighet:

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor OMNI/03/99 Jon Ølnes Desember 1999 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Dato/Date: 10. desember

Detaljer

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet

Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Videobaserte tjenester i Nasjonalt helsenett og krav til tjenestekvalitet Tatjana M. Burkow, Per Atle Bakkevoll, Eva Henriksen og Jan-Hugo Olsen Nasjonalt Senter for Telemedisin Desember 2002. Tittel Videobaserte

Detaljer

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett

Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Versjon 1.0 Dato: 01.07.2003 KITH Rapport 19/03 ISBN 82-7846-181-3 KITH-rapport TITTEL Vurdering av TETRA i forhold til Nasjonalt helsenett Forfatter(e):

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1

Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Enerett til lenking en keiser uten klær? 417 Enerett til lenking en keiser uten klær? 1 Av professor dr. juris Olav Torvund 2 1. Innledning I napster.no-saken, Rt 2005 s. 41, ga Høyesterett en viktig premiss

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Case 2: TeleMinmax AS

Case 2: TeleMinmax AS Case 2: TeleMinmax AS (NB: Selv om det er forsøkt å oppnå en realistisk case-beskrivelse, er selskapet og dets beskrevne problemer og utfordringer fiktive, og eventuelle likheter med konkrete, eksisterende

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer