Tilbud om. Hjemme-PC. til ansatte i Telenor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud om. Hjemme-PC. til ansatte i Telenor"

Transkript

1 Tilbud om Hjemme-PC til ansatte i Telenor Frist for bestilling: 6. januar 2004

2 - 2 -

3 Tilbud om hjemme-pc til ansatte i Telenor Hvorfor hjemme-pc? Telenor ønsker å bidra til at du skal utvikle dine kunnskaper i bruk av informasjonsteknologi (IT). Bakgrunnen er det stadig økende yrkesmessige behov for IT-kompetanse. Tilbudet gir deg mulighet for egen videreutvikling ved å få en topp moderne PC med opplæringsprogram på hjemlån i tre år. Utstyrsløsningen inneholder alt som normalt er nødvendig for grunnleggende egenopplæring i bruk av personlig datamaskin. I tillegg vil utstyret kunne kommunisere med Internett. Det er en forutsetning etter myndighetenes regelverk at de som aksepterer tilbud om Hjemme-PC, forplikter seg til å gjennomføre egenopplæring i henhold til medfølgende opplæringsprogram. Hvorfor er dette et gunstig tilbud? Konseptet går i korte trekk ut på at Telenor leier utstyret og låner det ut til deg som ansatt mot et månedlig trekk i bruttolønn. Dette gir deg en reduksjon i skattbar inntekt som i praksis betyr at du oppnår en rabatt fra ca. 30 til 49% på utstyret i forhold til å kjøpe det selv til ordinær pris i butikk. Løsningen gir deg en spredning av de totale kostnadene med månedlige lønnstrekk over tre år (ingen regninger å passe på). Ordningen omtales ofte som Bruttolønnsmodellen og den betyr svært rimelig tilgang til ny teknologi samt tilgang til informasjon via internett i 3 år! Hvem kan bestille PC-pakken? For å kunne benytte seg av dette tilbudet, må du kunne oppfylle følgende betingelser: At du innen svarfristen for dette tilbudet er fast ansatt i Telenor med minimumslønn som tilsvarer brutto lønnstrekk. Du kan ikke være pensjonist (inkl. førtidspensjonist), i permisjon uten lønn, i oppsigelse eller i langtidssykemelding. At du er skattepliktig og bosatt i Norge. I låneperioden bør du gjennomføre egenopplæring i medfølgende programvare for å øke din IT-kompetanse. Hvis du har planer om å avslutte ansettelsesforholdet i Telenor i løpet av de nærmeste tre årene, bør du ikke benytte dette tilbudet. Hva består PC-pakken av? PC-pakken består av kraftige multimedia PC er, tilleggsutstyr, programvare, ADSL, forsikring, leveranse hjem, 3 års brukerstøtte og på stedet garanti(dvs. at service- og supportleverandøren utfører reparasjoner hjemme hos den enkelte bruker). Du kan velge mellom to stasjonære PC-modeller eller to bærbare PCmodeller, samt diverse opsjoner/tilleggsutstyr fra oppsatt liste på bestillingsskjemaet. PC-utstyret er klargjort for Internett. Du må selv velge om du vil bruke din eksisterende telefonlinje, eller om du vil bestille ADSL. Kommunikasjonsenhet for bruk sammen med vanlig analog telefonlinje er installert i PC en. ISDN USB adapter for kommunikasjon via ISDN må bestilles. Dette inngår som standard i PC-pakken Stasjonær PC (valgfri skjerm kommer i tillegg - se utstyrsinformasjonen) eller bærbar PC Microsoft Windows XP Home Edition norsk Microsoft Internett Explorer (nettleserprogram til bruk mot Internett). Microsoft Office 2003 Professional Norsk (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access). Interaktivt opplæringsprogram, norsk utgave Norman Antivirus med Firewall (3 års gratis oppdatering via Internett) MS Works Suite 2003 Norsk Adobe Photoshop Elements 2.0 Recovery CD + driver CD Leveranse hjem til din hjemmeadresse. (Fortrinnsvis kveldstid) 3 års Hjemme-PC forsikring. 3 års brukerstøtte 3 års på stedet garanti 3 års garanti for komplett stasjonær PC, bærbar PC og tilleggsutstyr. 3 års Telenor BASIS Internett abonnement. Egen beskrivelse for å komme i gang. Interaktiv opplæring Et interaktivt læreprogram medfølger utstyret. Det er et opplæringskonsept som lærer deg å bruke PC en og alle de mulighetene som den gir deg. Programmet plasseres aktivt på skjermen sammen med det programmet som skal læres. Sammenlignet med tradisjonell opplæring, opparbeider du et høyere kunnskapsnivå på kortere tid. Dette kan du bestille i tillegg Avhengig av dine egne ønsker og ambisjoner vedrørende IT-kompetanse, kan du velge å inkludere følgende tilleggsutstyr i PC-pakken: 17 eller 19 flatskjerm 17 eller 19 CRT skjerm En av to tilbudte skrivere Multifunksjonsskriver Fargeskanner Et av to tilbudte digitale kamera Et av to videokamera Nettverksutstyr for trådløs kommunikasjon USB ISDN adapter for kommunikasjon via ISDN Lydutstyr Lynvern ADSL Forsikring av hjemme-pc Her gis en kortfattet presentasjon av hva forsikringen for Hjemme-PC dekker. Forsikringspakken har til hensikt å minske risiko og problemer i forbindelse med leie av PC en og tilleggsutstyr. Forsikringspakken omfatter følgende elementer: Allrisikoforsikring: Dekningsomfang: Skader som oppstår gjennom ytre påvirkning, inkl. tyveri, tap og lynnedslag. For digitalt kamera gjelder dette kun i hjem og fritidsbolig. (Ved reise bør man ha egen reiseforsikring). Annet: Dekker også transport til og fra serviceverkstedet (ikke transportkostnadene) Erstatning: Likeverdig produkt eller tilnærmet bedre. Egenandel: kr (Reparasjoner under kr. 500,- dekkes ikke av forsikringen.) Betalingsbefrielse ved sykdom/dødsfall: Dekningsomfang: Forsikringen dekker bedriftens leasingavgift for den ansattes andel om den ansatte blir langvarig syk eller dør. Erstatning: 100% av leasingavgiften for den ansattes andel. Egenandel: 90 dagers leie ved sykdom. Ingen ved dødsfall. Betalingsbefrielse ved egen oppsigelse: Dekningsomfang: Forsikringen dekker merkostnader som oppstår for leasingtageren ved at den ansatte sier opp. Erstatning: Resterende finansieringskostnad. Egenandel: Tilbakelevering av utstyr samt 90 dagers leie

4 Tilbud om hjemme-pc til ansatte i Telenor Finansiering, bestilling og levering Finansiering gjennom bruttolønnsmodellen Bruttolønnsmodellen innebærer at lønn, feriepenger og pensjonsgrunnlag vil bli noe redusert. Bruttolønnsmodellen bygger i hovedsak på myndighetenes vedtak den 27. juni 1997 om å endre den såkalte Naturalforskriften av 2. september Endringene medførte at arbeidstakers private bruk av datautstyr, som er lånt fra arbeidsgiver, ikke regnes som skattepliktig inntekt når utlånet er begrunnet i tjenestlig bruk, naturalforskriften 6 A. Vilkårene for å komme inn under denne skattefritaksregelen, er for det første at det dreier seg om et lån. Dernest må utlånet være begrunnet i tjenestlig bruk eller kompetanseheving. Den ansatte står selv ansvarlig for eventuelle skattemessige konsekvenser som følge av myndighetenes eventuelle fremtidige endringer av skattereglene. Bestilling Alle bestillinger gjøres på vedlagte bestillingsskjema som har beskrivelse av kontrakt mellom deg og din arbeidsgiver trykt på baksiden eller på internett på adressen du finner på Portalen. Vær nøye med å fylle ut skjemaet, og påfør dine valg, adresse og signatur (NB! På begge sider) tydelig med kulepenn. Ferdig utfylt bestillingsskjema sendes til Telenor Telehuset AS innen 6. januar Se adresse/faks nr. på bestillingsskjemaet. OBS: Bestillinger som kommer via vil ikke bli akseptert. OBS: Overhold bestillingsfristen! For sent innkomne bestillinger vil ikke kunne påregnes å bli akseptert, da samlet bestilling omgående vil bli videresendt til produsent. Vurdering av utstyr og valgmuligheter. Oppfyller du betingelsene for å være med på ordningen? Hvilken PC skal jeg velge? Hva skal jeg velge av kommunikasjonsalternativer? Hva med tilleggsutstyr? Har jeg, eller skal jeg anskaffe ADSL? Merk deg at Internett fungerer raskere med ADSL enn med analog/isdn linje. (Se eget punkt om ADSL i tilbudet) Vurdering av alternative muligheter for kjøp av hjemme-pc Vi ber deg beregne den totale kostnad over tre år for det IT-utstyret du har valgt på bestillingsskjemaet (sum kolonne for effektiv kostnad pr. mnd. x 36 mnd.). Dette vil være din reelle kostnad etter bruttolønnsmodellen. Levering Utstyret leveres til din hjemmeadresse fortrinnsvis på kveldstid ferdig klargjort for bruk, og selv kobler du sammen og starter opp maskinutstyret ifølge vedlagt instruksjon. Videre vil følgende gjelde for leveransen: Utstyret skal være levert ultimo mars. Transportselskapet som skal levere PC, programvare og utstyr i henhold til din bestilling, vil ta kontakt for å avtale tidspunkt for levering hjemme hos deg, en hverdag mellom 16:00 og 22:00. Det følger med en installasjonsveiledning som gir en svært lettfattelig og grundig utarbeidet instruksjon for montering og oppstart av PC og utstyr. Kontroller at alt du har bestilt er levert, og virker når du mottar utstyret. Telefonnummer til brukerstøtte står også på installasjonsveiledningen du mottar sammen med utstyret. De vil hjelpe deg hvis noe mangler, eller noe ikke virker som det skal. Det er viktig at dette gjøres så raskt som mulig, og senest innen 30 dager etter levering. Brukerstøtte Inkludert i PC-pakken er brukerstøtte for alt levert maskinutstyr inkl. ADSL og medfølgende programvare. Brukerstøttesenteret er betjent alle dager i uken i tidsrommet: Mandag - fredag kl. 08:00-21:00 og lørdag - søndag 10:00-18:00. Telefonnummer blir opplyst samtidig med leveransen. Telenor yter ingen form for support eller service på det utlånte utstyret eller programvare. Ingen henvendelser om HjemmePC (leveranse, support m.m.) skal rettes til Telenor! Spørsmål og diskusjoner knyttet til garanti, reparasjoner, support, o.a. skal ikke rettes til Telenor, men føres direkte mellom deg og Brukerstøtte. Service og garantiordninger Det er 3 års garanti på samtlige produkter som leveres. Alle garantihenvendelser skal rettes til Brukerstøtte. Når Brukerstøtte har besluttet at dette er en garantireparasjon, vil de i løpet av tre arbeidsdager sende ut en tekniker hjem til deg for å utbedre problemet. Bærbar PC vil ofte ikke kunne repareres på stedet. Da blir maskinen hentet hjemme hos bruker eller på arbeidsplassen dersom bruker foretrekker dette. Maskinen vil etter at den er utbedret, bli returnert til samme plass som den ble hentet. Tilleggsutstyr som skrivere, skannere, digitale kamera etc. byttes hvis det er den mest kostnadseffektive løsningen. Tilleggsutstyret blir hentet hjemme hos bruker. På-stedet-garantien er gyldig for PC, skjerm og alt medfølgende tilleggsutstyr. For ytterligere beskrivelse av hele garanti-ordningen, henvises til brukerveiledningen som følger med maskinen. Eiendomsrett til utstyret i og etter låneperioden I låneperioden er utstyret leasingselskapet sin eiendom. Ved endt låneperiode (etter 36 mnd.), vil den ansatte få tilbud om følgende: 1. Kjøpe utstyret til pris basert på Skattedirektoratets til enhver tid gjeldende regler. Pr. dags dato er det kr. 1000,- + mva for ikke å bli fordelsbeskattet. 2. Sende utstyret i retur til oppgitt adresse innen en mnd. fra utløp av låneperioden, og selv bekoste frakt forbundet med dette. I forbindelse med vurdering av evt. skatteplikt, benytter Skattedirektoratet for tiden følgende markedsverdier for brukt PCutstyr: Mindre enn 1 år gammelt: 100 % av opprinnelig kostpris (inkl. mva.) Mellom 1 og 2 år: 60 % av opprinnelig kostpris (inkl.mva.) Mellom 2 og 3 år: 30 % av opprinnelig kostpris (inkl. mva.) Utstyr som er 3 år eller eldre: 1.000,- + mva. Ytterligere info: All informasjon er lagt ut på web. Her vil du også kunne se mer utfyllende info om de forskjellige produktene, samt denne brosjyren i PDF-format og bestillingsskjema. Adressen finner du på intranettet. Har du spørsmål om tilbudet kan du ringe tlf fra den 8. desember til 6. januar mellom kl.09:00 og 16:00 Det vil bli arrangert visning av utstyret i uke 49, 50 og 51 på følgende steder: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand. Informasjon om sted og tid vil bli gitt av Telenor over intranett og ved oppslag på det enkelte arbeidssted - 4 -

5 Pc fra Fujitsu Siemens Computers Stasjonær PC fra Fujitsu Siemens Computers Telenor har valgt to stasjonære modeller. En rimelig og en virkelig kraftpakke av en PC. Den rimelige modellen har en Athlon XP prosessor, 256 MB Ram og harddisk på 160GB. Med den kraftige Intel P4 3,0 GHz HT prosessor, 512 MB Ram og Nvidia GeForce FX5600 grafikkort på hele 256 MB er ytelsen i den største modellen av det virkelig kraftige slaget. Spill, DVD, videoredigering og andre tunge oppgaver takles effektivt og enkelt av denne maskinen. Stor harddisk på hele 320 GB gir god plass til å lagre f.eks digitale bilder, musikk. USB 2,0 porter sikrer raskere og enklere dataoverføring fra blant annet digitale kameraer og scannere. Bærbar PC fra Fujitsu Siemens Computers Alternativ 4: Fujitsu Siemens Amilo M 7400 bærbar pc med Intel Centrino prosessor Skjerm 15 TFT SXGA, 1024x768 pixel Prosessor Intel Pentium M 1,4 Centrino Minne 256 MB Nettverk 10/100 Mbps LAN Trådløst nettverk Wlan USB porter 3 stk USB 2.0 Firewire Ja Skjermkort Intel Extreme Graphics 2 technology Harddisk 40 GB IDE DVD Combo CD 24x/CD-R 24x/CD-RW 10x/DVD 8X Lyd Cirrus logic CS4299-XQ Høytalere Innebygget høytalere Tastatur/mus Mousepad Modem 56K, V.90 internt modem Alternativ 1: Fujitsu Siemens Scaleo Athlon XP Chassis ATX Kabinett Prosessor Athlon XP Minne 256 MB DDR-RAM Nettverk Lan 10/100 Mbit/s onboard USB porter 4 stk USB 2.0 Firewire Ja (400 Mbit/s, onboard) Skjermkort ATI Radeon 9200SE, TV-out, 128 MB DDR Floppydisk 3,5 inch, 1.44 MB Harddisk 160GB IDE 7200RPM DVD-spiller 16xDVD, 48xCD CD-R/W-brenner 48xCD-R, 24xCD-RW, 48xCD Lyd AC 97 onboard sound Høytalere Eksterne høttalere Tastatur/mus Tastatur og mus med PS/2 Modem 56kbps data/fax, PCI Kortleser Nei Alternativ 2: Fujitsu Siemens Scaleo 600 P4 3,0 GHz HT Chassis ATX kabinett Prosessor Intel Pentium 4 3,0 GHz HT Minne 512 MB DDR-RAM Nettverk 10/100Mbit/s onboard USB porter 4 stk USB 2.0 Firewire Ja Skjermkort GeForceFX 5600, 256 MB DDR, ViVo DVI-I Floppydisk 3,5 inch, 1.44 MB Harddisk 320 GB IDE/7200 rpm (2 x 160) DVD DVD+RW/R+ 16xDVD, 48XCD 4xDVD+R, 2.4DVD+RW, 8xDVD, 16xCDR, 10xCDRW, 40xCD Lyd Creative Labs Audigy 2 Høytalere Eksterne høyttalere Tastatur/mus Trådløs multimedia tastatur og trådløs optisk mus Kortleser Ja Modem 56kbps data/fax, PCI NB! Skjerm er ikke inkludert i pakkene, og MÅ bestilles utenom. For deg som har behov for en mobil løsning, er den bærbare Amilo pc en alternativet. Telenor har valgt to modeller. En Amilo M med den nyeste Intel Centrino teknologien og en Amilo D med en Intel P4 prosessor med Hyper Thrading teknologi. Begge pc ene har trådløst nettverk

6 Pc fra Fujitsu Siemens Computers Alternativ 3: Fujitsu Siemens Amilo D 1840 bærbar pc med Intel P4 HT prosessor Skjerm 15,4 TFT WXGA, 1280x800 pixel Prosessor Intel P4 prosessor 3,0 GHz HT Minne 512 MB Nettverk 10/100 Mbps LAN Trådløst nettverk Wireless LAN module b USB porter 3 stk USB 2.0 Firewire Ja Skjermkort ATI Mobility RADEON 9600, 128MB Harddisk 80 GB IDE DVD+R/+RW DVD 8x/DVD+R 2,4x/DVD+ RW 2,4x/CD 24x/CD-R 16x/ CD-RW 8x Lyd ALC655 Høytalere Innebygget høytalere Tastatur/mus Mousepad Modem 56K, V.90 internt modem Skjermer Telenor har valgt 4 alternative skjermer, 17 og 19 CRT skjermer og 17 og 19 flatskjermer. CRT skjermene har god farge- og bildekvalitet. De er velegnet for spill og andre grafiske oppgaver. Flatskjermene er fremtidens skjermtyper - stilfulle, plasseringsvennlige med godt skjermbilde. Grunnet den begrensede plassen som flatskjermene tar i forhold til de tradisjonelle CRT skjermene, havner slike skjermer i stadig flere hjem. Det behagelige og stabile skjermbildet er også en god grunn til å velge denne typen. Alle skjermene er TCO99 godkjente FSC - 17 CRT Skjerm C700 En rimelig og god 17 som gir et godt skjermbilde. FSC Silverline S LCD Flatskjerm Til tross for den store bildeflaten som kun har en noe mindre effektiv skjermstørrelse enn en tradisjonell 19 skjerm, tar S17 17 flatskjerm liten plass. Sammen med den lille plassen som den skjermen benytter, er den et godt alternativ til den tradisjonelle 19 skjermen. Denne skjermen har også DVI - inngang. FSC - 19 CRT Skjerm C996F En god 19 som gir et stort og godt skjermbilde til spill, bildebehandling og andre oppgaver der det er en fordel med en stor bildeflate. Dette er skjermen som gir mye for pengene for brukere som ønsker en stor standard skjerm. FSC Scaleoview S LCD Flatskjerm Dette er en ny 19 kvalitets flatskjerm med meget gode spesifikasjoner og skarpt bilde som vil gi enhver bruker en skjerm å glede seg over. Skjermen har et meget stort og godt skjermbilde som gjør denne til en god investering. Til tross for den store effektive skjermstørrelsen, tar denne skjermen en brøkdel av plassen til tradisjonelle 19 og 21 skjermer. Denne skjermen har også DVI - inngang

7 Tilleggsutstyr Canon i560 Høy utskriftshastighet. Uansett om du trenger bildene til arbeidet ditt eller om du skal lage profesjonelle fotoutskrifter, gjør i560 jobben for deg. En superrask ytelse på opptil 22 sider per minutt for sort/hvittbilder og opptil 15 sider per minutt for farger gir deg den hastigheten du trenger for alle typer jobber Skriv ut bildene direkte fra PictBridge- og Bubble Jet Directkompatible digitale kameraer og videokameraer - med raske kantløse utskrifter i formatene A4, 13 x 18 cm og 10 x 15 cm. USB kabel er inkludert. Canon Canoscan LiDE 80 I CanoScan LiDE 80 forenes et suverent design med enestående kvalitet i verdens mest kompakte bordskanner med filmfunksjon. Denne ultrasmarte, imponerende tynne 38 mm maskinen er muliggjort takket være Canons revolusjonære LiDE (LED InDirect Exposure)-teknologi. En enestående 2400 x 4800 dpi oppløsning og superkompakt. Du kan i tillegg til vanlig skanning også skanne lysbilder og 35med mer negativer - dine gamle bilder blir som nye igjen og du får all den kraft du trenger for fantastiske forstørrelser. Den er eksepsjonelt smal og lett, og med et praktisk stativ kan den både lagres og drives mens den står på siden - dermed frigjøres verdifull plass på skrivebordet, og den får all den strømmen den trenger via USB 2.0 Hi-Speed-tilkobling. Canon i865 Canons banebrytende ContrastPLUS-teknologi leverer større kontrast og fargedybde for dine fotomediautskrifter, takket være en ekstra sort blekkassett. Du nyter dessuten fordelen av en høy oppløsning på 4800 x 1200 dpi med Canons Advanced MicroFine Droplet Technology(tm) og mikrodyser som gir 2 pikoliters blekkdråper. Du sikres en perfekt finish - hver gang! Med en hastighet på opptil 23 sider per minutt (sort) og 16 sider per minutt (farger), oppfyller denne skriveren alle dine behov. Den er tilsvarende rask ved fotoutskrift, og leverer et kantløst 10 x 15 cm fotografi på ca. 50 sekunder. En stor nyhet er utskrift direkte på CD-R/DVD er. Skriv ut direkte fra ditt PictBridge- eller Bubble Jet Direct-kompatible digitalkamera eller videokamera. Med et praktisk fotopapirmagasin trenger du ikke skifte papir stadig vekk. Med separat utskiftbare blekkassetter for alle farger, sikrer Canons Single Ink-teknologi at all blekket blir oppbrukt. Dermed elimineres dyrt svinn. Canon MP 700 Photo Skriver: SmartBase MP700Photo er en av Canons nye toppmodeller i multifunksjons Photo. Du kan skrive ut direkte fra minnekortet! SmartBase MP700 kan levere opp til 4800 punkter/tomme med en dråpestørrelse på 2 picoliter. Den gir deg ikke bare en profesjonell fotokvalitet, men den skriver også med høy hastighet : et 4 x 6 fotografi på bare 32 sekunder, og et A4-fotografi på ca 100 sekunder. Kopi: I tillegg har du praktiske funksjoner som 2 på 1, forstørrelse/forminskning, bilderepetisjon, speilbilde og hele bilde. Du slipper også kjedelig ventetid ; første kopi får du allerede etter 6,5 sekunder. Skanner: Du sparer tid når flere elementer kan skannes fra glassflaten samtidig og lagres som separate filer - og når du kan skanne direkte til en din. Med en flatbedskanner kan du skanne dokumenter, fotografier, bøker, 3-D objekter osv

8 Tilleggsutstyr Telenor vurderer tjenestelig behov for kamera, og kan følgelig stoppe bestillinger av disse. Canon IXUS II Med sitt elegante ytre er Digital IXUS II fast bestemt på å bli et must for alle som har latt seg fascinere av det klassiske IXUS designet. Det er ikke bare et vakkert ytre som gjør Digital IXUS II eksepsjonelt. Med en CCD på 3,2 megapiksler kan du skrive ut helt opptil A4 uten å tape noe av detaljrikdommen. En 6,4x kombinert optisk og digital zoom bringer deg tettere innpå motivet. Og bak det hele står Canons DIGICprosessor - selve hjertet i Digital IXUS II. DIGIC sikrer blant annet en bedre bildekvalitet og presis autofokus. Mellom stillbildene kan du også lage en minifilm (med lyd), redigere den på kameraet, dele den via e-post - og til og med vise den på TV! Canon Powershot S50 Canon lanserer en ny toppmodell i PowerShot S-serien - S50 - det kompakte kameraet med 5 Megapixel CCD. For høyest mulig bildekvalitet kan PowerShot S50 levere bilder i RAW format, samt med ulike JPEG kvaliteter. Serieopptak med åtte bilder i serien er mulig med en bildefrekvens på 2 bilder i sekundet. En videofunksjon gjør det mulig å ta videosekvenser i sekvenser i inntil 3 minutters lengde. I likhet med alle de nyeste digitale kameraene fra Canon gir PowerShot S50 støtte for Canons Direct Print system. Det innebærer at du kan lage papirutskrifter på en Bubble Jet Direct Printer eller Card Photo skriver, direkte fra kameraet, uten bruk av datamaskin. Canon MVX 150i MVX150i er et attraktivt ultratynt horisontalstilt digitalt videokamera med høykvalitets video og stillbilder. Den metallisk blå frontfinishen gir kameraet dets raffinerte utseende. CCD brikke og objektiv. MVX150i har en helt ny 1/4 1330k CCD-brikke. Brikken gir videokameraet en høyere oppløsning og forbedring på kvalitet både på video og stillbilder. Ved filming av video på tape gir den 16x optiske zoomlinsen hele 46,4-742,4mm i 35mm formatet, mens kameraet gir 15x optisk zoom (tilsvarende 41,3-619,5mm) på stillbilder. Dette gir kvalitetsutskrifter i 10x15 cm. Canon MV 6i MC MV6iMC videokamera har en CCD med piksler som sørger for at du ikke går glipp av en eneste detalj. Kameraet er SD-minnekort- og MultiMediaCard-kompatibelt, og du kan lage opptak av Motion JPEGs og XGA stillbilder med begge. CP-10- kompatiblilitet og Bubble Jet direkteutskriftsfunksjon gjør det Trådløst Nettverk (WLAN) NB! Denne løsningen gjelder kun for de som bestiller Telenor Online ADSL eller har tilsvarende fra før (bredbånd). SparkLAN WX-6215D trådløse bredbånd router m/4-porter 11 Mbps. En ruter av høy kvalitet, designet for bedrifter og hjemmekontor. Ruteren tillater mange brukere å dele en Internett forbindelse. Med SparkLAN WL-311FA trådløst PC kort 11 Mbps for bærbar maskin eller SparkLAN WL-385 Trådløst USB adapter 11 Mbps for stasjonær maskin får du et trådløst nettverk. ISDN adapter ISDN USB adapter er for de som bruker ISDN for tilkobling til Internett. Dette ISDN adapteret er godkjent og testet av Fujitsu Siemens til å fungere med deres tilbudte pc`er. Creative Lydsystem Cambridge SoundWorks, MegaWorks THX høyttaler system gir ultimate 5.1 surround lyd i filmer og spill. Nominell utgangsstrøm (totalt) 500 watt Fjernkontroll Fjernkontroll - kabel Høyttalersystemdetaljer 5 x satellitthøyttaler - 70 watt Hz _ 1 x basshøyttaler watt Hz Høyttaler Type Aktiv Systemkomponenter 5 høyttalere, subwoofer Lydforsterker Integrert Responsbåndbredde Hz Overføringsteknologi Kabel Lokalisering Engelsk Produkttype PC multimedie-høyttalersystem for hjemmekino. Pulsar CL5 Lynvern Beskytter din PC og alt tilleggsutstyr. 5 strømuttak + en tilkobling for ADSL eller ISDN (RJ45 plugg). Pulsar CL5 beskytter Hi-Fi, TV/video/DVD og alle typer datautstyr mot lyn-nedslag, overspenninger og andre elektriske forstyrrelser. Dette er generelt med på å forkorte produktets levetid; det skaper feil på produktet eller kan i verste fall ødelegge det helt. På grunn av denne risikoen, er det flere og flere produsenter som anbefaler overspenningsvern brukt på produktene sine. Fujitsu Siemens Memorybird 128 MB En liten minnebrikke som kobles direkte til USB-porten på PCen din. Støtter USB 2.0 for lynrask overføring av data. mulig å lage fotoutskrifter både raskt og enkelt, ved å koble kameraet direkte til skriveren - helt uten PC. Et kompakt 10x optisk/400x digitalt Canon zoomobjektiv med innebygd elektronisk bildestabilisator betyr at MV6iMC videokameraet alltid gir deg lynskarpe, stabiliserte bilder. Den har også en 2.0 LCD fargeskjerm for klar bildevisning og menynavigering

9 Bredbånd med Online ADSL - Farten Hjemme PC`en din fortjener Billig Dette er din unike sjanse til å få bredbånd til halv pris. Erfaringer tilsier at mange innser at de trenger bredbånd først etter å ha prøv ut sin nye PC-pakke, men da er det ofte for sent og de ender opp med å betale full pris. Derfor, ønsker du billig bredbånd må du bestille nå! Mulighetene er mange med godt PC-utstyr. De blir enda flere når du har en like god nettilknytning. Vi bruker å si det slik: Med en Online ADSL-linje får din PC den farten den fortjener og som du behøver / GB 1024/ GB 1024/256 fri bruk Veiledende pris Online ADSL Din nettokostnad ved 35,8% skatt Din nettokostnad ved 49,3% skatt Nyttig Med bredbånd øker nytten og gleden av din Hjemme-PC pakke. Bredbånd muliggjør rask og problemfri bruk av nettet, med lyd og levende bilder enkelt tilgjengelig. Slik blir Hjemme PC en en ressurs for hele familien til praktisk bruk i hverdagen, både til jobb, læring og lek. Bredbånd åpner også for effektiv bruk av nettbaserte opplæringsprogrammer for selvstudier og videre/etterutdanning. Enkelt Med bredbånd kan du være konstant påkoblet nettet og slipper dermed å koble deg opp og ned til enhver tid. Du har samme lave pris hver måned og trenger derfor ikke å bekymre deg over uventede høye surfekostnader. Sikkert Med alle abonnementsalternativene følger markedets ledende sikkerhetsløsning (Norton Internet Security 2003) med blant annet personlig brannmur, antivirusprogram og barnefilter. Dette gjør at du trygt kan bevege deg ut på nettet uten å bekymre deg for virus, hackere eller uønsket eksponering for barna. Fremtidsrettet Bredbåndsteknologien er under kontinuerlig utvikling, og Telenor sitter i førersetet. Vår intensjon er at kunden hele tiden skal ha den tjenesten som tilsvarer det du har betalt for, og vi vil derfor sørge for å oppgradere ditt abonnement ved større produkt- eller prisendringer innenfor forhåndsbetalt periode. Les mer informasjon om dette på web. Eksisterende kunde? Telenor er den aktøren med desidert flest ADSL-abonnenter i Norge i dag. Dersom du er ADSL kunde hos Telenor kan du få konvertert ditt eksisterende abonnement inn på denne avtalen. Det er ingen ekstra kostnad for dette selv om du har bindingstid på ditt nåværende abonnement. Du beholder da både eksisterende e-postadresse og hjemmesideplass. Disponerer du en Telenor PC som kan brukes hjemme, har du også mulighet til å anskaffe deg ADSL over bruttolønn via den løpende avtalen som du finner (http://portal.telenor.no) Ansatt Arbeidsutstyr Løpende ADSL løsning kan kun bestilles via ovennevnte webside og er ikke en del av Hjemme PC tilbudet fra Telehuset. Telenor tar forbehold om at kundens sentral er utbygd for ADSL og at installasjonsadressen oppfyller de til enhver tid gjeldende krav til rekkevidde. Telefonnummeret må være registrert på en privatperson, og stå på samme navn som har anledning til å bestille gjennom Hjemme-PC tilbudet. Har man ikke telefonabonnement og ønsker Online ADSL vil det påløpe en vedlikeholdskostnad på kr 60,- pr måned som vil bli direktefakturert fra Telenor. Installasjon av Online ADSL på adresse uten aktivt telefonabonnement krever bruk av montør.

10 Produkter som tilbys Online ADSL Toppfarten er på 704/128 kbps. Dette er over 10 ganger raskere enn ISDN. Du kan laste ned inntil 10 GB i måneden*. Dette er en datamengde tilsvarende: 2000 mp3 filer Mer enn internettsider Over 5 million e-postmeldinger uten vedlegg 89% av Telenors brukere klarer seg med 10 GB nedlastning i måneden. Online ADSL Ekstra Toppfarten er på 1024/256 kbps. Dette er 16 ganger raskere enn ISDN. Du kan laste ned inntil 30 GB i måneden*. Dette er en datamengde tilsvarende: 6000 mp3 filer Mer enn internettsider Alt for mye e-postmeldinger uten vedlegg per måned 98% av Telenors brukere klarer seg med 30 GB nedlastning i måneden Online ADSL Ekstra fri bruk Toppfarten er på 1024/256 kbps. Dette er 16 ganger raskere enn ISDN. Dette produktet har fri bruk, og er beregnet for de aller, aller tyngste brukerne. *Overstiger du denne grensen blir nedlastningshastigheten senket til 64 kbps ut måneden. Du kan laste ned en forbruksmåler slik at du alltid kan holde øye med forbruket. Forbruksmåler Hvordan holde styr på hvor mye som er lastet ned? En personlig forbruksmåler er inkludert i ditt Online ADSL-abonnement. Måleren viser hvor mye du bruker av din månedlige kvote. Når forbruksmåleren er installert, trenger du bare dobbeltklikke på det gule ikonet nederst i høyre hjørne, og oversikten kommer opp på skjermen. Det vil alltid bli sendt en varsling til deg når det er kun 10% av volumet igjen. Du har mulighet til å stille inn grensene for varsling etter eget ønske. Har du et ADSLabonnement med ubegrenset nedlastning, vil du ikke kunne benytte deg av Forbruksmåleren. Påfyll Enkelte måneder kan du ha bruk for mer kapasitet. Da er det godt å vite at du kan bestille påfyll: 5 GB for kun kr 99,-. Når en ny måned starter, spares påfyllet til neste gang du har bruk for det. Nattsurf Bestiller du Nattsurf får du ubegrenset nedlasting mellom kl hver natt. Dette koster kun kr 49,- per mnd. Sikkerhet Inkludert i abonnementet er Norton Internet Security (veil. pris kr 899,-). Dette programmet inkluderer antivirus, brannmur mot hacking samt filter mot uønsket informasjon som for eksempel reklame. Internett Inkludert i ditt Online ADSL abonnement får du blant annet 50 MB hjemmesideplass, ekstra e-postadresser og 24 timers kundeservice. Les mer om internettproduktene du har tilgang til på Dekning Telenor kan i dag levere Online ADSL til samtlige av landets fylker og i underkant av 65% av Norges befolkning. Utbygging utover dagens dekning vil foregå med prioritering på ventelister. Telenor tar forbehold om at kundens sentral er utbygd for ADSL og at installasjonsadressen oppfyller de til enhver tid gjeldende krav til rekkevidde. Telefonnummeret må være registrert på en privatperson, og stå på samme navn som har anledning til å bestille gjennom Hjemme-PC tilbudet. Har man ikke telefonabonnement og ønsker Online ADSL vil det påløpe en vedlikeholdskostnad på kr 60,- pr måned som vil bli direktefakturert fra Telenor. Installasjon av Online ADSL på adresse uten aktivt telefonabonnement krever bruk av montør.

11 Avtalevilkår mellom Telenor og den ansatte for lån av hjemme - PC Dette er en avtale mellom Arbeidsgiver og den enkelte ansatte om vilkårene for ansattes lån av hjemme - PC. Avtalen gjelder for ansatte som omfattes av ordningen med hjemme - PC. 1. Avtalen omfatter Arbeidsgiver stiller leaset utstyr/programvare og diverse IT-tjenester (heretter benevnt utstyret) som avtalt i henhold til tilbud til disposisjon for den ansatte (se pkt. 6). 2. Leveranse og installasjon Utstyret blir levert etter nærmere avtale til arbeidstakers - låntakers hjemmeadresse. Installasjon hjemme foretas av låntaker. Hjelp kan fåes på telefon ved henvendelse til leverandørens brukerstøtte. Se punkt 9. Ved levering til privatadressen, plikter låntakeren å være tilstede på sin privatadresse til avtalt tidspunkt. Evt. ekstrakostnader forbundet med at transportøren må gjøre flere forsøk på å levere utstyret, betales av låntaker. Låntaker forplikter seg til umiddelbart å ta utstyret i bruk, samt straks og senest innen 14 dager etter levering, melde fra til BRUKERSTØTTE dersom det mottatte utstyret ikke fungerer tilfredsstillende, eller det oppdages mangler på utstyret. 3. Avtalens varighet Utstyret lånes av den ansatte for en periode på 36 måneder. Avtalen gjelder fra og med det tidspunkt den ansatte underskriver den vedlagte blanketten Bestilling av hjemme -PC og deretter i tre år regnet fra den dato den ansatte kvitterer for at maskinen er mottatt. Avtalen er uoppsigelig for begge parter i hele perioden under forutsetning av at ansettelsesforholdet består og partenes forpliktelser overholdes. Likestilt med at ansettelsesforholdet opphører, vil i denne avtale være hvis den ansatte går ut i permisjon uten lønn fra Kunden. Dersom den ansatte slutter eller går over i ulønnet permisjon og ikke ønsker å beholde utstyret, må han straks returnere dette til Kunden. Kompensasjon for bruttolønn som alt er trukket vil ikke bli utbetalt den ansatte. Dersom han derimot ønsker å beholde utstyret, vil han kunne få kjøpe det til restpris. 4. Lønnsreduksjon Den ansatte aksepterer at bruttolønn reduseres med arbeidsgivers kostnad til å lease utstyret i den aktuelle perioden. Lønnstrekket påvirker i henhold til skattefritaksordningen bare grunnlaget for skatt og arbeidsgiveravgift. Andre grunnlag for eksempel sykepenger fra bedriften, tjenestepensjon, og overtidsgrunnlag påvirkes ikke. Bruttolønnstrekk vil redusere rettigheter etter folketrygdloven. 5. Vederlag Beløpet trekkes automatisk i den ansattes lønn hver måned i 36 måneder. Den ansatte gir ved inngåelse av denne avtalen Kunden fullmakt til å foreta månedlig trekk i lønn i avtaleperioden. Første trekk foretas måneden etter at utstyret er levert til alle ansatte i Telenor som har tegnet avtale. 6. Eierforhold Arbeidsgiver leaser utstyret av DNB Finans AS IT Solutions. Sistnevnte har eiendomsretten til utstyret. Utstyret lånes og er således ikke den ansattes eiendom. Den ansatte har ikke rett til å selge, leie ut, låne bort eller på annen måte overdra sine forpliktelser etter denne avtalen med de rettigheter den omfatter. Om det avholdes utlegg hos den ansatte, skal Namsmyndigheten opplyses om ovennevnte. Om utlegg likevel tas i utstyret, skal den ansatte straks varsle arbeidsgiver om dette. Det samme gjelder om den ansatte skulle gå konkurs. 7. Opphør av avtalen Denne avtale forutsetter at den ansatte har et arbeidsforhold hos Telenor og er i arbeid hos denne. Når avtaleperioden opphører etter tre år, har den ansatte rett til å overta hjemme -PC` en med programvare mot en godtgjørelse tilsvarende markedsverdien. Hvis den ansatte ikke ønsker å overta hjemme -PC `en skal utstyret tilbakeleveres i henhold til anvisninger fra leverandøren. Det gis ikke refusjon for eventuelt ekstrautstyr den ansatte selv har installert og som medfølger ved tilbakelevering. Dødsfall/langvarig sykdom med inntektsreduksjon : Den ansatte/dødsboet kan vederlagsfritt beholde utstyret, med unntak av den restverdi som ellers vil bli avkrevd etter 36 måneder. 90 dagers karens ved sykdom. Egen oppsigelse : Dekker Kundens merkostnader ved at den ansatte sier opp. 90 dagers karens. Formue tap ved lån av Hjemme-PC Forsikringen gjelder for formuesskade og omfatter det resterende leasingbeløpet og eventuell restverdi i leasingavtaler som gjelder forringet Hjemme-PC som lånes ut av arbeidsgiver til arbeidstaker. Forsikringen er obligatorisk og et månedlig forsikringsbeløp er inkludert i det bruttolønnstrekk som er oppgitt i bestillingsskjemaet. DNB Finans IT Solutions AS gis rett til å innhente relevant informasjon fra offentlige myndigheter I forsikringssaker. 9. Brukerstøtte/ Telefonsupport Brukerstøtte gjelder for 3 år. Den ansatte har rett til fri telefonstøtte alle hverdager fra og lørdag/søndag fra (Off. fridager er det stengt). Det gjelder datautstyret (inkl. medfølgende produkter) og de programmene som omfattes av tilbudet om Hjemme-PC. Anvisninger og telefonnummer følger med utstyret. For Internett gjelder Internett tilbyderens støtte. Lokale tellerskritt betales av den ansatte. Alle henvendelser ved problemer på utstyr eller programvare skal rettes til BRUKER- STØTTE. All støtte og garantihåndtering skjer utenfor Kundens ordinære IT-organisasjon, som ikke har anledning til å gi brukerstøtte til Hjemme-PCen. 10. Internett abonnement 3 års internett abonnement er inkludert i avtalen. Utgifter til kommunikasjon ( tellerskritt mv.) dekkes ikke under denne avtalen. 11. Feil på utstyret/reparasjoner Komponenter som ikke fungerer når det leveres ut til den ansatte, vil raskt bli erstattet av nye komponenter. PC, skriver og skjerm har garanti som gjelder i tre år. For øvrig gjelder kjøpsloven. Alle utgifter forbundet med reparasjoner som ikke faller inn under leverandørens garantiansvar, dekkes av den ansatte. Alle reparasjoner skal meldes til BRUKER- STØTTE og utføres av den BRUKERSTØTTE utpeker. Feilmeldingsrutiner beskrives i velkomstbrevet som brukeren mottar med PC leveransen. 12. Opplæring og bruk Den ansatte forplikter seg til på egen hånd og utenfor ordinær arbeidstid å gå igjennom en grunnopplæring i tråd med det opplæringsmaterialet som inngår i tilbudet. Den ansatte er innforstått med at det ikke ytes lønn for den tiden som medgår til opplæring ved selvstudier. 13. Øvrige plikter for den ansatte Den ansatte har ikke rett til å kopiere programvare over til annen maskin. Den ansatte må i avtaleperioden ikke fjerne virusprogram og de standardprogram som er en del av utstyret, med mindre slik tillatelse gies av Kunden. Den ansatte skal ha utstyret plassert på egnet sted og bruke det på vanlig forsiktig og forsvarlig måte. Den ansatte har risikoen for utstyret og er ansvarlig for eventuell skade eller tap. Unntatt herfra er vanlig slitasje. Se for øvrig punkt 8 forsikring. Den ansatte anskaffer og dekker selv alle utgifter til blekkpatroner, papir og annet forbruksmateriell. 14. Mislighold Dersom en av partenes forpliktelser etter denne avtalen misligholdes kan den annen part kreve at misligholdet opphører innen tre-3 uker. Hvis misligholdet ikke opphører innen en slik frist, og misligholdet er vesentlig, kan den annen part heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Ved et slikt mislighold kan den ansatte miste skattefordelen helt eller delvis. 15. Øvrig Den ansatte er selv ansvarlig overfor ligningsmyndighetene for de skattemessige forhold ved inngåelse av denne avtale. Arbeidsgiver har intet ansvar dersom endrede skatteregler medfører at ordningen med bruttolønnsbeskattning bortfaller eller endres 8. Forsikring og ansvar Inkludert i lånekostnadene er det tegnet følgende forsikringer: Allrisk dekker bl.a. tyveri, brann, tap, vannskade, egenandel kr. 0,-, skader under 500,- dekkes ikke. For digitalt kamera og digitalt video kamera gjelder dette kun i hjemmet, fritidsbolig eller transport mellom disse

12 Bestillingsskjema og prisinformasjon Jeg bestiller: (Marker valg med X) Produktbeskrivelse Brutto lønnstrekk pr. mnd. Arb.avgift 14,1% Effektiv netto Effektiv netto kost. kost. pr. mnd. pr. mnd. ved marginalskatt 49,3 % (Inntekt ved marginalskatt 35,8 % (Inntekt over kr i under kr i klasse I og i klasse I og i klasse II, 2004 tall) klasse II, 2004 tall) DEL 1 GRUNNPAKKE PC (velg en av 4 løsninger) Sett kryss i venstre kolonne Husk bestillingsfrist Alternativ 1: Fujitsu-Siemens Scaleo 600 AMD XP AMD XP XP prosessor, 256 MB Ram, 160 GB HDD Alternativ 2: Fujitsu-Siemens Scaleo 600 P4 3,0 GHz HT Intel P4 3,0 GHz HT prosessor, 512 MB Ram, 320 GB HDD Alternativ 3: Fujitsu-Siemens Amilo D1840 bærbar pc Intel Pentium 4 3,0 GHz HT, 512 MB Ram, 80 GB HDD Alternativ 4: Fujitsu-Siemens Amilo M-7400 bærbar pc Intel Pentium M 1,4 GHz Centrino, 256 MB Ram, 40 GB HDD DEL 2 OPSJONER, VALGFRITT TILLEGGSUTSTYR kan bare bestilles sammen med en PC ovenfor 17 CRT skjerm Fujitsu Siemens C CRT skjerm Fujitsu Siemens C996F Flatskjerm Fujitsu Siemens S17-1 m/dvi-inngang Flat skjerm Fujitsu Siemens S19-1 m/dvi-inngang Telenor ADSL 1024/256 kbit/s fri bruk Telenor ADSL 1024/256 kbit/s 30 GB nedlasting pr. mnd Telenor ADSL 704/128 kbit/s 10 GB nedlasting pr. mnd Canon i 560 fargeskriver inkl. USB kabel Canon i 865 fargeskriver inkl. USB kabel Canon Smartbase MP700 inkl. USB kabel Canon Canoscan Lide 80 Skanner inkl. USB kabel Canon IXUS II inkl 128 mb minnebrikke og veske Canon Powershot S50 inkl 128 mb minnebrikke og veske Canon MV6iMC digitalt videokamera Canon MVX150i digitalt videokamera Sparklan trådløst WLAN ruter Sparklan trådløst High Speed Pcmcia kort for bærbar maskin Sparklan trådløst Nettverksadapter USB Creativ Lydsystem, MegaWorks THX ISDN USB adapter Lynvern MGE Pulsar CL Fujitsu Siemens Memorybird 128 MB Veske til bærbar PC Oppkobling hjemme, førstegangs oppkobling av levert utstyr SUM UTSTYRSKOSTNAD PR. MND (Legg sammen månedspris for valgt utstyr) Fyll inn all informasjon med BLOKKBOKSTAVER Navn Leveringsadresse Postnr./Poststed Fødselsdato Telefonnummer privat Telefonnummer arbeid Ansatt nummer Telenorselskap Mobiltelefon Har du Telenor Internett eller Telenor Online ADSL abonnement i dag, kan du forsette å bruke dette og få det konvertert inn i hjemme PC ordningen. For å få til dette må du sette inn ditt nåværende private brukernavn (online adresse) i feltet under. Har du Pluss eller Total abonnement blir dette endret til Basisabonnement. Jeg bestiller med dette anmerket utstyr og bekrefter å ha forstått og akseptert vilkårene som er beskrevet bak på denne bestilling. Brukernavn online internett: Sted og dato: Ansattes forpliktende underskrift Bestillingsskjemaet sendes pr. post eller fax Telenor Telehuset AS, avd. Alnabru Storkunde P.B. 74 Alnabru, 0614 Oslo Telefax: Mrk. HjemmePC Telenor Bestillingen er bindende. Trykk: Grafisk Team Bergen as - Forside foto: Bo Mathiesen

KVALITETS GODKJENT MEDLEM AV Gruppen KVALITET SERVICE DIN SIKKERHET

KVALITETS GODKJENT MEDLEM AV Gruppen KVALITET SERVICE DIN SIKKERHET KVALITETS GODKJENT MEDLEM AV Gruppen KVALITET SERVICE DIN SIKKERHET Vi er stolte av å presentere A-gruppens Katalog for 24 år på rad. HVA ER A-GRUPPEN? A-gruppen består av Kontor og Data forretninger rundt

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

FOKUSPRODUKTER NOVEMBER 2006

FOKUSPRODUKTER NOVEMBER 2006 - Vår kompetanse, Deres Styrke FOKUSPRODUKTER NOVEMBER 2006 Administrative Administrative programvare Programvare Administrative Nettverk programvare Drift Fagdata er en ledende forhandler av administrativ

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG

GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG UTGITT AV MEDIAPLANET 4.UTGAVE DESEMBER2007 BOLIGINNREDNING GJØR DET BILLIG, GJØR DET STILIG TRYNET VIKTIGERE ENN KARAKTERENE LAR DU LOMME- BOKEN STYRE LIVET DITT? S. 16 S. 8-9 NÅR HUSET BRENNER, ER DET

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Fordeler for deg som er medlem i Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 2014 Postkom (Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) organiserer ca 20 200 medlemmer, hvorav ca 11 800 aktive arbeidstakere i Posten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi

Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi Fordeler for deg som er medlem i Industri Energi 2014 Industri Energi arbeider for at du skal ha en trygg og god arbeidssituasjon, og at du skal kunne dra nytte av alle fordeler og velferdsgoder vi har

Detaljer

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem ANNONSEBILAG SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Jon har ny telefon og nytt abonnement fra annen leverandør enn Grete

Detaljer

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel

Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Internkontroll i mindre virksomheter - eksempel Veileder 07/02b (del 2 av 2) Publisert 15.02.2007 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: postboks 8177, dep 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet

Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet Fordeler for deg som er medlem i EL & IT Forbundet 2014 EL & IT Forbundet (EL & IT) er en landsomfattende sammenslutning som organiserer deg som lønnstaker innenfor IKT-, energi- eller elinstallasjonsbransjen.

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Hvordan - spare penger?

Hvordan - spare penger? Hvordan - spare penger? Foto: dachadesig @ sxc.hu Økonomiguidens beste tips I denne boken finner du gode tips til hvordan du kan spare penger og redusere pengebruken din. Tipsene er samlet fra artikler

Detaljer

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR

ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR ET KONTANTFRITT NORGE INNEN 10 ÅR Kai A. Olsen Professor i informatikk, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Molde Kjetil Staalesen Seniorrådgiver, Finansforbundet 07.06.2011 FORORD Vår visjon er et kontantfritt

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk

Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk 2014 Fordeler for deg som er medlem i Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)... har mer enn 20 000 medlemme. FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Norsk Arbeidsmandsforbund Norsk Arbeidsmandsforbund ble stiftet av de sagnomsuste rallarene i 1895. Forbundet

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer