Tilbud om. Hjemme-PC. til ansatte i Telenor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud om. Hjemme-PC. til ansatte i Telenor"

Transkript

1 Tilbud om Hjemme-PC til ansatte i Telenor Frist for bestilling: 6. januar 2004

2 - 2 -

3 Tilbud om hjemme-pc til ansatte i Telenor Hvorfor hjemme-pc? Telenor ønsker å bidra til at du skal utvikle dine kunnskaper i bruk av informasjonsteknologi (IT). Bakgrunnen er det stadig økende yrkesmessige behov for IT-kompetanse. Tilbudet gir deg mulighet for egen videreutvikling ved å få en topp moderne PC med opplæringsprogram på hjemlån i tre år. Utstyrsløsningen inneholder alt som normalt er nødvendig for grunnleggende egenopplæring i bruk av personlig datamaskin. I tillegg vil utstyret kunne kommunisere med Internett. Det er en forutsetning etter myndighetenes regelverk at de som aksepterer tilbud om Hjemme-PC, forplikter seg til å gjennomføre egenopplæring i henhold til medfølgende opplæringsprogram. Hvorfor er dette et gunstig tilbud? Konseptet går i korte trekk ut på at Telenor leier utstyret og låner det ut til deg som ansatt mot et månedlig trekk i bruttolønn. Dette gir deg en reduksjon i skattbar inntekt som i praksis betyr at du oppnår en rabatt fra ca. 30 til 49% på utstyret i forhold til å kjøpe det selv til ordinær pris i butikk. Løsningen gir deg en spredning av de totale kostnadene med månedlige lønnstrekk over tre år (ingen regninger å passe på). Ordningen omtales ofte som Bruttolønnsmodellen og den betyr svært rimelig tilgang til ny teknologi samt tilgang til informasjon via internett i 3 år! Hvem kan bestille PC-pakken? For å kunne benytte seg av dette tilbudet, må du kunne oppfylle følgende betingelser: At du innen svarfristen for dette tilbudet er fast ansatt i Telenor med minimumslønn som tilsvarer brutto lønnstrekk. Du kan ikke være pensjonist (inkl. førtidspensjonist), i permisjon uten lønn, i oppsigelse eller i langtidssykemelding. At du er skattepliktig og bosatt i Norge. I låneperioden bør du gjennomføre egenopplæring i medfølgende programvare for å øke din IT-kompetanse. Hvis du har planer om å avslutte ansettelsesforholdet i Telenor i løpet av de nærmeste tre årene, bør du ikke benytte dette tilbudet. Hva består PC-pakken av? PC-pakken består av kraftige multimedia PC er, tilleggsutstyr, programvare, ADSL, forsikring, leveranse hjem, 3 års brukerstøtte og på stedet garanti(dvs. at service- og supportleverandøren utfører reparasjoner hjemme hos den enkelte bruker). Du kan velge mellom to stasjonære PC-modeller eller to bærbare PCmodeller, samt diverse opsjoner/tilleggsutstyr fra oppsatt liste på bestillingsskjemaet. PC-utstyret er klargjort for Internett. Du må selv velge om du vil bruke din eksisterende telefonlinje, eller om du vil bestille ADSL. Kommunikasjonsenhet for bruk sammen med vanlig analog telefonlinje er installert i PC en. ISDN USB adapter for kommunikasjon via ISDN må bestilles. Dette inngår som standard i PC-pakken Stasjonær PC (valgfri skjerm kommer i tillegg - se utstyrsinformasjonen) eller bærbar PC Microsoft Windows XP Home Edition norsk Microsoft Internett Explorer (nettleserprogram til bruk mot Internett). Microsoft Office 2003 Professional Norsk (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access). Interaktivt opplæringsprogram, norsk utgave Norman Antivirus med Firewall (3 års gratis oppdatering via Internett) MS Works Suite 2003 Norsk Adobe Photoshop Elements 2.0 Recovery CD + driver CD Leveranse hjem til din hjemmeadresse. (Fortrinnsvis kveldstid) 3 års Hjemme-PC forsikring. 3 års brukerstøtte 3 års på stedet garanti 3 års garanti for komplett stasjonær PC, bærbar PC og tilleggsutstyr. 3 års Telenor BASIS Internett abonnement. Egen beskrivelse for å komme i gang. Interaktiv opplæring Et interaktivt læreprogram medfølger utstyret. Det er et opplæringskonsept som lærer deg å bruke PC en og alle de mulighetene som den gir deg. Programmet plasseres aktivt på skjermen sammen med det programmet som skal læres. Sammenlignet med tradisjonell opplæring, opparbeider du et høyere kunnskapsnivå på kortere tid. Dette kan du bestille i tillegg Avhengig av dine egne ønsker og ambisjoner vedrørende IT-kompetanse, kan du velge å inkludere følgende tilleggsutstyr i PC-pakken: 17 eller 19 flatskjerm 17 eller 19 CRT skjerm En av to tilbudte skrivere Multifunksjonsskriver Fargeskanner Et av to tilbudte digitale kamera Et av to videokamera Nettverksutstyr for trådløs kommunikasjon USB ISDN adapter for kommunikasjon via ISDN Lydutstyr Lynvern ADSL Forsikring av hjemme-pc Her gis en kortfattet presentasjon av hva forsikringen for Hjemme-PC dekker. Forsikringspakken har til hensikt å minske risiko og problemer i forbindelse med leie av PC en og tilleggsutstyr. Forsikringspakken omfatter følgende elementer: Allrisikoforsikring: Dekningsomfang: Skader som oppstår gjennom ytre påvirkning, inkl. tyveri, tap og lynnedslag. For digitalt kamera gjelder dette kun i hjem og fritidsbolig. (Ved reise bør man ha egen reiseforsikring). Annet: Dekker også transport til og fra serviceverkstedet (ikke transportkostnadene) Erstatning: Likeverdig produkt eller tilnærmet bedre. Egenandel: kr (Reparasjoner under kr. 500,- dekkes ikke av forsikringen.) Betalingsbefrielse ved sykdom/dødsfall: Dekningsomfang: Forsikringen dekker bedriftens leasingavgift for den ansattes andel om den ansatte blir langvarig syk eller dør. Erstatning: 100% av leasingavgiften for den ansattes andel. Egenandel: 90 dagers leie ved sykdom. Ingen ved dødsfall. Betalingsbefrielse ved egen oppsigelse: Dekningsomfang: Forsikringen dekker merkostnader som oppstår for leasingtageren ved at den ansatte sier opp. Erstatning: Resterende finansieringskostnad. Egenandel: Tilbakelevering av utstyr samt 90 dagers leie

4 Tilbud om hjemme-pc til ansatte i Telenor Finansiering, bestilling og levering Finansiering gjennom bruttolønnsmodellen Bruttolønnsmodellen innebærer at lønn, feriepenger og pensjonsgrunnlag vil bli noe redusert. Bruttolønnsmodellen bygger i hovedsak på myndighetenes vedtak den 27. juni 1997 om å endre den såkalte Naturalforskriften av 2. september Endringene medførte at arbeidstakers private bruk av datautstyr, som er lånt fra arbeidsgiver, ikke regnes som skattepliktig inntekt når utlånet er begrunnet i tjenestlig bruk, naturalforskriften 6 A. Vilkårene for å komme inn under denne skattefritaksregelen, er for det første at det dreier seg om et lån. Dernest må utlånet være begrunnet i tjenestlig bruk eller kompetanseheving. Den ansatte står selv ansvarlig for eventuelle skattemessige konsekvenser som følge av myndighetenes eventuelle fremtidige endringer av skattereglene. Bestilling Alle bestillinger gjøres på vedlagte bestillingsskjema som har beskrivelse av kontrakt mellom deg og din arbeidsgiver trykt på baksiden eller på internett på adressen du finner på Portalen. Vær nøye med å fylle ut skjemaet, og påfør dine valg, adresse og signatur (NB! På begge sider) tydelig med kulepenn. Ferdig utfylt bestillingsskjema sendes til Telenor Telehuset AS innen 6. januar Se adresse/faks nr. på bestillingsskjemaet. OBS: Bestillinger som kommer via vil ikke bli akseptert. OBS: Overhold bestillingsfristen! For sent innkomne bestillinger vil ikke kunne påregnes å bli akseptert, da samlet bestilling omgående vil bli videresendt til produsent. Vurdering av utstyr og valgmuligheter. Oppfyller du betingelsene for å være med på ordningen? Hvilken PC skal jeg velge? Hva skal jeg velge av kommunikasjonsalternativer? Hva med tilleggsutstyr? Har jeg, eller skal jeg anskaffe ADSL? Merk deg at Internett fungerer raskere med ADSL enn med analog/isdn linje. (Se eget punkt om ADSL i tilbudet) Vurdering av alternative muligheter for kjøp av hjemme-pc Vi ber deg beregne den totale kostnad over tre år for det IT-utstyret du har valgt på bestillingsskjemaet (sum kolonne for effektiv kostnad pr. mnd. x 36 mnd.). Dette vil være din reelle kostnad etter bruttolønnsmodellen. Levering Utstyret leveres til din hjemmeadresse fortrinnsvis på kveldstid ferdig klargjort for bruk, og selv kobler du sammen og starter opp maskinutstyret ifølge vedlagt instruksjon. Videre vil følgende gjelde for leveransen: Utstyret skal være levert ultimo mars. Transportselskapet som skal levere PC, programvare og utstyr i henhold til din bestilling, vil ta kontakt for å avtale tidspunkt for levering hjemme hos deg, en hverdag mellom 16:00 og 22:00. Det følger med en installasjonsveiledning som gir en svært lettfattelig og grundig utarbeidet instruksjon for montering og oppstart av PC og utstyr. Kontroller at alt du har bestilt er levert, og virker når du mottar utstyret. Telefonnummer til brukerstøtte står også på installasjonsveiledningen du mottar sammen med utstyret. De vil hjelpe deg hvis noe mangler, eller noe ikke virker som det skal. Det er viktig at dette gjøres så raskt som mulig, og senest innen 30 dager etter levering. Brukerstøtte Inkludert i PC-pakken er brukerstøtte for alt levert maskinutstyr inkl. ADSL og medfølgende programvare. Brukerstøttesenteret er betjent alle dager i uken i tidsrommet: Mandag - fredag kl. 08:00-21:00 og lørdag - søndag 10:00-18:00. Telefonnummer blir opplyst samtidig med leveransen. Telenor yter ingen form for support eller service på det utlånte utstyret eller programvare. Ingen henvendelser om HjemmePC (leveranse, support m.m.) skal rettes til Telenor! Spørsmål og diskusjoner knyttet til garanti, reparasjoner, support, o.a. skal ikke rettes til Telenor, men føres direkte mellom deg og Brukerstøtte. Service og garantiordninger Det er 3 års garanti på samtlige produkter som leveres. Alle garantihenvendelser skal rettes til Brukerstøtte. Når Brukerstøtte har besluttet at dette er en garantireparasjon, vil de i løpet av tre arbeidsdager sende ut en tekniker hjem til deg for å utbedre problemet. Bærbar PC vil ofte ikke kunne repareres på stedet. Da blir maskinen hentet hjemme hos bruker eller på arbeidsplassen dersom bruker foretrekker dette. Maskinen vil etter at den er utbedret, bli returnert til samme plass som den ble hentet. Tilleggsutstyr som skrivere, skannere, digitale kamera etc. byttes hvis det er den mest kostnadseffektive løsningen. Tilleggsutstyret blir hentet hjemme hos bruker. På-stedet-garantien er gyldig for PC, skjerm og alt medfølgende tilleggsutstyr. For ytterligere beskrivelse av hele garanti-ordningen, henvises til brukerveiledningen som følger med maskinen. Eiendomsrett til utstyret i og etter låneperioden I låneperioden er utstyret leasingselskapet sin eiendom. Ved endt låneperiode (etter 36 mnd.), vil den ansatte få tilbud om følgende: 1. Kjøpe utstyret til pris basert på Skattedirektoratets til enhver tid gjeldende regler. Pr. dags dato er det kr. 1000,- + mva for ikke å bli fordelsbeskattet. 2. Sende utstyret i retur til oppgitt adresse innen en mnd. fra utløp av låneperioden, og selv bekoste frakt forbundet med dette. I forbindelse med vurdering av evt. skatteplikt, benytter Skattedirektoratet for tiden følgende markedsverdier for brukt PCutstyr: Mindre enn 1 år gammelt: 100 % av opprinnelig kostpris (inkl. mva.) Mellom 1 og 2 år: 60 % av opprinnelig kostpris (inkl.mva.) Mellom 2 og 3 år: 30 % av opprinnelig kostpris (inkl. mva.) Utstyr som er 3 år eller eldre: 1.000,- + mva. Ytterligere info: All informasjon er lagt ut på web. Her vil du også kunne se mer utfyllende info om de forskjellige produktene, samt denne brosjyren i PDF-format og bestillingsskjema. Adressen finner du på intranettet. Har du spørsmål om tilbudet kan du ringe tlf fra den 8. desember til 6. januar mellom kl.09:00 og 16:00 Det vil bli arrangert visning av utstyret i uke 49, 50 og 51 på følgende steder: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand. Informasjon om sted og tid vil bli gitt av Telenor over intranett og ved oppslag på det enkelte arbeidssted - 4 -

5 Pc fra Fujitsu Siemens Computers Stasjonær PC fra Fujitsu Siemens Computers Telenor har valgt to stasjonære modeller. En rimelig og en virkelig kraftpakke av en PC. Den rimelige modellen har en Athlon XP prosessor, 256 MB Ram og harddisk på 160GB. Med den kraftige Intel P4 3,0 GHz HT prosessor, 512 MB Ram og Nvidia GeForce FX5600 grafikkort på hele 256 MB er ytelsen i den største modellen av det virkelig kraftige slaget. Spill, DVD, videoredigering og andre tunge oppgaver takles effektivt og enkelt av denne maskinen. Stor harddisk på hele 320 GB gir god plass til å lagre f.eks digitale bilder, musikk. USB 2,0 porter sikrer raskere og enklere dataoverføring fra blant annet digitale kameraer og scannere. Bærbar PC fra Fujitsu Siemens Computers Alternativ 4: Fujitsu Siemens Amilo M 7400 bærbar pc med Intel Centrino prosessor Skjerm 15 TFT SXGA, 1024x768 pixel Prosessor Intel Pentium M 1,4 Centrino Minne 256 MB Nettverk 10/100 Mbps LAN Trådløst nettverk Wlan USB porter 3 stk USB 2.0 Firewire Ja Skjermkort Intel Extreme Graphics 2 technology Harddisk 40 GB IDE DVD Combo CD 24x/CD-R 24x/CD-RW 10x/DVD 8X Lyd Cirrus logic CS4299-XQ Høytalere Innebygget høytalere Tastatur/mus Mousepad Modem 56K, V.90 internt modem Alternativ 1: Fujitsu Siemens Scaleo Athlon XP Chassis ATX Kabinett Prosessor Athlon XP Minne 256 MB DDR-RAM Nettverk Lan 10/100 Mbit/s onboard USB porter 4 stk USB 2.0 Firewire Ja (400 Mbit/s, onboard) Skjermkort ATI Radeon 9200SE, TV-out, 128 MB DDR Floppydisk 3,5 inch, 1.44 MB Harddisk 160GB IDE 7200RPM DVD-spiller 16xDVD, 48xCD CD-R/W-brenner 48xCD-R, 24xCD-RW, 48xCD Lyd AC 97 onboard sound Høytalere Eksterne høttalere Tastatur/mus Tastatur og mus med PS/2 Modem 56kbps data/fax, PCI Kortleser Nei Alternativ 2: Fujitsu Siemens Scaleo 600 P4 3,0 GHz HT Chassis ATX kabinett Prosessor Intel Pentium 4 3,0 GHz HT Minne 512 MB DDR-RAM Nettverk 10/100Mbit/s onboard USB porter 4 stk USB 2.0 Firewire Ja Skjermkort GeForceFX 5600, 256 MB DDR, ViVo DVI-I Floppydisk 3,5 inch, 1.44 MB Harddisk 320 GB IDE/7200 rpm (2 x 160) DVD DVD+RW/R+ 16xDVD, 48XCD 4xDVD+R, 2.4DVD+RW, 8xDVD, 16xCDR, 10xCDRW, 40xCD Lyd Creative Labs Audigy 2 Høytalere Eksterne høyttalere Tastatur/mus Trådløs multimedia tastatur og trådløs optisk mus Kortleser Ja Modem 56kbps data/fax, PCI NB! Skjerm er ikke inkludert i pakkene, og MÅ bestilles utenom. For deg som har behov for en mobil løsning, er den bærbare Amilo pc en alternativet. Telenor har valgt to modeller. En Amilo M med den nyeste Intel Centrino teknologien og en Amilo D med en Intel P4 prosessor med Hyper Thrading teknologi. Begge pc ene har trådløst nettverk

6 Pc fra Fujitsu Siemens Computers Alternativ 3: Fujitsu Siemens Amilo D 1840 bærbar pc med Intel P4 HT prosessor Skjerm 15,4 TFT WXGA, 1280x800 pixel Prosessor Intel P4 prosessor 3,0 GHz HT Minne 512 MB Nettverk 10/100 Mbps LAN Trådløst nettverk Wireless LAN module b USB porter 3 stk USB 2.0 Firewire Ja Skjermkort ATI Mobility RADEON 9600, 128MB Harddisk 80 GB IDE DVD+R/+RW DVD 8x/DVD+R 2,4x/DVD+ RW 2,4x/CD 24x/CD-R 16x/ CD-RW 8x Lyd ALC655 Høytalere Innebygget høytalere Tastatur/mus Mousepad Modem 56K, V.90 internt modem Skjermer Telenor har valgt 4 alternative skjermer, 17 og 19 CRT skjermer og 17 og 19 flatskjermer. CRT skjermene har god farge- og bildekvalitet. De er velegnet for spill og andre grafiske oppgaver. Flatskjermene er fremtidens skjermtyper - stilfulle, plasseringsvennlige med godt skjermbilde. Grunnet den begrensede plassen som flatskjermene tar i forhold til de tradisjonelle CRT skjermene, havner slike skjermer i stadig flere hjem. Det behagelige og stabile skjermbildet er også en god grunn til å velge denne typen. Alle skjermene er TCO99 godkjente FSC - 17 CRT Skjerm C700 En rimelig og god 17 som gir et godt skjermbilde. FSC Silverline S LCD Flatskjerm Til tross for den store bildeflaten som kun har en noe mindre effektiv skjermstørrelse enn en tradisjonell 19 skjerm, tar S17 17 flatskjerm liten plass. Sammen med den lille plassen som den skjermen benytter, er den et godt alternativ til den tradisjonelle 19 skjermen. Denne skjermen har også DVI - inngang. FSC - 19 CRT Skjerm C996F En god 19 som gir et stort og godt skjermbilde til spill, bildebehandling og andre oppgaver der det er en fordel med en stor bildeflate. Dette er skjermen som gir mye for pengene for brukere som ønsker en stor standard skjerm. FSC Scaleoview S LCD Flatskjerm Dette er en ny 19 kvalitets flatskjerm med meget gode spesifikasjoner og skarpt bilde som vil gi enhver bruker en skjerm å glede seg over. Skjermen har et meget stort og godt skjermbilde som gjør denne til en god investering. Til tross for den store effektive skjermstørrelsen, tar denne skjermen en brøkdel av plassen til tradisjonelle 19 og 21 skjermer. Denne skjermen har også DVI - inngang

7 Tilleggsutstyr Canon i560 Høy utskriftshastighet. Uansett om du trenger bildene til arbeidet ditt eller om du skal lage profesjonelle fotoutskrifter, gjør i560 jobben for deg. En superrask ytelse på opptil 22 sider per minutt for sort/hvittbilder og opptil 15 sider per minutt for farger gir deg den hastigheten du trenger for alle typer jobber Skriv ut bildene direkte fra PictBridge- og Bubble Jet Directkompatible digitale kameraer og videokameraer - med raske kantløse utskrifter i formatene A4, 13 x 18 cm og 10 x 15 cm. USB kabel er inkludert. Canon Canoscan LiDE 80 I CanoScan LiDE 80 forenes et suverent design med enestående kvalitet i verdens mest kompakte bordskanner med filmfunksjon. Denne ultrasmarte, imponerende tynne 38 mm maskinen er muliggjort takket være Canons revolusjonære LiDE (LED InDirect Exposure)-teknologi. En enestående 2400 x 4800 dpi oppløsning og superkompakt. Du kan i tillegg til vanlig skanning også skanne lysbilder og 35med mer negativer - dine gamle bilder blir som nye igjen og du får all den kraft du trenger for fantastiske forstørrelser. Den er eksepsjonelt smal og lett, og med et praktisk stativ kan den både lagres og drives mens den står på siden - dermed frigjøres verdifull plass på skrivebordet, og den får all den strømmen den trenger via USB 2.0 Hi-Speed-tilkobling. Canon i865 Canons banebrytende ContrastPLUS-teknologi leverer større kontrast og fargedybde for dine fotomediautskrifter, takket være en ekstra sort blekkassett. Du nyter dessuten fordelen av en høy oppløsning på 4800 x 1200 dpi med Canons Advanced MicroFine Droplet Technology(tm) og mikrodyser som gir 2 pikoliters blekkdråper. Du sikres en perfekt finish - hver gang! Med en hastighet på opptil 23 sider per minutt (sort) og 16 sider per minutt (farger), oppfyller denne skriveren alle dine behov. Den er tilsvarende rask ved fotoutskrift, og leverer et kantløst 10 x 15 cm fotografi på ca. 50 sekunder. En stor nyhet er utskrift direkte på CD-R/DVD er. Skriv ut direkte fra ditt PictBridge- eller Bubble Jet Direct-kompatible digitalkamera eller videokamera. Med et praktisk fotopapirmagasin trenger du ikke skifte papir stadig vekk. Med separat utskiftbare blekkassetter for alle farger, sikrer Canons Single Ink-teknologi at all blekket blir oppbrukt. Dermed elimineres dyrt svinn. Canon MP 700 Photo Skriver: SmartBase MP700Photo er en av Canons nye toppmodeller i multifunksjons Photo. Du kan skrive ut direkte fra minnekortet! SmartBase MP700 kan levere opp til 4800 punkter/tomme med en dråpestørrelse på 2 picoliter. Den gir deg ikke bare en profesjonell fotokvalitet, men den skriver også med høy hastighet : et 4 x 6 fotografi på bare 32 sekunder, og et A4-fotografi på ca 100 sekunder. Kopi: I tillegg har du praktiske funksjoner som 2 på 1, forstørrelse/forminskning, bilderepetisjon, speilbilde og hele bilde. Du slipper også kjedelig ventetid ; første kopi får du allerede etter 6,5 sekunder. Skanner: Du sparer tid når flere elementer kan skannes fra glassflaten samtidig og lagres som separate filer - og når du kan skanne direkte til en din. Med en flatbedskanner kan du skanne dokumenter, fotografier, bøker, 3-D objekter osv

8 Tilleggsutstyr Telenor vurderer tjenestelig behov for kamera, og kan følgelig stoppe bestillinger av disse. Canon IXUS II Med sitt elegante ytre er Digital IXUS II fast bestemt på å bli et must for alle som har latt seg fascinere av det klassiske IXUS designet. Det er ikke bare et vakkert ytre som gjør Digital IXUS II eksepsjonelt. Med en CCD på 3,2 megapiksler kan du skrive ut helt opptil A4 uten å tape noe av detaljrikdommen. En 6,4x kombinert optisk og digital zoom bringer deg tettere innpå motivet. Og bak det hele står Canons DIGICprosessor - selve hjertet i Digital IXUS II. DIGIC sikrer blant annet en bedre bildekvalitet og presis autofokus. Mellom stillbildene kan du også lage en minifilm (med lyd), redigere den på kameraet, dele den via e-post - og til og med vise den på TV! Canon Powershot S50 Canon lanserer en ny toppmodell i PowerShot S-serien - S50 - det kompakte kameraet med 5 Megapixel CCD. For høyest mulig bildekvalitet kan PowerShot S50 levere bilder i RAW format, samt med ulike JPEG kvaliteter. Serieopptak med åtte bilder i serien er mulig med en bildefrekvens på 2 bilder i sekundet. En videofunksjon gjør det mulig å ta videosekvenser i sekvenser i inntil 3 minutters lengde. I likhet med alle de nyeste digitale kameraene fra Canon gir PowerShot S50 støtte for Canons Direct Print system. Det innebærer at du kan lage papirutskrifter på en Bubble Jet Direct Printer eller Card Photo skriver, direkte fra kameraet, uten bruk av datamaskin. Canon MVX 150i MVX150i er et attraktivt ultratynt horisontalstilt digitalt videokamera med høykvalitets video og stillbilder. Den metallisk blå frontfinishen gir kameraet dets raffinerte utseende. CCD brikke og objektiv. MVX150i har en helt ny 1/4 1330k CCD-brikke. Brikken gir videokameraet en høyere oppløsning og forbedring på kvalitet både på video og stillbilder. Ved filming av video på tape gir den 16x optiske zoomlinsen hele 46,4-742,4mm i 35mm formatet, mens kameraet gir 15x optisk zoom (tilsvarende 41,3-619,5mm) på stillbilder. Dette gir kvalitetsutskrifter i 10x15 cm. Canon MV 6i MC MV6iMC videokamera har en CCD med piksler som sørger for at du ikke går glipp av en eneste detalj. Kameraet er SD-minnekort- og MultiMediaCard-kompatibelt, og du kan lage opptak av Motion JPEGs og XGA stillbilder med begge. CP-10- kompatiblilitet og Bubble Jet direkteutskriftsfunksjon gjør det Trådløst Nettverk (WLAN) NB! Denne løsningen gjelder kun for de som bestiller Telenor Online ADSL eller har tilsvarende fra før (bredbånd). SparkLAN WX-6215D trådløse bredbånd router m/4-porter 11 Mbps. En ruter av høy kvalitet, designet for bedrifter og hjemmekontor. Ruteren tillater mange brukere å dele en Internett forbindelse. Med SparkLAN WL-311FA trådløst PC kort 11 Mbps for bærbar maskin eller SparkLAN WL-385 Trådløst USB adapter 11 Mbps for stasjonær maskin får du et trådløst nettverk. ISDN adapter ISDN USB adapter er for de som bruker ISDN for tilkobling til Internett. Dette ISDN adapteret er godkjent og testet av Fujitsu Siemens til å fungere med deres tilbudte pc`er. Creative Lydsystem Cambridge SoundWorks, MegaWorks THX høyttaler system gir ultimate 5.1 surround lyd i filmer og spill. Nominell utgangsstrøm (totalt) 500 watt Fjernkontroll Fjernkontroll - kabel Høyttalersystemdetaljer 5 x satellitthøyttaler - 70 watt Hz _ 1 x basshøyttaler watt Hz Høyttaler Type Aktiv Systemkomponenter 5 høyttalere, subwoofer Lydforsterker Integrert Responsbåndbredde Hz Overføringsteknologi Kabel Lokalisering Engelsk Produkttype PC multimedie-høyttalersystem for hjemmekino. Pulsar CL5 Lynvern Beskytter din PC og alt tilleggsutstyr. 5 strømuttak + en tilkobling for ADSL eller ISDN (RJ45 plugg). Pulsar CL5 beskytter Hi-Fi, TV/video/DVD og alle typer datautstyr mot lyn-nedslag, overspenninger og andre elektriske forstyrrelser. Dette er generelt med på å forkorte produktets levetid; det skaper feil på produktet eller kan i verste fall ødelegge det helt. På grunn av denne risikoen, er det flere og flere produsenter som anbefaler overspenningsvern brukt på produktene sine. Fujitsu Siemens Memorybird 128 MB En liten minnebrikke som kobles direkte til USB-porten på PCen din. Støtter USB 2.0 for lynrask overføring av data. mulig å lage fotoutskrifter både raskt og enkelt, ved å koble kameraet direkte til skriveren - helt uten PC. Et kompakt 10x optisk/400x digitalt Canon zoomobjektiv med innebygd elektronisk bildestabilisator betyr at MV6iMC videokameraet alltid gir deg lynskarpe, stabiliserte bilder. Den har også en 2.0 LCD fargeskjerm for klar bildevisning og menynavigering

9 Bredbånd med Online ADSL - Farten Hjemme PC`en din fortjener Billig Dette er din unike sjanse til å få bredbånd til halv pris. Erfaringer tilsier at mange innser at de trenger bredbånd først etter å ha prøv ut sin nye PC-pakke, men da er det ofte for sent og de ender opp med å betale full pris. Derfor, ønsker du billig bredbånd må du bestille nå! Mulighetene er mange med godt PC-utstyr. De blir enda flere når du har en like god nettilknytning. Vi bruker å si det slik: Med en Online ADSL-linje får din PC den farten den fortjener og som du behøver / GB 1024/ GB 1024/256 fri bruk Veiledende pris Online ADSL Din nettokostnad ved 35,8% skatt Din nettokostnad ved 49,3% skatt Nyttig Med bredbånd øker nytten og gleden av din Hjemme-PC pakke. Bredbånd muliggjør rask og problemfri bruk av nettet, med lyd og levende bilder enkelt tilgjengelig. Slik blir Hjemme PC en en ressurs for hele familien til praktisk bruk i hverdagen, både til jobb, læring og lek. Bredbånd åpner også for effektiv bruk av nettbaserte opplæringsprogrammer for selvstudier og videre/etterutdanning. Enkelt Med bredbånd kan du være konstant påkoblet nettet og slipper dermed å koble deg opp og ned til enhver tid. Du har samme lave pris hver måned og trenger derfor ikke å bekymre deg over uventede høye surfekostnader. Sikkert Med alle abonnementsalternativene følger markedets ledende sikkerhetsløsning (Norton Internet Security 2003) med blant annet personlig brannmur, antivirusprogram og barnefilter. Dette gjør at du trygt kan bevege deg ut på nettet uten å bekymre deg for virus, hackere eller uønsket eksponering for barna. Fremtidsrettet Bredbåndsteknologien er under kontinuerlig utvikling, og Telenor sitter i førersetet. Vår intensjon er at kunden hele tiden skal ha den tjenesten som tilsvarer det du har betalt for, og vi vil derfor sørge for å oppgradere ditt abonnement ved større produkt- eller prisendringer innenfor forhåndsbetalt periode. Les mer informasjon om dette på web. Eksisterende kunde? Telenor er den aktøren med desidert flest ADSL-abonnenter i Norge i dag. Dersom du er ADSL kunde hos Telenor kan du få konvertert ditt eksisterende abonnement inn på denne avtalen. Det er ingen ekstra kostnad for dette selv om du har bindingstid på ditt nåværende abonnement. Du beholder da både eksisterende e-postadresse og hjemmesideplass. Disponerer du en Telenor PC som kan brukes hjemme, har du også mulighet til å anskaffe deg ADSL over bruttolønn via den løpende avtalen som du finner (http://portal.telenor.no) Ansatt Arbeidsutstyr Løpende ADSL løsning kan kun bestilles via ovennevnte webside og er ikke en del av Hjemme PC tilbudet fra Telehuset. Telenor tar forbehold om at kundens sentral er utbygd for ADSL og at installasjonsadressen oppfyller de til enhver tid gjeldende krav til rekkevidde. Telefonnummeret må være registrert på en privatperson, og stå på samme navn som har anledning til å bestille gjennom Hjemme-PC tilbudet. Har man ikke telefonabonnement og ønsker Online ADSL vil det påløpe en vedlikeholdskostnad på kr 60,- pr måned som vil bli direktefakturert fra Telenor. Installasjon av Online ADSL på adresse uten aktivt telefonabonnement krever bruk av montør.

10 Produkter som tilbys Online ADSL Toppfarten er på 704/128 kbps. Dette er over 10 ganger raskere enn ISDN. Du kan laste ned inntil 10 GB i måneden*. Dette er en datamengde tilsvarende: 2000 mp3 filer Mer enn internettsider Over 5 million e-postmeldinger uten vedlegg 89% av Telenors brukere klarer seg med 10 GB nedlastning i måneden. Online ADSL Ekstra Toppfarten er på 1024/256 kbps. Dette er 16 ganger raskere enn ISDN. Du kan laste ned inntil 30 GB i måneden*. Dette er en datamengde tilsvarende: 6000 mp3 filer Mer enn internettsider Alt for mye e-postmeldinger uten vedlegg per måned 98% av Telenors brukere klarer seg med 30 GB nedlastning i måneden Online ADSL Ekstra fri bruk Toppfarten er på 1024/256 kbps. Dette er 16 ganger raskere enn ISDN. Dette produktet har fri bruk, og er beregnet for de aller, aller tyngste brukerne. *Overstiger du denne grensen blir nedlastningshastigheten senket til 64 kbps ut måneden. Du kan laste ned en forbruksmåler slik at du alltid kan holde øye med forbruket. Forbruksmåler Hvordan holde styr på hvor mye som er lastet ned? En personlig forbruksmåler er inkludert i ditt Online ADSL-abonnement. Måleren viser hvor mye du bruker av din månedlige kvote. Når forbruksmåleren er installert, trenger du bare dobbeltklikke på det gule ikonet nederst i høyre hjørne, og oversikten kommer opp på skjermen. Det vil alltid bli sendt en varsling til deg når det er kun 10% av volumet igjen. Du har mulighet til å stille inn grensene for varsling etter eget ønske. Har du et ADSLabonnement med ubegrenset nedlastning, vil du ikke kunne benytte deg av Forbruksmåleren. Påfyll Enkelte måneder kan du ha bruk for mer kapasitet. Da er det godt å vite at du kan bestille påfyll: 5 GB for kun kr 99,-. Når en ny måned starter, spares påfyllet til neste gang du har bruk for det. Nattsurf Bestiller du Nattsurf får du ubegrenset nedlasting mellom kl hver natt. Dette koster kun kr 49,- per mnd. Sikkerhet Inkludert i abonnementet er Norton Internet Security (veil. pris kr 899,-). Dette programmet inkluderer antivirus, brannmur mot hacking samt filter mot uønsket informasjon som for eksempel reklame. Internett Inkludert i ditt Online ADSL abonnement får du blant annet 50 MB hjemmesideplass, ekstra e-postadresser og 24 timers kundeservice. Les mer om internettproduktene du har tilgang til på Dekning Telenor kan i dag levere Online ADSL til samtlige av landets fylker og i underkant av 65% av Norges befolkning. Utbygging utover dagens dekning vil foregå med prioritering på ventelister. Telenor tar forbehold om at kundens sentral er utbygd for ADSL og at installasjonsadressen oppfyller de til enhver tid gjeldende krav til rekkevidde. Telefonnummeret må være registrert på en privatperson, og stå på samme navn som har anledning til å bestille gjennom Hjemme-PC tilbudet. Har man ikke telefonabonnement og ønsker Online ADSL vil det påløpe en vedlikeholdskostnad på kr 60,- pr måned som vil bli direktefakturert fra Telenor. Installasjon av Online ADSL på adresse uten aktivt telefonabonnement krever bruk av montør.

11 Avtalevilkår mellom Telenor og den ansatte for lån av hjemme - PC Dette er en avtale mellom Arbeidsgiver og den enkelte ansatte om vilkårene for ansattes lån av hjemme - PC. Avtalen gjelder for ansatte som omfattes av ordningen med hjemme - PC. 1. Avtalen omfatter Arbeidsgiver stiller leaset utstyr/programvare og diverse IT-tjenester (heretter benevnt utstyret) som avtalt i henhold til tilbud til disposisjon for den ansatte (se pkt. 6). 2. Leveranse og installasjon Utstyret blir levert etter nærmere avtale til arbeidstakers - låntakers hjemmeadresse. Installasjon hjemme foretas av låntaker. Hjelp kan fåes på telefon ved henvendelse til leverandørens brukerstøtte. Se punkt 9. Ved levering til privatadressen, plikter låntakeren å være tilstede på sin privatadresse til avtalt tidspunkt. Evt. ekstrakostnader forbundet med at transportøren må gjøre flere forsøk på å levere utstyret, betales av låntaker. Låntaker forplikter seg til umiddelbart å ta utstyret i bruk, samt straks og senest innen 14 dager etter levering, melde fra til BRUKERSTØTTE dersom det mottatte utstyret ikke fungerer tilfredsstillende, eller det oppdages mangler på utstyret. 3. Avtalens varighet Utstyret lånes av den ansatte for en periode på 36 måneder. Avtalen gjelder fra og med det tidspunkt den ansatte underskriver den vedlagte blanketten Bestilling av hjemme -PC og deretter i tre år regnet fra den dato den ansatte kvitterer for at maskinen er mottatt. Avtalen er uoppsigelig for begge parter i hele perioden under forutsetning av at ansettelsesforholdet består og partenes forpliktelser overholdes. Likestilt med at ansettelsesforholdet opphører, vil i denne avtale være hvis den ansatte går ut i permisjon uten lønn fra Kunden. Dersom den ansatte slutter eller går over i ulønnet permisjon og ikke ønsker å beholde utstyret, må han straks returnere dette til Kunden. Kompensasjon for bruttolønn som alt er trukket vil ikke bli utbetalt den ansatte. Dersom han derimot ønsker å beholde utstyret, vil han kunne få kjøpe det til restpris. 4. Lønnsreduksjon Den ansatte aksepterer at bruttolønn reduseres med arbeidsgivers kostnad til å lease utstyret i den aktuelle perioden. Lønnstrekket påvirker i henhold til skattefritaksordningen bare grunnlaget for skatt og arbeidsgiveravgift. Andre grunnlag for eksempel sykepenger fra bedriften, tjenestepensjon, og overtidsgrunnlag påvirkes ikke. Bruttolønnstrekk vil redusere rettigheter etter folketrygdloven. 5. Vederlag Beløpet trekkes automatisk i den ansattes lønn hver måned i 36 måneder. Den ansatte gir ved inngåelse av denne avtalen Kunden fullmakt til å foreta månedlig trekk i lønn i avtaleperioden. Første trekk foretas måneden etter at utstyret er levert til alle ansatte i Telenor som har tegnet avtale. 6. Eierforhold Arbeidsgiver leaser utstyret av DNB Finans AS IT Solutions. Sistnevnte har eiendomsretten til utstyret. Utstyret lånes og er således ikke den ansattes eiendom. Den ansatte har ikke rett til å selge, leie ut, låne bort eller på annen måte overdra sine forpliktelser etter denne avtalen med de rettigheter den omfatter. Om det avholdes utlegg hos den ansatte, skal Namsmyndigheten opplyses om ovennevnte. Om utlegg likevel tas i utstyret, skal den ansatte straks varsle arbeidsgiver om dette. Det samme gjelder om den ansatte skulle gå konkurs. 7. Opphør av avtalen Denne avtale forutsetter at den ansatte har et arbeidsforhold hos Telenor og er i arbeid hos denne. Når avtaleperioden opphører etter tre år, har den ansatte rett til å overta hjemme -PC` en med programvare mot en godtgjørelse tilsvarende markedsverdien. Hvis den ansatte ikke ønsker å overta hjemme -PC `en skal utstyret tilbakeleveres i henhold til anvisninger fra leverandøren. Det gis ikke refusjon for eventuelt ekstrautstyr den ansatte selv har installert og som medfølger ved tilbakelevering. Dødsfall/langvarig sykdom med inntektsreduksjon : Den ansatte/dødsboet kan vederlagsfritt beholde utstyret, med unntak av den restverdi som ellers vil bli avkrevd etter 36 måneder. 90 dagers karens ved sykdom. Egen oppsigelse : Dekker Kundens merkostnader ved at den ansatte sier opp. 90 dagers karens. Formue tap ved lån av Hjemme-PC Forsikringen gjelder for formuesskade og omfatter det resterende leasingbeløpet og eventuell restverdi i leasingavtaler som gjelder forringet Hjemme-PC som lånes ut av arbeidsgiver til arbeidstaker. Forsikringen er obligatorisk og et månedlig forsikringsbeløp er inkludert i det bruttolønnstrekk som er oppgitt i bestillingsskjemaet. DNB Finans IT Solutions AS gis rett til å innhente relevant informasjon fra offentlige myndigheter I forsikringssaker. 9. Brukerstøtte/ Telefonsupport Brukerstøtte gjelder for 3 år. Den ansatte har rett til fri telefonstøtte alle hverdager fra og lørdag/søndag fra (Off. fridager er det stengt). Det gjelder datautstyret (inkl. medfølgende produkter) og de programmene som omfattes av tilbudet om Hjemme-PC. Anvisninger og telefonnummer følger med utstyret. For Internett gjelder Internett tilbyderens støtte. Lokale tellerskritt betales av den ansatte. Alle henvendelser ved problemer på utstyr eller programvare skal rettes til BRUKER- STØTTE. All støtte og garantihåndtering skjer utenfor Kundens ordinære IT-organisasjon, som ikke har anledning til å gi brukerstøtte til Hjemme-PCen. 10. Internett abonnement 3 års internett abonnement er inkludert i avtalen. Utgifter til kommunikasjon ( tellerskritt mv.) dekkes ikke under denne avtalen. 11. Feil på utstyret/reparasjoner Komponenter som ikke fungerer når det leveres ut til den ansatte, vil raskt bli erstattet av nye komponenter. PC, skriver og skjerm har garanti som gjelder i tre år. For øvrig gjelder kjøpsloven. Alle utgifter forbundet med reparasjoner som ikke faller inn under leverandørens garantiansvar, dekkes av den ansatte. Alle reparasjoner skal meldes til BRUKER- STØTTE og utføres av den BRUKERSTØTTE utpeker. Feilmeldingsrutiner beskrives i velkomstbrevet som brukeren mottar med PC leveransen. 12. Opplæring og bruk Den ansatte forplikter seg til på egen hånd og utenfor ordinær arbeidstid å gå igjennom en grunnopplæring i tråd med det opplæringsmaterialet som inngår i tilbudet. Den ansatte er innforstått med at det ikke ytes lønn for den tiden som medgår til opplæring ved selvstudier. 13. Øvrige plikter for den ansatte Den ansatte har ikke rett til å kopiere programvare over til annen maskin. Den ansatte må i avtaleperioden ikke fjerne virusprogram og de standardprogram som er en del av utstyret, med mindre slik tillatelse gies av Kunden. Den ansatte skal ha utstyret plassert på egnet sted og bruke det på vanlig forsiktig og forsvarlig måte. Den ansatte har risikoen for utstyret og er ansvarlig for eventuell skade eller tap. Unntatt herfra er vanlig slitasje. Se for øvrig punkt 8 forsikring. Den ansatte anskaffer og dekker selv alle utgifter til blekkpatroner, papir og annet forbruksmateriell. 14. Mislighold Dersom en av partenes forpliktelser etter denne avtalen misligholdes kan den annen part kreve at misligholdet opphører innen tre-3 uker. Hvis misligholdet ikke opphører innen en slik frist, og misligholdet er vesentlig, kan den annen part heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Ved et slikt mislighold kan den ansatte miste skattefordelen helt eller delvis. 15. Øvrig Den ansatte er selv ansvarlig overfor ligningsmyndighetene for de skattemessige forhold ved inngåelse av denne avtale. Arbeidsgiver har intet ansvar dersom endrede skatteregler medfører at ordningen med bruttolønnsbeskattning bortfaller eller endres 8. Forsikring og ansvar Inkludert i lånekostnadene er det tegnet følgende forsikringer: Allrisk dekker bl.a. tyveri, brann, tap, vannskade, egenandel kr. 0,-, skader under 500,- dekkes ikke. For digitalt kamera og digitalt video kamera gjelder dette kun i hjemmet, fritidsbolig eller transport mellom disse

12 Bestillingsskjema og prisinformasjon Jeg bestiller: (Marker valg med X) Produktbeskrivelse Brutto lønnstrekk pr. mnd. Arb.avgift 14,1% Effektiv netto Effektiv netto kost. kost. pr. mnd. pr. mnd. ved marginalskatt 49,3 % (Inntekt ved marginalskatt 35,8 % (Inntekt over kr i under kr i klasse I og i klasse I og i klasse II, 2004 tall) klasse II, 2004 tall) DEL 1 GRUNNPAKKE PC (velg en av 4 løsninger) Sett kryss i venstre kolonne Husk bestillingsfrist Alternativ 1: Fujitsu-Siemens Scaleo 600 AMD XP AMD XP XP prosessor, 256 MB Ram, 160 GB HDD Alternativ 2: Fujitsu-Siemens Scaleo 600 P4 3,0 GHz HT Intel P4 3,0 GHz HT prosessor, 512 MB Ram, 320 GB HDD Alternativ 3: Fujitsu-Siemens Amilo D1840 bærbar pc Intel Pentium 4 3,0 GHz HT, 512 MB Ram, 80 GB HDD Alternativ 4: Fujitsu-Siemens Amilo M-7400 bærbar pc Intel Pentium M 1,4 GHz Centrino, 256 MB Ram, 40 GB HDD DEL 2 OPSJONER, VALGFRITT TILLEGGSUTSTYR kan bare bestilles sammen med en PC ovenfor 17 CRT skjerm Fujitsu Siemens C CRT skjerm Fujitsu Siemens C996F Flatskjerm Fujitsu Siemens S17-1 m/dvi-inngang Flat skjerm Fujitsu Siemens S19-1 m/dvi-inngang Telenor ADSL 1024/256 kbit/s fri bruk Telenor ADSL 1024/256 kbit/s 30 GB nedlasting pr. mnd Telenor ADSL 704/128 kbit/s 10 GB nedlasting pr. mnd Canon i 560 fargeskriver inkl. USB kabel Canon i 865 fargeskriver inkl. USB kabel Canon Smartbase MP700 inkl. USB kabel Canon Canoscan Lide 80 Skanner inkl. USB kabel Canon IXUS II inkl 128 mb minnebrikke og veske Canon Powershot S50 inkl 128 mb minnebrikke og veske Canon MV6iMC digitalt videokamera Canon MVX150i digitalt videokamera Sparklan trådløst WLAN ruter Sparklan trådløst High Speed Pcmcia kort for bærbar maskin Sparklan trådløst Nettverksadapter USB Creativ Lydsystem, MegaWorks THX ISDN USB adapter Lynvern MGE Pulsar CL Fujitsu Siemens Memorybird 128 MB Veske til bærbar PC Oppkobling hjemme, førstegangs oppkobling av levert utstyr SUM UTSTYRSKOSTNAD PR. MND (Legg sammen månedspris for valgt utstyr) Fyll inn all informasjon med BLOKKBOKSTAVER Navn Leveringsadresse Postnr./Poststed Fødselsdato Telefonnummer privat Telefonnummer arbeid Ansatt nummer Telenorselskap Mobiltelefon Har du Telenor Internett eller Telenor Online ADSL abonnement i dag, kan du forsette å bruke dette og få det konvertert inn i hjemme PC ordningen. For å få til dette må du sette inn ditt nåværende private brukernavn (online adresse) i feltet under. Har du Pluss eller Total abonnement blir dette endret til Basisabonnement. Jeg bestiller med dette anmerket utstyr og bekrefter å ha forstått og akseptert vilkårene som er beskrevet bak på denne bestilling. Brukernavn online internett: Sted og dato: Ansattes forpliktende underskrift Bestillingsskjemaet sendes pr. post eller fax Telenor Telehuset AS, avd. Alnabru Storkunde P.B. 74 Alnabru, 0614 Oslo Telefax: Mrk. HjemmePC Telenor Bestillingen er bindende. Trykk: Grafisk Team Bergen as - Forside foto: Bo Mathiesen

Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra

Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra Hjemme PC en ordning både bedriften og de ansatte nyter godt av! Les mer om tilbudet fra 2 av 5 Hjemme PC Hvorfor din bedrift bør ha en hjemme PC-ordning for de ansatte Minimalt med ressursbruk fra bedriften

Detaljer

Tilbud om skattefri bredbånd etter bruttolønnsordningen

Tilbud om skattefri bredbånd etter bruttolønnsordningen Tilbud om skattefri bredbånd etter bruttolønnsordningen Bredbånd PRODUKTDEMONSTRASJON: BERGEN 26.04 OG STAVANGER 28.04 TIDSPUNKTER BEGGE PLASSER ER 12.00-16.00 Skattefradrag ved leie av bredbånd etter

Detaljer

Stasjonær PC Februar 2009

Stasjonær PC Februar 2009 Stasjonær PC Februar 2009 Fujitsu Siemens AMILO La3415 -AMD Athlon 4450e, 2GB, 250GB CCE:NOR-101100-002 Kr 4390,- inkl mva Inklusive 3 års Norman antivirus Spesifikasjoner: Prosessor: AMD Athlon Dual-Core

Detaljer

Hjemme-PC fra Komplett.no Logg deg inn på www.komplett.no/hjemmepc

Hjemme-PC fra Komplett.no Logg deg inn på www.komplett.no/hjemmepc Hjemme-PC xxxxx Hjemme-PC fra Komplett.no Logg deg inn på www.komplett.no/hjemmepc Kjære medarbeider! Xxxxx satser målbevisst på bruk av informasjonsteknologi for å løse de ulike arbeidsoppgavene i bedriften

Detaljer

Tilbud om personalkjøp/ hjemme-pc

Tilbud om personalkjøp/ hjemme-pc Tilbud om personalkjøp/ hjemme-pc SPØRSMÅL? Ring 815 66 052 (tast 1) BESTILLINGSFRIST: 16.12.2005 Hjemme-PC-tilbud Kjære kollegaer! Et av våre hovedmål er å styrke de ansattes kompetanse. Selv om arbeidsoppgavene

Detaljer

Kjenn din PC(windows7)

Kjenn din PC(windows7) Kjenn din PC(windows7) Asus N53S 1. Hva slags prosessor har maskinen? - Min Bærbare pc har en Intel(R)Core(TM) i7-2630qm CPU @ 2.00GHz 2.00GHz 2. Hvor mye minne har den? - den har 4.00GB RAM 3. Hva er

Detaljer

Kraftig avansert zoom lansert til ny MiniDV-serie

Kraftig avansert zoom lansert til ny MiniDV-serie Pressemelding Kraftig avansert zoom lansert til ny MiniDV-serie Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 7. januar 2008: Canon lanserer nå den nye MD200-serien et utvalg

Detaljer

Pressemelding. Nye DVD-kameraer med samme teknologi som benyttes i Canons HD-kamera. Oslo, januar 2007:

Pressemelding. Nye DVD-kameraer med samme teknologi som benyttes i Canons HD-kamera. Oslo, januar 2007: Nye DVD-kameraer med samme teknologi som benyttes i Canons HD-kamera Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra http://www.canon-erc.com/no Oslo, januar 2007: Canon utvider og styrker utvalget av DVD-kameraer

Detaljer

Din bruksanvisning DMBNOR HJEMMEPC http://no.yourpdfguides.com/dref/2440511

Din bruksanvisning DMBNOR HJEMMEPC http://no.yourpdfguides.com/dref/2440511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tilbud om skattefri hjemme-pc etter bruttolønnsordningen

Tilbud om skattefri hjemme-pc etter bruttolønnsordningen Tilbud om skattefri hjemme-pc etter bruttolønnsordningen COPENHAGEN GLASGOW GOTHENBURG LONDON OSLO STOCKHOLM TONSBERG Tilbud om skattefri Hjemme-PC Din arbeidsgiver tilbyr deg å disponere en PC i tre år

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

ISDN. Kontakt oss. Nyttig informasjon. Telefon 05000 mandag-fredag kl. 0800-2000 www.telenor.no/privat

ISDN. Kontakt oss. Nyttig informasjon. Telefon 05000 mandag-fredag kl. 0800-2000 www.telenor.no/privat Telefon 05000 mandag-fredag kl. 0800-2000 www.telenor.no/privat Ny dag. Nye muligheter. DDB Studio 08/2007 opplag 25000 Foto: Massimo Leardini N9544354 Kontakt oss ISDN Nyttig informasjon Ny dag. Nye muligheter.

Detaljer

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. 1. Hva slags prosessor har maskinen. - AMD FX -8350 Eight-Core Processor 4 GHz 2. Hvor mye minne har den. 3. - Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9 Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme

Detaljer

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste

Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste artikkel Satellite p100 Satellite p100 Opplev video og lyd på sitt beste Toshibas bærbare PC Satellite P100 leverer personlig digitalt innhold med det lille ekstra. Satellite P100 er utformet med tanke

Detaljer

Pressemelding. Canon vektlegger brukervennlighet med to nye PowerShot-modeller. Oslo, januar 2007:

Pressemelding. Canon vektlegger brukervennlighet med to nye PowerShot-modeller. Oslo, januar 2007: Canon vektlegger brukervennlighet med to nye PowerShot-modeller Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, januar 2007: Canon oppdaterer i dag sin bestselgende PowerShot-serie

Detaljer

KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON OG TILBYDERS BESVARELSE. Leie av IKT-utstyr for grunnskolene i Hemne

KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON OG TILBYDERS BESVARELSE. Leie av IKT-utstyr for grunnskolene i Hemne KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON OG TILBYDERS BESVARELSE Leie av IKT-utstyr for grunnskolene i Hemne Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 TILBYDERS BESVARELSE 3 1.1 GENERELT/ DAGENS SITUASJON 3 1.2 NÆRMERE OM

Detaljer

Pressemelding. MiniDV-videokameraer med kraftig 35x optisk zoomobjektiv som standard

Pressemelding. MiniDV-videokameraer med kraftig 35x optisk zoomobjektiv som standard MiniDV-videokameraer med kraftig 35x optisk zoomobjektiv som standard Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra http://www.canon-erc.com/no Oslo, januar 2007: Canon lanserer MD-serien, en serie MiniDV-videokameraer

Detaljer

Install av VPN klient

Install av VPN klient Install av VPN klient Aksess til TeleComputing Customer Service Center Tel: +47 6677 6577 (oppgi ditt kundenummer) Fax: +47 66 85 48 40 (faxnr for bl.a. bestillinger) E-post: support@telecomputing.no (oppgi

Detaljer

2. Hvor mye Internminne har den? Svar: 2GB

2. Hvor mye Internminne har den? Svar: 2GB Del 1 Setup - BIOS I setup skal dere finne ut: 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Intel Pentium D Processor clock speed: 3GHz Processor bus speed: 800 MHz Processor

Detaljer

Canons LEGRIA HF-serie: HD-videokameraer med flashminne, suveren bildekvalitet og lekker design

Canons LEGRIA HF-serie: HD-videokameraer med flashminne, suveren bildekvalitet og lekker design Pressemelding Canons LEGRIA HF-serie: HD-videokameraer med flashminne, suveren bildekvalitet og lekker design Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre

Detaljer

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett Fritt Valg Tjenesteleverandører i Bynett Stor eller liten. Alt i ett. Eller full skreddersøm. Vi har gjort det enkelt. Markedet flommer over av gode tilbud innen TV, Internett og telefoni. Felles for de

Detaljer

Highlights. Medfølgende programvare. Konstruksjon

Highlights. Medfølgende programvare. Konstruksjon IBM ThinkPad X41 Med ThinkPad X41 adresserer IBM PC-brukere som vil ha en svært liten maskin, men som samtidig vil ha alle muligheter for kommunikasjon, god ytelse og lang batteritid. Utvalgte modeller

Detaljer

Tilbud på HjemmePC til ansatte i Aker Kværner

Tilbud på HjemmePC til ansatte i Aker Kværner Tilbud på HjemmePC til ansatte i Aker Kværner COMPLIT SIKKERHET TRYGGHET KOMMUNIKASJON COMPLIT SIKKERHET TRYGGHET KOMMUNIKASJON Hva tilbyr vi? For at alle skal få muligheten til å henge med på datautviklingen,

Detaljer

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle

Pressemelding. Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle Pressemelding Tre nye rimelige modeller i Canons PIXMAserie med multifunksjonsprodukter gjør smart utskrift og høy kvalitet tilgjengelig for alle PIXMA MP250 PIXMA MP490 Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer

Detaljer

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber

Avtale med Telenor - Forbund, kretser og klubber Avtale med Telenor Forbund, kretser og klubber Forutsetninger for avtalen Mobil abonnement med Idretten Intern Mobilt Bredbånd Proffnett Internett 2 NIFavtalen forutsetninger Klubber og lag for å inngå

Detaljer

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT

Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Fahad Said Data ingeniør 2015 GRIT Kjenn din PC (Windows 8.1) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres

Detaljer

Tilbud om skattefri Hjemme-PC

Tilbud om skattefri Hjemme-PC Tilbud om skattefri Hjemme-PC PRODUKTDEMONSTRASJON: BERGEN 26.04 og STAVANGER 28.04 tidspunkter begge plasser er 12.00-16.00 Hvorfor skal jeg si ja til Hjemme-PC fra Nicator? Det finnes flere fordeler

Detaljer

Kjenn din pc (Windows Vista)

Kjenn din pc (Windows Vista) Kjenn din pc (Windows Vista) Jeg har en Acer Aspire 5739G 1. Hva slags prosessor har maskinen. Min maskin har: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU 2. Hvor mye minne har den. RAM-type: DDR3 RAM (MB): 4 096 Minnehastighet

Detaljer

Canon lanserer sitt flaggskip blant multifunksjonsprodukter; den ultimate fotolaben til hjemmet

Canon lanserer sitt flaggskip blant multifunksjonsprodukter; den ultimate fotolaben til hjemmet Pressemelding Canon lanserer sitt flaggskip blant multifunksjonsprodukter; den ultimate fotolaben til hjemmet Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre

Detaljer

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur.

Våre tekniske konsulenter kan bistå slik at din bedrift får en best mulig tilpasset Handyman installasjon ut fra deres infrastruktur. Bob Innhold 1 Innledning... 3 2 Komplett installasjon på en PC... 4 2.1 Beskrivelse... 4 2.2 Hardware... 4 2.3 Software... 4 3 Applikasjonsserver... 5 3.1 Beskrivelse... 5 3.2 Hardware... 5 3.3 Software...

Detaljer

Avansert zoom gir Canons nye serie med DVDvideokameraer

Avansert zoom gir Canons nye serie med DVDvideokameraer Pressemelding Avansert zoom gir Canons nye serie med DVDvideokameraer det lille ekstra Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 7. januar 2008: Canon lanserer en ny serie

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

LEIEAVTALE ELEV-PC. (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven.

LEIEAVTALE ELEV-PC. (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven. LEIEAVTALE ELEV-PC Denne leieavtalen er inngått ( avtaledato ) mellom: (1), heretter kalt skolen og (2), f dato og personnr. heretter kalt eleven. 1 GENERELT 1.1 Avtaleforhold Leieforholdet mellom utdanningsavdelingen

Detaljer

Diagnostiserings- og reparasjonstilbud til uavhengige verksteder

Diagnostiserings- og reparasjonstilbud til uavhengige verksteder Diagnostiserings- og reparasjonstilbud til uavhengige verksteder Komplett diagnostiserings- og reparasjonsløsning PEUGEOT tilbyr uavhengige verksteder en diagnostiserings- og reparasjonsløsning for vedlikehold

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Bærbare PC - November 08

Bærbare PC - November 08 Bærbare PC - November 08 Acer Aspire One A150 Intel Atom N270-8,9"CB, 1GB, 160 GB, Wlan, XP Home Blå LU.S050B.163 Kr: 3790,- inkl mva XP Home Kr: 3190,- inkl mva LINUX Test hos Dagens IT: "Det perfekte

Detaljer

CPS Video serviceprogram for profesjonelle Canon HD-brukere

CPS Video serviceprogram for profesjonelle Canon HD-brukere Pressemelding CPS Video serviceprogram for profesjonelle Canon HD-brukere Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra http://www.canon.no/press_centre Oslo, 17. april, 2008: Canon

Detaljer

Canon gir SD-serien med videokameraer dobbelt flashminneopptak

Canon gir SD-serien med videokameraer dobbelt flashminneopptak Pressemelding Canon gir SD-serien med videokameraer dobbelt flashminneopptak Høyoppløselige bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 7. januar 2008: Canon gir SD-markedet (videokameraer

Detaljer

Kjenn din PC - Guled Yusuf

Kjenn din PC - Guled Yusuf Kjenn din PC - Guled Yusuf 1. Min pc har en i5-2430m processor fra Intel, det er en 2.generasjons processor. 2. Jeg har totalt 6GB minne i min pc standar levert. 3. Windows Experience Index er et verktøy

Detaljer

Bærbare PC - Januar 2009. Priser og info. Se Brosjyre

Bærbare PC - Januar 2009. Priser og info. Se Brosjyre Bærbare PC - Januar 2009 Priser og info Se Brosjyre Acer Aspire One D250 Intel Atom N280-10,1", 1GB, 250 GB, Win 7 Sort Produktnr.: LU.S670D.133 Kr.3699,- Inkl Mva Windows 7 CPU : Intel Centrino Atom Single

Detaljer

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk KAMERANYTT VÅR 2010 16 16 designprodukter uten sidestykke Maksimal bildeglede Det finnes et kamera for enhver fotograf og for ethvert behov. Det perfekte kameraet ligger riktig i hånden. Det føles stabilt

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7, Vista)

Kjenn din PC (Windows7, Vista) Kjenn din PC (Windows7, Vista) Michael Moncrieff, Kristoffer Kjelvik, Ola Johannessen og Jarle Bergersen Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer.

Detaljer

Det ultimate innen bærbar utskrift: Canon PIXMA ip100

Det ultimate innen bærbar utskrift: Canon PIXMA ip100 Pressemelding Det ultimate innen bærbar utskrift: Canon PIXMA ip100 Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra http://www.canon.no/press_centre Oslo, 16. april 2008: Canon lanserer

Detaljer

Kontor-PC kontorene. et samarbeide med IBM Finans og AS KontorKunnskap KK88

Kontor-PC kontorene. et samarbeide med IBM Finans og AS KontorKunnskap KK88 Hjemme-PC og Kontor PC for det offentlige (stat/kommune) Tilbudsfrist: 30. April 2003 Hjemme-PC for de ansatte og Kontor-PC kontorene. et samarbeide med IBM Finans og AS KontorKunnskap KK88 Her er tilbud/bestillingsskjema.

Detaljer

Acer Computer GmbH. Pricelist No. 05-23 Th. May 2005. Veiledende utsalgspris. Territory: Norway. Desktop

Acer Computer GmbH. Pricelist No. 05-23 Th. May 2005. Veiledende utsalgspris. Territory: Norway. Desktop Acer Computer GmbH Pricelist No. 05-23 Th. May 2005 Veiledende utsalgspris Territory: Norway Desktop Denne prisliste erstatter alle tidligere utsendte prislister. Acer Computer GmbH forbeholder seg retten

Detaljer

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet

Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Pressemelding Canon forsterker PIXMA-serien med nye fotoskrivere i mellom- og toppsjiktet Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon.no/press_centre Oslo, 26. august,

Detaljer

Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller

Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller Canon styrker serien av dedikerte fakser med to kraftige modeller Høyoppløselige versjoner av disse og andre bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 20. august 2007 Canon lanserer i dag to

Detaljer

Tekstoppgave: Hva slags maskin bør de kjøpe, type, prosessor, ram, pris osv. Svaret skal begrunnes.

Tekstoppgave: Hva slags maskin bør de kjøpe, type, prosessor, ram, pris osv. Svaret skal begrunnes. Oppgave 1) Tekstoppgave: Hva slags maskin bør de kjøpe, type, prosessor, ram, pris osv. Svaret skal begrunnes. Svaret: Det idrettslaget bør kjøpe er et maskin som kan brukes til administrative formål.

Detaljer

Brukerveiledning Linksys E2500

Brukerveiledning Linksys E2500 Brukerveiledning Linksys E2500 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Den trådløse routeren fra Get er ferdig sikret og konfigurert, og klar for

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Datamaskinens oppbygning og virkemåte

Datamaskinens oppbygning og virkemåte Datamaskinens oppbygning og virkemåte Laboppgave Sasa Bakija, 08DAT Del 1: Setup BIOS 1. DELL Optiplex GX270 har en Intel Pentium 4 CPU med buss speed på 800 Mhz og klokkefrekvens på 2.80 Ghz. 2. Internminne

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Oppgavebesvarelse «Kjenn din MAC» av Robin P. Nguyen.

Oppgavebesvarelse «Kjenn din MAC» av Robin P. Nguyen. Oppgavebesvarelse «Kjenn din MAC» av Robin P. Nguyen. Oppgave 1: Beskriv hvilke enheter som er koblet til datamaskinen, og det du kan finne ut om egenskapene deres fra (System Profiler). Prossesor: Prossesoren

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Kjenn din PC (Windows Vista)

Kjenn din PC (Windows Vista) Kjenn din PC (Windows Vista) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

Pressemelding. Oslo, 19. august 2009:

Pressemelding. Oslo, 19. august 2009: Pressemelding Canon PIXMA MP640 og PIXMA MP990 multifunksjonsprodukter med Canons intelligente utskriftsteknologi for det beste innen ytelse og brukervennlighet PIXMA MP990 PIXMA MP640 Oslo, 19. august

Detaljer

Pressemelding. Canon lanserer to nye LEGRIA HD videokameraer med flashminne. LEGRIA HF S11: suverent HD-videokamera for videoentusiaster

Pressemelding. Canon lanserer to nye LEGRIA HD videokameraer med flashminne. LEGRIA HF S11: suverent HD-videokamera for videoentusiaster Pressemelding Canon lanserer to nye LEGRIA HD videokameraer med flashminne LEGRIA HF21 LEGRIA HF S11 Oslo, 19. august 2009: Canon utvider i dag sin serie LEGRIA HD-videokameraer med to nye modeller som

Detaljer

Digital-TV og bredbånd fra RKL

Digital-TV og bredbånd fra RKL et andelslag drevet og eid av tilknyttede borettslag og vel i Rælingen Digital-TV og bredbånd fra RKL Produktoversikt og utvalg fra DIN egen kabel-tv- og bredbåndsleverandør www.rkl.no Tlf. 9400 7500 En

Detaljer

Alltid nettpris i butikk! Rask 15,6 til daglig bruk og oppgaver G50-45/A8 Art nr: 46321. 2,0-2,4 GHz AMD A8-6410 Quad Core prosessor 2 990,-

Alltid nettpris i butikk! Rask 15,6 til daglig bruk og oppgaver G50-45/A8 Art nr: 46321. 2,0-2,4 GHz AMD A8-6410 Quad Core prosessor 2 990,- www.siba.no Kundeavis uke 35 Gjelder 24/8 5/9 2015 ANNONSE Hele dette bilaget er en annonse fra SIBA ANNONSE *Windows 10 er I en tidsbegrenset periode kostnadsfri for kvalifiserte enheter med Windows 7

Detaljer

HJEMME-PC TILBUD FOR ANSATTE I BERLEVÅG KOMMUNE. Hjemme-PC tilbud, Side 1

HJEMME-PC TILBUD FOR ANSATTE I BERLEVÅG KOMMUNE. Hjemme-PC tilbud, Side 1 HJEMME-PC TILBUD FOR ANSATTE I BERLEVÅG KOMMUNE Hjemme-PC tilbud, Side 1 Introduksjon Bruttolønnsordningen Ordningen innebærer at Arbeidsgiver stiller en hjemme PC til disposisjon for Arbeidstaker mot

Detaljer

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av

Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS. Denne håndboken er utarbeidet av Brukerhåndbok for drift hos Kirkedata AS Denne håndboken er utarbeidet av Oppdatert: 18. desember 2012 Innhold Innhold Innledning... 3 Oppsett av PC... 3 Windows XP... 3 Windows Vista og Windows 7... 3

Detaljer

TV og Internett - alt via samme fiberkabel

TV og Internett - alt via samme fiberkabel TV og Internett - alt via samme fiberkabel Om samarbeidet NextGenTel leverer i samarbeid med Øvre Eiker Fibernett internett og tjenester. Samarbeidet dekker snart halve markedet i kommunen. Interessen

Detaljer

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635

DIR-635 TRÅDLØS ROUTER. Brukerveiledning for D-Link DIR-635 DIR-635 TRÅDLØS ROUTER Brukerveiledning for D-Link DIR-635 Trådløst nettverk fra Get Nå kan hele familien være påkoblet samtidig, hvor som helst i boligen. Get har lansert en trådløs router (WLAN) som

Detaljer

Bærbare PC Priser og info Se Brosjyre

Bærbare PC Priser og info Se Brosjyre Bærbare PC Priser og info Se Brosjyre Lenovo G50-45 15.6" HD Radeon R2, AMD E2-6110,4GB RAM, 500GB, Windows 8.1 Kr. 2999,- inkl. Mva 80E30081MT AMD E2-6110 1.5 GHz Antall kjerner Firekjerne Hurtigbuffer

Detaljer

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet.

4. Prøv om du kan finne en tastatur-snarvei for å komme til dette kontrollpanelet. Kjenn din PC (Windows7/8) Her velger dere først System and Security og deretter System. 1. Hva slags prosessor har maskinen. Intel Celeron 743 1.3 Ghz. 2. Hvor mye minne har den. 2GB minne er installert

Detaljer

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP)

Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) Patrick Fallang (Dataingeniør) Lab Oppgave: Kjenn Din Egen PC (XP) 1: Hva slags prosessor har maskinen? Maskinen min har en «Pentium 4 CPU 3.00Ghz»prosessor. 2: Hvor mye minne har den. Maskinen min har

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Bærbare PC - Februar 2009 Ta en Brosjyre

Bærbare PC - Februar 2009 Ta en Brosjyre Bærbare PC - Februar 2009 Ta en Brosjyre Acer Aspire One A150 Intel Atom N270-8,9"CB, 1GB, 160 GB, Wlan, XP Hom Blå LU.S050B.163 Kr: 3999,- inkl mva XP Kr: 2999,- inkl mva Linux! Test hos Dagens IT: "Det

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Avtale nr. 006 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.6 1.5 Stein Olav Jørgensen 03.06.

Avtale nr. 006 Side: 1 av 5 Versjon nr. Erstatter Revisjonsansvar Dato Godkjent av: 1.6 1.5 Stein Olav Jørgensen 03.06. Avtale nr. 006 Side: 1 av 5 Beskrivelse av standard utstyr som leies ut til kundene. Standard PC (varenr 120): System Drivers & Resource Recovery CD Energy Star 4.0: Diskettstasjon: Harddisk nr.1: Ekstra

Detaljer

Pressemelding. 10 megapiksler, 10x zoom, 10 år Canon feirer et tiår med IXUS digitalkameraer, med lanseringen av enestående IXUS 1000 HS IXUS 1000 HS

Pressemelding. 10 megapiksler, 10x zoom, 10 år Canon feirer et tiår med IXUS digitalkameraer, med lanseringen av enestående IXUS 1000 HS IXUS 1000 HS Pressemelding 10 megapiksler, 10x zoom, 10 år Canon feirer et tiår med IXUS digitalkameraer, med lanseringen av enestående IXUS 1000 HS IXUS 1000 HS Høyoppløste versjoner av disse og andre bilder kan lastes

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer

100 000,- 2015//PRODUKTKATALOG S Y N I G O Å R. Ikke gå glipp av våre jubileumsrabatter!

100 000,- 2015//PRODUKTKATALOG S Y N I G O Å R. Ikke gå glipp av våre jubileumsrabatter! Ikke gå glipp av våre jubileumsrabatter! 100 000,- VERDIKUPONG S Y N I G O 5 Å R 2015//PRODUKTKATALOG FOTOPRINTERE KIOSKSTASJONER ID-FOTO OG PRINT FORBRUKSMATERIELL SIDE 6 9 FOTOPRINTERE SIDE 10 13 KIOSKSTASJONER

Detaljer

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25

Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Teknologiske forklaringer LEGRIA HF R48, LEGRIA HF R46, LEGRIA HF R406 og LEGRIA HF G25 Live Streaming (LEGRIA HF R48 og LEGRIA HF46) Den nye LEGRIA HF R-serien gir deg mulighet til å streame opptak direkte

Detaljer

Pressemelding. Digital IXUS 200 IS: Vidvinkelteknologi du kan berøre. Oslo, 19. august 2009:

Pressemelding. Digital IXUS 200 IS: Vidvinkelteknologi du kan berøre. Oslo, 19. august 2009: Pressemelding Stil og kvalitet du kan berøre Canon lanserer sitt første Digital IXUS med Touch-screen og sitt hittil slankeste kompaktkamera med vidvinkel Digital IXUS 200 IS Digital IXUS 120 IS Oslo,

Detaljer

Pressemelding. Canons 2009 PIXMA multifunksjonsprodukter, foto- og kontorskrivere: smart skriverteknologi, intelligent design

Pressemelding. Canons 2009 PIXMA multifunksjonsprodukter, foto- og kontorskrivere: smart skriverteknologi, intelligent design Pressemelding Canons 2009 PIXMA multifunksjonsprodukter, foto- og kontorskrivere: smart skriverteknologi, intelligent design Oslo, 19. august 2009: Canon har lansert en ny serie med PIXMA multifunksjonsprodukter

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

3.0 Bruk og vedlikehold

3.0 Bruk og vedlikehold LEIEAVTALE ELEV-PC/NETTBRETT Denne leieavtalen er inngått [dato] ( avtaledato ) mellom: (1) [navn på skole], heretter kalt skolen og (2) [navn på elev], f dato og personnr. [f dato og personnr 11 siffer]

Detaljer

Martin Olsen, Lars- Petter Ahlsen og Jon- Håkon Rabben

Martin Olsen, Lars- Petter Ahlsen og Jon- Håkon Rabben Martin Olsen, Lars- Petter Ahlsen og Jon- Håkon Rabben Oppgave lab Del 1 Setup - BIOS 1. Hva slags CPU har maskinen? Beskriv de tekniske egenskapene ved CPU en. Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00 GHz 800MHz

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Fiberbredbånd Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Fiberbredbånd 1 Altibox Fiberbredbånd 1 Kobling til

Detaljer

Bredbånd fra Telenor

Bredbånd fra Telenor Bredbånd fra Telenor Velkommen som bredbåndskunde hos Telenor Denne lille guiden skal hjelpe deg med å få mest mulig glede og nytte av ditt nye bredbåndsabonnement. Her finner du verdifulle tips om det

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN

Installasjonsmanual. Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN Installasjonsmanual Updater Fullversjon (med mulighet for å styre lås) LAN / WAN F03 18.02.2011 Mindre rettelser TKi F02 05.01.2011 Oppdateringer for versjon 5.02 TKi F01 09.08.2010 Første utgave for Updater

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

ASKER. Bilder og dokumenter som en kun har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt!

ASKER. Bilder og dokumenter som en kun har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt! ASKER Temadag høsten 2015 Back-up Bilder og dokumenter som en kun har lagret på kun én PC, ett Nettbrett, eller i én Telefon vil før eller senere gå tapt! I dag finnes det mange alternativer for back-up.

Detaljer

Kjenn din PC (Windows 7)

Kjenn din PC (Windows 7) Kjenn din PC (Windows 7) Datamskinen jeg bruker er en HP pavilion dv3-2080eo. Espen Rosenberg Hansen 1. Prosessor: Intel P7450. Dette er en prosessor med to kjerner og har en klokkehastighet på 2,13 GHz

Detaljer

PAKKELØSNINGER DATA 1,00

PAKKELØSNINGER DATA 1,00 PAKKELØSNINGER DATA 1,00 Art nr 1: LCD projektor, XGA oppløsning 1 Epson X3 data/video projektor XGA, 2000 Ansilumen Leie inkl. og forsikring 945 Tillegg for montering dagtid og demontering kveld 1550

Detaljer

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R

B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R B Y N E T T F O R E N E B O L I G E R Den fiberrike familien Fremtidssikker infrastruktur for rask kommunikasjon, Internett, digital-tv, telefoni, data, film, spill, arbeid, nytte og underholdning. Når

Detaljer

Pressemelding. Kreative bildeutskrifter: elegante PIXMA ip2500. Oslo, 22. februar 2007:

Pressemelding. Kreative bildeutskrifter: elegante PIXMA ip2500. Oslo, 22. februar 2007: Kreative bildeutskrifter: elegante PIXMA ip2500 Høyoppløste bilder kan lastes ned fra www.canon-erc.com/no Oslo, 22. februar 2007: Canon gjør nå kreative bildeutskrifter tilgjengelig for et bredere publikum,

Detaljer

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera

Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør. Leverer stadig flere TV-løsninger. Del av TeliaSonera Det smarte valget Hvem er NextGenTel? Norges nest største bredbåndsleverandør Leverer stadig flere TV-løsninger Del av TeliaSonera 1 Hvorfor velge NextGenTel? - 400.000 TV-kunder - 220.000 internett-kunder

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Bits&Bytes Om datamaskinens oppbygging og virkemåte. TOS - IKT Tirsdag 4. desember 2012 Seksjon for digital kompetanse

Bits&Bytes Om datamaskinens oppbygging og virkemåte. TOS - IKT Tirsdag 4. desember 2012 Seksjon for digital kompetanse Bits&Bytes Om datamaskinens oppbygging og virkemåte TOS - IKT Tirsdag 4. desember 2012 Seksjon for digital kompetanse Mål Ha kjennskap til sentrale tekniske begreper Sammenligne ulike datamaskiner kunnskap

Detaljer

velkommen til en trådløs hverdag!

velkommen til en trådløs hverdag! velkommen til en trådløs hverdag! bredbånd i østfold gode priser og produkter Hafslund Telekom har inngått avtale med Østfold Fylkeskommune om å tilby bredbånd til alle innbyggere i 14 av Østfolds kommuner.

Detaljer

Kjenn din PC (Windows7)

Kjenn din PC (Windows7) Kjenn din PC (Windows7) Denne delen handler om hva man kan finne ut om datamaskinens hardware fra operativsystemet og tilleggsprogrammer. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer