Velkommen til landsmøte 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til landsmøte 2014"

Transkript

1 Partilederen Karl Johans gate OSLO Konto nr: Org nr: Tlf: Kjære landsmøtedeltaker, Faks: Web: E-post: Oslo, 11. april 2014 Velkommen til landsmøte 2014 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte mai På landsmøtet i fjor kunne vi markere 40 årsjubileum. I år fortsetter vi å skrive historie. Dette blir FrPs første landsmøte som regjeringsparti. Etter valget i 2013 har vi fått virkelig innflytelse. Vi gjør en avgjort forskjell i regjering. Samtidig har vi betydelig innflytelse i mange av landets fylker- og kommuner. Våre tillitsvalgte og folkevalgte setter spor etter seg. Dette er et godt utgangspunkt for videreutvikling av partiet. Den viktigste tiden ligger imidlertid foran oss, ikke bak oss. Nå er vi virkelig i gang! Og, vi trenger alle gode krefter mer enn noen gang. I partiets arbeid med å videreutvikle både egen organisasjon og å gjennomføre mest mulig FrP politikk, er involvering av hele organisasjonen viktig. Dette blir særlig viktig i tiden frem mot fylkes- og kommunevalget i 2015 hvor partiet skal jobbe for størst mulig innflytelse i kommune-norge. Årets landsmøte er på mange måter starten på fremtiden. Vi skal samles for å drøfte viktige politiske saker, og videreutvikle FrP som regjeringsparti. Da skal vi fortsette å være positivt sultne, samtidig som vi er realistiske. Vi skal være en pådriver for å skape en enklere hverdag for folk flest. Da må vi se alle de gode sakene vi får gjennomslag for og bygge videre på det grunnlaget. Jeg gleder meg, og er stolt over å kunne ønske deg velkommen til partiets første landsmøte som regjeringsparti! Med vennlig hilsen Siv Jensen 1 av 192

2 2 av 192

3 Innholdsfortegnelse landsmøtemappen Saksnummer: Dokument: Side 01/14 Landsstyrets innstilling til landsmøtets dagsorden 5 01/14 Landsstyrets innstilling til landsmøtets timeplan 9 01/14 Landsstyrets innstilling til forretningsorden 17 01/14 Innstilling til mandat og sammensetning redaksjonskomité /14 Mandat for og sammensetning av fullmaktskomiteen 27 01/14 Oversikt over påmeldte delegater og observatører pr /14 Sentralstyrets årsberetning 43 06/14 Stortingsgruppens årsberetning 57 07/14 Revisjonskomiteens beretning 97 08/14 Innkomne forslag /13 Innstilling til endringer i partiets vedtekter /13 Valgkomiteens innstilling /13 Resolusjoner av 192

4 4 av 192

5 LM SAK 1/14 - Dagsorden 5 av 192

6 6 av 192

7 Landsmøtesak 01/14 Landsstyrets innstilling til dagsorden SAK LM 01/14 Konstituering og åpning SAK LM 02/14 Velkommen til Akershus SAK LM 03/14 Partilederens tale SAK LM 04/14 Generell politisk debatt SAK LM 05/14 Sentralstyrets årsberetning SAK LM 06/14 Stortingsgruppens årsberetning SAK LM 07/14 Revisjonskomiteens innberetning SAK LM 08/14 Innkomne forslag SAK LM 09/14 Veien mot 2015 SAK LM 10/14 Endringer i partiets vedtekter SAK LM 11/14 Valg SAK LM 12/14 Behandle og vedta politiske uttalelser og resolusjoner SAK LM 13/14 Avslutning av Landsmøtet 7 av 192

8 8 av 192

9 LM SAK 1/14 - Timeplan 9 av 192

10 10 av 192

11 Landsmøtesak 01.02/14 Landsstyrets innstilling til dagsorden og timeplan Fredag 2. mai 2014: SAK LM 01/ Konstituering og åpning Ev. minnetaler Godkjenne innkalling 01.2 Godkjenne dagsorden og timeplan 01.3 Godkjenne forretningsorden 01.4 Valg av Landsmøtedirigenter Landsstyrets innstilling Kenneth Svendsen Ulf Erik Knudsen Renate Møgster Klepsvik Eva Kristin Andersen 01.5 Valg av Landsmøtereferenter Landsstyrets innstilling Generalsekretær 01.6 Valg av tellekorps Landsstyrets innstilling 2 tellekorps á 4 som sammensettes av observatører og ansatte HO Valg av tre personer til å undertegne landsmøteprotokollen Landsstyrets innstilling Camilla Wilhelmsen, fylkesleder Oslo FrP Anders Kylland, fylkesleder Aust-Agder FrP Einar Almaas, fylkesleder Nord-Trøndelag FrP 11 av 192

12 01.8 Valg av redaksjonskomité og komiteens mandat Landsstyrets innstilling Per Sandberg, 1. nestleder (leder) Kari Raustein, Rogaland Mazyar Keshvari, Oslo Silje Hjemdal, Hordaland Jonny Gulbrandsen, Nordland Gjermund Hagesæter, stortingsgruppen Atle Simonsen, FpU 01.9 Innstilling fra fullmaktskomiteen v/ fullmaktskomiteens leder Kenneth Svendsen LM SAK 02/ Velkommen til landsmøte LM SAK 03/ Partilederens tale v/partileder Siv Jensen Kaffepause med enkel servering LM SAK 04/ Generell politisk debatt 04.1 Debatt Kaffepause Oppsummering v/partileder Siv Jensen LM SAK 05/ Sentralstyrets årsberetning 05.1 Presentasjon av årsberetningen v/partileder Siv Jensen 05.2 Landsmøtes debatt 12 av 192

13 LM SAK 06/ Stortingsgruppens årsberetning 06.1 Presentasjon av årsberetningen v/ parlamentarisk nestleder Gjermund Hagesæter 06.2 Landsmøtets debatt LM SAK 07/14 LM SAK 08/ Revisjonskomiteens innberetning v/leder i revisjonskomiteen Gunnar Bakke Innkomne forslag Kveldsbuffé i restauranten 13 av 192

14 Lørdag 3. mai 2014: LM SAK 09/ Veien mot En enklere hverdag for folk flest veien mot kommunevalget i 2015 Innledning til sesjoner ved 1. nestleder Per Sandberg Pause Sesjon 1 Trygghet som grunnlaget for velferdssamfunnet Innledning ved justis- og beredskapsminister Anders Anundsen Lunsj Sesjon 2 FrP bygger landet Innledning ved samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Kaffepause Sesjon 3 - Modernisering av landbruket; rammebetingelser og avbyråkratisering Innledning ved Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug Pause FrP i regjering v/partileder Siv Jensen Kl Kl Kl Møteslutt Aperitif i Cockpit bar & lounge Festmiddag i Multiarena

15 Søndag 4. mai 2014 LM SAK 10/ Endringer i partiets vedtekter Presentasjon av innstillingen, Landsmøtets debatt og votering Landsmøtets debatt og votering SAK LM 11/ Valg 11.1 Kontroll av stemmerett 11.2 Valgkomiteens innstilling 11.3 Andre forslag refereres av dirigenten 11.4 Valg Leder Tre medlemmer av Sentralstyret Fire varamedlemmer i rekkefølge Statsautorisert eller registrert revisor Tre medlemmer og ett varamedlem til revisjonskomiteen Valgkomité for innstilling til Landsmøtet Lunsj og utsjekking av rom. LM SAK 12/ Behandle og vedta resolusjoner 13.1 Redaksjonskomiteens innstilling v/redaksjonskomiteens leder 13.2 Landsmøtets behandling og vedtak Behandling av resolusjoner starter i tellepauser under valgene SAK LM 13/ Avslutning av Landsmøtet v/partileder For pressen og ledertrioen: Pressekonferanse For nyvalgt Sentralstyre: Sentralstyremøte 15 av 192

16 16 av 192

17 LM SAK 1/14 - Forretningsorden 17 av 192

18 18 av 192

19 1.0 Om debattens generelle avvikling: 1.1 Talerne retter sine innlegg til dirigenten. Landsmøtesak 01.03/14 Landsstyrets innstilling til forretningsorden 1.2 Taletiden beregnes til tre minutter pr. innlegg bortsett fra oppsatte hovedinnledere og følgende: Partiets leder Første nestleder Andre nestleder Formann i FpU Ett innlegg pr. delegasjon begrenset til fem minutter. 1.3 Det tillates en replikk til hvert innlegg. Replikken skal være rettet til det foregående innlegg og munne ut i et spørsmål til taleren. Replikk og svarreplikk skal ikke vare mer enn ett minutt. Taleren får svarreplikk etter hver replikk. Dirigenten gir replikk til den som ber om det først. 1.4 Dirigentene avgjør om begrenset taletid skal benyttes, og når strek skal settes. Dirigentene må sørge for at de oppstilte tidsrammer for debattene overholdes. Debattene avsluttes ihht vedtatt timeplan. Gjenstående talere får ikke ordet. Hovedinnleder gis alltid anledning til et siste innlegg. Samlet lengde på dennes hoved- og oppsummeringsinnlegg er angitt i timeplanen. 1.5 Alle innlegg, bortsett fra dirigentens, foretas fra talerstolen. 1.6 Talerne regnes for kun å gi uttrykk for personlige oppfatninger såfremt det ikke klart fremkommer at de taler på vegne av et angitt organ, en komité eller én eller flere fylkesdelegasjoner. 2.0 Om debattene: Tidsrammene for debatter i tråd med timeplan. Tid avsatt til innledere og oppsummering slås fast i timeplan. Partiets leder, første og annen nestleder samt formann i FpU og FpS har anledning til å ta ordet i alle debatter, og da med en taletid inntil fem minutter. Taleliste fra delegasjonene til de ulike debattene bør innleveres til sekretariatet på forhånd. Landsmøtes dirigenter fastsetter talerlisten av 192

20 3.0 Om forslag: 3.1 Alle forslag som fremsettes til votering skal være behandlet i Landsstyrets møte 1. og 2. mars 2014, eller innsendt innen de frister som Landsstyret har vedtatt. Mindre redaksjonelle endringsforslag, som fremsettes muntlig eller skriftlig ved avslutningen av et innlegg, skal sendes til Redaksjonskomiteen for vurdering og eventuell votering under eget punkt. Redaksjonskomiteen avgjør suverent hvilke forslag som skal fremmes til Landsmøtets behandling. 3.2 Muntlige forslag som f.eks. begrensning av taletiden eller setting av "strek" for talerlisten, kan settes under votering dersom dirigenten gir sin tilslutning til dette. 3.3 Sekretariatet besørger mangfoldiggjøring og utdeling av alle forslag. 4.0 Om uttalelser, resolusjoner og partiprogram 4.1 Det er kun delegasjonene som har anledning til å fremme forslag til resolusjoner som skal behandles på Landsmøtet. Referat fra delegasjonsmøtet som vedtok å fremme resolusjonen vedlegges når resolusjonen oversendes eller overleveres sekretariatet. 4.2 Hensikten med uttalelser og resolusjoner er å fastlegge partiets holdning og politikk til konkrete saker, som ikke entydig dekkes i programmet. Hensikten med en resolusjon kan og være å endre partiprogrammet på områder der flertallet i Landsmøtet ønsker dette. Videre skal resolusjoner bidra til å sette aktuelle politiske saker, av allmenn interesse, på Landsmøtets dagsorden slik at dette kan avgi en meningsytring i saken. Resolusjoner som ikke oppfyller disse kriteriene skal avvises. En resolusjon skal munne ut i en anbefaling til Regjeringen, Stortingsgruppen, Sentralstyret eller til våre fylkestings- og kommunestyregrupper. 4.3 Forslag til resolusjoner skal innsendes innen 1. april 2014, slik at disse kan sendes til landsmøtedeltakerne på forhånd. 4.4 Landsmøtevalgt redaksjonskomitè kan vedta å ta til behandling forslag til uttalelser som er innlevert etter denne fristen, dersom forslaget er direkte relatert til hendelser som ikke var kjent pr. 1. april Se redaksjonskomiteens mandat for nærmere frister. Landsmøtevalgte redaksjonskomitè er suveren i å avgjøre om et resolusjonsforslag innlevert etter 1. april 2014 skal tas til behandling i komiteen eller ikke. Kun forslag som har vært behandlet i komiteen kan fremmes for Landsmøtet i plenum. 4.5 Sekretariatet besørger mangfoldiggjøring og utdeling av alle forslag til resolusjoner, samt redaksjonskomiteen innstilling til disse av 192

21 5.0 Om votering: 5.1 Dirigenten foreslår voteringsorden og Landsmøtet fastsetter denne før hver votering når det gjelder saker hvor ikke vedtektene fastsetter voteringsprosedyre. Endringsforslag skal settes opp mot landsstyrets innstilling og de som støtter endringsforslagene skal vise dette ved stemmetegn. Votering skal tidsmessig skje i tilknytning til behandlingen av den enkelte sak. 5.2 I saker som egner seg for det, kan det foretas prøvevotering. 5.3 Når flere alternative forslag foreligger, voteres det først over de mest ytterliggående, og til slutt alternativ votering mellom de siste to forslag, såfremt ingen forlanger separat votering. 5.4 Ved personvalg følges valgprosedyren iht. 17 i partiets vedtekter. 6.0 Om dirigentenes arbeid: 6.1 Dirigentene har til oppgave å styre debattene etter forretningsordenen og timeplanen. Dirigentene avgjør om begrenset taletid skal benyttes og når strek skal settes. Utover dette har dirigentene ingen selvstendig myndighet, men skal foreslå for Landsmøtet de ordninger de mener bør gjelde. Imidlertid må dirigentene sørge for at debattene gjennomføres innenfor de oppstilte rammer. 6.2 Alle forslag om endringer i dagsorden og kjøreplan må drøftes med sekretariatsledelsen og de berørte av en endring. 6.3 Dirigentene foreslår prosedyre for egenpresentasjon og støttetalere før personvalg av 192

22 22 av 192

23 LM SAK 1/14 - Redaksjonskomite 23 av 192

24 24 av 192

25 Landsmøtesak 01.08/14 Forslag til mandat for redaksjonskomiteen 1.0 Sammensetning: Landsstyrets innstilling: Per Sandberg, 1. nestleder og komiteens leder Kari Raustein, Rogaland Mazyar Keshvari, Oslo Silje Hjemdal, Hordaland Jonny Gulbrandsen, Nordland Gjermund Hagesæter, Stortingsgruppen Atle Simonsen, FpU Landsstyret legger til grunn for sin innstilling at de foreslåtte kan gjøre forberedende arbeid frem til landsmøtets votering over redaksjonskomiteens sammensetning og mandat. Det må i denne sammenheng tas hensyn til at det er landsmøtets endelige valg av redaksjonskomité som gjør endelig innstilling. 2.0 Mandat: Hensikten med resolusjoner fra Landsmøtet er å klargjøre partiets politikk på områder som ikke entydig er dekket av partiprogrammet, eller å endre partiprogrammet på punkter der Landsmøtets flertall finner dette ønskelig. Videre skal resolusjoner bidra til å sette aktuelle politiske saker av allmenn interesse på Landsmøtets dagsorden, slik at dette kan avgi en meningsytring i saken. Resolusjoner som ikke oppfyller disse kriteriene skal avvises. Redaksjonskomiteen skal behandle og avgi uttalelse til alle forslag som foreligger til Landsmøtets behandling iht. retningslinjene og fristene i Landsmøtets forretningsorden. I samarbeid med forslagsstiller skal redaksjonskomiteen søke å koordinere, redigere og sy sammen alle forslag til resolusjoner som omhandler samme tema. Komiteen skal gjennomføre drøftelser med forslagsstilleren dersom slike drøftelser kan medføre en positiv anbefaling fra komiteen på det fremsatte forslag. Fristen for innlevering av forslag til resolusjoner, samt eventuelle endringsforslag, er 1. april Komiteen kan vedta å ta til behandling forslag til uttalelser som er innlevert etter denne fristen og frem til klokken 19:00 fredag 2. mai, dersom forslaget er direkte relatert til hendelser som ikke var kjent pr. 1. april Komiteen er suveren i å avgjøre om et resolusjonsforslag innlevert etter 1. april 2014 skal tas til behandling eller ikke. 25 av 192

26 Redaksjonskomiteen fremlegger sin innstilling til: a) Hvilke forslag som bør vedtas. b) Hvilke forslag som bør forkastes. c) Hvilke forslag som bør oversendes til andre fora i partiet, uten realitetsbehandling i Landsmøtet. Komiteens innstilling til foreslåtte resolusjoner og uttalelser omdeles før behandling av Sak 13/14 Behandle og vedta politiske uttalelser og resolusjoner, som finner sted søndag 4. mai Innkomne forslag til uttalelser og resolusjoner omdeles til delegasjonene senest før møtestart på Landsmøtets andre dag. Komiteens innstilling leveres til Generalsekretær, senest lørdag kl av 192

27 LM SAK 1/14 - Fullmaktskomite 27 av 192

28 28 av 192

29 Landsmøtesak 01.09/14 Mandat og sammensetning for fullmaktskomiteen Mandat: Fullmaktskomiteen skal kontrollere at delegater og observatører til FrPs landsmøte er lovlig valgt av kompetent organ i partiet. 1. Delegater og observatører fra fylkeslagene skal være valgt på fylkesårsmøtene. Faller noen av disse ut på grunn av lovlig forfall, skal de erstattes av varamenn i rekkefølge, valgt på fylkesårsmøtene, slik det fremgår av fylkesårsmøteprotokollene. 2. Dersom forfallene er så mange at fylkeslagene ikke har nok valgte personer til å fylle opp sine plasser, selv ikke med de valgte varamenn, kan fullmaktskomiteen godkjenne at fylkesstyrene supplerer de årsmøtevalgte delegater/ varadelegater. Det må da foreligge protokoll fra fylkesstyremøtet der valget ble foretatt. 3. Dersom et fylkeslag ikke har sendt inn, eller etter mottatt dispensasjon ikke har tatt med på Landsmøtet de nødvendige protokoller, vil vedkommende fylkeslag miste stemmerett for hele delegasjonen på Landsmøtet. Sammensetning: Kenneth Svendsen (leder) Morgan Langfeldt Hans Andreas Limi Kari Raustein (vara) 29 av 192

30 Deltakerliste Landsmøtet 2014 Delegasjon fra: Nr Navn Verv/Funksjon Sentralstyret Stortingsgruppen Regjeringsmedlemmer 1 Siv Jensen Leder 2 Per Sandberg 1. nestleder 3 Ketil Solvik-Olsen 2. nestleder 4 Anders Anundsen Sentralstyremedlem 5 Robert Eriksson Sentralstyremedlem 6 Tom Cato Karlsen Sentralstyremedlem 7 Mazyar Keshvari Sentralstyremedlem 8 Sylvi Listhaug Sentralstyremedlem 9 Helge Andre Njåstad Sentralstyremedlem 10 Gjermund Hagesæter Stortingsgr. repr. 11 Atle Simonsen Formann FpU 12 Sivert Haugen Bjørnstad Stortingsrepr. 13 Jan Arild Ellingsen Stortingsrepr. 14 Jan Henrik Fredriksen Stortingsrepr. 15 Ingebjørg Amanda Godskesen Stortingsrepr. 16 Oskar Grimstad Stortingsrepr. 17 Tom E. B. Holthe Stortingsrepr. 18 Morten Ø. Johansen Stortingsrepr. 19 Tor Andre Johnsen Stortingsrepr. 20 Ulf Isak Leirstein Stortingsrepr. 21 Åse Michaelsen Stortingsrepr. 22 Kristian Norheim Stortingsrepr. 23 Jørund Henning Rytman Stortingsrepr. 24 Roy Steffensen Stortingsrepr. 25 Morten Stordalen Stortingsrepr. 26 Kenneth Svendsen Stortingsrepr. 27 Helge Thorheim Stortingsrepr. 28 Bente Thorsen Stortingsrepr. 29 Ib Thomsen Stortingsrepr. 30 Christian Tybring-Gjedde Stortingsrepr. 31 Erlend Wiborg Stortingsrepr. 32 Morten Wold Stortingsrepr. 33 Solveig Horne Statsråd 34 Tord Lien Statsråd FpU Østfold Akershus 35 Bjørn-Kristian Svendsrud Delegasjonsleder 36 Petter Erik Kaland Melsom Delegat 37 Tristan Dupré Delegat 38 Fredrik Juel Hagen Delegat 39 Bjørn Siem Knudsen Delegat 40 Sara Økland Delegat 41 Leif Eriksen Delegasjonsleder 42 Eivind Normann Borge Delegat 43 Eva Kristin Andersen Delegat 44 Sissel Iren Kreppen Delegat 45 Håvard Jensen Delegat 46 Frederikke Stensrød Delegat 47 Joacim Grønberg Delegat 48 Anne Bramo Delegat 49 Rowena von Ohle Delegat 50 Ole Johan Lakselv Delegat 51 Hans Andreas Limi Delegasjonsleder 52 Vibeke Limi Delegat 30 av 192

31 53 Harald Espelund Delegat 54 André Kvakkestad Delegat 55 Bjørn Ludvigsen Delegat 56 Arild Ormstad Mossing Delegat 57 Kari Mikkelrud Delegat 58 Ole Jacob Johansen Delegat 59 Ida Ohme Pedersen Delegat 60 Dag Bjerke Delegat 61 Helge William Julian Haram Delegat Braathen 62 Trond Ellingsen Delegat 63 Liv Gustavsen Delegat 64 Cecilie Løvset Delegat 65 Ole Joveng Delegat 66 Harald Schulerud Delegat 67 Arne Körner Haugen Delegat 68 Monica C U Lehne Delegat Oslo Hedmark Oppland Buskerud 69 Camilla Wilhelmsen Delegasjonsleder 70 Peter N. Myhre Delegat 71 Carl I. Hagen Delegat 72 Øystein G. Sjøtveit Delegat 73 Jøran A Kallmyr Delegat 74 Tone E. Ims Larssen Delegat 75 Brage Baklien Delegat 76 Kai-Morten Terning Delegat 77 Henrik N. Gjerding Delegat 78 Jan Arild Linja Delegat 79 Nina Pauline Sjøli Lauritzsen Delegat 80 Aina Stenersen Delegat 81 Ingvil Smines Tybring-Gjedde Delegat 82 Ombir Upadhyay Delegat 83 Karoline Aspli Delegat 84 Kent Andersen Delegat 85 Geir Hågen Karlsen Delegat 86 Endre Bodahl Delegat 87 Siri Ulleberg Delegat 88 Lisbet Natland Delegat 89 Johan Aas Delegasjonsleder 90 Hege Jensen Delegat 91 Stein Surén Delegat 92 Kjell Arne Hanssen Delegat 93 Kersti Grindalen Delegat 94 Katrine Jakobsen Solberg Delegat 95 Erling Behrens Delegat 96 Kari Helene Bekkelund Delegat 97 Olaf Nils Diserud Delegasjonsleder 98 Einar Ellefsrud Delegat 99 Norodd Jemtland Moen Delegat 100 Arne Egil Marsteintredet Delegat 101 Tormod Dalsheim Delegat 102 Astrid Gaassand Delegat 103 Mona Lillegård Delegat 104 Jeanett Sandli Aspholt Delegat 105 Morgan Langfeldt Delegasjonsleder 106 Knut Gjerde Delegat 107 Tom Erik Hauger Delegat 108 Ulf Erik Knudsen Delegat 109 Odd Georg Hansen Delegat 110 Britt Homstvedt Delegat 111 Tone Heimdal Brataas Delegat 112 Lavrans Kierulf Delegat 31 av Jon Engen-Helgheim Delegat

32 114 Rikard Gaarder Knutsen Delegat Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland 115 Frode Gaasland Hestnes Delegasjonsleder 116 Per Manvik Delegat 117 Ole Trygsland Hoelseth Delegat 118 Ingar Eikbråten Delegat 119 Freddy Martinsen Delegat 120 Lars Åge Kamfjord Delegat 121 Cato Berggrav Tansøy Delegat 122 Gina-Merethe Johnsen Delegat 123 Gry-Anette Rekanes Amundsen Delegasjonsleder 124 Bård André Hoksrud Delegat 125 Ellef Ellegård Delegat 126 Svein Martin Bergene Delegat 127 Knut Morten Johansen Delegat 128 Mats Eirik Pettersen Delegat 129 Merete Lia Delegat 130 Anders Kylland Delegasjonsleder 131 Chim Andreas Kjølner Delegat 132 Grethe Hellerud Delegat 133 Jan Fred Pedersen Delegat 134 Liv Heidi Arnesen Delegat 135 Arild Birkenes Delegasjonsleder 136 Paul Storholt Delegat 137 Stian Storbukås Delegat 138 Ketil Wiik Delegat 139 Bernt Ludvig Daland Delegat 140 Anju Choudhary Manneråk Delegat 141 Linn Anita Reppen Egeland Delegat 142 Kari Raustein Delegasjonsleder 143 Knut Arve Ravndal Delegat 144 Bertha Kristine Veggeberg Delegat 145 Leif Arne Moi Nilsen Delegat 146 Tore Andreas Haaland Delegat 147 Terje Halleland Delegat 148 Torunn Austdal Rasmussen Delegat 149 Vegar Laurendz Pedersen Delegat 150 Roar Johannessen Delegat 151 Kåre L Jørgensen Delegat 152 Svein Erik Indbjo Delegat 153 Sissel Stenberg Delegat 154 Mats Danielsen Delegat 155 Susan Borg Delegat 156 Kristoffer Harald Nagell-Dahl Delegat 157 Gustav Bahus Delegasjonsleder 158 Liv Røssland Delegat 159 Terje Søviknes Delegat 160 Ragnar Johan Tyssebotn Delegat 161 Gunnar Bakke Delegat 162 Helge Stormoen Delegat 163 Leif-Arne Vangsnes Delegat 164 Torkil Åmland Delegat 165 Torleif Østensen Delegat 166 Ellinor-Therese Kreybu Delegat 167 Stig Abrahamsen Delegat 168 Sigurd Andre Maraas Delegat 169 Sigbjørn Framnes Delegat 170 Silje Hjemdal Delegat 32 av Renate Møgster Klepsvik Delegat

33 172 Eiler Macody Lund Delegat 173 Magne Djuvik Delegat Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 174 Frank Willy Djuvik Delegasjonsleder 175 Hogne Bleie Delegat 176 Gjert Knarvik Delegat 177 Lars Kjølen Delegat 178 Kristine Lie Delegat 179 Åge Austheim Delegasjonsleder 180 Svein Harsjøen Delegat 181 Geir A. Stenseth Delegat 182 Arne Hoem Delegat 183 Margareth Hoff Berg Delegat 184 Ann Elida Solheim Delegat 185 Kåre Fjørtoft Delegat 186 Steinar Berge Delegat 187 Anne Marie Fiksdal Delegat 188 Gro Anette Hågensen Delegat 189 Anbjørn Steinholm Frislid Delegat 190 Roy Angelvik Delegasjonsleder 191 Morten Ellefsen Delegat 192 Jomar Aftret Delegat 193 Kristian Dahlberg Hauge Delegat 194 Halvor Valderaune Bueng Delegat 195 Elin Marie Andreassen Delegat 196 Anita Gilde Delegat 197 Marthe Helen Småvik Delegat 198 Mirjam Hagen Delegat 199 Roald Evjen Delegat 200 Einar Almaas Delegasjonsleder 201 Stein Arve Torgnesøy Delegat 202 Ståle Busch Delegat 203 Leif Arne Hafstad Delegat 204 Ola-Morten Teigen Delegat 205 Bjørn Emil Nesset Delegat 206 Jonny Gulbrandsen Delegasjonsleder 207 Dagfinn Olsen Delegat 208 Bjørn Larsen Delegat 209 Richard Dagsvik Delegat 210 Janne Mari Ellingsen Delegat 211 Greta Johanne Solfall Delegat 212 Lars Hannevold Delegat 213 Rudi Helmersen Delegat 214 Veronica Pedersen Delegat 215 Maja Andrea Morling Delegat 216 Geir Are Winther Delegasjonsleder 217 John Karlsen Delegat 218 Per-Willy Amundsen Delegat 219 Hanne CS Iversen Delegat 220 Edgar Andersen Delegat 221 Tor-André Kiil Mørkved Delegat 222 Ida Gårseth Hov Delegat 223 Ronny Berg Delegasjonsleder 224 Claus-Morten Jørstad Delegat 225 Jan Arnulf Andersen Delegat 226 Monica Hauge Stiansen Delegat 33 av Bengt Rune Strifeldt Delegat

34 228 Johnny Olaussen Delegat Observatør Hovedorganisasjonen Observatører Stortingsgruppen Observatører Sametingsgruppen Observatører FpU Observatører FpS Observatører Østfold Observatører Hedmark Observatører Oppland Observatører Buskerud Observatører Telemark Observatører Aust-Agder Observatører Rogaland Observatører Hordaland Observatører Sogn og Fjordane Observatører Møre og Romsdal Observatører Sør-Trøndelag 250 Finn Egil Holm Observatør 251 Per Kristian Solbak Observatør 252 Aud Helene Marthinsen Observatør 253 Espen Teigen Observatør 254 Hans Høegh Henrichsen Observatør 255 Inger-Marie Ytterhorn Observatør 256 Karen-Margrethe Mjelde Observatør 257 Liv I Leirstein Observatør 258 Ken Falleth Observatør 259 Simen Kristoffer Madsen Observatør 260 Ida Marie Bredvold Observatør 261 Fred Cato Johansen Observatør 262 Thomas Fossen Elnes Observatør 263 Geir Fauchald Observatør 264 Are Granheim Observatør 265 Wenche Kristin H. Almestrand Observatør 266 Karsten Ekeren Observatør 267 Viggo Elstad Observatør 268 Kåre Fostervold Observatør 269 Nils Bjørnflaten Observatør 270 Lene Dolly B. Langemyr Observatør 271 Ingelinn Lossius Observatør 272 Pål Andre Døsen Observatør 273 May Helen Hetland Ervik Observatør 274 Daniel C. E. Hägglund Observatør 275 Silje Nesheim Observatør 276 Vidar Moen Observatør 277 Kjell-Magne Kvalheim Observatør 278 Rita Navarsete Observatør 279 Bjørg Sølvi Refvik Observatør 280 Cine Finstad Austnes Observatør 281 Atle Istad Observatør 282 Andreas Georg Kjerstad Observatør 283 Torgny Hagerup Observatør 284 Sverre Lillemo Observatør 285 Bjørg Reitan Bjørgvik Observatør34 av 192

35 Observatører Nord-Trøndelag Observatører Nordland Observatører Troms Observatør FrP Spania 286 Tore Kristiansen Observatør 287 Bjørn Ole Håve Observatør 288 Lill-Mari Sormul Observatør 289 Torill Ø. Hanssen Observatør 290 Allan Ellingsen Observatør 291 Remi Skipnes Observatør 292 Ole M. Johansen Observatør 293 Anni Skogman Observatør 294 Line Miriam Sandberg Observatør 295 Odd Furuseth Observatør 296 Erik Andreas Krane Observatør 35 av 192

36 36 av 192

37 LM SAK 2/14 - Velkommen 37 av 192

38 38 av 192

39 LM SAK 3/14 - Partilederens tale 39 av 192

40 40 av 192

41 LM SAK 4/14 - Politisk debatt 41 av 192

42 42 av 192

43 LM SAK 5/14 - Årsberetning Sentralstyret 43 av 192

44 44 av 192

45 Landsmøtesak 05/14 Sentralstyrets årsberetning Innledning og sammendrag Sentralstyrets årsberetning gjelder fra april 2013 til og med mars Sentralstyret vil gratulere hele organisasjonen med jubileumsåret 2013, og at partiet nå har muligheten til å påvirke norsk politikk på en ny måte. Sentralstyret er glad for å kunne rapportere om en positiv utvikling i rapporteringsperioden på flere områder. Dette er et godt utgangspunkt når partiet skal inn en periode med oppbygging av organisasjonen i en ny tid med regjeringsdeltakelse, på veien til et nytt fylkes- og kommunevalg i Hovedtrekkene i beretningen viser at det er et høyt aktivitetsnivå i Hovedorganisasjonen, innenfor tilgjengelige ressurser. Sentralstyret gleder seg over et stort engasjement i valgkampen 2013 hvor partiet oppnådde sitt 3. beste valgresultat. Sentralstyret vil også påpeke at valgresultatet ble bedre enn det mange meningsmålinger viste ved starten av valgkampen. Det har vært helt avgjørende at hele organisasjonen har deltatt i arbeidet. Sentralstyret vil påpeke at et viktig suksesskriterium for den positive utviklingen i 2013 har vært strategiprosessen mot stortingsvalget. Det var i denne sammenheng fokus på involvering av hele organisasjonen. Om lag innspill ble behandlet og lagt til grunn for de beslutningene som ble gjort. Det registreres en stor tilfredshet i organisasjonen for måten denne prosessen er gjennomført i forhold til at ulike organisasjonsledd og enkeltmedlemmer reelt ble hørt. Samtidig var 2013 et år hvor partiet i større grad enn i de to foregående beretningsperiodene hadde mulighet til å sette fokus på egne politiske saker og løsninger. Dette er grunnleggende for et vellykket valgår. Partiet følges nøye av konkurrenter, organisasjoner, media og befolkningen. Det kritiske søkelys som rettes mot oss vil på ingen måte avta i årene fremover. Arbeidet med å sikre en seriøs, ansvarlig og grundig fremtoning, både i det offentlige og private rom, må derfor fortsette med uforminsket styrke. Det har vært stort fokus på å videreutvikle partiets kommunikasjon med medlemmer og velgere. Dette er ikke minst viktig i en tid der medlemsrekruttering er mer krevende. Mange ulike kommunikasjonsplattformer skaper utfordringer og muligheter. Vår evne til rask intern kommunikasjon blir stadig viktigere. I den anledning er den vedtatte strategien sentral for å bygge identitet og eierskap til partiets mål, og posisjonering i det politiske landskapet. Modellen fra strategiprosessen vil derfor bli benyttet i flere interne prosesser fremover, herunder for arbeidet med statsbudsjett Sentralstyret vil takke medlemmer, tillitsvalgte, folkevalgte og ansatte for den gode innsatsen som er vist i hele partiet gjennom det siste året av 192

46 Innhold Innledning og sammendrag... 1 Sentralstyret og sentrale organer... 3 Sentralstyrets sammensetning... 3 Sentrale organer... 4 Politisk status... 5 Valgkampen år for folk flest... 6 ValgCamp... 6 Organisasjonsstatus... 7 Økonomisk status... 7 Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)... 8 Fremskrittspartiets Senior (FpS) Faste utvalg Organisasjonsutvalget av 192

47 Sentralstyret og sentrale organer Sentralstyrets sammensetning Under landsmøtet på Clarion Hotel Airport Gardermoen i perioden mai 2013 ble følgende valg foretatt til Sentralstyret 1. nestleder Per Sandberg 2 år 2. nestleder Ketil Solvik-Olsen 2 år Sentralstyremedlem Sylvi Listhaug 2 år Sentralstyremedlem Robert Eriksson 2 år Sentralstyremedlem Helge A. Njåstad 2 år 1. varamedlem Mazyar Keshvari 1 år 2. varamedlem Terje Halleland 1 år 3. varamedlem Erlend Wiborg 1 år 4. varamedlem Anni Skogman 1 år Ved beretningsperiodens utløp hadde Sentralstyret slik sammensetning: Partileder Siv Jensen 1. nestleder Per Sandberg 2. nestleder Ketil Solvik-Olsen Sentralstyremedlem Sylvi Listhaug Sentralstyremedlem Robert Eriksson Sentralstyremedlem Tom Cato Karlsen Sentralstyremedlem Kari Kjønaas Kjos Sentralstyremedlem Anders Anundsen Sentralstyremedlem Helge A. Njåstad Stortingsgruppens representant Harald Tom Nesvik FpU formann Atle Simonsen (valgt på FpU landsmøte 29. mars 2014) Himanshu Gulati (frem til FpU landsmøte 29. mars 2014) Observatør, FpS leder Hans Høegh Henrichsen 1. varamedlem Mazyar Keshvari 1 år 2. varamedlem Terje Halleland 1 år 3. varamedlem Erlend Wiborg 1 år 4. varamedlem Anni Skogman 1 år Det er i beretningsperioden avholdt elleve møter i Sentralstyret, herunder møter i forbindelse med regjeringsforhandlinger, og totalt fire møter i Landsstyret, i tillegg til e-postbehandling av saker som har krevd raske avgjørelser. Protokoller fra Sentralstyrets møter er sendt medlemmer av Landsstyret i tråd med partiets vedtekter av 192

48 Sentrale organer Arbeidsutvalget Sentralstyret valgte i sitt konstituerende møte 27. juni 2013 følgende arbeidsutvalg: Partileder Siv Jensen 1. nestleder Per Sandberg 2. nestleder Ketil Solvik-Olsen Medlem Himanshu Gulati Medlem Tom Cato Karlsen 1. varamedlem Helge A. Njåstad 2. varamedlem Kari Kjønaas Kjos For øvrig valgte landsmøtet i 2013 følgende organer Revisor Statsautorisert revisor: Erik Olsen, Kjelstrup og Wiggen AS. Revisjonskomité Leder Medlem Medlem Varamedlem Gunnar Bakke Leif Eriksen Kristian Dahlberg-Hauge Frank Willy Djuvik Komiteen avga sin innstilling i møte 17. mars Valgkomité Landsmøtet 2013 fattet slikt vedtak om valg av valgkomité Landsmøtets valgkomité 2014 skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Sentralstyret gis i oppdrag å oppnevne ett medlem som får i oppdrag å sammenkalle komiteen til konstituering. De øvrige 4 medlemmer oppnevnes ved at hvert av de fire fylkene som oppnår best prosentvis oppslutning ved stortingsvalget 2013 oppnevner ett medlem hver. Videre oppnevnes 2 varamedlemmer av de fylkene som deretter oppnår best prosentvis oppslutning ihht. ovennevnte. Med bakgrunn i dette har valgkomiteen bestått av: Sentralstyret Sylvi Listhaug Møre og Romsdal FrP Frank Sve Østfold FrP Leif Eriksen Troms FrP John Karlsen Vestfold FrP Frode G. Hestnes 1. vara Telemark FrP Gry-Anette Rekanes Amundsen 2. vara Nordland FrP Kjell Børge Freiberg 4 48 av 192

49 Politisk status Valgkampen 2013 Arbeidet i 2013 har vært preget av implementering og gjennomføring av valgkampstrategien fra landsstyrets møte i oktober 2012 og mars I perioden har det vært fokus på planleggingen og gjennomføring av kampanjevirksomhet for valgkampen I dette arbeidet har det vært viktig å involvere en samlet organisasjon. I rapporteringsperiodens første del var forankringen av vedtatt strategi svært viktig. Det vises også til at programkomiteen avsluttet sitt arbeid før deres innstilling ble behandlet i landsstyre og landsmøte. Denne prosessen har også vært svært viktig for å involvere og engasjere en samlet organisasjon. Valgkampen i 2013 ble grundig drøftet i forbindelse med landsstyrets behandling av valgkampevalueringen i oktober Denne viste at partiets strategi i all hovedsak er gjennomført gjennom valgkampen med det overordnede slagordet «en enklere hverdag for folk flest». Valgresultatene viser at partiet har tatt ut deler av potensialet, all den tid FrP i henhold til meningsmålinger lå bedre an i løpet av valgkampen, også sett i sammenheng med valgresultatet. Meningsmåling fra TNS ved inngangen til valgkampen i august var på 14 prosent. Tatt partiets situasjon de siste tre årene i betraktning er det derfor grunn til å mene at partiets strategi og valgkampgjennomføring har vært vellykket. Det var likevel avgjørende at partiet mottok vesentlige eksterne bidrag mot slutten av valgkampen. Dette gjorde det i langt større grad mulig å følge opp strategien om å rette innsats i storby- og marginalmandatfylker. Det vises til at ved behandlingen av landsstyrets valgkampevaluering i 2011, ble det påpekt at organisasjonen ikke var tilstrekkelig samlet om den vedtatte strategien. Valgkampevalueringen for 2013 viste at den vedtatte strategien har bidratt til en rød tråd i hele organisasjonens gjennomføring av valgkampen. At strategien i hovedsak er fulgt opp er etter Sentralstyrets syn et viktig suksesskriterium, og at den gjennomførte forankring i den omfattende strategiprosessen således har vært sentral. Viktigheten av internkommunikasjon og intern forankring er ytterligere forsterket gjennom partiets regjeringsdeltakelse. Dette arbeidet vil i den tiden vi går inn i være viktigere enn noen sinne, og vil være et avgjørende suksesskriterium for partiets deltakelse i regjering. Den siste delen av rapporteringsperioden har naturlig vært preget av at partiet for første gang trådte inn i regjering fra 16. oktober Dette etter at Sentralstyret og Landsstyret løpende gjennom regjeringsforhandlinger vurderte grunnlaget for paritets regjeringsdeltakelse og enstemmig sluttet seg til regjeringsplattformen 7. oktober I tiden etter dette har det vært høyt fokus på interninformasjon og samhandling mellom ulike organisasjonsledd. Etter valget og inntreden i regjering har partiet følgende sentrale aktører: 29 stortingsrepresentanter 7 statsråder 17 statssekretærer 7 politiske rådgivere 5 49 av 192

50 40 år for folk flest 8. april 2013 markerte partiet at det var 40 år siden Andres Lange stiftet sitt parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Dette ble markert på Saga kino med visning av jubileumsdokumentaren: 40 år for folk flest, samt at både partileder Siv Jensen og tidligere formann gjennom 28 år Carl I. Hagen holdt appeller. Dagen ble bredt dekket i mediene. Det ble også gjennomført en felles standsdag 6. april med egen brosjyre som dokumenterer partiets gjennomslagskraft i 40 år. Her deltok over 200 FrP-lag og mer enn brosjyrer ble bestilt til bruk på stands, postkasseaksjoner mv. ValgCamp Målet med ValgCampen var som kjent å motivere våre medlemmer og tillitsvalgte før valgkampen, gi deltagerne nyttig politisk og strategisk informasjon, samt å gi positive presse- og medieoppslag. Til tross for lavere budsjett og et enklere opplegg enn ved tidligere ValgCamper må ValgCampen 2013 karakteriseres som et vellykket arrangement hvor målene for motivasjonsarbeid, presse/media-arbeid og kunnskapsoverføring ble oppfylt av 192

51 Organisasjonsstatus Partiet har over mange år hatt stort fokus på organisasjonsbygging, samt implementering og opprettholdelse av en god organisasjonskultur. Dette gjør at organisasjonen i det alt vesentlige fungerer godt. Sentralstyret mener likevel det er sentralt å ta med seg lærdom fra håndteringen av ulike uheldige saker i det videre arbeidet. Pr. 31. desember 2013 har partiet betalende medlemmer, mot pr Den negative medlemsutviklingen de seneste årene har således bremset opp. Det er likevel fortsatt grunn til å ha fokus på denne situasjonene, da det fortsatt ikke registreres en ensidig positiv utvikling. Det vil i 2014 bli sentralt å arbeide for en stabilisering og tilvekst av aktive medlemmer. Aktivisering av medlemmer og medlemspleie er særdeles viktig i mellomvalgår. Særlig i tilknytning til nominasjonsprosessen frem mot fylkes- og kommunevalget i 2015, er rekruttering viktig. Medlemmer er en viktig ressurs i vårt arbeid med å markedsføre partiets politikk. Sentralstyret mener det er viktig å være bevisst på at man kontinuerlig må jobbe aktivt for å skape vekst blant aktive betalende medlemmer. Arbeidet med å engasjere og aktivisere partiets medlemmer blir derfor stadig viktigere i en tid hvor terskelen for å melde seg inn i et politisk parti er høy. Uten aktive medlemmer forvitrer organisasjonen og organisasjonsarbeidet. Økonomisk status Økonomistyringen har i 2013 vært stram, og arbeidet med å tilpasse organisasjonen for nye og reduserte rammer etter stortingsvalget har vært viktig. Sentralstyrets konstaterer at driftsregnskapet for FrP`s Hovedorganisasjon er gjort opp med et overskudd på kr ,- etter overføringer fra valgkampfond mot et budsjettert overskudd på kr ,- Sentralstyret har mottatt tertialvise regnskapsrapporter med økonomisk status. Regnskapet avgis i tråd med regnskapslovens bestemmelser, og regnskapet er også revidert etter disse. Ved regnskapsavslutning pr var partiets egenkapital kr ,- hvorav kr ,- er plassert i disposisjonsfond og valgkampfond. Ved inngangen av perioden var partiets egenkapital på kr ,-, herunder kr ,- i valgkampfond. For 2013 er det innvilget kr ,- i prosjekttilskudd til fylkeslagene etter nærmere fastlagte kriterier. FrP mottok i 2013 eksterne bidrag på totalt kr , av 192

52 Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) Sentralstyret har tidligere gitt honnør til ledelsen i FpU for det gode arbeidet som gjennom mange år har blitt lagt ned i organisasjonen. Sentralstyret konstaterer at det gode organisatoriske arbeidet i organisasjonen har fortsatt også i denne beregningsperioden. Sentralstyret er tilfreds med at ledelsen i FpU tar tak i arbeidet med videre skolering og organisasjonsbygging. FpU er, og skal være, en rekrutteringsorganisasjon for FrP. Med den utviklingen FpU har hatt de senere år, er det godt å konstatere at FpU fortsatt innfrir de mål som er fastlagt. FpU utvikler mange dyktige politikere til FrP noe som har gitt seg utslag i en rekke kunnskapsrike unge politikere som representerer partiet i alt fra kommunestyrer til politisk ledelse i regjeringen. FpU er også en viktig rekrutteringsbase når ulike rådgiverstillinger skal besettes i folkevalgte grupper mv. Sentralstyret vil takke FpUs medlemmer og tillitsvalgte for arbeidet som gjøres med å rekruttere nye medlemmer til bevegelsen. Sentralstyret Landsmøtet 2014 ble avholdt mars Her ble følgende sentralstyre valgt: Formann: Atle Simonsen 1. nestformann: Bjørn-Kristian Svendsrud 2. nestformann: Petter Melsom Sentralstyremedlem: Tristan Dupré Sentralstyremedlem: Bjørn Siem Knudsen Sentralstyremedlem: Sara Berge Økland Sentralstyremedlem: Fredrik Juel Hagen 1. varamedlem: Mats Danielsen 2. varamedlem: Ida Gårseth Hov I inneværende periode har Robert Eriksson vært FrPs representant til FpUs sentralstyre. Sekretariatet Sekretariatet har i perioden bestått av: Espen Teigen Generalsekretær (1. juli 2011 d.d.) André Bråthen Valgkampsekretær (1. april september 2013) Organisasjonsrådgiver (13. januar 2014 d.d.) 8 52 av 192

53 Organisatorisk status FpU har fylkeslag i alle 19 fylker, men funksjonsnivået varierer i de ulike fylkene. Organisasjonskulturen er i hovedsak sunn og god, og sentralstyret er bevisst på å skape forutsetninger for et godt miljø. For å skape konkurranse og motivasjon, har sentralstyret fortsatt med å kåre årets fylkeslag. Kåring av årets fylkeslag skjer på FpUs sommerleir i august. Vestfold FpU ble kåret på forrige sommerleir. Det har i perioden blitt foretatt en omfattende styrking av lokallag og fylkeslagene. Arbeidet med etablering av lokal- og regionslag videreføres. Kurs/møter/arrangementer Det har vært avholdt 22 sentralstyremøter i perioden. I tillegg har det vært avholdt fire AUmøter, som kun har skjedd per e-post eller telefon. Sentralstyret har primært avholdt møtene i tilknytning til sentrale arrangementer. Landsstyremøter har vært avholdt 21. oktober 2012 og mars 2013, oktober 2013 og mars 2014, møtene har vært godt besøkt av deltagere fra fylkeslagene. Sentrale arrangementer har vært avholdt med jevne mellomrom. Sommerleiren 2013 ble en stor suksess med omtrent 150 deltagere. Tilbakemelding fra deltagerne var veldig gode, og man fikk en god balanse mellom program og det sosiale. Det ser ut til at sommerleiren forblir det arrangementet medlemmene liker best. I januar 2014 avholdt FpU sin årlige tillitsmannskonferanse, med omtrent 100 deltagere. Tillitsmannskonferansen er det nødvendige springbrettet for nye tillitsvalgte, og konferansen gir dem den tyngden de trenger for å utfylle sine roller. I perioden har det også vært en sterk satsning på debattantskoleringer for å forberede FpUs skoledebattanter på en utfordrende og spennende valgkamp. Totalt ble det avholdt tre store nasjonale debattantskoleringer. Gjennom perioden har det også vært lansert en rekke store initiativer, deriblant en landsdekkende aksjonsturné. Denne turneen innebar politiske aksjoner i alle fylker, og var en stor suksess. Gjennom hele perioden har formann og resten av sentralstyret jobbet med å reise rundt og drive skoleturné, slik at man hjelper fylkes- og lokallag med å besøke skoler. På denne måten profilerer man FpU blant ungdom og får vervet mange medlemmer som kan være med å bidra. Medlemmer FpU hadde pr betalende medlemmer. Dette er en liten nedgang fra hvor FpU hadde betalende medlemmer. Materiell/kampanjer Gjennom valgkampen gjennomførte FpU en omfattende kampanje på Facebook rettet direkte mot ungdommelige velgere. Kampanjen «Forbud mot flere forbud» fikk utrolig mye oppmerksomhet, både i sosiale medier og på nettaviser, og ble sett av en stor andel av det ungdommelige velgersegmentet. Denne kampanjen gikk gjennom hele valgkampen. FpU har et materiellsystem med et eget profileringsutvalg. Dette utvalget utarbeidet mye av materiellet til valgkampen, i samarbeid med sekretariatet. FpU hadde på tradisjonelt vis en rekke brosjyrer og annet materiell med sterke budskap som når gjennom. Disse ble benyttet på alt av 9 53 av 192

54 skoledebatter, valgtorg, skolebesøk og stands. Materiellet var lett tilgjengelig for alle fylkeslag i organisasjonen. Valg FpU satset sterkt i skolevalget og oppnådde 15,6 prosent. Dette nådde dessverre ikke opp til tidligere resultater. Etter skoledebattene var gjennomført la tillitsvalgte i FpU inn støtet sammen med FrP for å kapre valgkampinnspurten. Sammen med FrP oppnådde man en styrking av resultatet som følge av valgkampens bidrag. Hjemmesiden er den største ververen og blir hyppig besøkt. Etter å ha gjennomgått en lang prosess med å etablere ny hjemmeside i 2010, er hjemmesiden velfungerende og mange fylkes- og lokallag er flinke til å oppdatere nettsidene. FpU er blant de største av ungdomspartiene på Facebook, og har lagt mye arbeid i å sikre hyppige oppdateringer i sosiale medier. Økonomi Det har vært gjennomgående solid økonomikontroll, og sekretariatet har hatt gode rutiner for økonomihåndtering. FpU er fornøyd med støtteordningen fra FrP, som inkluderer kontantoverføring, samt dekning av husleie og til en del fellesutgifter til drift av sekretariatet. Det er en god dialog mellom FpU og FrP vedrørende hensiktsmessig drift av 192

55 Fremskrittspartiets Senior (FpS) Fremskrittspartiets Senior for hovedorganisasjonen hadde ved beretningsperiodens utløp slik styresammensetning: Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Hans Høegh Henrichsen Inger-Marie Ytterhorn Karen-Margrethe Mjelde Solfrid Nilsen Geir Tjugum Arve Wiborg I forbindelse med Sentralstyrets behandling av sak om organisasjonsåret 2014, er det vedtatt slikt mandat for FpS styret: FpS sentralstyre skal ha en tett oppfølging av seniorpolitiske spørsmål, herunder - Fremme innspill til programprosesser som høringsinstans i slike prosesser. - Fremme innspill til politiske saker for sentralstyre og / eller stortingsgruppen relatert til seniorpolitiske saker. - Fremme forslag for Sentralstyret om tiltak for å aktivisere seniorer i partiets arbeid av 192

56 Faste utvalg Landsstyret og Sentralstyret har høsten 2013 drøftet organisering av partiets drift. Sentralstyret behandlet sak om organisasjonsåret 2014 og faste utvalg. Sentralstyret viser til at partiet som følge av regjeringsdeltakelse er i en ny situasjon som partiet må tilpasse seg. Partiets arbeid vil i større grad i tiden som kommer være preget av følgende forhold: - Gjennomføring av partiets politikk, basert på avtaler med H, KrF og V. - Videreutvikling av politikk i tråd med samfunnsendringer, herunder i tråd med partiets gjennomslag i regjering mv. - Bygge organisasjonen frem mot fylkes- og kommunevalget i Sentralstyret vil fremheve viktigheten av å drive løpende politikkproduksjon hvor hele organisasjonen involveres. Dette betinger en fleksibel, integrert og effektiv arbeidsmetodikk. Det er derfor lagt opp til faste konferanser i løpet av året, sammen med andre virkemidler for involvering i arbeidet med å utvikle partiets politikk. Sentralstyret har lagt opp til å videreføre Organisasjonsutvalget. Sentralstyret vil i denne sammenhengen takk for innsatsen medlemmer av tidligere faste utvalg har gjort for partiet. Organisasjonsutvalget Utvalgets sammensetning ved periodens utløp: Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Helge A. Njåstad, ny Gustav Bahus Karianne Hansen Kjell Børge Freiberg Dag Bjerke Elin Marie Andreassen Karen Margrete Mjelde Karine Skaret Organisasjonsutvalgets mandat er som følger: Organisasjonsutvalget skal kontinuerlig overvåke den organisatoriske situasjonen i partiet, med henblikk på god organisasjonskultur og vitalisering av grasrotengasjementet, herunder: - Partiets organiseringsstruktur. - Nye grep for å vitalisere kommunikasjonen mellom medlemmer og organisasjonsledd, herunder bruk av sosiale medeier. - Organisering og tilgjengeliggjøring av skoleringstilbud. - Hvordan øke medlemsmassen. - Løpende oppfølging av partiets vedtekter av 192

57 LM SAK 6/14 - Årsberetning Stortingsgruppen 57 av 192

58 58 av 192

59 Årsberetning for FREMSKRITTSPARTIETS STORTINGSGRUPPE for perioden 1. mars februar av 192

60 2 Innhold 1. Årsberetning Gruppestyret Gruppens sammensetning og komiteansvar Gruppesekretariatet Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet Møtende vararepresentanter i perioden Gruppens representasjon i internasjonale organisasjoner Det politiske arbeid Grunnlovsforslag Statsbudsjettsbehandlingen for Komiteene Finans Utenriks- og forsvarskomitéen Helse- og omsorgskomiteen Arbeids- og sosialkomitéen Energi og Miljøkomiteen Næringskomitéen Familie- og kulturkomitéen Kontroll- og konstitusjonskomitéen Justiskomitéen Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen Transport- og kommunikasjonskomitéen Kommunal- og forvaltningskomitéen Kommunikasjonsavdelingen Status av 192

61 3 1. ÅRSBERETNING 1.1 Gruppestyret Parlamentarisk leder: Parlamentarisk 1. nestleder: Parlamentarisk 2. nestleder: Innpisker Stortingets 1. visepresident: Medlem: Medlem: 1.varamedlem: 2.varamedlem: 3.varamedlem: 4.varamedlem: Sentralstyrets representant Siv Jensen Per Sandberg Ketil-Solvik Olsen Harald Tom Nesvik Øyvind Korsberg Solveig Horne Kari Kjønaas Kjos Tord Lien Robert Eriksson Jon Jæger Gåsvatn Laila Reiertsen Himanshu Gulati Parlamentarisk leder: Parlamentarisk 1. nestleder Parlamentarisk 2. nestleder Innpisker: Stortingets 2. visepresident: Medlem: Medlem: 1.varamedlem: 2.varamedlem: 3.varamedlem: 4.varamedlem: Sentralstyrets representant Harald Tom Nesvik Gjermund Hagesæter Ulf Leirstein Ib Thomsen Kenneth Svendsen Åse Michaelsen Hans Andreas Limi Bente Thorsen Christian Tybring-Gjedde Roy Steffensen Ingebjørg Godskesen Tom Cato Carlsen 61 av 192

62 4 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar Fraksjonsledere Komite Medlemmer Robert Eriksson Arbeid- og sosialkomiteen Laila Reiertsen Vigdis Giltun Per Willy Amundsen Energi- og miljøkomiteen Oskar Grimstad Henning Skumsvoll Solveig Horne Familie- og kulturkomiteen Øyvind Korsberg Ib Thomsen Ketil Solvik-Olsen Finanskomiteen Christian Tybring-Gjedde Kenneth Svendsen Jørund H. Rytman Per Arne Olsen Helse- og omsorgskomiteen Kari Kjønaas Kjos Jon J. Gåsvatn Per Sandberg Justiskomiteen Hans Frode K. Asmyhr Åse Michaelsen Ulf I. Leirstein Tord Lien Kirke-, utdannings- og Mette Hanekamhaug Forskningskomiteen Bente Thorsen Gjermund Hagesæter Kommunal- og forvaltnings- Morten Ø. Johansen Komiteen Åge Starheim Anders Anundsen Kontroll- og konstitusjons- Ulf Erik Knudsen Komiteen Øyvind Vaksdal Harald Tom Nesvik Næringskomiteen Torgeir Trældal Per Roar Bredvold Bård A. Hoksrud Transport- og kommunikasjons- Arne Sortevik Komiteen Ingebjørg Godskesen Jan Henrik Fredriksen Morten Høglund Utenriks- og forsvarskomiteen Karin Woldseth Jan Arild Ellingsen Peter N. Myhre Siv Jensen 62 av 192

63 Fraksjonsledere Komite Medlemmer Erlend Wiborg Arbeid- og sosialkomiteen Tor Andrè Johnsen Oskar Grimstad Energi- og miljøkomiteen Jan H. Fredriksen Morten Stordalen Familie- og kulturkomiteen Ib Thomsen Ulf Leirstein Justiskomiteen Jan A. Ellingsen Bente Thorsen Kirke- utdanning- og Sivert Bjørnstad Forskningskomiteen Helge Andrè Njåstad Kommunalkomiteen 1) Mazyar Keshvari Kenneth Svendsen Kontroll- og konstitusjons- 2) Helge Thorheim Komiteen Øyvind Korsberg Næringskomiteen Morten Ø. Johansen Jørund Rytman Åse Michaelsen Transportkomiteen Ingebjørg Godskesen Roy Steffensen Kari Kjønaas Kjos Helse- og omsorgskomiteen Morten Wold Harald T. Nesvik 3) Kristian Norheim Utenriks- og forsvarskomiteen Christian Tybring-Gjedde Per Sandberg Gjermund Hagesæter Finanskomiteen Hans Andreas Limi 4) Tom E. B. Holthe 1) - Fast møtende vara for statsråd Siv Jensen 2) - Fast møtende vara for statsråd Solveig Horne 3) - Fast møtende vara for statssekretær Bård Hoksrud 4) - Fast møtende vara for statsråd Anders Anundsen Landsstyrets representanter i Stortingsgruppen Hans A. Limi (Akershus), Morgan Langfeldt (Buskerud), Ronny Harald Blomvik (Møre og Romsdal, Tom E.B. Holthe (Vestfold) og Gunnar Bakke (Hordaland). Stortingsgruppens representanter i Landsstyret Robert Eriksson, Tord Lien, Gjermund Hagesæter, Ingebjørg Godskesen, Morten Ørsal Johansen. Vararepresentanter Jørund H. Rytman og Per Willy Amundsen. 63 av 192

64 Landsstyrets representanter i Stortingsgruppen Frank Willy Djuvik, Morgan Langfeldt, Arild Birkenes, Gunnar Bakke og Leif Eriksen. Stortingsgruppens representanter i Landsstyret Roy Steffensen, Sivert Bjørnstad Haugen, Ingebjørg A. Godskesen, Bente Thorsen og Jørund Rytman. Valgkomiteens medlemmer (valgt for hele stortingsperioden) Ulf Leirstein (leder) Kari Kjønaas Kjos Bente Thorsen Sivert Bjørnstad Mazyar Keshvari 64 av 192

65 7 1.3 Gruppesekretariatet Stortingsgruppens sekretariat er støtteapparat for stortingsgruppen, og arbeider med politisk saksbehandling for denne. Oppgavene omfatter bl.a. faktainnhenting, utarbeidelse av saksnotater til gruppens ulike organer, sekretærarbeid i ulike utvalg, produksjon av artikler, komitemerknader, foredragsvirksomhet om gruppens arbeid m.v Sekretariatsleder Sekretariatsnestleder Informasjonsleder Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjonsrådgiver Kommunikasjonsrådgiver Internasjonal sekretær Internasjonal politisk rådgiver Spesialrådgiver Spesialrådgiver Spesialrådgiver Prosjektleder Politisk rådgiver Politisk rådgiver Politisk rådgiver Politisk rådgiver Politisk rådgiver (vikar) Politisk rådgiver Politisk rådgiver Politisk rådgiver Politisk rådgiver Politisk rådgiver Politisk rådgiver (vikar) Politisk rådgiver (vikar) Politisk rådgiver Politisk rådgiver Politisk rådgiver Politisk rådgiver Rådgiver Spesialkonsulent Personlig assistent Personlig assistent Førstekonsulent Førstekonsulent Per Kristian Solbak Espen Espeset Ole Berget Lars Joakim Hanssen Andrè Kolve Ida Krag Frode M. Stie Morten Wold Andrè M. Larsen Kristian Norheim Thor M. Bostad Tone Liljeroth Ståle Urbye Inger Marie Ytterhorn Frode Torp Brage Baklien Wenche Storsveen Bjerke Jon Georg Dale Pål Arne Davidsen Tristan Duprè Hårek Hansen Thomas Jacobsson Vidar Karlsen Per Christian Krogh Tore A. Larsen Glenn Simon Nerdal Erik Tørrissen Jørgen Næsje Anne Kristine Lindblad Toje Hans Morten Vardøy Kjell Tore Wirum Reynir Johannesson Synøve Gram Brynildsen Bente Dagslet Beate Holland Anita Olsen Karin Vistad 65 av 192

66 Sekretariatsleder Sekretariatsnestleder Kommunikasjonssjef Informasjonsleder Kommunikasjonsrådgiver Spesialrådgiver Spesialrådgiver Politisk rådgiver Politisk rådgiver Politisk rådgiver Politisk rådgiver Politisk rådgiver Politisk rådgiver Politisk rådgiver Politisk rådgiver Politisk rådgiver Politisk rådgiver Spesialkonsulent Personlig assistent Personlig assistent Førstekonsulent Per Kristian Solbak Espen Espeset Andrè M. Larssen Ida Krag Erik Tørrissen Brage Baklien Tone Liljeroth Thor Magne Bostad Hårek Hansen Hans Morten Vardøy Kjell Tore Wirum Pål Arne Davidsen Anne Kristiane Lindblad Toje Per Christian Krogh Thomas Jacobsson Glenn Nerdal Toril C.U. Reynolds Synøve Gram Brynildsen Bente Dagslet Beate Holland Karin Vistad 2.0 FREMTREDENDE STORTINGSVERV BESATT AV FREMSKRITTSPARTIET Øyvind Korsberg Per Sandberg Anders Anundsen Robert Eriksson Solveig Horne Ketil Solvik-Olsen Anders Anundsen Gjermund Hagesæter 1. visepresident Leder av Justiskomiteen Leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Leder av Arbeids- og sosialkomiteen 1. nestleder i Familie- og kulturkomiteen 1. nestleder i Finanskomiteen 1. nestleder i Fullmaktskomiteen 1. nestleder i Kommunal og forvaltningskomiteen Kenneth Svendsen Kari Kjønaas Kjos Helge Andrè Njåstad Erlend Wiborg Øyvind Korsberg Kristian Norheim 2.visepresident Leder av Helse- og omsorgskomiteen Leder av Kommunal- og forvaltningskomiteen 1.nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen 1.nestleder i Næringskomiteen 2.nestleder i Den utvidede utenriks- og forsvarskomite 66 av 192

67 9 3.0 MØTENDE VARAREPRESENTANTER I PERIODEN Tom Staahle Knut Tønnes Stenersen Kari Storstrand Allan Johansen Erlend Wiborg Åshild Bruun-Gundersen Jon Georg Dale Sylvi Listhaug Morten Stordalen Ole Kristoffer Tveiten Ida Marie Holen Kjell Ivar Larsen Terje Halleland Pål Morten Borgli Torkil Åmland Helge Andrè Njåstad Greta Johanne Solfall Veronica Pedersen Lene Langemyr Tone Heimdal Brataas Peter N. Myhre Aina Stenersen 67 av 192

68 GRUPPENS REPRESENTASJON I INTERNASJONALE ORGANISASJONER Medlemmer av Stortingets delegasjon til Nordisk Råd Medlemmer: Hans Frode Asmyhr, Per Arne Olsen, Oskar Grimstad, Vigdis Giltun og Torgeir Trældal. Varamedlemmer: Tord Lien, Solveig Horne, Laila Reiertsen, Ingebjørg Godskesen og Peter N. Myhre. Medlemmer av Stortingets delegasjon i Europarådets parlamentariske forsamling Medlemmer: Karin S. Woldseth Varamedlem: Øyvind Vaksdal Medlemmer av Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Medlemmer: Harald T. Nesvik og Laila Reiertsen Varamedlemmer: Torgeir Trældal og Jørund H. Rytman Medlemmer av Stortingets delegasjon til NATO s parlamentariske forsamling Medlemmer: Jan Arild Ellingsen Varamedlemmer: Christian Tybring-Gjedde Medlemmer av Stortingets delegasjon for forbindelse med Europaparlamentet Medlemmer: Morten Høglund, Peter N. Myhre og Karin Woldseth Varamedlemmer: Hans Frode Asmyhr, Henning Skumsvoll, Gjermund Hagesæter og Øyvind Vaksdal Medlemmer av Stortingets delegasjon til Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSEs) parlamentariske forsamling Medlemmer: Morten Høglund og Åse Michaelsen Varamedlem: Bård A. Hoksrud Medlemmer av Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) Medlemmer: Øyvind Vaksdal Varamedlem: Mette Hanekamhaug Medlemmer av Stortingets delegasjon til Arktisk parlamentarisk komité Medlemmer: Morten Høglund og Henning Skumsvoll Varamedlem: Øyvind Korsberg 68 av 192

69 11 Medlemmer av Stortingets delegasjon til Baltic Sea Parliamentary Conference Working Group om maritim politikk Medlem: Ingebjørg Amanda Godskesen Medlemmer av Stortingets delegasjon til Nordisk Råd Medlemmer: Sivert Haugen Bjørnstad, Ingebjørg A. Godskesen, Kristian Norheim, Åse Michaelsen, Roy Steffensen og Morten Wold. Varamedlemmer: Medlemmer av Stortingets delegasjon i Europarådets parlamentariske forsamling Medlemmer: Morten Wold Varamedlem: Ingebjørg A. Godskesen Medlemmer av Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Medlemmer: Jørund Rytman Varamedlemmer: Hans Andreas Limi og Harald T. Nesvik Medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling Medlemmer: Christian Tybring-Gjedde Varamedlemmer: Jan Arild Ellingsen Medlemmer av Stortingets delegasjon for forbindelse med Europaparlamentet Medlemmer: Kristian Norheim Varamedlemmer: Øyvind Korsberg Medlemmer av Stortingets delegasjon til Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSEs) parlamentariske forsamling Nestleder: Åse Michaelsen Varamedlem: Tor Andrè Johnsen Medlemmer av Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) Leder: Kenneth Svendsen Varamedlem: Medlemmer av Stortingets delegasjon til Arktisk parlamentarisk komite Medlemmer: Jan-Henrik Fredriksen Varamedlem: Tor Andrè Johnsen 69 av 192

70 12 Stortingets delegasjon til konferansen til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk Fast medlem: Christian Tybring-Gjedde Varamedlem: Per Sandberg Medlemmer og stedfortredere til Riksrettsutvalget Fast medlem: Hans Frode Asmyhr Stedfortreder: Siv Aina Skattem 70 av 192

71 DET POLITISKE ARBEID Gruppens arbeid i perioden som dekkes av denne årsrapporten inkluderer deler av to stortingsperioder. Valgresultatet, regjeringserklæringen og samarbeidsavtalen med KrF og V har medført store endringer for stortingsgruppen, både politisk og i endret arbeidsform. Denne årsberetningen legger naturlig nok vekt på situasjonen etter stortingsvalget, med deltakelse i regjering. Det skal likevel tas med at stortingsgruppen for perioden 1. mars 2013 til 30.september 2013 arbeidet målbevisst for å fremme og synliggjøre partiets politikk og løsninger. Dette skjedde i nært samarbeid med partiorganisasjonen, og i tråd med de strategier som partiets landsstyre la opp til. Gjennom hele denne perioden fremmet gruppen, i likhet med tidligere år, en rekke representantforslag og alternative forslag i komiteinnstillinger, som tydelig markerte partiets politikk på viktige saksområder. Gruppen fulgte også opp med muntlige og skriftlige spørsmål til de rødgrønne statsrådene, og fikk derved satt dagsorden i mange saker. Etter valget gjorde stortingsgruppen enstemmige vedtak som sluttet opp om både regjeringsplattformen og samarbeidsavtalen med V og KrF. Med valgresultatet, regjeringserklæringen og samarbeidsavtalen med KrF og V på plass, gikk stortingsgruppen inn i forhandlinger med samarbeidspartiene om Regjeringens tilleggsproposisjon til Regjeringen Stoltenberg IIs statsbudsjettopplegg for Sluttresultatet av disse forhandlingene er gjengitt annet sted i dette dokumentet og representerer en tydelig markering av handlekraft og endret politikk fra start. Forhandlingsresultatet fikk enstemmig tilslutning fra stortingsgruppen. 71 av 192

72 Grunnlovsforslag Den forberedende behandling av grunnlovsforslag skjer i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, hvor Fremskrittspartiet har to medlemmer, Kenneth Svendsen og Helge Thorheim. Fordi Grunnloven er i en særstilling i norsk lovverk så gjelder det en særlig regel for endringer i Grunnloven, nemlig at endringer skal foreslås av ett Storting, og vedtas av det neste. De grunnlovsforslag som er til behandling i denne perioden hvor vi enten har fremmet eller gitt vår tilslutning til er: Dokument 12:37 ( ) Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen vedtatt til fremsettelse av Christian Tybring-Gjedde om endringer i Grunnloven 71 (å muliggjøre fritak for å møte på Stortinget) Dokument 12:34 ( ) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Anders Anundsen, Per Olaf Lundteigen og Geir Jørgen Bekkevold om ny 103 i Grunnloven (rett til å stifte familie mv.) Dokument 12:32 ( ) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Anders Anundsen og Per Olaf Lundteigen om ny 93 i Grunnloven (rett til liv og forbud mot dødsstraff, tortur og slaveri) Dokument 12:31 ( ) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter Dokument 12:30 ( ) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter Dokument 12:29 ( ) Grunnlovsforslag frå Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk, Dag Ole Teigen, Hallgeir H. Langeland, Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Geir Jørgen Bekkevold, Trine Skei Grande og Jenny Klinge om ny 33 i Grunnlova (grunnlovsfesting av Noregs Bank) Dokument 12:23 ( ) Grunnlovsforslag fra Ulf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og Torgeir Trældal om endring av Grunnloven 75 (stabile rammebetingelser for næringslivet) Dokument 12:22 ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen og Per-Kristian Foss om en nynorsk versjon av Grunnloven 72 av 192

73 15 Dokument 12:21 ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Per-Kristian Foss, Carl I. Hagen, Michael Tetzschner og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, Per-Kristian Foss og Michael Tetzschner om språklig fornyelse av Grunnloven Dokument 12:20 ( ) Grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, om endring i Grunnloven 80 (retting av en språklig feil) Dokument 12:19 ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og Ib Thomsen om endringer i Grunnloven 49 (lokalt selvstyre/lokaldemokrati) Dokument 12:18 ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen og Øyvind Vaksdal om endringer av Grunnloven 57 (Valgordningen) Dokument 12:17 ( ) Grunnlovsforslag fra Anders Anundsen, Ulf Erik Knudsen, Øyvind Vaksdal og Torgeir Trældal om opphevelse av Grunnloven 107 (Odels- og Aasædesretten) Dokument 12:15 ( ) Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland, Anders Anundsen og Ulf Erik Knudsen om endringer i Grunnloven 100 (om ytringsfrihet og religion) Dokument 12:5 ( ) Grunnlovsforslag fra Per-Willy Amundsen, Bent Høie, Trond Helleland, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om tillegg i Grunnloven 49 om grunnlovfesting av lokaldemokratiet Dokument 12:1B ( ) Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Øyvind Korsberg, Per-Kristian Foss, Marit Nybakk, Dagfinn Høybråten, Lars Peder Brekk og Trine Skei Grande: Grunnlovsforslag 1 ( ) på bokmål og nynorsk Dokument 12:1 ( ) Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Øyvind Korsberg, Per-Kristian Foss, Marit Nybakk, Dagfinn Høybråten, Trygve Slagsvold Vedum, Trine Skei Grande og Snorre Serigstad Valen om endring i Grunnloven 14 med sikte på å utelukke at stortingsrepresentanter kan beskikkes som statssekretærer 73 av 192

74 Statsbudsjettsbehandlingen for 2014 FrP/H-regjeringen overtok et statsbudsjett for 2014 som den Ap/SV/Sp-regjeringen hadde lagt frem i oktober etter valget. Allerede i november la FrP/H-regjeringen frem en tilleggsproposisjon med endringer i det rødgrønne statsbudsjettet. FrP/H-regjeringen la frem forslag om å blant annet fjerne hele arveavgiften, å redusere skatten på alminnelig inntekt fra 28 til 27 prosent, å øke satsen i minstefradraget, og å utvide BSU-ordningen betydelig. Mange av skatte- og avgiftslettelsene kom fra en innspillsliste fra stortingsgruppen, og de samlede skatte- og avgiftslettelsene i regjeringens forslag var på 7,99 mrd. kroner. I tillegg hadde FrP/H-regjeringen funnet rom til viktige satsninger som bedre veier, bedre helse og eldreomsorg, mer kunnskap i skolen og styrket justissektor. Den komplette oversikten over regjeringens forslag til henholdsvis satsingsområder og skattelettelser finnes i Prop. 1 S Tillegg 1 ( ) og Prop. 1 LS Tillegg 1 ( ). FrP/H-regjeringen har ikke et flertall bak seg på Stortinget, og Fremskrittspartiet stortingsgruppe måtte derfor inn tøffe forhandlinger med Venstre og Kristelig Folkeparti for å få på plass et ikke-sosialistisk budsjettforlik støttet av et stortingsflertall. Disse forhandlingene ble ledet av FrPs Gjermund Hagesæter, og stortingsgruppen fikk gjennomslag for 7,3 mrd. av de 7,99 mrd. kronene FrP/H-regjeringen hadde foreslått i skatte- og avgiftslettelser. Totalt ble det flyttet på 2,4 mrd. kroner i budsjettforliket, og dette utgjorde 0,2 % av budsjettets totale utgifter utenom petroleumssektoren. For å få et bra budsjettforlik måtte vi gi Venstre og Kristelig Folkeparti innrømmelser som ikke er FrP-politikk, blant annet å øke mineraloljeavgiften med 52 øre/lite (dyrere båt- og anleggsdiesel). Økningen ble imidlertid bare halvparten så stor som i Venstre alternative statsbudsjett. Tabellen nedenfor viser det komplette budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre slik tallene fremgår av Innst. 2 S ( ). Vi gjør oppmerksom på en flere av endringene er rene tekniske justeringer uten reelt innhold, for eksempel knyttet til at endret rentepåslag i Husbanken fører til endringer i kommunenes inntekter: Utgiftsøkninger neste års budsjett (2014) Kap. Post Beskrivelse Endring (mill. kr) Skatteklasse 2 gjeninnføres med lavere fradragssats på , CO2-kompensasjonsgulv 123, Momsfritak leasing av elbil og kjøp av elbilbatterier 47, Øke skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra til ,0 kroner Økt rammetilskudd 65, Økt rammetilskudd 15, Husbank rentereduksjon 0,25 pst. direkte effekt renteinntekter 150, Jernbanevedlikehold 400, Planlegging InterCity-strekninger 100, Transnova 40,0 74 av 192

75 Reversere permitteringsregler fiskeindustrien 38, Landbruksforskning 10, Landbruksforskning 1, Landbruksforskning 8, Landbruksforskning 1, Landbruksforskning 4, Landbruksforskning 5, SIVA, økte programmidler 10, Senter for økologisk landbruk (bioforsk) 0, nye stipendiatstillinger 31, Styrket læringsmiljø 10,0 228 Ny Kapitaltilskudd til friskoler, kapital- og 82 husleietilskudd 10, Høyskolesenter i Kristiansund 3, Folkehøyskolen i Kristiansand (startbevilgning) 0, Økt kontantstøtte til 1-åringer til kr 199, Barnevernspedagoger 12, Øke engangsstønad, økning på kroner 10, Klima- og skogsatsingen 281, Ressurskrevende tjenester 214, Enslige mindreårige asylsøkere legges på integreringstilskuddet 120, Rustiltak frivillige org. 20, Psykisk helse i kommunene 16, Rusfritt tilbud barn av rusmisbrukere 15, Tilskuddsordning til overnattingstilbud i regi av frivillige organisasjoner 10, Sosialt entreprenørskap 5, Handlingsplan mot antisemittisme 4, Handlingsplan mot antisemittisme 1, Pressestøtte 26, Kunstnerstipender 15, Tilskudd til tros- og livssynssamfunn 3, Trosopplæring 13, IKT i kirken 9, Reversering av kutt scenekunstformål 6, Reversering av kutt scenekunstformål 1, Pilegrimssenter 2, Olav H. Hauge-senteret 1, Partistøtte 30, Miljøteknologiordningen 30, Villaks Driva 10, Kulturlandskap 5,6 75 av 192

76 Reversering av kutt i støtte til frivillige miljøorganisasjoner 5, Reversere kutt i verneområder 5, Rødlistearter 5, Reversere kutt i fjellstyrene 1,0 ODA-godkjente utgifter knyttet til enslige mindreårige asylsøkere (se også 9,8 3821/1 og 821/60) SUM 2 437,5 Inndekninger Innsparinger færre barn i barnehage knyttet til økt kontantstøtte 343, Innsparinger færre barn i barnehage knyttet til økt kontantstøtte 0, Utenriksdepartementet Driftsutgifter 17, Utenriksdepartementet Spesielle driftsutgifter 0, Kunnskapsdepartementet Driftsutgifter 3, Kunnskapsdepartementet Spesielle driftsutgifter 0, Kulturdepartementet Driftsutgifter 1, Justis- og beredskapsdepartementet Driftsutgifter 3, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2,7 Driftsutgifter Kommunal- og moderniseringsdepartementet Spesielle 3,5 driftsutgifter Departementenes servicesenter 0, Fylkesmannsembetene 1, Direktoratet for forvaltning og IKT 0, Direktoratet for byggkvalitet 0, Statens kartverk 0, Statens kartverk, spesielle driftsutgifter 0, Husbanken 0, Arbeids- og sosialdepartementet Driftsutgifter 2, Helse- og omsorgsdepartementet Driftsutgifter 2, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2,0 Driftsutgifter Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Spesielle 0,2 driftsutgifter Nærings- og fiskeridepartementet Driftsutgifter 6,3 76 av 192

77 Nærings- og fiskeridepartementet Spesielle driftsutgifter 0, Landbruks- og matdepartementet Driftsutgifter 1, Samferdselsdepartementet Driftsutgifter 2, Klima- og miljødepartementet Driftsutgifter 2, Klima- og miljødepartementet Spesielle driftsutgifter 1, Finansdepartementet Driftsutgifter 4, Finansdepartementet Spesielle driftsutgifter 0, Forsvarsdepartementet Driftsutgifter 4, Olje- og energidepartementet Driftsutgifter 2, Olje- og energidepartementet Spesielle driftsutgifter 0, SPK, reguleringsfond 23, Effektivisering av drift Tingrettene og lagmannsrettene 1, Effektivisering av drift Kriminalomsorgens sentrale 3,8 forvaltning Effektivisering av drift Politidirektoratet politi- og 11,0 lensmannsetaten Effektivisering av drift Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 0, Effektivisering av drift Utlendingsnemnda 0, Forskningsrådet kutt i administrasjon 10, Stortinget 10, Kutt Fiskeridirektoratet 5, Omdisponering filmfond til scenekunst 3, Husbank rentereduksjon 0,25 pst., redusert rentefradrag 40, Husbank rentereduksjon 0,25 pst., redusert rentekompensasjon 46, Husbank rentereduksjon 0,25 pst., redusert rentekompensasjon 4, Husbank rentereduksjon 0,25 pst., redusert rentekompensasjon 28, Husbank rentereduksjon 0,25 pst., redusert rentekompensasjon 19, ODA-godkjente utgifter knyttet til enslige mindreårige asylsøkere (se også 9,8 167/21 og 821/60) Kommuner, reduserte skatteinntekter 65,9 77 av 192

78 Fylkeskommuner, reduserte skatteinntekter 15,3 Grønne inndekninger Redusert kvotekjøp 203, Økning i mineraloljeavgiften med 52 øre 600, Økt utbytte aksjer i selskaper under NHDs forvaltning 236, Økt utbytte aksjer i NSB AS 35, Økt utbytte aksjer i Posten Norge AS 29, Avgift på elektrisk kraft opp med 0,56 øre 275, Omdisponering fra vei (tunnelvedlikehold) til 125,0 jernbanevedlikehold Omdisponering fra vei (tunnelvedlikehold) til 125,0 jernbanevedlikehold Økt bunnbeløp i reisefradraget til kroner 95,0 Sum inndekning 2 437,5 Under streken Husbank rentereduksjon 0,25 pst., effekter som ikke påvirker budsjettets stilling Husbank rentereduksjon 0,25 pst., effekter som ikke påvirker budsjettets stilling Sum under streken 24,0 17,0 41,0 I tillegg til dette var partiene enig om 150 mill. kroner ekstra til jernbanevedlikehold i inneværende års budsjett, samt følgende tekst: Verbalforslag: Stortinget ber regjeringen vurdere rammevilkårene for ideelle organisasjoner som leverer helsetjenester ihht avtale med regionale helseforetak, herunder forhold knyttet til pensjon. Stortinget ber regjeringen gjennomgå skatteregelverket for bønder i lys av endringene knyttet til arveavgiften, og komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Stortinget ber regjeringen sikre at det i regelverket om land-for-land rapportering innarbeides mål om å synliggjøre uønsket skattetilpasning. 78 av 192

79 21 Stortinget ber regjeringen utrede studentenes levekårssituasjon med sikte på å realisere heltidsstudenten. En slik utredning skal også innebære en plan for økning av studiestøtten og studiestøttens lengde. Studentenes organisasjoner skal involveres i dette arbeidet. Stortinget ber regjeringen planlegge InterCity som ett prosjekt helt frem til Lillehammer, Skien og Halden og vurdere planlegging videre mot Gøteborg Stortinget ber regjeringen utrede etablering og drift av norsk regelråd med sikte på oppstart og nødvendige bevilgninger i forbindelse med statsbudsjettet Stortinget ber regjeringen vurdere en egen såkornfondordning for TTO/inkubatorer i forbindelse med statsbudsjettet for 2015 Stortinget ber regjeringen utrede et endret opplegg for leksehjelp med sikte på å avvikle den lovfestede ordningen og erstatte denne med en ordning hvor den enkelte skole/kommune selv kan organisere leksehjelpen ut i fra egne behov. En slik utredning legges frem i forbindelse med statsbudsjettet Stortinget ber regjeringen utrede behovet for en ordning med kornlager. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett vurdere skjermingsordninger for barnefamilier med dårlig råd og barn i barnehage. Stortinget ber regjeringen gjennomgå pressestøtten og vurdere ulike modeller for å innføre et tak i støtten. Merknader: Komiteens medlemmer fra X, Y, Z, vil påpeke soningen i dobbeltrom kun skal gjelde kortere fengselsopphold, og understreker at soningsforholdene skal være i tråd med gjeldende internasjonale konvensjoner. Komiteens medlemmer fra X,Y,Z ber om at regjeringen innenfor kulturrådets ramme prioriterer det frie feltet. Komiteens medlemmer fra X,Y,Z vil påpeke viktigheten av å prioritere vedlikehold og drift av jernbanen, for å sikre bedre regularitet. Prinsipper for videre behandling: Dersom det skal flyttes på midler innad i hver komité, må alle fire partier være enige. Etter at Stortinget hadde vedtatt budsjettforliket i Innst. 2 ( ) fra finanskomiteen, konkretiserte H/FrP i de øvrige stortingskomiteene budsjettforliket for de enkelte departementene. Statsbudsjettet for 2014 startet som et rødgrønt budsjett, men kommer for all fremtid til å bli stående som et symbol på Fremskrittspartiets handlekraft, for eksempel knyttet til at arveavgiften ble fjernet i løpet av ett eneste budsjettår. 79 av 192

80 Komiteene Finans Finanskomiteen behandler i hovedsak saker om statsbudsjett og oljepengebruk, avgifter, skatt, bank, forsikring, børs, regnskap og revisjon. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde i perioden 1. mars til 30. september 2013: Ketil Solvik-Olsen, fraksjonsleder Finanspolitisk talsmann. Finanskomiteens nestleder Christian Tybring-Gjedde Skattepolitisk talsmann. Kenneth Svendsen Avgiftspolitisk talsmann. Jørund Rytman Talsmann for toll, gebyrer, oljefondet, regnskap og revisjon, børs og verdipapir. Jørgen Næsje Brage Baklien Politisk rådgiver Politisk rådgiver Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde i perioden 30. september 2013 til 28. februar 2014: Gjermund Hagesæter, fraksjonsleder Finanspolitisk talsmann. Hans Andreas Limi Skatte- og avgiftspolitisk talsmann Tom E. B. Holthe Talsmann for toll, gebyrer, oljefondet, regnskap og revisjon, børs og verdipapir. Brage Baklien Spesialrådgiver Viktige saker i perioden: Perspektivmeldingen Meld. St. 12 ( ), Innst. 262 S ( ) Behandlingen av perspektivmeldingen våren 2013 var det første viktige skrittet i retning av regjeringsforhandlinger mellom Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Det ble gjennomført omfattende forhandlinger, og de fire partiene gikk lenger enn noen gang tidligere i å meisle ut et felles politisk grunnlag. Enigheten omfattet en lang rekke områder som veibygging, helsepolitikk og helsekøer, familiepolitikk, aksjesparing, formuesskatt, boligsparing for ungdom, arveavgift, vridning av oljepengebruken mot investeringer til vei og jernbane og frivillighet. De borgerlige partiene hadde ikke flertall da saken ble behandlet. Revidert nasjonalbudsjett Meld. St. 2 ( ), Prop. 149 S ( ) og Innst. 470 S ( ) Behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2013 var det første seriøse forsøket på å snekre sammen et budsjettopplegg med enighet mellom Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. De fire partiene forhandlet og ble enige om en rekke viktige budsjettposter, herunder en betydelig forbedring av skattefunnordningen, bedre startavskrivninger for maskiner, økt grense for arbeidsgiveravgiftsplikt, tiltak mot barnefattigdom, og satsing på helse, rus og psykiatri. De fleste budsjettpostene var imidlertid ikke omfattet av forliket, og Fremskrittspartiet ble blant annet stående alene om mer penger til politi og en betydelig satsing på samferdsel. De borgerlige partiene hadde ikke flertall da saken ble behandlet. 80 av 192

81 23 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia - Prop. 94 S ( ), Innst. 283 S ( ) Denne skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia bygde i stor grad bygger på den gjeldende skatteavtalen fra 2000, men avtalen innebar samtidig en innskjerping på et par punkter. Formue mistet beskyttelse, slik at norske borgere i Storbritannia i større grad må betale formuesskatt til Norge. Den nye avtalen hadde dessuten som hovedregel at pensjoner kan skattlegges både i utbetalingsstaten og i den stat der mottakeren er bosatt, dvs. kildeskatt. Fraksjonen fremmet derfor forslag om at man så langt som mulig skal forsøke å unngå negative skattemessige insentiver ved fremforhandling av fremtidige skatteavtaler. De borgerlige partiene hadde ikke flertall da saken ble behandlet. Statsbudsjettet for 2014 Det vises til eget kapittel om dette i årsberetningen. Ny saldering av statsbudsjettet for Prop. 29 S ( ), Innst. 100 S ( ) Nysalderingen av budsjettet for 2013 innebar økt oljepengebruk for å slette bompenger og fylle på penger til infrastrukturfond. For å greie å få flertall for dette på Stortinget måtte vi inngå et budsjettforlik med Kristelig Folkeparti og Venstre som innebar bevilgninger til Høykommissæren for flyktninger for å bistå nabolandenes mottak av flyktninger som følge av krigen i Syria, økte bevilgninger til vedlikehold av jernbane og penger den 17. kapitalpåfyllingen i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA). Lov om tjenestepensjon - Prop. 199 L ( ), Innst. 35 L ( ), Lovvedtak 23 ( ) Den nye borgerlige regjeringen valgte å videreføre denne proposisjonen fra de rødgrønne om en ny forsikringsbasert modell for pensjonsopptjening i privat sektor som kommer i tillegg til de eksisterende rammene for ytelsespensjons- og innskuddspensjonsordninger. Fraksjonen fikk med seg hele finanskomiteen på en endring i lovforslaget knyttet til at det skal fremgå at betaling for administrasjon og forvaltning kommer i tillegg til prosentgrensene, slik at kostnadene synliggjøres i større grad. 81 av 192

82 Utenriks- og forsvarskomitéen Komiteen behandler saker fra Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde perioden 1.mars til 30. september 2013: Morten Høglund (fraksjonsleder) Utenriks generelt Karin S. Woldseth Menneskerettigheter og demokratisering Jan Arild Ellingsen Forsvar og utenlandsoperasjoner Peter N. Myhre Utvikling/bistand Siv Jensen Generelt Per Christian Krogh (politisk rådgiver) Pål Arne Davidsen (politisk rådgiver) Thor Magne Bostad (politisk rådgiver) Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde 1. oktober 2013 til 28.februar 2014: Kristian Norheim, fraksjonsleder Utenriks generelt Christian Tybring-Gjedde Forsvar og utenlandsoperasjoner Per Sandberg Utvikling/bistand, menneskerettigheter og demokratisering Per Christian Krogh, politisk rådgiver Viktige saker i perioden: Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikkespredningssamarbeid H og FrP fikk delvis støtte av KrF og Ap for å beholde dagens regelverk for eksport av forsvarsmateriell. Endringer i forsvarspersonelloven Endring i disponeringsloven for yrkesbefal. Innføring av nye rutiner og krav for avleggelse av alkoholprøver. Kompetanse for en ny tid Kjønnsnøytral verneplikt innføres i Norge. Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til nødvendige lovendringer snarest mulig, slik at kjønnsnøytral verneplikt kan innføres. Regjeringen kommer tilbake med oppfølging vedrørende konkrete mål og virkemidler. Dele for å skape. Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken Melding om en mer rettferdig fordeling av vekst. Gi utviklingsland fler muligheter til raskere og varig vekst. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Respekt for folkeretten, de universelle menneskerettighetene og fremme av en internasjonal rettsorden der bruk av makt er regulert, ligger til grunn for norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Norsk støtte til FN handler om både interesser og verdier. FrP etterlyser mer konkrete mål. 82 av 192

83 Helse- og omsorgskomiteen Helse- og omsorgskomiteen behandler saker som gjelder spesialisthelsetjenesten, helseforetakene, primærhelsetjenesten og omsorgstjenestene. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde perioden 1. mars til 30. september 2013: Per Arne Olsen, leder helseforetakene og spesialisthelsetjenesten Jon Jæger Gåsvatn, medlem folkehelse, eldreomsorg, primærhelsetjeneste og tannhelse Kari Kjønaas Kjos, medlem psykiatri, rehabilitering og rusomsorg Jon Georg Dale, politisk rådgiver Andre M. Larssen, kommunikasjonsrådgiver Beate A. Holland, konsulent Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde 1. oktober 2013 til 28.februar 2014: Kari Kjønaas Kjos, leder helseforetakene, spesialisthelsetjenesten, eldreomsorg, rehabilitering og rusomsorg Morten Wold, medlem psykisk helse, folkehelse, primærhelsetjenesten, tannhelsetjenesten Harald T. Nesvik, medlem parlamentarisk leder Anne Kristine L. Toje, politisk rådgiver Andre M. Larssen, kommunikasjonssjef Bente Dagslet, konsulent Viktige saker i perioden: God kvalitet - trygge tjenester Meld. St. 10 ( ), Innst. 250 S ( ) God kvalitet - trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- omsorgstjenesten Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol - narkotika - doping Meld. St. 30 ( ), Innst. 207 S ( ) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol - narkotika - doping Morgendagens omsorg Meld. St. 29 ( ), Innst. 477 S ( ) Morgendagens omsorg Representantforslag om å ikke utvide legers reservasjonsrett når det gjelder henvisning til abort, utskriving av resept på p-piller eller henvisning til assistert befruktning Dokument 8:2 S ( ), Innst. 110 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Audun Lysbakken og Snorre Serigstad Valen om å ikke utvide legers reservasjonsrett når det gjelder henvisning til abort, utskriving av resept på p-piller eller henvisning til assistert befruktning. 83 av 192

84 Arbeids- og sosialkomitéen Arbeids- og sosialkomiteen behandler saker som angår arbeidsmarkedet, folketrygdens pensjoner, Statens Pensjonskasse, arbeidsavklaring-, uføre- og sykdomsutgifter, grunn- og hjelpestønad samt utgifter til overgangsstønad og gravferdsstønad. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde frem til valget: Robert Eriksson, fraksjonsleder NAV, pensjoner, sykepenger, uføretrygd. Vigdis Giltun, medlem Funksjonshemmede, ulike stønader, hjelpemidler, arbeidsmarkedstiltak. Laila Marie Reiertsen, medlem Arbeidsmarkedet, petroleums- og Arbeidstilsynet, dagpenger. Inger-Marie Ytterhorn, spesialrådgiver Wenche Storsveen Bjerke, politisk rådgiver Frode Stie, Kommunikasjonsrådgiver André Melchior Larsen, Kommunikasjonsrådgiver Anita Olsen, konsulent Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde frem etter valget: Erlend Wiborg, fraksjonsleder Fraksjonen har delt ansvar for: Sykepenger, Tor Andre Johnsen, medlem funksjonshemmede, hjelpemidler, NAV, pensjoner, uføretrygd, arbeidsmarkedstiltak, dagpenger, arbeidsmarkedet, petroleums- og Arbeidstilsynet, ulike stønader Thor Magne Bostad, politisk rådgiver Viktige saker i perioden: Aktivitetshjelpemidler egen ordning for personer over 26 år Gitt flere personer over 26 år med funksjonsnedsettelse mulighet til å delta i sports- og fritidsaktiviteter, som innebærer en reell fjerning av 26-årsgrensen. Gjeninnført ordning for spesialutviklede hjelpemidler Gjeninnført stønad til «rimelige hjelpemidler» som er spesielt utviklet for personer med funksjonsnedsettelse. Forrige regjering fjernet «rimelig utstyr» og «universelt utformet utstyr» i husholdningene fra hjelpemiddelsortimentet. Dette ga uheldige utslag for mennesker som har stort behov for spesialutviklede hjelpemidler. Midler til erstatningshunder Bevilget ytterligere 3 millioner kroner i 2014 til kjøp av erstatningshunder for blinde/svaksynte brukere som tidligere har fått tildelt servicehund gjennom to privatfinansierte prosjekter. Forhøyet tiltaksnivå for de med nedsatt arbeidsevne Opprettet 1000 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne sammenlignet med forrige regjering. Igangsatt arbeid med å forenkle arbeidsmarkedstiltakene slik at flere med «hull i CV'en» får mulighet til å delta i arbeidslivet. 84 av 192

85 27 Stanser utbetalinger til barnebortførere H/FrP-regjeringen har lagt frem et lovforslag som stanser barnetrygd og andre trygdeytelser til personer som bortfører barn. Varsler forenklinger av NAV H/FrP-regjeringen er i ferd med å nedsette et ekspertutvalg som skal evaluere NAV. Vi mener det er naturlig å se på antall NAV-kontorer. Fremskrittspartiet foreslo allerede i Stortinget fjor å se på kontorstrukturen i NAV. Ny IA-avtale H/FrP-regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet har undertegnet ny IA-avtale. Den endrer fokus fra skjemaer og stivbeinte regler og over på enkeltmennesker. Avtalen innebærer betydelige forenklinger i reglene for oppfølging av sykmeldte. IA-avtalen er et viktig virkemiddel for å oppnå overordnede mål i arbeids- og sosialpolitikken. Gode resultater fra IA-arbeidet sørger for at flere kommer inn i arbeidslivet, og hindrer at de som er innenfor faller ut. 85 av 192

86 Energi og Miljøkomiteen Fraksjonens medlemmer perioden 1. mars til 30. september 2013: Per-Willy Amundsen, fraksjonsleder Oskar J. Grimstad, medlem Henning Skumsvoll, medlem Anne Kristine Lindblad Toje, politisk rådgiver Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde 1. oktober 2013 til 28.februar 2014: Oskar J. Grimstad, fraksjonsleder Generelt, klima, petroleum, energi. Jan-Henrik Fredriksen, medlem Miljø, avfall, rovdyr, villaks. Kjell Tore Wirum, politisk rådgiver (okt.-nov. 2013) Pål Arne Davidsen, politisk rådgiver (ultimo nov ) Erik Tørrissen, kommunikasjonsrådgiver Viktige saker i perioden: Har fått gjennomslag for å bevilge 10 millioner kroner til bekjempelse av gyrodactylus i Driva. Informasjonskampanjer om lakselus med skilting i Nord-Norge for å hindre smitte fra finske til norske vassdrag. Har styrket Petoro og oljedirektoratet og lagt forholdene til rette for et høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Fått til økte bevilgninger til petroleumsforskning med 36 mill. kroner på statsbudsjettet for 2014 (KUF). Fått til økte bevilgninger til Norfund øremerket fornybar energi på statsbudsjettet for 2014 (UD). Modernisert viltloven og fått gjennomslag for tillatelse til bruk av kunstig lys ved ettersøk med annet. Iverksatt og utvidet forsøksordning med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark (snøscooter). 86 av 192

87 Næringskomitéen Komiteen behandler saker under Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet samt næringsrelaterte saker under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde perioden 1.mars til 30. september 2013: Harald Tom Nesvik, fraksjonsleder Generell næring, maritim (fiskeri, skipsfart), statlig eierskap, konkurransespørsmål og reiseliv Per Roar Bredvold, medlem Industri og skogbruk Torgeir Trældal, medlem Landbruk og industri. Kjell Tore Wirum, politisk rådgiver Karin Vistad, Konsulent Lars Joakim Hanssen, Kommunikasjonsrådgiver Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde 1. oktober 2013 til 28.februar 2014: Øyvind Korsberg, fraksjonsleder Næringspolitisk talsmann & fiskeripolitisk talsmann, ansvar for øvrig for maritime spørsmål, bergindustri og reindrift. Jørund Rytman, medlem Bedrifts- og handelspolitisk talsmann. For øvrig ansvar for forenkling, konkurranse, romvirksomhet, industri og reiseliv. Morten Ø. Johansen, medlem Landbrukspolitisk talsmann. For øvrig ansvar for jord- og skogbruk, næringsmiddel og treforedlingsindustri. Kjell Tore Wirum, politisk rådgiver t.o.m Tone Iren Liljeroth, politisk rådgiver f.o.m Karin Vistad, konsulent Erik Tørrisen, kommunikasjonsrådgiver Viktige saker i perioden: Ingen spesielle saker. 87 av 192

88 Familie- og kulturkomitéen Familie- og kulturkomiteen behandler saker som angår barnehagepolitikk, familiepolitikk, herunder barnerelaterte stønader og familie og barnevern, kulturpolitikk, herunder medier og idrett, og forbrukersaker. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde perioden 1.mars til 30. september 2013: Solveig Horne, fraksjonsleder Familie, forbruker, likestilling og barnehager. Øyvind Korsberg, medlem Media, spill og idrett. Ib Thomsen, medlem Kultur. Thomas Jacobssen Politisk rådgiver. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde 1. oktober 2013 til 28.februar 2014: Morten Stordalen, fraksjonsleder Familie, forbruker, likestilling og barnehager. Ib Thomsen, medlem Media, spill, idrett og kultur Thomas Jacobssen Politisk rådgiver 1. okt nov. 13. Toril Charlotte Reynolds Politisk rådgiver 11. nov feb. 14. Viktige saker i perioden: Foreldrepermisjon Økning av fellesdelen/reduksjon av mødre- og fedrekvoten. Antatt innsparing er 35 mill. kroner. Saken er til behandling i komiteen. Finnmarks- og Svalbardtillegget i barnetrygden avvikles Avviklingen antas å gi en innsparing på 80 mill. kroner. Avvikles fra Kontantstøtte Oppjustering av kontantstøtte for ettåringer til 6000 kr. Oppjusteres fra Evaluering av fylkesnemndene Oppdraget er lagt ut på anbud med en kostnadsramme på 1,5 mill. kroner, og skal være ferdig i år. Målet er å sikre rettssikkerheten til familier i sak om omsorgsovertakelse. Gjennomgang av finansieringsmetoder på kulturfeltet Bevilgningen til utredninger/forskningsprosjekter er økt med 2,8 mill. kroner sett i forhold til bevilgningen i Prop. 1 S ( ). Målet er å vurdere alternative måter å organisere kultursektoren på. Kultur som næring er i fokus. Gaveforsterkningsordning For pengegaver til kunstinnkjøp til nasjonale og regionale kunstmuseum og pengegaver for å sette i stand norske museumsanlegg. Målet er å stimulere til økte private investeringer i kulturlivet. 72 museer kan søke om gaveforsterkning i Forenkling for frivillige organisasjoner Berørte departementer skal gjennomgå sine tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner og melde inn forenklingstiltak til Kulturdepartementet innen Minst to forenklingstiltak skal gjennomføres i av 192

89 Kontroll- og konstitusjonskomitéen Arbeidsoppgavene til Kontroll- og konstitusjonskomiteen er nedfelt i Stortingets forretningsorden 12 nr. 9. Oppgavene er nærmere beskrevet i håndbok for Kontroll- og konstitusjonskomiteen Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde perioden 1.mars til 30. september 2013: Anders Anundsen, komitéleder og fraksjonsleder, Ulf Erik Knudsen, medlem Øyvind Vaksdal, medlem Hans Morten Vardøy, rådgiver og Anita Olsen, konsulent Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde 1. oktober 2013 til 28.februar 2014: Kenneth Svendsen, fraksjonsleder, Helge Thorheim, medlem Hans Morten Vardøy, rådgiver Viktige saker i perioden: Komiteen har behandlet vel 30 lovpålagte saker i perioden 1. mars 2013 til 28. februar Sakene fordeles utover året slik at de har vært behandlet dels av gammel og dels av ny fraksjon. Ca. halvparten av sakene er Riksrevisjonssaker. Andre saker som har vært til behandling er Statsbudsjettet, Melding fra EOS-utvalget, Melding fra Sivilombudsmannen, Ombudsmannen for forsvaret, Statsrådsprotokoller, Melding om anmodnings- og utredningsvedtak fra Stortinget mv. Den nye kontrollfraksjonen har 38 grunnlovsforslag til behandling hvorav 16 grunnlovsforslag som gjelder språket og menneskerettighetene. Grunnlovsforslagene om språket og menneskerettighetene skal være ferdigbehandlet til grunnlovsjubileet 17. mai De øvrige forslagene vil bli fordelt utover i perioden. Kontrollkomiteen har avholdt en høring siden tiltredelsen i høst om Mongstadsaken (den såkalte månelandingen til Jens Stoltenberg). Høringen ble holdt i forbindelse med behandlingen av Dok. 3:14 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering. Kontrollkomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan reise saker av eget initiativ. Saker som har vært til behandling i komiteen etter tiltredelsen er, forsøksordning med snøscooterkjøring, konsesjonsloven- og praktisering av priskontrollen, ny trasé for E 16 gjennom Lærdal, NAVs nye IT-løsning og salg av forsvarseiendommer. Kun ny trasé for E 16 gjennom Lærdal er åpnet som egen kontrollsak. 89 av 192

90 Justiskomitéen Justiskomiteen behandler saker som angår rettsvesen, kriminalomsorg, politiet, andre justisformål, sivil beredskap, rettferdsvederlag, alminnelig forvaltningslovgivning, straffelovgivning, prosesslovgivning og alminnelig sivillovgivning. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde perioden 1.mars til 30. september 2013: Per Sandberg, fraksjonsleder Generell justispolitikk Ulf Leirstein, medlem Politiet, grensekontroll Åse Michaelsen, medlem Kriminalomsorg, Cyber-kriminalitet, leder av FrPs Offerutvalg. Hans Frode Asmyhr Domstolene, generelt lovarbeid Vidar Brein-Karlsen, politisk rådgiver Glenn Simon Nerdal, politisk rådgiver Andre Kolve, Kommunikasjonsrådgiver Bente Dagslet, konsulent Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde 1. oktober 2013 til 28.februar 2014: Ulf Leirstein, fraksjonsleder Fraksjonen har delt ansvar for: rettsvesen, Jan Arild Ellingsen, medlem kriminalomsorg, politiet, andre justisformål, sivil beredskap, rettferdsvederlag, alminnelig forvaltningslovgivning, straffelovgivning, prosesslovgivning og alminnelig sivillovgivning. Glenn Simon Nerdal, politisk rådgiver Viktige saker i perioden: Politianalysen oppfølging av 22. juli kommisjonens rapport Rapporten danner bakteppet for arbeidet med politireformen som nå pågår i Justis- og beredskapsdepartementet. Foreldelse av grove overgrep og alvorlig kriminalitet Fremmet i forbindelse med «Innst. 442 L ( ), endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 mv. (forberedelse av terror m.m.)» et direkte lovforslag som fikk tilslutning fra alle fire borgerlige partier. Saken følges nå opp i justiskomiteen i forbindelse med et representantforslag fra Kristelig Folkeparti. Styrking av redningshelikopterberedskapen Satte før valget fokus på denne problemstillingen i Dokument 8:20 S ( ). Dette er en av de første sakene H/FrP-regjeringen satte fokus på, og det ble kort tid etter valget undertegnet en avtale om anskaffelse av nye redningshelikoptre. En verdig voldsoffererstatning Det er til dels store forskjeller i erstatningsbeløp og erstatningsmulighet avhengig av når et lovbrudd fant sted. Vi ser et spesielt stort skille i erstatningssum før og etter Fraksjonen fremmet et forslag om likebehandling i Dokument 8:99 S ( ). FrPs offerutvalg, ledet av Åse Michaelsen, har kontinuerlig fokus på denne problemstillingen. 90 av 192

91 33 Midler til politiet Politiet har etter valget fått 90 millioner kroner mer enn rødgrønt budsjett. Det legges opp til frigjøring av politistillinger gjennom å ansette sivile. Spesielt prioriterte områder er arrestforvarere og psykiatriambulanser. Styrking av kriminalomsorgen og strakstiltak for reduksjon av fengselskøene Det er satt av midler i budsjettet til frigjøring av 88 lukkede fengselsplasser. 60 plasser dubleres, dvs. at to innsatte settes på samme celle. Det kjøpes også 18 plasser på behandlingsinstitusjon for kriminelle med særlige rusproblemer, såkalte 12 plasser. Å få kontroll på soningskapasiteten er en av hovedprioriteringene til H/FrP-regjeringen. Kraftig økning i tvangsreturer H/FrP-regjeringen uttransporterer 2500 flere kriminelle utlendinger og asylsøkere med endelig avslag enn den rødgrønne regjeringen la opp til. Av disse ble 700 finansiert i saldert budsjett for 2013, mens de resterende 1800 tas over budsjett for Politiet har uttrykt at de nå operer nær full kapasitet på dette området. Ny avtale på asylområdet Fremskrittspartiet har fått godt gjennomslag i asylavtalen mellom regjeringen og Krf/V. FrP har blant annet fått gjennomslag for ny mottaksstruktur, 24-års grense, flere DNA-tester og økt inntektskrav for familiegjenforening, bokravet for permanent oppholdstillatelse økes fra tre til fem år, samt en strengere linje ovenfor kriminelle utlendinger. V/Krf har fått gjennomslag for en engangsløsning for asylbarn og enkelte presiseringer for fremtidig behandling av asylbarnssaker. Styrking av domstolene Domstolene har lenge måtte praktisere ansettelsesstopp. H/FrP-regjeringen har nå begynt å snu denne negative trenden gjennom å øke domstolenes driftsbudsjett med 15 millioner for Politiarrest og menneskerettsbrudd Et av få områder der Norge får kritikk fra internasjonale menneskerettighetsorganer er på bruken av politiarrest. En enstemmig justiskomite har derfor sendt et sterkt signal til Justisdepartementet i budsjettprosessen om at dagens situasjon må utbedres. Venstre har fremmet et representantforslag på området som for tiden er under behandling i Justiskomiteen. 91 av 192

92 Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen Fraksjonens arbeid er knyttet til saker som blir behandlet i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Komiteen behandler først og fremst saker fra Kunnskapsdepartementet om utdanning og forskning, og Fornyings-, administrasjon og kirkedepartementet om kirke. I tillegg behandler komiteen forskningssaker fra LMD, NHD og FKD, samt saker fra Kulturdepartementet om trosspørsmål. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde perioden 1.mars til 30. september 2013: Tord Lien, fraksjonsleder. Høyere utdanning og forskning. Bente Thorsen, medlem. Yrkesutdanninger og fagskoler Mette Hanekamhaug, medlem. Grunnskole, videregående skole. Hårek Hansen, rådgiver Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde 1. oktober 2013 til 28.februar 2014: Bente Thorsen, fraksjonsleder. Grunnskole, videregående skole og fagskoler Sivert Bjørnstad, medlem. Høyere utdanning og forskning Hårek Hansen, rådgiver Viktige saker i perioden: Frp fikk gjennomslag for flere viktige saker i årets statsbudsjett. Her vil vi særlig trekke frem: Yrkesfagløft Lærlingtilskudd ble økt med 79 mill. kroner, som tilsvarer ca kroner per lærling. 10 millioner i stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter. Praksisbrevordningen er videreført og økt med 10 mill. kroner. Lærerløft: Målrettet satsing på kompetanseutvikling for lærere. Satsingen ble økt med 312,2 millioner kroner. Forskningsløft: Realvekst på om lag 3,4 prosent i forhold til millioner kroner mer enn det som ble foreslått av den forrige regjeringen. Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) økt med 80 millioner kroner. Skattefunn-ordningen styrket. Styrket UH-sektor 100 mill. kroner til den resultatbaserte omfordelingen av forskningsmidler (RBO). 100 mill. kroner til oppgradering og rehabilitering av kjemibygg og laboratorier ved NTNU knyttet til deres ledende miljøer i energi og petroleum. 50 mill. kroner til modernisering av utstyrsparken i ingeniørutdanningene. Kirke 80 millioner mer til Trosopplæringsreformen. Rentekompensasjonsordningen til sikring og istandsetting av kirkebygg er på plass. igjen og ble økt med 500 millioner. 92 av 192

93 Transport- og kommunikasjonskomitéen Fraksjonen behandler saker om vei, jernbane, flytrafikk, skipstrafikk og IKT-infrastruktur. Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde perioden 1.mars til 30. september 2013: Bård Hoksrud, fraksjonsleder Totalansvar, jernbane, trafikksikkerhet og IKT Jan-Henrik Fredriksen, medlem Luftfart Ingebjørg Godskesen, medlem Kystverket og Posten Arne Sortevik, medlem Veier Frode Torp, politisk rådgiver Fraksjonens medlemmer og ansvarsområde 1. oktober 2013 til 28.februar 2014: Åse Michaelsen, fraksjonsleder Totalansvar, luftfart, nødnett, NTP og grensesamarbeid Roy Steffensen, medlem Vei og havn Ingebjørg A. Godskesen, medlem Kollektivtransport, post og tele Per Christian Krogh, politisk rådgiver (1.oktober januar 2014) Espen Espeset, sekretariatsnestleder (fra 1.januar 2014) Fraksjonen tar sikte på å besøke alle fylker med søkelys på lokale transportsaker i løpet av første del av stortingsperioden. Viktige saker i perioden: Veibevilgninger Bevilget 1,13 milliarder kroner til vei i 2014, utover forrige regjeringens forslag. Økningen går både til riksveginvesteringer samt til drift og vedlikehold. I tillegg er rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene videreført og bevilgningen er økt. Jernbanebevilgninger Bevilget 600 millioner kroner mer til jernbaneformål enn det forrige regjeringen foreslo for Veiselskap Satt i gang arbeidet med å opprette et eget utbyggingsselskap for veg, med sikte på etablering i Bomavviklinger Avviklet flere bompengeprosjekt, og bomstasjonene vil bli revet. Infrastrukturfond Opprettet infrastrukturfondet med 30 milliarder kroner i kapital. Formålet er å etablere en ordning som bidrar til en varig og forutsigbar finansiering av infrastruktur. Trafikksikkerhet Iverksatt økte kontroller av tunge vogntog ved grenseovergangene, i tillegg til at nye forskrifter om krav til vinterdekk og mønsterdybde har trådd i kraft. Har besluttet full stans når det gjelder videre utbygging av streknings-atk for blant annet å evaluere overvåkningsordningens påvirkning på kjøremønsteret. Fartsgrenser Startet arbeidet med å heve fartsgrensene på norske motorveier, i første omgang til 110 km/t på enkelte veistrekninger. 93 av 192

94 Kommunal- og forvaltningskomitéen Fraksjonens arbeidsområder er kommunal forvaltning, regional- og distriktspolitikk, innvandringspolitikk, boligforhold, bygningssaker, nasjonale minoriteter, samiske spørsmål, organisering og virkeområde for statlig forvaltning, statens fellesadministrasjon, statlig personalpolitikk med lønns- og pensjonsforhold samt partistøtte. Fraksjonens medlemmer i perioden Gjermund Hagesæter, fraksjonsleder kommunalpolitisk, fornying og effektivisering og vann- og avløp, og boligpolitikk Morten Ø. Johansen, medlem innvandrings-, integrerings- og flyktningpolitikk, UDI og UNE, samt samer nasjonale minoriteter Åge Starheim, medlem offentlig forvaltning, distriktspolitikk og regionalpolitikk Tore Andreas Larsen, politisk rådgiver (frem til ) Ståle Urbye, spesialrådgiver Karin Vistad, sekretær/konsulent Fraksjonens medlemmer i perioden Helge André Njåstad, fraksjonsleder/komiteleder kommunalpolitisk, fornying og effektivisering og vann- og avløp, offentlig forvaltning, distriktspolitikk og regionalpolitikk, boligpolitikk Mazyar Keshvari, medlem innvandrings-, integrerings- og flyktningpolitikk, UDI og UNE, samt samer nasjonale minoriteter Ståle Urbye, spesialrådgiver (frem til ) Thomas Jacobsson, politisk rådgiver (frem til ) Kjell Tore Wirum, politisk rådgiver (fra ) Tildelte saksordførerverv og viktige saker i perioden: Kommunal- og forvaltningsfraksjonen har i perioden til behandlet 35 saker, hvorav 20 proposisjoner, 5 meldinger og 10 representantforslag. Blant viktige saker kan nevnes: Prop. 154 L ( ) Endringer i utlendingsloven (misbruk av aupairordningen mv.) Prop. 162 L ( ) Endringer i utlendingsloven (familieinnvandring for særkullsbarn ved fare for seksuelle overgrep) Prop. 180 L ( ) Endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger) Prop. 181 L ( ) Endringer i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreiseforbud) Prop. 26 L ( ) Endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin IIIforordningen) Meld. St. 27 ( ) Barn på flukt Meld. St. 6 ( ) En helhetlig integreringspolitikk. Mangfold og fellesskap Meld. St. 13 ( ) Ta heile Noreg i bruk - Distrikts- og regionalpolitikken Meld. St. 17 ( ) Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar 94 av 192

95 Kommunikasjonsavdelingen Kommunikasjonsavdelingen på Stortinget består pr. mars 2014 av kommunikasjonssjef André M Larssen, informasjonsleder Ida Krag og kommunikasjonsrådgiver Erik Tørrissen. Avdelingen er kraftig redusert men følger fortsatt alle fagfraksjoner i stortingsgruppen. Kommunikasjonssjefen har redaktøransvar for mens Erik Tørrissen har det daglige ansvaret for digitale medier. Arbeidsområder Avdelingen jobber til daglig med alle oppgaver knyttet til stortingsgruppens mediedeltakelse. Det innebærer pressekontakt, rådgivning, utsending av pressemeldinger og leserinnlegg med mer. Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for å forberede og evaluere partiets representanter som deltar i debatter i riksmedier. Avdelingen jobber ikke lenger i skift for å dekke hele nyhetsdøgnet men bemanner en vakttelefon for henvendelser fra journalister døgnet rundt. Sosiale medier er en integrert del av det helhetlige mediebildet rundt stortingsgruppen, koordinering, tilrettelegging og oppfølging av dette ligger derfor til avdelingen. Kommunikasjonssjefen har ansvaret for koordinering av informasjonsflyten fra regjering via storting og ut i partiorganisasjonen. Året 2013 Kommunikasjonsavdelingen jobber kontinuerlig med de sakene gruppens representanter til enhver tid tar opp og fronter i media. I tillegg var fokuset til avdelingen sterkt rettet mot valgkampen og de vedtatte sakene som skulle frontes. Valgkampen ble fragmentert og det var få saker som dominerte nyhetsbildet over tid. Helse/eldre var et hederlig unntak med mange oppslag til vår fordel. Statsminister- og blokkspørsmål var det som dominerte valgkampen med gjentatte dueller mellom Erna Solberg og Jens Stoltenberg. Den sittende regjeringen forsøkte å lage et skremmebilde av en regjering der FrP kunne ende opp med finansministeren og utfordret til stadighet på ansvarlig økonomisk politikk og skattelettelser. Sommeren 2013 hadde gruppen en gruppe sommertraineer som under ledelse av kommunikasjonsavdelingen arbeidet med politikk og medier i sommerperioden. Traineene ble ledet av Mazyar Keshvari, som er tidligere kommunikasjonsrådgiver i stortingsgruppen. Etter valget ble avdelingen redusert fra 11 personer i alt til 3. Det vil bli ansatt en ekstra person i full stilling første halvår Stortingsgruppen har høyt fokus på å være tilstede på sosiale medier. Siv Jensen har pd. Den nest største Facebooksiden med over følgere. ( i 2012) FrPs partiside på Facebook har følgere. ( i 2012). 95 av 192

96 Status Et politisk taktskifte for Norge og for stortingsgruppen Etter 40 år opposisjon for partiet har stortingsgruppen kommet i posisjon. Dette gir reelle muligheter til ikke bare å synliggjøre, men også løse problemstillinger som alltid har stått sentralt for partiet. Med FrP i regjering blir partiets politikk nå faktisk gjennomført, og gruppens innspill til Regjeringen resulterer i konkrete forandringer til det bedre. Selvfølgelig er gruppen på det rene med at det ikke er FrPs eget program som alene gjennomføres. Gruppen er svært tilfreds med at regjeringssamarbeidet så langt har gitt konkrete resultater på viktige politiske områder. Resultatene viser både handlekraft og utålmodighet i det videre arbeidet. Stortingsgruppen ser frem til å være en konstruktiv og forventningsfull samarbeidspartner for regjeringen også i tiden fremover. En ny hverdag i Stortinget Med begrenset erfaring og kunnskap om hva som ventet gikk stortingsgruppen etter regjeringsetableringen inn i en fase hvor det å skape gode arenaer for politisk og organisatorisk samspill og kommunikasjon stod helt sentralt. Gruppen har i dag etablerte og godt fungerende samarbeids- og informasjonskanaler med partiorganisasjonen, regjeringsapparatet og Høyres stortingsgruppe. Også med samarbeidspartiene V og KrF er god kontakt etablert. Både samarbeidet og kommunikasjons-/informasjonsrutiner kan og skal utvikles videre. Hvor godt vi lykkes i det arbeidet vil være en avgjørende suksessfaktor videre i perioden. 96 av 192

97 LM SAK 7/14 - Revisjonskomiteen 97 av 192

98 98 av 192

99 Landsmøtesak 07/14 Innberetning fra Revisjonskomiteen Revisjonskomiteen har i sitt møte 17. mars 2014 gjennomgått partiets driftsregnskap, balanse og noter pr , samt revisors beretning datert 28. februar Revisjonskomiteen konstaterer at driftsregnskapet for FrP`s Hovedorganisasjon er gjort opp med et overskudd på kr ,- etter overføringer fra valgkampfond mot et budsjettert overskudd på kr ,- Ved regnskapsavslutning pr var partiets egenkapital kr hvorav kr er plassert i disposisjonsfond og valgkampfond. Annen fri egenkapital er kr ,- Ved inngangen av perioden var partiets egenkapital på kr ,-, herunder kr i valgkampfond. Sammenlignet med det vedtatte budsjett for 2013 viser regnskapet et avvik på ca. 3,5 % for både inntektene og utgiftene og at avviket er dokumentert i noter. Komiteen konkluderer likevel med at budsjettdisiplinen har vært tilfredsstillende og at det er ført en meget stram økonomioppfølging. Varebeholdningen ansees å være reell og kurant. Utestående fordringer er på kr ,- Det foretas løpende vurderinger av denne posten. Komiteen konkluderer med at det ikke foreligger merknader fra Landsmøtevalgt revisor som ikke er fulgt opp av administrasjonen. Nærværende beretning er basert på den vedtatte instruks for komiteens arbeid. Oslo 17. mars 2014 Gunnar Bakke Leder Leif Eriksen medlem 99 av 192

100 100 av 192

101 LM SAK 8/14 - Innkomne forslag 101 av 192

102 102 av 192

103 Landsmøtesak 08/14 Innkomne forslag Det foreligger pr. dato ingen innsendte forslag. 103 av 192

104 104 av 192

105 LM SAK 9/14 - Veien mot av 192

106 106 av 192

107 LM SAK 10/14 - Vedtektsendring 107 av 192

108 108 av 192

109 Landsmøtesak 10/14 Forslag til endringer i partiets vedtekter Bakgrunn Det vises til vedtektenes bestemmelser i 21 om vedtektsendringer: Vedtektsendringer besluttes av Landsmøtet etter innstilling fra Landsstyret. For gyldig beslutning kreves 2/3 flertall. Forslag om vedtektsendringer må være Sentralstyret i hende senest 31. desember. De endringer som Sentralstyret og Landsstyret slutter seg til, sendes ut sammen med innkallingen til første Landsmøte. Etter vedtak i Sentralstyret om Organisasjonsutvalgets mandat skal utvalget blant annet drive med: «Løpende oppfølging av partiets vedtekter.» Her følger derfor oversikt over innkomne forslag til endringer i partiets vedtekter og organisasjonsutvalgets innstilling til disse. Sentralstyret har i sitt møte 28. februar 2014 behandlet forslag etter innstilling fra organisasjonsutvalget. Basert på dette behandlet landsstyret forslag til endringer i partiets vedtekter i sitt møte mars, landsstyrets innstilling følger her for landsmøtets behandling. Forslag 1 Følgende forslag har til hensikt at de tillitsvalgte som er valgt for 2 år mister retten til å sitte i vervet 2. året om de ikke har betalt forfalt kontingent. I vedtektenes 11 og 13 om 2-årsvalg legges til følgende setning: «Dersom et medlem på fjorårets årsmøte ble valgt for to år, men ikke er valgbar på årets årsmøte, skal nytt medlem velges i det aktuelle vervet for ett år. Forslag 2 Forsalget har til intensjon å forenkle vedtektene, da det kan være hensiktsmessig å la det være opp til lokalårslagsmøtene å velge 1 eller 2 nestledere. Følgende bestemmelse i 13 D fjernes Årsmøtet kan velge mellom en eller to nestledere. Ved valg av to nestledere velges disse separat som - politisk nestleder - organisatorisk nestleder Ved forslag om innføring/oppheving av ordningen med to nestledere må denne være lokallagsstyret i hende minst to uker før årsmøtet. 109 av 192

110 110 av 192

111 LM SAK 11/14 - Valg 111 av 192

112 112 av 192

113 Landsmøtesak 12/14 Valgkomiteens innstilling Vedlagt følger valgkomiteens endelige innstilling for de valg som skal foretas på Landsmøtet Innstillingen ble enstemmig vedtatt i komiteens møte den 29. mars av 192

114 114 av 192

115 Sentralstyret: Partileder Siv Jensen Oslo Gjenvalg Sentralstyremedlem Tom Cato Karlsen Nordland Gjenvalg Sentralstyremedlem Anders Anundsen Vestfold Gjenvalg Sentralstyremedlem: Terje Søviknes Hordaland Ny 1. varamedlem: Mazyar Keshvari Oslo Gjenvalg 2. varamedlem: Terje Halleland Rogaland Gjenvalg 3. varamedlem: Erlend Wiborg Østfold Gjenvalg 4. varamedlem: Karianne Hansen Telemark Ny Revisor: Revisjonsfirmaet Kjelstrup og Wiggen ANS Gjenvalg Landsmøtets Revisjonskomité: (se vedlagt mandat) Leder: Gunnar Bakke Hordaland Gjenvalg Medlem: Leif Eriksen Østfold Gjenvalg Medlem: Kenneth Svendsen Nordland Ny Varamedlem: Camilla Wilhelmsen Oslo Ny Valgkomité: «Landsmøtets valgkomité 2015 skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Sentralstyret gis i oppdrag å oppnevne ett medlem som får i oppdrag å sammenkalle komiteen til konstituering. De øvrige medlemmer oppnevnes ved at hvert av de fire fylkene som oppnådde best prosentvis oppslutning ved stortingsvalget 2013 oppnevner ett medlem hver. Videre oppnevnes 2 varamedlemmer av de fylkene som deretter oppnådde best prosentvis oppslutning ihht. ovennevnte.» Ovennevnte innstilling ble enstemmig vedtatt i komiteens møte 29. mars Landsmøtets valgkomité 2014 Sylvi Listhaug Frank Sve John Karlsen Leif Eriksen Frode Hestnes 115 av 192

116 Mandat Mandat for Landsmøtets Revisjonskomitè I henhold til vedtektenes 7, C, punkt 10.g skal landsmøtet velge en revisjonskomité bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem. 1. Revisjonskomiteen skal fungere som landsmøtets kontrollorgan og rapporterer derfor direkte til dette. 2. Landsmøtet velger revisjonskomiteens leder. Partiets Generalsekretær stiller nødvendig sekretærhjelp til disposisjon. 3. Revisjonskomiteen skal avholder møter etter behov, dog minst 1 pr. år. 4. Partiets landsmøtevalgte revisor skal innkalles til komiteens møter. Partiets Generalsekretær er ansvarlig for innkalling til komiteens møter. 5. Revisjonskomiteen skal samarbeide med partiets landsmøtevalgte revisor og følgelig bl.a. behandle dennes revisjonsberetninger og andre forhold som revisor måtte ønske å legge frem for revisjonskomiteen. 7. I sin innberetning til landsmøtet skal komiteen uttale seg om: a) Partiets økonomiske stilling. b) Gjennomført budsjettdisiplin. c) Forvaltning av partiets økonomiske midler. d) Eventuelle merknader fra landsmøtevalgt revisor som ikke er forsvarlig hensyntatt. e) Andre forhold som komiteen finner det ønskelig å informere landsmøtet om. 8. Revisjonskomiteens medlemmer har taushetsplikt om den informasjon de får i kraft av utøvelse av sitt verv. 116 av 192

Landsmøtesak 01.01/10 Landsstyrets innstillingtil timeplan

Landsmøtesak 01.01/10 Landsstyrets innstillingtil timeplan 18.04.10 12:14 av Tine Desirèe Daae Landsmøtesak 01.01/10 til timeplan Fredag 23. april 2010: Delsesjoner skanse? 1230-1430 Grasrotpartiet enkeltmenneskets siste - om fotball og lojalitet, og hva det har

Detaljer

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014 Landsmøtedelegasjonene - FrPs Landsstyremedlemmer - FrPs Stortingsrepresentanter - FpUs Sentralstyre - Regjeringsmedlemmer - Observatører - Gjester Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Innledning og sammendrag

Innledning og sammendrag Til: Fra: Sak: Landsmøtet Landsstyret LM SAK 03/15 Sentralstyrets årsberetning Innledning og sammendrag Sentralstyrets årsberetning gjelder fra april 2014 til mars 2015. Sentralstyret vil understreke viktigheten

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2016

Velkommen til landsmøte 2016 Oslo, 7. april 2016 Velkommen til landsmøte 2016 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 22. 24. april 2016. Fremskrittspartiet er inne i en god periode. Fremskrittspartiet forandrer

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012

Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Protokoll fra sentralstyremøte 15. oktober 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Silje Schei Tveitdal, Ingrid Fiskaa, Anna Tresse, Gülay Kutal, Bjørn Kjensli og Bård Vegar Solhjell (fra 16:50). Forfall Rolf

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016

Møteprotokoll. LS-møte 4/ Mai 2016 FELLESORGANISASJONEN MEDLEM AV LANDSORGANISASJONEN I NORGE Møteprotokoll LS-møte 4/2016 3. Mai 2016 Mariboesgate 13, Oslo 1 Mimmi Kvisvik innledet og informerte om hovedtariffoppgjøret 2016 LS-sak 26/16

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Dagsorden punkt 2. Konstituering

Dagsorden punkt 2. Konstituering Dagsorden punkt 2 Konstituering Fagforbundets 2. ordinære landsmøte 23. 27. november 2009 Dagsordens punkt 2.2 Dagsorden: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1 Godkjennelse av fullmaktene 2.2 Godkjennelse av

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Stortingsgruppens årsberetning

Stortingsgruppens årsberetning Til: Fra: Sak: Landsmøtet Stortingsgruppen LM SAK 3/16 Stortingsgruppens årsberetning Stortingsgruppens årsberetning Vedlagt følger Stortingsgruppens beretning for perioden. 1 Til: Fra: Sak: Landsmøtet

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A

Klasse resultater LM Leirduesti 7.juni Skjeberg OJFF Pl. S.nr Fornavn Etternavn Kl Sum Forening Kenneth Aspestrand A 1. 65 Kenneth Aspestrand A 8 10 10 8 10 46 Aremark JFF 2. 88 Henning Solem A 10 10 7 8 9 44 Hedrum JFL 3. 9 Georg Lundeby A 9 9 8 7 6 39 Moss OJFF 4. 6 arvid agnor A 8 7 8 6 8 37 Moss OJFF 5. 90 Tom Roar

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti

Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Protokoll MEDLEMSMØTE Bamble Arbeiderparti Sted: Halen Gård Dato: 8 oktober 2015 Tidspunkt: 18:30 Tilstede: 30 medlemmer Saksliste: Saksliste: 1. Åpning 2. Protokoll medlemsmøte 27 april 2015 3. Orientering

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1719016 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2016: Fredag: 4.3 kl. 16.00-21.00 Åpning ved Benjamin E. Larsen Sak 1 Konstituering, forretningsorden

Detaljer

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter.

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2009 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Sakspapirer til årsmøtet. 11. mars 2015. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Sakspapirer til årsmøtet 11. mars 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Styrets forslag til dagsorden... 3 2. Forretningsorden... 4 3. Styrets beretning... 5 4. Avdelingens ledelse...

Detaljer

Årsmøteprotokoll for Liberalistene 2016

Årsmøteprotokoll for Liberalistene 2016 Årsmøteprotokoll for Liberalistene 2016 Årsmøteprotokoll for Liberalistene 2016 Talere på årsmøtet:... 2 Saksliste... 3 1. Godkjenne innkalling og saksliste... 3 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps,

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, Alta Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Steinar Karlstrøm Forfall fra:

Detaljer

Fremskrittspartiets vedtekter 2013

Fremskrittspartiets vedtekter 2013 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 4 Stemmerett og valgbarhet... 5 5 Uravstemning... 5 6 Partiets organisasjon... 6 7 Landsmøtet... 6 8 Landsstyret... 8 9 Sentralstyret... 9 10 Generalsekretæren...

Detaljer

DELTAKERLISTE LANDSSTYREMØTE MAI 2016

DELTAKERLISTE LANDSSTYREMØTE MAI 2016 DELTAKERLISTE LANDSSTYREMØTE 27.-29. MAI 2016 TILHØRER NAVN TITTEL Sentralstyret Geirr Abelsen Fung. landsleder 1 Sentralstyret Tariq Eide Fung 1. nestleder 1 Sentralstyret Kristian Haugland Styremedlem

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

INFORMASJONSBREV. Innhold. Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon:

INFORMASJONSBREV. Innhold. Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon: INFORMASJONSBREV Telemark Arbeiderparti skal være en organisasjon: Som er åpen og inkluderende Hvor det er lett å engasjere seg Hvor det gis gode muligheter for å delta i beslutningsprosesser Hvor det

Detaljer

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007

Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder. Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Til 4H i fylkene Norske 4H-alumner Forum for Norske 4H-gårder Rundskriv 24/07/ahb/E0200 Hellerud, 6.november 2007 Nominasjon til valgkomiteen på kandidater til valg på 4H Norges årsmøte juli 2008 Valgkomiteen

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller

Sak 25/12 Godkjenning av innkalling og protokoller Protokoll fra sentralstyremøte 5. mars 2012 Til stede: Audun Lysbakken, Jan Olav Andersen, Olav Magnus Linge, Rolf Jørn Karlsen, Silje Schei Tveitdal og Ingrid Fiskaa, Signe Ann Jørgensen, Kristin Halvorsen,

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter Sak 1. Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité og protokollunderskrivere

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vedtekter 2015. Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vedtekter 2015. Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vedtekter 2015 Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 4 Stemmerett og valgbarhet... 5 5 Uravstemning... 5 6 Partiets organisasjon...

Detaljer