ALKOHOLMÄTARE ALKOTESTER PROMILLEMITTARI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALKOHOLMÄTARE ALKOTESTER PROMILLEMITTARI"

Transkript

1 Art. -16 ALKOHOLMÄTARE ALKOTESTER PROMILLEMITTARI Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Excessive drinking Art. -16 ALKOHOLMÄTARE BRUKSANVISNING Läs igenom manualen innan alkoholmätaren används. Viktigt! Alkoholmätaren ger endast en indikering av möjlig alkohol i utandningsluften/blodet. Resultatet av mätningen garanterar inte att det är säkert att framföra fordon. Alla individer förbränner och reagerar olika på alkohol. Därför kan utslag från alkoholmätaren endast användas som en vägledning. Biltema tar inget ansvar för användningen av alkoholmätaren. Alkoholmätaren får inte användas som ett verktyg för att avgöra om en person är lämplig att framföra fordon lagligt och säkert. All förtäring av alkohol påverkar reflexer och omdöme. Viktigt! Noggrannheten hos våra alkoholmätare är väldigt hög men ger inga garantier om nykterhet. Riskera aldrig din eller andras hälsa. Vid minsta tveksamhet, låt fordonet stå. INTRODUKTION Alkoholmätaren mäter koncentrationen av alkohol i utandningsluften. Mätaren använder halvledarteknik vilken har bra känslighet och svarstid. Den är liten, smidig och enkel att använda. EGENSKAPER Avancerad alkoholmätare med halvledarteknik Snabb svarstid Bakgrundsbelyst och lättläst display Ljudindikering Modern design Indikerar låg batterinivå Självtest SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Alkoholmätaren ska förvaras torrt och ej över normal rumstemperatur. Blås aldrig rök direkt på/i mätaren. Se till att munstycket är rent före användning. Torka av mätaren med en mjuk trasa utan rengöringsmedel. TEKNISKA DATA Sensor: Halvledarteknik Mätområde: ,00,00 ; 0,00 0,0%; 0,00,00 g/l; 0,00 1,00 mg/l; 0,00 00 mg/100 ml Larmnivå: ,0%; 0,0 g/l; 0,0 ; 0,10 mg/l Noggrannhet: ±0,0% vid 0,05% Spänningsmatning:......,5 V DC ( x AAA batteri) Strömförbrukning: ma Omgivningstemperatur: C AT6000 Alcohol Breath T Relativ luftfuktighet: % ej kondenserande with light blue backup Display: digits LCD display Display: siffror och bakgrundsbelyst Dimension: mm (L W H), 6 g Battery excl Battery Mått:. expectancy time: Times. 10 x 65 x 7 mm Vikt: g 1. Structure and Function Guide DETALJÖVERSIKT 1.1 Structure Guide Munstycke 1 Högtalare Knapp Ventilationshål 6 Display 5 Ingång för extern spänningsmatning 1. Function guide Biltema Nordic Services AB

3 FUNKTIONER Input for external power 5 LCD Screen 6 Vent hole Art Function guide För hög alkoholnivå Excessive drinking Låg Low batterispänning Battery Indication För Excessive hög alkoholnivå drinking Enheter Indication unit Testing Result Warm-up Uppvärmning Test Blås Blow Testing result Picture Alcohol content C shows circularly on the LCD ready for blow Displayindikeringar shows circularly on the LCD Analyze att starta the mätaren. concentration, Ett ljud hörs please och wait texten Alkoholkoncentration Wait visas i displayen. Under tiden Wait C Klar att användas FFF visas i displayen sensor visas fault även en räknare.... Digital...Analyserar Indication: koncentrationen, vänta som räknar ner från 100 till 000. Tiden för FFF......Sensorfel nedräkning är beroende på alkoholkoncentrationen vid föregående test.. Operation Instruction ANVÄNDNING. När C visas i displayen är mätaren klar att För att få.1. så rätt Slide resultat down som the battery möjligt compartment vänta 15 on användas. the back side, insert pcs AAA 1.5V batteries minuter inside efter intag according av alkohol to battery innan polarity test sker. indication 5. and Ta ett close djupt it. andetag och blås direkt i munstycket tills ett ljud hörs. 1. Öppna batteriluckan och sätt i st. AAAbatterier enligt polaritetmarkeringarna och 6. Under tiden beräkningen sker visas och.. Press the switch button and last for 1s, the tester would be power on with a buzzer brief stäng luckan. Test på displayen.. Sätt ett munstycke på plats. 7. Efter avslutad beräkning visas resultatet.. Tryck och håll knappen intryckt i 1 s för 8. Tryck på knappen för att starta en ny testning Biltema Nordic Services AB

4 Excessive drinking Art. -16 ALKOTESTER BRUKSANVISNING Les gjennom bruksanvisningen før du tar alkoholmåleren i bruk. Viktig Alkoholmåleren gir kun en indikasjon på mulig alkohol i utåndingsluften/blodet. Resultatet av målingen garanterer ikke at det er sikkert å kjøre bil. Alle individer forbrenner og reagerer ulikt på alkohol. Derfor kan utslag fra alkoholmåleren kun brukes som en veiledning. Biltema tar ikke ansvar for bruken av alkoholmåleren. Alkoholmåleren må ikke brukes som et verktøy for å avgjøre om en person er i stand til å kjøre lovlig og sikkert. Alt inntak av alkohol påvirker reflekser og dømmekraft. Viktig! Nøyaktigheten til våre alkoholmålere er svært høy, men gir ingen garanti for at man er edru. Risiker aldri din egen eller andres helse. Ved den minste tvil, la kjøretøyet stå. INNLEDNING Alkoholmåleren måler konsentrasjonen av alkohol i utåndingsluften. Måleren bruker halvlederteknikk, som har god følsomhet og kort responstid. Den er liten, praktisk og enkel å bruke. EGENSKAPER Avansert alkoholmåler med halvlederteknikk Rask responstid Bakgrunnsbelyst og lettlest display Lydindikering Moderne design Indikerer lavt batterinivå Selvtest SIKKERHETSFORSKRIFTER Alkoholmåleren skal oppbevares tørt og ikke over normal romtemperatur. Blås aldri røyk rett på/i måleren. Se etter at munnstykket er rent før bruk. Tørk av måleren med en myk klut uten rengjøringsmiddel. TEKNISKE DATA Sensor: Halvlederteknikk Måleområde: ,00,00 ; 0,00 0,0 %; 0,00,00 g/l; 0,00 1,00 mg/l; 0,00 00 mg/ 100 ml Alarmnivå: ,0%; 0,0 g/l; 0,0 ; 0,10 mg/l Nøyaktighet: ±0,0 % ved 0,05 % Strømtilførsel: ,5 V DC ( x AAAbatteri) Strømforbruk: ma Omgivelsestemperatur: C AT6000 Alcohol Breath T Relativ luftfuktighet: % ikke kondenserende with light blue backup Display: digits LCD display Display: tall, bakgrunnsbelyst Dimension: mm (L W H), 6 g Battery excl Battery Mål:.. expectancy time: Times. 10 x 65 x 7 mm Vekt: g 1. Structure and Function Guide DELER 1.1 Structure Guide Munnstykke 1 Høyttaler Knapp Ventilasjonshull 6 Display 5 Inngang for ekstern strømtilførsel 1. Function guide Biltema Nordic Services AB

5 FUNKSJONER Input for external power 5 LCD Screen 6 Vent hole Art Function guide For høyt alkoholnivå Excessive drinking Lav Low batterispenning Battery Indication For Excessive høyt alkoholnivå drinking Enheter Indication unit Testing Result Warm-up Oppvarming Test Blås Blow Testing result Picture 1. Åpne batteriluken, sett i stk. AAA-batterier i samsvar med polaritetsmarkeringene (+/-), og lukk luken.. Sett et munnstykke på plass Alcohol content C shows circularly on the LCD ready for blow DISPLAYINDIKERINGER shows circularly on the LCD. Analyze Trykk og the hold concentration, knappen inntrykt please i 1 sekund wait Alkoholkonsentrasjon for å starte måleren. En lyd høres, og teksten Wait vises C Klar for bruk FFF sensor i displayet. fault Mens Wait vises i displayet, ser du også at det telles ned.... Digital...Analyserer Indication: konsentrasjonen, vent FFF......Sensorfeil fra 100 til 000. Nedtellingstiden er avhengig. Operation Instruction av alkoholkonsentrasjonen ved foregående BRUK test. For å få.1. et så Slide riktig down resultat the som battery mulig compartment vent. on Når the C back vises side, i displayet, insert pcs er AAA måleren 1.5V klar batteries for 15 minutter inside etter according inntak av to alkohol battery før polarity testen indication and bruk. close it. utføres. 5. Ta et dypt åndedrett, og blås rett i munnstykket til du hører en lyd... Press the switch button and last for 1s, the tester would be power on with a buzzer brief 6. Mens beregningen utføres, vises og Test i displayet. 7. Etter avsluttet beregning vises resultatet. 8. Trykk på knappen for å starte en ny test Biltema Nordic Services AB

6 Art. -16 PROMILLEMITTARI KÄYTTÖOHJE Lue käyttöohje ennen promillemittarin käyttämistä. Tärkeää! Promillemittari antaa vain viitteellisen tiedon alkoholin määrästä uloshengitysilmassa ja veressä. Mittaustulos ei takaa, että autolla ajaminen on turvallista. Alkoholi poistuu elimistöstä yksilöllisesti, ja siihen vaikuttaa eri tavoin. Siksi promillemittarin antama tulos on vain viitteellinen. Biltema ei vastaa promillemittarin käyttämisestä. Promillemittarin antaman mittaustuloksen perusteella ei saa ratkaista, onko ajoneuvon ajaminen sallittua ja turvallista. Alkoholin käyttäminen vaikuttaa reflekseihin ja arviointikykyyn. Tärkeää! Promillemittarimme ovat erittäin tarkkoja, mutta niiden näyttämä tulos ei takaa ajokelpoisuutta täysin varmasti. Älä koskaan vaaranna omaa turvallisuuttasi tai muiden turvallisuutta. Jos olet yhtään epävarma, älä aja. JOHDANTO Promillemittari mittaa alkoholin määrän uloshengitysilmassa. Mittari perustuu puolijohdintekniikkaan, joten se on herkkä ja vasteaika on lyhyt. Se on pienikokoinen, kätevä ja helppo käyttää. OMINAISUUDET Kehittynyt puolijohdetekniikkaan perustuva promillemittari Näyttää tuloksen nopeasti Taustavalaistu helppolukuinen näyttö Äänimerkki Moderni muotoilu Ilmaisee paristojen tyhjenemisen Itsetestaus TURVALLISUUSOHJEET Promillemittaria on säilytettävä kuivassa ja korkeintaan huoneenlämpötilassa. Älä koskaan puhalla savua suoraan mittariin. Varmista ennen käyttämistä, että suukappale on puhdas. Pyyhi mittarin pinta pehmeällä kankaalla. Älä käytä puhdistusaineita. TEKNISET TIEDOT Tunnistin: Puolijohdetekniikka Mittausalue: ,00,00 ; 0,00 0,0 %; 0,00,00 g/l; 0,00 1,00 mg/l; 0,00 00 mg/100 ml Hälytystaso: ,0%; 0,0 g/l; 0,0 ; 0,10 mg/l Tarkkuus: ±0,0 % pitoisuudella 0,05 % Virransyöttö: ,5 V DC ( AAAparistoa) Virrankulutus: ma Ympäristön lämpötila: C Suhteellinen ilmankosteus: 95 AT6000 %, ei tiivistyvää Alcohol Breath T kosteutta Display: Näyttö:.. digits..... LCD.... display numeroinen, with light blue backup Dimension: mm taustavalaistus (L W H), 6 g Battery excl Koko: x 65 x 7 mm Battery expectancy time: 00Times Paino: g 1. Structure and Function Guide YLEISKATSAUS 1.1 Structure Guide Suukappale 1 Kaiutin Painike Ilmanvaihtoaukot 6 Näyttö 5 Ulkoisen virransyötön liitäntä Biltema Nordic Services AB 61. Function guide

7 TOIMINNOT Input for external power 5 LCD Screen 6 Vent hole Art Function guide Liian suuri alkoholipitoisuus Excessive drinking Paristot Low Battery loppumaisillaan Indication Liian Excessive suuri alkoholipitoisuus drinking Yksiköt Indication unit Testing Result Mittaustulos Warm-up Lämpiäminen Test Puhallus Blow Testing result Mittaustulos Picture Alcohol content C shows circularly on the LCD ready for blow NÄYTTÖ shows circularly on the LCD Analyze ketta painettuna the concentration, 1 sekunnin please ajan. Kuuluu wait Alkoholipitoisuus äänimerkki. Näytössä näkyy Wait-teksti. C Käyttövalmis FFF Lisäksi näytössä sensor näkyy fault lähtölaskenta Digital...Analysoi Indication: pitoisuutta, odota Laskentaan kuluva aika vaihtelee sen FFF......Vika tunnistimessa mukaan, kuinka paljon alkoholia edellinen. Operation Instruction näyte sisälsi. KÄYTTÄMINEN. Kun näytössä näkyy C, mittari on käyttövalmis. the back side, insert pcs AAA 1.5V batteries Käytä promillemittaria.1. Slide down vasta the 15 battery minuutin compartment kuluttua alkoholin on inside juomisesta. according to Tällöin battery mittaustulos polarity indication 5. and Hengitä close sisään it. syvään ja puhalla suoraan on mahdollisimman tarkka. suukappaleeseen, kunnes kuuluu äänimerkki... Press the switch button and last for 1s, the tester would be power on with a buzzer brief 1. Avaa paristokotelo. Aseta paikoilleen kolme 6. Laskennan aikana näytössä näkyy ja AAA-paristoa napaisuuden suhteen oikein Test. päin. Sulje paristokotelon kansi. 7. Tulos tulee näkyviin laskennan päätyttyä.. Aseta suukappale paikalleen. 8. Voit aloittaa uuden mittauksen painamalla. Käynnistä promillemittari pitämällä paini- painiketta Biltema Nordic Services AB

8 Art. -16 ALKOTESTER BRUGSVEJLEDNING Læs manualen grundigt igennem, inden alkometeret tages i brug. Vigtigt! Alkometeret viser kun en angivelse af mulig alkohol i udåndingsluften/blodet. Resultatet af målingen garanterer ikke, at det er sikkert at føre bil. Alle personer forbrænder og reagerer forskelligt på alkohol. Derfor kan udslag fra alkometeret kun anvendes som vejledning. Biltema påtager sig ikke noget ansvar for brug af alkometeret. Alkometeret må ikke anvendes som et værktøj til at afgøre, om er person er i stand til føre bil i lovlig og sikker tilstand. Al indtagelse af alkohol påvirker reflekser og dømmekraft. Vigtigt! Vores alkometere har en meget stor nøjagtighed, men giver ikke garanti for, at man er ædru. Risiker aldrig dit eget eller andres helbred. Er du der i mindste tvivl, skal du lade bilen stå. INTRODUKTION Alkometeret måler koncentrationen af alkohol i udåndingsluften. Alkometeret anvender halvlederteknik, og det giver en god følsomhed og svartid. Det er lille, smidigt og er nemt at bruge. EGENSKABER Avanceret alkometer med halvlederteknik Hurtig svartid Baggrundsbelyst og let aflæseligt display Lydindikering Moderne design Indikerer lav batterispænding Selvtest SIKKERHEDSFORSKRIFTER Alkometeret skal opbevares tørt og ikke over normal stuetemperatur. Blæs aldrig røg direkte på/i alkometeret. Sørg for, at mundstykket er rent før brug. Tør alkometeret af med en blød klud uden rengøringsmiddel. TEKNISKE DATA Sensor: Halvlederteknik Måleområde: ,00,00 ; 0,00 0,0 %; 0,00,00 g/l; 0,00 1,00 mg/l; 0,00 00 mg/100 ml Alarmstyrke: ,0%; 0,0 g/l; 0,0 ; 0,10 mg/l Nøjagtighed: ± 0,0 % ved 0,05 % Spænding: ,5 V DC ( x AAAbatteri) Strømforbrug: ma Omgivelsestemperatur: C Relativ luftfugtighed: % ikke kondenserende Display: cifre AT6000 og baggrundsbelyst Alcohol Breath T Display: Mål:..... digits..... LCD.... display with x 65 light x 7 blue mmbackup Dimension: Vægt: mm (L W H), g 6 g Battery excl Battery expectancy time: 00Times OVERSIGT OVER DETALJER 1. Structure and Function Guide 1.1 Structure Guide Mundstykke 1 Højtaler Knap Ventilationshul 6 Display 5 Indgang til ekstern spændingstilførsel Biltema Nordic Services AB 81. Function guide

9 FUNKTIONER Input for external power 5 LCD Screen 6 Vent hole Art Function guide For højt alkoholniveau Excessive drinking Lav Low batterispænding Battery Indication For Excessive højt alkoholniveau drinking Enheder Indication unit Testing Result Warm-up Opvarmning Test Blæs Blow Testing result Picture Alcohol content C shows circularly on the LCD ready for blow DISPLAYANGIVELSE shows circularly on the LCD. Analyze Tryk og hold the concentration, knappen inde i please 1 sekund wait for Alkoholkoncentration at starte alkometeret. Der høres en lyd, og C Klar til brug FFF teksten Wait sensor bliver vist fault på displayet. Når.... Digital...Analyserer Indication: koncentrationen, vent Wait vises i displayet, bliver der også vist en FFF......Sensorfejl tæller, der tæller ned fra 100 til 000. Tiden til. Operation Instruction nedtælling afhænger af alkoholkon-centrationen ved foregående test. ANVENDELSE.1. Slide down the battery compartment. on Når the C back vises side, i displayet, insert pcs er AAA alkometeret 1.5V batteries klar For at få inside et så korrekt according resultat to battery som muligt, polarity skal indication and til brug. close it. du vente 15 minutter efter indtagelse efter 5. Tag et dybt åndedrag, og blæs direkte i.. Press the switch button and last for 1s, the tester would be power on with a buzzer brief alkohol, inden du foretager testen. mundstykket, til der høres en lyd. 1. Åbn batteridækslet, og sæt tre AAA-batterier i efter polaritetsmarkeringerne, og luk Test 6. Mens beregningen foretages, vises og på displayet. dækslet. 7. Efter endt beregning vises resultatet.. Sæt et mundstykke på plads. 8. Tryk på knappen for at starte en ny test Biltema Nordic Services AB

Multifunktionell. Multifunksjonelt. Monitoiminen. Multifunktionelt

Multifunktionell. Multifunksjonelt. Monitoiminen. Multifunktionelt Multifunktionell infraröd termometer Multifunksjonelt infrarødt termometer Monitoiminen infrapunalämpömittari Multifunktionelt IR-termometer 1 2008 Biltema Nordic Services AB Multifunktionell infraröd

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-7. Brugsanvisning - dansk... side 8-12. Bruksanvisning - norsk... side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-7 Brugsanvisning - dansk... side 8-12 Bruksanvisning - norsk... side 13-16 Käyttöohjeet - suomi... sivu 17-21 Instruction manual - english... page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

Klokkeradio. Kelloradio

Klokkeradio. Kelloradio Klockradio Klokkeradio Kelloradio Clockradio multimedia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

BATTERITESTARE BATTERITESTER AKKUTESTERI BATTERITESTER

BATTERITESTARE BATTERITESTER AKKUTESTERI BATTERITESTER BATTERITESTARE BATTERITESTER AKKUTESTERI BATTERITESTER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 46-313. Trådløst alarmsystem. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Trådlöst larmsystem Trådløst alarmsystem Langaton hälytysjärjestelmä Trådløst alarmsystem Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Art. 46-313 Trådlöst larmsystem OBS! Läs och spara denna manual.

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Art.15-282 Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller

Art.15-282 Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller Universell varvtalsräknare Universell turtallsmåler Yleiskäyttöinen kierroslukulaskuri Universel omdrejningstæller EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Detaljer

Termometer/hygrometer

Termometer/hygrometer Lämpömittari/kosteusmittari sisälle/ulos inde/ude Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER

BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 37-746 manual 140311.indd 2014-07-29, 07.45.54 Art. 37-746 BATTERILADDARE MED BOOSTER BATTERILADER MED BOOSTER AKKULATURI JA TEHOSTIN BATTERIOPLADER MED BOOSTER 12 V / 15 A Tillverkat för Biltema Sweden

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN

ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN ELDRIVEN MOTOCROSSCYKEL, BARN ELEKTRISK MX-SYKKEL, BARN SÄHKÖKÄYTTÖINEN MOTOCROSSPYÖRÄ, LAPSILLE ELDREVET MOTOCROSSCYKEL, BARN Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM

TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM TRÅDLØST GSM ALARMSYSTEM LANGATON HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ GSM Original manual CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI TRÅDLÖST GSM LARMSYSTEM Läs noga igenom denna manual innan du börjar installera

Detaljer

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst

Ekolod trådlöst. Ekkolodd trådløst. Kaikuluotain langaton. Ekkolod trådløst Ekolod trådlöst Ekkolodd trådløst Kaikuluotain langaton Ekkolod trådløst Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art.

MAGNETIC BIKE OWNER S MANUAL TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL. EN 957-1 EN 957-6 Klass HC. Original manual. Art. 14-527_manual_150109.indd 2015-01-9, 12.58.35 Art. 14-527 TRÄNINGSCYKEL TRENINGSSYKKEL MAGNETIC BIKE KUNTOPYÖRÄ TRÆNINGSCYKEL EN 957-1 EN 957-6 Klass HC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm

Gas- och narkoslarm. Gas- og narkosealarm Gas- och narkoslarm Gass- og narkosealarm Kaasu- ja narkoosihälytin Gas- og narkosealarm 2011 Biltema Nordic Services AB Gas- och narkoslarm OBS! Läs och spara denna manual. Detta gas- och narkoslarm är

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

Wilfa Svart Nymalt. Coffee Grinder. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WSCG-2

Wilfa Svart Nymalt. Coffee Grinder. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WSCG-2 Wilfa Svart Nymalt Coffee Grinder Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WSCG-2 Norsk Godkjent av Norsk Kaffeinformasjon (NKI) For å få en optimal ekstrahering av kaffen

Detaljer

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS

SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS SMÅDELSTVÄTT DELEVASKER PIENIEN OSIEN PESULAITE SMÅDELSRENS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK

KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJÄLP/ POWERPACK KOMPAKT STARTHJELP/ POWERPACK KOMPAKTI APUKÄYNNISTIN/ VIRTALÄHDE KOMPAKT STARTHJÆLP/ POWERPACK Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Detaljer

Art. 24-762. Sluttrinn Pääteaste. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-762. Sluttrinn Pääteaste. Original manual. 2011 Biltema Nordic Services AB Slutsteg Sluttrinn Pääteaste Effektforstærker Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB ongratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers,

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300

REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 REGNVATTENPUMP SP 300 REGNVANNSPUMPE SP 300 SADEVESIPUMPPU SP 300 REGNVANDSPUMPE SP 300 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

TENS HV6609. Bruksanvisning. Operation Instructions Käyttöohje Brugsanvisning

TENS HV6609. Bruksanvisning. Operation Instructions Käyttöohje Brugsanvisning TENS HV6609 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Operation Instructions Käyttöohje Brugsanvisning SE NO GB FI DK 2 TENS HV6609 MANUAL 2 FIGUR/ILLUSTRATION 4 SVENSKA 6 NORSKA 8 ENGLISH 10 FINNISH 12 DANSKA 14-16

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner

Löpband Monterings- och användarinstruktioner. Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner Löpband Monterings- och användarinstruktioner Tredemølle Monterings- og brukerveiledning Juoksumatto Kokoamis- ja käyttöohjeet Løbebånd Monterings- og brugerinstruktioner EN 957-1 EN 957-6 Klass HC 2011-03-21

Detaljer

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 4 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer