ALKOHOLMÄTARE ALKOTESTER PROMILLEMITTARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALKOHOLMÄTARE ALKOTESTER PROMILLEMITTARI"

Transkript

1 Art. -16 ALKOHOLMÄTARE ALKOTESTER PROMILLEMITTARI Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Excessive drinking Art. -16 ALKOHOLMÄTARE BRUKSANVISNING Läs igenom manualen innan alkoholmätaren används. Viktigt! Alkoholmätaren ger endast en indikering av möjlig alkohol i utandningsluften/blodet. Resultatet av mätningen garanterar inte att det är säkert att framföra fordon. Alla individer förbränner och reagerar olika på alkohol. Därför kan utslag från alkoholmätaren endast användas som en vägledning. Biltema tar inget ansvar för användningen av alkoholmätaren. Alkoholmätaren får inte användas som ett verktyg för att avgöra om en person är lämplig att framföra fordon lagligt och säkert. All förtäring av alkohol påverkar reflexer och omdöme. Viktigt! Noggrannheten hos våra alkoholmätare är väldigt hög men ger inga garantier om nykterhet. Riskera aldrig din eller andras hälsa. Vid minsta tveksamhet, låt fordonet stå. INTRODUKTION Alkoholmätaren mäter koncentrationen av alkohol i utandningsluften. Mätaren använder halvledarteknik vilken har bra känslighet och svarstid. Den är liten, smidig och enkel att använda. EGENSKAPER Avancerad alkoholmätare med halvledarteknik Snabb svarstid Bakgrundsbelyst och lättläst display Ljudindikering Modern design Indikerar låg batterinivå Självtest SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Alkoholmätaren ska förvaras torrt och ej över normal rumstemperatur. Blås aldrig rök direkt på/i mätaren. Se till att munstycket är rent före användning. Torka av mätaren med en mjuk trasa utan rengöringsmedel. TEKNISKA DATA Sensor: Halvledarteknik Mätområde: ,00,00 ; 0,00 0,0%; 0,00,00 g/l; 0,00 1,00 mg/l; 0,00 00 mg/100 ml Larmnivå: ,0%; 0,0 g/l; 0,0 ; 0,10 mg/l Noggrannhet: ±0,0% vid 0,05% Spänningsmatning:......,5 V DC ( x AAA batteri) Strömförbrukning: ma Omgivningstemperatur: C AT6000 Alcohol Breath T Relativ luftfuktighet: % ej kondenserande with light blue backup Display: digits LCD display Display: siffror och bakgrundsbelyst Dimension: mm (L W H), 6 g Battery excl Battery Mått:. expectancy time: Times. 10 x 65 x 7 mm Vikt: g 1. Structure and Function Guide DETALJÖVERSIKT 1.1 Structure Guide Munstycke 1 Högtalare Knapp Ventilationshål 6 Display 5 Ingång för extern spänningsmatning 1. Function guide Biltema Nordic Services AB

3 FUNKTIONER Input for external power 5 LCD Screen 6 Vent hole Art Function guide För hög alkoholnivå Excessive drinking Låg Low batterispänning Battery Indication För Excessive hög alkoholnivå drinking Enheter Indication unit Testing Result Warm-up Uppvärmning Test Blås Blow Testing result Picture Alcohol content C shows circularly on the LCD ready for blow Displayindikeringar shows circularly on the LCD Analyze att starta the mätaren. concentration, Ett ljud hörs please och wait texten Alkoholkoncentration Wait visas i displayen. Under tiden Wait C Klar att användas FFF visas i displayen sensor visas fault även en räknare.... Digital...Analyserar Indication: koncentrationen, vänta som räknar ner från 100 till 000. Tiden för FFF......Sensorfel nedräkning är beroende på alkoholkoncentrationen vid föregående test.. Operation Instruction ANVÄNDNING. När C visas i displayen är mätaren klar att För att få.1. så rätt Slide resultat down som the battery möjligt compartment vänta 15 on användas. the back side, insert pcs AAA 1.5V batteries minuter inside efter intag according av alkohol to battery innan polarity test sker. indication 5. and Ta ett close djupt it. andetag och blås direkt i munstycket tills ett ljud hörs. 1. Öppna batteriluckan och sätt i st. AAAbatterier enligt polaritetmarkeringarna och 6. Under tiden beräkningen sker visas och.. Press the switch button and last for 1s, the tester would be power on with a buzzer brief stäng luckan. Test på displayen.. Sätt ett munstycke på plats. 7. Efter avslutad beräkning visas resultatet.. Tryck och håll knappen intryckt i 1 s för 8. Tryck på knappen för att starta en ny testning Biltema Nordic Services AB

4 Excessive drinking Art. -16 ALKOTESTER BRUKSANVISNING Les gjennom bruksanvisningen før du tar alkoholmåleren i bruk. Viktig Alkoholmåleren gir kun en indikasjon på mulig alkohol i utåndingsluften/blodet. Resultatet av målingen garanterer ikke at det er sikkert å kjøre bil. Alle individer forbrenner og reagerer ulikt på alkohol. Derfor kan utslag fra alkoholmåleren kun brukes som en veiledning. Biltema tar ikke ansvar for bruken av alkoholmåleren. Alkoholmåleren må ikke brukes som et verktøy for å avgjøre om en person er i stand til å kjøre lovlig og sikkert. Alt inntak av alkohol påvirker reflekser og dømmekraft. Viktig! Nøyaktigheten til våre alkoholmålere er svært høy, men gir ingen garanti for at man er edru. Risiker aldri din egen eller andres helse. Ved den minste tvil, la kjøretøyet stå. INNLEDNING Alkoholmåleren måler konsentrasjonen av alkohol i utåndingsluften. Måleren bruker halvlederteknikk, som har god følsomhet og kort responstid. Den er liten, praktisk og enkel å bruke. EGENSKAPER Avansert alkoholmåler med halvlederteknikk Rask responstid Bakgrunnsbelyst og lettlest display Lydindikering Moderne design Indikerer lavt batterinivå Selvtest SIKKERHETSFORSKRIFTER Alkoholmåleren skal oppbevares tørt og ikke over normal romtemperatur. Blås aldri røyk rett på/i måleren. Se etter at munnstykket er rent før bruk. Tørk av måleren med en myk klut uten rengjøringsmiddel. TEKNISKE DATA Sensor: Halvlederteknikk Måleområde: ,00,00 ; 0,00 0,0 %; 0,00,00 g/l; 0,00 1,00 mg/l; 0,00 00 mg/ 100 ml Alarmnivå: ,0%; 0,0 g/l; 0,0 ; 0,10 mg/l Nøyaktighet: ±0,0 % ved 0,05 % Strømtilførsel: ,5 V DC ( x AAAbatteri) Strømforbruk: ma Omgivelsestemperatur: C AT6000 Alcohol Breath T Relativ luftfuktighet: % ikke kondenserende with light blue backup Display: digits LCD display Display: tall, bakgrunnsbelyst Dimension: mm (L W H), 6 g Battery excl Battery Mål:.. expectancy time: Times. 10 x 65 x 7 mm Vekt: g 1. Structure and Function Guide DELER 1.1 Structure Guide Munnstykke 1 Høyttaler Knapp Ventilasjonshull 6 Display 5 Inngang for ekstern strømtilførsel 1. Function guide Biltema Nordic Services AB

5 FUNKSJONER Input for external power 5 LCD Screen 6 Vent hole Art Function guide For høyt alkoholnivå Excessive drinking Lav Low batterispenning Battery Indication For Excessive høyt alkoholnivå drinking Enheter Indication unit Testing Result Warm-up Oppvarming Test Blås Blow Testing result Picture 1. Åpne batteriluken, sett i stk. AAA-batterier i samsvar med polaritetsmarkeringene (+/-), og lukk luken.. Sett et munnstykke på plass Alcohol content C shows circularly on the LCD ready for blow DISPLAYINDIKERINGER shows circularly on the LCD. Analyze Trykk og the hold concentration, knappen inntrykt please i 1 sekund wait Alkoholkonsentrasjon for å starte måleren. En lyd høres, og teksten Wait vises C Klar for bruk FFF sensor i displayet. fault Mens Wait vises i displayet, ser du også at det telles ned.... Digital...Analyserer Indication: konsentrasjonen, vent FFF......Sensorfeil fra 100 til 000. Nedtellingstiden er avhengig. Operation Instruction av alkoholkonsentrasjonen ved foregående BRUK test. For å få.1. et så Slide riktig down resultat the som battery mulig compartment vent. on Når the C back vises side, i displayet, insert pcs er AAA måleren 1.5V klar batteries for 15 minutter inside etter according inntak av to alkohol battery før polarity testen indication and bruk. close it. utføres. 5. Ta et dypt åndedrett, og blås rett i munnstykket til du hører en lyd... Press the switch button and last for 1s, the tester would be power on with a buzzer brief 6. Mens beregningen utføres, vises og Test i displayet. 7. Etter avsluttet beregning vises resultatet. 8. Trykk på knappen for å starte en ny test Biltema Nordic Services AB

6 Art. -16 PROMILLEMITTARI KÄYTTÖOHJE Lue käyttöohje ennen promillemittarin käyttämistä. Tärkeää! Promillemittari antaa vain viitteellisen tiedon alkoholin määrästä uloshengitysilmassa ja veressä. Mittaustulos ei takaa, että autolla ajaminen on turvallista. Alkoholi poistuu elimistöstä yksilöllisesti, ja siihen vaikuttaa eri tavoin. Siksi promillemittarin antama tulos on vain viitteellinen. Biltema ei vastaa promillemittarin käyttämisestä. Promillemittarin antaman mittaustuloksen perusteella ei saa ratkaista, onko ajoneuvon ajaminen sallittua ja turvallista. Alkoholin käyttäminen vaikuttaa reflekseihin ja arviointikykyyn. Tärkeää! Promillemittarimme ovat erittäin tarkkoja, mutta niiden näyttämä tulos ei takaa ajokelpoisuutta täysin varmasti. Älä koskaan vaaranna omaa turvallisuuttasi tai muiden turvallisuutta. Jos olet yhtään epävarma, älä aja. JOHDANTO Promillemittari mittaa alkoholin määrän uloshengitysilmassa. Mittari perustuu puolijohdintekniikkaan, joten se on herkkä ja vasteaika on lyhyt. Se on pienikokoinen, kätevä ja helppo käyttää. OMINAISUUDET Kehittynyt puolijohdetekniikkaan perustuva promillemittari Näyttää tuloksen nopeasti Taustavalaistu helppolukuinen näyttö Äänimerkki Moderni muotoilu Ilmaisee paristojen tyhjenemisen Itsetestaus TURVALLISUUSOHJEET Promillemittaria on säilytettävä kuivassa ja korkeintaan huoneenlämpötilassa. Älä koskaan puhalla savua suoraan mittariin. Varmista ennen käyttämistä, että suukappale on puhdas. Pyyhi mittarin pinta pehmeällä kankaalla. Älä käytä puhdistusaineita. TEKNISET TIEDOT Tunnistin: Puolijohdetekniikka Mittausalue: ,00,00 ; 0,00 0,0 %; 0,00,00 g/l; 0,00 1,00 mg/l; 0,00 00 mg/100 ml Hälytystaso: ,0%; 0,0 g/l; 0,0 ; 0,10 mg/l Tarkkuus: ±0,0 % pitoisuudella 0,05 % Virransyöttö: ,5 V DC ( AAAparistoa) Virrankulutus: ma Ympäristön lämpötila: C Suhteellinen ilmankosteus: 95 AT6000 %, ei tiivistyvää Alcohol Breath T kosteutta Display: Näyttö:.. digits..... LCD.... display numeroinen, with light blue backup Dimension: mm taustavalaistus (L W H), 6 g Battery excl Koko: x 65 x 7 mm Battery expectancy time: 00Times Paino: g 1. Structure and Function Guide YLEISKATSAUS 1.1 Structure Guide Suukappale 1 Kaiutin Painike Ilmanvaihtoaukot 6 Näyttö 5 Ulkoisen virransyötön liitäntä Biltema Nordic Services AB 61. Function guide

7 TOIMINNOT Input for external power 5 LCD Screen 6 Vent hole Art Function guide Liian suuri alkoholipitoisuus Excessive drinking Paristot Low Battery loppumaisillaan Indication Liian Excessive suuri alkoholipitoisuus drinking Yksiköt Indication unit Testing Result Mittaustulos Warm-up Lämpiäminen Test Puhallus Blow Testing result Mittaustulos Picture Alcohol content C shows circularly on the LCD ready for blow NÄYTTÖ shows circularly on the LCD Analyze ketta painettuna the concentration, 1 sekunnin please ajan. Kuuluu wait Alkoholipitoisuus äänimerkki. Näytössä näkyy Wait-teksti. C Käyttövalmis FFF Lisäksi näytössä sensor näkyy fault lähtölaskenta Digital...Analysoi Indication: pitoisuutta, odota Laskentaan kuluva aika vaihtelee sen FFF......Vika tunnistimessa mukaan, kuinka paljon alkoholia edellinen. Operation Instruction näyte sisälsi. KÄYTTÄMINEN. Kun näytössä näkyy C, mittari on käyttövalmis. the back side, insert pcs AAA 1.5V batteries Käytä promillemittaria.1. Slide down vasta the 15 battery minuutin compartment kuluttua alkoholin on inside juomisesta. according to Tällöin battery mittaustulos polarity indication 5. and Hengitä close sisään it. syvään ja puhalla suoraan on mahdollisimman tarkka. suukappaleeseen, kunnes kuuluu äänimerkki... Press the switch button and last for 1s, the tester would be power on with a buzzer brief 1. Avaa paristokotelo. Aseta paikoilleen kolme 6. Laskennan aikana näytössä näkyy ja AAA-paristoa napaisuuden suhteen oikein Test. päin. Sulje paristokotelon kansi. 7. Tulos tulee näkyviin laskennan päätyttyä.. Aseta suukappale paikalleen. 8. Voit aloittaa uuden mittauksen painamalla. Käynnistä promillemittari pitämällä paini- painiketta Biltema Nordic Services AB

8 Art. -16 ALKOTESTER BRUGSVEJLEDNING Læs manualen grundigt igennem, inden alkometeret tages i brug. Vigtigt! Alkometeret viser kun en angivelse af mulig alkohol i udåndingsluften/blodet. Resultatet af målingen garanterer ikke, at det er sikkert at føre bil. Alle personer forbrænder og reagerer forskelligt på alkohol. Derfor kan udslag fra alkometeret kun anvendes som vejledning. Biltema påtager sig ikke noget ansvar for brug af alkometeret. Alkometeret må ikke anvendes som et værktøj til at afgøre, om er person er i stand til føre bil i lovlig og sikker tilstand. Al indtagelse af alkohol påvirker reflekser og dømmekraft. Vigtigt! Vores alkometere har en meget stor nøjagtighed, men giver ikke garanti for, at man er ædru. Risiker aldrig dit eget eller andres helbred. Er du der i mindste tvivl, skal du lade bilen stå. INTRODUKTION Alkometeret måler koncentrationen af alkohol i udåndingsluften. Alkometeret anvender halvlederteknik, og det giver en god følsomhed og svartid. Det er lille, smidigt og er nemt at bruge. EGENSKABER Avanceret alkometer med halvlederteknik Hurtig svartid Baggrundsbelyst og let aflæseligt display Lydindikering Moderne design Indikerer lav batterispænding Selvtest SIKKERHEDSFORSKRIFTER Alkometeret skal opbevares tørt og ikke over normal stuetemperatur. Blæs aldrig røg direkte på/i alkometeret. Sørg for, at mundstykket er rent før brug. Tør alkometeret af med en blød klud uden rengøringsmiddel. TEKNISKE DATA Sensor: Halvlederteknik Måleområde: ,00,00 ; 0,00 0,0 %; 0,00,00 g/l; 0,00 1,00 mg/l; 0,00 00 mg/100 ml Alarmstyrke: ,0%; 0,0 g/l; 0,0 ; 0,10 mg/l Nøjagtighed: ± 0,0 % ved 0,05 % Spænding: ,5 V DC ( x AAAbatteri) Strømforbrug: ma Omgivelsestemperatur: C Relativ luftfugtighed: % ikke kondenserende Display: cifre AT6000 og baggrundsbelyst Alcohol Breath T Display: Mål:..... digits..... LCD.... display with x 65 light x 7 blue mmbackup Dimension: Vægt: mm (L W H), g 6 g Battery excl Battery expectancy time: 00Times OVERSIGT OVER DETALJER 1. Structure and Function Guide 1.1 Structure Guide Mundstykke 1 Højtaler Knap Ventilationshul 6 Display 5 Indgang til ekstern spændingstilførsel Biltema Nordic Services AB 81. Function guide

9 FUNKTIONER Input for external power 5 LCD Screen 6 Vent hole Art Function guide For højt alkoholniveau Excessive drinking Lav Low batterispænding Battery Indication For Excessive højt alkoholniveau drinking Enheder Indication unit Testing Result Warm-up Opvarmning Test Blæs Blow Testing result Picture Alcohol content C shows circularly on the LCD ready for blow DISPLAYANGIVELSE shows circularly on the LCD. Analyze Tryk og hold the concentration, knappen inde i please 1 sekund wait for Alkoholkoncentration at starte alkometeret. Der høres en lyd, og C Klar til brug FFF teksten Wait sensor bliver vist fault på displayet. Når.... Digital...Analyserer Indication: koncentrationen, vent Wait vises i displayet, bliver der også vist en FFF......Sensorfejl tæller, der tæller ned fra 100 til 000. Tiden til. Operation Instruction nedtælling afhænger af alkoholkon-centrationen ved foregående test. ANVENDELSE.1. Slide down the battery compartment. on Når the C back vises side, i displayet, insert pcs er AAA alkometeret 1.5V batteries klar For at få inside et så korrekt according resultat to battery som muligt, polarity skal indication and til brug. close it. du vente 15 minutter efter indtagelse efter 5. Tag et dybt åndedrag, og blæs direkte i.. Press the switch button and last for 1s, the tester would be power on with a buzzer brief alkohol, inden du foretager testen. mundstykket, til der høres en lyd. 1. Åbn batteridækslet, og sæt tre AAA-batterier i efter polaritetsmarkeringerne, og luk Test 6. Mens beregningen foretages, vises og på displayet. dækslet. 7. Efter endt beregning vises resultatet.. Sæt et mundstykke på plads. 8. Tryk på knappen for at starte en ny test Biltema Nordic Services AB

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER

TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER TJOCKLEKSMÄTARE TYKKELSESMÅLER PAKSUUSMITTARI TYKKELSESMÅLER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS 84-132_manual.indd 2012-04-2, 13.54.44 Art. 84-132 HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HUSHÅLLSVÅG, GLAS

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

The world s favourite lock. Quick Guide. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. Quick Guide. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock Quick Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 Innehåll / Innhold / Indholdsfortegnelse / Content Översikt produkt / Oversikt produktet / Oversigt produkt / Overview product 3 Ställ

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER

KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER KORSLASER KRYSSLASER RISTILASER KRYDSLASER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Multifunktionell. Multifunksjonelt. Monitoiminen. Multifunktionelt

Multifunktionell. Multifunksjonelt. Monitoiminen. Multifunktionelt Multifunktionell infraröd termometer Multifunksjonelt infrarødt termometer Monitoiminen infrapunalämpömittari Multifunktionelt IR-termometer 1 2008 Biltema Nordic Services AB Multifunktionell infraröd

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER

A B C THERMOJACK. Art. 24-487 DELAR OCH FUNKTIONER THERMOJACK Smidig temperatur och luftfuktighetsgivare som ansluts till en smartphone. Ansluts till 3.5 mm uttaget på ios eller Android enheten. Ladda ner gratisappen ThermoJack för avläsning av temperatur

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER

AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER AVSTÅNDSMÄTARE AVSTANDSMÅLER ETÄISYYSMITTARI AFSTANDSMÅLER Laser AVSTÅNDSMÄTARE Laser INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION 2. START 3. KOMMA IGÅNG OCH STÄLLA IN 4. MÄTNING 5. FUNKTIONER 6. TEKNISKA DATA 7.

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Växthus L. Drivhus L. Item. No. 6230-1042 Bruksanvisning / Bruksanvisning Växthus L rivhus L S NO Item. No. 60-04 S Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus L

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed.

EPIC MODELL 150721A. INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. EPIC MODELL 1 150721A INR guarantees product function if the industry regulations and the installation instruction are followed. Produkten är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. INR garanterar

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER SE - El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5

Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 2015-03-09 Skötselråd för Aluminium...2 Vedlikehold av Aluminium...3 Vedligeholdelse af aluminium...4 Hoito-ohje Alumiinille...5 Skötselråd för Aluminium Svenska Skötselråd 1. Rengör med mjuk trasa fuktad

Detaljer

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT

SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT AURINKOKENNOKÄYTTÖINEN KOHDEVALO SOLCELLEDREVET SPOTLIGHT Original manual 1 2013-02-15 Biltema Nordic Services AB SOLCELLSDRIVEN SPOTLIGHT INTRODUKTION

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Positionsstol Neapel 2-pack

Positionsstol Neapel 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Neapel 2-pack Posisjonsstol Neapel 2-pakk SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Detaljer

LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER

LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER LADDTRYCKSMÄTARE LADETRYKKMÅLER AHTOPAINEMITTARI LADETRYKSMÅLER Ø60 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

Rotationslaser Rotasjonslaser

Rotationslaser Rotasjonslaser 15-241 manual.indd 2012-11-1, 08.50.33 I utfall Datum och filnamn underlättar spårning, sista versionen. Art. 15-241 Rotationslaser Rotasjonslaser Pyörivä laser Original manual 2012-11-01 Biltema Nordic

Detaljer

Digitalt alkometer FCA 9000 Lite

Digitalt alkometer FCA 9000 Lite REV 1.00 Digitalt alkometer FCA 9000 Lite ADMINISTRATORER Takk for at du har valgt FCA 9000 Lite Vi håper du vil oppleve toppteknologi med nøyaktigheten og påliteligheten til Fuel Cellsensorene. Veiledning

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

WWW.WILFA.COM KW-2 KITCHEN WEIGHT BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WWW.WILFA.COM KW-2 KITCHEN WEIGHT BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL NO SE DK FI GB KW-2 KITCHEN WEIGHT BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Viktig 1. Vennligst les gjennom anvisningene nøye før vekten benyttes. 2. Forviss

Detaljer

MT-107. NO - NORSK Brukermanual Brecom Mørningstimer 8 kanaler. SE - SVENSK Användarmanual Brecom Mörningstimer 8 kanaler

MT-107. NO - NORSK Brukermanual Brecom Mørningstimer 8 kanaler. SE - SVENSK Användarmanual Brecom Mörningstimer 8 kanaler MT-107 NO - NORSK Brukermanual Brecom Mørningstimer 8 kanaler SE - SVENSK Användarmanual Brecom Mörningstimer 8 kanaler EN - ENGLISH User Manual for Brecom Tenderizingtimer 8 channels NO- NORSK Brukermanual

Detaljer

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk

Brukerveiledning. Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester. 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brukerveiledning 10 testminner firesifret skjerm Slår seg av automatisk Brenselcellesensor Varsel om lite batteri Viser totalt ant. tester EN-16280:2012 Godkjent Les brukerveiledningen nøye før bruk. Viktig

Detaljer

manual Mini drone Item: 50099

manual Mini drone Item: 50099 manual Mini drone Item: 50099 EN NO SV ENGLISH Start Batteries Start by charging the drone. Connect the charging cable to the drone and a computer or a USB charger. The charging cable s LED will shine

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores

8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores strobe 8 coloris 8 farben 8 colori 8 colores Grey Fusion Highlight Flex 2620 Blaze 2604 Extreme 2606 Ignite 2603 Spark 2621 Rapid 2614 Force 2605 Plasma 2619 Egnet for kontorer, butikker, skoler, høyskoler

Detaljer

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop

[Item no. 132-02] Rev. 06.09.07. USB 2.0 for Laptop [Item no. 132-02] Rev. 06.09.07 ENGLISH USB 2.0 for Laptop DANSK System requirements 1 available PC Card CardBus (32 bit) slot Pentium PC or compliant CD-ROM drive or Internet connection NORSK SVENSKA

Detaljer

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet

Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet 14-1215_manual.indd 2012-12-28, 10.54.31 Art. 14-1215 Solcellslampor Solcellelamper Aurinkokennovalaisimet Original manual 1 2012-12-28 Biltema Nordic Services AB Solcellslampa INTRODUKTION Användarmanualen

Detaljer

12V GASS OG NARKOSE ALARM Art nr - 465040

12V GASS OG NARKOSE ALARM Art nr - 465040 MONTERING OG BRUKERVEILEDNING 12V GASS OG NARKOSE ALARM Art nr - 465040 NO Bruksanvisning 1-5 EN Instruction Manual 6-9 1 INNLEDNING Systemet består av sentralenhet og 1-3 detektorer. Detektorene er designet

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren

Informasjon til brukeren på svensk. Information till användaren Informasjon til brukeren på svensk Flutiform 50 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 125 mikrogram/5 mikrogram per dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon Flutiform 250

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Febertermometer for panne

Febertermometer for panne Febertermometer for panne BRUKSANVISNING MODELL HV-T36 NO NO 1 Forpakningens innholdforpakningens innhold IR Febertermometer for panne Beskyttelseslokk Bruksanvisning Sensorbeskyttelse 1 stk. 1 stk. 1

Detaljer

Digitaalinen kuumemittari Kuumeen mittaaminen korvasta

Digitaalinen kuumemittari Kuumeen mittaaminen korvasta digital febertermometer Febermätning i örat Digitalt febertermometer Febermåling i øre Digitaalinen kuumemittari Kuumeen mittaaminen korvasta Digitalt febertermometer Febermåling i øret Geon Corporation

Detaljer

Trådløs temperaturstasjon. Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer

Trådløs temperaturstasjon. Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer Trådlös temperaturstation med klocka Trådløs temperaturstasjon med klokke Sääkello/Langaton sääasema Trådløst termometer med ur 2010 Biltema Nordic Services AB 2010 Biltema Nordic Services AB Art. 84-087

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

Foldable Bluetooth pocket keyboard

Foldable Bluetooth pocket keyboard TB-331 Foldable Bluetooth pocket keyboard EN SE FI DK NO Användarstöd Asiakastuki Brukerstøtte Function keys Bluetooth pairing button Press the function keys in combination with the FN key Home Search

Detaljer

VATTENTEMPERATURMÄTARE VANNTEMPERATURMÅLER JÄÄHDYTYSNESTEEN LÄMPÖMITTARI VANDTEMPERATURMÅLER

VATTENTEMPERATURMÄTARE VANNTEMPERATURMÅLER JÄÄHDYTYSNESTEEN LÄMPÖMITTARI VANDTEMPERATURMÅLER VATTENTEMPERATURMÄTARE VANNTEMPERATURMÅLER JÄÄHDYTYSNESTEEN LÄMPÖMITTARI VANDTEMPERATURMÅLER Ø60 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

Art.15-278 IR-termometer Infrapunalämpömittari

Art.15-278 IR-termometer Infrapunalämpömittari IR-termometer Infrapunalämpömittari SE Egenskaper IR-termometern har tillverkats i överensstämmelse med EMC direktiv 2004/108/EC. Exakt och beröringsfri mätning Inbyggd laserpekare Automatiskt val av mätområde

Detaljer

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0

Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Bluetooth-mottagare 3.0 Bluetooth-mottaker 3.0 Bluetooth-vastaanotin 3.0 Bluetooth-modtager 3.0 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

VÅTDAMMSUGARE VÅTSTØVSUGER MÄRKÄIMURI VÅDSTØVSUGER

VÅTDAMMSUGARE VÅTSTØVSUGER MÄRKÄIMURI VÅDSTØVSUGER VÅTDAMMSUGARE VÅTSTØVSUGER MÄRKÄIMURI VÅDSTØVSUGER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX RC 1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924339

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX RC 1500 http://no.yourpdfguides.com/dref/3924339 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX RC 1500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX RC 1500 i bruksanvisningen

Detaljer

FDV Kappa fra DinBox

FDV Kappa fra DinBox FDV Kappa fra DinBox Funksjon og kvalitet, også for øyet. Det kan vi garantere! Gratulerer med valget av kappromsinnredning. Kapprumsinnredningen er noe av det første man ser når man kommer inn i et rom

Detaljer

BERÖRINGSFRI TERMOMETER BERØRINGSFRITT TERMOMETER KOSKETUKSETON KUUMEMITTARI BERØRINGSFRIT TERMOMETER

BERÖRINGSFRI TERMOMETER BERØRINGSFRITT TERMOMETER KOSKETUKSETON KUUMEMITTARI BERØRINGSFRIT TERMOMETER BERÖRINGSFRI TERMOMETER Digital BERØRINGSFRITT TERMOMETER Digital KOSKETUKSETON KUUMEMITTARI Digitaalinen BERØRINGSFRIT TERMOMETER Digitalt Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com

Detaljer

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB

1 2015-03-04 Biltema Nordic Services AB Keyboard INTRODUKTION Denna manual ska läsas före användning och sparas för framtida behov. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna och följande varningar: Med reservation för att bilder och

Detaljer

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

ARM-406 Low profile flat panel wall mount. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning ARM-406 Low profile flat panel wall mount EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a low profile wall mount for a flat panel

Detaljer

Ministereo Pienoisstereo

Ministereo Pienoisstereo Ministereo Pienoisstereo Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Ministereo Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna i bruksanvisningen innan stereon används. Spara bruksanvisningen

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear

manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: Plexgear manual Movie digitizer Moviesaver 300 Item: 99016 EN NO SV Plexgear ENGLISH ENGLISH Start 1. Install (Google Play) and open application VivaCap. 4. Tap the button to the right of Video Capture if you need

Detaljer

Full motion wall mount

Full motion wall mount ARM-18 Full motion wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer