SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november."

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON i fra Idrettsrådet KOMMUNAL TID I SKIBOTNHALLEN Lag og foreninger som ønsker å benytte seg av kommunale timer i Skibotnhallen tirsdager og torsdager, må melde sin interesse til Idrettsrådet v/jan Arne Jensen 9143 Skibotn Frist 30. september i fra Driftsetaten OPPSAMLINGSDAG FOR FEIING 2004 Onsdag er avsatt til oppsamlingsdag for feiing. De husstander som ikke fikk feid på den ordinære feierunden kan kontakte feieren på telefon for å avtale ny feiing. i fra Kulturkontoret Frist for innlevering av søknad om SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november. Lag og foreninger som har planer om nye anlegg eller rehabilitering av eksisterende anlegg, bør snarest mulig komme i gang med konkret planlegging. Alle anlegg skal forhåndsgodkjennes, med kostnads og finansieringsplan, før endelig søknad leveres inn innen fristen. Ta kontakt med kulturkontoret tlf eller * Forsøksordninga med forenkla tilskuddsordning til MINDRE KOSTNADSKREVENDE NÆRMILJØANLEGG videreføres også neste år. Disse anleggene kan motta støtte med inntil 50% av godkjente kostnader. Øvre begrensning er satt til kr ,-. (min. støtte kr ,- max kr ,-) Disse søknadene har ingen søknadsfrist, og behandles fortløpende f.o.m. mai 2005! Storfjord kommune telefon telefaks

2 i fra Storfjord kommune STORFJORD AKSESSNETT AS Selskapet ble vedtatt opprettet av et enstemmig kommunestyre den 8. september. Det vil bli opprettet et styre for selskapet med 3 medlemmer. Ordfører fungerer som generalforsamling for selskapet og skal utpeke styremedlemmene. På Hatteng/Oteren og Skibotn vil kabel-tv nettene bli brukt som basis for distribusjon for internett signalene. De som ikke har et kabel-tv abonnement og bor i nærhet av kabel-tv trase vil bli tilknyttet via kabel-tv nettet. Men da kun med åpning for internett og ikke TV-signaler. Andre kunder blir tilknyttet via trådløst antennenettverk. Kabel-tv distribusjon er valgt for å gi en god kvalitet på signalene. Dette gir mulighet benytte ip-telefoni. Dvs du kan si opp dagens telefonabonnement og gå over til telefoni basert på datanettet. Fordelene med ip-telefoni er i første rekke billigere bruk. Det gir videre fleksibilitet med hensyn på hvor du knytter deg til nettet. Du kan f.eks ta med deg telefonen til en bekjent som har en fast internettilknytning. Kobl deg på vedkommendes datanett og du kan nå ringe og motta samtaler som om du var hjemme med ditt eget telefonnummer. Det er mulig å kjøre ip-telefoni via trådløse nettverk, men da er det litt mer usikkert med kvaliteten på samtalene. I fremlegget til kommunestyret var det lagt frem illustrasjonspriser for abonnement. Til private kr 434 pr mnd inkl. mva for en tilknytning på 1024kb/1024 Kb. Dvs en hastighet som er raskere enn ADSL og 16 ganger raskere enn ISDN. For bedrifter vil prisene være fra kr mva. Videre er etableringskostnaden kr 1000 for private og kr mva for bedrifter. En hastighet 1024kb gir mulighetsom web-tv, dvs tv-programmer og fotballkamper som legges ut på nett fra f.eks NRK og TV2, videokonferanser og lignende. Samt at man kan dele f.eks filer og filmer med andre i nettet. Selskapet vil bli formelt etablert med det første. I en overgangsfase vil administrasjonen støtte opp mot selskapets styre. Vi satser på så rask oppfølging og utvikling som mulig. Vi håper at dere ser på dette som et attraktivt tilbud og bruker oss som din leverandør av internettjenester.

3 i fra Ordføreren Faste kontordager i fra Kulturkontoret KULTURPRISEN 2004 For å være mer tilgjengelig for Storfjords innbyggere vil jeg sette av to dager pr måned hvor jeg vil kunne ta imot folk som ønsker å snakke med ordføreren. Det kan være aktuelle saker som innbyggerne ønsker å ta opp, tanker og ideer om hvordan Storfjord kommune kan bli en bedre kommune å bo i, og ellers ros og ris. Det blir en prøveordning med å ha en kontordag på Skibotn og Hatteng pr måned. Jeg er selvsagt på kontoret på Hatteng ellers også, men på grunn av mye møte- og reisevirksomhet kan det være vanskeligere å treffe meg da. Det blir følgende dager; Samfunnshuset (i helsesøsters lokaler) Skibotn, kl september og 21. oktober Ordførerkontoret på Kommunehuset Hatteng, kl september og 25. oktober Har du noe på hjertet så kom! Ordfører Hanne Braathen Storfjord kommunes kulturpris deles ut annethvert år. Den kan deles ut til aktive utøvere eller ledere, trenere eller organisatorer som gjennom sitt virke innenfor kulturarbeidet i Storfjord har gjort seg spesielt positivt bemerka. I år skal prisen deles ut for 10. gang, og det har allerede kommet inn flere forslag. Vi ber om at også du leverer inn forslag på personer du mener har gjort seg fortjent til å bli prisvinnere i Alle innbyggere i Storfjord kommune har forslagsrett. Begrunnede forslag sendes til Storfjord kommune, Kulturkontoret, 9046 Oteren. Tidligere vinnere: Hans Chr. Andersen, Oddvar Ørnebakk, Storfjordkoret, Sigurd Engen, Ingvald Eriksen, Bente Pedersen, Storfjord Skytterlag og Henry Larsen. I resepsjonen har en nysgjerrig mann lagt en spesiell stein. Den er funnet i Lyngsalpan, og det han lurer på er: Har du sett en slik stein i Storfjord? Hvor var i så fall det, og har stedet et spesielt samisk navn som du kjenner til? Har du svar på disse spørsmålene, kan du henvende deg til kulturkontoret på tlf

4 Kurs høsten 2004 Fortsatt noen ledige plasser på følgende kurs i Balsfjord/ Storfjord. RING Tom &Vidar på tlf: snarest for påmelding. Kurs Oppstart Lærer Jegerprøven Mandag kl Viggo Johansen Timer Materiell Pris Sted 30 Tillegg 1.600,- FU sine kurslokaler Nordkjosbotn Kurs Oppstart Lærer Digitale bilder, kamera, skanner, bildebehandling Tirsdag kl Rolf Øistein Barman-Jenssen Timer Materiell Pris Sted 12 Inkl ,- FU sine kurslokaler Nordkjosbotn Kurs Oppstart Lærer Data for nybegynnere (& pensjonister) Torsdag kl Geir Sumstad Timer Materiell Pris Sted , ,- FU sine kurslokaler Nordkjosbotn Kurs Oppstart Lærer Spansk 1 Ultimo september Frank Rivero Timer Materiell Pris Sted 24 Tillegg 1.600,- FU sine kurslokaler Nordkjosbotn

5 Åpning Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 17. oktober. Det er Kirkens bymisjon og rådet for psykisk helse som er tildelt årets aksjon. Slik skal inntektene fra TV-aksjonen brukes: 85% går til tiltak for å bekjempe psykisk og sosial nød i Norge: BOLIGER: Vi skal skape brukesstyrte boliger for mennesker som i dag ikke har bolig. VÆRESTEDER: De som lever i sosial isolasjon skal få steder å finne trygghet, tilhørighet og mulighet for økt livskvalitet. ANDRE TILTAK: Dette kan være tiltak for barn og unge for adferdsvansker, eller prosjekttiltak for å hjelpe pårørende av mennesker i nød. 15% går til tiltak for barn som har fått traumer av krig og konflikter i andre deler av verden. I Storfjord trenger vi bøssebærere. Vil du bruke et par timer i samfunnsnyttig sammenheng ved å være bøssebærer? Ta kontakt med følgende: Oddvar Ørnebakk (ans. Skibotn) Rita Molberg / (ans. Bentsjord Berg Hatteng til Kitdal bru) Jonn Arne Iversen / (ans. Kitdalen Åsen til E6 Signaldalen) Tom Kristiansen / (ans. Kirkenes Balsfjord gr. Tverrdalen til Melen) Tove Dreyer / (ans. Vestersida fra Kileng) av Ballbingen på Elvevoll fredag 17. september kl Alle er velkommen! Arbeidet med Lyngen Regionhistorie som den nye bygdeboka vil hete går nå mot slutten og bøkene vil legges ut for salg i begynnelsen av nov Verket består av 2 bind og Nord-Troms Museum vil forestå salget både via sin nettbutikk og ved salg fra sin avdelinger i våre kommuner. Det vil være rabatterte priser ved forhåndsbestillinger og interesserte kan ta kontakt med Nord Troms Museums hovedkontor i Sørkjosen. En viser for øvrig til reklame som vil komme frem mot salgstidspunktet. Med vennlig hilsen Lyngen bygdebokfond.

6 Aktivitetskalender 04/05 STORFJORD KOMMUNE HAR BLITT FYSAK-KOMMUNE! FYSAK står for tilpasset fysisk aktivitet i kommunenes helsearbeid. Prosjektet er et samarbeid mellom Troms fylkeskommune og kommunene i Troms, og tar sikte på systematisk bruk av fysisk aktivitet i kommunens helsearbeid både forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende. Trivsel og lystbetont fysisk aktivitet er prioritert, og vi ønsker å satse på såkalte lavterskeltiltak der også det sosiale står i fokus. Målet er alle aldersgrupper. Den formelle oppstarten av prosjektet foregikk ved et oppstartsmøte mandag 6. september, der fylkeskoordinatoren, representanter fra administrasjonen i Storfjord kommune, og representanter fra en rekke lag og foreninger var tilstede. Her blei det diskutert hvordan man skal nå fram til flere med de aktivitetstilbudene som allerede finnes i Storfjord, og hvilke tilbud som kan aktivisere enda flere. Et av forslagene som kom fram var å lage en aktivitetsoversikt for Storfjord. Kulturkontoret har derfor prøvd å få en oversikt over de åpne aktivitetstilbudene som fins i løpet av vinteren. Oversikten er ikke fullstendig: Noen lag og foreninger har ikke kommet i gang med sine tilbud enda, andre har ikke ukentlige tilbud. Vet du om et tilbud som bør være med på denne oversikten, så ta kontakt med Kulturkontoret! Lokal FYSAK-koordinator er Kulturkonsulenten, tlf Prosjektleder for FYSAK Troms er Gjert-Henrik Vedeler, tlf Les mer på AKTIVITET TID OG STED KONTAKT Aktivitetskvelder Fotball Otertun Onsdager annenhver uke Ikke fastsatt enda starter opp i løpet av høsten (barn og unge) Oteren Framlag v/ leder Inger Esekielsen Skibotn IL v/ Terje Malin Storfjord IL v/ Hallgeir Naimak

7 Aktivitetskalender 04/05 AKTIVITET TID OG STED KONTAKT Fysio-trening Håndball Innebandy Seniordans Skyting (miniatyr) Speideren Svømming Trimpostkasser Volleyball Hatteng gymsal torsdag Hatteng gymsal mandag (G13/J15) Skibotnhallen torsdag (G13/J15) Skibotn samfunnshus torsdag (ungdom) Brenna skytterhus mandag (alle) Brenna skytterhus onsdag (ungdom år) fredag (voksne 18 år ) Hatteng skole mandag Skibotnsenteret onsdag (barn) onsdag (voksne) Hatteng svømmebasseng onsdag (barn) onsdag (alle) Over 20 postkasser plassert rundt om i kommunen hele året! Hatteng gymsal onsdag (4. 7. kl.) mandag (voksne) onsdag (voksne) Skibotn samfunnshus onsdag (voksne) Fysioterapeut Gunn-Anja Mellum tlf Storfjord IL v/ Bodil Aasmundstad Skibotn ungdomsklubb v/ leder Laila Th. Johnsen Audhild Myrvoll tlf Storfjord skytterlag v/ Dag A Myrvoll Storfjord speidergruppe v/ Håvard Pedersen tlf Skibotnsenteret tlf Kulturkontoret tlf el Kulturkontoret tlf el Storfjord VBK v/ Jill AO Fagerli tlf el Skibotn IL v/ Ann-Mari Strandvoll tlf

8 STAV- GÅARG RUPPE Vi møtes til tur-gåing, med eller uten staver. Onsdager kl og bruker ca. 45 min. 1 time Vi får litt instruksjon om hva som er viktig å passe på ved stavgange før vi legger avgårde på tur. Følgende turer er planlagt; 22.9 oppmøte ved Hatteng skole oppmøte oppe på Åsen, vi går ned mot Stormyra oppmøte i Oterbakken, vi går ned mot Stornes oppmøte oppe på i Åsen, vi går innover Mannfjellet (trimpostkasser).... Tones- Hus... Massasje-hudpleieprodukterklær. HØSTKOLLEKSJONEN FREMVISNING AV HØSTKLÆRNE TIL GREEN HOUSE Du inviteres til visning Torsdag 23 september kl Tirsdag 28 september kl Torsdag 30 september kl Visningen finner sted i GEOTEXbygget på Hatteng nede ved E-6. Åpningstider fra 20. august; Jeg er å treffe; Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Andre uke dager etter avtale med Stor- nes prosjekt Initiativtaker TonesHus, i samarbeid fjord kommu- FYSAK- E`du me`? Solariet er åpent alle dager fra kl Timebestilling på mobiltelefon fra kl 16, alle dager

9 i fra Storfjord kommune SØKNAD OM BOSTØTTE i fra Storfjord Brann & Redning BRANNVERNUKA 2004 Søknadsfrist for søknad om bostøtte for 3. termin er 10. oktober De som har høye boutgifter og lave inntekter kan søke, men det gjøres oppmerksom på at det også settes visse kriterier til boligen. Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til Storfjord kommune v/ Karin Jonassen tlf. nr eller I uke 39 er det brannvernuke for hele landet. Storfjord Brann & Redning har åpen brannstasjon på Hatteng lørdag 25. september kl Det blir konkurranser for de minste (ta med mor og far!), utdeling av brosjyrer, sikkerhetssjef-kort, brannløype med 10 poster for familien. Premie til de minste. Ta med penn eller blyant. Alle er velkommen! i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL SPREDT BOLIGBYGGING 2004 Tilskudd til spredt boligbygging gis til boligbygging utenfor regulerte boligfelt etter vedtatte retningslinjer. Tilskuddet er på kr ,- Søknadsskjema fås ved henvendelse til Driftsetaten. Søknadsfrist: i fra Oteren barnehage ÅPEN DAG Oteren barnehage inviterer til Åpen dag fra kl på FNs verdensbarnedag torsdag 7.oktober. Vi vil selge kaffe, vafler m.m. I tillegg har vi loddsalg med gevinster som er laget i barnehagen - alt til inntekt for SOS barnebyer. Velkommen innom - for å bli litt mer kjent med barnehagen og for å støtte en god sak!

10 i fra Avfallsservice AVFALLSHANDTERING Avfallsservice as tar imot all husholdningsavfall på følgende måter: Kildesortert avfall i dunk ihht kjøreplan Våropprydding først i mai. Containermottak på Hatteng og i Skibotndalen. Åpningstid Hatteng: Mandag i oddetallsuke fra kl Åpningstid Skibotn: Hver dag mellom kl I tillegg kan det gjøres avtale om at Avfallsservice as unntaksvis henter avfallet hjemme hos deg med containerbil. Det bes om at INGEN kaster søppel av noe slag i skog og mark da renovasjonsordningen er meget god. All levering av husholdningsavfall er inkludert i renovasjonsgebyret. Det betyr at det ikke skal betales noe ekstra for husholdningsavfall som leveres utenom renovasjonsdunken. HAGEAVFALL, SKOGSAVFALL Avfallsservice as tar imot kvister, greiner og annet komposterbart skogsvirke fra rydding i hager på behandlingsanlegget for organisk avfall i Skibotndalen. Dette skogsvirket flises opp og benyttes i komposten. Det bes derfor om at hageeiere ikke kjører dette skogsavfallet i fjæra eller på deponi i skog og mark, men benytter seg av tilbudet om levering i Skibotndalen. Deponiet er åpen for mottak hver dag mellom Avfallsservice as: Telefon INGEN BINDINGSTID DU KAN BEHOLDE DITT GAMLE TELEFONNUMMER (PORTERING) EL- LER FÅ ET NYTT NUMMER. GRATIS Å BYTTE MELLOM DE FORSKJELLIGE ABONNEMENTS- TYPER HOS CHESS. ENKELT Å BYTTE TIL CHESS, TA KONTAKT SÅ ORDNER VI DET BARE RING NUMMERET ELLER SEND E- POST TIL FORHANDLEREN SOM STÅR UNDER. GODKJENT FORHANDLER: JAN-ARNE KOHT, 9143 SKIBOTN TLF: E-POST: Da vi i Storeng Steindalen Trim skal bygge ut vårt klubbhus Akselstua, trenger vi en del støtte. Så derfor selger vi andelsbrev på kroner 250. Vi håper at dere alle kan være med å bidra. Vi skal også ha et lotteri som vi trenger små og store gevinster. Hvis det er inntresse så er det bare å ta kontakt med: SST ved Karen og Roar Andrè Nyheim tlf mob e-post e-post Storfjord kommune e-postadresse

11 Har tegnet andel(er) à kr. 250,- Kr. Og ønskes velkommen som andelseier i nye AKSELSTUA For Storeng Steindal Trim Steindalen, AKSELSTUA Et treffsted for alle som i Steindalen vil være, med kjøkken og bad vi kan arrangere lystige lag, med både dans og mat. Storfjord kommune e-postadresse

12 Valmuen verksted kan tilby: Hjemmebakt brød, rundstykker og horn. Hjemmebakte kaker og nystekte vafler. Vi leverer til møter, små arrangementer o.l. Ta kontakt for informasjon og priser på tlf Ta en tur innom våre lokaler på Oteren. Bruktbutikk egenproduserte varer bakeriprodukter vi utfører også små oppdrag Vi tar imot varer til vår bruktbutikk. Ta kontakt med oss på tlf i fra Kulturkontoret Annonser til Mangfolderen må være kulturkontoret i hende innen den 10. hver måned. Mangfolderen vil være ute i postkassene rundt den 20. hver måned. * Skibotn IL informerer Ny bru er laget ved Sledo. Vi takker dugnadsgjengen for innsatsen,og ønsker turgåere velkommen til å ta den i bruk. God tur! LYNGENFJORD ASVO NYBYGG! Fra 30. September begynner vi å flytte over våre saker fra UNObygget til vårt eget nye bygg rett ved. Kommunal informasjon blir prioritert først. Andre annonser tas inn etter først-til-mølla -prinsippet. * Tlf (sentral) el (direkte) e-post kommune.no Flanellslaken ønskes Hvis noen har flanellslaken som aldri blir brukt, og bare ligger og fyller opp i skap, tar jeg gjerne i mot! Jeg skal sy bleier til et barnesykehus, HAYDOM, i Tanzania. Både godt brukte og nye laken er kjærkomment. HAYDOM har vært omtalt i Norsk Ukeblad flere ganger i sommer. En barnelege fra Kristiansand sykehus tar med seg huer, lester og bleier til babyene på Haydom. Torill J. Heggeblom, Kitdalen, telefon (ellers jobber jeg jo på Åsen Omsorgssenter) Bygdekinoen Onsdag 6. oktober Otertun Thunderbirds (alle) 1 t 35 min Am. eventyrfilm (No. tale) Riddicks krøniker (15 år) 2 t Am. action Les mer om filmene på www2.filmweb.no/filmogkino/bygdekinoen

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

SPESIALNR. Moflata fra side 4. Herøya fra side 9. Skotfoss fra side 13. Bøle fra side 14

SPESIALNR. Moflata fra side 4. Herøya fra side 9. Skotfoss fra side 13. Bøle fra side 14 SPESIALNR. Moflata, Skotfoss, Bøle og Herøya Misjonskirker Nr. 3 sept./okt. 2010 Moflata fra side 4 Herøya fra side 9 Skotfoss fra side 13 Bøle fra side 14 Der du bor Grenland Levende nærmiljø Barn og

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke

OP-POSTEN NR. 1-2011. Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland. Samhold Erfaring - Styrke OP-POSTEN NR. 1-2011 Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avdeling Bergen og omland Samhold Erfaring - Styrke 2 Styret og andre tillitsvalgte i 2011 Styret: Leder: Paul H. Smines Nestleder:

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lokalbanken 02-2014. På plass i Storgata 35 side 6. Sikteskive på Spåtind side 4. En alliansebank i

Lokalbanken 02-2014. På plass i Storgata 35 side 6. Sikteskive på Spåtind side 4. En alliansebank i 02-2014 Lokalbanken På plass i Storgata 35 side 6 Hilsen fra banksjefen.. side 2 Besøk av konsernsjef... side 3 Til topps.. side 5 Forsikring gir trygghet. side 8 Verdens beste idé.. side 10 Gave til Etnedal

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Bæringen. Trygge i vannet

Bæringen. Trygge i vannet Bæringen FREDAG 17. APRIL 2009 INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I BÆRUM KOMMUNE NR. 5 ÅRGANG 21 Trygge i vannet Politiet flytter til Kjørbo Politiet i Bærum er på flyttefot til Kjørbo. Vi gleder oss veldig

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 9. september 2014 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Detaljer

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

Kultur ei hel uke... Mye nytt i gaver fra Black Design m.m. Tid for å sette høstløken og plante Erica. 3 Erica 89,- FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt

Kultur ei hel uke... Mye nytt i gaver fra Black Design m.m. Tid for å sette høstløken og plante Erica. 3 Erica 89,- FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 17/2005, 13. okt Årg. 28 Se fullstendig annonse side 6 i dette Rennebu Nytt Kultur ei hel uke... Det er første gang det arrangeres kulturvukku

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

BISTAND PÅ NY ARENA.

BISTAND PÅ NY ARENA. Prosjektrapport BISTAND PÅ NY ARENA. - hvis mennesker med utviklingshemming fikk den hjelp og støtte de hadde behov for, - ville da de vanlige sosiale mediene som Skype, Facebook, Youtube osv. være tilgjengelig

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

6TIPS ENDELIG STYRER JEG BARE MEG SELV. Slik blir livet som pensjonist: Eli, sol, golf (og bitte lite grann FrP), forteller Carl I. Hagen.

6TIPS ENDELIG STYRER JEG BARE MEG SELV. Slik blir livet som pensjonist: Eli, sol, golf (og bitte lite grann FrP), forteller Carl I. Hagen. Arveoppgjør Gjør livet lettere for den som blir igjen Helse og velvære Enkel oppskrift til et sunt og sterkt hjerte ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Pensjon Plasser pengene smartere, lev bedre HØSTNr.

Detaljer

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG

AVISA. ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG Nr. 11 November 2009 ole på Haug Grenseland AVISA ET MØTESTED FoR AREMARK MARKER RØMSKoG ole Svendsby «styrer» arbeidet med den gamle, restaurerte «Turisten». Side 6 og 7 moro med korps Det er både sosialt

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Frivillige og lønnede på samme lag

Frivillige og lønnede på samme lag ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige og lønnede på samme lag Om styrking av den frivillige innsatsen i omsorgsarbeidet i samspill med offentlig sektor av Rolf Rønning ØF-rapport nr.: 18/2011 Frivillige

Detaljer

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad

Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel. Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende. Foto: Paal Audestad Informasjonshefte om barn som har mor eller far i fengsel Informasjonsheftet er utarbeidet av Foreningen for Fangers Pårørende Foto: Paal Audestad I løpet av ett år opplever omtrent 4000 barn at mor eller

Detaljer