LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h"

Transkript

1 LEDERNE juni

2 OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring medlemmer fordelt på hele landet. OM MAGASINET LEDERNE Magasinet Lederne distribueres til alle medlemmer i Lederne og andre i ledende og betrodde stillinger. OM LESERNE Organisasjonen Lederne har i dag medlemmer innenfor følgende bransjer: Barnehager, bergverk, bilbransjen, bygg og anlegg, handel, hotell og restaurant, IKT, industri, landbruk, luftfart, offentlig virksomhet, olje og gass, rederi, reiseliv, servicebedrifter, transport og vekstog attføringsbedrifter. UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf , fax Hjemmesider: ANSVARLIG REDAKTØR Sverre Simen Hov, tlf E-post: Redaksjon: Norsk Kunde og Medlemsutvikling E-post: TEMANUMMER Hvert nummer vil inneholde artikler knyttet til ledelse og utvikling, i tillegg til fokus på et spesielt tema. UTGIVELSESPLAN Uke 39 OPPLAG : LAYOUT : Lokomotiv.no TRYKK: Bryne Offset ANNONSER Forum Marked v/reidun Skogly, Sandtangen 2, 4340 Bryne Tlf E-post: FORSIDE FOTO: F.v. Ledernemedlemmene Arild Nordvi (driftsjef foredling) og Marianne Nysæther Haugen (formann) på Nortura Rudshøgda. Foto: Inger Johanne Børresen Aandstad/Nortura Rudshøgda.

3

4 Jan Olav Brekke, Forbundsleder I dette magasinet kan du se noen av resultatene fra den bredt anlagte forskningsrapporten som Lederne har utført for å kartlegge norske ledere og betrodde tekniske og merkantile ansatte. I neste resultater fra andre bransjer. Det er viktig for Lederne å bidra med større kunnskap om og synliggjøring av hvilke utfordringer ledere og betrodde ansatte har. Vår svenske søsterorganisasjon Ledarna utfører årlige undersøkelser Ledarnas chefsbarometer. Tilsvarende lederundersøkelser utføres ikke her i landet. Formålet med forskningsrapporten er å gi oss og samfunnet forøvrig større kjennskap til de utfordringene disse yrkesgruppene har, og å reise problemstillinger i det offentlige rom som kan bidra til økt forståelse av det å ha en slik stilling. Ledere og betrodde ansatte er en gruppe med mye fokus på seg. Lederne ønsker mer fakta på bordet i debatten rundt det å ha en ledende stilling. Dette er første gang vi gjennomfører denne typen undersøkelse, og forhåpentligvis blir den en årlig foreteelse som tar pulsen på lederskap i Norge. Slik vil vi over tid bli i stand til å se endringer blant norske ledere og betrodde ansatte, og slik kan Lederne i neste omgang bistå på en enda bedre måte gjennom eksempelvis forhandlingsservice, kompetansetilbud, individuell service, rådgivning og juridisk støtte. Lederne engasjerte forsker Bitten Nordrik i De Facto (kunnskapssenter for fagorganiserte) til å lage rapporten. Ved å bruke en forsker får vi en undersøkelse som er kvalitetssikret og vi kan gå dypere inn i de svarene vi får. I år har vi særlig vektlagt spørsmål som går på opplevelse av tilfredshet i jobben samt makt og inn- kartlegger lønn for å danne grunnlag for lønnsstatistikker. Den ser også på lederspennet og ansvaret, og i tillegg utarbeides spørsmålene er tilpasset bransjens utfordringer. Vi jobber aktivt for at Lederne skal få mer gjennomslag i mediebildet, og i så måte vil resultatene fra denne rapporten gi oss gode muligheter. Det er for øvrig gledelig å konstatere at det går stadig bedre på mange områder i organisasjonen vår. I oppgangstider er det generelt vanlig at organisasjoner reduserer medlemstallet. retning, og også økonomisk er tallene både for 2007 og så langt i 2008 gode. Det er en positiv giv på mange områder i organisasjonen om dagen. Til slutt vil jeg gjerne ønske alle tillitsvalgte, medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere en riktig god sommer!

5 Utøvelsen av et gammelt håndverk, slakteryrket i industrimessige omgivelser. Tekst & foto: Sverre Simen Hov Overveldende mengder med slakteskrotter og innmat henger på fraktebånd fra taket i det enorme slakteriet. I skjæreavdelingen deles bakpart, forpart og midtpart ned til mindre stykningsdeler. Det meste gjøres manuelt. Dette er utøvelsen av et eldgammelt håndverk, slakteryrket, som det urbane samfunnet har fjernet seg stadig mer fra. På Norturas fabrikk på Rudshøgda er slakteryrket satt i et metodisk, industrielt system med avliving og slakting i den Hver dag tar du og jeg det kjøttprodukter i butikken. Vi ofrer ikke mange tankene til hvordan kjøttet egentlig har havnet der. ene enden av anlegget og ekspedering av ferdig produkt i den andre enden. På Nortura Rudshøgda har Lederne mange medlemmer. Fabrikken ligger mellom Hamar og Lillehammer, vegg i vegg med E6 og et stort Coop Obs!-varehus. Her produseres ferdige kjøttprodukter fra storfe, gris, sau og lam under merkenavnet Gilde. Gilde er giganten i det norske kjøttmarkedet, og fabrikken på Rudshøgda er blant de største i Norge på slakting og skjæring av kjøtt. Den ligger i Ringsaker kommune, Norges største jordbrukskommune, og har derfor ideell nærhet til store markeder på Østlandet så vel som til bonden som leverandør. - Bruk av mobiltelefon, klokke og smykker er ikke tillatt i produksjonshallene. Både kontorpersonell og produksjonsmedarbeidere må bestå et hygienekurs for å kunne jobbe her, på vei inn i produksjonshallene må alle passere rene soner må arbeidstøy beskyttes med overtrekksfrakk. Hver natt vaskes hele anlegget. Vi har en 48-timersregel for utenlandsbesøkende, og spesielle restriksjoner gjelder for besøkende fra land med smittsomme dyresykdommer, forteller fabrikkdirektør Kjell Aage Øie Kjølstad og informasjonskonsulent Inger Johanne Børresen Aandstad før vi går inn i fabrikken. Jeg kom tilbake fra en lengre utenlandstur tre dager før besøket og trekker derfor et lettelsens sukk når jeg innser hvor nær jeg var å bli nektet inngang. Alle luktene i fabrikken er det første jeg merker når vi kommer inn, men etter å ha vokst opp i landbruksbygda Lesja øverst i Gudbrandsdalen reagerer jeg ikke på det. I fabrikkens første seksjon, der dyrene kommer inn og avlivingen skjer, lukter det fjøs. Det minner om sommerjobbene

6 Ledernemedlemmene John Brede Heggelund (formann),rune Fredriksen (formann), Arild Nordvi (driftsjef foredling) og Marianne Nysæther Haugen (formann). Foto: Inger Johanne Børresen Aandstad / Nortura Rudshøgda. jeg hadde på gård. I de neste seksjonene, der det slaktes og skjæres, kjenner jeg igjen lukten fra de gangene min far kom hjem med reinsdyr som måtte slaktes på kjøkkenbenken. I den siste seksjonen kjenner jeg lukten av ferdige produkter som stekte kjøttkaker. Overalt hvor jeg snur meg ser jeg kjøtt. Hengende fra taket, rullende på samlebånd eller pakket inn, klar til å sendes ut til forbrukeren. Mattilsynet holder nøye oppsyn med alt som skjer her og har til enhver tid kontrollører til stede. De bærer grønne hjelmer som skiller seg fra de ansattes gule hjelmer, og sjekker hver eneste skrott på fabrikken. Nettopp det føles betryggende for meg som forbruker, og sikkert også for de ansatte her. Store verdier står på spill om det slurves med retningslinjer. - Samfunnet har naturlig nok et enormt fokus på det vi driver med, og vi må være på tå hev hele tiden. Hygiene og hyppige internkontroller er alfa og omega. Med alt fra fjøs, avliving, slakting, skjæring og foredling til ferdig produkt under ett tak har fabrikken mange typer prosesser som er veldig sårbare. Det stiller store krav til oss. E.coli-perioden rammet oss hardt. Den tidlige mistanken ble rettet mot fabrikken her på Rudshøgda. Det var en svært tung tid for alle på Rudshøgda og i hele Gildesystemet, forteller fabrikkdirektør Kjølstad. Mange av Norturas 41 fabrikker går en usikker fremtid i møte. Det er vedtatt til dels omfattende omstruktureringer i fabrikkdriften. Fabrikken på Rudshøgda er imidlertid ett av grunnfjellene i Nortura og står derfor ikke i fare for nedleggelse. - Vi merker imidlertid at de varslede endringene skaper stort engasjement. Vi er tross alt eid av bøndene som leverer til oss, og da opplever mange i små lokalsamfunn disse prosessene som ganske dramatiske, sier Kjølstad før jeg forlater fabrikken. Vel tilbake i nærbutikken er det vanskelig å forestille seg at kjøttdeigen fra Gilde for bare noen dager siden trolig levde hvetebrødsdagene på et fjøs et sted på Østlandet

7 som fusjonerte i fjor. Merkenavnene Prior og Gilde består. bønder organisert i et samvirke. - tonn egg og tonn slakt. kroner i I tillegg kommer ny fabrikkstruktur som Fabrikkdirektør Kjell Aage Øie-Kjølstad og informasjonskonsulent Inger Johanne Børresen Aandstad. Elisabeth Holen (t.v.) pakker ferdig foredlet produkt, stekte karbonader. T.h. Kjell Aage Øie-Kjølstad og Inger Johanne Børresen Aandstad. Den har i dag 545 årsverk. skjærer gris, småfe og storfe. Dette foredles til kaker (for eksempel medisterkaker og kjøttkaker), bacon, kjøtt og salt/røkt/marinert kjøtt. daglig på fabrikken. kort tid siden passert da over 400 tonn produkter ble produsert i løpet av en uke. Legges alle medisterkakene og karbonadene som ble produsert denne uken etter hverandre blir det en anlegget, som er en av de største industribedriftene i Hedmark og Oppland. støttefunksjoner i konsernet, bl.a. som ett av syv medlemssenter (rådgivning til bøndene, innmelding og avregning) og økonomi (lønningskontor, fører og controllerfunksjon).

8 Opheim har byttet ut direktørpulten hos Coop Øst på Kolbotn med tilsvarende pult i Nortura på Økern. 44-åringen har en omfattende karriere med mange topplederjobber fra Gilde og Coop bak seg.

9 - Norske griser har vi mange, gode eksemplarer av! En fornøyd konsernsjef i Nortura, Geir Olav Opheim klapper grisestatuen utenfor Norturas hovedkontor på Økern i Oslo over nakken. Når konsernsjefen som eier merkenavnene Gilde og Prior taler, bør butikkjeder og forbrukere lytte. Geir Olav Opheim (44) har hatt mange topplederverv i Coop. Nylig overtok han topplederjobben i matvaretungvekteren Nortura, morselskapet til Gilde og Prior. Tekst & foto: Sverre Simen Hov I disse dager er han midt oppe i prosessen med å fortelle 200 ansatte i administrasjonen at de må bort. Han må også forklare eierne av samvirkebedriften, - derfor må legges ned. Nortura taper penger på kjøttet og eggene de selger. der kroner var resultatet etter skatt på kun 7 millioner kroner. Norturas driftsmargin (differansen mellom omsetning og resultat) er så lav at styret i sin beretning for 2007 krevde at tiltak iverksettes for å nå resultatkravene for Det var med andre ord en tøff jobb den sindige trønderen gikk til da Axel Krogvig ved nyttår trakk seg etter åtte år som konsernsjef for Gilde og Nortura (resultatet av fusjonen mellom Gilde og Prior i 2007). Til tross for sin relativt unge alder har Geir Olav Opheim ledet mange tøffe omstillinger i sin topplederkarriere fra Røra Fabrikker og Coop-systemet. Ikke minst gjelder det jobben han forlot i Coop Øst, landets største men også mest skakkjørte samvirkelag de siste tiårene. - Jeg hadde veldig lyst på denne jobben, innrømmer Opheim. Vi sitter på Norturas konsernsjefkontor på Økern i Oslo, noen steinkast fra en av hans tidligere butikker, Coop Obs! Løren. En slik jobb blir ikke ledig hvert år, så han var ikke nom årene har det vært mye utveksling av toppledere mellom samvirkebedriftene Coop og Gilde. - Når jeg tok over Coop Øst visste jeg ikke at det stod så ille til der som det faktisk gjorde. Det var en omfattende jobb, og jeg hadde tenkt å fortsette for å få skuta på rett kjøl. Det er helt nødvendig at Coop i hele landet står samlet for å få Coop Øst på beina, mener Opheim. Stort mer ønsker han ikke å si om sin gamle arbeidsplass. Han sitter nå på andre siden av bordet som storleverandør ikke norske butikkjedene.

10 Karrieren som leder for Norges største samvirkelag er byttet ut med konsernsjefstillingen i Nortura, en av Coops og andre dagligvarekjeders viktigste leverandører. Nortura er morselskapet til Gilde og Prior. Som handelsmann var ikke Opheim redd for å si fra når han mente at Gilde ikke leverte som de skulle. Oppslag i blant annet Nationen viser det. Nå er han selv leverandør til dagligvarebransjen, og understreker at Nortura lever i et skjebnefellesskap med dagligvarekjedene. Forholdet til butikkjedene skal baseres på respekt, og Norturas jobb er å bidra til lønnsomhet i butikk. Ansatte i Nortura har etter Opheims inntreden merket et sterkere fokus på det å være et merkevarehus. Det er ikke tilfeldig, han var i sin tid ansvarlig for Coops merkevarebygging. I dag er Coop en av landets sterkeste merkevarer. Nortura har sterke merkenavn i Gilde og Prior, noe som er verdt mye både for Nortura og dagligvarekjedene. Lidl, som nylig kastet inn håndkleet i Norge, tok i liten grad inn Gilde og Prior i sitt sortiment. Det likte ikke merkebevisste norske forbrukere. - Tanken på Nortura som et merkevarehus er ny, og styrkingen av våre merkevarer gir merverdi for selskapet. Du vil nok se mange nyheter fra oss fremover, smiler Opheim, uten å ville utdype det mer. Produktutvikling er det eneste området i Nortura som i disse dager får økte budsjetter. Området ledes av Jon Eskedal. Det bør ikke komme som en stor overraskelse at også han har solid bakgrunn fra Coop-systemet.

11 Det er vanskelige endringsbudskap Opheim kommuniserer, og han legger vekt på å vise respekt og på å få frem det samme budskapet til alle berørte. Den første tiden som konsernsjef merket han at folk var spente på hva de kunne si og ikke si til han, men det endret seg fort. Nortura er en svært åpen organisasjon, og toppsjefen ønsker ærlige tilbakemeldinger. - Jeg er glad for at jeg titt og ofte kontaktes direkte, og jeg ønsker å vektlegge et godt samarbeid med tillitsvalgtapparatet og de ansattes representanter, understreker han. Gjennom alle omstillingene han har ledet har han lært hvor viktig det er å få folk til å forstå og få et eierskap til nødvendigheten av endringene. Fremtiden Norges importvern kan bygges kraftig ned og Opheim er klar på at organisasjonen skal forberedes på sterkere internasjonal konkurranse. - I den internasjonale konkurransen må vi ta stilling til om vi skal bli spist eller selv spise. Vi har et sterkt hjemmemarked i Norge, men med åpnere internasjonale grenser og større konkurranse må vi på et tidspunkt vurdere ekspansjon utenlands. Ifølge Norturas årsmelding sparte fusjonen mellom Prior og Gilde, og potensialet for fusjonen er i følge den samme klar på at Prior ville fått betydelige problemer med å takle veksten. Nå er Priors produksjonskapasitet økt betydelig ved at de også kan bruke Gildes fabrikker. Norsk landbruk står overfor noen store utfordringer med færre og færre gårdsbruk. For første gang opplevde Norge i 2007 et underskudd av kjøtt for alle dyreslag samt egg. Norturas store utfordring blir derfor å være leveringsdyktige overfor varehandelen i Norge. Men det går ut over bedriftens driftsmargin at prisen på kjøtt ut til forbruker knapt har økt de siste årene samtidig som man aldri før har betalt så mye i kampen om råvarene. Derfor er Norturas mektige konsernsjef klar på at prisene på kjøtt ut til forbruker må opp. - Jeg er ikke redd for å gi disse signalene til dagligvarekjedene og forbrukerne, og regner med forståelse for at det må til. Samtidig gjør vi jobben vår, som er å kutte våre kostnader slik at Nortura står rustet for fremtidige utfordringer, avslutter den ferske konsernsjefen som skal lede den norske matgiganten gjennom en usikker tid. morselskapet til Gilde og Prior. bestemt på Røra i Inderøy kommune. fra Landbrukshøgskolen på Ås (nå i landbruksdepartementet. Daglig leder sjef ved Gilde Rudshøgda, produkt- og markedssjef i Norgesgruppen. Fabrikker, som er eid av kooperasjonen. i Coop NKL, viseadministrerende direktør ert administrerende direktør i Coop NKL. for Coop Øst fra 2002 til Landets verv i kooperasjonen, blant annet som styremedlem i Coop Norden og i Coop NKL.

12 - Selskapene må stille opp for å få ut data om hva den enkelte er blitt eksponert for. Vi skal bidra til å sørge for at de som er syke får en god medisinsk oppfølging, og sykehusene skal gjøres oppmerksomme på problematikken. Selskapet holdt giftinformasjon hemmelig 32 er døde. 22 har utviklet kreft. 114 er uføre i en gjennomsnittlig alder av 49 år. Alle jobbet på plattform i Nordsjøen og var eksponert for høye konsentrasjoner av kjemiske stoffer. Arbeidsgiver, ConocoPhillips, har unndratt seg sitt ansvar for eksponeringen og i tillegg gitt villedende informasjon til sykehusene og forsikringsselskapene. De uføre faller mellom alle stoler. Tekst & foto: Sverre Simen Hov F.v. advokat Kjell Inge Ambjørndalen, Helge Wiik, Jan-Erik Tandberg, Jan Terje Biktjørn og Ledernes forbundssekretær Gudmund Gulbrandsen. Tekst: Sverre Simen Hov Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen var krystallklar i møte med Petroleumstilsynet, Lederne og andre oljerelaterte arbeidslivsorganisasjoner den 22. april Møtet var en oppfølging av arbeidet med kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien. Oljeindustriens Landsforening (OLF) leder sammen med Lederne, SAFE, LO, Norsk Industri og Rederiforbundet arbeidet med å avdekke manglende kunnskap om kjemikalie- artikler satt søkelys på denne saken. Statsråden fremhevet i møtet viktigheten av å komme fra plan til handling i denne saken. - Styringsgruppen har nå jobbet frem en viktig og omfattende handlingsplan. Dette er et felt jeg personlig engasjerer meg i. Jeg følger nøye progresjonen i prosjektet som jeg så langt er fornøyd med. Vi må sørge for at de som er syke får god medisinsk oppfølging, og selskapene må stille opp for å få ut korrekte data om hva den enkelte har vært eksponert for, sa Hanssen. Lederne og SAFE poengterte begge hvor viktig det er å følge opp de som er syke. I mange tilfeller er disse blitt feildiagnostisert og feilmedisinert fordi selskapene har gitt ukorrekte data om hva de er blitt eksponert for. Yrkeshygieniker Halvor Erikstein i SAFE foreslo å sende et spørreskjema til alle som har sluttet på Styringsgruppen ledes av Gunnar Breivik (OLF/StatoilHydro), og han understrekte på møtet at industrien tar problematikken på alvor. - Jeg opplever at selskapene har interesse og et stort behov for informasjon rundt dette temaet. Vi ønsker å bidra til forskning og utvikling for å sikre arbeidstakernes rettigheter og fylle påviste kunnskapshull. Vi ønsker å bidra til å bedre yrkeshygienisk og arbeidsmedisinsk praksis rundt det kjemiske arbeidsmiljøet i olje- og gassindustrien. Dette er på mange måter pionérarbeid, så mot slutten av prosjektet ønsker vi å arrangere en internasjonal konferanse rundt problematikken, sa Breivik. Direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet oppfordret partene til å være åpne i prosessen og å følge opp eventuelle andre momenter som måtte dukke opp underveis. - Vi har store forventninger til dette prosjektet, og rapporterer fortløpende til departementet, poengterte Ognedal.

13 Det blir Riksmeklingsmannen neste etter at Lederne brøt sokkelforhandlingene med OLF på kvelden tirsdag 20. mai. Hovedårsaken til bruddet er at OLF ikke kommer med innrømmelser på skifttillegget, som er en kompensasjon for å gå helkontinuerlige skift (nattskift). Tekst: Sverre Simen Hov Ledernes forhandlingsdelegasjon registrerte med stor skuffelse at det fra OLFs side var liten vilje til å gjøre noe konstruktivt med skifttillegget. Det var derfor en enstemmig forhandlingsdelegasjon som besluttet å bryte forhandlingene etter Forhandlingene hadde da pågått siden Lederne dokumenterte i en omfattende undersøkelse om skiftordninger som ble presentert på sensommeren 2007 den tøffe arbeidssituasjonen for oljearbeidere som jobber helkontinuerlig skift. Rapporten kan leses på - Til tross for dokumentasjonen vi har fått frem om belastningene det er å gå helkontinuerlige skiftordninger på sokkelen, og til tross for at myndighetene i økende grad anerkjenner dette, viste ikke OLF forståelse. Alle på sokkelen, inkludert de som jobber helkontinuerlig skift, skal være trygge på at vi jobber for deres sak. Et anstendig skifttillegg på nivå med de som jobber på land må derfor på plass. Det er urimelig at sokkelansatte skal ha et dårligere skifttillegg enn ansatte på land. Til fra vårt opprinnelige krav, og dermed vist forhandlingsvilje, provoserte OLF frem et brudd ved ikke å komme oss i møte. Vi setter stor pris på støtten vi har fått fra SAFE, understreket Ledernes forhandlingsdelegasjon. I løpet av tirsdag 20. mai samkjørte organisasjonene Lederne, IE og SAFE sine krav overfor OLF. Det felles kravet fra organisasjonene var en heving av skifttil- på konferansetillegget. Det siste tilbudet fra OLF var kun på kr. 2 på skifttillegget. Det opprinnelige kravet fra Lederne og de andre organisasjonene var å øke skift- og skifttillegget på land). - Det er svært skuffende at tilbudet fra OLF ent av vårt opprinnelige krav, fremhever Ledernes forhandlingsdelegasjon. Relativt sett har utbetalingen av skifttillegget gått nedover sammenlignet med den totale lønnsveksten. Lederne kan også dokumentere at skifttillegget på sokkelen har en negativ utvikling i forhold til de ordinære lønnsoppgjørene. Dette illustrerer viktigheten av at Lederne jobber for en forandring på denne urimelige utviklingen. Organisasjonen SAFE (YS), som er bundet av det samordnede oppgjøret mellom NHO og LO/YS, vil på nåværende tidspunkt ikke underskrive noen protokoll med OLF. SAFE stiller seg solidarisk bak Ledernes beslutning om brudd. Hva skjer videre? Partene tar nå kontakt med Riksmeklingsmannen i Oslo for å be om vendelsen er oversendt. Mer informasjon om meklingen vil fortløpende legges ut på Lederne har meldt plassoppsigelse (mekling) for sine medlemmer som er omfattet av overenskomsten. I Ledernes forhandlingsdelegasjon deltok Jan Olav Brekke (forhandlingsleder Lederne), Gudmund Gulbrandsen (Lederne), Sverre Simen Hov (Lederne), Per Helge Ødegård (StatoilHydro), Nils Helland (StatoilHydro), Terje Herland (StatoilHydro), Gudmund Leif Olsen (StatoilHydro), Finn Døvik (StatoilHydro), Knut Inge Isaksen (StatoilHydro), Arne Reidar Danielsen (ConocoPhillips), John Magne Nilsen (ConocoPhillips) og Werner Frøland (Shell). Organisasjonen Lederne lover alle sine medlemmer at vi står på og jobber videre for å rette opp urimeligheten som helkontinuerlige skiftarbeidere opplever.

14 Over en tredjedel av befolkningen i Norge sliter med en eller annen form for mentale plager som i større eller mindre grad trenger behandling og andre former for oppfølging. Ledernes HMS-seminar hadde i år fokus på mental helse. Tekst & foto: Tor Hæhre En stor del av årsakene til sykmeldinger, som synes somatiske, har en underliggende mental og psykisk årsak. Problemet er med andre ord større enn mange aner. Ledernes HMS-utvalg arrangerte nok et vellykket HMS-seminar, denne gang i Tromsø 24. april. 60 del- tankevekkende foredrag om mentale og psykiske lidelser i arbeidslivet under temaet Mental helse i vårt arbeidsmiljø ledernes rolle. Seminaret inneholdt temaer om blant annet hva som kan forebygges og behandles, muligheter og plikter som sykmeldte har relatert til Arbeidsmiljøloven og NAVs rolle. og mentale lidelser. Her ble deltakerne invitert til aktivt gruppearbeid. Resten av dagen var viet til det apparatet arbeidsgiver og leder ofte ikke vet at man har tilgang til. Rosmari Johnsen fra Arbeidstilsynet og Maja Amundsen fra NAV ga et godt bilde av hvordan etatene samarbeider med bedrifter, både i en proaktiv fase og i en behandlingsfase. HMS-utvalget i Lederne er et rådgivende utvalg for HMS-relaterte saker i Lederne. fokus på HMS-relaterte saker, gi innspill til relevante høringsuttalelser, avholde konferanser, bistå og gi råd til forbundsledelse og forbundsstyret innenfor fagfeltet. Konferansen ble ikke kun vinklet på de helsemessige utfordringene lederen møter i sitt arbeidsmiljø, men også lederens egen helse. Første del hadde to innledere fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), psykolog Bjørn Lau og rådgiver Margrethe Schøning, som blant annet fortalte hva mentale lidelser i arbeidslivet er, hvordan de arter seg og hvilket omfang de har. Videre ble det sett på sammenhengen mellom psykososiale arbeidsmiljøfaktorer Psykolog Bjørn Lau ved STAMI var foredragsholder på Ledernes HMSkonferanse.

15 På HMS-seminaret delte Ørjan Holstad fra Bakehuset Nord- Norge sine egne, tøffe erfaringer med deltakerne. Han hadde også klare synspunkter på hvordan man best mulig kan legge til rette sykefraværsarbeid i bedriften. I dag er han personalansvarlig for 200 ansatte. Tekst & foto: Tor Hæhre - Et godt og trygt arbeidsmiljø kan ikke verdsettes høyt nok når det gjelder forebygging av psykiske lidelser i arbeidslivet, sa Ørjan Holstad. Holstad la svært stor vekt på å ha åpenhet rundt årsaken til at man er sykmeldt på - Jeg er ikke i tvil om at en av hovedårsakene til at jeg kom relativt raskt tilbake i arbeid, er at jeg valgte å spille med åpne kort om min situasjon. Samtidig er det helt avgjørende at arbeidsgiver legger forholdene til rette. Ennå er det dessverre slik at det hersker mange myter og rare forestillinger omkring psykiske problemer. Det er ikke som å være sykmeldt som følge av et brukket ben eller en arm. Man er ikke gal selv om man møter veggen eller får en depresjon. Psykiske lidelser er ingen sekkepost. Det er store individuelle forskjeller, og en svært sammensatt problemstilling. Det at man får meningsfylte oppgaver når man kommer tilbake i arbeid, har stor betydning for oppbyggingen av selvfølelsen, sa Holstad. Han la også stor vekt på at mennesker som havner i en slik situasjon, setter enormt stor pris på at kolleger, venner og andre bryr seg om en. SMS-er og andre oppmerksomheter er viktige selv om man er så langt nede at man kanskje ikke svarer på henvendelsene. Følelsen av at man er overlatt til seg selv er kanskje noe av det verste. Det skaper usikkerhet og en - Det er avgjørende at det skapes en tilværelse av trygghet og visshet om at man skal tilbake i arbeid. Det må settes opp avtaler og milepæler, men man må samtidig passe på at man ikke kommer for raskt tilbake. Det trengs tid til å bygge seg opp igjen, og hvor lang tid man trenger er selvsagt også svært individuelt, sa Ørjan Holstad. Forebygging Holstad kunne ikke legge stor nok vekt på at en av de beste forebyggende elementene mot psykiske lidelser i - Et miljø der ingen mobbes eller trakasseres, at alle er inkludert, trives i jobben og får en følelse av at det arbeidet man gjør settes pris på og er viktig, er noe av det viktigste når det gjelder forebygging, sa han.

16 Hvordan påvirker sosiale og psykologiske faktorer i arbeidsmiljøet den enkelte arbeidstaker? Hvilken betydning har egentlig forhold på jobben for trivsel og velvære, helse, sykefravær og tidlig pensjonering? Tekst: Margrethe Schøning, STAMI Forskning innen psykologiske og sosiale faktorer på arbeidet er et satsningsområde på Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI. Målet er å få bedre kunnskap om sammenhengen mellom arbeid, sykdom og helse. Den nye arbeidsplassen er et omfattende forskningsprosjekt igangsatt med fokus på arbeidsmiljø og dets betydning for jobbengasjement, trivsel og deltagelse i arbeidslivet. Forskningsprosjektet er basert på innsamling av data ved hjelp av medarbeiderundersøkelser i virksomheter. STAMI gjennomfører også andre kart- aspekter i arbeidsmiljøet. Trivsel og velvære Det er viktig for den enkelte bedrift å tiltrekke seg og holde på dyktige ansatte. Trivsel og velvære på arbeidsplassen samt et lavest mulig sykefravær er også viktig. Ved bruk av systematiske kartlegginger av de ansattes egne oppfatninger får man et godt utgangspunkt for å etablere og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø. ger arbeidsforholdene, og deretter følger opp med tilbakemeldinger, diskusjoner og handlingsplaner (Surveyfeedback metode) er vist å ha positiv effekt på trivsel og helse. Det bidrar også til reduksjon av sykefravær og på sikt til bedret produktivitet og lønnsomhet i bedriften. Arbeidsmiljøkartlegginger STAMI tilbyr bedrifter og organisasjoner gratis arbeidsmiljøkartlegging mot at dataen kan benyttes i forskning. På denne måten får STAMI data til forskningen samtidig som virksomhetene får gjennomført arbeidsmiljøkartlegginger av svært høy kvalitet. Gjennomføring av medarbeiderundersøkelser i bedrifter og organisasjoner måter. Selve besvarelsen av et spørreskjema er i seg selv et tiltak som starter tankeprosesser og bevisstgjøring om mellommenneskelige forhold og om arbeidssituasjonen hos den enkelte ansatte. Alle arbeidstagere i bedriften eller organisasjonen får mulighet til å si sin mening, ikke bare enkelte grupper eller personer. Ved presentasjon av resultatene og i etterfølgende diskusjoner vil også ansatte og ledere få en bedre felles forståelse av hvordan arbeidsmiljøet er og hva en bør fokusere på for å bedre det. Samtidig vil man kunne avlive myter og arbeidsmiljøet kommer også frem. Ved å gjennomføre en slik undersøkelse blir det tydelig for alle ansatte at arbeidsmiljø og arbeidsinnhold blir tatt på alvor i bedriften. Det er vesenlig at resultatene brukes som grunnlag for diskusjoner, fastsetting av mål og utarbeidelse av handlingsplaner i etterkant av kartleggingen. Tiltakene som igangsettes etter en kartlegging kan gå på strukturelle tiltak som rutiner, ansvarsdelegering, rapporteringslinjer og lignende, kompetansehevning eller tiltak av mer sosial art. Den nye arbeidsplassen Arbeid, helse og deltakelse i arbeidslivet. En prospektiv, longitudinell undersøkelse ble startet av Norges forskningsråd som en nasjonal satsing for å fremskaffe ny kunnskap om hvilke arbeidsrelaterte forhold som har betydning for helse og deltakelse i arbeidslivet. Prosjektet skal også bidra til utvikling av forskningsmiljøer i Norge som driver langsiktig forskning av internasjonal kvalitet

17 Margrethe Schøning ved STAMI var en av foredragsholderne på Ledernes HMS-seminar i Tromsø. på dette området. (sitat fra utlysningsteksten). Prosjektet er landets hovedsatsing på å skape kunnskap om virkninger av psykologiske, sosiale og organisatoriske forholds i arbeid. Prosjektet støttes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norges forskningsråd og STAMI. Ved siden av å skape ny kunnskap, vil prosjektet gi hver deltakerbedrift nyttig informasjon om ansattes oppfatninger om sin arbeidssituasjon. Prosjektet vil dermed heve kompetansen om sammenhenger mellom arbeid, helse og arbeidsevne hos ledere og ansatte. Dessuten vil prosjektet bidra til mer systematisk bruk av kunnskap om arbeidsforhold i virksomhetenes forbedringsarbeid. ganger i de sammen virksomhetene for å få kunnskap om utviklingen over tid og kunnskap om årsaker og effekter hva som forårsaker hva. Hvor står vi i dag? Foreløpig har ca personer deltatt, og det vil bli samlet inn ytterligere betydelige mengder data. arbeidsmiljøinstituttene i Norden, og spørsmålene år og på et stort utvalg respondenter. Faktorene som måles i Den nye arbeidsplassen er faktorer som forskningen har vist har betydning for trivsel og helse i arbeidslivet. Den nye arbeidsplassen et er en webbasert undersøkelse. Papirformat er også tilgjengelig om noen foretrekker det. De ansatte blir fulgt opp med ny kartlegging etter to år. Endringer fra sist og effekter av tiltak foretatt i virksomheten vil da kunne vurderes. Dersom den enkelte bedrift ønsker å inklu- til spørsmålene i skjemaet er det også åpning for det. Virksomhetene som deltar får, et par uker etter gjennomført undersøkelse, tilbakemelding med rapporter som gir et godt bilde av arbeidsmiljøsituasjonen. Rapporter lages på hele virksomheten personer har svart i den enkelte avdeling. Dette grunnet anonymitet og personvern. Alle som svarer på undersøkelsen er sikret deler av besvarelsen fra enkeltpersoner blir vist til bedriftsledelsen eller offentliggjort på noen måter. Datatilsynet har gitt konsesjon til gjennomføring av undersøkelsene og lagring av besvarelsene. Andre forskningsprosjekter STAMI gjennomfører også et omstillings- størst betydning for å få til vellykkete omstillinger. Også til dette prosjektet ønskes deltagerbedrifter. Skift- og turnusarbeid er et annet forskningsområde, likeså årsaker og effekter av mobbing og trakassering. En studie på forholdet mellom innsats og belønning, satt i sammenheng med helse, ble nylig avsluttet. Det er kostnadsfritt for den enkelte bedrift å delta i STAMIs alle typer bedrifter og organisasjoner, både private og offentlige. Bedrifter som ønsker å få gjennomført en kartlegging kan gjerne ta kontakt med STAMI for å høre mer detaljer om de enkelte prosjektene. Oppmerksomhet rundt arbeidsmiljø og helse er viktig både for den enkelte bedrift for å kunne tilrettelegge arbeidet på en god måte for de ansatte, og i et samfunnsperspektiv for å redusere kostnadene til sykemeldinger, uføretrygd og tidlig pensjonering. En kartlegging i regi av STAMI er et godt verktøy for en god start på arbeidet med arbeidsmiljøet i den enkelte bedrift.

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er arbeidsgiver Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er arbeidsgiver Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved K-team Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempel - Tilrettelegging ved Kontorvarehuset Eksempler

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger

Lokale lønnsforhandlinger Håndbok Lokale lønnsforhandlinger Gjennomføring av lokale lønnsoppgjør og den personlige samtalen Lønnsbestemmelsen i overenskomsten for butikksjefer m.fl. og overenskomsten for daglig leder, diverse

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

INNHOLDS- FORTEGNELSE

INNHOLDS- FORTEGNELSE INNHOLDS- FORTEGNELSE 1 Formål 2 Intervjugruppe 3 Intervjuet 3.1 Noen grunnregler 3.2 Hvordan starte intervjuet 3.3 Spørsmål 4 Oppsummering / vurdering 5 Referansesjekk 6 Innstilling 2 1 FORMÅL Formålet

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Arbeidsmiljøkartlegging -Bør vi gjøre det?

Arbeidsmiljøkartlegging -Bør vi gjøre det? Arbeidsmiljøkartlegging -Bør vi gjøre det? Bjørn Lau, Dr. philos Statens Arbeidsmiljøinstitutt Arbeidsmiljøkartlegging. Bør vi gjøre det? Arbeidsmiljølovens 3-1, punkt c Om arbeidsgivers plikter: kartlegge

Detaljer

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG

BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE - HVER DAG KJÆRE MEDARBEIDER! Knallhardt arbeid i treindustrien har over noen år forandret seg mot arbeid med færre fysiske utfordringer. I dag tilbringer over 50 % av de ansatte

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter

En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter En fagorganisasjon for deg som har lederoppgaver og lederansvar innen Vekst- og attføringsbedrifter Mer enn 1000 ledere i Vekst- og attføringsbedrifter har meldt seg inn i Lederne. Her får du vite hvorfor

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031)

Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) 1 Kan flere velge nærvær framfor fravær? (rapporten bestilles ved henvendelse til: Eva Troye tlf. 55142031) Hva har skjedd i Statoil DST/FPL? SYKEFRAVÆR I 1997: Fraværskultur Kilde til konflikt/forhandling

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014

PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Sandnes, 3. november 2014 1 2 Om lederundersøkelsen Spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse AS for Proffice i perioden 19.09 15.10.2014 Et landsrepresentativt

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Side 1 av 8 Skriv ut Lukk vindu Debattnotat: Er lønn viktig for deg? NSF, 01.06.2015 Til NSF-medlemmer i helseforetakene: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som

Detaljer

Arbeidstilsynets målbilde 2025

Arbeidstilsynets målbilde 2025 Innholdsfortegnelse 3 Innledning 4 samfunnsoppdrag 5 Utfordringer i arbeidslivet 6 visjon og målbilde for 2025 1 Innledning I utvikling av ny strategi for Arbeidstilsynet for perioden 2017-2019, ble det

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter

Håkon Øvreås. Brune. Illustrert av Øyvind Torseter Håkon Øvreås Brune Illustrert av Øyvind Torseter Den dagen bestefaren døde, måtte Rune være hos tante Ranveig hele dagen mens moren og faren var på sykehuset. Huset til tante Ranveig luktet leverpostei.

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for

Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Rapport - Arbeidsmiljøprofil (Kartlegging av ansattes egen oppfatning av arbeidsmiljøet) for Buggeland Barnehage Juni 2014 Ansvarlig for rapporten ved Stamina Helse Rune Skogly INNHOLD side Arbeidsmiljøprofil

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14

Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Nye muligheter for apotekene Befolkningsundersøkelse Utført for Virke 06.05.14 Bakgrunnsinformasjon Oppdragsgiver Virke Kontaktperson Sophie C. Maartmann-Moe Hensikt Avdekke befolkningens syn på nye muligheter

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE Tom Sørensen Berit S. Øygard Andreas P. Sørensen I undersøkelsen som har vært foretatt i Hedalen og 11 andre lokalsamfunn i Valdres er det fokus på sosiale nettverk,

Detaljer

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere

Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Norturas lønnspolitikk for funksjonærer og ledere Utvikling av et lønnssystem for ledere og funksjonærer v/personalsjef Karl Reite 2 Norge rundt med Nortura! Nøkkeltall 2009 Ca. 17 milliarder kroner i

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Side 1 av 5 Hedmark og Oppland ØNSKER DEBATT: Professor ved Høgskolen i Lillehammer, Rolf Rønning, mener undersøkelsen hans om sykefravær bør føre til debatt om dagens sykemeldingsordning. Foto: Reidar

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen. !" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*!" #$%&'$($%)#%*!!" +#+)%&))$ Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer

Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS HMS. En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer Regulering av arbeidstid for besetningsmedlemmer CHC HELIKOPTER SERVICE AS En arbeidsmiljøveiledning for besetningsmedlemmer HMS I 1986 ble deler av arbeidsmiljøloven gjort gjeldende for besetningsmedlemmer

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra!

Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! bennett AS Har pasienten din blitt syk på grunn av forhold på jobben? Meld ifra! www.colourbox.com Arbeidstilsynet kan sette i verk tiltak på pasientens arbeidsplass samt hindre at også andre arbeidstakere

Detaljer

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt

Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan. For deg som er tillitsvalgt Tilrettelegging - Hvorfor og hvordan For deg som er tillitsvalgt Innhold Eksempel - Tilrettelegging ved Norsk stein Konkrete tiltak for din arbeidsplass Eksempler på NAV-tiltak for bedre tilrettelegging

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

1. Hvordan trives du her hos oss?

1. Hvordan trives du her hos oss? wydfroismk medarbeiderundersøkelse Standardrapport. Hvordan trives du her hos oss? = meget dårlig, = meget godt Generert.. av . Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? = i liten grad, = i stor grad.

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser?

Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser? Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser? Bjørn Lau, dr.philos Lovisenberg Diakonale Sykehus, psykolog/forskningsrådgiver Universitetet i Oslo, professor II Gammelt perspektiv

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Idegrunnlag, metoder og resultater i sykefraværsarbeidet ved Norske Skog Saugbrugs. Personalsjef Lars Th Larsen

Idegrunnlag, metoder og resultater i sykefraværsarbeidet ved Norske Skog Saugbrugs. Personalsjef Lars Th Larsen Idegrunnlag, metoder og resultater i sykefraværsarbeidet ved Norske Skog Saugbrugs Personalsjef Lars Th Larsen Norske Skog Saugbrugs Halden Hvor stort tror dere det reelle sykefraværet på Saugbrugs er?

Detaljer

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold:

Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: Hvordan bruke Helsegris for produsenter Innhold: 1. Logge seg inn i Helsegris som produsent 2. Godta vilkårene for å bruke Helsegris 3. Oppdatere kontaktinformasjonen 4. Kommer alltid til meny/forsiden

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Saksnr: Saksbehandler: MEGJ Delarkiv: ESARK Innspill fra HR: Info og medvirkning fra HR

Saksnr: Saksbehandler: MEGJ Delarkiv: ESARK Innspill fra HR: Info og medvirkning fra HR Saksnr: 201621863-13 Saksbehandler: MEGJ Delarkiv: ESARK-1603 Innspill fra HR: Info og medvirkning fra HR 16.11.16 Vedlegg 3: Informasjon og medvirkning Bidrag fra HR konsern / HR stab ved rådgiver Neil

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle»

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» «Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» Ingrid Ingrid Lund, Lund, Professor Professor i Spesialpedagogikk spesialpedagogikk «Hvor kjapt skal man heve flagget? Bruke begrepet mobbing?

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer