LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h"

Transkript

1 LEDERNE juni

2 OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring medlemmer fordelt på hele landet. OM MAGASINET LEDERNE Magasinet Lederne distribueres til alle medlemmer i Lederne og andre i ledende og betrodde stillinger. OM LESERNE Organisasjonen Lederne har i dag medlemmer innenfor følgende bransjer: Barnehager, bergverk, bilbransjen, bygg og anlegg, handel, hotell og restaurant, IKT, industri, landbruk, luftfart, offentlig virksomhet, olje og gass, rederi, reiseliv, servicebedrifter, transport og vekstog attføringsbedrifter. UTGIVER Lederne, Postboks 2523 Solli, 0202 Oslo Besøksadresse: Henrik Ibsensgt 100 Tlf , fax Hjemmesider: ANSVARLIG REDAKTØR Sverre Simen Hov, tlf E-post: Redaksjon: Norsk Kunde og Medlemsutvikling E-post: TEMANUMMER Hvert nummer vil inneholde artikler knyttet til ledelse og utvikling, i tillegg til fokus på et spesielt tema. UTGIVELSESPLAN Uke 39 OPPLAG : LAYOUT : Lokomotiv.no TRYKK: Bryne Offset ANNONSER Forum Marked v/reidun Skogly, Sandtangen 2, 4340 Bryne Tlf E-post: FORSIDE FOTO: F.v. Ledernemedlemmene Arild Nordvi (driftsjef foredling) og Marianne Nysæther Haugen (formann) på Nortura Rudshøgda. Foto: Inger Johanne Børresen Aandstad/Nortura Rudshøgda.

3

4 Jan Olav Brekke, Forbundsleder I dette magasinet kan du se noen av resultatene fra den bredt anlagte forskningsrapporten som Lederne har utført for å kartlegge norske ledere og betrodde tekniske og merkantile ansatte. I neste resultater fra andre bransjer. Det er viktig for Lederne å bidra med større kunnskap om og synliggjøring av hvilke utfordringer ledere og betrodde ansatte har. Vår svenske søsterorganisasjon Ledarna utfører årlige undersøkelser Ledarnas chefsbarometer. Tilsvarende lederundersøkelser utføres ikke her i landet. Formålet med forskningsrapporten er å gi oss og samfunnet forøvrig større kjennskap til de utfordringene disse yrkesgruppene har, og å reise problemstillinger i det offentlige rom som kan bidra til økt forståelse av det å ha en slik stilling. Ledere og betrodde ansatte er en gruppe med mye fokus på seg. Lederne ønsker mer fakta på bordet i debatten rundt det å ha en ledende stilling. Dette er første gang vi gjennomfører denne typen undersøkelse, og forhåpentligvis blir den en årlig foreteelse som tar pulsen på lederskap i Norge. Slik vil vi over tid bli i stand til å se endringer blant norske ledere og betrodde ansatte, og slik kan Lederne i neste omgang bistå på en enda bedre måte gjennom eksempelvis forhandlingsservice, kompetansetilbud, individuell service, rådgivning og juridisk støtte. Lederne engasjerte forsker Bitten Nordrik i De Facto (kunnskapssenter for fagorganiserte) til å lage rapporten. Ved å bruke en forsker får vi en undersøkelse som er kvalitetssikret og vi kan gå dypere inn i de svarene vi får. I år har vi særlig vektlagt spørsmål som går på opplevelse av tilfredshet i jobben samt makt og inn- kartlegger lønn for å danne grunnlag for lønnsstatistikker. Den ser også på lederspennet og ansvaret, og i tillegg utarbeides spørsmålene er tilpasset bransjens utfordringer. Vi jobber aktivt for at Lederne skal få mer gjennomslag i mediebildet, og i så måte vil resultatene fra denne rapporten gi oss gode muligheter. Det er for øvrig gledelig å konstatere at det går stadig bedre på mange områder i organisasjonen vår. I oppgangstider er det generelt vanlig at organisasjoner reduserer medlemstallet. retning, og også økonomisk er tallene både for 2007 og så langt i 2008 gode. Det er en positiv giv på mange områder i organisasjonen om dagen. Til slutt vil jeg gjerne ønske alle tillitsvalgte, medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere en riktig god sommer!

5 Utøvelsen av et gammelt håndverk, slakteryrket i industrimessige omgivelser. Tekst & foto: Sverre Simen Hov Overveldende mengder med slakteskrotter og innmat henger på fraktebånd fra taket i det enorme slakteriet. I skjæreavdelingen deles bakpart, forpart og midtpart ned til mindre stykningsdeler. Det meste gjøres manuelt. Dette er utøvelsen av et eldgammelt håndverk, slakteryrket, som det urbane samfunnet har fjernet seg stadig mer fra. På Norturas fabrikk på Rudshøgda er slakteryrket satt i et metodisk, industrielt system med avliving og slakting i den Hver dag tar du og jeg det kjøttprodukter i butikken. Vi ofrer ikke mange tankene til hvordan kjøttet egentlig har havnet der. ene enden av anlegget og ekspedering av ferdig produkt i den andre enden. På Nortura Rudshøgda har Lederne mange medlemmer. Fabrikken ligger mellom Hamar og Lillehammer, vegg i vegg med E6 og et stort Coop Obs!-varehus. Her produseres ferdige kjøttprodukter fra storfe, gris, sau og lam under merkenavnet Gilde. Gilde er giganten i det norske kjøttmarkedet, og fabrikken på Rudshøgda er blant de største i Norge på slakting og skjæring av kjøtt. Den ligger i Ringsaker kommune, Norges største jordbrukskommune, og har derfor ideell nærhet til store markeder på Østlandet så vel som til bonden som leverandør. - Bruk av mobiltelefon, klokke og smykker er ikke tillatt i produksjonshallene. Både kontorpersonell og produksjonsmedarbeidere må bestå et hygienekurs for å kunne jobbe her, på vei inn i produksjonshallene må alle passere rene soner må arbeidstøy beskyttes med overtrekksfrakk. Hver natt vaskes hele anlegget. Vi har en 48-timersregel for utenlandsbesøkende, og spesielle restriksjoner gjelder for besøkende fra land med smittsomme dyresykdommer, forteller fabrikkdirektør Kjell Aage Øie Kjølstad og informasjonskonsulent Inger Johanne Børresen Aandstad før vi går inn i fabrikken. Jeg kom tilbake fra en lengre utenlandstur tre dager før besøket og trekker derfor et lettelsens sukk når jeg innser hvor nær jeg var å bli nektet inngang. Alle luktene i fabrikken er det første jeg merker når vi kommer inn, men etter å ha vokst opp i landbruksbygda Lesja øverst i Gudbrandsdalen reagerer jeg ikke på det. I fabrikkens første seksjon, der dyrene kommer inn og avlivingen skjer, lukter det fjøs. Det minner om sommerjobbene

6 Ledernemedlemmene John Brede Heggelund (formann),rune Fredriksen (formann), Arild Nordvi (driftsjef foredling) og Marianne Nysæther Haugen (formann). Foto: Inger Johanne Børresen Aandstad / Nortura Rudshøgda. jeg hadde på gård. I de neste seksjonene, der det slaktes og skjæres, kjenner jeg igjen lukten fra de gangene min far kom hjem med reinsdyr som måtte slaktes på kjøkkenbenken. I den siste seksjonen kjenner jeg lukten av ferdige produkter som stekte kjøttkaker. Overalt hvor jeg snur meg ser jeg kjøtt. Hengende fra taket, rullende på samlebånd eller pakket inn, klar til å sendes ut til forbrukeren. Mattilsynet holder nøye oppsyn med alt som skjer her og har til enhver tid kontrollører til stede. De bærer grønne hjelmer som skiller seg fra de ansattes gule hjelmer, og sjekker hver eneste skrott på fabrikken. Nettopp det føles betryggende for meg som forbruker, og sikkert også for de ansatte her. Store verdier står på spill om det slurves med retningslinjer. - Samfunnet har naturlig nok et enormt fokus på det vi driver med, og vi må være på tå hev hele tiden. Hygiene og hyppige internkontroller er alfa og omega. Med alt fra fjøs, avliving, slakting, skjæring og foredling til ferdig produkt under ett tak har fabrikken mange typer prosesser som er veldig sårbare. Det stiller store krav til oss. E.coli-perioden rammet oss hardt. Den tidlige mistanken ble rettet mot fabrikken her på Rudshøgda. Det var en svært tung tid for alle på Rudshøgda og i hele Gildesystemet, forteller fabrikkdirektør Kjølstad. Mange av Norturas 41 fabrikker går en usikker fremtid i møte. Det er vedtatt til dels omfattende omstruktureringer i fabrikkdriften. Fabrikken på Rudshøgda er imidlertid ett av grunnfjellene i Nortura og står derfor ikke i fare for nedleggelse. - Vi merker imidlertid at de varslede endringene skaper stort engasjement. Vi er tross alt eid av bøndene som leverer til oss, og da opplever mange i små lokalsamfunn disse prosessene som ganske dramatiske, sier Kjølstad før jeg forlater fabrikken. Vel tilbake i nærbutikken er det vanskelig å forestille seg at kjøttdeigen fra Gilde for bare noen dager siden trolig levde hvetebrødsdagene på et fjøs et sted på Østlandet

7 som fusjonerte i fjor. Merkenavnene Prior og Gilde består. bønder organisert i et samvirke. - tonn egg og tonn slakt. kroner i I tillegg kommer ny fabrikkstruktur som Fabrikkdirektør Kjell Aage Øie-Kjølstad og informasjonskonsulent Inger Johanne Børresen Aandstad. Elisabeth Holen (t.v.) pakker ferdig foredlet produkt, stekte karbonader. T.h. Kjell Aage Øie-Kjølstad og Inger Johanne Børresen Aandstad. Den har i dag 545 årsverk. skjærer gris, småfe og storfe. Dette foredles til kaker (for eksempel medisterkaker og kjøttkaker), bacon, kjøtt og salt/røkt/marinert kjøtt. daglig på fabrikken. kort tid siden passert da over 400 tonn produkter ble produsert i løpet av en uke. Legges alle medisterkakene og karbonadene som ble produsert denne uken etter hverandre blir det en anlegget, som er en av de største industribedriftene i Hedmark og Oppland. støttefunksjoner i konsernet, bl.a. som ett av syv medlemssenter (rådgivning til bøndene, innmelding og avregning) og økonomi (lønningskontor, fører og controllerfunksjon).

8 Opheim har byttet ut direktørpulten hos Coop Øst på Kolbotn med tilsvarende pult i Nortura på Økern. 44-åringen har en omfattende karriere med mange topplederjobber fra Gilde og Coop bak seg.

9 - Norske griser har vi mange, gode eksemplarer av! En fornøyd konsernsjef i Nortura, Geir Olav Opheim klapper grisestatuen utenfor Norturas hovedkontor på Økern i Oslo over nakken. Når konsernsjefen som eier merkenavnene Gilde og Prior taler, bør butikkjeder og forbrukere lytte. Geir Olav Opheim (44) har hatt mange topplederverv i Coop. Nylig overtok han topplederjobben i matvaretungvekteren Nortura, morselskapet til Gilde og Prior. Tekst & foto: Sverre Simen Hov I disse dager er han midt oppe i prosessen med å fortelle 200 ansatte i administrasjonen at de må bort. Han må også forklare eierne av samvirkebedriften, - derfor må legges ned. Nortura taper penger på kjøttet og eggene de selger. der kroner var resultatet etter skatt på kun 7 millioner kroner. Norturas driftsmargin (differansen mellom omsetning og resultat) er så lav at styret i sin beretning for 2007 krevde at tiltak iverksettes for å nå resultatkravene for Det var med andre ord en tøff jobb den sindige trønderen gikk til da Axel Krogvig ved nyttår trakk seg etter åtte år som konsernsjef for Gilde og Nortura (resultatet av fusjonen mellom Gilde og Prior i 2007). Til tross for sin relativt unge alder har Geir Olav Opheim ledet mange tøffe omstillinger i sin topplederkarriere fra Røra Fabrikker og Coop-systemet. Ikke minst gjelder det jobben han forlot i Coop Øst, landets største men også mest skakkjørte samvirkelag de siste tiårene. - Jeg hadde veldig lyst på denne jobben, innrømmer Opheim. Vi sitter på Norturas konsernsjefkontor på Økern i Oslo, noen steinkast fra en av hans tidligere butikker, Coop Obs! Løren. En slik jobb blir ikke ledig hvert år, så han var ikke nom årene har det vært mye utveksling av toppledere mellom samvirkebedriftene Coop og Gilde. - Når jeg tok over Coop Øst visste jeg ikke at det stod så ille til der som det faktisk gjorde. Det var en omfattende jobb, og jeg hadde tenkt å fortsette for å få skuta på rett kjøl. Det er helt nødvendig at Coop i hele landet står samlet for å få Coop Øst på beina, mener Opheim. Stort mer ønsker han ikke å si om sin gamle arbeidsplass. Han sitter nå på andre siden av bordet som storleverandør ikke norske butikkjedene.

10 Karrieren som leder for Norges største samvirkelag er byttet ut med konsernsjefstillingen i Nortura, en av Coops og andre dagligvarekjeders viktigste leverandører. Nortura er morselskapet til Gilde og Prior. Som handelsmann var ikke Opheim redd for å si fra når han mente at Gilde ikke leverte som de skulle. Oppslag i blant annet Nationen viser det. Nå er han selv leverandør til dagligvarebransjen, og understreker at Nortura lever i et skjebnefellesskap med dagligvarekjedene. Forholdet til butikkjedene skal baseres på respekt, og Norturas jobb er å bidra til lønnsomhet i butikk. Ansatte i Nortura har etter Opheims inntreden merket et sterkere fokus på det å være et merkevarehus. Det er ikke tilfeldig, han var i sin tid ansvarlig for Coops merkevarebygging. I dag er Coop en av landets sterkeste merkevarer. Nortura har sterke merkenavn i Gilde og Prior, noe som er verdt mye både for Nortura og dagligvarekjedene. Lidl, som nylig kastet inn håndkleet i Norge, tok i liten grad inn Gilde og Prior i sitt sortiment. Det likte ikke merkebevisste norske forbrukere. - Tanken på Nortura som et merkevarehus er ny, og styrkingen av våre merkevarer gir merverdi for selskapet. Du vil nok se mange nyheter fra oss fremover, smiler Opheim, uten å ville utdype det mer. Produktutvikling er det eneste området i Nortura som i disse dager får økte budsjetter. Området ledes av Jon Eskedal. Det bør ikke komme som en stor overraskelse at også han har solid bakgrunn fra Coop-systemet.

11 Det er vanskelige endringsbudskap Opheim kommuniserer, og han legger vekt på å vise respekt og på å få frem det samme budskapet til alle berørte. Den første tiden som konsernsjef merket han at folk var spente på hva de kunne si og ikke si til han, men det endret seg fort. Nortura er en svært åpen organisasjon, og toppsjefen ønsker ærlige tilbakemeldinger. - Jeg er glad for at jeg titt og ofte kontaktes direkte, og jeg ønsker å vektlegge et godt samarbeid med tillitsvalgtapparatet og de ansattes representanter, understreker han. Gjennom alle omstillingene han har ledet har han lært hvor viktig det er å få folk til å forstå og få et eierskap til nødvendigheten av endringene. Fremtiden Norges importvern kan bygges kraftig ned og Opheim er klar på at organisasjonen skal forberedes på sterkere internasjonal konkurranse. - I den internasjonale konkurransen må vi ta stilling til om vi skal bli spist eller selv spise. Vi har et sterkt hjemmemarked i Norge, men med åpnere internasjonale grenser og større konkurranse må vi på et tidspunkt vurdere ekspansjon utenlands. Ifølge Norturas årsmelding sparte fusjonen mellom Prior og Gilde, og potensialet for fusjonen er i følge den samme klar på at Prior ville fått betydelige problemer med å takle veksten. Nå er Priors produksjonskapasitet økt betydelig ved at de også kan bruke Gildes fabrikker. Norsk landbruk står overfor noen store utfordringer med færre og færre gårdsbruk. For første gang opplevde Norge i 2007 et underskudd av kjøtt for alle dyreslag samt egg. Norturas store utfordring blir derfor å være leveringsdyktige overfor varehandelen i Norge. Men det går ut over bedriftens driftsmargin at prisen på kjøtt ut til forbruker knapt har økt de siste årene samtidig som man aldri før har betalt så mye i kampen om råvarene. Derfor er Norturas mektige konsernsjef klar på at prisene på kjøtt ut til forbruker må opp. - Jeg er ikke redd for å gi disse signalene til dagligvarekjedene og forbrukerne, og regner med forståelse for at det må til. Samtidig gjør vi jobben vår, som er å kutte våre kostnader slik at Nortura står rustet for fremtidige utfordringer, avslutter den ferske konsernsjefen som skal lede den norske matgiganten gjennom en usikker tid. morselskapet til Gilde og Prior. bestemt på Røra i Inderøy kommune. fra Landbrukshøgskolen på Ås (nå i landbruksdepartementet. Daglig leder sjef ved Gilde Rudshøgda, produkt- og markedssjef i Norgesgruppen. Fabrikker, som er eid av kooperasjonen. i Coop NKL, viseadministrerende direktør ert administrerende direktør i Coop NKL. for Coop Øst fra 2002 til Landets verv i kooperasjonen, blant annet som styremedlem i Coop Norden og i Coop NKL.

12 - Selskapene må stille opp for å få ut data om hva den enkelte er blitt eksponert for. Vi skal bidra til å sørge for at de som er syke får en god medisinsk oppfølging, og sykehusene skal gjøres oppmerksomme på problematikken. Selskapet holdt giftinformasjon hemmelig 32 er døde. 22 har utviklet kreft. 114 er uføre i en gjennomsnittlig alder av 49 år. Alle jobbet på plattform i Nordsjøen og var eksponert for høye konsentrasjoner av kjemiske stoffer. Arbeidsgiver, ConocoPhillips, har unndratt seg sitt ansvar for eksponeringen og i tillegg gitt villedende informasjon til sykehusene og forsikringsselskapene. De uføre faller mellom alle stoler. Tekst & foto: Sverre Simen Hov F.v. advokat Kjell Inge Ambjørndalen, Helge Wiik, Jan-Erik Tandberg, Jan Terje Biktjørn og Ledernes forbundssekretær Gudmund Gulbrandsen. Tekst: Sverre Simen Hov Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen var krystallklar i møte med Petroleumstilsynet, Lederne og andre oljerelaterte arbeidslivsorganisasjoner den 22. april Møtet var en oppfølging av arbeidet med kjemisk arbeidsmiljø i olje- og gassindustrien. Oljeindustriens Landsforening (OLF) leder sammen med Lederne, SAFE, LO, Norsk Industri og Rederiforbundet arbeidet med å avdekke manglende kunnskap om kjemikalie- artikler satt søkelys på denne saken. Statsråden fremhevet i møtet viktigheten av å komme fra plan til handling i denne saken. - Styringsgruppen har nå jobbet frem en viktig og omfattende handlingsplan. Dette er et felt jeg personlig engasjerer meg i. Jeg følger nøye progresjonen i prosjektet som jeg så langt er fornøyd med. Vi må sørge for at de som er syke får god medisinsk oppfølging, og selskapene må stille opp for å få ut korrekte data om hva den enkelte har vært eksponert for, sa Hanssen. Lederne og SAFE poengterte begge hvor viktig det er å følge opp de som er syke. I mange tilfeller er disse blitt feildiagnostisert og feilmedisinert fordi selskapene har gitt ukorrekte data om hva de er blitt eksponert for. Yrkeshygieniker Halvor Erikstein i SAFE foreslo å sende et spørreskjema til alle som har sluttet på Styringsgruppen ledes av Gunnar Breivik (OLF/StatoilHydro), og han understrekte på møtet at industrien tar problematikken på alvor. - Jeg opplever at selskapene har interesse og et stort behov for informasjon rundt dette temaet. Vi ønsker å bidra til forskning og utvikling for å sikre arbeidstakernes rettigheter og fylle påviste kunnskapshull. Vi ønsker å bidra til å bedre yrkeshygienisk og arbeidsmedisinsk praksis rundt det kjemiske arbeidsmiljøet i olje- og gassindustrien. Dette er på mange måter pionérarbeid, så mot slutten av prosjektet ønsker vi å arrangere en internasjonal konferanse rundt problematikken, sa Breivik. Direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet oppfordret partene til å være åpne i prosessen og å følge opp eventuelle andre momenter som måtte dukke opp underveis. - Vi har store forventninger til dette prosjektet, og rapporterer fortløpende til departementet, poengterte Ognedal.

13 Det blir Riksmeklingsmannen neste etter at Lederne brøt sokkelforhandlingene med OLF på kvelden tirsdag 20. mai. Hovedårsaken til bruddet er at OLF ikke kommer med innrømmelser på skifttillegget, som er en kompensasjon for å gå helkontinuerlige skift (nattskift). Tekst: Sverre Simen Hov Ledernes forhandlingsdelegasjon registrerte med stor skuffelse at det fra OLFs side var liten vilje til å gjøre noe konstruktivt med skifttillegget. Det var derfor en enstemmig forhandlingsdelegasjon som besluttet å bryte forhandlingene etter Forhandlingene hadde da pågått siden Lederne dokumenterte i en omfattende undersøkelse om skiftordninger som ble presentert på sensommeren 2007 den tøffe arbeidssituasjonen for oljearbeidere som jobber helkontinuerlig skift. Rapporten kan leses på - Til tross for dokumentasjonen vi har fått frem om belastningene det er å gå helkontinuerlige skiftordninger på sokkelen, og til tross for at myndighetene i økende grad anerkjenner dette, viste ikke OLF forståelse. Alle på sokkelen, inkludert de som jobber helkontinuerlig skift, skal være trygge på at vi jobber for deres sak. Et anstendig skifttillegg på nivå med de som jobber på land må derfor på plass. Det er urimelig at sokkelansatte skal ha et dårligere skifttillegg enn ansatte på land. Til fra vårt opprinnelige krav, og dermed vist forhandlingsvilje, provoserte OLF frem et brudd ved ikke å komme oss i møte. Vi setter stor pris på støtten vi har fått fra SAFE, understreket Ledernes forhandlingsdelegasjon. I løpet av tirsdag 20. mai samkjørte organisasjonene Lederne, IE og SAFE sine krav overfor OLF. Det felles kravet fra organisasjonene var en heving av skifttil- på konferansetillegget. Det siste tilbudet fra OLF var kun på kr. 2 på skifttillegget. Det opprinnelige kravet fra Lederne og de andre organisasjonene var å øke skift- og skifttillegget på land). - Det er svært skuffende at tilbudet fra OLF ent av vårt opprinnelige krav, fremhever Ledernes forhandlingsdelegasjon. Relativt sett har utbetalingen av skifttillegget gått nedover sammenlignet med den totale lønnsveksten. Lederne kan også dokumentere at skifttillegget på sokkelen har en negativ utvikling i forhold til de ordinære lønnsoppgjørene. Dette illustrerer viktigheten av at Lederne jobber for en forandring på denne urimelige utviklingen. Organisasjonen SAFE (YS), som er bundet av det samordnede oppgjøret mellom NHO og LO/YS, vil på nåværende tidspunkt ikke underskrive noen protokoll med OLF. SAFE stiller seg solidarisk bak Ledernes beslutning om brudd. Hva skjer videre? Partene tar nå kontakt med Riksmeklingsmannen i Oslo for å be om vendelsen er oversendt. Mer informasjon om meklingen vil fortløpende legges ut på Lederne har meldt plassoppsigelse (mekling) for sine medlemmer som er omfattet av overenskomsten. I Ledernes forhandlingsdelegasjon deltok Jan Olav Brekke (forhandlingsleder Lederne), Gudmund Gulbrandsen (Lederne), Sverre Simen Hov (Lederne), Per Helge Ødegård (StatoilHydro), Nils Helland (StatoilHydro), Terje Herland (StatoilHydro), Gudmund Leif Olsen (StatoilHydro), Finn Døvik (StatoilHydro), Knut Inge Isaksen (StatoilHydro), Arne Reidar Danielsen (ConocoPhillips), John Magne Nilsen (ConocoPhillips) og Werner Frøland (Shell). Organisasjonen Lederne lover alle sine medlemmer at vi står på og jobber videre for å rette opp urimeligheten som helkontinuerlige skiftarbeidere opplever.

14 Over en tredjedel av befolkningen i Norge sliter med en eller annen form for mentale plager som i større eller mindre grad trenger behandling og andre former for oppfølging. Ledernes HMS-seminar hadde i år fokus på mental helse. Tekst & foto: Tor Hæhre En stor del av årsakene til sykmeldinger, som synes somatiske, har en underliggende mental og psykisk årsak. Problemet er med andre ord større enn mange aner. Ledernes HMS-utvalg arrangerte nok et vellykket HMS-seminar, denne gang i Tromsø 24. april. 60 del- tankevekkende foredrag om mentale og psykiske lidelser i arbeidslivet under temaet Mental helse i vårt arbeidsmiljø ledernes rolle. Seminaret inneholdt temaer om blant annet hva som kan forebygges og behandles, muligheter og plikter som sykmeldte har relatert til Arbeidsmiljøloven og NAVs rolle. og mentale lidelser. Her ble deltakerne invitert til aktivt gruppearbeid. Resten av dagen var viet til det apparatet arbeidsgiver og leder ofte ikke vet at man har tilgang til. Rosmari Johnsen fra Arbeidstilsynet og Maja Amundsen fra NAV ga et godt bilde av hvordan etatene samarbeider med bedrifter, både i en proaktiv fase og i en behandlingsfase. HMS-utvalget i Lederne er et rådgivende utvalg for HMS-relaterte saker i Lederne. fokus på HMS-relaterte saker, gi innspill til relevante høringsuttalelser, avholde konferanser, bistå og gi råd til forbundsledelse og forbundsstyret innenfor fagfeltet. Konferansen ble ikke kun vinklet på de helsemessige utfordringene lederen møter i sitt arbeidsmiljø, men også lederens egen helse. Første del hadde to innledere fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), psykolog Bjørn Lau og rådgiver Margrethe Schøning, som blant annet fortalte hva mentale lidelser i arbeidslivet er, hvordan de arter seg og hvilket omfang de har. Videre ble det sett på sammenhengen mellom psykososiale arbeidsmiljøfaktorer Psykolog Bjørn Lau ved STAMI var foredragsholder på Ledernes HMSkonferanse.

15 På HMS-seminaret delte Ørjan Holstad fra Bakehuset Nord- Norge sine egne, tøffe erfaringer med deltakerne. Han hadde også klare synspunkter på hvordan man best mulig kan legge til rette sykefraværsarbeid i bedriften. I dag er han personalansvarlig for 200 ansatte. Tekst & foto: Tor Hæhre - Et godt og trygt arbeidsmiljø kan ikke verdsettes høyt nok når det gjelder forebygging av psykiske lidelser i arbeidslivet, sa Ørjan Holstad. Holstad la svært stor vekt på å ha åpenhet rundt årsaken til at man er sykmeldt på - Jeg er ikke i tvil om at en av hovedårsakene til at jeg kom relativt raskt tilbake i arbeid, er at jeg valgte å spille med åpne kort om min situasjon. Samtidig er det helt avgjørende at arbeidsgiver legger forholdene til rette. Ennå er det dessverre slik at det hersker mange myter og rare forestillinger omkring psykiske problemer. Det er ikke som å være sykmeldt som følge av et brukket ben eller en arm. Man er ikke gal selv om man møter veggen eller får en depresjon. Psykiske lidelser er ingen sekkepost. Det er store individuelle forskjeller, og en svært sammensatt problemstilling. Det at man får meningsfylte oppgaver når man kommer tilbake i arbeid, har stor betydning for oppbyggingen av selvfølelsen, sa Holstad. Han la også stor vekt på at mennesker som havner i en slik situasjon, setter enormt stor pris på at kolleger, venner og andre bryr seg om en. SMS-er og andre oppmerksomheter er viktige selv om man er så langt nede at man kanskje ikke svarer på henvendelsene. Følelsen av at man er overlatt til seg selv er kanskje noe av det verste. Det skaper usikkerhet og en - Det er avgjørende at det skapes en tilværelse av trygghet og visshet om at man skal tilbake i arbeid. Det må settes opp avtaler og milepæler, men man må samtidig passe på at man ikke kommer for raskt tilbake. Det trengs tid til å bygge seg opp igjen, og hvor lang tid man trenger er selvsagt også svært individuelt, sa Ørjan Holstad. Forebygging Holstad kunne ikke legge stor nok vekt på at en av de beste forebyggende elementene mot psykiske lidelser i - Et miljø der ingen mobbes eller trakasseres, at alle er inkludert, trives i jobben og får en følelse av at det arbeidet man gjør settes pris på og er viktig, er noe av det viktigste når det gjelder forebygging, sa han.

16 Hvordan påvirker sosiale og psykologiske faktorer i arbeidsmiljøet den enkelte arbeidstaker? Hvilken betydning har egentlig forhold på jobben for trivsel og velvære, helse, sykefravær og tidlig pensjonering? Tekst: Margrethe Schøning, STAMI Forskning innen psykologiske og sosiale faktorer på arbeidet er et satsningsområde på Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI. Målet er å få bedre kunnskap om sammenhengen mellom arbeid, sykdom og helse. Den nye arbeidsplassen er et omfattende forskningsprosjekt igangsatt med fokus på arbeidsmiljø og dets betydning for jobbengasjement, trivsel og deltagelse i arbeidslivet. Forskningsprosjektet er basert på innsamling av data ved hjelp av medarbeiderundersøkelser i virksomheter. STAMI gjennomfører også andre kart- aspekter i arbeidsmiljøet. Trivsel og velvære Det er viktig for den enkelte bedrift å tiltrekke seg og holde på dyktige ansatte. Trivsel og velvære på arbeidsplassen samt et lavest mulig sykefravær er også viktig. Ved bruk av systematiske kartlegginger av de ansattes egne oppfatninger får man et godt utgangspunkt for å etablere og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø. ger arbeidsforholdene, og deretter følger opp med tilbakemeldinger, diskusjoner og handlingsplaner (Surveyfeedback metode) er vist å ha positiv effekt på trivsel og helse. Det bidrar også til reduksjon av sykefravær og på sikt til bedret produktivitet og lønnsomhet i bedriften. Arbeidsmiljøkartlegginger STAMI tilbyr bedrifter og organisasjoner gratis arbeidsmiljøkartlegging mot at dataen kan benyttes i forskning. På denne måten får STAMI data til forskningen samtidig som virksomhetene får gjennomført arbeidsmiljøkartlegginger av svært høy kvalitet. Gjennomføring av medarbeiderundersøkelser i bedrifter og organisasjoner måter. Selve besvarelsen av et spørreskjema er i seg selv et tiltak som starter tankeprosesser og bevisstgjøring om mellommenneskelige forhold og om arbeidssituasjonen hos den enkelte ansatte. Alle arbeidstagere i bedriften eller organisasjonen får mulighet til å si sin mening, ikke bare enkelte grupper eller personer. Ved presentasjon av resultatene og i etterfølgende diskusjoner vil også ansatte og ledere få en bedre felles forståelse av hvordan arbeidsmiljøet er og hva en bør fokusere på for å bedre det. Samtidig vil man kunne avlive myter og arbeidsmiljøet kommer også frem. Ved å gjennomføre en slik undersøkelse blir det tydelig for alle ansatte at arbeidsmiljø og arbeidsinnhold blir tatt på alvor i bedriften. Det er vesenlig at resultatene brukes som grunnlag for diskusjoner, fastsetting av mål og utarbeidelse av handlingsplaner i etterkant av kartleggingen. Tiltakene som igangsettes etter en kartlegging kan gå på strukturelle tiltak som rutiner, ansvarsdelegering, rapporteringslinjer og lignende, kompetansehevning eller tiltak av mer sosial art. Den nye arbeidsplassen Arbeid, helse og deltakelse i arbeidslivet. En prospektiv, longitudinell undersøkelse ble startet av Norges forskningsråd som en nasjonal satsing for å fremskaffe ny kunnskap om hvilke arbeidsrelaterte forhold som har betydning for helse og deltakelse i arbeidslivet. Prosjektet skal også bidra til utvikling av forskningsmiljøer i Norge som driver langsiktig forskning av internasjonal kvalitet

17 Margrethe Schøning ved STAMI var en av foredragsholderne på Ledernes HMS-seminar i Tromsø. på dette området. (sitat fra utlysningsteksten). Prosjektet er landets hovedsatsing på å skape kunnskap om virkninger av psykologiske, sosiale og organisatoriske forholds i arbeid. Prosjektet støttes av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norges forskningsråd og STAMI. Ved siden av å skape ny kunnskap, vil prosjektet gi hver deltakerbedrift nyttig informasjon om ansattes oppfatninger om sin arbeidssituasjon. Prosjektet vil dermed heve kompetansen om sammenhenger mellom arbeid, helse og arbeidsevne hos ledere og ansatte. Dessuten vil prosjektet bidra til mer systematisk bruk av kunnskap om arbeidsforhold i virksomhetenes forbedringsarbeid. ganger i de sammen virksomhetene for å få kunnskap om utviklingen over tid og kunnskap om årsaker og effekter hva som forårsaker hva. Hvor står vi i dag? Foreløpig har ca personer deltatt, og det vil bli samlet inn ytterligere betydelige mengder data. arbeidsmiljøinstituttene i Norden, og spørsmålene år og på et stort utvalg respondenter. Faktorene som måles i Den nye arbeidsplassen er faktorer som forskningen har vist har betydning for trivsel og helse i arbeidslivet. Den nye arbeidsplassen et er en webbasert undersøkelse. Papirformat er også tilgjengelig om noen foretrekker det. De ansatte blir fulgt opp med ny kartlegging etter to år. Endringer fra sist og effekter av tiltak foretatt i virksomheten vil da kunne vurderes. Dersom den enkelte bedrift ønsker å inklu- til spørsmålene i skjemaet er det også åpning for det. Virksomhetene som deltar får, et par uker etter gjennomført undersøkelse, tilbakemelding med rapporter som gir et godt bilde av arbeidsmiljøsituasjonen. Rapporter lages på hele virksomheten personer har svart i den enkelte avdeling. Dette grunnet anonymitet og personvern. Alle som svarer på undersøkelsen er sikret deler av besvarelsen fra enkeltpersoner blir vist til bedriftsledelsen eller offentliggjort på noen måter. Datatilsynet har gitt konsesjon til gjennomføring av undersøkelsene og lagring av besvarelsene. Andre forskningsprosjekter STAMI gjennomfører også et omstillings- størst betydning for å få til vellykkete omstillinger. Også til dette prosjektet ønskes deltagerbedrifter. Skift- og turnusarbeid er et annet forskningsområde, likeså årsaker og effekter av mobbing og trakassering. En studie på forholdet mellom innsats og belønning, satt i sammenheng med helse, ble nylig avsluttet. Det er kostnadsfritt for den enkelte bedrift å delta i STAMIs alle typer bedrifter og organisasjoner, både private og offentlige. Bedrifter som ønsker å få gjennomført en kartlegging kan gjerne ta kontakt med STAMI for å høre mer detaljer om de enkelte prosjektene. Oppmerksomhet rundt arbeidsmiljø og helse er viktig både for den enkelte bedrift for å kunne tilrettelegge arbeidet på en god måte for de ansatte, og i et samfunnsperspektiv for å redusere kostnadene til sykemeldinger, uføretrygd og tidlig pensjonering. En kartlegging i regi av STAMI er et godt verktøy for en god start på arbeidet med arbeidsmiljøet i den enkelte bedrift.

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften.

Invivo. aktivt hus med mange rom. Fokus på vekst- og attføringsbedrifter. Landsmøtet 2008. Inspirert av Ledernes kurs. Attføringsbedriften. Lederne www.lederne.no 03 08 sept Fokus på vekst- og attføringsbedrifter Landsmøtet 2008 Inspirert av Ledernes kurs Invivo Attføringsbedriften aktivt hus med mange rom Lederne september 2008 1 Om Lederne

Detaljer

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

www.lederne.no JUNI Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden www.lederne.no 02 10 JUNI Ledernefamilien 1970-årenes konflikter ved Norsk Hydro Geografiske lønnsforskjeller i Norsk Ledelsesbarometer 2010 Toril Nag: - Norge har et lite tidsvindu for å utvikle fremtiden

Detaljer

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser

LEDER Om LEDERnE Om magasinet LEDERnE Om LEsERnE UtgivER ansvarlig REDaktøR temanummer UtgivELsEspLan 2010 OppLag : LayOUt : trykk: annonser www.lederne.no 04 10 DES Sjefene må være mer Lego enn ego Alle gode ting er tre Store utfordringer i vekst- og attføring Oljeliv gir utfordrende samliv Innhold LEDER Om Lederne Lederne er organisasjonen

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere?

Bedre ledelse. Kjetil try. Hva lærer egentlig morgendagens ledere? Lederne Postboks 2523 Solli 0202 OSLO Besøksadresse Drammensveien 44, Oslo Telefon: 22 54 51 50 Epost: lederne@lederne.no Regionkontor Stavanger: Breibakken 14, Stavanger Bedre ledelse inspirasjon for

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade

Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade 31 Magasinet for Personskadeforbundet LTN #Utgave 4-2015 s.4 Å aksepte og å gå videre - livet etter en hjerneskade Justering i øverste nakkevirvel Ungdom og s.8 s.11 Barn og unge s.26 smertelindring Personskade

Detaljer

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no

KAMPEN GIR IKKE OPP. Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende eldreomsorg SIDE 30. Sykehjemsstreiken: SIDE 8 13. www.fagbladet.no Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Sykehjemsstreiken: GIR IKKE OPP KAMPEN SIDE 8 13 Nr. 10-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Sikh, sterk og sårbar SIDE 20 Svingende

Detaljer